Page 1

Pedagogiek DEELTIJD


zeven redenen om de deeltijdopleiding Pedagogiek aan Hogeschool Rotterdam te volgen:

inhoudsopgave zeven redenen om de deeltijdopleiding Pedagogiek te volgen 2 rotterdams onderwijs model 3 een nieuwe stap in je loopbaan 5 opleiding 6 beroep 10 praktijk 13 meer informatie 14 voorzieningen 15 toelating & aanmelding 16 belangrijke telefoonnummers en locaties hogeschool Rotterdam 18 2

1] 2] 3]

Carrièremogelijkheden. Na de deeltijdopleiding zijn er uitgebreide carrièremogelijkheden. Studieopdrachten. Je voert je studieopdrachten uit op je eigen werkplek. Persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de deeltijdopleiding is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

4] 5] 6]

Verbreding. Verbreding van je kennis als professional.

7]

Grootstedelijke problematiek. Je leert werken en leren vanuit de grootstedelijke problematiek.

Collegiale sfeer. Plezier tijdens de lessen door collegiale sfeer. Competentiegericht. De opleiding is gericht op de ontwikkeling van je competenties.


rotterdams onderwijs model Hogeschool Rotterdam werkt volgens het Rotterdams Onderwijs Model (ROM). Dat wil zeggen dat al onze opleidingen een ideale balans hebben tussen kennis, praktijk en professionele ontwikkeling. Kennis en kunde In de deeltijdopleidingen koppelen we praktijk aan theorie: vraagstukken waar je in je werk tegenaan loopt, breng je tijdens de lessen in, en andersom voer je ook opdrachten voor je opleiding op je werk uit. Zo leer je theorieĂŤn, modellen en concepten praktisch toe te passen. Professionele groei Zo lang als je opleiding duurt, kun je bovendien terugvallen op een vaste studieloopbaangroep. Een studieloopbaancoach begeleidt de groep, maar ook jou persoonlijk. Twijfel je over de te kiezen vakken of over je capaciteiten? Het studieloopbaantraject biedt je de kans je te verdiepen, zodat je als professional groeit. Een goed voorbeeld van hoe de Rotterdamse aanpak werkt!

Omdat je tegelijk werkt en studeert, moet je zelfstandig kunnen werken. Tijdens de opleiding is er dan ook aandacht voor je persoonlijke en beroepsontwikkeling. Veel studieopdrachten liggen in het verlengde van je baan. Ook nuttig voor je werkgever dus!

3


4


een nieuwe stap in je loopbaan Je bent toe aan een volgende stap in je loopbaan. Nu heb je bijvoorbeeld een uitvoerende functie in de sociale sector, maar je zou graag willen doorgroeien naar een leidinggevende of beleidsfunctie. Een bachelordiploma is voor deze functies vaak een vereiste. Heb je dat niet, dan kun je in vier jaar het hbo-diploma Pedagogiek halen. In deeltijd, dus je kunt gewoon blijven werken. Mujgan Ozhan (36, derdejaars student) ‘Ik wilde wat betekenen voor de samenleving’ “Na achttien jaar als caissière begon het te kriebelen. Ik had nooit een opleiding afgemaakt en wilde écht wat betekenen voor de maatschappij. Voor kinderen in het bijzonder. Twee jaar geleden ben ik daarom begonnen met de opleiding Pedagogiek. Veel van mijn medestudenten komen uit de kinderopvang, zij hebben een achtergrond met kinderen. Ik niet, maar als je hard werkt is dat geen probleem. Het eerste jaar leg je bovendien meteen een goede basis met vakken als ontwikkelingspsychologie. Ook heb ik in het eerste jaar stage gelopen in de kinderopvang. Dat was vooral meelopen. Ik had bijvoorbeeld ook graag bij een oudergesprek willen zijn. Het tweede jaar gaat verder. Drie dagen per week werk ik nu bij een zorgbureau voor opvoedingsondersteuning. Ik ga als woonbegeleidster bij gezinnen langs, bijvoorbeeld om te helpen bij slaapproblemen of bij het aanbrengen van structuur in het gezin. Daarnaast ga ik één dag per week naar school. Soms kan ik de geleerde theorie meteen toepassen! Ik weet nog niet welke kant ik uiteindelijk op wil, onderwijs, gehandicaptenzorg of beleidsmedewerker. Een ding weet ik wel: ik wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van een kind. Al is het er maar een, ook dan draag ik bij aan de samenleving.”

