Konsumentbroschyr

Page 1

En teknisk djungel? Vi reder ut begreppen. MÄNGDER AV TIPS FRÅN VÅRA LJUSDESIGNERS

LJUS I HEM LJUSINSPIRATION FÖR HELA DITT HEM


VÅR LJUSDESIGN DIN HEMLÄNGTAN. När vi tänker ljus ser vi form, funktion, dekoration och inspiration. Vi ser möten mellan människor. Mellan teknik och design. Ljus och mörker. En helhet där ljus fyller en funktion och bidrar till rumslighet. Ibland sticker det ut, ibland tonas det ner. Vilken ljusdesign passar dig och ditt hem?

Vilken färgtemperatur ska du då välja? Vissa säger att 3000K passar i moderna hus och 2700K i ett mer lantligt. Vi säger att valet av ljusfärg handlar om tycke och smak. Med 2700K upplevs vitt kakel mjukt och dämpat medan 3000K gör samma vita kakel krispigt och klart. Svaret ligger hos betraktaren. Valet av ljusfärg går hand i hand med vilken känsla du vill skapa.

Vi vet att ljus bidrar till olika stämningar. Olika ljusfärger och hur ljuset är fördelat i rummet påverkar oss människor. Du får en dämpad och mysig stämning med ett varmare sken medan ett vitare sken upplevs DE ABBGUI du känner dig pigg. ljusare och görSNatt 5

1

2

ter.

UIDE SNABBG mhus

Milo I GU10 Milo I alt. 6, II GU10 Eye Multi IP44 alt. Milo Milo II 3, Bright Spot Mini Eye Multi or alt. Bright GU10 Outdo rt Comfo 3 alt. 7 Up Multi 4 Spot

rbläck, fönste r under skuggo a skarpa fria väggytor! undvik För att downlights vid ra monte

6

Cover täcklock IP55+ Case Wall IP55 Case Wall täcklock IP44 med opalt Spot Mini i profil rip R IP67 8 LEDst Multi Indicate 9

ghts med downli garageporten entrén ovan Markera variant mindre och en

6

7

3

us blir r inomh gen. elysnin r i fönste Spotta del av fasadb också en

5

Alt 1

2

är fönsterfoderLEDstrip. fasad utansläpljus med På en putsad ett jämnt med det fint

väggpartier Vid höga bra med det passar nedljus! upp- och

1

rmaturer era vägga glesa ut att kombin kan man Genom a downligts urerna i taket. och infälld mellan armat det avstån

Alt 1

8

att endast Genom nedljus använda r hamna Cover på täcklock fokus IP55+ 1 Wall och 5 Case fasad g balkon Wall IP55 6 Case för täcklock istället Mini IP44 I GU10 med opalt 7 Spot takfot. tare! i profil I alt. Milo 1 Milo rip R IP67 markstrålkas 6, II3GU10 4 8 LEDst höjd med Eye Multi IP44 II alt. Milo 2 Milo te Multi rk husets 3, Bright Spot Mini 9 Indica Förstä alt. Eye Multi Outdoor 3 Bright rt GU10 Comfo alt. 7 3 ghts Up Multi med downli garageporten 4 Spot entrén ovan Markera variant mindre 4 och en

sning!

bely

din ing med belysn med en tanke s en helhet att ha skapa Genom höjder funktionell på olika Komb ter. inera ing. produk och ljus våraänsla. tiv belysn rumsk ation om inform med dekora us. för mer utomh idealite.se användas ratur Se www.h med fördel ningstempe LED kan omgiv förlängs. En kallare livslängden gör att

