Page 1

Benzin, drengehørm og mudder

Mere, tak!

2015 · Nr. 4

Running Dinner… uden løbetøj

uset S

sognebladet for højmark og lem


2

Suset

Forsidefoto: Charlotte Madsen, Astrid Jørgensen og Signe Vendelbo Andersen til familiegudstjeneste ved sommerfesten. I baggrunden korset, som de netop har været med til at pynte med blomster. Bagsidefotos: Ane og Anders Asstrup Rasmussen til dåb i Højmark med Stine Lene Marie Skjød Stranddorf og Kristian Krejberg med Esther Marie Frist for indsendelse af stof: Tirsdag den 24. november. Udkommer 1. og 2. december. Vi har det ønske, at så mange forskellige personer som muligt yder deres bidrag til sognebladet ved indlevering af artikler (maks. 1.200 anslag) til en af redaktørerne. Derfor - har du gode forslag til stof til bladet, så kontakt én af redaktørerne: Hanne Byskov: byskov@os.dk Mette Christensen: mejer@besked.com Mary Ølgaard: mary@it.dk

SE HER: www.højmarkweb.dk 6940.dk Nyhedsbrev: Tilmeld dig 6940.dk’s nyhedsbrev og hold dig opdateret om aktuelle aktiviteter mv. i Lem. Læs mere på www.6940.dk/nyhedsbrev

43.000 kroner til Højmark Skole Højmark Skoles Støtteforening stod kort tid før skolernes sommerferie bag et sponsorcykeløb til fordel for Højmark Skole. Omkring 43.000 kroner blev der cyklet ind til stor glæde for skolens elever og ansatte. Pengene er øremærket til Ipads til skolens elever. Arrangementet fandt sted samme aften som der var skoleafslutning. Her blev der sagt farvel til eleverne i 6. klasse, der efter sommerferien begynder på andre skoler. Mette Christensen


3

Mere, tak! Ud fra en af solens stråler øverst i glaskunsten i Lem Kirkes altertavle gror en klase grønne vindruer. Vindruer er et gammelt opstandelsessymbol, et billede på håb og nyt liv. Der sker nemlig en forvandling/en lille opstandelse med vindruerne, når de høstes: Vinbonden tramper på druerne, så de brister og »dør«, men ud af druerne opstår noget nyt. Når saften presses ud og forbindes med gæren på skallen, så forvandles den ugærede druesaft til en ny stærk drik: Til kraftfuld vin. Af noget »dødt« opstår således en ny livgivende drik. Om søndagen ved gudstjenesten er der nadver. Her får vi brød og vin. Ikke vand eller øl eller anden spiritus – men netop vin lavet på druer. I Lem og Højmark Kirker får vi stærk, fyldig, sød portvin. Vin, der er rødt som Jesu´ blod. Vin, som til stadighed forvandler og kan gøre alting nyt for den, der drikker det. Vi får hver en lille smule i vores bæger - men akkurat nok til, at vi kan mærke, hvor kraftfuld vinen er, for den varmer ned gennem halsen.

Den er fuld af opstandelseskraft, der skal styrke os i troen på, at Kristus er stærkere end både synd og død, og at vi i dåb og nadver har fællesskab med ham. Da min ældste søn var en lille purk på et par år, var han en gang med til nadver. Han drak de søde og stærke dråber fra sit bæger, syntes åbenbart de smagte godt og stak resolut bægeret frem igen og sagde med høj tydelig barnerøst til præsten, så alle i kirken kunne høre det: Mere, tak! Der er heldigvis altid mere til os alle. Der er altid plads til os omkring alteret, hvor der skænkes op til os af Guds livgivende kraftfulde røde dråber. Hver eneste søndag må vi komme! Det er ikke forbeholdt nogle særlige: Det er netop for alle! …. og kan man ikke komme til kirke, så spørg præsten, så kommer hun gerne ud i hjemmet og holder nadver! Hanne Byskov

