Page 1

ening. Hoerop zijn de kasgedeeltes van Plankaart noordelijk deel de Rotterdam) werd tegengehouden door de Raad van State, het 2e plan aangegeven grote waarde te hechten aan het weidelandschap met Wilfried Stolte Het noordelijk deel van het plangebied is te zien op de de kenmerkende verkaveling, koeien in de is gemaakt in samenwerking met Natuurmonumenten, maar nog niet woningen goed te zien en de groene helling. plankaart. In dit deel zijn van alle drie de gebieden een stuk 3 De moestuintjes voor scholen hebben een educatieve functie 5 Hetgoedgekeurd. wei en hetmaar geluid van de grutto’s er boven. kunnen ook afsluiten van het Langegeer voor gemotoriseerd verkeer maakt een te vinden en omlijnt met verschillende keuren. Tevens is

Groendak type 2

ook het business park gebouw te zien. Op deze plankaart is Kasgedeelte dat landschap blijft in de nieuwe plannen voorzien in groentes voor de eetgelegenheden in de Paviljoentjes. Tegelijk kunnen goed te zien dat de structuur van de polder zo veel mogelijk

Ca. 30% (aanvankelijk zelfs ruim 40%) van

N

behouden en wordt door het opzetten van behouden blijft. er worden echter wel meer dwars wateren de waterpeilen en eetpark. door verschralingsbeheer de Paviljoentjes een onderhoudende taak krijgen voor het omliggende aangelegt dan nu aanwezig. Dit is zodat ieder gebouw zijn in haar oorspronkelijke luister hersteld. tuin heeft ontsloten met water waardoor de villa’s en de Bloemrijker en nog vogelrijker. De koeien Door het eetpark te onderhouden hebben de eetgelegenheden de beschikking over 2-onder-1-kap woningen op een soort van eilandjes komen blijven en ook de grutto’s zullen Schieveen te liggen. HIerdoor zal er ook genoeg waterafvoer zijn vanuit niet verlaten, al zijn de aantallen verse voorraden uit de directe omgeving. Ook bieden de gelegenheden een schataanzienlijk de wijk. lager dan in de huidige situatie. Het spreekt voor zich dat de recreatie aan de andere kant van productkennis die ingezet kan worden in het park. van de polder wordt geconcentreerd. legenda

Studenten ROP maken boek: Groene Streken

Business park gebouw Bebouwing Wegen Voetpaden Ecologisch plein Water Groen Villa gebied 2-onder 1 kap gebied rijtjeswoningen en protiekwoningen gebied

4 Het stimuleren van streekproducten kan ook door

Een

Kavel verbinding mogelijk tussen de nu onverhard nog twee stukken park. In de stadsvisie van

Rotterdam zijn een aantalKavel bundels aangewezen waar het gemotoriseerd verkeer verhard Openbare buitenruimte

Water

Schaal 1:250

‘Groene Streken’ is een zeer inspirerend boek over Stadecologie in Rotterdam. Nog niet eerder in Rotterdam is de toepassing van Stadecologie zo concreet in beeld gebracht voor de stedelijke wijk Hillesluis en voor de nog te ontwikkelen Schieveensepolder.

Brug

Wegen

Welke mogelijkheden voor recreatie ontstaan er? barbeque - pakketten te

Schieveen wordt een vrij toegankelijk natuurgebied. Mensen er van harte verkopen. Door deze paketten is het mogelijk als voorbijganger spontaan tezijn besluiwelkom. Het fietspadennetwerk wordt aan­ gesloten op de omliggende gebieden zodat in het park te gaan barbecuen. Het inrichten van barbeque plekken is één van natuurlijketen geluidswal mensen uit Rotterdam, Delft en Berkel en

zoveel mogelijk overheen geleid wordt. Vlak naast het Eetpark ligt de Vaanweg die

Parkeerplaats

aangewezen is als bundel. Het idee achter deze bundels is dat de wijken zoveel Ontwerp van Vreewijk-Hillesluis groener en volen leven Verschillende soorten mogelijk ontlast worden gemotoriseerd verkeer het langzaam verkeer

Ecopark ´de Laagjes´ Niels Vollaard bronnen:

colleges bSR gebeuren in de vorm van heggen bestaande uit 6 Afscheidingen in het park

verschillende plantensoorten. Te denken valt aan Legusterhagen rozenbottelstruikWaarom? en, bramenstruiken en andere vruchtdragende planten. Zo ontstaan er eetbare af-

park.

scheidingen die tegelijk speerpunten een veilige schuilplek bieden voor veel diersoorten, maar duurzame/ecologische gesteld zijn. Zonder die speerpunten kom je nergens en verpest je als gemeente e

DETAILLERING BEDRIJVENTERREIN “DE LAAGJES”

De manier van planvorming Legendavan de gemeente Rotterdam (en Natuurmonumenten) dient drastisch aangepakt te worden Groene daken

die goed beschut is en zich niet op het maaiveld bevindt.

