Page 1

Studenten Technische Bedrijfskunde lanceren Project Data Analyse In februari 2011 is het lectoraat Strategic Maintenance Management in samenwerking met de opleiding Certified Management Controller van de Erasmus Universiteit en studenten van de opleiding Technische Bedrijfskunde van de Hogeschool Rotterdam een meerjarig project gestart met betrekking tot onderhoudsmanagement binnen bedrijven. Binnen dit project, waar meer dan 50 studenten aan werken, zal worden onderzocht of bedrijven vanuit dezelfde bedrijfstak een gelijke invulling van het DOR-model en een overeenkomstige inrichting van de onderhoudsfunctie hebben. Hiernaast zal blijken of er een verband bestaat tussen de ontwikkeling van de onderhoudsfunctie en de mate waarin een organisatie zichzelf bewust kan sturen op het bereiken van vooraf gestelde doelen (lerende organisatie). Bevestiging van dit verband zal inzicht geven in de correlatie tussen de onderhoudsfunctie en de mate waarin organisaties ontwikkeld zijn. Inzicht in deze correlatie kan profijt opleveren voor de organisaties. Dit project gaat de dialoog aan met de omgeving, zodat een realistisch beeld gevormd kan worden van invloeden binnen Maintenance en een lerende organisatie.

Dit onderzoek richt zich voornamelijk op het onderhoud binnen de Nederlandse industrie. Bij circa 60 bedrijven zal een uitgebreide enquĂŞte afgenomen worden. Hierbij wordt de wijze van onderhoudsmanagement, de lerende organisatie en de effecten hiervan zo accuraat mogelijk gerepresenteerd. Direct contact en samenwerking met bedrijven of instellingen staat hoog in het vaandel, evenals het uitwisselen van kennis. De onderzoeksgegevens zullen gepresenteerd worden tijdens een afsluitende bijeenkomst, gehouden in de Rotterdamse RDM-campus in aanwezigheid van opdrachtgevers, betrokkenen en geĂŻnteresseerden.

TB studenten lanceren onderhoudsproject  

Bekijk hier het artikel

TB studenten lanceren onderhoudsproject  

Bekijk hier het artikel

Advertisement