Alt 2

33

4 9

8

Alt 2

r armatu med en huset. gångstråket Markera formspråk som a i samm

>10m

5-10m

TRÄD

1-4m

4

3

6 rbläck, Cover fönste r under täcklock 7 Rabatt skuggo har: Wall IP55+ miljön a skarpa fria väggytor! 2 2 5 Case undvik 2 ättningar bländning är För att downlights vid 3 IP55 us blir 5 Wall för r inomh ra vilka föruts gen. 6 Case istället monte elysnin 5 r i fönste 3täcklock IP44 Undersök i stan? Risken Använd Spotta del av fasadb inte 7 Spot Mini I GU10 med opalt ning. eller att allt cm avstånd* i profil I alt. Milo också en På landet mörkare omgiv 30-50 1 Milo Tänk på6, belyst. träd rip R IP67 i en 3 8 LEDst t höga s här?II alt. Milo II GU10 Eyebehöva Multi r bli större mycke ekar. belysa Milotor? IP44oner Plank k. te Multi Minivariati 3, Bright Spot Stora – r, tallar och vad kan fria2väggy cm avstånd* 9 Indica alt. Det är ett helhetsintryc Cover ghet, Eye Multi 6 20-30 Altan Växtli Finns täcklock t.ex. björka 17. Outdoor ter. som ger stora träd Multi r. 3 Bright rt GU10 Wall IP55+ p och stil? 2 träd – 5 Case våra produk Spot It Multi 17. Comfo Husty Belys entrée ation om alt. 7 Medelstora äd, björkar, Wall IP55 cm avstånd* 3 ghts 6 Case är Spot Up inform 10-20 täcklock ärporten Up Multi Trappa Gångstråk för mer artier med downlirfoder Mini IP44 t.ex. frukttrekar. träd I GU10 med opalt utomhus atta garage 4 Spotväggp 7 Spot entrén utan fönste i profil I alt. Milo idealite.se t ovan LEDstrip. t ttning 1 Milo medelstora dsR IP67 Vid höga bra med & 7. tallar och Markera fasad varian Garagepor 6, II GU10 s med Se www.h Små – 8 LEDstrip d ljussä och uppf Multi 3 äd, prydna Eye Multi IP44 släplju . det II alt.1Milo putsad en mindre ! Multi 2 Milo Bright passar balkong Mini Spot It Multi 3 & 7. ingen jämnt På enoch En lycka orientera dig dagtid nedljus ett t.ex. frukttrbuskar. Multi 3, 9 Indicate Skärmtak/ 1 alt. Spot passa belysn Eye och med 7 ning r. Outdoor 3 Bright upp-kan kan rer Spot Up Fördela det fint ser den GU10 nan är. nsbelys var det & 3. träd och Funktio Pillar våra produkte när Du Comfort trädkro väggarmatu Multi 1 ritningts belysning vid som Du informatad. ion om 1 1 Case glesa ut 3 alt. 7 era på en downligh hur bred Spot It Multi 3. 6 , platsen att förblimerbländ Up Multi ing ochortenuppfarter. att kombin kan man med It/Up Multi beror på Infällt Markera 4 Spot rbläck entrén belysn 8 sida om i taket. ovan garagep Genom a downligtsfönste Spot Up 2 Spot 3 utanealite.se På var armatur och Markera fasad variant r och t urerna och Se www.hid Multi under r medmindre tråk, entrée garagepor öjd armat träd 7 Fasad* 4 It/Up ge tips och infälld och enatt endast skuggo mellan or! Montageh 3 Spot nd mellan 7 lathund tta din Takfot a skarpa det Genomgångs *Avstå 1,6-1,7m r undvik avstån fria väggyt nedljus denna It/Up Multi 9 ljussä För att downlights vid 3 en armatu 23us blir använda 4 8 Spot5 6 med sad läck, Mark 2 r inomh Vi vill med hur Du kan ra gen. r 1 monte r i fönstetråket huset. hamna under fönsterb ård, husfa 7 somelysnin sida om 5 Deco fasadb Vägg, infällt Spottara gångs ! Marke På var idéer kring iljö, trädgskarpa skuggor mera! träd, del av råk t fart? väggytor enformsp ght Point fokus på 1 ande garagepor öjd av Dekorera i form blir att undvika eupp ts vid fria samma 3 iockså 6 Deckli 5 utomhusmFörmontera Montageh . . downligh Vägg, utanpåligg e garag fasad och het inomhusysningen 3 Multi i fönster 1,6-1,7m g växtlig Indicate er att belysa 1,6-1,7m och kansk av fasadbel balkon Välj utSpottaren del 7 rabatt belysa öjd cc 2,5-3m för ocksåoch att Montageh >10m istället spaljéer 3 genom med ljus. tser tare! ing rumskänsla takfot. 