Page 1

H O V E D S T A D E N NOVEMBER/2010

Fyret under barsel Peter fik sin forældreorlov ødelagt af en fyreseddel. Nu får han hjælp fra HK Læs side 8

Fleksjobbere udnyttes Læs side 4

Faglig aktiv bortvist Læs side 12


INDHOLD

Grov udnyttelse af fleksjobbere

Der var dømt lyserødt Godt 200 kvinder boltrede sig i lyserødt, da HK Service i november slog dørene op til konferencen ”Arbejdsliv – fritidsliv – kvindeliv”. Læs side 7

Firmaet PLJ-Service har snydt sig til tusindvis af kroner i tilskud fra flere kommuner. De helt store tabere er firmaets fire fleksjobbere. Læs side 4

Smidt på porten

En 33-årig far blev fyret, mens han var på barselsorlov. Men det er ulovligt. Så nu går HK til retten for at kræve godtgørelse til Peter. Læs side 8

Endnu en af medarbejderne, der har arbejdet mest aktivt for at få overenskomst på callcenterfirmaet GoExcellent, er blevet bortvist. Læs side 12

foto: TOMAS BERTELSEN

Far fyret under barsel

Vil du være kontaktperson?

Det sker side 17

foRSIDEFOto: TOMAS BERTELSEN

Arbejder du på en arbejdsplads uden overenskomst? Så bliv kontaktperson til HK Service Hovedstaden, så du og dine kolleger kan holde jer orienteret om, hvad der sker. Læs side 15

HK Service Hovedstaden Artillerivej 30 2300 København S Postadresse: Artillerivej 30, Postboks 333, 0900 København C Tlf: 33 30 29 55 Fax: 33 30 28 51 service@hk.dk www.hkservice.dk 2

Fagligt talt side 19

Kort og godt side 20

Redaktion: Formand René Knudsen (ansvarshavende) Medarbejdere og bestyrelse Redaktør: Dorte Schmidt (DJ) Layout: raschgrafik.dk Tryk: Color Print A/S Oplag: 30.000 Deadline for næste nummer: 23. december Det udkommer 28. januar 2011

Faglig førstehjælp Tlf: 33 30 29 55 Kontingenthenvendelser Tlf: 33 30 29 31 medlemsservice@hk.dk Administrationen Tlf: 33 30 29 52 Åbningstider: Se www.hkservice.dk

HK Bornholm Paradisvej 3 3700 Rønne Tlf: 56 95 06 08 Fax: 56 95 96 08 hk.bornholm@hk.dk


LEDER

Fleksjobbere har brug for HK Fleksjobbere er mere udsatte end de fleste andre for at få problemer på arbejdet. Så sørg for at kolleger i fleksjob også er medlem hos HK, så de kan få hjælp.

Artiklen inde i bladet om et firma, der forsøger at udnytte fleksjobbere som billig arbejdskraft, viser med al ønskelig tydelighed, at også fleksjobbere har brug for at have en fagforening i ryggen.

René Knudsen Afdelingsformand

Desværre er der mange, der dropper fagforeningen, når de ikke længere er fuldt arbejdsdygtige. Eller de glemmer at skifte fagforening, når de skifter fag. For det gør de fleste fleksjobbere som

regel. Og rigtig mange af dem fortsætter på arbejdsmarkedet som HK’ere. I øjeblikket tales der en del i medierne om, at fleksjobberne får tårnhøje lønninger, og at mange af dem da vist godt kan arbejde noget mere, end de rent faktisk gør. Men det billede passer ikke. En undersøgelse blandt HK’s medlemmer viser, at et flertalt af fleksjobberne tjener mindre end 300.000 kroner om året og kun en fjerdedel tjener op til 400.000. Faktum er, at de fleste fleksjobbere skal kæmpe en brav kamp for at få en ordentlig løn. Rigtig mange bliver snydt for de goder, de ellers har ret til ifølge overenskomsten. Ikke mindst på de arbejdspladser, hvor der ikke er overenskomst, og hvor arbejdsgiveren ofte ikke er klar over, at man som fleksjobber altid skal have løn, pension, feriefridage og andet efter den overenskomst, der normalt gælder på området. I afdelingen får vi mange henvendelser fra fleksjobbere, der får for lidt i løn og bliver snydt for mange af de goder, de ellers har krav på. Der er ingen tvivl om, at arbejdsgiverne udmærket er klar over, at der er tale om en sårbar gruppe, der vil finde sig i næsten hvad som helst, bare de kan få lov at beholde deres job. Arbejdsløsheden blandt fleksjobbere er tårnhøj, så de fleste bøjer nakken og finder sig i at få for lidt. Der er med andre ord adskillige gode grunde til, at fleksjobbere skal sørge for at være organiseret, så de kan få faglig og juridisk bistand, hvis det bliver nødvendigt. Fleksjobbere udnytter ikke systemet. De leverer et stykke arbejde, som de naturligvis skal have en ordentlig løn for. Og det hjælper HK dem selvfølgelig gerne med, ligesom HK er i gang med at sætte en kæp i hjulet på den hetz mod fleksjobberne, der i øjeblikket kommer fra både politikere og arbejdsgiverorganisationer som for eksempel Dansk Erhverv. Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle. HK SERVICE · NOVEMBER 2010

3


LEDIGHED

Grov udnyttelse af fleksjobbere Firmaet PLJ-Service har snydt sig til tusindvis af kroner i tilskud fra flere kommuner og fra Lønmodtagernes Garantifond. I dag er firmaet gået konkurs. Tilbage står de helt store tabere, nemlig firmaets fire fleksjobbere.

Anne er fyr og flamme, da hun ser stillingsopslaget hos PLJ-Service. Endelig et firma, der for alvor sætter pris på at have fleksjobbere ansat! Så hun søger og får stillingen – og bliver hurtigt klogere: Det eneste firmaet sætter pris på, når det gælder fleksjobbere, er, at man så også kan malke kommunerne for ekstra tilskud og samtidig snyde de ansatte for deres retmæssige løn. - Jeg er så sur på mig selv over, at jeg faldt for alle flosklerne. Og jeg er rasende på firmaets ejer, siger hun. Anne er en ud af i alt fire fleksjobbere, der har været ansat eller i virksomhedspraktik i firmaet. I dag får de alle faglig og juridisk bistand fra HK.

n Af Dorte Schmidt

Konkurs Af hensyn til deres fremtidige jobmuligheder ønsker de fire at være anonyme, men vil meget gerne have deres historie frem. - Andre fleksjobbere skal vide, hvor galt man kan komme af sted, hvis man bliver ansat af de forkerte, siger de. 4

HK SERVICE · NOVEMBER 2010


Stor ledighed I første halvdel af 2010 var 66.400 danskere visiteret til et fleksjob. Af dem var 52.100 ansat i fleksjob, mens 14.300 var arbejdsløse og derfor henvist til at leve af ledighedsydelse. analyse af fleksjobordningen

JO

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens

FLEKS

LEDIGHED

B PLJ-Service blev erklæret konkurs af retten i oktober. Firmaet er stiftet som S.M.B.A. (selskab med begrænset ansvar) af direktør Per Lundemann Jakobsen, som også står bag enkeltmandsvirksomheden PLJ Service og PLJ Gruppen S.M.B.A.

