Page 1

Bouwkunde

techniek

VOLTIJD

2013 2014


Bouwkunde

Ben je geïnteresseerd in hoe gebouwen worden ontworpen en gebouwd? Dan kun je je met de opleiding Bouwkunde specialiseren in de beroepen die gebouwen realiseren, met de titel ingenieur voor je naam. Bouwkunde is een breed vakgebied, je kunt er vele interessante beroepen in uitoefenen. Traditioneel leidt de opleiding Bouwkunde op voor beroepen bij architectenbureaus en bij aannemers, waarbij het gaat om het voorbereiden en uitvoeren van projecten. Deze projecten kunnen heel verschillend zijn: woningen, kantoren, scholen en winkelcentra. De laatste jaren zijn er veel nieuwe beroepen bij gekomen, zoals de projectontwikkelaar, de constructeur, de bouwfysisch adviseur (klimaat, akoestiek en duurzaamheid); ook functies bij tal van andere adviesbureaus (kosten, organisatie, projectmanagement) en verschillende functies bij woningcorporaties die grote aantallen woningen beheren en hierbij veel lastige vraagstukken op het gebied van stadsvernieuwing tegenkomen. Al deze beroepen hebben gemeen dat je een goede bouwkundige basis moet hebben. Je moet technische tekeningen kunnen maken en lezen, kennis hebben van constructies, bouwfysica, bouwsystemen en materialen, kunnen organiseren, samenwerken en leiding geven. Ook moet je een goed oog hebben voor de actualiteit en welke rol je daar als bouwkundig expert in kunt spelen. In de opleiding Bouwkunde komen al deze aspecten in trainingen, cursussen, projecten, stages en excursies aan bod.

Propedeuse Het eerste jaar en tevens het introductieprogramma, is zo ingericht dat je een goed beeld krijgt van wat een bouwkundig ingenieur allemaal in zijn loopbaan zou kunnen tegenkomen. In cursussen leer je allerlei zaken over bouwkunde, zoals detailleren, materiaalkennis, bouwfysica en constructies. In trainingen leer je vaardigheden als tekenen, zowel handmatig als met de computer. In projecten leer je deze kennis en vaardigheden volledig in te zetten bij het oplossen van een (bouwkundig) probleem. Voorbeelden van projecten zijn: Koffiehuis, Tribune, Woonwijk en Studentenstudio’s.

Hoofdfase In de hoofdfase ga je dieper in op de onderwerpen die behandeld zijn tijdens de propedeuse. Je oriënteert je op alle facetten binnen het vakgebeid van je opleiding. Je volgt cursussen als Bouwen in beton, Bouwen in hout en staal, Duurzaamheid en innovatie, Renovatietechnieken en Risicomanagement. In het derde jaar loop je een half jaar stage in de uitvoerende bouw bij een bouwbedrijf. De tweede helft van dit jaar werk je aan het project Woonbedrijfsgebouw en aan een praktijkopdracht samen met studenten van andere opleidingen. In de eerste helft van het vierde jaar volg je een minor. Met een minor kun je je verder specialiseren in de richting die jou het meest interesseert. In de tweede helft van het vierde jaar werk je aan een afstudeerproject dat aansluit op je minor. Je werkt in dit project in opdracht van een bedrijf. Vaardigheden als onderzoek, problemen analyseren, het bedenken van oplossingen en integratie van vaardigheden komen daarbij aan de orde.

Opbouw

Vakken

Rotterdams Onderwijs Model

Basisprogramma

Om onze Rotterdamse aanpak en talentontwikkeling van onze studenten te vertalen naar het onderwijs heeft Hogeschool Rotterdam een strak doorgevoerd onderwijsmodel ontwikkeld. Kenmerkend voor dit Rotterdamse onderwijsmodel (ROM) zijn drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs. Meer informatie vind je op hogeschoolrotterdam.nl/rom

Als je op hbo-niveau wilt afstuderen, leer je in het basisprogramma een aantal algemene vaardigheden. Enkele voorbeelden van vakken zijn: Sociale en communicatieve vaardigheden, Onderzoeksvaardigheden, Nederlands, Engels, Wiskunde en Projectmatig werken.


Beroepsspecifieke vakken Elke opleiding heeft daarnaast een aantal specifieke vakken: Bouwtechniek en bouwmethode, Toepassing van materialen, Construeren, Bouwtechnisch tekenen, Schetsen, Stedelijke vernieuwing, Bouwfysica en Projectmanagement.

Keuzevakken In jaar één en twee kun je kiezen uit zo’n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde.

Minors In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je kunt kiezen uit veel minors. Op de website krijg je een indruk van de minors.

Profiel van de bouwkundige Bouwkundig specialisten zijn vooral praktische mensen. Ze beschikken over ruimtelijk inzicht en technische vaardigheden, kunnen een probleem analyseren en oplossen en vraagstukken vanuit verschillende standpunten benaderen.

