Page 1

Personeel en Arbeid Deeltijd


tien redenen om de deeltijdopleiding Personeel

en Arbeid van Hogeschool Rotterdam te volgen:

Inhoudsopgave tien redenen om de deeltijdopleiding Personeel en Arbeid van Hogeschool Rotterdam te volgen rotterdams onderwijs model maatwerk opleiding beroep praktijk meer informatie voorzieningen toelating & aanmelding belangrijke telefoonnummers en locaties Hogeschool Rotterdam 2

2 3 5 6 10 13 16 18 20 22

1] 2] 3] 4] 5]

Opleidingen, cursussen en werk足ervaring tellen mee. Curriculum is afgestemd op de individuele student. Persoonlijke studieloopbaancoach.

Direct toepasbaar op de werkvloer.

Docenten afkomstig uit het werkveld.

6] 7] 8] 9] 10]

Onderwijs op hoog niveau.

Kortere studietrajecten mogelijk.

Zakelijk en sociaal.

Ruime parkeermogelijkheden en restaurant. Je bent hier geen nummer.


rotterdams onderwijs model Hogeschool Rotterdam werkt volgens het Rotterdams Onderwijs Model (ROM). Dat wil zeggen dat al onze opleidingen een ideale balans hebben tussen kennis, praktijk en professionele ontwikkeling. Kennis en kunde In de deeltijdopleidingen koppelen we praktijk aan theorie: vraagstukken waar je in je werk tegenaan loopt, breng je tijdens de lessen in, en andersom voer je ook opdrachten voor je opleiding op je werk uit. Zo leer je theorieĂŤn, modellen en concepten praktisch toe te passen. Professionele groei Zo lang als je opleiding duurt, maak je deel uit van een vaste studieloopbaangroep. Een studieloopbaancoach begeleidt de groep, maar ook jou persoonlijk. Twijfel je over de te kiezen vakken of over je capaciteiten? Het studieloopbaantraject biedt je de kans je te verdiepen, zodat je als professional groeit. Een goed voorbeeld van hoe de Rotterdamse aanpak werkt!

3


4


maatwerk De standaard deeltijdopleiding duurt vier jaar. In de praktijk volgen sommige studenten niet zo’n ‘standaard’ opleiding. Afhankelijk van je vooropleiding kan in een gesprek met de intakecoördinator van het deeltijdteam worden bekeken of je een verkorte opleiding kunt volgen. Dit geldt voor mensen die een verwante of beperkt verwante mbo-opleiding hebben voltooid. Maar ook voor vwo’ers en voor belangstellenden met het propedeusediploma van een verwante hbo- of universitaire opleiding.

5


opleiding

Voor wie bestemd? Misschien werk je al een aantal jaren in een functie als management­ assistent of intercedent. Je bent nu klaar voor een nieuwe stap in je carrière. Je zou bijvoorbeeld willen doorgroeien naar een leiding­ gevende functie, maar daarvoor wordt wel een hbo-diploma gevraagd. Het is ook mogelijk dat je al een hbo-opleiding achter de rug hebt, maar dat je van beroep wilt veranderen. Of je hebt een eerdere hboopleiding niet afgemaakt en je wilt nu toch het bijbehorende diploma - én de carrièreperspectieven! - verwerven. Een deeltijdopleiding van Hogeschool Rotterdam is in al die gevallen een efficiënte weg naar het diploma. Want je leert niet meer dan nodig is en ook niet langer dan nodig is. Je krijgt de hulp en begeleiding waaraan je zelf behoefte hebt. Studieduur Afhankelijk van wat je aan bagage meeneemt, duurt de opleiding drie tot vier jaar. Studiebelasting Reken op twintig uur studie per week, inclusief zelfstudie en het bijwonen van de lessen. Wij raden je aan een weekplan te maken, waarin je ook het voorbereiden op colleges en tentamens, en het maken van studieopdrachten inplant. Studieprogramma Elk studiejaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Hogeschool Rotterdam volgt zoveel mogelijk de schoolvakanties van de basisscholen in de regio. In deze vakantieperioden worden doorgaans geen colleges gepland. In de hele opleiding staat praktijkgericht6


