Page 1

PRAKTISCHE INFORMATIE Officiële opleidingsnaam

Open avonden *

¬ Ad Pedagogisch-Educatief Medewerker

Studieroutes

Verspreid door het jaar organiseren we ook een aantal open avonden, waar je naast algemene ook specifieke informatie over onze opleidingen kunt krijgen.

¬ voltijd ¬ deeltijd

¬ Woensdag 20 maart 2013 (alleen deeltijd) ¬ Woensdag 5 juni 2013

Locatie opleiding

* De open avonden van de Willem de Kooning Academie zijn alleen voor de opleidingen Vrijetijdsmanagement en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Pieter de Hoochweg Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam

Toelating Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl/pem

Aanmelden Je kunt je eenvoudig online aanmelden via Studielink. Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl. Kijk voor alle informatie over de aanmeldprocedure op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Proefstuderen Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam Proefstudeerdagen. Kijk voor de data van Proefstuderen en het aanmeldformulier op hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen

Studievoorlichting Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting. (010) 794 44 00 studievoorlichting@hr.nl hogeschoolrotterdam.nl

Kosten

Bezoekadres: Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het collegegeld voor 2013-2014 vind je vanaf april 2013 op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld Afhankelijk van de gekozen opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag tussen € 300,- en € 1.000,- per jaar.

Open dagen Tijdens de open dagen kun je kennismaken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Je bent welkom op: ¬ Zaterdag 10 november 2012 ¬ Zaterdag 26 januari 2013 ¬ Zaterdag 23 maart 2013

Visitor Centre locatie Museumpark (metro Dijkzigt) Burg. s’ Jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

Meer weten? Alle opleidingsinformatie en praktijkvoorbeelden vind je op

2-jarige hbo-opleiding

hogeschoolrotterdam.nl/pem

Wil je meer informatie over studeren aan Hogeschool Rotterdam? Kijk dan op:

of volg ons op: @overtrefjezelf

/hogeschoolrotterdam

• voltijd • Deeltijd

Pedagogisch Educatief Medewerker

Kijk voor de actuele openingstijden op hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting

www.rotterdamacademy.nl

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Ad-opleiding

Associate

D eg r ee

2013 2014 Associate Degree ¬ Media en ICT


Pedagogisch Educatief Medewerker ASSOCIATE DEGREE

Keuzevakken In jaar één en twee kun je kiezen uit zo’n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal.

Voltijd en deeltijd

Met de tweejarige Ad Pedagogisch Educatief Medewerker kunnen professionals en afgestudeerden uit het mbo zich ontwikkelen tot ‘hbo-specialist jonge kind’ in de vooren vroegschoolse educatie (VVE). Werk je in de kinderopvang, op een peuterspeelzaal of nulgroep en wil je doorgroeien? Zit je in de laatste fase van het mbo en wil je graag verder studeren? Met de Ad Pedagogisch Educatief Medewerker op zak word je binnen je eigen sector specialist in pedagogische en educatieve begeleiding van jonge kinderen en je collega’s. De Ad Pedagogisch Educatief Medewerker richt zich op de pedagogisch-didactische begeleiding en stimulering van jonge kinderen. Je krijgt les in pedagogische methodieken om de (taal)ontwikkeling van kinderen en de interactie tussen kinderen te stimuleren. Studieloopbaancoaching is een belangrijk aspect van de opleiding. Binnen de Ad Pedagogisch Educatief Medewerker wordt elke student individueel begeleid: van het startgesprek tot aan de bewaking van de studievoortgang en het behalen van je opleidingscompetenties. Het werkveld heeft een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Ad geleverd. Om ook in de toekomst zo goed mogelijk te blijven inspelen op de bewegingen in de markt, blijft het werkveld nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling en verzorging van onderdelen van de opleiding.