Picknicktafel

kritiek van de Partij voor de Dieren vind ik dan ook deels terecht, alleen denk ik dat natuur en werk wel samen kunnen Verhoogd groen Showroomkubus Daarnaast zitten bedrijven op een zelfde standaard soort kantoren-/businesslocatie, waar nu al zo’n 1/4 Groen niet te wachten Voetgangersbrug Postbus 9955 Geluidswal

Zitjes

ook voorkomen datNatuurmonumenten er verrommeling ontstaat door stenen of houten afscheidingen.

Colofon Tekst: De groene gevel is dit een belangrijk onderdeel van het totale plan, omdat de gevel het straatniveau verbind met de André groeneRijsdorp daken. Door deze samenstelling worden alle Vormgeving: Edwin van de Laar Grafisch Ontwerpbureau natuurlijke verschijnselen positief beïnvloed. Door de drie natuurlijke elementen, park, groene gevel en een dakpark, wordt de ecologische structuur versterkt. Eco-Driehoek Hillesluis Productie: Angélique Aerts Ecologisch-Duurzaam-Groen Druk: Oomen Offset BV Lars Alma De gevels zijn ook zeer goed voor de beleving van de mens. Natuur straalt rust uit maar zorgt ook voor rust bij mensen. De beleving van het park wordt door de gevel Fotografie: Natuurmonumenten Kaarten en impressies: Vista landscape and urban design extreem versterkt, het natuurlijke element staat dan ook centraal.

Bomen Wandelpad reden dat er juist ietsZSunieks moet komen in de Schieveensepolder waarvan grote bedrijven zeggen: ‘daar wil ik graag 1243 ’s­Graveland Bloemenzee Groene gevel (035) 655 99de 11 volgende pagina’s ga ik proberen te verbeelden en te verwoorden hoe deze gedachten congres-ruimteThebben‘. Op Waterstructuur Haag www.natuurmonumenten.nl hand van geforumuleerde duurzame en ecologische speerpunten. De volgende vraag staat daarom ook centraal voor er veranderd worden, in de planvorming, om van de Schieveense polder een succesvol/uniek bedrijven-/kantorenpark

September 2009 De verbinding van straatniveau naar dakniveau kan door insecten en spinnen gemaakt worden via de groene gevel. Maar hoe doen andere diersoorten dit (op vogels na)?

Bronnen: • Stichting Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl/content/polder-schieveen

Deeluitwerking 2

Door een verticale groene verbinding, zoals te zien is op de afbeelding. Het is een wenteltrap die bekleed wordt door de natuur. Deze natuurlijke uitstraling zorgt ervoor

Ontwerp Breeweg

De Breeweg is grotendeels in een verhoging geplaatst, dit om het spoor over te kunnen • Partij voor de Dieren (Zuid-Holland): www.zuidholland.partijvoordedieren.nl De verhoging.

dat andere dierensoorten ook op het groene dak kunnen komen. Dit alle zorgt ervoor dat het groene dak gelijkwaardig wordt aan het straatniveaugroen. Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

Voor ‘Groene Streken’ hebben tweede jaarsstudenten ROP de uitdaging aangenomen en extra inzet geleverd om dit ideeënboek te maken. Beginnend met algemene informatie over stadsecologie en denkend vanuit Rotterdamse groenstructuren zoals de Gordel van Smaragd op Zuid en de groenzone Noordrand, is tot op het laagste schaalniveau ontworpen. Dat maakt het boek bijzonder. Zien hoe je ecologie en duurzaamheid een plek kunt geven, nu direct of visionair.

Ontwerp: Natuurmonum

Eindbeeld (ca. 2030­2040): het gehele businesspark is gereed.

de manieren waarop de Paviljoentjes bijdragen aan de verblijfsfunctie van het

De groene gevels hebben vele voordelen die zijn terug te lezen in de ontwerpaspecten. Insecten en spinnen kunnen zichzelf goed voortplanten in een veilige omgeving

De opleiding Ruimtelijke Ordening Planologie/ Stedenbouw van de Hogeschool Rotterdam heeft het initiatief genomen om voor Bureau Stadsnatuur de visie op stadsecologie en duurzaamheid te vertalen in concrete ontwerpen als inspiratiebron voor de gemeente Rotterdam en andere partijen.

bomen

gestimuleerd wordt.