Der er heldigvis altid mere til os alle


4

NYT fra kirkegården i Højmark Menighedsrådet gav mig frie hænder til at plante området til. Mit udgangspunkt har været, at der skal være noget smukt at se på det meste af året. Jeg har Museet registrerede og tog billeder af gravstenene valgt løvfældende blomstrende buske og små træer. tilbage i 2011, og vurderede hvilke, der var be- Der er plantet troldnød, som blomstrer i februar. Kirvaringsværdige. Det drejede sig om ca. 40 sten, sebærkornel, der blomstrer i marts og bærer frugter resten skulle destrueres. Nu skulle der ryddes op, i efteråret. Troldel, som blomstrer i april/maj og får fantastisk efterårsløv i gult og rødt. Så er der planblev det meddelt fra provstiet. tet to forskellige snebolle med henholdsvis runde og Jeg kom til som ny graver i foråret 2012, og menig- skærmformede hvide blomster. Jeg har også valgt løvfældende azalea, der hedsrådet fortalte dengang, kommer med blomster i maj at der skulle laves et nyt lapiJeg håber og juni og ind i juli. Hen på darie (et sted til opbevaring sommeren er der fra august til af gamle bevaringsværdige sognebørnene vil oktober blomster i de træaggravsten), men det var vigtigt, nyde denne lille plet tige hortensia »Limelight«. For at placeringen blev grundigt at give lidt spil i bladfarverne overvejet. De følgende år var der mange nye opgaver at sætte er der plantet en dværgblodblomme og et søjleformet sig ind i, så først i 2014 blev der tid til at tænke rødbladet hjertetræ. på lapidariet. Medhjælperen og jeg foreslog, at vi kunne bruge noget af området øst for kirken. Der er placeret en bænk i området, og når planterne Her var der mange tomme gravsteder, og området gror lidt til, kan man sidde ugeneret og nyde omgivirkede lidt kedeligt. Menighedsrådet var med på velserne. Det er meningen, at området må bruges. ideen, og så gik vi i gang. Alle takshække rundt Man kan gå ind i det fra alle sider, gå rundt og om gravstederne og ved græsplænerne blev gravet kigge gravsten eller nyde de forskellige planter. Jeg op og genbrugt andre steder. Der blev anlagt mere håber sognebørnene vil nyde denne lille plet på græsplæne i området, så det blev mere grønt og kirkegården i mange år frem. Jeg har i hvert fald nydt at lave »projekt lapidarie«! indbydende at se på. Da alt forarbejdet var gjort, skulle gravstenene ind Maja Nielsen på plads i det ny område. Jeg fik hjælp af stenhuggegraver ren, og på én dag fik vi placeret de gamle sten. Det blev til fire grupper, hvor stenene passer sammen. Før var det almindeligt, at gamle gravsten blev gemt på kirkegården, når fredningstiden var udløbet.


5

Skt. Hans i Lem I forbindelse med dette års Skt. Hans arrangement var der, som noget nyt i år, arrangeret herrefrokost i festteltet i anlægget. Arrangørerne Jesper Lyhne og Flemming Pedersen havde lagt rammerne for en god dag og de 35 fremmødte mænd i alderen 18 – 75 år »gav den fuld gas«. De havde en fantastisk dag med lækker mad fra Hotel Smedegården og skøn musik fra »Skævhalsene«. Der var enighed blandt deltagerne om, at det gerne måtte blive en tradition og forhåbentlig med flere deltagere i 2016. Den traditionelle gudstjeneste i teltet var godt besøgt. Det samme var kagebordet om eftermiddagen. I år spillede et 8 mands stort harmonikaorkester fra Videbæk, og der var en rigtig god stemning i teltet. Vejret artede sig Skt. Hans aften og børnenes fakkeloptog, bålsang og båltale kunne nydes i tørvejr. Årets taler var museumsinspektør Per Lunde Lauridsen, der holdt en inspi­rerende tale, hvor han bl.a. berørte de vestjyske værdier og vigtigheden af, at vi støtter hinanden og udvikler vores landbysamfund. Lem Borger- & Håndværkerforening

Vejret artede sig Skt. Hans aften…


6

Skov og anlæg bag kirken er blevet renoveret

Status fra DYNAMIK i LEM For ca. halvandet år siden opstod en ide om, at »der skulle ske« lidt mere her i Lem. De første måneder gik med at finde ud af, om der kunne findes lokal opbakning til den ide! Det har aldrig været planen, at vi ville »gå andre i bedene« - eller tage arbejde og initiativ fra andre personer og grupper her i byen. Men i løbet af det første halve år måtte vi konstatere, at vi faktisk har ramt et »tomrum« med vores ide – forstået på den måde, at vi har fået masser af opbakning på alle leder og kanter. Vi har åbenbart været heldige at finde den plads og det virkerum, som vi har brug for i de daglige aktiviteter. Vi har været heldige at tiltrække mange lokale kræfter, folk som måske i forvejen ikke har været aktive i foreningslivet – men også folk, som allerede har været dybt involveret i en eller flere foreninger i forvejen. Fælles for dem alle har været, at de ikke »ville gå glip« af »det nye tiltag«! Vores arbejdsområder har været: »Stort set det hele«! Det passer selvfølgelig ikke, men vi er kommet vidt omkring inden for det sidste års tid, bl.a.: • Etableret info-skærme i Dagli´ Brugsen og Lem Hallen • Været behjælpelige med at få unge iværksættere placeret i Smedenes Hus