For meget i løn Anne startede i sit nye job i midten af maj og fik allerede den første dag at vide, at firmaet var i betalingsstandsning. Hun undrede sig, men fik at vide, at hun ikke skulle bekymre sig over det, for Lønmodtagernes Garantifond garanterede for tre måneders løn. Og inden da skulle firmaet nok være i fulde omdrejninger igen. Juni var den sidste måned, hvor der kunne hentes løn til medarbejderne i garantifonden, og det fik de ansatte at mærke. Der blev udbetalt både provisioner og jubilæumsgratialer, så lønnen i nogle tilfælde kom op på over 60.000 kroner. Men i månederne efter fik medarbejderne besked på, at der var sket en fejl og fik nu lønsedler med modregninger. Og så var der pludselig kun nogle få hundrede eller helt ned til nul kroner i udbetaling.

Gratis arbejdskraft Ingen af de fire har på noget tidspunkt fået udbetalt deres løn til tiden. Og ingen af dem har på noget tidspunkt heller fået udbetalt den rigtige løn. Regnskabsmæssigt fungerede firmaet med en jungle af bogførte og ikke-bogførte lønsedler. Ofte med samme facit, men med et uoverskueligt HK SERVICE · NOVEMBER 2010

virvar af mellemregninger med forskellige fradrag og tillæg. Typisk blev den lønseddel, der udløste det største tilskud, sendt til fleksjobberens hjemkommune, men som regel var det en helt anden lønseddel og udbetaling, fleksjobberen selv fik. Fiflerierne betyder, at det stort set ikke har kostet noget for Per Jakobsen at have fleksjobberne ansat. De har nemlig ikke fået meget mere udbetalt i løn, end hvad der svarer til tilskuddet fra kommunen.

Flere tilskud En anden ufin metode, som Per Jakobsen har benyttet sig af, er at søge tilskud til hjælpemidler og kurser hos fleksjobbernes hjemkommuner. Igen uden at fleksjobberne selv vidste noget om det. - Jeg fik at vide af min sagsbehandler, at der var søgt både ventilationsanlæg og dyre kurser til mig, fortæller Anne. Og de øvrige fleksjobbere fortæller tilsvarende historier. Hvor mange penge firmaet har modtaget fra kommunerne på den måde,

står hen i det uvisse. De fire fleksjobbere kommer nemlig også fra hver sin kommune, nemlig henholdsvis Fredensborg, Holbæk, Hvidovre og Lejre. Man skal som bekendt ikke lægge alle sine æg i samme kurv.

Personalegoder Da fleksjobbernes prøvetid på tre måneder var overstået, indførte Per Jakobsen nye kontrakter med en række personalegoder, som de ansatte vel at mærke selv skulle betale. Det var goder som for eksempel adgang til drikkevarer i arbejdstiden, indretning af hjemmekontor, internetadgang, frugtordning, fitness og tilskud til transport. Hvis fleksjobberne havde skrevet under på den kontrakt, ville de blive trukket for yderligere 6.000 kr. om måneden i løn. Men den var der heldigvis ingen af dem, der hoppede på.

Rod i kontrakter og pension Da fleksjobberne i løbet af sommeren søgte hjælp hos HK, fandt de faglige sekretærer hurtigt ud af, at lønnen ikke var det eneste problem ved deres an-

44

Sådan fungerer ordningen For at blive godkendt til fleksjob, skal du være under 65 år, din arbejdsevne skal være varigt nedsat, og alle andre muligheder for omplacering eller genoptræning skal være undersøgt. Bliver du ansat i et fleksjob, har du krav på at få, hvad der svarer til den overenskomstmæssige løn på området. Det gælder også, selv om arbejdsgiveren ikke er omfattet af overenskomst. Til gengæld får arbejdsgiveren et tilskud, der svarer til 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige løn, så arbejdspladsens udgifter til fleksjobberen svarer nøje til den arbejdskraft, du som fleksjobber med særlige skånebehov er i stand til at yde. Er du ledig som fleksjobber, får du ikke dagpenge, men ledighedsydelse, der svarer til højst 91 procent af dagpengesatsen. Læs mere om reglerne på www.borger.dk

5


LEDIGHED

Sagen undersøges 44 sættelsesforhold. Ansættelseskontrakterne er også ulovlige, beregningerne af de ansattes pension er forkerte og den arbejdsgiverbetalte del af pensionen er aldrig blevet indbetalt til pensionsselskabet. - Der er ingen tvivl om, at direktør Per Jakobsen har fuppet og svindlet efter alle kunstens regler, siger faglig sekretær Jakob Nerup. Alene for Anne har han sendt et samlet krav på næsten 190.000 kroner for brud på Ligebehandlingsloven og Ansættelsesbevisloven.

Mange ledige Den ene af de fire fleksjobbere startede i firmaet i virksomhedspraktik og nåede aldrig at blive fastansat. En anden blev fyret, fordi hun havde bedt HK om at tjekke ansættelseskontrakten, inden hun skrev under på den. Og efter råd fra HK gik de to sidste til deres kommuner for at få lov til selv at sige op. I dag er Anne medhjælpende ægte­ fælle i sin mands firma, mens de tre andre igen må overleve på ledighedsydelse, der er på højst 91 procent af dagpengene. Det er ikke mindst hårdt for fleksjobberen Mette, der er alene med tre børn.

