Page 1

Oriënterende Propedeuse

Gedrag en Maatschappij

GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ

VOLTIJD

2013 2014


Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij

Wil je een sociale opleiding volgen, maar weet je nog niet precies welke? Volg dan de Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij (OPGM). In dit propedeusejaar maak je kennis met de opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Pedagogiek en Sociaal Pedagogische Hulpverlening. In het eerste half jaar volg je, naast algemeen beroepsvormende vakken, oriënterende lessen van die opleidingen. Na dat half jaar maak je een voorlopige keuze en volg je naast de vakken uit het OPGM-programma ook vakken van de opleiding van je keuze. Dat doe je samen met mede-OPGM’ers; een enkele keer schuif je aan bij de eerstejaars van de gekozen opleiding. Aan het eind van het jaar kies je definitief met welke opleiding je doorgaat. Vervolgens start je in het tweede jaar van de gekozen opleiding, zonder tijdverlies. Het programma van de Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij is afgestemd op de opleidingen waarop je je oriënteert waardoor je in ieder geval voldoende basis hebt om door te stromen naar de opleiding van je keuze. Je wordt intensief begeleid door je studieloopbaancoach die je helpt bij het bepalen van je opleidingskeuze. Op deze manier kun je een weloverwogen keuze maken voor de sociale opleiding die het beste bij jou past.

Opbouw Rotterdams Onderwijs Model Om onze Rotterdamse aanpak en talentontwikkeling van onze studenten te vertalen naar het onderwijs heeft Hogeschool Rotterdam een strak doorgevoerd onderwijsmodel ontwikkeld. Kenmerkend voor dit Rotterdamse onderwijsmodel (ROM) zijn drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs. Meer informatie vind je op hogeschoolrotterdam.nl/rom

Propedeuse De OPGM is opgebouwd uit een aantal onderdelen: basisvakken, beroepsspecifieke vakken en keuzevakken. De eerste twee kwartalen staat het oriënteren op de verschillende opleidingen centraal. Daarnaast krijg je dezelfde algemeen beroepsvormende vakken als die bij alle opleidingen worden aangeboden, zoals communicatieve vaardigheden, verzorgingssociologie en psychologie. In kwartaal drie en vier krijg je ook vakken die specifiek zijn voor de opleiding die jij kiest.

Hoofdfase Na de propedeuse stroom je in het tweede jaar in bij één van de opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Pedagogiek of Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

Vakken Basisprogramma Als je op hbo-niveau wilt afstuderen, leer je in het basis­ programma een aantal algemene vaardigheden. Enkele voorbeelden van vakken zijn: Communicatieve vaardigheden, Groepsdynamica, Literatuuronderzoek en Taalbeheersing.

Beroepsspecifieke vakken De Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij heeft daarnaast een aantal specifieke vakken: Levenslooppsychologie, Culturele antropologie, Recht en filosofie en Opvoeden in diversiteit. Je volgt in kwartaal 3 en 4 vakken uit het programma van de gekozen opleiding.

Keuzevakken Tijdens de propedeuse kun je kiezen uit zo’n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken, bijvoorbeeld Omgaan met agressie. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken om kennis en vaardigheden bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal of studievaardigheden.


Werkvormen Binnen de Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij worden verschillende werkvormen gebruikt. Je kunt lessen in klassenverband verwachten, maar er wordt ook regelmatig getraind in kleine groepen van vier tot vijf studenten. Daarnaast zul je een aantal keren hoorcolleges volgen, dan zit je met 100 medestudenten in een zaal. Binnen studie­ loopbaancoaching vindt een stuk individuele begeleiding plaats. Op andere momenten kom je juist weer in subgroepen bij elkaar. Dit maakt dat het onderwijsaanbod gevarieerd is en dat je actief bezig bent met je studie.

Hechte club Elk jaar opnieuw vormen studenten van de Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij een hechte club. Dat begint al in de introductieweek, waarin je niet alleen Hogeschool Rotterdam leert kennen maar ook elkaar. Tijdens de introductiedagen word je begeleid door ouderejaars studenten die ook allemaal met de OPGM begonnen zijn. Gedurende het schooljaar kun je deel­ nemen aan verschillende commissies. Bijvoorbeeld aan de Activiteitencommissie die een activiteit voor OPGMstudenten organiseert, aan de Jaarraad waarin je je ideeën over de kwaliteit van het onderwijs kwijt kunt, aan de Introductiecommissie, zodat je de studenten van het jaar na jou op weg kunt helpen of aan de Voorlichtingscommissie die samen met een docent informatie geeft over de OPGM tijdens open dagen en open avonden.