• Fået udfærdiget plan for renovering af Bredgade Øst • Oprettet velkomstkomite for tilflyttere til byen • Oprettet projekt »Iværksætteri« på Lem Stationsskole • Afviklet »Dynamik Dag« i Lem Hallen – det var foreningernes dag! • Og herudover en stribe af tiltag af mere praktisk karakter – det være sig – renovering af alle 28 bænke i byen – etablering af »solnedgangs-bænk« ved Kirkegade, helt oppe ved byskiltet – diverse arbejder i anlægget Men uden den solide indsats fra det store antal involverede ville der ikke være nogen DYNAMIK i LEM! Hvis du går rundt med en ide – eller du har lyst til at være en del af fællesskabet, vil du altid være velkommen! Du kan se mere om os på www.6940.dk – eller på www.dynamikilem.dk Ole Poulsen


77

40.000 kroner til juniorklubben Der var glæde, og der blev klappet, da børnene i Højmark Juniorklub (elever i 4. til 7. klasse) kort før sommerferien fik at vide, at juniorklubben havde fået tilsagn om 20.000 kroner fra Sdr. Lem Andelskasses Fond. Pengene skal gå til at istandsætte loftsrummet ovenpå Højmark Sognehus. I dag er der mange små rum ovenpå sognehuset. Men børnene i juniorklubben har længe ønsket sig en form for aktivitetsrum, hvilket sognehusets bestyrelse har sagt ja til. Derfor skal der i nær fremtid laves et rum, hvor de unge kan hygge sig med forskellige bordspil, ligesom der skal laves sofahjørne og være plads til fysiske aktiviteter som boksebold og ribbe. Stor var glæden, da børnene fik besked om de 20.000 kroner fra Sdr. Lem Andelskasses Fond. Men der blev bestemt også klappet, da børnene fik at vide, at Højmark Sognehus har valgt også at skyde 20.000 kroner i renoveringen. Så i alt er der 40.000 kroner til istandsættelse af loftsrummet. På billedet ses Simon Strøm og Johan Mejer med den check, som juniorklubben fik overrakt af Sdr. Lem Andelskasses Fond. Mette Christensen

Stor var glæden, da børnene fik besked om de 20.000 kroner fra Sdr. Lem Andelskasses Fond


8

Running dinner... uden løbetøj Maria Braae har spurgt, om vi ikke vil være med til »Running dinner«, sagde præsten en dag, jeg kom hjem fra arbejde. »Running dinner«?... HAR du meldt os til?, spurgte jeg. Nååh, njaah, ….men kun hvis du synes, kom det forsigtigt tilbage fra fruen.

Straks gik planlægningen i gang. Vi er ikke så opfindsomme med gæstemad, men det lykkedes på trods heraf at sammensætte en menu. Dagen oprandt, og vi var spændte på hvem, der kom.

