Page 1

Dronningens knæ knirkede

tilbage til rødderne…

2015 · Nr. 1

En skoleleder takker af

uset S

sognebladet for højmark og lem


2

Suset

Forsidefoto: Mehli siger farvel efter 22 år i Højmark. Bagsidefotos: Glade børn, Sofus Vuust Andersen og Caroline Lind Jensen, til halloween-gudstjeneste i Højmark Kirke.

Bruges som buffer

Anders Vendelbo Brunsgaard – en morgenfrisk konfirmand! Frist for indsendelse af stof: 23. januar 2015. Udkommer 3.-4. marts 2015. Vi har det ønske, at så mange forskellige personer som muligt yder deres bidrag til sognebladet ved indlevering af artikler (maks. 1200 anslag) til en af redaktørerne. Derfor - har du gode forslag til stof til bladet, så kontakt én af redaktørerne: Mette Christensen: mejer@besked.com Mary Ølgaard: mary@it.dk

HUSK

Luciaoptog sten ved gudstjene vent ad i 3. søndag

Kirkerne på Facebook Vil du være ven med dine kirker og via facebook få informationer om, hvad der sker, så har du nu mulighed for det. Søg efter: »Højmark og Lem kirker«.

SE HER: www.højmarkweb.dk 6940.dk Nyhedsbrev: Tilmeld dig 6940.dk’s nyhedsbrev og hold dig opdateret om aktuelle aktiviteter mv. i Lem. Læs mere på www.6940.dk/kontakt

Laura hælder vand op i døbefont før Antons dåb


3

Læsevenner Det er en succes, og det er efter 4 år blevet en tradition: 4. klasse-elever fra Lem St. Skole besøger Rosenlunden hver mandag eftermiddag. Her banker de enkeltvis eller to og to på hos beboerne, bliver lukket ind og læser højt. Har børnene skrevet en stil i skolen, så læser de den højt, og ellers læser de for beboerne fra bøger, de har lånt på skolebiblioteket. Hvorfor har du sagt »ja tak« til at få besøg af skoleelever hver mandag?, spurgte jeg Kamma. »Jeg kan godt lide børn, og jeg synes, det er rigtig hyggeligt, at de kommer forbi og læser for mig«.

og Lenas stil, som de på skift læste op fra, fyldte hele fire A4 sider! Marie-Louise og Lena synes bestemt også, det er hyggeligt at komme hos Kamma og være hendes læseven. »Det er godt, for nu kan vi øve os i at læse op, og vi har også lært Kamma at kende.« Der blev sagt pænt farvel i døren – »vi ses igen i næste uge!« ...… og så skulle pigerne selvfølgelig have lidt mundgodt. Det er også en tradition, når man kommer på besøg hos Kamma mandag eftermiddag, at få et bolche at gå hjem på.

Ja, den hyggelige stemning fornemmedes. Pigerne bankede på, hilste frejdigt på Kamma og fandt hurtigt og hjemmevant deres pladser omkring bordet, hvor Kamma tålmodigt og venligt hjalp dem med at få læst alle ord i hver linje og læse i et passende tempo, så punktummerne ikke blev overset. Pigerne var dygtige til at læse,

4 kl. på Lem St. Skole

Hanne Byskov


4

Juleaktiviteter i Lem Vi mødes jævnligt med Borgerforeningerne i vore nabobyer for at lave en fælles strategi for udvikling af området. Vi arrangerer eller er medarrangør på en del aktiviteter i løbet af året. Aktiviteter, der skal være med til at styrke sammenholdet og skabe liv i byen. Vi er samtidig med til at bære projekterne igennem, rent økonomisk. Juletræstænding Kom ned på smedetorvet ved Smedenes hus, hvor Lem Borger & Håndværkerforening søndag den 30. november kl. 16.00 tænder for lyset i det store juletræ samt for julebelysningen i byen. Derefter skal vi se, om det vil være muligt at vække Julemanden, som vistnok sover oppe på loftet i Smedenes hus. Hvis vi får ham vækket, så har han måske en godtepose med til børnene! Julebanko Julebanko er i år  tirsdag den 2. december kl. 18.30 i Lem hallen. Pladesalget starter kl. 17.30. Alle fremmødte medlemmer af Lem Borger- og Håndværkerforening deltager i lodtrækning om en stor lotterigevinst. Er man ikke medlem, så kan indmeldelse ske inden spillene går i gang. Takket være vore mange lokale sponsorer, er det et bankospil med masse af gevinster.