heid centraal: de opdrachten komen uit de praktijk en je voert ze doorgaans uit in je eigen beroep. De volgende beschrijving van de programma’s per jaar geldt uiteraard voor het volledige vierjarige programma: Propedeutische fase Het eerste jaar is de propedeuse. Je volgt inleidende colleges integraal personeelsmanagement, arbeidsmarktverkenning en toegepaste psychologie. Verder maak je kennis met voor de opleiding relevante modulen, zoals recht, communicatieve vaardigheden, budgetteren en verzuimbeleid. In deze beginfase van de opleiding verwerf je ook economische basiskennis. Hoofdfase Vanaf het tweede studiejaar heb je werk nodig van minimaal 16 uur per week, dat door de opleiding als relevant is beoordeeld. De hoofdfase is gericht op verdieping van datgene wat in de prope­ deuse aan de orde is geweest. Voorbeelden van modulen zijn: arbo-beleid, onderhandelen en conflicthantering, sociale zekerheid, arbeidsbemiddeling. Je werkt in deze fase van de opleiding verder aan de competenties van beroepsbeoefenaar, nu op midden- en bachelorniveau. Het ‘handwerk’ van de beroepsbeoefenaar beheers je inmiddels redelijk en ga je steeds beter uitvoeren. Daarnaast richt je je in de hoofdfase van de opleiding op beleidsmatige aspecten van het beroep, waarbij je analytische vaardigheden inzet. In het vierde jaar volg je tevens één van de twee minors, die je de mogelijkheid geven je aandacht te focussen op een bepaald onderdeel van je vakgebied. 7


Werk De opleiding Personeel en Arbeid vindt het essentieel om een goede samenwerking te hebben met werkgevers. Werkgevers maken het immers mogelijk dat onze studenten het beroep kunnen leren en het zich eigen kunnen maken. In overleg met het beroepenveld is een aantal criteria vastgesteld waaraan de werkplek van onze hbo-deeltijdstudenten moet voldoen. EĂŠn van de docenten zal in een gesprek met de werkgever moeten kunnen vaststellen of de werkplek (nog) aan de gestelde eisen voldoet. Vanaf het tweede jaar van de deeltijdopleiding is het voor alle deeltijdstudenten verplicht om voor minstens 16 uur per week relevant werk te verrichten. In het eerste jaar is relevant werk niet verplicht. Wel verwacht de opleiding dat je in het eerste jaar werk hebt, of in het verleden minstens ĂŠĂŠn jaar werkervaring hebt opgedaan. Studenten zoeken zelf werk dat voldoet aan de gestelde eisen. De eisen hebben betrekking op het soort werk (bijvoorbeeld op een personeelsafdeling, bij een uitzendbureau, een centrum voor werk en inkomen of een re-integratiebedrijf) en op het niveau (niet alleen administratief uitvoerend, maar ook beleidsvormend). Begeleiding Natuurlijk ben je prima in staat je eigen studieplanning te maken en die te volgen. Maar in periodes waarin je er niet helemaal uitkomt, kun je altijd een beroep doen op je persoonlijke studieloopbaancoach en het hoofd studentzaken. Voor hen ben je geen nummer. Zij stellen belang in je vorderingen en zullen je op het moment dat je daaraan zelf behoefte hebt, de helpende hand reiken om op schema te komen en te blijven. 8


Uiteraard kun je ook altijd bij de vakdocenten terecht met je vragen en opmerkingen. Tijdens de les, maar ook daarbuiten: een vraag kun je per e-mail of telefonisch stellen. Docenten proberen je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ten slotte zul je ervaren dat je ook veel steun ondervindt van je medestudenten. Wie beweert dat studeren naast een volle baan ten koste gaat van sociale contacten, vergeet dat ook tijdens zo’n opleiding waardevolle zakelijke Ên persoonlijke netwerken ontstaan. Afstudeerfase In het vierde jaar van de opleiding werk je voor een deel aan de door jou gekozen minor. Het laatste deel van het vierde jaar ben je vooral bezig met afstuderen. Je eigen werkgever zal dan optreden als opdrachtgever voor een afstudeeropdracht. Dat kan een opdracht zijn die in het verlengde van je minor ligt.

