Page 1

2013 路 Nr. 4

uset S

sognebladet for h酶jmark og lem


2

Suset

Forsidefoto: Sommeren har budt på mange dejlige bryllupper - her er det Betina og Allan Astrup, fotograferet i præstegårdshaven kort efter deres velsignelse i Højmark kirke d. 22. juni. Bemærk teksten på paraplyen. Bagsidefotos: Theo Green Damsgaards dåb d. 28. juli. Spillemænd på Øster Lem Hede ved gudstjenesten d. 4. august. Frist for indsendelse af stof: 25. oktober 2013. Vi har det ønske, at så mange forskellige personer som muligt yder deres bidrag til sognebladet ved indlevering af artikler til en af redaktørerne. Derfor - har du gode forslag til stof til bladet, så kontakt én af redaktørerne: Mette Christensen: mejer@besked.com Mary Ølgaard: mary@it.dk

SE HER: www.højmarkweb.dk 6940.dk Nyhedsbrev: Tilmeld dig 6940.dk’s nyhedsbrev og hold dig opdateret om aktuelle aktiviteter mv. i Lem. Læs mere på www.6940.dk/kontakt

HUSK

Koppel Maria Carmen i Højmark ber d. 21. novem kl. 19.00

HUSK

Sangaften i Kirkehuset, Lem onsdag d. 4. december kl. 19.30

Hedegudstjenesten 4. aug.

HUSK

nytår sbal i Lem H alle d. 18. ja n nuar 2014


3

Vil du med i vores

LÆSEKLUB? …. Har du det lige som os: At du – når du har læst en bog – mangler nogle at drøfte den med? Har du det også sådan, at du gerne vil inspireres til at læse nye spændende bøger? I så fald har vi et tilbud til dig: En ny læseklub åben for alle! Vi vil gerne samle en flok boglæsere nogle gange i løbet af vinteren til uformel snak om 4-5 bøger, vi læser. Via Ringkøbing Bibliotek har vi fået mulighed for at hjemskaffe sæt med bøger til alle i klubben. 1. mødegang er onsdag den 11. september i Kirkehuset, St. Kjærgårdsvej 2, kl. 19.00. Her vil vi tage en snak om planerne for klubben, uddele den første bog og aftale tidspunkt for, hvornår vi mødes igen og drøfter den. Vi har besluttet, at vi som første bog læser: »Ulven« af Katrine Marie Guldager.

»Ulven« er første del i en serie. Det er fortællingen om en families tilblivelse omkring 2. verdenskrig på Køge-egnen. Om lys og mørke, kærlighed og had. Leonora og Henry er kærlighedsbørn, opvokset under gode forhold i et pænt villakvarter, men kærlighed og de bedste intentioner er ikke nødvendigvis nok. Det er ikke alle børn, der er gode, og det er heller ikke alle forældre, der elsker deres børn lige meget. Det er i det hele taget ikke nemt at være i familie med hinanden.

Fremdeles aftaler vi indbyrdes, hvad vi skal læse, og vi vil så bestille bøgerne hjem fra biblioteket. Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte Hanne Byskov: 97 34 30 29. Vel mødt til alle! Inger Klemensen, Jonna Gramstrup og Hanne Byskov


4

Desto mindre en skole er, desto sværere bliver det, at få skemaet til at hænge sammen… Kort før sommerferien vedtog Folketinget en re- Folketinget stiller krav om, at lærerne skal have form af folkeskolen. Reformen træder i kraft som- linjefag, og samtidig skal der undervises i flere meren 2014, altså ved næste skoleårs begyn- fag. Jo mindre en skole er, des sværere bliver det at få skemaet til at hænge sammen. Fra 7.klasse delse. Hovedpunkterne er: Eleverne skal have flere timer. De ekstra timer skal er der mulighed for at udbyde valgfag, men hvis gå til dansk, matematik, bevægelse og sprogun- der skal være ret mange muligheder for at vælge, kræver det mange elever. dervisning. Man begynder med Reformen af folkeskolen engelsk allerede i 1. tager ikke højde for de klasse, og med tysk elReformen af folkeskolen fordele, som det giver at ler fransk i 5. klasse. tager ikke højde for de fordele, som det have mange små skoler. Der er lagt op til flere giver at have mange små skoler De mange skoler her i valgfag fra 7. klasse. kommunen betyder, at Alle skoler skal give eledet er muligt for forældre og lokalsamfund at støtte verne mulighed for at få lektiehjælp. Fra 2020 skal alle lærere have linjefag eller til- op om den enkelte skole. Skolen er afhængig af opbakningen herfra, og omvendt er foreninger svarende i de fag, de underviser i. Der åbnes for fælles ledelse af skoler op til 300 og haller dybt afhængige af skolerne. elever, enten med andre skoler eller med daginVed årsskiftet tiltræder et nyt byråd. En af de størstitutioner. ste opgaver bliver at sikre, at folkeskolereformen Hensigten med reformen er, at alle elever skal ikke kommer til at lukke en række skoler eller især blive dygtigere. I en kommune som vores, kom- overbygninger. Reformen af folkeskolen gør ikke mer det til at give nogle særlige udfordringer. den opgave lettere.

