Page 1

door Theo Giele. zaterdag 27 november 2010 | 07:24 | Laatst bijgewerkt op: zaterdag 27 november 2010 | 08:28

Tekstgrootte

Linh Pham boven een luchtfoto van Middelburg. In geel ingetekend de nieuwe N57, het Kanaal door Walcheren loopt van links naar rechts. foto Ruben Oreel

1/2

MIDDELBURG - Linh Pham wijst op een grote luchtfoto van Middelburg de plek aan. aan. Daar naast de ingang van de tunnel onder het Kanaal door Walcheren is de plek waar het 'watergebonden bedrijventerrein' kan komen. Met twee medestudenten civiele techniek aan de Hogeschool Rotterdam, Jeroen van Schagen en Alex Ruiter, werkte Pham als afstudeerproject fstudeerproject het plan tot in detail uit. Kenners konden het waarderen, want branchorganisatie Bouwend Rijnmond, onderdeel van Bouwend Nederland, koos het 'Middelburgse' project uit als de beste afstudeerscriptie 2010. Pham werkt bij Jeras Project Management ement in Middelburg, een bureau dat nauw betrokken is bij de aanleg van de N57. Buiten zijn werk volgt hij in deeltijd de hbo-opleiding opleiding civiele techniek in Rotterdam. De gemeente Middelburg wil het noordelijk deel van bedrijventerrein Arnestein, tussen het het Kanaal door Walcheren en de Kleverskerkseweg, omvormen tot een gebied waar watersport en watergebonden bedrijven een belangrijke rol spelen. Nu wordt het terrein nog grotendeels in beslag genomen door buizenhandel Herstaco - ook afhankelijk van aanvoer per p schip maar met dit bedrijf wordt gesproken over verplaatsing naar Vlissingen. Door zijn werk aan de N57 kende Pham het gebied. Toen hij vorig jaar over de plannen over de binnenvaartkade en de watersport las, zag hij er een mooi onderzoek in voor zijn zi afstudeerproject. Uitgangspunt was de wens van de gemeente. "We streefden ernaar een realistisch, uitvoerbaar plan voor een watergebonden bedrijventerrein te maken", vertelt Pham. Het ontwerp van de drie studenten bevat enkele hoofdelementen. Het gebruik gebruik maken van de insteekhaven, waar zo'n dertig plezierboten kunnen liggen; een laad- en loskade voor de binnenvaart, bedoeld voor de bedrijven in het hart van het terrein. Aan de rand komt ruimte voor ondernemingen op het gebied van watersport. Die zijn goed te zien vanaf de Kleverskerkseweg en de haven en omzomen als het ware het binnenste terrein. "We hebben er een half jaar aan gewerkt. Ik denk gemiddeld twintig uur in de week. Ieder nam een aspect voor zijn rekening. Doordat we alledrie in de buurt van an Bergen op Zoom wonen, konden we in de weekeinde gemakkelijk overleggen over het project." Het plan van de drie studenten is meer dan een indeling van het terrein. Praktisch alle aspecten zijn meegenomen in de afstudeerscriptie. Dat moest ook want uitvoerbaarheid uitvoerbaarheid is een van de criteria waarop het project getoetst is. "De gemeente kan er zo mee aan de slag", zegt Pham. Maar dan zal er eerst ruimte gemaakt moeten worden door de bedrijven die er nu gevestigd zijn.

Scriptieprijs Civiele Techniek  

Bekijk het artikel

Advertisement