2 Skapa rama in utepla med belysn med 2 markstrålkas 4 Alt3 1 cc1m alt. höjd med är g antracit. Beskrivnin hus är att ha en tanke s en helhet plank ochartier h 30cm, cc1,4m i vit och rk husets 1,6-1,7m skapa g utom Genom us är är väggp r fönsterfoderLEDstrip. design. Finns även onell ier h40cm, atta höga öjd höjder . väggpart medFörstä VidderLEDstrip fönsterfo 5-10m Montageh tning utomhuppfatta fasad utansläpljus med Väggarmatur i tidlös likt halogen. ljussättnindig och uppf klasse ssen i inera funkti på olika Vid1höga bra med det bra 3000K, sid. 139-140 fasad utansläpljus med Produkt ljussät och En lyckad det ljusfärg på passar nedljus!IPoch ljus 1d änsla. Komb belysning. ta IP-kla kter som passar nedljus! tera På en putsad ett jämnt Varmvit om produkten På en putsad ett jämnt En lyckad orientera dig dagtid dagti t att ss tiv och orien och med med produ mer rumsk den Grå fint den I Läs uppkan fint viktig uppkan IP-kla det ser aturer det 77 011 30 Milo II Grå när Du rmaturer gen Det är när Du väljeriljöer. En med dekora Du ser ut väggarm us. d.när Du som Du nämli 33 Milo I GU10 Grå era vägga glesa ut ande förändras. platsen att bli blända husm en som bli bländad.Genom att kombineras kan man iglesa 77 011 talar das utomh kten enkelt 36 Milo II GU10 Grå 8 beakt plats i utom ction) utan rna taket. downligt att kombin kan man 77 011 ljusbilden produ bred ljusbild. och halogen. 39 Milo 8 infällda tur med och Beam kan 3000K, likt armature ng, klass fördel använ emperatur och nerljus Genom a downligts urerna i taket. 4 ska sitta al Prote 77 011 utan att 1-4m d ge tips Alt 1 ochavstånde väggarma med och II = uppatt endast t mellan Cover , beröri 4 ljusfärg nation vilken skydd lathun ningst kan Trendig din nerljus tips infälld Genom = täcklock I armat ta Varmvit gs. 4 damm (Inter oss ge LED och nedljus denna omgiv cc1m ljussät 8 Med tillbehöri vit och antracit.sid. 138 att endast 9 Grå för använda osv. den tål det mellan ad 4 h 30cm, 3 med enomarmatur på lathund ttaEndinkallare livslängden förlän Vi vill med hur Du kan Genom nedljus Wall IP55 Cover Grå Finns ävenom produkten avstån r rd, husfas alt. hamnar 69 Case 33 gångstråket huset.har, hur välånga, vatten denna i antracit. cc1,4m 9 Case Wall Beam Grå armatu 8 Läs mer 77 006 , trädgå Markera formspråk som idéer kring t? gör att Finns även h 40cm, använda 90 Tillbehör Case Wall kan ljussä fokus på med en ljusbild. 1 usmiljö uppfarVi vill med 77 012 r i samma 93 Tillbehör med bred hur Du husfasad utomh garage fasad och pollare 77 012 fasad huset. hamna gångstråketsom halogen. ård, från kring likt kanske ra cm och trädg 5-10 Väl avbländad 3000K, sid. 149 2 fokus på balkong Marke formspråk idéer Alt ljusfärg på för från fasad ning! a >10m Rabatt 1 Varmvit om produkten har: istället husmiljö, garageuppfart? 10 cm fasad Grå i samm miljön Pillar Läs mer 2 2 cm från din belys utom g e fasad och frontlock 10-15 56 Case lkastare! 2 ning är cc 2-2,5m 77 472 ättningartakfot. g Med tillbehör 3 Planera en tanke med belysnin med och kansk förändras. design. balkon för bländ iställe4 t husets höjd med markstrå enkelt en helhet efter väggar er. vilka föruts tur i stilren för att ha likt halogen. skapas ell Anpassas >10m väggarma Vent kan ljusbilden Planera din belysning! 5 3 Genom istället Infälld 3000K, höjder Undersök i stan? Risken Använd Förstärk och i takfoten. från t.ex. fönsterfod 5-10m ljusfärg Round inte på olika Kombinera funktion Centreras k Cover skuggor Beam, g. i vit. Varmvitpå sid. 145 belysning och ljus tare! ing eller re omgivning. att allt och ljus cm avstånd* undvika takfot. täckloc landet nsla. Multi Grå Beam Grå för att Genom att ha en tanke med 30-50 Finns ävenom produkten belysn rumskä dekorativ belysnin Tänk på belyst. cc 1,5-2m med rumskänsla. 