Page 1

Gezondheidszorg Technologie

techniek

VOLTIJD

2013 2014


Gezondheidszorg Technologie

Deze opleiding leidt je op tot een ingenieur die werkt op het snijvlak van gezondheidszorg en techniek. Je combineert kennis van de gezondheidszorg, techniek, bedrijfskunde en informatica. Je ouders gingen vroeger naar een ziekenhuis en moesten toen voor een simpele behandeling wel drie dagen in het ziekenhuis blijven! Tegenwoordig is de techniek al zover dat dat niet meer nodig is en je misschien dezelfde dag nog naar huis kan. Dat wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe en snellere apparatuur. Maar samen met nieuwe apparaten wordt het ook steeds ingewikkelder en niet iedereen begrijpt meteen wat ze doen of hoe ze werken. Gezond­ heidszorg Technologie is de link tussen de gezondheidszorg en de techniek. Het is een praktische opleiding die zich op de techniek richt, op de mensen achter de techniek, en de gezondheidszorg. Een gezondheidszorgtechnoloog is een praktisch en patiëntgericht persoon die medische appa­ ratuur kan beheren en innoveren. Van bloeddrukmeters tot complete operatiekamers. Iemand met een brede blik, die niet alleen het apparaat ziet, maar iedereen eromheen; de maker, de koper en de gebruikers ervan: de arts, de paramedicus, de verpleegkundige en natuurlijk de patiënt. Ze hebben niet alleen inzicht in de techniek, maar ook in de zorg. En niet te vergeten staan ze stil bij de vraag: “Hoe zorg ik dat patiënten zich op hun gemak voelen?”

Opbouw Rotterdams Onderwijs Model Om onze Rotterdamse aanpak en talentontwikkeling van onze studenten te vertalen naar het onderwijs heeft Hoge­ school Rotterdam een strak doorgevoerd onderwijsmodel ontwikkeld. Kenmerkend voor dit Rotterdamse onderwijs­ model (ROM) zijn drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijk­ gestuurd en studentgestuurd onderwijs. Meer informatie vind je op hogeschoolrotterdam.nl/rom

Propedeuse In je propedeusejaar doe je basiskennis op. Je oriënteert je breed in het vakgebied en natuurlijk leer je alles over de organisatie van de zorg en over nieuwe medische techno­ logieën. Je maakt kennis met projectmatig werken.

Hoofdfase In het tweede jaar ligt de nadruk op verdieping van de medische technieken in de gezondheidszorg. Het onder­ wijs is opgebouwd rond de thema’s cardiologie, chronisch zieken en gehandicapten, oncologie en chirurgie. Je gaat het eerste half jaar van jaar drie op stage. Tijdens je stage doe je praktische, maar vooral ook sociale vaardigheden in een bedrijf op. In je vierde jaar volg je een minor (speciali­ satie). Daarna werk je tijdens je afstudeerstage aan je eindopdracht.

Vakken Basisprogramma Als je op hbo-niveau wilt afstuderen, leer je in het basis­ programma een aantal algemene vaardigheden. Enkele voorbeelden van vakken zijn: Sociale en communicatieve vaardigheden, Engels, Wiskunde en Natuurkunde.

Beroepsspecifieke vakken Elke opleiding heeft daarnaast een aantal specifieke vakken: Medische beeldvormende technieken, Ziekenhuistechnologie, Elektrotechniek, Thuiszorgtechnologie, Domotica, Tele­ medicine, Informatica en Anatomie.

Keuzevakken In jaar één en twee kun je kiezen uit zo’n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde.


Minors In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je kunt kiezen uit veel minors. Op de website krijg je een indruk van de minors. In de opleiding Gezondheidszorg Technologie word je opgeleid tot zorgingenieur en mag je na het behalen van je diploma de titel Bachelor of Applied Science (B AS) voeren. Je weet te communiceren met zorgvragers, zorgverleners en technici en kunt daardoor de verbindende schakel tussen hen vormen met oog voor innovaties, veiligheid en wet-/regelgeving op het gebied van gezondheidszorg en techniek. Dit alles op basis van de competenties project­ leider, instructeur, adviseur, participant in de zorg, inrichter, beheerder en productspecialist waar je gedurende je opleiding aan werkt. Deze competenties zijn gekoppeld aan de rollen die je in je toekomstig beroep als gezond­ heidszorgtechnoloog uit kan gaan uitoefenen. Voor studenten met een technisch of verpleegkundig mbo-diploma op niveau 4 en voor studenten met een vwo-diploma bestaat de mogelijkheid om na een instap­ assessment toegelaten te worden tot de verkorte route van 3 jaar. Kortom, Gezondheidszorg Technologie is een brede opleiding met mogelijkheden om zelf invulling te geven aan je leerroute.