6

Det er Lønmodtagernes Garantifond, der har begæret PLJ-Service konkurs. Fonden betalte medarbejdernes løn, mens firmaet var i betalingsstandsning i april, maj og juni. Da firmaet igen var ude af betalingsstandsningen, skulle pengene naturligvis betales tilbage. Men på det tidspunkt var det ikke muligt at få en aftale om afdragsordning i stand med direktøren. - Når det er tilfældet, er vi naturligvis nødt til at begære firmaet konkurs, forklarer jurist Christian Frederiksen, Lønmodtagernes Garantifond. At medarbejdernes lønninger var kunstigt skruet op i den periode, hvor det var garantifonden, der lagde pengene ud, kommer bag på ham. - Men nu er der sat en kurator på sagen. Så vil alt blive undersøgt til bunds, siger han.

- Jeg havde gået ledig i halvandet år, da jeg fik jobbet hos PLJ-Service, og selv om jeg var skeptisk fra starten, var jeg også lykkelig over endelig at være kommet i arbejde og få bedre styr på økonomien. Som fleksjobber er man desværre et nemt offer. Der er stor ledighed og jobbene hænger ikke på træerne, siger hun.

Ingen kommentarer Medlemsbladet har sendt en række spørgsmål til direktør Per Jakobsen for blandt andet af få svar på, om han bevidst har satset på at få gratis arbejdskraft ved at ansætte fleksjobbere. Men han ønsker ikke at svare på spørgsmål om sagen i hverken telefon eller på mail. I stedet foreslår han et møde, hvor ”vi sammen kan få en spændende artikelserie sat sammen, som både politisk og praktisk vil gavne personer med nedsat arbejdsevne.”

HK SERVICE · NOVEMBER 2010


KONFERENCE

D er v ar d ø mt

lyserødt

Der var rig lejlighed til både at netværke og shoppe rundt med den lækre goodiebag over armen. Eleven Phillip havde skiftet navn til Phillippa i dagens anledning, så han kunne snige sig med ind til den hyggelige tøse-kvindeveninde-dag.

Godt 200 kvinder boltrede sig i lyserødt, da HK Service i november slog dørene op til konferencen ”Arbejdsliv – fritidsliv – kvindeliv”. Der blev shoppet løs i et væld af feminine boder. Der blev danset zumba. Og der blev serveret udsøgte lækkerier til både gane og hjerne. Konferencen var arrangeret af Branchesektion Organisationer i samarbejde med de fleste af afdelingens brancheklubber.

Der var oplæg til debat fra blandt andre enhedslistens Johanne Schmidt Nielsen, socialdemokraten Katrine Lester og tidligere eliteroer og verdensmester Mette Bloch. De tre kvinder leverede hvert deres meget forskellige bud på, hvordan man får kvindeliv og karriere til at hænge sammen,

At Zumba både er sjovt og rigtig god motion fik flere af kvinderne at mærke på egen krop. - Og så er det jo oven i købet også dejlig musik, lød en af kommentarerne efter dansen.

HK SERVICE · NOVEMBER 2010

7


LIGEBEHANDLING

Far fyret under barsel 33-årige Peter Bech-Lutzka blev fyret, mens han gik derhjemme og nød sin 22 uger lange barselsorlov med sin nyfødte søn. Men det er ulovligt. Så nu går HK til retten for at kræve godtgørelse til Peter.

- Vi skærer ned herinde i øjeblikket, og du er desværre en af dem, der er fyret. Der kommer et brev til dig med posten, men de andre har fået besked i dag, så det får du også. Sådan lød den melding fra chefen i boligselskabet FSB bolig, som øjeblikkeligt fik Peter Bech-Lutzka til at sætte sig ned på en stol med telefonen i hånden og tænke: Åh nej, hvorfor lige mig? Er det mon fordi jeg er på barselsorlov? Peter er en af de mænd, der i høj grad har sat pris på, at også fædre har lov til at gå hjemme med børnene, mens de er helt små. Han har to gange haft 22 ugers forældreorlov. Først sammen med Emilia på 2½ år og nu med Kristian, der snart fylder et år.

Skår i glæden

n Af Dorte Schmidt · Fotos: Tomas Bertelsen

- Det er fantastisk dejligt at komme helt tæt på sine børn over så lang en

periode. Jeg har nydt det i fulde drag og kan kun anbefale andre fædre at gøre det samme. Derfor synes jeg også, man skal kunne være tryg i sin ansættelse. Det kan ikke være rigtigt, at man skal gå derhjemme og være nervøs for, om jobbet stadig er der, når orloven er ovre, siger han, der blev fyret den 11. august. Hans barselsorlov sluttede i midten af oktober, så de sidste måneder sammen med sønnen har været præget af jobsøgning og usikkerhed over, hvad fremtiden mon bringer.

Fem linjer Fyresedlen dumpede ind ad døren dagen efter telefonsamtalen. Den fylder bare fem linjer. Begrundelsen er kort og kontant: Omlægning og rationalisering af arbejdsopgaver. Der står intet om, hvorfor det lige er Peter og ikke en af de tre andre kolleger

Ulovligt Derfor er fyringen ifølge faglig sekretær Aksel Haraldsson, HK Service Hovedstaden, helt klart i strid med Ligebehandlingsloven. - Det er ulovligt at fyre en medarbejder, der er på barsels- eller forældreorlov, med mindre arbejdsgiveren kan dokumentere, at det er nødvendigt. Og det gælder selvfølgelig uanset, om der er tale om en mand eller en kvinde. Hvis der er andre med samme kompetencer i virksomheden, som arbejdsgiverne lige så godt kunne fyre, skal de gøre det, hvis der skal fyres nogen i det hele taget, forklarer han.

Hvad siger loven?

Tankerne suser rundt

Ifølge Ligebehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption.

Peter selv er da heller ikke i tvivl om at årsagen til, at det lige netop er ham, der har fået fyresedlen, er, at han ikke har været til stede på arbejdspladsen. - Mens jeg har været på orlov, er der kommet ny direktør, som jo slet ikke kender mig og mine kompetencer, siger han, der især i de første uger oplevede fyringen som en stor belastning. - Tankerne blev ved med at suse 44

Hvis en arbejdsgiver alligevel afskediger en medarbejder under graviditet, barsel eller adoption, skal arbejdsgiveren dokumentere, at der er andre tungtvejende årsager til afskedigelsen. Samtidig har den afskedigede krav på en skriftlig, fyldestgørende begrundelse. Kan arbejdsgiveren ikke løfte bevisbyrden, skal han eller hun betale en godtgørelse til den afskedigede. Godtgørelsen fastsættes af domstolene. Den typiske godtgørelse svarer til mellem 6 og 12 måneders løn.

8

i boligselskabets it-afdeling, der bliver fyret. Peter er ellers den af de fire, der har været ansat i længst tid. Samtidig har de fire kolleger stort set samme kompetencer.

