Page 1

H O V E D S T A D E N OKTOBER/2010

HK’ere i arbejdskamp Gennem det sidste år har medarbejderne hos GoExcellent kæmpet for at få ordentlige arbejdsforhold. Nu bliver callcenterfirmaet sandsynligvis nødt til at bøje sig og indgå overenskomst. Læs side 12


Forsidecollage: Rasch

Vokseværk i ATP

Som ansat på en ambassade har du sjældent de samme rettigheder som andre på det danske arbejdsmarked. Læs side 4

HK Klubben i ATP glæder sig til at tage godt imod omkring 1.500 nye kolleger, som skal arbejde i de nye regionale centre for objektiv sagsbehandling. Læs side 6

Illustration: Katzenelson

Arbejder du i et u-land?

Millionkrav til 3F

Ledige vil opkvalificeres

3F Mølleåen nægter at følge overenskomsten med HK. Det tvinger HK Service Hovedstaden ud i en sag om erstatningskrav i millionstørrelsen. Læs side 8

Mange ledige er dødtrætte af kurser, der ikke reelt forbedre chancerne for også at få et job. Sådan er det ikke med HK Hovedstadens nye tilbud om seks ugers selvvalgt uddannelse i serverteknologi. Læs side 10

HK’ere i arbejdskamp

Kom til fyraftensmøde

I over et år har medarbejderne hos callcenterfirmaet GoExcellent kæmpet for at få en overenskomst. Men firmaet benytter sig af alle mulige og umulige krumspring for at slippe. Læs side 12

Pluk fra den friske buket af lærerige og spændende fyraftensmøder. Tjek hvilke emner, der lige netop interesserer dig, og sæt allerede nu kryds i kalenderen. Læs side 14

Det sker

Fagligt talt

Kort og godt

side 15

side 13

side 20

HK Service Hovedstaden Artillerivej 30 2300 København S Postadresse: Artillerivej 30, Postboks 333, 0900 København C Tlf: 33 30 29 55 Fax: 33 30 28 51 service@hk.dk www.hkservice.dk 2

Redaktion: Formand René Knudsen (ansvarshavende) Medarbejdere og bestyrelse Redaktør: Dorte Schmidt (DJ) Layout: raschgrafik.dk Tryk: Color Print A/S Oplag: 30.000 Deadline for næste nummer: 22. oktober Det udkommer 26. november

Faglig førstehjælp Tlf: 33 30 29 55 Kontingenthenvendelser Tlf: 33 30 29 31 medlemsservice@hk.dk

HK Bornholm Paradisvej 3 3700 Rønne Tlf: 56 95 06 08 Fax: 56 95 96 08 hk.bornholm@hk.dk

Administrationen Tlf: 33 30 29 52 Åbningstider: Se www.hkservice.dk

HK SERVICE · OKTOBER 2010

foto: atp/bente kirketerp

INDHOLD


LEDER

Kampene skal tages på arbejdspladsen Overenskomster kommer ikke af sig selv. De kommer først, når HK’erne selv går ind i kampen for at få ordentlige løn- og arbejdsforhold. Som det for eksempel er tilfældet i callcenterfirmaet GoExellent.

Det har krævet over et års benhårdt arbejde fra medarbejdernes side, før HK Service Hovedstaden nu endelig kan rejse krav om overenskomst med GoExcellent. Flere af medarbejderne er oven i købet blevet fyret eller bortvist undervejs. De får naturligvis både faglig og juridisk hjælp fra HK. Men selve arbejdet med at sikre, at der også er fuld opbakning fra medarbejderne til at kræve en overenskomst, kan afdelingen ikke udføre. Det kan kun de HK’ere, der også selv er ansat i virksomheden. HK’erne hos GoExcellent er, som så mange andre, ramt af 50 %-reglen. Det betyder, at selv om firmaet er medlem af Dansk Erhverv, der har overenskomst med HK, gælder overenskomsten ikke, med mindre mindst halvdelen af de ansatte indenfor HK-området også har meldt sig ind i HK. Firmaet har en overvægt af unge medarbejdere, der ofte skifter job, og som i øvrigt ofte ikke er klar over, at det rent faktisk er fagforeningerne og overenskomsterne og ikke lovgivningen, der sikrer deres rettigheder. Derfor er der kun én vej, hvis medarbejderne vil sikres goder som for eksempel ret til pension, overtidsbetaling, betalt barsel, ferie-fridage og løn under sygdom: Kampen skal tages på arbejdspladsen. De medarbejdere, der har indset, at rettighederne og de ordnede arbejdsforhold kun kommer, hvis de også har en overenskomst, skal forklare deres kolleger, at det er værd at kæmpe for. Og de skal turde gøre det, også selv om det sker med risikoen for fyring eller bortvisning hængende over hovedet. I gamle dage kæmpede lønmodtagerne for deres rettigheder med arbejdsnedlæggelser og store demonstrationer. I dag foregår arbejdskampene først og fremmest internt i virksomhederne gennem forhandlinger omkring blanke mødeborde. Medarbejderne på GoExcellent kæmper hårdt for deres rettigheder. Men de kæmper naturligvis ikke alene. Afdelingen er med på sidelinjen og parat til at hjælpe de kolleger, der kommer i klemme undervejs. Samtidig kender afdelingens faglige alle arbejdsmarkedets spilleregler ud og ind. Og hver eneste gang ledelsen overtræder en af dem, er vi klar til at føre sagen. Derfor opfordrer vi til, at mange flere arbejdspladser uden overenskomst kommer med ind i arbejdskampen. Teamet af organisere og de faglige sekretærer er parate til at tage imod jer og hjælpe jer med at lægge en strategi, der også virker. Så ring til os eller kig forbi. Så er I allerede et godt skridt på vejen mod bedre arbejdsvilkår. HK SERVICE · OKTOBER 2010

René Knudsen Afdelingsformand

3


AMBASSADER

Arbejder du i et u-land?

n Af Dorte Schmidt · Illustration : Bob Katzenelson

Som ansat på en ambassade har du sjældent de samme rettigheder som andre på det danske arbejdsmarked. Ofte er det nemlig reglerne i ambassadens hjemland, der regulerer dine rettigheder.

Karin bliver bedt om at deltage i et privat arrangement sammen med sin chef samme aften. Hun siger nej tak, for hendes barn er sygt, så hun er nødt til at tage hjem til normal tid. Det bliver chefen stærkt utilfreds med. Han mener, at det er vigtigt, hun deltager, og beskylder hende for at være racist, siden hun ikke vil med. Karin bliver såret og forsvarer sig, så godt hun nu kan. Det udvikler sig og ender med at hun ganske enkelt bliver bortvist fra arbejdspladsen. Havde den episode fundet sted på en hvilken som helst anden arbejdsplads, er der ingen tvivl om, at bortvisningen var usaglig, og at arbejdsgiveren derfor ville blive pålagt at betale løn i opsigelsesperioden og sikkert også en godtgørelse. Men Karin arbejder ikke på en dansk arbejdsplads. Hun er ansat som HK’er på en ambassade i København. Og i hendes kontrakt står der klart og tydeligt, at det er landets egne love, som gælder.

