Page 1

Samenwerken Op z’n Rotterdams

Vormen van samenwerking Krachtige leeromgeving ¬ Stages ¬ Afstudeeropdrachten

Hogeschool Rotterdam heeft 30.000 studenten, 3.000 docenten en medewerkers, ruim 80 opleidingen bijeengebracht in elf instituten, verspreid over negen locaties. De instituten bieden een compleet assortiment van opleidingen op bachelor- en masterniveau, gekoppeld aan onderzoek van lectoren en post-hbo-onderwijs. De hogeschool werkt met een eigen onderwijsmodel: het Rotterdams Onderwijs Model (ROM). Daarin zijn op een evenwichtige manier zowel kennis, praktijk als de persoonlijke keuzes van de student met elkaar verbonden.

¬ Projecten

Vraagstukken uit de praktijk ¬ Praktijkgericht onderzoek ¬ Innovatieprojecten ¬ Programmatisch samenwerken

Leven lang leren ¬ Duale en deeltijdopleidingen ¬ Maatwerkscholing

Hogeschool Rotterdam wil als kennisinstelling voor de Rotterdamse regio van betekenis zijn en ziet het als haar maatschappelijke opdracht om een bijdrage te leveren aan het verhogen van het opleidingsniveau van Rotterdam, de stad waarvoor elke hoogopgeleide telt. De hogeschool haalt de Rotterdamse beroepspraktijk letterlijk naar binnen en leidt studenten op door hen te laten werken aan reële, innovatieve projecten in de beroepspraktijk. Door het praktijkgerichte onderzoek, waarbij lectoren en docenten samen met de beroepspraktijk innovatieve oplossingen zoeken voor weerbarstige praktijkvraagstukken, brengt de hogeschool kennis in en naar de praktijk. Het onderwijsmodel en de onderzoeksambities zijn helder: een verbinding tot stand brengen tussen onderwijs, onderzoek en de regio, zodat kennis kan worden uitgewisseld.

¬ Masters ¬ EVC-trajecten

Samen op zoek naar kennis

Uitwisseling

Verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk Hogeschool Rotterdam richt zich op zes thema’s, die zeer nauw aansluiten bij de speerpunten van de regio Rotterdam: Business development and entrepreneurship, Clean tech smart solutions, Creative industry, Integrale gebiedsontwikkeling, Talentontwikkeling en Zorginnovatie. In de praktijk betekent dit dat de hogeschool, vaak langdurig, samenwerkt met tal van partners: in de haven, de culturele sector, techniek, scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, het midden- en kleinbedrijf, de bouw, gezondheidszorg, financiële dienstverlening enz. Deze samenwerkingen krijgen op verschillende manieren gestalte. Studenten kunnen bijvoorbeeld stage lopen en projecten of (afstudeer)onderzoek uitvoeren in opdracht en onder begeleiding van bedrijven of instellingen. Maar ook door gastdocentschappen, docentstages, beroepenveldcommissies, samen onderwijs ontwikkelen en meerjarige onderzoeksprojecten werkt Hogeschool Rotterdam aan kennisuitwisseling. Hogeschool Rotterdam gaat daarmee partnerschappen aan waar meerdere partijen voordeel van hebben.

¬ Gastdocenten en workshops ¬ Beroepenveldcommissies ¬ Evenementen en conferenties