Første hold ankom - nogle kendte ansigter og andre ikke. Vi gik til bords, og snakken gik fra start til slut. Biler Den slags svar indvarsler med al tydelighed, at vi ankom for at køre forretsgæsterne til forskellige andre steder til hovedret. Mens vi ryddede til side og fik rettet er tilmeldt. Det lyder interessant, sagde jeg kort, inden jeg trak vores hovedret an, kom næste hold gæster. De havde ikke spist forret samme sted, mig tilbage til skoven med så hele selskabet var »nyt«. To hunden for at tænke scena… måske skal man timer senere blev de afhentet, rierne igennem. løbe et bestemt antal og næste hold gæster kom til »Running dinner«! - det er vel kilometer for at få et desserten. Alle gode gange en cocktail af kost og motion. bestemt antal - sikkert Hvad ellers i denne tid, hvor meget nøje afmålt - kalorier tre: En ny blanding af folk, god snak og stemning, inden alle man ikke kan se et TV-program, uden dét er temaet? Billeder dukkede op for deltagere fra de forskellige værtsskaber blev hentet til mit indre blik: Ordentlige og velansete borgere fra et par hyggelige fælles timer i hallen som afslutning byen farter rundt omkring iklædt løbetøj med gaf- på arrangementet. feltøj i lommerne og service i rygsækken på jagt efter aftensmaden, som man måske er heldig at finde, hvis Alt i alt en meget fin aften med hyggeligt samvær, livlig snak, møde med både kendte og ikke kendte man ellers har styr på koordinater og GPS. Eller måske skal hvert hold løbe et bestemt antal mennesker fra vores lokalområde tillige med god kilometer for at få et bestemt antal - sikkert meget mad og lidt at skylle ned med. Overskuddet gik nøje afmålt - kalorier. Alt sammen sandsynligvis nøje tilmed til et godt formål: Dynamik i Lem! sammensat af speltprodukter, rå grønsager og lun- Jeg kan varmt anbefale, at man melder sig enten som værtspar eller deltager, næste gang der er »Running ken økologisk vand uden brus. dinner« – og man behøver altså ikke løbetøj! Jeg trissede hjem med hunden for at høre, hvad Ole Højsager »Running dinner« egentlig er. Mine antagelser holdt ikke stik. Det viste sig, at vi skulle være værter, hvilket indebar, at vi skulle lave forret til ét hold gæster, hovedret til et andet og dessert til et tredje hold.


9

Ordentlige og velansete borgere farter rundt omkring iklædt løbetøj med gaffeltøj i lommerne og service i rygsækken…

»Running Dinner« lørdag den 26. september kl. 18.00 Pris 250,- pr. person Vil du deltage, så tilmeld dig ved at overføre betaling til DYNAMIK-konto: 7670 - 5384032 Du kan også ringe eller sende sms til: Maria Braae: 22 57 03 98 eller Malene Damgaard: 20 40 86 70 Ønsker du at tilbyde værtsskab, så kontakt også en af ovenstående. HUSK: Det er for alle i Højmark og Lem! Der vil være chauffører til at transportere gæster fra et værtsskab til et andet.


10

Benzin, drengehørm og mudder En skøn kombination for mange drenge og Der er fundet sponsorer, tegnet bane, bygget ryttergård, publikumsområde, hjælpere og forplejmænd i alle aldre! Som mange sikkert ved, så var Højmark Le Mans ning til de forhåbentlige mange tilskuere. Hver af tidligere en del af sommerfesten i Højmark, men udvalgsmedlemmerne har påtaget sig forskellige udvalget bag besluttede, at i år skulle det være opgaver, som i samarbejde er blevet koordineret anderledes. Og så med det formål at give plads på mange møder og ved telefonsamtaler. til andre spændende aktiviteter til byens årlige Det kulminerede den 13. juni, hvor startskuddet sommerfest, så derfor satte udvalget, der består gik kl. 11.00 til Højmark Le Mans. En dejlig morgen tegnede sig på af Henrik Agger, Kenneth himlen, men desværre Mejer og John Birkmose, Og gas blev der givet, som tiden nærmere sig kl. sig sammen og begyndte også til trods for 11.00, trak mørke skyer planlægningen. at flere teams måtte i pit sig sammen. Starten gik i Siden januar har udvalget for at udbedre fejl og skader stille regn, som efter en rum arbejdet hårdt på at finde tid stilnede og gav kørerne en ny og egnet mark til formålet. Og fandt det, på den anden siden af den mulighed for virkelig at give den gas. Og gas blev tidligere bane. I en dejlig »gryde«, som på naturlig der givet, også til trods for, at flere teams måtte vis udfordrer kørerne med bakker og skarpe sving i pit for at udbedre fejl og skader, og som tiden skred frem, var enkelte teams også nødsaget til – en rigtig bane for drenge med benzin i blodet. Som foråret er gået, er Højmark Le Mans kom- at give fortabt og udgå! met i en mere fast ramme som et enkeltstående Kl. 13.24 præcis kørte den »trehjulede« vinder arrangement, hvor udvalget har fået så meget over målstregen. Vinderen tabte sent i løbet det blod på tanden til at afholde flere arrangementer ene hjul og kørte mellem 15-20 min. banen rundt over året – hele to styk, tillige med at der afholdes med tre hjul, da det fjerde var faldet af, og man ikke havde tid til at sætte nyt på, af frygt for at et løb i Fiskbæk.


