Page 1

Onderzoek. Technologie. Prestaties Een nieuwe dimensie in home entertainment door Bose

2011 / 2012


Better Sound Through Research Overal waar de kwaliteit van geluid belangrijk is ®

Sinds onze oprichting in 1964 heeft Bose altijd toonaangevend in vernieuwing willen zijn, op elk gebied van audio-technologie. In de loop der tijd heeft onze passie voor innovatie en research ons op het gebied van geluid wereldwijd de meest gerespecteerde reputatie bezorgd.

Veel mensen genieten thuis van

In veel populaire sportwagens en

De Sint-Pieterskerk in Rome heeft

films en muziek met hoge kwaliteit,

luxe auto’s kunnen de inzittenden

een nieuw geluidssysteem nodig.

eenvoud en elegantie van een

genieten van uitgebalanceerde,

Voordat het werk begint kunnen

virtueel onzichtbaar home

levensechte muziek. Een op maat

de akoestische ontwerpers door

entertainment-systeem. Het systeem

gemaakt audiosysteem is volledig

middel van een revolutionaire

is eenvoudig uit te breiden naar

geïntegreerd met de eigen constructie

technologie horen hoe het systeem

andere kamers en zelfs buitenshuis.

en akoestiek van de auto. Het bedrijf

na installatie zal klinken.

Het bedrijf dat deze complete

dat deze concertzaal-op-wielen heeft

Het bedrijf dat deze doorbraak

oplossing ontwierp: Bose.

gecreëerd: Bose.

mogelijk maakte: Bose.


Op het podium speelt een liveband

In de luchtvaartindustrie eisen

In de spaceshuttle bereiden

zonder de gebruikelijke problemen

piloten headsets die schadelijk

Amerikaanse astronauten zich

van een conventioneel PA-systeem met

en hinderlijk omgevingsgeluid

voor op de lancering. Binnen

monitorluidsprekers. Een revolutionair

reduceren zodat men kan horen

enkele minuten zullen zij zich op

nieuw amplification system zorgt ervoor

wat men moet horen. Dit alles

driehonderd kilometer hoogte in

dat het publiek duidelijk kan horen

gecombineerd met een hoog

een baan om de aarde bevinden.

waar elke muzikant staat en de

draagcomfort en ultralichtgewicht.

Communicatie is op zo’n moment

muzikanten spelen echt met de band

Het bedrijf dat deze alom

van cruciale betekenis.

in plaats met de monitorluidsprekers.

geaccepteerde oplossing biedt:

Het bedrijf dat door NASA voor het

Het bedrijf dat deze nieuwe methode

Bose.

ontwerp van de luidsprekers werd

voor het versterken van livemuziek bedacht: Bose.

gekozen: Bose.


4

Ervaar de doorbraak


VideoWave entertainment-systeem

®

Een nieuwe manier om te kijken – en te luisteren –

Met dit geïnte­greerde systeem heeft u nooit meer last

naar home cinema. Het VideoWave -systeem combineert

van een kamer vol apparatuur, een wirwar aan kabels of

geluid en beeld als nooit tevoren en zorgt voor een

ingewikkelde installaties. En dankzij de innovaties voor

bioscoopervaring uit onzichtbare luidsprekers die zijn

gebruiksgemak is dit ons eenvoudigste systeem ooit.

®

geïntegreerd in een hd-scherm. Maar het systeem biedt meer.

5


Het Bose VideoWave entertainment-systeem Home cinema-geluid en hd-beeld in één toegankelijk systeem ®

®

Tot voor kort waren er voor een echte bioscoopervaring meerdere

aan deze vereisten voldoet, en meer. Er waren belangrijke door­braken

componenten vereist: een high definition-scherm voor het beeld,

op het gebied van akoestiek, mechanica, elektronica, fabricage en

een set hoogwaardige luidsprekers voor de dialogen en soundtrack

productontwerp nodig om van het VideoWave entertainment-systeem

en een subwoofer voor de lage tonen en geluidseffecten. Maar dat is

de eerste complete, alles-in-één-oplossing voor home cinema te

allemaal veranderd met de introductie van het VideoWave entertain-

maken. Dit eendelige, geïntegreerde systeem voor beeld en geluid is

ment-systeem. Na bijna tien jaar onderzoek en ontwikkeling hebben

niet alleen in een handomdraai ingesteld, het is ook uiterst eenvoudig

de technici van Bose een zeer toegankelijk systeem ontworpen dat

te gebruiken. De bediening van uw volledige entertainment-systeem

®

6

®

Home cinema-geluid en hd-beeld in één toegankelijk systeem


regelt u met aanraken, schuiven en klikken. Vanaf nu ervaart u films,

produceren zonder zichtbare luidsprekers. Een aantrekkelijke combinatie

muziek en games als nooit tevoren en geniet u overal om u heen van

van ongeëvenaarde eenvoud en unieke geluidsprestaties is exact wat

krachtig geluid of van de zachte symfonie van vallende regendruppels,

u kunt verwachten van het VideoWave entertainment-systeem van Bose.

zonder dat u ook maar iets meer dan alleen het systeem hoeft te

Eén elegant systeem, prachtig beeld en geluid dat afkomstig lijkt

installeren. Het VideoWave entertainment-systeem huisvest innova-

van plaatsen in de kamer waar helemaal geen luidsprekers staan.

tieve technologieën die u nergens anders zult vinden en die ervoor

Eenvoud op en top.

®

®

zorgen dat dit entertainment-systeem als enige bioscoopgeluid kan

7


Geluid dat u voelt. Luidsprekers die u niet ziet Het VideoWave entertainment-systeem levert bioscoopgeluid uit onzichtbare luidsprekers ®

Genieten van bioscoopgeluid bij alles waarnaar u kijkt, is nu mogelijk

is gevouwen. De waveguide versterkt geluid met lage frequenties

zonder de luidsprekers van een los geluidssysteem. Dankzij de techno-

voor de onmiskenbare impact van basgeluid zonder dat hiervoor een

logie achter het VideoWave -systeem wordt krachtig en helder geluid

aparte subwoofer nodig is. Het VideoWave -systeem laat ook geluid

dat u omringt van binnenuit het VideoWave -systeem geproduceerd.

klinken op plaatsen waar geen luidsprekers staan. Dit is mogelijk

Basgeluid wordt nu gereproduceerd met zes hoogwaardige woofers die

dankzij zeven luidsprekers die uiterst nauwkeurig in het systeem zijn

speciaal zijn ontworpen voor dit systeem. De woofers zijn zorgvuldig

geplaatst en een array vormen. In combinatie met onze exclusieve

af­­gestemd op een exclusieve akoestische waveguide die in het systeem

signaalverwerkingstechnologie kan het geluid zo naar links of rechts

®

®

8

®

Geluid dat u voelt. Luidsprekers die u niet ziet


of naar het midden worden gestuurd. De array werkt samen met de

audio­calibratiesysteem waarmee het geluid optimaal op de ruimte

PhaseGuide -technologie, een innovatie van Bose die het geluid op

wordt afgestemd. Dit systeem analyseert hoe het geluid wordt

specieke gebieden richt. Zo hoort u geluid op verschillende plekken

beïnvloed door de afmetingen en vorm van de ruimte en de plaatsen

in de kamer en zit u midden in ruimtelijk geluid dat realisme toevoegt

waar u het liefst zit. Vervolgens wordt het VideoWave entertainment-

aan al uw entertainment, zonder dat u kabels hoeft te leggen of

systeem automatisch aangepast op basis van deze informatie zodat u

luidsprekers te installeren.

zeker weet dat het VideoWave -systeem optimaal klinkt, ongeacht op

®

®

®

Daarnaast is het VideoWave -systeem uitgerust met het ADAPTiQ ®

®

welke locatie u het plaatst.

9


Eenvoudige integratie van al uw entertainmentbronnen Met het VideoWave entertainment-systeem ®

Het VideoWave entertainment-systeem biedt een volledige

is alles elegant en eenvoudig te bedienen. Deze samensmelting van

geïntegreerde benadering voor home cinema. Gedurende tien jaar

beeldscherm en geluidssysteem maakt het eenvoudiger dan ooit om

onderzoek heeft Bose geïnvesteerd in de integratie van de meest

entertainmentbronnen toe te voegen en hiervan te genieten. Een

geavanceerde audiotechnologie in een hd-beeldscherm van 46 inch

afzonderlijke bedieningsconsole, ontworpen om onopvallend uit het

(1080p) dat aan een wand kan worden gemonteerd of op het mee­

zicht te worden geplaatst, vormt het aansluitpunt voor uw kabel- of

geleverde tafelstatief kan worden geplaatst. De geavanceerde

satellietontvanger, dvd-speler, Blu-ray Disc -speler, gameconsole en

technologie zit binnenin, waar deze thuishoort. Aan de buitenkant

andere apparatuur – tot maximaal zes hd-bronnen.

®

10

Eenvoudige integratie van al uw entertainmentbronnen


Nadat u een bron heeft aangesloten, wordt deze herkend door het

die u ze heeft gegeven, kunt u eenvoudig selecteren wat u wilt. Er is

VideoWave -systeem. Vervolgens stelt het systeem de beste aansluiting

zelfs een dockstation inbegrepen dat geschikt is voor de meeste iPod-

voor en laat het zien waar en hoe u het apparaat moet aansluiten.

en iPhone-modellen, en deze apparaten ook oplaadt, zodat u ook bij

U krijgt zelfs feedback of u een apparaat goed heeft aangesloten,

muziek kunt genieten van het levensechte geluid van het systeem.

Het Unify -systeem herkent vrijwel elk apparaat en programmeert

Het VideoWave entertainment-systeem maakt het eenvoudiger dan

de clickpad-afstandsbediening voor de bediening hiervan. En omdat

ooit om te genieten van films, muziek en meer dankzij exclusieve

alleen de aangesloten bronnen worden weergegeven, met de namen

innovaties – alleen van Bose.

®

®

®

11


Bediening regelt u door aanraken, bewegen en klikken De Bose clickpad-afstandsbediening voor het VideoWave entertainment-systeem ®

®

Een elegante en eenvoudige oplossing om uw home entertainment-

met zo weinig knoppen al uw entertainmentbronnen bedienen? Als

systeem te bedienen. Maak kennis met een baanbrekende nieuwe

deze samenwerkt met het beeldscherm. Alles wat u kunt bedienen,

afstandsbediening met minder knoppen en een gebruiksvriendelijke

wordt op uw hd-scherm weergegeven, naast de inhoud die u op dat

clickpad. De afstandsbediening heeft alleen knoppen voor de

moment bekijkt. Zo hoeft u nooit meer op de afstandsbediening te

functies die u het meest gebruikt, zoals het systeem inschakelen,

kijken om een knop te vinden. Raak het clickpad aan, beweeg door

zenders wijzigen of het volume aanpassen, of overschakelen van een

de opties op het scherm en klik op de gewenste optie. Zo kunt u

tv-programma naar een film op dvd. Hoe kan een afstandsbediening

eenvoudig uw digitale videorecorder instellen, uw Blu-ray Disc -

12

Bediening regelt u door aanraken, bewegen en klikken


speler pauzeren en al uw entertainment足bronnnen bedienen omdat deze unieke afstandsbediening geprogram足meerd kan worden om het werk van vrijwel elke afstandsbediening over te nemen. En omdat de afstandsbediening radiofrequenties gebruikt, hoeft u deze niet eens op het systeem te richten. Met alleen de clickpadafstandsbediening en het VideoWave entertainment-syteem is de 速

bediening eenvoudiger geworden dan ooit tevoren.

13


VideoWave entertainment-systeem ®

VideoWave entertainment-systeem ®

Het VideoWave -systeem combineert geluid en beeld als nooit te voren en zorgt voor een bioscoopervaring uit onzichtbare luidsprekers die zijn geïntegreerd in een hd-scherm. Met dit geïntegreerde systeem heeft u nooit meer last van een kamer vol apparatuur, een wirwar aan kabels of ingewikkelde installaties. En dankzij de innovaties voor gebruiksgemak is dit ons eenvoudigste systeem ooit. ®

Voordelen van dit product • Full hd lcd-beeldscherm van 46 inch met 1080p zorgt voor een unieke en meeslepende entertainmentervaring zonder zichtbare luidsprekers • Beeld en home cinema-geluid worden gecombineerd waardoor u eenvoudiger geniet van een geweldige ervaring voor hd-inhoud, zonder de onoverzichtelijke complexiteit van een afzonderlijk home cinema-systeem dat op een televisie moet worden aangesloten • Akoestische waveguideluidspreker-technologie levert de diepe lage tonen van een home cinema-systeem zonder afzonderlijke basmodule • De exclusieve PhaseGuide -technologie zorgt in combinatie met een zevendelige luidsprekerarray en de geavanceerde digitale signaalverwerking van Bose voor ruimtelijk home cinema-geluid dat tot ver buiten het scherm reikt ®

• Bose clickpad-afstandsbediening voor eenvoudige bediening van de dagelijkse functies, zoals aan/uit, volume­ regeling en bronselectie, werkt samen met de scherminterface om het gebruik van het systeem en de bediening van aangesloten bronnen gemakkelijker dan ooit te maken ®

• Het ADAPTiQ audiocalibratiesysteem is een integraal onderdeel van het systeem ®

• Eenvoudig te installeren en te gebruiken dankzij Unify , ons exclusieve, intelligente integratiesysteem Afmetingen in B x H x D

®

14

• U kunt eenvoudig maximaal zes hd-video- en -muziekbronnen aansluiten en bedienen, zoals een Blu-ray Disc -speler, digitale ontvanger, gameconsole en uw iPod/iPhone ™

• Videostage 5 decoderings- en nabewerkingstechnologie genereert en verwerkt automatisch niet minder dan vijf onafhankelijke audiokanalen van niet-5.1-bronnen, inclusief surroundgecodeerde vhs-banden, stereo-cd’s en zelfs tv-programma’s in stereo. Bovendien garandeert deze exclusieve Bose-technologie dat stemmen dicht bij de acteurs op het scherm blijven en niet rechts of links uit de tv komen waar de luidsprekers zitten ®

VideoWave entertainment-systeem ®


• Actieve elektronische equalisatie zorgt ervoor dat alle frequenties van het audiospectrum in de juiste verhouding qua helderheid en klank worden weergegeven • Compressie met Digital Dynamic Range zorgt ervoor dat zachte geluiden (vooral spraak) ook bij lagere geluidssterkten hoorbaar blijven terwijl het effect van harde speciale effecten behouden blijft ®

• Eenvoudige bediening van het systeem vanuit het hele huis – zelfs door muren heen • Automatische verbetering van het videosignaal tot 1080p • Verwijderbaar tafelstatief voor A/V-monitor waarmee u het systeem overal kunt plaatsen waar u wilt, op een tafel of gemonteerd aan een wand Systeemcomponenten / afmetingen • A/V-monitor zonder statief 113 x 67,1 x 15,2 cm • A/V-monitor met tafelstatief 113 x 75,4 x 34 cm • Bedieningsconsole: 42,1 x 7,7 x 23,7 cm • Connect kit voor iPod/iPhone: 8,1 x 1,7 x 7,3 cm Kleur luidsprekers / module Zwart

* iPod niet bijgesloten

15


Lifestyle home entertainment-systemen van Bose 速

Geniet van geavanceerde oplossingen waarmee u volop profiteert

unieke eenvoud, flexibiliteit en prestaties. Alleen met een Lifestyle -

van de revolutionaire ontwikkelingen voor digitaal home entertainment.

systeem van Bose.

Maak kennis met opwindende nieuwe functies voor home cinema en

Voor sommigen bestaat er nog steeds een wezenlijk verschil tussen

elektronische media voor muziek. Ervaar een unieke combinatie van

een bezoek aan de bioscoop en thuis op de bank kijken naar een

hoogwaardig kwaliteitsgeluid, strakke vormgeving, overzichtelijke

film op televisie of dvd. Een bioscoopkaartje is dan veelal synoniem

aansluitingen, optimaal gebruiksgemak en toegankelijke mogelijkheden

aan de meeslepende beelden en sensationele geluidseffecten van de

voor uitbreiding naar meerdere ruimtes. Beleef home cinema met

moderne films terwijl de thuiservaring als nogal gewoontjes wordt

16

Het is tijd voor optimale home entertainment-prestaties


gezien. Maar dat is al lang niet meer zo, want met de moderne

5.1-decodering en het juiste geluidssysteem kunnen echter ervoor

technologieĂŤn kunt u de opwindende bioscoopervaring thuis heel

zorgen dat u de geluidsmogelijkheden van uw home entertainment-

dicht benaderen.

bronnen optimaal benut met een surroundsound-ervaring die films,

De moderne hd-televisies geven beelden haarscherp weer, dus

sport en games tot leven brengt.

het eerste bezwaar is al uit de wereld geholpen. Maar hoe zit het

De oplossing vindt u op de volgende pagina's. Want met de

dan met het geluid? Bij veel televisies is het geluid niet optimaal

nieuwste Lifestyle -systemen van Bose haalt u de betovering van

waardoor de bioscoopervaring toch te wensen overlaat. Digitale

de bioscoop wel in huis.

ÂŽ

17


De betere oplossing hoogwaardige prestaties... elegantie... eenvoud... uitbreidbaar...

Dankzij een unieke combinatie van technologische innovaties en

tribune zit. Luister naar muziek met het heldere, gedetailleerde geluid

hoogwaardige prestaties biedt een Bose Lifestyle -systeem de betere

van een optreden in een nachtclub of concert­zaal. Ga volledig op in de

oplossing voor home entertainment. Ontdek zelf hoe mooi home

meeslepende geluidseffecten van videogames. Hoogwaardige prestaties

cinema-geluid kan klinken met een Lifestyle -systeem. Geniet van

ontmoeten zo gebruiksgemak, elegantie, eenvoud en uitbreidbaarheid.

levensecht surroundgeluid met kristalheldere weergave van hoge en

Wat maakt Bose nu zo uniek? Onze toewijding aan ‘Better Sound

middentonen en diepe indrukwekkende lage tonen die u gewoonlijk

Through Research ’ en het principe van geïntegreerd systeemontwerp.

alleen hoort in een bioscoop. Beleef een sportwedstrijd alsof u op de

Onze researchteams en ontwerpers laten zich niet belemmeren door

®

®

®

18

De betere oplossing

®


conventionele denk­patronen of industrienormen en kunnen vrijelijk

aansluitingen en toegankelijke bediening voor meerdere bronnen.

nieuwe technolo­gische paden betreden. We ontwerpen elk onderdeel

Of u nu kiest voor een Lifestyle -systeem met dvd-speler of de

van het systeem zodanig dat het perfect samenwerkt met de overige

voorkeur geeft aan uw eigen componenten, u profiteert overal in huis

systeemonderdelen en goed kan worden geïntegreerd met andere

van een elegante, strakke vormgeving en eenvoudige uitbreid­baarheid.

aangesloten apparaten. Deze unieke holistische benadering voor

Of het nu gaat om home cinema, muziek of games – of om gewoon

systeemontwerp en onze exclusieve technologieën zorgen ervoor dat

lekker luisteren – de Lifestyle -systemen van Bose vormen de betere

we hoogwaardige prestaties kunnen combineren met overzichtelijke

home entertainment-oplossing.

®

®

19


Lifestyle V-Class en T-Class home entertainment-systemen Genieten van Bose surroundgeluid was nog nooit zo eenvoudig ®

®

Bent u op zoek naar een oplossing waarmee u optimaal profiteert

Met Bose Lifestyle V-Class en T-Class -systemen kunt u eenvoudiger

van uw hd-televisie, dvd- of Blu-ray Disc -speler, de nieuwste generatie

dan ooit genieten van een bioscoop­ervaring met 5.1-surroundgeluid

gameconsoles of andere home entertainment-apparatuur? Die geen

waarmee films, sportwedstrijden, games en muziek gaan leven.

componenten met ingewikkelde installatie en lastige bediening

Ons innovatieve, intelligente integratiesysteem Unify zorgt ervoor

®

®

®

®

bevat? Dan hoeft u niet verder te zoeken. Onze Lifestyle V-Class

dat de aansluiting en bediening van maximaal zes hd-audio- en

en T-Class home entertainment-systemen bieden de prestaties,

-videobronnen uiterst eenvoudig blijven. Ook kunnen de systemen

aansluitingen en eenvoud die u zoekt.

videobeelden automatisch upscalen naar de hoogste resolutie,

®

20

®

Bose Lifestyle V35 home entertainment-systeem ®

®


inclusief 1080p via hdmi, die uw televisie aankan. Het beste

audiocalibratiesysteem optimaal afgestemd op de vorm en

Lifestyle -systeem, het Lifestyle V35-systeem, inclusief compatibel

afmetingen van uw kamer.