Nieuwe media voor de Rotterdamse musea Alle tweedejaars studenten van het Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie kregen de opdracht een werkend eindproduct op het gebied van nieuwe media te ontwikkelen voor acht Rotterdamse musea. Een groep studenten maakte voor het Wereldmuseum een applicatie waarbij geïnteresseerden virtueel de maskers van het museum kunnen aanraken en opzetten. Andere toepassingen waren: • applicatie voor de mobiele telefoon ter aanvulling/vervanging van de audiotour; • virtueel museum waarin de pronkstukken van tijdelijke tentoonstellingen een plek krijgen; • game voor basisschoolkinderen waarbij de speler lid is van een stam/volk; • webshop waarin verkoop gekoppeld wordt aan goede doelen. Instituut voor Sociale Opleidingen en Bureau Jeugdzorg Rotterdam: een hechte relatie Hogeschool Rotterdam en Jeugdzorg werken intensief samen op het gebied van stage, opleiden, leer-werktrajecten en afstudeeropdrachten. Jeugdzorg leidt elk jaar stagiaires op, voornamelijk van het Instituut voor Sociale Opleidingen. In ruil daarvoor schoolt Hogeschool Rotterdam de stagebegeleiders van Jeugdzorg in vier tot zes bijeenkomsten. Ook de minor ‘Zorg om Jeugd’ is een product van de goede samenwerking. Deze minor is mede ontwikkeld en wordt uitgevoerd door een groep experts uit het werkveld. Zij zorgen voor gastlessen en praktijkopdrachten. Studenten maken in deze minor uitgebreid kennis met casuïstiek en methodisch handelen uit de praktijk, bijvoorbeeld vanuit de jeugdbescherming, jeugdreclassering, schoolmaatschappelijk werk en de Raad voor Kinderbescherming. Spijkstaal en de hogeschool weten van aanpakken De firma Spijkstaal maakt elektrische auto’s en verkoopt die over de hele wereld. De directeur is lid van de beroepenveldcommissie voor de opleiding Autotechniek. Bij de samenwerking tussen het Instituut voor Engineering and Applied Sciences en Spijkstaal zijn zowel duale studenten als stagiaires en afstudeerders van alle opleidingen betrokken. Gezamenlijk buigen zij zich over onderwerpen als veiligheid en batterijentechniek voor elektrisch rijden. Rotterdam en haar olympische ambities Tijdens het I-lab ‘Rotterdam en haar olympische ambities’ houden de studenten zich bezig met de vraag hoe het stadionpark (De Kuip en het gebied er omheen) kan bijdragen aan de Rotterdamse olympische ambitie. Rotterdam wil in 2016 één van de bekendste sportsteden van Europa worden om zo, uiteindelijk, een gooi te kunnen doen naar het binnenhalen van de Olympische Spelen van 2028. Daartoe moet, voor 2016, 70 procent van de Rotterdammers regelmatig bewegen (dat wil zeggen één keer per maand één uur intensief sporten). Hoe krijg je meer mensen aan het sporten? Dat is de vraag waar studenten van verschillende opleidingen zich mee bezighouden. Pact op Zuid Het is één van de paradepaardjes van Rotterdam: Pact op Zuid. Een veelomvattend investeringsprogramma van de gemeente, deelgemeenten en woningcorporaties om Rotterdam-Zuid sociaal en economisch op te stuwen. In een periode van tien jaar wordt er extra geld in de zuidoever gestoken. Ook Hogeschool Rotterdam is partner. Jaarlijks participeren meer dan 500 studenten in diverse activiteiten en onderzoeken en vinden hierin een inspirerende leeromgeving. Daarnaast zijn er ook lectoraten betrokken. Zo brengt het lectoraat ‘Opgroeien in de stad’ sinds hun eerste 0-meting in 2008 jaarlijks de resultaten van Pact op Zuid in beeld. In de vorm van een ‘reisgids’ waarin de lichtpuntjes, maar ook de bedreigingen van de ontwikkeling van Zuid in kaart worden gebracht. De reisgids belandt op het bureau van bestuurders. Onder andere op basis van deze informatie wordt in het Pact op Zuid gestuurd. Hogeschool Rotterdam is in deze zin een echte kennispartner.

Contact Centrum Externe Betrekkingen Locatie Museumpark Museumpark 40 3015 CX Rotterdam externebetrekkingen@hro.nl 010 - 794 44 44 www.externebetrekkingen.hro.nl

Factsheet Hogeschool Rotterdam  

Factsheet Hogeschool Rotterdam