Dansk lov gælder ikke Sådan er forløbet i en de sager med 4

ambassadeansatte, som HK Service Hovedstaden er involveret i. HK har forgæves forsøgt at indgå et forlig med ambassaden, men den fastholder bortvisningen og henviser til, at dansk lov ikke gælder for ambassadens medarbejdere. Derfor vil HK allerhelst trække ambassaden i retten og forsøge at skaffe oprejsning til Karin. Men uden job og uden indtægt vælger hun at sige nej tak. Hun er bange for, at en sag vil ødelægge hendes muligheder for at finde et nyt job. Af samme grund er hun anonym.

Principiel sag - Vi vil meget gerne prøve at gå til en dansk domstol med en sag af den slags og på den måde få en principiel afgørelse om, hvorvidt en ambassade kan dømmes, når den overtræder dansk lovgivning, siger advokat Michael Berner fra HK. - Problemet er bare, at selv om HK får ret, og arbejdsgiveren bliver pålagt at betale erstatning til medarbejderen, er der ingen garanti for, at ambassaden også vil rette sig efter dommen. Og på

grund af de internationale regler er det heller ikke muligt at tvinge ambassaden til at betale, hvis den ikke vil, forklarer han.

Lovløse En stor del af vilkårene på det danske arbejdsmarked er reguleret gennem lovgivning som for eksempel Funktionærloven, Ferieloven, Ligebehandlingsloven, Barselsloven og Loven om ansættelsesbeviser. Andre goder som for eksempel overtidsbetaling, feriefridage, pension og løn under barsel er fastlagt i overenskomsterne. Men dem er ansatte på ambassaderne heller ikke omfattet af. Samtidig er det stort set umuligt for HK at få overblik over den gældende lovgivning i lande som Argentina, Malaysia, Burkina Faso eller Australien for bare at nævne nogle få tilfældige eksempler på de mange lande, der er repræsenteret med ambassader i Danmark.

Mange får problemer De indviklede forhold betyder, at HK Service Hovedstaden får relativt mange HK SERVICE · OKTOBER 2010


AMBASSADER

Pas på dig selv Her er HK’s råd til medlemmer, der arbejder på en ambassade eller som overvejer at gøre det. • Bed om en ansættelseskontrakt, hvor det tydeligt fremgår, at dansk lov gælder for ansættelsen og at eventuelle sager skal behandles i det danske retssystem. ”Den juridisk korrekte formulering er: Eventuelle tvister behandles ved dansk ret og ved dansk værneting.” • Tænk dig godt om, før du skriver under på en kontrakt, hvor det fremgår, at det er et andet lands ret, der gælder. Sørg i det mindste for at få kompensation for dine manglende muligheder for at føre en eventuel sag mod arbejdsgiveren her i landet. Husk, at hvis der opstår konflikt med arbejdsgiveren, er det meget svært for HK at hjælpe dig. • Sørg også for at få kompensation for de mange goder, du går glip af, fordi du ikke er dækket af en overenskomst. For eksempel pension, ferietillæg, løn under ferie, feriefridage og barsel, ret til den 6. ferieuge og ret til overarbejdsbetaling. • Få hjælp fra HK til at tjekke ansættelseskontrakten, før du skriver under. Du kan også få hjælp og gode råd om, hvordan du kan få ændret en kontrakt, du allerede har skrevet under på.

henvendelser fra ansatte på ambassader. Ofte er årsagen, at de ikke får den aftalte løn, at lønnen bliver udbetalt for sent eller at deres løn pludselig slet ikke går ind på kontoen. - Vi hjælper selvfølgelig alle. Men hvis medarbejderen er ansat på en måde, så de danske regler ikke gælHK SERVICE · OKTOBER 2010

der, er det meget svært også at nå et resultat, siger faglig sekretær Winnie Buchtrup fra HK Service Hovedstaden. Derfor råder både hun og advokaten til, at ansatte på ambassader sørger for at få kompensation for deres manglende muligheder for at kunne løse konflikter ved hjælp af dansk lovgivning

og arbejdsret. For som Michael Berner siger: - Hvis man ikke kan få erstatning for en forkert behandling, som alle andre her i landet kan, skal man kunne mærke det på sin løn. For det betyder jo, at man løber en helt anden risiko i sit arbejdsliv, end andre gør. 5


foto: atp/bente kirketerp

NYE ARBEJDSPLADSER

Vokseværk i ATP

n Af Dorte Schmidt

I løbet af 2012 skal ATP sige velkommen til omkring 1.500 nye medarbejdere, som skal arbejde i de nye regionale centre for objektiv sagsbehandling. HK Klubben glæder sig til at tage godt imod de nye kolleger. Som udgangspunkt er vi da hamrende glade ved udsigten til at få så mange nye kolleger. Det bliver rigtig spændende. Nu skal man jo ikke se bort fra, at det selvfølgelig er en meget stor omvæltning og besværligt for mange af de kommunalt ansatte, der nu skal skifte arbejdsplads og måske arbejde i en helt anden by. Men hvis man kan se lidt bort fra det, er der formentlig også noget at glæde sig over. ATP er en dejlig arbejdsplads med gode løn- og arbejdsvilkår og med masser af muligheder for udvikling og læring. Sådan siger tillidsrepræsen6

tant Søren Ahlgren, der er formand for HK-klubben i ATP. Og at der ikke bare er tale om tomme ord, viser den perlerække af priser, som ATP gennem årene har modtaget. I efteråret 2009 blev ATP for eksempel kåret til Danmarks bedste store arbejdsplads af A Great Place to Work. Og i den europæiske konkurrence om samme pris opnåede firmaet i foråret 2010 en flot andenplads i skarp konkurrence med ikke færre end 1.350 store virksomheder. - Alle undersøgelser blandt ATP’s medarbejdere viser, at der er stor

tilfredshed med både ledelsen og forholdene på arbejdspladsen i øvrigt, siger han.

Vi glæder os I dag tæller ATP Hillerød omkring 700 ansatte, så det er klart, at de mange nye medarbejdere vil få stor indflydelse på, hvordan HK Klubben i fremtiden skal organiseres og fungere. - Først og fremmest glæder vi os til at tage godt imod vores nye kolleger, og vi er allerede i gang med at planlægge, hvordan vi gør det bedst muligt og på HK SERVICE · OKTOBER 2010


VIGTIGT I 2012 får ATP godt 1.500 nye medarbejdere, der skal ansættes i fem regionale centre for objektiv sagsbehandling.

Fyret – og hvad så? en måde, så alle får indflydelse på klubbens arbejde, siger Søren. Oprettelsen af de fem regionale centre for objektiv sagsbehandling er et resultatet af en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Centrene skal fra midten af 2012 stå for udbetalingen af folkepension, boligstøtte, barselsdagpenge, forskudsvist udbetalt børnebidrag og dele af førtidspensionen. Formålet er at få en mere effektiv administration af opgaverne og derved spare omkring 300 millioner kroner om året.

Kolleger i hele landet Centrene skal oprettes og drives af ATP i byerne Frederikshavn, Holstebro, Haderslev, Vordingborg og Hillerød. ATP arbejder i øjeblikket på højtryk med at finde de rigtige bygninger til centrene og har lovet, at den helt præcise placering vil blive offentliggjort inden jul. - Det er klart, at det også bliver nyt for os, at have kolleger spredt rundt i hele landet. Og det bliver da en stor udfordring. Men vi er sikre på, at det også bliver spændende. Både for de nye og for os gamle medarbejdere, siger tillidsrepræsentanten.

