Page 1

CommerciĂŤle 06 Economie CE: Specialisatie 18 Sportmarketing en Management

CommerciĂŤle Economie

Communicatie 30

Small Business en Retail 42 Management

opleidingen Commercieel Management

Communicatie

CE: Specialisatie Sportmarketing en Management Small Business en Retail Management

VOLTIJD

20 1 1 20 1 2 e c o n o m i e


inhoud HET ROTTERDAMS ONDERWIJS MODEL GARANDEERT EEN IDEALE BALANS TUSSEN KENNIS, PRAKTIJK EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Al onze opleidingen werken met het Rotterdams Onderwijs Model. Dit model garandeert dat onze opleidingen een ideale balans hebben tussen drie elementen: kennis, praktijk en persoonlijke ontwikkeling.

KENNIS PRAKTIJK PERSOONLIJK RSOONL BALANS FASERING LESVORMEN PROGRAMMA REALISTISCH ALISTIS SAMEN STAGES ONDERZOEK ZELFSTANDIG LFSTAN KEUZE MINORS COACHING ERVARINGEN

04

04

Commerciële Economie

Willen mensen e-commerce? cco om mm mer e ce e? Willen Wiillllen W llen en ze ze groene grroe g oe stroom? Wat is het verschil ver ersc scchi hil tussen t ssse tu en ne een en e nN Nikeikeik e- e en n een Adidasdrager? Vragen waarmee hele bedrijfstakken staan of vallen. Commerciële economie houdt zich bezig met de mogelijkheden van de markt. Als commercieel manager leer je daarom kijken en luisteren naar consumenten, bedrijven en organisaties. Je peilt hun behoeften en je zet producten en merken in de markt. En je weet wat er voor nodig is om potentiële klanten die ook echt te laten kopen.

18

06

Rotterdams Onderwijs Model

Commerciële Economie: Specialisatie Sportmarketing en Management

Kun je geen genoeg g krijgen kri rijg ge en n van van an sport? sp po o ort rt? rt t? Is Is die diie e passie zelfs zo groot dat at je at je er er h het et lliefst et ie efsst jje eb beroep eroe er oep van wil maken? Dat kan, via het specialisatieprogram ma Sportmarketing en Management van de opleiding Commerciële Economie. Daar worden sportfanaten en geïnteresseerden in de sportbranche, maar ook topsporters opgeleid tot sportmarketeers in programma’s die speciaal op hen zijn toegesneden. Je leert bedrijven in de sportwereld, sportverenigingen en sportbonden klantgerichter te werken. Aan welke producten of diensten hebben sporters of sportverenigingen behoefte en hoe kun je op die vraag inspelen? Je helpt deze instanties letterlijk en figuurlijk winst te behalen.

06

Commerciële Economie

18

Commerciële Economie: Specialisatie Sportmarketing en Management

WETENSWAARDIGHEDEN, MOGELIJKHEDEN, VOORWAARDEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN ... EEN STAD

Colofon Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden Uitgave: Hogeschool Rotterdam, afdeling Communicatie

Communicatie

Hogeschool Rotterdam m leidt leiidt dt je je op op tot tot ot communicatiecom mmu muni nc professional in verschillende illle lend ende ffuncties ti in verschillende ti branches. Wie Communicatie heeft gestudeerd, kan kiezen uit interessante beroepen met verschillende werkzaamheden. Van teksten schrijven voor websites, advies geven over de nieuwe communicatiekoers van het bedrijf, tot het ontwikkelen van een reclamecampagne. Of je nu een promotieplan moet schrijven voor een nieuwe game of het intranet van Rotterdam Airport moet verbeteren, de opleiding Communicatie aan Hogeschool Rotterdam heeft je goed voorbereid.

42

30

30

Small Business en Retail Management

Wil je later je eigen n bedrijf be edr drijf ijjf runnen? runn ru nn n nen en? O Off zzie ie e jij jijij jezelf j als manager bij een afdeling van Ahold? Small Business en Retail Management is dé opleiding voor mensen die zelfstandig ondernemer willen worden of als manager bij een businessunit van een groot bedrijf aan de slag willen. Ook MKB-adviseurs kunnen met deze opleiding uitstekend uit de voeten.

Communicatie

Outside In Inside Out. Om jou effectief te laten studeren haalt Hogeschool Rotterdam letterlijk de Rotterdamse omgeving naar binnen. Geen verzonnen oefeningen, maar concrete projecten, onderzoeksvragen en vernieuwingen uit de Rotterdamse regio. We voegen jouw talent en onze kennis er aan toe en geven dat geheel weer terug aan die regio. Jij leert zo wat echt werkt, wij blijven er scherp van en tegelijkertijd helpen we bedrijven en instellingen.

54

42

Small Business en Retail Management

54

55

Hogeschool Rotterdam

Redactie en coördinatie: Birgit Theijssen OPLEIDINGEN

Ontwerp en uitwerking: Nijgh, Bruikman reclamestudio

VOORZIENINGEN

WIL JE MEER INFORMATIE?

TOELATING & AANMELDING

STUDIEKOSTEN

Voor vragen over (afwijkende) toelatingsvoorwaarden, intake en assessment kun je terecht bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting.

Fotografie: Jan Nass, Laura Zwaneveld Drukker: Drukproef BV

LOCATIES

57

56

Opleidingen

58

58

Voorzieningen, Locaties, Meer informatie

60

60

Toelating & Aanmelding, Studiekosten


welkom

terdam veel meer dan Rotterdam is voor Hogeschool Rot derland. Het is een de meest uitdagende regio van Ne noemen dat ‘Op z’n manier van denken en doen. Wij betekent praktijkkennis Rotterdams’. Op z’n Rotterdams dieprojecten. Dromen slim toepassen in innovatieve stu bang te zijn om op je proberen waar te maken zonder eren, niet opgeven en gezicht te gaan. Gedurfd combin is overal succesvol en groot willen denken. Die houding Rotterdam, maakt het vrij exporteerbaar. Wie ’t maakt in ktijkgericht en gevestigd overal. Onze opleidingen zijn pra fdlocaties in het hart op acht uitstekend te bereiken hoo t. We kunnen je opleiden van Rotterdam en één in Dordrech voor bijna alle beroepsgroepen.

03


Het Rotterdams Onde een ideale balans tu persoonlijke ontwik

Kennisgestuurd onderwijs KENNIS GESTUURD

In de eerste fase van je opleiding krijg je de basis aan kennis en vaardigheden onder de knie, die nodig zijn voor je beroep. Dat gebeurt in hoor- en werkcolleges, practica en trainingen. Je krijgt opdrachten om die kennis toe te passen in vraagstukken uit je beroep. Die pak je zelfstandig of samen met andere studenten aan. In de latere fasen van je opleiding ga je vaker zelfstandig op zoek naar de kennis die je nodig hebt in de beroepspraktijk.

Praktijkgestuurd onderwijs PRAKTIJK GESTUURD

In een hbo-opleiding is de beroepspraktijk zélf de beste leermeester. De praktijk is daarom vanaf het eerste jaar geïntegreerd in je opleiding. Eerst maak je kennis met die praktijk en leer je reële beroepsvraagstukken aan te pakken, bijvoorbeeld in projecten, waar mogelijk voor een ‘echte’ opdrachtgever. In de loop van de opleiding worden die projecten complexer. Je werkt dan ook vaak samen met studenten van andere opleidingen. Studenten pakken samen met professionals uit de praktijk en docenten externe opdrachten op. In de stage en het afstudeeronderzoek leer je de beroepspraktijk op een heel zelf­ standige manier intensief kennen.

04

KENNIS PRAKTIJK PERSOONLIJK BALANS FASERING LESVORMEN PROGRAMMA REALISTISCH SAMEN STAGES ONDERZOEK ZELFSTANDIG KEUZE MINORS COACHING ERVARINGEN


erwijs model garandeert tussen kennis, praktijk en kkeling Al onze opleidingen werken met het Rotterdams Onderwijs Model. Dit model garandeert dat onze opleidingen een ideale balans hebben tussen drie elementen: kennis, praktijk en persoonlijke ontwikkeling.

Studentgestuurd onderwijs

STUDENT GESTUURD

Op allerlei manieren kun je bij Hogeschool Rotterdam kiezen wat voor jou belangrijk is. Twee belangrijke mogelijkheden zijn je keuzevakken en je minor (specialisatie). In de eerste twee jaar van je opleiding haal je studiepunten door het volgen van keuzevakken. Je kunt daarbij kiezen uit een omvangrijk pakket keuzevakken, aangeboden door de verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Je krijgt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken, maar ook om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Als dat nodig is, moet je de keuzevakkenruimte gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde. Belangrijk is ook de minor die je in het vierde jaar volgt. Deze minor geeft je de ruimte om naar eigen voorkeur een specifiek accent in jouw studieprogramma aan te brengen.

De lesvormen bij Hogeschool Rotterdam Tijdens je opleiding krijg je te maken met allerlei lesvormen. Natuurlijk krijg je theorievakken in hoor- of werkcolleges. In andere lesuren oefen je je vaardigheden in practica en ‘skills-labs’ (praktijkruimtes) en krijg je studieloopbaan­ coaching. Samen met een aantal medestudenten werk je aan projecten, maar je zult ook regelmatig zelfstandig achter de computer zitten om informatie op te zoeken.

Van geleid via begeleid naar zelfstandig leren In het begin van je opleiding weet je wat er concreet van je verwacht wordt en krijg je veel begeleiding van docenten en studieloopbaancoaches. Langzamerhand kun je steeds meer zelf bepalen hoe je opdrachten aanpakt en aan het einde van je opleiding kun je zelfstandig problemen signaleren en oplossen. Maar ook dan sta je er niet alleen voor. De vakdocenten helpen je natuurlijk verder op weg. Je hebt gedurende je hele opleiding een studieloopbaancoach. Die houdt je studievoortgang bij, steunt je bij het maken van keuzes en helpt bij het oplossen van eventuele studieproblemen. En je wisselt ervaringen uit met medestudenten uit je studiegroep of uit hogere jaren.


CommerciĂŤle Economie

06


Willen mensen e-comm erce? Willen ze groene stroom? Wat is het verschil tuss en een Nike- en een Adidasdrager? Vragen waarmee hele bedrijfst akken staan of vallen. Comm erciĂŤle economie houd t zich bezig met de mog elijkheden van de mar kt. Als commercieel manag er leer je daarom kijke n en luisteren naar cons umenten, bedrijven en organisaties. Je peilt hu n behoeften, zet producten en merken in de markt. En je weet wat er voor nodig is om po tentiĂŤle klanten die producten ook echt te laten kopen.


BEROEP

Wat voor manager wil je worden? Als commercieel manager praat je op managementniveau mee over commercieel beleid. Commercieel managers vind je in veel verschillende beroepen.

Marketingmanager De marketingmanager is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het verkopen van zijn merk en zorgt er op die manier voor dat jij die Adidasschoenen heel graag wilt hebben.

Marktonderzoeker De marktonderzoeker peilt de behoeften van de consumenten, de bedrijven en organisaties: hoe kunnen producten (en ook diensten) worden verbeterd? Wat zouden trein­ reizigers willen verbeteren aan de NS?

Accountmanager Een accountmanager bij bijvoorbeeld een reclamebureau is de schakel tussen de creatieven bij het bureau en de klant: als een chipsfabrikant een nieuw zoutje op de markt wil brengen, zorgt de accountmanager ervoor dat er een reclamecampagne ontwikkeld wordt die bij de klant in de smaak valt. Maar je kunt ook productmanager worden, inkoper, verkoopleider of relatiemanager. Zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Zo onderhoudt de import- of export­ manager internationale contacten bij productverkoop. Door die brede inzetbaarheid zul je na je afstuderen meestal niet lang naar een baan hoeven zoeken. Je kunt daarbij in allerlei sectoren terechtkomen, zoals handel (denk aan de schoenen), dienstverlening (bijvoorbeeld de NS) en industrie. In het bedrijfsleven maar ook bij non-profit instellingen.

Project Marketing Today: the sky is the limit PRAKTIJK GESTUURD

Tijdens het project Marketing Today werk je aan een écht vraagstuk, dat door een bedrijf of instelling is neergelegd bij Hogeschool Rotterdam. Uiteindelijk breng je aan mensen uit het bedrijfsleven een advies uit om dit vraagstuk op te lossen. Bovendien werk je in een groep van zes studenten Commerciële Economie met allemaal een ander specialisme: er worden studenten uit verschillende

08

minors bij elkaar gebracht. Docente Veronica Molle: “Stichting Skyway is een organisatie met een bepaald gedachtegoed, namelijk ‘niets is onmogelijk’. Zij communiceert deze gedachte middels evenementen, die de medewerkers van de stichting zelf organiseren. Zo zijn zij de bedenkers van bijvoorbeeld de Sencity evenementen: dance-events voor zowel horenden als niet-horenden. Zij willen mensen stimuleren om mee te doen aan activiteiten die voor hen in eerste instantie onmogelijk lijken. Maar Stichting Skyway wilde zich ook meer op bedrijven gaan richten. Met de vraag hoe ze dat aan moesten pakken, kwamen ze naar Marketing Today.” De studenten werkten een idee uit voor de stichting, waarbij ze bedrijfsevenementen rond veranderingsprocessen centraal stelden. Ook onderzochten ze wat de meest succesvolle manier was om deze bedrijven te benaderen. En ze mengden zich zelfs in het ontwerpproces voor de huidige website. Docente Veronica Molle merkt op dat de meeste opdrachten voor Marketing Today zijn neergelegd door commer­ ciële bedrijven en dus niet door stichtingen, zoals Skyway. Maar het is natuurlijk leuk om ook eens buiten de gebaande paden te gaan.


CommerciĂŤle Economie

Een eigen onderneming terwijl je nog studeert Het tweede jaar van de opleiding staat in het teken van een eigen onderneming. Studenten zetten deze op onder de paraplu van Hogeschool Rotterdam. Ze maken onder meer een businessplan en verzorgen de boekhouding. Ook werven ze stille vennoten en organiseren ze vennootschapsvergaderingen. Daarnaast kunnen ze een accountant inschakelen: een student Accountancy. Een commissaris, een derde- of vierdejaars­ student, geeft advies aan de onderneming. Ook zijn er externe consultants uit het bedrijfsleven die de ondernemingen bijstaan met adviezen. Studenten kunnen zelf kiezen wat voor onderneming ze opzetten, daar zijn ze vrij in. Zo is er nu een groep die marktonderzoek aanbiedt, bijvoorbeeld naar klanttevredenheid. Soms zijn die ondernemingen behoorlijk succesvol met een omzet tot wel 30.000 euro. Naast het ondernemen volgen studenten ondersteunende vakken, bijvoorbeeld sales & accountmanagement, marketing en marktonderzoek. We willen de volgende lichting tweedejaars nu de kans bieden de ondernemingen over te nemen en voort te zetten. Het project krijgt dan meer het karakter van een leer/werk bedrijf. Het project is vooral leuk omdat studenten inzicht krijgen in wat het is om een eigen bedrijf te starten en te leiden. Met deze extra ervaring kunnen ze beter bepalen wat ze uiteindelijk willen. Beco Barsamoglu, docent CommerciÍle Economie


OPLEIDING

PRAKTIJK GESTUURD

Werken aan praktijk­ problemen: dat typeert de Rotterdamse opleiding Commerciële Economie. Al vanaf het eerste jaar ben je veel met projectonderwijs bezig. In groepjes werk je samen aan een opdracht. Soms is die opdracht fictief, soms voer je deze uit in opdracht van een organisatie. Tegelijkertijd krijg je natuurlijk de benodigde kennis- en vaardigheidsvakken, zoals marketing en marktonderzoek, maar ook Engels en communicatietechnieken. Je krijgt toelichting op de economische, juridische en logistieke aspecten van commercieel management. Naarmate je opleiding vordert, krijg je steeds meer met de beroepspraktijk te maken. Toch sta je er nooit alleen voor: de docenten blijven je begeleiden, ook tijdens je stages.