5


opleiding Voor wie bestemd? Naast je werk een hbo-studie volgen, is eenvoudiger te realiseren dan het misschien lijkt. De deeltijdopleiding Pedagogiek kun je volgen als je betaald of onbetaald werk verricht binnen ĂŠĂŠn van de pedagogische werkterreinen. Omdat je tegelijk werkt en studeert, moet je zelfstandig kunnen werken. Tijdens de opleiding is er dan ook aandacht voor je persoonlijke en beroepsontwikkeling. Veel studieopdrachten liggen in het verlengde van je baan. Ook nuttig voor je werkgever dus! Studieduur De deeltijdopleiding Pedagogiek duurt vier jaar. Tijdens een intakegesprek kun je aantonen welke onderdelen je al beheerst. In samenwerking met de coĂśrdinator studentzaken kun je eventueel vrijstellingen aanvragen bij de onderwijsexamencommissie. Studenten die niet langer dan zes jaar geleden een verwante mbo-opleiding hebben gevolgd (niveau 4), kunnen in aanmerking komen voor een versnelde studieroute van drie jaar. De aanmeldingsprocedure voor het verkorte traject start met een intakegesprek en het overleggen van een portfolio. Vervolgens stroom je in een speciaal brugkwartaal in, in het eerste jaar van de hbo-opleiding. Aan het eind van het eerste kwartaal wordt beoordeeld of je in aanmerking komt voor studiekorting. Studenten met een niet-verwante mbo-opleiding (niveau 4) volgen het gehele vierjarige studieprogramma. Kijk voor een overzicht van de verwante opleidingen en het verkorte traject op hogeschoolrotterdam.nl. Studiebelasting De deeltijdopleidingen van Hogeschool Rotterdam zijn zo ingericht dat werken en studeren goed te combineren is. Een groot deel van de studieopdrachten kun je tijdens je werk doen, je hoeft dus niet 6


al je vrije tijd te besteden aan je studie. Toch zul je wel extra tijd vrij moeten maken voor zelfstudie, zeker in tentamenperiodes. Een goede planning is dan ook erg belangrijk. De studiebelasting van de deeltijdopleiding Pedagogiek is ongeveer 40 uur per week. Dat is inclusief colleges en werk. Studieprogramma De deeltijdopleiding Pedagogiek bestaat uit twee fasen: een propedeuse van een jaar en een hoofdfase van drie jaar. Tijdens de propedeuse maak je kennis met verschillende werkterreinen en concepten binnen het vakgebied van Pedagogiek. De propedeuse bereidt je voor op de rest van de opleiding. In de hoofdfase, het tweede, derde en vierde jaar, volg je vakken op het gebied van mens en maatschappij en organisatie en beleid. Ook train je diverse vaardigheden. Hierbij kun je denken aan gespreks- en adviesvaardigheden. Tijdens de hoofdfase speelt ook de praktijk een belangrijke rol. De vertaalslag naar de praktijk wordt dan ook bij de meeste vakken gemaakt. Daarbij kan de praktijk je eigen werksituatie zijn, maar ook de situatie van je medestudenten. Zo krijg je een kijkje in andere settings. Tijdens het tweede studiejaar leer je vooral veel over het werken met de doelgroep. Het derde jaar staat in het teken van methodisch werken en werken in organisaties. De eerste helft van het vierde jaar besteed je vrijwel volledig aan een door jou gekozen minor. De minor is een onderdeel van je opleiding waarbij je je kennis in een speciďŹ ek 7


