Page 1

Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs en BVE VOLTIJD

20 1 1 20 1 2 Onderwijs


welkom

terdam veel meer dan Rotterdam is voor Hogeschool Rot derland. Het is een de meest uitdagende regio van Ne noemen dat ‘Op z’n manier van denken en doen. Wij betekent praktijkkennis Rotterdams’. Op z’n Rotterdams dieprojecten. Dromen slim toepassen in innovatieve stu bang te zijn om op je proberen waar te maken zonder eren, niet opgeven en gezicht te gaan. Gedurfd combin is overal succesvol en groot willen denken. Die houding Rotterdam, maakt het vrij exporteerbaar. Wie ’t maakt in ktijkgericht en gevestigd overal. Onze opleidingen zijn pra fdlocaties in het hart op acht uitstekend te bereiken hoo t. We kunnen je opleiden van Rotterdam en één in Dordrech voor bijna alle beroepsgroepen.

inhoud HET ROTTERDAMS ONDERWIJS MODEL GARANDEERT EEN IDEALE BALANS TUSSEN KENNIS, PRAKTIJK EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Al onze opleidingen werken met het Rotterdams Onderwijs Model. Dit model garandeert dat onze opleidingen een ideale balans hebben tussen drie elementen: kennis, praktijk en persoonlijke ontwikkeling.

KENNIS PRAKTIJK PERSOONLIJK RSOONL BALANS FASERING LESVORMEN PROGRAMMA REALISTISCH ALISTIS SAMEN STAGES ONDERZOEK ZELFSTANDIG LFSTAN KEUZE MINORS COACHING ERVARINGEN

04

04

Rotterdams Onderwijs Model

WETENSWAARDIGHEDEN, MOGELIJKHEDEN, VOORWAARDEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN ... EEN STAD

Colofon Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden Uitgave: Hogeschool Rotterdam, afdeling Communicatie

Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs en BVE

Wat is een goede oede oe de leraar? de l ? Bij die vraag ra a denk je vast terug aan die man of vrouw voor de klas die je niet alleen inzicht wist te geven in het vak, maar ook een sfeer wist te scheppen waarin iedereen graag leerde. Bij wie je met al je vragen terecht kon, soms ook hele persoonlijke. Zo’n leraar is veel meer dan iemand met een krijtje in de hand. Een leraar ziet zijn leerlingen groeien en levert daaraan een onmisbare bijdrage. Met vakinzicht en verrassend lesmateriaal. En deze leraar staat met beide benen in een snel veranderende samenleving.

Outside In Inside Out. Om jou effectief te laten studeren haalt Hogeschool Rotterdam letterlijk de Rotterdamse omgeving naar binnen. Geen verzonnen oefeningen, maar concrete projecten, onderzoeksvragen en vernieuwingen uit de Rotterdamse regio. We voegen jouw talent en onze kennis er aan toe en geven dat geheel weer terug aan die regio. Jij leert zo wat echt werkt, wij blijven er scherp van en tegelijkertijd helpen we bedrijven en instellingen.

24

06

06

Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs en BVE

OPLEIDINGEN

24

27

25

26

Hogeschool Rotterdam

Overzicht opleidingen

Redactie en coördinatie: Birgit Theijssen Ontwerp en uitwerking: Nijgh, Bruikman reclamestudio

VOORZIENINGEN

WIL JE MEER INFORMATIE?

TOELATING & AANMELDING

STUDIEKOSTEN

Voor vragen over (afwijkende) toelatingsvoorwaarden, intake en assessment kun je terecht bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting.

ROTTERDAM: EEN STAD DIE CONSTANT IN BEWEGING IS EN WAAR ALTIJD WAT VALT TE BELEVEN Wie in Rotterdam woont of studeert, hoeft zich nooit te vervelen. De stad is constant in beweging en er is altijd wat te beleven. Een jonge stad die bruist van de energie. Wie je ook bent, je voelt je er snel thuis. Trams, bussen en metro’s brengen je overal waar je wilt zijn.

ROTTERDAM OTTERDA UITGAA UITGAAN MUSEA WONEN FESTIVALS GALERIES THEATER SPORTEN

Fotografie: Jan Nass, Laura Zwaneveld Drukker: Drukproef BV

LOCATIES

28

28

Voorzieningen, Locaties, Meer informatie

32

30

30

Toelating & Aanmelding, Studiekosten

32

33

Rotterdam

03


Het Rotterdams Onderwijs model garandeert een ideale balans tussen kennis, praktijk en persoonlijke ontwikkeling Al onze opleidingen werken met het Rotterdams Onderwijs Model. Dit model garandeert dat onze opleidingen een ideale balans hebben tussen drie elementen: kennis, praktijk en persoonlijke ontwikkeling.

Kennisgestuurd onderwijs KENNIS GESTUURD

In de eerste fase van je opleiding krijg je de basis aan kennis en vaardigheden onder de knie, die nodig zijn voor je beroep. Dat gebeurt in hoor- en werkcolleges, practica en trainingen. Je krijgt opdrachten om die kennis toe te passen in vraagstukken uit je beroep. Die pak je zelfstandig of samen met andere studenten aan. In de latere fasen van je opleiding ga je vaker zelfstandig op zoek naar de kennis die je nodig hebt in de beroepspraktijk.

Praktijkgestuurd onderwijs PRAKTIJK GESTUURD

In een hbo-opleiding is de beroepspraktijk zélf de beste leermeester. De praktijk is daarom vanaf het eerste jaar geïntegreerd in je opleiding. Eerst maak je kennis met die praktijk en leer je reële beroepsvraagstukken aan te pakken, bijvoorbeeld in projecten, waar mogelijk voor een ‘echte’ opdrachtgever. In de loop van de opleiding worden die projecten complexer. Je werkt dan ook vaak samen met studenten van andere opleidingen. Studenten pakken samen met professionals uit de praktijk en docenten externe opdrachten op. In de stage en het afstudeeronderzoek leer je de beroepspraktijk op een heel zelf­ standige manier intensief kennen.

04

KENNIS PRAKTIJK PERSOONLIJK BALANS FASERING LESVORMEN PROGRAMMA REALISTISCH SAMEN STAGES ONDERZOEK ZELFSTANDIG KEUZE MINORS COACHING ERVARINGEN

Studentgestuurd onderwijs

STUDENT GESTUURD

Op allerlei manieren kun je bij Hogeschool Rotterdam kiezen wat voor jou belangrijk is. Twee belangrijke mogelijkheden zijn je keuzevakken en je minor (specialisatie). In de eerste twee jaar van je opleiding haal je studiepunten door het volgen van keuzevakken. Je kunt daarbij kiezen uit een omvangrijk pakket keuzevakken, aangeboden door de verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Je krijgt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken, maar ook om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Als dat nodig is, moet je de keuzevakkenruimte gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde. Belangrijk is ook de minor die je in het vierde jaar volgt. Deze minor geeft je de ruimte om naar eigen voorkeur een specifiek accent in jouw studieprogramma aan te brengen.

De lesvormen bij Hogeschool Rotterdam Tijdens je opleiding krijg je te maken met allerlei lesvormen. Natuurlijk krijg je theorievakken in hoor- of werkcolleges. In andere lesuren oefen je je vaardigheden in practica en ‘skills-labs’ (praktijkruimtes) en krijg je studieloopbaan­ coaching. Samen met een aantal medestudenten werk je aan projecten, maar je zult ook regelmatig zelfstandig achter de computer zitten om informatie op te zoeken.

Van geleid via begeleid naar zelfstandig leren In het begin van je opleiding weet je wat er concreet van je verwacht wordt en krijg je veel begeleiding van docenten en studieloopbaancoaches. Langzamerhand kun je steeds meer zelf bepalen hoe je opdrachten aanpakt en aan het einde van je opleiding kun je zelfstandig problemen signaleren en oplossen. Maar ook dan sta je er niet alleen voor. De vakdocenten helpen je natuurlijk verder op weg. Je hebt gedurende je hele opleiding een studieloopbaancoach. Die houdt je studievoortgang bij, steunt je bij het maken van keuzes en helpt bij het oplossen van eventuele studieproblemen. En je wisselt ervaringen uit met medestudenten uit je studiegroep of uit hogere jaren.


Wat is een goede leraa r?

Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs en BVE 06

Bij die vraag denk je va st

terug aan die man of vr ouw voor de klas die je niet alleen inzicht wist te geven in het vak, maar ook een sfeer wist te scheppen waarin ied ereen graag leerde. Bi j wie je met al je vragen terecht ko n, soms ook hele pers oonlijke. Zo’n leraar is veel meer da n iemand met een krijt je in de hand. Een leraar ziet zijn lee rlingen groeien en lev ert daaraan een onmisbare bijdrage. Me t vakinzicht en verrass end lesmateriaal. En deze leraar staat met beide benen in een snel veranderende samenleving.


lerarenopleiding voortgezet onderwijs en bve

BEROEP

Engels

Duits

Engels is een taal waarmee je al vertrouwd bent. Tijdens je opleiding werk je aan vergroting van je mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid door het volgen van cursussen taalvaardigheid, grammatica en uitspraak. Het uitgangspunt is dat Engels niet alleen een belangrijk communicatiemiddel is, maar ook een cultuurproduct, tot stand gebracht door miljoenen gebruikers over de hele wereld. Daarom is er ook aandacht voor literatuur en kennis van de Engelstalige wereld. In de hoofdfase van je opleiding behoort studeren in het buitenland tot de mogelijkheden. Dat kan in Engeland of Ierland, maar bijvoorbeeld ook in Denemarken. In het eerste en het tweede jaar worden er reizen naar GrootBrittannië georganiseerd. Deze reizen hebben een overwegend cultureel karakter, deelname hieraan is verplicht. Al direct in je eerste jaar ga je met leerlingen aan de slag. Gedurende je opleiding leer je hoe je ze het beste de taal kunt bijbrengen, maar ook het begeleiden van de leerlingen staat hoog in het vaandel.