OPBOUW VAN DE OPLEIDING

Propedeuse PRAKTIJK GESTUURD

Het eerste jaar, de propedeuse, is bedoeld om je een goede indruk te geven van de opleiding en het beroep. Je volgt niet alleen vakken zoals marketing, bedrijfseconomie en markt­onderzoek, maar je gaat ook direct aan de slag met projecten. Je neemt deel aan een project waarin je je oriënteert op je toekomstige beroep: samen met een groep medestudenten adopteer je een onderneming. Je maakt een analyse van de klanten van die onderneming, maar je schetst ook een beeld van de concurrenten. Met deze informatie kun je uiteindelijk aanbevelingen doen aan de onderneming, bijvoorbeeld over nieuwe producten.

KENNIS GESTUURD

Bij vakken als marketing houd je je bijvoorbeeld bezig met vragen als: wat is de invloed van cultuur en psychologische factoren op het koopgedrag van consumenten? Maar ook: hoe kan een verpakking verschil maken voor de verkoop van mijn product? Bij marktonderzoek doe je bijvoorbeeld kennis op over data-analyse programma’s, waar je je hele opleiding gebruik van maakt.

10


Commerciële Economie

STUDENT GESTUURD

Aan het begin van je opleiding krijg je een studieloopbaancoach toegewezen. Deze docent(e) heeft regelmatig gesprekken met je over de voortgang van je opleiding. Ook doe je opdrachten in het kader van studieloopbaanbegeleiding, waarvoor je studiepunten krijgt. De coach is gedurende het eerste en tweede jaar ook je eerste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld vragen over het verloop, vertraging of versnelling van je opleiding. Hij of zij helpt je bij het ontwikkelen van competenties en het maken van een carrièreplan. Heb je tijdens of na het eerste jaar het idee dat je bij een andere opleiding beter op je plaats bent? Dan kun je met één van de adviseurs van Bureau Studentzaken de mogelijkheden bespreken van overstappen naar CE: Specialisatie Sportmarketing en Management, Communicatie, Small Business en Retail Management of een andere opleiding (binnen Hogeschool Rotterdam).

Hoofdfase KENNIS GESTUURD

PRAKTIJK GESTUURD

De kern van de hoofdfase is marketingmanagement: je leert veel over het op de markt brengen van producten (inclusief diensten) en over het managen van processen die nodig zijn om die ook succesvol op de markt te houden. De vakken die je krijgt, sluiten daarop aan: marketing, bedrijfseconomie en human resource management. Daarnaast ligt ook veel nadruk op communicatie en marktonderzoek. Je oefent met vergaderingen leiden, onderhandelen, rapporteren en presenteren, ook in het Engels. Natuurlijk leer je het meeste door te doen. Daarom richt je, samen met medestudenten, in jaar twee een junioronderneming op. Met deze junioronderneming zet je ook echt een product op de markt en probeer je dat te verkopen. Dit praktijkproject is leidend voor het gehele onderwijs in het tweede jaar. In het derde jaar begin je met een stage van vijf maanden bij een bedrijf of organisatie. Je werkt ook aan een groot project: Marketing Today. Samen met vijf andere studenten werk je aan een vraagstuk dat door een bedrijf of organisatie bij Hogeschool Rotterdam is neergelegd. Uiteindelijk brengt de groep een advies uit aan de organisatie om het vraagstuk op te lossen: je neemt dan de rol van consultant op je. Marktonderzoek is een essentieel onderdeel van je opdracht. Daarnaast maak je bijvoorbeeld een haalbaarheidsanalyse of een marketingplan.

STUDENT GESTUURD

In het vierde jaar volg je een minor; een verdiepend of specialiserend programma in het vakgebied. In het laatste halfjaar sluit je je opleiding af met een afstudeeropdracht. Die voer je zelfstandig uit tijdens een stage bij een bedrijf of organisatie. Hierover lees je meer onder Stages/afstuderen. In het derde en vierde jaar krijg je in het kader van studie­ loopbaancoaching begeleiding van respectievelijk een stage- en een afstudeerbegeleider.

Werkvormen Tijdens colleges, werkgroepen en practica krijg je de basis aangereikt om projecten goed uit te voeren. Naarmate je opleiding vordert, kom je steeds meer praktijkmomenten tegen. Je zet een echte junioronderneming op en je adviseert bedrijven tijdens Marketing Today. Daarnaast behoren bedrijfsbezoeken en gastlezingen tot de werk­ vormen van Commerciële Economie. Ook besteed je de nodige tijd aan zelfstudie en literatuuronderzoek. Door je (afstudeer)stage word je echt klaargestoomd voor de praktijk.


BASISPROGRAMMA

KENNIS GESTUURD

Als je op hbo-niveau wilt afstuderen, leer je in het basisprogramma een aantal algemene vaardigheden, zoals sociale en communicatieve vaardigheden, taalbeheersing Nederlands (onder andere presenteren en rapporteren) en Engels. Onderstaande vakken zijn slechts enkele voorbeelden van vakken die gedurende je hele opleiding terugkomen.

Engels Je leert beroepsgericht presenteren, discussiëren en rapporteren in het Engels. Je leert onder meer hoe je een short report schrijft.

Communicatie­ technieken In verschillende modulen leer je rapporteren en corresponderen. Welke eisen en doelen worden er gesteld met betrekking tot schriftelijke zakelijke communicatie? Hoe stel je een brief op en hoe schrijf je een sollicitatiebrief voor een stageplaats? Ook leer je wat commercieel schrijven inhoudt: hoe moet ik wervend formuleren? Hoe schrijf ik een offerte, verkoopbrief of klachtenbrief? Deze kennis heb je nodig in de beroepsspecifieke vakken en praktijkprojecten.

Beroepsspecifieke vakken

Onderstaande vakken zijn slechts enkele voorbeelden van beroepsspecifieke vakken.

Bedrijfseconomie (jaar één en twee)

In het eerste jaar begin je bij de basis. Je leert bijvoorbeeld welke rechtsvormen door ondernemingen worden gebruikt. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een B.V., een V.O.F. en een eenmanszaak? Je leert ook een eenvoudig, globaal businessplan op te stellen. Ook doe je kennis op over begrippen als liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Uiteindelijk leer je ook zelf te rekenen met de financiële gegevens van een onderneming, zodat je in jaar twee bijvoorbeeld de jaarrekening kunt analyseren en er berekeningen mee kunt maken. Maar ook kun je na het tweede jaar benchmarken (concurrentieonderzoek) en de prestaties beoordelen van winstverantwoordelijke organisatieonderdelen aan de hand van criteria als return on investment, residual income en economic value added. Marketing (jaar twee) Bij marketing leer je hoe je een product of dienst in de markt zet. Nadat je in jaar één de beginselen van het vak tot je hebt genomen, leer je in het tweede jaar het belang van een sterk merk en hoe je dat vertaalt in een gedegen marketingcommunicatieplan. Je leert hoe je moet offreren, onderhandelen en contracteren in transactiemanagement. Tevens doe je kennis op over relatiemanagement, inkoop als bedrijfsfunctie en interactieve marketing. Bij dit laatste onderwerp wordt in het bijzonder het internet bestudeerd als mogelijk interactief kanaal voor het marketen van je product of dienst. E-commerce wordt steeds belangrijker en ook daar wordt op ingegaan tijdens de modulen.


Commerciële Economie

STAGE/ AFSTUDEREN

MINORS

STUDENT GESTUURD

In de eerste helft van het vierde jaar ga je je door middel van een minor verdiepen in je vakgebied of je kennis juist verbreden in een door jou gewenste richting. Je kunt kiezen uit een uitgebreid aanbod van minors, waaronder de volgende op het gebied van commerciële economie:

Interactieve Marketing Luisteren naar wat de klant te zeggen heeft, is voor steeds meer ondernemingen van cruciaal belang. Internet en andere nieuwe technologieën geven de marketeer de mogelijkheid om die interactie te integreren in het business model van de organisatie. Aan bod komen onderwerpen zoals zoekmachinemarketing, e-mailmarketing, sociale media en gamevertising. International Marketing Management Deze Engelstalige minor bereidt je voor op een carrière waarbij je internationaal inzetbaar bent, onder andere door je de mogelijkheid te bieden een half jaar bij een partner­ instelling in het buitenland te studeren. Hierbij bestudeer je onder andere de onderwerpen international market opportunity analysis, marketing planning and control, project management en art and philosophy.

Social Marketing

Hier leer je gebruik maken van algemene bedrijfskennis en marketing in het bijzonder om de kwaliteit van het persoonlijk welzijn van mensen en van de samenleving te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het werk wat de Stichting Ideële Reclame (SIRE) doet!

Consumentengedrag

Deze minor richt zich op het verkrijgen van inzicht in de psyche en het gedrag van de consument en hoe deze te voorspellen en te beïnvloeden is.

13

PRAKTIJK GESTUURD

In jaar drie loop je stage in Nederland of in het buitenland. Je draait vijf maanden mee in een organisatie, waar je zelfstandig aan de slag gaat en aan een stageopdracht werkt. Tijdens deze periode leer je niet alleen hoe het er in de praktijk aan toe gaat en hoe je je kennis omzet in handelen, maar je doet ook contacten op in het werkveld. Vaak krijg je een beter beeld van de baan of branche waarin je na je opleiding terecht zou willen komen. In jaar vier volg je een afstudeerstage bij een bedrijf of instelling. Studenten Commerciële Economie hebben stage gelopen bij onder andere RET, AgroFair (Oké Fruit), Coca-Cola, Rabobank en bij verschillende gemeenten. Je staat er nog niet helemaal alleen voor; je wordt gecoacht door een stagebegeleider.


KEUZEVAKKEN

STUDENT GESTUURD

Hogeschool Rotterdam vindt het belangrijk dat je de mogelijkheid krijgt om een deel van je opleiding zelf in te vullen. In jaar één en twee kun je kiezen uit zo’n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken, aangeboden door de verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Denk daarbij aan een keuzevak zoals photoshop, als je wat meer van grafische vormgeving wilt weten. Of succesvol verkopen voor beginners, customer loyalty, globalisering of kwaliteitsmanagement. Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde. Het kan allemaal!

14

OPBOUW PROPEDEUSE HOOFDFASE PROJECTEN KENNIS STAGES EXCURSIES MINORS DUAAL VERKORT VOLTIJD DEELTIJD


Commerciële Economie STUDIEROUTES

De opleiding Commerciële Economie kun je volgen als voltijd- en deeltijdopleiding en in de duale variant.

VOLTIJD

Deze vierjarige route is bedoeld voor alle studenten met een havo- of mbo-niveau 4-diploma.

verkort

¬ Heb je een vwo-diploma, dan kun je je aanmelden voor de driejarige route. Aan het begin van het studiejaar volg je gedurende twee weken een intensief programma waarin de kernvakken van jaar één behandeld worden. Aan het einde van deze twee weken wordt met een assessment bepaald of je inderdaad mag instromen in het verkorte programma of dat je de reguliere vierjarige route moet volgen.

¬ Heb je de MBO PRO route (mbo handel en hbo eerste jaar) bij Zadkine succesvol afgerond, dan kom je in aanmerking voor de driejarige opleiding. Je meldt jezelf aan op de reguliere wijze via Studielink. Als je vooropleiding vwo is, dan word je automatisch ingeschreven voor de verkorte route. Weet je nu al dat je liever het vierjarige programma volgt? Dan kun je dat aangeven tijdens het startgesprek waar je voor uitgenodigd wordt.

DUAAL

Kies je voor de duale studieroute, dan volg je de eerste twee jaar voltijdonderwijs en ga je vanaf het derde jaar per week vier dagen werken en één dag naar school. Door je werkzaamheden voor je werkgever én de projecten die je voor de opleiding uitvoert, ontwikkel je je verder tot commercieel manager. Je moet ook je afstudeeropdracht bij dat bedrijf of die instelling uitvoeren. Elke student die duaal studeert, krijgt individuele begeleiding vanuit de hogeschool.

DEELTIJD

De deeltijdopleiding duurt vier jaar (eventueel korter, afhankelijk van je vooropleiding en elders verworven competenties). Meer informatie kun je verkrijgen bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting en via hogeschoolrotterdam.nl/deeltijdopleidingen.


Commerciële Economie

MEER INFORMATIE

Startgesprek

Internationalisering

Als je je aangemeld hebt voor de opleiding Commerciële Economie ontvang je een uitnodiging voor het startgesprek. Samen met een ervaren docent kijk je dan of je verwachtingen ten aanzien van de opleiding Commerciële Economie realistisch zijn. Tevens kijk je welke vakken misschien wel moeilijk voor je zullen zijn. Je kunt het advies krijgen om een week voor het begin van de introductieweek je voorkennis op te frissen in de Summerschool.

Bij Hogeschool Rotterdam vinden we het belangrijk dat je als student ook kennis kunt maken met andere landen, talen en culturen. Er bestaan binnen je opleiding altijd mogelijk­ heden om kennis en ervaring op te doen door een half jaar in het buitenland te studeren of stage te lopen. Kies je bijvoorbeeld in jaar drie voor de minor international marketing management, dan kun je na een half jaar voorbereiding in Nederland, vijf maanden in het buitenland studeren. Hogeschool Rotterdam onderhoudt intensieve contacten met scholen in andere Europese landen, maar ook in bijvoorbeeld Amerika, China en Japan.

Titel Een afgeronde opleiding Commerciële Economie van Hogeschool Rotterdam geeft recht op de internationaal erkende titel Bachelor of Business Administration. Achter je naam mag je de titel BBA voeren.

Doorstromen Heb je de opleiding Commerciële Economie afgerond, dan zijn er mogelijkheden om verder te studeren aan een universiteit. In de meeste gevallen kun je dan binnen twee jaar je mastertitel halen. Je volgt dan eerst een schakel­ programma van een jaar en in het tweede jaar start je met een master. Kies je tijdens de opleiding voor de minor WO-doorstroom, dan volg je het schakelprogramma als minor aan de hoge-

16

school. Deze minor geeft je niet alleen inzicht in wat doorstuderen na het hbo inhoudt, maar verschaft je na het halen van je diploma ook direct toegang tot de Master of Marketing aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Let wel, met een minor WO-doorstroom ben je alléén tot deze specifieke master toelaatbaar. Ook is het mogelijk om bij Hogeschool Rotterdam een master degree te halen in bijvoorbeeld Finance and Accounting of Consultancy and Entrepreneurship. Kijk daarvoor op hogeschoolrotterdam.nl/ masteropleidingen.


Onderwijs en topsport Hogeschool Rotterdam komt topsporters en aanstormend sporttalent tegemoet middels de zogenaamde Topsportregeling door de lesprogramma’s af te stemmen op hun trainings- en wedstrijdschema’s. Zij hebben meer flexibiliteit in roosters, stages en studiebegeleiding. Ook is er door de digitale leeromgeving overal ter wereld toegang te verkrijgen tot lesmateriaal. Topsporters kunnen bovendien gebruikmaken van sportaccommodaties en fitnessruimtes van de hogeschool. Verder is er een mogelijkheid tot het maken van vervangende opdrachten als zij vanwege tijdgebrek niet in een groep kunnen werken. Naast de topsportregeling is er voor sportfanaten bij Hogeschool Rotterdam ook de mogelijkheid om het specialisatieprogramma CE: Sportmarketing en Management te volgen, voor topsporters binnen de Randstad Topsport Academie en de Topsportklas Rotterdam. Kijk voor meer informatie op hogeschoolrotterdam.nl/sportmarketing. Voor meer informatie over onderwijs en topsport kun je contact opnemen met de coördinator Topsport Coen Duiverman (010-794 6025).

