Page 1

Chemische Technologie DEELTIJD

TECHNIEK


CHEMISCHE TECHNOLOGIE DEELTIJD

Chemische technologie zorgt ervoor dat chemische en fysische processen goed verlopen, bijvoorbeeld in de industrie. Heel belangrijk zijn het ontwerpen en optimaliseren van (chemische) installaties.

andere processimulatie, procesontwerp (inclusief werktuigbouwkundige componenten), flow sheeting en process control. Verder wordt er aandacht besteed aan aanvullende kwaliteitseisen die aan de moderne ingenieur worden gesteld, zoals communicatieve en commerciële vaardigheden, management en organisatie en werken in een multidisciplinair team.

Na je aanmelding voor de deeltijdopleiding krijg je eerst een intakegesprek c.q. -assessment. Tijdens dat gesprek wordt een individueel studieprogramma vastgesteld, waarbij rekening gehouden wordt met de baan die je hebt, je werkervaring en eventuele cursussen die je gevolgd hebt. Op basis daarvan kun je in aanmerking komen voor een verkorte route. De afstudeeropdracht vindt binnen je eigen bedrijf plaats. Het deeltijdprogramma, waarbij zowel theorie als praktijk aan de orde komen, wordt deels in de avonduren verzorgd en op een beperkt aantal dagen overdag. In de hoofdfase zijn de lessen op donderdagmiddag en –avond.

Hoofdfase

Opbouw Rotterdams Onderwijs Model Om onze Rotterdamse aanpak en talentontwikkeling van onze studenten te vertalen naar het onderwijs heeft Hogeschool Rotterdam een strak doorgevoerd onderwijsmodel ontwikkeld. Kenmerkend voor dit Rotterdams Onderwijs Model (ROM) zijn drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs. Meer informatie vind je op hogeschoolrotterdam.nl/rom

Propedeuse In de opleiding krijg je theorielessen over vakinhoudelijke onderwerpen. Voor Chemische Technologie zijn dat onder

De hoofdfase geeft een verdere theoretische verdieping in het vakgebied. Te denken valt hierbij aan specifieke vakken als reactorkunde en procesontwerp. In je laatste jaar volg je een minor (specialisatie) en rond je de opleiding af met de uitvoering van een afstudeeropdracht op je werkplek. Hiermee moet je aantonen op hbo-niveau te kunnen functioneren.

Afstuderen De opleiding wordt door jou afgesloten met de uitvoering van een afstudeeropdracht op je werkplek. Deze afstudeeropdracht wordt in samenspraak met je studiebegeleider van school en je leidinggevende op het werk opgesteld. Met de uitvoering van deze afstudeeropdracht moet je aantonen op hbo-niveau te kunnen functioneren. Je moet hem niet alleen goed uitvoeren, maar er ook een grondig verslag van kunnen maken en er een heldere presentatie over kunnen geven. Als je dit onderdeel voldoende afsluit ben je afgestudeerd.

Studiebelasting De deeltijdopleidingen van Hogeschool Rotterdam zijn zo ingericht dat werken en studeren goed te combineren is. Een deel van de studieopdrachten kun je tijdens je werk doen en je hoeft niet al je vrije tijd te besteden aan je


studie. Toch zul je wel extra tijd vrij moeten maken voor zelfstudie, zeker in de tentamenperiodes. Houd rekening met ongeveer 20 uur zelfstudie per week. De ervaring leert dat de deeltijdopleidingen pittig kunnen zijn. Een goede planning is dan ook erg belangrijk.

Als afgestudeerde kun je terecht komen in research- en technische ontwikkelfuncties, maar ook in technisch commerciĂŤle functies, of je kunt doorgroeien naar een managementfunctie, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid.

Werk en studieduur

Associate degree Maintenance & Mechanics

Met een relevant mbo-diploma niveau 4, twee jaar relevante werkervaring en een baan in het werkveld van minimaal 20 uur per week kun je de opleiding in drie jaar afronden. Zonder werkervaring en relevante baan is het niet mogelijk met de opleiding te starten.

Het tweejarige Associate-degreeprogramma Maintenance & Mechanics stelt je in staat je als operationeel manager verder te ontwikkelen en je kennis te verdiepen.

Begeleiding Er wordt verwacht dat je zelf je studieplanning maakt en volgt. Toch kan het zijn dat je er niet uitkomt. Dan kun je een beroep doen op je studieloopbaancoach. Hij/zij is begaan met je vorderingen en zal je, als jij daar behoefte aan hebt, helpen op schema te komen en te blijven. Ook de vakdocenten zijn altijd bereid je te helpen. Tijdens de lesavonden, maar ook daarbuiten kun je via e-mail al je vragen stellen. En vergeet ook je medestudenten niet! Tijdens je studie doe je veel waardevolle zakelijke en persoonlijke contacten op.