Vanaf kwartaal één doe je samen met een kleine groep andere OPGM-studenten een praktijkopdracht uit het sociaal-agogisch beroepenveld. Hierdoor maak je kennis met het toekomstige werkveld en de doelgroep. Zo kun je je nog beter oriënteren op het werkveld.

Oriënteren en studeren tegelijk, zonder een jaar te verliezen Ik twijfelde tussen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Deze propedeuse was voor mij ideaal. Je oriënteert je op vier opleidingen en volgt daarnaast de kernvakken die bij alle sociale opleidingen in het eerste jaar voorbijkomen. Daardoor heb je geen achterstand en kun je het tweede jaar gewoon instromen bij de opleiding van je keuze. De propedeuse is meer dan een oriëntatie; je krijgt ook een beeld van de relatie tussen de opleidingen. Een casus bijvoorbeeld, wordt vanuit vier verschillende perspectieven bekeken. En dan zie je duidelijk het verschil tussen de rol van een pedagoog en een maatschappelijk werker. Na een half jaar maak je een keuze voor één van de opleidingen. Voor mij was dat Sociaal Pedagogische Hulpverlening, omdat creativiteit een belangrijke plaats inneemt binnen de opleiding en het groepswerk mij aanspreekt. Ik ben blij dat ik eerst dit jaar heb gedaan. Het is verbredend, het vormt je. In de toekomst zul je ook met de andere beroepen te maken krijgen. Handig dus dat je precies weet wat zij doen. Hanneke de Haan, oud-studente Sociaal Pedagogische Hulpverlening


PRAKTISCHE INFORMATIE

van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Je bent welkom op:

Officiële opleidingsnaam

¬ Zaterdag 10 november 2012 ¬ Zaterdag 26 januari 2013 ¬ Zaterdag 23 maart 2013

¬ Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Je schrijft je officieel in voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bij je aanmelding in Studielink kun je aangeven dat je aan de Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij wilt deelnemen.

Studieroute ¬ voltijd

Locatie opleiding

Museumpark Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

Toelating Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl/opgm

Aanmelden Je kunt je eenvoudig online aanmelden via Studielink. Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl. Kijk voor alle informatie over de aanmeld­ procedure op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Open avonden * Verspreid door het jaar organiseren we ook een aantal open avonden, waar je naast algemene ook specifieke informatie over onze opleidingen kunt krijgen. ¬ Woensdag 20 maart 2013 (alleen deeltijd) ¬ Woensdag 5 juni 2013 * De open avonden van de Willem de Kooning Academie zijn alleen voor de opleidingen Vrijetijdsmanagement en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Proefstuderen Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam Proefstudeerdagen. Kijk voor de data van Proefstuderen en het aanmeldformulier op hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen

Studievoorlichting Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting. (010) 794 44 00 studievoorlichting@hr.nl hogeschoolrotterdam.nl

Startgesprek

Bezoekadres: Met alle nieuwe studenten voeren wij voor de zomervakantie een startgesprek. Voor dit gesprek maak je een startmeter. Op basis van die resultaten kan besproken worden op welke wijze en met welke ondersteuning je de studie zo succesvol mogelijk kan beginnen. Om je aan te kunnen melden voor een startgesprek moet je je eerst aanmelden voor de studie via Studielink. Wacht daar dus niet te lang mee.

Kosten Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het collegegeld voor 2013-2014 vind je vanaf april 2013 op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld Afhankelijk van de gekozen opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag tussen € 300,- en € 1.000,- per jaar.

Open dagen Tijdens de open dagen kun je kennismaken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen

Visitor Centre locatie Museumpark (metro Dijkzigt) Burg. s’ Jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

Kijk voor de actuele openingstijden op hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting Meer weten? Alle opleidingsinformatie en praktijkvoorbeelden vind je op

hogeschoolrotterdam.nl/opgm

Wil je meer informatie over studeren aan Hogeschool Rotterdam? Kijk dan op:

www.hogeschoolrotterdam.nl of volg ons op: @overtrefjezelf

/hogeschoolrotterdam

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Factsheet OPGM-def  
Advertisement