9


beroep

Personeel en Arbeid is een brede opleiding, die je opleidt voor allerlei functies waarin je te maken krijgt met mensen en werk. Kom je in het personeelswerk terecht, dan werk je in een bedrijf, instelling of organisatie. Bijvoorbeeld als personeelsfunctionaris waarbij je personeel werft en selecteert, arbeidsvoorwaarden uitvoert, werknemers begeleidt en ontslagzaken voorbereidt.


Je kunt adviseren over verbetering van arbeidsomstandigheden en over de bijbehorende financiële aspecten daarvan. Je praat met het management en met de medewerkers. Hoe kleiner het bedrijf, des te veelzijdiger je taak zal zijn; in een groot bedrijf kun je je meer specia­li­seren. Op het terrein van de arbeidsbemiddeling kun je een baan vinden als mobiliteitsmedewerker, loopbaanadviseur, intercedent, trajectbegeleider of bemiddelaar. Bijvoorbeeld bij Centra voor Werk en Inkomen (de voormalige arbeidsbureaus) of uitzendbureaus, maar ook bij werkgelegenheidsprojecten. Afgestudeerden Personeel en Arbeid zijn ook aan het werk als opleider of trainer, als organisatieadviseur, als vakbondsbestuurder of als arbeidsdeskundige bij een Arbodienst. Werkgelegenheid Als deeltijdstudent heb je in principe al een baan die relevant is voor de gekozen opleiding. Veel studenten krijgen tijdens de opleiding van hun werkgever de kans geboden om – eventueel op tijdelijke basis – een leidinggevende of beleidsfunctie te vervullen. Werkgevers zijn doorgaans erg geïnteresseerd in afgestudeerde deeltijdstudenten, omdat het voltooien van een hbo-opleiding naast het werk getuigt van een grote inzet en doorzettingsvermogen. De arbeidsmarkt voor afgestudeerde P&A’ers is goed. In de Randstad, maar ook buiten de regio en zelfs in het buitenland zijn er mogelijkheden.

11


12


praktijk

De eerste-, tweede- en vierdejaarsstudenten volgen de lessen op maandag- en woensdagavond. De derdejaarsstudenten volgen de lessen op dinsdag- en donderdagavond. In het restaurant van de hoge­ school gebruik je een warme maaltijd, terwijl je samen met enkele klasgenoten over een studieopdracht praat waar je deze week mee bezig bent geweest. Terwijl de één nog iets gaat kopiëren, loop je zelf nog even naar je studieloopbaanbegeleider om te praten over je afwezigheid van de vorige week. Gelukkig is hij of zij op de lesavonden aanwezig, zodat studenten dit soort praktische problemen snel kunnen afhandelen. Na afloop van het eerste college is er tijd ingeruimd voor een projectopdracht. Er staan genoeg computers om aan te werken en ook zijn er kleine zelfstudieruimtes waar kleine groepen studenten ongestoord kunnen overleggen over de aanpak van een project. Ook de mediatheek is open, zodat je ruim de gelegenheid hebt wat studiemateriaal uit te zoeken. Op woensdagavond kun je een stuk vroeger aanwezig zijn op de hogeschool. Omdat er nogal wat colleges op het programma staan, bespreek je eerst de leerstof van de week met een studiegenoot en vergelijk je de aantekeningen met elkaar. Het zijn niet altijd even gemakkelijke vakken, maar samen kom je er goed uit, is je ervaring. Gelukkig is er die avond alleen tijdens het eerste blok een hoorcollege. Daarna volgen de werkcolleges. Die zijn altijd zeer inspannend, omdat je heel intensief met elkaar samenwerkt aan bepaalde cases.