11

miste omgange… En svær manøvre at hænge på modsatte baghjul, mens der skal styres op og ned og rundt. Alle teams fik prøvet kræfter og ved nu, hvad der skal rettes til og op på for at kunne være klar til næste omgang. Vinderen var ikke ukendt i rollen, da Poul Oluf Lauridsen og Michael Kirkeby for tredje gang kunne stille sig på sejrsskamlens 1. plads. Dette til trods for, at traktoren først blev køreklar i 11. time. Flere teams var nye, mens andre var gengangere, som kender udfordringen med et 2,4 timers le mans på havetraktorer i, - for traktorerne - uvante omgivelser. Omkring 200 mennesker, heriblandt kørere, hjælpere og ikke mindst publikum gjorde det første Højmark Le Mans til en succes, som udvalget håber bliver gentaget til september. Udvalget bag glæder sig over den store opbakning, der har været fra nær og fjern og fra publikum, som selv på en meget våd junidag trodsede regnen og gjorde arrangementet til en succes. Højmark Le Mans er også inspirationskilde til byen Karby på Mors, hvor fra flere var kørt ned

Vinderen tabte sent i løbet det ene hjul…

for at se og høre mere om, hvordan arrangementet stables på benene, da de i Karby håber på at kunne gennemføre et tilsvarende løb. Udvalget bag Højmark Le Mans retter en stor tak til sponsorer, hjælpere, publikum og ikke mindst deltagende teams for at gøre arrangementet muligt. Også en stor tak til Sdr. Lem Andelskasses Fond, som har doneret et større beløb, som gør det muligt at udvikle Højmark Le Mans yderligere. På glædeligt gensyn 15. september på Højmark Race Track, som du finder ved fiskesøerne i Højmark. Se mere på www.hojmarklemans.dk eller facebook/højmark Lemans. Marianne og John Birkmose


12

Højmarks Infokanaler I Højmark går man langt for, at borgerne skal have nesten er under ombygning, og fra mediegruppens forholdsvis let adgang til at få informationer om, side forventer man snart at kunne servicere borgerne lidt oftere via SMS. hvad der sker i og omkring Højmark. Der findes i dag flere steder, hvor man som borger Fælles for mailtjenesten Højmark Nyt og SMS-tjenekan hente informationerne. Sidste skud på stammen er de nye infoskærme, som sten er, at man selv skal tilmelde sig. Dette kan ske blev idriftsat ultimo januar. Der er placeret 5 skærme via hjemmesiden www.højmarkweb.dk. Sidst men ikke mindst får i byen. Der er en i skole og vi også alle leveret Suset børnehus, i hal og forsamSidste skud på stammen og Lokalposten direkte i lingshus samt i sognehuset. er de nye infoskærme, postkassen. Med netop disse placerinsom blev idriftsat ultimo januar Fælles for alle de lokale inger, »fanger« vi både ung formationskilder er, at der som gammel, singler som IKKE formidles køb og salg. familier og ikke mindst udefrakommende gæster. Udover infoskærmene har vi stadig den lokale mail- I Højmark er der etableret et underudvalg til Højmark tjeneste, hvor man får info om, hvad der sker, leveret Kultur- og Fællesskab - Et medieudvalg. Så har du direkte i sin indbakke. Har man noget, som man som borger svært ved at finde ud af, hvor du skal ønsker at dele med de øvrige borgere, kan man maile henvende dig, hvis du har nogle informationer/ materialet til hojmark.nyt@gmail.com, så bliver det aktiviteter, som du gerne vil dele med andre i og omformidlet videre derfra, og ud til de tilmeldte borgere. kring Højmark, så kan du kontakte mediegruppen. Hjemmesiden www.højmarkweb.dk er også et rig- Mediegruppen kan være dig behjælpelig med at opslå dit budskab på alle medierne (med undtagelse tigt godt sted at hente sine informationer. af Suset og Lokalposten). Dog har de retten til at Mange i dag har også adgang til Facebook, så selv- sortere i, hvad der er relevant. følgelig har vi også en side der. Den kan du finde ved Du finder udvalgets medlemmer og info på hjemat søge på Højmarkweb. Er man på Facebook og mesiden www.højmarkweb.dk. medlem af gruppen Højmarkweb, har man som borger Med venlig hilsen selv mulighed for at profilere nyheder og aktiviteter. Højmark Kultur- og Fællesskab Endelig har vi en SMS-tjeneste. Denne tjeneste beMediegruppen nyttes pt. kun til vigtige og korte beskeder. SMS-tje-


Anders Rosholm sammen med tre af de ansatte på Højmark Skole, Grethe Christensen, Nick Mitchell og Malene Gosvig Jensen.