Julebankospillet er både for de garvede spillere, men ligeså meget en hyggeaften for hele familien. Ind imellem spillene er der amerikansk lotteri. Juleoptog Juleoptoget med Ringkøbing Garden og Nisse hestevognen starter  søndag den 14. december kl. 14.00 på Bredgade ved Blomstersmedjen. Hestevognen som er fyldt med de glade nissebørn fra 3. klasse, deler karameller ud på rundturen på Bredgade, Skolegade og Kirkegade. Der gøres holdt ved Rosenlunden, hvor Ringkøbing Garden spiller for beboerne. Herefter fortsættes til endestationen ved Smedenes hus. Alle børn og voksne er velkommen til at følge optoget, eller nyde optoget fra fortovet, hvor man måske er heldig at fange en karamel. Lem Revy Revyen finder sted den 11. april 2015 kl. 18.00 i Lem Hallen. Revyen er et samlingspunkt for hele byen, hvor store og små kan komme og opleve lokal humor. Har man forslag til ting eller historier der skal med i Revyen, så kan dette skrives inde på  www.6940.dk/foreninger-fonde/lem-revyen Med venlig hilsen Lem Borger- og Håndværkerforening


Johanne Marie Green

Tegningerne er fra Frode Madsens bog »Da Lem var Lilleby«

Du blir også historie! Hvor ofte tænker vi mon på, at vi bor et fantastisk Inden jernbanen kom hertil, var også her store udstrakte sted, hvor udviklingen virkelig har haft fart på? Nutid enge og hedeområder, hvor hyrderne har gået med og fremtid spiller altid en stor rolle – men hvad med strikketøjet i hænderne og fremstillet »bind-hoser«, men nu var tiderne blevet mere moderne med hensyn til vores fortid? Som lærer ved den lokale skole oplevede jeg for mange fremstillingen af beklædning, og der opstod mange af år siden, hvordan en gruppe ældre oprettede et lokalt den slags små før-industrielle virksomheder i Vestjylland – nok mest koncentreret omkring Herning. arkiv anført af Svend Christensen. Mies far Hans og moderen Gruppen fik et godt lokale på Maren, der ligesom sine otte skolen, og det var sjovt at tage For nyligt besøgte jeg søskende havde været på elever med på besøg i Lems uldstrikkerens datter, højskole, anskaffede en strikkefortid og dér lade børnene Johanne Marie Green maskine, hvis støj fra spolerne komme i dialog med de mengenerede Martine, nabokonen som var gift med maler nesker, som kunne fortælle dem om sognet. Siden kom arkivet ud for mange flytninger, og på det Jens Nielsen. sidste har det været placeret i et kælderrum på Rosenlun- Hans og Maren fremstillede en masse nyttige beklædden, hvor der nu ikke længere er plads til rådighed. Nu- ningsdele i form af uldent patentstrikket undertøj og værende leder af arkivet er tidligere lærer, Kurt Ganer strømper strikket af bomuldsgarn, som Mies mor farvede i en gryde i køkkenet, og som Mie sagde: »Mor syede Tolsøe, som nu er bosat i Hvide Sande. Arkivet skulle gerne fortsat kunne fungere og besøges også korsetter til damerne efter mål!« Hans Green stod så for salget, idet han med en stor her på stedet – en opgave for frivillige kræfter? I anden udgave af Frode Madsens bog »Da Lem var sæk på cyklen kørte området tyndt med sine uldvarer, lilleby« kan man læse et afsnit med overskriften »Æ uld- korsetter m.m. – ja helt til Holmsland er turene gået, strikker«, og for nylig besøgte jeg uldstrikkerens datter, og »far kunne så godt lide at snakke med folk!« var Mies kommentar. Johanne Marie Green – altid kaldt Mie Green! Mie bor nu i et af de små pæne rækkehuse nær Rosen- Forsigtigt spørger jeg: »Kunne man tjene godt ved striklunden, og i hendes stue hænger et stort fotografi af keriet?« – »Vi fik te æ fød’« lyder det kontante svar. gården i Lambæk, hvor hendes forældre drev landbrug, Mie har for nylig solgt sit hus i Kirkegade 8, en ejendom indtil gården brændte ned. På det smukke billede står bygget i 1896, og befinder sig nu godt i sit nye hjem Mies forældre og bedsteforældre foran gården, og Hans Green døde i 1952 og Maren i 1965. Mie forrest i billedet står to små hvidklædte piger, Mies blev i hjemmet og har arbejdet i 17 år som syerske hos Søms. En reol er fyldt med rejseminder; Mie har set sig storesøstre, Inger og Else, født i 1910 og 1911. Mie selv blev som efternøler født på gården, inden om i mange lande og også haft sin lille bil i en årrække. hun i 1927 som to-årig sammen med sine forældre Det var en dejlig oplevelse at mødes med Mie og høre flyttede til den ejendom i hovedgaden i Lem, hvor nu om hendes livs historie – vi får alle én! Landbobanken har til huse. Forældrene havde opgivet Birgitte Grün, Lem landbruget – de blev nu strikkere!