Studeer je Duits dan krijg je in alle studiejaren taalvaardig­ heidstraining. Daarbij leer je de taal steeds beter spreken en verstaan, lezen en schrijven. Uiteraard krijg je ook grammatica en word je ingewijd in de cultuur van Duitsland. In het vakonderdeel ‘Landeskunde’ bestudeer je topografie, sociale omgangsvormen, maatschappelijke instellingen en geschiedenis van Duitstalige landen. In het eerste jaar ga je een week op excursie naar bijvoorbeeld Berlijn, München of Frankfurt en in de hoofdfase van de opleiding kun je drie maanden aan een Duitse universiteit studeren. Er wordt veel aandacht besteed aan jeugdliteratuur; ook moderne en oudere literatuur komt in samenhang met geschiedenis aan de orde. Je bezoekt Duitse films en toneelstukken en optredens van Duitstalige cabaretgroepen en schrijvers. Bij vakdidactiek leer je hoe je de Duitse taal aanbiedt en hoe je het leerproces organiseert. Je leert didac­ tische modellen voor lees- en luistervaardigheid, spreeken schrijfvaardig­heid en voor grammatica. Je maakt motiverend lesmateriaal met en voor de computer en leert hoe je een toets moet samenstellen. Je oefent in de stagevoorbereiding hoe je een lesplan maakt en hoe je een klas of groep instrueert en begeleidt.

Wil je anderen laten delen in jouw kennis en enthousiasme? Werk je graag met jongeren? Vind je het leuk om leerlingen in een roerige levensfase en een roerige wereld op weg te helpen en een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling tot volwassen mensen? Ben je betrokken bij de wereld om hen heen? Flexibel, sociaal, creatief, sta je stevig in je schoenen en ben je een tikkeltje idealistisch? Dan is een leraren­ opleiding iets voor jou!

Drie opleidingsclusters Hogeschool Rotterdam heeft de lerarenopleidingen ingedeeld in drie opleidingsclusters: talen, mens- en maatschappijopleidingen en exacte opleidingen.

Talen opleidingen Wie zijn talen spreekt, verruimt zijn horizon. Juist voor een klein land als Nederland is dat besef belangrijk. Als jij anderen wilt helpen hun horizon te verruimen, is een lerarenopleiding talen een goede keuze. Hogeschool Rotterdam biedt de Lerarenopleidingen Nederlands, Duits, Frans en Engels aan. Je leert de taal, maar ook de cultuur uit dat taalgebied. En in veel gevallen kun je een deel van je opleiding in het buitenland volgen.

Nederlands Als je Nederlands studeert, bestudeer je de taal die je al beheerst. Dit geeft je de mogelijkheid je te verdiepen in diverse aspecten van de taal. Zo maak je kennis met de

literatuur door de eeuwen heen door veel te lezen, er met elkaar over van gedachten te wisselen en recensies te schrijven. Verder houd je je bezig met vragen als ‘hoe zit ons taalsysteem in elkaar’ en ‘waarom spreken jongeren vaak net weer even anders dan hun ouders’. Je leert ook welke moeilijkheden onze taal kan opleveren voor iemand die Nederlands als tweede taal moet leren. Vanzelfsprekend is er ook veel aandacht voor je eigen vaardigheid in schrijven, lezen, luisteren en spreken en zul je zien dat je enorm vooruitgaat en al snel met gemak teksten schrijft en analyseert. Je weet hoe je een goede presentatie geeft en hoe je presentaties van anderen kunt beoordelen. En bovenal leer je hoe je leerlingen plezier in het lezen van literatuur bijbrengt, maak je ze vaardig in het gebruik van de Nederlandse taal en rust je ze toe voor vervolgstudie en beroep.

Frans

Frans staat verder van ons af dan Engels en Duits en is daarmee voor veel Nederlanders een lastige taal. Waar leer je de taal van het land het beste? In het land zelf! Daarom bevat het programma al in het eerste jaar een excursie naar Parijs. In het derde jaar kun je drie maanden naar Toulouse. Daar draai je volop mee in de Franse lerarenopleiding IUFM, inclusief stages op middel­bare scholen. Je maakt dan helemaal deel uit van de Franse samenleving en wordt ondergedompeld in de Franse cultuur. Gelukkig ben je daar in de eerste twee jaar van de opleiding al op voorbereid. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vier vaardigheden: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Je leert niet alleen de taal zelf beheersen, maar natuurlijk leer je ook hoe je straks je eigen leerlingen warm kunt maken voor de Franse taal en cultuur.

09


lerarenopleiding voortgezet onderwijs en bve

Exacte opleidingen Exacte vakken staan aan de basis van bijna alle leerstof. Hier worden de vragen beantwoord die er echt toe doen. Binnen het leergebied Mens en Natuur staat een vak niet op zichzelf; met de vakken natuurkunde, techniek, wiskunde, biologie kun je werken binnen het leergebied Mens en Natuur. Je wordt goed voorbereid op deze brede, afwisselende en interessante onderwijsvorm. Ben je nieuwsgierig? En vind je het leuk om die nieuwsgierigheid bij anderen op te wekken? Kies dan voor een lerarenopleiding in een exact vak.

Biologie Hoe zitten hersenen van mensen eigenlijk in elkaar en waarin zijn ze anders dan die van dieren? Wat ziet een vlieg nu eigenlijk? Waarom zijn niet alle planten groen? Kun je van een enkele cel iets afleiden over het hele organisme? Is evolutie nu werkelijk een survival of the fittest, of zit het toch wat subtieler in elkaar? Hoe komt het dat leven uitsterft in een vervuilde sloot en hoe valt een ecologisch evenwicht weer te herstellen? Wie zijn ogen goed openhoudt, komt elke dag verschijnselen tegen die te maken hebben met biologie. Luister maar eens naar een bioloog als Midas Dekkers: een bioloog heeft vooral heel goed leren kijken. Wie kiest voor de Leraren­opleiding Biologie leert scherper waarnemen en experimenten uitvoeren die antwoord kunnen geven op belangrijke vragen. Je krijgt vakken als celbiologie, dierkunde, biotechnologie, ecologie, erfelijkheid en evolutie, menskunde, veldbiologie, maar ook practicumtechnieken en scheikunde. Excursies vormen een vast onderdeel van het programma.

Natuurkunde Natuurkunde doen, is een grote ontdekkingstocht maken door de natuur en het heelal en door het doen van

10

experimenten en onderzoek bouwen we onze kennis op. Maar er moeten ook conclusies getrokken worden en daarvoor is wiskunde nodig. Galileo Galilei (1564 - 1642) zei het al: “Het boek van de natuur is in wiskundige taal geschreven”. Experimenten en wiskunde hebben de natuurkunde gemaakt tot wat het nu is. Dit is ook terug te vinden in de Lerarenopleiding Natuurkunde. Naast het doen van practicumproeven en eigen onderzoekjes moet je je ook verdiepen in theoretische concepten. Het programma bevat cursussen die de natuurkunde van de middelbare school verder uitdiepen (mechanica, lichten geluidsgolven, elektriciteit en magnetisme, enzovoort), maar ook nieuwe onderdelen als atoom- en kernfysica, thermodynamica, relativiteitstheorie, weerkunde en sterrenkunde. Verder staan cursussen als modelleren en simuleren, onderzoeken en ontwerpen, meten en regelen op het programma. Ook zaken als digitale elektronica, scheikunde en wiskundige technieken komen uitgebreid aan bod. Er wordt bij alle

onderdelen veel gebruik gemaakt van de computer. Binnen het leergebied Mens en Natuur staat natuurkunde niet op zichzelf; samen met de vakken techniek, wiskunde en biologie kun je werken binnen het leergebied Mens en Natuur. Maar bij een Lerarenopleiding Natuurkunde gaat het natuurlijk niet alleen om natuurkunde. In de opleiding leer je ook hoe je als leraar je rollen als professional, ontwerper, uitvoerder, pedagoog en collega in een team moet invullen. Kom je van het vwo met natuurkunde in je pakket? Dan is er de mogelijkheid om te versnellen en je opleidingsduur te verkorten. Natuurkunde is een leuke, maar ook lastige studie. We verwachten dat je tenminste havo met natuurkunde hebt afgerond. Als je mbo-niveau 4 hebt gedaan, dan heb je meestal onvoldoende natuurkunde in je vooropleiding en zul je dat in het eerste jaar moeten bijspijkeren tot en met het niveau havo natuurkunde. Er is momenteel een groot tekort aan natuurkundeleraren, dus de vooruitzichten op een geschikte baan zijn uitstekend en de verwachting is dat de tekorten in de nabije toekomst alleen maar groter zullen worden.