®

®

dockstation voor iPod/iPhone en een AM/FM-tuner, wordt gecombineerd met een uit het zicht te plaatsen Acoustimass ®

module en onze bekroonde Jewel Cube luidspreker­arrays. ®

Deze combinatie zorgt voor een opwindende surroundsound en de geluidsweergave wordt dankzij ons exclusieve ADAPTiQ

®

21


De Acoustimass -module Ontworpen om gehoord en niet gezien te worden ®

Het hart van de Lifestyle -systemen is de Acoustimass -module.

niet aan plaats gebonden is, kunt u de module vrijwel overal uit

Ontworpen om buitengewone prestaties te leveren in het lage

het zicht plaatsen – in een hoek, achter de bank of onder een tafel.

frequentiegebied uit een compacte module die makkelijk uit het

De elektronica die meestal in een stereo-installatie zit, is nu binnen

zicht te plaatsen is. Deze module biedt krachtige bastonen met de

in de module verborgen. Al het geluid lijkt te komen uit de compacte

laagste frequenties. De module verplaatst bij de laagste frequenties

cubeluidsprekers en de center­luidspreker van het Lifestyle -systeem.

meer lucht voor een extra stevige basweergave zonder hoorbare

Wat u ziet is een elegant systeem dat perfect bij uw interieur past.

vervormingen. Omdat een goede basweergave zonder vervorming

Wat u níet ziet is de techniek achter de schermen.

®

®

®

22


inclusief 1080p via hdmi, die uw televisie aankan. Het beste

audiocalibratiesysteem optimaal afgestemd op de vorm en

Lifestyle -systeem, het Lifestyle V35-systeem, inclusief compatibel

afmetingen van uw kamer.

®

®

dockstation voor iPod/iPhone en een AM/FM-tuner, wordt gecombineerd met een uit het zicht te plaatsen Acoustimass ®

module en onze bekroonde Jewel Cube luidspreker­arrays. ®

Deze combinatie zorgt voor een opwindende surroundsound en de geluidsweergave wordt dankzij ons exclusieve ADAPTiQ

®

23


Intelligent integratiesysteem Unify – voor eenvoudige installatie en bediening van home cinema-systemen ®

Bose Lifestyle V-Class en T-Class home entertainment-systemen

komen kijken bij het aansluiten en gebruiken van verschillende

zijn componentsystemen. De systemen zijn ontworpen om het

audio- en videoapparaten. Hoe? Lifestyle V-Class en T-Class -

volledige potentieel te benutten van audio- en videobronnen als

systemen zijn uitgerust met Unify . Deze innovatie van Bose maakt

hd-televisies, home cinema, Blu-ray Disc -spelers en gameconsoles.

uw systeem zo makkelijk in het gebruik dat u de instructies mogelijk

Ook bieden de systemen een oplossing voor een probleem dat

niet eens nodig hebt. Unify is een intelligent integratie­systeem

sommige mensen ervan weerhoudt om volledig te gaan voor

waarmee u de aansluiting en bediening van maximaal zes hd-audio-

digitaal home entertainment: de complicaties en ergernissen die

en -videobronnen, vier hdmi-ingangen en twee analoge hd-ingangen

®

®

®

24

®

®

®

Unify is volledig geïntegreerd in alle Lifestyle V-Class en T-Class -systemen ®

®

®

®


aanzienlijk vereenvoudigd (zie pagina 86 voor meer informatie).

Het resultaat? Een veelzijdig home entertainment-systeem dat

En met het automatisch upscalen van video naar de hoogste

perfect is afgestemd op uw wensen en opvallend eenvoudig te

resolutie die uw televisie aankan, waaronder 1080p via hdmi,

gebruiken is. Sterker nog, de afstandsbediening en navigatiemenu’s

profiteert u optimaal van de huidige en toekomstige digitale

zijn zo intuïtief dat het best mogelijk is dat u de handleiding nooit

ontwikkelingen. Zeker ook omdat het Unify -systeem de universele

meer inkijkt.

®

afstandsbediening zo configureert dat u vrijwel elk aangesloten apparaat kunt bedienen.

25


Het ADAPTiQ audiocalibratiesysteem – alleen van Bose Geluid op maat voor uw kamer ®

Herinnert u zich uw laatste verhuizing? Weet u nog hoe kil en hol

home entertainment-systeem uit de voeten moet kunnen met een

de echo in die lege kamer klonk? Weet u nog hoe anders het klonk

oneindige variatie aan akoestische omstandigheden. De audio­

nadat de kamer was ingericht? Daarmee hebt u een sprekend voor­

prestaties worden bovendien nog bepaald door de opstelling van

beeld van de manier waarop de akoestiek van een kamer wordt

de luidsprekers en door de plaats van de luisteraar in de kamer.

beïnvloed door de vorm en de inrichting. Als u bovendien bedenkt

Dat mag met recht een uitdaging heten. Enerzijds weten we alles

dat geen twee kamers hetzelfde zijn qua grootte, vorm, constructie,

over de technische mogelijkheden van het Lifestyle -systeem. Onze

gordijnen, vloerbedekking en in­richting, dan begrijpt u wel dat een

filosofie van een geïntegreerde systeemopzet in combinatie met

26

®

ADAPTiQ is een integraal onderdeel van alle Lifestyle -systemen ®

®


bekroonde, VS gepatenteerde technieken staan in theorie borg

en past uw Lifestyle -systeem automatisch aan voor optimale

voor uitzonderlijke prestaties. Anderzijds kunnen we onmoge­lijk

prestaties. (Voor meer informatie, zie pagina 86.)

®

weten hoe de akoestiek in uw kamer de werkelijke prestaties van uw Lifestyle home entertainment-systeem zal beïnvloeden. ®

Na uitgebreid onderzoek kunnen we de uitdaging nu het hoofd bieden met het unieke ADAPTiQ audiocalibratiesysteem. Deze ®

ingenieuze technologie analyseert de akoestiek van uw kamer

27


Uw Lifestyle V35-systeem uitbreiden naar andere ruimtes Waar en hoe u het wilt: beneden of boven, binnen of buiten – met of zonder bekabeling ®

Koken, eten, omkleden en zelfs schoonmaken worden veel leuker

gewenste audiobron kunt luisteren, zelfs als ergens anders naar een

als u tegelijkertijd kunt genieten van prachtige muziek. En dat

andere audiostream wordt geluisterd. Gebruik de afstandsbediening

kan heel eenvoudig met het Lifestyle V35 home entertainment-

om vanuit een andere ruimte nummers af te spelen, te onderbreken

systeem en de geïntegreerde Bose link. Voeg een extra set actieve

of over te slaan, afspeellijsten op uw iPod te selecteren en actieve

Bose -luidsprekers toe aan uw Lifestyle -systeem en fleur elke

apparaten te bedienen die zijn aangesloten op het Lifestyle -

ruimte op met hoogwaardig stereogeluid. Bose link zorgt voor

systeem. U kunt met Bose link zelfs buitenshuis genieten van het

de verbinding met het Lifestyle -systeem waardoor u naar elke

systeem zonder ook maar iets van de kwaliteit van het geluid in te

®

®

®

®

®

®

28

Altijd muziek om u heen

®

®


leveren. Installeer een set weerbestendige luidsprekers van Bose

deze aantrekkelijke optie). Het maakt niet uit of u de uitbreidings­

op uw terras, sluit de luidsprekers aan op het Lifestyle -systeem

mogelijkheden van het systeem voor één extra ruimte of het hele

via een Bose SA-2 of SA-3 stereoversterker en relax met prachtig

huis gebruikt, u geniet altijd van geweldig geluid. Zo hebt u met

geluid in de buitenlucht.

het Bose Lifestyle V35-systeem altijd de muziek om u heen.

®

®

®

®

En als u de AL8 draadloze audiolink voor extra ruimtes gebruikt, kunt u zelfs draadloos overal in huis genieten van het Lifestyle

®

V35-systeem (zie de volgende pagina voor meer informatie over

29


Een huis vol geluid zonder een huis vol snoeren Draadloze oplossingen van Bose

Bij een home entertainment-systeem met vijf luidsprekers moeten

De geluidskwaliteit van de surroundluidspreker is gelijk aan die van

er ook luidsprekers achter in de kamer worden aangesloten.

een volledig bekabeld Bose Lifestyle -systeem. Het verschil is dat

Maar daarvoor hoeft u geen kabels meer door de kamer te trekken.

gaten boren, kabelgoten plakken of kabels omleiden onder vloeren

Met de draadloze technologie van Bose ervaart u een rijke surround­

of rond deurposten niet meer nodig is. U hebt alleen maar voordeel

sound zonder dat u omgeven bent door kabels. Onze SL2 draadloze

van de gebruiks- én interieurvriendelijke configuratie. Dankzij Bose

surround link maakt gebruik van een kleine zender en ontvanger

link kunt u overal in huis genieten van de geluidskwaliteit van uw

zodat u geen kabels meer hoeft te leggen door de hele kamer.

Lifestyle -systeem. Als u wilt vermijden dat u kabels moet leggen

30

Draadloze oplossingen van Bose

®

®

®

®


van kamer naar kamer, is de AL8 draadloze audiolink voor extra

overal in huis kunt plaatsen. De SL2 draadloze surround link en

kamers d辿 oplossing. De AL8-zender van uw Lifestyle -systeem

de AL8 draadloze audio足link voor extra kamers zijn beschikbaar als

zendt door middel van radiofrequentie een dubbele audiostroom

accessoires bij alle huidige Lifestyle -systemen. U krijgt meer geluid

naar een kleine AR1-ontvanger die u onopvallend kunt plaatsen

met minder bekabeling.

in een andere kamer. De zender is effectief tot wel 24 meter en gaat door de meeste vloeren en deuren. Een enkele AL8-zender ondersteunt tot wel zeven afzonderlijke AR1-ontvangers die u

31


Lifestyle V-Class home entertainment-systemen ®

®

Lifestyle V35 home entertainment-systeem ®

Ons beste Lifestyle V-Class home entertainment-systeem combineert een eersteklaservaring voor films en muziek met een nieuwe norm voor toegankelijke installatie en aantrekkelijk gebruiksgemak. Dit systeem is uitgerust met de bekroonde Jewel Cube luidsprekerarrays, is compatibel met iPod/iPhone en bevat een geïntegreerde AM/FM-tuner. Dankzij de uitbreidings­opties voor meerdere ruimtes kunt u extra Bose luidspreker­systemen in maximaal veertien andere ruimtes aansluiten. ®

®

®

®

Voordelen van dit product • Het Virtually Invisible luidsprekersysteem omvat vier magnetisch afgeschermde Jewel Cube luidsprekerarrays, de horizontale centerluidspreker en de Acoustimass -module die makkelijk uit het zicht te plaatsen is ®

®

®

• Eenvoudig te installeren en te gebruiken dankzij Unify , ons exclusieve, intelligente integratiesysteem ®

• Het ADAPTiQ audiocalibratiesysteem is een integraal onderdeel van het systeem ®

• Bose link is een integraal onderdeel van het systeem ®

• Twee verschillende bronnen kunnen onafhankelijk van elkaar en tegelijkertijd worden afgespeeld in twee of meer ruimtes • Met de optionele SL2 draadloze surround link voorkomt u dat u kabels moet leggen door de hele kamer • Met de optionele AL8 draadloze audiolink voor extra kamers kunt u overal in huis eenvoudig genieten van het geluid van uw Lifestyle -systeem zonder kabels van kamer tot kamer ®

• U kunt eenvoudig maximaal zes hd-video- en -muziekbronnen aansluiten en bedienen, zoals een Blu-ray Disc -speler, digitale ontvanger, gameconsole en uw iPod/iPhone ™

• De bedieningsconsole bevat een krachtige AM/FM-tuner met RDS • De universele afstandsbediening en handige navigatiemenu’s maken dit systeem eenvoudig in het gebruik • Eenvoudige bediening van het systeem vanuit het hele huis – zelfs door muren heen • Verbetert het videosignaal van alle bronnen automatisch naar de hoogste resolutie die de tv via hdmi kan accepteren, tot wel 1080p • Zorgt altijd – automatisch – bij elk type software voor surroundgeluid uit vijf luidsprekers • Surroundgeluid en Stereo Everywhere kwaliteit uit de Jewel Cube luidsprekerarrays in de hele luisterruimte ®

®

• Videostage 5 decoderings- en nabewerkingstechnologie genereert en verwerkt automatisch niet minder dan vijf onafhankelijke audiokanalen van niet-5.1-bronnen, inclusief surroundgecodeerde vhs-banden, stereo-cd’s en zelfs tv-programma’s in stereo. Bovendien garandeert deze exclusieve Bose-technologie dat stemmen dicht bij de acteurs op het scherm blijven en niet rechts of links uit de tv komen waar de luidsprekers zitten ®

• Actieve elektronische equalisatie zorgt ervoor dat alle frequenties van het audiospectrum in de juiste verhouding qua helderheid en klank worden weergegeven • Compressie met Digital Dynamic Range zorgt ervoor dat zachte geluiden (vooral spraak) ook bij lagere geluidssterkten hoorbaar blijven terwijl het effect van harde speciale effecten behouden blijft ®

• De technologie in de Acoustimass -module zorgt voor een diepe basweergave zonder hoorbare vervorming. En omdat lage tonen zonder vervorming moeilijk te lokaliseren zijn, kunt u de module bijna overal uit het zicht in uw kamer plaatsen ®

Systeemcomponenten / afmetingen • Bedieningsconsole: 42,1 x 7,7 x 23,7 cm • Acoustimass -module: 20,6 x 33,3 x 55,2 cm ®

• Vier Jewel Cube luidsprekerarrays: elk 5,6 x 11,2 x 8,3 cm ®

• Centerluidspreker: 14,1 x 6 x 6,7 cm • Connect kit voor iPod/iPhone: 8,1 x 1,7 x 7,3 cm

Afmetingen in B x H x D

Kleur luidsprekers / module Zwart of wit

32

* iPod niet bijgesloten

Grootse prestaties, elegantie, eenvoud en uitbreidbaar


Lifestyle V25 home entertainment-systeem ®

Ons hoogwaardige Lifestyle V-Class home entertainment-­systeem combineert een eersteklaservaring voor films en muziek met een nieuwe norm voor toegankelijke installatie en aantrekkelijk gebruiksgemak. Dit systeem is uitgerust met de iets grotere Direct/Reflecting cube luidsprekerarrays, is compatibel met iPod/iPhone en bevat een geïntegreerde AM/FM-tuner. Dankzij de uitbreidingsopties voor meerdere ruimtes kunt u extra Bose luidspreker­ systemen in maximaal veertien andere ruimtes aansluiten. ®

®

®

®

Voordelen van dit product • Het Virtually Invisible luidsprekersysteem omvat vier Direct/Reflecting cube luidsprekers, de horizontale centerluidspreker en de Acoustimass -module die makkelijk uit het zicht te plaatsen is ®

®

®

• Eenvoudig te installeren en te gebruiken dankzij Unify , ons exclusieve, intelligente integratiesysteem ®

• Het ADAPTiQ audiocalibratiesysteem is een integraal onderdeel van het systeem ®

• Bose link is een integraal onderdeel van het systeem ®

• Twee verschillende bronnen kunnen onafhankelijk van elkaar en tegelijkertijd worden afgespeeld in twee of meer ruimtes • Met de optionele SL2 draadloze surround link voorkomt u dat u kabels moet leggen door de hele kamer • Met de optionele AL8 draadloze audiolink voor extra kamers kunt u overal in huis eenvoudig genieten van het geluid van uw Lifestyle -systeem zonder kabels van kamer tot kamer ®

•U  kunt eenvoudig maximaal zes hd-video- en -muziekbronnen aansluiten en bedienen, zoals een Blu-ray Disc -speler, digitale ontvanger, gameconsole en uw iPod/iPhone ™

•D  e bedieningsconsole bevat een krachtige AM/FM-tuner met RDS • De universele afstandsbediening en handige navigatiemenu’s maken dit systeem eenvoudig in het gebruik • E envoudige bediening van het systeem vanuit het hele huis – zelfs door muren heen • V erbetert het videosignaal van alle bronnen automatisch naar de hoogste resolutie die de tv via hdmi kan accepteren, tot wel 1080p • Zorgt altijd – automatisch – bij elk type software voor surroundgeluid uit vijf luidsprekers • Surroundgeluid en Stereo Everywhere kwaliteit uit de Jewel Cube luidsprekerarrays in de hele luisterruimte ®

®

• Videostage 5 decoderings- en nabewerkingstechnologie genereert en verwerkt automatisch niet minder dan vijf onafhankelijke audiokanalen van niet-5.1-bronnen, inclusief surroundgecodeerde vhs-banden, stereo-cd’s en zelfs tv-programma’s in stereo. Bovendien garandeert deze exclusieve Bose-technologie dat stemmen dicht bij de acteurs op het scherm blijven en niet rechts of links uit de tv komen waar de luidsprekers zitten ®

• Actieve elektronische equalisatie zorgt ervoor dat alle frequenties van het audiospectrum in de juiste verhouding qua helderheid en klank worden weergegeven • Compressie met Digital Dynamic Range zorgt ervoor dat zachte geluiden (vooral spraak) ook bij lagere geluidssterkten hoorbaar blijven terwijl het effect van harde speciale effecten behouden blijft ®

• De technologie in de Acoustimass -module zorgt voor een diepe basweergave zonder hoorbare vervorming. En omdat lage tonen zonder vervorming moeilijk te lokaliseren zijn, kunt u de module bijna overal uit het zicht in uw kamer plaatsen ®

Systeemcomponenten / afmetingen • Bedieningsconsole: 42,1 x 7,7 x 23,7 cm • Acoustimass -module: 20,6 x 33,3 x 55,2 cm ®

• Vier cube luidsprekerarrays: elk 7,9 x 15,7 x 10,2 cm • Centerluidspreker: 15,9 x 7,9 x 10,5 cm • Connect kit voor iPod/iPhone: 8,1 x 1,7 x 7,3 cm Kleur luidsprekers / module Zwart of wit

* iPod niet bijgesloten

33


Lifestyle T-Class home entertainment-systemen ®

Lifestyle T20 home entertainment-systeem ®

Ons beste Lifestyle T-Class home entertainment-systeem combineert een eersteklaservaring voor films en muziek met een nieuwe norm voor toegankelijke installatie en aantrekkelijk gebruiksgemak. Dit systeem is uitgerust met onze Direct/Reflecting cube luidsprekerarrays. ®

®

Voordelen van dit product • Het Virtually Invisible luidsprekersysteem omvat vier magnetisch afgeschermde cube luidsprekerarrays, de horizontale centerluidspreker en de Acoustimass -module die makkelijk uit het zicht te plaatsen is ®

®

• Eenvoudig te installeren en te gebruiken dankzij Unify , ons exclusieve, intelligente integratiesysteem ®

• Het ADAPTiQ audiocalibratiesysteem is een integraal onderdeel van het systeem ®

• Met de optionele SL2 draadloze surround link voorkomt u dat u kabels moet leggen door de hele kamer • U kunt eenvoudig maximaal zes hd-video- en -muziekbronnen aansluiten en bedienen, zoals een Blu-ray Disc -speler, digitale ontvanger, en gameconsole ™

• De universele afstandsbediening en handige navigatiemenu’s maken dit systeem eenvoudig in het gebruik • Eenvoudige bediening van het systeem vanuit het hele huis – zelfs door muren heen • Verbetert het videosignaal van alle bronnen automatisch naar de hoogste resolutie die de tv via hdmi kan accepteren, tot wel 1080p • Zorgt altijd – automatisch – bij elk type software voor surroundgeluid uit vijf luidsprekers • Surroundgeluid en Stereo Everywhere kwaliteit uit de cube luidsprekerarrays in de hele luisterruimte ®

• Videostage 5 decoderings- en nabewerkingstechnologie genereert en verwerkt automatisch niet minder dan vijf onafhankelijke audiokanalen van niet-5.1-bronnen, inclusief surroundgecodeerde vhs-banden, stereo-cd’s en zelfs tv-programma’s in stereo. Bovendien garandeert deze exclusieve Bose-technologie dat stemmen dicht bij de acteurs op het scherm blijven en niet rechts of links uit de tv komen waar de luidsprekers zitten ®

• Actieve elektronische equalisatie zorgt ervoor dat alle frequenties van het audiospectrum in de juiste verhouding qua helderheid en klank worden weergegeven • Compressie met Digital Dynamic Range zorgt ervoor dat zachte geluiden (vooral spraak) ook bij lagere geluidssterkten hoorbaar blijven terwijl het effect van harde speciale effecten behouden blijft ®

• De technologie in de Acoustimass -module zorgt voor een diepe basweergave zonder hoorbare vervorming. En omdat lage tonen zonder vervorming moeilijk te lokaliseren zijn, kunt u de module bijna overal uit het zicht in uw kamer plaatsen ®

Systeemcomponenten / afmetingen • Bedieningsconsole: 42,1 x 7,7 x 23,7 cm • Acoustimass -module: 20,6 x 33,3 x 55,2 cm ®

