Page 1

1

2012 · Nr. 4

Sommerfest med sol, sjov og sæbebobler

uset S

sognebladet for højmark og lem


2

Skt. Hans i anlægget i Lem Senere løftede Janus Trúgvason stemningen da han spillede op i et godt fyldt telt. Alt i alt en rigtig god Sankt Hans aften udtaler bestyrelsen fra Borger- og Håndværkerforeningen.

Mange familier fra Lem og omegn var mødt op i anlægget i Lem hvor Lem Borger- Håndværkerforening havde inviteret til årets Sankt Hans fest. Trods det lidt kølige vejr kunne arrangementet samle ca. 150 til spisning i teltet hvor Hotel Smedegården diskede op med lækkerier fra grillen. Da børnene med fakkeloptoget tændte bålet var mange flere tilkommet og ca. 300 glade tilskuere så heksen flyve til Bloksbjerg og hørte DGI formand Hans Laurids Pedersens flotte båltale.

Søndag var der igen aktiviteter i teltet i anlægget, idet Sognepræst Hanne Byskov og Menighedsrådet havde flyttet dagens gudstjeneste ud i teltet. Selvom søndag var en meget regnfuld dag, så var det et meget fint fremmøde til dagens, lidt anderledes udendørs kirkegang. Søndag eftermiddag havde Lem Borgerog Håndværkerforening allieret sig med Lem Petanque klub som havde bagt kager til kaffe og kage arrangementet. Der blev hygget og sunget med på de gode gamle danske sange og viser med både guitar og harmonika spil.


MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 i Lem og Højmark Der skal vælges nye medlemmer til menighedsrådene i Lem og Højmark sogne. Selve valget finder sted tirsdag den 13. november, men det er nu forberedelserne går i gang. Derfor indkaldes alle interesserede til ORIENTERINGSMØDE i Lem Kirkehus, St. Kjærgårdsvej 2, tirsdag den 4. september kl. 19.00 i Sognehuset i Højmark tirsdag den 11. september kl. 19.00 Program: 1. Velkomst 2. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden seneste valg 3. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet 4. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget 5. Kaffe, hvor menighedsrådet er vært Vi gør opmærksom på, at valgperioden i Lem er 4 år, og i Højmark er valgperioden 2 år. I forlængelse af orienteringsmødet vil der – hvis de fremmødte ønsker det – være mulighed for at opstille en eller flere kandidatlister. Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemningen aflyses, hvis der ved indleveringsfristens udløb tirsdag den 2. oktober kl. 19.00 kun er indleveret èn kandidatliste til valgbestyrelsen.  

Med venlig hilsen Valgbestyrelsen i Lem: Henrik Christiansen Mary Ølgaard Jensen og Lili Kallesøe Valgbestyrelsen i Højmark: Inger Klemensen, Anker Krejberg og Karen Buie

33


4

Info…

Suset

Ansvarlig for bladet er Højmark Sogneforening, Lem Borger- & Håndværkerfore­ning og menighedsrådene for Lem og Højmark kirker. De bærer også omkostningerne ved udgivelse og distribution af bladet. Der optages ingen annoncer i bladet.

Kirkerne på Facebook Vil du være ven med dine kirker og via facebook få informationer om, hvad der sker, så har du nu mulighed for det. Søg efter: ”Højmark og Lem kirker”.

Hensigten med bladet er, at det skal fyldes med beskrivelser af alle de ting, der er sket, samt de ting, der sker og er planlagt i nærmeste fremtid i dette levende sogn. Vi har det ønske, at så mange forskellige personer som muligt yder deres bidrag til sognebladet ved indlevering af artikler til en af redaktørerne. Derfor - har du gode forslag til stof til bladet, så kontakt én af redaktørerne: Vibeke Green: vibekegreen@gmail.com Mary Ølgaard: mjkr@it.dk Frist for indsendelse af stof: 7. november 2012.

Lem Guldalderklub

- Program efterår 2012 Tirsdag d. 11. sep. kl. 14.00: Generalforsamling - derefter sang og musik v. Birgitte & Jørgen Christensen. Tirsdag d. 25. sep. kl. 14.00: Mogens Ballegård fortæller om sin fars tid under krigen. Lem er Inviteret. Torsdag d. 11. okt. kl. 14.30: Til Ølstrup.