Wiskunde Bijna geen vak kan zonder de kennis en principes die de wiskunde aandraagt. Denk daarbij niet alleen aan de natuurwetenschappen, maar ook aan de cultuur en maatschappij. Wiskunde is bij uitstek het vak voor wie graag logisch en helder redeneert, graag de uitdaging aangaat van analytische vraagstukken en niet bang is om abstract te denken. Het schoolvak wiskunde, en daarmee ook de lerarenopleiding, is steeds meer gericht op de toepassing van die abstracte principes. Op het programma staan analyse, algebra, vlakke en ruimtelijke meetkunde, lineaire algebra en vectormeetkunde, kansberekening, wiskunde en cultuur en statistiek. Maar ook toegepaste wiskunde, informatica en geschiedenis van de wiskunde. Ga je de Lerarenopleiding Wiskunde volgen en kom je van het vwo met wiskunde B? Dan kun je je opleiding met één jaar verkorten! Wiskunde is een leuke maar ook lastige studie. We verwachten dat je tenminste havo met wiskunde B of vwo met wiskunde A of B hebt afgerond. Als je mbo hebt gedaan, kan het zijn dat je onvoldoende wiskunde in je vooropleiding hebt gehad. Tijdens de opleiding zul je dat in het eerste jaar moeten bijspijkeren tot en met niveau havo wiskunde B.

Techniek Altijd al zijn mensen bezig geweest dingen te bedenken en te maken die het leven makkelijker en leuker maken. Of het nu een vuistbijl is of een stofzuiger, overal is techniek voor nodig. Techniek is daarom een breed en praktisch vak.

11

Het onderwijs in techniek richt zich op het kennismaken met die aspecten van techniek die van belang zijn voor een goed cultuurbegrip, voor het maatschappelijk functioneren en voor verdere technische ontwikkelingen. Je verwerft hiertoe kennis en inzicht in de drie pijlers van techniek (materie, energie en informatie), in de nauwe relatie tussen techniek en natuurwetenschappen, en tussen techniek en samenleving. Je besteedt veel tijd aan praktisch werken: functionele ontwerpen maken en onderzoekspractica uitvoeren. Je gebruikt handgereedschap en elektrische apparatuur voor het bewerken van allerlei materialen: van textiel tot metaal. Technisch tekenen komt aan de orde, maar ook procesbesturing en informatie­kunde. Je krijgt vakken als ontwerpen, schetsen en tekenen, computerontwerpen, materiaalbewerking en gebruik van gereedschappen, statische en dynamische constructies, elektrische, elektronische, mechanische, pneumatische en hydraulische systemen. De componenten wis- en natuurkunde zijn onmisbaar voor techniek, maar je leert ook over de geschiedenis van de techniek, de plaats ervan in de samenleving en de invloed ervan op het milieu. Binnen het leergebied Mens en Natuur staat techniek niet op zichzelf; samen met de vakken natuurkunde, wiskunde, biologie en verzorging kun je werken binnen het leergebied.


lerarenopleiding voortgezet onderwijs en bve

Technische Beroepen

Elektrotechniek

Heb je twee rechterhanden? En vind je het leuk om je kennis over te dragen? Dan is een lerarenopleiding Technische Beroepen je op het lijf geschreven. Hogeschool Rotterdam biedt er zeven, dus er is altijd een vak dat je aanspreekt. De lessen worden in nauwe samenwerking met de praktijk gegeven. Dat maakt de lessen actueel en wel zo leuk.

Heb je wel eens nagedacht over de techniek die achter een mobieltje schuil gaat? Weet je welke ontwikkelingen op het gebied van internetverbindingen te verwachten zijn? Of wat DSP (digital signal processing) betekent voor het bedrijfsleven? Op dit moment gaan de ontwikkelingen binnen de elektrotechniek razendsnel. Wie hier graag met zijn neus bovenop zit, kan terecht bij de Leraren­ opleiding Elektrotechniek. Je kunt er verschillende kanten mee uit, omdat je halverwege de studie kiest voor de specia­li­­satie energietechniek of elektronica. Bij energietechniek gaat het om elektrische energie en wat je daarmee kunt doen: van het opwekken tot en met het omzetten van energie. Binnen de elektronica komen onderwerpen zoals digitale technieken, datacommunicatie en (digitale) telematica aan de orde. Ook leer je over computerarchitectuur, computerorganisatie, databaseen gegevensstructuren. Buiten je specialisatie om volg je vakken als analoge techniek, magnetische velden, bedrijfskunde, elektrische netwerken, digitale techniek en CAD-tekenen.

Bouwkunde Rotterdam is natuurlijk het mekka voor moderne architectuur. Denk maar aan de beroemde kubuswoningen, de nieuwbouw op de Kop van Zuid en het Lloydkwartier. Het zijn bouwprestaties die wereldwijd in de belangstelling staan. Bij de Lerarenopleiding Bouwkunde sta je daar middenin. Je wordt opgeleid tot leraar bouwkunde in de theoretische vakken. Maar droog oefenen is er natuurlijk niet bij. Want je moet wel het hele bouwproces in je vingers hebben, vanaf de tekentafel tot en met de voorbereiding en de uitvoering. Je leert creativiteit om te zetten in een bouwtechnisch ontwerp en je weet hoe je de uitvoering op de bouwplaats moet begeleiden. Vakken als algemene constructieleer, bouwtechniek en materialenleer staan op het programma. En om je creativiteit in goede banen te leiden krijg je ook vakken als CAD-tekenen en geschiedenis van de bouwkunst.

Bouwtechniek Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal in de bouw. Prestigieuze ontwerpen moeten vertaald worden in wolkenkrabbers, ingenieuze kantoorgebouwen of moderne woonwijken. Zonder de vaklieden op de bouwplaats blijft ieder vernuftig ontwerp een mooie droom. Op de Lerarenopleiding Bouwtechniek word je opgeleid tot leraar van deze vaklieden. Het is dan ook een studie die gericht is op de praktijk, waarbij je zelf het vak in je vingers moet hebben. Op de opleiding leer je alles over hanenkammen metselen en smalle, ronde stenen torens bouwen. Of over dubbele open zwaluwstaarten, gewone lamello-verbindingen, machines en constructies. Je hebt hiervoor technisch inzicht en twee rechterhanden nodig. En natuurlijk moet je het leuk vinden kennis en vaardigheden over te dragen op anderen. Het programma omvat vakken als algemene constructieleer, bouwtechniek, materialenleer, praktijk metselen, toegepaste mechanica, CAD-tekenen en beschrijvende meetkunde.

Installatietechniek Om leraar installatietechniek te worden moet je zoveel hart voor het vakgebied hebben dat je het wilt overdragen op anderen. Niet alleen moet je gevoel hebben voor techniek, ook moet je analytisch en systematisch kunnen denken om na te gaan welke installaties binnen een gebouw het beste voldoen aan de eisen van de gebruikers. Die eisen reiken verder dan alleen water- en elektriciteits­voorzieningen. Je hebt immers ook te maken met gas- en drinkwaterinstallaties, riool, klimaatbeheersing, luchtbehandelinginstallaties, gebouwbeheerssystemen en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Bij de Lerarenopleiding Installatietechniek verdiep je je op al deze terreinen. Ook besteed je aandacht aan de bouwkundige aspecten van de keuze voor het water- en winddicht maken van woningen en gebouwen. Hoofdvakken zijn onder andere automatiseringtechniek, hydrauliek, bedrijfskunde, klimaattechnologie, compressoren, dakbedekkingtechniek, energietechnologie en watertechnologie.

Mechanische Techniek Alles wat met het vervaardigen van producten te maken heeft, valt onder de noemer mechanische techniek. Je krijgt in de opleiding allerlei fabricagetechnieken onder de knie. De kern van je bezigheden bestaat uit het bewerken en verwerken van materialen, hoofdzakelijk metalen. Er is een onderscheid tussen de verspanende productietechnieken zoals draaien, frezen en slijpen en de niet-verspanende technieken, zoals plaatbewerking en diverse moderne lastechnieken. Je oefent met traditionele gereedschappen en machines maar ook de moderne computergestuurde productiemethoden komen aan bod. Hoofdvakken zijn onder andere automatiseringtechniek, meettechniek, CAD-tekenen, montage en onderhoud, omvormtechniek, productietechniek, sterkteleer, lastechniek en verspanende techniek. De Lerarenopleiding Mechanische Techniek is vooral praktisch en voor jou geschikt als je iets hebt met het werken met metalen.