Alumnivereniging Reverso De naam Reverso is afgeleid van het Engelse woord ‘to reverse’ wat terugkeren betekent. De naam sluit naadloos aan bij de doelstelling van de vereniging: oud-studenten van Hogeschool Rotterdam laten terugkeren naar hun oude opleiding met als doel de contacten van vroeger opnieuw aan te halen, nieuwe contacten te leggen en in stand te houden. Ook biedt Reverso bedrijven de mogelijkheid vacatures onder de aandacht te brengen van alumni. Reverso organiseert onder andere netwerkevenementen en masterclasses. Meer informatie vind je op www.reverso.nu

Van bouwmaterialen tot horeca, je kunt alle kanten op De praktische kant van de opleiding sprak me aan en omdat ik vwo heb gedaan, kan ik de opleiding in drie jaar doen. Ideaal! Al snel kon ik starten met de opzet van een mini-onderneming. Met enkele andere studenten heb ik een relatiegeschenk op de markt gebracht: een plantje in een blik dat bedrijven konden personaliseren. Daar zijn we na het project niet in onze eigen tijd mee doorgegaan. We konden goed verkopen, maar vonden het product uiteindelijk niet interessant genoeg om mee door te gaan. In het jaar daarna heb ik stage gelopen bij een groothandel in bouwmaterialen. Daar heb ik op elke afdeling meegelopen om een goed beeld te krijgen van de organisatie. Daarnaast heb ik een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. Inmiddels ben ik begonnen met mijn afstudeerstage bij een horecabedrijf. De dinsdag- en woensdagavond zijn daar erg rustig. Ik wil onderzoeken hoe dat komt en hoe we het gastenaantal kunnen verhogen, bijvoorbeeld door een zakelijke doelgroep aan te gaan spreken of een ander menu aan te bieden. Uiteindelijk ga ik waarschijnlijk ook de horeca in. Dat is het mooie van deze opleiding. Je kunt product- of marketingmanager worden, maar, eventueel met enkele cursussen, ook horecamanager. Casper Poot, vierdejaars student Commerciële Economie

Meer Weten? Kijk ook eens op hogeschoolrotterdam.nl/commercieleeconomie Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl


CommerciÍle Economie: Specialisatie­ Sportmarketing en Management

18


Kun je geen genoeg kr ijgen van sport? Is die passie zelfs zo groot dat je er het liefst je beroep va n wil maken? Dat kan, via het specialisatieprogra mma Sportmarketing en Ma nagement van de oplei ding Commerciële Econom ie. Daar worden sportfa naten en geïnteresseerden in de sportbranche, maa r ook topsporters opgeleid to t sportmarketeers in programma’s die spec iaal op hen zijn toeges neden. Je leert bedrijven in de sportwereld, sportver enigingen en sportbonden klantge richter te werken. Aan welke producten of diensten hebben sp orters of sportverenigingen behoefte en hoe kun je op die vraag inspelen? Je he lpt deze instanties lette rlijk en figuurlijk winst te beha len.


BEROEP

PRAKTIJK GESTUURD

Waarom een specialisatieprogramma van Commerciële Economie, geheel gericht op de sportbranche? De sportbranche ontwikkelt zich tot een ware industrie. De maatschappij en het bedrijfsleven worden zich steeds meer bewust van het belang van sport; voor het individu én als het verbindende element in een diverse samenleving. Dit leidt tot een groeiende vraag naar professionals in de sport. Hun werkterrein strekt zich uit van het bedrijfsleven tot professioneel georganiseerde sportclubs en -verenigingen. Je kunt bijvoorbeeld werkzaam zijn in sponsoring, evenementenmanagement (Red Bull Air Race, Bavaria City Racing) en het managen van sportclubs, zoals Hijs Hokij Wolves Den Haag. Ook kun je gaan werken bij outdoororganisaties als Buffel Outdoor of bij retailorganisaties als Daka Sport. Afgestudeerden kunnen daarnaast terecht komen bij professionele organisaties en partners uit de Rotterdamse sportbranche, bijvoorbeeld Rotterdam Topsport.

Click & Go bleek het beste idee te zijn. Dit is een softwareprogramma waarmee trainers hun trainingsprogramma kunnen uitwerken. Wij hebben clubs en trainers benaderd om te vragen of zij de software zouden gebruiken. Ongeveer 75 procent van hen bleek geïnteresseerd te zijn. Samen met een ontwikkelaar hebben we het programma verder uitgewerkt. We hebben een website ontwikkeld waarop meer informatie is te vinden over Click & Go.”

Sportonderneming: Click and go

Verder gingen de studenten net als bij een echt bedrijf op zoek naar geldverschaffers. Ze hebben zelfs een aandeelhoudersvergadering gehouden. Jasper en een medestudent denken er nu over om het niet bij het project voor hun specialisatieprogramma te laten. “Wij gaan kijken of we er verder mee gaan. Of dit een opzetje is voor een eigen bedrijf.”

Studenten Sportmarketing en Management hebben in het tweede jaar ruim een half jaar de tijd om een eigen onderneming op te zetten. Onderdeel van het project Sportonder­neming is het ontwikkelen van een product of dienst. Dit doen zij in een groep van ongeveer negen studenten. Er zijn twee belangrijke eisen. Ten eerste moeten de te ontwikkelen producten of diensten zijn gerelateerd aan sport. Ten tweede moeten deze echt in de markt worden gezet. Jasper Oomen vertelt: “We zijn begonnen met de brainstormfase. Hieruit kwamen vier producten naar voren. Vervolgens onderzochten we de markt voor ieder product.


CommerciËle Economie: specialisatie Sportmarketing en Management

We leren beleving en emotie managen en in de markt zetten Ik wilde graag meer doen met sport, maar gymleraar wilde ik niet worden. Dit specialisatieprogramma is dan ideaal, want sport staat het hele specialisatieprogramma centraal, ook bij vakken als marketing, communicatie en Engels. Bij andere commerciële opleidingen draait het om producten, bij ons om de sportbranche, en dat zijn vaak diensten. We leren het managen van beleving en emotie. Vooral het tweede jaar heb ik als erg interessant ervaren. We zijn aan het begin van het tweede jaar in groepen een onderneming gestart. We hebben een product bedacht en het doel was dit product succesvol op de markt te brengen. Daarbij is gebruik gemaakt van de kennis die we in de loop van het specialisatieprogramma hebben opgedaan. De onderneming, ‘Momentum Sports’, heeft een alternatief bedacht voor de complexe boksbandage. Het biedt de optimale ondersteuning van de bandage en heeft het gebruiksgemak van een handschoentje. Het gat in de markt dichten met onze ‘FastFighters’ is makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet in ieder geval in je idee blijven geloven, vastberaden zijn en gefocust blijven op je doel. Dat zijn volgens mij de sleutels tot succes. Interessant om dat nu al in het werkveld te ontdekken. En voor mij, als sportfanaat, de ideale manier. Jeremy Carlier, vierdejaars student CE: Specialisatie Sportmarketing en Management.

21


OPBOUW VAN HET specialisatie programma

specialisatie­

Propedeuse

PRAKTIJK GESTUURD

Werken aan praktijkproblemen, dat is leren op z’n Rotterdams. Het specialisatieprogramma Sportmarketing en Management van de opleiding Commerciële Economie is natuurlijk helemaal gericht op de wereld van sport. Vanaf jaar één werk je veel in projecten aan opdrachten en vraagstukken uit de sportbranche. Die komen vaak rechtstreeks van bedrijven en instellingen uit de praktijk. Vanaf jaar één loop je meerdere keren stage. Het echte werk dus! Je ervaring in de praktijk combineer je met kennis en vaardigheidsvakken als sportmarketing, sport, management, en recht, Engels en commerciële economie. Aanstormend sporttalent kan deelnemen aan de Topsportklas (TSK) en gecertificeerde topsporters kunnen zich inschrijven voor de Randstad Topsport Academie (RTA). Welke route je ook volgt, wie afstudeert aan de economische opleidingen van Hogeschool Rotterdam is zeer gewild bij sportbedrijven en sportorganisaties.

22

KENNIS GESTUURD

STUDENT GESTUURD

Het eerste jaar, de propedeuse, is bedoeld om een goede indruk te krijgen van het specialisatieprogramma en het beroep. Je neemt deel aan projectonderwijs waarin je je oriënteert op de sportwereld. Samen met medestudenten schrijf je een onderzoeksrapport over een nieuwe fitnessketen en onderzoek je de mogelijkheden van innovatie van een sportproduct en zet daarvoor een promotiecampagne op. In de modulen worden onderwerpen behandeld zoals sportmarketing, management, bedrijfseconomie, communicatie, Engels en sport. Tijdens de sportpraktijklessen werk je aan teambuilding. Je opgedane kennis pas je toe door het organiseren van clinics. Je begint je studie met een sportervaringsweek in de outdoorbranche. Je sluit het eerste jaar af met een korte, oriënterende ervaring in de beroepspraktijk van de watersportbranche. Aan het begin van het specialisatieprogramma krijg je een studieloopbaancoach toegewezen. Deze docent(e) heeft regelmatig gesprekken met je over de voortgang van je specialisatieprogramma. Ook doe je opdrachten in het kader van studieloopbaanbegeleiding, waarvoor je studiepunten krijgt. De coach is gedurende het eerste en het tweede jaar ook je eerste aanspreekpunt voor vragen over het verloop, de vertraging of versnelling van je specialisatieprogramma. Hij of zij helpt je bij het ontwikkelen van competenties en het maken van een carrièreplan. Deze opbouw is van toepassing op het vierjarige specialisatieprogramma. Vwo’ers krijgen de mogelijkheid om het programma in drie jaar af te ronden. De opbouw van het programma ziet er dan iets anders uit. Dat geldt ook voor de programma’s RTA en TSK, speciaal voor topsporters/ talenten in de topsport. Inhoudelijk is het programma nagenoeg hetzelfde. Lees hierover meer onder het kopje Studieroutes.


CommerciËle Economie: specialisatie Sportmarketing en Management

Hoofdfase PRAKTIJK GESTUURD

KENNIS GESTUURD

In het tweede jaar start de hoofdfase van het specialisatieprogramma. Je werkt het gehele jaar met medestudenten aan het opzetten van een eigen ‘sportonderneming’. Dit project is leidend voor het onderwijs in het tweede jaar. Met je team ontwikkel je tijdens dit project een nieuw product of een nieuwe dienst. Daarna breng je wat je ontwikkeld hebt ook echt in de markt. Het idee moet natuurlijk gerelateerd zijn aan sport. Met je medestudenten voer je eerst een marktonderzoek uit. Vervolgens schrijf je een marketingplan. Tijdens de verkoopfase pas je de geleerde verkooptechnieken toe en aan het einde van het jaar hef je de sportonderneming weer op. Kernvakken die hierbij aansluiten zijn sportmarketing, marktonderzoek, management, logistiek, communicatie en recht. Ook oefen je met onderhandelen, rapporteren, presenteren en leidinggeven, zowel in het Nederlands als in het Engels.

In het derde jaar begin je met een stage van vier maanden bij een sportbedrijf of sportorganisatie. Dit is ook mogelijk in het buitenland.

STUDENT GESTUURD

Tijdens een speciaal sportmarketingproject werk je in een groep van zes studenten aan een vraagstuk dat door een bedrijf of organisatie uit de sportwereld bij Hogeschool Rotterdam is neergelegd. Uiteindelijk breng je aan de mensen van deze organisatie een advies uit om het vraagstuk op te lossen: je neemt dan de rol van consultant op je. Marktonderzoek is een essentieel onderdeel van je opdracht. Verder maak je bijvoorbeeld een plan voor ledenwerving en -behoud voor een sportvereniging, een haalbaarheidsanalyse of een marketingplan. Concrete voorbeelden zijn een economische impactanalyse Tour de France en een haalbaarheidsonderzoek voor damesvoetbal bij Feyenoord. Ook volg je een minor in het vierde jaar; een verdiepend of specialiserend programma in het vakgebied. Hierover lees je meer onder minors. In het laatste half jaar sluit je het specialisatieprogramma af met een afstudeeropdracht. Die voer je zelfstandig uit bij een bedrijf of organisatie. Hierbij valt te denken aan een onderzoek naar de activatiemogelijkheden van een sponsorship tussen Startpeople en de Eredivie of een onderzoek onder schoolsportverenigingen voor Rotterdam Sportsupport. In het derde en vierde jaar krijg je in het kader van studieloopbaancoaching begeleiding van een studieloopbaancoach.

Werkvormen Tijdens colleges, werkgroepen en practica krijg je de basis aangereikt om projecten goed uit te voeren. Naarmate het specialisatieprogramma vordert, kom je steeds meer praktijkmomenten tegen. Je kunt deelnemen aan sportevenementen en je leert deze zelf te organiseren. Ook breng je af en toe een bezoek aan een beurs of een sportgerelateerd bedrijf zoals de Uithof. Je maakt in het eerste jaar kennis met de outdoor- en de watersportbranche. Dit noemen we de Sportmarketing Experience.


BASISPROGRAMMA

KENNIS GESTUURD

Beroepsspecifieke vakken

In het basisprogramma krijg je een aantal algemene vaardigheden, zoals sociale en communicatieve vaardigheden, taalbeheersing Nederlands (onder andere presenteren en rapporteren) en Engels. Onderstaande vakken zijn slechts enkele voorbeelden van vakken die gedurende je hele specialisatie terugkomen.

Engels

Je leert beroepsgericht presenteren, discussiëren en rapporteren in het Engels. Je leert onder meer hoe je een short report schrijft.

In deze module staat de strategische kant van sportmarketing centraal. Zowel het managementproces (van analyse tot plan) als de strategische beslissingen komen aan de orde. Kennis van dit proces is ondersteunend voor beslissingen die in deze periode in de sportonderneming moeten worden genomen. Je leert zelf een strategisch marketingplan te schrijven.

communicatie­ technieken In verschillende modulen leer je rapporteren, presenteren en corresponderen. Welke eisen en doelen worden er gesteld met betrekking tot schriftelijke zakelijke communicatie? Hoe stel je een brief op en hoe schrijf je een sollicitatiebrief voor een stageplaats? Ook leer je wat commercieel schrijven inhoudt: hoe moet ik wervend formuleren? Hoe schrijf ik een offerte, verkoopbrief of klachtenbrief? Deze kennis heb je nodig in de beroepsspecifieke vakken en praktijkprojecten. Tijdens de beroepsspecifieke vakken krijg je theoretische en praktische componenten. Onderstaande vakken zijn slechts enkele voorbeelden van beroepsspecifieke vakken.

24

marktonderzoek (jaar één)

In het eerste jaar leer je in drie elkaar opvolgende modulen wat marktonderzoek is. Je houdt je bezig met vragen als: Wat zijn de fasen van het onderzoeksproces? Hoe worden probleem- en doelstellingen vastgesteld? Wat is desk research en wat is field research? Hoe groot moet een steekproef zijn? Wanneer is een onderzoek representatief, betrouwbaar en valide? Uiteraard wordt deze kennis praktisch getoetst met opdrachten, zodat je in jaar twee zelf aan de slag kunt met marktonderzoek tijdens bijvoorbeeld het sportmarketingproject.

sportmarketing (jaar twee)

bedrijfseconomie / sportfinance (jaar drie)

Als aankomend commercieel econoom moet je goed weten wat een jaarrekening is en inhoudt. In deze module leer je de onderdelen van een jaarrekening te benoemen en te analyseren zodat je de financiële positie van een sportbedrijf kunt beoordelen. Ook leer je het effect te doorzien op de jaarrekening van je eigen keuzes op het gebied van marketing (bijvoorbeeld een prijswijziging of doorbreking van seizoenspatroon). Gedurende het semester wordt het te analyseren bedrijf gevolgd via de media.

Sportpraktijk jaar één

Tijdens de fysieke sportpraktijklessen leer je in jaar één samenwerken en teambuilden. Je organiseert met een aantal medestudenten een clinic rondom een nationaal toptalent, je maakt kennis met nieuwe sporten en je beleeft de sportbranche tijdens de outdoor- en watersportweek.


