Page 1

Lerarenopleidingen VO/BVE

Nederlands, Duits, Frans, Engels DEELTIJD

onderwijs


Lerarenopleiding VO/BVE Nederlands, Duits, Frans, Engels Deeltijd

De deeltijd lerarenopleidingen richten zich op studenten die werkzaam willen zijn als tweedegraads leraar in het onderwijs en op beroepsbeoefenaren in de profit- en nonprofit-sector die willen overstappen naar het onderwijs. Misschien ben je al in een positie van aansturen, begeleiden en leidinggeven en lijkt het je een uitdaging om je kennis en ervaring ook op anderen over te brengen. Ook zijn er studenten die de opleiding zien als een middel om te re-integreren in het arbeidsproces. De lerarenopleidingen zijn tevens bedoeld voor docenten uit het voortgezet onderwijs die een tweede bevoegdheid willen halen om daarmee hun inzetbaarheid te vergroten en meer afwisseling in hun werk te krijgen. Of voor docenten die zonder bevoegdheid in het onderwijs werkzaam zijn, terwijl een hbo-diploma wel een vereiste is. Heb je al een hbo-diploma? Dan kan ons zij-instroomtraject een optie voor je zijn. Lerarenopleidingen Talen Studenten van de lerarenopleidingen Talen zijn geïnteresseerd in taal, literatuur en cultuur van een bepaald land. Of het nu Nederlands is, Frans, Duits of Engels. De liefde voor een taal brengen ze graag over op de leerlingen aan wie ze later gaan lesgeven. Dat betekent dat je tijdens je studie vakken krijgt als mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Ook maak je kennis met de literatuur en cultuur van het land waar ‘jouw’ taal wordt gesproken. Boeken lezen en toneelvoorstellingen bijwonen maken deel uit van het programma. Daarbij wordt steeds de vraag gesteld: wat kun je ermee doen wanneer je voor een klas met bijvoorbeeld vmbo-leerlingen staat?

Opbouw Rotterdams Onderwijs Model Om onze Rotterdamse aanpak en talentontwikkeling van onze studenten te vertalen naar het onderwijs heeft Hogeschool Rotterdam een strak doorgevoerd onderwijsmodel ontwikkeld. Kenmerkend voor dit Rotterdams Onderwijs Model (ROM) zijn drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs. Meer informatie vind je op hogeschoolrotterdam.nl/rom

Propedeuse Elk studiejaar bestaat uit vier blokken van tien weken, waarvan één toetsweek en één herkansingsweek. Sommige studieonderdelen kun je via zelfstudie thuis afronden. In het eerste studiejaar is ook een oriënterende stage in het voortgezet onderwijs opgenomen. Doel is te bepalen of het beroep van leraar iets voor je is. Je verzorgt enkele lessen, onder begeleiding van een vakdocent van de stageschool.

Hoofdfase In de hoofdfase volg je een minor. De twee stages in de hogere studiejaren zijn bedoeld om je de verworven kennis in de praktijk te laten brengen. Gedurende twee periodes van vier tot zes maanden geef je les aan klassen van verschillend niveau. Beide stages worden afgesloten door middel van een portfolio waarin getoetst wordt of je beschikt over de juiste competenties, en een eindassessment.

Afstuderen Het afstudeertraject vindt plaats binnen drie uitstroomprofielen waaruit je kunt kiezen: 1. Vakinhoudelijke vorming 2. Beroepspraktijkvorming 3. Zorgontwikkeling Vanaf het moment dat je met de opleiding start, zal jouw studieloopbaancoach je begeleiden in een keuze voor één van de drie uitstroomprofielen. Binnen het door jou gekozen uitstroomprofiel studeer je op drie vaste onderdelen af, namelijk op het vak (Nederlands, Engels, Frans of Duits), het assessment startbekwaam en op het uitstroomprofiel.


Studieduur en studiebelasting Studieduur De deeltijd lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs/ Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie duren vier jaar. Wie op grond van elders verworven competenties in aanmerking komt voor vrijstellingen, kan de studieduur bekorten. Als je in staat bent op meerdere dagen per week stage te lopen, kun je eveneens tijdwinst boeken.

Studiebelasting De maximale studieduur is vier jaar. EĂŠn studiejaar staat voor 60 studiepunten ( 1 studiepunt bestaat uit 28 klokuren). De totale omvang van de studie is 240 studiepunten. Afhankelijk van het aantal vrijstellingen kan de studielast minder zijn dan 240 studiepunten.

wilt halen. De school waar je werkzaam bent, meldt je aan voor dit traject. Daarnaast wordt bij de intake beoordeeld of je in staat bent de opleiding in twee jaar af te ronden. Is dit niet het geval, dan krijg je het advies een andere route te volgen. Bij de intake wordt tevens de mate van geschiktheid voor het beroep bepaald.

Maatwerk Alle zij-instromers krijgen een Individueel Opleidingstraject (IOT) dat wordt vastgesteld op basis van het intake assessment. Het IOT is een plan waarin voor jou persoonlijk wordt vastgesteld hoe jouw opleidingstraject zal gaan verlopen. Omdat de opleiding gedeeltelijk vraaggestuurd werkt, de eigen praktijkervaring centraal staat en je alleen werkt aan die competenties die je nog niet bezit, biedt de zij-instroom optimaal maatwerk.

