Opleidingsbrochure Hogeschool Rotterdam Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

Page 1

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn Bacheloropleiding Deeltijd


tien redenen om de deeltijdopleiding

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn te volgen

aan Hogeschool Rotterdam

1]

Maatwerk. Deze opleiding is een studie op maat: geen overbodige opdrachten, maar competenties, die een verrijking zijn voor je huidige en toekomstige werk.

2]

Persoonlijke ontwikkeling. Samen met een studieloopbaancoach stel je een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) op en gebruikt dat om je benodigde competenties te verzamelen.

Inhoudsopgave tien redenen om de deeltijdopleiding Leraar Gezondheids­zorg en Welzijn te volgen rotterdams onderwijs model studie op maat opleiding beroep praktijk meer informatie voorzieningen toelating & aanmelden belangrijke telefoonnummers en locaties hogeschool 2

2 3 5 6 11 13 14 15 16 18

3] 4]

Portfolio. Je bouwt een uitgebreid portfolio op tijdens de opleiding.

5]

Praktijk. De praktijk heeft een belangrijke plaats in het onderwijs. Je studie en werk zijn nauw met elkaar verbonden.

Minors. Je hebt de keuze uit veel verschillende minors, zowel binnen je eigen opleiding als daarbuiten.

6]

Combineren. De opleiding biedt de mogelijkheid tot het combineren van studie- en werktijd.

7]

Bereikbaar. De leslocatie aan het Museumpark is goed bereikbaar.

8]

Voorzieningen. In het gebouw aan het Museumpark zijn veel moderne studentenvoorzieningen.

9]

Sfeervol. Het gebouw waar je colleges volgt is sfeervol en bruisend van actie.

10]

Digitaal. Hogeschool Rotterdam heeft een uitgebreide digitale studeerkamer, voor zowel op school als thuis.

rotterdams onderwijs model Hogeschool Rotterdam werkt volgens het Rotterdams Onderwijs Model (ROM). Dat wil zeggen dat al onze opleidingen een ideale balans hebben tussen kennis, praktijk en professionele ontwikkeling. Kennis en kunde In de deeltijdopleidingen koppelen we praktijk aan theorie: vraagstukken waar je in je werk tegenaan loopt, breng je tijdens de lessen in, en andersom voer je ook opdrachten voor je studie op je werk uit. Zo leer je theorieën, modellen en concepten praktisch toe te passen. Heb je aan je eigen praktijkervaring niet genoeg? Hogeschool Rotterdam heeft een grote kenniskring: professionals uit de praktijk verzorgen verschillende colleges. Professionele groei Zo lang als je studie duurt, kun je bovendien terugvallen op een vaste studie­loopbaangroep. Een studieloopbaancoach begeleidt de groep, maar ook jou persoonlijk. Twijfel je over de te kiezen vakken of over je capaciteiten? Het studieloopbaantraject biedt je de kans je te verdiepen, zodat je als professional groeit. Een goed voorbeeld van hoe de Rotterdamse aanpak werkt!

Het competentiegericht onderwijs was even wennen. Ineens moesten we zelf leerdoelen stellen. Je gaat zelf actiever aan de slag en ontwikkelt je eigen leerweg, daarom zie ik het nut er wel van in. Ayse Sengul (21)

3


studie op maat De bacheloropleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn duurt vier jaar in deeltijd. Als je al over een afgeronde mbo- of hbo-opleiding binnen de leergebieden Gezondheidszorg of Welzijn beschikt, neem je deel aan de opleidingsvariant die past bij je eerder verworven competenties. De aanvullende competenties worden in de praktijk verworven. Dit kan zowel via betaald werk binnen een school als via stages. Er zijn geen beroepsvereisten verbonden aan de opleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn. Als je geen betaalde werkzaamheden binnen een onderwijssetting mbo of v-mbo Gezondheidszorg & Welzijn hebt, loop je in het derde en vierde leerjaar twee dagen per week stage. Indien je wel betaald werk hebt binnen het mbo of v-mbo, zal er in alle leerjaren ervaring opgedaan moeten worden. Daarnaast moet je rekening houden met een stage binnen een andere onderwijssetting. Als je in het bezit bent van een relevante opleiding en leidinggevende ervaring, kan op basis van eerder verworven competenties (EVC’s) de studieduur worden verkort. Een studie op maat dus.