MINORS

STUDENT GESTUURD

CommerciËle Economie: specialisatie Sportmarketing en Management

In de eerste helft van het vierde jaar ga je je door middel van een minor verdiepen in je vakgebied of je kennis juist verbreden in een door jou gewenste richting. Je kunt kiezen uit een uitgebreid aanbod van minors, waaronder de volgende op het gebied van sport: Management of Sports Deze minor gaat dieper in op het management van sport: het sportbeleid van de overheid is een voorbeeld van één van de onderwerpen die je behandelt. Je gaat businessplannen en ledenwervingsplannen schrijven voor onder andere sportverenigingen.

Business in Sports

Sport in Nederland verandert van vrijetijdsbesteding naar een volwassen bedrijfstak waarmee veel geld verdiend kan worden. Hoe je dat doet leren we je door in te gaan op onderwerpen als marktverkenning, inkoop, logistiek, netwerken en e-business met betrekking tot thema’s als de welnessbranche, eventmanagement en sport tourism. Marketing via Sport Sport is emotie, sport is passie, sport is hot. Het is dan ookniet zo gek dat het bedrijfsleven sport gebruikt om haar doelgroep te bereiken. Ook de overheid ziet de meerwaarde van sport om de aantrekkelijkheid van bijvoorbeeld een stad te vergroten. Binnen deze minor leer je hoe je sport kunt gebruiken om een bedrijf of stad te ‘vermarkten’. I-Lab Sport Studenten die van een uitdaging houden, kunnen een speciaal minorprogramma volgen waar de multidisciplinaire problematiek binnen de Rotterdamse sportbranche centraal staat. Samen met studenten uit andere opleidingen help je Rotterdam Sportstad, de opdrachtgever van dit Innovatie Lab, aan innovatieve oplossingen voor hun vraagstukken.

25

PRAKTIJK GESTUURD

STAGE/ AFSTUDEREN

In het tweede jaar loop je gedurende een korte periode stage bij een onderneming of organisatie uit de sport­ branche. De stage heeft als doel dat je alle ins en outs van het bedrijf leert kennen en dat je vertrouwd raakt met de taken en verantwoordelijkheden van inkoop-, verkoopen marketingmedewerkers in de sport. Hetzelfde geldt voor de werkzaamheden van collega’s die actief zijn met sponsoring, events of sales. Deze stage loop je ter oriëntatie op het vakgebied. In jaar drie loop je stage in Nederland of in het buitenland. Je draait vier maanden mee in een organisatie, waar je zelfstandig aan de slag gaat en aan een stageopdracht werkt. Tijdens deze periode leer je niet alleen hoe het er in de praktijk aan toe gaat en hoe je je kennis omzet in handelen, maar je doet ook contacten op in het werkveld. Vaak krijg je een beter beeld van de baan of branche waarin je na je specialisatieprogramma terecht zou willen komen. Je opdracht kan bijvoorbeeld bestaan uit het uitvoeren van een concurrentieanalyse met betrekking tot golfbanen binnen de regio. Of je bedenkt creatieve oplossingen om meer bezoekers te trekken voor een indoor skibaan. In jaar vier ga je aan de slag met een afstudeeropdracht bij een bedrijf of instelling. Studenten van CE: Specialisatie Sportmarketing en Management hebben stage gelopen bij de Nederlandse Volleybal Bond, fabrikanten van sportartikelen en sporttijdschriften, maar ook bij sponsorafdelingen van grote bedrijven, sportclubs en -verenigingen. Je staat er nog niet helemaal alleen voor; je wordt gecoacht door een stagebegeleider.


KEUZEVAKKEN

STUDENT GESTUURD

Hogeschool Rotterdam vindt het belangrijk dat je de mogelijkheid krijgt om een deel van je specialisatieprogramma zelf in te vullen. In jaar één en twee kun je kiezen uit zo’n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken, aangeboden door de verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen specialisatieprogramma heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Denk daarbij aan een keuzevak zoals photoshop, als je wat meer van grafische vormgeving wilt weten. Of succesvol verkopen voor beginners, customer loyalty, globalisering of kwaliteitsmanagement. Ook zijn er sportieve keuzevakken te volgen. Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde. Het kan allemaal!

OPBOUW PROPEDEUSE HOOFDFASE PROJECTEN KENNIS STAGES EXCURSIES MINORS VERKORT VOLTIJD


CommerciËle Economie: specialisatie Sportmarketing en Management

STUDIEROUTES

Het specialisatieprogramma CE: Sportmarketing en Management kent verschillende varianten:

¬ A- of B-status en High Potential ¬ Internationaal Talent, Nationaal Talent of Belofte

Aanmelden voor een intakegesprek voorafgaand aan de inschrijving is verplicht. Neem hiervoor contact op met Eva Koenders van Randstad (Eva.Koenders@nl.randstad.com). Op basis van dit gesprek wordt bepaald of toelating tot het specialisatieprogramma plaats kan vinden. Wanneer je twijfelt of je voldoet aan de genoemde toelatingseisen (ook wanneer nog met een oude topsportstatusindicatie gewerkt wordt), kun je contact opnemen met Ronald van Dijk van Hogeschool Rotterdam (010) 794 6244 of via e-mail (R.J.van. dijk@hro.nl).

VOLTIJD

Deze route is bedoeld voor alle studenten met een havoof mbo-niveau 4-diploma.

verkort

Voor aankomende studenten met een vwo-diploma. De vwo-route houdt in dat jaar één en twee in één studiejaar gecombineerd worden. Dit studiejaar is dan tevens het propedeusejaar. In de laatste week van september start je met drie intensieve weken, waarin jaar één wordt geïntroduceerd. Gedurende deze weken is er een aanvullend programma voor de vakken bedrijfseconomie, recht, marktonderzoek, commerciële economie en communicatie. Als je de vakken uit de eerste drie weken met een voldoende hebt afgesloten, stroom je direct door naar het tweede jaar van het specialisatieprogramma en start je met de reguliere colleges en met de sportonderneming. Je meldt jezelf op de reguliere wijze aan via Studielink. Als je vooropleiding vwo is, dan word je door ons ingeschreven voor de verkorte route. Meer informatie over de vwo-route is te vinden op hogeschoolrotterdam.nl/sportmarketing.

Randstad Topsport Academie (RTA, vierjarig)

Als topsporter wil je de beste prestaties neerzetten. Maar je toekomst vind je eveneens belangrijk, want na je sportcarrière wil je natuurlijk een goede baan. Het combineren van topsport met een hbo-opleiding is lastig. De Randstad Topsport Academie (RTA) biedt de oplossing. Via de RTA, een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en Randstad, kun je zowel je sportprestaties op een hoog peil houden als het specialisatieprogramma Sportmarketing en Management van de opleiding Commerciële Economie volgen. Met slechts twee dagen per week college op de hogeschool in een klas met alleen topsporters, is er veel ruimte voor je trainings- en wedstrijdschema’s. Je kunt zelfstandig aan opdrachten werken. Tentamens kunnen op verschillende momenten buiten de reguliere data worden afgenomen. Dat is handig als je bijvoorbeeld voor trainingskampen of wedstrijden voor een bepaalde tijd niet in Nederland verblijft. Topsporters met de volgende status zijn toelaatbaar tot RTA:

27

Topsportklas (TSK, vierjarig)

Dit speciale opleidingsprogramma is bedoeld voor aanstormende topsporttalenten. Ook zij kunnen hun intensieve trainingsschema’s combineren met het specialisatieprogramma CE: Sportmarketing en Management. Het onderwijsprogramma en de onderwijs­faciliteiten voor de Topsportklas (TSK) zijn dezelfde als voor de RTA . Je bent toelaatbaar tot TSK als je: ¬ deel uit maakt van een nationale (jeugd)selectie, maar (nog) geen door NOC*NSF erkende status hebt verkregen ¬ deelneemt aan een nationale competitie in de hoogste klasse van een door NOC*NSF erkende sportbond (dit geldt ook voor sporters die actief zijn bij een Betaald Voetbal Organisatie) ¬ geen officiële status hebt, maar wel op het hoogst haalbare niveau actief bent (toelating afhankelijk van trainings- en wedstrijdprogramma) Aanmelden voor een intakegesprek voorafgaand aan de inschrijving is verplicht. Neem hiervoor contact op met de coördinator Ronald van Dijk (010) 794 6244 of via e-mail (r.j.van.dijk@hro.nl). Op basis van dit gesprek wordt bepaald of toelating tot dit specialisatieprogramma plaats kan vinden. Wanneer je twijfelt of je voldoet aan de genoemde toelatingseisen (ook wanneer nog met een oude topsportstatusindicatie gewerkt wordt), kun je ook contact opnemen met de coördinator Ronald van Dijk.


CommerciËle Economie: specialisatie Sportmarketing en Management

MEER INFORMATIE

Internationalisering

Startgesprek

Onderwijs en topsport

Bij Hogeschool Rotterdam vinden we het belangrijk dat je als student ook kennis kunt maken met andere landen, talen en culturen. Er bestaan binnen je specialisatieprogramma altijd mogelijkheden om kennis en ervaring op te doen door een half jaar in het buitenland te studeren of stage te lopen. Hogeschool Rotterdam onderhoudt intensieve contacten met scholen in andere Europese landen, maar ook in bijvoorbeeld Amerika, China en Japan.

Als je je aangemeld hebt voor het specialisatieprogramma Sportmarketing en Management van de opleiding Commerciële Economie ontvang je een uitnodiging voor het startgesprek. Samen met een ervaren docent kijk je dan of je verwachtingen ten aanzien van het specialisatie­programma Sportmarketing en Management realistisch zijn. Tevens kijk je welke vakken misschien wel moeilijk voor je zullen zijn. Je kunt het advies krijgen om een week voor het begin van de introductieweek je voorkennis op te frissen in de Summerschool.

Naast de faciliteiten die het specialisatieprogramma voor topsporters biedt (Randstad Topsport Academie en de Topsportklas), heeft Hogeschool Rotterdam ook een algemene regeling voor studerende topsporters. Door middel van de Topsportregeling komt de hogeschool deze studenten tegemoet door lesprogramma’s af te stemmen op hun trainings- en wedstrijdschema’s. Zij hebben meer flexibiliteit in roosters, stages en studiebegeleiding. Ook is er middels de digitale leeromgeving overal ter wereld toegang te verkrijgen tot lesmateriaal. Topsporters kunnen bovendien gebruikmaken van sportaccommodaties en fitnessruimtes van de

Titel Een afgeronde opleiding Commerciële Economie, specialisatieprogramma Sportmarketing en Management van Hogeschool Rotterdam geeft recht op de internationaal erkende titel Bachelor of Business Administration. Achter je naam mag je de titel BBA voeren.

28


hogeschool. Voor meer informatie over deze regeling kun je contact opnemen met de coördinator Topsport Coen Duiverman (c.r.duiverman@hro.nl). Kijk voor meer informatie over topsport op de Hogeschool Rotterdam op hogeschoolrotterdam.nl/sport.

Doorstromen Heb je het specialisatieprogramma Sportmarketing en Management van de opleiding Commerciële Economie afgerond, dan zijn er mogelijkheden om verder te studeren aan een universiteit. In de meeste gevallen kun je dan binnen twee jaar je mastertitel halen. Je volgt dan eerst een schakelprogramma van een jaar en in het tweede jaar start je met een master. Kies je tijdens het specialisatieprogramma voor de minor WO-doorstroom, dan volg je het schakelprogramma als minor aan de hogeschool. Deze minor geeft je niet alleen inzicht in wat doorstuderen na het hbo inhoudt, maar verschaft je na het halen van je diploma ook direct toegang tot de Master of Marketing aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Let wel, met een minor WO-doorstroom ben je alléén tot deze specifieke master toelaatbaar. Ook is het mogelijk om bij Hogeschool Rotterdam een master degree te halen in bijvoorbeeld Finance and Accounting of Consultancy and Entrepreneurship. Kijk daarvoor eens op hogeschoolrotterdam.nl/masteropleidingen.

Alumnivereniging SMM De doelstelling van de vereniging is om oud-studenten van Hogeschool Rotterdam te laten terugkeren naar hun oude opleiding met als doel de contacten van vroeger opnieuw aan te halen, nieuwe contacten te leggen en in stand te houden. Ook biedt het bedrijven de mogelijkheid vacatures onder de aandacht te brengen van alumni. Sportmarketing en Management heeft daarnaast een eigen netwerk en is actief op communities, zoals Hyves en LinkedIn. De alumnivereniging organiseert onder andere netwerkevenementen en masterclasses.

Ik ben idolaat van sport. Daarom koos ik voor de specialisatie Sportmarketing en Management. In de autosport werken, leek me altijd al fantastisch. Bavaria City Racing in Rotterdam vind ik een geweldig evenement en dus besloot ik contact op te nemen met de organisatie Rotterdam Racing. Ik mocht op gesprek en zo ben ik erin gerold. Tijdens mijn afstudeeropdracht waren mijn taken het vinden en behouden van sponsoren. Mijn stage rondde ik in juni af. Na mijn afstuderen heb ik een contract gekregen bij Rotterdam Racing. Ik wil me graag verder ontwikkelen in de autosport. Deze baan biedt mij daar alle gelegenheid voor. Uiteraard is een baan in de top van de autosport, Formule 1, mijn grote ambitie. Martin den Ouden, afgestudeerd CE: Sportmarketing en Management

MEER WETEN? Alle ins en outs van dit specialisatieprogramma en het studentenleven in Rotterdam vind je op hogeschoolrotterdam.nl/sportmarketing. Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl


Communicatie

30


Hogeschool Rotterdam

leidt je op tot commun icatie足 professional in versch illende functies in vers chillende branches. Wie Commun icatie heeft gestudeerd , kan kiezen uit interessante beroep en met verschillende werkzaamheden. Van teksten schrijven voor websites, advies geven over de nieuwe communicatie koers van het bedrijf, tot het ontwikk elen van een reclamec ampagne. Of je nu een promotiep lan moet schrijven voor een nieuwe game of het in tranet van Rotterdam Airport moet verbeteren, de op leiding Communicatie aan Hogeschool Rotterdam heeft je goed voorbere id.


BEROEP

Als afgestudeerd communicatieprofessional kun je op managementniveau meedenken, meepraten en meebeslissen over het communicatiebeleid. Jij vormt de ‘oren en ogen’ van de organisatie. Je schrijft communicatieplannen en voert die uit, onderhoudt contacten met de pers, start PR- en reclamecampagnes op en begeleidt ze. Er ligt een wereld vol internationale mogelijkheden voor je open. Voorbeelden van beroepen zijn:

Communicatieadviseur Je werkt zelfstandig of bent in dienst bij een organisatie. Een communicatieadviseur geeft adviezen aan het management voor diverse communicatievraagstukken. De ene keer schrijf je een advies voor verbetering van de website, een andere keer word je gevraagd om met een voorstel te komen voor een imagocampagne.

Persvoorlichter/woordvoerder Een persvoorlichter is het eerste aanspreekpunt van een organisatie. Hij of zij staat de pers te woord, geeft soms interviews aan een krant, maar bepaalt ook mede wat wel en niet in de pers moet komen.

Accountmanager De accountmanager bij bijvoorbeeld een reclamebureau is de schakel tussen de klant en de creatieven bij het bureau: als een chipsfabrikant een nieuw zoutje op de markt wil brengen, zorgt de accountmanager ervoor dat er een reclamecampagne ontwikkeld wordt die bij de klant in de smaak valt.

Communicatiemanager Als manager ben je verantwoordelijk voor communicatie op beleidsniveau. Je bepaalt samen met je collega’s de communicatiestrategie voor de komende jaren. Die leg je dan weer voor aan de directeuren. Zo vorm je de schakel tussen de directie en de communicatiemedewerkers aan wie je leiding geeft.

