Page 1

Bedrijfseconomie voltijd regulier IFM11D-FBEVTSR (jaar 1) Onderwijsperiode 1 ROM

Cursusnaam Onderwijsperiode 1.1

Cursuscode

KG KG KG PG PG SG SG

commerciële economie ; management FINCEM0111 bedrijfsadministratie ; bedrijfseconomie FINBAC0111 inleiding recht en ondernemingsrecht FBEREC0111 planning & control ; bedrijfssimulatiespel: Maqqy FBEPRO0114 Excel FINICT0111 spelling en rapporteren FINNED0211 studieloopbaancoaching (50%); beroepspraktijkoriëntatie FBESLC0201

KG KG KG KG KG PG PG PG PG PG

algemene economie kwantitatieve methoden met Excel bedrijfsadministratie bedrijfseconomie logistiek: inleiding ondernemingsplan - financieel plan access rapportagetechnieken en schrijfvaardigheid basic writing skills sport Deficiëntie-/ Keuzemodules studieloopbaancoaching

sp

2 3 2 3 1 2 1

Praktische oefening Opmerkingen

contacttijd x 50 min.

4 (2x2) 4 (2x2) 4 3 2 2 1

Toets

Onderwijsperiode 2 contacttijd x 50 min.

Toets

Onderwijsperiode 3 contacttijd x 50 min.

Toets

Onderwijsperiode 4 contacttijd x 50 min.

Toets

T T T PO PR PR O

Legenda

AS= Assessment D= Digitale toets MC= Multiple choice M= Mondeling O= Opdracht P= Presentatie S= Schriftelijk S*= Herkansing schriftelijke toets V= Verslag PR=Practicum BP=Beroepsproduct T= Tentamen (schriftelijk of digitaal) PO=projectopdracht T en PO = Tentamen en projectopdracht O of PR= Opdracht of Practicum PO of O= Project of opdracht

Onderwijsperiode 1.2

SG SG

FINAEC0212 FINKWM0112 FINBAD0212 FINBEC0112 FBELOG0112 FBEPRO0213 FBEICT0112 FINNED0112 FINENG0101 FBESPO0112 FINSLC0102

2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 -

schrijf je tijdig in via Osiris!!

Keuzeonderwijs

3 2 2 2 2 3 2 2 2 2

T PR T T O PO PR PR O O

-

O

één cursus

Onderwijsperiode 1.3

KG KG KG KG KG PG PG PG SG SG

bedrijfsadministratie: permanence management accounting - deel 1 statistiek met Excel bestuurlijke informatievoorziening introductie risicomanagement marketingplan bedrijfscalculatie met Excel Nederlands - vergaderen Deficiëntie-/ Keuzemodules studieloopbaancoaching

FINBAD0313 FINBEC0213 FINSTA0113 FBEBIV0113 FBERSM0114 FBEPRO0312 FINBCA0114 FINNED0113 FINSLC0102

1 2 1 2 1 2 1 1 2 1

schrijf je tijdig in via Osiris!!

2 2 2 2 2 3 2 2 2 1

T T PR T O PO

PR PR O

Onderwijsperiode 1.4

KG KG KG PG PG PG PG PG PG SG SG

management accounting - deel 2 FINBEC0114 bedrijfsadministratie: fabricageboekhouding FBEBAD0114 inkomstenbelasting (niet winst) FINBLR0313 project FBEPRO0101 meso economie: bedrijfstakken en markten FBEAEC0114 Nederlands - adviseren FBENED0114 reading and writing FBEENG0102 presenteren FBECOM0214 business case FBEBSC0114 Deficiëntie-/ Keuzemodules studieloopbaancoaching (50%); beroepspraktijkoriëntatie FBESLC0203

2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1

2 2 2 3 2 2 2 2 2

O PR O O PO

-

O

T T T

schrijf je tijdig in via Osiris!!

60

1


Bedrijfseconomie voltijd regulier IFM11B-FBEVTSR (jaar 2) Onderwijsperiode 1 ROM

KG KG KG PG PG PG PG SG SG

Cursusnaam Onderwijsperiode 2.1

Cursuscode

logistiek: voorraadbeheer ; productielogistiek en materials handling bedrijfsadministratie: fabricageboekhouding bestuurlijke informatievoorziening BP financiële administratie BP AO Handboek presentations bedrijfscalculatie met Excel Deficiëntie-/ Keuzemodules studieloopbaancoaching

Praktische sp oefening Opmerkingen

FBELOG0123

1

FBEBAD0121 FINBIV0121 FBEBPR0101 FBEBPR0102 FBEENG0203 FBEBCA0121

4 2 2 2 1 1 2 -

FINSLC0104

contacttijd x 50 min.

