Hide a lite broschyr projekt 161102

Page 1

LJUSET OCH UPPLEVELSENINNEHĂ…LL Hide-a-lite

6

Allt ljus pĂĽ ditt projekt

11

Restaurang

16

Kontor

20

Butik

24

Fasad

28

Om oss

32


HIDE-A-LITE HIDE-A-LITE SIDA 6


HIDE-A-LITE HIDE-A-LITE SIDA 7

I alla miljöer och i alla fastigheter, ja, i varje sammanhang där människor vistas, arbetar och lever behövs ljus. Det främjar vår kreativitet, ingjuter trygghet, ger styrka och hopp. Och det är alltid en upplevelse. I allt vi gör så ser vi ljust på tillvaron, och vi hjälper dig att göra dina visioner och idéer lysande, oavsett vad du vill belysa.


VÄLKOMMEN TILL HIDE-A-LITE Vi har jobbat med LED sedan lång tid tillbaka och genom åren har vi haft tydligt fokus på utveckling; både för användaren och kring nya produkter och idéer. Vi arbetar med såväl privat som offentlig miljö, och vi hjälper dig gärna genom hela ditt belysningsprojekt. HIDE-A-LITE HIDE-A-LITE SIDA 8


HIDE-A-LITE HIDE-A-LITE SIDA 9


HIDE-A-LITE HIDE-A-LITE SIDA 10


HIDE-A-LITE HIDE-A-LITE SIDA 11

LJUS ÄR EN UPPLEVELSE Det finns upplevelser och så finns det upplevelser. Lekplatsen Barnens Paradis på Liseberg kan nog ses som en av de mer lekfulla. När den anrika lekplatsen från 1924 rustades upp för nya generationer så integrerades belysningen i anläggningen och blev en del av lekupplevelsen.


HIDE-A-LITE PROJEKT SIDA 12


HIDE-A-LITE PROJEKT SIDA 13

Allt ljus på ditt projekt.

Ljus kan ta sig oändligt många olika uttryck, och det kan förvandla och försköna både miljöer och upplevelser, skapa trygghet, känslor och nya rum. Ja, det är på många sätt ett fascinerande fenomen. Oavsett hur din vision och ditt projekt ser ut så är du välkommen att kontakta vårt projektteam, bestående av bland andra ljusdesigners/projektörer och initierade projektsäljare, för konsultation och rådgivning.

A

tt hjälpa projektkunder att skapa, förhöja och förädla rum med ljus är den grundläggande utgångspunkten för vårt projektteam. Vi arbetar helt enkelt med hur ljuset förhåller sig till människor och material, och hur man med ljus kan beskriva och förstärka en plats eller ett rum. Belysning handlar om hur det mänskliga ögat uppfattar ljuset, och oavsett vad som ska ljussättas: en butik, en restaurang, ett kontor eller en fasad så finns det en gemensam nämnare. Människor. Ja, i offentliga rum, byggnader och miljöer så är det människor som är den sammanhållande länken. Vi passerar snabbt förbi, eller befinner oss på plats en längre stund, och oftast är det något som sker eller uträttas. Ett arbete, ett inköp, en måltid eller ett möte, och då behöver också belysningen vara anpassad för just rätt ändamål. Beroende på vilken sinnesstämning du vill förmedla, och vad du vill att människan i rummet ska uppleva så anpassas

ljussättningen efter det. Ljusdesign i sig handlar till stor del om variation och hur vi människor uppfattar ljus i en lokal, ett rum eller i utomhusmiljön. Därför är det viktigt att belysningen anpassas efter rummets förutsättningar och utifrån den som befinner sig här. Och genom att variera armaturtyper, spridningsvinklar och ljusstyrka så skapas rätt känsla för varje sammanhang. ETT TEAM FÖR DITT PROJEKT Oavsett hur ditt projekt eller dina planer ser ut så kan vi hjälpa dig att göra det mer levande med ljus – och design. I vårt projektteam arbetar flera ljusdesigners och vi hjälper dig gärna vidare i ditt projekt. Med utgångsläget att varje projekt är unikt så kan vi hjälpa till i precis den utsträckning du själv vill. Vi kan bistå med allt från tips och idéer kring produkter och tekniska lösningar till ljusberäkningar och mer omfattande ljusdesign. Oavsett i vilken utsträckning du vill ha hjälp, så finns vi till förfogande i ditt projekt.


HIDE-A-LITE PROJEKT SID 14


HIDE-A-LITE PROJEKT SIDA 15


HIDE-A-LITE PROJEKT SIDA 16


HIDE-A-LITE PROJEKT SIDA 17

LJUS AV HÖGSTA KVALITET Det finns ett par saker som underlättar om man vill göra LED-belysning av högsta kvalitet. Den senaste tekniken, hög designnivå och fokus på funktion är några. Vi var bland de första i branschen att anamma den nya LED-tekniken, och redan från början insåg vi vikten av att använda LED-chip av hög kvalitet. Och att design och funktion hänger ihop säger sig självt, men utifrån vårt sätt att se det så bidrar det inte bara till snygga och funktionella armaturer utan också till att installationen underlättas och att effektiviteten ökar.


