Page 1

Ergotherapie

GEZONDHEIDSZORG

VOLTIJD

2012 2013


Ergotherapie

Elke dag een uitdaging

Opbouw

Stel, iemand krijgt een ongeluk en belandt in een rolstoel. Wat moet er aangepast worden in huis? Zijn de deuren breed genoeg? Hoe leert die persoon douchen en zelf in en uit bed stappen? Moet het toilet aangepast worden? Allemaal vragen voor een ergotherapeut. Jij behandelt jongeren en ouderen die door gezondheidsproblemen alledaagse dingen niet meer goed kunnen doen. Je adviseert en denkt mee over aanpassingen op iemands werk, in huis of qua vervoer. Vaak krijg je ook te maken met mensen eromheen, zoals mantelzorgers, werkgevers of medewerkers van zorgcentra.

Rotterdams Onderwijs Model Om onze Rotterdamse aanpak en talentontwikkeling van onze studenten te vertalen naar het onderwijs heeft Hoge­ school Rotterdam een strak doorgevoerd onderwijsmodel ontwikkeld. Kenmerkend voor dit Rotterdamse onderwijs­ model (ROM) zijn drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijk­ gestuurd en studentgestuurd onderwijs. Meer informatie vind je op hogeschoolrotterdam.nl/rom

Propedeuse Het eerste kwartaal is een inleiding op het beroep en het stu­ deren op Hogeschool Rotterdam. Dan vindt ook de beroeps­ oriënterende stage plaats. In de volgende kwartalen werk je aan de beroepscompetenties van het segment ‘werken met en voor cliënten’: Diagnosticeren, Behandelen en begeleiden en Adviseren in de ergotherapie. In elk kwartaal staan vier casussen centraal waar je in alle cursussen aan werkt.

Hoofdfase Ergotherapie richt zich vooral op het dagelijks handelen en wordt ingezet wanneer activiteiten die eigenlijk auto­ matisch behoren te gaan, zoals aankleden, schrijven, eten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, fietsen, auto­rijden, (huishoudelijk) werk of hobby’s niet meer (volledig) lukken. Allemaal handelingen die eigenlijk heel ’normaal’ zijn of zouden moeten zijn. De ergo­ therapeut bekijkt samen met de cliënt hoe hij of zij deze activiteiten weer zo normaal mogelijk kan oppakken. Ergotherapeuten versterken het dagelijkse handelen. Ze werken praktisch en leren hun cliënten de dingen die voor hen belangrijk zijn weer zelf te doen. De ergo­ therapeut kijkt in die situaties samen met de cliënt wat hij of zij wél kan en in welke omgeving dat moet gebeuren. Wat zijn de mogelijkheden op school, in huis of op het werk? En wat moet en kan er verbeteren? Dat geldt niet alleen voor de inrichting van een huis of kantoor of eventuele hulpmiddelen, maar het heeft ook betrekking op de mensen om de cliënt heen. Of dat nu familie, vrienden, collega’s, mede­scholieren, werknemers, werkgevers of hulpverleners zijn.

In het tweede jaar ga je verschillende ergotherapeutische behandelmodellen bestuderen voor bepaalde diagnose­ groepen. Naast het vergaren van kennis volg je lessen op locatie in de beroepspraktijk. In het derde jaar loop je in de eerste twee kwartalen stage, in het derde en vierde kwartaal volg je onderwijs op de hogeschool. In kwartaal één en twee van het vierde leerjaar vindt de minor plaats. In het laatste half jaar van je studie loop je stage en studeer je af.

Vakken Basisprogramma Als je op hbo-niveau wilt afstuderen, leer je in het basis­ programma een aantal algemene vaardigheden. Enkele voorbeelden van vakken zijn: Communicatieve vaardig­ heden, Sociale vaardigheden, Informatievaardigheden.

Beroepsspecifieke vakken Elke opleiding heeft daarnaast een aantal specifieke vakken: Methodisch handelen en adviseren, Beroepsvaardigheden, Analyseren en Pathologie.


Keuzevakken In jaar één en twee kun je kiezen uit zo’n driehonderd hoge­ schoolbrede keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren.

Minors In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je kunt kiezen uit veel minors. Op de website krijg je een indruk van de minors.