• Vier cube luidsprekerarrays: elk 7,9 x 15,7 x 10,3 cm • Centerluidspreker: 15,9 x 7,8 x 10,5 cm

Afmetingen in B x H x D

Kleur luidsprekers / module Zwart of wit

34

Grootse prestaties, elegantie, eenvoud en uitbreidbaar


Lifestyle T10 home entertainment-systeem ®

Ons hoogwaardige Lifestyle T-Class home entertainment-­systeem combineert een eersteklaservaring voor films en muziek met een nieuwe norm voor toegankelijke installatie en aantrekkelijk gebruiksgemak. Dit systeem is uitgerust met onze Virtually Invisible cube luidsprekers. ®

®

Voordelen van dit product • Het Virtually Invisible luidsprekersysteem omvat vijf bijpassende, magnetisch afgeschermde cube luidsprekers, de horizontale centerluidspreker en de Acoustimass -module die makkelijk uit het zicht te plaatsen is ®

®

• Eenvoudig te installeren en te gebruiken dankzij Unify , ons exclusieve, intelligente integratiesysteem ®

• Het ADAPTiQ audiocalibratiesysteem is een integraal onderdeel van het systeem ®

• Met de optionele SL2 draadloze surround link voorkomt u dat u kabels moet leggen door de hele kamer • U kunt eenvoudig maximaal zes hd-video- en -muziekbronnen aansluiten en bedienen, zoals een Blu-ray Disc -speler, digitale ontvanger, en gameconsole ™

• De universele afstandsbediening en handige navigatiemenu’s maken dit systeem eenvoudig in het gebruik • E envoudige bediening van het systeem vanuit het hele huis – zelfs door muren heen • V erbetert het videosignaal van alle bronnen automatisch naar de hoogste resolutie die de tv via hdmi kan accepteren, tot wel 1080p • Zorgt altijd – automatisch – bij elk type software voor surroundgeluid uit vijf luidsprekers • Surroundgeluid en Stereo Everywhere kwaliteit uit de cube luidsprekerarrays in de hele luisterruimte ®

• V ideostage 5 decoderings- en nabewerkingstechnologie genereert en verwerkt automatisch niet minder dan vijf onafhankelijke audiokanalen van niet-5.1-bronnen, inclusief surroundgecodeerde vhs-banden, stereo-cd’s en zelfs tv-programma’s in stereo. Bovendien garandeert deze exclusieve Bose-technologie dat stemmen dicht bij de acteurs op het scherm blijven en niet rechts of links uit de tv komen waar de luidsprekers zitten ®

• Actieve elektronische equalisatie zorgt ervoor dat alle frequenties van het audiospectrum in de juiste verhouding qua helderheid en klank worden weergegeven • Compressie met Digital Dynamic Range zorgt ervoor dat zachte geluiden (vooral spraak) ook bij lagere geluidssterkten hoorbaar blijven terwijl het effect van harde speciale effecten behouden blijft ®

• De technologie in de Acoustimass -module zorgt voor een diepe basweergave zonder hoorbare vervorming. En omdat lage tonen zonder vervorming moeilijk te lokaliseren zijn, kunt u de module bijna overal uit het zicht in uw kamer plaatsen ®

Systeemcomponenten / afmetingen • Bedieningsconsole: 42,1 x 7,7 x 23,7 cm • Acoustimass -module: 20,6 x 33,3 x 55,2 cm ®

• Vijf bijpassende, magnetisch afgeschermde cube luidsprekers: 7,8 x 7,8 x 10,2 cm Kleur luidsprekers / module Zwart

35


Bose Lifestyle DVD home entertainment-systemen De complete, geïntegreerde oplossing voor home cinema en muziek ®

®

Denkt u zich eens een home entertainment-systeem in dat een

systemen. Maar er is nog zo veel meer... Ons Lifestyle 48-systeem

geïntegreerde dvd-speler en een AM/FM-tuner met 50 voorkeurs­

bestaat uit een stijlvol mediacenter, een elegante, horizontale

zenders en RDS bevat. Dat cd’s, cd-r’s, cd-rw’s en mp3-cd’s afspeelt.

centerluidspreker, vier uiterst compacte Jewel Cube luidspreker­

Digitale 5.1-decodering voor home cinema-geluid gebruikt. Hd-video

arrays en een uit het zicht te plaatsen Acoustimass -module.

en het upscalen van video tot 1080p ondersteunt. En zo slim is, dat

Het ADAPTiQ audiocalibratiesysteem luistert als het ware naar

het uw televisie inschakelt wanneer u een dvd plaatst. Dan ziet u

de akoestiek van de ruimte, de plaatsing van de luidsprekers en

het totale plaatje van de Bose Lifestyle DVD home entertainment-

de luisterposities en past vervolgens het geluid aan voor optimale

®

36

®

®

®

®

®

Bose Lifestyle 48 DVD home entertainment-systeem ®

®


prestaties. Met het geïntegreerde, intelligente weergavesysteem

meeste televisies, videorecorders en kabel-/satelliet­ontvangers

uMusic + kunt u tot 340 uur aan muziek van uw cd’s en mp3’s

kunt bedienen. En wilt u extra bronnen integreren, dan sluit u uw

opslaan. Deze unieke technologie leert uw favoriete muziek en

televisie aan via de VS-2 video-enhancer en selecteert u met een

stemmingen herkennen en selecteert automatisch nummers die

druk op de knop de juiste audio­visuele instelling. Hoogwaardige

inspelen op uw voorkeuren (zie de volgende pagina voor meer

prestaties, elegantie, eenvoud, uitbreidbaar... het Bose Lifestyle 48

informatie). De bediening van het Lifestyle 48-systeem is uiterst

home entertainment-systeem heeft het allemaal.

®

®

®

®

eenvoudig dankzij de RF-afstandsbediening waarmee u ook de

37


Uw persoonlijke radiostation uMusic +, het intelligente weergavesysteem dat uw muzikale voorkeuren kent ®

In uw woonkamer kunt u niet alleen films en tv kijken. En Bose

®

Met dit systeem geniet u optimaal van muziek, omdat uw persoonlijke

Lifestyle home entertainment-systemen zijn niet alleen home

voorkeuren en stemmingen worden herkend. Met deze technologie

cinema-systemen. Muziek speelt een belangrijke rol in het leven

van Bose kunt u de inhoud van circa 340 uur aan muziek-cd’s en

van de meeste mensen en het Lifestyle 48-systeem is dan ook

mp3’s in het mediacenter van uw systeem opslaan en hebt u uit­

uitgerust met een noviteit van Bose die het luisteren naar uw

gebreide playlistfunctionaliteit. Zo maakt u een persoonlijke muziek­

muziek­verzameling nog aangenamer maakt. uMusic + is het

verzameling die overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk is. En dit

eerste intelligente weergavesysteem.

is nog maar het begin. De unieke voordelen worden pas zichtbaar

®

®

®

38

uMusic +, uw persoonlijke radiostation ®


wanneer u nummers uit uw verzameling gaat kiezen. uMusic + ®

luistert naar en onthoudt uw muzikale smaak, houdt rekening met uw voorkeuren voor bepaalde tijden en stemmingen, en ‘begrijpt’ u steeds beter naarmate u meer muziek afspeelt. uMusic + ontwikkelt ®

Het systeem reageert direct en subtiel op uw stemming. Geen gezoek meer naar de juiste cd. Alleen uMusic +. Gebruiksvriendelijk en ®

doordacht, exclusief van Bose. Meer informatie over uMusic + ®

op pagina 87.

de vaardigheid om muziek voor u uit te zoeken, selecteert auto­ matisch de muziek waarvan u het meest geniet en doet voorstellen voor andere nummers die u al lang niet meer hebt afgespeeld.

39


Het Lifestyle 48-systeem, te mooi om maar in één ruimte te gebruiken Geniet overal in huis van geweldig geluid... neem een complete muziekbibliotheek mee in uw hand ®

Ga voor fantastisch geluid met het Bose Lifestyle homewide actieve luidsprekersysteem (zie pagina 64 voor meer informatie). ®

®

Een Bose Lifestyle 48 DVD home entertainment-systeem biedt

van Bose kwaliteitsgeluid. Via Bose link bent u met het Lifestyle -

de flexibiliteit en uitbreidbaarheid waardoor dit het primaire

systeem verbonden en kunt u naar elke gewenste geluidsbron

muziek­systeem in huis kan worden. Dankzij de technologie van

luisteren, zelfs wanneer andere gezinsleden in een andere ruimte

Bose link kunt u namelijk de audiostreams van het systeem een­

naar een andere geluids­bron luisteren. U wilt misschien wel naar

voudig uit­breiden naar 14 verschillende ruimtes. U hoeft alleen

een FM-radiozender of muziek uit uw cd-verzameling luisteren

maar een set actieve Bose -luidsprekers toe te voegen om in de

terwijl de andere gezinsleden in de woonkamer naar een film

keuken, speel­kamer, slaapkamer, of waar dan ook, te genieten

kijken. Een extra afstandsbediening, het Personal music center,

®

®

®

®

40

Muziek door het hele huis

®

®

®


Geniet van perfect afgestemd geluid in uw kamer dankzij het ADAPTiQ audiocalibratiesysteem. ®

geeft u volledige toegang tot uw digitaal opgeslagen muziek­ bibliotheek in uMusic +. De handige afstands­bediening en duidelijk

van kwaliteitsgeluid. Installeer een paar van onze weerbestendige

leesbare display zorgen ervoor dat u overal uw volledige muziek­

luidsprekers, sluit ze aan op het Lifestyle 48-systeem via een Bose

verzameling bij de hand hebt.

SA-2 of SA-3 stereoversterker en geniet van uw favoriete muziek op

Geen zin in kabels in elke ruimte? Geen probleem. Met de optionele

een heerlijke zomeravond. Het Bose Lifestyle 48-systeem... omdat

AL8 draadloze audiolink kunt u uw Lifestyle 48-systeem draadloos

muziek het leven zo mooi maakt.

®

®

Met Bose link geniet u namelijk ook in de tuin of op het terras ®

®

®

®

®

uitbreiden naar extra kamers. Maar waarom zou u niet verder gaan?

41


Lifestyle DVD home entertainment-systemen ®

Lifestyle 48 DVD home entertainment-systeem ®

Ons meest geavanceerde Lifestyle DVD-systeem ooit is uitgerust met het intelligente weergavesysteem uMusic + en met opslagmogelijkheden voor muziek-cd’s en mp3’s. ®

®

Voordelen van dit product • Het Virtually Invisible luidsprekersysteem omvat vier magnetisch afgeschermde Jewel Cube luidsprekerarrays, de horizontale centerluidspreker en de Acoustimass -module die makkelijk uit het zicht te plaatsen is ®

®

®

• Hiermee kan het meeste audio- en videomateriaal worden weer­­gegeven, waaronder dvd-video (met Digital 5.1 Dolby /DTS gecodeerde dvd’s), cd, cd-r, cd-rw, en mp3 op cd. AM/FM-tuner met RDS ®

®

• Dit Lifestyle -systeem sluit qua werking naadloos aan bij aanvullende videocomponenten. Met de afstands­bediening kunt u ook de belangrijkste commando’s voor de tv, video en kabel- of satellietontvanger geven ®

• Eenvoudige bediening van het systeem vanuit het hele huis – zelfs door muren heen • Zorgt altijd – automatisch – bij elk type software voor surroundgeluid uit vijf luidsprekers • Surroundgeluid en Stereo Everywhere kwaliteit uit de Jewel Cube luidsprekerarrays in de hele luisterruimte ®

®

• Videostage 5 decoderings- en nabewerkingstechnologie genereert en verwerkt automatisch niet minder dan vijf onafhankelijke audiokanalen van niet-5.1-bronnen, inclusief surroundgecodeerde vhs-banden, stereo-cd’s en zelfs tv-programma’s in stereo. Bovendien garandeert deze exclusieve Bose-technologie dat stemmen dicht bij de acteurs op het scherm blijven en niet rechts of links uit de tv komen waar de luidsprekers zitten ®

• Actieve elektronische equalisatie zorgt ervoor dat alle frequenties van het audiospectrum in de juiste verhouding qua helderheid en klank worden weergegeven • Compressie met Digital Dynamic Range zorgt ervoor dat zachte geluiden (vooral spraak) ook bij lagere geluidssterkten hoorbaar blijven terwijl het effect van harde speciale effecten behouden blijft ®

• De technologie in de Acoustimass -luidspreker zorgt voor een diepe basweergave zonder hoorbare vervorming. En omdat lage tonen zonder vervorming moeilijk te lokaliseren zijn, kunt u de module bijna overal uit het zicht in uw kamer plaatsen ®

• Het ADAPTiQ audiocalibratiesysteem is een integraal onderdeel van het systeem • Het intelligente weergavesysteem uMusic + is een integraal onderdeel van het systeem. Hierin kan de inhoud van ongeveer 340 uur aan muziek-cd’s en mp3’s worden opgeslagen en het biedt uitgebreide playlistfunctionaliteit ®

®

• Bose link is een integraal onderdeel van het systeem ®

• De VS-2 video-enhancer wordt bij het systeem geleverd. Hiermee hebt u met één knop gelijktijdig toegang tot high definition video- en audiobronnen • Twee verschillende bronnen kunnen onafhankelijk van elkaar en tegelijkertijd worden afgespeeld in twee of meer ruimtes • Met de optionele SL2 draadloze surround link voorkomt u dat u kabels moet leggen door de hele kamer • Met de optionele AL8 draadloze audiolink voor extra kamers kunt u overal in huis eenvoudig genieten van het geluid van uw Lifestyle -systeem zonder kabels van kamer tot kamer ®

Systeemcomponenten / afmetingen • Mediacenter: 39,9 x 9,4 x 29,2 cm • Acoustimass -module: 20,6 x 33,3 x 55,2 cm ®

• Vier Jewel Cube luidsprekerarrays: elk 5,6 x 11,2 x 8,1 cm ®

• Centerluidspreker: 14 x 6 x 6,7 cm • Lifestyle VS-2 video-enhancer: 4 x 39,6 x 12,2 cm ®

Afmetingen in B x H x D

Kleur luidsprekers / module Zwart of wit

42

Grootse prestaties, elegantie, eenvoud en uitbreidbaar


Lifestyle 38 DVD home entertainment-systeem ®

Ons populairste Lifestyle DVD-systeem is uitgerust met het intelligente weergavesysteem uMusic + en met opslagmogelijkheden voor muziek-cd’s en mp3’s. ®

®

Voordelen van dit product • Het Virtually Invisible luidsprekersysteem omvat vier magnetisch afgeschermde Direct/Reflecting luidspreker­arrays, de horizontale centerluidspreker en de Acoustimass -module die makkelijk uit het zicht te plaatsen is ®

®

®

• Hiermee kan het meeste audio- en videomateriaal worden weer­­gegeven, waaronder dvd-video (met Digital 5.1 Dolby /DTS gecodeerde dvd’s), cd, cd-r, cd-rw, en mp3 op cd. AM/FM-tuner met RDS ®

®

• Dit Lifestyle -systeem sluit qua werking naadloos aan bij aanvullende videocomponenten. Met de afstands­bediening kunt u ook de belangrijkste commando’s voor de tv, video en kabel- of satellietontvanger geven ®

• Eenvoudige bediening van het systeem vanuit het hele huis – zelfs door muren heen • Zorgt altijd – automatisch – bij elk type software voor surroundgeluid uit vijf luidsprekers • Surroundgeluid en Stereo Everywhere kwaliteit uit de Jewel Cube luidsprekerarrays in de hele luisterruimte ®

®

• Videostage 5 decoderings- en nabewerkingstechnologie genereert en verwerkt automatisch niet minder dan vijf onafhankelijke audiokanalen van niet-5.1-bronnen, inclusief surroundgecodeerde vhs-banden, stereo-cd’s en zelfs tv-programma’s in stereo. Bovendien garandeert deze exclusieve Bose-technologie dat stemmen dicht bij de acteurs op het scherm blijven en niet rechts of links uit de tv komen waar de luidsprekers zitten ®

• Actieve elektronische equalisatie zorgt ervoor dat alle frequenties van het audiospectrum in de juiste verhouding qua helderheid en klank worden weergegeven • Compressie met Digital Dynamic Range zorgt ervoor dat zachte geluiden (vooral spraak) ook bij lagere geluidssterkten hoorbaar blijven terwijl het effect van harde speciale effecten behouden blijft ®

• De technologie in de Acoustimass -luidspreker zorgt voor een diepe basweergave zonder hoorbare vervorming. En omdat lage tonen zonder vervorming moeilijk te lokaliseren zijn, kunt u de module bijna overal uit het zicht in uw kamer plaatsen ®

• Het ADAPTiQ audiocalibratiesysteem is een integraal onderdeel van het systeem • Het intelligente weergavesysteem uMusic + is een integraal onderdeel van het systeem. Hierin kan de inhoud van ongeveer 200 uur aan muziek-cd’s en mp3’s worden opgeslagen en het biedt uitgebreide playlistfunctionaliteit ®

®

• Bose link is een integraal onderdeel van het systeem ®

• De VS-2 video-enhancer wordt bij het systeem geleverd. Hiermee hebt u met één knop gelijktijdig toegang tot high definition video- en audiobronnen • Twee verschillende bronnen kunnen onafhankelijk van elkaar en tegelijkertijd worden afgespeeld in twee of meer ruimtes • Met de optionele SL2 draadloze surround link voorkomt u dat u kabels moet leggen door de hele kamer • Met de optionele AL8 draadloze audiolink voor extra kamers kunt u overal in huis eenvoudig genieten van het geluid van uw Lifestyle -systeem zonder kabels van kamer tot kamer ®

Systeemcomponenten / afmetingen •M  ediacenter: 39,9 x 9,4 x 29,2 cm • Acoustimass -module: 20,6 x 33,3 x 55,2 cm ®

• Vier cubeluidsprekerarrays: elk 7,8 x 15,7 x 10,2 cm • Centerluidspreker: 15,9 x 7,9 x 10,5 cm • Lifestyle VS-2 video-enhancer: 4 x 39,6 x 12,2 cm ®

Kleur luidsprekers / module Zwart of wit

43


Het Bose Lifestyle 235 home entertainment-systeem 2.1-prestaties opnieuw gedefinieerd ®

®

Bent u op zoek naar de eenvoud van een systeem met twee luid­

Onze geavanceerde Gemstone ES-luidsprekerarrays produceren

sprekers, maar vraagt u zich af of u daarmee wel de gewenste

geluid dat afkomstig lijkt van plaatsen waar zich geen luidsprekers

prestaties krijgt?

bevinden. Deze akoestiek zorgt in combinatie met onze exclusieve

®

Met het Bose Lifestyle 235 home entertainment-systeem hoeft u

TrueSpace digitale signaalverwerking voor een breed en evenwichtig

zich dit niet af te vragen. U kunt genieten van geluid dat u omringt

geluidsveld, waar u zich ook bevindt in de ruimte (meer informatie

en ruimtelijker klinkt dan elk tweeluidsprekersysteem dat we tot nu

op pagina 161). Dit geluid wordt aangevuld met rijke, diepe bas­

toe hebben ontwikkeld.

tonen uit de Acoustimass -module, die bijdragen aan een uiterst

®

44

®

®

®

Bose Lifestyle 235 home entertainment-systeem ®

®


realistische geluidsweergave. Gezamenlijk zorgen deze luidsprekers

Geniet van een levendige en realistische geluidsweergave voor

voor een uniek kamervullend geluid uit een systeem met slechts

films, sport, videogames en muziek uit een elegant systeem.

twee luidsprekers dat moeiteloos opgaat in uw interieur.

Het Lifestyle 235 home entertainment-systeem. Een nieuwe

De unieke functies waarmee dit systeem is uitgerust, omvatten

benadering voor systemen met twee luidsprekers.

onder andere ons exclusieve ADAPTiQ audiocalibratiesysteem, 速

waarmee het geluid van het Lifestyle -systeem optimaal wordt 速

afgestemd op de afmetingen, vorm en inrichting van de ruimte.