HK SERVICE · NOVEMBER 2010


LIGEBEHANDLING

HK SERVICE 路 NOVEMBER 2010

9


LIGEBEHANDLING 44

rundt i hovedet på mig, og jeg blev stresset over ikke at vide, hvorfor det lige netop var mig, der blev fyret. Så jeg kontaktede en erhvervspsykolog for at styr på tankerne og komme videre, fortæller han.

En principsag

Det er efter vores mening helt urimeligt at mænd får mindre end kvinder i erstatning ved urimelig fyring. Der bør selvfølgelig ikke være

Har ikke fortrudt På trods af fyringen har Peter BechLutzka bestemt ikke fortrudt, at han har prioriteret at være så længe sammen med sine børn som muligt. - Det er helt uvurderligt at kunne gå hjemme sammen med dem i næsten et

n Af Dorte Schmidt

forskel, siger Aksel fra HK.

Peters kone Merete, der selv arbejder i en HR-afdeling, var ikke i tvivl, da hun kom hjem og hørte, at hendes mand var fyret: ” Hvis en kvinde bliver fyret i sin barselsorlov, koster det firmaet en årsløn. Når det er mand, ligger prisen nok på det halve.” For HK Service Hovedstaden er sagen da også principiel. I første omgang har afdelingen forgæves forsøgt at få et forlig. Men FSB bolig fastholder fyringen. Næste skridt er forhandling mellem HK og Boligselskabernes Landsorganisa-

tion. Hvis heller ikke sagen kan løses med forlig der, går HK til domstolene med krav om godtgørelse i henhold til Ligebehandlingsloven. Kravet er på 18 måneders løn plus pensionsbidrag. Alt i alt knap 675.000 kroner i godtgørelse til Peter. - Det er rigtigt, at mænd som regel får mindre end kvinder, når de bliver fyret under barselsorlov. Men det er efter vores mening helt urimeligt. Der bør selvfølgelig ikke være forskel, siger Aksel fra HK.

10

HK SERVICE · NOVEMBER 2010


LIGEBEHANDLING halvt år. Den tid kommer jo aldrig igen, siger han. Og hans kone er lige så tilfreds med ordningen. Hun har begge gange gået hjemme det første halve år og derefter med glæde overladt resten af orloven til sin mand.

Tilbage på jobbet

hensyn til de involverede. - Vores synspunkter er og vil fremover blive fremlagt i de igangværende forhandlinger med HK, siger hun.

Fra Peters barselsblog Til Emilia

Siden midten af oktober har Peter været tilbage på jobbet i FSB bolig, hvor han skal blive indtil den 31. december. Boligselskabet har tilbudt ham at blive fritstillet, men på betingelse af, at han ikke vil søge erstatning for fyringen. - Og det vil jeg ikke være med til. Andre fædre skal vide, at det koster dyrt at fyre dem, mens de er på barselsorlov, siger han. Siden han gik på barsel er boligselskabets it-afdeling nedlagt og er i dag en del af serviceafdelingen. Peters tre kolleger sidder stadig sammen, men Peters arbejdsplads er placeret et helt andet sted i huset. - Så det hele er da lidt underligt, siger han og understreger, at han kun har mødt forståelse for sin beslutning om at gå til retten fra de andre medarbejdere i huset.

De fem måneder har budt på helt ufatteligt mange glæder og øjeblikke, som jeg vil tænke tilbage på igen og igen. Det har været en enestående mulighed for at lære dig at kende, og det sker nok aldrig igen, at vi kan være sammen så intensivt og i en så lang periode.

Ingen kommentarer

Det er hundrede procent sikkert, at jeg kommer til at savne dig, når hverdagen suser afsted og snupper alt for meget af vores tid til sjov og leg.

Medlemsbladet har spurgt FSB bolig’s ledelse om, hvorfor det netop var Peter, der blev fyret. Men ifølge HR-chef Ellen Dorph Sørensen, kommenterer FSB bolig aldrig en konkret personsag af

lige til den dag, der falder dom i sagen.

Hvad der venter forude er ikke til at sige. Én ting er dog sikker: Grundlaget for et livslangt venskab er blevet snøret sammen af det kærlighedsbånd, som helt uundgåeligt er imellem far og datter. www.barselsbilleder.blogspot.com

Til Kristian Du er en vidunderlig lille dreng, som jeg har nydt at spendere min forældreorlov sammen med! Vi har været rigtigt meget sammen og det har været en skøn tid. Vi er kommet hinanden meget nær og alligevel glæder jeg mig til at lære dig endnu bedre at kende. Det bliver spændende at høre dig snakke og ikke mindst, at høre hvad du vil fortælle.

www.barselsbilleder2.blogspot.com

Få styr på din barsel HK Service Hovedstaden arrangerer med jævne mellemrum fyraftensmøder for medlemmer, der allerede er vordende forældre eller som planlægger at få børn. På møderne kan du få styr på dine rettigheder både som far og som mor. Du får svar på spørgsmål som: • Kan du få løn under barsel? Og hvis du kan, gælder det så for hele barselsperioden?

• Er du omfattet af en overenskomst og hvad siger den?

• Hvad sker der med din pensionsindbetaling, mens du er på barsel?

• Hvilke rettigheder har du ifølge din ansættelseskontrakt?

• Hvis ikke du kan få løn, kan du så få penge fra • Og hvad siger loven? en barselsfond? Næste fyraftensmøde om job og barsel bliver den 28. februar kl. 17-20 i HK-huset på Artillerivej. Tilmelding på kuponen i bladet eller på www.hkservice.dk

HK SERVICE · NOVEMBER 2010

Medlemsbladet følger Peter Bech-Lutzka

Kend reglerne om barsel Som kvinde har du ret til fire ugers barselsorlov før fødslen og 14 uger efter fødslen. Er du mand, har du ret til to ugers orlov i løbet af de første 14 uger. Derefter har I ret til 32 ugers forældreorlov hver, som I frit kan fordele mellem jer. Økonomi Ifølge de fleste overenskomster har du ret til fuld løn under en del af din barselsorlov. Enkelte overenskomster giver dig fuld løn i hele barselsperioden. Arbejder du et sted uden overenskomst, er det ikke sikkert, du kan få løn under barsel. Er du funktionær, har du dog ret til halv løn fra fire uger før forventet fødsel til 14 uger efter fødslen. Samtidig har alle ret til at få dagpenge under barsel. Mødre kan få dagpenge i de første 18 + 32 uger. Fædre kan få dagpenge i 2 + 32 uger. Læs mere om barsel under www.hk.dk

11


ORGANISERING

BORTVIST Microsoft- supporter Gunnar Gíslason er en af de medarbejdere, der har arbejdet mest aktivt for at få overenskomst på callcenterfirmaet GoExcellent. I dag er han smidt på porten. Men hans indsats har ikke været forgæves. Nu er der endelig en overenskomst på vej.

n Af Dorte Schmidt

For Gunnar Gíslason er 21. september en helt almindelig arbejdsdag som alle andre. Han møder i GoExcellents support­afdeling for Microsoftproduk­ter kl. 10. Indtil kl. 18 er det hans op­ga­ve at hjælpe de kunder, der enten taler islandsk eller engelsk med deres problemer.

