Page 1

Business IT & Management

MEDIA & ICT

VOLTIJD

2012 2013


BUSINESS IT & MANAGEMENT

Als BI’er sla je de brug tussen de technische specialisten die software ontwerpen en bouwen en de klanten die ermee aan de slag moeten.

Je wordt meteen in contact gebracht met je toekomstige beroepenveld. Je krijgt een bedrijfscoach, meestal een manager, die je helpt het ‘echte’ bedrijfsleven te verkennen en je er op wijst wat je juiste beroepshouding is.

Hoofdfase Je brengt informatiestromen, wensen en eisen in kaart, geeft richting aan de kernfunctionaliteit en gegevensopslag en draagt dit over aan de specialisten die het softwaresysteem bouwen. Je doet dat door vanuit de wensen van de gebruikers te denken, niet vanuit de techniek. Soms opereer je als een echte diplomaat, bijvoorbeeld wanneer gebruikers niet tevreden zijn over een softwareprogramma, dan weer ben je actief betrokken bij de prijsopgave van een opdracht. Je bent eerder iemand die overzicht houdt over projecten dan dat je alles weet van de techniek. Je bent een bedrijfskundige die met als specialisatie ICT weet hoe dit in de breedste zin toegepast en ingezet kan worden. Affiniteit met economie en organisatie is natuurlijk een dikke pré. Kortom, je houdt er van om overzicht te hebben en oplossingen te bedenken voor allerlei problemen. Je vindt het prettig dat techniek en computers een groot deel uitmaken van het dagelijkse leven. Aan de andere kant ben je sociaal en erg communicatief ingesteld. Je hele werkzame leven ben je bezig om een expert in je vakgebied te blijven.

In het tweede jaar begint de hoofdfase van je opleiding. Je gaat dieper in op de stof. Samen met studenten van andere opleidingen werk je aan realistische projecten. In het derde jaar loop je een gedeelte van het jaar stage. In het vierde en laatste jaar volg je een minor (een specialisatie of verbreding van je opleiding) en bereid je jezelf voor op het afstuderen. De afstudeeropdracht duurt circa een half jaar. Hierna mag je jezelf een ‘young professional’ noemen.

Vakken Basisprogramma Als je op hbo-niveau wilt afstuderen, leer je in het basisprogramma een aantal algemene vaardigheden. Enkele voorbeelden van vakken zijn: Sociale en communicatieve vaardigheden, Nederlands en Engels.

Beroepsspecifieke vakken

Opbouw Rotterdams Onderwijs Model Om onze Rotterdamse aanpak en talentontwikkeling van onze studenten te vertalen naar het onderwijs heeft Hogeschool Rotterdam een strak doorgevoerd onderwijsmodel ontwikkeld. Kenmerkend voor dit Rotterdamse onderwijsmodel (ROM) zijn drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs. Meer informatie vind je op hogeschoolrotterdam.nl/rom

Propedeuse In het eerste jaar krijg je de gelegenheid om je te oriënteren op de rest van je studie. Je krijgt vakken als Bedrijfskunde, Gegevensanalyse, Business skills en Logistiek. Daarnaast werk je in echte projecten voor bijvoorbeeld Roteb.

Elke opleiding heeft daarnaast een aantal specifieke vakken: Bedrijfskunde, Informatie- en Systeemanalyse, Computertechniek, Organisatie & Communicatie, Programmeeronderwijs en Logistiek.

Keuzevakken In jaar één en twee kun je kiezen uit zo’n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of Wiskunde.


Minors In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je kunt kiezen uit veel minors. Op de website krijg je een indruk van de minors.

Beroepen Applicatiebeheer Onder startfuncties vallen functies met namen als applicatiebeheerder, functioneel beheerder, informatiemanager, en dergelijke. Je hebt een rol als assistent van het operationeel managementteam van een ICT-service-organisatie. Ervaring leidt tot leidinggevende functies bij applicatiebeheer. Doorgroei naar tactisch management ligt binnen het bereik, maar dat is sterk afhankelijk van de grootte en complexiteit van de organisatie die geserviced wordt en de service-organisatie zelf. Meer en meer wordt ICT-servicemanagement uitbesteed (outsourcing).