5


6

Pissestokken laves i Lem Suset har besøgt Henry Graversen, som nogle Henry arbejdede på Pumpefabrikken i 14 år, måske har set i fjernsynet fornylig, hvor han for- hvorefter han flyttede til Vestas. Først som 70årig gik han på pension. Henry mistede sin talte om sin Pissestok. Henry er 88 år, og er født i Velling. I 1949 rej- Aslaug i 2013. De to døtre bor i Danmark, og ste han som ung landmand til Norge, hvor han de to sønner bor i Norge, og der er siden både i nogle år arbejdede ved landbruget. Han tog kommet børnebørn og oldebørn til. Henry arbejder nu i træ senere uddannelsen som og bruger mange gange maskinarbejder. Henry bruger mange fire-fem timer om dagen på I 1949 mødte han Aslaug. gange fire-fem timer De bosatte sig i Myrvoll, om dagen på værkstedet værkstedet. Han fabrikerer de før omtalte Pissestokke. hvor Henry selv byggede Han laver små fine skabe, huset, som familien boede i, alle de år de boede i Norge. De fire børn er udendørs uroer i træ, og mange andre ting, der er meget fint forarbejdet. født i Norge. På et familiebesøg i Danmark var Henry på visit Det sidste nye er fyrfadsstager, som han har lapå Lem Pumpefabrik, det nuværende IPL, hvor vet af tomme sodavandsdåser. Aage Ølgaard og en medarbejder stod og Haven og huset bærer da også præg af, at det makkede med en CNC maskine. Henry hjalp er en iderig og pertentlig mand, der bor der. dem med at få maskinen i gang. Det var en nem Hjemmelavet stakit med specielle låsesystemer. sag for ham, da det var de samme maskiner, Cementblomsterkummer fyldt med blomstrende pelagonier, og mange andre hjemmelavede ting. han arbejdede med i Norge. Aage Ølgaard spurgte han efterfølgende: Hvad Det var meget spændende at besøge Henry Graversen, der sagtens kan få tiden til at gå. skal du have i løn? Henry måtte dog lige snakke med familien. Børnene var vilde med at flytte til Danmark, så Mary Ølgaard det endte med at huset i Norge blev solgt, og familien flyttede. Huset på Kildevej i Lem, hvor Henry stadigvæk bor, blev snart bygget, og familien, herunder de skolesøgende børn, faldt snart til i de nye omgivelser. Aslaug var i starten dagplejemor, og havde efterfølgende forskellige arbejdspladser, herunder hos Søm og på Vestas.


77

KUN for piger i 4. klasse!