- Det kom som et chok, at jeg pludselig blev bortvist. Jeg er ikke i tvivl om, at årsagen er, at jeg har været alt for dygtig til at organisere kollegerne, siger Gunnar Gíslason.

12

Tværtimod er kunden tilfreds og siger pænt tak for supporten.

Fik et chok Sådan forløber en af Gunnars sidste opgaver som supporter i GoExcellent. Efter kl. 17, hvor de danske supportere er gået hjem, bliver han kaldt ind til sin teamleder og bliver derefter bortvist øjeblikkeligt. GoExcellent betragter nemlig Gunnars support til kunden som en grov misligholdelse, der i værste fald kan betyde, at firmaet mister Microsoft som kunde. - Jeg fik et chok. Det kom fuldstændig bag på mig. Også selv om jeg godt ved, at ledelsen i forvejen var irriteret over, at jeg har gjort en del for at få kollegerne til at melde sig ind i HK, så vi

Et job han elsker og er rigtig dygtig til. Så dygtig at han på et tidspunkt overtager en kunde fra en dansktalende supporter, der ikke kan finde løsningen på kundens problem. Kunden har accepteret at få support på enten dansk eller engelsk, og da Gunnars danske er noget gebrokkent, skriver han en mail på engelsk med anvisninger på, hvad kunden skal gøre. Kunden bliver glad. For med Gunnars hjælp kører hans computer nu igen. Og han lader sig heller ikke anfægte af, at Gunnar på et tidspunkt sender ham en mail med en lille anekdote på islandsk som reaktion på, at kunden selv konsekvent skriver tilbage til Gunnar på dansk. HK SERVICE · NOVEMBER 2010


ORGANISERING

NoExcellent

Dårlig løn og ingen bonus GoExcellents direktør Peter Hauge Jensen har tidligere forklaret, at firmaet hellere vil bruge penge til lønstigninger end til pension: - De fleste af vores medarbejdere er unge, som har brug for smør på brødet, og som er ligeglade med at få pension. Derfor vil vi hellere bruge pengene til lønstigninger eller provision og bonus. Men det kan vi ikke med landsoverenskomsten. Så vi føler ikke, at vi får noget for de seks millioner kroner, det ville koste os, forklarede han i sidste nummer af medlemsbladet. Men den forklaring forstår den bortviste sikkerhedsrepræsentant Gunnar Gíslason slet ikke.

kan få en overenskomst, siger Gunnar, der oven i købet er valgt som sikkerhedsrepræsentant og derfor er ekstra beskyttet mod afskedigelse.

Forkert oversættelse Gunnars anekdote til kunden handler om en sønderjyde, der insisterer på at tale dansk i den internationale lufthavn i Island. Også selv om personalet ikke forstår ham og derfor taler engelsk til ham. Gunnar får lyst til at spørge sønderjyden, om han altid taler dansk, når han rejser rundt i verden for på den måde at signalere, at han er et fjols (”bjáni” på islandsk). Men på baggrund af en fejlagtig oversættelse mener GoExcellent, at Gunnar har skrevet, at

HK SERVICE · NOVEMBER 2010

- Ingen af os almindelige medarbejdere fik mere i løn 2009. Og når det gælder provision og bonus, er reglerne skruet sammen, så det næsten umuligt at opnå dem. For eksempel må man ikke have en sygedag, fortæller han. Gunnars løn hos GoExcellent har ligget fast på 20.500 kr. om måneden siden 2008.

sønderjyden er en idiot. Samtidig bliver Gunnar kritiseret for at skrive til kunden på islandsk, skønt det rent faktisk står sort på hvidt i hans stillingsbeskrivelse, at han netop skal supportere kunder på islandsk eller engelsk. Kunden har vel at mærke ikke klaget. Han var tilfreds og sagde tak. Men supporternes arbejde overvåges, så ledelsen har selv valgt at tage sagen op og bruge den som bortvisningsgrund.

eksempel er han blevet stoppet i at tale med kolleger, der alligevel bare sidder og ikke har noget at lave, ligesom han er blevet bedt om at forlade husets andre afdelinger, hvis han er gået ind for at snakke med nogen der.

Ikke den eneste

Gunnar får lov til under overvågning at pakke sine personlige ting og tage et par screendumps fra sin skærm, så han har dokumentation for sin korrespondance med kunden. Derefter bliver han fulgt ned til udgangen. - Det var meget underligt og tomt at gå hjem. Jeg er rigtig glad for mit job og mine kolleger. Jeg synes bare, at arbejdsforholdene er for dårlige. Derfor er jeg en af de mange på GoExcellent, der længe har arbejdet for at få en overenskomst, forklarer han.

I HK Service Hovedstaden er der ingen tvivl om, at Gunnar er bortvist som følge af sine evner til at organisere kollegerne. Og han er heller ikke den eneste af medarbejderne, der har været udsat for en uretmæssig bortvisning eller usaglig fyring, siden HK’ernes kamp for en overenskomst med GoExcellent startede for over et år siden. Men de aktive HK’eres indsats har alligevel båret frugt. I dag kan HK dokumentere, at den uretfærdige 50 %-regel er opfyldt. Reglen, der ikke gælder for andre faggrupper end HK, betyder, at landsoverenskomsten mellem HK og Danske Erhverv kun gælder, hvis mindst halvdelen af de ansatte indenfor HKområdet også har meldt sig ind i HK.