onderwerp verbreedt of verdiept. Daarna rond je je opleiding af met een afstudeerproject. Tijdens de opleiding houd je zelf een portfolio bij van al je producten/ opdrachten en beoordelingen. Dit is het bewijsmateriaal van je persoonlijke ontwikkeling tijdens je opleiding. Bovendien is het een belangrijke competentie om te kunnen reflecteren op je eigen functioneren. Werkvormen Bij de deeltijdopleiding Pedagogiek krijg je te maken met verschillende werkvormen. Je hebt ‘gewone’ hoor- en werkcolleges, waarin je theoretische kennis opdoet en verwerkt, maar ook practica, waarin je je vaardigheden oefent. Werk In het eerste jaar werken studenten ca. 14 uur per week betaald of onbetaald binnen het brede sociaal agogisch domein. Vanaf het tweede jaar worden de eisen die aan werk gesteld worden zwaarder en hebben studenten minimaal 16 uur per week betaald of onbetaald werk binnen één van de pedagogische werkterreinen. Je werkplek moet goedgekeurd zijn door de opleiding. Wil je hier meer informatie over? Dan kun je contact opnemen met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting. Contactgegevens zijn achter in deze brochure te vinden.

8


Begeleiding In het begin van de opleiding weet je precies wat er tijdens colleges en bij opdrachten van je verwacht wordt. Later in de opleiding zoek je steeds meer zelf uit en aan het einde ben je in staat om zelfstandig problemen te signaleren en op te lossen. Hoewel je veel zelfstandig te werk gaat, sta je er niet alleen voor. Doordat je deel uitmaakt van een studiegroep krijg je veel steun van medestudenten. Daarnaast kun je terecht bij vakdocenten en heb je een studieloopbaancoach die je studievoortgang bijhoudt en je helpt bij het oplossen van problemen. Afstuderen Voor het afstuderen kies je een bepaalde richting. Veel studenten koppelen hun afstudeerproject dan ook aan de minor die ze hebben gekozen. Deze minor geeft je de gelegenheid je te verdiepen in een onderdeel van het vak of je kennis juist te verbreden. Je afstudeerproject kan een goed vervolg zijn op deze minor. Individueel ontwikkel je een beroepsproduct voor een opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld je werkgever zijn, zodat jullie er allebei proďŹ jt van hebben. Het resultaat van je afstudeerproject kan bijvoorbeeld een scriptie zijn, een artikel voor een vakblad of een leskist die in het onderwijs gebruikt kan worden. Als je de opleiding hebt afgerond, ontvang je het getuigschrift Bachelor of Social Work (B SW).

9


beroep De deeltijdopleiding Pedagogiek bestrijkt het hele werkterrein van opvoeding en onderwijs. Afgestudeerde hbo-pedagogen houden zich bezig met de pedagogische relatie en situatie van jeugd en opvoeders. Je begeleidt en ondersteunt hen bij het versterken van opvoedrelaties. Daarbij houd je de optimale ontwikkelingskansen voor de jeugd in het oog. Het is een brede, praktijkgerichte beroepsopleiding waarin veel aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van de student.