13


Adiante Rensch: “Tijdens je opleiding moet je prioriteiten stellen” Het bedrijfsleven trok hem aan, vertelt Adiante Rensch, vooral een eigen zaak leek hem wel wat. Zijn carrière liep echter anders. “Ik werkte als intercedent bij een uitzendbureau in Rotterdam-Zuid, waar mensen van divers pluimage langskwamen. Daar merkte ik dat het omgaan met mensen mij goed afging en dat ik me daarin verder wilde ontwikkelen.” Bij Croon Elektrotechniek BV kon hij aan de slag als recruiter. Daarnaast volgde hij de opleiding Personeel en Arbeid. “Een zware combinatie”, geeft Adiante toe. “Als je niet kiest voor de opleiding en je prioriteiten blijft leggen bij je werk, wordt het bijna een onmogelijke opgave.” Wat dat aangaat vond hij de training zelfmanagement een eye opener. Ook de supervisiebijeenkomsten waren als een spiegel voor hem. “Je krijgt goed zicht op de manier waarop je overkomt op anderen in je werk, de opleiding en thuis. Dat kan heel confronterend zijn.” Tijdens zijn opleiding kon hij bij zijn werkgever aan de slag als human resource-adviseur op de afdeling Human Resource Management. Daar voelt hij zich als een vis in het water. “Voor mijn afstuderen onderzoek ik de stijl van leidinggeven binnen de organisatie en ontwikkel ik daar een training voor. Dat is het aardige van de opleiding: je kunt veel van wat je leert toepassen in je werk.” En wat hij hierna gaat doen? “ In mijn huidige functie zijn voldoende ontplooiings­ mogelijkheden, maar op de lange termijn is een eigen human resource adviesbureau wel erg aantrekkelijk.”

14


Anja Schröder: “De opleiding sluit naadloos aan bij mijn werk” “Tijdens mijn werk als teamleider in een kuuroord voor moeders en kinderen hield ik me al bezig met werving en selectie, teambuilding, coachen en het geven van trainingen”, vertelt Anja Schröder over haar werk in Duitsland. “Ik had een verpleegkundige achtergrond maar vond deze kant van mijn werk zo boeiend dat ik besloot Personeel en Arbeid te gaan studeren.” Het was gemakkelijker gezegd dan gedaan, want in Duitsland bestaat zo’n opleiding niet. Door een vriendin kende ze al wat Nederlands en op de open dag in Rotterdam was het besluit snel genomen. Diploma’s werden gekeurd, het staatsexamen NT2 gedaan en voor ze het wist woonde ze in Nederland. Bij de Stichting Filadelfia Zorgverlening kon ze aan de slag als zorgkundige coach voor verstandelijk gehandicapten. “In het eerste jaar is relevant werk nog niet nodig. Daarna stapte ik over naar de kersverse afdeling Personeel & Orga­ nisatie. Toen begon de opleiding pas echt goed voor me te leven.” In de opleiding wordt veel aandacht gegeven aan de professionele ontwikkeling van iedere student afzonderlijk. Zo leerde ze hoe belangrijk de netwerken van medestudenten kunnen zijn. “Maak er gebruik van”, geeft ze als tip, “en wees niet bang om vragen te stellen. Om het vak goed onder de knie te krijgen kun je immers niet zonder de kennis en ervaring van anderen.” En wat ze heel belangrijk vindt in de opleiding: “Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces en stel zelf je prioriteiten.”