SE HER: www.højmarkweb.dk 6940.dk Nyhedsbrev: Tilmeld dig 6940.dk’s nyhedsbrev og hold dig opdateret om aktuelle aktiviteter mv. i Lem. Læs mere på www.6940.dk/kontakt

Tirsdag d. 23. okt. kl. 14.00: Leise Christensen fortæller om sine rejser i Burma. Tirsdag d. 6. nov. kl. 14.00: Flemming Nees holder foredrag over emnet »Mands minde« Tirsdag d. 20. nov. kl. 14.00: Anders Bonde Lyngså fortæller om sin tid som fængselspræst. Torsdag d. 6. dec. kl.14.00: Vi er inviteret til Lem hvor Ole Tang, Skive Folkeblad, fortæller om »Ywl o æ Klet« og noget om »Vestjyske originaler«.


I juli holdt Kirkens Genbrug i Lem 10 års fødselsdag Dette vil blive markeret på forskellig vis efter sommerferien. Vi gik i vinteren 2002 og så på en lukket butik, og syntes det ville pynte på byen, hvis der kom liv i den igen. Heldigvis var der en flok friske

Lemboere, som tog opgaven op, og gik i gang med at renovere butikken. Vi har nu haft genbrugsbutik i 10 år, og vi har været glade ved den opbakning vi har fået af befolkningen, og, det vil vi sige en stor tak for. Kirkens genbrug støtter det kirkelige og humanitære hjælpearbejde i Danmark, Asien og Afrika gennem Danmission og Samvirkede Menigshedsplejer. Vi vil gerne skabe et socialt netværk, både for medarbejdere og vore kunder. Vi har altid kaffe på kanden, både til kunder og vore gode medarbejdere. Flere af dem der var med fra starten arbejder stadigvæk hos os, det er vi meget taknemmelige for. 

Med venlig hilsen Kirkens Genbrug

SOMMERTUR TIL HJERL HEDE Lem Ældreklub var på den årlige udflugt i maj måned. Det var en kold og blæsende dag, men alle nød den medbragte kaffe med rundstykker på en rasteplads nær ved Vinderup. I Vinderup fik vi en lokal guide på bussen, og Helge Weiss Jensen fortalte om byen og egnen. Det første stop var ved Stubbergård sø hvor vi langt ude kunne se rester af det gamle Stubber kloster. Vi besøgte Sevel Kirke og Sahl Kirke med det smukke gamle gyldne alter. Guiden fortalte med stor indlevelse og viden på en spændende og interessant måde om den historiske fortid. Da vi kom vi til Hjerl Hede, fik vi middag – nemlig frikadeller med stuvet hvidkål – som vor mor lavede den. Efter middagen var der rundvisning i landsbyen, hvor Helge fortalte om museet, om hvor de gamle huse oprindelig har stået, hvad de har været brugt til, hvordan de er bygget og hvilke materialer der er brugt. Vi sluttede turen på Hjerl Hede med kaffe og kunne køre hjem, mange oplevelser rigere og alle nød busturen i det smukke sommerlandskab.

5


6

Se fotos fra drengenes tre dage i præstegårdsskoven på kirkernes hjemmeside: www.soenderlem-sogn.dk

For børn i 4. kl. Efter drengenes 3 dage i præstegårdsskoven som minikonfirmander får pigerne i 4. klasse på begge skoler nu et tilbud: Minikonfirmandundervisningen for piger begynder i uge 40. Det bliver en eftermiddag efter skoletid. Ugedagen afhænger af de kommende skemaer

på de to skoler. Jeg kommer forbi på skolerne med indbydelser. Undervisningsforløbet afsluttes med en gudstjeneste i Højmark kirke 2. søndag i advent, hvor pigerne vil gå lucia. Hanne Byskov


Fra byrådet Der er megen snak om klimaforandringer i disse år. Ændringerne betyder, at vi i fremtiden får et varmere og vådere vejr med mere regn, mildere vintre, varmere somre og højere vandstand. De stigende mængder regnvand kan sammen med en forhøjet vandstand give problemer for kloaksystemer, veje og marker. Ringkøbing Fjord afvander omkring 15% af Jylland, og det er nødvendigt at samarbejde med kommunerne omkring os om at håndtere regnvandet. Det er Herning, Holstebro, men også flere andre kommuner, så langt væk som til Vejle. Vand løber nedad, og vi er afhængige af, at de øvrige kommuner gør en indsats og ikke blot lader vandet løbe ‘ned’ til os. Konkret har Ringkøbing-Skjern Kommune lagt en handleplan for klimatilpasning. Planen kortlægger, hvor i kommunen der kan forventes problemer med oversvømmelser de næste 50 år. De første tiltag retter sig mod de steder, hvor der forventes problemer allerede indenfor de næste 5 eller 10 år – for eksempel i Lem, der er det område, hvor der først skal gøres noget. •K  apaciteten i Nørby Bæk er for lille til vandføringen i bækken, hvilket forårsager oversvømmelse af omkringliggende landbrugsarealer og erhvervsområdet ved Smed Hansens Vej