45


Eenvoudige installatie en bediening dankzij het Bose Unify intelligente integratiesysteem ®

®

U hoeft geen ingenieur te zijn om uw Bose Lifestyle 235 home

het Unify -systeem tot het verleden.Exclusieve technologieën van

entertainment-systeem te installeren en te bedienen. Het exclusieve

Bose begeleiden u tijdens de eenvoudige installatieprocedures met

Bose Unify intelligente integratiesysteem maakt het heel eenvoudig

een intuïtieve afstands­bediening en duidelijke navigatiemenu's op

om te genieten van een surroundsound-ervaring en de mogelijk­

het scherm. Het systeem geeft aan wanneer een aansluiting correct

heden van het Lifestyle 235-systeem. Tijdrovende en ingewikkelde

is en controleert of de installatiestappen op de juiste wijze zijn

taken als het programmeren van de afstandsbediening en het aan­

uitgevoerd. U kunt vrijwel elke entertainmentbron, van gameconsole

sluiten en loskoppelen van audio- en videobronnen behoren met

tot Blu-ray Disc -speler, toevoegen aan en bedienen met het Unify -

®

®

®

®

®

46

®

Bose Lifestyle 235 home entertainment-systeem ®

®

®


systeem en de verschillende componenten probleemloos laten samenwerken als één systeem. Zo geniet u van een systeem dat is afgestemd op uw wensen en net zo toegankelijk is als een volledig geïntegreerd systeem. Het Unify intelligente integratiesysteem van Bose. Ontspannen ®

met home cinema was nog nooit zo eenvoudig.

47


Bose link En haal meer uit uw Lifestyle -systeem ®

®

Het Lifestyle 235-systeem blaast de geluidseffecten van uw favoriete

Met Bose link geniet u overal in huis van uw muziek. Deze

films nieuw leven in en biedt een ruimtelijke geluids­weergave voor

geïntegreerde technologie zorgt ervoor dat u uw Lifestyle 235

uw muziek. Het systeem beschikt over een handig dockstation voor

home entertainment-systeem kunt uitbreiden naar wel veertien

uw iPod of iPhone en een geïntegreerde AM/FM-radio zodat er altijd

andere ruimten, en zelfs naar buiten.

wel iets leuks te beluisteren is. Dankzij de Unify -technologie kunt

U kunt heel eenvoudig andere Bose -luidsprekers en -systemen

u snel en eenvoudig nummers en afspeellijsten kiezen. En als u de

aansluiten op het systeem. Gebruik de apart verkrijgbare extra

ruimte verlaat, neemt u uw muziek gewoon mee.

afstandsbediening om vanuit een andere ruimte nummers af te

®

®

48

®

®

®

Bose Lifestyle 235 home entertainment-systeem ®

®


spelen, te onderbreken of over te slaan en afspeellijsten op uw iPod of iPhone te selecteren. Ook kunt u met deze afstandsbediening alle apparaten bedienen die zijn aangesloten op het systeem. Ooit gedacht dat een systeem met twee luidspekers u zoveel nieuwe mogelijkheden zou kunnen bieden? Het kan allemaal met Bose link. 速

49


Bose Lifestyle 235 home entertainment-systeem ®

®

Bose Lifestyle 235 home entertainment-systeem ®

®

Het Lifestyle 235 home entertainment-systeem levert de beste prestaties voor onze home entertainment-systemen met slechts twee zichtbare luidsprekers. Het Unify intelligente integratiesysteem zorgt ervoor dat u gemakkelijker dan ooit geniet van deze prestaties. Dit systeem is uitgerust met de nieuwste Gemstone ES-luidsprekerarrays, is compatibel met iPod/iPhone en bevat een geïntegreerde AM/FM-tuner. Dankzij de uitbreidingsopties voor meerdere ruimten kunt u extra Bose -luidsprekersystemen in maximaal veertien extra ruimten aansluiten. ®

®

®

®

Voordelen van dit product • De twee Gemstone ES-luidsprekerarrays zorgen samen met de geavanceerde TrueSpace digitale signaalverwerkingstechnologie voor geluid dat u omringt ®

®

• In de Gemstone ES-luidsprekers bevinden zich Neodymium-Iron-Boron-magneten die de kracht leveren (10x zoveel als andere magneten) om een hoge geluidsdruk met een uiterst kleine luidsprekerconus te produceren ®

• De luidsprekerarrays zijn magnetisch afgeschermd, zodat ze dicht bij een televisie kunnen worden geplaatst zonder het beeld te beïnvloeden • Eenvoudig te installeren en te gebruiken dankzij Unify , ons exclusieve, intelligente integratiesysteem ®

• Het ADAPTiQ audiocalibratiesysteem is een integraal onderdeel van het systeem ®

• Bose link is een integraal onderdeel van het systeem ®

• Twee verschillende bronnen kunnen onafhankelijk van elkaar en tegelijkertijd worden afgespeeld in twee of meer ruimtes • Met de optionele AL8 draadloze audiolink voor extra kamers kunt u overal in huis eenvoudig genieten van het geluid van uw Lifestyle -systeem zonder kabels van kamer tot kamer ®

• U kunt eenvoudig maximaal zes hd-video- en -muziekbronnen aansluiten en bedienen, zoals een Blu-ray Disc -speler, digitale ontvanger, gameconsole en uw iPod/iPhone

Afmetingen in B x H x D

50

• De bedieningsconsole bevat een krachtige AM/FM-tuner met RDS • De universele afstandsbediening en handige navigatiemenu’s maken dit systeem eenvoudig in het gebruik • Eenvoudige bediening van het systeem vanuit het hele huis – zelfs door muren heen

Bose Lifestyle 235 home entertainment-systeem ®

®


• Verbetert het videosignaal van alle bronnen automatisch naar de hoogste resolutie die de tv via hdmi kan accepteren, tot wel 1080p • Digitale 5.1-decodering (Dolby /DTS ) biedt extra realistische weergave vanaf 5.1-gecodeerde dvd’s voor een surround­geluidservaring met een prestatie die nauwelijks onderdoet voor die van een systeem met vijf luidsprekers ®

®

• V ideostage 5 decoderings- en nabewerkingstechnologie genereert en verwerkt automatisch niet minder dan vijf onafhankelijke audiokanalen van niet-5.1-bronnen, inclusief surroundgecodeerde vhs-banden, stereo-cd’s en zelfs tv-programma’s in stereo. Bovendien garandeert deze exclusieve Bose-technologie dat stemmen dicht bij de acteurs op het scherm blijven en niet rechts of links uit de tv komen waar de luidsprekers zitten ®

• Actieve elektronische equalisatie zorgt ervoor dat alle frequenties van het audiospectrum in de juiste verhouding qua helderheid en klank worden weergegeven • Compressie met Digital Dynamic Range zorgt ervoor dat zachte geluiden (vooral spraak) ook bij lagere geluidssterkten hoorbaar blijven terwijl het effect van harde speciale effecten behouden blijft ®

• De technologie in de Acoustimass -module zorgt voor een diepe basweergave zonder hoorbare vervorming. En omdat lage tonen zonder vervorming moeilijk te lokaliseren zijn, kunt u de module bijna overal uit het zicht in uw kamer plaatsen ®

Systeemcomponenten / afmetingen • Bedieningsconsole: 42,1 x 7,7 x 23,7 cm • Acoustimass -module: 20,6 x 33,3 x 55,2 cm ®

• Twee Gemstone ES-luidsprekerarrays: 14,7 x 6,6 x 10,6 cm ®

• Dockstation voor iPod/iPhone: 8,1 x 1,7 x 7,3 cm Kleur luidsprekers / module Zwart of wit

* iPod niet bijgesloten

51


NIEUW! Het Bose Lifestyle 135 home entertainment-systeem Breed en ruimtelijk geluid. Eén slanke luidspreker ®

®

Thuisblijven is het nieuwe uitgaan. Nog nooit eerder konden we thuis

goed uitziet als dat het klinkt. Gelukkig worden hd-tv's steeds dun-

in zulke hoge kwaliteit kijken naar films, sportwedstrijden en televisie-

ner. En slanke soundbarluidsprekers sluiten prima aan bij deze vorm-

programma's en luisteren naar muziek. Hd-technologie en surround

geving. Toch bieden conventionele soundbarsystemen niet de volledi-

sound zijn een integraal onderdeel van de home entertainment-ervaring

ge impact die past bij de prachtige beelden op het scherm. Waarom

geworden. Maar veel systemen passen niet goed in het interieur.

zou u de kans willen lopen om de meeslepende audio-effecten in

Uw huis is tenslotte een afspiegeling van uw persoonlijke stijl.

moderne digitale uitzendingen en dvd's te missen?

Daarom wilt u een elegant en overzichtelijk systeem dat er net zo

Vanaf nu hoeft u niet langer te kiezen tussen geluid en stijl.

52

NIEUW! Het Bose Lifestyle 135 home entertainment-systeem ®

®


Met het Bose Lifestyle 135 home entertainment-systeem kiest u

ervoor dat het systeem niet overheerst in uw interieur. En dankzij de

voor het beste van beide. Het Lifestyle 135-systeem produceert

eenvoudige installatie en toegankelijke bediening is luisterplezier

ruimtelijk geluid dat de hele kamer vult met één zichtbare luidspre-

gegarandeerd.

ker die mooi onder uw tv past. De draadloze Acoustimass -module

Het Bose Lifestyle 135 home entertainment-systeem. Het eerste

kan uit het zicht worden geplaatst. Geniet van meeslepend, levens-

systeem met één luidspreker dat elegant ontwerp combineert met

echt geluid wanneer u naar films, sport en televisie kijkt, naar

rijk, kamervullend geluid.

®

®

®

®

®

®

muziek luistert of videogames speelt. De compacte vormgeving zorgt

53


Geniet van home cinema-geluid voor al uw entertainmentbronnen Het Lifestyle 135-systeem. Voor kwaliteit die bij u past ®

Home cinema-enthousiasten, fanatieke gamers, sportfans en

geen luidsprekers staan. U hoort dus geluid van links of van

muziekliefhebbers kunnen nu allemaal genieten van bioscoopgeluid

rechts komen, maar u ziet slechts één luidspreker onder uw tv.

met Bose -kwaliteit uit een systeem met één slanke luidspreker en

In combinatie met onze exclusieve TrueSpace digitale

een draadloze Acoustimass -module. Een van de technologieën die

signaalverwerking wordt een geluidsveld geproduceerd dat net zo

dit mogelijk maken, is de PhaseGuide radiator- en arraytechnologie.

breed is als uw kamer. En hoewel de indeling van uw kamer het

In de luidsprekerbehuizing zorgen vijf nauwkeurig geplaatste

uitgevoerde geluid beïnvloed, wordt dit gecompenseerd door het

luidsprekerarrays ervoor dat geluid wordt gericht op plaatsen waar

ADAPTiQ audiocalibratiesysteem. Deze geavanceerde, exclusieve

®

®

®

54

®

®

Geniet van home cinema-geluid voor al uw entertainmentbronnen


technologie, analyseert de akoestische eigenschappen van uw kamer

dockstation voor iPhone/iPod en een ingebouwde AM/FM-tuner.

en past vervolgens het Lifestyle 135-systeem automatisch hierop aan.

En het geluid blijft niet beperkt tot slechts één ruimte. Met de

Het systeem is uitgerust met het intelligente integratiesysteem Unify .

geïntegreerde Bose link-technologie kunt u het systeem (draadloos)

Deze Bose -innovatie zorgt ervoor dat u maximaal zes hd-audio- en

uitbreiden naar 14 extra ruimten om overal in huis en zelfs buiten te

-videobronnen eenvoudig kunt aansluiten en bedienen. De universele

luisteren naar uw muziek.

afstandsbediening kunt u automatisch configureren voor bediening

Ervaar de elegantie van een systeem met één luidspreker en het

van vrijwel elk apparaat. Het Lifestyle 135-systeem bevat een

hoogwaardige home cinema-geluid dat u gewend bent van Bose.

®

®

®

®

®

55


Een ongekend elegante oplossing. FlexMount compensatietechnologie van Bose. ™

Omdat u trots bent op uw interieur, wilt u een home entertainment-

systeem moeiteloos op in elk interieur en de draadloze module zorgt

systeem dat hierin past en niet overheerst. Waarom zou u kiezen

voor een strakke aanblik zonder kabels en snoeren.

voor een systeem dat veel ruimte inneemt en beperkte installatie­

Het Lifestyle 135 home entertainment-systeem is uitgerust met een

mogelijkheden heeft? Met de FlexMount compensatietechnologie

exclusieve Bose-technologie waardoor u de luidsprekerarray aan een

van Bose heeft u de vrijheid om uw systeem aan een wand te mon-

wand kunt monteren of plat op een tafel kunt plaatsen zodat deze

teren of op een tafel te plaatsen zonder dat u concessies aan het

nauwelijks opvalt. Welke positie u ook kiest, u geniet altijd van rijk en

geluid hoeft te doen. Dankzij het slanke, elegante ontwerp gaat het

kamervullend geluid. Dit komt omdat de kantelsensoren automatisch

56

Een ongekend elegante oplossing

®


de stand van de luidsprekerarray waarnemen en automatisch het

en kunt u genieten van prachtig home cinema-geluid zonder

geluid hieraan aanpassen. Zo krijgt u het best mogelijke geluid uit een

uw kamer overhoop te halen.

luidspreker die een elegante visuele aanvulling op uw flat­screen-tv

Het Lifestyle 135 home entertainment-systeem met FlexMount ®

vormt. Deze technologie, exclusief van Bose, noemen we FlexMount .

compensatietechnologie en een draadloze Acoustimass -module...

Maar het Lifestyle 135-systeem biedt nog meer elegante oplossingen.

alleen bij Bose.

®

®

Omdat de compacte Acoustimass -module draadloos is, hoeft u ®

niet na te denken over hoe u de andere componenten aansluit

57


NIEUW! Lifestyle 135 home entertainment-systeem ®

NIEUW! Lifestyle 135 home entertainment-systeem ®

Het Bose Lifestyle 135 home entertainment-systeem produceert rijk en ruimtelijk home cinema-geluid uit één zichtbare luidsprekerarray en een compacte, draadloze Acoustimass -module. Exclusieve Bose-technologieën produceren een geluidsveld dat veel breder is dan de fysieke omvang van de luidsprekerarray. Het unieke intelligente integratiesysteem Unify zorgt ervoor dat u moeiteloos het systeem en vrijwel elk aangesloten apparaat kunt bedienen. Het systeem kan met de Bose link-technologie worden uitgebreid tot een oplossing voor geluid door het hele huis of in meerdere kamers. ®

®

®

®

®

Voordelen van dit product • Vol en ruimtelijk home cinema-geluid uit slechts één zichtbare luidspreker • Een compacte Acoustimass -module produceert de bastonen die extra impact geven aan de home cinema-ervaring en de draadloze koppeling van de Acoustimass -module zorgt ervoor dat u geen kabels nodig heeft en uw kamer een opgeruimde aanblik blijft houden • De exclusieve PhaseGuide -geluidsradiatortechnologie zorgt in combinatie met een vijfdelige luidsprekerarray en de geavanceerde digitale signaalverwerking van Bose voor ruimtelijk home cinema-geluid dat tot ver buiten het scherm reikt • TrueSpace signaalverwerkingstechnologie produceert in combinatie met de luidsprekerarray een ruimtelijke geluidsweergave die de hele kamer vult • De elegante luidsprekerarray vormt een visueel aantrekkelijke aanvulling op een flatscreentelevisie en de FlexMount compensatietechnologie garandeert een breed en natuurlijk geluidsveld, ongeacht of de luidsprekerarray aan een wand is gemonteerd of op een tafel is geplaatst • De luidspreker is magnetisch afgeschermd, zodat deze dicht bij een televisie kan worden geplaatst zonder het beeld te beïnvloeden • Eenvoudig te installeren en gebruiken dankzij het exclusieve Unify intelligente integratiesysteem • Het ADAPTiQ audiocalibratiesysteem is een integraal onderdeel van het systeem • Bose link is een integraal onderdeel van het systeem • Twee afzonderlijke bronnen kunnen tegelijkertijd worden afgespeeld in twee of meer ruimten • Met de optionele AL8 draadloze audiolink voor extra ruimtes kunt u eenvoudig overal in huis genieten van muziek met uw Lifestyle -systeem zonder kabels die van kamer naar kamer lopen • Eenvoudig tot wel zes hd-video- en -muziekbronnen aansluiten en bedienen, zoals een Blu-ray Disc speler, digitale ontvanger, gameconsole en uw iPod/iPhone ®

®

®

®

®

Afmetingen in B x H x D

®

58

®

®

NIEUW! Lifestyle 135 home entertainment-systeem ®


• De bedieningsconsole bevat een krachtige AM/FM-tuner met RDS • Met een universele afstandsbediening en handige navigatiemenu's is het systeem zeer eenvoudig te gebruiken • Eenvoudig overal in huis het systeem bedienen, zelfs door muren heen • Automatische verbetering van het videosignaal tot de hoogste resolutie die de televisie aankan via hdmi, inclusief 1080p. • Digitale 5.1-decodering (Dolby /DTS ) levert een nog realistischere weergave van dvd's met een 5.1-codering voor een surround sound-ervaring die de prestaties van een systeem met vijf luidsprekers dicht benadert • Videostage 5 decoderings- en nabewerkingstechnologie genereert en verwerkt automatisch vijf onafhankelijke geluidskanalen voor een volledige surround sound-weergave uit geluidsbronnen zonder 5.1-codering, zoals vhsbanden met een surroundcodering, stereo-cd's en zelfs televisieprogramma's met stereogeluid • Actieve elektronische equalisatie brengt alle uitgangsfrequenties in evenwicht voor een natuurlijke toonbalans en helderheid over het gehele geluidsspectrum • Digital Dynamic Range luidsprekercompressie maakt zachte geluiden hoorbaar (met name dialogen), zelfs bij de laagste luisterniveaus, zonder iets af te doen aan de impact van overdonderende geluidseffecten • De technologie in the Acoustimass -luidspreker stuurt geluid de kamer in via een luchtstroom waarmee rijke, diepe bastonen zonder hoorbare vervorming worden geproduceerd, zodat de Acoustimass -module vrijwel overal in de kamer uit het zicht kan worden geplaatst ®

®

®

®

®

®

Systeemcomponenten/afmetingen • Bedieningsconsole: 42,1 x 7,7 x 23,7 cm • Acoustimass -module: 37,3 x 19,3 x 28,2 cm • Eén luidsprekerarray: 93,5 x 12,4 x 6,1 cm • Connect kit voor iPod/iPhone: 8,1 x 1,7 x 7,3 cm ®

Kleuren Zwart

59


Lifestyle -systeem opties en accessoires ®

Bose SL2 draadloze surround link

Bose connect kit voor iPhone en iPod

Wilt u zonder moeite genieten van sensationele surroundsound? Bose maakt het u gemakkelijk. Wij introduceren de Bose SL2 draadloze surround link. De zender en ontvanger maken kabels naar de achterste surroundluidsprekers overbodig. U kunt genieten van een volle surroundsound zonder bekabeling. De gestroomlijnde vormgeving past uitstekend in uw interieur.

Alles wat u nodig hebt om uw iPhone of iPod af te spelen via een Lifestyle T-Class -systeem of Lifestyle DVD-systeem. Connect kit is compatibel met de meeste iPhone- en iPod-modellen en bevat een dockstation waarmee de iPhone/iPod wordt opgeladen.

®

®

®

Voordelen van dit product • Kabels naar de achterste surroundluidsprekers zijn overbodig • Geluidskwaliteit gelijkwaardig aan bekabeld Bose Lifestyle -systeem ®

®

• Achterste surroundluidsprekers zijn flexibel te plaatsen

®

Tafelstatief (UTS-20) Hoogwaardig statief.

®

Kleuren zwart of wit

Voordelen van dit product • Eenvoudig de muziek op uw iPhone/iPod afspelen via een Lifestyle T-Class of Lifestyle DVD-systeem ®

®

• iPhone/iPod wordt opgeladen wanneer deze op het Bose dockstation is geplaatst ®

• Standaardfuncties van iPhone/iPod bedienen met de afstandsbediening van het systeem Kleur zwart met zilveren afwerking

Systeemcomponenten / afmetingen • Zender: 5,1 x 10,9 x 12,2 cm Ontvanger: 5,1 x 10,9 x 12,2 cm

Vloerstatief (UFS-20) Slanke metalen statieven waarmee u op een elegante manier uw cubeluidsprekers kunt plaatsen en de bedrading kunt wegwerken.

Kleur zwart

Hoogte 97 cm. Kleuren zwart of wit

Muur-/plafondbeugel (UB-20) Hoogwaardige beugel voor bevestiging aan muur of plafond. Voor horizontale en verticale bevestiging van luidsprekers. Kleuren zwart of wit

Bose luidsprekerbeugel voor flatscreen-tv (UBTV-20) ®

Afmetingen in B x H x D

Met deze speciaal ontworpen beugel kunt u de linker- en rechter luidspreker­arrays van Bose moeiteloos bevestigen aan flatscreentelevisies van 26 tot 52 inch. Het handige ontwerp verbergt de kabels en zorgt voor een discrete oplossing voor optimaal luistergenot. Kleur zwart

60

Grootse prestaties, elegantie, eenvoud en uitbreidbaar


Uitbreidingsmogelijkheden van het Lifestyle -systeem ®

Lifestyle SA-3 stereoversterker

Afstandsbediening voor extra zones RC-35S2

U kunt onze krachtigste en meest veelzijdige stereoversterker gebruiken in combinatie met uw Lifestyle -systeem en Bose -luidsprekers. Op die manier kunt u genieten van muziek in andere ruimtes in uw huis en zelfs buiten in open ruimtes.