10


Je zoekt naar het antwoord op vragen als ‘Wat betekent gedrag?’, ‘Hoe ontwikkelt een kind zich?’ en ‘Hoe kun je ouders ondersteunen bij de opvoeding?’. Dus niet alleen de begeleiding van jeugd is jouw werkterrein, ook het ondersteunen van volwassenen die kinderen en jongeren opvoeden heeft je aandacht. Bij Pedagogiek leer je over tal van werkterreinen en doe je een breed scala aan ervaringen op. Het is een opleiding met een Rotterdams accent. Het opgroeien van jeugd in de grote stad krijgt er veel aandacht. Pedagogen zijn op zes terreinen werkzaam: Kinderopvang en Naschoolse Opvang, Opvoedingsondersteuning, Jeugdhulpverlening, Onderwijsondersteuning, Jeugdbeleid en Gehandicaptenzorg. Binnen het terrein Kinderopvang zijn hbo-pedagogen werkzaam als coördinator van een peuterspeelzaal of gastouderbureau, groepsleider of beleidsmedewerker bij een gemeente. Binnen het terrein Onderwijsondersteuning kun je denken aan functies als leerplichtambtenaar of gezinsbegeleider in een team leerlingenzorg. Banen op het terrein van Opvoedingsondersteuning zijn medewerker of coördinator van een opvoedbureau of projecten als Moeders informeren Moeders. Bij Jeugdhulpverlening en Onderwijsondersteuning gaat het om functies als begeleider bij Bureau Jeugdzorg, onderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming of ambulant begeleider bij gehandicapte kinderen en hun gezin. Een baan op het gebied van Jeugdbeleid kan Ambtenaar Jeugdbeleid zijn. Omdat je bij de opleiding Pedagogiek tijdens je opleiding al een relevante baan hebt, zijn werkgevers zeer geïnteresseerd in afgestudeerde deeltijdstudenten. Dat je het bachelordiploma naast je werk haalt, bewijst namelijk je inzet en doorzettingsvermogen. 11


De deeltijdopleidingen van Hogeschool Rotterdam zijn zo ingericht dat werken en studeren gemakkelijk te combineren is. Een groot deel van de studieopdrachten kun je tijdens je werk doen en je hoeft niet al je vrije tijd te besteden aan je opleiding.

12


praktijk Litenne Gentle (33, derdejaars student) ‘Pedagogiek gaat over het begrijpen van mensen’ “In mijn zoektocht naar wat ik wil en waar ik voor sta, stuitte ik op de opleiding Pedagogiek. Ik was personal assistant, werkte als vrijwilliger met mensen met een beperking en ik wilde mijn vaardigheden inzetten voor een vak dat écht bij me past. Dat bleek Pedagogiek, want dat gaat over praten, luisteren, mensen beter begrijpen en hen bijstaan. Centraal staat de basisontwikkeling van baby’s tot adolescenten van 23 jaar. Ik volg de opleiding nu twee jaar en sinds anderhalf jaar werk ik als pedagogisch medewerker in een leefgroep voor jongeren die uit huis zijn geplaatst of die vrijwillig niet meer thuis wonen. Ik begeleid ze naar een zelfstandig leven, onder meer door te werken aan sociale vaardigheden. Daarvoor gebruik ik onder andere gesprekstechnieken die ik tijdens de opleiding leer. Het is leuk om theorie meteen in de praktijk terug te zien, bijvoorbeeld psychologische fases waarin jongeren zitten. Het is fijn dat ik die herken, want daardoor kan ik ze ook beter begrijpen. Soms is iemand ergens gewoon nog niet aan toe. Ik ga nu naar het derde jaar, maar een specifieke richting heb ik nog niet gekozen. Het psychologische aspect vind ik in ieder geval erg belangrijk en interessant. De opleiding is een verrijking voor mijn leven. En daarmee hoop ik ook een verrijking te zijn voor kinderen en jongeren die niet de kans op een goede basisontwikkeling gehad hebben.”

13


meer informatie

14

Collegetijden Je hebt twee dagdelen in de week college (’s middags en/of ’s avonds). Voor de eerstejaars zijn de lesdagen op dinsdag- en donderdagavond. De lesdagen en –tijden kunnen veranderen. Neem voor actuele informatie contact op met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting.

Deeltijdstudenten komen niet in aanmerking voor studiefinanciering.

of Social Work. Achter je naam mag je de titel B SW voeren.

Instellingscollegegeld Studenten uit niet EER-landen betalen instellingscollegegeld. Kijk voor de tarieven en uitzonderingen op hogeschoolrotterdam. nl/collegegeld.