De længere skoledage vanskeliggør minikonfirmandundervisningen for piger om eftermiddagen – så nu gør vi som drengene: Mødes en hel weekend! Alle piger på 4. klassetrin fra Højmarks Skole og Lem St. Skole indbydes til et 3-dags forløb fra fredag eftermiddag d. 12. december til søndag aften den 14. december. Vi afslutter med deltagelse i gudstjenesten i Højmark Kirke kl. 17.00 3. søndag i advent, hvor pigerne skal gå lucia. Skolens kor vil medvirke med sang. Pigerne i de to 4. klasser vil modtage en indbydelse med nærmere information. Alle er velkomne til gudstjenesten! Hanne Byskov


8 ed Højmark Toft-børnene m en. nd ru Kirke i bagg u ikke født. dn en te gs yn Den

Ja men, er det ikke Mogens Lykketoft? – Hvorfor er han dér?


9

Karen Buie Jørgensen

Ny Degnbol

Aftægtshuset på Adelvej

Tilbage til rødderne i Højmark Traditionen tro overnattede alle i nærområdet: I Degnbols ombyggede stald, i telte, på Asylet (sognehuset) og hos Ellens brødre. Og selvfølgelig skulle der også denne gang tages det traditionsrige familiebillede på trappen ved Degnbol. Skulle nogen tænke: »Ja men, Der blev spist, er det ikke Mogens Lykketoft? – I sin tid boede de 3 søskende på gården, Degnbol sunget og fortalt Hvorfor er han dér?« Mogens Lykketoft, der står længst til (nu tilhørende Steen og Kahistorier! venstre i billedet sammen med ren Buie Jørgensen). De var i alt 7 søskende. Foruden de tre nævnte var også sin nuværende hustru, journalist Mette Holm, søster Kirsten til stede. Søstrene Agnete og Aase var ganske rigtig med til festen – dog på ingen måde i sin egenskab af formand for Folketinget. døde som yngre og Marie for nogle år siden. I invitationen/programmet for weekenden stod Mogens Lykketoft var i sin tid gift med Aase, bl.a.: Vi mødes i Ellens barndomshjem, Degn- som døde tidligt og efterlod ham alene med to bol, til kaffe og velkomstdrik, derefter ser vi på små piger, som i dag naturligvis er voksne og Højmarks attraktioner: Kirken, den gamle strå- også deltog i festlighederne. Som et lille kuriotækte skole, haven ved Ellens forældres aftægts- sum kan fortælles, at Mogens Lykketoft og Aase hus (Lambækvej 2, nu tilhørende Bodil Hanne- blev viet i Højmark af Aases far, Erik Toft, der mann), besøg hos brødrene eller gåtur ned til dengang var sognefoged. fiskesøerne. Kl. 18 middag i forsamlingshuset, hvor alle familiens fester er blevet holdt op gen- Ellen fortæller, at ikke mindst de unge i faminem tiden. Det forlyder, at maden også denne lien var meget rørte over på denne måde at aften var særdeles veltilberedt og velsmagende. komme tættere på deres slægtshistorie. »Vi følte os meget velkomne på Degnbol, var imponeDer blev spist, sunget og fortalt historier! rede over, hvor smukt der er blevet restaureret og overvældede over stalden, der kunne rumme alle os. Stor tak til Karen og Steen på Degnbol, til Forsamlingshuset og til Sognehuset«. I weekenden 16.-17. august vendte Ellen Toft Thuesen, søster til Jens og Niels Toft, tilbage til Højmark for sammen med sin mand, Bendt Thuesen, at fejre guldbryllup med den nærmeste familie, 37 personer i alderen 0-87 år.

Jens født i 1927, Marie i 29, Niels i 31, Kirsten i 33, Agnete i 35, Ellen i 38 og Aase kom til i 1945.

