Page 1

Ruimtelijke Ordening en Planologie

TECHNIEK

VOLTIJD

2012 2013


RUIMTELIJKE ORDENING EN PLANOLOGIE

Tijdens de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie word je opgeleid als planoloog en/ of stedenbouwer. De opleiding biedt de kennis op gebied van planologie en stedenbouw in samenhang aan, en noemt de student daarom een planologisch ingenieur. Als planologisch ingenieur heb je invloed op de inrichting van de ruimte. De opleiding heeft haar focus op de problematiek van de wijken in de steden. In Nederland bestaat een grote vraag naar ruimte. We willen allemaal een aantrekkelijke omgeving, leefbare steden, bedrijven dichtbij de bebouwde kom of bij belangrijke knooppunten, efficiënt vervoer van personen en goederen en ruimte voor vrijetijdsvoorzieningen, natuur en water. Het probleem is dat de Nederlandse bevolking nog steeds groeit, maar de ruimte gelijk blijft. Daardoor moeten steeds meer wensen gerealiseerd worden op de 40.000 vierkante kilometer die Nederland meet. Dat kan alleen maar door de ruimte intensiever (boven- én ondergronds), creatiever en beter te gebruiken. Dat is de uitdaging voor planologen en stedenbouwers: zij zijn degenen die samen met anderen bedenken hoe ze de beperkte ruimte zo goed mogelijk kunnen inzetten. Zij bedenken het niet alleen, zij zijn ook betrokken bij de uitvoering ervan. Dit kan als ontwerper, adviseur, procesmanager, ontwikkelaar of onderzoeker.

Propedeuse Het eerste jaar, de propedeuse, is bedoeld om je een goede indruk te geven van de opleiding en de mogelijke beroepen. Je krijgt vakken die je de benodigde basis geven om het vakgebied onder de knie te krijgen en past dit toe in praktijkgerichte projecten. Projecten zoals Werklocatie en Stadscentrum en vakken zoals Ontwerpen van pleinen en parken, Gepland Nederland, Mobiliteit, Handtekenen en Digitaal tekenen.

Hoofdfase In het tweede jaar ga je dieper in op de onderwerpen die globaal zijn behandeld tijdens de propedeuse en oriënteer je je op alle facetten binnen het vakgebied van je opleiding. In de projecten ga je aan de slag met opdrachten uit de praktijk met externe opdrachtgevers. Onderwijs in de vorm van beroepsgerichte cursussen en trainingen geven de verdieping. In het derde en vierde jaar ga je je verder specialiseren door middel van een (internationale) stage, het volgen van een door jou gekozen minor en het uitvoeren van een afstudeerproject.

Vakken Basisprogramma Als je op hbo-niveau wilt afstuderen, leer je in het basisprogramma een aantal algemene vaardigheden. Enkele voorbeelden van vakken zijn: Sociale en communicatieve vaardigheden, Nederlands en Projectmanagement.

Beroepsspecifieke vakken Kijk op hogeschoolrotterdam.nl/rop voor uitgebreide omschrijvingen van de beroepen in het vakgebied.

Opbouw Rotterdams Onderwijs Model Om onze Rotterdamse aanpak en talentontwikkeling van onze studenten te vertalen naar het onderwijs heeft Hogeschool Rotterdam een strak doorgevoerd onderwijsmodel ontwikkeld. Kenmerkend voor dit Rotterdamse onderwijsmodel (ROM) zijn drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs. Meer informatie vind je op hogeschoolrotterdam.nl/rom

Elke opleiding heeft daarnaast een aantal specifieke vakken: Ruimtelijk en stedenbouwkundig ontwerpen, Historie van de stad, Stedenbouwkunde, Bestemmingsplan en gebiedsontwikkeling, Planeconomie, Planologisch onderzoek, Omgevingsmanagement, Economische structuurversterking, Gebiedsontwikkeling, Stadsecologie, Civiel-planologische basistechnieken en Uitbreiding in de stad.

Keuzevakken In jaar één en twee kun je kiezen uit zo’n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken


om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde.

Minors In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je kunt kiezen uit veel minors. Op de website krijg je een indruk van de minors.

Beroep De planologisch ingenieur weet om te gaan met maatschappelijke veranderingen en de veranderende samenstelling van de bevolking. Je werkt bijvoorbeeld aan de explosief groeiende vrijetijdsindustrie of de effecten van sociale media op locatiewensen van bedrijven. Als planologisch ingenieur kun je ook goed omgaan met civieltechnische en financiële zaken. Je weet dit alles met goed onderbouwde plannen en ontwerpen en overtuigende presentaties ‘in kaart te brengen’. In Rotterdam en omgeving is er vraag naar ingenieurs die ruimte weten te scheppen. Je vindt ze bij stedenbouwkundige bureaus, adviesbureaus, grote en kleine gemeenten, provincie en rijk, woningcorporaties, projectontwikkelaars en op vele andere werkplekken.