Kosten De kosten voor de aanschaf van literatuur kunnen variëren. Reken voor de aanschaf van boeken, readers en ander studiemateriaal op een bedrag van ongeveer € 350,- per jaar. Daarnaast betaal je jaarlijks collegegeld; dit bedrag wordt ieder jaar gewijzigd. Voor het schooljaar 2010-2011 bedroeg het deeltijdcollegegeld € 1378,-.

Studenten die al in het bezit zijn van een hbo- of wo-diploma betalen voor de meeste opleidingen instellingscollegegeld. Kijk voor de tarieven en uitzonderingen op hogeschoolrotterdam. nl/collegegeld.

Doorstuderen Mocht je na het behalen van je bachelordiploma nog verder willen studeren, dan kun je een keuze maken uit de masteropleidingen van hogescholen of universiteiten. Hogeschool Rotterdam biedt bijvoorbeeld de masteropleiding Pedagogiek van het kenniscentrum ‘Opgroeien in de stad’ aan. In dit kenniscentrum zitten docenten en studenten van verschillende opleidingen en professionals uit de beroepspraktijk. Samen verdiepen zij zich in grootstedelijke jeugdproblematiek die om een multidisciplinaire aanpak vraagt.

Titel Een afgeronde opleiding Pedagogiek van Hogeschool Rotterdam geeft recht op de internationaal erkende titel Bachelor

Meer weten? Kijk dan op hogeschoolrotterdam.nl


voorzieningen Internet en e-mail Computers, e-mail en internet spelen bij de studie een belangrijke rol. Hogeschool Rotterdam biedt haar studenten daarom een digitale studeerkamer aan: N@tschool. Via een computer op de hogeschool of thuis kun je daarmee onder meer studieopdrachten maken en met je docent of medestudenten overleggen. Aan deze elektronische leeromgeving worden voortdurend nieuwe applicaties toegevoegd. Iedere student krijgt van de hogeschool een eigen e-mailadres. Helpdesks ICT en taal Met vragen over computergebruik kun je terecht bij de Helpdesk ICT. Indien Nederlands je tweede taal is, kun je gebruikmaken van het taalspreekuur. Bijvoorbeeld om een

werkstuk door te nemen of om advies te vragen over hoe je je taalvaardigheid kunt verbeteren. Studeren met een beperking Studenten met een functiebeperking kunnen ook bij ons studeren. Voor studenten die een handicap, een chronische ziekte of psychische problemen hebben, zijn er daarom speciale regelingen en voorzieningen. Vraag bij de decaan van je locatie welke mogelijkheden er zijn voor jou, het liefst voordat je met je opleiding begint. Ook kunnen studenten van het ’PowerPlatform’ informatie en begeleiding geven. Kijk voor meer informatie op: hogeschoolrotterdam.nl/ powerplatform. Studerende moeders Zwangerschap of stude-

ren in combinatie met andere gezinverantwoordelijkheden vormt een extra belasting. Het vergt nogal wat geregel en uitzoekwerk en daarnaast blijkt dat (her)intredende studerende moeders tegen nogal wat knelpunten aanlopen die de toegang tot onderwijs of de studievoortzetting kunnen belemmeren. Via de website www.studerendemoeders. nl kunnen alle studenten met (a.s.) kinderen, (her)intredende moeders relevante informatie inwinnen. Restaurant en Kaatje P. Kom je direct uit je werk naar school, dan is het prettig dat je eerst even iets kunt eten. Op de locatie Museumpark kun je een eenvoudige warme maaltijd kopen. Ook kun je er terecht voor sandwiches, belegde broodjes