6

Eetbare Afscheidingen

De driehoek bestaand uit : Ecologisch, Duurzaam en Groen. Met deze handvaten is het plan te ontleden. Groene vernieuwingen geschakeld door groene linten (verbindingen, langs

Conclusie: wegen) om het als geheel goed tot z’n recht te laten komen. De elementen worden uitgewerkt per (kleur) ster.

Door verschillende toevoegingen aan het plangebied, zal volledige sloop overbodig worden. Een duurzame en ecologische stad (wijk/plek), hoeft niet van af de grond af aan worden opgebouwd.Door natuurlijke toevoegingen en duidelijke structuren wordt de Eco-Driehoek Hillesluis Duurzaam,Ecologisch en Groen.

gaan richting Stadionpark. De verhoging bestaat uit kale muren en betonnen steunpilaren. Onder de verhoging zijn ook enkele loodsen te vinden.

Yorick Oosthoek

Duurzame & Ecologische driehoek Beijerlandselaan

Hieronder ziet u een ontwerp om de kale muren sfeer te geven.

Rosanne Bijl Bronnen: http://www.gw.rotterdam.nl/smartsite2253298.dws

Beijerlandselaan

Huidig Beijerlandselaan - Huidig

Zwakke punten: 1. Tramrails ligt op verharding 2. Luifel van winkel is kaal 3. Onbenutte ruimte naast tramprofiel

Beijerlandselaan - Nieuw 5.0 2.0 Beijerlandselaan

5.5

2.0

5

2.0

5.5

2.0

Oplossingen: 1. Tramrails in groene as leggen - aanleggen gras 2. Bovenop luifel beplanting plaatsen en om paal heen klimmende planten zoals: Hedera Hibernica 3. Benutten van ‘lege’ ruimte door plaatsing van Leilinden (platte bomen) langs tramlijn.

5.0

Nieuw

5.0

2.0

5.5

2.0

5

2.0

5.5

2.0

Gevolgen: 1.Groenere uitstraling in het profiel 2.Groenere uitstraling in het profiel en aantrekking van insecten door planten bovenop de luifel 3. Aantrekking door vogels

5.0

Groene as tram en leilinden

Ontwerp Aan de zijkanten van de verhoging van de Breeweg kan het principe ‘groene muren’ worden toegepast. De muren worden bekleed met verschillende planten en klimopbladeren. Ook de steunpilaren kunnen voorzien worden van deze klimopbladeren. woningen maar ook voor de ecologie. Door het aanbrengen van groene muren ontstaat er een sfeervolle rustgevende uitstraling waarin organismen als spinnen, vlinders, rupsen en Het groene dak wordt voorzien van bomen, heesters en coniferen zodat het dakpark gelijkwaardig wordt aan het op het maaiveld. Langs de gehele verhoging van de Breeweg zal dit principe toegepast worden, ook het gedeelte van de weg andere zichpark kunnen huisvesten. N Het dakpark is te betreden voor mens en dier. Diersoorten kunnen zich goed nestelen in de bomen endat heesters. Het dakpark gebruikt worden de mens over het spoor gaatzal zalminder voorzien worden van door groene zijkanten. kan gezien worden fly-over. Bron:De hierBreeweg is plek voor bronvermelding, geef als aaneen waargroene je je informatie hebt gevonden, de tekst ligt over de afbeeelding heeb, mak hem contrasterend Beplantingsplan Zoals in de impressies is te zien wordt er op het dak een heus groen dak toegepast. Dit is zoals eerder benoemd goed voor de duurzaamheid van het gebied en de

Interesse?

Inschrijflijst & inkijkexemplaar

Landmark als entree van de stad

docentenkamer ROP (N.1.02)

Schieveen Wonen in de Natuur

Groene Streken

dan het park op het straatniveau waardoor de dieren zich beter kunnen voortplanten en de ecologische waarde van het dakpark is dan ook zeer groot.

In de wijk zelf kunnen er kleine heggen worden aangelegd en, waar mogelijk, grasveldjes. 7 ook het groene dak bezoeken. Doordat het park zich bevindt op het dak en er geen hoogbouw De mens kan in de buurt is wordt de ervaring zeer bijzonder. Het8dakpark

Het Eetpark en de omliggende bebouwing lopen waar mogelijk in elkaar over

Nieuw Stadspark Op Zuid Verbindend Groen

Huidigeje situatie gezien als een achtertuin zonder inkijk van omwonende al blijft het wel een publieke omgeving. Je bevindt op hoogte, het zicht om je heen is redelijk ver

houden in het park. Juist dit gezamenlijk onderhouden van de tuintjes is belangrijk.

