Page 1

2014 április / 5774

HÍREK

Nr. Nr

4

www hirekizraelbol hu www.hirekizraelbol.hu

Ízelítõ

AZ EZERÉVES BIRODALOMBÓL A SZÉDER ÜNNEP KIS CSALÁDI STATISZTIKA: Milyen nevek a legelterjedtebbek Izrael Államban?

‫בית שלומ‬


A kötet ára: 3200 Ft + postaköltség

Az Éjféli Kiáltás Misszió verseket kedvelõ Olvasói számára adta ki a hívõ költészet jeles hazai és külföldi képviselõinek legszebb verseit. A CSENDES CSODÁK címû 400 oldalas kötet közel ugyanennyi költeményt tartalmaz, amelyek az elcsendesedés perceiben lelki felüdülést, támaszt és bátorítást jelenthetnek olvasóinak a hitélet mindennapjaiban. Többek között: Ady Endre, Csiha Kálmán, Dietrich Bonhoeffer, Füle Lajos, Gárdonyi Géza, Nemes Nándor, Móra Ferenc, Reményik Sándor, Tóth Árpád, Túrmezei Erzsébet versei is olvashatók a kötetben.


ELÕSZÓ

Kedves Izrael-barátok

11

14

4

CÍMLAPON: ÍZELÍTÕ AZ EZERÉVES BIRODALOMBÓL

8

Rövid jelentések

10 11

A Knesszet 65. születésnapját ünnepelte A széder ünnep

12

Egy antiszemita magyar politikusból vallásos zsidó lett

14

«Az antiszemitizmus sokszor tudatlansággal párosul»

15

Kis családi statisztika

19

A Holokauszt-túlélõ errõl még nem álmodott Izrael fényt visz az áram nélküli Afrikába Netanjahu: Izraelt digitális nemzetté tesszük

20 21 22

Izraeli cég hamarosan elkészül az inzulin tabletta kifejlesztésével

23

Izraeli tanulmány új terápiát kínál a depresszióra

25

A rossz alvás növeli a rák kockázatát

28

Izrael élen jár a malária elleni harcban

29

BIBLIA ÉS IZRAEL Izrael nemzeti és szellemi jövõje az Ezeréves békebirodalomban

Az izraeli parlamentnek egy eddig páratlan beadványa jelentõs felzúdulást váltott ki az iszlám világban. Ez felfüggesztené azt a tilalmat, miszerint a zsidóknak és más nem muszlim népcsoportoknak tilos a Templomhegyen imádkozni, vagy vallásos tevékenységet folytatni. Moshe Feiglin, a vita kezdeményezõje, elmondta: «A Templomhegy nélkül nincsen valódi otthonunk, sem Tel Avivban, sem Haifán, sem sehol máshol az országban. A mi szuverenitásunk az ország felett a Templomhegy kizárásával abszolút céltalan.» Eljött az ideje, hogy megállítsuk az izraeli szuverenitás erózióját Jeruzsálem szívében. Feiglin szavai oly módon háborították fel az arab világot, hogy azt követõen Kairóban összehívták az Arab Liga rendkívüli ülését. A fõtitkárhelyettes, Achmed Ben Helli ott kijelentette: Az Al Aksza mecset izraeli megsértése ezzel minden határt átlépne. A továbbiakban bírálta az izraeli vezetést, amely a szélsõségeseknek megengedné, hogy Jeruzsálemben támadást intézzenek az iszlám szenthelyek ellen, jelentette a kuvaiti hírügynökség. A palesztinok a rendkívüli ülés résztvevõit felszólították arra, hogy foglaljanak állást az izraeli agresszióval szemben. Ha az izraeliek nem hagynak fel az agresszióval – adták meg a hangot –, azzal csak igazolják, hogy nem igazán áll érdekükben a palesztinokkal a békekötés. A jordániai parlament ezzel kapcsolatban kiadott egy nem kötelezõ érvényû, de mindenesetre éles hangú nyilatkozatot, melyben felhívnak az Izraellel fennálló diplomáciai kapcsolat és békeszerzõdés felmondására. Ez az incidens mindennél jobban mutatja a Templomhegy témakörének érzékenységét, és újból emlékeztet arra, hogy Jeruzsálem és különösen a Templomhegy megmarad fõ akadályként a béke útjában. Figyelemreméltó, hogy itt is, mint minden egyes megelõzõ incidensnél, a «Status quo» betartása a hivatalosan képviselt izraeli politika sajátja. E politikát a rendõrség, a politikai vezetés és a legfelsõbb bíróság védelmezi, hogy a szükségtelen súrlódásokat lehetõleg elkerüljék éppen azért, mert a muszlimok nagyon érzékenyen reagálnak a templomhegyi Status quo megváltoztatására tett izraeli kísérletekre. Éppen azoknak tiltanák ezt be, akik kiállnak zsidók mellett a Templomhegyen való imádkozásáért. A feltételezések szerint az lenne a rejtett szándékuk, hogy az egész terület ellenõrzését maradéktalanul magukhoz ragadják. Amit az egész vita során egyszer sem említettek, az az a tény, hogy Izrael fõrabbinátusa egy hatalmas táblát állíttatott fel a Templomhegy elõtt, melyen figyelmeztetik a zsidókat, hogy tilos belépniük a területre, mivel a hagyományos vallási elõírások szerint egy zsidó embernek egyáltalán nem megengedett arra a szent helyre lépni, ahol egykor a Templom állott. Miért adta ki a fõrabbinátus ezt a figyelmeztetést? Talán emögött valóban a zsidóság szent helyei iránti õszinte tisztelet, hódolat áll. De itt valamiféle titkolt aggodalom is állhat a következmények miatt, ha a zsidók azt a helyet, ahol ma az iszlám szenthelyek állnak, maguknak igényelnék. Ez a vallási elõírás és a politikai Status quohoz való ragaszkodás mindenesetre megmutatja, hogy az izraeli társadalom mennyire tudatában van e helyek robbanékony voltának, és igyekeznek elkerülni a robbanást. A Szentírás profetikus kijelentéseibõl mindenesetre kivehetjük, hogy éppen ez a hely, amelytõl az izraeli hivatalos réteg távol akarja tartani magát, a végidõk utolsó eseményei során még központi szerephez jut. Újra és újra lenyûgözve attól, amint az aktuális politikai események fedésben vannak a bibliai próféciákkal, üdvözöl mindnyájatokat szívélyes shalommal Izraelbõl

Fredi Winkler Hírek Izraelbõl | 2014/04

3


Ízelítõ az Ezeréves birodalomból

Ízelítõ az

Ezeréves birodalomból

CÍMLAPON

Sok negatív hír érkezik a Közel-keletrõl kezdve az egész világon hallható Izrael elleni bojkott-felhívásoktól egészen a Holokauszt-tagadásig. Az Izrael elleni gyûlölet és az ország elutasítása már alig ismer határokat. De azért van sok Izraelbõl jövõ pozitív hír is; és e számunkban ezekre szeretnénk rávilágítani. Izrael Isten népe ezen a földön, egy napon méltóvá válik elhívásához, és minden

4

Hírek Izraelbõl | 2014/04

nép számára áldás lesz a földön. A Hírek Izraelbõl e száma emlékeztet bennünket az Úr Jézus Ezeréves birodalmára is, amikor Jeruzsálembõl fogja ezt a világot kormányozni, és innen küldi ki az utasításokat, valamint a jó híreket az egész világra (vö. Zsolt 2,6-tól; Ézs 2,2-4; Jel 20,4). Olvasd el cikkünket Izrael nemzeti és szellemi jövõjérõl az Ezeréves birodalomban az 29. oldalon. CM∎


Ízelítõ az Ezeréves birodalomból

Izrael tábori kórháza a szíriai betegek számára Amikor majd Jézus Krisztus fog uralkodni, eljön Izrael számára a gyógyulás napja, és abból a nemzetek is profitálnak (Ézs 33). Ennek halvány elõképe Izrael bánásmódja a szíriai polgárháború áldozataival.

Szíriában szörnyû polgárháború tombol. Óvatos becslések szerint eddig 130.000 ember esett áldozatul az értelmetlen vérontásnak. A sebesültek száma a három éve tartó háborúban ennek sokszorosa. Egyes becslések szerint elérheti az egymilliót is. Eszerint az Izraelben kezelt 700 beteg csupán egy csepp a tengerben. Azoknak az embereknek, akiknek az izraeli orvosi kezelés megmentette az életét, Izrael segítsége nagy minõségi változást jelentett. Az izraeli hadsereg tábori kórházában, amelyet 2013 februárjában állítottak fel a Golán-fennsíkon Szíria határának közelében, nagyszámú sebesültet tudnak ellátni és kezelni. Az izraeli hadsereg minden esetben megfelelõ orvosi segítséget tudott nyújtani a helyszínen lévõ szanitécek segítségével. Amikor azonban egyre több beteg érkezett a határon át, akiket súlyos sebesülésük miatt állandó kórházi kezelésben kellett részesíteni, megkezdték e tábori kórház felépítését. Ezzel kapcsolatban a kórház vezetõje, Tarif Baader ezredes elmondta: «Kezdetben fogalmunk sem volt arról, miként fog a helyzet alakulni. Elõször csak néhány sebesült érkezett a határon át. Még ha olyan személyekrõl is volt szó, akik egy Izraellel ellenséges

állam sebesültjei, világosan láttuk, hogy itt orvosi-humanitárius segítséget kell nyújtani. Ez egyáltalán nem volt valami könnyû döntés. Nem is tudtuk, hogy mi elõtt állunk. Azt sem tudtuk, hogy a határon véletlenül megsebesült emberek akarják-e, hogy mi kezeljük õket. Ráadásul arról sem volt tudomásunk, hogyan reagálnak majd a saját országukban arra, hogy õk Izraelbõl mennek vissza a határon át. De aztán egyre több lett a beteg egyre súlyosabb sebesülésekkel, és azt is megéltük, hogy az emberek célzottan kerestek meg bennünket és kértek tõlünk segítséget. Én személyesen nagyon büszke vagyok arra, hogy Izrael Állam nevében ilyen segítséget nyújthattam.» A szíriai határ menti tábori kórházban az izraeli hadsereg katonái dolgoznak. A betegek között is így jelennek meg, mivel az orvosi köpeny alatt egyenruhát hordanak. A berendezéseket jól védett sátrakban vagy mozgatható fedezékben helyezték el. Az izraeli tábori kórház magába foglal egy elsõsegély állomást, mûtõhelyiségeket, egy intenzív állomást, röntgenrészleget, laboratóriumot és egy jól felszerelt gyógyszertárat. Mindenkit kezelnek itt, aki ideérkezik, legyen az katona vagy civil, férfi Hírek Izraelbõl | 2014/04

5


Ízelítõ az Ezeréves birodalomból

vagy nõ, idõs vagy fiatal. A segítségre szorultakat mindenekelõtt a határnál látják el. Egyeseket csak ambulánsan kell kezelni. Aki súlyosabban sérült, elõször helyi ellátást kap, majd a tábori kórházba szállítják. Az elsõ hónapokban túlnyomórészt a szíriai harcokban megsebesült betegek érkeztek. Idõközben már terhes asszonyok is átjönnek a határon, hogy a szüléshez Izraelben kérjenek segítséget. Így egyre több civil tûnik fel a határon, akik különbözõ betegségek miatt szorulnak orvosi kezelésre. «Túlnyomórészt azonban súlyos háborús sebesültekkel van dolgunk, minden féle lõtt sebekkel, a robbanások során kiszaggatott testrészekkel. Ilyen sebesüléseket Izraelben már jó ideje nem láttunk», mondta Dr. Itai Zuaretz õrnagy, aki a tábori kórház orvosi vezetõje. «Sok sebesültet juttatnak el valahogy hozzánk. Gyakran nagyon bizalmatlanok és megfélemlítettek. Végül is éveken át azt töltötték a fejükbe, hogy Izrael maga az ördög. Õszintén szólva, néha az a benyomásunk, mintha valósággal az ördög jegyeit keresnék rajtunk» De éppen olyan világos az is, hogy ez a bizalmatlanság hamar eltûnik, sõt teljesen ellenkezõjébe csap át. «Bashar Assadot a legkevésbé sem érdekli, ami itt történik», mesélte egy szír beteg a kamerák elõtt Netanjahu izraeli miniszterelnök látogatásakor. «Harci gépei a mi városainkat bombázzák, néha négyszer, ötször naponta. Ki gondolta volna még nem is olyan régen, hogy éppen az izraeliek veszik ezt a szívükre?» Ennek a betegnek, akinek arca nem volt látható a TV-beszámolóban, abban tökéletesen igaza van, hogy Izrael a szomszédos állam helyzetét igencsak a szívére vette. Kezdetben csak egy elsõsegély állomást tartott fenn humanitárius okokból. Idõközben a hadsereg és az állami vezetés jelentõs összegeket utalt ki erre a célra, hogy minél átfogóbb segítséget nyújthasson. Ezzel bizonyos stratégiai megfontolások is együtt járnak, mivel a kiélezõdõ helyzet miatt a belsõ izraeli érdekek is szerephez jutnak. ZL∎

6

Hírek Izraelbõl | 2014/04

Izraeli bizottság segíti a palesztin gazdákat Amikor majd Jézus Krisztus fog uralkodni, a palesztinok is békére és jólétre találnak Izraelben (Ez 47,21-23). Már ma felsejlik ez a lehetõség.