Titel Als afgestudeerd planologisch ingenieur, heb je recht op de titel Bachelor of Built Environment (B BE). Dit is een internationaal erkende titel, die je achter je naam mag voeren. Voor je naam mag je ook de oude titel ‘ing.’ (ingenieur) gebruiken. Deze titel heeft in Nederland dezelfde wettelijke status als B BE. Het bedrijfsleven geeft de B BE (‘ing.’) een hoge waardering.

Vervolgstudie Na je bacheloropleiding kun je aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst van Hogeschool Rotterdam verder studeren in de masterrichting Stedenbouw. Je wordt dan opgeleid tot stedenbouwkundige. Afgestudeerden krijgen het diploma Master of Urbanism (M Urb). Kijk voor meer informatie op www.ravb.nl Ook kun je kiezen voor één van de opleidingen Planologie aan de universiteit, zoals in Utrecht of Amsterdam.

Bij de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie wordt er veel aandacht besteed aan projectmatig werken en het ontwikkelen van je teken- en ontwerpvaardigheden. Hierdoor kan ik opgedane kennis direct toepassen tijdens projecten met opdrachtgevers uit de praktijk en stages. Nick Juffermans, vierdejaarsstudent Ruimtelijke Ordening en Planologie

Grafische software toepassen In het tweede studiejaar kreeg ik bij het vak Grafische software toepassen de opdracht een brochure van Katendrecht te maken. In deze brochure moesten alle kaarten in Illustrator worden gemaakt, foto’s in Photoshop bewerkt en deze resultaten met tekst in Indesign verwerkt. Daarnaast is het combineren van de programma’s Autocad + Illustrator en Sketchup + Photoshop aan bod gekomen. Ook handschetsen zijn ingescand en vervolgens ingekleurd en uitgewerkt in Photoshop. Mijn eerste stap was het plangebied bezoeken, foto’s maken en het gebied analyseren. Vervolgens het updaten van de Cad-kaart van het gebied en het verder uitwerken tot een infrastructuur-, groen- en een bebouwingskaart. Daarmee was de analyse zo goed als afgerond. Daarna begon de ontwerpfase, waarin handschetsen zijn gemaakt en in Photoshop zijn ingekleurd. Verder zijn in Sketchup blokvormen opgezet, geüpload in Photoshop en in perspectief in de tekening geplaatst (bewerkt met een gevel van een bestaand gebouw). Barbara Struijk, student Ruimtelijke Ordening en Planologie

Meer weten? Bekijk het resultaat van mijn project op hogeschoolrotterdam.nl/rop


PRAKTISCHE INFORMATIE Officiële opleidingsnaam

Open avonden *

¬ Ruimtelijke Ordening en Planologie

Verspreid door het jaar organiseren we ook een aantal open avonden, waar je naast algemene ook specifieke informatie over onze opleidingen kunt krijgen.

Studieroute ¬ voltijd

Locatie opleiding Academieplein G.J. de Jonghweg 4-6 3015 GG Rotterdam

¬ Woensdag 7 december 2011 (alleen deeltijd) ¬ Woensdag 6 juni 2012 (open avond expositie) ¬ Woensdag 29 augustus 2012 (inschrijfavond)

* De open avonden van de Willem de Kooning Academie zijn alleen voor de opleidingen Vrijetijdsmanagement en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Toelating Proefstuderen Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl/rop

Aanmelden Je kunt je eenvoudig online aanmelden via Studielink. Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl. Kijk voor alle informatie over de aanmeldprocedure op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam Proefstudeerdagen. Kijk voor de data van Proefstuderen en het aanmeldformulier op hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen

Studievoorlichting Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting.

Kosten Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het collegegeld voor 2012-2013 vind je vanaf april 2012 op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld

(010) 794 44 00 studievoorlichting@hr.nl hogeschoolrotterdam.nl Bezoekadres:

Afhankelijk van de gekozen opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag tussen € 300,- en € 1.000,- per jaar.

Open dagen

Visitor Centre locatie Museumpark (metro Dijkzigt) Burg. s’Jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

Tijdens de open dagen kun je kennismaken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Je bent welkom op:

Kijk voor de actuele openingstijden op hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting

¬ Zaterdag 12 november 2011 ¬ Zaterdag 21 januari 2012 ¬ Zaterdag 24 maart 2012

Meer weten? Alle opleidingsinformatie en praktijkvoorbeelden vind je op

hogeschoolrotterdam.nl/rop

Ruimtelijke Ordening en Planologie vt 2012-2013  

Ruimtelijke Ordening en Planologie vt 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you