Comm2Work Comm2Work is het leerwerkbedrijf van de opleiding Communicatie. Studenten werken in groepen aan opdrachten uit het bedrijfsleven. Eén daarvan was een opdracht voor Ernst & Young Nederland. Stijn Statz: “Ernst & Young organiseert elk jaar een competitie onder ondernemers om het ondernemerschap in Nederland te stimuleren, genaamd Entrepreneur of the Year. Onze opdracht was om voor Entrepreneur of the Year een online communicatiejaarplan te maken. De organisatie van Entrepreneur of the Year had veel ideeën voor de communicatie, zoals filmpjes op de website, een online platform en een digitale nieuwsbrief, maar wist niet goed hoe ze dat het beste kon aanpakken. Aan ons de opdracht om een adviesrapport op te stellen en hier zo goed mogelijk invulling aan te geven, zodat de communicatie op online gebied enorm verbeterd kon worden. Met behulp van een speelse introductiepresentatie hebben we kennis gemaakt met Ernst & Young. Ze waren enorm enthousiast over het resultaat van de opdracht, die we in een flitsende presentatie aan hen voorgelegd hebben. Ze waren verrast dat Comm2Work zoveel voor hen kon betekenen en maken dan ook dankbaar gebruik van onze adviezen. Er is direct een aantal aanbevelingen doorgevoerd op de website van Entrepreneur of the Year (www.eoy.nl). Het is ontzettend leuk om een opdracht te doen voor zo’n grote organisatie. Als groep waren we dan ook erg enthousiast over het resultaat! Stijn Statz, oud-student Communicatie


Communicatie

Eerst logisch nadenken, dan creatief aan de slag In het eerste jaar van de opleiding leer je de basis van het vak. Je krijgt van alles wat. Het tweede jaar is specifieker en je krijgt meer praktijkonderwijs. Zo gingen we aan de slag met actuele cases en heb ik onderzoek gedaan naar het merk Danone. Ook moesten we tijdens een project zelf een product in de markt zetten. Wat? Dat mocht je helemaal zelf bedenken. In het derde jaar volg je het project Comm2Work: je krijgt opdrachten van echte bedrijven. Je wordt dan heel serieus genomen. Daarna heb ik stage gelopen op het hoofdkantoor van een luchtvaartmaatschappij. Ik heb daar onder meer een intern communicatieplan geschreven, geholpen bij de promotie van een nieuwe huisstijl, met klanten gesproken en zelfs meegewerkt aan geheime projecten! Ik heb gekozen voor de minor strategische marketing communicatie en ben daarna afgestudeerd. Het creatieve van deze richting spreekt me aan: iets nieuws in de markt zetten en in contact zijn met klanten. Hierna wil ik aan de slag in de richting van planning & project waarbij je een marketingproject van begin tot eind meemaakt. Daarbij is het vooral strategisch denken: eerst een goed plan maken en dan praktijkgericht aan de slag! Alexandra Duarte Amorim, afgestudeerde Communicatie

33


OPLEIDING

PRAKTIJK GESTUURD

Leren door te doen, dat is leren op z’n Rotterdams. Projectonderwijs staat centraal tijdens de opleiding Communicatie. Samen­ werken aan oplossingen voor problemen van echte bedrijven! Dus niet alleen maar tentamens, maar ook workshops, gegeven door de communicatiespecialisten van bijvoorbeeld T-Mobile, of een mediatraining door een journalist. En niet onbelangrijk: alle studenten worden gedurende de gehele opleiding persoonlijk begeleid door een studieloopbaancoach.

34

OPBOUW VAN DE OPLEIDING

Propedeuse KENNIS GESTUURD

PRAKTIJK GESTUURD

Het eerste jaar, de propedeuse, is bedoeld om je een goede indruk te geven van de opleiding en het beroep. De eerste twee kwartalen zijn de thema’s ‘inleiding in de communicatie’ en ‘oriëntatie op het communicatieberoep’. Je maakt kennis met marketing, interactieve media, vormgeving en de creatieve kant van communicatie. In het derde kwartaal zijn de belangrijkste vakken communicatie­ management en marketingmanagement. Gekoppeld aan deze vakken voer je verschillende projecten uit. Voor het project van communicatiemanagement schrijf je een communicatieplan: je ontwikkelt een flyer, poster en de inhoud van de website. Voor het project van marketingmanagement ontwikkel je een nieuw product met een eigen merknaam, inclusief het verpakkingsontwerp. Bijvoorbeeld voor een nieuw toetje. In het vierde kwartaal maak je samen met je medestudenten een blad of een magazine. Jullie schrijven zelf de artikelen en maken foto’s die je erbij plaatst. Ook krijg je het vak psychologie. De vakken die je tijdens de projecten krijgt, reiken je de kennis aan die je op dat moment nodig hebt. Daarnaast richt je je op persoonlijke vaardigheden bij vakken als communicatietechnieken, Engels en management. Je kennis van de vakken wordt aan het eind van een kwartaal getoetst door middel van bijvoorbeeld een uitgewerkt rapport, communicatieplan, een tentamen of een presentatie.


Communicatie

Hoofdfase

STUDENT GESTUURD

De opbouw zoals hiernaast is van toepassing op de vierjarige opleiding. Vwo’ers en sommige mbo’ers krijgen de mogelijkheid om het programma in drie jaar te volgen. De opbouw van het programma ziet er dan iets anders uit. Lees hierover meer onder Studieroutes. Aan het begin van je opleiding krijg je een studieloopbaancoach aangewezen. Deze docent(e) heeft regelmatig gesprekken met je over de voortgang van je opleiding. Ook doe je opdrachten in het kader van studieloopbaanbegeleiding, waarvoor je studiepunten krijgt. De coach is ook je eerste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld vragen over het verloop, vertraging of versnelling van je opleiding. Hij of zij helpt je bij het ontwikkelen van competenties en het maken van een carrièreplan. Heb je tijdens of na het eerste jaar het idee dat je bij een andere opleiding beter op je plaats bent? Dan kun je met één van de adviseurs van Bureau Studentzaken de mogelijkheden bespreken van overstappen naar Commerciële Economie, CE: specialisatieprogramma Sportmarketing en Management, Small Business en Retail Management of een andere opleiding (binnen Hogeschool Rotterdam).

35

KENNIS GESTUURD

PRAKTIJK GESTUURD

STUDENT GESTUURD

In het tweede jaar begin je aan de hoofdfase van de opleiding. De projecten waaraan je in deze fase deelneemt, voer je steeds zelfstandiger uit. De projecten zijn gecentreerd rond thema’s als overheidscommunicatie, corporate communicatie (vanuit de organisatie als geheel) en specifiek interne en marketingcommunicatie. Je stelt een reclamecampagne op, organiseert een groot evenement en je neemt deel aan een crisissimulatie: het ‘bedrijf’ waar jij voor werkt heeft een vergiftigd voedingsmiddel verkocht, wat doe je als de pers met camera’s op de stoep staat? Je begint met een stage van vijf maanden bij een bedrijf of organisatie in binnen- of buitenland. Hierover lees je meer onder Stage/afstuderen. In het derde jaar staan de vakken accountmanagement, mediaplanning, internationale communicatie, branding en overheidscommunicatie centraal. De kennis die je bij je stage hebt opgedaan, kun je goed gebruiken als je aan de slag gaat bij het leerwerkbedrijf van Communicatie, Comm2Work. Alle derdejaarsstudenten zijn ‘in dienst’ bij dit communicatieadviesbureau en gaan in groepjes werken aan één van de opdrachten die door echte bedrijven bij Comm2Work zijn neergelegd. Je eigen inbreng is groot: je mag bijvoorbeeld solliciteren op de functie van jouw keuze (strategisch, organisatorisch, creatief of commercieel). Hoe je het communicatievraagstuk oplost, mag je helemaal zelf bepalen: het gaat erom dat de organisatie uiteindelijk tevreden is. Want de klant is koning bij Comm2Work. Kijk voor meer informatie eens op www.comm2work.nl. In het vierde jaar volg je een half jaar vakken uit je minor. In het half jaar erna kies je je eigen afstudeeropdracht die je gedurende vijf maanden uitvoert bij een bedrijf of een (overheids)instelling. In het derde en vierde jaar krijg je in het kader van studieloopbaancoaching begeleiding van respectievelijk een stage- en een afstudeerbegeleider.

Werkvormen Tijdens colleges, werkgroepen en practica krijg je de basis aangereikt om de projecten goed uit te voeren. Naarmate je opleiding vordert, kom je steeds meer praktijkmomenten tegen, zoals je stage en de opdracht voor het leerwerkbedrijf. We maken soms excursies naar bedrijven, reclamebureaus of televisiestudio’s. Communicatieprofessionals komen naar ons toe om in gastcolleges te vertellen over de vele facetten van hun vakgebied. Ook besteed je tijd aan zelfstudie en literatuuronderzoek.


BASISPROGRAMMA

KENNIS GESTUURD

Als je op hbo-niveau wilt afstuderen, leer je in het basisprogramma een aantal algemene vaardigheden, zoals sociale en communicatieve vaardigheden, taalbeheersing Nederlands (zoals presenteren en rapporteren), Engels en wiskunde. Onderstaande vakken zijn slechts enkele voorbeelden van vakken die gedurende je hele opleiding terugkomen.

communicatietechnieken (jaar één, twee en vier)

Beroepsspecifieke vakken

Onderstaande vakken zijn slechts enkele voorbeelden van beroepsspecifieke vakken.

In de module inleiding digitale media kom je in aanraking met ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media. Je leert wat de eigenschappen van deze media zijn, welke rol ze innemen binnen het vakgebied en op welke manier je ze kan inzetten. Aan de orde komen onder meer weblogs, email, nieuwsbrieven, forums, wiki’s, sms, mms, rss, intranet en virtuele werelden. Tenslotte verkrijg je kennis en ervaring in gangbare technieken en tools die worden gebruikt om digitale content te creëren, op te slaan en toegankelijk te maken.

Bij dit vak ontwikkel je je schriftelijke en mondelinge beroepsvaardigheden. In het eerste jaar leer je een goede presentatie te geven, het schrijfproces systematisch aan te pakken en vervolgens hoe je een persbericht opstelt. Daarnaast leer je ook hoe je aan een vergadering deelneemt, deze voorzit en hoe je moet notuleren. In jaar twee leer je communicatiemiddelen te vervaardigen zoals een verkoopbrief, een offerteaanvraag, (respons op) een klachtenbrief en een advertentie. In jaar vier word je voorbereid op het doen van onderzoek en schrijven voor je afstudeerscriptie door in te gaan op interviewtechnieken en rapporteren.

inleiding Digitale Media (jaar één)

marketingcommunicatie analyse/planning (jaar twee)

Het marketingcommunicatieplan staat centraal in deze modulen. Na het schrijven ervan leer je het plan ook uit te voeren en om te zetten naar een marketingcommunicatiecampagne. Je krijgt inzicht in welke partijen er betrokken zijn in de marketingcommunicatieadviesbranche en in verschillende juridische aspecten van de branche. Je leert daarbij over de eigenschappen en inzetbaarheid van verschillende media en communicatie-instrumenten. In deze modulen maak je kennis met het werk van een communicatiemanager.

Engels (jaar één en twee) In een commerciële functie is het zeer waarschijnlijk dat je in het Engels schriftelijk en mondeling zal moeten communiceren op managementniveau. Daar word je op voorbereid in modulen, waarbij de onderwerpen die je bij communicatietechnieken leert ook in het Engels aan bod komen: zoals presenteren, rapporteren en vergaderen.

36


Communicatie STAGE/ AFSTUDEREN

MINORS

STUDENT GESTUURD

In de eerste helft van het vierde jaar ga je je door middel van een minor verdiepen in het communicatievak of je kennis juist verbreden in een door jou gewenste richting. Je kunt kiezen uit een uitgebreid aanbod van minors, waaronder de volgende op het gebied van communicatie:

Strategische Marketing Communicatie

Onder de noemer marketingcommunicatie vallen alle communicatieactiviteiten die worden ondernomen om het merk bij de doelgroepen onder de aandacht te brengen. De volgende thema’s worden behandeld: branding, experience marketing, direct marketingcommunicatie en interactieve media.

Corporate Communicatie

Waar bij marketingcommunicatie het communiceren van een merk centraal staat, gaat het bij corporate communicatie om communiceren vanuit de organisatie als geheel. We behandelen de thema’s reputatiemanagement, public affairs, perscommunicatie en strategie & communicatie. Interne Communicatie Organisaties zien steeds meer het belang van goede interne communicatie. En terecht, het vormt immers het cement dat de strategie, de structuur en cultuur van een organisatie verbindt. Aan bod komen de onderwerpen internal branding, interne communicatie & nieuwe media, bedrijfsjournalistiek en strategie & interne communicatie.

PRAKTIJK GESTUURD

In jaar drie loop je stage in Nederland of in het buitenland. Je draait vijf maanden mee in een organisatie, waar je zelfstandig aan de slag gaat en aan een stageopdracht werkt. Tijdens deze periode leer je niet alleen hoe het er in de praktijk aan toe gaat en hoe je je kennis omzet in handelen, maar je doet ook contacten op in het werkveld. Vaak krijg je een beter beeld van de baan of branche waarin je na je opleiding terecht zou willen komen. In het vierde jaar volg je een afstudeerstage bij een bedrijf of instelling. Communicatiestudenten hebben stage gelopen bij bijvoorbeeld de publieke omroep LLiNK, GoGo Tours, het evenementenbureau Clockround Events, diverse reclame- en communicatiebureaus zoals Nijgh en Total Identity en bij verschillende gemeenten.


KEUZEVAKKEN

STUDENT GESTUURD

Hogeschool Rotterdam vindt het belangrijk dat je de mogelijkheid krijgt om een deel van je opleiding zelf in te vullen. In jaar één en twee kun je kiezen uit zo’n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken, aangeboden door de verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Denk daarbij aan een keuzevak zoals photoshop, als je wat meer van grafische vormgeving wilt weten. Of succesvol verkopen voor beginners, customer loyalty, globalisering of kwaliteitsmanagement. Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde. Het kan allemaal!

OPBOUW PROPEDEUSE HOOFDFASE PROJECTEN KENNIS STAGES EXCURSIES MINORS DUAAL VERKORT VOLTIJD DEELTIJD


Communicatie STUDIEROUTES

De opleiding Communicatie kun je volgen als voltijd- en deeltijdopleiding en in de duale variant.

VOLTIJD

De voltijdopleiding kent een programma van vier jaar met een stage in het derde jaar. Heb je een havo- of niet-verwant mbo-niveau 4-diploma, dan volg je de vierjarige opleiding.

verkort Voor sommige studenten is het mogelijk de opleiding in drie jaar af te ronden. Zij volgen een aangepast traject waarbij jaar één en twee gecombineerd worden. Ben je in het bezit van één van onderstaande diploma’s, dan kom je voor de verkorte route in aanmerking: ¬ vwo-diploma ¬ mbo-diploma Marketing en Communicatie niveau 4 Je meldt jezelf aan op de reguliere wijze via Studielink. Als je vooropleiding vwo is,

dan word je door ons ingeschreven voor de verkorte route. Weet je nu al dat je toch liever het vierjarige programma volgt? Dan kun je dat aangeven tijdens het startgesprek waar je voor uitgenodigd wordt. Studenten met het geschikte mbo-diploma niveau 4 geven indien gewenst bij het intakegesprek aan dat ze de driejarige opleiding willen volgen.

DUAAL

Kies je voor de duale studieroute, dan volg je de eerste twee jaar voltijdonderwijs en ga je vanaf het derde jaar vier dagen per week werken en één dag naar school. Bij je werkgever ontwikkel je je verder tot communicatieprofessional; door je werkzaamheden aldaar én de projecten die je voor de opleiding uitvoert. Je moet ook je afstudeeropdracht bij dat bedrijf of die instelling uitvoeren. Elke student die duaal leert, krijgt individuele begeleiding van de werkgever en van Hogeschool Rotterdam.

DEELTIJD

De deeltijdopleiding duurt vier jaar (eventueel korter, afhankelijk van je vooropleiding en elders verworven competenties). Vraag bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting de speciale brochure over de deeltijdopleiding aan.

