Page 1

Ad-opleiding

• voltijd • Deeltijd

Maintenance & Mechanics 2-jarige hbo-opleiding

Associate

D eg r e e

2013 2014 Associate Degree ¬ Media en ICT


Maintenance & Mechanics ASSOCIATE DEGREE

Met de tweejarige Ad Maintenance & Mechanics kun je je als operationeel projectleider op hbo-niveau specialiseren in energie, design, maintenance of management. Wil je na het mbo je ontwikkelen tot een technische professional op hbo-niveau? Of werk je op technisch en operationeel niveau bij een industrieel bedrijf en wil je doorgroeien? Dan zit je bij de Ad (Associate degree) Maintenance & Mechanics goed. Je verdiept en verbreedt je kennis, vaardigheden én inzichten. Je leert verbinding te leggen tussen de uitvoering van het werk en het overkoepelende beleid. Er bestaat een grote behoefte aan technici, die gespecialiseerd zijn in de laatste fasen van de Product Life Cycle. Denk aan het onderhoud en het aanpassen van machines en installaties. Aspecten die tijdens de opleiding in theorie én praktijk ruim aan bod komen. Deze tweejarige opleiding sluit aan bij de eisen en wensen vanuit het bedrijfsleven. Je kansen op de arbeidsmarkt zijn dus groot. De Ad Maintenance & Mechanics leidt op tot een officieel erkend diploma, de Associate degree. Na afronding van je Ad kun je als onderhoudsengineer, werkvoorbereider, tekenaar, constructeur of projectleider aan de slag. Wil je eventueel verder studeren, dan kun je doorstromen naar het derde jaar van de bacheloropleiding Werktuigbouw­ kunde van Hogeschool Rotterdam. Het programma daar­van sluit aan op de Ad Maintenance & Mechanics. Je kunt dan in twee jaar je bachelor behalen.

Opbouw Rotterdams Onderwijs Model Om onze Rotterdamse aanpak en talentontwikkeling van onze studenten te vertalen naar het onderwijs heeft Hogeschool Rotterdam een strak doorgevoerd onderwijsmodel ontwikkeld. Kenmerkend voor dit Rotterdamse onderwijsmodel (ROM) zijn drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs. Meer informatie vind je op hogeschoolrotterdam.nl/rom

Programma Bij de Ad Maintenance & Mechanics specialiseer je je in de laatste fasen van de Product Life Cycle. Dit zijn het onderhoud en de modificatie van machines en technische installaties. Deze tweejarige hbo-opleiding richt zich op het verdiepen en verbreden van je (technische) kennis, het verhogen van je analytische vaardigheden en het toepassen van die kennis en vaardigheden in praktijksituaties. Ook communicatie, rapportage en leidinggeven op operationeel niveau komen ruim aan bod. De focus van deze Ad ligt op werktuigbouwkunde en op de ontwikkeling van je kennis en vaardigheden. De kennis die je opdoet tijdens hoorcolleges, workshops, trainingen, practicum en zelfstudie is afgestemd op de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Tijdens projecten, opdrachten en stages kun je die kennis in de praktijk brengen. Deeltijd­studenten voeren het praktijkgedeelte uit op de werkplek. Omdat het werkterrein zo breed is, wordt er in het tweede leerjaar aandacht besteed aan energie, design, maintenance en management. Je studieloopbaancoach begeleidt je tijdens de hele opleiding. Deze helpt je bij de studievoortgang en ontwikkeling van de competenties die je voor deze Ad nodig hebt.

Vakken Tijdens de opleiding volg je een groot aantal vakken. Enkele voorbeelden van vakken zijn: Engels (basis en technisch), Wiskunde, Technisch tekenen, Werkplaatstechniek, Digitale en besturingstechniek, Analoge en elektrotechniek, Constructietechniek, Machineonderdelen, Materiaalkunde en productie, Stromingsleer en pompen, Thermodynamica, Maintenance en Management. In het tweede jaar volgt een verdieping in de techniek en maintenance.

Keuzevakken In jaar één en twee kun je kiezen uit zo’n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde.


Voltijd en deeltijd Je kunt de opleiding zowel in voltijd als in deeltijd volgen. Tijdens de deeltijdopleiding dien je minimaal 24 uur per week werk te verrichten op technisch en operationeel niveau binnen een industrieel bedrijf. De werkplek moet worden goedgekeurd door de opleiding. Bij de start van de Ad Maintenance & Mechanics worden afspraken met je werkgever gemaakt. Deze moet je namelijk in staat stellen je competenties tijdens het werk verder te ontwikkelen. Ook voer je projecten en de eindopdracht op de werkplek uit. Bij de deeltijd-Ad wordt het onderwijs aangeboden in twee dagdelen: twee avonden of een middag-avond combinatie. De studielast is 20 uur per week waarvan 10 uur zelfstudie bedraagt. De beroepsontwikkeling vindt plaats op de werkplek en neemt ongeveer 8 uur per week in beslag. Het praktijkgedeelte van de opleiding vindt op je werkplek plaats. Daar voer je namelijk je opdrachten uit. In het tweede jaar van de opleiding werk je aan een project. Dat doe je samen met anderen in het bedrijf. Daarna werk je aan je eindopdracht.