Organiserer i pauserne

Krav om overenskomst

Ledelsen har flere gange beskyldt ham for at forsøge at organisere kollegerne i arbejdstiden. - Men det passer ikke. Jeg har talt med de andre i mine pauser og udenfor arbejdstiden og ikke på andre tidspunkter, siger Gunnar. Samtidig har ledelsen sørget for at gøre det ekstra besværligt for Gunnar at tale med andre også i sine pauser. For

- HK’ernes benarbejde har betydet, at vi den 30. september kunne sende et krav om overenskomst, og da GoExcellent ikke gjorde indsigelse indenfor de første to uger, anser vi nu overenskomsten for at være tiltrådt, siger faglig chef Steen Preisler, HK Service Hovedstaden. Da hverken GoExcellent eller Dansk Erhverv er enige i den vurdering, er det nu op til det fagretslige system at vurdere, hvem der har ret. Også bortvisningen af Gunnar Gís- 44

Dårlige arbejdsforhold

13


ORGANISERING

44 lason og de øvrige sager om fyrede og bortviste medarbejdere bliver i øjeblikket behandlet fagretsligt.

I forvejen har HK Service Hovedstaden to andre anklager mod firmaet om organisationsfjendtlige handlinger under behandling i systemet.

Fjendtlige handlinger GoExcellent nægter at trække bortvisningen af Gunnar tilbage og får opbakning fra Dansk Erhverv. - Derfor anklager vi nu ikke bare firmaet selv, men for første gang også Dansk Erhverv for organisationsfjendtlig handling. Det fremgår af flere mails, at firmaet er utilfreds med, at Gunnar organiserer sine kolleger. Derfor er der ingen tvivl om, at den reelle årsag til bortvisningen skal findes her. Og det er i klar strid med alle regler, siger Steen Preisler.

Ordentlige forhold For Gunnar Gíslason er det meget ubehageligt at vide, at der lige nu verserer flere forskellige løgnagtige historier på arbejdspladsen om, hvorfor han er bortvist. - Jeg ved, at jeg ikke har foretaget mig noget som helst, der berettiger til en bortvisning. Derfor vil jeg også allerhelst have mit job igen. Ikke kun fordi jeg rent faktisk savner at gå på arbejde. Det vil også vise mine kolleger, at ledelsen ikke har ret i sine beskyldninger mod mig, siger han.

Han håber, at kollegerne vil fortsætte kampen for at få ordentlige løn- og arbejdsvilkår. - Det kan ikke passe, at man ikke har lov til at organisere sig og kræve en overenskomst på lige fod med alle andre her i landet, siger han. Du kan læse flere artikler om arbejdsforholdene hos GoExcellent i afdelingsbladene maj/2010 og oktober/2010. Du finder dem på www.hkservice.dk GoExcellent ønsker ikke at kommentere sagen.

Hvad er problemet? I Danmark er de flest lønmodtagere omfattet af en overenskomst, der er indgået mellem en arbejdsgiverorganisation og en fagforening. Overenskomsterne regulerer en lang række goder, som du ellers ikke har krav på ifølge lovgivningen. Som for eksempel pension, ferietillæg, løn under ferie, feriefridage og barsel, ret til den 6. ferieuge og ret til overarbejdsbetaling. GoExcellent er medlem af Dansk Erhverv, som har indgået en landsoverenskomst med HK. Derfor burde overenskomsten også gælde for firmaets HK’ere. Men det spænder den urimelige 50 %-regel ben for. Reglen gælder kun for HK’ere og ingen andre faggrupper. Ifølge den skal mindst halvdelen af de ansatte på HK-området også være medlem af HK. Ellers har arbejdsgiveren lov til at blæse på overenskomsten og lave sine egne regler.

n Af Dorte Schmidt

Hvis HK’erne på en arbejdsplads hellere vil have den sikkerhed, som en overenskomst giver, er der med andre ord kun en vej: De skal sørge for, at over 50 procent af alle fastansatte HK’ere på arbejdspladsen også er medlemmer af HK. Når det kan dokumenteres, kan arbejdsgiveren ikke længere komme uden om, at overenskomstens bestemmelser er gældende.

Gunnar Gíslason savner at komme på arbejde. Som islænding har han endnu ikke fået opbygget er stort netværk af venner i Danmark.

14

HK SERVICE · NOVEMBER 2010


ORGANISERING

Vil du være kontaktperson?

- Som fagforening skal vi først og fremmest være til stede ude på arbejdspladserne. Vi vil have fingeren på pulsen og vide, hvad det helt præcist er, du som medlem gerne vil have hjælp til. Men det kræver, at vi har kontaktpersoner i virksomhederne, som kan fortælle os om jeres ønsker. Sådan siger afdelingsformand René Knudsen og understreger, at der ikke følger hverken krav eller betingelser med opgaven som kontaktperson. - Det handler udelukkende om at finde en måde, så I som medlemmer i højere grad kan bruge os til at få de informationer og den hjælp, som I har brug for, siger han.

Informationskanal Det er altså ikke meningen, at du som kontaktperson skal repræsentere dine kolleger i forhold til ledelsen, eller at du skal forhandle på vegne af dine kolleger. - Det eneste, vi forventer af en kontaktperson, er, at han eller hun vil videreformidle informationer mellem HK og kollegerne, pointerer René Knudsen. - Og det er vel at mærke også op til medarbejderne selv at beslutte, om de ønsker en overenskomst eller ej. Det HK SERVICE · NOVEMBER 2010

eneste, vi ønsker, er at oplyse om, hvad der kan lade sig gøre, og hjælpe vores medlemmer med at gennemføre deres egen beslutning, siger han.

Arbejdsgiveren er organiseret På arbejdspladser med overenskomst er der tillidsrepræsentanter, så der kører kontakten mellem afdeling og arbejdsplads som regel på skinner. Men sådan er det ikke på arbejdspladser uden overenskomst. Og sådan en arbejdsplads er godt en tredjedel af afdelingens medlemmer ansat på. I mange tilfælde er virksomheden medlem af en arbejdsgiverorganisation som Dansk Erhverv, og dermed kan ledelsen trække på al den faglige ekspertise, som den har brug for.

- Når arbejdsgiveren er organiseret, er det selvfølgelig en rigtig god ide, hvis medarbejderne også bruger deres faglige organisation til at få hjælp og støtte, forklarer René og oplyser, at HK Service Hovedstaden er i fuld gang med at kontakte de knap 200 virksomheder, som er medlem af en arbejdsgiverorganisation, men som ikke vil følge den gældende overenskomst. Når overenskomsterne ikke gælder, selv om virksomheden er medlem af en arbejdsgiverorganisation, der har overenskomst med HK, er årsagen den uretfærdige 50 %-regel. Ifølge reglen skal mindst halvdelen af de ansatte på HK-området også være medlem af HK, før overenskomsten gælder.

n Af Dorte Schmidt

Arbejder du på en arbejdsplads uden overenskomst? Så bliv kontaktperson til HK Service Hovedstaden, så du og dine kolleger kan holde jer orienteret om, hvad der sker.