Opbouw Rotterdams Onderwijs Model Om onze Rotterdamse aanpak en talentontwikkeling van onze studenten te vertalen naar het onderwijs heeft Hogeschool Rotterdam een strak doorgevoerd onderwijsmodel ontwikkeld. Kenmerkend voor dit Rotterdamse onderwijsmodel (ROM) zijn drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs. Meer informatie vind je op hogeschoolrotterdam.nl/rom

Programma De Ad Pedagogisch Educatief Medewerker verdiept je kennis en inzicht van het pedagogisch en educatief handelen bij jonge kinderen. De opleiding is opgebouwd rond een aantal thema’s uit de beroepspraktijk. Voorbeelden hiervan zijn: het observeren van de ontwikkeling van kinderen, pedagogische methodieken voor het werken met groepen jonge kinderen, taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid. Elk kwartaal staat een bepaald thema centraal. Tijdens projecten of praktijkopdrachten toets je de theorie aan de praktijk en doe je onder professionele begeleiding ook de nodige ervaring op. In het eerste jaar ligt de nadruk op de ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen. Je leert hoe je ontwikkelingsachterstand herkent en hoe je ouders bij de opvoeding betrekt. Tijdens de Ad verdiep je je in pedagogische methodieken en werkvormen waarmee de ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd. In het tweede jaar komt het contact en de samenwerking met ouders, collega’s en hulpverlenende instanties aan de orde. Je leert hoe je binnen het team voor collega’s de rol van coach en mentor vervult. Ook wordt aandacht besteed aan taalontwikkeling, meertalig opgroeien en het verzorgen van VVE-programma’s. Je sluit de tweejarige Ad-opleiding af met een afstudeeropdracht. Jouw studieloopbaancoach begeleidt je tijdens de gehele opleiding. Deze helpt je bij de studievoortgang en ontwikkeling van de competenties die je voor deze opleiding nodig hebt.

Vakken Tijdens de opleiding volg je een groot aantal vakken. Enkele voorbeelden van vakken zijn: Ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind, Wettelijk kader en gemeentelijk beleid VVE, Doelen en uitgangspunten VVE, Stimuleren ontwikkelingsgebieden, Kijken naar kinderen, Gespreksvaardigheden, Pedagogische theorieën en Ouderbetrokkenheid.

De Ad Pedagogisch Educatief Medewerker kun je zowel in voltijd als in deeltijd volgen. Voor de deeltijdopleiding geldt dat je bij aanvang van het eerste studiejaar minimaal 16 uur relevant werk (betaald of onbetaald) bij een instelling voor voor- of vroegschoolse opvang (kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal of nulgroep) moet hebben. Dit toon je aan door middel van een verklaring van de werkgever. Je werk­gever moet je in staat stellen om in het kader van het Ad-programma praktijkopdrachten uit te voeren op de werkplek. De werkplek moet worden goedgekeurd door de opleiding.

Volg je de studie in deeltijd, dan voer je projecten of praktijk­ opdrachten uit op de werkplek.

Rotterdam Academy Hogeschool Rotterdam heeft deze Associate degree in nauwe samenwerking met het Albeda College en Zadkine onder de naam Rotterdam Academy ontwikkeld. Ook het werkveld heeft aan de opleiding meegewerkt. Om ook in de toekomst op belangrijke ontwikkelingen in de markt te blijven inspelen, wordt nauw contact onderhouden met het werkveld, de kenniscentra en de mbo’s.

Associate degree Een Associate degree-opleiding (Ad) duurt twee jaar en richt zich vooral op professionals en afgestudeerden uit het mbo. De hbo-opleiding leidt op tot een wettelijk diploma: de Associate degree en heeft dezelfde toelatingseisen als de reguliere bacheloropleiding. Met een Ad ben je direct klaar voor de arbeidsmarkt.