God overenskomst Når det gælder de nye kollegers løn- og arbejdsvilkår ser Søren Ahlgren frem til, at også de nye medarbejdere bliver omfattet af den gældende overenskomst på HK-området. - Vores nuværende overenskomst udløber i marts næste år. Og når den skal genforhandles, skal vi naturligvis tage højde for, at vi fra 2012 får 1.500 nye kolleger, siger han og understeger, at det vil være i både medarbejdernes og ledelsens interesse, at der fortsat er HK SERVICE · OKTOBER 2010

Ved du, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver fyret? Hvis du vil have den bedst mulige hjælp fra HK, så skal du følge de her råd: • Hvis du har en tillidsrepræsentant, så kontakt ham eller hende med det samme. • Har du ingen tillidsrepræsentant, så kontakt din afdeling øjeblikkeligt. - Først og fremmest glæder vi os til at byde vores nye kolleger velkommen. Det bliver da helt klart spændende, siger tillidsrepræsentant Søren Ahlgreen, som er formand for HK Klubben i ATP.

en fælles overenskomst på kontorområdet. - Kigger man lidt på den kommunale overenskomst, som mange af de nye kolleger arbejder under nu, er der efter min vurdering ingen tvivl om, at vores nye kolleger ikke får forringet deres vilkår med vores overenskomst, siger han.

• Det er vigtigt at HK bliver involveret i sagen hurtigst muligt, da du ellers risikerer at forskellige frister bliver overskredet. • Sørg for at få din tillidsrepræsentant eller en kollega med til en fyringssamtale med din chef. Det er vigtigt, at I er to, der hører, hvad chefen siger. • Lad være med at skrive under på noget som helst, før din tillidsrepræsentant eller din HK afdeling har sagt, at det er i orden. Ellers risikerer du i forvirringen at blive snydt for ferie eller andre rettigheder. • Din afdeling vurderer, om opsigelsen følger alle regler. Gør den ikke det, kan du muligvis senere få erstatning eller få et længere opsigelsesvarsel.

Fælles organisering Som tillidsrepræsentant finder han det også vigtigt, at HK’erne er organiseret i en samlet klub uanset, hvor i landet, de arbejder. - ATP’s ledelse står sammen, og så skal vi som HK’ere naturligvis også være enige om, hvad vi vil. Vi er nødt til at stå sammen overfor ledelsen. Men det betyder ikke, at der ikke også kunne være fagligt valgte repræsentanter i de enkelte centre. Så vil det nok bare være smart, at vi også har en overordnet fælles repræsentation, siger han og understreger, at den præcise måde at organisere det faglige arbejde på naturligvis skal aftales med de nye kolleger, når de kommer. Læs mere om ATP og de nye centre på www.atp.dk under ”Om ATP”.

Er du opdateret? Det bliver du med HK Service Hovedstadens nyhedsbrev. • Ved du, hvilke tilbud HK Service Hovedstaden har at byde på? • Ved du, hvad der skete i din afdeling i går? • Ved du, hvilke kurser, arrangementer og andet, du måske går glip af? Det gør du kun, hvis du får afdelingens elektroniske nyhedsbrev. Klik ind på www.hkservice.dk og meld dig til. 7


OVERENSKOMST

Millionkrav til 3F Møl 3F Mølleåen nægter at følge overenskomsten med HK. På trods af at fagforeningen ifølge en kendelse fra Arbejdsretten helt klart har pligt til det. Det tvinger HK Service Hovedstaden ud i en sag om erstatningskrav i millionstørrelsen. Lavere løn, længere arbejdstid, færre fridage, et halveret ferietillæg og slut med betalt frokost. Sådan har forholdene været for HK’erne hos 3F Mølleåen i de sidste 5 år. I 2005 besluttede ledelsen nemlig, at den ikke længere ville følge overenskomsten med HK, men i stedet aflønne efter et hjemmestrikket lønregulativ. Siden har HK Service Hovedstaden for-

gæves forsøgt at forklare 3F Mølleåen, at det er i strid med alle arbejdsmarkedsregler. Men det er 3F’erne tilsyneladende fuldstændig ligeglade med. - Det er utroligt, at en fagforening, der selv kæmper for ordentlige forhold for sine egne medlemmer, vil bruge den slags metoder, siger Thomas Ensbye, faglig sekretær i HK Service Hovedstaden.

- Det er helt uhørt, at en arbejdsgiver opsiger en aftale om overenskomst og derefter bare kører sit eget løb. Det kan man ganske enkelt ikke, understreger han.

Klokkeklar kendelse I maj fik HK Service Hovedstaden da også Arbejdsrettens ord for, at 3F Mølleåens fremgangsmåde er i strid med alle aftaler. I en kendelse fik 3F Mølleåen i utvetydige vendinger pålæg om at anerkende, at afdelingen har pligt til at følge overenskomsten. Men heller ikke en klokkeklar kendelse fra Arbejdsretten har formået at få fagforeningen til at behandle sine medarbejdere ordentligt. De bliver stadig aflønnet efter det hjemmestrikkede lønregulativ. - Vi har været ekstremt tålmodige i den her sag, men nu går den altså ikke længere. Vi vil have ordentlige løn- og arbejdsforhold for vores medlemmer. Og de har også krav på efterbetaling af de penge, de er blevet snydt for gennem de sidste fem år, siger Thomas Ensbye. I august har HK Service Hovedstaden derfor rejst krav om erstatning til sine medlemmer på i alt godt 1,5 millioner kroner. I øjeblikket bliver sagen behandlet i det fagretslige system.

Snydt for løn

n Af Dorte Schmidt

Problemerne med ringere løn- og arbejdsvilkår for HK’erne startede i 2006, hvor den gældende overenskomst mellem parterne udløb. 3F Mølleåen nægtede at forhandle en ny overenskomst. Men det kan en arbejdsgiver ikke. Ifølge reglerne gælder overenskomsten nemlig indtil en ny er forhandlet på plads. Og det er værd at bemærke, at selv 8

HK SERVICE · OKTOBER 2010


PENSION

lleåen

Får du den rigtige pension? Får du pension af dit ferietillæg? Det har du ret til, hvis du er omfattet af en af HK’s kollektive landsdækkende overenskomster. Når det gælder spørgsmålet om, hvilke dele af din løn, der skal beregnes pension af, er der aftalt fælles spilleregler mellem HK og Dansk Arbejdsgiverforening, som gælder alle overenskomstområder.

om aftalerne om løn og overarbejde i overenskomsten altså ikke er reguleret siden 2006, giver den stadig de ansatte HK’ere væsentlig bedre løn- og arbejdsforhold end 3F Mølleåen byder dem i dag.

Er du fleksjobber, har du ret til pension efter samme retningslinjer. Uanset om din arbejdsgiver er dækket af en overenskomst eller ej. Du har krav på at få pension af:

Ingen HK’ere

• Fast løn.