15


meer informatie

Lesplaats Hogeschool Rotterdam biedt de opleiding Personeel en Arbeid aan in Rotterdam, locaties Wijnhaven 107 en 61. Collegetijden De lessen van de eerstejaars, tweedejaars en vierdejaars studenten deeltijdopleiding Personeel en Arbeid worden gegeven op maandagen woensdagavond. De derdejaars studenten hebben les op de dinsdagen don­derdagavond. Alle lessen vinden plaats van 18.25 tot uiterlijk 22.40 uur. Aanwezigheidsplicht Bij een aantal lessen geldt een aanwezigheidsplicht. Voor het overige zijn de lessen facultatief. Je kunt dan met medestudenten afspraken 16

maken voor een rouleer­ systeem, waarbij je aan­tekeningen deelt. Kosten Het collegegeld voor 2010 - 2011 is nog niet bekend als de brochures worden gedrukt. De bedragen worden elk jaar in februari vastgesteld. In 2009 - 2010 bedroeg het collegegeld voor de deeltijdopleiding € 1.320,-. Als deeltijdstudent kom je niet in aanmerking voor studiefinanciering. Instellingscollegegeld Studenten uit niet EER-landen betalen instellingscollegegeld. Kijk voor de tarieven en uitzonderingen op hogeschoolrotterdam. nl/collegegeld.

Studenten die al in het bezit zijn van een hbo- of wo-diploma betalen voor de meeste opleidingen instellingscollegegeld. Kijk voor de tarieven en uitzonderingen op hogeschoolrotterdam. nl/collegegeld. Voor de aanschaf van boeken, readers en andere studiematerialen kun je rekenen op on­ ge­veer € 250,- per jaar. Jaarlijks zijn er voor deeltijdstudenten één of twee conferenties in het programma opgenomen. Dat zijn twee- of driedaagse bijeenkomsten die plaatsvinden op een conferentieoord. Tijdens deze conferenties biedt de opleiding in een gecomprimeerde vorm onderwijs aan. De kosten voor deelname (inclusief overnachting en eten)

bedragen maximaal € 150,- per conferentie. Op kosten van de werkgever Uit ervaring weten we dat veel werkgevers bereid zijn de studiekosten geheel of gedeeltelijk voor hun rekening te nemen. Ook is het mogelijk voor een aantal uur in de week studieverlof aan te vragen. Sommige studieopdrachten zijn goed te combineren met projecten op je werk. In dat geval snijdt het mes aan twee kanten en kun je misschien studietijd en werktijd voor een deel met elkaar combineren. Uiteraard voer je hierover zelf overleg met je werkgever.


Persoonlijk ontwikkelings­plan Het curriculum biedt veel ruimte om je persoonlijk te ontwikkelen. Enerzijds is jouw programma afgestemd op het niveau van je eigen competenties, anderzijds is er ruimte voor jouw persoonlijke voorkeuren. Zo volg je in het vierde jaar een minor naar eigen keuze. De opleiding Personeel en Arbeid biedt de minoren Beleidskunde en Human Talent aan. Het is echter ook mogelijk een minor van een andere opleiding te volgen, mits die aansluit bij het beroepsprofiel van Personeel en Arbeid, zoals de minoren Arbeid en gezondheid en Starten eigen bedrijf. Werken en studeren De deeltijdopleiding is zo ingericht dat de com-

binatie van werk en op­ leiding je zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt. Zo kun je het merendeel van je studieopdrachten op je werk uitvoeren en hoef je niet al je vrije tijd op te offeren aan de opleiding. Al zul je toch ook thuis tijd vrij moeten maken om te studeren voor tentamens en toetsen. De opleiding is pittig en zeker op de langere termijn is een goede planning erg belangrijk. Doorstuderen na je diploma Mocht je na het behalen van je bachelordiploma verder willen studeren, dan biedt Rotterdam Business School, onderdeel van Hogeschool Rotterdam, de opleidingen Master of Business Administration en Consultancy and