af tine korsholm

Kort nyt fra byrådet

7

• Oversvømmelse af dele af erhvervsområdet i den sydlige del af byen pga. problemer med bortledning af regnvand • Vennervej oversvømmes pga. problemer med bortledning af regnvand • Kapaciteten i Vibkær Bæk er ikke stor nok ved ind- og udløb til byen hvilket kan forårsage oversvømmelse af omkringliggende landbrugsarealer og erhvervsområdet ved Industrivej Der tages fat på at undersøge Nørby Bæk: afstrømningsforhold, grundvandsniveau, udbredelse i landskabet, opmåling af vandløbet, konstruktion af de eksisterende drænsystemer, pumpelag og behov for anlæg af diger. Undersøgelserne skal pege på, hvad der skal til, og derefter skal der gennemføres de konkrete tiltag til at afhjælpe problemerne. Også Vorgod Å/Abild Å, Ringkøbings sydlige og vestlige del samt Vedersø Klit er prioriteret i planen. Husk at kigge forbi tinekorsholm.dk, hvor jeg løbende skriver om aktuelle emner, og hvor du er velkommen til at deltage i debatten.


8

Der er fri adgang til alle arrangementer.

Syng - Gæt… Syng- -Dans Dans- Se - Se - Gæt... R EMBE NOV . 8 N DE DAG 19.00: TORS Kirke kl. drag y e Husb ang og for salmer R s EMBE s n p V e unch. t u O f r t N A N 6. . Aas Aastrup M E L . D K G 0 A ie BER om nesof TIRSDKirke kl. 19.3 VEM n O A yt«. N d . ve N 8 0: intern l Staby alme«. E p D s g ns DAG elt o . 19.3 »Gæt e mer rundt åde. TORS g Kirke kl »Oldgamm m y n m r o n : k Vi på e BER Ulfbo angsaften bogen es OVEM BER m N M l i salme . E a 1 V S 1 7. NO -13.30 EN lger 0.00 G DEN AG D og bø .30 ØND Kirke kl. 1 almebrus ONSDA ng Skole kl. 7 erne. S s r ss bi Ringkø g for alle 7. kla erne Ulfkæ neste med rg Skole. v je o a t BER Guds rn fra Ulfb Salmed præsenterer ele ultisalen. VEM ø M 5 i O b .4 e 2 N ll d 1 a . e l. r 1 v K 1 fo irker. DEN . 10.15 medv arbejde é G R d i E A B F l D dagens SØN m Kirke k este. Bona NOVEM n DEN 7. 19.30 G R A D Rindu k Gudstje S . l ON EMBE «ie rke k i s d i o K , k g m lm is t NOV 7.00 n a i d s y . r P o 1 » R n 1 d a Gørd e DEN ation fr ncert m ik. .00-1 Kirkeko lmer med inspir østlig folkemus DAG irke kl. 13 lt dag N Ø S a m s K ke elle danske jmark r for en en almer«. sk og m ø n a H ik r e o es ik e. latinam BER Syng ye rytmisk udstjenest » M E V O N n . g 7 r k N i æ E l s u GD BER og ONSDA irke kl. 19.30 VEM .00 - M 7 O 1 N . l . K K N 11 00 Rindum r om nye salmer G DE rke kl. 16. ø A h g D . o g o g i N b n e Sy lm SØ øbing K neste. anske Sa ingk ngsgudstje R fra Den d BER m E R B M E esa OVEM . NOV 8 m N l 3, Ti N . E a j 1 D S e 1 G EN , Høbrov D TORSDA e kl. 10.00 G A en irk SØNDirmandstu Hover K sprojekt. f ing n g n o 0 K spisn 20.0 s Salmesa ensang e l 0 l 0 . æ 6 rg sted kl. 1 salme«, F Åben mo ne fra Hover-Tor Andante. r e te v n a le »Se en stjeneste. e T med ler og d o k is r F p og Gu R og Ølstru E B . NOVEM G DEN 8 0 TORSDA ke kl. 19.30-21.0 ir K g Vellin le kor. med loka Koncert


1-dagskor Kunne du tænke dig at synge i kor ... bare for en enkelt dag? Så har du chancen NU!