A számtalan Izrael elleni bojkott-felhívás egyvalamit figyelmen kívül hagy: A Ciszjordániában gazdasági tevékenységet folytató izraeli cégek bojkottja különösen a palesztin munkavállalókat érinti keményen, mégpedig nagyon is keményen. Gyakran az izraeli cég az egyedüli Ciszjordániában, amely munkát ad a palesztinoknak, évek óta fennálló munkahelyeket biztosít, és béreket is izraeli színvonalon fizet. Ez az érem egyik oldala, amelyet teljesen figyelmen kívül hagynak, mivel ezeknek a bojkott-intézkedéseknek az ideológiai célja teljesen elvakítja õket. Mindig errõl van szó, ha külföldön a Gázai-övezet kerül szóba. Ezzel összefüggésben, amint azt Schulze EU-parlamenti tag a Knesszet elõtt elmondta, szüntelenül az «izraeli területi lezárásról» beszélnek, azonban egy szót sem ejtenek arról, hogy az egyiptomi határok mindkét irányban szinte teljesen


Ízelítõ az Ezeréves birodalomból

EGY ÉVVEL EZELÕTT TOVÁBBI SZERZÕDÉSEKET IS KÖTÖTTEK, AMELYEK ÉRTELMÉBEN PALESZTIN MEZÕGAZDASÁGI TERMÉKEKET, ÚGYMINT FÛSZEREKET, EPRET, DINNYÉT ÉS VIRÁGOT – A GÁZAI-ÖVEZETBÕL IS – EURÓPÁBA SZÁLLÍTOTTAK.

átjárhatóak úgy az emberek, mint az áruszállítás számára. Azt sem veszik figyelembe, hogy Izrael árut szállít a Gázai-övezetbe, betegeket fogad Izraelben orvosi kezelésre, sõt a Gázai-övezet termékeinek árusításában is segít. Az egyik ilyen, a Gázai-övezetbõl, valamint Ciszjordániából származó palesztin termék, amely izraeli segítséggel külföldre jut, hogy ott a palesztin gazdaságnak profitot szerezzen, többek között a virág. Alig van tudomása arról a világnak, hogy az izraeli virágex-

portálók bizottsága a Gázai-övezetbõl és Ciszjordániából származó palesztin virágok és más mezõgazdasági termékek legnagyobb exportõre. Ez az izraeli társaság nemcsak a palesztin termékek külföldi értékesítését biztosítja – túlnyomórészt Európában –, hanem gondoskodik a csomagolásról és szállításról is. Virágok indulnak útjukra Izraelbõl, hogy az embereknek külföldön örömöt szerezzenek, miközben Izraelre rakéták záporoznak a Gázai-övezetbõl. A «Flower Council»-t két évvel ezelõtt hívta életre az izraeli virágtermelõk egyesülete. Ez a «virágbizottság» szerzõdéseket írt alá virágtermelõkkel, de gazdákkal is, akik citrusféléket, fûszereket, szilvát, paprikát és krumplit termeltek. Ez a bizottság bonyolítja jelenleg Izrael agrárexportjának 30 százalékát, amelyet Haim Hadad bizottsági titkár szerint az európai piac vesz

fel. Ráadásul nemrég egy újabb egyezményt írtak alá, amely a termékek eladását Kelet-Európában, Oroszországban, az USA-ban, Kanadában és Japánban teszi lehetõvé. Ez az egyezmény jelenleg Izrael Állam mezõgazdasági termékeinek egynegyedét fedi le. Az exportot túlnyomórészt a Ben Gurion nemzetközi repülõtér bonyolítja. Egy évvel ezelõtt további szerzõdéseket is kötöttek, amelyek értelmében palesztin mezõgazdasági termékeket, úgymint fûszereket, epret, dinnyét és virágot – a Gázai-övezetbõl is – Európába szállítottak. A «Flower Council» és a palesztin gazdák közötti együttmûködést egy számítógépes adminisztrációs rendszeren keresztül bonyolítják, amely lehetõvé teszi a palesztin gazdáknak, hogy termékeik csomagolását, szállítását és értékesítését a legutolsó részletekig elektronikus úton kövessék nyomon. AN∎

AZ ÖTÖDIK EVANGÉLIUM (DVD)

ÁRA 799,- FT +POSTAKÖLTSÉG

Megrendelhetõ: www.ejfelikialtas.hu • 1135 Budapest, Palóc utca 2. • ejfel@t-online.hu • (+36 1) 3500-343 MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN ÉS PÉNTEKEN A MISSZIÓ ÉPÜLETÉBEN LÉVÕ KÖNYVESBOLTBAN 10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!

Izrael földje nem más, mint az ötödik evangélium, amely segít megérteni a négy evangéliumot. Izrael bibliai földjének, mûemlékeinek, történelmi helyeinek bemutatása. Jeruzsálem, a siratófal, a Golgota, Sion hegye, a kumráni tekercsek, a maszadai legendás erõdítmény. Hírek Izraelbõl | 2014/04

7


Rövid jelentések

 Sri Lanka elnöke, Rajapaksa izraeli látogatása során mondta Peresz elnöknek: «Amint 1948-ban elnyertük függetlenségünket, Izrael az elsõ országok között volt, amelyekkel felvettük a diplomáciai kapcsolatot.» Emellett kifejezte csodálatát Izrael innovációs képességei iránt. 

A Negev sivatag nyugati felét újból rakétatámadás érte a Gázai-övezet felõl. A Vaskupola elnevezésû elhárító rendszernek köszönhetõen a rakétákat sikerült megsemmisíteni, és így nem érték el a lakott területeket. Statisztikák: http://bit.ly/RaketenGazastreifen  A zsidó és izraeli élet virágzik Berlinben, és most már kölcsönkönyvtár is mûködik héber nyelvû irodalommal. A «Sefriah» tagjai havonta egy alkalommal találkoznak kávé és sütemény mellett, hogy 2.000 könyv között válogathassanak.  Az ENSZ Emberjogi Tanácsával való együttmûködés újbóli felvételét követõen Izrael egy tisztességesebb eljárásban reménykedik, amint azt Liberman külügyminiszter Genfben az emberjogi fõbiztosnak, Pillay asszonynak kifejtette.  A holland elsõ ligás Vitesse Arnheim futballcsapata elnézést kért izraeli játékosától, és sajnálja, hogy nélküle utazott el Abu Dhabiba, az edzõtáborba. Néhány hete kitört a botrány, nem amiatt, hogy az arab emírség megtagadta az izraelitõl a vízumot, hanem mert a csapat és a vezetés ezt szó nélkül elfogadta, és nem mondta le az utazást.  Izrael berlini nagykövetsége szeretné már egyszer Izraelt a politikán és a konfliktusokon túl bemutatni «Izrael – egy mozaik» címû brosúráján keresztül, aminek PDF változata itt letölt-

hetõ: http://bit.ly/PublikationenBotschaftIsrael

8

Hírek Izraelbõl | 2014/04

 Netanjahu miniszterelnök köszöntötte a hazájába látogató Harper kanadai miniszterelnököt, és többek között ezt mondta: «Ön kétségkívül Izrael és a zsidó nép egyik nagy barátja. Egy gyakran cinikus és képmutató világban Ön magas morális vezetõi értékekrõl tett tanúbizonyságot.» Ez vonatkozik a terrorizmus elleni harcra, de Netanjahu ezt is hangsúlyozta: «Ha az antiszemitizmusról van szó, akkor Ön mindig megfélemlíthetetlenül állt Izrael és a zsidó nép oldalára. Azt gondolom, hogy tisztességtudás és fairplay szerint viszonyul minden emberhez, függetlenül attól, hogy zsidó-e vagy sem.»  Tel Qaeifa dombját és a szomszédos Ela-völgyet nemzeti parknak nyilvánították, és nem építik be új lakótelepnek Beit Shemesh város részére. Az Ela-völgyben került sor egykor Dávid és Góliát bibliai harcára. A dombon a régészek egy palota maradványait tárták fel, valamint a bibliai Schaaraim városát.  Szomorú január Jeruzsálemben: Egy lakóház a szakszerûtlenül karbantartott gázvezetékek miatt felrobbant, és négyen meghaltak. Nem sokkal késõbb egy féregirtó hanyag munkavégzése folytán két kislány vesztette életét mérgezésben. Idõsebb bátyjuk sokáig életveszélyben volt, de most már javult az állapota.  Ciszjordániai palesztin terroristák hátramaradt rokonai azt követelik Izrael legfelsõbb bíróságától, hogy adják ki hozzátartozóik holttesteit. Izrael a bírósági határozatot követõen megkezdte a 36 holttest kiadását.  2013-ban Izrael Állam vagy a határ menti tábori kórházakban, vagy az ország északi kórházaiban kereken 700 Szíriából származó pácienst kezelt.  Izrael több építõanyag bevitelét engedélyezte a gázai-övezeti ENSZ-projektek számára, fõként a 2013. decemberi téli viharban megsérült épületek helyreállításához.

 A nemzet helyzetérõl mondott beszédében Obama elnök biztosított afelõl, hogy síkra száll Izraelnek, mint zsidó államnak a biztonságáért. Egyben ígéretet tett, hogy folytatja Iránnal a tárgyalásokat, és kifejtette, hogy ellenzi az új szankciókat. 

Az izraeli hadsereg adatai szerint a szociális tartalékos katonai szolgálatra jelentkezõ vallásos nõk száma 2013-ban a 2010-es évhez képest megduplázódott. Összesen 1.616 nõt soroztak be, korábban csak 935-öt. Elmondták, hogy a fiatal hölgyek egyre nehezebb és jelentõsebb posztokat vállalnak magukra.  India és Izrael egy közös rakétaelhárító-rendszert akar kifejleszteni, amely Indiát a kínai hagyományos és atomtöltetû rakéták ellen védené. Izrael részérõl az izraeli légi közlekedési ipar és a Rafael vesz részt a projektben, amely India részére egy «méretre szabott» mobil C4I-es radarrendszert fejlesztene ki. A költségek nem ismertek.  Netanjahu miniszterelnök kénytelen volt számtalan ultra-ortodox csoportosulás kritikáját zsebre tenni azon jelentés miatt, hogy Jair nevû fiának egy nem zsidó, norvég barátnõje van. A Netanjahu család bejelentette, hogy a fiatalok csupán «együtt tanulnak».  Jelenleg Izraelben kereken 8 millió polgár él. A központi statisztikai hivatal elõrejelzése szerint 2048-ra ez a szám meghaladhatja a 13 milliót. Mindenekelõtt a központi csomópontok, mint Tel Aviv térsége fog tovább növekedni, így a szakértõk már most követelik az építkezések drasztikus fokozását.


A világ minden tájáról több mint 500.000 ember láthatta az izraeli régészeti hatóság weboldalán bemutatott Holt-tengeri tekercseket. Havonta 25.000 új látogatót jegyeznek. Most a régészeti hatóság egy feljavított változatot mutat be, 10.000 eddig még nem látott új fotó által: www.deadseascrolls.org.il

 Az amerikai Stratasys cég az izraeli Rehovotban székelõ Objet Geometries vállalat technológiájának köszönhetõen piacra dobhatta az elsõ több színben nyomtató 3D-s nyomtatóját. Az «Objet500»-as három nyomtatófejjel rendelkezik, és ezzel sokkal szélesebb színskálán dolgozik, mint az eddigi két fejes 3D-s nyomtatók.  Új királya van a jeruzsálemi bibliai állatkertnek. A Gir névre hallgató kétéves oroszlán egy svéd állatkertbõl jött, és az Ileniya oroszlánhölgy partnere lesz, ugyanis az õ párját nemrég el kellett altatni. Mivel Jeruzsálem városának címerét egy oroszlán díszíti, Gir megérkezése nagy eseménynek számított.  Az izraeli belügyminisztérium a többnyire afrikai államokból érkezett illegális bevándorlóknak magasabb anyagi kártalanítást ajánlott fel, ha önként visszatérnek hazájukba. Csak 2014 januárjában 800 személy vette ezt igénybe, és hagyta el önként az országot.  Még ha a tél viharos havazással is köszöntött Jeruzsálemre decemberben, Izrael évtizedek óta egyik legszárazabb januárját élhette át. Sok helyen egyetlen esõcsepp sem esett.  Az izraeli belföldi titkosszolgálat, a Shabak egyik jelentése szerint 2013-ban 1.271 támadást intéztek izraeliek ellen Ciszjordániában. Elõzõ évben ott a palesztinok 578 merényletet hajtottak végre. Hat

izraeli (három civil és három biztonsági) halt meg terrorista motivációjú támadásban.  Az «Egy számítógép minden gyermeknek» elnevezésû kormánykezdeményezést Netanjahu miniszterelnök átkeresztelte az «Egy táblagép minden gyermeknek» névre, hogy ezzel is szimbolizálja a haladást. Eddig a projekt keretein belül 35.936 komputert adományoztak 165 közösség szegénysorban élõ gyermekeinek.

A Szentföld és lakosságának rövid története az I. Szentély építésétõl napjainkig Sokan elvitatták, és elvitatják ma is e nép jogát õsei földjéhez. Noha a zsidók mindig is igyekeztek fáradozni annak a helynek a jólétén, ahova szétszórta õket az isteni fenyítés, soha nem feledkeztek meg a Szentföldrõl és Jeruzsálemrõl, szívében az egykori Szentély hûlt helyével: "Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk". (...) "Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem! Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfõbb örömömknek!" (Zsoltárok 137, 1; 5-6. vers)

Ára: 750,-Ft + postaköltség

 Mark Adler, kanadai képviselõ izraeli látogatása során a «Yad Ezer LaHaver» (Egy barát segítõ keze) elnevezésû szervezetnél egy fényképen, amely a Lodz-i gettóról készült, felfedezte unokanõvérét, aki túlélte a Holokausztot.  A Hamasz-belügyminiszter, Fathi Hammad így prófétált egy Gázai-övezetben tartott katonai parádén: «Mi minden vezérünkkel és katonánkkal a cionisták nyakában vagyunk. Nekik mindössze nyolc évük maradt Palesztina országában, azután bekövetkezik nagy bukásuk.» Egyben bejelentették, hogy kereken 13.000 10 – 12 éves diák kapott kiképzést a «Felszabadítás úttörõi»-ként. Ezek részt vettek a Hamasz által rendezett félkatonai edzõtáborok foglalkozásain azzal a céllal, hogy «a tanulók az öngyilkos merénylõk AN ∎ nyomdokaiba lépjenek».