Studieroute Je volgt een propedeusefase van een half jaar (een semester) en een hoofdfase van vijf semesters. In het laatste semester doe je een afstudeeronderzoek binnen de organisatie waar je werkt. Gedurende een aantal semesters volg je ook enkele algemene vakken samen met studenten van andere opleidingen. Je leert welke kwaliteitseisen aan ingenieurs worden gesteld, zoals communicatieve vaardigheden, management en organisatie, en werken in een multidisciplinair team. Dankzij gezamenlijke lessen kijk je over de grenzen van je eigen vakgebied heen. Je leert niet alleen met, maar ook van elkaar.

Beroepsbeeld Chemisch technologen zijn betrokken bij alle stappen van een goed werkend productieproces: vanaf het eerste idee over een product tot de realisatie ervan. Je vindt ze bij de ontwerpfase, de opstartfase, de opschalingsfase en de gebruiksfase van grootschalige (chemische ) productieprocessen. Achter het bureau, het beeldscherm of in de fabriek. Afgestudeerden zijn in functies terecht gekomen als plantmanager bij een levensmiddelenproducent, ontwerper van procesinstallaties bij een ingenieursbureau, procestechnoloog bij een chemisch productiebedrijf, salesmanager bij een onderdelenfabrikant en adviseur bij de brandweer.

Maintenance & Mechanics richt zich op de laatste twee fasen van het technisch proces: ervoor zorgen dat het gemaakte product onderhouden wordt en zo lang mogelijk in bedrijf blijft. Deze Ad richt zich op professionals en afgestudeerden uit het mbo, die hun technische kennis willen verdiepen als ook hun communicatieve en leidinggevende vaardigheden verder willen ontwikkelen. Deze Ad vormt een brug tussen mbo-niveau 4 en de hbo-opleidingen Chemische Technologie en Werktuigbouwkunde. De hogeschool heeft dit Ad-programma ontwikkeld onder de naam Rotterdam Academy in nauwe samenwerking met het Albeda College en Zadkine en de beroepspraktijk.

Bij Unesco ben ik chemisch analist. Ik voer daar chemische analyses uit en bouw proefstellingen op. Voor de medewerkers bij Unesco zijn er mogelijkheden voor scholing. Ik kon een deeltijd hbo-opleiding gaan volgen en ben dat dus gaan doen. Van mijn werkgever krijg ik alle ruimte en tijd voor mijn opleiding. Gemiddeld zit ik acht uur op school en studeer ik daarnaast nog zes tot tien uur per week. Ik zit alweer in het derde en laatste jaar. Het contact met medestudenten is heel goed. We werken veel samen aan projecten. Momenteel ontwerpen we een destillatietoren. De drie jaren vliegen echt voorbij. Ik wil vooral de opgedane kennis in de praktijk brengen en mijzelf verder ontwikkelen.� Don van Galen, chemisch analist bij Unesco, derdejaarsstudent deeltijdopleiding Chemische Technologie


PRAKTISCHE INFORMATIE Officiële opleidingsnaam

Kosten

¬ Chemische Technologie

Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het actuele collegegeld vind je op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld

Studieroutes ¬ voltijd ¬ deeltijd

Voor deze opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag tussen de € 300 en € 1000 per jaar.

Lestijden Open Dagen en Avonden In het eerste leerjaar staan er twee lesavonden per week ingeroosterd. Vanaf het tweede jaar krijg je één middag met aansluitend een avond per week onderwijs (donderdagavond).

Tijdens de open dagen en avonden kun je kennismaken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Kijk voor de data op hogeschoolrotterdam.nl/agenda

Locatie opleiding Studievoorlichting Academieplein G.J. de Jongweg 4-6 3015 GG Rotterdam

Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting.

Toelating Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl/chemische-technologie/ deeltijd

Aanmelden Je kunt je eenvoudig online aanmelden via Studielink. Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl. Kijk voor alle informatie over de aanmeldprocedure op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Intakegesprek Wie zich aanmeldt voor een deeltijdopleiding wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Vragen die in het gesprek aan de orde komen zijn: Heb je een relevante vooropleiding? Wat is je werkervaring? Biedt je werk voldoende faciliteiten voor deze opleiding? En wat zijn de redenen om met deze opleiding te starten? Tijdens het intakegesprek komen ook de elders verworven competenties aan de orde en de competenties die je tijdens je studie in je werk verder ontwikkelt. Op basis daarvan wordt vastgesteld waaraan je gedurende de opleiding moet werken om je diploma te behalen en welke vrijstellingen je eventueel krijgt.

(010) 794 44 00 studievoorlichting@hr.nl hogeschoolrotterdam.nl Bezoekadres: Visitor Centre locatie Museumpark (metro Dijkzigt) Burg. s’Jacobplein 1 3015 CA Rotterdam Kijk voor de actuele openingstijden op hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting

Meer weten? Alle opleidingsinformatie vind je op

hogeschoolrotterdam.nl/chemischetechnologie/deeltijd

Factsheet Chemische Technologie deeltijd 2012 - 2013  

Factsheet Chemische Technologie deeltijd 2012 - 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you