4

5


opleiding

Voor wie bestemd? De opleiding is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de beroeps­ groep Zorg en Welzijn. Voor deze opleiding is minimaal een havo-, vwoof mbo 4 niveau vereist. Studieduur De Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn duurt vier jaar en begint met een propedeuse, behalve voor studenten die al een relevante vooropleiding achter de rug hebben. Zij krijgen een aangepast programma. Tijdens de propedeuse krijg je inzicht in de inhoud van de opleiding. Ook loop je stage. Aan het eind van het eerste jaar krijg je een studieadvies. Dat advies kan bindend zijn. De hoofdfase van je studie heeft een meer beroepsvoorbereidende functie. Vanaf het derde leerjaar ben je twee tot drie dagen per week werkzaam in de beroepspraktijk als stagiair(e) of als werk­ nemer. Daarnaast ben je een dag op school aanwezig voor onderwijs­activiteiten en heb je een dag beschikbaar voor zelfstudie en studieactiviteiten met medestudenten. Je kiest binnen het programma een minor. Deze kan verdiepend zijn, verbredend of gericht op doorstroom naar een masteropleiding. Het laatste kwartaal van de opleiding werk je aan een afstudeer­ opdracht. Daarvoor maak je een keuze uit door het werkveld aangeboden afstudeer­projecten die je samen met enkele mede­studenten uitvoert.

6

Studiebelasting De studielast voor de deeltijdopleiding bedraagt minimaal twintig uur per week. Veel deeltijdstudenten kunnen voor een aantal uur in de week studieverlof aanvragen bij hun werkgever. Ook kun je soms studietijd en werktijd combineren. Studieprogramma Om leraar Gezondheidszorg en Welzijn te worden, kom je niet alleen alles te weten over Zorg en Welzijn, maar leer je ook hoe je die kennis kunt overbrengen. Je leert zelfstandig te leren en samen te werken, onderzoek te doen, rapporten op te stellen en gebruik te maken van ontwikkelingen op het gebied van informatica. Je krijgt zowel vakken om kennis te verwerven als vakken die je met de praktijk in aanraking brengen. Daarvoor zijn er veel faciliteiten en levensechte skillslabs. Vakken die je volgt om meer over het werkveld te weten te komen heten Doelgroepen in zorg en welzijn, Leefstijl en zorgzelfstandigheid, Zorgen voor een ander en Voorlichting en advies. De didactische vakken die je volgt heten Onderwijspraktijk, Werkveldoriëntatie en Zelfontdekkend leren. Ook wordt er aandacht besteed aan je persoonlijke groei. Ieder jaar wordt er een ruime variëteit aan keuzevakken aangeboden op de gehele hogeschool. Die gebruik je om aandacht te besteden aan persoonlijke leervragen en interesses. Als het nodig is, kun je de keuzevakken ook gebruiken voor het volgen van eventuele bijspijkermodules. 7


Stage Vanaf het eerste jaar kun je verschillende korte en lange stages lopen. Er zijn stages om je te oriĂŤnteren op het werkveld van de zorg of het welzijn en stages in het onderwijswerkveld. Je krijgt tijdens je opleiding ieder kwartaal opdrachten om je verworven competenties te toetsen. De opdrachten vinden individueel en in groepen plaats in de vorm van schriftelijke opdrachten, presentaties, literatuuronderzoek en toetsen. Vanaf het eerste jaar werk je aan je digitale portfolio via N@tschool en aan je Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

Vanaf het begin van je studie bouw je een portfolio (POP) op. Daarin verzamel je niet alleen beoordelingen, maar ook werkstukken, verslagen, relevante werkervaringen, je competenties (kennis en vaardigheden) en afspraken over verdere studieactiviteiten. Zo bereid je je goed voor op de beroepspraktijk. Afstuderen Het laatste kwartaal van de opleiding werk je aan een afstudeer­ opdracht. Daarvoor maak je een keuze uit door het werkveld aangeboden afstudeerprojecten die je samen met enkele mede­ studenten uitvoert.