MEGRENDELHETÕ: WWW.EJFELIKIALTAS.HU 1135 BUDAPEST, PALÓC UTCA 2. EJFEL@T-ONLINE.HU • Hírek Izraelbõl | 2014/04 (+36 1) 3500-343


HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL

POLITIKA

A Knesszet 65. születésnapját ünnepelte Izrael Állam már megünnepelte fennállásának 65. évfordulóját. 2014 februárjában a Knesszet következett, ugyanis 1949. február 14-én jött létre az alkotmányozó közgyûlésen.

A ZSIDÓ ÁLLAM ELSÕ VÁLASZTÁSÁT 1949. JANUÁR 25-ÉN TARTOTTÁK

A

A Knesszet, az izraeli parlament létrejöttének 65. évfordulóját a «Nyitott kapuk napjával» ünnepelte. Az ország polgárainak ezrei használták ki ezt a jubileumi lehetõséget, hogy meglátogassák az izraeli parlament épületét a jeruzsálemi kormánynegyedben. Minden korosztály számára kínáltak rendezvényeket. Julie Edelstein parlamenti szóvivõ és Gideon Sa’ar belügyminiszter történeteket olvasott fel a gyerekeknek. Shay Piron rabbi más Knesszet-képviselõkkel, tanulókkal és fõiskolásokkal vitákat rendezett. A termek megtekintése mellett különbözõ sarkokban színészek álltak, akik a korábbi kormányfõket személyesítették meg, mint például David Ben-Guriont, Golda Meirt és Menachem Begint. E különleges nap délutánján a Knesszet zsinagógájában ünnepélyes istentiszteletet tartottak Izrael Állam két szolgálatban lévõ fõrabbijának vezetésével. E rendkívüli ünnepi alkalommal mondott beszédében Edelstein parlamenti szóvivõ többek között ezt mond-

10 Hírek Izraelbõl | 2014/04

ta: «Ez a ház a nép háza. Itt zajlanak a legnehezebb és a leghevesebb viták. itt csapnak össze nézõpontok, ideológiák, hitbeli irányzatok és a legkülönbözõbb remények, azonban egyvalami nagyon fontos: Itt mindenki számára van hely. Ugyanakkor ez a döntéshozatalok helye is, amelyeket elfogadunk, ha azok tetszést aratnak, még ha nem is értünk velük mindig egyet.» Mindemellett Edelstein hangsúlyozta, aki a Likud kormánypárthoz tartozik, büszke arra, hogy egy olyan Knesszetet képviselhet, amelyet «a nemek, az etnikumok, a vallások, kultúrák és nemzetek sokfélesége» jellemez. «Ez a mi szépségünk, az a színes mozaik, amelyet alkotunk.» Ehhez csatlakozott Simon Peresz államelnök is, aki összesen 48 évig volt képviselõ a Knesszetben. Kiváltságnak nevezte, hogy «Izrael csodálatos nemzetét» képviselhette. Az államelnökként mûködõ volt parlamenti képviselõ a jelenlévõ Knesszet-képviselõkhöz egy tanáccsal fordult: «Három célt kövessenek: Békét a szom-

szédainkkal, a tudomány színvonalának növelését és a képzést, valamint a szociális igazságosságot.» A Knesszet születésnapja a zsidó naptár szerint Shvat hónap 15. napjára esett, és a fák újévének ünnepére. Amikor Izrael Állam 1948-ban megalakult, az elsõ kormány összehívta az alkotmányozó közgyûlést. A zsidó állam elsõ választását 1949. január 25-én tartották, három héttel azt követõen pedig létrehozták az elsõ Knesszetet. Úgy a Knesszet neve, mint képviselõinek száma – összesen 120 – a Nehémiás könyvében említett nagygyûlésre vezethetõ vissza. Mielõtt a Knesszet 1966 augusztusában mai épületét a jeruzsálemi kormánynegyedben elfoglalta, az izraeli Függetlenségi nap háborús összevisszaságai miatt Tel Avivban ülésezett. Ezt követõen a képviselõk ideiglenesen a Jeruzsálemben székelõ Jewish Agency termeiben gyûltek össze, valamint a Froumine-házban, amely ugyancsak a modern Jeruzsálem központjában található. AN∎


TÁRSADALOM

A széder ünnep Keresztre feszítésének elõestéjén ünnepelte az Úr Jézus tanítványaival együtt a páskát. Egy magyarázat arról, hogyan ünnepelik ezt ma, és milyen szimbolika áll e mögött. A széder este a páska ünnepének bevezetõje a páska megkezdése elõtt. A széder egyik jelentése a héberben a Tekes – ceremónia. A széder estét világszerte minden zsidó családban megünneplik, legyen az vallásos vagy világi. A széderünnep kétféle módon zajlik, azáltal, hogy mit esznek, és hogy mit mondanak. Manapság a zsidók ekkor két dolgot esznek: A maceszt, a kovásztalan kenyeret és keserû zöldségfélét, általában tormát. Az áldozás ószövetségi elõírását két fõtt étellel szimbolizálják, és ezeket a szédertálon helyezik el: a szceroa, a sült báránycomb és a beica, egy fõtt tojás. A páskabárány elfogyasztását az afikoman (a macesz része) elfogyasztása szimbolizálja. Szintén két részbõl áll az is, amit a széderestén mondani kell, a Hagadából, ez az elbeszélés, és a Hallelbõl, ez a dicséret. Az étkezés e kettõ között zajlik. A Hagada: Eredetét a 2 Móz 13,8-ban találjuk: «És mondd el fiaidnak azon a napon …» A Hagada különbözõ fejezetekre oszlik, prédikációkra, mondásokra és versekre. Tartalma különbözõ helyekrõl és korokból származik. Így a Hagada generációk során keletkezett. A Hallel: dicsõítés, melyet a rabszolgaságból való szabadulás emlékére és a Megváltó dicsõítésére mondanak. Ellentétben a Hagadával a dicsõítés kifejezetten bibliai. A 116 - 118 zsoltárokat tartalmazza, melyekhez még a Zsoltárok különbözõ hálaadó részeit is hozzáveszik, valamint az imaliturgiát. A páska az egyedüli ünnep, amelyen a Hallelt (dicsõítést) éjszaka is lehet mondani. A páskatálon az elsõ páskaáldozatra, az atyák egyiptomi szenvedéseire, a szabadság és az új élet jeleire emlékeztetõ szimbólumok találhatóak. A báránycomb ás a tojás az áldozatra emlékeztetnek. Az elégetett tojás a Templom lerombolása feletti gyász jele. A torma a rabszolgaság keserûségére emlékeztet. A karoset (almából, dióból és borból készült étel) az agyagra utal, amelybõl téglákat kellett készíteni. A három macesz lap közül a felsõ a pap rangját, a középsõ a lévitát, az alsó pedig Izráel népét jelképezi. Széderestén négy pohár bort isznak; ezek a megváltás poharai a megváltás négy korszakában. Az elsõ pohár a héberek Ábrahám általi szellemi megszabadulására utal, amikor õt kiválasztotta Isten. A második pohár az egyiptomi rabszolgaságból való megszabadulásra és a nemzeti függetlenségre emlékeztet. A harmadik pohár Izrael népének szabad éltét mutatja saját országában a Templommal, mint szellemi központtal. A negyedik kupa a Messiás eljövetelének a jelképe.

A Jézusban hívõ zsidók ezt az ünnepet minden évben annak emlékére ünneplik, hogy õk egy részét képezik Izrael népének, mindazonáltal, mint olyanok, akik a Szellem által élnek, pozíciójuk szerint pedig Isten fiai. Náluk nem számít sem a körülmetélkedés sem a körülmetéletlenség, hanem csak az, hogy Isten kegyelméhez ragaszkodjanak, amint az az 1Kor 7,19-ben meg van írva. Az igazi Páskabárányra emlékeznek, Isten Bárányára, Aki elhagyta Isten hajlékait, testté lett, a bûnösökért feláldozta Magát, hogy egyszer s mindenkorra megváltást szerezzen halála és feltámadása által, úgy Izrael népének, mint a nemzeteknek. A messiási zsidók a Messiás Jézus tanításaira, az Õ földön járására emlékeznek, és arra a szellemi útra, amelyet egy újjászületettnek járnia kell. A széderestét úgy ünneplik, amint azt az Úr Jézus az utolsó páskavacsora alkalmával a tanítványaival ünnepelte. Ezt évente megünneplik, mindaddig, amíg az Úr Jézus Krisztus visszajön (Mt 26,26-30; Lk 22,15-20; 1Kor 11,23-26). Fontos, hogy a keresztyének azoknak az ünnepeknek, amelyeket az Úr Izrael népének adott, kutasság messiási jelentõségét és emlékezzenek rájuk. NW ∎

E cikk gondolatai a «Messianic Passover Haggada» címû mûbõl származnak. Hírek Izraelbõl | 2014/04


HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL

TÁRSADALOM

Egy antiszemita magyar politikusból vallásos zsidó lett Szegedi Csanád magyar politikus fellépései garantáltan a zsidók és más népcsoportok elleni uszításról szóltak. De ez már a múlté, Szegedi ugyanis megtudta, hogy zsidó gyökerei vannak.

A

Az 1982-ben született magyar politikus, Szegedi Csanád, a szélsõ jobboldali Jobbik párt felemelkedõ csillagának számított, a pártnak 2003-ban lett tagja. 2007-ben az ultra-nacionalista félkatonai szervezet, a Magyar Gárda társalapítójaként külföldön is bizonyos ismertségre tett szert. Különösen a Magyar Gárda keltett rossz asszociációkat, mert a fekete egyenruhája és zászlója a második világháború magyar fasisztáira emlékeztettek, akik a Nyilaskeresztes Párt tagjai voltak. Ennek a pártnak a tagjai kéz a kézben együttmûködtek a nácikkal, amikor arról volt szó, hogy a magyar zsidókat a rendkí-

vül jól megszervezett szállítmányokkal Auschwitzba és onnan szinte kizárólag a gázkamrákba küldjék. 2009-ben aztán a Magyar Gárdát betiltották. Ez arra késztette Szegedit, hogy még nagyobb lendülettel forduljon a Jobbik párt felé. Szegedi, aki 2009 óta az Európa Parlament képviselõje, idõközben már nem ezt a pártot képviseli. Továbbra is Európa parlamenti képviselõ, de már, mint pártonkívüli, mert az élete egy évvel ezelõtt drámai módon megváltozott. Az uszító antiszemitából olyan férfi lett, aki megtartja a shabbatot. Ez a drámai változás éppen Szegedi egyik pártbeli barátjának köszönhetõ. Õ meghívta egy beszélgetésre. Semmi szokatlan, csak épp a beszélgetés közben ez a barát közölte Szegedivel, hogy az édesanyja zsidó származású. Szegedi azt is megtudta, hogy a nagyanyja is zsidóasszony volt, és ráadásul még Auschwitzot is túlélte. A barát azért kezdeményezte a beszélgetést, mert azt tervezte, hogy Szegedire ezzel a bejelentéssel politikailag nyomást gyakorol. Ez 2010-ben volt. Szegedi elõször megpróbálta megvásárolni ennek az állítólagos barátnak a hallgatását, aztán mindent letagadott, majd következetesen átállt a másik oldalra. Az ügyet nyilvánosságra hozta, és kilépett a pártból, amely továbbra is kétes szenzációt keltett antiszemita tevékenységével. Következõ lépésként nyilvánosan bocsánatot kért

antiszemita kijelentéseiért. És ez még nem volt minden. Amikor a budapesti Chabad-rabbival, Köves Slomóval találkozott, más perspektívából látta a zsidóságot. Éppen a Welt am Sonntag német napilap volt az elsõ, amelyik beszámolt arról, hogy az egykori antiszemita kegyes zsidó lett. Szegedi ma betartja a zsidó étkezési törvényeket és a shabbatot, zsinagógába jár, és nemcsak a zsidó iratokat tanulmányozza, hanem elkezdett héberül is tanulni. «Még nem sikerül mindent betartanom», mondta Szegedi. «Mindenekelõtt a kóser szokások jelentenek számomra problémát. Egy étlap sertéssült nélkül, a tejes meg a húsos dolgok elválasztása – ezekhez még hozzá kell szoknom.» Ugyanakkor az is kiderült, hogy Szegedi keresi a kapcsolatfelvételt nagyanyjával, hogy többet megtudjon tõle túlélésének történetérõl, aki, mint annyian a második világháború után, inkább eltitkolta zsidó származását. Idõközben már részt vett egy izraeli utazáson is, és meglátogatta a Yad Vashem Holokauszt emlékhelyet. Az izraeli sajtónak ezt nyilatkozta: «Olyan ez, mintha újjászülettem volna. Megtanulom, hogy azok az értékek, melyeket korábbi életemben képviseltem, és hangos szóval propagáltam, hamisak. Új életem tulajdonlóképpen egy felfedezõ utazás.» ZL∎

Wim Malgo Ára:350,- Ft Izráel utolsó fia + postaköltség

12 Hírek Izraelbõl | 2014/04

Ez csodálatos! Miután Izráel elbocsátja azt, akit az Úr kedvel, egyszerre minden Jézus Krisztus képére formálódik. Ha ma azt mondod: «Uram Jézus, én elbocsátom magamtól régi, gonosz farkastermészetemet és nem ápolgatom többé énemet», akkor egyszerre minden ragyogni kezd benned! Isten sok gyermeke úgy képzeli, hogy a megszentelõdést csak nagy erõlködéssel lehet elérni. Nos, nem úgy van, pontosan az ellenkezõje igaz: a legnagyobb erõfeszítés helyett a legnagyobb önátadás! Akkor a Júda törzsébõl való Jézus Krisztus képe beléd vésõdik! Benjáminnak, a régi énednek, a farkastermészetnek véglegesen el kell tûnnie Jézus Krisztus halálában!


HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL

Wim Malgo

144 000 + 2 tanú Kik azok? Kényes té Ké témát témá á érint a könyv kön v szer szerzõje, mivel mi m ivell igen ig gen na nagy a n ttudatlanság udatlanság e kérdés körül. k örül. Egy Eg gy vil vi világot átfogó á tfog tfogó gó közis közismert ö i szekta s zekta is i e tté tévtanítás egyik e gyik hirdetõ hirdetõje. Wim W im Malgo go a Bibliát hívja h ívja ja seg segítsé segítségül a féreér fféreértések féreértése éreértése eloszlatására. eloszlatására e loszlatására

Ára: Á ra: 1250 1250,-Ft + pos postaköltség postaköl

Megrendelhetõ www.ejfelikialtas.hu 1135 Budapest, Hírek Izraelbõl | 2014/04 Palóc utca 2. ejfel@t-online.hu (061) 3500-343

13


HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL

INTERJÚ

«Az antiszemitizmus sokszor tudatlansággal párosul» A budapesti Chabad-közösségben Szegedi Csanád, a zsidóságba betért magyar politikus, exkluzív interjút adott Mori Lidárnak.

S

Szegedi Csanád: «Legfontosabb célom elõször is az, hogy minden zsidótól bocsánatot kérjek bûneimért. Köves rabbi igazolhatja, hogy sok bûn nyomja a lelkemet, és meg kell próbálnom ezekkel egyenesbe jönni. Idõközben intenzíven tanulok a zsidóságról, például, hogyan kell a shabbatot megtartani, és a különbözõ ünnepnapokat. A Tóra heti fejezeteivel is foglalkozom, valamint a zsidó nép és Izrael Állam történetével....» Nem tûnik ez nagyon különlegesnek? Szegedi Csanád: «De igen, ha meggondoljuk, milyen kijelentéseket tettem még néhány évvel ezelõtt is, akkor valóban különleges ilyen radikális változást megélni, egy rabbival tanulmányozni, kippát viselni.» Emlékszik-e arra, mikor került elõször kapcsolatba az antiszemitizmussal? Szegedi Csanád: «Amint visszaemlékszem, már gyerekkorban, ismertem zsidókról szóló vicceket. Nyolc éves lehettem, hallottam egy viccet a Holokausztról. Amikor ezt anyámnak elmeséltem, határozottan megtiltotta, hogy továbbmondjam, és rám parancsolt, hogy soha többé ne meséljek ilyet. Természetesen ezzel az ellenkezõjét érte el. Tilts meg valamit egy gyereknek, a dolog annál érdekesebb és vonzóbb lesz. A radikális jobboldali nézetekrõl aztán iskolai éveimben tudtam meg többet a matematika és fizikatanáromtól. Úgy 19 évesen mondhatni, már szilárd radikális jobboldali nézeteket vallottam, ami antiszemitizmusból és idegengyûlöletbõl állt. Az anyám egész idõ alatt hallgatagon követte ezt a folyamatot. Csak egyszer figyelmeztetett arra, gondoljam meg, hogy érezném én magam, ha zsidó lennék, és ilyen rosszakat beszélnének rólam.»

1144 Hírek Izraelbõl | 2014/04

A nagyanyja hogy viszonyult kal természetesen, akik bûnözõk. És mindehhez? Végül is õ Holo- már csak egy kis lépés választ el attól, hogy az egész népcsoportot gyûlöljük, kauszt-túlélõ. Szegedi Csanád: «Vele szinte soha és aztán jönnek a többiek…» És ez magába foglalja a zsidókat nem beszéltem ezekrõl a témákról. Amikor aztán megkezdõdött politikai és Izraelt is? Szegedi Csanád: «Természetesen. felemelkedésem a Jobbik pártban, azt mondta, az nem probléma, ha a poli- Mivel napjainkban már nem lehet a tikában van egy jobboldal és van egy zsidókat úgy kezelni, mint Hitler idebaloldal, de az antiszemitizmus egy- jében, ezek az emberek minden lehetséges vádat felhoznak Izrael Állam szerûen primitív.» ellen. Ezek az emberek a zsidók ellen Milyen ma vele a kapcsolata? Szegedi Csanád: «Megkérdeztem úgy tudnak ma legjobban fellépni, ha tõle többször is, miért nem beszélt minden elképzelhetõ rosszat összehorezekrõl velem már korábban. Azt danak Izrael Állam ellen. Szeretném mondta, hogy remélte, az unokája nem itt nyomatékosan hangsúlyozni, hogy olyan tökfej, hanem sokkal intelligensebb annál, hogy neonáci váljék belõle..» Nemcsak Budapesten vannak sokan, akik önnek ezt a radikális változását nem hiszik el. Különben én úgy gondolom, hogy ön éppen a befutott élet«Holokauszt-túlélõ nagyanám azt útja alapján tanácsomondta, hogy reméli, az unokája kat adhatna, hogyan lehetne jobban felnem olyan tökfej, hanem sokkal lépni az antiszemiintelligensebb annál, hogy neonáci tizmus ellen. váljék belõle..» Szegedi Csanád: «Egy fontos dinamikának van itt jelentõsége. Ha egy országban valami rosszul a mai cionista-ellenesek nem egyebek, megy, azonnal bûnbakot keresnek. mit antiszemiták modern köntösben.» Meg tudná világítani ezt közeSenki nem vállalja önként a felelõsséget. Mindig könnyebb ujjal mutogatni a lebbrõl? Szegedi Csanád: «Ha manapság fiamásikra. A probléma az, hogy az ilyen vádaskodások gyorsan válnak magától tal emberek radikális jobboldali szimértetõdõkké. Elõször nem volt semmi bólumokkal az utcára mennek, azonprobléma a romákkal és a szintikkel nal ellentüntetéseket is szerveznek. (németországi cigányok), csak azok- Ha azonban valaki öltönyben és nyak-


HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL

kendõvel jelenik meg, és azt állítja, hogy semmi baja sincs a zsidókkal, õ csupán anticionista, semmilyen ellenreakciót nem vált ki. Ilyen módon dolgozik a modern antiszemitizmus. Egyszerûen maszkot öltött. Így nyugodtan lehet menni szavazatgyûjtésre. A régi náci szimbólumok már nem megengedettek, de Izraelre átkokat szórni, az rendjén való, sõt szalonképessé vált. Ilyen módon tehát bátran fel lehet lépni a zsidók ellen.» És mit lehet ez ellen tenni? Szegedi Csanád: «Az antiszemitizmus sokszor tudatlansággal párosul. Ezért nagyon fontos minél átfogóbb képet és felvilágosítást adni a zsidókról, a zsidóságról és a zsidó államról. Ez

TÁRSADALOM

Kis családi statisztika Izrael valamivel több, mint 8 millió lakost számlál, akiknek túlnyomó többsége zsidó. Szeretnénk egy pillantást vetni a családi konstellációkra, és kimutatni, milyen nevek a legelterjedtebbek Izrael Államban.

24% 63% 13%

érvényes a felvilágosításra más népcsoportokról is, melyek szintén ki vannak téve a többség gyûlöletének, mint a romák vagy a szintik. Az állam felelõssége a felvilágosító munka, hogy elkerülhetõek legyenek az ilyen jelenségek. Ugyanakkor a zsidóknak meg kell tanulniuk, hogyan védjék meg magukat. Ha a többiek látják, hogy a zsidók ezt nem engedik magukkal megtenni, akkor ez a kör más szinteken is megtörik. Jó példa erre a TEV. Ez az egyesület, amelyben mindenki tiszteletbeli, tehát fizetés nélküli munkát végez, Magyarországon belül elérte ugyanazt, amit az Anti-Defamation League világszerte megvalósított. Nem hallgatni, és elfogadni,

hanem szóra emelkedni, tiltakozni, és felvilágosítani. A TEV egy év óta áll fenn, de azóta itt Magyarországon sok minden megváltozott. Az antiszemita incidenseket bejelentik a rendõrségnek, hogy így a tetteseket felelõsségre tudják vonni.» És mit tesz ön? Hogy tekint egykori gyûlöletére?

Szegedi Csanád: «A zsidó írástudók irataiban többek között az áll, hogy az, aki komolyan foglalkozik múltjának vétkeivel, és kritikusan szembenéz velük, a továbbiakban csak jobb dolgokra képes. Én intenzíven foglalkozom egykori gyûlöletemmel és vétkeimmel, és odafigyelek arra, hogy ezentúl csak jó dolgok származzanak tevékenységembõl.» ML∎

A

A zsidó Izrael 1,87 millió családot míg ez az adat Jeruzsálemben csak 22 számlál, melyeknek 63 százaléka egy százalék. A jeruzsálemi családok 56 szülõpárból és gyerekekbõl áll. A párok százalékában élnek 17 év alatti gyere24 százalékának nincs gyereke. A csalá- kek, ami azt jelenti, hogy itt jelentõsen dok kb. 13 százaléka esetében egyedül- fiatalabb lakosság él, mint Tel Avivban álló szülõ neveli gyermekét. Hasonló a (35 %) és Haifán (33 %). Különben azt helyzet az arab családokban, noha egy le kell szögezni, hogy ezek a statisztikai kissé más hangsúllyal. Az ország arab adatok nem vonatkoznak sem a kibbupolgárai esetében a családok 67 száza- cok lakóira, sem a Negev sivatag beduléka áll egy szülõpárból és gyerekekbõl. in lakosságára. A beduinok esetében a Izrael arab lakosai körében, az izraeli családtagok átlagos száma 10 fõ körül állami statisztikai hivatal jelentése sze- van. rint, a házaspárok 10 százaléka gyermek Ugyanakkor a statisztikai hivatal nélküli, vagy gyermekét egyedül nevelõ. azt is tudatta, hogy az egykori papcsaMíg az arab társadalomban egyetlen párt ládokkal kapcsolatos családnevek, mint sem regisztráltak házasa Cohen (kb. 2 %) és ságlevél nélkül, addig a a Levy (1,12 %) a legIzraelben egy zsidó népesség körében jobban elterjedt családátlagos család 3,72 fõt 69.000 pár él így. Ez a nevek Izrael Államban. közös háztartásban élõ A harmadik helyen a számlál. pároknak csupán a 4 Mizrachi családnév áll százaléka, ami a nyuga0,33 százalékkal. Míg a ti világban a legkisebb aránynak számít. Cohen és a Levy az ókori papi társadaAmi az átlagos gyerekszámot illeti, lommal hozhatók összefüggésbe, addig Izrael messze felülmúlja a nyugati vilá- a Mizrachi egy zsidó népcsoportra utal, got. Izraelben egy átlagos család 3,72 amely keleti eredetû; mégpedig sefardi fõt számlál. Egy zsidó családban átlago- zsidók. További elterjedt családnevek san 3,54 személy él, míg egy arab csa- Izrael zsidó lakossága körében: Peretz, lád általában 4,70 fõbõl áll. Izrael arab Biton, Dahan, Avraham és Friedman, vacsaládjainak egyharmadában több mint lamint Malka és Azulay, õket követik a Katz és Yosef. 6 személy él. Az izraeli országos statisztikai hivaAz ország arab polgárai körében a kötal adatai közül igen érdekesnek tûnik vetkezõ családnevek fordulnak elõ a legya következõ: A tel avivi és a haifai csa- gyakrabban: Agbaria, Mahmid, Jarabin, ládok 37 százalékának nincs gyereke, Khatib, Mahajna, Zoabi és Souad. AN∎ Hírek Izraelbõl | 2014/04

155


Dr. Friedmann Hillélné Rab Erzsébet

És nem verik félre a harangot

Karácsony János (LGT) CD mellékletével

Ár: 3200,- Ft + postaköltség

Vannak kérdések, melyekre nincs válasz! Ma sem tudunk választ adni arra, hogy miért hallgatott ennyi ember. Miért? Miért hagytuk õket a halálba menetelni? Miért? Nincs elfogadható válasz! E könyv írója valóságon alapuló, saját emlékeit és családja tragédiáját írta meg, kiírta magából, hogy enyhítsen fájdalmán... Talán, hogy megossza velünk, az olvasókkal, hogy soha többé...! A könyvben található számos név, helyszín és esemény valóságos! Nem kitalált és nem regényszerû, valóság minden sora. Néha zaklatott, szabdalt, ahogyan egy napló szavai, de tényeken alapuló fekete valóság.