is er altijd rekening gehouden om plekken te creëren voor het verplaatsen van dieren en planten. In afbeelding 7 is de uitwerking in zijn geheel gep-

Dit alle is een klein onderdeel van de grote ecologische structuur van Rotterdam en zorgt voor een groene zoom voor mens en dier!

laatst in zijn situatie waar het komt te liggen. Met groenen pijlen is aangegeven waar dan die plekken zijn waar de natuur zich kan verplaatsen. Helaas

Hierdoor ontstaat er een sociale structuur en gezamenlijke betrokkenheid bij het

zijn er velen barrières zoals wegen en sloten die het verplaatsen vermoeilijken. Op die plekken worden dan wildtunnels en ecoducten geplaatst om

Max. 25 euro per boek

De oevers zijn in de huidige situatie allemaal verhard met planken.

Ontwerpkaart ‘Ecologische Naast de prullenbakken komen speciaal prullenbakken voor plastic (Plastic Hero) en recyclebaar afval,Stad’ lantaarnpalen worden voorzien van Groen dak Hedera Hibernica LED-verlichting en langs de Breeweg kan gebruik worden gemaakt van ‘antigeluid’: een apparaat de dijkzijde, geluiden van de Breewegaan (autogeluid) om harde randen te voorkomen. Bewoners kunnen hier gezamenlijk tuintjes onderIn het ontwerp blijft dit zo aandiede echter de noordzijde Groene corridors en je verblijft in een park. De ideale verblijfsruimte voor de medemens maar omdat het zeer overzichtelijk is, is het ook ideaal voor de voortplanting van diersoorten. analyseert en een tegengeluid fabriceert die het autogeluid opheft. Hierdoor ontstaat er een rustigere sfeer voor mens en dier . In het hoofdstuk ecologische structuur ging het over om groene corridors rond het gebied te betrekken in Schieveen. Tijdens het tekenen van het plan

bronnen:http://www.rotterdam.nl/Schieveen kan worden &h=2091&w=2696&sz=1106&tbnid=WpBxt

wilde oevers ingetekend. Deze oevers bieden zo ruimte voor verschillende diersoorten dieisgebaat bij natuurlijke Ook hier kunnen eetbare struik en Hiernaast te zien datzijn de Breeweg als een groeneoevers. fly-over

boomsoorten worden. Ideeën voor stadsecologie en geplant duurzaamheid in Rotterdam

Ricardo Bevaart dan die verplaatsingen te bevorderen. Ecoducten worden geplaatst om grote barrières te overbruggen, zoals de snelweg A13 in ons gebied. Wildtun-

park. Deze vorm van participatie zal nodig zijn voor het onderhoud. Tegelijk creeërt

over de Colosseumweg en het spoor zal gaan.

het werken aan het park een gevoel van psychologisch eigendom en een trots op

Links van dit ontwerp is de bomenrij te zien die geplaats kan worden om geluisoverlast, van het autoverkeer en de treinen, Maurice Desloover te reduceren voor de achterliggende woningen.

nels kunnen worden geplaatst bij kleine barrières zoals wegen en en die komen regelmatig voor in ons gebied. Ruimtelijke Ordening & sloten, Planologie

Afbeelding 7

de eigen omgeving waardoor mensen er zuiniger mee omgaan. Waterplan De nieuwe singels, welke gerealiseerd zullen worden in het stadspark zullen aansluiten op het bestaande waterplan. In het noorden van het gebied sluit het water door middel van een duiker aan op de singel die langs de Randweg en de Hillevliet ligt. In het zuiden sluit het water aan door middel van een duiker op de singel welke langs de Langegeer richting het zuiden gaat. Centraal in het park komt een ruime vijver van 4700m². Aan deze vijver zal een terras komen te liggen. Vanaf dit terras heb je dan een geweldig uitzicht over het water. De vijver zorgt ook voor activiteit van dieren in het park zoals vissen, amfibieën en vogels.

Groen (laag)

Opleverdatum: 16 mei 2011

Boom Groen dak Plantenbak Geveltuin Groene gevel Groene overkapping Groene trambaan Poel Waterplein (met spelen)

Meer informatie? Rosanne Bijl - 0809777@student.hro.nl

staan er

Legenda:

Legenda

Ecoducten wildtunnels Groene corrridors

Landbouw Groen Bebouwing Wonen i.c.m. landbouw Water

Uitwerkingen Oude groeninrichting

Groene streken  

Het boek Groene Streken, gemaakt door studenten Ruimtelijke Ordening en Planologie

Groene streken  

Het boek Groene Streken, gemaakt door studenten Ruimtelijke Ordening en Planologie

Advertisement