Karen Buie Jørgensen


10

Dronningens knæ knirkede Tirsdag den 2. september var Dronning Margrethe og Prins Henrik på besøg i Ringkøbing. Som medlemmer af byrådet var vi helt tæt på begivenhederne. Det var en spændende dag, der begyndte med officiel modtagelse i byrådssalen. Regentparret ankom sammen med borgmesteren. Vi hilste på og gav hånd efter tur, hvorefter der var en lille anretning og et glas vin som til en reception. Da Dronningen skulle skrive i gæstebogen, bladrede hun tilbage og fandt en hilsen fra 1993 (Ringkøbings 550 års jubilæum), hvor hun undrede sig over, at det kun var Prins Henrik, der havde skrevet. Så overvejede hun det kort og udbrød: »Det var dengang mit knæ knirkede!« Det officielle program bød på karettur rundt på besøg hos lokale virksomheder. Som byråd var vi ikke med på turen, men vi var med til frokost på Fjordgården. Her var inviteret cirka 80 mennesker fra de virksomheder, som var en del af det officielle program. Vi sad ved runde borde og fik en rigtig lækker menu, som Preben Susgaard stod for. Der blev serveret 3 retter samt kaffe på mindre end en time. Det var lidt af en udfordring for serveringspersonalet at få det hele til at klappe.

Om aftenen var vi inviteret til souper på Kongeskibet Dannebrog, som lå i Hvide Sande. En souper er en let anretning serveret som buffet. Påklædning skulle være »Pæn daglig«, som vi havde fået oversat til det, som man ville tage på til en konfirmation. På forhånd var jeg ret spændt på, hvordan det ville være, og jeg blev overrasket over, hvor hyggeligt og uhøjtideligt det var. For eksempel løb Dronningens gravhund frit rundt, og kongeskibets personale er rigtig dygtige til at få alle til at føle sig godt tilpas. Regentparret gik blot rundt blandt folk og talte med dem, som de nu kom i nærheden af. Kl. 21 gik vi fra borde, og lidt før kl. 21.30 lagde Dannebrog fra land. Der var tusindvis af mennesker på kajen, og der var fakkelvagter langs indsejlingen i Hvide Sande Havn. Et blæserorkester stemte i med »Nu er jord og himmel stille«, og folk sang med og gav regentparret en meget meget smuk afslutning på en fin dag. Erik Viborg og Tine Korsholm


11 11

Påklædningen skulle være »Pæn daglig«


12

Skovtrolden har væltet 4 tons Et tilløbsstykke

Genforeningstræet ved Lem Kirke

»Genforeningstræ« væltet Den 24. september om formiddagen rystede jorden i Lem. »Skovtrolden«/Rasmus Jensen fra Løvstrup og en hjælper væltede det store »Genforenings-træ« ved mindestenen foran Lem kirke. Det fik ikke stort efterspil som et andet sted i nærområdet, hvor noget lignende fandt sted. Heldigvis. Men årsagen er nu også, at træet i Lem egentlig slet ikke var et genforeningstræ. Mindestenen blev i 1920 oprindeligt placeret et andet sted i Anlægget, og træet er sandsynligvis

først plantet i forbindelse med flytningen af stenen. Lindetræet blev af skovfogeden efter fældningen skønnet til at være godt 70 år og vejede ca. 4 tons. Det var råddent indvendigt, en stor gren var allerede brækket af i blæst. Af sikkerhedsmæssige årsager måtte det nødvendigvis fældes.

FØR

Find to »fejl«! I september blev der fældet to efterhånden meget store omfangsrige taks foran Højmark Kirke. De forhindrede lyset i at komme ind gennem to vinduer, og stod asymmetrisk i den ene ende af kirken. Da de efterhånden var blevet gamle og bar præg af dét, besluttede menighedsrådet efter tilladelse fra provstiet at fælde dem.

efter


Til jer, der måske godt kunne tænke jer, at have en udvekslingsstudent boende: Gør det.

