Page 1

Chemie

techniek

VOLTIJD

2012 2013


Chemie

Dagelijks wordt in laboratoria over de hele wereld geëxperimenteerd met chemische stoffen. Er worden nieuwe materialen en analysetechnieken ontwikkeld en bestaande methoden verbeterd.

theoretische kennis verwerven en praktische vaardig­heden opdoen om de projecten goed te kunnen uitvoeren. Daarom volg je ondersteunend aan de projecten vakken zoals algemene chemie, wiskunde, statistiek en krijg je training in praktische laboratoriumvaardigheden en algemene beroepsvaardigheden.

Hoofdfase Als er een bombrief explodeert, zoeken chemici uit wat het geweest is en wat de oorzaak kan zijn. Als de samenstelling van een partij goederen of de verontreinigingsgraad van een milieubesmetting moet worden vastgesteld, is dat primair een taak voor chemici. Maar ook de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, parfums, smaakstoffen en plastics hoort binnen het werkveld van de chemie. De opleiding Chemie kent drie afstudeermogelijkheden, namelijk Analytisch-Fysische Chemie, Organische Chemie en Biochemie. Bij Analytisch-Fysische Chemie onderzoek je de samenstelling van de meest uiteenlopende stoffen. Je gebruikt daarbij allerlei moderne (computergestuurde) technieken. Bij Organische Chemie staat de ontwikkeling centraal van nieuwe en verbeterde (organisch-) chemische stoffen en materialen. Bij Biochemie gaat het om de technische toepassing van chemische processen in levende organismen. Een voorbeeld is de bereiding van biobrandstof of andere biogrondstoffen, door de toepassing van specifieke micro-organismen.

Opbouw Rotterdams Onderwijs Model Om onze Rotterdamse aanpak en talentontwikkeling van onze studenten te vertalen naar het onderwijs heeft Hogeschool Rotterdam een strak doorgevoerd onderwijsmodel ontwikkeld. Kenmerkend voor dit Rotterdamse onderwijsmodel (ROM) zijn drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs. Meer informatie vind je op hogeschoolrotterdam.nl/rom

Propedeuse In de propedeuse staan vier projecten centraal die alle gerelateerd zijn aan echte beroepscases. Je werkt samen met collega-studenten aan de beantwoording van de onderzoeksvraag. Natuurlijk moet je ook

Na de propedeuse kom je in de hoofdfase waarin je je chemische kennis en vaardigheden verdiept. In het derde jaar loop je een half jaar stage bij een bedrijf of instelling. Vervolgens kom je weer terug bij de opleiding waarna je een keuze maakt voor één van de afstudeerrichtingen, de zogeheten minors. In de hoofdfase krijg je steeds minder theorie en steeds meer praktijkonderwijs en wordt er vaker een beroep gedaan op je zelfstandigheid.

Vakken Basisprogramma Als je op hbo-niveau wilt afstuderen, leer je in het basisprogramma een aantal algemene vaardigheden. Enkele voorbeelden van vakken zijn: Sociale en communicatieve vaardigheden, Nederlands, Engels, Veiligheid en Informatica.

Beroepsspecifieke vakken De opleiding kent een aantal specifieke vakken: Analytische chemie, Organische chemie, Elektrochemie, Fysische chemie, Polymeerchemie en Biochemie.

Keuzevakken In jaar één en twee kun je kiezen uit zo’n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde.

Minors In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je kunt kiezen uit veel minors. Op de website krijg je een indruk van de minors.


Biogrondstoffen en Bioprocessen Tijdens de eerste helft van je vierde studiejaar werk je aan een vrij te kiezen specialisatie, de zogeheten minor. Eén van de mogelijke onderwerpen die je binnen de minor van de opleiding Chemie kunt kiezen, en die veel studenten aanspreekt, is het project Biogrondstoffen en Bioprocessen. Binnen dit project werk je samen met studenten vanuit diverse andere opleidingen zoals Chemische Technologie, Werktuigbouwkunde, en Biologie en Medisch Laboratorium­ onderzoek. Het centrale projectthema is de wereldwijde uitputting van natuurlijke grondstoffen, plus de vraag welke alternatieve, duurzaam geproduceerde grondstoffen via technische oplossingen mogelijk zijn. Binnen een multidisciplinair team, bestaande uit studenten van de genoemde opleidingen, werk je in groepjes aan uitdagende opdrachten die veelal vanuit het bedrijfsleven