Ja tak – jeg vil gerne være kontaktperson Navn:

_______________________________________________________________________________________

Arbejdsplads:

_______________________________________________________________________________________

Mail: ____________________________________________________________ Telefon:_ ____________________________ Adresse:

_______________________________________________________________________________________

Send, fax eller mail oplysningerne til: HK Service København • Artillerivej 30 • Postboks 333 • 0900 København C Fax: 33 30 28 51 • service@hk.dk Du kan også melde dig til på tlf. 33 30 29 55 eller på www.hkservice.dk


DET SKER

Så er der fyraftensmøde! Mød kolleger og bliv klogere på afdelingens fyraftensmøder. Tjek hvilke emner, der lige netop interesserer dig, og sæt allerede nu kryds i kalenderen. Alle møder finder sted i medlemshuset på Artillerivej i lille mødesal. De starter kl. 17 og varer ca. to timer. Der bliver serveret sandwich og noget at drikke undervejs. Du tilmelder dig på kuponen i bladet, på www.hkservice.dk eller www.mithk.dk

Spør’ hvis du tør! Dette fyraftensmøde giver dig mulighed for at bidrage til en bedre kommunikationskultur og et bedre arbejdsklima. At der på visse arbejdspladser er problemer, der fører til konflikter, stress og for tidlig udbrænding, forstås måske bedre set i lyset af en undersøgelse, der viser, at de mest almindelige kommunikationsproblemer skyldes: • Kynisme og manglende tillid. ( 17 %) • Dårlige kommunikationsfærdigheder. ( 46 %) • Fravær af kommunikation. (14 %) • Stædighed og modvillighed til at lytte til andres synspunkter. (23 %) Du får på fyraftensmødet indblik i, hvilke faktorer, der giver mulighed for en frugtbar dialog, og du bliver således i stand til at medvirke til at ændre golde, ufrugtbare diskussioner til konstruktiv og succesfuld dialog.

Torsdag 10. marts

16


DET SKER AKTIVITETER December 12. Juletræsfest Januar 20. Ryd vanen af banen! (Alle) Februar 2. Andelsboligforeninger (BfA) 16. Funktionærloven (Alle) 28. Job og barsel (Alle) Marts 3. Afdelingens generalforsamling (Alle) 10. Spørg’ hvis du tør! (Alle) April 12. Elevers rettigheder (Alle)

Årets juletræsfest

Ferieloven • Hvordan er det nu lige med varslingsreglerne, når ferien skal holdes? • Hvilke regler gælder, hvis arbejdstiden har ændret sig i optjeningsåret? • Hvad sker der, hvis du bliver syg, når du skal på ferie?

Julehygge med Nissebanden for børn og barnlige sjæle i HK Service Hovedstaden. • Er det rigtigt, at man kan få udbetalt sine feriepenge uden at holde ferie? • Har alle krav på 5 ugers ferie? • Og hvad er feriefridage …? • Disse og mange andre spørgsmål besvares når vi gennemgår Ferieloven.

Sygefravær De lægeattester, der tidligere blev anvendt som dokumentation for sygefravær, eksisterer ikke længere. Til gengæld er nye kommet til, for eksempel. ”Muligheds­erklæring” og ”Fri attest”. Vi beskæftiger os ikke med hele sygedagpengelovgivningen, men kigger på de situationer i lovgivningen, der berører en funktionærs sygefravær.

Vi indbyder til en hyggelig søndag eftermiddag med nisser, juletræ, julegodter, sang og musik. Der er gløgg til de voksne og sodavand til børnene og æbleskiver til alle. Der kan desuden købes øl, vand og vin. Efter alle julerierne slutter vi af med pølser og brød.

t Overtegne

Praktiske oplysninger

Tid: Søndag den 12. december kl. 14 - 16.30 Sted: HK Hovedstaden, rund mødesal. Pris: 75 kroner for voksne, 50 kroner før børn. Betaling ved indgangen. Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 15. november. Bekræftelse vil blive udsendt snarest efter tilmeldingsfristens udløb.

Torsdag 5. maj HK SERVICE · NOVEMBER 2010

17


DET SKER

Husk generalforsamlingen Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 3. marts, hvor afdelingen holder generalforsamling. d til er herme ld a k d in en Afdeling rsamling eneralfo g 0 r æ in Ord , kl. 18.3 arts 2011 m . 3 l n a e s d e d Onsdag Rund mø dstaden, e v o avn S H h n K e iH 00 Køb 3 2 , 0 3 j e 7.30 Artilleriv bnes kl. 1 Dørene å

Dagsorden: 1. Valg af dirigent/er 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af stemmeudvalg 4. Beretning 5. Indkomne forslag - herunder forslag til HK/ Privats sektorkongres 6. Valg ifølge lovene: a. b. c. d.

Bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsessuppleanter Bestyrelsesmedlem til HK Hovedstadens regionsbestyrelse Bestyrelsessuppleanter til HK Hovedstadens regionsbestyrelse e. Repræsentantskabsmedlemmer og -suppleanter f. Delegerede og suppleanter til HK/Privats sektorkongres den 6. - 8. november 2011 på Comwell Kolding. 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge lovene være afdelingen i hænde syv dage før generalforsamlingens afholdelse.

Spis med

Få lidt at spise og drikke, fø til genera r du går lforsamli ng kl. 16.3 kantinen 0 -18 i på 6. sal. Du kan ti på kupon lm elde dig en eller p å www.h kservice.d k

Tilmeldingskupon n Ryd vanen af banen! Torsdag 20. januar Tilmelding senest 6. januar

Cpr.nr:

n Funktionærloven Onsdag 16. februar Tilmelding senest 2. februar

n Spør’ hvis du tør! Torsdag 10. marts Tilmelding senest 24. februar

n Job og barsel Mandag 28. februar kl. 17 Tilmelding senest 21. februar

n Elevers rettigheder Tirsdag den 12. april Tilmelding senest 31. marts

n Spis med før generalforsamling Torsdag 3. marts kl. 16.30 Tilmelding senest 22. februar

n Ferieloven Torsdag 5. maj Tilmelding senest 19. april

__________________________________________________________

Tlf. privat: __________________________________________________________ Tlf. arbejde:_________________________________________________________________ Navn:_ _______________________________________________________________________________ Adresse:__________________________________________________ Postnr:_ ____________________ By: _______________________________________________________ E-mail:___________________________________________________