39


Communicatie

MEER INFORMATIE

Startgesprek

Internationalisering

Als je je hebt aangemeld voor de opleiding Communicatie ontvang je een uitnodiging voor het startgesprek. Samen met een ervaren docent kijk je daarbij of je verwachtingen ten aanzien van Communicatie realistisch zijn. Daarnaast kijk en bespreek je welke vakken moeilijk voor je kunnen zijn. Je kunt het advies krijgen om een week voor het begin van de introductieweek je voorkennis op te frissen in de Summerschool.

Bij Hogeschool Rotterdam vinden we het belangrijk dat je als student ook kennis kunt maken met andere landen, talen en culturen. Er bestaan binnen je opleiding altijd mogelijkheden om kennis en ervaring op te doen, bijvoorbeeld door een half jaar in het buitenland te studeren of stage te lopen. Kies je bijvoorbeeld in jaar drie voor de minor International Marketing Management, dan kun je na een half jaar voorbereiding in Nederland, vijf maanden in het buitenland studeren. Hogeschool Rotterdam onderhoudt intensieve contacten met scholen in andere Europese landen, maar ook in bijvoorbeeld Amerika, China en Japan.

Titel Een afgeronde opleiding Communicatie van Hogeschool Rotterdam geeft recht op de internationaal erkende titel Bachelor of Business Administration. Achter je naam mag je de titel BBA voeren.

Onderwijs en topsport Hogeschool Rotterdam komt topsporters en aanstormend sporttalent tegemoet middels de zogenaamde Topsportregeling door de lesprogramma’s af te stemmen op hun trainings- en wedstrijdschema’s. Zij hebben meer flexibiliteit in roosters, stages en studiebegeleiding. Ook is er dankzij de digitale leeromgeving overal ter wereld toegang te verkrijgen tot lesmateriaal. Topsporters kunnen bovendien gebruikmaken van sportaccommodaties en fitnessruimtes van de hogeschool. Verder is er een mogelijkheid tot het maken van vervangende opdrachten als zij vanwege tijdgebrek niet in een groep kunnen werken. Naast de topsportregeling is er voor sportfanaten bij Hogeschool Rotterdam ook de mogelijkheid om het specialisatieprogramma CE: Sportmarketing en Management te volgen, voor topsporters binnen de Randstad Topsport Academie

40

en de Topsportklas Rotterdam. Kijk voor meer informatie op pagina 18 van deze brochure of op hogeschoolrotterdam.nl/ sportmarketing. Voor meer informatie over onderwijs en topsport kun je contact opnemen met de coördinator Topsport Coen Duiverman (010-794 6025).

Doorstromen Heb je de opleiding Communicatie afgerond, dan zijn er mogelijkheden om verder te studeren aan een universiteit. In de meeste gevallen kun je dan binnen twee jaar je mastertitel halen. Je volgt dan eerst een schakelprogramma van een jaar en in het tweede jaar start je met een master. Ook is het mogelijk om bij Hogeschool Rotterdam een master degree te halen. Kijk daarvoor eens op hogeschoolrotterdam.nl/ masteropleidingen.


Alumnivereniging Reverso De naam Reverso is afgeleid van het Engelse woord ‘to reverse’ wat terugkeren betekent. De naam sluit naadloos aan bij de doelstelling van de vereniging: oud-studenten van Hogeschool Rotterdam laten terugkeren naar hun oude opleiding met als doel de contacten van vroeger opnieuw aan te halen, nieuwe contacten te leggen en in stand te houden. Ook biedt Reverso bedrijven de mogelijkheid vacatures onder de aandacht te brengen van alumni. Reverso organiseert onder andere netwerkevenementen en masterclasses. Meer informatie vind je op www.reverso.nu

Communicatie: Specialisatie Digitale Media Naast de reguliere communicatieopleiding kun je kiezen voor het vierjarige voltijd specialisatieprogramma Digitale Media van de opleiding Communicatie. Deze specialisatie wordt gegeven op de locatie Pieter de Hoochweg. Je leert online media slim in te zetten in het communicatiebeleid van een onderneming. Jij weet waar de doelgroep zich online bevindt, waarin ze geïnteresseerd is en welke online strategie kans van slagen heeft. Je leert hoe je een communicatietraject moet starten en op welke wijze je een opdracht kan presenteren aan een bedrijf. Naast de kennis die je nodig hebt, word je ook getraind in je creativiteit. Als je jouw communicatieplannen in een concrete vorm wilt gieten, dan is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken met mensen uit andere vakgebieden zoals vormgevers en ontwikkelaars. Je werkt daarom tijdens je specialisatie geregeld samen met studenten Communication and Multimedia Design (CMD) en Mediatechnologie (MT). Zo weet je straks precies wie en wat je nodig hebt om jouw communicatieplannen te realiseren. Als afgestudeerd CDM’er kun je onder andere aan de slag als online communicatieadviseur, projectmanager online media en content manager. Voor meer informatie kun je de aparte brochure aanvragen bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting, of kijk op hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/cdm.

Weten wat je wilt, maar niet op welke plek Studenten volgen de eerste twee jaar vakken als marketing, communicatie, management en interactieve media. Een stevige basis. Daarbij is er altijd aandacht voor de praktijk. Ikzelf heb voorheen bij een PR-bureau gewerkt en kan daardoor theorie voorzien van praktijkvoorbeelden. We doen ook veel in projecten die aan de vakken gekoppeld zijn. Zo schrijven studenten bij het vak marketingcommunicatie een marketingcommunicatieplan voor een product. Op die manier leren ze om vanuit een andere doelgroep dan zichzelf te denken. In het derde jaar kunnen studenten voor verschillende richtingen kiezen, ook wat betreft de stage. Leuk om te zien is dat zij daar verschillende motivaties voor hebben. Ze kunnen gaan voor de vorm: een communicatieafdeling, -bureau of de overheid. Maar ze kunnen ook gaan voor de inhoud: interne communicatie, marketing of corporate communicatie. Om te laten proeven van de arbeidsmarkt heeft de hogeschool een leerwerkbedrijf. Daar werken derdejaars studenten anderhalve dag per week. Ze voeren daar ‘echte’ opdrachten uit die vanuit het bedrijfsleven of de overheid binnenkomen. Ook komen er vraagstukken aan de orde als ‘hoe plan ik opdrachten’ en ‘hoe ga ik met een klant om’. Met deze opleiding kun je met specifieke kennis toch in elke branche terechtkomen. Maarten Klapwijk, docent Communicatie

MEER WETEN? Kijk ook eens op hogeschoolrotterdam.nl/communicatie. Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl.


Small Business en Retail Management

42


Wil je later je eigen be drijf runnen? Of zie jij jezelf als manager bij een af deling van Ahold?.Sm all Business en Retail Managemen t is dĂŠ opleiding voor mensen die zelfstandig ondern emer willen worden of als manager bij een businessunit va n een groot bedrijf aa n de slag willen. Ook mkb-a dviseurs kunnen met de ze opleiding uitstekend uit de voet en.


BEROEP

Anders dan de naam doet vermoeden, leidt de opleiding Small Business en Retail Management niet alleen op voor het kleine bedrijf. Een afgestudeerde wordt bijvoorbeeld: Zelfstandig ondernemer van een eigen zaak (midden- en kleinbedrijf) Manager van een afdeling inkoop of verkoop

Filiaalmanager of bedrijfsleider van een winkel

Bedrijfsopvolger in een familiebedrijf

Adviseur midden- en kleinbedrijf bij een bank of bij de Kamer van Koophandel: hij of zij adviseert (startende) ondernemers met betrekking tot start of groei van hun zaak Accountmanager: hij of zij onderhoudt zakelijke contacten met klanten van het bedrijf Consultant: hij of zij adviseert bedrijven en zelfstandig ondernemers over aspecten van ondernemen en bedrijfsvoering

OPBOUW PROPEDEUSE HOOFDFASE PROJECTEN KENNIS STAGES EXCURSIES MINORS DUAAL VERKORT VOLTIJD


Small Business en Retail Management

Naast student ben je ook ondernemer Wil je studeren op een praktische en zelfstandige manier, dan is deze opleiding ideaal. Het eerste jaar is hard werken, het tweede jaar krijg je veel vrijheid en ben je vooral praktisch bezig. Je mag dan namelijk een eigen onderneming starten in een groep van maximaal vijf studenten. Wij hebben een inkooporganisatie voor islamitische slagerijen opgezet, MeatUs. We zijn de schakel tussen de groothandel en de slagerijen. We bemiddelen, zijn het enige aanspreekpunt en bestellen voor alle slagerijen in één keer. Dat levert schaalvoordeel op en slagerijen hoeven alleen ons te bellen. Voordat we hieraan begonnen, hebben we doelgroep­ onderzoek gedaan, zo wisten we dat er behoefte aan was. Naast het werk voor de onderneming volg ik verschillende vakken, bijvoorbeeld over marketing, financiën en sales. Die kennis is meteen toe te passen bij de onderneming, waar ik de marketingmanager van ben. We hopen dat we het bedrijf kunnen voortzetten, in ieder geval tijdens deze opleiding. Als ik ben afgestudeerd, dan wil ik graag nog doorstuderen, bijvoorbeeld bedrijfskunde. Daarna eerst werkervaring opdoen en dan een eigen bedrijf beginnen. Daarvoor leg ik nu al contacten, want een goed netwerk is erg belangrijk. Stages, medestudenten en docenten kunnen heel waardevol zijn voor de toekomst. Boyd Klerk, tweedejaars student Small Business en Retail Management

45


OPLEIDING

PRAKTIJK GESTUURD

Leren door te doen, dat is leren op z’n Rotterdams. Elk kwartaal doe je onderzoek naar een ander thema uit de praktijk. Deze thema’s zijn bijvoorbeeld een eigen onderneming, concurrentie en strategie. Je wordt opgeleid tot een echte ondernemer. Maar niet alleen van je eigen ‘small business’, want je kunt na de opleiding ook in verschillende managementfuncties aan de slag. Hogeschool Rotterdam begeleidt haar studenten intensief. De eerste drie jaar krijg je een studieloopbaancoach en in het vierde jaar een afstudeerbegeleider. Wie afstudeert aan de economische opleidingen van Hogeschool Rotterdam is erg gewild bij het Rotterdamse bedrijfsleven.

OPBOUW VAN DE OPLEIDING

Propedeuse PRAKTIJK GESTUURD

STUDENT GESTUURD

46

In het eerste jaar moet blijken of er ondernemersbloed door je aderen stroomt. Dit doe je aan de hand van beroepsoriëntatie, waarbij gastsprekers en oud-studenten presentaties geven. Maar de projecten vormen het hart van de opleiding. Al in de propedeuse ga je aan de slag met projecten waarin je Rotterdam als ondernemersstad leert kennen. Je leert plannen, organiseren en natuurlijk samenwerken. Je krijgt precies die vakken die je nodig hebt om je project goed uit te voeren. Zo leer je bijvoorbeeld in de module Organisatiekunde hoe verschillende organisaties in elkaar zitten. Bij het vak communicatie leer je hoe je met die verschillende organisaties omgaat: telefonisch, persoonlijk en schriftelijk. Je leert je eigen inbreng kritisch te beoordelen, oefent met elkaar op bepaalde situaties en je wordt door docenten en medestudenten beoordeeld op je prestaties. In het eerste jaar krijg je verder basiskennis in economie, marketing, recht en bedrijfsadministratie aangereikt. Je leert presenteren en effectief vergaderen. Je krijgt training in taalvaardigheid, onderzoeksvaardigheden (zoals statistiek en projectmatig werken) en volgt een verkooptraining. Aan het begin van je opleiding krijg je een studieloopbaancoach aangewezen. Deze docent(e) heeft regelmatig gesprekken met je over de voortgang van je opleiding. Ook doe je opdrachten in het kader van studieloopbaanbegeleiding,


Small Business en Retail Management

waarvoor je studiepunten krijgt. De coach is gedurende het eerste en tweede jaar ook je eerste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld vragen over het verloop, vertraging of versnelling van je opleiding. Hij of zij helpt je bij het ontwikkelen van competenties en het maken van een carrièreplan. Heb je tijdens of na het eerste jaar het idee dat je bij een andere opleiding beter op je plaats bent? Dan kun je met één van de adviseurs van Bureau Studentzaken de mogelijkheden bespreken van overstappen naar Commerciële Economie, CE: Specialisatie Sportmarketing en Management, Communicatie of een andere opleiding (binnen Hogeschool Rotterdam). De hierboven en hiernaast beschreven opbouw is van toepassing op de vierjarige opleiding. Vwo’ers en sommige mbo’ers krijgen de mogelijkheid om het programma in drie jaar te volgen. De opbouw van het programma ziet er dan iets anders uit. Lees hierover meer onder Studieroutes.

PRAKTIJK GESTUURD

KENNIS GESTUURD

Als je voor je Small Business-onderneming een rechtsvorm zoekt, krijg je de juridische kennis van zaken aangereikt. Bij het vak Marketing leer je hoe je jouw product op de markt zet: hoe verkoop je het product en het merk? Verder krijg je vakken als marketing & sales, logistiek, kwaliteitszorg, human resource management, recht en bedrijfseconomie. Je wordt -ook in het Engels- getraind in commerciële vaardigheden. In het tweede jaar loop je bovendien stage bij een afdeling inkoop, verkoop en/of productie. In het derde jaar loop je 20 weken stage. Dat kan ook in de vorm van een eigen onderneming, die je zelf start. Wat dit precies inhoudt, lees je onder Stage/afstuderen. Daarnaast volg je theoretische vakken, waaronder verandermanagement, internationalisering en financieel management. Ten slotte specialiseer je je in jaar vier in een bepaalde tak van het vakgebied door het kiezen van een minor (zie Minors). Je werkt in het vierde jaar een half jaar aan een afstudeerproject. Dat kan op twee manieren: je schrijft en verdedigt je eigen ondernemingsplan of je voert zelfstandig een onderzoek- of adviesproject uit in opdracht van een bedrijf of instelling. De vakken die je krijgt zijn onder andere arbeidsrecht en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

STUDENT GESTUURD

Tijdens de hoofdfase word je weer begeleid door je studieloopbaancoach en je stage- en afstudeerbegeleider. Een ‘Small Business’-docent is een soort adviseur, vraagbaak, coach en ondernemer in één. Lever je een ondernemingsplan in, dan speelt hij voor de bank die beoordeelt of jouw plan een lening waard is. Als je plan niet klopt, brengt de docent zijn kennis daarvan aan je over of hij vertelt je waar je die kennis vindt. ‘Les’ zoals je dat gewend bent, krijg je wel, maar altijd over een praktijksituatie.

Hoofdfase

Werkvormen

In het tweede jaar zet je met een groep medestudenten een onderneming op en houdt die minstens drie kwartalen draaiende. Zo kom je in aanraking met het leven van een ondernemer. Steeds krijg je vanuit de opleiding de kennis die je nodig hebt.

In alle fasen van je opleiding heb je te maken met verschillende werkvormen. Centraal staat het projectonderwijs: je werkt in wisselende groepen studenten aan een thema, zoals het maken van een concurrentieanalyse of organisatieanalyse voor een bedrijf. De vereiste kennis krijg je aangereikt in hoor- en werkcolleges en in vaardigheidstrainingen. Ook bedrijfsbezoeken en gastcolleges behoren tot de werkvormen van de opleiding. Tenslotte doe je zelfstudie en literatuuronderzoek.

47


BASISPROGRAMMA

KENNIS GESTUURD

Als je op hbo-niveau wilt afstuderen, leer je in het basisprogramma een aantal algemene vaardigheden, zoals sociale en communicatieve vaardigheden, taalbeheersing Nederlands (o.m. presenteren en rapporteren), Engels en wiskunde. Onderstaande vakken zijn slechts enkele voorbeelden van vakken die gedurende je hele opleiding terugkomen

communicatieve vaardigheden Tijdens dit vak doe je kennis op over vergaderen, presenteren, schrijven, rapporteren, formuleren en gesprekken voeren. Je leert bijvoorbeeld hoe een vergadering is opgebouwd en hoe je deze moet voorzitten. Je oefent met het geven van een presentatie, zodat je informatie helder op je publiek kunt overbrengen. Ook kun je na het eerste jaar een correct rapport, een informerende brief en een goede samenvatting schrijven.