af tine korsholm

Kort nyt fra byrådet


årets borger…

Jette, du gør et kæmpe stykke arbejde for sognet

Ung politiker

»Suset« er blevet kontaktet af Jakob Hildebrandt Hansen fra Lem. Han har læst artiklen i bladet om det »ældre« måske kommende byrådsmedlem Erik Viborg, og vil gerne, som et modstykke, fortælle lidt om sig selv som den unge, som også stiller op til byrådet. Jakob er 21 år og bor i Lem. Han har netop afsluttet sin HH eksamen og er i færd med at søge elevplads indenfor økonomi. Hvis ikke de lykkes at få job, vil han læse HA. Jakob bor stadigvæk hos forældrene i Lem. Han spiller håndbold i Højmark og er suppleant i Lem Borger- og Håndværkerforening. Jakob interesserer sig meget for, hvad der sker i Lem og i det hele taget udviklingen i byen og i kommunen. Interessen for politik startede for 6 år siden, hvor han så en fjernsynsdebat med Leif Mikkelsen fra Liberal Alliance og synes, det lød meget spændende med de ting, som Liberal Alliance gik ind for. Han valgte derfor at melde sig ind i foreningens ungdomsafdeling i Holstebro. Han har stiftet Liberal Alliance i Skjern, og han er indtil videre den eneste kandidat fra Liberal Alliance, der stiller op til byrådet, og håber på, der kan blive 3 kandidater.

Der blev klappet og sagt tillykke, da Jette Lydersen-Krebs forleden blev kåret til Årets borger i Højmark. - Jette, du gør et kæmpe stykke arbejde for sognet. Du er med til at sætte nye ting i gang, og du er fyldt med energi. Tilmed sørger du for at søge fonde for økonomiske tilskud, når der er brug for det. Sådan sagde Leif Kappel, da han overrakte buketten til Jette Lydersen-Krebs.

55


6

Maria Carmen Koppel i Højmark

torsdag den 21. november kl. 19.00 Marie Carmen Koppel vil give os en oplevelse udover det sædvanlige ved årets adventskoncert. Glæd jer! Hun er Danmarks ukronede soul- og gospeldronning. Med sin store flotte stemme fylder hun kirker, spillesteder og kulturhuse landet over med intensitet, nærvær og musikalitet på internationalt niveau.

Marie Carmen Koppel har gennem 22 år udviklet et unikt samarbejde og venskab med pianisten Steen Rasmussen, som selvfølgelig også medvirker. Reservér allerede nu datoen og se annoncen i Lokalposten. Højmark og Lem Menighedsråd


7

At synge er en fest! ... dét er Jakob Vuust Andersens motto. Han er lige begyndt sin 8. sæson som korleder i Ringkøbing Rytmiske Kor, hvor han synger hver torsdag aften sammen med sine godt 60 korsangere. Jeg er bare autodidakt, siger han og smiler stort - for hans læreruddannelse fra Nr. Nissum Seminarium er med dansk og sløjd som linjefag. Men helt tilfældigt er det nu ikke, at Jakob »er noget ved musikken«, han kommer nemlig fra et musikalsk hjem, hvor faderen spillede waldhorn i Århus Amatør Symfoni­ orkester. Som barn sang han i - hvad han selv kalder for Danmarks bedste børnekor: Hasle Skoles Kor. Jakobs første job som lærer var på HoverTorsted friskole tilbage i ’92. Kort efter mødte han sin Tina ved en fest, hvor det var helt tydeligt, at nogen skulle lege »Kirsten-giftekniv«. Vi var nemlig 3 par og 2 singler, og vi singler blev placeret ved siden af hinanden.