Som argument for den ensidige opsigelse af overenskomsten hævder 3F Mølleåen, at der ikke længere er ansat HK’ere i hverken fagforening eller A-kasse. I et forsøg på at dokumentere den påstand, er medarbejderne blevet udstyret med nye titler. - Men enhver kan da sige sig selv, at det stadig er HK’ere, der tager sig af de administrative opgaver, siger Thomas Ensbye. Samme konklusion nåede Arbejdsretten som sagt også frem til. Men indtil videre vælger 3F Mølleåen altså bare at blæse på Arbejdsrettens kendelse. - Vi har aldrig været ude for noget lignende. Alle fornuftige arbejdsgivere retter øjeblikkeligt ind, når de får en kendelse fra Arbejdsretten. Man tror det er løgn, når man hører, at en fagforening kan finde på at sidde en kendelse overhørig. Det er da helt uacceptabelt, siger han.

• Forskudstillæg. • Ferietillæg. • Bonus, som er aftalt skriftligt. • Overskudsdeling, hvis det er aftalt skriftligt. • Fratrædelsesgodtgørelse. Med mindre der er indgået en lokal aftale om andet, har du ikke krav på at få pension af: • Overarbejdsbetaling. • Medarbejdergoder. • Feriegodtgørelse, der udbetales ved jobskifte eller fratræden. • Vilkårlige løntillæg som for eksempel tantieme og gratiale. Hvis din arbejdsgiver har glemt at indbetale pensionsbidrag, skal han eller hun ikke alene efterbetale sit eget bidrag, men også det bidrag, du selv skulle have betalt. Er du i tvivl, om du får, hvad du har krav på i din pension, så kontakt afdelingen

Ingen kommentarer Medlemsbladet har forsøgt at få Torben Espen Hansen, formand for 3F Mølleåen til at svare på, hvorfor afdelingen vælger at overhøre Arbejdsrettens kendelse om, at overenskomsten med HK gælder. Men det ønsker han ikke at svare på. - Jeg har ingen kommentarer. I LOfamilien plejer vi at samarbejde. Men det har I totalt misforstået, siger han.

3F’s kampagner om ordnede forhold ved hjælp af overenskomster gælder åbenbart ikke for fagforeningens egne ansatte. I hvert fald ikke for HK’erne hos 3F Mølleåen.

HK SERVICE · OKTOBER 2010

9


LEDIGHED

Ledige vil opkvalificeres Mange ledige er dødtrætte af kurser, der ikke reelt forbedre chancerne for også at få et job. Det vrimler med kurser i jobsøgning, personlig udvikling, teambuilding og alt muligt andet, der alligevel ikke batter noget på CV’et. Sådan er det ikke med HK Hovedstadens nye tilbud om seks ugers selvvalgt uddannelse i serverteknologi.

n Af Dorte Schmidt

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” Mahatma Gandhis vise ord pryder væggen i lokalet, der er spækket med computere og ivrige kursister, som er i fuld gang med at efterleve citatet. Kurset synger på sidste vers, så i dag gælder det om at få banket den nyerhvervede viden om Microsoft Server 2008 R2 på plads. Læreren gennemgår det ene eksempel på eksamensspørgsmål efter det andet og lader kursisterne finde svarene i fællesskab. Formålet er, at deltagerne bliver klædt så godt på, at de efterfølgende kan supplere kurset med en certificering fra Microsoft.

Giver kompetence Kursisterne er ledige, der 10

bruger deres seks ugers selvvalgt uddannelse til at forbedre kompetencerne inden for IT. Nemlig ved at følge to fagspecifikke kurser af henholdsvis to og fire ugers varighed, som udbydes af Itucation i samarbejde med Københavns Erhvervs­ akademi. - Jeg var ikke et sekund i tvivl, da jeg så det her kursus. Wow tænkte jeg, endelig et kursus, der også for alvor giver opkvalificering. Og det lever helt op til forventningerne. Jeg er ikke i tvivl om, at det for alvor vil forbedre mine muligheder for at få job, siger Inge Borup Olsson Wilkens. Og hendes to kolleger, som også er medlemmer hos HK Service Hovedstaden, er lige så begejstrede. - Selv om jeg allerede har masser af erfaring i at arbejde med servere, har jeg lært utroligt meget. Og når det nu samtidig er lige netop de kvalifikationer, arbejdsgiverne også vil have, kan det næsten ikke være bedre, siger Michael Høyer Wind og David Olsen supplerer: - Jeg har allerede været inde og rette i mit CV. Jeg har

lært så meget nyt. Og det er da en rigtig god kompetence at have med i bagagen, siger han.

Knaldgodt kursus David er nyuddannet som datamatiker, mens Michael har været datamatiker i

flere år. Senest som ansat i et projekt, der udløb i april. Inge er oprindeligt erhvervssprogligt uddannet, men har altid arbejdet med IT. Senest hos Dong. - Jeg er selvlært og har aldrig rigtigt fået papir på min kunnen. Men jeg er overbevist om, at det her kursus vil hjælpe med at åbne nogle nye IT-døre for mig, siger hun. De tre er enige om, at kurset er knaldgodt. - Vi har en kanondygtig lærer. Det hele fungerer topprofessionelt, og der er ingen slinger i valsen. Man skal være koncentreret og følge ordentlig med. Ellers bliver man koblet af. Og det

- Endelig et kursus, der også for alvor giver os opkvalificering. Det har bare været så knald­godt, siger Inge, David og Michael, der snart har Microsofts certificering i den nyeste serverteknologi.

HK SERVICE · OKTOBER 2010


DET SKER

Få styr på din barsel er dejligt, når man tænker på de mange kurser, hvor man bare sidder og keder sig og i øvrigt heller ikke rigtig bliver klogere, siger Inge.

Certificering Holdet tæller 19 kursister og bortset fra de to, der er kommet i arbejde undervejs, hænger alle deltagere på lige til sidste dag. Eneste anke er, at selve certificeringen ikke er en del af kurset. Kursisterne skal selv logge sig ind hos Microsoft for at tage prøven og betale de 600 kr. det koster. - Vi ville gerne kunne tilbyde hele pakken, men det kan desværre ikke lade sig gøre på grund af reglerne,

forklarer uddannelseschef Søren Metzsch fra Itucation.

Er du gravid? Eller overvejer du at blive det? Så kom til fyraftensmøde om job og barsel og få styr på dine rettigheder.

Bedre kvalifikationer - Formålet er at tilbyde et kurser indenfor IT, der for alvor giver nogle af de kvalifikationer, som arbejdsgiverne efterspørger. Der findes rigtig mange kurser i Officepakkkens programmer, mens det stort set er umuligt at finde noget om serverteknologi, forklarer han. Ledige i HK Service Hovedstaden vil løbende få tilbud om kurset, når der starter nye hold. Vil du vide mere om indholdet, finder ud oplysningerne hos Itucation på www.itucation.dk

• Kan du få løn under barsel? Og hvis du kan, gælder det så for hele barselsperioden? • Hvad sker der med din pensionsindbetaling, mens du er på barsel? • Hvis ikke du kan få løn, kan du så få penge fra en barselsfond? • Er du omfattet af en overenskomst, og hvad siger den? • Hvilke rettigheder har du ifølge din ansættelseskontrakt? • Og hvad siger loven? Den slags spørgsmål skal du faktisk helst have svar på, allerede når du planlægger at få et barn. For ellers risikerer du at stå i en situation, hvor familiens økonomi lige pludselig ikke hænger sammen. - De fleste aner desværre ikke en pind om reglerne og begynder først at tænke på dem den dag, hvor de står med den blå streg på pinden, siger faglig sekretær Irina Frost, der står for HK Service Hovedstadens nye tilbud om fyraftensmøder med fokus på job og barsel.