ICT Consultant Onder de term consultant of adviseur vallen nogal wat functies. Gelijkwaardige termen zijn onder andere: Informatie Analist, Functioneel ontwerper en ERP/CRMadviseur. Jij bent als (ICT-) consultant in staat de behoeften en wensen van de klant om te zetten in functionele speciďŹ caties en passende oplossingen voor ICT-producten. Jij bent de aangewezen persoon om het ICT-product op de juiste wijze in gebruik te nemen en de klant te adviseren en begeleiden bij het gebruik ervan. Na enkele jaren werkervaring kun je doorgroeien tot senior consultant.

Je moet mensen kunnen motiveren, duidelijk kunnen aangeven wat de voordelen van een systeem zijn. Aan de andere kant moet je goed met de techneuten overweg kunnen en hun taal spreken. Daarin onderscheidt deze opleiding zich van de andere Informaticavarianten. Jeroen Zeegers, vierdejaarsstudent Business IT & Management

Praktijkopdracht bij ROTEB ROTEB biedt Rotterdammers werk en een schone stad en legt daardoor een basis voor een goed woon- en leefklimaat. Maar ROTEB biedt jullie in de tweede helft van het eerste jaar ook de kans een real-life project voor hen uit te voeren. ROTEB is een bedrijf met alle bijbehorende processen en uitdagingen op het gebied van Business IT & Management. In de opdracht zul je de samenhang tussen bedrijfskundige- en ICT-aspecten met elkaar uitwerken. Uit de actuele problematiek wordt een casus geselecteerd die je door middel van analyse en onderzoek planmatig gaat oplossen. Dit ga je doen in een willekeurig samengestelde projectgroep van vier studenten. Uiteindelijk (na 20 weken) worden jullie aanbevelingen mondeling en schriftelijk aan de opdrachtgever van ROTEB en de projectmanager van de opleiding gepresenteerd door middel van een presentatie en een adviesrapport.


PRAKTISCHE INFORMATIE Officiële opleidingsnaam

Open avonden *

¬ Business IT & Management

Verspreid door het jaar organiseren we ook een aantal open avonden, waar je naast algemene ook specifieke informatie over onze opleidingen kunt krijgen.

Studieroutes ¬ voltijd ¬ deeltijd De mogelijkheden van een verkorte of versnelde route vind je op hogeschoolrotterdam.nl/bi

Locatie opleiding Academieplein G.J. de Jonghweg 4 - 6 3015 GG Rotterdam

¬ Woensdag 7 december 2011 (alleen deeltijd) ¬ Woensdag 6 juni 2012 (open avond expositie) ¬ Woensdag 29 augustus 2012 (inschrijfavond) * De open avonden van de Willem de Kooning Academie zijn alleen voor de opleidingen Vrijetijdsmanagement en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Proefstuderen Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam Proefstudeerdagen. Kijk voor de data van Proefstuderen en het aanmeldformulier op hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen

Toelating Studievoorlichting Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl/bi

Aanmelden Je kunt je eenvoudig online aanmelden via Studielink. Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl. Kijk voor alle informatie over de aanmeldprocedure op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Kosten Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het collegegeld voor 2012-2013 vind je vanaf april 2012 op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld Afhankelijk van de gekozen opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag tussen € 300,- en € 1.000,- per jaar.

Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting. (010) 794 44 00 studievoorlichting@hr.nl hogeschoolrotterdam.nl Bezoekadres: Visitor Centre locatie Museumpark (metro Dijkzigt) Burg. s’Jacobplein 1 3015 CA Rotterdam Kijk voor de actuele openingstijden op hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting

Open dagen Tijdens de open dagen kun je kennismaken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Je bent welkom op: ¬ Zaterdag 12 november 2011 ¬ Zaterdag 21 januari 2012 ¬ Zaterdag 24 maart 2012

Meer weten? Alle opleidingsinformatie en praktijkvoorbeelden vind je op

hogeschoolrotterdam.nl/bi

Business IT & Management vt 2012-2013  

Business IT & Management vt 2012-2013

Business IT & Management vt 2012-2013  

Business IT & Management vt 2012-2013

Advertisement