Deeltijdstudenten kiezen in het derde jaar een minor van achttien studiepunten. Minors bestaan in drie varianten: verdiepend, om je te specialiseren, verbredend, om buiten de grenzen van je eigen werkveld te kijken, en gericht op doorstroom naar een masteropleiding. Begeleiding Tijdens je studie krijg je begeleiding van een studieloopbaancoach, een docent die als taak heeft je te begeleiden bij je ontwikkeling tijdens de opleiding. Met je coach heb je minstens zes keer per jaar een individueel gesprek over de sterkere en zwakkere kanten van je ontwikkeling en over de conclusies die je daaruit kunt trekken voor je verdere studie.

8

9


Ik ben teamleider in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Ik werk al zestien jaar bij deze werkgever. Ik wilde graag iets anders, maar wel bij dezelfde baas. Binnenkort word ik hier docent verpleegtechnische handelingen. Dat was een gezamenlijk idee: gebruik maken van de kwaliteiten die ik al heb. Mirjam van Middelkoop 35

10

beroep

Als leraar Gezondheidszorg en Welzijn leer je je leerlingen bewuster om te gaan met gezondheid en welzijn, zowel van henzelf als van anderen. De opleiding leidt je op tot tweedegraads docent. Je kunt hiermee lesgeven in de onderbouw van havo en vwo, aan het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (v-mbo) en aan scholen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE). Je leidt leerlingen op en begeleidt ze bij het opdoen en verwerken van kennis en vaardigheden tijdens hun stages in de beroepspraktijk. Samen met je collega-docenten ontwikkel je het onderwijs van jouw school. Met het diploma van de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn kun je ook buiten het reguliere onderwijs aan de slag. Grote gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen hebben bijvoorbeeld vaak praktijkopleiders of opleidingsfunctionarissen in dienst. Verder kun je als afgestudeerde ook een eigen opleidings- of trainingsbureau opzetten of werken als voorlichter of redacteur gezondheidszorg. Het onderwijs is continu in ontwikkeling. Er is steeds meer behoefte aan goede nieuwe docenten op allerlei vakgebieden, dus ook aan docenten Zorg en Welzijn voor v-mbo en mbo. Bij de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (LGW) leer je om onderwijs te verzorgen op het gebied van Gezondheidszorg en Welzijn, voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, inclusief het v-mbo en de volwasseneneducatie. Als afgestudeerd LGW’er mag je jezelf Bachelor of Education noemen. Als leraar Gezondheidszorg en Welzijn heb je te maken met drie verschillende beroepssectoren: Zorg, Welzijn en Onderwijs. In de sector Onderwijs leer je hoe je les moet geven. Voor vakinhoudelijke kennis kom je in aanraking met de sectoren Zorg en Welzijn. 11


praktijk

Je krijgt leerarrangementen om kennis en vaardigheden te verwerven. Hierin speelt de praktijk een belangrijke rol. Ook wordt aandacht besteed aan je persoonlijke groei.

Wat ik zo bijzonder vind aan Hogeschool Rotter-足 dam is dat je, naast lesgeven, organisatorische competenties leert, zoals het ontwikkelen van toetsen en leerplannen. Normaal doe je dat pas na jaren lesgeven. Mirelle van Hilten

12

13


meer informatie

Associate Degree Hogeschool Rotterdam biedt ook een Associate degree-opleiding, waarmee je wordt opgeleid tot onderwijsondersteuner op het gebied van praktijkbegeleiding of uiterlijke verzorging. Collegetijden Bij de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn heb je tijdens studiejaar 2009-2010 les op maandag- en dinsdagavond van 18.00 uur tot 22.00 uur. Kosten De kosten voor de aanschaf van literatuur kunnen variëren. Reken op een bedrag van ongeveer € 500,- per jaar. Daarnaast betaal je jaarlijks collegegeld; dit bedrag wordt ieder jaar gewijzigd. Voor het studiejaar 14