Afstudeerstage in Nieuw Zeeland Zoals de meesten van jullie al weten, komt er een moment dat je aan een afstudeerproject begint waarbij je onderzoek doet binnen een bedrijf of universiteit. Sinds mijn derde studiejaar ben ik begonnen met dromen van een afstudeerstage in het buitenland. Het heeft even geduurd voordat de droom realiteit werd, maar het is gelukt en het is fantastisch! Ik bevind mij op het moment van dit schrijven in Nieuw-Zeeland. Binnen mijn organisch-chemisch georiënteerde afstudeeropdracht ga ik een tripeptide maken dat een bewezen herstellende werking op hersenbeschadiging heeft. Vervolgens ga ik dat tripeptide koppelen aan vetzuren en ga ik kijken of het op die manier in maag en darmen minder snel wordt afgebroken, waardoor het als medicijn oraal toegediend kan worden.

zelf afkomstig zijn. Als team doe je onderzoek naar mogelijke duurzame productieroutes, zoals de omzetting van allerlei soorten plantaardig afval naar bioethanol. Studenten met de minor Analytisch-fysische chemie kunnen daar werken aan allerlei complexe bepalingen om de samenstelling van het eindproduct na te gaan. De organisch-chemisch georiënteerde studenten onderzoeken vanuit het verkregen eindproduct onder andere welke polymerisatieroutes naar langere C-ketens mogelijk zijn en studenten met de minor Biochemie houden zich bijvoorbeeld bezig met de eiwit-chemie en de enzym­reacties van de bacteriën en schimmels die in de beschikbare fermentor-opstelling worden gebruikt. Voor studenten die bereid en in staat zijn het allerbeste uit zichzelf naar boven te halen binnen dit project bestaat bovendien de mogelijkheid om een zogenaamde Honours-aantekening op het einddiploma te verwerven.

Er komt ook nog een stukje nanotechnologie bij kijken, dus veel interessanter kan het allemaal niet worden. Mijn collega’s komen van over de hele wereld: Frankrijk, Engeland, Duitsland, China, Korea, Bulgarije, zelfs Koerdistan en niet te vergeten de inheemse NieuwZeelanders, de Kiwi’s. Je leert op deze manier nieuwe culturen kennen, je krijgt een beeld van wat er allemaal in de rest van de wereld gebeurt en, niet te vergeten, je krijgt de kans om het land zelf uitgebreid te gaan ontdekken. Een buitenlandse afstudeerstage: ik raad het iedereen aan!

Tom Reddingius, vierdejaarsstudent Chemie


PRAKTISCHE INFORMATIE Officiële opleidingsnaam

Open avonden *

¬ Chemie

Verspreid door het jaar organiseren we ook een aantal open avonden, waar je naast algemene ook specifieke informatie over onze opleidingen kunt krijgen.

Studieroutes ¬ voltijd ¬ deeltijd De mogelijkheden van een verkorte of versnelde route vind je op hogeschoolrotterdam.nl/chemie

Locatie opleiding

Academieplein G.J. de Jonghweg 4 - 6 3015 GG Rotterdam

Toelating Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl/chemie

Aanmelden

¬ Woensdag 7 december 2011 (alleen deeltijd) ¬ Woensdag 6 juni 2012 (open avond expositie) ¬ Woensdag 29 augustus 2012 (inschrijfavond) * De open avonden van de Willem de Kooning Academie zijn alleen voor de opleidingen Vrijetijdsmanagement en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Proefstuderen Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam Proefstudeerdagen. Kijk voor de data van Proefstuderen en het aanmeldformulier op hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen

Studievoorlichting Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting.

Je kunt je eenvoudig online aanmelden via Studielink. Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl. Kijk voor alle informatie over de aanmeld­ procedure op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Kosten

(010) 794 44 00 studievoorlichting@hr.nl hogeschoolrotterdam.nl Bezoekadres: Visitor Centre locatie Museumpark (metro Dijkzigt) Burg. s’Jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het collegegeld voor 2012-2013 vind je vanaf april 2012 op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld

Afhankelijk van de gekozen opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag tussen € 300,- en € 1.000,- per jaar.

Kijk voor de actuele openingstijden op hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting

Open dagen Tijdens de open dagen kun je kennismaken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Je bent welkom op: ¬ Zaterdag 12 november 2011 ¬ Zaterdag 21 januari 2012 ¬ Zaterdag 24 maart 2012

Meer weten? Alle opleidingsinformatie en praktijkvoorbeelden vind je op

hogeschoolrotterdam.nl/chemie

Chemie vt 2012-2013  

Chemie vt 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you