13

At åbne sit hjem De sidste tre måneder har vi haft en udvekslingsstudent boende i vores hjem i Højmark. Først i september ankom 17-årige Cristiano Greco fra det sydlige Italien. Han skal være her i tre måneder, så tiden er snart inde til, at han skal hjem igen. Til stor sorg for os alle fire, Johan på 10 år, Jakob på ni år samt Kenneth og jeg. Cristiano er rejst til Danmark via AFS, der har en lokalafdeling i Ringkøbing-Skjern. Fire dage om ugen går han på HTX i Skjern. Hver torsdag er han på Lær Dansk, sprogskolen, i Skjern. Vi havde gennem længere tid snakket om, at det kunne være spændende med en udvekslingsstudent. Dog var vi lidt nervøse for at sige ja til en udvekslingsstudent i 11 måneder, nu det var første gang. Derfor slog vi også til med det samme, da vi fik tilbudet om at have en boende i tre måneder. Vi har ikke fortrudt en eneste gang. Det har været en fantastisk oplevelse. Og vi er slet ikke i tvivl om, at vi kunne komme i tanke om at gøre det igen. Og er der andre, der har lyst til at prøve det, men ikke tør tage springet, kan vi kun sige: Gør det. Det er en kæmpe oplevelse. For os har det været vigtigt at vise vores børn, at der er en verden udenfor Danmark. Selv om vi gerne rejser til udlandet på ferier, så er det vigtigt for os, at begge vores drenge får lært, at den måde vi lever på i Danmark, ikke er den eneste rigtige måde at leve på. Tilmed har det været meget givende for hele familien at få en ny kultur indenfor i hjemmet her i Højmark. Mens vi har lært Cristiano dansk, har han lært os lidt italiensk. I sær Jakob og og Johan har suget den nye viden til sig.

Mange spøger os om, det har været underligt, at have et andet menneske i sit hjem døgnet rundt. Til det spørgsmål er svaret nok både ja og nej. De første par dage, skal man lige lære hinanden at kende. Men hurtigt bliver det hverdag med skolegang, arbejde og fritidsinteresser. Cristiano spiller fodbold i Lem Boldklub, hvor han er blevet taget fantastisk imod. Tilmed spiller han fagot, så der er ingen tvivl om, at vi kommer til at savne musikken, når han igen forlader Højmark. En af de ting, vi gerne ville vise Cristiano var København. For selv om der er mange ting at opleve i området omkring Højmark, så skulle han altså se Danmarks hovedstad, før han igen rejste til det sydelige Italien. Det blev en fantastisk tur, hvor vi fik vist mange seværdigheder frem. Tiden for hjemrejsen nærmere sig. Og ligeså nervøs vi var, da vi for første gang hilste på »vores« Cristiano, lige så kede af det bliver vi, når flyet igen letter fra Danmark. Så til jer, der måske godt kunne tænke jer, at have en udvekslingsstudent boende: Gør det. Jakob, Johan, Mette og Kenneth Mejer


14

En skoleleder takker af 1. december er Mehli Nielsens sidste dag som skoleleder på Højmark Skole. Den 62 årige vestjyde har været leder på Højmark Skole i godt og vel 22 år. Faktisk havde han slet ikke regnet med, at han skulle være leder på landsbyskolen så længe. Men han tabte hjertet til skolen i Højmark. Da jeg blev ansat i 1992 var jeg med til at indkøbe de første computere til skolen. Der er sket meget siden da. Nu har vi omkring 60 computere, der er med i den daglige undervisning, siger Mehli Nielsen. For Mehli var det et bevidst valg, da han takkede ja til jobbet i Højmark. - For mig var det et must, at det var et bette sted, hvor jeg ud over at være leder, kunne have fingene i pædagogikken. Det var det, jeg gerne ville. For

mig er det vigtigt, at være blandt eleverne. Det er der, jeg trives. Og mit hjerte har altid banket for de elever, der ikke har det så let bogligt. Desværre er det ikke så moderne at være praktisk begavet i disse år. Men det har altid været vigtigt for mig, at få elever, hvor den boglige kompetace ikke er så høj, med ind i undervisningen. Det synes jeg bestemt, den nye skolereform, hjælper meget til, siger Mehli Nielsen. På billedet ses han med en gruppe elever, der har valgt faget sorte fingre. De arbejder på en gammel traktor hos Jens Toft i Højmark. I skrivende stund er der ikke fundet en afløser for Mehli Nielsen. Mette Christensen