HIDE-A-LITE R E S TA U R A N G SIDA 18


HIDE-A-LITE R E S TA U R A N G SIDA 19

Restaurang. Vi äter med fler sinnen än smaken, ja, inte minst med ögonen. Ett besök på restaurang avgörs helt av maten, miljön och belysningen. Genom att skapa rum i rummet, en trivsam stämning och rätt inramning så blir helhetsintrycket bättre, trivsammare och mer bestående. Och så vitt vi vet, så höjs även stämningen på sällskapet och smaken på maten av rätt ljus.


HIDE-A-LITE R E S TA U R A N G / E L G O R D O SIDA 20


HIDE-A-LITE R E S TA U R A N G / E L G O R D O SIDA 21

RESTAURANG EL GORDO Till restaurang El Gordo var målet att skapa ett varmt ombonat sken med rumskänsla i en annars opolerad och luftig lokal. Genom ett nära samarbete mellan inredningsbyrån Mood Studio och oss på Hide-a-lite kunde mycket av belysningen integreras i interiören.


HIDE-A-LITE KO N TO R SIDA 22


HIDE-A-LITE KO N TO R SIDA 23

Kontor. På kontoret behöver koncentrationen, kreativiteten och nya idéer samsas med rutiner, möten och människor. För att vi ska hålla oss pigga och alerta under hela arbetsdagen krävs bra belysning, som både underlättar för fokus och skärpa och samtidigt välkomnar nya kunder och samarbeten. Om det dessutom finns ljusmiljöer med dämpad och lugn stämning stimuleras synsinnet, vilket ger plats för vila och återhämtning.


FOTO: EMIL FAGANDER

HIDE-A-LITE KO N TO R / E P I D E M I C S O U N D SIDA 24


HIDE-A-LITE KO N TO R / E P I D E M I C S O U N D SIDA 25

EPIDEMIC SOUND Hos Epidemic Sound går ljud och ljus hand i hand. Med uppdraget att skapa ett icke traditionellt kontor av en vind och en bryggerilokal belägen en våning under. Bakom projektet står White Arkitekter, och genom projektet bidrog vi på Hide-a-lite med rådgivning och ljusberäkningar.


HIDE-A-LITE BUTIK SIDA 26


HIDE-A-LITE BUTIK SIDA 27

Butik. Låt detaljer och produkter komma till sin verkliga rätt med belysning som förstärker butikens karaktär. Vägled kunden genom butiken och skapa inspirerande exponeringar som formar en tydlig färdriktning. Med varierande ljusnivåer, skiftande ljusfärger och olika belysningsprinciper skapar du intressanta och uttrycksfulla miljöer som sätter produkterna i fokus.


HIDE-A-LITE BUTIK / THE INDUSTRY SIDA 28


HIDE-A-LITE BUTIK / THE INDUSTRY SIDA 29

THE INDUSTRY Målsättningen för inredningen av The Industry var att skapa en oslipad industriell miljö i toppmoderna lokaler. Med vårt breda sortiment av LED-strip och profiler, kunde vi med hjälp av lysande linjer sätta tonen redan vid första anblicken. Till detta projekt har vi på Hide-a-lite stått för ljusdesignen.


HIDE-A-LITE FA S A D SIDA 30


HIDE-A-LITE FA S A D SIDA 31

Fasad. Välkomna kunder och besökare med en inspirerande ljusmiljö, och låt första intrycket lämna ordentligt avtryck redan på utsidan. Möjligen är detta en av de verkliga fördelarna med våra långa, mörkare årstider; att du med hjälp av ljus och kreativa lösningar kan sticka ut i mörkret och förstärka hur du vill uppfattas.


HIDE-A-LITE FA S A D / V OX H OT E L SIDA 32


HIDE-A-LITE FA S A D / V O X H O T E L SIDA 33

VOX HOTEL VOX Hotel är ett fristående hotell i centrala Jönköping. Här har inget lämnats åt slumpen; allra minst den tidigare 70-talsfasaden i mörkt tegel och plåt. När fastigheten gick från att vara kontor till en mötesplats i världsklass fick dess yttre ett rejält lyft med mässing, fasadsten och inte minst belysning som redan på utsidan ger en bild av hotellets insida. Ljusdesignen är gjord av av elkonsult Peo Ottosson.


HIDE-A-LITE OM OSS SIDA 34


HIDE-A-LITE OM OSS SIDA 35

MYCKET KUNSKAP OCH STORA IDÉER Vi på Hide-a-lite var tidigt ute med LED-belysning. Genom åren har mycket hänt, och på flera plan har vi också varit med och drivit utvecklingen framåt. Idag har vi en stor bredd bland våra produkter, mycket kunskap och stora idéer inför framtiden. Vi tycker om att testa nya saker, och vi utvecklas gärna tillsammans med våra kunder, via nya utmaningar och komplexa projekt. Vårt huvudkontor finns i Bankeryd, vid Vätterns sydvästra hörn, och här har vi samlat design,

produktutveckling, produktion och lager. Vi arbetar med både innovationer och etablerade produkter, och vi provar oss gärna fram till intressanta belysningslösningar. Det ger oss – och dig – möjligheten att anpassa produkter och idéer för varje enskilt projekt. Välkommen att kontakta vår projektavdelning. ljusdesign@elco.se / 036 - 290 60 00.


Varumärket Hide-a-lite ägs och marknadsförs av Elektro Elco AB som idag har en marknadsledande position. Vi på Elektro Elco AB har lång erfarenhet av att välja ut de bästa produkterna för det nordiska sinnet och klimatet.hidealite.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.