Engels Bij dit vak leer je presenteren en vergaderen in het Engels. In het tweede jaar wordt de moeilijkheidsgraad opgeschroefd: je schrijft een businessplan, doet een verkoopassessment en gaat onderhandelen in het Engels. Voordat je in het derde jaar het project International Business gaat volgen, zul je je schriftelijke en mondelinge Engelse taalvaardigheden verbeteren door het leren schrijven van een exportplan.

Beroepsspecifieke vakken

Onderstaande vakken zijn slechts enkele voorbeelden van beroepsspecifieke vakken.

(theorie) small business onderneming (jaar twee)

Je volgt in jaar twee maar liefst zes intensieve modulen met betrekking tot de Small Business Onderneming (SBO). Je krijgt trainingen op het gebied van human resource management, marketing & sales, juridische zaken en logistiek. Hier leer je de theorie die je nodig hebt om vervolgens je eigen SBO op te zetten, te runnen en uiteindelijk te liquideren. Dit is je eerste echte kennismaking met het ondernemerschap!

theorie/praktijk strategie en management (jaar drie)

In deze modulen leer je hoe je een nieuwe ondernemingsstrategie formuleert voor een bestaande onderneming en hoe je deze implementeert. Je houdt je dan bezig met verandermanagement. In de theoriemodule wordt onder meer het maken van een interne en externe analyse en het onderwerp strategisch marktmanagement behandeld. Ook worden de tools met betrekking tot verandermanagement aangereikt, zodat je in de praktijkmodule een echt bedrijf kunt adviseren.


Small Business en Retail Management

STAGE/ AFSTUDEREN

MINORS

STUDENT GESTUURD

In de eerste helft van het vierde jaar ga je je door middel van een minor verdiepen in je vakgebied of je kennis juist verbreden in een door jou gewenste richting. Tot de volgende minors ben je als student Small Business en Retail Management zonder meer toelaatbaar:

Sales and Accountmanagement

In een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven word je in deze minor voorbereid op een functie als accountmanager of een (leidinggevende) functie in de sales. Je ontwikkelt een eigen visie op de praktijk van accountmanagement en leert verkoopmedewerkers begeleiden en beoordelen. Ondernemen Een eigen bedrijf starten, een bestaand bedrijf overnemen of als medewerker binnen een organisatie: ondernemen kun je op verschillende niveaus doen. Je wordt hierop voorbereid in deze minor door voor je stagebedrijf een ondernemingsplan te schrijven, resulterend in een strategische aanbeveling, waarna je de optimale organisatiestructuur uitwerkt. Retail Management Deze bedrijfstak is onder andere door schaalvergroting en toenemende internationale samenwerkingen ongekend dynamisch. Er worden tijdens de minor vier verschillende branches bestudeerd: food retail, fashion retail, hardware retail en dienstverlening.

PRAKTIJK GESTUURD

In het tweede jaar loop je gedurende negen weken stage bij een onderneming of een andere organisatie. De stage heeft als doel dat je alle in’s en out’s van het bedrijf leert kennen en dat je vertrouwd raakt met de taken en verantwoordelijkheden van inkoop-, verkoop-, marketing- en salesmedewerkers. In het derde jaar is er een stageperiode van twintig weken, in Nederland of in het buitenland. Tijdens deze twintig weken doe je zelfstandig onderzoek voor de organisatie waar je stage loopt. Het onderzoek kan gericht zijn op sales en marketing, maar ook op de logistiek of strategie van het bedrijf. Je kunt er ook voor kiezen om je stage in te vullen met het starten van een eigen onderneming. Dan moet je allereerst met een goed idee komen. Vervolgens maak je een ondernemingsplan dat zowel de opleiding als de bank beoordeelt. Gaan zij akkoord, dan kun je aan de slag. Als je voor deze invulling van je stage kiest, dan vormt deze onderneming ook de basis van je afstudeerproject aan het einde van het vierde jaar. Je kunt als afstudeerproject ook een onderzoek bij een bedrijf of instelling doen. Je komt er nog niet helemaal alleen voor te staan: je wordt begeleid door een stage- en afstudeerbegeleider.

49


KEUZEVAKKEN

STUDENT GESTUURD

Hogeschool Rotterdam vindt het belangrijk dat je de moge­ lijkheid krijgt om een deel van je opleiding zelf in te vullen. In de eerste twee jaar van je opleiding haal je een aantal studiepunten door het volgen van keuzevakken. Je kunt daarbij kiezen uit zo’n 300 hogeschoolbrede keuzevakken, aangeboden door de verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Je krijgt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken, maar ook om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Denk daarbij aan een keuzevak zoals customer loyalty. Of leer een moderne vreemde taal, zoals Spaans. Andere voorbeelden zijn globalisering of photoshop. Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde. Het kan allemaal!

OPBOUW PROPEDEUSE HOOFDFASE PROJECTEN KENNIS STAGES EXCURSIES MINORS DUAAL VERKORT VOLTIJD


Small Business en Retail Management STUDIEROUTES

De opleiding Small Business en Retail Management kun je volgen als voltijd en duale opleiding.

VOLTIJD

Deze vierjarige route is bedoeld voor studenten met een havo- of mbo-niveau 4-diploma.

Voltijd verkort ¬ Heb je een vwo-diploma, dan kan via een intakeassessment bepaald worden of je geschikt bent voor de driejarige route. Deze route begint met een speciaal programma van vier weken, waarin verschillende onderdelen uit het eerste jaar worden aangeboden. Dit gebeurt in colleges, persoonlijke gesprekken en projecten. Aansluitend ga je op stage. Bij gebleken geschiktheid vervolg je je opleiding in jaar twee. ¬ Heb je de MBO PRO route (mbo handel en hbo 1e jaar) bij Zadkine succesvol afgerond, dan kom je in aanmerking voor de driejarige opleiding. Je meldt jezelf aan op de reguliere wijze via Studielink. Als je vooropleiding vwo is, dan wordt je door ons ingeschreven voor de verkorte route. Weet je nu al dat je liever het vierjarige programma volgt? Dan kun je dat aangeven tijdens het startgesprek waar je voor uitgenodigd wordt.

DUAAL

Kies je voor de duale studieroute, dan volg je de eerste twee jaar voltijdonderwijs en ga je vanaf het derde jaar per week vier dagen werken en één dag naar school. Bij je werkgever ontwikkel je je ondernemerskwaliteiten verder; door je werkzaamheden aldaar én de projecten die je voor de opleiding uitvoert. Je moet ook je afstudeeropdracht bij dat bedrijf of die instelling uitvoeren. Elke student die duaal leert, krijgt individuele begeleiding door de werkgever en door de hogeschool.

Associate-degree In september 2011* start het Associate Degree-programma Ondernemen. Je kunt in twee jaar het AD-diploma halen en eventueel daarna instromen in het derde jaar van de hbo-opleiding Small Business en Retail Management. Kijk voor meer informatie op hogeschool­rotterdam.nl of neem contact op met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting. * Onder voorbehoud van goedkeuring door de overheid

51


MEER INFORMATIE

Startgesprek

Internationalisering

Als je je aangemeld hebt voor de opleiding Small Business en Retail Management ontvang je een uitnodiging voor het startgesprek. Samen met een ervaren docent kijk je daarbij of je verwachtingen ten aanzien van Small Business en Retail Management realistisch zijn. Daarnaast kijk en bespreek je welke vakken moeilijk voor je kunnen zijn. Je kunt het advies krijgen om een week voor het begin van de introductieweek je voorkennis op te frissen in de Summerschool.

Bij Hogeschool Rotterdam vinden we het belangrijk dat je als student ook kennis kunt maken met andere landen, talen en culturen. Er bestaan binnen je opleiding altijd mogelijkheden om kennis en ervaring op te doen door een half jaar in het buitenland te studeren of stage te lopen. Kies je bijvoorbeeld in jaar vier voor de minor International Marketing Management, dan kun je na een half jaar voorbereiding in Nederland, 5 maanden in het buitenland studeren. Hogeschool Rotterdam onderhoudt intensieve contacten met scholen in andere Europese landen, maar ook in bijvoorbeeld Amerika, China en Japan.

Titel Een afgeronde opleiding Small Business en Retail Management van Hogeschool Rotterdam geeft recht op de internationaal erkende titel Bachelor of Business Administration. Achter je naam mag je de titel BBA voeren.

52


Doorstromen Heb je de opleiding Small Business en Retail Management afgerond, dan zijn er mogelijkheden om verder te studeren aan een universiteit. In de meeste gevallen kun je dan binnen twee jaar je mastertitel halen. Je volgt dan eerst een schakelprogramma van een jaar en in het tweede jaar start je met een master. Kies je tijdens de opleiding voor de minor WO-doorstroom, dan volg je het schakelprogramma als minor aan de hogeschool. Deze minor geeft je niet alleen inzicht in wat doorstuderen na het hbo inhoudt, maar verschaft je na het halen van je diploma ook direct toegang tot de Master of Marketing aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Let wel, met een minor WO-doorstroom ben je alléén tot deze specifieke master toelaatbaar. Ook is het mogelijk om bij Hogeschool Rotterdam een master degree te halen in bijvoorbeeld Finance and Accounting of Consultancy and Entrepreneurship. Kijk daarvoor op hogeschoolrotterdam.nl/ masteropleidingen

Alumnivereniging Reverso De naam Reverso is afgeleid van het Engelse woord ‘to reverse’ wat terugkeren betekent. De naam sluit naadloos aan bij de doelstelling van de vereniging: oud-studenten van Hogeschool Rotterdam laten terugkeren naar hun oude opleiding met als doel de contacten van vroeger opnieuw aan te halen, nieuwe contacten te leggen en in stand te houden. Ook biedt Reverso bedrijven de mogelijkheid vacatures onder de aandacht te brengen van alumni. Reverso organiseert onder andere netwerkevenementen en masterclasses. Meer informatie vind je op www.reverso.nu.

Eerst ervaring opdoen, dan een eigen bedrijf Ik ben opgegroeid in een ondernemersgezin en weet wat het is om ondernemer te zijn. Dat wilde ik ook! Deze opleiding vond ik geschikt, want het is de meest praktijkgerichte opleiding in deze richting. Weinig theoretische vakken en veel projecten buiten school. Bijvoorbeeld een concurrentie­analyse maken voor een bedrijf. Bovendien loop je in het tweede en derde jaar een stage. In het tweede jaar is dat vooral meekijken. Ik deed dat op een groente- en fruitveiling in Barendrecht. In het derde jaar krijg je meer taken. Tijdens die stage was ik assistent binnendienstmedewerker bij een bedrijf in Frankfurt met grondstoffen voor de bakkerij. Daar maakte ik analyses van het bedrijf en de concurrentie en gaf daar presentaties over. Je komt zo in aanraking met alle aspecten die horen bij een dergelijk bedrijf. Nu werk ik als accountmanager bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in import en export van groente en fruit. Ik houd me onder meer bezig met de handel van en naar Zwitserland. De levensmiddelenindustrie is echt iets wat me trekt. Maar voordat ik daarin een eigen bedrijf begin moet ik ervaring opdoen en een goed idee hebben. Anders wordt het niets. Tim Loomans, oud-student Small Business en Retail Management

MEER WETEN? Kijk op hogeschoolrotterdam.nl/smallbusiness. Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl.


Wetenswaardighede voorwaarden, adress telefoonnummers en Outside In Inside Out. Om jou effectief te laten studeren haalt Hogeschool Rotterdam letterlijk de Rotterdamse omgeving naar binnen. Geen verzonnen oefeningen, maar concrete projecten, onderzoeksvragen en vernieuwingen uit de Rotterdamse regio. We voegen jouw talent en onze kennis er aan toe en geven dat geheel weer terug aan die regio. Jij leert zo wat echt werkt, wij blijven er scherp van en tegelijkertijd helpen we bedrijven en instellingen.

Honoursprogramma en Innovation Labs Vanaf 2010 kun je aan Hogeschool Rotterdam een Honoursprogramma volgen. Dit programma is bedoeld voor ambitieuze studenten die graag creatief en innovatief aan hun beroep willen werken. De Innovation Labs nemen in dit programma een belangrijke plaats in. In een Innovation Lab werk je met studenten uit andere opleidingen aan complexe projecten van opdrachtgevers uit de Rotterdamse regio. Voor studenten die het Honoursprogramma willen volgen is het Innovation Lab verplicht. Voor andere studenten zijn de Innovation Labs ook toegankelijk. Wel moet je dan je motivatie aantonen in een toelatingsgesprek. Het Honoursprogramma is bedoeld voor studenten met ambitie die meer willen halen uit hun opleiding. Wanneer je

het totale programma doorloopt, krijg je bij je diploma een honours degree. Studenten die tijdens de opleiding alleen het Innovation Lab volgen en afsluiten met een positief resultaat, ontvangen hiervoor een certificaat.

Overtref jezelf Laat je inspireren door onze Rotterdamse mentaliteit, studieaanpak en omgeving. Wij dagen je uit en helpen je om de lat hoger te leggen dan je voor mogelijk hield. We bouwen je opleiding slim op, zorgen ervoor dat wat je leert, ook werkt in de praktijk van nu en geven je de ruimte om zelf accenten te leggen in je opleiding. Zo haal je meer uit jezelf.

Studiesucces We willen er zo goed mogelijk voor zorgen dat jij als student ook de best mogelijke begeleiding en ondersteuning krijgt om je opleiding met succes af te ronden. Daarom vinden we het belangrijk al zo snel mogelijk kennis met je te maken. Veel van onze studenten kunnen wel wat extra ondersteuning gebruiken om het beste uit zichzelf te halen. Die bieden we graag.

54

Proefstuderen Als je met je studiekeuze al een eind op weg bent, kun je een dag komen proefstuderen. Je gaat actief aan de slag en ervaart of jouw beeld van de opleiding overeenkomt met de werkelijkheid. Bijna iedere opleiding biedt een eigen proefstudeerprogramma voor leerlingen van 4/5 havo en 5/6 vwo en voor derde- en vierdejaars studenten van mbo-niveau 4-opleidingen. De uren proefstuderen kun je in overleg met je decaan laten meetellen voor je totale studielast Loopbaan OriĂŤntatie en Beroep (LOB). Kijk voor de data op pagina 59 van deze brochure.


en, mogelijkheden, ssen, n ... een stad

Studentendecanen

Studeren met een beperking

Cursus Studiekeuze

Studentendecanen werken onafhankelijk en vertrouwelijk. Je kunt bij hen terecht als je persoonlijke problemen hebt, als je twijfelt over je studiekeuze en met vragen over geldzaken, over wet- en regelgeving, over studieaanpak en over speciale voorzieningen. Het decanaat verzorgt ook trainingen (o.a. faalangsttraining, cursus studiekeuze, assertiviteitstraining).

Studenten met een functiebeperking kunnen ook bij ons studeren. Voor studenten die een handicap, een chronische ziekte of psychische problemen hebben, zijn er daarom speciale regelingen en voorzieningen. Vraag bij de decaan van je locatie welke mogelijkheden er zijn voor jou, het liefst voordat je met je opleiding begint. Ook kunnen studenten van het ‘PowerPlatform’ informatie en begeleiding geven. Kijk voor meer informatie op: hogeschoolrotterdam.nl/powerplatform.

De cursus studiekeuze helpt je bij het kiezen van je hbo-opleiding. Voor eindexamenkandidaten (havo 5, vwo 6 en mbo-niveau 4) is er een cursus van vier bijeenkomsten. Hierin ga je samen met andere leerlingen onder begeleiding van een studiekeuzebegeleider aan de slag. Door verschillende opdrachten krijg je inzicht in je kwaliteiten, je interesses, je toekomstwensen en de acties die je kunt ondernemen om tot een studiekeuze te komen. Kijk voor meer informatie en aanmelding op hogeschoolrotterdam.nl onder het kopje ‘studiekeuze’.