13

Motorvoertuigen­ techniek Het hoeft echt geen Lotus of Spyker te zijn om motorvoertuigentechniek tot een leuk vak te maken. Welke auto ook op de brug staat, altijd is het een ingenieuze combinatie van voertuig, motor en elektrische installatie. Bij de Lerarenopleiding Motorvoertuigentechniek gaat het om al deze auto-onderdelen. Het vak combineert leerstof uit de werktuigbouwkunde, productietechnologie en elektrotechniek, aangevuld met specifieke voertuigentechniek. De studie richt zich op theoretische en praktische kennis en op de praktijk. Snufjes als een dvd-scherm in de hoofdsteunen en gpsnavigatiesystemen komen wel ter sprake, al is het vooral tijdens de pauzes! De studie is zo breed dat je niet alleen in het onderwijs maar ook in de autobranche zelf terecht kunt. Je ontwikkelt immers naast vakkennis ook vaardigheden op sociaal en communicatief gebied.


lerarenopleiding voortgezet onderwijs en bve

Werktuigbouwkunde Als leraar werktuigbouwkunde leer je anderen het ontwerpen, het maken en het goed laten werken van machines, werktuigen, installaties of instrumenten. Je krijgt te maken met motoren, pompen en turbines, maar je bent ook betrokken bij de ontwikkeling en productie van alledaagse dingen als liften, fietsen, auto’s en dvd-spelers. De Leraren­ opleiding Werktuigbouwkunde is voor jou geschikt als je gefascineerd bent door techniek, je wilt weten hoe machines in elkaar zitten en je graag nieuwe dingen wilt maken. Technische problemen zijn voor jou een uitdaging om tot creatieve oplossingen te komen. Veel denkwerk verricht je achter de computer, maar ook pas je in je werk traditionele technieken toe. Het werkterrein is bijzonder uitgebreid en werktuigbouwers kunnen met zeer verschillende vragen worden geconfronteerd, zowel technische als organisatorische. Op deze technische lerarenopleiding krijg je onder andere als hoofdvakken: productie-, regel- en elektrotechniek, hydrauliek, constructie- en stromingsleer, bedrijfskunde, CAD-tekenen en ontwerpen.

Mens- en maatschappijopleidingen Verschillende opleidingen hebben de samenleving als aandachtsgebied. Zij gaan over de geschiedenis of de sociaal-politieke organisatie ervan, het economisch handelen erin, de wijze waarop mensen zich vestigen. Dit zijn de mens- en maatschappijopleidingen.

Geschiedenis ‘Het verleden is een ander land. Ze doen de dingen daar anders.’ Mensen die het vak geschiedenis interessant vinden, verplaatsen zich graag in vroegere tijden. Ze zijn geïnteresseerd in de verhalen en beelden van een samenleving waarin mensen anders dachten, anders met elkaar omgingen en andere dingen belangrijk vonden dan wij nu gewend zijn. Het verleden is een ‘ander land’ waarnaar je op reis kunt gaan. Het doel van die reis is dat verleden beter te leren kennen en te begrijpen. Soms heeft dat als resultaat dat je ook bepaalde kenmerken van de huidige samenleving beter in een historisch verband kunt zetten. Het is bijvoorbeeld leerzaam om de huidige strikte toelating van vluchtelingen in ons land te vergelijken met de manier waarop zij in de 17de eeuw welkom werden geheten. De Nederlandse Republiek was in die tijd een echt immigratie­ land. Bij de Lerarenopleiding Geschiedenis verwerf je allereerst basiskennis van de geschiedenis, van de vroege

14

prehistorie tot de huidige tijd. Die basiskennis heb je nodig om straks zelf als leraar op een verantwoorde manier kennis te kunnen doorgeven. Dat gaat om belangrijke personen en gebeurtenissen maar ook om politieke stelsels, over samenlevingsvormen en over culturen. We doen dit met de cursussen oudheid, middeleeuwen, nieuwe- en nieuwste geschiedenis. Daarnaast ga je oefenen in het ‘historisch redeneren’. Dan gaat het bijvoorbeeld om het leggen van historische verbanden, het denken in termen van oorzaak en gevolg of het opsporen van overeenkomsten en verschillen tussen het verleden en de huidige tijd. Je krijgt dit onder de knie door veel te lezen, door zelf werkstukken en scripties te maken, door aan medestudenten historische onderwerpen uit te leggen of door lessen te geven op je stageschool. Als je straks geschiedenisleraar bent, beschik je over veel parate historische kennis, kun je op een deskundige manier over je vak nadenken én kun je dat in inspirerende lessen ook echt laten zien. Kortom, je bent een gids die met leerlingen kan reizen door de tijd.

Aardrijkskunde Waarom krijgen sommige gebieden de ene aardbeving na de andere te doorstaan? Waarom komt een vulkaan plotseling tot leven? Hoe zit het nu werkelijk met de gevolgen van ontbossing,

erosie en het gat in de ozonlaag? Waarom is de rijkdom zo ongelijk verdeeld over het aardoppervlak? Wat betekent het om in een derdewereldland te wonen of in een verenigd Europa of om je land te zien veranderen van een agrarisch in een toeristisch gebied? Het zijn letterlijk ‘wereldvragen’ waarin een studie aardrijkskunde inzicht biedt. Bij de Lerarenopleiding Aardrijkskunde verdiep je je zowel in de sociale geografie als in de fysische geografie. Met vakken als politieke geografie, ontwikkelingsgeografie, Europa, Zuidoost Azië maar ook geologie en geomorfologie, milieukunde, weer en klimaat en cartografie. En omdat je als toekomstig geograaf niet alle verschijnselen vanuit je studeerkamer kunt bestuderen, ga je regelmatig op excursie. In Nederland, maar ook buiten onze landsgrenzen. De afgelopen jaren zijn we met studenten naar de Ardennen en Ghana geweest.

Economie Wat is een tekort op de betalingsbalans? Hoe kan een beurs­crisis een economische crisis teweegbrengen? Wat kan de overheid doen aan werkloosheid? Wat betekent ‘de vrije markt’? Maar ook: hoe zit een onderneming nu eigenlijk in elkaar? Wat betekent automatisering voor kleine en grote bedrijven? Economie ligt aan de basis van alle mogelijke verschijnselen die je om je heen ziet. In het groot: de wereld, de maatschappij, maar ook in het klein: het bedrijf of zelfs je eigen huishouden. De econoom is gefascineerd door ‘hoe het werkt’ en probeert, door onderzoek, grip te krijgen op economische processen en ze eventueel te beïnvloeden. Bij de Lerarenopleiding Economie krijg je onder meer vakken als micro-economie en consument, organisatiekunde, voor- en nacalculatie, maar ook macro-economie, staatkunde en recht. Je leert belangrijke ondersteunende vaardigheden als boekhouding en statistiek. Omdat je als leraar economie dicht bij de alledaagse praktijk blijft, maak je in practicumvorm ook kennis met de ‘gewone’ winkel- en kantoorpraktijk.

Maatschappijleer Als leraar maatschappijleer mag je lesgeven over kwesties die dagelijks spelen en voor veel mensen interessant zijn. Jij zorgt daarbij voor de achtergrondinformatie. We hebben allemaal te maken met zorg, arbeid, het functioneren van

de politiek, de massamedia, het milieu, de multiculturele samenleving. Dat noemen we sociale en politieke vraagstukken of thema’s. Kennis hierover is belangrijk omdat we zo meer begrijpen van wat er in een maatschappij speelt, beter kunnen kiezen welk standpunt van belang is en hoe belangrijke groepen en instanties van de samenleving deze standpunten gebruiken voor beleid. Je maakt kennis met die vraagstukken en thema’s en je krijgt cursussen met namen als criminaliteit, massamedia, multiculturele samenleving of politieke besluitvorming. Maar ook de specifieke, sociaalwetenschappelijke benadering van de thema’s moet je oefenen, daarom staan sociologie, politicologie en andere sociale wetenschappen op het programma. Verder is er aandacht voor zaken die bij het leraarschap horen. Je wordt goed voorbereid op het lesgeven, de leerlingen en de school. We proberen de ontwikkeling die je doormaakt van beginnend leraar naar professional goed bij te houden.


lerarenopleiding voortgezet onderwijs en bve OPBOUW VAN DE OPLEIDING

Propedeuse Het eerste jaar is het propedeusejaar. Je oriënteert je op de verschillende aspecten van je vak en op je toekomstige beroep als leraar. Ook ga je al snel aan de slag op een school, waarbij je niet alleen toekijkt, maar ook assisteert bij het onderwijs. De school waar je terechtkomt, is dus net zo goed ook jouw opleider als de hogeschool. Pas als je de propedeuse hebt gehaald, mag je verder met je opleiding.

Hoofdfase

OPLEIDING

PRAKTIJK GESTUURD

De moderne docent staat met beide benen in een snel veranderende maatschappij. En in Rotterdam zit je middenin de nieuwste ontwikkelingen. Je lessen worden gegeven in nauwe samenwerking met de praktijk. Je studeert dus niet alleen op de hogeschool, maar je leert minstens zoveel op de scholen waar je gaat werken en leren.

16

OPBOUW PROPEDEUSE HOOFDFASE PROJECTEN KENNIS STAGES EXCURSIES MINORS ZIJ-INSTROOM VOLTIJD DEELTIJD

STUDENT GESTUURD

De hoofdfase begint in het tweede leerjaar. Je leert onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren met een hoge kwaliteit. Je leert de principes van directe instructie toepassen en bekwaamt je in activerende didactiek. Je verbreedt en verdiept je kennis en vaardigheden tijdens de dagen dat je lessen volgt. Daarnaast loop je een aantal dagen per week stage. In het tweede en derde leerjaar voer je je werk op school steeds zelfstandiger uit. In het derde jaar werk je toe naar het LIO-assessment (Leraar In Opleiding).

