Page 1

Verpleegkunde

GEZONDHEIDSZORG

VOLTIJD

2013 2014


Verpleegkunde

Zorg is een vak Een verpleegkundige doet veel meer dan injecties geven en patiënten wassen. Een verpleegkundige is een zorgprofessional die zieke mensen verpleegt en gezonde mensen helpt voorkomen dat ze ziek worden. Jij bent dus verantwoordelijk voor het verpleegkundig proces, het verpleegplan, de rapportage, het informeren van patiënt en familie en de coördinatie van de zorg door andere hulpverleners. Als verpleegkundige verleen je zorg aan mensen in alle sectoren van de gezondheidszorg. Je werkt met gezonde mensen, of met zieke mensen met lichamelijke of psychische problemen. Bij zieke mensen staat verpleging en begeleiding centraal, bij gezonde mensen preventie. Een hbo-v’er is een professional op het hoogste niveau. Je draagt verantwoordelijkheid voor het hele verpleegkundige proces. Als student Verpleegkunde aan Hogeschool Rotterdam bereid je je voor op de verschillende rollen van een verpleegkundige. Ten eerste de rol van zorgverlener waarmee je in staat bent om in complexe situaties zorg te verlenen. Je bent ook een soort regisseur, die alle zorgactiviteiten door verschillende zorgverleners op elkaar afstemt. In de rol van coach richt je je vooral op het stimuleren en motiveren van stagiaires en collega’s die op een ander niveau zijn opgeleid. In de rol van ontwerper ben je als hbo-verpleegkundige nauw betrokken bij het bedenken van nieuwe manieren van werken en nieuwe zorgactiviteiten.

Opbouw Rotterdams Onderwijs Model Om onze Rotterdamse aanpak en talentontwikkeling van onze studenten te vertalen naar het onderwijs heeft Hogeschool Rotterdam een strak doorgevoerd onderwijsmodel ontwikkeld. Kenmerkend voor dit Rotterdamse onderwijsmodel (ROM) zijn drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs. Meer informatie vind je op hogeschoolrotterdam.nl/rom

Propedeuse In het eerste jaar oriënteer je je op het werk van de hboverpleegkundige. Alle sectoren waarin je kunt gaan werken, komen aan bod. In ieder kwartaal wordt er getoetst. In het eerste jaar, de propedeusefase, valt één stageperiode van zeventien weken. Je neemt deel aan het ‘probleemoplossend en productgestuurd onderwijs’.

Hoofdfase Het tweede jaar is gericht op een verdieping en verbreding van de kennis die je tijdens de propedeuse hebt opgedaan. Ook ga je meer in op de vijf rollen die je als verpleegkundige vervult. In het tweede jaar loop je ook een stage van zeventien weken. In het derde jaar kies je voor een sectordifferentiatie. In het vierde jaar werk je bovendien aan een afstudeer­opdracht.

Vakken Basisprogramma Als je op hbo-niveau wilt afstuderen, leer je in het basisprogramma een aantal algemene vaardigheden. Enkele voorbeelden van vakken zijn: Sociale vaardigheden, Onderzoek, Studieloopbaancoaching, Rekenen en Projectmatig werken.

Beroepsspecifieke vakken Elke opleiding heeft daarnaast een aantal specifieke vakken: Practicum verpleegkundige handelingen, Geneeskunde, Recht en ethiek, Anatomie, Verpleegkunde, Sociologie, Onderzoeksmethoden- en technieken.

Keuzevakken In jaar één en twee kun je kiezen uit zo’n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren.


Minors In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je kunt kiezen uit veel minors. Op de website krijg je een indruk van de minors.

Stage/afstuderen Al in het eerste jaar loop je stage. Deze stage duurt zeventien weken, waarbij je drie dagen per week aanwezig bent op je stageplek. Dat geldt ook voor het tweede jaar. Tijdens het hele derde jaar loop je drie dagen per week stage in een sector naar keuze. Tijdens je stage in het vierde jaar werk je aan een afstudeeropdracht in de vorm van een praktijkgericht onderzoek.