Anders Rosholm ny helhedsleder De kommunale dagplejere, Børnehuset, skolen og Turbohuset i Højmark har fået ny leder. Det er Anders Rosholm, Højmark, der er blevet valgt som leder. Anders Rosholm er dog ikke helt ukendt med jobbet i Højmark, da han siden 1996 har været lærer på Højmark Skole. Anders Rosholm har siden jul været konstitueret som leder, da Mehli Nielsen stoppede efter mange år på posten. Anders Rosholm er 52 år, bosat i Højmark. Han er gift med Karen. Sammen har de fire børn. Udover lederjobbet skal Anders Rosholm stadig undervise 10 timer om ugen, ligesom, han skal tiltræde, når der er brug for vikartimer. I forbindelse med at Anders Rosholm er blevet helhedsleder har dagplejen, børnehaven, skolen og sfo´en fået samme navn. Nemlig Højmark Børneverden. Det har betydet et nyt logo, der er tegnet af Pia Bak, Højmark.

Logoet for Højmark Børneverden - tegnet af Pia Bak, Højmark

Mette Christensen

Anders Rosholm se s her sammen med en flok sommerg lade børn.

13


14

n e e w o Hall tjeneste s d u g e n r bo I

l. 17.30 k r e b o t k o n 29. Torsdag de i Lem Kirke

d e m r e a v kom og

mørket komme pludselig ud af r de n ka så , De går som ween-tid ved dørene. e ill Når det er hallo dr og em klædte børn fr uhyggeligt ud t slik.  ne r de blot får lid ædte – er velkom regel igen, nå der ikke er udkl , m åde m r så de og – og s bliver Alle disse børn Kirke! Lidt gy m Le i e st ed m ne er dstje følgelig, at Gud til halloween-gu rkyndes vi selv fo tr ygt. så ve rs so le el og n gå hjem ske… men ka vi så , os sning i passer på ge i fællesspi lta os i mørket og de at r fo r mulighed Bagefter er de elding. æves dog tilm skov@os.dk hallen. Dertil kr 4 eller mail til by 1 6 7 0 8 9 2 sten på Send sms til præ isning. . person for sp pr ,0 Hilsen præsten 2 er st ko et D


15 15

Mænd og gamle maskiner Hver torsdag formiddag mødes en flok virksomme pensionistmænd med baggrund i metal og teknik for i fællesskab at skrue og reparere gamle ting og maskiner. Det foregår i det gamle værksted på Kirkegade i Lem, hvor der for mange år siden har været servicestation og autoværksted, og hvor ejeren dengang, Daniel Sloth, havde forhandling af Lada.

1. halvleg foregår i frokoststuen, hvor de drikker kaffe, og hvor verdenssituationen drøftes. »Det må kun tage en halv time, så går vi i gang.« siger Johannes Jensen. »Der er ingen, der bestemmer, men Peder Lysdal er chef« fortsætter han.

Jeg blev budt på kaffe og fulgte med ind i det allerhelligste, nemlig frokoststuen, hvor jeg fik kaffe og franskbrød. Der var en livlig Stedet tilhører i dag JohanDer er ingen mødepligt, snak, og jeg fandt ud af, at nes Jensen, og han har heller ikke mundtøjet fejler selv en meget stor samling man kommer bare, noget. Det er tydeligt, at af traktorer og landbrugsnår man har lyst mændene hygger sig i hinmaskiner og mange andre ting, som er fremstillet i Lem gennem tiden. Den gamle andens selskab, og at de ikke har noget imod at få butik ud mod Kirkegade fungerer nærmest som mu- olie på fingrene. seum, idet der hænger flere gamle skilte fra nogle tidligere Lem-virksomheder, bl.a. det gamle skilt, der Det var meget spændende at se stedet, og høre om oprindeligt hang, hvor Agerbo Maskinfabrik i Bred- den bevaringsånd, der hersker. De fortalte, at de har gade havde til huse. Der står netop en stribe mælke- fået tilbud om at hente en gammel sjælden traktor, kølere, som i sin tid er fremstillet af Børge Agerbo, en Massey Ferguson fra 1962. Det var tydeligt, at de glædede sig som små drenge til at få traktoren der eksporterede til 63 lande. hentet og til at komme i gang med den. Værkstedet, hvor der står flere traktorer, der er helt Det er Johannes Jensens plan at åbne stedet som eller delvist renoverede, bærer præg af, at de folk, museum, når tiden er inde, og når han synes, at det der kommer på stedet, har hænderne skruet rigtigt vil være spændende at vise det frem. på, og værktøjet hænger heller ikke et tilfældigt sted. De sjove anekdoter, der sikkert nok bliver fortalt på Her er der nemlig styr på tingene. stedet, kom der ingen af den dag, men der var jo Under »Susets« besøg fortalte nogle af mændene, også damer til stede! at de er 10 personer, der mødes. Der er ingen Mary Ølgaard mødepligt, man kommer bare, når man har lyst.