Som en del af en større salmefestival i provstiet (se omtale s. 8 ) tilbydes du i Højmark kirke korsang en lørdag eftermiddag under ledelse af Jakob Vuust Andersen. Vi lærer nye rytmiske sange/salmer - og efter dagens sang deltager vi i en musikgudstjeneste. Vi øver søndag den 11. november fra kl. 13 - undervejs er der selvfølgelig en kaffepause - og så slår vi dørene op og præsenterer vores sange i forbindelse med musikgudstjenesten i kirken kl.

17.00. Det bliver ikke en traditionel gudstjeneste - men med megen sang og læsninger. Alle - og i alle aldre - er velkomne til en festlig og glad dag med sang! Der er plads til mange i korbuen - og mon ikke Jakob som erfaren korleder nok skal styre hele flokken! Tilmelding hos Hanne Byskov på 97 34 30 29 eller byskov@os.dk  Menighedsrådene i Højmark og Lem

Høst

Der er børnegudstjeneste med tema høst i Højmark kirke tirsdag den 18. september kl. 17.30 og bagefter er der måske igen mulighed for at kravle op i en traktor … og der er helt sikkert spaghetti hos Jan i Hallen. HUSK tilmelding til spisning på byskov@os.dk. Og i begge kirker er der selvfølgelig også helt traditionelle høstgudstjenester. Det er den 7. oktober. Se gudstjenestelisten på bagsiden. Hanne Byskov

9


10

Sommerfest i Højmark Endnu en begivenhedsrig sommerfest i Højmark er veloverstået. En weekend med alt lige fra en enestående børnegudstjeneste i præstehaven, kage og fiskekonkurrence. Grill og beachvolley, hvor sidste års vindere blev slået »af pinden« efter en meget spændende finalekamp – høvdingebold for masser af børn, ølsmagning – og et brag af en ungdomsfest i teltet med en masse søde og velopdragne glade unge mennesker. Strålende solskin allerede fra lørdag morgen, hvor motionsløberne løb 3, 5 eller 10 km, Højmark Le mans, som også fik nye folk på sejrskamlen i forhold til de 2 foregående år. Børneloppemarked, fasanskidning, ansigtsmaling, sæbebobler, strandhåndbold, hoppeborge – ja, der var nærmest ingen grænse for mulighederne – og, sidst men ikke mindst fest i teltet lørdag aften. TAK til arrangører og alle frivillige – uden Jer – ingen sommerfest!


11


12

En stemme for livet - filmaften Som optakt til julekoncerten med Herning Kirkes Drengekor til december får du mulighed for først at se dokumentar-filmen »En stemme for livet« i Kirkehuset i Lem, St. Kjærgårsdsvej torsdag den 29. november kl. 19.00. Filmens instruktør, Anne Moulvad, vil være tilstede og indledningsvist præsentere filmen. Filmomtale: »Oplev fantastisk korsang og mød manden, som kan karakteriseres som sangens Ulrik Wilbek. Med hård træning, socialt samvær og en tro på individets evner kan man skabe enestående resultater. Hovedpersonen er kordirigent, Mads Bille, og igennem et par år følger man med i kulisserne i hans utrættelige arbejde med koret. Det er en film om ledelse, social arv, fantastiske stemmer og en vilje af stål. Filmen kom i top 3 som en af de mest sete dokumentarer i biografen gennem 2 år.« Entre kr. 50,- .... og så vil der være en kop kaffe undervejs.  Menighedsrådene i Højmark og Lem

***** Filmen giver både gåsehud, glæde og sorg, og for dét er den en stor anbefaling værd.  Kristeligt Dagblad **** Korfilm charmerer sig til varm anbefaling. Det er sandelig en smittende film, Moulvad har begået.  Politikken


13

Julekoncert Herning Kirkes Drengekor er et af landets ældste drenge- og mandskor. Koret har siden 1984 været ledet af Mads Bille og består af 45 drenge og unge mænd, som næsten alle har været medlem af koret, siden de i 3. kl. blev optaget i korets forskole. Udover at synge ved gudstjenester i Herning Kirke, har koret en omfattende koncertvirksomhed i indog udland, spændende fra kirkekoncerter til koncerter med både rockbands og symfoniorkestre. Tirsdag den 11. december kl. 19.00 gæster kor og korleder Højmark kirke og giver os en fantastisk julekoncert. Entre som betales ved indgangen: Voksne kr. 150 Børn kr. 50 Som optakt til koncerten er der filmaften i Lem Kirkehus torsdag d. 29. november kl. 19.00. 