2 4 (2x2) 2 3 3 2 2 schrijf je tijdig in via Osiris 2 -

Toets

Onderwijsperiode 2 contacttijd x 50 min.

Toets

Onderwijsperiode 3 contacttijd x 50 min.

Toets

Onderwijsperiode 4 contacttijd x 50 min.

Toets

T

Legenda

AS= Assessment D= Digitale toets MC= Multiple choice M= Mondeling O= Opdracht P= Presentatie S= Schriftelijk S*= Herkansing schriftelijke toets V= Verslag PR=Practicum BP=Beroepsproduct T= Tentamen (schriftelijk of digitaal) PO=projectopdracht T en PO = Tentamen en projectopdracht O of PR= Opdracht of Practicum PO of O= Project of opdracht

T T BP BP O PR O

Onderwijsperiode 2.2

KG KG KG PG PG PG SG SG

informatiebehoefte en databaseontwerp management accounting: planning & control organisatiekunde en projectmanagement BP pakketselectie BP procesbeschrijving meetings Deficiëntie-/ Keuzemodules

FBEICT0122 FBEMAC0121 FBEMAN0124 FBEBPR0103 FBEBPR0104 FBEENG0204

2 4 2 2 2 1 2

studieloopbaancoaching

FINSLC0104

1

FBEFIN0323

3

4 (2x2)

T

FBEBAD0223 FBEMAR0223 FBEBPR0105 FBEBPR0106 FBECOM0123 FBEICT0124 FBEENG0205 FINSLC0105

1 1 2 2 1 2 1 2 1

2 2 3 3 2 2 2 2 -

T O BP BP PR O O O

schrijf je tijdig in via Osiris!!

2 4 (2x2) 2 3 3 2 2

T T T BP BP O -

-

O

één cursus

Onderwijsperiode 2.3

KG KG KG PG PG PG PG PG SG SG

financiering: kasstromen, financieringsbeslissingen en planning bedrijfsadministratie: vermogensvorming marketing theorie BP planning & control: deel 1 BP invest. en invest plan adviseren en vergaderen business intelligence dialogues Deficiëntie-/ Keuzemodules studieloopbaancoaching

schrijf je tijdig in via Osiris!!

Onderwijsperiode 2.4

KG KG PG PG PG

economische orde en economische politiek omzetbelasting en loonbelasting BP ondernemingsplan BP planning & control deel: 2 solliciteren en corresponderen

FBEAEC0124 FBEBLR0224 FBEBPR0107 FBEBPR0108 FBECOM0124

1 2 2 2 1

PG

statistiek met Excel deel 1 (33%); statistiek met Excel deel 2 (33%); praktijk met Excel (34%)

FBEEXC0124

2

PG

fox-opdracht of internationaal ondernemen

SG

studieloopbaancoaching

project

FBEFOX0224 of FBEPRO0323

2

FINSLC0106

1 60

Sluit aan bij de voorbereidingen op de stage

Er moet een keuze worden gemaakt uit FBEFOX0224 (business

Keuzeonderwijs

2 2 3 3 2

T T BP

2+2+2

PR

BP PR

0/3 -

PO O


Bedrijfseconomie voltijd regulier IFM10-FBEVTSR (jaar 3) Onderwijsperiode 1 ROM

Cursusnaam Onderwijsperiode 3.1

PG PG PG

Stage gedrag in organisaties IT-beheer

SG SG

business balance scorecard of studieloopbaancoaching

Cursuscode

FBESTG0434 FBEMAN0132 FBEICT0134 FBESPE0132 of Duits deel 1 FBEDUI0131 FINSLC0107

Praktische sp oefening Opmerkingen

1 1

Er moet een keuze worden gemaakt uit

-

contacttijd x 50 min.

Toets

Onderwijsperiode 2 contacttijd x 50 min.

Toets

Onderwijsperiode 3 contacttijd x 50 min.

Toets

Onderwijsperiode 4 contacttijd x 50 min.

Toets

1 1

O O

Legenda

2

O of PR

-

O

MC= Multiple choice M= Mondeling O= Opdracht P= Presentatie S= Schriftelijk S*= Herkansing schriftelijke toets

AS= Assessment D= Digitale toets

Onderwijsperiode 3.2

PG PG SG SG

Stage IT-beheer maatschappelijk verantwoord ondernemen of Duits deel 2 studieloopbaancoaching

FBESTG0434 FBEICT0134 FBEMVO0131 of FBEDUI0132 FINSLC0107

24 1

financial accounting: jaarrekening

FBEFAC0131

3

financiering: financieel risicobeheer risicomanagement project ERP met Synergy financial accounting