RDM Campus Je volgt de deeltijdopleiding in een technische en dynamische omgeving. Het praktijkgedeelte van de opleiding vindt deels plaats op RDM Campus in Rotterdam. Vraagstukken of situaties uit de beroepspraktijk helpen je de juiste vaardigheden te verkrijgen. Het meer theoretische deel van de Ad Maintenance & Mechanics volg je bij Hogeschool Rotterdam.

Beroepen Met de Ad Maintenance & Mechanics op zak kun je solliciteren op functies als: Onderhoudsengineer: je bent verantwoordelijk voor het voorkomen, onderhouden en verhelpen van alle voorkomende besturing- en/of mechanische storingen. Je ontwikkelt, beheert en optimaliseert onderhoudsconcepten en –plannen van de technische installaties. Ook voer je analyses uit en stel je onderhouds- en bedieningsvoorschriften op. Constructeur: je ontwerpt en tekent machines, apparaten of mechanische modules. Ook ben je verantwoordelijk

Bedrijven blijken behoefte te hebben aan hoger opgeleid personeel. Belangrijke gevraagde kwaliteiten zijn probleem­oplossend vermogen, het kunnen denken in de totale keten, een ondernemende instelling en kennis. Drs. H.H.J. Kleinrouweler, Directeur Kennis­ infrastructuur Mainport Rotterdam

voor de bouw en het testen van prototypes. Je instrueert de monteurs hoe de montage plaats moet vinden. Soms vervul je daarbij de rol van projectleider. Projectleider: je organiseert het onderhoud (preventief, curatief en predicatief) van installaties. Daarbij houd je rekening met het beleid en kaders ten aanzien van planning, budget, kwaliteit, kwantiteit, veiligheid, arbo en milieu. Je stuurt het onderhoud aan en onderhoudt contacten met de klant.

Rotterdam Academy Hogeschool Rotterdam heeft deze Associate degree onder de naam Rotterdam Academy in nauwe samenwerking met het Albeda College en Zadkine ontwikkeld. Ook het bedrijfsleven heeft aan de opleiding meegewerkt. Om ook in de toekomst zo goed mogelijk te blijven inspelen op de bewegingen in de markt, wordt nauw contact onderhouden met het beroepenveld, de kenniscentra en de mbo’s.

Associate degree Een Associate degree-opleiding (Ad) duurt twee jaar en richt zich vooral op professionals en afgestudeerden uit het mbo. De hbo-opleiding leidt op tot een wettelijk diploma: de Associate degree en heeft dezelfde toelatingseisen als de reguliere bacheloropleiding. Met een Ad ben je direct klaar voor de arbeidsmarkt.

Doorstromen naar bachelor Heb je de smaak van studeren te pakken gekregen? Nadat je de Ad Maintenance & Mechanics hebt behaald, kun je eventueel instromen in het derde jaar van de bachelor­ opleiding Werktuigbouwkunde van Hogeschool Rotterdam. Omdat het programma daarvan aansluit op de Ad kun je binnen twee jaar je bachelor behalen.


PRAKTISCHE INFORMATIE Officiële opleidingsnaam

Open avonden *

¬ Ad Maintenance & Mechanics

Studieroutes

Verspreid door het jaar organiseren we ook een aantal open avonden, waar je naast algemene ook specifieke informatie over onze opleidingen kunt krijgen.

¬ voltijd ¬ deeltijd

¬ Woensdag 20 maart 2013 (alleen deeltijd) ¬ Woensdag 5 juni 2013

Locatie opleiding

* De open avonden van de Willem de Kooning Academie zijn alleen voor de opleidingen Vrijetijdsmanagement en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Pieter de Hoochweg Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam

Toelating Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl/maintenance

Aanmelden Je kunt je eenvoudig online aanmelden via Studielink. Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl. Kijk voor alle informatie over de aanmeldprocedure op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Proefstuderen Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam Proefstudeerdagen. Kijk voor de data van Proefstuderen en het aanmeldformulier op hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen

Studievoorlichting Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting. (010) 794 44 00 studievoorlichting@hr.nl hogeschoolrotterdam.nl

Kosten

Bezoekadres: Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het collegegeld voor 2013-2014 vind je vanaf april 2013 op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld Afhankelijk van de gekozen opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag tussen € 300,- en € 1.000,- per jaar.

Open dagen Tijdens de open dagen kun je kennismaken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Je bent welkom op: ¬ Zaterdag 10 november 2012 ¬ Zaterdag 26 januari 2013 ¬ Zaterdag 23 maart 2013

Visitor Centre locatie Museumpark (metro Dijkzigt) Burg. s’ Jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

Kijk voor de actuele openingstijden op hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting

Meer weten? Alle opleidingsinformatie en praktijkvoorbeelden vind je op

hogeschoolrotterdam.nl/maintenance

Wil je meer informatie over studeren aan Hogeschool Rotterdam? Kijk dan op:

www.rotterdamacademy.nl of volg ons op:

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

@overtrefjezelf

/hogeschoolrotterdam

Ad Maintence & Mechanics 2013-2014  

Ad Maintence & Mechanics 2013-2014