en diverse dranken en snacks. In Kaatje P. kun je na afloop van de colleges terecht om even na te praten. Er worden naast frisdranken ook licht alcoholische dranken geserveerd. Mediatheek en studielandschap Een uitgebreide collectie boeken, vakbladen en naslagwerken is te vinden in de mediatheek. Deze is op collegeavonden geopend. Daarnaast is er onder meer een studielandschap met pc’s en videomonitoren, een kleurenprinter en een kopieerapparaat. Chipknip Voor zover je moet betalen voor de voorzieningen op de hogeschool, doe je dat met je chipknip. Je kunt je kaart in alle hogeschoolgebouwen opwaarderen. 15


toelating & aanmelding Toelatingsvoorwaarden Met een verwant mbo-niveau 4-diploma, niet langer dan zes jaar geleden behaald, kun je in aanmerking komen voor het verkorte traject van drie jaar. Voor de vierjarige deeltijdopleiding Pedagogiek moet je minimaal een havo-, vwo- of mboniveau 4-diploma hebben. Daarnaast dien je vanaf het eerste studiejaar een relevante - betaalde of onbetaalde - baan te hebben van minstens 14 uur per week in het brede sociaal agogisch domein. Vanaf het tweede jaar dien je een relevante - betaalde of onbetaalde - baan van minstens 16 uur per week binnen één van de pedagogische werkterreinen te hebben. Toelatingsexamen 21+ Voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden, dan kun je een toelatingstraject volgen mits je op 1 oktober van het jaar waarin je met je opleiding start 21 jaar of ouder bent. Het toelatingstraject bestaat uit twee onderdelen: de aanlegtest en het toelatingsexamen. De aanlegtest duurt twee uur en geeft inzicht in je capaciteiten, interesses, motivatie en leerstijl. Vervolgens doe je toelatingsexamen. Deze toelatingsexamens vinden plaats in de periode van 16

maart tot en met augustus. Je kunt je door zelfstudie voorbereiden op het examen, maar het is ook mogelijk vanaf januari speciale voorbereidingscursussen te volgen. Bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kun je terecht voor meer informatie over het toelatingsexamen en het aanvragen van een informatiegids. In deze gids vind je informatie over de examenvakken, voorbereidingscursussen, voorbeeldexamens, benodigde boeken, kosten en examendata. Aanmelding voor de examens en/of voorbereidingscursussen is pas mogelijk na aanmelding voor de opleiding. Buitenlandse diploma’s Je kunt je met een buitenlands diploma inschrijven voor een opleiding als dit gelijkwaardig is aan het vereiste Nederlandse diploma. Hogeschool Rotterdam oordeelt of het buitenlandse diploma gelijkwaardig is. Met een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig is erkend, moet je nog wel slagen voor een toelatingstoets ‘Nederlands als tweede taal’. Alleen als je in het bezit bent van een diploma van het staatsexamen ‘Nederlands als tweede taal - programma II’ (NT 2) hoef je de


toelatingstoets van de hogeschool niet af te leggen. Voor die opleidingen waarvan is vastgesteld dat deze in een andere taal dan het Nederlands worden verzorgd, is deze eis niet van toepassing. De medewerkers van afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kunnen je over dit onderwerp meer informatie geven. Aanmelden Je kunt je digitaal aanmelden op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden. Het programma dat daarvoor zorgt heet ‘Studielink’. Hogeschool Rotterdam en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn via Studielink met elkaar verbonden. Met dit programma regel je meteen je aanmelding bij zowel de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen als de hogeschool. Op de website hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden vind je een speciale handleiding, waarin je kunt lezen hoe je je aanmeldt.

Open dagen en avonden Door het jaar heen organiseren we een aantal open dagen en avonden. Daar krijg je naast algemene informatie ook specifieke informatie over de deeltijdopleiding van je voorkeur. Tweede- en derdejaarsstudenten vertellen over de opleiding en over hun werk. De data van de open dagen en avonden vind je op hogeschoolrotterdam.nl

Meer informatie Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting. Op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.30 uur. Op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

(010) 794 44 00 studievoorlichting@hro.nl hogeschoolrotterdam.nl Bezoekadres Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

Vragen Met vragen over de opleiding en het aanmelden kun je terecht bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting van Hogeschool Rotterdam. 17


8(-

<

88K

)

D

D

J9

FD

GA <

J

C<

IL

<I8JDLJD:

KQ <

<I

B <;@A

8J

D

LJ

9I

L>

<I;

C <M 8I

C8 JC88E

D

8 % M 8E I@A

:B

.