FBEFIN0141 FBERSM0131 FBEPRO0141 FBEBPR0109

2 2 2 3

adviseren en vergaderen MIS

FBECOM0133 FBEBPR0110 FBESPE0133 of FBEDUI0133 FINSLC0108

1 2

FBEBLR0131 FBEBIV0132 FBEBAD0232 FBEBPR0111 FBEFOX0132 of FBEREC0334 FBEBPR0112 FBESPE0134 of FBEDUI0234 FINSLC0109

2 2 2 2

1

Er moet een keuze worden gemaakt uit

1

1

O

2

O of PR

-

O

V= Verslag PR=Practicum BP=Beroepsproduct T= Tentamen (schriftelijk of digitaal)

Onderwijsperiode 3.3

KG KG KG PG PG PG PG SG SG

BE-specifieke module of Duits deel 3 studieloopbaancoaching

Colleges gecombineerd met FBEBPR0109

het project FBEBPR0109

1 1

2

PR

2 2 2 3 2 3

T T PO BP PR

2

O of PR

-

O

PO=projectopdracht T en PO = Tentamen en projectopdracht O of PR= Opdracht of Practicum PO of O= Project of opdracht één cursus

BP

Onderwijsperiode 3.4

KG KG KG PG

inkomstenbelasting-winst bestuurlijke informatievoorziening: typologiën bedrijfsadministratie: consolidatie BP treasury

PG PG

externe groepsopdracht of verbintenisrecht BP risicoanalyse

SG SG

BE-specifieke module of Duits deel 4 studieloopbaancoaching

2 2 1 1 60

Er moet een keuze worden gemaakt uit Mogelijkheid tot certificaat Goethe instituut

2 2 2 3

T T T BP

0/2

PO of O

3

BP

2

O of PR

-

O


Bedrijfseconomie voltijd regulier IFM09B-FBEVTSR (jaar 4) Onderwijsperiode 1 ROM

Cursusnaam Onderwijsperiode 4.1

Cursuscode

Praktische sp oefening Opmerkingen

SG

Module(s) uit de minor

Minor

15

contacttijd x 50 min.

12

Toets

Onderwijsperiode 2 contacttijd x 50 min.

Toets

Onderwijsperiode 3 contacttijd x 50 min.

Toets

Onderwijsperiode 4 contacttijd x 50 min.

Toets

-

Legenda

AS= Assessment D= Digitale toets MC= Multiple choice M= Mondeling O= Opdracht P= Presentatie S= Schriftelijk

Onderwijsperiode 4.2

SG SG

Module(s) uit de minor studieloopbaancoaching

Minor FINSLC0110

15 1

FBEBLR0141

2

15 1

O

Onderwijsperiode 4.3

KG

PG PG

vennootschapsbelasting

afstudeerproject: afstuderen (97%) Nederlands (1%) FBEAFS0444 Engels (1%) onderzoeksvaardigheden (1%) BP Audit FBEBPR0113

2

2 Afstudeerscriptie wordt ook begeleid door een docent Nederlands

T

3 (1 NED + BP 2 ONV) 3

BP

Onderwijsperiode 4.4

KG

PG PG SG

logistiek: inkoop en benchmarking

FBELOG0131

afstudeerproject: afstuderen (97%) Nederlands (1%) FBEAFS0444 Engels (1%) onderzoeksvaardigheden (1%) project fiscale jaarrekening FBEPRO0142 studieloopbaancoaching FBESLC0111

1

20 2 2

2 Afstudeerscriptie wordt ook begeleid door een docent Nederlands

O

S*= Herkansing schriftelijke toets V= Verslag PR=Practicum BP=Beroepsproduct T= Tentamen (schriftelijk of digitaal)

3 (1 NED + BP 2 ENG) 2 -

PO O

PO=projectopdracht T en PO = Tentamen en projectopdracht O of PR= Opdracht of Practicum PO of O= Project of opdracht

60 NB: er zijn meerdere toetsvormen mogelijk binnen één cursus


Bedrijfseconomie vwo IFM11D-FBEVTSV (jaar 1) Onderwijsperiode 1 Praktische oefening Opmerkingen

ROM

Cursusnaam Onderwijsperiode 1.1

Cursuscode

sp

KG KG KG KG KG PG PG PG PG PG SG

vrijstellingen bestuurlijke informatievoorziening inkomstenbelasting (niet winst) bedrijfsadministratie bedrijfseconomie marketingplan bedrijfscalculatie met Excel spelling en rapporteren business communication logistiek studieloopbaancoaching

FBEVVZ0111 FBEBIV0113 FINBLR0313 FINBAD6111 FBEBEC6111 FBEPRO0212 FINBCA0114 FINNED0211 FBEENG5101 FBELOG0112 FBESLC5112

26 2 2 2 2 3 1 2 1 1 -

FBEBAD5112 FBEMRE5112 FINBEC6112

2 2 2

vrijstellingen o.b.v. vwo-

contacttijd x 50 min.