Entrepreneurship aan. Daarnaast wordt met de Erasmus Universiteit Rotterdam (Sociologie en Bestuurskunde) en de Universiteit van Tilburg (Personeelswetenschappen) overleg gevoerd over doorstroom­ programma’s, die een naadloze aansluiting met de universitaire master­ opleidingen mogelijk moet maken. Kenniscentra Bij de masteropleidingen van Hogeschool Rotterdam spelen de kenniscentra een belangrijke rol. In deze kenniscentra verdiepen docenten en studenten van diverse opleidingen samen met professionals uit de beroepspraktijk zich in vraagstukken die om een multidisciplinaire aanpak vragen. Voor

deze deeltijdopleidingen is het kenniscentrum Arbeid en Gezondheid en het kenniscentrum Arbeidsmarktvraag­ stukken relevant. Titel Voor de naam hboopleiding wordt nu de internationaal erkende naam bacheloropleiding gebruikt. Na diplomering mogen studenten van de opleiding Personeel en Arbeid de titel Bachelor of Business Administration (BBA) voeren. Competenties Personeel en Arbeid is een competentie­ gerichte opleiding. Dat wil zeggen dat je tijdens de opleiding werkt aan de competenties die het werkveld stelt aan de beginnende beroeps­ beoefenaar. Voorbeelden 17


daarvan zijn initiatief nemen, mondelinge en schriftelijke communicatie, gevoel voor de organisatie, analytisch vermogen, adviseren. Die competenties oefen je in beroepsgerichte taaksituaties, zoals bijvoorbeeld advisering bij het tot stand komen van personeelsbeleid, voorlichting, werving en selectie; training, advisering bij afvloeiing en ontslag. Meer weten? Kijk dan op hogeschoolrotterdam.nl

voorzieningen

Internet en e-mail Computers, e-mail en internet spelen bij de studie een belangrijke rol. Hogeschool Rotterdam biedt haar studenten daarom een digitale studeerkamer aan: N@tschool. Via een computer op de hogeschool of thuis kun je daarmee onder meer studieopdrachten maken en met je docent of mede­ studenten overleggen. Aan deze elektronische leeromgeving worden voortdurend nieuwe applicaties toegevoegd. Iedere student krijgt van de hogeschool een eigen e-mailadres. Helpdesks ICT en taal Met vragen over computergebruik kun je terecht bij de Helpdesk ICT. Indien Nederlands je tweede taal is, kun je

18

gebruikmaken van het taalspreekuur, bijvoorbeeld om een werkstuk door te nemen of om advies te vragen over hoe je je taalvaardigheid kunt verbeteren. Studeren met een beperking Studenten met een functiebeperking kunnen ook bij ons studeren. Voor studenten die een handicap, een chronische ziekte of psychische problemen hebben, zijn er daarom speciale regelingen en voorzieningen. Vraag bij de decaan van je locatie welke mogelijkheden er zijn voor jou, het liefst voordat je met je opleiding begint. Ook kunnen studenten van het ‘Power­Platform’ informatie en begeleiding geven.


Kijk voor meer informatie op: hogeschoolrotterdam.nl/powerplatform. Studerende moeders Zwangerschap of studeren in combinatie met andere gezinverantwoordelijkheden vormt een extra belasting. Het vergt nogal wat regel en uitzoekwerk, daarnaast blijkt dat (her) intredende studerende moeders tegen nogal wat knelpunten aanlopen die de toegang tot onderwijs of de studievoortzetting kunnen belemmeren. Via de website www. studerendemoeders.nl kunnen alle studenten met (a.s.) kinderen en (her-)intredende moeders relevante informatie inwinnen. Restaurant Op onze locaties Wijnhaven 107 en 61 kun je

terecht voor sandwiches, belegde broodjes en diverse dranken en snacks. Mediatheek en studielandschap Een collectie boeken, vakbladen en naslagwerken is te vinden in de mediatheek. Deze is centraal in het studielandschap. Daarnaast zijn in het studielandschap pc’s, videomonitoren, een kleurenprinter en een kopieerapparaat aanwezig.

