Page 1

Fysiotherapie

GEZONDHEIDSZORG

VOLTIJD

2013 2014


Fysiotherapie

Weet jij wat mensen beweegt? Als fysiotherapeut behandel je mensen die problemen hebben met bewegen. Dat kan een lichamelijke oorzaak hebben, maar vaak spelen sociale of psychologische factoren ook een rol. Jij bekijkt het geheel en ontwikkelt samen met jouw cliënt een doeltreffende aanpak voor dat gezondheidsprobleem. Problemen kunnen voortkomen uit lichamelijke aandoeningen, maar ook sociale en psychologische factoren kunnen een rol spelen. In dit verband is vaak sprake van stressgerelateerde klachten. Als fysiotherapeut houd je rekening met deze factoren en besluit je, samen met de cliënt, hoe het gezondheidsprobleem wordt aangepakt. Tijdens je opleiding tot fysiotherapeut leer je menselijk bewegen vanuit verschillende standpunten te bekijken. Naast de flinke dosis theorie en praktische vaardigheden wordt sterk de nadruk gelegd op het verkrijgen van een juiste beroepshouding. Het vakgebied is enorm in ontwikkeling; de laatste ontwikkelingen vind je terug in de opleiding. Wat je leert, kun je direct toepassen in de praktijk. In practica of je stages bijvoorbeeld. De termen als ‘geboeid door het bewegen van mensen’, ‘geïnteresseerd in mensen’, ‘inlevingsvermogen’, ‘motorische vaardigheid’, ‘analytisch vermogen’, ‘zelfstandigheid’ en ‘teamspirit’ passen perfect bij een fysiotherapeut.

Opbouw Rotterdams Onderwijs Model Om onze Rotterdamse aanpak en talentontwikkeling van onze studenten te vertalen naar het onderwijs heeft Hogeschool Rotterdam een strak doorgevoerd onderwijsmodel ontwikkeld. Kenmerkend voor dit Rotterdamse onderwijsmodel (ROM) zijn drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs. Meer informatie vind je op hogeschoolrotterdam.nl/rom

Propedeuse Al vanaf het eerste jaar worden kennis en vaardigheden dicht bij elkaar gebracht. De theorie komt aan bod via geïntegreerd onderwijs. Dit onderwijs is belangrijk om theorie te kunnen vertalen naar de praktijk en om verschillende kennisgebieden met elkaar in verband te kunnen brengen. De praktijk komt aan bod in de lessen ‘verrichtingen’, waarin je vaardigheden leert aan de hand van omschreven patiëntenprofielen.

Hoofdfase In jaar twee en drie neemt de combinatie van theorie en praktijk een grote plaats in. Aan de hand van nieuwe patiëntenprofielen neemt de complexiteit van de vaardigheden en het proces van ‘methodisch handelen’ toe. In het projectonderwijs voer je samen met studenten van andere opleidingen gedurende een half jaar een groot multidisciplinair praktijkproject uit, dat gericht is op grote-stadvraagstukken. In je derde jaar begin je aan je grote stages en in het vierde jaar volg je een minor.

Vakken Basisprogramma Als je op hbo-niveau wilt afstuderen, leer je in het basisprogramma een aantal algemene vaardigheden. Enkele voorbeelden van vakken zijn: Communicatie, Informatica, Taalvaardigheden, Studievaardigheden, Organisatiekunde, Studieloopbaancoaching en Onderzoeksvaardigheden.

Beroepsspecifieke vakken Elke opleiding heeft daarnaast een aantal specifieke vakken: Fysiotherapeutische verrichtingen, Methodisch fysiotherapeutisch handelen, Oefenen en sturen, Vaardigheidslessen, Samenwerken in de zorg, Ondernemen in de Zorg en Tapen/bandageren.

Keuzevakken In jaar één en twee kun je kiezen uit zo’n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren.


Minors In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je kunt kiezen uit veel minors. Op de website krijg je een indruk van de minors.

Loting Centrale selectie Voor de opleiding Fysiotherapie geldt een instellingsfixus of beperkte toelating. Je wordt dan ook geplaatst via een procedure Loting en Selectie door DUO in Groningen. Daarom is het noodzakelijk dat je je via www.studielink.nl vóór 15 mei 2013 aanmeldt.