Titel Bachelor of Built Environment (B BE) Als afgestudeerd bouwkundige, heb je recht op de titel Bachelor of Built Environment (B BE). Dit is een internationaal erkende titel, die je achter je naam mag voeren. Voor je naam mag je ook de oude titel ‘ing.’ (ingenieur) gebruiken. Deze titel heeft in Nederland dezelfde wettelijke status als B BE. Het bedrijfsleven geeft de B BE (‘ing.’) een hoge waardering.

Verkorte studieroute MBO Mbo-afgestudeerden niveau 4 van de opleiding Bouwkunde worden geplaatst in het zogenaamde instroomkwartaal en krijgen een aangepast programma. Na afloop van dat kwartaal stromen zij, afhankelijk van hun resultaten, mogelijk door naar een verkorte route en krijgen daarmee een vrijstelling van 60 ECTS (studiepunten) uit het eerste jaar. De opleiding kan dan in drie jaar worden afgerond. Meer informatie over de studieroutes is te vinden op hogeschoolrotterdam.nl/bk

Werkvormen Naast hoor- en werkcolleges volg je veel projectonderwijs, waarbij je in wisselende projectgroepen samenwerkt aan het oplossen van een probleem. Deze projectgroepen werken stimulerend omdat je zelf oplossingen voor vraagstukken en problemen mag bedenken. Je moet dus actief op zoek naar kennis om jouw oplossing aan te dragen en te kunnen verdedigen. Daarnaast stimuleren ze het samenwerken en het projectmatig werken. Vaardigheden die in iedere beroepspraktijk van de bouw belangrijk zijn.

Ik ben altijd al gefascineerd geweest door gebouwen, maar wilde geen architect worden. De diversiteit in de opleiding Bouwkunde was voor mij dan ook ideaal. Ik kan nu de keuze maken om mij te specialiseren in constructie of de aannemerij. Annette van Wijk, vierdejaarsstudent

Gebouwen construeren met hightech beton Wereldwijd is er nog weinig kennis over vezelversterkt ultra-hogesterktebeton (VVUHSB). In het buitenland is er al gebouwd met dit hightech materiaal. In Nederland nog niet. Voor goedkeuring van de overheid moesten de prestaties van dit materiaal nog worden aangetoond en voldoen aan de Nederlandse normen. Aan ons de opdracht dit te doen. Ook voor ons was het materiaal nieuw, dus hebben we eerst onderzoek gedaan naar waar het materiaal uit bestaat en wat de eigen­ schappen zijn. Voor het gebouw De Pontsteiger is gekeken of de stalen constructie vervangbaar is door VVUHSB. We hebben onder andere rekenmodellen opgesteld voor het berekenen van de balken en vloeren. Het resultaat? Het antwoord is ‘ja’. Beton gaat qua sterkte concurreren met staal. De modellen worden verder onderzocht, dus misschien gaan we de grondslag leggen voor een nieuwe Nederlandse norm. Meer weten? Bekijk het project op hogeschoolrotterdam.nl/bk


PRAKTISCHE INFORMATIE Officiële opleidingsnaam

Open avonden *

¬ Bouwkunde

Verspreid door het jaar organiseren we ook een aantal open avonden, waar je naast algemene ook specifieke informatie over onze opleidingen kunt krijgen.

Studieroutes ¬ voltijd ¬ duaal ¬ deeltijd

¬ Woensdag 20 maart 2013 (alleen deeltijd) ¬ Woensdag 5 juni 2013

De mogelijkheden van een verkorte of versnelde route vind je op hogeschoolrotterdam.nl/bk

* De open avonden van de Willem de Kooning Academie zijn alleen voor de opleidingen Vrijetijdsmanagement en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Locatie opleiding

Proefstuderen

Academieplein G.J. de Jonghweg 4-6 3015 GG Rotterdam

Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam Proefstudeerdagen. Kijk voor de data van Proefstuderen en het aanmeldformulier op hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen

Toelating

Studievoorlichting

Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl/bk

Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting.

Aanmelden Je kunt je eenvoudig online aanmelden via Studielink. Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl. Kijk voor alle informatie over de aanmeldprocedure op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Kosten Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het collegegeld voor 2013-2014 vind je vanaf april 2013 op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld

(010) 794 44 00 studievoorlichting@hr.nl hogeschoolrotterdam.nl Bezoekadres:

Visitor Centre locatie Museumpark (metro Dijkzigt) Burg. s’ Jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

Kijk voor de actuele openingstijden op hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting

Afhankelijk van de gekozen opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag tussen € 300,- en € 1.000,- per jaar.

Open dagen Tijdens de open dagen kun je kennismaken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Je bent welkom op: ¬ Zaterdag 10 november 2012 ¬ Zaterdag 26 januari 2013 ¬ Zaterdag 23 maart 2013

Meer weten? Alle opleidingsinformatie en praktijkvoorbeelden vind je op

hogeschoolrotterdam.nl/bk

Wil je meer informatie over studeren aan Hogeschool Rotterdam? Kijk dan op:

www.hogeschoolrotterdam.nl of volg ons op:

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

@overtrefjezelf

/hogeschoolrotterdam

Factsheet BK-def