Tag din partner med Fyraftensmøderne henvender sig til gravide og dem, der planlægger at blive det. Deltagerne er velkomne til at tage deres partner med. Reglerne for den anden forældres rettigheder bliver naturligvis også gennemgået. - Mange får sig en ordentlig overraskelse, når de endelig HK SERVICE · OKTOBER 2010

sætter sig ind i, hvad de i grunden har ret til. Først og fremmest fordi de helt fejlagtigt tror, at retten til løn under barsel er lovbestemt. Det er den ikke. Den er reguleret af overenskomsterne. Det betyder, at man i værste fald kan risikere kun at have ret til dagpenge, mens man er på barsel, understreger Irina. Husk at tage jeres ansættelseskontrakter med til arrangementet. Der er nemlig også mulighed for at få personlig rådgivning om, hvad I har ret til.

Det praktiske Meningen er, at fyraftensmøderne om job og barsel skal arrangeres flere gange om året. Sæt kryds i kalenderen, hvis du vil med til det første af slagsen. Der serveres sandwich og noget at drikke undervejs. Det er gratis for medlemmer og for en eventuel ledsager koster det 50 kroner. Tid: Tirsdag den 9. november kl. 17. Sted: Artillerivej 30, 5. sal. Meld dig til på kuponen i bladet eller på www.hkservice.dk 11


ORGANISERING

HK’erne vil have en overenskomst I over et år har medarbejderne hos callcenterfirmaet GoExcellent kæmpet for at få en overenskomst. Men firmaet benytter sig af alle mulige og umulige krumspring for at slippe for at give de ansatte ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Skiftende arbejdstider. Ingen faste vagter. Dårlig løn. Og masser af kontrol og overvågning. Sådan er arbejdsforholdene i call­ centerfirmaet GoExcellent. Derfor har arbejdspladsens HK’ere i over et år forgæves forsøgt at overbevise firmaet om fordelene ved at indgå overenskomst med HK. Men selv om virksomheden er organiseret i Dansk Erhverv, der har indgået en landsoverenskomst med HK, nægter GoExcellent at give de ansatte

GoExcellent afviser kritikken Når GoExcellent ikke ønsker at indgå overenskomst med HK, er årsagen ifølge direktøren Peter Hauge Jensen, at det bliver alt for dyrt i forhold til, hvad virksomheden får ud af det. - De fleste af vores medarbejdere er unge, som har brug for smør på brødet, og som er ligeglade med at få pension. Derfor vil vi hellere bruge pengene til lønstigninger eller provision og bonus. Men det kan vi ikke med landsoverenskomsten. Så vi føler ikke, at vi får noget for de seks millioner kroner, det ville koste os, forklarer han, der havde håbet, at HK ville være med til at implementere landsoverenskomstens bestemmelser om specielt pensionen over de næste fem år. - Men det ville HK ikke, og så var vi nødt til at sige nej. Ellers ville vi ingen penge have haft til lønstigninger i de næste år, siger han. Han gør samtidig opmærksom på, at ledelsen ikke har krævet, at referater bliver godkendt af Dansk Erhverv, før de sendes ud af huset. n Af Dorte Schmidt

- Det beror på en misforståelse fra et referat, der er forkert. Det, der blev sagt, var, at vi gerne ville godkende referaterne inden de blev sendt ud af huset – det er også en aftalt forretningsgang i øvrigt. Dansk Erhverv blev blandet ind i det hele, fordi i alt tre ikke-godkendte referater med fejlciteringer er endt i arbejdsretten og fællesmøder, siger Peter Hauge Jensen.

12

de samme ordentlige løn- og arbejdsvilkår, som andre firmaer i branchen for længst har indset det fornuftige i. Senest har firmaet godt nok bedt om et møde med HK Service Hovedstaden med det formål at forhandle overenskomst.

Trækker tiden ud - Men der var langt fra tale om reelle hensigter. Firmaets forslag til en overenskomst ligger så langt under vilkårene i landsoverenskomsten, at vi ville risikere at få en sag om at medvirke til konkurrenceforvridning på halsen, hvis vi sagde ja, siger faglig chef Steen Preisler. Han er ikke i tvivl om, at firmaet ganske enkelt bare ønskede at stoppe afdelingens og de ansatte HK’eres aktiviteter for at få fred i en periode. Så længe parterne forhandler om en overenskomst, må de nemlig ikke foretage sig andet for at forbedre vilkårene. For eksempel ved at fortsætte med at gøre kollegerne opmærksomme på fordelene ved at være organiseret.

Adskillige påbud Heller ikke når det gælder arbejdsmiljøet, har firmaet levet op til de gældende regler. Da Arbejdstilsynet var på besøg i virksomheden i foråret, resulterede det HK SERVICE · OKTOBER 2010


ORGANISERING

- Det kommer bag på mig, at man kan blive så dårligt behandlet på det danske arbejdsmarked, uden at der sættes en stopper for det, siger Johnny Winther Ronnenberg, der er blevet straffet for sin kritik af GoExcellent med ikke bare én, men to bortvisninger.

i adskillige påbud om at løse problemerne med støj, dårligt indeklima og forkert indretning af arbejdspladser. Samtidig fik virksomheden pålæg om at oprette en sikkerhedsorganisation. Da Arbejdstilsynet kom på besøg, var der kun en sikkerhedsrepræsentant til at tage sig at de i alt 350 medarbejdere fordelt på flere afdelinger. I dag er der valgt fem sikkerhedsrepræsentanter, der er i gang med at uddanne sig til at varetage hvervet efter reglerne.

Kritiker bortvist HK’ernes kamp for at få ordnede HK SERVICE · OKTOBER 2010

forhold starter i august sidste år, hvor firmaet ændrer alle vagtplaner. Indtil da havde medarbejdere med flere års ansættelse bag sig ret til at få faste dagvagter. En klar fordel på en arbejdsplads, hvor telefonerne skal passes alle ugens dage mellem kl. 8 og 22. Men det gode afskaffer firmaet ved at sende alle medarbejdere en fyreseddel og derefter ansætte dem igen med nye vilkår i kontrakterne. Det får 55-årige Johnny Winther Ronnenberg til at oprette en hjemmeside om, hvad der er galt med arbejdsforholdene på GoExcellent. Derefter indkalder han sine kolleger til et møde ude i byen, så de sammen kan finde ud af, hvordan de skal få nogle arbejdsvilkår, der er til at leve med. Få dage efter bliver Johnny bortvist fra arbejdspladsen på grund af illoyalitet. HK Service Hovedstaden går ind i

sagen og bortvisningen bliver annulleret på betingelse af, at Johnny fjerner sin hjemmeside igen. Samtidig betyder hans henvendelse, at HK bliver opmærksom på de elendige arbejdsforhold, der hersker i callcenterfirmaet. Det betyder, at HK Hovedstadens team af organisere lige siden har bakket op om de aktive HK’eres ønske om at få en overenskomst.

Bortvist igen I november bliver Johhny syg. Han tror først det er en lungebetændelse, men lige siden er det gået stærkt ned ad bakke med helbredet. Han taber sig voldsomt, uanset hvor meget han spiser. Men bortset fra at lægerne er enige om, at sygdommen er stressrelateret, kan de ikke finde ud af, hvad han fejler. Johnny er sygemeldt på ubestemt tid, og det skriver han også i blanketten, som han sender til arbejdsgiveren. 13

44


ORGANISERING

NoExcellent Johnny er ikke den eneste, der har mistet sit job i kampen om at få overenskomst med GoExcellent.