In de loop van het derde leerjaar oriënteer je je op één van de drie uitstroomprofielen (specialisaties): vakinhoudelijke vorming, werken in het beroepsonderwijs of zorgontwikkeling. Als afgestudeerd leraar wordt er van je verwacht dat je een bijdrage kunt leveren aan het verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen van lesmaterialen en begeleidingsmaterialen. Dit soort zaken leer je in de lessen en opdrachten die te maken hebben met je uitstroomprofiel. Ook het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek hoort hierbij. Bij het begin van je minor in het vierde jaar houd je al rekening met het uitstroomprofiel dat je wilt kiezen. Binnen het uitstroomprofiel doe je ook een afstudeerproject en je stage in het vierde jaar.

Afstudeerfase Rond je de hoofdfase met succes af, dan ben je in het vierde leerjaar officieel leraar-in-opleiding (lio). Je werkt dan zoveel mogelijk zelfstandig (autonoom) toe naar de startbekwaamheid als tweedegraads docent in je vak. Daarnaast volg je een minor als onderdeel van het door jou gekozen uitstroomprofiel. In het vierde leerjaar neemt het afstuderen een zeer belangrijke plaats in. Je maakt daarvoor een afstudeerwerkstuk voor je vak, een beroepsproduct voor je uitstroomprofiel en je slaagt natuurlijk in één keer voor je eindassessment (portfolioen lesbeoordeling) Start­bekwaam Docent!

Werkvormen Het lesprogramma van de lerarenopleidingen is praktijkgericht en afwisselend. Je krijgt te maken met een mix van werkvormen: colleges en werkgroepen, rollenspelen, projecten, excursies en studiereizen. Veel onderdelen brengen je in contact met studenten van andere vakken binnen de lerarenopleidingen; bij de keuzevakken tref je zelfs studenten van heel andere richtingen.


lerarenopleiding voortgezet onderwijs en bve

stage/ afstuderen

MINORS

STUDENT GESTUURD

BASISPROGRAMMA

Elke hbo-opleiding gaat uit van de praktijk. Na vier jaar kun je je met recht tweedegraads docent in een bepaald vakgebied (schoolvak) noemen. Om dat te kunnen heb je, naast vakinhoudelijke, vakdidactische en onderwijskundig/pedagogische kwaliteiten, ook een aantal basisvaardigheden nodig. In de opleiding leer je algemene beroepsvaardigheden, zoals communicatieve en sociale vaardigheden, Nederlands, informatica, projectmatig werken en beroepsspecifieke vaardigheden.

Beroepsspecifieke vakken

KENNIS GESTUURD

Bij de beroepsspecifieke vakken ligt het accent op je professionele ontwikkeling tot leraar. Het gaat bij deze vakken bijvoorbeeld om nieuwe inzichten met betrekking tot leren en onderwijzen (denk aan onderwijskunde, onderwijspsychologie en dergelijke). Je leert hoe je kennis overdraagt (didactiek) en oefent daarmee. Het werken op scholen is de spil van de lerarenopleiding. Natuurlijk moet iedere toekomstige docent een aantal basisvaardigheden in informatie- en communicatietechnologie hebben (de digitale leeromgeving). Maar daarnaast moet je ook het nodige weten van drama en logopedie.

18

Een minor is een onderdeel van je (uitstroom)specialisatie en betreft een thema dat voor je opleiding en beroep van belang is. Je minor kies je tegen het einde van het derde leerjaar. Je kunt daarbij je vakstudie verbreden of verdiepen of je verder bekwamen in een van de onderwijskundige, pedagogische of didactische onderdelen, zoals remedial teaching, leerlingbegeleiding, of Nederlands als tweede taal en inburgering. De minor start in de eerste helft van het vierde jaar en is een heel belangrijk onderdeel van het uitstroomprofiel dat je kiest.

PRAKTIJK GESTUURD

Al in het eerste jaar is stage een onderdeel van je opleiding en in de jaren daarna nemen je stageactiviteiten toe. Het tweede leerjaar kent een stageperiode van 20 weken, twee dagen per week. In het derde en vierde jaar van je de opleiding ben je drie dagen per week aanwezig op je stageschool. In het laatste jaar ben je leraar-in-opleiding (LIO) waarbij je geheel zelfstandig voor de klas staat. De stages zijn een van de leukste en leerzaamste onderdelen van de opleiding. In het vierde leerjaar staat het afstuderen centraal. Meer hierover lees je op p. 17.


lerarenopleiding voortgezet onderwijs en bve STUDIEROUTES

KEUZEVAKKEN

STUDENT GESTUURD

Hogeschool Rotterdam vindt het belangrijk dat je de mogelijkheid krijgt om een deel van je opleiding zelf in te vullen. In de eerste twee jaar van je opleiding haal je ook studiepunten door het volgen van keuzevakken. Je kunt daarbij kiezen uit zo’n 300 hogeschoolbrede keuzevakken, aangeboden door de verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Je krijgt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken, maar ook om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Denk daarbij aan het keuzevak ‘het ontwerpen van leertrajecten’. Of leer een moderne vreemde taal, zoals Spaans. Andere voorbeelden zijn Turks voor beginners of Papiaments. Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde. Het kan allemaal!

20

VOLTIJD

Dit is de aangewezen route als je net van havo, vwo of mbo-niveau 4 komt. De opleiding duurt vier jaar. In elk jaar ben je niet alleen op de hogeschool aan het studeren, maar loop je ook stages op een school voor voortgezet onderwijs. De stage in het eerste jaar is veertien weken lang een dag in de week en in het tweede jaar twee dagen in de week gedurende twintig weken. De andere dagen volg je zelf les. In het derde en vierde jaar ga je nog twee dagen per week naar de hogeschool en is je stage verspreid over de andere drie dagen. Hoe verder je bent, hoe zelfstandiger je voor de klas komt te staan. Je begint in het eerste jaar als onderwijsassistent. In het vierde studiejaar ben je leraar-in-opleiding (lio) en werk je zelfstandig met je eigen klassen. Je doet een jaar lang al het werk dat een afgestudeerde leraar doet en krijgt daar soms ook voor betaald. Je maakt echt deel uit van het team. Ga je de Lerarenopleiding Wiskunde volgen en kom je van het vwo? Dan kun je je opleiding met één jaar verkorten! Ook voor een aantal andere vakken, zoals bijvoorbeeld natuurkunde, geldt dat je met vwo kunt versnellen. Vaak wordt er dan met extra vrijstellingen gewerkt.

DUAAL

De duale opleiding duurt ook vier jaar. Zij is inhoudelijk vrijwel hetzelfde als de voltijdopleiding, maar een flink aantal onderdelen leer je niet op de opleiding maar in de stageschool. Vanaf het eerste jaar ga je (betaald) werken en leren combineren. Het eerste jaar studeer je vanaf 1 januari drie dagen aan de hogeschool en werk je 24 weken twee dagen per week bij een school. Je begint als onderwijs­assistent en eindigt het jaar met het geven van een serie lessen. Het tweede jaar blijft de verdeling werk/ hogeschool hetzelfde, maar dit doe je dan wel het gehele jaar door. In dit jaar krijg je binnen je werk steeds meer verant­woor­delijk­­heden. In het derde en vierde jaar ga je het gehele jaar nog twee dagen naar de hogeschool en werk je drie dagen. Bij de duale opleiding ligt het accent op het leren op de werkplek. Naarmate de opleiding vordert, krijg je steeds meer verantwoordelijkheden en raak je meer thuis in het onderwijs. De opleiding is erg praktijk- en schoolgericht. De eerste twee jaar van de opleiding zijn inhoudelijk vrijwel hetzelfde als de voltijdopleiding, maar een aantal onderdelen leer je in de stageschool.

Associate degree Onderwijs­ ondersteuner

De lerarenopleidingen kun je ook in deeltijd volgen. Hoe lang je er over doet, hangt af van je vooropleiding en werkervaring. Die bepalen namelijk of je in aanmerking komt voor één of meer vrijstellingen. Hoe meer vrijstellingen, hoe sneller je afstudeert. De meeste tijdwinst boek je als je de avondopleiding volgt en overdag op een school werkt. Vraag bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting de speciale brochure over de deeltijdopleiding aan.

Bij sommige lerarenopleidingen kun je een tweejarige deeltijd­opleiding volgen die erop is gericht leerlingen in het voortgezet onderwijs en de beroeps- en volwasseneneducatie kennis te laten maken met een beroep in de sectoren Techniek en Gezondheidszorg & Welzijn. De Associate Degree is met name gericht op werkende in de sectoren Techniek en Gezondheidszorg & Welzijn die zich op het hoger onderwijsniveau willen kwalificeren. Als onderwijsondersteuner op niveau 2 geef je onder begeleiding les in het beroepsonderwijs en begeleid je leerlingen bij practica. De lessen geef je aan leerlingen/ cursisten die een opleiding volgen voor het beroep waar de student in werkzaam is. Tijdens deze opleiding staat ervaring opdoen in de onderwijs­ praktijk centraal. De lessen vinden plaats op maandagmiddagen avond, waarbij gebruik gemaakt wordt van moderne onderwijsmethoden. Een enkele keer kan het voorkomen dat een vakinhoudelijke les of een les voor het keuzeonderwijs op een andere avond een wordt gegeven. De opleiding is competentiegericht en houdt rekening met aanwezige kennis en ervaring. De begeleiding is persoonsgebonden; je krijgt begeleiding op de werkplek in samenwerking met het beroepenveld. Relevante voorkennis en praktijkervaring zijn vereist. De vereiste vooropleiding is mbo-niveau 4, havo, vwo of een gelijkwaardige opleiding. Na afronding van deze opleiding is het mogelijk om in slechts twee jaar je volledige tweedegraads bevoegdheid (bachelor) te behalen. Meer informatie én de folder Associate degree Onderwijsondersteuner kun je aanvragen bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting, zie pagina 27.