Stage en afstuderen In het begin van het eerste jaar loop je een beroeps­ oriënteren­de snuffelstage, waarin je het beroep ergo­ therapie leert kennen. In het tweede jaar worden er klinische lessen georganiseerd. Je gaat dan met een klein groepje naar een instelling waar je over de schouder van de ergotherapeut meekijkt. Het derde jaar start met een hoofdstage van achttien weken in de periode van september tot januari. De tweede (afstudeer)stage vindt plaats in het vierde jaar in de periode van februari tot en met juni. Tijdens je stage werk je onder begeleiding van een ervaren ergotherapeut in de praktijk en ontwikkel je je beroepscompetenties verder in de praktijk.

Honours Degree Programma ‘Overtref jezelf in de gezondheidszorg’ Ben jij gedreven om het beste uit jezelf en je opleiding te halen? Dan is het Honours Degree Programma iets voor jou! Je kunt hieraan in de laatste anderhalf jaar van je studie deelnemen. Het programma stelt je in staat om af te studeren met een Honours Degree, bovenop je bachelordiploma. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: ¬ Deelname aan een (internationaal) congres of Intensive Program ¬ Deelname aan een innovation-lab in plaats van een ‘gewoon’ minorproject ¬ Afstuderen binnen de eigen opleiding onder een lector van een kenniskring van het Instituut voor Gezondheidszorg

Als ergotherapeut stimuleer je mensen om zo zelfstandig mogelijk te leven. Je probeert de dagelijkse activiteiten die een cliënt doet zo gemakkelijk mogelijk te maken. Welke activiteit iemand belangrijk vindt, verschilt per persoon. Met de ene cliënt oefen je met het smeren van een boterham, een ander leer je scootmobiel rijden en weer een ander wil graag leren boogschieten.

Hoe zet jij je vakgebied stevig op de kaart? Samen met studenten van de andere opleidingen binnen het Instituut voor Gezondheidszorg (IvG) start je een fictief gezondheidscentrum. Je vertegen­ woordigt jouw opleiding in een kleine, multidisciplinaire projectgroep en gaat aan de slag met opdrachten uit een gebied in de Randstad. Je leert zo wat er bij het starten en beheren van een multidisciplinair gezondheidscentrum komt kijken, zoals het uitvoeren van een marktonderzoek, aan welke wetten je je moet houden en hoe je aan geld kunt komen. Aan het einde van het project presenteer je in een ondernemingsplan

hoe jij jouw vakgebied op de kaart gaat zetten.


PRAKTISCHE INFORMATIE Officiële opleidingsnaam

Open avonden *

¬ Opleiding voor Ergotherapie

Verspreid door het jaar organiseren we ook een aantal open avonden, waar je naast algemene ook specifieke informatie over onze opleidingen kunt krijgen.

Studieroute ¬ voltijd

Locatie opleiding

Rochussenstraat Rochussenstraat 198-210 3015 EK Rotterdam

¬ Woensdag 7 december 2011 (alleen deeltijd) ¬ Woensdag 6 juni 2012 (open avond expositie) ¬ Woensdag 29 augustus 2012 (inschrijfavond) * De open avonden van de Willem de Kooning Academie zijn alleen voor de opleidingen Vrijetijdsmanagement en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Toelating

Proefstuderen

Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl/ergotherapie

Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam Proefstudeer­ dagen. Kijk voor de data van Proefstuderen en het aan­ meldformulier op hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen

Aanmelden Je kunt je eenvoudig online aanmelden via Studielink. Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl. Kijk voor alle informatie over de aanmeld­ procedure op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Studievoorlichting Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting. (010) 794 44 00 studievoorlichting@hr.nl hogeschoolrotterdam.nl

Kosten Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het collegegeld voor 2012-2013 vind je vanaf april 2012 op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld

Bezoekadres:

Afhankelijk van de gekozen opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag tussen € 300,- en € 1.000,- per jaar.

Open dagen

Kijk voor de actuele openingstijden op hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting

Visitor Centre locatie Museumpark (metro Dijkzigt) Burg. s’Jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

Tijdens de open dagen kun je kennismaken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Je bent welkom op: ¬ Zaterdag 12 november 2011 ¬ Zaterdag 21 januari 2012 ¬ Zaterdag 24 maart 2012

Meer weten? Alle opleidingsinformatie en praktijkvoorbeelden vind je op

hogeschoolrotterdam.nl/ergotherapie

Ergotherapie vt 2012-2013  
Ergotherapie vt 2012-2013  

Ergotherapie vt 2012-2013

Advertisement