44

Men ifølge GoExcellent er blanketten aldrig nået frem. Så den 4. december bliver han bortvist igen.

Organisationsfjendtlig handling I Hovedaftalen mellem LO og DA forpligter hovedorganisationerne og deres medlemmer sig til hverken direkte eller indirekte at lægge hindringer i vejen for, at arbejdsgivere og arbejdstagere organiserer sig.

Flere erstatningssager - Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, at en virksomhed kunne finde på at opføre sig sådan. Havde jeg vidst det, havde jeg selvfølgelig sendt blanketten anbefalet, siger Johnny, der er rigtig ked af at have mistet sit arbejde. Ifølge HK er fyringen usaglig, så den sag med krav om erstatning er en af flere sager med firmaet, som i øjeblikket bliver behandlet i det fagretslige system. Johnny er en af i alt tre medarbejdere, der er valgt som repræsentanter for medarbejderne på arbejdspladsen. Valgene er anmeldt af HK til arbejdsgiverne, som ikke har protesteret. Det betyder, at de har samme beskyttelse mod fyring som almindelige tillidsrepræsentanter har.

n Af Dorte Schmidt

Brud på Hovedaftalen Senest er det lykkes de ansatte HK’ere i GoExcellent at kunne dokumentere, at over halvdelen af dem også er medlem af HK. Det betyder, at firmaet ikke længere kan bruge 50 %- reglen som undskyldning for ikke at rette sig efter landsoverenskomsten, som er indgået med Dansk Erhverv. Samtidig har HK Service Hovedsta14

den anklaget virksomheden for to tilfælde af såkaldt organisationsfjendtlig handling, som er brud på Hovedaftalen mellem LO og Dansk Arbejdsgiverforening, DA. Da HK er medlem af LO og Dansk Erhverv af DA, skal begge parter rette sig efter Hovedaftalens bestemmelser.

Fjendtlige handlinger Ifølge HK er det en organisationsfjendtlig handling, at GoExellent forbyder sikkerhedsrepræsentanterne at vise referater fra sikkerhedsudvalgets møder til HK, før de er godkendt af en såkaldt uvildig advokat fra Dansk Erhverv. - Man kan ikke gøre forskel på en arbejdsgiver og en arbejdstagerorganisation. Hvis Dansk Erhverv skal godkende referaterne, skal vi naturligvis også, forklarer Steen Preisler og understreger, at det efter hans mening er langt ude i skoven at blande organisationerne ind i udformningen af et mødereferat.

Derfor er det en organisationsfjendtlighandling, hvis en af parterne foretager sig noget mod den anden, som alene skyldes, at den anden er medlem af en de fagforeninger eller arbejdsgiverforeninger, som er omfattet af Hovedaftalen.

- Deltagerne ved vel bedst selv, hvad der er blevet sagt og besluttet, siger han. Den anden organisationsfjendtlige handling er, at GoExcellents ledelse på et tidspunkt meddeler, at firmaet er i gang med at forhandle overenskomst med en anden fagforening, der ikke er medlem af LO. - Det er selvsagt også i klar strid med Hovedaftalen at nægte at indgå en aftale med en af LO’s medlemmer for i stedet at ville samarbejde med en organisation, der slet ikke har ret til at forhandle overenskomst, understreger Steen Preisler. Du kan læse flere artikler om arbejdsforholdene hos GoExcellent i afdelingsbladet maj/2010. Du finder det på www.hkservice.dk HK SERVICE · OKTOBER 2010


DET SKER

Det sker på Bornholm Få tjek på din pension

Pensionsrådgivning

Kom og få svar på alle spørgsmål om din pension, når Funktionærpension/PFA Pension besøger HK Hovedstaden Bornholm. Hvordan er du og din familie stillet, hvis du mister din erhvervsevne eller dør? Hvordan forrentes din opsparing? Og hvilken indflydelse har din opsparing på efterløn og folkepension? Kom bare med spørgsmålene, der er eksperter til stede til at give dig et kvalificeret svar. Tid: Tirsdag den 16. november kl. 17 til 19. Sted: HK Hovedstaden Bornholm, Paradisvej 3, Rønne. Tilmelding: På tlf. 33 30 29 10, hk.bornholm@hk.dk eller i afdelingen senest 12. november.

Book et møde med en pensionsrådgiver og få personlig rådgivning om, hvad der er bedst for dig og din familie. Møderne finder sted 17. og 18. november i afdelingens lokaler. Der afsættes en halv time til hvert møde. Medbring gerne en udskrift af dine pensioner fra www.pensionsinfo.dk Du bestiller tid på tlf. 33 30 29 10, hk.bornholm@ hk.dk eller i afdelingen.

Få indflydelse som delegeret Kom med til delegeretmøde i Branchesektion Organisationer Er du medlem i Branchesektion Organisationer? Og vil du have indflydelse på, hvordan Branchesektionen skal udvikle sig? Så meld dig som delegeret til Branchesektionens delegeretmøde i weekenden den 15. og 16. januar 2011 på Hotel Nyborg Strand.

Bliv valgt De delegerede vælges torsdag den 4. november kl. 17 i HK Hovedstadens lokale 5.3. Tilmeld dig på kuponen i bladet eller på www.hkservice.dk Er du forhindret i at deltage, kan du maile til Steen Preisler på 01sp@hk.dk og oplyse, at du gerne vil være delegeret. Har du spørgsmål om delegeretmøde, kan du ringe til Steen Preisler på telefon 33 30 25 25.

Årets juletræsfest Julehygge med Nissebanden for børn og barnlige sjæle i HK Service Hovedstaden.

AKTIVITETER OKTOBER 27. EU lige nu (LAK) 28. Ævl, bævl og ballade i hverdagen (alle) 30. Arboretet – Rundvisning (AkademiMerkonomer) November 3. Lyserød kvindekonference (alle) 4. Valg af delegerede til Branchesektion Organisationer (BfO) 4. Generalforsamlinger i KA, HK/Bolig, BfA, T&T, LAK og AkademiMerkonomer 4. Akut Cabaret speciel (alle) 8. Den franske undtagelse (LAK) 8. Rundvisning i DR-byen (Lægesekr.) 9. Job og barsel (alle) 15. www.MitHK.dk (alle)

Vi indbyder til en hyggelig søndag eftermiddag med nisser, juletræ, julegodter, sang og musik. Der er gløgg til de voksne og sodavand til børnene og æbleskiver til alle. Der kan desuden købes øl, vand og vin. Efter alle julerierne slutter vi af med pølser og brød.