Jeg satsede straks på Tina, for hun havde bil ...... troede jeg. Det viste sig, det var hendes mors, hun bare havde lånt. Men satsningen var nu ikke helt forkert, og i dag bor Tina og Jakob i Højmark med deres 4 drenge. En dag med sang Jakob har lovet igen i år at lede et 1-dagskor ved Højmark kirke. Sidste år var vi godt 40 sangglade mennesker, der havde en fornøjelig eftermiddag - hvor vi ganske rigtigt fornemmede, at mottoet er sandt: At synge er en fest! Kom og vær med i korsangen igen .... og tag gerne nye deltagere med! Alle er velkomne! Også i år afsluttes dagen med korets deltagelse i en gudstjeneste i Højmark kirke kl. 17.00. Husk tilmelding på byskov@os.dk eller tlf. 97 34 30 29. (Så bliver der brygget kaffe og bagt brød til dig til pausen undervejs). Tid: Søndag d. 24. nov. kl. 13.00 Sted: Højmark kirke Pris: Gratis


Julebanko i Lem Hallen

8

Tirsdag d. 3. december kl. 18.30 Lem Borger & Håndværkerforening arrangerer igen i år Julebanko til støtte for foreningen.

Julebelysning tændes søndag d. 1. december kl. 16.00 Kom ned på smedetorvet ved Smedenes hus hvor Lem Borger & Håndværkerforening d. 1 december kl. 16.00 tænder for lyset i det store juletræ samt julebelysningen i byen. Derefter skal vi se om det lykkedes os at vække Julemanden som det siges om, at sover oppe på loftet i Smedenes hus. Hvis vi får ham vækket så har han sikkert en godtepose med til børnene! René Ø. Jensen

Pladesalget starter kl. 17.30. Alle fremmødte medlemmer af Lem Borger- og Håndværkerforening får et GRATIS EKSTRA SPIL!! Er man ikke medlem, så kan indmeldelse ske inden spillene går igang. Takket være vore mange lokale sponsorer er det et banko spil med masse af gevinster. Julebankospillet er både for de garvede spillere, men ligeså meget en hyggeaften for hele familien. Vi håber at der igen i år kommer rigtig mange spillelystene bankospillere. Imellem spillene er der amerikansk lotteri. René Ø. Jensen

Julemaraton for hele familien

sæt X

Lørdag d. 28. december kl. 14.00 i kalenderen I samarbejde med Løbe lemmerne arrangeres der Julemaraton 4,2195 km for hele familien. Kom ud og bevæg dig efter al julemaden, i samvær med familie, naboer og venner. Start ved Smedenes Hus, og slut ved Lem Boldklubs klubhus. Der serveres suppe efter endt løb. René Ø. Jensen

Juleoptog i Lem Søndag d. 15. december kl. 14.00 Lem Borger- & Håndværkerforening inviterer til årets Juleoptog. Juleoptoget med Ringkøbing Garden og Nisse hestevognen starter kl. 14.00 på Bredgade ved Blomster Smedjen. Hestevognen er fyldt med de glade nissebørn fra 3. klasse. René Ø. Jensen


9

Hvor

kommer det mon fra? Der skal være plads til forundring.... og til taknemmelighed, når vi fejrer høstgudstjenester. Velkommen til høstgudstjenester i Højmark kirke kl. 9.00 og i Lem Kirkehus kl. 10.30 d. 22. september. I Højmark er der tillige lokale jagthornsblæsere, der deltager, og efterfølgende er der kirkekaffe i Sognehuset. Og velkommen til børne-familiegudstjeneste (Gud og spaghetti) d. 10. oktober kl. 17.30, der også er en høstgudstjeneste. Hvem ved, måske man dér kan komme op i en rigtig stor traktor, smage på korn og lære en høstsalme. Bagefter er der spisning i Forsamlingshuset til 20,- pr. person. HUSK tilmelding hos præsten på 97 34 30 29 eller på byskov@os.dk Menighedsråd og Hanne Byskov