DEELTIJD

Zij-instroom

Wie een afgeronde vooropleiding op hbo- of universitair niveau heeft, kan worden toegelaten tot de zogenaamde ‘zij-instroom’. Een zij-instromer is iemand die op een school voor voortgezet onderwijs een aanstelling voor minimaal acht uur per week heeft/krijgt als docent in een bepaald vak, waarvoor hij/zij geen bevoegdheid heeft. Zij-instromers worden door de school aangemeld voor het intake-assessment (geschiktheidonderzoek). In de regel betaalt de school het assessment en de studiekosten. Wanneer de school en jij tot overeenstemming komen over een zij-instroomtraject dan kun je de speciale brochure Assessment aanvragen bij het Assessmentcentrum van de Lerarenopleiding VO/BVE. Hierin staat de procedure beschreven en zit de opdrachtkaart voor het assessment. Het centrum is telefonisch bereikbaar via (010) 794 40 88.

Kopopleiding

In een groot aantal gevallen kun je kiezen voor een kop­opleiding, een interessante kans voor afgestudeerde hbo- en wo-bachelors om leraar te worden. Met een praktijkgerichte kopopleiding is het mogelijk om in één jaar je tweedegraads bevoegdheid te halen. Dit geldt alleen voor studenten met een afgeronde bacheloropleiding die direct aansluit bij één van de schoolvakken. Je kunt je dan in één jaar pedagogisch en (vak)didactische scholen. Het programma bestaat voornamelijk uit voorbereiding op het leraarschap zoals didactische vaardigheden, inzicht in leer- en gedragsproblemen, vakdidactiek en praktijk­ ervaring. Kopopleidingen op Hogeschool Rotterdam zijn alleen mogelijk binnen het reguliere aanbod van vakken van de Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs en BVE. Een kopopleiding is een voltijd­traject, waarbij je twee dagen les volgt op Hogeschool Rotterdam en drie dagen werkt/stage loopt. Wil je leraar technische beroepen worden dan bestaat in voorkomende gevallen ook de mogelijkheid van een deeltijdkopopleiding. Voor meer informatie kun je terecht bij het Bureau Externe Betrekkingen van de Lerarenopleiding, telefonisch te bereikbaar via (010) 794 41 44.


Competenties

De didactische aanpak kiest die past bij de beoogde leerresultaten die je wilt behalen en die aanpak ook goed uitvoert (= de werkvormen kiezen en uitvoeren)

Voor mij was er geen twijfel mogelijk. Ik wilde voor de klas staan en Engels geven. Ik wil graag pubers helpen; hen begeleiden met alle problemen die ze tegenkomen. En Engels vind ik een belangrijke taal. Ik dacht wel dat het erg moeilijk zou zijn. Maar het valt mee. Het Engels is heel goed te doen. Het prettigst aan de opleiding vind ik dat de docenten zo goed benaderbaar zijn. En dat de opleiding al meteen zoveel praktijk kent. Het eerste jaar gaf ik al les. Die eerste keer voor de klas staan was heel eng. Maar elke eerste keer is eng. Nu vind ik het echt heerlijk. Ik sta op een mbo en ik heb vier eigen klassen. En ik bereid ook zelf de lessen voor.

Kunt verantwoorden wat je in een bepaalde onderwijssituatie hebt gedaan en waarom (= het evalueren en reflecteren)

Esther Vermaas, afgestudeerde Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs en BVE

Het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is competentiegericht. Je krijgt alle studieonderdelen aangereikt die je later in de praktijk nodig zult hebben. Wat je later in de praktijk moet weten en kunnen - de competenties is vastgesteld in nauw overleg met het beroepenveld. Natuurlijk moet een leraar aardrijkskunde alles weten over vulkanisme, een leraar Nederlands foutloos kunnen spellen en een leraar biologie kunnen begrijpen hoe genetica werkt. Die kennis maakt je echter nog niet tot een goede leraar. Daar komen nog een aantal vaardigheden bij, die competenties genoemd worden. Je leert hoe je:

MEER INFORMATIE

Startgesprek

Bevoegdheid

Als je je aangemeld hebt voor de Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs en BVE ontvang je een uitnodiging voor het startgesprek. Samen met een ervaren docent kijk je dan of je verwachtingen ten aanzien van deze opleiding realistisch zijn. Tevens kijk je welke vakken misschien wel moeilijk voor je zullen zijn. Je kunt het advies krijgen om een week voor het begin van de introductieweek je voorkennis op te frissen in de Summerschool.

Met een diploma van de Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs en BVE heb je een tweedegraads bevoegdheid op zak voor het vak waarin je bent afgestudeerd. Dat betekent dat je in dat vak kunt lesgeven in de eerste drie klassen van havo en vwo en in alle klassen van het vmbo en het mbo. Daarnaast kun je ook aan het werk in het volwassenen­ onderwijs of op andere educatieve terreinen, bijvoorbeeld bij bedrijven of particuliere instellingen.

Ontwikkelingen In het onderwijs verandert veel. Scholen voor voortgezet onderwijs krijgen meer ruimte om hun lesprogramma naar eigen inzicht te organiseren. Veel scholen doorbreken de traditionele vakkenstructuur en geven les in zogenoemde leergebieden. Tijdens je opleiding kun je kennismaken met die leergebieden.

Titel Een afgeronde Lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam geeft recht op de internationaal erkende titel Bachelor of Education. Achter je naam mag je de titel B Ed voeren.

22

Masteropleiding Leren & Innoveren Denk je aan een vervolg­ opleiding? Wil je een voortrekkersrol vervullen in de verbetering en vernieuwing van het onderwijs, een inspiratiebron zijn voor collega’s en aanspreekpunt voor het management? Dan is de tweejarige masteropleiding Leren & Innoveren een goede keuze. De master­opleiding is bedoeld voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwassen­eneducatie en hoger beroepsonderwijs. Meer informatie over deze opleiding vind je op hogeschoolrotterdam.nl.

Voor ogen moet houden welke leerresultaten je bij leerlingen je wilt bereiken met jouw les (= de leerdoelen)

Leert van je eigen handelen en het geleerde een volgende keer in een vergelijkbare situatie kunt toepassen (= het verbeteren en innoveren)

Competenties ontwikkel je in de praktijk, maar ook tijdens je opleiding. Vooraf door je te bezinnen en voor te bereiden op de lesuitvoering. Achteraf door terug te blikken op wat goed ging en wat beter kan. Een leraar staat echter niet alleen maar voor de klas. Daarom leer je tijdens je opleiding ook hoe je omgaat met collega’s, organisaties en ouders en met je eigen ontwikkeling. Als leraar ben je in staat meerdere rollen te vervullen. Een pedagogische en didactische, maar ook een vakinhoudelijke en groepsdynamische rol.

Toelatingsvoorwaarden Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl.


Wetenswaardigheden, mogelijkheden, voorwaarden, adressen, telefoonnummers en ... een stad Outside In Inside Out. Om jou effectief te laten studeren haalt Hogeschool Rotterdam letterlijk de Rotterdamse omgeving naar binnen. Geen verzonnen oefeningen, maar concrete projecten, onderzoeksvragen en vernieuwingen uit de Rotterdamse regio. We voegen jouw talent en onze kennis er aan toe en geven dat geheel weer terug aan die regio. Jij leert zo wat echt werkt, wij blijven er scherp van en tegelijkertijd helpen we bedrijven en instellingen.

Honoursprogramma en Innovation Labs Vanaf 2010 kun je aan Hogeschool Rotterdam een Honoursprogramma volgen. Dit programma is bedoeld voor ambitieuze studenten die graag creatief en innovatief aan hun beroep willen werken. De Innovation Labs nemen in dit programma een belangrijke plaats in. In een Innovation Lab werk je met studenten uit andere opleidingen aan complexe projecten van opdrachtgevers uit de Rotterdamse regio. Voor studenten die het Honoursprogramma willen volgen is het Innovation Lab verplicht. Voor andere studenten zijn de Innovation Labs ook toegankelijk. Wel moet je dan je motivatie aantonen in een toelatingsgesprek. Het Honoursprogramma is bedoeld voor studenten met ambitie die meer willen halen uit hun opleiding. Wanneer je

het totale programma doorloopt, krijg je bij je diploma een honours degree. Studenten die tijdens de opleiding alleen het Innovation Lab volgen en afsluiten met een positief resultaat, ontvangen hiervoor een certificaat.

Overtref jezelf Laat je inspireren door onze Rotterdamse mentaliteit, studieaanpak en omgeving. Wij dagen je uit en helpen je om de lat hoger te leggen dan je voor mogelijk hield. We bouwen je opleiding slim op, zorgen ervoor dat wat je leert, ook werkt in de praktijk van nu en geven je de ruimte om zelf accenten te leggen in je opleiding. Zo haal je meer uit jezelf.

Studiesucces We willen er zo goed mogelijk voor zorgen dat jij als student ook de best mogelijke begeleiding en ondersteuning krijgt om je opleiding met succes af te ronden. Daarom vinden we het belangrijk al zo snel mogelijk kennis met je te maken. Veel van onze studenten kunnen wel wat extra ondersteuning gebruiken om het beste uit zichzelf te halen. Die bieden we graag.