Praktiske oplysninger Tid: Søndag den 12. december kl. 14 - 16.30 Sted: HK Hovedstaden, rund mødesal. Pris: 75 kroner for voksne, 50 kroner før børn. Betaling ved indgangen. Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 15. november. Bekræftelse vil blive udsendt snarest efter tilmeldingsfristens udløb. HK SERVICE · OKTOBER 2010

15. Positiv psykologi i jobbet (Freelancere & vikarer) 18. Hvordan håndterer du besværlige kunder (udvalgte brancheklubber) 22. Udkørt kl. 3? (KA klubben) 25. Zumba ( AkademiMerkonomer) December 12. Juletræsfest

15


DET SKER

Så er der fyraftensmøde! Mød kolleger og bliv klogere på afdelingens fyraftensmøder. Tjek hvilke emner, der lige netop interesserer dig, og sæt allerede nu kryds i kalenderen. Alle møder finder sted i medlemshuset på Artillerivej i lille mødesal. De starter kl. 17 og varer ca. to timer. Der bliver serveret sandwich og noget at drikke undervejs. Du tilmelder dig på kuponen i bladet, på www.hkservice.dk eller www.mithk.dk

Ævl, bævl og ballade i hverdagen

www.MitHK.dk MitHK er en verden af muligheder, som du får stillet til rådighed. MitHK giver adgang til en række servicer, der er udviklet specielt til dig som HK’er. Nogle funktioner er skabt for at styrke dine kompetencer på arbejdsmarkedet, og andre kan du bruge til at afklare dine personlige og professionelle mål.

På fyraftensmødet vil vi blandt andet gennemgå: • Lønstatistikker, hvor du blandt andet kan sammenligne din løn med andre indenfor samme branche. • Skræddersyede HK online-kurser, hvor du undervises via video. • ”Min karriereplan”, hvor du kan få klarhed over, hvilken retning du skal gå jobmæssigt. • Danmarks største job-database for HK-jobs. • Hvordan du tager temperaturen på arbejdsmiljøet – og på hvordan du selv har det i dit job. • Og meget, meget mere … Hvis du ikke kender MitHK, har du nu en enestående mulighed for introduktion til Danmarks bedste online fagforening!

Mandag 15. november

Hvordan kan vi blive bedre til at håndtere ævl, bævl og ballade i hverdagen? Kender du det … der er brok rundt omkring på din arbejdsplads? Er du klar over, at det smitter? Og ved du hvordan ævl, bævl og ballade bliver til trivsel? Vi vil se på, hvordan ævl, bævl og ballade kan se ud. • Hvordan ser det ud hos jer? • Hvad kan I gøre ved det? • Hvad kan være dit første skridt på vejen? På fyraftensmødet vil vi arbejde med, hvordan vi ud fra et anerkendende perspektiv kan håndtere ævl, bævl og ballade. Hvordan vi hver især kan tage ansvar for at medvirke til trivsel, og hvordan vi kan medvirke til at skabe dialog frem for konflikter. - Jeg glæder mig til, sammen med jer, at blive klogere på, hvordan vi kan håndtere noget så velkendt som ævl, bævl og ballade, siger underviser, Lisbeth Munkager.

Torsdag 28. oktober 16

HK SERVICE · OKTOBER 2010


DET SKER

Spør’ hvis du tør! Dette fyraftensmøde giver dig mulighed for at bidrage til en bedre kommunikationskultur og et bedre arbejdsklima. At der på visse arbejdspladser er problemer, der fører til konflikter, stress og for tidlig udbrænding, forstås måske bedre set i lyset af en undersøgelse, der viser, at de mest almindelige kommunikationsproblemer skyldes: • Kynisme og manglende tillid. ( 17 %) • Dårlige kommunikationsfærdigheder. (46 %) • Fravær af kommunikation. (14 %) • Stædighed og modvillighed til at lytte til andres synspunkter. (23 %) Du får på fyraftensmødet indblik i, hvilke faktorer, der giver mulighed for en frugtbar dialog, og du bliver således i stand til at medvirke til at ændre golde, ufrugtbare diskussioner til konstruktiv og succesfuld dialog.

Torsdag 10. marts

Ferieloven • Hvordan er det nu lige med varslingsreglerne, når ferien skal holdes? • Hvilke regler gælder, hvis arbejdstiden har ændret sig i optjeningsåret? • Hvad sker der, hvis du bliver syg, når du skal på ferie? • Er det rigtigt, at man kan få udbetalt sine feriepenge uden at holde ferie? • Har alle krav på 5 ugers ferie? • Og hvad er feriefridage …? • Disse og mange andre spørgsmål besvares når vi gennemgår Ferieloven.

Sygefravær De lægeattester, der tidligere blev anvendt som doku­ mentation for sygefravær, eksisterer ikke længere. Til gengæld er nye kommet til, for eksempel. ”Muligheds­ erklæring” og ”Fri attest”. Vi beskæftiger os ikke med hele sygedagpengelovgiv­ ningen, men kigger på de situationer i lovgivningen, der berører en funktionærs sygefravær.

Torsdag 5. maj

HK SERVICE · OKTOBER 2010

17


DET SKER

Få et godt grin – efter generalforsamlingerne Igen i år har flere af afdelingens brancheklubber slået sig sammen om fælles underholdning efter generalforsamlingerne. husk torsdag den 4. november, hvor der først er generalforsamling i flere af brancheklubberne og derefter underholdning for alle. fra klokken 20 kan du nemlig grine så tårerne triller sammen med tre af de fire deltagende hjælpepakker i ”Akut Cabaret”, et musikalsk svar på finanskrisen med undertitlen ”Ude godt – penge bedst”. Anne Dorte Michelsen, Christine Skou og Marianne Søgaard har nu sammensat et show, som er specielt målrettet til HK Services medlemmer. Og du kan godt glæde dig. For som Politiken skrev: ”Akut Cabaret luner langt ind i din tabersjæl”. Mon ikke også showet for HK vil gøre det? Alle medlemmer af HK Service er velkomne til underholdningen, som starter kl. 20 i rund mødesal.

Generalforsamlingerne Før de tre syngende satirikere går på scenen, er der generalforsamlinger og middag for medlemmer af brancheklubberne KA-Klubben, Advokatansatte, Transport og Turisme, LAK og AkademiMerkonomerne. Tilmeld dig på kuponen eller på www.hkservice.dk

Marianne Søgaard, Anne Dorte Michelsen, Christine Skou og Pernille Vallentin

Lyserød kvindekonference Onsdag 3. november kl. 16 indbyder HK Service til en rigtig tøse-kvindeveninde-dag. Med konferencen ”Arbejdsliv - fritidsliv – kvindeliv” er der lagt op til en ny spændende, interessant og helt anderledes HK- oplevelse, hvor du kan møde andre kvinder i samme situation som dig selv. Du kan deltage i lyserød debat mellem Enhedslistens Johanne Schmidt Nielsen og socialdemokraten Katrine Lester fra kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Du kan møde tidligere eliteroer og verdensmester Mette Bloch. Og du kan shoppe rundt i lyserøde boder med wellness- og beautyprodukter og Zumba blandet med saglig og faglig oplysning. Tilmeldingsfristen er overskredet, men ring til tlf. 33 30 29 52 og hør, om der stadig er ledige pladser. Prisen er 50 kroner. Til gengæld får du mad og drikke og kommer hjem med en goodiebag.