De Bose RC-35S2 is bedoeld voor gebruik met Lifestyle V-Class -/Lifestyle 235- systemen en geeft u de mogelijkheid om de Lifestyle bedieningsconsole ook buiten de hoofdruimte te bedienen.

®

®

®

Voordelen van dit product • V ol en rijk stereogeluid bij elke geluidssterkte • Grotere betrouwbaarheid van versterker en luidsprekers • Eenvoudige aansluiting op alle Lifestyle -systemen ®

• Onopvallend in elk interieur; kan uit het zicht worden geplaatst • Universele aansluitkabel voor audio

®

®

®

®

®

Voordelen van dit product • Met deze afstandsbediening kunt u andere Bose producten in verschillende ruimten aansturen. ®

• De afstandsbediening werkt door de meeste muren, plafonds en vloeren heen, doordat deze met radiogolven werkt in plaats van infrarood­stralen. Hiermee kunnen tevens de meeste tv-toestellen en video-, kabel- en satelliet­apparatuur worden aangestuurd Kleur zwart

• Lokale bediening van geluidsbronnen Impedantie Geschikt voor luidsprekers van 4 tot 8 ohm

Bose link AL8 draadloze audiolink voor extra ruimtes ®

De eenvoudigste manier om ook in andere kamers van uw huis te genieten van muziek via het Lifestyle systeem, zonder het gebruik van extra kabels. ®

Voordelen van dit product • Via radiografische bediening kunnen met het Lifestyle -systeem twee aparte audiostreams worden verzonden naar andere kamers, zonder het gebruik van extra, kostbare kabels ®

• De AL8-zender en de AR1-ontvanger werken door de meeste muren en vloeren heen, tot een afstand van 24 meter • De AR1-ontvangers (afzonderlijk leverbaar) kunnen in zeven extra kamers worden geplaatst zodat u draadloze audiostreams kunt verzenden via slechts één AL8-zender • Het FreeField transmissiecircuit van Bose beperkt interferentie van apparaten zoals draadloze telefoons en van draadloze internetverbindingen. Bovendien wordt dankzij deze technologie de echo van draadloze signaalweergave in andere kamers aanzienlijk teruggebracht ®

Nominaal vermogen 2 x 100 Watt (IEC) Systeemcomponenten / afmetingen • Versterker: 36 x 10,7 x 13,8 cm

Systeemcomponenten / afmetingen • AL8-zender: 7,6 x 15,2 x 15,2 cm

Kleur zwart

• AR1-ontvanger: 7,6 x 15,2 x 15,2 cm Kleur zwart

Personal music center ®

Het Personal music center is onze meest geavanceerde afstandsbediening voor Bose-uitbreidingen. ®

Lifestyle SA-2 stereoversterker ®

®

U kunt deze hoogwaardige stereoversterker in combinatie met uw Lifestyle -systeem en Bose -luidsprekers gebruiken om het muziekbereik uit te breiden naar een extra ruimte in huis, of zelfs naar buiten ®

®

Voordelen van dit product • Vol en rijk stereogeluid bij elke geluidssterkte • Grotere betrouwbaarheid van versterker en -luidsprekers • Eenvoudige aansluiting op alle Lifestyle -systemen ®

Tweede zone uitbreiding vereist een additionele afstandsbediening

Voordelen van dit product • Met deze afstandsbediening kunt u andere Bose producten in verschillende ruimten aansturen.

• Onopvallend in elk interieur; kan uit het zicht worden geplaatst

• Hiermee worden gegevens naar het Lifestyle systeem verzonden en worden status­gegevens ontvangen ®

• Een LCD-scherm met achtergrondverlichting • De afstandsbediening werkt door de meeste muren, plafonds en vloeren heen, doordat deze met radiogolven werkt in plaats van infrarood­stralen. Hiermee kunnen tevens de meeste tv-toestellen en video-, kabel- en satelliet­apparatuur worden aangestuurd

• Universele aansluitkabel voor audio

• Muurbeugel voor het Personal music center optioneel verkrijgbaar

Impedantie Geschikt voor luidsprekers van 4 tot 8 ohm

Kleur wit

®

Nominaal vermogen 2 x 40 Watt (IEC) Systeemcomponenten / afmetingen • Versterker: 36 x 9 x 13,8 cm Kleur zwart

61


Uitbreiding binnenshuis: Bose luidsprekersysteem- en luidsprekeropties ®

Lifestyle homewide actief luidsprekersysteem

Virtually Invisible 791-luidsprekers

Lifestyle RoomMate actief luidsprekersysteem

Het Lifestyle homewide actieve luidspreker­systeem brengt het eersteklasgeluid van uw Lifestyle systeem naar een tweede ruimte met Jewel Cube luidsprekerarrays, ADAPTiQ audiocalibratiesysteem en Acoustimass -module.

Onze beste Virtually Invisible inbouwluidsprekers. Voordelen van dit product • Geniet van Bose kwaliteitsgeluid uit luidsprekers die kunnen worden ingebouwd in uw plafond

Voordelen van dit product • De Jewel Cube luidsprekerarrays leveren ruimtelijk geluid

• Bose Stereo Everywhere luidsprekers hebben een ruimtelijker en voller geluid dan conventionele inbouwluidsprekers, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor muziek en home cinema

Met het complete Lifestyle RoomMate -systeem kunnen eigenaars van het Lifestyle -systeem ook in andere kamers van hun huis genieten van het systeem. De compacte vormgeving het kamervullende geluid en Bose link maken dit systeem tot de ideale aanvulling op uw Lifestyle -systeem – voor elke keuken, studeerkamer of slaapkamer waarin u wilt genieten van het kwaliteitsgeluid van Bose.

®

®

®

®

®

®

®

®

• Het ADAPTiQ audiocalibratiesysteem past het geluid aan uw kamer aan ®

•D  e uit het zicht te plaatsen Acoustimass -module levert krachtige lage tonen ®

• Wordt geleverd in één handige doos • Met Bose link hebt u toegang tot uw muziek vanuit een andere kamer ®

• Optionele AL8 draadloze audio link voor extra kamers maakt draadloze uitbreiding mogelijk •D  e compacte en kleine luidprekers passen perfect in uw interieur

®

®

®

®

®

®

®

®

• Eenvoudige installatie. Vier klemmen zetten de luidsprekers vast in het plafond, waarna de grill eenvoudig op de juiste plek kan worden gedraaid • Overdraagbare garantie van vijf jaar Systeemcomponenten / afmetingen • Luidsprekergrill inclusief afwerkrand met een doorsnede van 25,4 cm en een inbouwdiepte van 12 cm. Vereiste diameter voor gat in plafond: 21,9 cm. Kleur wit

Systeemcomponenten / afmetingen • Twee Jewel Cube luidsprekerarrays: elk 5,6 x 11,2 x 8,3 cm ®

• Acoustimass -module: 20,6 x 33,3 x 55,2 cm ®

Kleuren zwart of wit

®

®

Voordelen van dit product • De compacte behuizing neemt zeer weinig ruimte in beslag en past bij elk interieur • Met de dempingssensor op het aanraakpaneel aan de voorkant van het systeem kunt u het geluid eenvoudig dempen wanneer de afstands­bediening buiten bereik is • Het systeem is voorzien van lokale broningang zodat u kunt luisteren naar audio via een lokale bron, zoals een televisie of mp3-speler, met het kwaliteitsgeluid van Bose • Actieve elektronische niveauregeling zorgt voor een egale luidsprekerweergave en biedt een natuurlijke toonbalans en optimale helderheid over het gehele geluidsspectrum • Het systeem is magnetisch afgeschermd zodat u het in de buurt van de televisie kunt plaatsen zonder de beeldkwaliteit nadelig te beïnvloeden • RoomMate muurbeugel (RWB-1) optioneel verkrijgbaar ®

Systeemcomponenten / afmetingen • Lifestyle RoomMate actief luidsprekersysteem: 30,3 x 16,9 x 9,7 cm ®

Afmetingen in B x H x D.z Tweede zone uitbreiding vereist een additionele afstandsbediening

Kleuren grafiet of wit

3·2·1 GS DVD home entertainment-systeem Het 3·2·1 GS DVD home entertainment-systeem is uitgerust met Bose link, waarmee het systeem kan worden aangesloten op een Lifestyle -systeem en zo onderdeel wordt van een systeem dat is uit te breiden naar meerdere ruimten. ®

®

®

®

Het Bose 3 2 1 GS-systeem biedt een uitstekende home cinema-ervaring uit slechts twee luidspreker­ arrays en een Acoustimass -module die vrijwel overal uit het zicht kan worden geplaatst. Dit systeem is eenvoudig te installeren en laat u optimaal genieten van home entertainment zonder een wirwar van kabels door de hele kamer. ®

®

®

Wilt u meer informatie over dit bekroonde product? Ga naar pagina 73.

62

Grootse prestaties, elegantie, eenvoud en uitbreidbaar

®


Uitbreiding buitenshuis: Bose weerbestendige luidsprekers ®

251 luidsprekers

151 luidsprekers

FreeSpace 51 luidsprekers

Ons vlaggenschip onder de luidsprekers die buiten worden gebruikt.

Monteerbare buitenluidsprekers van hoge kwaliteit.

Hoogwaardige luidsprekers voor gebruik buiten, voor plaatsing in de grond of elders.

®

Voordelen van dit product • L agetonenbehuizing met meerdere kamers voor diepe, rijke lage tonen • Articulated Array luidsprekerontwerp voor brede, gelijkmatige distributie van geluid • Betrouwbaar onder de zwaarste omstandigheden • Overdraagbare garantie van vijf jaar Kleuren zwart of wit

Voordelen van dit product • De veelzijdige luidsprekers kunnen horizontaal of verticaal worden gemonteerd • Articulated Array luidsprekerontwerp voor brede, gelijkmatige distributie van geluid

®

Voordelen van dit product • “Full-range” geluid horizontaal en verticaal gelijkmatig gedistribueerd • Betrouwbaar onder de zwaarste omstandigheden

• Betrouwbaar onder de zwaarste omstandigheden

• Vormt één geheel met de omgeving

• Overdraagbare garantie van vijf jaar

• Overdraagbare garantie van vijf jaar

Kleuren zwart of wit

Kleur groen

131 luidsprekers Hoogwaardige inbouwluidsprekers voor gebruik binnen en buiten. Voordelen van dit product • Levensecht geluid uit een kleine behuizing • Betrouwbaar onder de zwaarste omstandigheden • Overdraagbare garantie van vijf jaar

Afmetingen in B x H x D

Kleur wit

63


Bouw een Lifestyle -systeem in uw huis Bose professioneel installatiesysteem ®

®

De afgebeelde wandplaten kunnen qua uiterlijk afwijken. Vraag uw geautoriseerde Bose -dealer om details. ®

Denkt u aan renovatie of uitbreiding, of is uw nieuwe huis of

ervoor dat het systeem kan worden ingebouwd in de constructie

appartement nog in aanbouw, dan is ons professionele installatie­

van uw huis of appartement. Dit is dus ook de perfecte gelegenheid

systeem ideaal voor u. Het professionele installatiesysteem zorgt

om na te denken over de installatie van een geluidssysteem door

ervoor dat een Bose Lifestyle -systeem volledig in uw huis wordt

uw hele huis, binnen en buiten, in plaats van in één ruimte. Dankzij

geïntegreerd, waardoor Bose link optimaal kan worden benut.

Bose link kunt u het Lifestyle -systeem via SA-2 of SA-3 stereo­

Onze professionele adviseurs bespreken uw specifieke wensen,

versterkers aansluiten op stereo- en buitenluidsprekers van Bose in

passen het geluidssysteem aan uw behoeften aan en zorgen

maximaal 14 ruimten, met zelfstandige volumeregeling.

®

®

®

64

Bouw een Lifestyle -systeem in uw huis ®

®

®


Zo kunt u weldra genieten van een nieuwe dimensie in home

systeem van Bose zorgt ervoor dat de kabels van het Lifestyle -

entertainment, met een voor uw gemak ontworpen, bij elk interieur

systeem uit het zicht kunnen worden ge誰nstalleerd, met als

passend systeem voor meerdere ruimten. Wandcontactdozen voor

resultaat een fantastisch geluid zonder dat het interieur van

bron- en bestemmingsaansluiting kunnen zo dicht mogelijk bij de

uw huis wordt aangetast.

plaats van gebruik worden ge誰nstalleerd. Zichtbare kabels worden tot een minimum beperkt. Aansluitingen worden gemakkelijker en betrouwbaarder dan ooit tevoren. Het professionele installatie足

65


Drie kabels

Twee luidsprekers

Eén compact systeem

Prestaties en eenvoud samengebracht Films en muziek komen tot leven Maak kennis met het 3·2·1 GSX DVD home entertainment-systeem van Bose ®

66

Bose 3·2·1 GSX DVD home entertainment-systeem ®

®


door Bose. Na uitgebreid onderzoek op het gebied van de psycho-

De 3·2·1 GSX is onze trots op het gebied van de 3·2·1 -systemen en is uitgerust met het intelligente weergavesysteem uMusic +, een

akoestiek – de wetenschap van het horen – en de digitale signaal­

noviteit van Bose die het luisteren naar uw muziek­verzameling nog

verwerkingstechnologie hebben we bereikt wat voor onmogelijk

aangenamer maakt. Hoe? Lees pagina 87 en ontdek het zelf.

werd gehouden: een geluidservaring als in de bioscoop uit slechts

De sensatie van home cinema... Nu met een revolutionaire

twee zichtbare luidsprekers en een uit het zicht te plaatsen

benadering voor muziekweergave. Het 3·2·1 GSX-systeem is

Acoustimass -module.

de complete entertainment­oplossing voor het hele gezin.

Het 3·2·1 -concept voor home cinema is bedacht en ontwikkeld ®

®

®

®

®

®

Het 3·2·1 -concept van Bose wordt veelvuldig geprezen door zowel ®

recensenten als thuisgebruikers. Het succes? Een geluidssysteem dat bescheiden is qua vorm­geving, economisch qua ruimtegebruik en zo eenvoudig is te installeren dat u het in nog geen 15 minuten speelklaar heeft aangesloten. Maar dit is nog niet alles. Kies een dvd of andere audiobron, ga lekker achteroverzitten en bereid u voor op de verrassing. U zult uw oren bijna niet geloven: een overtuigende bioscoop­geluids­ervaring zonder het gebruik van achter- en centerluid­sprekers. En dus zonder kabels van voor naar achter door de kamer.

67


Home cinema uit slechts twee zichtbare luidsprekers en een uit het zicht te plaatsen basmodule Het Bose 3·2·1 GSX-systeem levert home cinema zonder uw kamer vol te zetten met apparatuur ®

68

®

Bose 3·2·1 GSX DVD home entertainment-systeem ®

®


Start een dvd en stap in een geheel nieuwe wereld van home

Met de hdmi-uitgang is het nu nog eenvoudiger om uw hdtv aan te

entertainment. Geluid van links en van rechts, spraak in het midden

sluiten. Het 3·2·1 GSX-systeem kan dvd’s upscalen naar full hd

en de dynamische geluidseffecten van actiescènes. En dat met

(1080p) voor betere beeldkwaliteit. Kijk naar een sciencefictionfilm

slechts twee zichtbare luidsprekers waarmee een gesimuleerde

met een 3·2·1 GSX DVD home entertainment-systeem van Bose en

surroundsound wordt gerealiseerd.

u zou wel eens het gevoel kunnen krijgen dat u moet vluchten voor

De 3·2·1 GSX-systemen zijn uitgevoerd met de in de VS gepatenteerde

buitenaardse wezens.

Gemstone luidsprekerarrays. De Neodymium-Iron-Boron-magneten

U zult dan in elk geval niet verstrikt raken in een wirwar van luid­

in deze bijzonder compacte luidsprekers zorgen voor de energie die

sprekers, kabels en apparatuur.

®

®

®

®

nodig is om met een uiterst compacte luidsprekerconus een hoge geluidsdruk te produceren. Deze luidsprekers, die zijn voorzien van onze nieuwe TrueSpace digitale surroundverwerking, leveren een ®

ruimtelijk, rijk en vol geluid waarmee uw dvd’s en televisie­ programma’s tot leven komen. Er is een universele afstandsbediening beschikbaar zodat u het systeem en de meeste basisfuncties van de televisie en andere externe bronnen eenvoudig kunt bedienen. Het compactere media­ center met een groter en duidelijker display past in elk interieur.

69


Het 3·2·1 GSX-systeem van Bose haalt het beste uit uw muziek met uMusic +, ons intelligente weergavesysteem Het slaat uw muziek op, leert uw voorkeuren en speelt wat u wilt ®

®

70

Bose 3·2·1 GSX DVD home entertainment-systeem ®

®


Start uw favoriete muziek en en sluit uw ogen. Meteen lijkt het

Wanneer u nummers selecteert die u wilt afspelen, houdt uMusic +

alsof u in de concertzaal zit. Geluid klinkt altijd ruimtelijk, vol,

bij welke nummers u wel en niet leuk vindt en leert het uw muziek­

uitgebalanceerd en levensecht , of u nu luistert naar een cd of naar

voorkeuren kennen. Hierdoor kan het systeem na verloop van tijd

de ingebouwde AM/FM‑tuner. Elke subtiele overgang in de muziek

muziek voor u selecteren en automatisch uw favoriete nummers

klinkt exact zoals de muzikant deze bedoeld heeft. De meeste

afspelen, nummers voorstellen die u mogelijk ook leuk zult vinden

conventionele home entertainment-systemen leveren filmgeluid

en u opnieuw laten kennismaken met die langvergeten pareltjes uit

van een acceptabele kwaliteit, met extra bastonen, maar laten

uw muziek­verzameling. Zoals een persoonlijke radiostation.

®

het vaak afweten als het op stereomuziek aankomt. Bose heeft hierop een antwoord. Het luisteren naar muziek speelt een

Opgeslagen muziek van het uMusic + intelligente weergavesysteem?

belangrijke rol in het dagelijks leven. Daarom hebben we onze

Muziek op een cd of op de radio? Een film op dvd of televisie?

3·2·1 -systemen zo ontworpen dat u en uw gezinsleden optimaal

Met slechts drie kabels, twee zichtbare luidsprekers, basmodule

kunnen genieten van muziek.

en één mediacenter vormt het 3·2·1 GSX-systeem de complete

®

®

®

En dat is nog niet alles. Het 3·2·1 GSX-systeem bevat het intelligente weergavesysteem uMusic +. Dit systeem slaat uw ®

entertainmentoplossing voor het hele gezin.

®

huidige muziek-verzameling op in het mediacenter en sorteert de muziek op basis van negen voorkeurscategorieën die u zelf kunt instellen. Zo hebt u slechts één systeem nodig voor de uiteenlopende muziekverzamelingen van u en uw gezinsleden.