10

Dansker

bosat i udlandet

Mit navn er Tove Kirk Det største problem ved New Zealand er, det er Crosswell, 37 år. Mine så langt væk fra Danmark (efter min mening). Det forældre er Helga og ustabile vejr er dog en anden ting der ikke er Svend Kirk. Jeg voksede perfekt for mig. En skam at der er så meget flot op på en gård på Ref- natur, men man kan aldrig vide hvordan ferievejret strup 8 ved Lem sammen er. Mange New Zealaendere flytter til Australien pga vejret bedre jobmuligheder og bedre løn, så med mine 5 søskende. Efter jeg var færdig på gym- da min mand fik et godt tilbud i Australien sidste nasiet i 1996, vidste jeg med år, besluttede vi os for at springe ud i det. Min mand arbejder i et kulminelager 15 min. kørsikkerhed, at jeg ville ud og rejse. Jeg kan huske en samtale med min mor, før sel fra byen Singleton, hvor vi bor. Singleton har ca jeg rejste. Jeg sagde, at jeg skulle ud og finde 25.000 indbyggere. Det ligger ca 2 ½ times kørsel fra Sydney. Jeg er uddanen rig ægtemand. Min mor net som massage terapeut i sagde alvorligt, at jeg skulle … jeg skulle ud og New Zealand (»Bachelor of komme hjem igen. Jeg lo ad finde en rig ægtemand. Therapeutic and Sports Mashende og sagde, at det jo sage«). Jeg havde min egen bare var en joke, det er bare klinik i NZ, og har nu startet min egen klinik igen noget man siger – men mens jeg rejste rundt i Australien mødte jeg en her i Singleton. Det er perfekt at kunne bestemme sød New Zealandsk mand. (Han var ikke rig, sine egne arbejdstimer når vi har to dejlige børn, haha) Min nye kiwi (NZ) ven, Kenny, besøgte Emma, 5 og Lucas, 7 år. mig i Danmark, men han kunne ikke få arbejdstil- Både i New Zealand og Australien er det norladelse i DK. Vi boede lidt i Danmark og lidt i malt at forældre er meget involverede i sine børns Australien og vi blev gift ved Moke Lake, Queen- hverdag. Mange mødre er hjemmegående. Jeg har nydt at have haft meget tid sammen med mine stown 2.12.2000. New Zealand er et rigtig dejligt land. Der er en børn. Jeg har haft dem med til musik & leg, og flot natur. Alle er så søde og venlige. Der er mange gymnastik, og meget andet. ligheder mellem New Zealand og Danmark. Vi er glade for at vi nu bor i Singleton. Vi elsker det Begge er små lande, som giver sammenhold. dejlige vejr. Om sommeren kommer temperaturen Klimaet er ret lignende, især i Invercargill, hvor vi nogle gange over 40C, men så er det bare skønt boede. New zealaendere har en afslappet livsstil. at plaske rundt i vores pool i baghaven! En anden »Vi kommer når vi er klar« er en meget normal spændende ting er, at vi ofte tager på udflugter for holdning! I Southland er der heller ikke meget for- at udforske vore nye omgivelser. Det føles næsten malitet over deres fester. Selv runde fødselsdage som om vi har ferie det meste af tiden. m.v. holdes i skure eller garager, og de fleste har Vores plan er at blive boende her, men man ved jo aldrig fremtiden bringer…! jeans på, ret afslappet.


11 11

Lem Ældreklub Program efteråret 2013 29. august Generalforsamling 12. september Niels Skousen, Billund »Luftkaptajn i Det tossede Paradis« 4 år som pilot på Stillehavstropeøen Nauru. 1. oktober Lem Ældreklub til Højmark. 10. oktober Efterårsfest/jubilæum kl. 17.30 Underholdning ved 3 x Hans fra Vridsted. 24. oktober Leo Korsgaard, Ringkøbing. »Hvordan opleves det at leve med en psykisk sygdom« 7. november Torben Nørregaard, Videbæk Tidl. borgmester i Verdens lykkeligste kommune. 21. november Jens Kirk, Velling Fra Velling til Christiansborg og retur.

Se lige her!

5. december Kristen Touborg, Gudum Fra bonde til Folketinget – Har vi folkestyre eller ekspertvælde Møderne er i Lem Hallen kl. 14.00. Efterårsfesten er kl. 17.30.

»De Aktive« 0

24. september kl. 19.0 d Forstander på Dejbjerglun sen Efterskole Kjeld Christian lle tæ vil vise os skolen og for er om hverdagen der. Det virkeligt et besøg værd. Skolen har gennemgået en fantastisk for vandling

gennem årene. Vi kører fra Højmark e op. kl. 18.45 og fylder bilern ligt mu Det er selvfølgelig også at tage sin cykel. Tilmelding til Lisbeth senest den 22. sept. på tlf. 60 93 14 05.

0

5. november kl. 19.3

set ved forfatter Foredrag i forsamlingshu a bypige til Marianne Jørgensen: »Fr r der er mulighed bondekone«. En aften hvo ne. for at få rørt lattermuskler Entre og kaffe 100 kr. llesskab Arrangører: Kultur og Fæ jmark. og Menighedsrådet i Hø


12

Åbent hus igen! Der er lagt nye gulve, malet vægge, loft og bænke, installeret nyt varmeanlæg, ny alterudsmykning, nyt alterbord og ny prædikestol, når vi åbner kirkedøren den 1. december - 1.søndag i advent - til en festgudstjeneste med genindvielse af kirken ved biskop Elisabeth Dons Christensen. Til denne helt særlige anledning vil vi samle et kor, der skal øve alle mandage i november op til festgudstjenesten. Start mandag den 4. november kl. 19.00 i Kirkehuset, St. Kjærgårdsvej 2. Info følger i Lokalposten – og ellers kontakt Helle Lambæk på 22 40 26 99.