Werk en studie Bij de start van de opleiding hoef je geen baan in het onderwijs te hebben. In elk jaar is een stage onderdeel van het opleidingstraject. In het eerste jaar is een oriĂŤnterende stage in het voortgezet onderwijs opgenomen. Doel is te bepalen of het beroep van leraar iets voor je is. Je verzorgt ongeveer tien lessen onder begeleiding van een vakdocent van de stageschool. De twee stages in de hogere studiejaren (vier tot zes maanden) zijn bedoeld om de verworven kennis, vaardigheden en competenties in praktijk te brengen. Gedurende de twee langere periodes geef je een reeks lessen aan klassen van verschillend niveau (zes tot acht uur per week). Je treedt tevens op als leerlingbegeleider. Beide lange stages sluit je af met een portfolio waarin getoetst wordt of je beschikt over de competenties van de leraar. Tot slot vindt er een eindassessment plaats. Als deeltijder zoek je zelf een stage/werkplek. Desgewenst kun je bij het stagebureau een verzoek neerleggen om te bemiddelen bij het vinden van een stageplaats.

Begeleiding Natuurlijk ben je prima in staat een studieplanning te maken en die te volgen. Maar kom je er toch niet helemaal uit, dan kun je altijd een beroep doen op je studieloopbaancoach (SLC). Deze stelt belang in je vorderingen en zal op het moment dat je daar zelf behoefte aan hebt, de helpende hand reiken om op schema te komen en te blijven. De SLC voert tijdens het studiejaar studievoortgangsgesprekken met alle studenten afzonderlijk. De stage­ begeleiding vindt plaats in groepen, onder leiding van een stagebegeleider. Bij die begeleiding speelt het portfolio en het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de student een belangrijke rol.

Zij-instroom Als je al over een hbo- of wo-diploma beschikt, is het mogelijk via een zij-instroomtraject binnen twee jaar een tweedegraads bevoegdheid te halen. Om te kunnen worden toegelaten tot dit traject, moet je beschikken over een afgeronde hbo- of wo-opleiding en minimaal acht uur per week les geven in het vak waarvoor je een bevoegdheid

Al aan het einde van het eerst studiejaar lag er een advertentie in onze mappen: remedial teacher Engels gezocht op de Sint Jozef Mavo in Vlaardingen. Hans Wiegand


PRAKTISCHE INFORMATIE Officiële opleidingsnaam Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in: ¬ Duits ¬ Engels ¬ Frans ¬ Nederlands

Studieroutes ¬ Voltijd ¬ Deeltijd ¬ Duaal ¬ Zij-instroom ¬ Kopopleiding

Lestijden Op dinsdagavond (in de propedeutische fase eventueel in combinatie met de dinsdagmiddag) en donderdagavond vinden de lessen plaats. De lesavonden starten globaal tussen 17.00 en 18.00 uur en eindigen uiterlijk rond 22.20 uur. De lesmiddagen starten om 13.00 uur.

Locatie opleiding

Museumpark Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

Toelating Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl

je gedurende de opleiding moet werken om je dipoma te behalen en welke vrijstellingen je eventueel krijgt.

Portfolio Als je voor de zij-instroomroute kiest, kun je rechtstreeks een portfolioformulier opvragen bij het secretariaat van de opleiding: (010) 794 47 30. Centraal daarin staat de lijst met competenties waarover een leraar moet beschikken. Het portfolio is de basis voor het assessment. De hogeschool kan je ook vragen een proefles te geven. Bij gebleken geschiktheid wordt dan een studietraject uitgezet.

Kosten Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het actuele collegegeld vind je op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld Voor deze opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag van gemiddeld € 500,- per jaar.

Open Dagen en Avonden Tijdens de open dagen en avonden kun je kennismaken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Kijk voor de data op hogeschoolrotterdam.nl/agenda

Studievoorlichting Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting. (010) 794 44 00 studievoorlichting@hr.nl hogeschoolrotterdam.nl

Aanmelden Je kunt je eenvoudig online aanmelden via Studielink. Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl. Kijk voor alle informatie over de aanmeldprocedure op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Intakegesprek Wie zich aanmeldt voor een deeltijdopleiding wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Vragen die in het gesprek aan de orde komen zijn: Heb je een relevante vooropleiding? Wat is je werkervaring? En wat zijn de redenen om met deze opleiding te starten? Tijdens het intakegesprek komen ook de elders verworven competenties aan de orde en de competenties die je tijdens je studie in je werk verder ontwikkelt. Op basis daarvan wordt vastgesteld waaraan

Bezoekadres Studievoorlichting:

Visitor Centre locatie Museumpark (metro Dijkzigt) Burg. s’Jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

Kijk voor de actuele openingstijden op hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting

Meer weten? Alle opleidingsinformatie vind je op

hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen

Lerarenopleidingen Talen deeltijd  

Lerarenopleidingen Talen deeltijd

Lerarenopleidingen Talen deeltijd  

Lerarenopleidingen Talen deeltijd

Advertisement