71


3·2·1 DVD home entertainment-systemen ®

Accessoires 3·2·1 GSX DVD home entertainment-systeem ®

Het hoogwaardige Bose 3·2·1 GSX DVD home entertainment-systeem is voorzien van ons innovatieve intelligente weergavesysteem uMusic +. Op het systeem kunnen de gegevens van wel 200 uur aan muziek-cd’s en mp3’s worden opgeslagen. Het systeem leert uw voorkeuren en speelt uw favoriete muziek af. Het 3·2·1 GSX-systeem biedt een home cinema-ervaring met slechts twee Gemstone luidspreker­arrays en een eenvoudig uit het zicht te plaatsen Acoustimass -module. De installatie is uiterst eenvoudig: u hoeft slechts drie kabels aan te sluiten, zoals wordt uitgelegd op de setup-disk. Met het 3·2·1 GSX-systeem kunt u pas echt genieten van films en televisie. Bovendien profiteert u van de voordelen van het weergave­­systeem uMusic +. Alleen verkrijgbaar via Bose ®

®

®

®

®

®

®

®

Bose connect kit voor iPhone en iPod ®

Alles wat u nodig hebt om de muziek op uw iPhone of iPod af te spelen via een 3·2·1 DVD-systeem. De connect kit is compatibel met de meeste iPhone- en iPod-modellen en bevat een dockstation waarmee de iPhone/iPod wordt opgeladen. ®

Voordelen van dit product • Een unieke combinatie van het VS gepatenteerde Gemstone luidsprekerontwerp en de TrueSpace signaalverwerking stelt het 3·2·1 GSX-systeem in staat om een verbeterde surroundsound-beleving te creëren uit slechts twee zeer compacte luidsprekers en een uit het zicht te plaatsen basmodule ®

®

®

• Het geavanceerde mediacenter omvat een tuner, een cd/dvd-speler, versterkers, een equalizer en drie extra ingangen voor externe apparatuur – en dat alles vanuit een enkele elegante eenheid voor het weergeven van dvd-video, AM/FM met RDS, cd, cd-r/rw en mp3 op cd • Het geïntegreerde systeemontwerp biedt eenvoud en prestaties in een systeem dat ontworpen is om alle elementen (mediacenter, luidsprekers en Acoustimass -module) harmonisch te laten samenwerken ®

Voordelen van dit product • Eenvoudig de muziek op uw iPhone/ iPod afspelen via een 3·2·1 DVDsysteem

• U hebt slechts drie kabels en een voedingskabel nodig om het systeem te installeren • Het intelligente weergavesysteem uMusic + is een integraal onderdeel van het systeem. Voor de opslag en het beheer van ca. 200 uur muziek van cd’s en mp3’s en biedt uitgebreide playlist functionaliteit ®

®

• iPhone/iPod wordt opgeladen wanneer deze op het Bose dockstation is geplaatst

• hdmi-uitgang. Kan dvd’s upscalen naar full hd (1080p) voor betere beeldkwaliteit

• Standaardfuncties van iPhone/iPod bedienen met de afstandsbediening van het systeem

• Via Bose link kunt u verbinding maken met een compatibel Lifestyle -systeem zodat uw dvd-systeem onderdeel wordt van een home entertainment netwerk

®

• In de Gemstone -luidsprekers bevinden zich Neodymium-Iron-Boron-magneten die de kracht leveren (10x zoveel als andere magneten) om een hoge geluidsdruk met een uiterst kleine luidsprekerconus te produceren ®

®

®

• Met een gebruiksvriendelijke, programmeerbare universele afstandsbediening met infraroodstraal kunt u de meeste basisfuncties van uw televisie, videobron (bijvoorbeeld kabelapparatuur of satellietontvanger) in combinatie met uw dvd-systeem bedienen

Kleur zwart met zilveren afwerking

• De luidsprekerarrays zijn magnetisch afgeschermd, zodat ze dicht bij een televisie kunnen worden geplaatst zonder het beeld te beïnvloeden • Digitale 5.1-decodering (Dolby /DTS ) biedt extra realistische weergave vanaf 5.1-gecodeerde dvd’s voor een surround­geluidservaring met een prestatie die nauwelijks onderdoet voor die van een systeem met vijf luidsprekers ®

®

• Videostage 5 decoderings- en nabewerkingstechnologie genereert en verwerkt automatisch niet minder dan vijf onafhankelijke audiokanalen van niet-5.1-bronnen, inclusief surroundgecodeerde vhs-banden, stereo-cd’s en zelfs tv-programma’s in stereo. Bovendien garandeert deze exclusieve Bose-technologie dat stemmen dicht bij de acteurs op het scherm blijven en niet rechts of links uit de tv komen waar de luidsprekers zitten ®

• Automatische klankregeling zorgt voor de juiste aanpassingen om muziek of filmgeluid te optimaliseren, zodat films volledig tot hun recht komen en muziek natuurlijk klinkt

Bose luidsprekerbeugel voor flatscreen-tv (UBTV-20) ®

• Compressie met Digital Dynamic Range zorgt ervoor dat zachte geluiden (vooral spraak) ook bij lagere geluids­ sterkten hoorbaar blijven terwijl het effect van harde speciale effecten behouden blijft ®

Met deze speciaal ontworpen beugel kunt u de linker- en rechter luidspreker­ arrays van Bose moeiteloos bevestigen aan flatscreentelevisies van 26 tot 52 inch. Het handige ontwerp verbergt de kabels en zorgt voor een discrete oplossing voor optimaal luistergenot.

• De technologie in de Acoustimass -module zorgt voor een diepe basweergave zonder hoorbare vervorming. En omdat lage tonen zonder vervorming moeilijk te lokaliseren zijn, kunt u de module bijna overal uit het zicht in uw kamer plaatsen ®

Systeemcomponenten / afmetingen • Mediacenter: 34,9 x 8,3 x 25,4 cm • Acoustimass -module: 22,2 x 36,7 x 48,5 cm ®

Luidsprekerbeugel voor flatscreentelevisies (UBTV-20)

• Gemstone luidsprekerarrays: 14 x 6,4 x 10,5 cm

Kleur zwart

Kleur Gemstone luidsprekerarrays Zilver of grafiet

®

Afmetingen in B x H x D

®

72

Kleur module & mediacenter Grafiet grijs

Kwaliteit en eenvoud ontmoeten elkaar met slechts twee zichtbare luidsprekers


De 3·2·1 GS en 3·2·1 GSX DVD home entertainment-systemen zijn onderdeel van de product­­serie FreeStyle home cinema-systemen. ®

®

®

3·2·1 GS DVD home entertainment-systeem ®

Het Bose 3·2·1 GS-systeem is duidelijk onder­scheidend. De home cinema-ervaring die het biedt benadert die van een premium vijfluidsprekersysteem. Dat resultaat wordt bereikt met twee Gemstone luidspreker­arrays – die ook nog eens de helft kleiner zijn dan de originele 3·2·1 -luidsprekerarrays – en een uit het zicht te plaatsen Acoustimass -module. En de installatie van het systeem is uiterst eenvoudig: u sluit de drie kabels aan, steekt de stekker in het stopcontact en met de setup-disk stelt u het systeem stap voor stap in ®

®

®

®

®

Voordelen van dit product • Een unieke combinatie van het VS gepatenteerde Gemstone luidsprekerontwerp en de TrueSpace signaal­ verwerking stelt het 3·2·1 GS-systeem in staat om een verbeterde surroundsound-beleving te creëren uit slechts twee zeer compacte luidsprekers en een uit het zicht te plaatsen basmodule ®

®

®

• Het geavanceerde mediacenter omvat een tuner, een cd/dvd-speler, versterkers, een equalizer en drie extra ingangen voor externe apparatuur – en dat alles vanuit een enkele elegante eenheid voor het weergeven van dvd-video, AM/FM met RDS, cd, cd-r/rw en mp3 op cd • Het geïntegreerde systeemontwerp biedt eenvoud en prestaties in een systeem dat ontworpen is om alle elementen (mediacenter, luidsprekers en Acoustimass -module) harmonisch te laten samenwerken

Muur-/plafondbeugel (UB-20) Hoogwaardige beugel voor bevestiging aan muur of plafond. Voor horizontale en verticale bevestiging van luidsprekers. Kleuren zwart of zilver

®

• U hebt slechts drie kabels en een voedingskabel nodig om het systeem te installeren • hdmi-uitgang. Kan dvd’s upscalen naar full hd (1080p) voor betere beeldkwaliteit • In de Gemstone -luidsprekers bevinden zich Neodymium-Iron-Boron-magneten die de kracht leveren (10x zoveel als andere magneten) om een hoge geluidsdruk met een uiterst kleine luidsprekerconus te produceren ®

• Via Bose link kunt u verbinding maken met een compatibel Lifestyle -systeem zodat uw dvd-systeem onderdeel wordt van een home entertainment-netwerk ®

®

• Met een gebruiksvriendelijke, programmeerbare universele afstandsbediening met infraroodstraal kunt u de meeste basisfuncties van uw televisie, videobron (bijvoorbeeld kabelapparatuur of satellietontvanger) in combinatie met uw dvd-systeem bedienen • De luidsprekerarrays zijn magnetisch afgeschermd, zodat ze dicht bij een televisie kunnen worden geplaatst zonder het beeld te beïnvloeden • Digitale 5.1-decodering (Dolby /DTS ) biedt extra realistische weergave vanaf 5.1-gecodeerde dvd’s voor een surroundgeluidservaring met een prestatie die nauwelijks onderdoet voor die van een systeem met vijf luidsprekers ®

Tafelstatief (UTS-20) Hoogwaardig statief.

®

Kleuren zwart of zilver

• Videostage 5 decoderings- en nabewerkingstechnologie genereert en verwerkt automatisch niet minder dan vijf onafhankelijke audiokanalen van niet-5.1-bronnen, inclusief surround-gecodeerde vhs-banden, stereo-cd’s en zelfs tv-programma’s in stereo. Bovendien garandeert deze exclusieve Bose-technologie dat stemmen dicht bij de acteurs op het scherm blijven en niet rechts of links uit de tv komen waar de luidsprekers zitten ®

• Automatische klankregeling zorgt voor de juiste aanpassingen om muziek of filmgeluid te optimaliseren, zodat films volledig tot hun recht komen en muziek natuurlijk klinkt • Compressie met Digital Dynamic Range zorgt ervoor dat zachte geluiden (vooral spraak) ook bij lagere geluidssterkten hoorbaar blijven terwijl het effect van harde speciale effecten behouden blijft ®

• De technologie in de Acoustimass -module zorgt voor een diepe basweergave zonder hoorbare vervorming. En omdat lage tonen zonder vervorming moeilijk te lokaliseren zijn, kunt u de module bijna overal uit het zicht in uw kamer plaatsen ®

Systeemcomponenten / afmetingen • Mediacenter: 34,9 x 8,3 x 25,4 cm • Acoustimass -module: 22,2 x 36,7 x 48,5 cm ®

• Gemstone luidsprekerarrays: 14 x 6,4 x 10,5 cm

Vloerstatief (UFS-20) Slanke metalen statieven waarmee u op een elegante manier uw cube luidsprekers kunt plaatsen en de bedrading kunt wegwerken.

®

Kleur Gemstone -luidsprekerarrays Zilver of grafiet

Hoogte: 97 cm.

®

Kleuren zwart of zilver

Kleur module en mediacenter Grafiet grijs

73


NIEUW! Het CineMate 1 SR digitaal home cinema-luidsprekersysteem Verrijk uw hdtv-ervaring zonder concessies aan geluid of stijl 速

74

NIEUW! Het CineMate 1 SR digitaal home cinema-luidsprekersysteem 速


Met een hd-televisie geniet u van sublieme kwaliteit met fenomenale

Luister zelf naar het CineMate 1 SR digitaal home cinema-

helderheid en detail. Nog nooit beleefde u een film zo intens. Bij

luidsprekersysteem en ontdek een systeem dat uw kamer vult

sportwedstrijden lijkt het wel alsof u op de tribune zit. Maar hoe zit

met geluid en niet met apparatuur.

®

het met de geluidskwaliteit? Hoe goed de luidsprekers van uw hdtv ook zijn, past het geluid wel bij de spectaculaire beelden op het scherm? En kunt u de sensationele audio-effecten in digitale uitzendingen en op de meeste dvd's wel echt horen en voelen? Nu is er een systeem waarmee u alles uit films, sportwedstrijden, muziek en games haalt. Geniet van meeslepend home cinema-geluid zonder een wirwar van kabels en een overvolle kamer met luidsprekers. Deze gebruiksvriendelijke Bose -soundbar van de volgende generatie ®

kan op een tafel worden geplaatst of eenvoudig aan een wand worden gemonteerd. Met slechts één zichtbare zicht luidspreker en een draadloze Acoustimass -module die gemakkelijk uit zicht het kan ®

worden geplaatst, gaat dit systeem moeiteloos op in uw interieur. U ziet één slanke luidspreker die mooi onder uw televisie past. U hoort breed, ruimtelijk geluid dat precies is afgestemd op de kamer.

75


Een kamer vol geluid. E辿n zichtbare luidspreker Het CineMate 1 SR digitaal home cinemaluidsprekersysteem met PhaseGuide -technologie 速

76

NIEUW! Het CineMate 1 SR digitaal home cinema-luidsprekersysteem 速


U wilt dus home cinema waarvoor u geen plaats hoeft te maken?

luidsprekerarray aan een wand kunt monteren op een onopvallende

Met het Bose CineMate 1 SR digitaal home cinema-luidspreker­

wijze die goed aansluit bij het slanke profiel van uw tv, of plat op

systeem krijgt u een geluidsveld dat zo breed is als de kamer, uit

een tafel kunt plaatsen zodat deze nauwelijks opvalt. Welke positie

slechts één slanke luidspreker. Het systeem is eenvoudig en vereist

u ook kiest, u geniet altijd van rijk en kamervullend geluid.

slechts één verbinding tussen de luidspreker en de televisie. Sluit

De compacte, draadloze Acoustimass -module levert de emotionele

het systeem aan, zet uw favoriete film op een geniet van ruimtelijk

impact die u kent uit de bioscoop. En omdat de module draadloos

home cinema-geluid – mogelijk gemaakt door een combinatie van

is, kunt u deze eenvoudig uit het zicht plaatsen. Ook maakt het niet

exclusieve Bose-technologieën. In de luidspreker­behuizing vormen

uit welk interieur uw kamer heeft: het ADAPTiQ audiocalibratie­

vijf nauwkeurig geplaatste luidsprekers een array.

systeem past het geluid aan de unieke afmetingen, vorm en

®

®

Deze array wordt gecombineerd met de exclusieve TrueSpace

®

®

®

inrichting van de kamer aan voor de best mogelijke prestaties.

digitale signaalverwerking en een Bose-innovatie met de naam

Het CineMate 1 SR digitaal home cinema-luidsprekersysteem met

PhaseGuide radiator- en arraytechnologie. Gezamenlijk richten

exclusieve Bose-technologieën – voor het geluid dat u wilt, zonder

ze het geluid op specifieke plaatsen in de kamer waar geen

concessies aan uw interieur.

®

®

luidsprekers staan. U hoort dus geluid van links komen... of van rechts... maar u ziet slechts één luidspreker onder uw tv. Maar er zijn nog meer prachtige combinaties van prestaties en design. Het CineMate 1 SR digitaal home cinema-luidsprekersysteem is ®

uitgerust met exclusieve Bose-technologieën waardoor u de

77


NIEUW! CineMate 1 SR digitaal home cinema-luidsprekersysteem ®

CineMate 1 SR digitaal home cinema-luidsprekersysteem ®

Het Bose CineMate 1 SR digitaal home cinema-luidsprekersysteem produceert rijk en ruimtelijk home cinema-geluid uit één zichtbare luidsprekerarray en een compacte, draadloze Acoustimass -module. Exclusieve Bose-technologieën produceren een geluidsveld dat veel breder is dan de fysieke omvang van de luidsprekerarray ®

®

®

Voordelen van dit product • Vol en ruimtelijk home cinema-geluid uit slechts één zichtbare luidspreker • Een compacte Acoustimass -module produceert de bastonen die extra impact geven aan de home cinema-ervaring, en de draadloze koppeling van de Acoustimass -module zorgt ervoor dat u geen kabels nodig heeft en uw kamer een opgeruimde aanblik blijft houden ®

®

• De exclusieve PhaseGuide -radiatortechnologie zorgt in combinatie met een vijfdelige luidsprekerarray en de geavanceerde digitale signaalverwerking van Bose voor ruimtelijk home cinema-geluid ®

• TrueSpace signaalverwerkingstechnologie produceert in combinatie met de luidsprekerarray een geluidsweergave die de hele kamer vult ®

• De elegante luidsprekerarray vormt een visueel aantrekkelijke aanvulling op een flatscreentelevisie en de FlexMount compensatietechnologie garandeert een breed en natuurlijk geluidsveld, ongeacht of de luidsprekerarray aan een wand is gemonteerd of op een tafel is geplaatst • De luidspreker is magnetisch afgeschermd, zodat deze dichtbij bij een televisie kan worden geplaatst zonder het beeld te beïnvloeden • Het ADAPTiQ audiocalibratiesysteem is een integraal onderdeel van het systeem ®

• Dankzij het SmartSource ingangsselectiesysteem geniet u altijd van de best mogelijke geluidkwaliteit en lopen beeld en geluid synchroon

Dimensions are in W x H x D

78

• Met de bijgeleverde universele infraroodafstandsbediening kunt u zowel het CineMate 1 SR- systeem bedienen als de meeste apparatuur die op uw televisie is aangesloten ®

• Digitale 5.1-decodering (Dolby /DTS ) levert een nog realistischere weergave van dvd's met een 5.1-codering voor een surround sound-ervaring die de prestaties van een systeem met vijf luidsprekers dicht benadert ®

®

NIEUW! Het CineMate 1 SR digitaal home cinema-luidsprekersysteem ®


• Videostage 5 decoderings- en nabewerkingstechnologie genereert en verwerkt automatisch vijf onafhankelijke geluidskanalen voor een volledige surround sound-weergave uit geluidsbronnen zonder 5.1-codering, zoals vhs-banden met een surroundcodering, stereo-cd's en zelfs televisieprogramma's met stereogeluid ®

• De automatische klankregeling zorgt voor optimale equalisatie waardoor films indrukwekkend klinken en muziek levensecht wordt weergegeven • Actieve elektronische equalisatie brengt alle uitgangsfrequenties in evenwicht voor een natuurlijke toonbalans en helderheid over het gehele geluidsspectrum • Digital Dynamic Range luidsprekercompressie maakt zachte geluiden hoorbaar (met name dialogen), zelfs bij de laagste luisterniveaus, zonder iets af te doen aan de impact van overdonderende geluidseffecten ®

• De technologie in the Acoustimass -luidspreker stuurt geluid de kamer in via een luchtstroom waarmee rijke, diepe bastonen zonder hoorbare vervorming worden geproduceerd, zodat de draadloze Acoustimass -module vrijwel overal in de kamer uit het zicht kan worden geplaatst ®

®

Systeemcomponenten/afmetingen • Acoustimass -module: 37,3 x 19,3 x 28,2 cm ®

• Eén luidsprekerarray: 93,5 x 12,4 x 6,1 cm Kleuren Zwart

79


Bose CineMate GS digitaal home cinema-luidsprekersysteem De eenvoudigste manier om home cinema-geluid van Bose toe te voegen aan uw hd-televisie 速

80

CineMate GS digitaal home cinema-luidsprekersysteem 速


Met een hd-televisie geniet u van sublieme kwaliteit met

gesloten, zoals een dvd-speler of kabel-/satellietontvanger.

fenomenale helderheid en detail. Nog nooit beleefde u een film

Met de universele afstands­bediening kunt u eenvoudig de televisie

zo intens. Bij sportwedstrijden lijkt het zelfs wel alsof u op de

en aangesloten bronnen bedienen. De twee Gemstone luidspreker­

tribune zit. Maar hoe zit het met de geluidskwaliteit? Hoe goed

arrays en een uit het zicht te plaatsen Acoustimass -module passen

de luidsprekers van uw hd-televisie ook zijn, past het geluid

uitstekend in uw interieur.

®

®

wel bij de spectaculaire beelden op het scherm? En kunt u de sensationele geluidseffecten in digitale uitzendingen en op de

Geniet van de surroundsound-ervaring. Gebruik het systeem

meeste dvd’s wel echt horen en voelen?

om het geluid van uw films, sport, muziek en games optimaal

Bose introduceert de perfecte oplossing: het CineMate GS home ®

te laten klinken.

cinema-luidsprekersysteem met nog betere akoestische prestaties. De eenvoudigste manier om te genieten van home cinema met Bose kwaliteit en optimaal te profiteren van uw hd-televisie. Dankzij de TrueSpace technologie voor digitale signaalverwerking van Bose ®

wordt met twee hoogwaardige Gemstone luidsprekerarrays en een ®

Acoustimass -module geluid geproduceerd dat u lijkt te omringen. ®

U kunt het systeem eenvoudig aansluiten op uw televisie, zodat u waarschijnlijk geen bronnen hoeft los te maken die al zijn aan­

81


CineMate digitale home cinema-luidsprekersystemen ®

Accessoires CineMate GS digitaal home cinema-luidsprekersysteem ®

De eenvoudigste manier om te profiteren van het kwaliteitsgeluid van Bose via uw tv en video­apparatuur, zoals een dvd-speler, digitale set-top box (satelliet/decoder) of spelcomputer. Het CineMate GS-luidsprekersysteem kan worden gebruikt in combinatie met uw huidige video­apparatuur om een home cinema-ervaring te realiseren met slechts twee Gemstone luidsprekerarrays en een eenvoudig uit het zicht te plaatsen basmodule ®

®

Voordelen van het product • De verbeterde akoestische prestaties zorgen voor diepe, lage tonen en een overweldigende geluidservaring • Geniet optimaal van films, sport, muziek en games. Nog nooit was het zo eenvoudig om kwaliteits­geluid van Bose toe te voegen aan uw tv, films en muziek. Slechts twee Gemstone luidsprekerarrays en een Acoustimass -module bieden een home cinema-ervaring die zijn weerga niet kent ®

Bose luidsprekerbeugel voor flatscreen-tv (UBTV-20) ®

®

• De combinatie van ons luidsprekerarray-ontwerp en de TrueSpace digitale surroundverwerking maakt het mogelijk een home cinema-ervaring tot stand te brengen met slechts twee compacte luidsprekers en een Acoustimass module die u eenvoudig uit het zicht kunt plaatsen ®

Met deze speciaal ontworpen beugels kunt u de linker- en rechter luidspreker­ arrays van Bose moeiteloos bevestigen aan flatscreentelevisies van 26 tot 52 inch. Het handige ontwerp verbergt de kabels en zorgt voor een discrete oplossing voor optimaal luistergenot.