Rainer Wagner

Kézikönyv Isten üdvtervérõl és a hit alapjairól

Bármely tervrõl is legyen szó a Bibliából, azt Rainer Wagner minden érdeklõdõ olvasója számára átláthatóvá teszi. Mindaz, amirõl a Biblia beszámol, az átfogja a tegnapot, a mát és a holnapot. Megérthetjük, hogy Isten értünk való üdvössége mindent átfog, a Földet, az idõt, a népeket, a világot. A szerzõ meghív az üdvösség izgalmas történetébe és bevezet Isten munkálkodásába. Meg fogod érteni, miért is hiszel ma. Továbbá azt, hogy mire

várunk, miként alakul korunk egészen Jézus visszajöveteléig. Ez a könyv egy teljes bibliai áttekintést ad Isten üdvtervérõl. Hozzáértéssel dolgozza fel hitünk alapjait. Egy kézikönyv, amely jól használható tanfolyamokon is. Rainer Wagner 1951-ben született. 1974-tõl 1983-ig prédikátor a Sachsen-Anhalt tartományi közösségi szövetségben. 1984 óta Bad Bergzabern/Pfalz evangélikus városi missziójának igehirdetõje.

Ára: 1 450,- Ft + postaköltség

Rainer Wagner 2014. november 15-16 között Budapesten szolgál!


Segítse Izraelért végzett munkánkat!

1%-ával!

a munkatársunk!

Legyen Ön is

adója

A Misszió adószáma:

Harc az antiszemitizmus ellen

19622897-2-41

Támogathatja az 1%-on kívül is missziónkat, szívesen fogadjuk adományaikat a következõ bankszámlaszámra: MKB bank: 10300002-20510628-00003285

Bibliai tanulmányutak Izraelbe

Hírek Izraelbõl | 2014/04

Éjféli Kiáltás Misszió • www.ejfelikialtas.hu


HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL IZRAELBÕL HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

TÁRSADALOM

A Holokauszttúlélõ errõl még nem álmodott Essenbõl származik, a náci idõk túlélõje és késõbbi prominens személyiségek oldalán harcolt a zsidó állam megalapításáért. Késõbb az izraeli mezõgazdaságban szerzett érdemeket, és nemrég kitüntetést kapott – amit éppen Essenben adtak át.

Helyesbítés A Hírek Izraelbõl legutóbbi, márciusi számába, sajnos hiba csúszott be: •

Az «Izrael határai» címû bibliai témájú cikkünkben Charles l. Feinberget idéztük, aki szerint az Ígéret földjének tizenkét és félszer nagyobb területe van, mint «Nagy Britanniának és Írországnak». Itt hiba történhetett, mert a terület nagysága helyesen Feinberg számítása szerint két és félszerese az említett országokénak.

Yecheskel Dagan éppen 60 évvel különbözõ bazsalikomfajta keresztezéezelõtt volt 18 éves. Õ volt az egyedüli sébõl nemesítettek, és egy Bonsaihoz vallásos férfi, aki az izraeli hadsereg hasonlít. A bazsalikomkedvelõk számáelsõ ejtõernyõs egységénél szolgált. ra nagy elõny a levelek intenzív aromáAzokban a mozgalmas idõkben késõb- ja mellett, hogy a fa télálló, ami azt jebi prominens személyiségek oldalán lenti, hogy minden évszakban szedhetõ végezte szolgálatát, közöttük Rafael friss bazsalikom róla. Ennek ellenére Eitan mellett, aki a 1970-es évek- tanácsos a nagy téli hidegben melegebb ben vezérõrnagyként szolgált, majd a helyiségbe vinni a fácskát. Egy ilyen Knesszet tagja lett és miniszterré ne- fácska élettartama körülbelül öt év. vezték ki. Akkor még senki sem tudta, Ezért a nemesítéséért Yecheskel hogy a fiatal Dagan tulajdonképpen Dagant néhány hete kitüntették. Ez Holokauszt-túlélõ, aki Essenben látta egy nagy presztízsû kitüntetés, amemeg a napvilágot. lyet a világ egyik legNoha Dagan egyséjelentõsebb mezõgazgénél bizonyos babédasági vásárán adtak A nemesítésért Yecheskel rokat aratott, nem át. Dagan számára ez a Dagant a világ folytatta katonai pákitüntetés azért is külegjelentõsebb lyafutását. Más volt lönösen megható volt, mezõgazdasági kiállításán az, ami õt érdekelte, mivel azt szülõvárosáaminek életét szenban, Essenben adták tüntették ki. telni akarta, úgyhogy át, ahonnan neki egyvisszatért kibbucába, kor a náci rezsim elõl Beerot Yitzhakba, hogy ott a mezõ- menekülnie kellett. gazdaságban dolgozzon. Hamarosan A kertépítés 32. IPM-vásárán ez alkiváló mezõgazdász lett belõle. Ami- kalommal 1.500 cég vett részt. Dagan kor 1974-ben a kibbucot elhagyta, mini bazsalikomfája 100 konkurens elõtt mezõgazdasági tudása és többéves nyerte meg a versenyt. Ezenkívül Dagan tapasztalata alapján megalapította a egy további tényre is büszke lehet: IzraHishtil céget. Ez egy magáncég, amely eli fejlesztés még soha nem kapott díjat a zöldség- és fûszertermesztés számá- ezen a vásáron. A díjátadáson Dagan nem ra forgalmaz vetõmagokat, és Nehalim mutatta, mennyire megható számára ez mosav vallásos munkaközösségében, a pillanat. A színpadra is munkaruhában az ország központjában telepedett le. ment fel. Amikor a rendezõ ezt szóvá tetA cég magas minõségi szintet képvisel te, Dagan így válaszolt: «Munkaruhában és külföldre is szállít. állok itt, mert a cégemnél mindenkinek, 2012 nyarán a cég bejelentette, éppen úgy, mint Izrael minden mezõgazhogy új termékkel jelentkezik a piacon. dászának, az úttörõ sikerek mellett, sok Ez egy bazsalikom fácska, amelyet két munkája van.» ZL∎ Hírek Izraelbõl | 2014/04

19


HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL

TECHNOLÓGIA

Izrael fényt visz az áram nélküli Afrikába Afrika falvainak több mint 90 százaléka nincs bekötve az úthálózatba, nincs vezetékes ivóvizük, és áramuk sem. Egy négy éve alapított szervezet elhatározta, hogy változtat ezen.

E

E szervezet története egy farmernadrágokat gyártott amerikai céggel áll kapcsolatban, és amely egy izraeli tulajdonosnõnek, név szerint Sivan Ya’arinak dolgozott. 13 évvel ezelõtt cége madagaszkári telephelyére utazott, és megdöbbent az ottani szegénységtõl. Amikor több afrikai országot is megismert, megdöbbenése csak fokozódott. «Számomra teljességgel érthetetlen, hogy a 21. század elején egyáltalán még ilyen állapotok létezhetnek», mondta visszatekintve. Ya’ari elhatározta, hogy nem nézi ezt tétlenül. Az eredmény: Fényt vitt számtalan afrikai faluba, mert összeköttetést épített ki az adományozók, az izraeli technológia és a rászorultak között, és sokakat meggyõzött a zsidóságban nagyra tartott elvrõl a «Tikun Olam»ról (A világ jobbá tétele). Amerikába való visszatérése után elõször az Egyesült Nemzetek egyik projektjéhez csatlakozott, és ennek kapcsán Szenegálba küldték. Ott segített a vízpumpák felülvizsgálatában, amelyeket a segélyprogramok kere-

tében szereltek fel a falvakban, hogy biztosítsák ellátásukat tiszta ivóvízzel. De mivel ezek a vízpumpák dízelolaj üzemûek, a projekt siralmas kudarcot vallott. «Sok pumpát egyáltalán üzembe sem helyeztek vagy, mert a közelben nem lehetetett dízel üzemanyagot vásárolni vagy, mert a falu olyan szegény volt, hogy a szükséges üzemanyagot nem tudta megvenni. Valóságos tragédia volt.» Továbbá elmondta: «Akkor világossá vált elõttem, hogy ezek a problémák, amint Afrika sok más problémája is, csak napenergiával oldhatóak meg. A nap süt, az energia ingyenes a berendezések felszerelése után, és számomra az izraeli aspektus is fontos volt. Végül is Izrael vezetõ szerepet tölt be a napenergia területén.» Így megalapította az «Innovation: Africa» szervezetet, amely Afrikába vitte a napenergia elõállításához szükséges technológiát. Idõközben számtalan napelemet szereltek fel magánházakon, iskolákon, idõsek otthonán, kórházakon. De Ya’ari ennyivel nem elégedett

Hogy van ez ma a Közel-Keleten? Azt kell megállapítanunk, hogy az ellenségeskedés Izraellel szemben állandóan növekszik. Egyre fenyegetõbb, egyre szorosabb, egyre elszántabb. És úgy tûnik, az egész világ hallgat ezekre az antiszemita rágalmakra. Álomba ringatták a világot, már nem tud különbséget tenni az igazság és hazugság között. És eközben egyre növekszik Izrael szorongattatása. És Isten vár … és Isten még mindig vár. És ez így van jól, mert egy bizonyos célt szolgál. Eszter királyné történetén keresztül megtudhatjuk, a mindenható Isten hogyan tartott mindent ellenõrzése alatt – akkor, és tart ma is!

Ára: 350,- Ft + postaköltség

20 Hírek Izraelbõl | 2014/04

meg, és egy munkatársi csoport kiképezte a helyi lakosokat, hogyan kell a berendezéseket kezelni. Azonkívül az «Innovation: Africa» a falvakban kezdeményezte polgári bizottságok létrehozását, amelyek vállalnák a napenergia-berendezésekért a felelõsséget, és fenntartanák a kapcsolatot a szervezettel. Ugyanakkor a berendezések felszerelése után tanáccsal és konkrét segítséggel is támogatják õket. Impozánsak a következõ számadatok: A szervezet eddig félmillió embert tudott áramellátáshoz segíteni, akik Ugandában, Tanzániában, Etiópiában és Malawin élnek. Ezáltal számtalan emberéletet mentettek meg. Az, hogy ezek az emberek árammal rendelkeznek, nemcsak azt jelenti, hogy este villanyfény világít otthonukban. Sokkal fontosabb, hogy a vízpumpák is mûködnek, és az embereknek tiszta ivóvizük van, a betegellátókban hûtõszekrények állnak, és így az életmentõ gyógyszerek nem romlanak meg. Sok faluban a napenergia az elsõ áramforrás, amit valaha is láttak. Egy felgyulladó lámpa csodaszámba megy náluk. Idõközben a szervezet egy másik terület felé fordította figyelmét, ami szintén áramot igényel: a cseppöntözéses izraeli újítás felé, amely segít a vízzel takarékoskodni, és jó terméshozamot ígér. Sok izraeli cég vesz részt ebben a munkában, ami a kezdeményezõ asszonynak igen fontos volt. Nem csinált abból titkot, hogy az Afrikának nyújtott segítséggel hozzá akar járulni Izrael Állam nemzetközi elismertségének javításához. «Mindenütt elmondjuk, hogy ez az elõrehaladott technológia Izraelbõl való. Ezt a szponzoraink is megtudják.» Az ENSZ nemrég tüntette ki a szervezetet, és elnyerte e nemzetközi grémium gazdasági és szociális fórumának tanácsadói státuszát. ZL∎


21

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL

TECHNOLÓGIA

Netanjahu: Izraelt digitális nemzetté tesszük Az ország politikai döntéshozói minden tekintetben forszírozzák Izrael digitális teljesítõképességét.

M

Már Davosban, a gazdasági világtalálkozón, amelyet az év elején tartottak, Izrael miniszterelnöke behatóan foglalkozott a csúcstechnológia témájával és a kiber piaccal, Izraelt pedig, mint a technológia székhelyét reklámozta. A találkozón errõl beszélt például a Yahoo konszern elnöknõjével, Marissa Mayerrel. Ezen a megbeszélésen Netanjahu állítólag kifejtette, hogy régen egy nagyhatalmat területének nagysága szerint határoztak meg, manapság azonban e téren a csúcstechnológia felhasználóinak száma a mérvadó. Netanjahu, figyelembe véve Izrael vezetõ szerepét a csúcstechnológia területén, azt javasolta a konszern fõnöknõjének, hogy építsék ki jelenlétüket az országban a tel avivi irodán és a haifai kutatóközponton keresztül. Nem sokkal késõbb rendezték meg a tel avivi vásárközpontban az elsõ nemzetközi kiber konferenciát, amelyen számtalan cégvezetõ, kiber biztonsági szakember, beruházó valamint nemzetközi konszernek képviselõi vettek részt a kormány képviselõi mellett. A frissen alapított és úttörõ újításokkal foglalkozó cégek képviselõinek jelenléte szintén fontos szerepet játszott a megbeszéléseken. E területtel kapcsolatban Eviatar Matania, a miniszterelnökség fennhatósága alatt álló kiber-technológiai részleg vezetõje, ismertette, hogy legalább 20 nemzetközi technológiai cég tart fenn Izraelben kutató- és fejlesztõ központokat. Ezekhez jön a több száz izraeli cég, amelyek új utakon járnak, és

olyan újításokon dolgoznak, amelyek Izraelt e területen világpiac-vezetõvé teszik. Matania továbbá kifejtette: «Teljesen egyértelmû, hogy a kiber korszakban a technológiai infrastruktúrába muszáj befektetni, hogy a fenyegetéseket ki tudjuk védeni. Nemzetközi együttmûködés nélkül ez nem is lehetséges, és ez a konferencia is erre a felismerésre épült. Izrael Állam pedig a természetes és legmegfelelõbb helyszín egy ilyen egyedülálló rendezvény számára.» Netanjahu miniszterelnök kifejtette: «Davosba utazásom célja az volt, hogy megismertessem a világ vezetõ erõivel – úgy az állami, mint a nem állami konszernekkel, amelyek gyakran ugyanolyan erõsek és hatalmasak, mint az államiak – az izraeli hightech-ipar és a kiber biztonsági ipar elõnyeit. [...] Az értékelések kiemelték, hogy Izrael különleges adottságai alapján a legkülönbözõbb megoldásokat tudja ezen a téren felkínálni. Ebben nagy lehetõség és nagy kihívás is rejlik számunkra: Pozitív üzleti légkört kell teremtenünk ezeknek a cégeknek, és ráadásul biztosítani, hogy képzési rendszerünk el legyen látva a gyermekek számára szükséges eszközökkel.» Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a kibervédelem napjainkban az egyik legfontosabb védelmi stratégia. Példaként felhozta az interneten keresztül kapcsolt és összekötött áram- és vízellátó rendszereket, amelyek könnyen kezelhetõek ugyan, de ugyanakkor szabotázsakcióknak is ki vannak téve. Ezért Netanjahu azt a nézetet vallja, hogy ezeknek a terü-