Mit hjerte har altid banket for de elever, der ikke har det så let bogligt


15

Lem Ældreklub

Program vinter/forår 2015 15. januar. Hans Pedersen, Ådum. Fra køkkenmaskiner til vindmøller. 29. januar. Frede Agger, Skjern. Foredrag om forfatter Knud Sørensen. 10. februar. Lem er inviteret til Højmark. 26. februar. Bertel Jensen, Troldhede. 1. Del af togrejsen Beijing-Moskva. ¨ 12. marts. Folketingsmedlem Esben Lunde Larsen, Stauning. Fra bondesøn til Borgen. 26. marts. Lise og Jørn Esbjerg, Skjern. Vi synger sammen. Klaver, saksofon og sang. 9. april. Bertel Jensen, Troldhede. 2 .Del af togrejsen Beijing-Moskva. Møderne er i Lem Hallen kl. 14.00. 10. februar i Højmark Forsamlingshus.

Se lige her!

Lem Ældreklub klub blev afviklet i Lem Efterårsfesten i Lem Ældre hvor 48 personer var Hallen den 24. Oktober, hygge. mødt op til et par timers e flæskesteg og den Alle nød hallens veltillaved hjemmelavede is. en lille konkurrence, Bestyrelsen havde lavet gle numre, og som hvor der var udtrukket no en lille fattig forening, formanden sagde: Vi er så på alle de numre, som er nødt til at spare, mien, at man skal der bliver råbt op, er præ hjælpe med opvasken. , idet nogle syntes, Oplysningen vakte lidt uro sagde, at det kunne det var i orden, og andre de da vist nok ikke klare. at alle vindere kunne Til sidst blev det afsløret, var stemningen i top. tage en flaske vin, og straks r underholdning med Efter middagen var de leveret af Viberne. Vi sang og harmonikamusik nye og gamle sange. sang rigtig mange dejlige gik hjem efter at have Vi tror, at alle deltagere i hyggeligt selskab. nydt nogle dejlige timer Bestyrelsen


16

50 års jubilæum i højmark

…omkring 700 troppede op

1. oktober strømmede folk fra nær og fjern til 50 års reception hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Først på dagen var det forretningsforbindelser, der kiggede forbi virksomheden i Højmark. Omkring 700, langt størstedelen lokale, troppede op, da der om aftenen var åbent hus med lækker mad og rundvisning på fabrikken. Samme dag blev virksomhedens nye direktør, Martin Andersen, præsenteret for de fremmødte. Mette Christensen


17


18

Lyden og smagen af jul Vi afholder den traditionsrige julesangs-aften sammen med Else Agerskov ved klaveret og Johannes Kirk som forsanger. Derudover serverer menighedsrådet også som vanligt i pausen deres bedste julebagværk til en god kop kaffe! Kom og vær med til en hyggelig aften i Kirkehuset St. Kjærgårdsvej 2, torsdag den 4. december kl. 19.30. Menighedsrådet i Lem

Lån kirkens dåbskjole! Menighedsrådsformand, Jonna Gramstrup Kristensen, har syet en smuk dåbskjole, som kan lånes gratis i forbindelse med dåb i Lem Kirke. Menighedsrådet har besluttet, at dåbsdato og navnene på børn, der døbes i kjolen, vil blive broderet på kjolen efterfølgende. Ønsker du at låne kjolen til dåb, så kontakt præsten! Lem Menighedsråd

De ni læsninger Tæt på jul – 4. søndag i advent – den 21. december vil der være mulighed for at få en særlig oplevelse som optakt til julen. Vi vil afholde en engelsk-inspireret gudstjeneste: De ni læsninger. Gudstjenesten er bygget op omkring læsning af 9 tekster fra Biblen, der alle fortæller om eller bebuder Jesu´ fødsel. Indimellem vil der være korsang, som Kloster Kammerkor vil sørge for, og der vil være mulighed for at synge med på nogle af julens skønneste salmer. Kom til en stemningsfuld musikgudstjeneste! - det er kl. 17.00 i Lem Kirke! Sognepræst Hanne Byskov