Menighedsrådene i Højmark og Lem


14

Vi synger julen ind Det er blevet en tradition, at vi skal synge julen ind sammen med Else Agerskov og Johannes Kirk. I år foregår det onsdag den 5. december kl. 19.30 i Kirkehuset på St. Kjærgårdsvej 2 i Lem. Glæd jer til en hyggelig aften med sang og musik - og ikke at forglemme: Menighedsrådets kaffebord! Alle er velkomne.  Menighedsrådet i Lem

Babysalmesang ...er begyndt på en ny sæson den 21. august, men du kan stadig nå at være med! Vi mødes i Højmark kirke hver tirsdag til 45 minutters babysalmesang kl. 13.45. Det er gratis at deltage. Kontakt Pia Bak for yderligere oplysninger på tlf. 97 20 98 40. Menighedsrådene i Højmark og Lem


Kirkelige handlinger

Info…

Døbte 27.05 Alfred Uhre Haahr 27.05 Laura Grønne Petersen 10.06 Malthe Munkholm Hildebrandt

Kirkerne

viede 23.06 Susanne og Brian Hilding Jespersen begravede/bisatte 06.06 Villy Peder Bundgaard 29.06 Gunner Larsen 19.07 Krista Johanne Nygaard Hansen 02.08 Aage Bjerg 10.08 Carsten Korsdal Nielsen

Plejehjemsgudstjenester på Rosenlunden i Lem Der er med få undtagelser gudstjenester hver 14. dag – i lige uger – torsdage kl. 14.30: HB: Hanne Byskov

VL: Vivian Linnebjerg

Uge

Dato

Præst

36

6. september

HB

38

20. september

VL

40

Onsdag d. 3. oktober kl. 19.00 Høstgudstjeste med efterfølgende kaffe

HB

42

18. oktober

VL

44

1. november - altergang

HB

46

15. november

VL

48

29. november

HB

50

ingen

52

21. december kl. 14.30 julegudstjeneste med efterfølgende kaffe

HB

Sognepræst: Hanne Byskov Øster Lemvej 2 6940 Lem St. Tlf. 97 34 30 29 E-mail: byskov@os.dk Træffes alle dage undt. mandage i præstegården i Højmark. Graver i Højmark: Maja Nielsen Kirkegårdskontoret Adelvej 39 A Tlf. 97 34 30 56 hojkirkon@live.dk Træffes fra tirs.-fredag ml. 9.00 og 15.00 Graver i Lem: Flemming Lauridsen Graverhuset på Lem Kirkegård Tlf. 97 34 25 25 graver-lem@mail.dk Træffes hverdage kl. 9-16 Fridag mandag Hjemmeside: www.soenderlem-sogn.dk Bliv ven med ”Højmark og Lem kirke” på Facebook!

15


16

233

Dato:

Højmark

Lem

Velling

september 9.

14. s. e. trin.

10.30 HB

19.00 HB

Ingen

16.

15. s. e. trin.

9.00 HB

10.30 HB

10.30 VL

18.

Børnegudstjeneste

17.30 HB

23.

16. s. e. trin.

10.30 JEH

30.

17. s. e. trin.

9.00 VL

9.00 JEH Ingen

9.00 VL1 10.302 VL

oktober 7.

18. s. e. trin.

14.

19. s. e. trin.

10.30 HB

21.

20. s. e. trin.

Ingen

28.

21. s. e. trin.

9.002og3 HB

9.00 VL

10.302 HB

9.003 HB 10.30 VL Ingen

Ingen 10.303 VL 9.00 VL 10.30 VL

november Allehelgens dag

17.00 HB

18.30 HB

23. s. e. trin.

17.004 HB

10.30 HB

17.00 VL 9.00 HB

18.

24. s. e. trin.

9.00 VL

25.

s.s. i kirkeåret

10.30 HB

9.00 HB

10.30 VL

Ingen

10.30 VL

december

juni

juli august

1. s. i adv.

9.00 HB

10.30 HB

9.00 VL1

9.

2. s. i adv.

19.005 HB

10.30 HB

19.006 VL

16.

3. s. i adv.

Ingen

9.00 VL

10.30 VL

1 Tillige gudstj. i Ringkøbing 10.15 2 Høst 3 Kirkekaffe 4 Kor medvirker (salmefestival) 5 Minikonf.afsl. og lucia 6 Velling-koret medvirker

Noter

gudstjenester

2.

HB: Hanne Byskov VL: Vivian Linnebjerg JEH: Jørgen Eilschou Holm

Team Lynderup · 97 17 34 08

4. 11.

SUSET | September-November 2012  

Sognebladet SUSET

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you