A Ben-Gurion Egyetem ezen a területen elsõrendû szakértõket képez, és a prosperáló város új technológiai ipari parkja számtalan céget vonz ide

leteknek a szabályozását és védelmét nem lenne szabad magán vállalatokra bízni, hanem ezekért a kormányoknak kell a felelõsséget vállalni. Éppen a Netanjahu-kormány az, amely ezt a területet rendszeresen és különbözõ szinteken támogatta, mint például új, magas fokon specializált elitegységek létrehozásával az izraeli hadsereg keretein belül, az új cégalapítások pénzügyi ösztönzésével vagy azokkal a törekvésekkel, melyek a nemzeti és nemzetközi vállalatoknak kiber védelmi központokba történõ összegyûjtésére irányultak. Ilyen tekintetben Beer Sheva, a Negev-sivatag fõvárosa, kiemelkedõ székhellyé fejlõdött. A Ben-Gurion Egyetem ezen a területen elsõrendû szakértõket képez, és a prosperáló város új technológiai ipari parkja számtalan céget vonz ide. Így az IBM konszern a Ben-Gurion Egyetemmel együttmûködve egy kutató- és fejlesztõ központot nyit meg. Továbbá ismertté vált, hogy a Lockheed Martin amerikai konszern ugyancsak tervezi egy hasonló központ megnyitását a sivatagi fõváros ipari parkjában. AN∎ Hírek Izraelbõl | 2014/04 /04

21


HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL

Norbert Lieth

Júdás levele Bizonyos, hogy nem véletlenül tûnik fel a forgalomban lévõ bibliafordításokban a Jelenések könyve elõtt, az utolsó levélként Júdás levele. A Szentlélek jól ügyelhetett a bibliai könyvek sorrendje felett is. Ezzel ez a levél Istennek egy hozzánk intézett, sürgetõ felhívása lehet. Valószínûleg az egész Földnek az elragadtatás és az azt követõ apokalipszis elõtti, lelki-szellemi szituációját tükrözi vissza. Ez az elragadtatás elõtti legutolsó fejezet! Msz.: 30051; Könyv 143 oldal;

22 1 650,- Ft Ára Hírek Izraelbõl | 2014/04

+ postaköltség

GYÓGYÁSZAT

Izraeli cég egyre közelebb jut az inzulin tabletta kifejlesztéséhez Ez olyan úttörõ találmány, amely számtalan, cukorbetegségben szenvedõ embernek javíthatja meg életminõségét. Az Oramed cég jó elõmenetelrõl számolhat be az elsõ inzulin tabletta kifejlesztésében.

A

A 2012. novemberi számunk egyik cikkét, amely az inzulin tabletta kifejlesztésérõl szólt, ezekkel a szavakkal kezdtük: «Elismerten a jövõ zenéje...» Újra elismerten: Bár az egészségügyi hatóságok engedélye még nincs kilátásban, az Oramed izraeli cég mégis óriási lépéssel került közelebb az inzulin tabletta kifejlesztéséhez, amint azt a sikeres klinikai tesztsorozatok is mutatják. Úgy tûnik, jó orrhosszal elõzte meg azokat a cégeket, amelyek szintén ezen a területen kutatnak. Az Oramed cég, amelyet 2006ban alapítottak, munkatársi stábjában a cukorbetegség területén végzett kutatások 25 éves tapasztalatát gyûjtötte össze. A stábhoz tartozik Hanoch Bar-On professzor is, aki a jeruzsálemi Hadassah Klinikán tevékenykedik. 2005-ben neki sikerült az inzulin tabletta kifejlesztésében áttörést elérnie, úgyhogy nem sokkal késõbb a megszerzett szabadalmak alapján létrehozta az Oramed céget. Mûködésük módjával kapcsolatban 2012-ben Nadav Kidron, az Oramed üzletvezetõje, a következõket mondta: «Ma még nem létezik a világon szájon át bevehetõ inzulin. Az inzulin elsõsorban egy peptid, egy kicsi protein, és ha lenyelik, a testazonos enzimek lebontják. Másodsorban az inzulin nagyságának van fontos szerepe. Nem hatol át a bélfalon, és így nem kerül a vérkeringésbe. Úgy lehet elképzelni, mint egy teniszlabdát, a bélfal pedig a háló. A labda nem megy át a hálón.» Ezt az akadályt reméli az Oramed leküzdeni.

Az «ORMD-0801» kifejlesztésérõl szóló elsõ jelentésünkben azt írtuk, hogy 2013-ban és 2014-ben tesztsorozatokat fognak végezni, és az Oramed cég vezetõi azt remélik, hogy az inzulinnak ezt az új formáját 2016-ban piacra dobhatják. Ehhez a céljához az Oramed döntõ lépésekkel jutott most közelebb. A második klinikai tesztszakasz (2a szakasz), amint a cégvezetés ismertette, rendkívül sikeresen zajlott le. További tesztsorozatokat futtatnak le úgy az 1-es típusú, mint a 2-es típusú cukorbetegekkel. Ezeket a tesztsorozatokat, amelyek sokkal hosszabbak lesznek, mint az eddigiek, az Egyesült Államokban végzik. Ha az eredmények továbbra is olyan jónak bizonyulnak, mint eddig, a cég tartani tudja a 2016-ra tervezett piaci értékesítés idõpontját. A világ lakosságának 8 százaléka szenved cukorbetegségben, úgyhogy ez az új adagolási forma, eltekintve az érintettek számára kínált elõnytõl, óriási értékesítési potenciált rejt magában. Ezt tükrözi a cég Nasdaq indexe is. 2012-ben a legnagyobb amerikai börzén a részvények 4 dollárt értek, és az elsõ tesztsorozatok után folyamatosan emelkedik az értéke. Az újabb tesztsorozatok sikeres lezárásáról szóló beszámoló után a részvények értéke újra emelkedett 10 százalékkal. Az Oramed részvényeket jelenleg Amerikában 28,50 dollárért árulják – ami azt mutatja, hogy ez a cég nemcsak reményeket ígér, hanem, úgy tûnik, azok beváltásának helyes útján is jár. AN∎


HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL

GYÓGYÁSZAT

Izraeli tanulmány új terápiát kínál a depresszióra A depresszió pszichikai zavart jelent, amelynek fõ tünete az állandó levertség. Jelenleg különbözõ kezelési módok léteznek a depresszió fajtájától és súlyosságától függõen. Egy izraeli tanulmány teljesen új fejezetet nyitott e betegség kezelésében.

E A NYUGATI VILÁG MUNKAVÁLLALÓI BETEGSZABADSÁGÁNAK SZINTE A NEGYEDE A DEPRESSZIÓ SZÁMLÁJÁRA ÍRHATÓ.

Az Egészségügyi világszervezet szerint a depressziós megbetegedések okozta károk a rákos megbetegedések miatti kiesések elé helyezhetõek.

Ennek a betegségnek a nyugati országokban súlyos következményei vannak úgy a társadalom, mint a gazdaság tekintetében. A nyugati világ munkavállalói betegszabadságának szinte a negyede a depresszió számlájára írható. Az Egészségügyi világszervezet szerint a depressziós megbetegedések okozta károk a rákos megbetegedések miatti kiesések elé helyezhetõek. Ezáltal egyfelõl nagy veszteségek keletkeznek a termelésben, másfelõl pedig óriási összegeket költenek a betegek kezelésére, melyek a milliárdos nagyságrendet is elérik. Ugyanakkor az érintettek arról panaszkodnak, hogy az eddigi kezelési lehetõségek hosszúak, és nem is hozzák meg a kívánt eredményt. A problémát nemcsak az jelenti, hogy a depreszsziónak nagyon különbözõ formái vannak, hanem az is, hogy ezeket különbözõ módon határozzák meg, és nagyon eltérõ kezelési lehetõségeket nyújtanak, kezdve a pszichoterápiától a gyógyszeres kezelésen át egészen a táplálkozás beállításáig, a fény, ill. az elektromágneses kezelésig. Az a tanulmány, amely újfajta kezelési lehetõséget kínál, a jeruzsálemi Héber Egyetemen készült. Noha az utóbbi idõben óriási lépéseket tettek e betegség megértése terén, azonban még mindig keveset tudnak annak biológiai mechanizmusáról. Az utóbbi években e betegség kuta-

tása terén túlnyomórészt az emberi agy neuronjaira koncentráltak. A jeruzsálemi Héber Egyetem tudósai ezzel ellentétben más agysejteket vizsgáltak, amelyek nem esnek a neuronok kategóriájába. Prof. Raz Yirmiya és doktorandusza, Tirzah Kreisel, aki a Héber Egyetem pszicho-neuroimmunológiai laboratóriumában doktorált, együtt dolgoznak a Colorado Egyetemrõl jött amerikai kollegáikkal. A mikroglia nevû sejteket tanulmányozzák, amelyek az agy glia sejtjeinek csoportjához tartoznak, ezek az idegsejtek tartóvázát képezik. A mikroglia sejtek, amelyek az agysejtek 10 százalékát teszik ki, az agy immunrendszerének képviselõiként is nevezhetõek. Az újabb kutatások kimutatták, hogy agyunk sejtjeinek jellege lehetõvé teszi a pszichológiai folyamatokban való részvételüket is, amelyek nem állnak kapcsolatban a fertõzésekkel vagy sérülésekkel. Ide tartozik az is, hogy ezek reagálnak a stresszre is. A stressz különben nagymértékben hozzájárul a depreszszió kiváltásához. Az izraeli tudósok ennek az aspektusnak szentelték figyelmüket amerikai kollégáikkal együtt. A mikroglia agysejtek szerepét vizsgálták a krónikus stressz következtében kialakuló depresszió esetén. A tudósok eddig kutatásaikhoz laboratóriumi egereket használtak, amelyeket elõzõleg öt héten keresztül állandó Hírek Izraelbõl | 2014/04

23


120 kérdés

a bibliai próféciákról A Biblia prófétai szavai sok olyan isteni kijelentést tartalmaznak, amelyek már beteljesedtek. Ezek közé tartoznak a zsidók egész világon való szétszóródtatása, a Messiás eljövetele, halála és feltámadása, valamint a zsidó népnek a végidõk során bekövetkezõ visszatérése Izrael földjére. Még a nagy szkeptikusok is elismerik, hogy már nagyon sok bibliai prófécia beteljesedett. De vajon érvényes ez napjainkra is? Mond a Biblia a jövõnkrõl valamit? Arno Froese az Éjféli Kiáltás (Midnight Call) és a Hírek Izraelbõl (News from Israel) folyóiratok amerikai kiadásának fõszerkesztõje a végidõk történéseinek 120 égetõen aktuális kérdésére válaszol.

T F ,-

0 5 2

2244

1

+PO

Hírek Hí H Hír ek Izr ek Izraelbõl zrrael aeelbõl ae ellbõl bõl bõ õl | 2201 20 2014/04 014/0 01 14/0 4/04 /04 /0

ÉG

S LT

Ö AK ST

-Mikor épül meg Jeruzsálemben a Templom? -Hol van a szövetség ládája? -Átélhet-e Izrael egy tartós békét? -Ki az Antikrisztus? -Mi lesz Amerika jövõje? -Mit jelent a 666-os szám? -Mi a nagy nyomorúság, -Ki a 144 000? -Felépül-e a régi Babilon? -Atomháború elõtt állunk? Az ilyen és ezekhez hasonló kérdések vezetnek be egy nagyon izgalmas témába.

stresszhelyzetnek tettek ki. Az egerek ugyanolyan viselkedési tüneteket és neurológiai megnyilvánulásokat mutattak, mint a depressziós emberek, így csökkent aktivitást a társas érintkezéstõl való elzárkózást. Ugyanakkor a tudomány ismeri azt a jelenséget, hogy az ilyen helyzetekben csökken az új agysejtek képzõdése. És ez a tünet is fellépett a kísérleti egereknél. A mikroglia sejtek megfigyelése ezekben a hetekben azt mutatta, hogy elõször felgyorsul aktivitásuk, egyesek azonban az ezt követõ idõben elhalnak. A mikroglia sejtek csökkenése néhány hét után sokkal elõrehaladottabb volt. Ugyanakkor kiderült, hogy más mikroglia sejtek is degenerálódtak. Ha a kutatók blokkolták e sejtek aktivitását a krónikus stresszhelyzetre adott reakciójuk kezdeti szakaszában – amit különbözõ manipulációkkal értek el –, elmaradt az elhalás és a degenerálódás is. A kísérleti egerek továbbá nem mutattak tipikus depressziós tüneteket. De ez a beavatkozás nem mûködött, ha az egerek már egy kialakult depresszív stádiumban voltak. Prof. Yirmiya ezzel kapcsolatban a jeruzsálemi Héber Egyetem sajtótájékoztatójában kifejtette: «Ezzel bebizonyíthattuk, hogy azokat az anyagokat, amelyek a mikroglia sejtek aktivitását stimulálják, effektív és gyorsan ható antidepresszánsokként be lehet vetni. Azt is kimutatták, hogy a depresszív tünetek néhány napon belül eltûnnek. Eltekintve attól, hogy ez a felismerés újfajta antidepresszánsok kifejlesztéséhez vezethet, végre azt is bebizonyíthattuk, hogy nemcsak a neuronok játszanak szerepet e pszichikai megbetegedésekben. E két felismerés egy innovatív módszer lehetõségét hordozza magában, amellyel remélhetõleg sokkal hatékonyabb és gyorsabban ható gyógyszert fejleszthetnek ki a depresszió ellen.» A jeruzsálemi Héber Egyetem Yissum társasága, amely a kutatási eredmények értékesítéséért felelõs, már rég benyújtotta a megfelelõ szabadalmakat, mialatt a tudósok folytatják kutatásaikat. ZL∎


HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL

GYÓGYÁSZAT

A rossz alvás növeli a rák kockázatát A haifai Rambam kórházban praktizáló egyik orvos 12 évi kutatás után jelentõs felismerésre jutott, amely alapján mindenkit figyelmeztet: Figyeljünk arra, hogy jól tudjunk aludni.