16

Kom indenfor! Lem Kirke fik et helt nyt udseende indvendigt i forbindelse med renoveringen sidste år. Kirkehuset har fået en renovering udvendigt med hvide mure og nyt tag for et par år siden ….. og nu blev det så tid til at pynte lidt på de indvendige og hidtil bare vægge i Kirkehuset på St. Kjærgårdsvej 2. Indretningsarkitekt Tina Switzer har hjulpet med kreative ideer og planer for fremtiden, Jørn Deleuran har taget smukke fotos af kunsten i kirken, og de billeder er efter Tinas anvisninger sat på lærred og hængt op på væggene. Menighedsrådet har været i arbejdstøjet og malet mødelokaler, og så er der fundet farvet glas til at pynte i vinduerne hos »Mettes kram og sager«. Se glimt af de nye vægge her ….. men allerbedst: Kig selv indenfor! Der er åbent i Kirkehuset, når der er undervisning af konfirmander (i år tirsdag mellem 12.30-15.25) og minikonfirmander (tidspunkt kendes endnu ikke) – og derudover bruges huset flittigt til møder, sangaftener, litteraturklub mm., hvor alle er velkomne. Så: Kom bare ind! Hanne Byskov


17

Kan du ramme grisen? Jeg er begyndt at spille petanque. I de sidste år er der flere, der har sagt til mig: »Du skal da til at spille petanque«. Hidtil har jeg sagt: »Nej, det er da vist ikke noget for mig!« Jeg har aldrig været god til at kaste. I mine unge dage spillede jeg håndbold, men kom aldrig på holdet, fordi jeg ikke kunne gribe bolden. Jeg spillede badminton med min søster, men jeg kunne aldrig ramme bolden, så også dér blev jeg fyret. Nå, men jeg tænkte, at jeg da godt kunne tage med til informationsmødet i klubhuset. Der var mødt rigtig mange op, og Irma fortalte om sæsonstarten og om turneringer m.v. Det var i grunden rigtig hyggeligt, og det viste sig, at jeg kendte alle dem, der var til stede. Det lød jo ikke så farligt, og jeg blev budt velkommen. Dagen efter kom en af mine naboer, uopfordret, med et sæt petanquekugler, jeg kunne låne. Ja, så var jeg jo næsten nødt til at forsøge. Når vi møder, skal vi trække et nummer og finde en makker, der har samme nummer. Der er ikke nogen som helst form for klikedannelse. Via det omtalte nummersystem spiller alle mod alle, og alle snakker med alle.

Om jeg nu er solgt til petanque? Ja, måske - jeg synes, det er rigtig hyggeligt

Den første gang jeg skulle prøve, advarede jeg min makker om, at jeg var nybegynder, og at han ikke skulle forvente noget af mig. Men det gik nu ikke så galt. Jeg kunne da komme i nærheden af grisen, og vi fik også nogle point. Jeg har for længst afleveret de lånte petanquekugler og købt et sæt. Om jeg nu er solgt til petanque? Ja, måske – jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Vi har haft en hyggelig grillaften, hvor bestyrelsen gjorde et stort stykke arbejde, og der blev også spillet petanque. Stemningen er god, afslappet og gemytlig med lidt drillerier. Jeg synes, det er nogle flotte baner, og beliggenheden er jo perfekt. Banerne ligger godt i læ bag hallen og nabo til tennisbanerne omgivet af tæt bevoksning næsten sydlandsk. Jeg kan godt lide at komme i klubben, og jeg er glad for, at jeg har fået startet med at spille petanque. Tak for den positive modtagelse! Nybegynderen Mary Ølgaard