2009-2010 bedraagt het € 1320,-. Deeltijdstudenten komen niet in aanmerking voor studiefinanciering maar de lerarenopleidingen vormen als tekortvakken een uitzondering. Studenten uit alle deeltijdse lerarenopleidingen kunnen onder bepaalde voorwaarden (o.a. Nederlandse nationaliteit of daarmee gelijkgesteld) in aanmerking komen voor een Tegemoetkoming Lerarenopleiding (TL)

ming kun je terecht bij de regiokantoren van de Informatie Beheer Groep.

De tegemoetkoming is afhankelijk van je inkomen (van 2 jaar terug) en vergoedt een deel van je studiekosten. Het inkomen van de partner wordt niet meegerekend. Een aanvraag kan gedurende het hele cursusjaar worden ingediend. Voor informatie over de tegemoetko-

Titel Wanneer je de opleiding hebt afgerond, mag je de titel Bachelor of Education (B Education) achter je naam zetten.

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) of de school waar je al werkzaam bent, is in bepaalde gevallen bereid de studiekosten geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening te nemen. Ook studieverlof behoort tot de mogelijkheden. Leg daarom je studieplannen voor aan het CWI en/of je werkgever.

Doorstuderen Wil je na het behalen van je diploma verder studeren? Hogeschool

Rotterdam biedt ook masteropleidingen aan. Transfergroep Rotterdam – onderdeel van Hogeschool Rotterdam – biedt bovendien post hbo-programma’s en maatwerktrainingen of cursussen voor personeel in het onderwijs en de gezondheidszorg of welzijn. Kijk hiervoor op www.transfergroep.nl. Ook zijn er mogelijkheden om een masteropleiding aan een universiteit te volgen en een Master of Education te halen. Meer weten? Raadpleeg dan de hogeschool­gids van het huidige studiejaar bij de afdeling Studievoorlichting & Aansluiting. Je kunt ook kijken op hogeschool­ rotterdam.nl/hogeschoolgids.

voorzieningen

Internet en e-mail Computers, e-mail en internet spelen bij de studie een belangrijke rol. Hogeschool Rotterdam biedt haar studenten een digitale studeerkamer aan, N@tschool. Via een computer op de hogeschool of thuis kun je bijvoorbeeld studieopdrachten maken of met de docent of je medestudenten overleggen. Aan deze elektronische leeromgeving worden voortdurend nieuwe applicaties toegevoegd. Helpdesks Met vragen over computergebruik kun je terecht bij de Helpdesk ICT. Als Nederlands je tweede taal is, kun je gebruikmaken van het taalspreekuur, bijvoorbeeld om een werkstuk door te nemen of om advies te vragen

over hoe je je taalvaardigheid kunt verbeteren. Studeren met een beperking Studenten met een functiebeperking kunnen bij Hogeschool Rotterdam gewoon studeren. Voor de ruim 10 procent van de studenten die een handicap, een chronische ziekte of psychische problemen heeft, zijn er daarom speciale regelingen en voorzieningen. Bovendien kunnen studenten van het ‘PowerPlatform’ informatie en begeleiding geven. Kijk voor meer informatie op: hogeschoolrotterdam. nl/powerplatform Studerende moeders Zwanger zijn of een gezin hebben, kan een extra belasting zijn bij je studie. Het vergt nogal

wat geregel en uitzoekwerk en daarnaast blijkt dat (her)intredende studerende moeders tegen nogal wat knelpunten aanlopen die de toegang tot onderwijs of de studievoortzetting kunnen belemmeren. Via de website www. studerendemoeders.nl kunnen alle studenten met (a.s.) kinderen en (her)intredende moeders relevante informatie inwinnen. Restaurant en Kaatje P. Kom je direct uit je werk naar school, dan is het prettig dat je eerst even iets kunt eten. Op de locatie Museumpark kun je een eenvoudige warme maaltijd kopen. Ook kun je er terecht voor sandwiches, belegde broodjes en diverse dranken en snacks. In Kaatje P. kun je