Studentendecanen Studentendecanen werken onafhankelijk en vertrouwelijk. Je kunt bij hen terecht als je persoonlijke problemen hebt, als je twijfelt over je studiekeuze en met vragen over geld­zaken, over wet- en regelgeving, over studieaanpak en over speciale voor­zieningen. Het decanaat verzorgt ook trainingen (o.a. faalangsttraining, cursus studiekeuze, assertiviteitstraining).

Chipknip Voor zover je moet betalen voor de voorzieningen op de hogeschool, doe je dat op alle locaties met je chipknip. Je kunt je kaart in het hogeschoolgebouw opwaarderen.

19


toelating & aanmelding

Toelatingsvoorwaarden Voor de vierjarige deeltijdopleiding Personeel en Arbeid moet je minimaal een havo-, vwo- of mbo-niveau 4-diploma hebben. Vanaf het tweede studiejaar moet je minimaal 16 uur per week werkzaam zijn in een relevante functie. Toelatingsexamen 21+ Voldoe je niet aan de toelatingsvoor­ waarden, dan is het mogelijk een toelatings­ traject te volgen, mits je op 1 oktober van het jaar dat je met je opleiding start 21 jaar of ouder bent. Het toelatingstraject bestaat uit twee onderdelen; de aanlegtest en het toelatingsexamen. De aanlegtest duurt twee uur en geeft inzicht in je capaciteiten, interesses, motivatie en leerstijl. Vervolgens doe je toelatingsexamen. Deze toelatingsexamens vinden plaats in april, mei, juni, juli en augustus. Je kunt je door zelfstudie voorbereiden op het examen, maar het is ook mogelijk vanaf januari speciale voorbereidingscursussen te volgen. Bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kun je terecht voor meer informatie over het toelatingsexamen en het aanvra20

gen van een informatiegids. In deze gids vind je informatie over de examenvakken, voorbereidingscursussen, voorbeeldexamens, benodigde boeken, kosten, examendata en aanmeldingsformulieren. Aanmelding voor de examens en/of voorbereidingscursussen moet altijd tegelijk gebeuren met de aanmelding voor de opleiding die je wilt volgen. Aanmelden voor de opleiding verloopt via Studielink. Kijk voor meer informatie op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden. Buitenlandse diploma’s Je kunt je met een buitenlands diploma inschrijven voor een opleiding als dit gelijkwaardig is aan het vereiste Nederlandse diploma. Hogeschool Rotterdam oordeelt of het buitenlandse diploma gelijkwaardig is. Met een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig is erkend, moet je nog wel slagen voor een toelatingstoets ‘Nederlands als tweede taal’. Alleen als je in het bezit bent van een diploma van het staatsexamen ‘Nederlands als tweede taal - programma II’ (NT2) hoef je de


toelatingstoets van de hogeschool niet af te leggen. De medewerkers van Afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kunnen je over dit onderwerp meer informatie geven.

Vragen Met vragen over de opleiding en het aanmelden kun je terecht bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting van Hogeschool Rotterdam.

Aanmelden Je kunt je digitaal aanmelden op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden. Het programma dat daarvoor zorgt heet ‘Studielink’. Op de site vind je een handleiding waarin je lezen kunt hoe je je aanmeldt.

Open dagen en avonden Door het jaar heen organiseren we een aantal open dagen en avonden. Daar krijg je naast algemene informatie ook specifieke informatie over de deeltijdopleiding van je voorkeur. De data van de open dagen en avonden vind je op hogeschoolrotterdam.nl.

Intakegesprek Voor aspirant-studenten die een verwante of beperkt verwante mbo-opleiding hebben voltooid of die al een propedeuse hebben behaald voor een verwante hboof universitaire opleiding, en voor vwo’ers, kan een verkorte route tot de mogelijk­ heden behoren. Om dit te beoordelen wordt met jou een intakegesprek gevoerd.