Kirkelige handlinger

Johanne Katrine Viborg døbt i Højmark Kirke

Info…

Døbte 24.08 Jonathan Madsen Pedersen 24.08 Thea Marie Kirkegaard 07.09 Lærke Skovby Pedersen 07.09 Jeppe Sinkbæk Andreasen 14.09 Toke Keller Tang 05.10 Anton Brask Johnsson 12.10 Johanne Katrine Viborg 19.10 Olivia Sotakova Jensen 09.11 Arthur Lyager Refstrup

Kirkerne Sognepræst: Hanne Byskov Øster Lemvej 2 6940 Lem St. Tlf. 97 34 30 29 E-mail: byskov@os.dk

viede 20.09 Britta og Thomas Røjkjær Østergaard Lauritsen 01.11 Mai og Mikael Rosenkvist

www.soenderlem-sogn.dk

begravede/bisatte 19.09 Anders Grimstrup 10.10 Ruth Husted 24.10 Kirsten Marie Rosendahl Pedersen 07.11 Margrethe Graversen

Graver i Højmark: Maja Nielsen Kirkegårdskontoret Adelvej 39 A Tlf. 97 34 30 56 hojkirkon@live.dk

Træffes alle dage undt. mandage i præstegården i Højmark.

Træffes fra tirs.-fredag ml. 9.00 og 15.00

Plejehjemsgudstjenester på Rosenlunden i Lem Der er med få undtagelser gudstjenester hver 14. dag – i lige uger – torsdage kl. 14.30 HB Hanne Byskov

VL Vivian Linnebjerg

Uge

Dato

Præst

50

11. december

VL

52

23. december - julegudstjeneste

HB

2

8. januar

HB

4

22. januar

VL

6

5. februar

HB

8

19. februar

HB

10

5. marts

HB

12

19. marts - altergang

VL

Graver i Lem: Flemming Lauridsen Graverhuset på Lem Kirkegård Tlf. 97 34 25 25 graver-lem@mail.dk Træffes fra tirs.-fredag ml. 9.00 og 15.00

19


20

233 Dato:

Højmark

Lem

Velling

december 5.

Julegudstj. dagplejebørn

7.

2. advent

9.30 HB 10.30 VL

10.

Juleafslutn. Juniorklubben

19.00 HB

14.

3. advent

17.002 HB

15.

Julegudstj. Børnehuset

16.

Julegudstj. Troldehuset

10.00 HB

19.

Julegudstj. Lem St. skole

10.15 HB

19.

Julegudstj. Lem St. skole

11.15 HB

21.

4. advent

22.

Julegudstj. Højmark skole

24.

Juleaften

25.

Juledag

26.

2. juledag

28.

Julesøndag

19.001 VL 9.00 HB

9.30 HB

10.30 HB

17.003 HB

10.30 VL

14.30 HB

16.00 HB

16.30 VL

10.30 HB

9.00 HB

10.30 VL

8.30 HB

10.30 HB 10.30 VL

9.00 VL

januar 2015 1.

Nytårsdag

4.

Helligtrekongers søndag

15.30 HB

17.006 HB

14.30 VL

9.00 HB

10.30 HB

10.30 VL

11.

1. s. e. H3KG

10.30 HB

9.00 HB

18.

2. s. e. H3KG

9.00 HB

10.30 HB

9.00 VL5

25.

Sidste s. e. H3Kg

9.00 VL

10.30 VL

Februar Septuagesima/kyndelmisse

19.004 HB

8.

Sexagesima

10.30 HB

15.

Fastelavn

22.

1. s. i fasten

10.30 HB

1.

2. s. i fasten

9.00 VL

8.

3. s. i fasten

10.30 HB

19.004 VL 9.00 HB

10.30 VL

10.30 HB

9.00 HB

9.00 HB

9.00 VL5

marts

gudstjenester

december

januar februar

10.30 VL 9.00 HB

Noter 1 Vellingkoret medvirker 2 Lucia v. minikonf.piger 3 De 9 læsninger m. kor 4 Kyndelmissegudstjeneste Konfirmander medvirker 5 Tillige i Ringkøbing 10.15 6 Kor medvirker HB: Hanne Byskov VL: Vivian Linnebjerg

Team Lynderup · 97 17 34 08

1.

Suset nr 1 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you