Vi glæder os til at vise jer, hvor smukt vores kirkerum er blevet. Fremover vil der igen som normalt være »åbent hus« ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger i Lem kirke. Kom, lad dig overraske af alt det nye ... og glædes!! Festgudstjenesten er kl. 10.30, og alle er velkomne! Menighedsrådet i Lem


HKF

Bestyrelsen

ede • Aage Hindh • Leif Kappel r • Lene T. Agge ensen ist hr C e th • Gre sen • Leise Christen Amby r ste • Maiken Ø Andersen bo el nd Ve • Sanne

- hvad er det lige, dét er?

Højmark Kultur og Fællesskab - forkortet HKF Vi skriver altså rigtigt, når vi skriver HKF, - det ligner godt nok bare en stavefejl i HGF (Højmark Gymnastik Forening), men HKF står for Højmark Kultur & Fællesskab. Det der før blev kaldt Højmark Sogneforening.

til sognebladet »Suset« samt finansieringen af denne, dette er i samarbejde med Kirken. Dertil kommer at foreningen står for at vedligeholde og opdatere vores fælles hjemmeside www.højmarkweb, lyder det fra bestyrelsen.

Tradition for sammenhold - Vi er glade for og stolte af, at vi I Højmark har At samle og holde sammen - Foreningens opgave er blandt andet at samle, tradition for et godt og stærkt foreningsliv. Mange og holde sammen, på Højmark og dens bor- yder, på forskellig vis, en flot indsats for at holde gere, så vi bevarer det trygge og nære miljø »foreningshjulet« i gang. Nogle kaster nye bolde i krydret med aktivitet og luften, mens andre griber fællesskab. Nogle kaster nye dem. Nogle planlægger Men vi skal også være bolde i luften, mens mens andre afholder/ bindeled til alle de, som andre griber dem afvikler, nogle samler yder et rigtig flot stykke fritrådene og administrerer villigt arbejde med bl.a. rengøring og pasning af Sognehuset, haven ved mens andre lader sig inspirere. Men fælles for den gamle skole, flaghejsning, julebelysning, be- os alle i sognet er, at vi nyder godt af al den energi og aktivitet, så vi, på hver vores måde, er manding af genbrugspladsen m.m. Det er foreningens opgave at have dialogen med til at løfte i flok, skriver bestyrelsen. med kommunen, samt have en finger på pulsen Husk, at dit/jeres medlemsbidrag til Højmark Kulmed, hvad der rører sig omkring os. Her kan tur & fællesskab også er med til at gøre en forskel. som et eksempel nævnes ansøgning om part i vindmøllepengene, som gerne skal hjælpe os til Lad os høre din idé en renovering/fornyelse af hallen, lyder det fra Hvis ikke du fik indbetalt kontingentet i efteråret, har du stadig muligheden for at indbetale til forbestyrelsen i HKF. Foreningen står også bag underudvalgene som eningen . er De Aktive, Arrangementsudvalget samt Som- - Vi byder altid en god idé velkommen og modtager naturligvis også ris/ros. På hjemmesiden merfestudvalget. - Foreningen skal bidrage med aktiviteter til er navne og kontaktoplysningerne at finde, lyder sommerfesten, ligesom vi skal komme med input det fra Højmark Kultur & Fællesskab.

13


14

Lidt om…

Lem borger- og håndværkerforening Formand René Ø. Jensen 2161 1029 rene@kb49.dk Kasserer Søren Lambæk 2099 6724 sl@lem-beslagfabrik.dk Næstormand Hanne Haastrup 5185 1085 famastrup@gmail.com Jesper Lyhne Petersen 2926 2887 tjpbred@live.dk Referent Helle Brunner 2478 1528 hellebrunner@web.de Pia Schimmell Casper 2381 9769 schimcas@hotmail.com Gitte Foldager Pedersen 6169 1580 gittefpedersen@hotmail.com Gitte Sig Olesen 2946 3871 gittemaas@hotmail.com Mads Andersen 4071 1433 Suppleant Jacob Hildebrandt Hansen 4278 3333 jakobhildebrandthansen@gmail.c Lene Nygaard Bang 9734 2218 lbang@pc.dk