Meer informatie Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting. Op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.30 uur. Op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

(010) 794 44 00 studievoorlichting@hro.nl hogeschoolrotterdam.nl Bezoekadres Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

21


EK AD E

S PJ E

SB

RU

ERD

L EV AR

TZ E

ER

K EDIJ

AS

M

US

BR

UG

M

A. V AN

G

CK

7

EV OR

SELW

EG

RICHTING

A16

AAN

NW STADIO

DORDTS

HILLE

DIJK

ELAAN

AN

STREVELSW

EG

EG

RUG RDB OO

AT

INW

NEN BRIE

RA

PUTSEL

BRIE

ID

ST

M

LA LSE

ZU

OM

OP

BO

AN

EG

BRE

EG

G EWE

OLYMPIAWEG

M VA A

NW

CAPELLE

RICHTING BREDA / GORINCHEM

JE

LA

M

KRUISW

RIJ

DE ESCH

M

EUROMAST PARK

GROENE

LA SLAAN

IJK

M ERASMUS MC

SE P

K

D

BO

OM

M

ING

OU

LING

EDIJ

AN

¬ Locatie Blaak Blaak 10 3011 TA Rotterdam

LE

AS B

OUD

OR

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (050) 599 77 55

IL

HILLELAAN

¬ Locatie Wijnhaven Wijnhaven 61 3011 WN Rotterdam

W

MAASTUNNEL

Helpdesk Dyslexie (010) 794 40 86

6

45

1 W ES

3

M WEST BLAAK

MA

ENE

2

M

M HON

M

K RA

M

M OOSTPLEIN

RICHTING DEN HAAG / UTRECHT

G RO

AAT

GEL

M

GEL

ST R

SIN

STATION BLAAK

COOLSIN

SEN

N

DS E

KRALINGSE BOS

BOEZEMWEG

HI M

PLE

¬ Locatie Wijnhaven Wijnhaven 107 3011 WJ Rotterdam

¬ Locatie Kralingse Zoom Kralingse Zoom 91 3063 ND Rotterdam

22

US OCH

SERLAA

GOU

NA

SINGEL

Stichting Handicap en Studie (030) 275 33 00

R

¬ Locatie Pieter de Hoochweg Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam

IJK

ES MATHEN

M

¬ Locatie Academieplein G.J. de Jonghweg 4-6 3015 GG Rotterdam

ELSD

WEE

WESTER

Studeren met een beperking (010) 794 62 48

¬ Locatie Museumpark Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

BEUK

’S-GRAVENDIJKWAL

Hogeschool Rotterdam Afdeling Studie­ voorlichting & Aansluiting (010) 794 44 00

locaties hogeschool

M

WEG

belangrijke telefoon– nummers

A16

SC

EN STAT

CENTRAAL STATION

EG

Personeel en Arbeid ¬ Locatie Wijnhaven 107 Personeel en Arbeid ¬ Locatie Wijnhaven 61


Instelling:

Hogeschool Rotterdam

OfficiĂŤle opleidingsnaam:

Personeel en Arbeid

colofon De deeltijdbrochure Personeel en Arbeid is gemaakt in opdracht van Hogeschool Rotterdam. Het algemene postadres van Hogeschool Rotterdam: Postbus 25035 3001 HA Rotterdam Het centrale telefoonnummer: (010) 794 94 94 Afdeling Studievoorlichting & Aansluiting: (010) 794 44 00 E-mail: studievoorlichting@hro.nl Studenten Service Center: (010) 794 42 00 E-mail: studentregistratie@hro.nl Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Uitgave: Hogeschool Rotterdam, Afdeling Communicatie Redactie: Birgit Theijssen e.a. Fotografie: Jan Nass Vormgeving: Bruikman reclamestudio Drukker: Schefferdrukkerij

23


Opleidingsbrochure Hogeschool Rotterdam Personeel en Arbeid deeltijd  
Opleidingsbrochure Hogeschool Rotterdam Personeel en Arbeid deeltijd  

Opleidingsbrochure Hogeschool Rotterdam Personeel en Arbeid deeltijd

Advertisement