Groeiende behoefte De ontwikkeling van het jonge kind staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Door vroeg in te spelen op ontwikkelingsachterstanden, wordt schooluitval op latere leeftijd voorkomen. Ook de aansluiting op het basisonderwijs verloopt soepeler. Er is daarom een groeiende behoefte aan hoger opgeleide medewerkers. Met de tweejarige Ad Pedagogisch Educatief Medewerker op zak, kun je voldoen aan die behoefte. De Ad Pedagogisch Educatief Medewerker richt zich op de pedagogisch-didactische begeleiding en stimulering van jonge kinderen. Je krijgt les in pedagogische methodieken om de (taal)ontwikkeling van kinderen en de interactie tussen kinderen te stimuleren. De kennis die je opdoet is afgestemd op de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Vraagstukken of situaties uit de beroepspraktijk helpen je de juiste vaardigheden te verkrijgen. Tijdens projecten, opdrachten en simulaties oefen je de toekomstige, dagelijkse realiteit.

Beroep Na het behalen van je Associate degree kun je binnen de kinderopvang, de nul-groepen en peuterspeelzalen als Pedagogisch Educatief Medewerker aan de slag. Hierbij zoek je aansluiting bij het pedagogisch beleid. Je activiteiten leveren een bijdrage aan de opvoeding van de kinderen en passen goed bij hun leeftijd. Ook speel je in op mogelijke ontwikkelingsachterstanden en informeer je ouders, collega’s en leidinggevenden over de sociaal emotionele en taalontwikkeling van kinderen. Binnen het team vervul je voor collega’s de rol van coach en mentor.

Doorstromen naar de bacheloropleiding De wet OKE vraagt dat pedagogisch medewerkers in staat zijn de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren op tal van gebieden, zoals taal- en rekenvaardigheid, maar ook het denkvermogen en de sociale, persoonlijke en motorische ontwikkeling. Dit vraagt kennis en vaardigheden op een hbo-werk- en denkniveau.

Wil je na je Ad-opleiding verder studeren, dan kun je doorstromen naar de bacheloropleiding Pedagogiek van Hogeschool Rotterdam. Omdat het programma daarvan aansluit op de Ad, kun je in twee jaar je bachelor halen. De bacheloropleiding Pedagogiek bereidt je voor op het beroep pedagoog in de grote stad. Je ontwikkelt daadkracht en initiatieven in moeilijke situaties.


Pedagogisch Educatief Medewerker ASSOCIATE DEGREE

Keuzevakken In jaar één en twee kun je kiezen uit zo’n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal.

Voltijd en deeltijd

Met de tweejarige Ad Pedagogisch Educatief Medewerker kunnen professionals en afgestudeerden uit het mbo zich ontwikkelen tot ‘hbo-specialist jonge kind’ in de vooren vroegschoolse educatie (VVE). Werk je in de kinderopvang, op een peuterspeelzaal of nulgroep en wil je doorgroeien? Zit je in de laatste fase van het mbo en wil je graag verder studeren? Met de Ad Pedagogisch Educatief Medewerker op zak word je binnen je eigen sector specialist in pedagogische en educatieve begeleiding van jonge kinderen en je collega’s. De Ad Pedagogisch Educatief Medewerker richt zich op de pedagogisch-didactische begeleiding en stimulering van jonge kinderen. Je krijgt les in pedagogische methodieken om de (taal)ontwikkeling van kinderen en de interactie tussen kinderen te stimuleren. Studieloopbaancoaching is een belangrijk aspect van de opleiding. Binnen de Ad Pedagogisch Educatief Medewerker wordt elke student individueel begeleid: van het startgesprek tot aan de bewaking van de studievoortgang en het behalen van je opleidingscompetenties. Het werkveld heeft een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Ad geleverd. Om ook in de toekomst zo goed mogelijk te blijven inspelen op de bewegingen in de markt, blijft het werkveld nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling en verzorging van onderdelen van de opleiding.