Lem borger- og håndværkerforening er en gruppe, af frivillige mennesker. Lem Borger- og Håndværkerforening står i større blandt andet bag ved følgende aktiviteter og tiltag: Hjemmesiden »6940. dk«, Flagstængerne i Kirkegade og Bredgade og flagning på mærkedagene, Byportal skiltene ved indfaldsvejene, Ren by arrangement før konfirmationen, Sankt Hans og midsommergudstjeneste i anlægget, Legepladsen i anlægget, Revyfest, Julebelysning og juletræstænding, Julebanko, Juleoptog med Garden, Ølgård skulpturerne bla. ved Dagli’ Brugsen, Bænke rundt i byen m.m. og så er vi en af de 4 aktører der bidrager til og finansierer Sognebladet Suset som du sidder med. Samtidig deltager vi også årligt i en række møder, med andre sogneforeninger og kommunen. Sagt med andre ord, gør vi altså byen attraktiv, både for byens borgere, men også for turister og andre besøgende. Vi forsøger at holde gang i det sociale, i byen, igennem diverse arrangementer. Det næste arrangement der bliver afholdt, er Sankt Hans, dette bliver som vanligt afholdt i anlægget med gudstjeneste, en gæstetaler, og senere på dagen vil bålet blive antændt, og der er plads til at hygge sig blandt andre borgere. Er det noget for dig? Lem borger- og håndværkerforening, kan altid bruge frivillige. Man behøver ikke at binde sig til alt, det kan være hjælp til fx et arrangement, al hjælp bliver modtaget gladelig. Kontakt kasserer Søren Lambæk eller formand René Ø. Jensen, hvis du ønsker at blive medlem eller bare vil høre mere om foreningens arbejde. Kunne du også tænke dig bare at være medlem, uden at hjælpe, kan dette også lade sig gøre, det kan gøres på følgende måder: Personligt medlem: 105 kr., Husstand: 210 kr. og virksomhed: varierer i forhold til virksomhedens størrelse. Disse betalinger bliver opkrævet via pbs. Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.


15

180.000 kroner uddelt i Højmark Forsamlingshus I forbindelse med sammenlægningen af Sdr. aktiviteter under Lem Boldklub og Højmark GF, Lem Andelskasse og Ringkjøbing Landbobank og meget andet. blev hovedparten af købesummen udloddet til Sdr. Lem Andelskasses Fond udlodder udbyttet andelshaverne, men et restbeløb på cirka 7,2 af formuen og støtte projektet indenfor følgende millioner kroner blev overført til en velgørende formål: fond, som hvert forår udlodder et større beløb »Fondens formål vil være at støtte initiativer og tiltag, der kan medvirke til udvikling og styrkelse primært til områdets foreninger. af aktiviteter, herunder blandt Forleden aften blev det andet, men ikke begrænset årlige uddelingsarrangeFonden har siden til, aktiviteter af sportslig, ment afvikles i Højmark 2005 fordelt cirka kulturel, erhvervsmæssig, udForsamlingshus, hvor re2 millioner kroner præsentanter fra 15 lotil områdets foreninger dannelsesmæssig, videnskabelig, miljømæssig eller samkale foreninger var mødt fundsmæssig karakter, og almennyttige formål, frem for at hente deres check. Der blev uddelt i alt 180.000 kr. denne aften. forudsat at de har relation til Sdr. Lem/Højmark Fonden har siden 2005 fordelt cirka 2 millioner og omegn og/eller Sdr. Lem Andelskasses hidtidige virkeområde. Støtte i overensstemmelse kroner til områdets foreninger. Pengene er anvendt til mange forskellige formål, hermed kan ske til fordel for virksomheder, orbl.a. julebelysning i Lem, nye faciliteter til Højmark ganisationer, institutioner, foreninger og enkeltSkytteforening, renovering af hallerne i både Høj- personer«. mark, Dejbjerg og Lem, støtte til gennemførsel Fondens bestyrelsen består af af det store projekt »Højmark Samlingssted«, Claus Hykkelbjerg Christensen, Inge Marie støtte til Lem Borger- og Håndværkerforening til Stampe Christensen, Flemming Frost Andersen, bl.a. forskønnelse af anlægget samt renovering Ivan Aarup og Claus Bo Hansen. af jern-skulpturer, økonomiske tilskud til mange Fonden uddeler penge én gang om året.