na afloop van de colleges terecht om even na te praten. Er worden naast frisdranken ook lichtalcoholische dranken geserveerd. Mediatheek en studielandschap Een uitgebreide collectie boeken, vakbladen en naslagwerken is te vinden in de mediatheek. Deze is op collegeavonden geopend. Daarnaast is er onder meer een studielandschap met pc’s en videomonitoren, een kleurenprinter en een kopieerapparaat. Chipknip Voor zover je moet betalen voor de voorzieningen op de hogeschool, doe je dat met je chipknip. Je kunt je kaart in alle hogeschoolgebouwen opwaarderen. 15


16

toelating & aanmelden

Toelatingsvoorwaarden Om te worden toegelaten tot de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn moet je beschikken over minimaal een havo-, vwo-, of mbo-niveau 4-diploma.

benodigde boeken, kosten, examendata en aanmeldingsformulieren. Aanmelding voor de examens en/of voorbereidingscursussen moet altijd tegelijk gebeuren met de aanmelding voor de opleiding die je wilt volgen.

Toelatingsexamen 21+ Voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden, dan is het mogelijk een toelatingstraject te volgen, mits je op 1 oktober van het jaar dat je met je opleiding start 21 jaar of ouder bent. Het toelatingstraject bestaat uit twee verplichte onderdelen: de aanlegtest en het toelatingsexamen. De aanlegtest duurt twee uur en geeft inzicht in je capaciteiten, interesses, motivatie en leerstijl. Vervolgens doe je toelatingsexamen. Deze toelatingsexamens vinden plaats in maart, mei, juni, juli en augustus. Je kunt je door zelfstudie voorbereiden op het examen, maar het is ook mogelijk vanaf januari speciale voorbereidingscursussen te volgen. Bij de afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kun je terecht voor meer informatie over het toelatingsexamen en het aanvragen van een informatiegids. Ook kun je er voorbeeldexamens inzien. In de informatiegids vind je informatie over de examenvakken, voorbereidingscursussen,

Buitenlandse diploma’s Je kunt je met een buitenlands diploma inschrijven voor een opleiding als dit gelijkwaardig is aan het vereiste Nederlandse diploma. Hogeschool Rotterdam oordeelt of het buitenlandse diploma gelijkwaardig is. Met een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig is erkend, moet je nog wel slagen voor een toelatingstoets ‘Nederlands als tweede taal’. Alleen als je in het bezit bent van een diploma van het staatsexamen ‘Nederlands als tweede taal - programma II’ (NT2) hoef je de toelatingstoets van de hogeschool niet af te leggen. De medewerkers van de afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kunnen je hierover meer informatie geven. Aanmelden Je kunt je aanmelden op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden. Het programma dat daarvoor zorgt heet ‘Studielink’. Je bent dan

via Studielink ook meteen aangemeld bij de Informatie Beheer Groep in Groningen. Op de site vind je een handleiding waarin je kunt lezen hoe je je aanmeldt. Intakegesprek Wie zich aanmeldt voor een deeltijdopleiding wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Vragen die in het gesprek aan de orde komen zijn: Heb je een relevante vooropleiding? Wat is je werkervaring? Biedt je werk voldoende faciliteiten voor deze opleiding? En wat zijn de redenen om met deze opleiding te starten? Vragen Met vragen over de opleiding en kun je terecht bij de afdeling Studievoorlichting & Aansluiting van Hogeschool Rotterdam. Open dagen en avonden Door het jaar heen organiseren we een aantal open dagen en avonden. Daar krijg je naast algemene informatie ook specifieke informatie over de deeltijdopleiding van je voorkeur. Tweede- en derdejaarsstudenten vertellen over de opleiding en over hun werk. De data van de open dagen en avonden vind je op hogeschoolrotterdam.nl