®

• Nu met een optische ingang waarmee u een verbinding kunt maken tussen uw televisie en het CineMate GS systeem met de best mogelijke audioprestaties ®

• U hebt slechts drie kabels en een netsnoer nodig om het systeem te installeren. Het systeem heeft speciaal ontworpen aansluitingen en wordt geleverd met een setup-disk zodat u de installatie eenvoudig kunt uitvoeren • Het CineMate GS-systeem kunt u rechtstreeks op uw tv aansluiten, u hebt geen extra componenten nodig ®

Luidsprekerbeugel voor flatscreentelevisies (UBTV-20)

• Met de bijgeleverde universele infraroodafstand­bediening kunt u zowel het CineMate GS-systeem bedienen als de meeste apparatuur die op uw televisie is aangesloten ®

• In de Gemstone -luidsprekers bevinden zich Neodymium-Iron-Boron-magneten die de kracht leveren (10x zoveel als andere magneten) om een hoge geluidsdruk met een uiterst kleine luidsprekerconus te produceren

Kleur zwart

®

• De luidsprekerarrays zijn magnetisch afgeschermd, zodat ze dicht bij een televisie kunnen worden geplaatst zonder het beeld te beïnvloeden • Dolby digitale 5.1-decodering biedt extra realistische weergave vanaf 5.1-gecodeerde dvd’s voor een surround­ geluids­ervaring met een prestatie die nauwelijks onderdoet voor die van een systeem met vijf luidsprekers ®

• Videostage 5 genereert en verwerkt automatisch niet minder dan vijf onafhankelijke audiokanalen van niet-5.1-bronnen, inclusief surroundgecodeerde vhs-banden, stereo-cd’s en zelfs tv-programma’s in stereo. Bovendien garandeert deze exclusieve Bose-technologie dat stemmen dicht bij de acteurs op het scherm blijven en niet rechts of links uit de tv komen waar de luidsprekers zitten ®

• Automatische klankregeling zorgt voor de juiste aanpassingen om muziek of filmgeluid te opti­maliseren, zodat films volledig tot hun recht komen en muziek natuurlijk klinkt • De technologie in de Acoustimass -module zorgt voor een diepe basweergave zonder hoor­bare vervorming. En omdat lage tonen zonder vervorming moeilijk te lokaliseren zijn, kunt u de module bijna overal uit het zicht in uw kamer plaatsen ®

Systeemcomponenten / afmetingen • Interface: 8,9 x 2,2 x 5 cm • Gemstone luidsprekerarrays: 14 x 6,4 x 10,5 cm ®

• Acoustimass module: 22,2 x 36,7 x 48,5 cm ®

Afmetingen in B x H x D

Kleuren Zwart of zilver

82

CineMate digitaal home cinema-luidsprekersysteem ®


CineMate digitaal home cinema-luidsprekersysteem ®

De eenvoudigste manier om te profiteren van het kwaliteitsgeluid van Bose via uw tv en video­apparatuur, zoals een dvd-speler, digitale set-top box (satelliet/decoder) of spelcomputer. Het CineMate -luidsprekersysteem kan worden gebruikt in combinatie met uw huidige video­apparatuur om een home cinema-ervaring te realiseren met slechts twee luidsprekers en een eenvoudig uit het zicht te plaatsen basmodule ®

Voordelen van het product • De verbeterde akoestische prestaties zorgen voor diepe, lage tonen en een overweldigende geluidservaring • Geniet optimaal van het digitale kwaliteitsgeluid in films, sport, muziek en games. Nog nooit was het zo eenvoudig om kwaliteits­geluid van Bose toe te voegen aan uw tv, films en muziek. Slechts twee compacte luidspreker­arrays en een Acoustimass -module bieden een home cinema-ervaring die zijn weerga niet kent ®

• De combinatie van ons luidsprekerarray-ontwerp en de TrueSpace digitale surroundverwerking maakt het mogelijk een home cinema-ervaring tot stand te brengen met slechts twee compacte luidsprekers en een Acoustimass module die u eenvoudig uit het zicht kunt plaatsen ®

®

• Nu met een optische ingang waarmee u een verbinding kunt maken tussen uw televisie en het CineMate systeem met de best mogelijke audioprestaties ®

Muur-/plafondbeugel (UB-20) Hoogwaardige beugel voor bevestiging aan muur. Voor horizontale en verticale bevestiging van luidsprekers. Kleuren zwart of zilver

• U hebt slechts drie kabels en een netsnoer nodig om het systeem te installeren. Het systeem heeft speciaal ontworpen aansluitingen en wordt geleverd met een setup-disk zodat u de installatie eenvoudig kunt uitvoeren • Het CineMate -systeem kunt u rechtstreeks op uw tv aansluiten, u hebt geen extra componenten nodig ®

• E en elegante afstandsbediening met vier knoppen waarmee u het systeem in- en uitschakelt en het volume en de mute functie regelt • De luidsprekerarrays zijn magnetisch afgeschermd, zodat ze dicht bij een televisie kunnen worden geplaatst zonder het beeld te beïnvloeden • Dolby digitale 5.1-decodering biedt extra realistische weergave vanaf 5.1-gecodeerde dvd’s voor een surround­ geluidservaring met een prestatie die nauwelijks onderdoet voor die van een systeem met vijf luidsprekers ®

• Videostage 5 genereert en verwerkt automatisch niet minder dan vijf onafhankelijke audiokanalen van niet-5.1-bronnen, inclusief surroundgecodeerde vhs-banden, stereo-cd’s en zelfs tv-programma’s in stereo. Bovendien garandeert deze exclusieve Bose-technologie dat stemmen dicht bij de acteurs op het scherm blijven en niet rechts of links uit de tv komen waar de luidsprekers zitten ®

Tafelstatief (UTS-20) Hoogwaardig statief. Kleuren zwart of zilver

• Automatische klankregeling zorgt voor de juiste aanpassingen om muziek of filmgeluid te opti­maliseren, zodat films volledig tot hun recht komen en muziek natuurlijk klinkt • De technologie in de Acoustimass -module zorgt voor een diepe basweergave zonder hoor­bare vervorming. En omdat lage tonen zonder vervorming moeilijk te lokaliseren zijn, kunt u de module bijna overal uit het zicht in uw kamer plaatsen ®

Systeemcomponenten / afmetingen • Interface: 8,9 x 2,2 x 5 cm • Luidsprekerarrays: 12,7 x 8,6 x 18,8 cm • Acoustimass module: 22,2 x 36,7 x 48,5 cm ®

Kleuren Zwart

Vloerstatief (UFS-20) Slanke metalen statieven waarmee u op een elegante manier uw cube luidsprekers kunt plaatsen en de bedrading kunt wegwerken. Hoogte: 97 cm. Kleuren zwart of zilver

83


Welk systeem past het best bij u? Alle Bose home entertainment-systemen in één oogopslag ®

Systemen met 5 luidsprekers Lifestyle V35 home entertainment-systeem

Lifestyle V25 home entertainment-systeem

Lifestyle T20 home entertainment-systeem

Jewel Cube luidsprekerarrays

Direct/Reflecting cube luidsprekerarrays

Direct/Reflecting cube luidsprekerarrays

Ja

Ja

Ja

Dvd/cd-speler

Nee

Nee

Nee

AM/FM-tuner

Ja

Ja

Nee

hdmi-aansluiting

Ja

Ja

Ja

Dockstation geschikt voor iPod/iPhone

Ja

Ja

Nee, maar een connect kit kan worden aangeschaft als accessoire

Unify intelligent integratiesysteem

Ja

Ja

Ja

ADAPTiQ audiocalibratiesysteem

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee, deze systemen ontvangen geluid via Bose link maar distribueren geen geluid

®

Type luidspreker

®

Horizontale centerluidspreker

®

®

uMusic + intelligent weergavesysteem ®

Bose link voor geluidsdistributie door het hele huis

®

®

®

®

®

®

Systemen met 1 of 2 luidsprekers Lifestyle 235 home entertainment system

NIEUW! Lifestyle 135 home entertainment-systeem

3·2·1 GSX DVD home entertainment-systeem

Gemstone ES-luidsprekerarrays

Speaker array

Gemstone luidsprekerarrays

2

1

2

Dvd/cd-speler

Nee

Nee

Ja

AM/FM-tuner

Ja

Ja

Ja

hdmi-aansluiting

Ja

Ja

Ja

Dockstation geschikt voor iPod/iPhone

Ja

Ja

Nee, maar een connect kit kan worden aangeschaft als accessoire

Unify intelligent integratiesysteem

Ja

Ja

Nee

ADAPTiQ audiocalibratiesysteem

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja, maximaal 200 uur

Ja

Ja

Nee, deze systemen ontvangen geluid via Bose link maar distribueren geen geluid

®

Type luidspreker

Aantal luidsprekers

®

®

uMusic + intelligent weergavesysteem ®

Bose link voor geluidsdistributie door het hele huis

®

®

®

84

Welk systeem past het best bij u?

®

®

®


Wat uw wensen ook zijn op het gebied van home entertainment, u vindt altijd een Bose -systeem dat bij u past. Gebruik onderstaand overzicht om de kenmerken van alle Bose Lifestyle -systemen in één oogopslag te vergelijken. ®

®

®

Lifestyle T10 home entertainment-systeem

Lifestyle 48 DVD home entertainment-systeem

Lifestyle 38 DVD home entertainment-systeem

Virtually Invisible enkele cube luidspreker

Jewel Cube luidsprekerarrays

Direct/Reflecting cube luidsprekerarrays

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee, maar een connect kit kan worden aangeschaft als accessoire

Nee, maar een connect kit kan worden aangeschaft als accessoire

Nee, maar een connect kit kan worden aangeschaft als accessoire

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja, maximaal 340 uur

Ja, maximaal 200 uur

Nee, deze systemen ontvangen geluid via Bose link maar distribueren geen geluid

Ja

Ja

3·2·1 GS DVD home entertainment-systeem

NIEUW! CineMate 1 SR digitaal home cinema-luidsprekersysteem

CineMate GS digitaal home cinema-luidsprekersysteem

CineMate digitaal home cinema-luidsprekersysteem

Gemstone luidsprekerarrays

Speaker array

Gemstone luidsprekerarrays

Articulated Array-luidsprekers

2

1

2

2

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee, maar een connect kit kan worden aangeschaft als accessoire

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

®

®

®

®

®

Nee, deze systemen ontvangen geluid via Bose link maar distribueren geen geluid ®

®

®

®

®

®

®

®

®

85


Onderzoek is de basis voor technologie en superieure technologie leidt tot superieure prestaties Bose is zeer nauw betrokken bij onderzoek, want alleen door onderzoek is het mogelijk de fictie van gisteren om te zetten in de werkelijkheid van morgen. We zijn steeds op zoek naar het perfectioneren van dingen om het leven van mensen aangenamer te maken.

Bose Unify intelligent integratiesysteem ®

®

Met het intelligente integratiesysteem Unify kan iedereen, van leek tot expert, een Blu-ray -speler of een andere digitale ®

home entertainment-bron probleemloos aansluiten op een Lifestyle -systeem. Unify biedt duidelijke instructies op het ®

®

scherm waarmee u de volledige installatie uitvoert. Het systeem geeft zelfs aan of een aansluiting goed of fout is. U kunt maximaal zes hd-audio en -videobronnen aansluiten en het upscalen van videobeelden naar de hoogste resolutie die uw televisie aankan, inclusief 1080p via hdmi, wordt automatisch uitgevoerd. Het Unify -systeem configureert tevens de universele Bose afstandsbediening zodanig ®

®

dat vrijwel elk aangesloten apparaat kan worden bediend. Zo voorkomt u veel van de ergernissen die optreden bij andere afstandsbedieningen. Via een stijlvolle weergave op uw tv worden alleen de bronnen weergegeven die u hebt aangesloten, waardoor u eenvoudig kunt schakelen tussen home cinema, muziek, games en ander digitaal entertainment. Met Unify hebt u de beschikking over een home entertainment-systeem ®

met meerdere componenten dat op de juiste manier is aangesloten, is afgestemd op uw wensen en net zo gemakkelijk te bedienen is als een volledig geïntegreerd systeem. Sterker nog, de afstandsbediening en navigatiemenu’s zijn zo duidelijk en intuïtief dat u mogelijk nooit meer een gebruikershandleiding hoeft open te slaan. Het voordeel van Bose: Bose Unify maakt het aansluiten, integreren en bedienen van meerdere ®

®

audiovisuele bronnen eenvoudig en laat u volop genieten van alle moderne technologieën voor home entertainment. Unify intelligent integratiesysteem maakt deel uit van: VideoWave entertainment-systeem, Lifestyle V35, V25, T20, T10 en Lifestyle 235 en 135 home entertainment-systemen. ®

®

®

®

Het ADAPTiQ audiocalibratiesysteem ®

Deze unieke technologie van Bose zorgt voor een optimale geluidsweergave van uw Lifestyle -systeem op basis van de ®

akoestiek van de ruimte, de luidsprekeropstelling en de luisterposities. ADAPTiQ is snel en gebruiksvriendelijk. U zet een speciale hoofdtelefoon op waarin de luidsprekers zijn vervangen door ®

microfoons en u gaat op vijf favoriete plaatsen voor het luisteren naar muziek of het bekijken van de tv zitten. Het Lifestyle -systeem genereert ®

speciale testgeluiden en ADAPTiQ meet hoe deze op de vijf meetposities worden ontvangen. Deze informatie wordt vervolgens geanalyseerd ®

door speciaal door Bose ontwikkelde software, waarna het Lifestyle -systeem zich vervolgens automatisch configureert voor een optimale ®

weergave in de betreffende ruimte. Dit hele proces, dat u kunt uitvoeren aan de hand van duidelijke, eenvoudige aanwijzingen op het scherm, kost niet meer dan 10 tot 15 minuten. Als u later besluit uw luidsprekers te verplaatsen, de kamer anders in te richten of uw Lifestyle -systeem in een andere kamer neer te zetten, ®

kunt u ADAPTiQ opnieuw uitvoeren om de geluidsprestaties aan de nieuwe omstandigheden aan te passen. ®

ADAPTiQ audiocalibratiesysteem is een integraal onderdeel van: VideoWave entertainment-systeem, Lifestyle V35, V25, T20 en T10 home entertainment-systemen, Lifestyle 48 en 38 DVD home entertainment-systemen, Lifestyle 235 en 135 home entertainment-systemen, Lifestyle homewide actief luidsprekersysteem en CineMate 1 SR digitaal home cinema-luidsprekersysteem. ®

®

®

86

®

®

Grootse prestaties, elegantie, eenvoud en uitbreidbaar

®

®


Het intelligente weergavesysteem uMusic + ®

uMusic + is een intelligent muziekopslag- en weergavesysteem, speciaal ontwikkeld door Bose. Hierin kunnen de gegevens ®

van 340 uur aan muziek-cd’s en mp3’s (Lifestyle 48-systeem) of 200 uur aan muziek-cd’s en mp3’s (Lifestyle 38-systeem, ®

®

3·2·1 GSX-systeem) worden opgeslagen. Tevens onthoudt het systeem de muzikale voorkeuren van uzelf en uw gezinsleden. Het opslaan van alle gegevens van een cd met 25 mp3 tracks neemt ongeveer 10 minuten in beslag. uMusic + sorteert en catalogiseert uw verza®

®

meling automatisch. Alle gegevens over de nummers op uw cd’s worden automatisch uit een interne muziekdatabase gehaald, die Bose bijwerkt via cd’s met updates. uMusic + kan meer dan alleen uw muziek opslaan. Het intelligente weergavesysteem biedt nieuwe luistermogelijkheden ®

door te leren van de manier waarop u uw muziek­verzameling gebruikt. uMusic + registreert alle nummers die u volledig afspeelt, onderbreekt of ®

overslaat. Het systeem onthoudt bovendien de keuzen van verschillende gebruikers, maakt onderscheid tussen verschillende tijden en stemmingen en registreert de waardering die u aan bepaalde nummers toekent met de afstandsbediening. De resulterende gegevens worden in maximaal 9 voorkeursinstellingen ingedeeld en vastgelegd op basis van persoonlijke smaak, situaties en stemmingen. Hoe meer muziek u afspeelt, hoe meer gegevens uMusic + verzamelt. Zo leert uMusic + steeds beter welke muziek u wanneer wilt horen. Het systeem speelt vervolgens automatisch ®

®

muziek af die bij de gekozen voorkeursinstelling past; zelfs nummers die u wellicht al lang bent vergeten. Het intelligente weergavesysteem uMusic + is een integraal onderdeel van: Lifestyle 48 en 38 DVD home entertainment-systemen, 3·2·1 GSX DVD home entertainment-systeem. ®

®

®

Bose link ®

Bose link is een technologie waarmee Bose -producten in maximaal 14 extra ruimtes (zelfs op uw buitenterras) op elkaar ®

®

kunnen worden aangesloten. Hierdoor hebt u toegang tot uw Lifestyle V-Class of Lifestyle DVD home entertainment-systeem. ®

®

®

Met Bose link beschikt u over meer flexibiliteit. In een ruimte die met Bose link is uitgerust, kunt u kiezen tussen twee ®

®

aparte audiostreams die door het Lifestyle mediacenter worden verzonden. Eén audiostream bevat bijvoorbeeld muziek uit uw muziekcollectie in ®

uMusic +, terwijl de andere stream afkomstig is van de FM-tuner, de tv of een ander aangesloten component. ®

U kunt onafhankelijk van de gekozen geluidsbron of luisterpositie de volumeregeling bedienen of de audio­stream in- of uitschakelen. Via de AL8 draadloze audiolink voor extra kamers kunt u nu profiteren van de voordelen van Bose link, zonder kabels die van kamer naar kamer lopen. Meer ®

informatie over dit product vindt u op pagina 28. Bose link is een integraal onderdeel van: Lifestyle V35 en V25 home entertainment-systemen, Lifestyle 48 en 38 DVD home entertainment-systemen en Lifestyle 235 en 135 home entertainment-systemen. ®

®

®

®

87


Bose Acoustimass 15 home cinema-luidsprekersysteem Grote prestaties, bescheiden van afmeting 速

88

Bose Acoustimass 15 home cinema-luidsprekersysteem 速


Gaat u investeren in een goede surroundsound-versterker en heeft

Aangezien uw oren de werkelijke bron van onvervormde bastonen

u wellicht al een dvd-speler? Bose Acoustimass home cinema-

niet kunnen lokaliseren, kunt u de basmodule vrijwel overal uit het

luidsprekersystemen – voor home cinema en stereomuziek – zijn

zicht plaatsen. Al het geluid wordt gehoord alsof het afkomstig is

ideaal als aanvulling op deze componenten, terwijl uw interieur

uit de Virtually Invisible cube-arrays van het Acoustimass -systeem.

vrijwel ongemoeid blijft.

De optionele SL2 draadloze surroundlink maakt kabels naar de

De Acoustimass -module brengt uitzonderlijk diepe, rijke bastonen

achterste surroundluidsprekers overbodig (zie pagina 91).

®

®

®

®

®

voort zonder enige hoorbare vervorming. Door onze geavanceerde technologie voor het uitfilteren en samenvoegen van lage tonen, in combinatie met de door Bose ontwikkelde signaal­verwerkings­ technologie, komt al het basgeluid uit deze ene bron. De basweergave beperkt zich niet tot be­­paalde plaatsen in de kamer, zoals vaak het geval is bij systemen die gebruik maken van meer dan een bron voor basgeluid. Integendeel, met de basmodule van Bose kunt u de speciale audio-effecten, zoals de filmregisseur die bedoeld heeft, in al hun kracht horen – en voele – zonder dat er ‘gaten’ in het geluid vallen.