D

Dr. Fahed Hakim alapvetõ megállapítása, aki egy kétéves kutatás miatt jelenleg a Chicago Egyetemen dolgozik, igen egyszerûen hangzik: A rossz alvás növeli a rákbetegség kockázatát. De ettõl többet is felfedezett: A gyakran megszakított alvás elõsegíti a daganat növekedését, és fokozza annak agresszivitását. Dr. Hakim az elsõ, aki ebben az irányban kutat, és átfogó tesztek alapján bebizonyította, hogy az alvászavarok és a rákos daganatok növekedése között kapcsolat áll fenn. Ugyanakkor az e mögött álló mechanizmust is ki tudta mutatni. Fontos, hogy a minõségileg rossz alvás – például rövid ideig tartó, rendszertelen alvásidejû vagy a gyakran megszakított alvás – gyengíti az immunrendszert, amely végsõ soron a legfontosabb védelmet biztosítja a rákbetegség ellen. Ez a kutatás nagy feltûnést keltett a szakmai körökben, többek között azért is, mert a laboratóriumi teszteredmények a legcsekélyebb kétséget sem hagyják afelõl, hogy az említett kapcsolat valóban fennáll. «Különösen fontos

gének elengedhetetlen feltétele.» Arra is rámutatott, hogy fõleg alvásunk megszakítása nagymértékben rontja annak minõségét, és az immunrendszerre gyakorolt hatása tartós lehet, ha ezek a megszakítások gyakorivá és hosszabb idõtartamúvá válnak. Dr. Hakim és kollégája Dr. David Gozal, a gyermekgyógyászat vezetõje a Comer gyermekkórházban, amely a Chicago Egyetemmel áll kapcsolatban, kísérleti egerek két különbözõ csoportját vizsgálták: Egyik csoportnak megengedték, hogy rendszeresen aludjon, míg a másik csoport alvását állandóan megzavarták. Ezt követõen a kutatók a rákbetegség kifejlõdését és lefolyását figyelték meg. A két csoport között döntõ különbségeket fedeztek fel. A rákos daganatok azoknál az egereknél, amelyek alvását állandóan megzavarták, kétszer olyan nagyok voltak, mint azoké az egereké, amelyek zavartalanul alhattak. A tudósok további tesztsorozatokat is végeztek a rákbetegség agresszívebb típusaival, és ezeknél is megállapították, hogy azoknak az egereknek a daganatai, amelyek megszakításokkal alhattak, sokkal agresszívebbek voltak, és több áttétet képeztek. «Tulajdonképpen az eredmény

Fontos, hogy a minõségileg rossz alvás – például rövid ideig tartó, rendszertelen alvásidejû vagy a gyakran megszakított alvás – gyengíti az immunrendszert, amely végsõ soron a legfontosabb védelmet biztosítja a rákbetegség ellen.

ez a felismerés annak fényében, hogy sok ember nem tulajdonít az alvásnak sok jelentõséget», folytatta Dr. Hakim a sajtónak nyilatkozva. «Sokan pazarlásnak tartják, hogy életünk egyharmadát alvással töltjük. Úgy gondolják, hogy egy kis fáradtságot könnyen le lehet küzdeni. Alábecsülik a kockázatot, illetve annak jelentõségét, hogy az alvás a testnek és mûködõképessé-

nem a daganat és az alvás körül forog», magyarázta Dr. Hakim amerikai kollégája, «itt az immunrendszerrõl és annak mûködõképességérõl van szó. Tesztjeink bebizonyították, hogy az alvás megszakításai az immunrendszer mûködõképességét úgy a kezdõdõ rák, mint a már fennálló betegség elleni harcában negatívan befolyásolják. Az alvászavarokkal megterhelt immunrendszer nem tudja olyan jól leküzdeni a rákot, amely még agresszívebbé is válhat.» AN∎ Hírek Izraelbõl | 2014/04 /04

25


Több mint 100 éve (1897-ben) született meg Herzl Tivadarnak «A zsidó állam» címû könyve. Ebben többek között ezt írta: «A zsidó állam a világ szükségszerûsége, és az elkövetkezõkben létre fog jönni.» 50 évvel késõbb valóban megalakult a zsidó állam. E könyv célja annak bizonyítása, hogy a zsidó állam létezése más és több, mint bármelyik államé! A könyv azt erõsíti meg, hogy a Biblia pontosan közli Izrael állam igazi valóságát.

Ára: 750 Ft + postaköltség

Megrendelhetõ www.ejfelikialtas.hu 1135 Budapest, Palóc utca 2. ejfel@t-online.hu (061) 3500-343


EBBEN AZ ÉLETRAJZBAN SOKKAL TÖBBRŐL VAN SZÓ, MINT KÉT TESTVÉR KALANDOS TÖRTÉNETÉRŐL. MINDKETTEN PAPI NEMZETSÉGBŐL SZÁRMAZNAK. DÁVID IDEJÉBEN A PAPOK A VÁLLUKON VITTÉK FEL JERUZSÁLEMBE A ZSIDÓ SZÖVETSÉG LÁDÁJÁT, MINT ISTEN VALÓSÁGOS JELENLÉTÉNEK JELÉT. ARAS NYSZÁLKÉNT HÚZÓDIK VÉGIG EZ A PAPI HIVATÁS A KÉT IGEN TEHETSÉGES N TESTVÉR EGYMÁSBA FONÓDÓ ÉLETTÖRTÉNETÉN. T VEZET AZ ÚTJUK, VÉGÜL IZRAELBE... V

NEW YORKBÓL EURÓPÁBA MA JERUZSÁLEMBEN ÉLNEK EGY KIS

KÖZÖSSÉGBEN, ÉS AZ ÓVÁROS KÖZPONTJÁBAN EGY NEMZETKÖZI HÍR MESSIÁSI K GYÜLEKEZETET VEZETNEK. G

PAPI ELHÍVÁSUK MIATT KULCSFONTOSSÁGÚ SZEREP MINDKÉT TESTVÉR ÉLETÉNEK ÉS SZOLGÁLATÁNAK ERŐS PRÓFÉTAI DIMENZIÓJA VAN. A ZSIDÓ NÉP RENDELTETÉSE, HOGY TÁ ÁLDÁSSÁ VÁLJON MÁS NÉPEK SZÁMÁRA MA, AMIKOR IZRAEL NEVE EGYRE ÁL INKÁBB SZITOKSZÓVÁ VÁLIK, ÚJRA ÉS ÚJRA VANNAK OLYAN, A ZSIDÓ NÉPBŐL IN SZÁRMAZÓ SZEMÉLYEK VAGY CSOPORTOK, AKIK AZ ANTISZEMITIZMUS ÉS AZ SZ ANTICIONIZMUS RADARJÁT HATÁSTALANÍTVA ÉLNEK MEGBÍZATÁSUKKAL, HOGY AN ÁLDÁSSÁ VÁLJANAK A NEMZETEK SZÁMÁRA KÉT CSERÉPEDÉNY ÉLETTÖRTÉNETE, ÁL MICSODA FORRÁSAI AZ ÉL, ÖRÖK REMÉNYSÉGNEK! LEGYEN BÁRKI, ZSIDÓ VAGY MIC NEM ZSIDÓ, AKI SZELLEMBEN VÉGIGJÁRJA A KÉT FÉRFI ITT LEÍRT ÚTJÁT, ÖRÖMMEL FOG TOVÁBBHALADNI A MAGA ÚTJÁN. JUTOTT NEKIK AZ ATYÁK FÖLDJÉN JU

…ÉÉLETÜNK JESUÁVAL IZRAEL FÖLDJÉN

+ POSTAKÖLTSÉG

AZ ÚT A JÓ ÚT

ÁRA 1500, -FT

BENJAMIN ÉS RUBEN BERGER

MEGRENDELHETŐ AZ ÉJFÉLI KIÁLTÁS MISSZIÓ ELÉRHE ELÉRHETŐSÉGEIN • 1135 BUDAPEST, PALÓC U. 2. TEL.:(061) 3500-343. WWW.EJFELIKIALTAS.HU

A zsidó nép létébe bele van szõve egy olyan egyetlenszerûség, amelyet senki sem tagadhat. Számos zsidó elmenekülne ez elõl, vagy legalábbis elfelejtené vagy elhanyagolná. Nem tehetik. Az egyetlenszerûséghez hasonlóan nem kerülhetõ ki az isteni rendeltetés sem. A Messiás ugyanis nemcsak páratlan sajátszerûséget adott Izraelnek - országának, fõvárosának, Jeruzsálemnek és a zsidó népnek, a maga történelmével és az idõk végén megváltásával, hanem arra szemelte ki, hogy osztozzék vele az Õ tulajdon dicsõséges rendeltetésében. Ebben a könyvben megírtam mindazt, amit az évek során Istennel járva az Õ Izraellel kapcsolatos tervérõl és szándékáról megtanultam. Még ha az Úr rossz tanítványa és követõje voltam is, az Õ segítségével igyekeztem olyan õszintén írni, ahogy csak lehetséges. Ha a szívemben égõ igazságot gyöngeségem és hibáim elhomályosították volna, olvasóim bocsánatát kérem. Ugyanakkor szilárdan ragaszkodom ahhoz, ami az örök és legyõzhetetlen igazság, és ezért nem kérek bocsánatot. Teljesen hidegen hagynak az Izraelrõl folytatott heves viták és ellentétek. Maga az idõ bizonyságot tesz majd az igazságról. Eljön a nap - oly bizonyosan, mint ahogy fölkel a nap és a hold, és ahogy egymást követik az évszakok -, amikor a zsidó népet ismét közel vonja magához Isten. Ez határtalan dicsõség napja lesz, a kegyelem napja, a feltámadás és az élet napja az egész megváltott gyülekezet számára. Vágyakozva tekintek elõre erre a napra, és bizonyosan tudom: el fog jönni. Isten változhatatlan döntésében kijelentette ezt, és ez megáll. - (Lance Lambert)


HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL

GYÓGYÁSZAT

Izrael élen jár a malária elleni harcban Az a számtalan cionista pionír, akik Izrael földjén a mocsarak lecsapolásában segített, maláriában halt meg. Modern kutatásai által megalapozott vívmányaival Izrael nagymértékben hozzájárult az emberiség haladásához, de fájdalmas tapasztalatokat is el kellett könyvelnie.

Hírek Izraelbõl | 2014/04 28 Híre

N

Nem az oroszlán, a krokodil vagy a víziló az az állat, amely az embert veszélyezteti, hanem az átfogó és egyre terjedõ fenyegetettséget az Amopheles szúnyog jelenti, mert ez terjeszti a maláriát. A világ sok régiójában ez a szúnyog felelõs azért, hogy évente egymillió ember hal meg. A megbetegedések száma becslések szerint 250 és 500 millióra tehetõ. Ez a téma állt nemrég egy nemzetközi konferencia középpontjában, amelyet a jeruzsálemi Héber Egyetem rendezett. Egyáltalán nem véletlen, hogy egy ilyen konferenciát éppen Izraelben tartottak. A 20. század elején az ország legelterjedtebb betegsége a malária volt. A brit mandátum kezdetén az 1920-as években valóságos járvány tombolt. Izrael történelmének maláriával fertõzött prominens személyiségei között ott volt például David Ben-Gurion, aki 1906-ban Lengyelországból jött Izraelbe, és késõbb az ország miniszterelnöke lett. 1922-ben az ugyancsak az országban élõ mikrobiológus, Prof. Israel Kligler, elhatározta, hogy hadat üzen a betegségnek. Õ alapította akkor Haifán a Malária Intézetet. Kutatásai kimutatták, hogy az országban azért jelentett olyan széles körben elterjedt problémát a betegség, mert a kártevõk irtása és a gyógyszeres kezelés kezdetleges volt. Így kidolgozott egy stratégiát, amely három területre terjedt ki: a kártevõk irtására, a mocsarak lecsapolására, amelyben ezt a betegséget terjesztõ szúnyogok olyan jól tudtak szaporodni és a felvilágosítás megkezdésére már gyerekkorban. A stratégiája olyan sikeres volt, hogy Izraelben a malária már évtizedek óta nem ütötte fel a fejét. Erre a világ is felfigyelt, és sok ország átvette Prof. Kligler hármas stratégiáját. De mivel nem alkalmazták következetesen, és nem vezették be mindenütt, az afrikai kontinens lakosságát ma sokkal jobban veszélyezteti a malária, mint bármikor ezelõtt. Jóllehet

idõközben új intézkedéseket dolgoztak ki, elsõsorban a megelõzés terén, mégis évente továbbra is számtalan fertõzöttet regisztrálnak. Ennek különbözõ okai vannak: Az oltások nem fedik le a teljes fertõzött területet, az életmentõ gyógyszerek a kezelések kezdeti stádiumában gyakran hiányoznak, és a védõhálók hiánycikknek számítanak. Ugyanakkor a lakosság kevés felvilágosítást kap például arról, hogy a falu közelében sehol se legyen állóvíz, mert abban nagymértékben elszaporodnak a szúnyogok. Ezért mindenütt felemelték szavukat Kligler professzor stratégiájának bevezetése mellett. Végül a jeruzsálemi Héber Egyetem szakmai konferenciát hívott össze. Különbözõ szakemberek – orvosok, mezõgazdászok, biológusok, történészek, stb.– az egész világról követték a felhívást, és összegyûltek egy új globális stratégia kidolgozására. «Jelenleg az egész világon azon fáradoznak, hogy a már fertõzött személyeket kezeljék», mondta a konferencia egyik szervezõje, Prof. Dan Shapira, a jeruzsálemi Héber Egyetem sajtónyilatkozatában. «De ahhoz, hogy e betegség további elterjedését véglegesen megakadályozzuk, jóval korábban be kell avatkozni ebbe a körforgásba. A harc középpontjában nem a betegeknek kellene állniuk, hanem a szúnyogoknak, hiszen éppen így jártak el Erez Israel cionista úttörõi is. Ezzel a konferenciával fel szeretnénk rázni a világ nyilvánosságát, és el szeretnénk érni, hogy újra bevezessék Kligler professzor stratégiáját.» A konferencia résztvevõi gondosan kidolgozott munkatervvel tértek vissza mûködési területükre. Próbaprojektként egyelõre egy kis szigetet választottak ki a Zanzibár szigeteknél. Ha Erez Israel úttörõinek stratégiája itt is sikeresnek bizonyul, a világ egészségügyi hatóságának gondoskodnia kell arról, hogy ezt a stratégiát globálisan bevezessék. ZL∎