16

Nytårsbal For fjerde gang bydes der til nytårsfest De sidste tre år har op mod 250 festdeltagere haft en sjov og hyggelig aften med god mulighed for at få rørt bentøjet til underholdende og danseglad musik. Vi fester igen den 18. januar 2014, hvor Lem Hallen slår dørene op for endnu en et brag at et nytårsbal, hvor alle, unge som ældre, er velkomne. Vi opfordrer dig til at tage naboen under armen og få en svingom, når DEVITO igen spiller op til dans! Vi glæder os til at se jer fra sidste år og alle de nye deltagere. Udvalget bag nytårsballet er: • Erik Viborg, Lem Boldklub, • Aksel Korsholm Lem Hallen • Bjarne Andersen, Højmark Hallen • Marianne Birkmose, Højmark Gymnastikforening Dertil kommer • Eva Rahbek og Thorkild Hansen som er menige medlemmer og gode »indsparkere«. Og vi arbejder ikke alene for en fest for 18+, vi har også planer om og ideer til en

eller flere ”fester” for de unge under 18 år. Aldersspredning og interesserne for denne gruppe er bred, og det er vigtigt at konceptet rammer plet, så de unge får en god aften under trygge forhold. Ideboksen er ikke tom, er der nogen, der har gode forslag og ideer, som vi kan gøre brug af, så hører vi gerne nærmere.


17

Lem Sogns Jagtforening I Lem Sogns Jagtforening er vi godt 100 medlemmer, med en fælles interesse for jagt og natur. Det at være jæger, er også meget andet end at gå på jagt. I Lem Sogns Jagtforening har vi hen over året mange forskellige aktiviteter, dog alle på en eller anden måde relateret til det, at være jæger. Vi starter tidlig forår med en »byg selv dag« hvor vi fremstiller fodertønder, kragefælder og lignende. Nogle år etablerer vi kunstgrave, alt sammen en vigtig del af vildtplejen i området. Vi har ca. 30 fodertønder opstillet i engene, hvor vi fodrer fasaner og agerhøns vinteren igennem. Nogle år har vi en grillaften. Konceptet er, at alle selv medbringer mad, drikke og godt humør. Vi sørger for en varm grill og lidt forskellig vildtkød. Det plejer at være rigtig hyggeligt. Vi lægger meget vægt på skydetræning i Lem Sogns Jagtforening. I april/maj har vi 3 dage på skydebanen, hvor vi indskyder vores rifler, og træner til den forestående bukkejagt, som starter d. 16. maj. Hen over sommeren, prøver vi i år at få gang i noget træning med haglgeværet. I samarbejde med Velling Jagtforening prøver vi at sammensætte et program for flugtskydning. Sidst på sommeren/først på efteråret har vi et par aftener på Hjortebanen i Ulfborg, hvor vi skyder til »løbende vildt«. Det er meget god træning, inden efterårets drivjagter efter bl.a. kronvildt. Og nogle år træner vi på Korsholm Skydearena i Skjern, en meget naturtro oplevelse. I september afvikler vi vores helt store arrangement, jagtfeltskydningen på Skyttecenter Ulf-

borg. Et meget stort arrangement, hvor nogle af Danmarks allerbedste riffelskytter besøger os. Det er vi meget stolte af. Ca. 190 skytter kommer forbi denne dag, og afgiver hver 50 skud fordelt over 7 baner. Vi er selv ca. 25 hjælpere i gang, for at få det hele til at klappe. En hård dag, men også sjov og meget hyggelig. Nogle år arrangerer vi en udflugt. Måske besøger vi en jagtbutik, måske kører vi ud i naturen, og ser på f.eks. kronhjorte i brunst, eller hvad vi ellers kan finde på. I november har vi en rigtig »praleaften« i Højmark Forsamlingshus. Vi starter vores trofæaften med stegt flæsk og persillesovs, herefter beundrer vi hinandens medbragte trofæer, gerne tilført en historie om, hvordan trofæet blev tilvejebragt. Måske ser vi en film, inden vi slutter af med kaffe. Altid en dejlig aften. I september og januar afholder vi rævejagt omkring Lem og Højmark, på arealer velvilligt stillet til rådighed af lodsejerne. Vi skyder ikke så mange ræve, men vi har nogle skønne dage ude i naturen. Det var lidt om, hvad vi bl.a. går og fortager os i Lem Sogns Jagtforening. Du kan se meget mere på vores hjemmeside www.lemsognsjagtforening.dk Der kan du også finde kontakt-info, hvis du har spørgsmål, eller ønsker at blive medlem af Lem Sogns Jagtforening. Vi har plads til mange flere. Med venlig hilsen Formand Ole Jensen