Meer informatie Afdeling Studievoorlichting & Aansluiting beantwoordt alle vragen. Je kunt er terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.30 uur, op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Bel: (010) 794 44 00 Schrijf: afdeling Studievoorlichting & Aansluiting, Postbus 25035, 3001 HA Rotterdam Fax: (010) 794 43 89 E-mail: studievoorlichting@hro.nl Internet: hogeschoolrotterdam.nl Of kom gewoon langs: Museumpark 40, Rotterdam (ingang tegenover metro­ station Dijkzigt). 17


EK AD E M

M

SB

OM

PJ E

S

LE

RU

ING

OU

ERD

L EV AR

1 TZ E

AS

M

US

BR

UG

D

A. V AN

EV OR

SELW

EG

RICHTING

AAN

NW STADIO

DORDTS

HILLE

DIJK

ELAAN

AN

STREVELSW

EG

EG

RUG RDB OO

AT

INW

NEN BRIE

RA

BRIE

ID

ST

PUTSEL LA LSE

ZU

EG

BRE

EG

M NW

Officiële opleidingsnaam:

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad

in Gezondheidszorg en Welzijn

Colofon De deeltijdbrochure Leraar Gezondheidszorg en Welzijn (bachelor) is gemaakt in opdracht van Hogeschool Rotterdam.

G EWE

OLYMPIAWEG

VA A

Hogeschool Rotterdam

A16

OM

OP

CAPELLE

RICHTING BREDA / GORINCHEM

BO

AN

M

KRUISW

CK

JE

LA

M

GROENE

RIJ

DE ESCH

M

EUROMAST PARK

Instelling: M

G

ENE

W ES

ER

K EDIJ

LA SLAAN

IJK

M ERASMUS MC

SE P

K

AN

¬ Locatie Blaak Blaak 10 3011 TA Rotterdam

IL

AS B

LING

EDIJ

OR

Informatie Beheer Groep (050) 599 77 55

W

M WEST BLAAK

HILLELAAN

¬ Locatie Wijnhaven Wijnhaven 61 3011 WN Rotterdam

HON MA

MAASTUNNEL

Helpdesk Dyslexie (010) 794 40 86

M

OUD

BO

M

K RA

M

M OOSTPLEIN

RICHTING DEN HAAG / UTRECHT

G RO

AAT

GEL

M

GEL

ST R

SIN

STATION BLAAK

COOLSIN

SEN

DS E

KRALINGSE BOS

BOEZEMWEG

HI M

PLE

¬ Locatie Wijnhaven Wijnhaven 107 3011 WJ Rotterdam

¬ Locatie Kralingse Zoom Kralingse Zoom 91 3063 ND Rotterdam

18

US OCH

SE

RLAAN

GOU

NA

SINGEL

Stichting Handicap en Studie (030) 275 33 00

R

¬ Locatie Pieter de Hoochweg Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam

IJK

ES MATHEN

M

¬ Locatie Academieplein G.J. de Jonghweg 4-6 3015 GG Rotterdam

ELSD

WEE

WESTER

Studeren met een beperking (010) 794 62 48

¬ Locatie Museumpark Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

BEUK

’S-GRAVENDIJKWAL

Hogeschool Rotterdam Afdeling Studie­ voorlichting & Aansluiting (010) 794 44 00

Locaties hogeschool

M

WEG

Belangrijke telefoon– nummers

A16

SC

EN STAT

CENTRAAL STATION

EG

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn ¬ Locatie Museumpark

Het algemene postadres van Hogeschool Rotterdam: Postbus 25035 3001 HA Rotterdam Het centrale telefoonnummer: (010) 794 41 41 Afdeling Studievoorlichting & Aansluiting: (010) 794 44 00 E-mail: studievoorlichting@hro.nl Studenten Service Center: (010) 794 42 00 E-mail: studentregistratie@hro.nl Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Uitgave: Hogeschool Rotterdam, Afdeling Communicatie Redactie: Birgit Theijssen e.a. Fotografie: Jan Nass Vormgeving: Bruikman Reclamestudio Tekst: Journalinda, Linda van der Klooster Drukker: Schefferdrukkerij 19Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.