Opbouw Rotterdams Onderwijs Model Om onze Rotterdamse aanpak en talentontwikkeling van onze studenten te vertalen naar het onderwijs heeft Hogeschool Rotterdam een strak doorgevoerd onderwijsmodel ontwikkeld. Kenmerkend voor dit Rotterdamse onderwijsmodel (ROM) zijn drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs. Meer informatie vind je op hogeschoolrotterdam.nl/rom

Programma De Ad Pedagogisch Educatief Medewerker verdiept je kennis en inzicht van het pedagogisch en educatief handelen bij jonge kinderen. De opleiding is opgebouwd rond een aantal thema’s uit de beroepspraktijk. Voorbeelden hiervan zijn: het observeren van de ontwikkeling van kinderen, pedagogische methodieken voor het werken met groepen jonge kinderen, taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid. Elk kwartaal staat een bepaald thema centraal. Tijdens projecten of praktijkopdrachten toets je de theorie aan de praktijk en doe je onder professionele begeleiding ook de nodige ervaring op. In het eerste jaar ligt de nadruk op de ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen. Je leert hoe je ontwikkelingsachterstand herkent en hoe je ouders bij de opvoeding betrekt. Tijdens de Ad verdiep je je in pedagogische methodieken en werkvormen waarmee de ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd. In het tweede jaar komt het contact en de samenwerking met ouders, collega’s en hulpverlenende instanties aan de orde. Je leert hoe je binnen het team voor collega’s de rol van coach en mentor vervult. Ook wordt aandacht besteed aan taalontwikkeling, meertalig opgroeien en het verzorgen van VVE-programma’s. Je sluit de tweejarige Ad-opleiding af met een afstudeeropdracht. Jouw studieloopbaancoach begeleidt je tijdens de gehele opleiding. Deze helpt je bij de studievoortgang en ontwikkeling van de competenties die je voor deze opleiding nodig hebt.

Vakken Tijdens de opleiding volg je een groot aantal vakken. Enkele voorbeelden van vakken zijn: Ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind, Wettelijk kader en gemeentelijk beleid VVE, Doelen en uitgangspunten VVE, Stimuleren ontwikkelingsgebieden, Kijken naar kinderen, Gespreksvaardigheden, Pedagogische theorieën en Ouderbetrokkenheid.

De Ad Pedagogisch Educatief Medewerker kun je zowel in voltijd als in deeltijd volgen. Voor de deeltijdopleiding geldt dat je bij aanvang van het eerste studiejaar minimaal 16 uur relevant werk (betaald of onbetaald) bij een instelling voor voor- of vroegschoolse opvang (kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal of nulgroep) moet hebben. Dit toon je aan door middel van een verklaring van de werkgever. Je werk­gever moet je in staat stellen om in het kader van het Ad-programma praktijkopdrachten uit te voeren op de werkplek. De werkplek moet worden goedgekeurd door de opleiding.

Volg je de studie in deeltijd, dan voer je projecten of praktijk­ opdrachten uit op de werkplek.

Rotterdam Academy Hogeschool Rotterdam heeft deze Associate degree in nauwe samenwerking met het Albeda College en Zadkine onder de naam Rotterdam Academy ontwikkeld. Ook het werkveld heeft aan de opleiding meegewerkt. Om ook in de toekomst op belangrijke ontwikkelingen in de markt te blijven inspelen, wordt nauw contact onderhouden met het werkveld, de kenniscentra en de mbo’s.

Associate degree Een Associate degree-opleiding (Ad) duurt twee jaar en richt zich vooral op professionals en afgestudeerden uit het mbo. De hbo-opleiding leidt op tot een wettelijk diploma: de Associate degree en heeft dezelfde toelatingseisen als de reguliere bacheloropleiding. Met een Ad ben je direct klaar voor de arbeidsmarkt.

Groeiende behoefte De ontwikkeling van het jonge kind staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Door vroeg in te spelen op ontwikkelingsachterstanden, wordt schooluitval op latere leeftijd voorkomen. Ook de aansluiting op het basisonderwijs verloopt soepeler. Er is daarom een groeiende behoefte aan hoger opgeleide medewerkers. Met de tweejarige Ad Pedagogisch Educatief Medewerker op zak, kun je voldoen aan die behoefte. De Ad Pedagogisch Educatief Medewerker richt zich op de pedagogisch-didactische begeleiding en stimulering van jonge kinderen. Je krijgt les in pedagogische methodieken om de (taal)ontwikkeling van kinderen en de interactie tussen kinderen te stimuleren. De kennis die je opdoet is afgestemd op de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Vraagstukken of situaties uit de beroepspraktijk helpen je de juiste vaardigheden te verkrijgen. Tijdens projecten, opdrachten en simulaties oefen je de toekomstige, dagelijkse realiteit.