Studerende moeders Zwangerschap of studeren in combinatie met andere gezinverantwoordelijkheden vormt een extra belasting. Het vergt nogal wat regel en uitzoekwerk, daarnaast blijkt dat (her)intredende studerende moeders tegen nogal wat knelpunten aanlopen die de toegang tot onderwijs of de studievoortzetting kunnen belemmeren. Via de website www.studerendemoeders.nl kunnen alle studenten met (a.s.) kinderen en (her)-intredende moeders relevante informatie inwinnen.

55


OPLEIDINGEN

Economie

Gezondheidszorg

Accountancy

Ergotherapie

Bedrijfseconomie

Fysiotherapie

Commerciële Economie (CE)

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

CE: Specialisatie Sportmarketing en Management *

Logopedie

Communicatie (COM)

Management in de Zorg

Facility Management

Verloskunde

Financial Services Management

Verpleegkunde

Fiscale Economie International Business and Languages

Kunst

International Business and Management Studies

Autonome Beeldende Kunst

Logistiek en Economie

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Management, Economie en Recht

Vormgeving

Small Business en Retail Management Trade Management gericht op Azië

Media & ICT

Vastgoed en Makelaardij

Bedrijfskundige Informatica

Vrijetijdsmanagement

Communication and Multimedia Design COM: Specialisatie Digitale Media *

Gedrag en Maatschappij

Informatica

Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)

Mediatechnologie

CMV: Specialisatie Theater en Maatschappij *

Technische Informatica

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij **

*

Deze specialisaties zijn direct vanaf het eerste studiejaar te volgen binnen de opleidingen Communicatie, Commerciële Economie en Culturele en Maatschappelijke Vorming

**

In de Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij maak je kennis met een aantal opleidingen uit de sector Gedrag en Maatschappij

***

In de Oriënterende Propedeuse Techniek en Bedrijf maak je kennis met een aantal technische opleidingen

Pedagogiek Personeel en Arbeid Sociaal Pedagogische Hulpverlening


Onderwijs Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) (Rotterdam en Dordrecht) Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs en BVE (Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie): Aardrijkskunde, Biologie, Bouwkunde, Bouwtechniek, Duits, Economie, Elektrotechniek, Engels, Frans, Geschiedenis, Installatietechniek, Maatschappijleer, Mechanische Techniek, Motorvoertuigentechniek, Natuurkunde, Nederlands, Techniek, Werktuigbouwkunde, Wiskunde

Associate-degreeprogramma’s Naast bacheloropleidingen biedt Hogeschool Rotterdam een aantal tweejarige Associatedegreeprogramma’s aan. Associate degree

TECHNIEK

Management in de Zorg

Autotechniek

Onderwijsondersteuner Bouwtechniek

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Onderwijsondersteuner Elektrotechniek

Bouwkunde

Onderwijsondersteuner Installatietechniek

Chemie

Onderwijsondersteuner Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

Chemische Technologie

Onderwijsondersteuner Mechanische Techniek

Civiele Techniek

Onderwijsondersteuner Motorvoertuigentechniek

Elektrotechniek

Onderwijsondersteuner Techniek

Gezondheidszorg Technologie

Arts & Crafts *

Industrieel Product Ontwerpen

IC-Verpleegkunde *

Logistiek en Technische Vervoerskunde

Maintenance & Mechanics *

Maritiem Officier (i.s.m. de STC-Group)

Officemanagement *

Oriënterende Propedeuse Techniek en Bedrijf ***

Ondernemen *

Ruimtelijke Ordening en Planologie

Pedagogisch - Educatief medewerker *

Technische Bedrijfskunde

Systeembeheer *

Watermanagement

*

Werktuigbouwkunde

57

Deze Associate-degreeprogramma’s zijn nog onder voorbehoud. Kijk voor een volledig overzicht op hogeschoolrotterdam.nl


VOORZIENINGEN

LOCATIES

1 Locatie Museumpark Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

E-mailaccount en internet PC- / internetruimtes

2 Locatie Academieplein G.J. de Jonghweg 4-6 3015 GG Rotterdam

Mediatheken / bibliotheken International Office (voor studie / stage in buitenland) Sportmogelijkheden (www.erasmussport.nl)

3 Locatie Pieter de Hoochweg Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam

Studenten- en studieverenigingen Restaurants en studentencafĂŠs

4 Locatie Wijnhaven Wijnhaven 107 3011 WJ Rotterdam

Vestiging Randstad Uitzendbureau Hogeschoolmagazine Profielen

5 Locatie Wijnhaven Wijnhaven 61 3011 WN Rotterdam

Decanen, vertrouwenspersonen, studentenpastor Helpdesks ICT, Nederlands en Dyslexie Platform voor studeren met een beperking (PowerPlatfom) Steunpunt Studerende Moeders (www.studerendemoeders.nl) Programma voor Topsporters Stilte- en gebedsruimtes op locaties Wijnhaven, Academieplein en Museumpark Kopieerservice Xerox

6 Locatie Blaak Blaak 10 3011 TA Rotterdam 7 Locatie Kralingse Zoom Kralingse Zoom 91 3063 ND Rotterdam 8 Locatie RDM Campus Droogdok 17 3089 JL Rotterdam

Filiaal boekwinkel Selexyz (locatie Kralingse Zoom) Keuzeonderwijs/Minorbureau (informatie over keuzevakken en minors)

58


WIL JE MEER INFORMATIE? Masteropleidingen en voortgezette opleidingen Voor actuele informatie over de master­ opleidingen en voortgezette opleidingen van Hogeschool Rotterdam kijk je op hogeschoolrotterdam.nl of bel je met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting (010) 794 44 00

Studievoorlichting Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting. Op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.30 uur Op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (010) 794 44 00 studievoorlichting@hro.nl hogeschoolrotterdam.nl

Proefstuderen

Tijdens de open dagen kun je kennis maken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Je bent welkom op:

Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam proefstudeerdagen. Je kunt je aanmelden voor een proef­studeerdag via hogeschool­ rotterdam.nl/proefstuderen. De proefstudeerdagen worden gehouden op:

¬ Zaterdag 13 november 2010 ¬ Zaterdag 22 januari 2011 ¬ Zaterdag 26 maart 2011

Bezoekadres

Open Dagen

Open Avonden *

Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

Verspreid door het jaar organiseren we ook een aantal open avonden, waar je naast algemene ook specifieke informatie over één of twee opleidingen kunt krijgen.

Belangrijke telefoonnummers Afdeling Studievoorlichting & Aansluiting (010) 794 44 00

¬ Woensdag 8 december 2010 (alleen deeltijd) ¬ Woensdag 8 juni 2011 ¬ Woensdag 24 augustus 2011 (inschrijfavond)

Studeren met een beperking (010) 794 62 48 Stichting Handicap en Studie (030) 275 33 00 Contactpersoon Topsport en Studie (010) 794 62 44 Helpdesk Dyslexie (010) 794 40 86 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (050) 599 77 55 Stadswonen (studentenhuisvesting) (010) 800 72 00 Jongeren Informatie Punt (010) 436 25 44

*

De open avonden van de Willem de Kooning Academie zijn alleen voor de opleidingen Vrijetijdsmanagement en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

¬ Donderdag 18 november 2010 ¬ Dinsdag 14 december 2010 ¬ Donderdag 24 februari 2011 ¬ Dinsdag 12 april 2011 Meer informatie over proefstuderen vind je op hogeschoolrotterdam.nl/ proefstuderen

Meeloopdagen Er is een beperkte mogelijkheid een dag individueel met een student mee te lopen. Neem daarvoor contact op met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting.


toelating & aanmelding

Voor vragen over (afwijkende) toelatingsvoorwaarden, intake en assessment kun je terecht bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting.

Toelatingsvoorwaarden Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl.

Ik mis een vak Je hebt een ‘deficiëntie’ als je beschikt over een havo-, vwo- of mbo-lang diploma met een onjuist doorstroomprofiel of vakkenpakket om rechtstreeks toegelaten te worden. Deze deficiëntie moet je opheffen vóórdat je met de opleiding start. Hiervoor biedt Hogeschool Rotterdam speciale deficiëntietoetsen aan, die je met positief resultaat moet afronden. Ook kun je voor de meeste vakken voorbereidingscursussen volgen. Bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kun je terecht voor meer informatie.

Toelatingsexamen 21+ Voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden, dan is het mogelijk een toelatingstraject te volgen, mits je op 1 oktober van het jaar dat je met je opleiding start 21 jaar of ouder bent. Het toelatingstraject bestaat uit twee onderdelen: de aanlegtest en het toelatingsexamen. De aanlegtest duurt twee uur en geeft inzicht in je capaciteiten, interesses, motivatie en leerstijl. Vervolgens doe je toelatingsexamen. Deze toelatingsexamens vinden plaats in de periode van maart tot en met augustus. Je kunt je door zelfstudie voorbereiden op het examen, maar het is ook mogelijk vanaf januari speciale voorbereidingscursussen te volgen. Bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kun je terecht voor meer informatie over het toelatingsexamen en het aanvragen van een informatiegids. In deze gids vind je informatie over de examen­vakken, voorbereidingscursussen, voorbeeldexamens, benodigde boeken, kosten en examendata.

60

Aanmelding voor de examens en/of voorbereidingscursussen moet altijd tegelijk gebeuren met de aanmelding voor de opleiding die je wilt volgen. Aanmelden voor de opleiding verloopt via Studielink. Kijk voor meer informatie op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden.

Buitenlandse diploma’s Je kunt je met een buitenlands diploma inschrijven voor een opleiding als dit gelijkwaardig is aan het vereiste Nederlandse diploma. Hogeschool Rotterdam oordeelt of het buitenlandse diploma gelijkwaardig is. Met een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig is erkend, moet je nog wel slagen voor een toelatings­ toets ‘Nederlands als tweede taal’. Alleen als je in het bezit bent van een diploma van het staatsexamen ‘Nederlands als tweede taal programma II’ (NT2) hoef je de toe­ latingstoets van de hogeschool niet af te leggen. Voor die opleidingen waarvan is vastgesteld dat deze in een andere taal dan het Nederlands worden verzorgd, is deze eis niet van toepassing. De medewerkers van afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kunnen je over dit onderwerp meer informatie geven.


Studiekosten

Aanmelden

Studiefinanciering voltijd en duaal

Overige studiekosten

Je kunt je digitaal aanmelden op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden. Het programma dat daarvoor zorgt, heet ‘Studielink’. Hogeschool Rotterdam en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn via Studielink met elkaar verbonden. Met dit programma regel je meteen je aanmelding bij zowel DUO in Groningen als de hogeschool. Op de website hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden vind je een speciale handleiding, waarin je kunt lezen hoe je je aanmeldt.

Onder bepaalde voorwaarden hebben voltijden duale studenten met de Nederlandse nationaliteit recht op studiefinanciering en een OV-jaarkaart. Heb je niet de Nederlandse nationaliteit, maar woon je wel in Nederland? Dan kun je in een aantal gevallen toch studie­ financiering krijgen. Zie voor uitgebreide informatie: www.ocwduo.nl.

Afhankelijk van de gekozen opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag tussen € 300,- en € 1.000,- per jaar. Ook kosten van eventuele excursies komen voor rekening van de student. Bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kun je meer inlichtingen krijgen over financiële zaken.

Vragen

Collegegeld

Met vragen over de opleiding en het aanmelden kun je terecht bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting van Hogeschool Rotterdam.

Het collegegeld voor 2011 - 2012 is nog niet bekend als de brochures worden gedrukt. De bedragen worden elk jaar voor 1 april bekend gemaakt. In 2010 - 2011 bedroeg het collegegeld voor: ¬ voltijdopleiding € 1.672,¬ duale opleiding € 1.672,¬ deeltijdopleiding € 1.378,-

Deeltijd Deeltijdstudenten komen niet in aanmerking voor studiefinanciering.

Instelling & opleiding Instelling: Hogeschool Rotterdam

Instellingscollegegeld Studenten uit niet EER-landen betalen instellingscollegegeld. Kijk voor de tarieven en uitzonderingen op hogeschoolrotterdam. nl/collegegeld. Studenten die al in het bezit zijn van een hbo- of wo-diploma betalen voor de meeste opleidingen instellingscollegegeld. Kijk voor de tarieven en uitzonderingen op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld.

Officiële opleidingsnamen:

Commerciële Economie

Communicatie

Small Business en Retail Management

CE: Specialisatie Sportmarketing en Management Bij je aanmelding in Studielink kun je aangeven dat je de specialisatie Sportmarketing en Management van de opleiding Commerciële Economie wilt volgen. Deze specialisatie start direct in het eerste studiejaar.


Rotterdam: een stad die constant in beweg altijd wat valt te bel Wie in Rotterdam woont of studeert, hoeft zich nooit te vervelen. De stad is constant in beweging en er is altijd wat te beleven. Een jonge stad die bruist van de energie. Wie je ook bent, je voelt je er snel thuis. Trams, bussen en metro’s brengen je overal waar je wilt zijn.

Naar de locaties van de hogeschool - die allemaal aan dezelfde metrolijn liggen - maar ook naar de verschillende uitgaansgebieden. Vanaf de locaties Museumpark/Academie­­ plein loop je zo naar de eet-, muziek- en danscafé’s rond de Nieuwe Binnenweg en de multiculturele Witte de Withstraat. Bij de locaties Blaak/Wijnhaven liggen de terrassen van de Oude Haven op een steenworp afstand. En de locatie Kralingse Zoom ligt vlakbij de studentikoze Oostzeedijk. Maar Rotterdam heeft meer, zoals bijvoorbeeld het Internationale Film Festival Rotterdam, de Rotterdamse Museumnacht, North Sea Round Town, de Parade en het jaarlijks terugkerende Zomercarnaval. Voor meer informatie over uitgaan, restaurants, evenementen, musea, enz. kun je kijken op www.rotterdam.info.

62

Stad om te ontdekken De hogeschoolgebouwen staan er vlakbij of zelfs middenin: de culturele as van Rotterdam. De beroemde musea en talloze galeries, de schouwburg, de bioscopen en de vele kleine theaters bieden voor iedereen wel wat. Leuk om te ontdekken! Als student krijg je bovendien bijna overal korting. Voor meer informatie:

www.010.pagina.nl

www.boijmans.nl

www.kunsthal.nl

www.wdw.nl


ging is en waar leven

ROTTERDAM UITGAAN MUSEA WONEN FESTIVALS GALERIES THEATER SPORTEN

Stad om te wonen

Stad om te sporten

Anders dan in andere studentensteden heb je in Rotterdam binnen niet al te lange tijd een betaalbare woning! Informeer naar jongerenhuisvesting bij www.stadswonen.nl of bij het Jongeren Informatie Punt (JIP). Een briefje ophangen op de vele prikborden – van bibliotheek tot supermarkt - wil ook nog wel eens resultaat opleveren. Je kunt ook naar een woning zoeken op:

Zelf sporten, kijken naar sport, sport en studeren, werken in de sport…het kan allemaal in Rotterdam. Onder de ambitieuze titel ‘Rotterdam City of Sports’ voert de stad al jaren een veelzijdig en aantrekkelijk sportprogramma van de Fortis Marathon Rotterdam en Bavaria City Racing tot aan het ABN-Amro World Tennis Tournament in Ahoy en de Red Bull Air Races. Wil je zelf sporten, dan kun je bij de Stichting Studentenvoorzieningen bijvoorbeeld ook voor een spotprijsje een kaart kopen die je een voordelige keuze biedt uit zo’n veertig sporten.

www.woonnet-rijnmond.nl

www.kamernet.nl

www.huurkamers.nl

www.studentopkamers.nl

63

www.erasmussport.nl


CommerciĂŤle Economie

Communicatie

CE: Specialisatie Sportmarketing en Management Small Business en Retail Management

Opleidingsbrochure commercieel management  

Opleidingsbrochure commercieel management

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you