HØJSKOLEDAG

18

DGI Vestjylland Senioridræt indbyder til Højskoledag 2013 fredag d. 25. oktober fra 9.30 til 15.45. Der indledes med gudstjeneste i Højmark kirke ved sognepræst Hanne Byskov og efter kaffen i Forsamlingshuset foredrag ved Steen Espensen: »Behøver vi nå det hele?«. Efter frokosten og med kaffepause undervejs synger og fortæller forstander på Nr. Nissum Seniorhøjskole, Flemming Nees om emnet: »Menneskelivet er underligt«. Pris: 275,- inkl. forplejning. Tilmelding senest fredag d. 18. oktober på www.dgi.dk/201305957005 eller til Birte Ahle på tlf. 79 40 42 53. DGI Vestjyllands Senioridræt

december-sang Igen i år skal vi synge julen ind sammen med Else Agerskov og Johannes Kirk. Sangaftenen foregår onsdag den 4. december kl. 19.30 i Kirkehuset, St. Kjærgaardsvej 2, Lem. Kom og vær med til at fylde kirkehuset med sang og musik - og bliv glad af at synge! Menighedsrådet vil igen i år bage forskellige kager og lave kaffen. Alle er velkomne. Menighedsrådet i Lem


Info…

Kirkelige handlinger

Kirkerne

Døbte 22.05 Mads Vandborg Hansen 23.05 Oliver Munkholm Hildebrandt 07.07 Oliver Bernhard Graakjær 28.07 Theo Green Damsgaard 25.08 Caroline Hauge Jensen viede/kirkeligt velsignede 22.06 Karina Vandborg Hansen og Heino Overgaard Hansen 22.06 Betina og Allan Astrup 24.08 Bente Sig Raabjerg og Brian Raabjerg begravede/bisatte 14.06 Ingrid Olesen 21.06 Hans Jørgen Pedersen 13.08 Carl Mørcke

Sognepræst: Hanne Byskov Øster Lemvej 2 6940 Lem St. Tlf. 97 34 30 29 E-mail: byskov@os.dk Træffes alle dage undt. mandage i præstegården i Højmark. Graver i Højmark: Maja Nielsen Kirkegårdskontoret Adelvej 39 A Tlf. 97 34 30 56 hojkirkon@live.dk Træffes fra tirs.-fredag ml. 9.00 og 15.00

Plejehjemsgudstjenester på Rosenlunden i Lem Der er med få undtagelser gudstjenester hver 14. dag – i lige uger – torsdage kl. 14.30 HB Hanne Byskov

VL Vivian Linnebjerg

Uge

Dato

Præst

38

19. september

HB

40

Onsdag den 2. oktober kl. 19.00 Høstgudstjeneste med efterflg. kaffe

HB

42

17. oktober

?

44

31. oktober - altergang

VL

46

14. november

VL

48

28. november

HB

50

Ingen

52

Mandag den. 23. december kl. 14.30 Julegudstjeneste med efterflg. kaffe

HB

Graver i Lem: Flemming Lauridsen Graverhuset på Lem Kirkegård Tlf. 97 34 25 25 graver-lem@mail.dk Træffes fra tirs.-fredag ml. 9.00 og 15.00 Hjemmeside: www.soenderlem-sogn.dk Bliv ven med ”Højmark og Lem kirke” på Facebook!

19


20

233 Dato:

Højmark

Lem

Velling

september 8.

15.s.e.trin

15.

16.s.e.trin

22.

17.s.e.trin

29.

18.s.e.trin

10.30 HB

9.00 HB 9.00 VL

9.002+3 HB

10.302 HB

10.301 VL 9.00 VL4

10.30 HB

9.00 HB

10.305 VL

9.00 HB

10.30 HB

10.30 VL

oktober 6.

19.s.e.trin

10.

Børne-høstgudstjeneste

13.

20.s.e.trin

20.

21.s.e.trin

25.

DGI Højskoledag

27.

22.s.e.trin

17.30 HB 10.30 HB

10.30 VL

9.00 VL

19.00 HB

9.00 HB

9.30 HB 9.00 VL

10.30 VL 16.00 VL

november 3.

Allehelgen6

17.00 HB

18.30 HB

10.

24.s.e.trin

10.30 HB

9.00 HB

17.

25.s.e.trin

24.

S.s. i kirkeåret

9.00 VL4

10.30 VL

9.00 VL

10.308 EDC

9.00 VL

17.00 HB 7

december 1. adv.

Team Lynderup · 97 17 34 08

1.

september

oktober november

Noter

gudstjenester

1 Konfirmandindskrivning 2 Høst 3 Kirkekaffe 4 Tillige i Ringkøbing 10.15 5 Høst 6 Alle navne på vore døde fra begge sogne (siden sidste Allehelgen) oplæses ved begge gudstjenester 7 1-dags kor medvirker 8 Indvielse af kirken HB: VL: EDC:

Hanne Byskov Vivian Linnebjerg Elisabeth Dons Christensen

Suset 4 13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you