Send, fax eller mail din tilmelding til: HK Service Hovedstaden • Artillerivej 30 • Postboks 333 · 0900 København C · Fax: 33 30 28 51 · service@hk.dk • www.hkservice.dk


F A G L I G T A LT Find din branche Tværgående brancheklubber

Brancheklubber HK Bolig Hovedstaden Formand Kurt Kristensen

Sam-Data København Formand Kristjan Baldursson

Advokatansatte, BfA Formand Merete Falck Klinikassistenter, KA-klubben Formand Lone Hansen

Branchesektioner Organisationer i Hovedstaden Formand Henriette Bradtberg Transport og Turisme, T&T, Formand Kristence Cavagnaro

LAK København Formand Kirsten Grunddal Læge- og sygeplejerske­ sekretærer Formand Kathe Christiansen AkademiMerkonomer i HK, Hovedstaden Formand Per Mikkelsen Freelancere og Vikarer (arbejdsfællesskab) Seniorklubben Formand Aase Jensen

Væ l g d e t r i g t i g e b u re a u

Arbejder du som vikar eller tolk, så vælg et bureau, der har overenskomst med HK. Så er du sikker på, at der er en ordentlig aftale om dine løn- og arbejdsforhold. Med overenskomst Følgende vikarbureauer har overenskomst med HK: ABC Business Service ApS Access Personel Active Search ApS Adecco A/S Alterna Care Centrum Personale Danvikar A/S Excellent Match A/S JKS A/S Lifeline Vikar Lufthavnsvikar & rekrutteringsservice ApS

Man2Man Manpower PersonaleBørsen Proffice Care Proffice A/S Randstad Scandia Vikar ApS System Vikar Temp-Team TimeSelectas ApS VikarMatch Willersted Vikar

Følgende tolkebureauer har overenskomst med HK: Confex Tolkebureauet TolkDanmark Tolkecenter Danmark

Klik dig ind til branchernes hjemmesider på www.hkservice.dk

Faglig førstehjælp Ring 33 30 29 55 Har du problemer på din arbejdsplads og får brug for hjælp fra en af afdelingens faglige sekretærer? Så ring direkte til tlf. 33 30 29 55. Telefonen bliver altid taget af en medarbejder, som sandsynligvis kan hjælpe dig her og nu. Og skulle det ske, at løsningen af dit problem kræver specialviden for eksempel inden for en bestemt branche eller fagligt område, finder den faglige sekretær hurtigt den medarbejder i afdelingen, der bedst kan hjælpe dig videre. Du finder afdelingens åbnings­tider på www.hkservice.dk

Nyt job

Husk at fortælle det til afdelingen, hvis du skifter job. Send os en mail eller et brev med oplysninger om: • Dit cpr-nummer, navn og adresse. • Navn, adresse og telefonnummer på din nye arbejdsplads. • Din titel og hvilken branche du er ansat i. • Din ugentlige arbejdstid. Send, fax eller mail oplysningerne til: HK Service Artillerivej 30 Postboks 333 0900 København C Fax: 33 30 28 51 service@hk.dk

HK SERVICE · NOVEMBER 2010

Tolkecentret i Brohusgade Tolkekompagniet Tolkeservice Danmark ApS

Uden overenskomst? Arbejder du for bureauer uden overenskomst? Så skal du vide, at arbejdsgiveren ikke har pligt til: • At betale dig fuld løn for helligdage, der ligger indenfor den periode, du er ansat. • At give dig opsigelsesvarsel efter 3 måneders beskæftigelse. • At betale dig løn under barsel efter 9 måneders anciennitet. • At oprette arbejdsmarkedspension til dig. • At betale tillæg til lønnen for overarbejde.

Hold øje med tandlægerne Tandlæger har ikke længere pligt til at være medlem af Tandlægeforeningen, og vælger de at melde sig ud, er du som klinikassistent ikke nødvendigvis omfattet af den sidste nye overenskomst med HK. Hvis din klinik melder sig ud af Tandlægeforeningen, risikerer du derfor at få dårligere løn- og ansættelsesvilkår end dine kolleger på andre klinikker. Er du i tvivl, så kontakt afdelingen. 19


KORT OG GODT

Bedre barselsregler fra EU EU-Parlamentet har vedtaget, at alle i EU skal have ret til mindst 20 ugers betalt barsel med fuld løn, og at fædre skal have ret til mindst to ugers orlov. Ændringerne indebærer, at man ikke kan afskedige gravide fra begyndelsen af en graviditet til seks måneder efter barselsorloven. Og kvinder skal have ret til at vende tilbage til deres job eller en tilsvarende stilling efter barsel. Direktivet skal først igennem Ministerrådet, før det er en realitet.

Din bærbare ødelægger dit helbred Hvis du bruger din bærbare som dit primære arbejdsredskab, bør du være opmærksom på at sidde ordentligt. Gør du ikke det, kan det have smertefulde konsekvenser. Sådan lyder en advarsel i Computerword fra Merete Hansen, formand for Rådgivende Fysioterapeuter. I værste fald er resultatet en diskosprolaps, der kan medføre manglende kontrol over vandladning og afføring, lammelse af muskler og nedsat kraft i armene.

Flere langtidsledige Hver tredje af de knap 170.000 ledige er nu langtidsledig. De tyder ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på, at ledigheden er ved at bide sig fast.

Så mange millioner har HK Service skaffet hjem til medlemmerne i 2010 40 35

Oktober

30

September August

25 Juli

20 15 10

Juni Maj April Marts

5 0

Februar Januar

Grønne områder er godt for helbredet Danskere, der har mere end en kilometer til det nærmeste grønne område, har et betydeligt dårligere fysisk og mentalt helbred, end dem der bor højst en kilometer fra et grønt område. Det viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, der også fastslår, at jo tættere, du bor på et grønt område, jo bedre vurderer du også dit eget helbred og velvære.

Jobcentrenes kurser duer ikke Cirka halvdelen af de arbejdsløse, der deltager i jobcentrenes vejledningskurser mener ikke, de får noget ud af det. Og flertallet modtager højst undervisning i 30 procent af kursustiden. Det viser en undersøgelse blandt 400 dagpengemodtagere, som Analyse Danmark har lavet for LO.

HK Service Hovedstaden/november 2010  
HK Service Hovedstaden/november 2010  

HK Service Hovedstadens medlemsblad

Advertisement