24

Proefstuderen

Studentendecanen

Studeren met een beperking

Cursus Studiekeuze

Als je met je studiekeuze al een eind op weg bent, kun je een dag komen proefstuderen. Je gaat actief aan de slag en ervaart of jouw beeld van de opleiding overeenkomt met de werkelijkheid. Bijna iedere opleiding biedt een eigen proefstudeerprogramma voor leerlingen van 4/5 havo en 5/6 vwo en voor derde- en vierdejaars studenten van mbo-niveau 4-opleidingen. De uren proefstuderen kun je in overleg met je decaan laten meetellen voor je totale studielast Loopbaan Oriëntatie en Beroep (LOB). Kijk voor de data op pagina 29 van deze brochure.

Studentendecanen werken onafhankelijk en vertrouwelijk. Je kunt bij hen terecht als je persoonlijke problemen hebt, als je twijfelt over je studiekeuze en met vragen over geldzaken, over wet- en regelgeving, over studieaanpak en over speciale voorzieningen. Het decanaat verzorgt ook trainingen (o.a. faalangsttraining, cursus studiekeuze, assertiviteitstraining).

Studenten met een functiebeperking kunnen ook bij ons studeren. Voor studenten die een handicap, een chronische ziekte of psychische problemen hebben, zijn er daarom speciale regelingen en voorzieningen. Vraag bij de decaan van je locatie welke mogelijkheden er zijn voor jou, het liefst voordat je met je opleiding begint. Ook kunnen studenten van het ‘PowerPlatform’ informatie en begeleiding geven. Kijk voor meer informatie op: hogeschoolrotterdam.nl/powerplatform.

De cursus studiekeuze helpt je bij het kiezen van je hbo-opleiding. Voor eindexamenkandidaten (havo 5, vwo 6 en mbo-niveau 4) is er een cursus van vier bijeenkomsten. Hierin ga je samen met andere leerlingen onder begeleiding van een studiekeuzebegeleider aan de slag. Door verschillende opdrachten krijg je inzicht in je kwaliteiten, je interesses, je toekomstwensen en de acties die je kunt ondernemen om tot een studiekeuze te komen. Kijk voor meer informatie en aanmelding op hogeschoolrotterdam.nl onder het kopje ‘studiekeuze’.

Studerende moeders Zwangerschap of studeren in combinatie met andere gezinverantwoordelijkheden vormt een extra belasting. Het vergt nogal wat regel en uitzoekwerk, daarnaast blijkt dat (her)intredende studerende moeders tegen nogal wat knelpunten aanlopen die de toegang tot onderwijs of de studievoortzetting kunnen belemmeren. Via de website www.studerendemoeders.nl kunnen alle studenten met (a.s.) kinderen en (her)-intredende moeders relevante informatie inwinnen.

25


OPLEIDINGEN

Economie

Gezondheidszorg

Onderwijs

Accountancy

Ergotherapie

Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) (Rotterdam en Dordrecht)

Bedrijfseconomie

Fysiotherapie

Commerciële Economie (CE)

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

CE: Specialisatie Sportmarketing en Management *

Logopedie

Communicatie (COM)

Management in de Zorg

Facility Management

Verloskunde

Financial Services Management

Verpleegkunde

Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs en BVE (Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie): Aardrijkskunde, Biologie, Bouwkunde, Bouwtechniek, Duits, Economie, Elektrotechniek, Engels, Frans, Geschiedenis, Installatietechniek, Maatschappijleer, Mechanische Techniek, Motorvoertuigentechniek, Natuurkunde, Nederlands, Techniek, Werktuigbouwkunde, Wiskunde

Associate-degreeprogramma’s Naast bacheloropleidingen biedt Hogeschool Rotterdam een aantal tweejarige Associatedegreeprogramma’s aan. Associate degree

TECHNIEK

Management in de Zorg

Autotechniek

Onderwijsondersteuner Bouwtechniek

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Onderwijsondersteuner Elektrotechniek

Bouwkunde

Onderwijsondersteuner Installatietechniek

Chemie

Onderwijsondersteuner Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

Chemische Technologie

Onderwijsondersteuner Mechanische Techniek

Civiele Techniek

Onderwijsondersteuner Motorvoertuigentechniek

Elektrotechniek

Onderwijsondersteuner Techniek

Gezondheidszorg Technologie

Arts & Crafts *

Industrieel Product Ontwerpen

IC-Verpleegkunde *

Logistiek en Technische Vervoerskunde

Maintenance & Mechanics *

Maritiem Officier (i.s.m. de STC-Group)

Officemanagement *

Oriënterende Propedeuse Techniek en Bedrijf ***

Ondernemen *

Ruimtelijke Ordening en Planologie

Pedagogisch - Educatief medewerker *

Technische Bedrijfskunde

Systeembeheer *

Fiscale Economie International Business and Languages

Kunst

International Business and Management Studies

Autonome Beeldende Kunst

Logistiek en Economie

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Management, Economie en Recht

Vormgeving

Small Business en Retail Management Trade Management gericht op Azië

Media & ICT

Vastgoed en Makelaardij

Bedrijfskundige Informatica

Vrijetijdsmanagement

Communication and Multimedia Design COM: Specialisatie Digitale Media *

Gedrag en Maatschappij

Informatica

Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)

Mediatechnologie

CMV: Specialisatie Theater en Maatschappij *

Technische Informatica

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij **

*

Pedagogiek

Deze specialisaties zijn direct vanaf het eerste studiejaar te volgen binnen de opleidingen Communicatie, Commerciële Economie en Culturele en Maatschappelijke Vorming

Watermanagement

*

Werktuigbouwkunde

Personeel en Arbeid Sociaal Pedagogische Hulpverlening

**

In de Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij maak je kennis met een aantal opleidingen uit de sector Gedrag en Maatschappij

***

In de Oriënterende Propedeuse Techniek en Bedrijf maak je kennis met een aantal technische opleidingen

27

Deze Associate-degreeprogramma’s zijn nog onder voorbehoud. Kijk voor een volledig overzicht op hogeschoolrotterdam.nl


VOORZIENINGEN

LOCATIES

WIL JE MEER INFORMATIE? Masteropleidingen en voortgezette opleidingen Voor actuele informatie over de master­ opleidingen en voortgezette opleidingen van Hogeschool Rotterdam kijk je op hogeschoolrotterdam.nl of bel je met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting (010) 794 44 00

Studievoorlichting

1 Locatie Museumpark Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

E-mailaccount en internet PC- / internetruimtes

2 Locatie Academieplein G.J. de Jonghweg 4-6 3015 GG Rotterdam

Mediatheken / bibliotheken International Office (voor studie / stage in buitenland) Sportmogelijkheden (www.erasmussport.nl)

3 Locatie Pieter de Hoochweg Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam

Studenten- en studieverenigingen Restaurants en studentencafés

4 Locatie Wijnhaven Wijnhaven 107 3011 WJ Rotterdam

Vestiging Randstad Uitzendbureau Hogeschoolmagazine Profielen

5 Locatie Wijnhaven Wijnhaven 61 3011 WN Rotterdam

Decanen, vertrouwenspersonen, studentenpastor Helpdesks ICT, Nederlands en Dyslexie Platform voor studeren met een beperking (PowerPlatfom) Steunpunt Studerende Moeders (www.studerendemoeders.nl) Programma voor Topsporters Stilte- en gebedsruimtes op locaties Wijnhaven, Academieplein en Museumpark Kopieerservice Xerox

6 Locatie Blaak Blaak 10 3011 TA Rotterdam 7 Locatie Kralingse Zoom Kralingse Zoom 91 3063 ND Rotterdam 8 Locatie RDM Campus Droogdok 17 3089 JL Rotterdam

Filiaal boekwinkel Selexyz (locatie Kralingse Zoom)

Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting. Op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.30 uur Op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (010) 794 44 00 studievoorlichting@hro.nl hogeschoolrotterdam.nl

Proefstuderen

Tijdens de open dagen kun je kennis maken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Je bent welkom op:

Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam proefstudeerdagen. Je kunt je aanmelden voor een proef­studeerdag via hogeschool­ rotterdam.nl/proefstuderen. De proefstudeerdagen worden gehouden op:

¬ Zaterdag 13 november 2010 ¬ Zaterdag 22 januari 2011 ¬ Zaterdag 26 maart 2011

Bezoekadres

Open Dagen

Open Avonden *

Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

Verspreid door het jaar organiseren we ook een aantal open avonden, waar je naast algemene ook specifieke informatie over één of twee opleidingen kunt krijgen.