2 2 2 2 3 2 2 2 2 -

Toets

Onderwijsperiode 2 contacttijd x 50 min.

Toets

T T T T PO PR PR O O O

KG KG KG KG PG PG PG PG SG SG

FINBIV0121 FBEPRO0113 FBEBCA0121 FBENED6112 FBECOM0214 FBESLC5112

2 3 1 2 1 2 1 60

schrijf je tijdig in via Osiris!!

Toets

Onderwijsperiode 4 contacttijd x 50 min.

Toets

Keuzeonderwijs Legenda

AS= Assessment D= Digitale toets MC= Multiple choice M= Mondeling O= Opdracht P= Presentatie S= Schriftelijk S*= Herkansing schriftelijke toets V= Verslag PR=Practicum BP=Beroepsproduct T= Tentamen (schriftelijk of digitaal)

Onderwijsperiode 1.2

bedrijfsadministratie: permanence en inleiding fabrieksboekhouding management ; recht bedrijfseconomie verdieping primaire processen + automatisering + productie ondernemingsplan - financieel plan bedrijfscalculatie met Excel Schrijfvaardigheid en rapporteren presenteren DeficiĂŤntie-/ Keuzemodules studieloopbaancoaching

Onderwijsperiode 3 contacttijd x 50 min.

2

T

4 (2x2) 2

T T

2

T

3 2 2 2 2 -

PO PR PR PR O

PO=projectopdracht T en PO = Tentamen en projectopdracht O of PR= Opdracht of Practicum PO of O= Project of opdracht NB: er zijn meerdere toetsvormen mogelijk


Bedrijfseconomie vwo IFM11B-FBEVTFV (jaar 2) Onderwijsperiode 1 ROM

Cursusnaam Onderwijsperiode 2.3

KG KG KG KG KG PG PG PG PG SG SG

vrijstellingen management accounting: planning & control (99%) Engels (1%) economische orde en economische politiek bedrijfsadministratie: fabricage boekhouding informatiebehoefte en databaseontwerp BP planning & control: deel 1 marketing theorie ERP met Exact introductie risicomanagement Deficiëntie-/ Keuzemodules studieloopbaancoaching

KG

Cursuscode

sp

Praktische oefening Opmerkingen

contacttijd x 50 min.

diploma

Toets

Onderwijsperiode 2 contacttijd x 50 min.

Toets

Onderwijsperiode 3 contacttijd x 50 min.

Toets

Onderwijsperiode 4 contacttijd x 50 min.

Toets

Keuzeonderwijs

FBEVVZ0323

25

-

-

Legenda

FBEMAC5123

2

4 (2x2)

T en PO

FBEAEC0124 FBEBAD5123 FBEICT0122 FBEBPR0105 FBEMAR0223 FBEBPR5123 FBERSM0114 FBESLC5123

1 2 2 2 1 3 1 2 1

2 2 2 2 2 2 2 2 -

T T T BP O O O O

AS= Assessment D= Digitale toets MC= Multiple choice M= Mondeling O= Opdracht P= Presentatie S= Schriftelijk S*= Herkansing schriftelijke toets V= Verslag PR=Practicum BP=Beroepsproduct T= Tentamen (schriftelijk of digitaal)

financiering: financieringsbeslissingen en planning

FBEFIN5124

2

KG KG KG KG PG PG PG

bedrijfsadministratie: vermogensvorming organisatiekunde en projectmanagement belastingrecht - LB en OB logistiek BP OA Handboek corresponderen en solliciteren business intelligence

FBEBAD5124 FBEMAN0124 FBEBLR0224 FBELOG0123 FBEBPR5102 FBECOM0124 FBEICT0124

1 2 2 1 2 1 2

2 2 2 2 2 3 2 2

T T T T T

PO=projectopdracht T en PO = Tentamen en projectopdracht O of PR= Opdracht of Practicum PO of O= Project of opdracht

BP PR O

één cursus

PG

statistiek met Excel deel 1 (33%); statistiek met Excel deel 2 (33%); praktijk met Excel (34%) Deficiëntie-/ Keuzemodules studieloopbaancoaching

FBEEXC0124

2

3+1

PR

FBESLC5124

2 1

2 -

O

schrijf je tijdig in via Osiris!!

Onderwijsperiode 2.4

SG SG

60

Curriculumschema BE VT  
Curriculumschema BE VT  

De opbouw van de opleiding bedrijfseconomie volgens het ROM: kennisgestuurd, praktijkgestuurd, studentgestuurd.

Advertisement