Page 1

ICT Service Management 2-jarige Associate-degreeopleiding


Werk jij al als ict-er of zit je in de laatste fase van het mbo en wil je graag verder studeren? De Associate-degreeopleiding ‘ICT Service Management’ stelt je in staat je verder te ontwikkelen en je kennis te verdiepen als ICT service manager. Nadat je je wettelijk erkend diploma –de ‘Associate degree’- hebt behaald, kun je verder studeren aan de hbo-opleiding Informatica van Hogeschool Rotterdam. Vanaf september 2012 kun je aan Hogeschool Rotterdam de 2-jarige Associate-degreeopleiding (Ad) ‘ICT Service Management’ volgen. Deze Ad richt zich op professionals en afgestudeerden uit het mbo, die als ICT service manager binnen organisaties en bedrijven willen doorgroeien. Deze Ad vervult een brugfunctie tussen de operationele en praktische mbo-er en de breed opgeleide bachelor. Hogeschool Rotterdam heeft deze Ad-opleiding ontwikkeld onder de naam Rotterdam Academy in nauwe samenwerking met het Albeda College en Zadkine én de beroepspraktijk. Waarom is de Ad ICT Service Management interessant voor jou? Als je na je mbo-opleiding graag verder wil en breder wilt leren kijken en nadenken over de inzet van ICT in de organisatie nu en in de toekomst is deze opleiding een opstap naar een verdere carrière. Het beroepenveld heeft behoefte aan een functionaris die aan de organisatie en al haar gebruikers van systemen adequate ICT-ondersteuning en service kan bieden, met oog voor de doelen en belangen van de organisatie. Iemand die naast de praktische kennis, ook op theoretisch en conceptueel gebied voldoende bagage heeft. Hiervoor word je met deze Ad-opleiding opgeleid. Beroep Een afgestudeerde Ad ICT service manager is werkzaam bij kleinere en middelgrote organisaties. Dit zijn niet per definitie ICT-bedrijven, maar juist ook bedrijven in andere sectoren waar ICT een facilitaire functie heeft. De ICT service manager zorgt ervoor dat de systemen goed werken, hij/zij kan infrastructuren beheren, operationeel leiding geven en draagt zorg voor continuïteit in de tijd. Dit heeft betrekking op updates,


Wat we nodig hebben is een medewerker die de vertaalslag kan maken tussen bedrijfsprocessen en ICT. Daar sluit het profiel van deze ICT service manager op aan. Het moet een creatieveling zijn die problemen weet op te lossen. Iemand die weet wat de technische beperkingen en mogelijkheden van bepaalde systemen en programma’s zijn of daarachter weet te komen. Uit: Rapportage Arbeidsmarktonderzoek t.b.v. Ad ICT Service Management

nieuwe patches, nieuwe releases, vernieuwen van aanwezige IT-zaken (servers/ PC’s) en het begeleiden van de migratie van oude naar nieuwe systemen. En je kunt het management adviseren over de vraag hoe de inzet van IT in een bedrijf kan worden geoptimaliseerd. Heb je de smaak van het studeren te pakken gekregen en wil je je hbo-diploma halen? Dan kun je na de Ad-opleiding in 2 jaar de hbo-opleiding Informatica afronden. Programma Gedurende de opleiding komen de volgende thema’s aan de orde: beheer & servicemanagement, bedrijfsprocessen en dienstverlening, implementaties, security, cloudcomputing, keteninformatisering en service improvement. Daarnaast is er aandacht voor de exploitatie, ontwikkeling en optimalisering van een (bestaand) ICT-aanbod van voorzieningen. Een belangrijk kenmerk van een Ad–professional is dat hij/zij weet in te spelen op vragen vanuit de organisatie. In de opleiding leer je zelfstandig en proactief te functioneren, initiatieven te nemen en ontwikkel je het vermogen om over de grenzen van je eigen specialisme heen te kijken. Studieloopbaancoaching vormt een belangrijk onderdeel binnen de opleiding. Voltijd en deeltijd De Ad-opleiding ICT Service Management wordt in voltijd en in deeltijd aangeboden. Toelating Voor toelating tot de Ad ICT Service Management gelden de volgende eisen: ¬ je bent in het bezit van een relevant mbo-4-, havo- of vwo-diploma. Daarbij kunnen eisen worden gesteld aan je doorstroomprofiel of vakkenpakket. ¬b  ij start in de deeltijdvariant verricht de student tenminste 24 uur per week betaald of onbetaald werk in een voor de opleiding relevante functie in de ICT of een ICTbeheeromgeving op minimaal mbo-niveau. De werkplek moet worden goedgekeurd door de opleiding.


ICT Service Management 2-jarige Associate-degreeopleiding (onder voorbehoud van officiële goedkeuring)

Meer informatie Kijk voor meer informatie op www.rotterdamacademy.nl of neem contact op met afdeling Studievoorlichting: mail naar studievoorlichting@hr.nl of bel (010) 794 44 00.

Je schakelt tussen verschillende partijen binnen het bedrijf over de inzet van ICT Colofon Uitgave ¬ Rotterdam Academy Ontwerp ¬ Didot Design bno, Rotterdam Fotografie ¬ Rossi & Blake Druk ¬ Drukproef BV

Brochure Ad ICT Service Management 2012-2013  

Brochure Ad ICT Service Management 2012-2013