18

Høst Vi takker for høsten i haver og på marker ved gudstjenesterne den 4. oktober. I Højmark er der tillige kirkekaffe i Sognehuset efter gudstjenesten. I Højmark er høstgudstjenesten kl. 9.00 og i Lem kl. 10.30. Hanne Byskov

Søde minikonfirmandpiger 2014

Minikonfirmander I år igen tilbydes minikonfirmand-undervisning for pigerne på 4. klassetrin fra både Højmark Skole og Lem Stations Skole. Undervisning bliver fredag efter skoletid, og vi begynder efter efterårsferien. Flere oplysninger følger på skolens intra til oktober. Allerede nu kan det dog oplyses, at pigerne traditionen tro medvirker med lucia-optog ved en adventsgudstjeneste i Højmark Kirke. Det bliver i år 2. søndag i advent kl. 17.00. Hanne Byskov


Info…

Kirkelige handlinger

Kirkerne

Døbte 30.05 Kaya Alice Dahl Kallesøe 06.06 Nohr Lodahl Flye 05.07 Esther Marie Krejberg 05.07 Noah Black Høj 02.08 Stine Asstrup Rasmussen viede 06.06 Betina og Kasper Lodahl Flye 08.08 Marie og Robert Fjeldgren Jensen begravede/bisatte 13.05 Helle Bregnholm Kristensen 22.05 Paul Ferdinand Heinze 12.06 Marie Kristine Nielsen 18.06 Ruth Bergenhammer Brogaard 02.07 Kirsten Karkov Eriksen

Plejehjemsgudstjenester på Rosenlunden i Lem Der er med få undtagelser gudstjenester hver 14. dag – i lige uger – torsdage kl. 14.30 HB Hanne Byskov

VL Vivian Linnebjerg

Uge

Dato

Præst

36

3. september

HB

38

17. september

VL

40

Onsdag den 30 sept. kl. 19.00 Høstgudstj. m. efterflg. kaffe

HB

42

15. oktober

VL

44

29. oktober

HB

46

12. november

HB

48

26. november

VL

Sognepræst: Hanne Byskov Øster Lemvej 2 6940 Lem St. Tlf. 97 34 30 29 E-mail: byskov@os.dk www.soenderlem-sogn.dk Træffes alle dage undt. mandage i præstegården i Højmark. Graver i Højmark: Maja Nielsen Kirkegårdskontoret Adelvej 39 A Tlf. 97 34 30 56 hojkirkon@live.dk Træffes fra tirs.-fredag ml. 9.00 og 15.00 Graver i Lem: Flemming Lauridsen Graverhuset på Lem Kirkegård Tlf. 97 34 25 25 graver-lem@mail.dk Træffes fra tirs.-fredag ml. 9.00 og 15.00 Kaya Alice Dahl Kallesøes dåb i Lem Kirke

19


20

233

Dato:

Højmark

Lem

Velling

september 6.

14. s. e. trin.

14.001 HB

13.

15. s. e. trin.

9.00 HB

16.

Distriksforeningerne Rk. og Skjern

19.00

20.

16. s. e. trin.

10.30 HB

27.

17. s. e. trin.

10.302 VL 10.30 HB

9.00 HB

9.00 VL3

9.00 VL

10.304 VL

Oktober 4.

18. s. e. trin.

11.

19. s. e. trin.

10.30 HB

18.

20. s. e. trin.

9.00 VL

25.

21. s. e. trin.

10.30 HB

29.

Børnegudstj. halloween

9.004+5 HB

10.304 HB 19.00 HB

9.00 HB 10.30 VL

9.005 HB

9.00 VL3

17.30 HB

November Alle Helgens dag

8.

23. s. e. trin.

15.

24. s. e. trin.

22.

Sidste s. i kirkeåret

29.

1. s. i advent

gudstjenester

september

oktober november

17.00 HB

18.30 HB

9.00 HB

10.30 HB 9.00 VL

10.30 HB

9.00 HB

9.00 HB

10.30 HB

16.00 VL 10.30 VL 9.00 VL3 10.30 VL

Noter

1 På heden m. spillemandsmusik 2 Konfirmandindskrivning 3 Tillige i Ringkøbing 10.30 4 Høstgudstjeneste 5 Kirkekaffe HB: Hanne Byskov VL: Vivian Linnebjerg

Team Lynderup · 97 17 34 08

1.

Suset 4 2015 sept dec15  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you