Tilmeldingskupon n Ævl, bævl og ballade i hverdagen Torsdag 28. oktober Tilmelding senest 25. oktober n

Generalforsamling og middag Torsdag 4. november Jeg er medlem af n KA n BfA n T&T n LAK n AkademiMerkonomer Tilmelding senest 27. oktober

n Akut Cabaret speciel Torsdag 4. november kl. 20 Tilmelding senest 27. oktober

Cpr.nr:

n Job og barsel Tirsdag 9. november kl. 17 Tilmelding senest 2. november

n Funktionærloven Onsdag 16. februar Tilmelding senest 2. februar

n www.MitHK.dk Mandag 15. november Tilmelding senest 1. november

n Spør’ hvis du tør! Torsdag 10. marts Tilmelding senest 24. februar

n Årets juletræsfest Søndag 12. december Tilmelding senest 15. november

n Elevers rettigheder Tirsdag den 12. april Tilmelding senest 31. marts

n Ryd vanen af banen! Torsdag 20. januar Tilmelding senest 6. januar

n Ferieloven Torsdag 5. maj Tilmelding senest 19. april

__________________________________________________________

Tlf. privat: __________________________________________________________ Tlf. arbejde:_________________________________________________________________ Navn:_ _______________________________________________________________________________ Adresse:__________________________________________________ Postnr:_ ____________________ By: _______________________________________________________ E-mail:___________________________________________________

Send, fax eller mail din tilmelding til: HK Service Hovedstaden • Artillerivej 30 • Postboks 333 · 0900 København C · Fax: 33 30 28 51 · service@hk.dk • www.hkservice.dk


F A G L I G T A LT Find din branche Tværgående brancheklubber

Brancheklubber HK Bolig Hovedstaden Formand Kurt Kristensen

Sam-Data København Formand Kristjan Baldursson

Advokatansatte, BfA Formand Merete Falck Klinikassistenter, KA-klubben Formand Lone Hansen

Branchesektioner Organisationer i Hovedstaden Formand Henriette Bradtberg Transport og Turisme, T&T, Formand Kristence Cavagnaro

LAK København Formand Kirsten Grunddal Læge- og sygeplejerske­ sekretærer Formand Kathe Christiansen AkademiMerkonomer i HK, Hovedstaden Formand Per Mikkelsen Freelancere og Vikarer (arbejdsfællesskab) Seniorklubben Formand Aase Jensen

Væ l g d e t r i g t i g e b u re a u

Arbejder du som vikar eller tolk, så vælg et bureau, der har overenskomst med HK. Så er du sikker på, at der er en ordentlig aftale om dine løn- og arbejdsforhold. Med overenskomst Følgende vikarbureauer har overenskomst med HK: ABC Business Service ApS Access Personel Active Search ApS Adecco A/S Alterna Care Centrum Personale Danvikar A/S Excellent Match A/S JKS A/S Lifeline Vikar Lufthavnsvikar & rekrutteringsservice ApS

Man2Man Manpower PersonaleBørsen Proffice Care Proffice A/S Randstad Scandia Vikar ApS System Vikar Temp-Team TimeSelectas ApS VikarMatch Willersted Vikar

Følgende tolkebureauer har overenskomst med HK: Confex Tolkebureauet TolkDanmark Tolkecenter Danmark

Klik dig ind til branchernes hjemmesider på www.hkservice.dk

Faglig førstehjælp Ring 33 30 29 55 Har du problemer på din arbejdsplads og får brug for hjælp fra en af afdelingens faglige sekretærer? Så ring direkte til tlf. 33 30 29 55. Telefonen bliver altid taget af en medarbejder, som sandsynligvis kan hjælpe dig her og nu. Og skulle det ske, at løsningen af dit problem kræver specialviden for eksempel inden for en bestemt branche eller fagligt område, finder den faglige sekretær hurtigt den medarbejder i afdelingen, der bedst kan hjælpe dig videre. Du finder afdelingens åbnings­tider på www.hkservice.dk

Nyt job

Husk at fortælle det til afdelingen, hvis du skifter job. Send os en mail eller et brev om oplysninger om: • Dit cpr-nummer, navn og adresse • Navn, adresse og telefonnummer på din nye arbejdsplads. • Din titel og hvilken branche du er ansat i. • Din ugentlige arbejdstid. Send, fax eller mail oplysningerne til: HK Service Artillerivej 30 Postboks 333 0900 København C Fax: 33 30 28 51 service@hk.dk

HK SERVICE · OKTOBER 2010

Tolkecentret i Brohusgade Tolkekompagniet Tolkeservice Danmark ApS

Uden overenskomst? Arbejder du for bureauer uden overenskomst? Så skal du vide, at arbejdsgiveren ikke har pligt til: • At betale dig fuld løn for helligdage, der ligger indenfor den periode, du er ansat. • At give dig opsigelsesvarsel efter 3 måneders beskæftigelse. • At betale dig løn under barsel efter 9 måneders anciennitet. • At oprette arbejdsmarkedspension til dig. • At betale tillæg til lønnen for overarbejde.

Hold øje med tandlægerne Tandlæger har ikke længere pligt til at være medlem af Tandlægeforeningen, og vælger de at melde sig ud, er du som klinikassistent ikke nødvendigvis omfattet af den sidste nye overenskomst med HK. Hvis din klinik melder sig ud af Tandlægeforeningen, risikerer du derfor at få dårligere løn- og ansættelsesvilkår end dine kolleger på andre klinikker. Er du i tvivl, så kontakt afdelingen. 19


KORT OG GODT

Få e-mails om stress og trivsel

Færre børn bliver mobbet

Har du brug for vide om, hvordan du forebygger stress og fremmer trivslen på arbejdspladsen? Så kan du tilmelde dig en af de tre e-mail-pakker fra Videncenter for Arbejdsmiljø. Du kan vælge mellem tre forskellige pakker. Nemlig en til medarbejdere, en til ledere og en til medlemmer af samarbejdsudvalget. Se mere på www.frastresstiltrivsel.dk

Indsatsen mod mobning blandt børn virker. Mens hvert fjerde barn mellem 11 og 15 år jævnligt blev udsat for mobning i 90’erne, er det i dag kun seks procent af eleverne, der oplever at blive mobbet. Det viser den seneste Skolebørnsundersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Samtidig er der også langt færre børn, der mobber andre i dag end for 10 år siden. Dengang deltog hver tredje elev i mobning af deres kammerater. I dag er det kun tre procent, der ind imellem er med til at mobbe andre.

Flere henvender sig om mobning Siden lanceringen af den nye hotline til mobningsramte, har Arbejdstilsynet fået fire gange så mange henvendelser end tidligere. Hotlinen er bemandet af medarbejdere fra Arbejdstilsynet, der har erfaring og viden inden for mobning og psykisk arbejdsmiljø. Bliver du eller nogen du kender mobbet, kan du ringe til hotlinen mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15 på tlf. nr. 70 12 12 88. Tast 4 for hotlinen.

Så mange millioner har HK Service skaffet hjem til medlemmerne i 2010 36 34 36 32 34 30 32 28 30 26 28 24 26 22 24 20 22 18 20 16 18 14 16

September August Juli Juni Maj

12 14 10 12

April

8 10

Marts

6 8 4 6 4 2 2 0

Februar Januar

Børnefattigdommen eksploderer I Gellerup ved Århus lever hvert fjerde barn i fattigdom. Det samme gør hvert fjerde barn i Vollsmose. Ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vokser antallet af børn, der lever i fattigdom med eksplosionsagtig hast. Især i de socialt belastede boligområder i de store byer. I dag er der næsten 65.000 fattige børn i Danmark. Det er 13.000 flere end for bare et år siden - svarende til en stigning på 26 procent.

HK Service Hovedstaden oktober/2010  

Medlemsblad for HK Service Hovedstaden

Advertisement