De combinatie van zorg en techniek spreekt me aan. Het leuke is dat je vanaf het begin van de opleiding kennismaakt met de praktijk door het werken aan projecten met een opdrachtgever in je toekomstig werkveld. Een voorbeeld van een dergelijk project is het schrijven van een adviesrapport over de vervanging van een CT-scan. Je moest producenten benaderen, informatie zoeken en simpelweg je theorieboeken er op naslaan. Juist dat uitzoekwerk maakt de opleiding zo leuk, vind ik. De projecten doe je in groepjes van maximaal zeven studenten onder begeleiding van een tutor. Als student heb je ook je eigen studieloopbaancoach die regelmatig je portfolio met je doorspreekt om te zien of je Persoonlijk Ontwikkelingsplan en je Persoonlijk Activiteitenplan nog up to date zijn. Anne-Marieke Wieman, afgestudeerde Gezondheidszorg Technologie

Sleutelprobleem Thuiszorg Medewerkers van Thuiszorg Rotterdam hadden al een tijdlang problemen met het waarborgen van de veiligheid van hun klanten (de zorgvragers) als het gaat om toegang krijgen tot de huizen van hun klanten. Een thuiszorgverpleegkundige met 50 sleutels aan een bos was eerder regel dan uitzondering. Dat werd door het toenemend aantal zorgvragers een steeds groter probleem. De voortschrijdende technologie zorgt vanuit de markt voor een steeds groter aantal oplossingen. De vraag aan Ali Hidare, derdejaars GZT-­ student, was: zoek tijdens je stage een oplossing voor het sleutel­ probleem waarbij het uitgangspunt is dat er voldoende draagkracht is bij de gebruikers, zowel aan zorg­ vragers- als aan zorgverlenerskant.


PRAKTISCHE INFORMATIE Officiële opleidingsnaam

Open avonden *

¬ Gezondheidszorg Technologie

Verspreid door het jaar organiseren we ook een aantal open avonden, waar je naast algemene ook specifieke informatie over onze opleidingen kunt krijgen.

Studieroute ¬ voltijd De mogelijkheden van een verkorte of versnelde route vind je op hogeschoolrotterdam.nl/gzt

Locatie opleiding

Academieplein G.J. de Jonghweg 4 - 6 3015 GG Rotterdam

Toelating Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl/gzt

Aanmelden

¬ Woensdag 20 maart 2013 (alleen deeltijd) ¬ Woensdag 5 juni 2013 * De open avonden van de Willem de Kooning Academie zijn alleen voor de opleidingen Vrijetijdsmanagement en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Proefstuderen Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam Proefstudeer­ dagen. Kijk voor de data van Proefstuderen en het aan­ meldformulier op hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen

Studievoorlichting Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting.

Je kunt je eenvoudig online aanmelden via Studielink. Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl. Kijk voor alle informatie over de aanmeld­ procedure op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Kosten

(010) 794 44 00 studievoorlichting@hr.nl hogeschoolrotterdam.nl Bezoekadres: Visitor Centre locatie Museumpark (metro Dijkzigt) Burg. s’ Jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het collegegeld voor 2013-2014 vind je vanaf april 2013 op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld

Afhankelijk van de gekozen opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag tussen € 300,- en € 1.000,- per jaar.

Kijk voor de actuele openingstijden op hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting

Open dagen Tijdens de open dagen kun je kennismaken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Je bent welkom op: ¬ Zaterdag 10 november 2012 ¬ Zaterdag 26 januari 2013 ¬ Zaterdag 23 maart 2013

Meer weten? Alle opleidingsinformatie en praktijkvoorbeelden vind je op

hogeschoolrotterdam.nl/gzt

Wil je meer informatie over studeren aan Hogeschool Rotterdam? Kijk dan op:

www.hogeschoolrotterdam.nl of volg ons op:

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

@overtrefjezelf

/hogeschoolrotterdam

Factsheet GZT-def  
Factsheet GZT-def  
Advertisement