89


Acoustimass home cinema-luidsprekersystemen ®

Acoustimass 15 home cinema-luidsprekersysteem ®

Ons beste Virtually Invisible luidsprekersysteem voor home cinema. Levert superieure geluidsprestaties, levensechte ruimtelijkheid en een uitzonderlijk diepe, krachtige bas. ®

Voordelen van dit product • Het Virtually Invisible luidsprekersysteem omvat vier magnetisch afgeschermde cube luidsprekerarrays ®

• De horizontale centerluidspreker combineert perfect met moderne platte televisieschermen • Volle, rijke lage tonen zonder hoorbare vervorming op elk luisterniveau, gelijktijdig vanuit de voor- en surround-kanalen • De VS gepatenteerde signaalverwerkings­technologie past automatisch de toonbalans aan, zelfs bij lage geluidsniveaus, zodat uw muziek altijd levensecht klinkt, met een rijk, diep basgeluid • O veral in het luistergebied surroundsound en Stereo Everywhere luidsprekerprestatie ®

• Levensechte ruimtelijkheid • Gelijkmatige distributie van geluid • Uitwisselbaar met alle nieuwe digitale formaten • Op te waarderen tot een 6.1-kanaalsluidsprekersysteem Impedantie 4 tot 8 ohm Nominaal vermogen Geschikt voor gebruik met surroundversterkers tussen 10 en 200 watt per kanaal Systeemcomponenten / afmetingen • Acoustimass -module: 20,7 x 41,5 x 74 cm ®

• Vier cube luidsprekerarrays: elk 7,8 x 15,7 x 10,2 cm • Centerluidspreker: 15,9 x 7,9 x 10,5 cm Kleur luidsprekers / module Zwart of wit

90

Grote prestaties, bescheiden van afmeting


Accessoires

Acoustimass 10 home cinema-luidsprekersysteem

Acoustimass 6 home cinema-luidsprekersysteem

Ons Virtually Invisible luidsprekersysteem voor home cinema met prestaties op hoog niveau en geluid van hoge kwaliteit en levensechte ruimtelijkheid

De beroemde Bose-prestaties en -technologie in een Virtually Invisible luidsprekersysteem voor home cinema op instapniveau

Voordelen van dit product • Het Virtually Invisible luidsprekersysteem omvat vier magnetisch afgeschermde cube luidsprekerarrays

Voordelen van dit product

• De horizontale centerluidspreker combineert perfect met moderne platte televisieschermen

• De VS gepatenteerde signaalverwerkings­technologie past automatisch de toonbalans aan, zelfs bij lage geluidsniveaus, zodat uw muziek altijd levensecht klinkt, met een rijk, diep basgeluid

®

®

®

• Volle, rijke lage tonen zonder hoorbare vervorming op elk luisterniveau, gelijktijdig vanuit de voor- en surroundkanalen • De VS gepatenteerde signaalverwerkings­technologie past automatisch de toonbalans aan, zelfs bij lage geluidsniveaus, zodat uw muziek altijd levensecht klinkt, met een rijk, diep basgeluid • O veral in het luistergebied surroundsound en Stereo Everywhere luidsprekerprestatie ®

• Levensechte ruimtelijkheid • Gelijkmatige distributie van geluid •U  itwisselbaar met alle nieuwe digitale formaten Impedantie 4 tot 8 ohm

®

®

• Volle, rijke lage tonen zonder hoorbare vervorming op elk luisterniveau, gelijktijdig vanuit de voor- en surroundkanalen

• Levensechte ruimtelijkheid • Gelijkmatige distributie van geluid • Virtually Invisible luidsprekersysteem ®

• Uitwisselbaar met alle nieuwe digitale formaten Impedantie 4 tot 8 ohm

Bose SL2 draadloze surround link ®

Wilt u zonder moeite genieten van sensationele surroundsound? Bose maakt het u gemakkelijk. Wij introduceren de Bose SL2 draadloze surround link. De zender en ontvanger maken kabels naar de achterste surroundluidsprekers overbodig. U kunt genieten van een volle surroundsound zonder bekabeling. De gestroomlijnde stijl past uitstekend in uw interieur ®

Voordelen van dit product • Kabels naar de achterste surroundluidsprekers zijn overbodig • Geluidskwaliteit gelijkwaardig aan bekabeld Bose Acoustimass -systeem ®

®

• Achterste surroundluidsprekers zijn flexibel te plaatsen Systeemcomponenten / afmetingen • Zender: 5,1 x 10,9 x 12,2 cm Ontvanger: 5,1 x 10,9 x 12,2 cm Kleur zwart

Nominaal vermogen Geschikt voor gebruik met surroundversterkers tussen 10 en 100 watt per kanaal Systeemcomponenten / afmetingen • Acoustimass -module: 20,7 x 41,5 x 56,7 cm ®

Nominaal vermogen Geschikt voor gebruik met surroundversterkers tussen 10 en 200 watt per kanaal Systeemcomponenten / afmetingen • Acoustimass -module: 20,7 x 41,5 x 64,3 cm ®

• Vier cube luidsprekerarrays: elk 7,8 x 15,7 x 10,2 cm • Centerluidspreker: 15,9 x 7,9 x 10,5 cm

• 5 bijpassende, magnetisch afgeschermde cube luidsprekers: 7,8 x 7,8 x 10,2 cm Kleur luidsprekers / module Zwart of wit

Muur-/plafondbeugel (UB-20) Hoogwaardige beugel voor bevestiging aan muur of plafond. Voor horizontale en verticale bevestiging van luidsprekers. Kleuren zwart of wit

Kleur luidsprekers / module Zwart of wit Tafelstatief (UTS-20) Hoogwaardig statief. Kleuren zwart of wit

Afmetingen in B x H x D

Vloerstatief (UFS-20) Slanke metalen statieven waarmee u op een elegante manier uw cubeluidsprekers kunt plaatsen en de bedrading kunt wegwerken. Hoogte: 97 cm. Kleuren zwart of wit

91


Bose Acoustimass 5 stereoluidsprekersysteem Als muziek uw ware passie is, vraag dan naar ‘Het origineel’ ®

®

Muziek heeft het vermogen u te laten stralen. De magische kracht van muziek kan uw stemming volledig laten omslaan – vooral bij een live-uitvoering waar niets tussen u en de levende muzikale bron in staat. Wilt u hetzelfde thuis ondergaan, dan zijn daar vaak grote luidsprekers voor nodig. Wat als er een geavanceerde technologie zou zijn die uw kamer met geluid zou vullen in plaats van met luidsprekers? Met het Bose Acoustimass 5 luidsprekersysteem kunt u uw stereosysteem opwaar­deren en ®

®

genieten van het realistische geluid en het voordeel van ruimtebesparing. (Voor meer informatie, zie pagina 94.) Sinds de introductie heeft het Acoustimass 5 luidsprekersysteem de norm gezet voor realistische ®

weer­gave en is het uitgegroeid tot een van de meest verkochte luidsprekersystemen ter wereld. Het systeem is uitgerust met de Acoustimass -module van Bose voor rijke, diepe bastonen uit een kleine, ®

compacte behuizing, die eenvoudig uit het zicht te plaatsen is. Daarnaast is het voorzien van Bose Direct/Reflecting cube-arrays – zodanig ontworpen dat ze een kamer ®

®

met een afgewogen hoeveelheid direct en indirect geluid vullen, waardoor u van levensecht stereogeluid kunt genieten, zonder u tot één specifieke plek in de kamer te moeten beperken. Onze passie voor muziek leidt naar oplossingen die een kamer met niets dan geluid vullen.

92

Bose Acoustimass 5 stereoluidsprekersysteem ®

®


93


Acoustimass stereoluidsprekersystemen ®

“Waar komt de muziek vandaan? …

Acoustimass 5 stereoluidsprekersysteem ®

Ons beste Virtually Invisible Acoustimass luidsprekersysteem voor hifi Stereo Everywhere in de hele kamer ®

vanwege de plaatsingsopties van de luidsprekers belooft Bose ‘Stereo Everywhere ’. Het effect is duidelijk

Voordelen van dit product • Stereo Everywhere luidsprekerprestatie

hoorbaar – overal in de kamer kunnen

• Levensechte ruimtelijkheid

beide kanalen gemakkelijk worden

• Gelijkmatige distributie van geluid

®

• Krachtige lage tonen zonder hoorbare vervorming

onderscheiden, zodat het niet nodig is

• Virtually Invisible luidsprekersysteem

om een bepaalde positie te kiezen op

• Overdraagbare garantie van vijf jaar

gelijke afstand tussen beide luidsprekers.

Impedantie 4 tot 8 ohm

®

Nominaal vermogen Geschikt voor gebruik met versterkers tussen 10 en 200 watt per kanaal

oren niet geloven! Al het andere leidt alleen maar af: u ziet alleen de kleine satellietluidsprekers

Systeemcomponenten / afmetingen • Acoustimass -module: 19 x 35,5 x 48,3 cm

en vraagt zich af waar al dat geluid

• 2 cubeluidsprekers: 7,8 x 15,7 x 10,2 cm

vandaan komt. Vooral ook omdat zelfs

Kleur luidsprekers / module Zwart of wit

®

de volle lage tonen uit de luidsprekers lijken te komen (de subwoofer wordt in feite onder de bank geplaatst)…”

Afmetingen in B x H x D

– Frankfurter Allgemeine Zeitung

Als muziek uw ware passie is, vraag dan naar ‘Het origineel’

®

®

Luister met uw ogen dicht en u zult uw

94

®


Accessoires Acoustimass 3 stereoluidsprekersysteem ®

De kleinste stereoluidsprekers van Bose Voordelen van dit product • Gelijkmatige distributie van geluid • Krachtige lage tonen zonder hoorbare vervorming • Virtually Invisible luidsprekersysteem ®

• Overdraagbare garantie van vijf jaar Impedantie 4 tot 8 ohm

Muur-/plafondbeugel (UB-20) Hoogwaardige beugel voor bevestiging aan muur of plafond. Voor horizontale en verticale bevestiging van luidsprekers.

Nominaal vermogen Geschikt voor gebruik met versterkers tussen 10 en 100 watt per kanaal

Kleuren zwart of wit

Systeemcomponenten / afmetingen • Acoustimass -module: 19 x 35,5 x 31,9 cm ®

• 2 cubeluidsprekers: 7,8 x 7,8 x 10,2 cm Kleur luidsprekers / module Zwart of wit

Tafelstatief (UTS-20) Hoogwaardig statief. Kleuren zwart of wit

Vloerstatief (UFS-20) Slanke metalen statieven waarmee u op een elegante manier uw cubeluidsprekers kunt plaatsen en de bedrading kunt wegwerken. Hoogte: 97 cm. Kleuren zwart of wit

95


Bose 901 Direct/Reflecting luidsprekersysteem Ruimtelijkheid als bij een concert, Stereo Everywhere luidsprekers ®

®

®

®

96

Bose 901 Direct/Reflecting -luidsprekersysteem ®

®

®


“Deze luidsprekers zijn namelijk geknipt voor zulke muziek. Wanneer bijvoorbeeld Rod Mason en zijn mannen hun trompetten laten schallen tegen de achtergrond van een stampend drumritme, zou de luisteraar zich zo in een rokerig jazzcafé wanen.” – Stereoplay

Bij een concert wordt veel van het geluid dat u hoort gereflecteerd via de muren, het plafond en de vloer. Slechts een klein percentage – ongeveer 11% – bereikt uw oren rechtstreeks. Het is deze combinatie van gereflecteerd en direct geluid die livemuziek zo ‘live’ laat klinken. Bij conventionele luidsprekers wordt vrijwel al het geluid direct de kamer in gezonden. Daardoor gaat een groot deel van het ruimtelijke effect van de live-uitvoering verloren. Bose

®

Direct/Reflecting -luidsprekers reproduceren de verhouding ®

tussen gereflecteerd en direct geluid, precies zoals u het bij een concert hoort. Daardoor bent u in staat om thuis de kracht, effecten en emoties van een live-uitvoering te ervaren. Het 901 -luidsprekersysteem is nog steeds het vlaggenschip ®

van de Bose Direct/Reflecting -luidsprekers, en met reden. ®

®

Terwijl het in de afgelopen drie decennia meer dan duizend aanpassingen heeft ondergaan, zijn het ontwerp en de vorm­ geving in de basis ongewijzigd gebleven – trouw aan de originele configuratie waarop de gepatenteerde Bose 901 ®

®

Direct/Reflecting -luidsprekers zijn gebaseerd. ®

Acht Helical Voice Coil-luidsprekers, die het gehele geluids­ spectrum bestrijken, geven het geluid weer via de achterzijde van de luidspreker en één via de voorzijde. Deze opstelling resulteert in ongeveer dezelfde verhouding van gereflecteerd en direct geluid als u in een concertzaal zou horen. 97


Direct/Reflecting -luidsprekers ®

901 Direct/Reflecting -luidsprekersysteem

301 Direct/Reflecting -luidsprekers

201 Direct/Reflecting -luidsprekers

Ons vlaggenschip in de reeks Direct/Reflecting luidsprekersystemen: alleen livegeluid klinkt beter

De beste boekenplankluidsprekers van Bose zijn nu nog beter geworden, met verbeterde prestaties en een diepere basweergave voor muziek. De Direct/Reflecting -luidsprekertechniek zorgt voor een levensecht, ruimtelijk geluid waar con­ventionele luidsprekers niet aan kunnen tippen

De 201 -luidspreker is de voordeligste manier om te kunnen genieten van veel van de voordelen die de Direct/Reflecting -luidsprekertechniek van Bose biedt, met prestaties die het geluid van de concertzaal benaderen

®

®

®

Voordelen van dit product • Stereo Everywhere luidsprekerprestatie

®

• Levensechte ruimtelijkheid • Gelijkmatige distributie van geluid • De VS gepatenteerde signaalverwerkingstechnologie past automatisch de toonbalans aan, zelfs bij lage geluidsniveaus, zodat uw muziek altijd levensecht klinkt, met een rijk, diep basgeluid

Nominaal vermogen Geschikt voor gebruik met versterkers tussen 10 en 450 watt per kanaal

Nominaal vermogen Geschikt voor gebruik met versterkers tussen 10 en 150 watt per kanaal

Systeemcomponenten / afmetingen • 901 Direct/Reflecting -luidsprekers: 53,5 x 32,2 x 32,4 cm

Systeemcomponenten / afmetingen • 301 Direct/Reflecting -luidsprekers: 36,2 x 24,8 x 24,9 cm

• 901 Equalizer: 33 x 6,3 x 12,5 cm

Kleur zwart of licht-kersen

Kleur zwart

Accessoires • Vloerstatief (FS-01)

®

®

Accessoires • 901 vloerstatief (PS-1). Zie afbeelding hierboven (dient afzonderlijk te worden aangeschaft) ®

901 Equaliser ®

98

• Gelijkmatige distributie van geluid

• Gelijkmatige distributie van geluid

Impedantie 4 tot 8 ohm

®

• Levensechte ruimtelijkheid

• Levensechte ruimtelijkheid

Impedantie Toegekende impedantie van 8 ohm

®

®

®

• Overdraagbare garantie van vijf jaar

®

®

Voordelen van dit product • Stereo Everywhere luidsprekerprestatie

Voordelen van dit product • Stereo Everywhere luidsprekerprestatie

• Overdraagbare garantie van vijf jaar

®

®

®

®

Afmetingen in B x H x D

®

• Overdraagbare garantie van vijf jaar Impedantie 4 tot 8 ohm Nominaal vermogen Geschikt voor gebruik met versterkers tussen 10 en 120 watt per kanaal Systeemcomponenten / afmetingen • 201 Direct/Reflecting -luidsprekers: 35 x 20,3 x 21,7 cm ®

®

Kleur zwart Accessoires • Vloerstatief (FS-01) • Muurbeugel (WB-3)

• Muurbeugel (WB-3)

Vloerstatief (FS-01)

Ruimtelijkheid als bij een concert, Stereo Everywhere luidsprekers ®

®


Compacte luidsprekers met grote prestaties

Virtually Invisible 791-luidsprekers

191 luidsprekers

161 luidsprekers

Onze beste Virtually Invisible inbouwluidsprekers

Bose -inbouwluidsprekers (in wand en plafond) voor muziek en home cinema die onzichtbaar in uw interieur passen met gebruikmaking van de unieke Bose-technologie voor een rijke en ruimtelijke weergave

Een veelzijdige luidspreker van hoge kwaliteit met een slanke, elegante vormgeving

®

®

Voordelen van dit product • Geniet van Bose kwaliteitsgeluid uit luidsprekers die kunnen worden ingebouwd in uw plafond • Bose Stereo Everywhere luidsprekers hebben een ruimtelijker en voller geluid dan conventionele inbouwluidsprekers, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor muziek en home cinema ®

®

• Eenvoudige installatie. Vier klemmen zetten de luidspreker vast in het plafond, waarna de grill eenvoudig op de juiste plek kan worden gedraaid

®

Voordelen van dit product • Levensecht geluid uit een zeer kleine behuizing • Stereo Everywhere luidsprekerprestatie ®

• Virtually Invisible luidsprekersysteem ®

• Vijf jaar overdraagbare garantie

• Overdraagbare garantie van vijf jaar

Impedantie 4 tot 8 ohm

Systeemcomponenten / afmetingen • Luidsprekergrill inclusief afwerkrand met een doorsnede van 25,4 cm en een inbouwdiepte van 12 cm. Vereiste diameter voor gat in plafond: 21,9 cm.

Nominaal vermogen Geschikt voor versterkers/receivers met een uitgangsvermogen van 10-100 watt per kanaal

Kleur wit

Systeemcomponenten / afmetingen • 2 luidsprekers: 20 x 34,9 x 9,8 cm Rechthoekig rooster: 22,2 x 15,2 cm (B x H) Rond rooster: ø 26 cm

Voordelen van dit product • Levensecht geluid uit een zeer kleine behuizing • Krachtig hifi-geluid vergt weinig vermogen • Zeer compact ontwerp • Vijf jaar overdraagbare garantie Impedantie 4 tot 8 ohm Nominaal vermogen Geschikt voor versterkers/receivers met een uitgangsvermogen van 10-100 watt per kanaal Systeemcomponenten / afmetingen • 2 luidsprekers: 28 x 10,6 x 12,7 cm Inclusief muurbeugels Kleur zwart of wit

Kleur overschilderbare witte roosterranden en roosters

99


Hier kunt u ons bereiken:

BELGIË Bose N.V. Limesweg 2 3700 Tongeren Phone: 012 390800 Fax: 012 390840 www.bosebelgium.be

FRANKRIJK Bose SAS 12 rue de Témara 78100 Saint Germain en Laye Phone: 01 30 61 63 63 Fax: 01 30 61 63 88 www.bose.fr

DENEMARKEN Bose A/S Industrivej 7 DK-2605 Brøndby Phone: 04343 7777 Fax: 04343 7818 www.bose.dk

hongarije Bose Kft. Andrássy út 121 H-1062 Budapest Phone: 06 800 14041 Phone: 01 604043433 Fax: 01 604043423 www.bose.hu

DUITSLAND Bose G.m.b.H. Max-Planckstraße 36 61381 Friedrichsdorf Phone: 06172 71040 Fax: 06172 710419 www.bose.de

IERLAND Bose Ltd. Castleblayney Road Carrickmacross Co. Monaghan Phone: 042 9671500 www.bose.ie

FINLAND Bose Finland Kornetintie 6-b 00380 HELSINKI Phone: 010 778 6900 Fax: 010 778 6909 www.bose.fi

ITALIË Bose S.p.A. Via Della Magliana 876 00148 Roma Phone: 0660 292 292 Fax: 0660 292 119 www.bose.it


NEDERLAND Bose B.V. Nijverheidstraat 8 1135 GE Edam Phone: 0299 390111 Fax: 0299 390109 www.bose.nl NOORWEGEN Bose Norge Kongsvinger Festning Vollgata 5 2213 Kongsvinger Phone: 062 821560 Fax: 062 821569 www.bose.no

VERENIGD KONINKRIJK Bose Ltd. 1, Ambley Green Gillingham Business Park Gillingham, Kent ME8 0NJ Phone: 0870 7414500 www.bose.co.uk

OOSTENRIJK Bose Ges.m.b.H. WienerbergstraรŸe 7, 10 O.G. 1100 Wien Phone: 01 60404340 Fax: 01 604043423 www.bose.at

ZWEDEN Bose A/S Johannefredsgatan 4 SE-431 53 Mรถlndal Phone: 031 878850 Fax: 031 274891 www.bose.se www.Bose.se

POLEN Bose Sp. z o.o. ul. Woloska 12 02-675 Warszawa Phone: 022 8522928 Fax: 022 8522927 www.bose.pl

ZWITSERLAND Bose AG Hauptstrasse 134 CH-4450 Sissach Phone: 061 975 77 33 Fax: 061 975 77 44 www.bose.ch


®

©2011 Bose Corporation. – Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden – Dolby is een geregistreerd handelsmerk van Dolby Laboratories. iPod en iPhone zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Bluetooth -woordmerk en -logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

reddot design award winner De Red Dot award is een van de meest prestigieuze inter­nationale ontwerpwedstrijden. Elk jaar sinds 1955 hebben deskundige jury’s in deze wedstrijd prijzen toegekend voor uitzonderlijke en norm­verleggende ontwerpprestaties in verschillende productcategorieën. De Red Dot award is daardoor uitgegroeid tot een van de hoogst gewaardeerde en universeel erkende kwaliteitskeurmerken.

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam, Nederland. Telefoon: 0299 – 390111, fax: 0299 – 390109. E-mail: consumenteninfo@Bose.com · www.Bose.nl Bose N.V., Limesweg 2, 3700 Tongeren, België. Telefoon: 012 – 390800, fax: 012 – 390840. E-mail: informatie_be@Bose.com · www.Bosebelgium.be

Bose Home Entertainment  

Bose Home Entertainment Brochure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you