BIBLIA ÉS IZRAEL

Izrael nemzeti és szellemi jövõje az Ezeréves békebirodalomban

BIBLIA & IZRAEL

Wim Malgo, az Éjféli Kiáltás Misszió alapítója (1922-1992)

Izraelnek lesz mind nemzeti, mind szellemi jövõje is. Ez végül Jézus Gyülekezetével fog egybefolyni. Isten útjai Jézus Gyülekezetével és Izraellel egy nagy közös cél felé vezetnek – királyságának felállításához –, de ez célhoz vezetõ út nagyon különbözõ. Isten mûvei és csodái által már most látható dolgokat visz végbe népe körében és népe által, míg a láthatatlan, a szívük megváltozása csak késõbb fog megtörténni. Jézus Gyülekezete esetében ez fordítva van. Elõször a láthatatlan kezdõdik. Egy ember, aki újjászületett, Isten Szentlelke által belülrõl kezd el megújulni, és csak ezután válik láthatóvá a Szellem gyümölcse. Izrael jövõjérõl két prófécia is beszél, amelyek olyan egyértelmûek, hogy semmilyen magyarázatra sem szorulnak. Az elsõ így hangzik: «Elültetem õket földjükbe, és többé nem

Ezékiel 37,14 «Lelkemet adom belétek, életre keltek»

tépik ki õket földjükbõl, amelyet nekik adtam» (Ám 9,15). Ez nagyon világos és érthetõ. Ez az ígéret, amely a földiekre vonatkozik, ma szemünk láttára hatalmas iramban válik láthatóvá a Közel-Keleten. A másik ígéret az Újszövetségben áll, és a szellemi helyreállításról szól: «… mi mást jelentene befogadtatásuk, mint életet a halálból!» (Róm 11,15). Amint ma napjainkban a láthatókra tett ígéret szemünk láttára beteljesedik, úgy fog a szellemiekre tett ígéret is beteljesedni. Egész Izrael üdvözülni fog! Már mutatkoznak az elsõ jelek; a Messiás utáni érdeklõdés már tapasztalható. Ezékiel próféta ezt a folyamatot így írta le: «Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgõ hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak

kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bõr borította be õket, de lélek még nem volt bennük» (Ez 37,7-8). Ez a mai helyzet Izraelben. De ezzel még nem fejezõdött be a beteljesedés, mivel a 9. versben így folytatódik: «Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az én Uram, az ÚR: A négy égtáj felõl jöjj elõ, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek! Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg volt» (Ez 37, 9-10). A további magyarázat félreérthetetlenül leszögezi, hogy itt Izraelrõl van szó, még véletlenül sem az Egyházról, mivel a 11. versben ez áll: «Akkor ezt mondta nekem: Emberfia! Ez a sok csont Izráel egész háza, amely most ezt mondja: Hírek Izraelbõl | 2014/04 4/04

29


BIBLIA ÉS IZRAEL

Elszáradtak a csontjaink, és elveszett közben örült, hogy legalább már távola reménységünk, végünk van.» Eddig ról láthatja a célt: «…képesek legyebensõleg eljutott néhány keresztyén tek felfogni minden szenttel együtt: is, de a szöveg folytatódik: «Azért pró- mi a szélesség és hosszúság, magasfétálj, és ezt mondd nekik: Így szól az ság és mélység; és így megismerjétek én Uram, az ÚR: Én felnyitom sírja- Krisztusnak minden ismeretet megitokat, és kihozlak sírjaitokból, én haladó szeretetét, hogy teljességre népem, és beviszlek benneteket Izráel jussatok, az Isten mindent átfogó földjére. Akkor megtudjátok, hogy én teljességéig» (Ef 3,18-19). Ha, amint vagyok az ÚR, amikor felnyitom sírja- mondják, Ábrahám csak a vízszintes itokat, és kihozlak sírjaitokból, én né- vonalat lépte át, mi, az Újszövetség pem! Lelkemet adom belétek, életre hívõi, Isten kegyelme által ismerjük keltek, és letelepítelek benneteket a a függõlegeset is. Ez a függõleges saját földeteken» (Ez 37,12-14). Ez a vonal, fentrõl le, Jézusnak a golgotai fejezet csodálatos sorrendben vonul- kereszten bekövetkezett halála és az tatja fel szemünk elõtt az Izrael népé- «Elvégeztetett!» felkiáltása által nyervel történõ eseményeket, és bemutat- te el beteljesedését. Ekkor köttetett ja, hogy a nemzeti és aztán a szellemi össze a menny az éggel. És ez Izraeljövõje is be fog teljesedni. Ezt olvas- ben történt! Megismétlem: Nemcsak a hatjuk a 25-27. versekben: «Abban az vízszintes, hanem a függõleges vonal országban laknak majd, amelyet szol- is meg lett húzva. Isten Jézus Kriszgámnak, Jákóbnak adtam, amelyben tus által létrehozta a krisztológiát, õseitek is laktak. Ott laknak õk, fiaik azaz a Krisztus-uralmat, mégpedig a és unokáik örökre, és szolgám, Dávid megdicsõült Gyülekezettel a mennyei lesz a fejedelmük örökre. Szövetséget régiókból. Ez tehát a Gyülekezetre vokötök velük, hogy békében éljenek. natkozik. De forduljunk ismét Izrael Örök szövetség lesz az. Letelepítem eljövendõ világuralmához, és annak pozíciójához Jézus és megsokasítom Királyságában. õket, szentélyemet Ha Izrael nempedig közéjük helyeHa Izrael nemzeti, nemzetközi, zeti, nemzetközi, és zem örökre. Hajléés szellemi elhívása idõben egyszellemi elhívása kom náluk lesz, Isbeesik, az az egész világ népesidõben egybeesik, tenük leszek, õk peségére leírhatatlan áldást jelent az az egész világ dig népem lesznek.» népességére leírhaTehát: elõször a nép majd tatlan áldást jelent visszavezetése a samajd: «Ha pedig az ját országába (nemzeti jövõ) és aztán a nép megtérése õ elesésük a világ gazdagságává lett, (szellemi jövõ) megy végbe. Ebbõl veszteségük pedig a pogányok gazvilágosan láthatjuk, hogy nemcsak a dagságává, akkor mennyivel inkább nemzeti, hanem a szellemi tekintet- az lesz, ha teljes számban megtérnek» ben adott ígéretek is beteljesednek (Róm 11,12). Minden nemzet örülmajd. Így teljesít be Isten csodálatos ni fog majd az Izraelbõl jövõ isteni sorrendben egyik ígéretét a másik kormányzásnak. A 67. zsoltár ezzel kapcsolatban írja: «Magasztaljanak a után! Az Úr felszólította Ábrahámot: népek, ó Isten, magasztaljon minden «Indulj, járd be ezt a földet szélté- nép! Örüljenek, ujjongjanak a nemzeben-hosszában, mert neked adom» tek, mert pártatlanul ítéled a népeket, (1Móz 13,17). Ábrahám felmérte ak- és vezeted a nemzeteket a földön» (4kor az ókori Kelet színterét, és köz- 5. v). A Zsolt 18,44 szerint Izrael a ben érintette mindazon országokat, népek vezetõje lesz: «Megmentesz enmelyeknek uralkodói késõbb beavat- gem a lázadó néptõl, népek fejévé tekoztak a szövetség népének történe- szel engem. Olyan nép szolgál nekem, tébe. Ez érintette Mezopotámia egész amelyhez nem volt közöm.» Mózesnek térségét, a mai Irakot egészen a Ní- is ezt ígérte Isten: «Ha engedelmesen lus országáig, Egyiptomig. Miközben hallgatsz az ÚRnak, Istenednek a szaÁbrahám engedelmesen átvonult az vára, ha megtartod és teljesíted mindország széltében, hosszában – a ma- azokat a parancsolatokat, amelyeket gasságokat és mélységeket az Úr még ma parancsolok neked, akkor a föld nem említette –, Ábrahám, az advent minden népe fölé emel téged Istened, embere, Jézus szellemében járt el, és az ÚR» (5Móz 28,1).

30 Hírek Izraelbõl | 2014/04

Impresszum HÍREK IZRAELBÕL

Beth-Shalom, 1135 Budapest, Palóc u. 2 Tel.: +361 236 08 96 Fax: +361 786 26 41 Köszönjük, hogy adományával támogatja az Éjféli Kiáltás Misszió munkáját! MKB bank: 10300002-20510628-00003285 Külföldrõl: SWIFT (BIC) kód: MKKB HU HB IBAN: HU44 1030 0002 2051 0628 0000 3285 E-mail: ejfel@t-online.hu, www.ejfelkialtas.hu In memoriam Wim Malgo Kiadja Éjféli Kiáltás Misszió, 1135 Budapest, Palóc u. 2 Fõszerkesztõ Nagy Erzsébet Fordította Dálnoki László, Miklós Margit A «Hírek Izraelbõl» megjelenik: német, francia, angol, holland, spanyol, portugál, román és magyar nyelven. Bank Magyar Külkereskedelmi Bank; Budapest V., Szent István tér 15 Számlaszám HUF 10300002-20510628-00003285, EUR 501-0122-2100-4886 Svájc Beth-Shalom, Ringwiesenstrasse 12a 8600 Dübendorf Tel. 0041 (0)44 952 14 17, Fax 0041 (0)44 952 14 19 E-Mail: beth-shalom@mnr.ch Németország Mitternachtsruf Zweig Deutschland e.V., Abt. Beth-Shalom, Kaltenbrunnenstrasse 7, D-79807 Lottstetten Tel.: +49 7745 8001, Fax: +49 7745 20, E-mail: beth-shalom@mnr.ch Románia Asociaþia Strigãtul de la Miezul Nopþii, O.P. 3, C.P. 136, 310540 Arad, Telefon: (+40) 257 206050, Fax: (+40) 257 256517 E-mail: smn@inext.ro, Konto: B.C.R. Arad RO30 RNCB 0015 0303 2135 0001 Izraeli vendégház Beth-Shalom P.O.B. 6208, Hanassi Ave 110, Haifa-Carmel 31060 Israel, Tel.: +9724 837 7481, Fax: +9724 837 2443, E-mail: beth-shalom@mnr.ch Beth-Shalom izraeli utazás Éjféli Kiáltás Misszió 1135 Budapest, Palóc u. 2 Tel.+361 236 08 96, 3399 490 Fax: +361 786 26 41 E-mail: ejfel@t-online.hu ISSN 0866-0417 Tudván azt, hogy minden ismeretünk rész szerint való (1Kor 13, 9), ezért személyes látásukért a szerzõké a teljes felelõsség. Éves elõfizetés: 8400,-Ft+ postaköltség

Minden vasárnap 17.00 órakor istentiszteletet tartunk. Szeretettel várunk mindenkit. 1135 Budapest, Palóc u. 2 Telefon: (1) 236-0896

Figyelem! Missziónk hétfõtõl péntekig 9.30-tól 17 óráig fogad telefonhívásokat.

Ország, ország, ország! Hallgass az ÚR szavára! Jer. 22.29


IV. Nemzetközi Izrael konferencia

Budapesten a Dunán

2014.07.12 Igeszolgálat: Norbert Lieth

Zenei szolgálat: Folk Iván és mások

a részvétel regisztrációhoz kötött

Regisztrálj már most! limitált férõhely Regisztrációs lehetõségek: Levélben: 1135 Bp, Palóc u. 2. E-mailben: ejfel@t-online.hu Interneten: www.ejfelikialtas.hu Telefonon: (061) 3500-343 A rendezvény szervezõje az Éjféli Kiáltás Misszió


1050 Euro +repjegy

2014. február 8-15.

Ára: 720,-Ft

Már most foglaljon helyet tavaszváró kedvezményes utunkra!

Hírek Izraelből 2014 04  
Advertisement