Beroep Na het behalen van je Associate degree kun je binnen de kinderopvang, de nul-groepen en peuterspeelzalen als Pedagogisch Educatief Medewerker aan de slag. Hierbij zoek je aansluiting bij het pedagogisch beleid. Je activiteiten leveren een bijdrage aan de opvoeding van de kinderen en passen goed bij hun leeftijd. Ook speel je in op mogelijke ontwikkelingsachterstanden en informeer je ouders, collega’s en leidinggevenden over de sociaal emotionele en taalontwikkeling van kinderen. Binnen het team vervul je voor collega’s de rol van coach en mentor.

Doorstromen naar de bacheloropleiding De wet OKE vraagt dat pedagogisch medewerkers in staat zijn de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren op tal van gebieden, zoals taal- en rekenvaardigheid, maar ook het denkvermogen en de sociale, persoonlijke en motorische ontwikkeling. Dit vraagt kennis en vaardigheden op een hbo-werk- en denkniveau.

Wil je na je Ad-opleiding verder studeren, dan kun je doorstromen naar de bacheloropleiding Pedagogiek van Hogeschool Rotterdam. Omdat het programma daarvan aansluit op de Ad, kun je in twee jaar je bachelor halen. De bacheloropleiding Pedagogiek bereidt je voor op het beroep pedagoog in de grote stad. Je ontwikkelt daadkracht en initiatieven in moeilijke situaties.


PRAKTISCHE INFORMATIE Officiële opleidingsnaam

Open avonden *

¬ Ad Pedagogisch-Educatief Medewerker

Studieroutes

Verspreid door het jaar organiseren we ook een aantal open avonden, waar je naast algemene ook specifieke informatie over onze opleidingen kunt krijgen.

¬ voltijd ¬ deeltijd

¬ Woensdag 20 maart 2013 (alleen deeltijd) ¬ Woensdag 5 juni 2013

Locatie opleiding

* De open avonden van de Willem de Kooning Academie zijn alleen voor de opleidingen Vrijetijdsmanagement en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Pieter de Hoochweg Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam

Toelating Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl/pem

Aanmelden Je kunt je eenvoudig online aanmelden via Studielink. Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl. Kijk voor alle informatie over de aanmeldprocedure op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Proefstuderen Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam Proefstudeerdagen. Kijk voor de data van Proefstuderen en het aanmeldformulier op hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen

Studievoorlichting Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting. (010) 794 44 00 studievoorlichting@hr.nl hogeschoolrotterdam.nl

Kosten

Bezoekadres: Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het collegegeld voor 2013-2014 vind je vanaf april 2013 op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld Afhankelijk van de gekozen opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag tussen € 300,- en € 1.000,- per jaar.

Open dagen Tijdens de open dagen kun je kennismaken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Je bent welkom op: ¬ Zaterdag 10 november 2012 ¬ Zaterdag 26 januari 2013 ¬ Zaterdag 23 maart 2013

Visitor Centre locatie Museumpark (metro Dijkzigt) Burg. s’ Jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

Meer weten? Alle opleidingsinformatie en praktijkvoorbeelden vind je op

2-jarige hbo-opleiding

hogeschoolrotterdam.nl/pem

Wil je meer informatie over studeren aan Hogeschool Rotterdam? Kijk dan op:

of volg ons op: @overtrefjezelf

/hogeschoolrotterdam

• voltijd • Deeltijd

Pedagogisch Educatief Medewerker

Kijk voor de actuele openingstijden op hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting

www.rotterdamacademy.nl

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Ad-opleiding

Associate

D eg r ee

2013 2014 Associate Degree ¬ Media en ICT

HR Factsheet Ad PEM LR  
HR Factsheet Ad PEM LR  
Advertisement