Decentrale selectie Voor topsporters is het mogelijk toegelaten te worden via decentrale selectie (door de hogeschool). Bekijk de voorwaarden op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Stage/afstuderen Tijdens de stageperioden krijg je volop de gelegenheid om je onder deskundige begeleiding te ontwikkelen. Je loopt de drie stages in verschillende sectoren. Tijdens de eerste twee loop je twee dagen per week stage, bij de derde loop je drie dagen per week stage. De eerste en tweede stage zijn in jaar drie (kwartaal twee tot en met vier). De afstudeerstage is in het vierde jaar (kwartaal drie en vier). De stagevoorbereiding vindt plaats in de eerste twee kwartalen van jaar drie.

Honours Degree Programma ‘Overtref jezelf in de gezondheidszorg’ Ben jij gedreven om het beste uit jezelf en je opleiding te halen? Dan is het Honours Degree Programma iets voor jou! Je kunt hieraan in de laatste anderhalf jaar van je studie deelnemen. Het programma stelt je in staat om af te studeren met een Honours Degree, bovenop je bachelordiploma. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: ¬ Deelname aan een (internationaal) congres of Intensive Program ¬ Deelname aan een innovation-lab in plaats van een ‘gewoon’ minorproject ¬ Afstuderen binnen de eigen opleiding onder een lector van een kenniskring van het Instituut voor Gezondheidszorg.

Je leert alles over het menselijk lichaam en het bewegend functioneren. Die vier jaar zijn heel snel gegaan. Het beste vond ik nog wel de manier van lesgeven: geen massaonderwijs, de benadering is heel persoonlijk.

Een verpleeghuis wil aan de slag met een nieuw soort therapie. Maar is deze therapie wel toepasbaar voor de huidige groep bewoners? En is het voldoende effectief? Aan jou als student de vraag om antwoord te geven op dit vraagstuk. Je gaat aan de slag met een projectvoorstel, waarin je doelen beschrijft, de werkwijze die je wilt hanteren en in kaart brengt wat het belang is van de opdracht. Gedurende je opleiding ga je aan de slag met dit soort projecten, soms samen met studenten van andere studierichtingen.

De fysiotherapeut aan het werk Wat ga je nou echt doen als fysiotherapeut? Hoe ziet je dag eruit en wat voor soort patiënten kun je verwachten. Bekijk onderstaand filmpje voor een indruk van een dag van een fysiotherapeut.


PRAKTISCHE INFORMATIE Officiële opleidingsnaam

Open avonden *

¬ Opleiding tot Fysiotherapeut

Verspreid door het jaar organiseren we ook een aantal open avonden, waar je naast algemene ook specifieke informatie over onze opleidingen kunt krijgen.

Studieroute ¬ voltijd

Locatie opleiding Rochussenstraat Rochussenstraat 198-210 3015 EK Rotterdam

Toelating

¬ Woensdag 20 maart 2013 (alleen deeltijd) ¬ Woensdag 5 juni 2013 * De open avonden van de Willem de Kooning Academie zijn alleen voor de opleidingen Vrijetijdsmanagement en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Proefstuderen

Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl/fysiotherapie

Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam Proefstudeerdagen. Kijk voor de data van Proefstuderen en het aanmeldformulier op hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen

Aanmelden

Studievoorlichting

Je kunt je eenvoudig online aanmelden via Studielink. Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl. Kijk voor alle informatie over de aanmeld­ procedure op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting.

Let op! Voor deze opleiding geldt een instellingsfixus of beperkte toelating. Daarom is het noodzakelijk dat je je voor 15 mei 2013 aanmeldt via Studielink.

Kosten Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het collegegeld voor 2013-2014 vind je vanaf april 2013 op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld

(010) 794 44 00 studievoorlichting@hr.nl hogeschoolrotterdam.nl Bezoekadres:

Visitor Centre locatie Museumpark (metro Dijkzigt) Burg. s’ Jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

Kijk voor de actuele openingstijden op hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting

Afhankelijk van de gekozen opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag tussen € 300,- en € 1.000,- per jaar.

Open dagen Tijdens de open dagen kun je kennismaken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Je bent welkom op: ¬ Zaterdag 10 november 2012 ¬ Zaterdag 26 januari 2013 ¬ Zaterdag 23 maart 2013

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer weten? Alle opleidingsinformatie en praktijkvoorbeelden vind je op

hogeschoolrotterdam.nl/fysiotherapie Wil je meer informatie over studeren aan Hogeschool Rotterdam? Kijk dan op:

www.hogeschoolrotterdam.nl of volg ons op: @overtrefjezelf

/hogeschoolrotterdam

Factsheet Fysiotherapie-def  
Factsheet Fysiotherapie-def  
Advertisement