Honours Degree Programma ‘Overtref jezelf in de gezondheidszorg’ Ben jij gedreven om het beste uit jezelf en je opleiding te halen? Dan is het Honours Degree Programma iets voor jou! Je kunt hieraan in de laatste anderhalf jaar van je studie deelnemen. Het programma stelt je in staat om af te studeren met een Honours Degree, bovenop je bachelordiploma. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: ¬ Deelname aan een (internationaal) congres of Intensive Programme ¬ Deelname aan een innovation-lab in plaats van een ‘gewoon’ minorproject ¬ Afstuderen binnen de eigen opleiding onder een lector van een kenniskring van het Instituut voor Gezondheidszorg.

Praktijkvoorbeeld Aan de slag met dementie! Het aantal allochtone dementerenden in Rotterdam groeit! Aan onze studenten de opdracht een manier te ontwikkelen om deze Rotterdammers voor te lichten over dementie. In samenwerking met de doelgroep en de experts op het gebied van dementie, zijn er diverse voorlichtingsproducten gemaakt als toneel, een film en een praatgroep. Tijdens de opleiding Verpleegkunde ga je werken aan dit soort projecten, soms samen met studenten van andere studierichtingen. Voor een opdrachtgever uit het werkveld maak jij, samen met je studiegenoten, iets dat kan worden toegepast in de praktijk.

Ik heb gekozen voor de opleiding Verpleegkunde omdat ik altijd al interesse had in verzorging. Ik heb een dagje proefgestudeerd op Hogeschool Rotterdam. Je wordt zo’n dag begeleid door docenten en studenten van de hogeschool. Je leert bepaalde vaardigheden, zoals zwachtelen en injecties geven. Ook krijg je theorie in een collegezaal en krijg je een rondleiding door het gebouw. De manier van lesgeven beviel me. Ik heb stage gelopen in Suriname. Dat wilde ik, omdat ik ooit in Suriname wil gaan wonen en werken. Ik kwam terecht op de chirurgische afdeling van het Sint Vincentius Ziekenhuis in Paramaribo. Chirurgie is best een heftige afdeling, je leert heel veel in korte tijd. Het belangrijkste dat ik daar heb geleerd, is goed omgaan met mensen en hun gevoelens. Technische handelingen zijn natuurlijk belangrijk, maar het gaat om mensen en daarom moet je vanuit het gevoel werken. Dat hoort bij het beroep. En daarom vind ik het ook zo leuk.


PRAKTISCHE INFORMATIE Officiële opleidingsnaam

Open avonden *

¬ Opleiding tot Verpleegkundige

Verspreid door het jaar organiseren we ook een aantal open avonden, waar je naast algemene ook specifieke informatie over onze opleidingen kunt krijgen.

Studieroutes ¬ voltijd ¬ duaal ¬ deeltijd

¬ Woensdag 20 maart 2013 (alleen deeltijd) ¬ Woensdag 5 juni 2013

De mogelijkheden van een verkorte of versnelde route vind je op hogeschoolrotterdam.nl/verpleegkunde

* De open avonden van de Willem de Kooning Academie zijn alleen voor de opleidingen Vrijetijdsmanagement en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Locatie opleiding

Proefstuderen

Rochussenstraat Rochussenstraat 198 3015 EK Rotterdam

Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam Proefstudeerdagen. Kijk voor de data van Proefstuderen en het aanmeldformulier op hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen

Toelating

Studievoorlichting

Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl/verpleegkunde

Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting.

Aanmelden Je kunt je eenvoudig online aanmelden via Studielink. Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl. Kijk voor alle informatie over de aanmeld­ procedure op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Kosten Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het collegegeld voor 2013-2014 vind je vanaf april 2013 op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld

(010) 794 44 00 studievoorlichting@hr.nl hogeschoolrotterdam.nl Bezoekadres:

Visitor Centre locatie Museumpark (metro Dijkzigt) Burg. s’ Jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

Kijk voor de actuele openingstijden op hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting

Afhankelijk van de gekozen opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag tussen € 300,- en € 1.000,- per jaar.

Open dagen Tijdens de open dagen kun je kennismaken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Je bent welkom op: ¬ Zaterdag 10 november 2012 ¬ Zaterdag 26 januari 2013 ¬ Zaterdag 23 maart 2013

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer weten? Alle opleidingsinformatie en praktijkvoorbeelden vind je op

hogeschoolrotterdam.nl/verpleegkunde Wil je meer informatie over studeren aan Hogeschool Rotterdam? Kijk dan op:

www.hogeschoolrotterdam.nl of volg ons op: @overtrefjezelf

/hogeschoolrotterdam

HR Factsheet Verpleegkunde-def  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you