<M FI

J<CN

<>

I@:?K@E>

:8G<CC<

I@:?K@E> 9I<;8& >FI@E:?<D

;<<J:?

8(-

;

IL> I;9 FF

L@

JK I8 8K

88E

EN JK8;@F

;FI;KJ

?@CC<

;@AB

<C88E

8E

JKI<M<CJN

<>

<>

GQ

FD

@EN

C8 CJ<

E<E 9I@<

F

D

9F

8E

A<

C8

8E

BIL@JN

J<G

B

@AB

>

D

>IF<E<

C@E>

<;@A

;

D

<LIFD8JK G8IB

9I@<

1

@E>

FL

D

?@CC<C88E

¬ Locatie Blaak Blaak 10 3011 TA Rotterdam

@C

8J 9

9F

(

GC<

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (050) 599 77 55

,

GLKJ<C

¬ Locatie Wijnhaven Wijnhaven 107 3011 WJ Rotterdam ¬ Locatie Wijnhaven Wijnhaven 61 3011 WN Rotterdam

+

N

D88JKLEE<C

¬ Locatie Pieter de Hoochweg Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam

Helpdesk Dyslexie (010) 794 40 86

D8

FL;

FI

*

D ?FE

E

D

B I8 D

D FFJKGC<@E

<>

<E<

JK I

><C

I@:?K@E> ;<E?88>& LKI<:?K

9I<

<>

> <N<

> IF

J<E

J@E

D

><C

J<IC88

;J <

JK8K@FE 9C88B

D N<JK9C88B

N <J

¬ Locatie Academieplein G.J. de Jonghweg 4-6 3015 GG Rotterdam

D :FFCJ@E

I

LJ F:?

8;

D

¬ Locatie Kralingse Zoom Kralingse Zoom 91 3063 ND Rotterdam

18

@AB

<J D8K?<E

E8

J@E><C

Stichting Handicap en Studie (030) 275 33 00

<CJ;

N<<

N<JK<I

Studeren met een beperking (010) 794 62 48

¬ Locatie Museumpark Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

9<LB

ËJ$>I8M<E;@ABN8C

Hogeschool Rotterdam Afdeling Studievoorlichting & Aansluiting (010) 794 44 00

locaties hogeschool

<B

N<>

belangrijke telefoon– nummers

?@ >FL

D

BI8C@E>J<9FJ

9F<Q<DN<>

J:

<E JK8K

:<EKI88C JK8K@FE

FCPDG@8N<>

D M8 8

EN

<>

Pedagogiek ¬ Locatie Museumpark


Instelling:

Hogeschool Rotterdam

Officiële opleidingsnaam:

Pedagogiek

colofon De deeltijdbrochure Pedagogiek is gemaakt in opdracht van Hogeschool Rotterdam. Het algemene postadres van Hogeschool Rotterdam: Postbus 25035 3001 HA Rotterdam Het centrale telefoonnummer: (010) 794 94 94 Afdeling Studievoorlichting & Aansluiting: (010) 794 44 00 E-mail: studievoorlichting@hro.nl Studenten Service Center: (010) 794 42 00 E-mail: studentregistratie@hro.nl Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Uitgave: Hogeschool Rotterdam, Afdeling Communicatie Coördinatie en redactie: Birgit Theijssen e.a. Fotografie: Jan Nass DTP: Bruikman reclamestudio Drukker: Schefferdrukkerij ©2010 19


Opleidingsbrochure Hogeschool Rotterdam Pedagogiek deeltijd  

Opleidingsbrochure Hogeschool Rotterdam Pedagogiek deeltijd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you