Belangrijke telefoonnummers Afdeling Studievoorlichting & Aansluiting (010) 794 44 00

¬ Woensdag 8 december 2010 (alleen deeltijd) ¬ Woensdag 8 juni 2011 ¬ Woensdag 24 augustus 2011 (inschrijfavond)

Studeren met een beperking (010) 794 62 48 Stichting Handicap en Studie (030) 275 33 00 Contactpersoon Topsport en Studie (010) 794 62 44 Helpdesk Dyslexie (010) 794 40 86

Keuzeonderwijs/Minorbureau (informatie over keuzevakken en minors)

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (050) 599 77 55 Stadswonen (studentenhuisvesting) (010) 800 72 00

28

Jongeren Informatie Punt (010) 436 25 44

*

De open avonden van de Willem de Kooning Academie zijn alleen voor de opleidingen Vrijetijdsmanagement en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

¬ Donderdag 18 november 2010 ¬ Dinsdag 14 december 2010 ¬ Donderdag 24 februari 2011 ¬ Dinsdag 12 april 2011 Meer informatie over proefstuderen vind je op hogeschoolrotterdam.nl/ proefstuderen

Meeloopdagen Er is een beperkte mogelijkheid een dag individueel met een student mee te lopen. Neem daarvoor contact op met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting.


toelating & aanmelding

Studiekosten

Voor vragen over (afwijkende) toelatingsvoorwaarden, intake en assessment kun je terecht bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting.

Toelatingsvoorwaarden Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl.

Ik mis een vak Je hebt een ‘deficiëntie’ als je beschikt over een havo-, vwo- of mbo-lang diploma met een onjuist doorstroomprofiel of vakkenpakket om rechtstreeks toegelaten te worden. Deze deficiëntie moet je opheffen vóórdat je met de opleiding start. Hiervoor biedt Hogeschool Rotterdam speciale deficiëntietoetsen aan, die je met positief resultaat moet afronden. Ook kun je voor de meeste vakken voorbereidingscursussen volgen. Bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kun je terecht voor meer informatie.

Toelatingsexamen 21+ Voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden, dan is het mogelijk een toelatingstraject te volgen, mits je op 1 oktober van het jaar dat je met je opleiding start 21 jaar of ouder bent. Het toelatingstraject bestaat uit twee onderdelen: de aanlegtest en het toelatingsexamen. De aanlegtest duurt twee uur en geeft inzicht in je capaciteiten, interesses, motivatie en leerstijl. Vervolgens doe je toelatingsexamen. Deze toelatingsexamens vinden plaats in de periode van maart tot en met augustus. Je kunt je door zelfstudie voorbereiden op het examen, maar het is ook mogelijk vanaf januari speciale voorbereidingscursussen te volgen. Bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kun je terecht voor meer informatie over het toelatingsexamen en het aanvragen van een informatiegids. In deze gids vind je informatie over de examen­vakken, voorbereidingscursussen, voorbeeldexamens, benodigde boeken, kosten en examendata.

30

Aanmelding voor de examens en/of voorbereidingscursussen moet altijd tegelijk gebeuren met de aanmelding voor de opleiding die je wilt volgen. Aanmelden voor de opleiding verloopt via Studielink. Kijk voor meer informatie op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden.

Buitenlandse diploma’s Je kunt je met een buitenlands diploma inschrijven voor een opleiding als dit gelijkwaardig is aan het vereiste Nederlandse diploma. Hogeschool Rotterdam oordeelt of het buitenlandse diploma gelijkwaardig is. Met een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig is erkend, moet je nog wel slagen voor een toelatings­ toets ‘Nederlands als tweede taal’. Alleen als je in het bezit bent van een diploma van het staatsexamen ‘Nederlands als tweede taal programma II’ (NT2) hoef je de toe­ latingstoets van de hogeschool niet af te leggen. Voor die opleidingen waarvan is vastgesteld dat deze in een andere taal dan het Nederlands worden verzorgd, is deze eis niet van toepassing. De medewerkers van afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kunnen je over dit onderwerp meer informatie geven.

Aanmelden

Studiefinanciering voltijd en duaal

Overige studiekosten

Je kunt je digitaal aanmelden op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden. Het programma dat daarvoor zorgt, heet ‘Studielink’. Hogeschool Rotterdam en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn via Studielink met elkaar verbonden. Met dit programma regel je meteen je aanmelding bij zowel DUO in Groningen als de hogeschool. Op de website hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden vind je een speciale handleiding, waarin je kunt lezen hoe je je aanmeldt.

Onder bepaalde voorwaarden hebben voltijden duale studenten met de Nederlandse nationaliteit recht op studiefinanciering en een OV-jaarkaart. Heb je niet de Nederlandse nationaliteit, maar woon je wel in Nederland? Dan kun je in een aantal gevallen toch studie­ financiering krijgen. Zie voor uitgebreide informatie: www.ocwduo.nl.

Afhankelijk van de gekozen opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag tussen € 300,- en € 1.000,- per jaar. Ook kosten van eventuele excursies komen voor rekening van de student. Bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kun je meer inlichtingen krijgen over financiële zaken.

Vragen

Collegegeld

Met vragen over de opleiding en het aanmelden kun je terecht bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting van Hogeschool Rotterdam.

Het collegegeld voor 2011 - 2012 is nog niet bekend als de brochures worden gedrukt. De bedragen worden elk jaar voor 1 april bekend gemaakt. In 2010 - 2011 bedroeg het collegegeld voor: ¬ voltijdopleiding € 1.672,¬ duale opleiding € 1.672,¬ deeltijdopleiding € 1.378,-

Deeltijd Deeltijdstudenten komen niet in aanmerking voor studiefinanciering.

Instelling & opleiding Instelling: Hogeschool Rotterdam

Instellingscollegegeld Studenten uit niet EER-landen betalen instellingscollegegeld. Kijk voor de tarieven en uitzonderingen op hogeschoolrotterdam. nl/collegegeld. Studenten die al in het bezit zijn van een hbo- of wo-diploma betalen voor de meeste opleidingen instellingscollegegeld. Kijk voor de tarieven en uitzonderingen op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld.

Officiële opleidingsnaam: Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in: ¬ Aardrijkskunde ¬ Algemene Economie ¬ Bedrijfseconomie ¬ Biologie ¬ Duits ¬ Engels ¬ Frans ¬ Geschiedenis ¬ Maatschappijleer ¬ Natuurkunde ¬ Nederlands ¬ Techniek ¬ Wiskunde ¬ Bouwkunde I en II ¬ Bouwtechniek I en II ¬ Elektrotechniek I en II ¬ Installatietechniek I en II ¬ M  echanische Techniek I en II ¬ M  otorvoertuigentechniek I en II ¬ W  erktuigbouwkunde I en II


Rotterdam: een stad die constant in beweging is en waar altijd wat valt te beleven Wie in Rotterdam woont of studeert, hoeft zich nooit te vervelen. De stad is constant in beweging en er is altijd wat te beleven. Een jonge stad die bruist van de energie. Wie je ook bent, je voelt je er snel thuis. Trams, bussen en metro’s brengen je overal waar je wilt zijn.

Naar de locaties van de hogeschool - die allemaal aan dezelfde metrolijn liggen - maar ook naar de verschillende uitgaansgebieden. Vanaf de locaties Museumpark/Academie­­ plein loop je zo naar de eet-, muziek- en danscafé’s rond de Nieuwe Binnenweg en de multiculturele Witte de Withstraat. Bij de locaties Blaak/Wijnhaven liggen de terrassen van de Oude Haven op een steenworp afstand. En de locatie Kralingse Zoom ligt vlakbij de studentikoze Oostzeedijk. Maar Rotterdam heeft meer, zoals bijvoorbeeld het Internationale Film Festival Rotterdam, de Rotterdamse Museumnacht, North Sea Round Town, de Parade en het jaarlijks terugkerende Zomercarnaval. Voor meer informatie over uitgaan, restaurants, evenementen, musea, enz. kun je kijken op www.rotterdam.info.

Stad om te ontdekken De hogeschoolgebouwen staan er vlakbij of zelfs middenin: de culturele as van Rotterdam. De beroemde musea en talloze galeries, de schouwburg, de bioscopen en de vele kleine theaters bieden voor iedereen wel wat. Leuk om te ontdekken! Als student krijg je bovendien bijna overal korting. Voor meer informatie:

www.010.pagina.nl

www.boijmans.nl

www.kunsthal.nl

www.wdw.nl

ROTTERDAM UITGAAN MUSEA WONEN FESTIVALS GALERIES THEATER SPORTEN

Stad om te wonen

Stad om te sporten

Anders dan in andere studentensteden heb je in Rotterdam binnen niet al te lange tijd een betaalbare woning! Informeer naar jongerenhuisvesting bij www.stadswonen.nl of bij het Jongeren Informatie Punt (JIP). Een briefje ophangen op de vele prikborden – van bibliotheek tot supermarkt - wil ook nog wel eens resultaat opleveren. Je kunt ook naar een woning zoeken op:

Zelf sporten, kijken naar sport, sport en studeren, werken in de sport…het kan allemaal in Rotterdam. Onder de ambitieuze titel ‘Rotterdam City of Sports’ voert de stad al jaren een veelzijdig en aantrekkelijk sportprogramma van de Fortis Marathon Rotterdam en Bavaria City Racing tot aan het ABN-Amro World Tennis Tournament in Ahoy en de Red Bull Air Races. Wil je zelf sporten, dan kun je bij de Stichting Studentenvoorzieningen bijvoorbeeld ook voor een spotprijsje een kaart kopen die je een voordelige keuze biedt uit zo’n veertig sporten.

www.woonnet-rijnmond.nl

www.kamernet.nl

www.huurkamers.nl

www.studentopkamers.nl

32

33

www.erasmussport.nl


lerarenopleiding voortgezet onderwijs en bve

Opleidingsbrochure Hogeschool Rotterdam Leraar VO/BVE  

Opleidingsbrochure Hogeschool Rotterdam Leraar VO/BVE

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you