91 Indicate Indicate mörka träd Grå 3 Wall IP55+ 4 8m. med På markstrålkas i enmed Läs mer 77 014 Round s. med når ca på olika höjder skapas en helhet r bli 2,5-3m 5 Case t höga s här? 95 Tillbehör Indicate Ljuset 10m. efter väggar er. cc helhet Grå höjd med Plank en tanke Alts en med dekorativ belysning. behöva s utomhu 77 014 vinkel. mycke ekar. når ca 2större belysa oner Kombinera funktionell Anpassas k. 96 Tillbehörr Indicate Vent Ljuset 20m. att ha använda Wall IP55 rk husets utomhus. Stora – m r, tallar och skapa 77 014 når ca 25° spridnings vinkel. avstånd* i takfoten. från t.ex. fönsterfod är variati k vad kan fria väggytor? 97Tillbehö 1-4m LED kan med fördel användas cm Ljuset Genom Förstä Multi 3: spridnings med fördel ingstemperatur Centreras höjder skuggor helhetsintryc 6 Case 4 Det funktionellVäxtlighet, 77 014 björka gör att 20-30 vinkel. . Spot Up Multi 7: 40° spridnings 5-10 opalt täckloc6 undvika Altan LED kan Finns t.ex. trädstål Mini IP44 omgivn I GU10 ger ett En kallare omgivningstemperatur för att med förlängs ljus på olika Kombinera av rostfritt 7 Spot Spot Up Multi 17: 30° 3 Multi 17. som – stora i profil ing. En kallare livslängden och stil? entrée I alt. Milo som 4 och livslängden förlängs. 33 r. Lika lång Multi 3 och ytterring halogen. 1 Milo Spot It Multi 17. Spot Up likt r, ip R IP67 tens bredd , Hustyp stora träd gör att Spot Up 7 avstånd* 6, aluminium II GU10 rumskänsla.dekorativ belysn 3000K, Belys garagepor 8 LEDstr 615 60 Spot Up Multi cm balkongen Up Multi björka Medel Milo i gjuten 77 ljusfärg som 17 Eye alt. äd, astare Spot II 08 10-20 IP44 Varmvit med Lika lång us. 2 Milo e Multi frukttr 77 613 61 Spot Up Multi Trappa 3, Bright Spot Mini under balkong drivdon. sid. 153 t.ex. på träd Markstrålk 9 Indicat 1 centrerad Rabatt 77 615 r alt. ekar. med inbyggt Eye Multi das utomher. har: älla med likt halogen. Outdoo miljön g är 3 Bright 2 2 medelstora ds-Läs mer om produkten för allmänljus 3000K, & 7. ljusfärg tallar och dimbar3LED-ljusk ratur tningar t GU10 som fasaden 2 produkt fördel använ Små – empe Multii vit. Varmvit 1-4m äd, prydna Lika lång från fasad Itmed förutsät Comfor om våra för bländnin cc 0,6m 4 downlight ningst kan med omgivtion frukttr 3 & 7. k vilka ingen. passa istället alt. 7 230VSpotFinns även Risken gs. hts 3 . 5 10-20cm 3 LED t.ex. Multi 1 informa Undersö belysn vinkel. Up 134 Komplett 74 cm avstånd* buskar Grå mer kan ing. Använd Up Multi eller i stan? kallare allt inte 3 med downliggarageporten Spotpå sid. gdenattförlän cc 2,5-3m .se för Fördela 36° spridnings En nan är. var det ing vid 4 Spot & 3. träd och Outdoor1GU10 På landet mörkare omgivn 30-50 om produkten Pillar 33 ovan a entrén idealite Tänk på belyst. att livslän Läs mer i en bli efter väggar er. Marker variant It Multi 3. höga träd 1 bred trädkro 1 Case Se www.h här? r? gör 77 Comfort större på en ritning och belysn rter. er behövar Anpassas mycket och ekar. mindre på hurvinkel. 74 630Spot kan belysas spridnings variation d Plank Multi i takfoten. från t.ex. fönsterfod tryck. Stora – och en It/Up Multi tallar vinkel. Markera belysning 3: 24° väggyto et, vad cm avstånd* ur beror Det är Centreras skuggor 20-30 Spot Up cka6 mhus ett helhetsin 2 Spot Eye Multi 6: 36° spridnings 3 armat Altan och uppfa Växtligh stil? Finns fria t.ex. björkar, 17. träd undvika ochBright vit. för som ger för att Multi – stora med fasadtråk, entréer Ly och Eye Multi även i träd Grå endast It/Up Multi uto Spot It Multi 17. Bright . Finns Rabatt ora träd Hustyp 3 IP54 har: sig mellan Avsedd sbruk Belys entréer. Up 3 Spot downlight Medelst nd 7 10-20 , björkar, d Eye Multi IP54 Grå tera gångs 6 Spot 2 cm avstånd* utomhu tning a orienTrappa de riktbar likt halogen. *Avstå gar miljönbläck, dagti 91 Bright Eye Multi 6 är 2ra träd t.ex. fruktträd It/Up Multi 3000K, sid. 133 2 Lågbyggan den 74 632 ättnin ekar. fönster ens ljusfärg på 59 Bright 23 sbländning t medelsto 4 Spot täcklock, ljussätlar om att kunn r under Du ser 2 Varmvit om produkten 74 513 tallar och 3 & 7. för ra mera! av Små – Visar armatur vilka föruts , prydnad 7 med opalt som ad. skuggo mer It Multi 3 & 2 r! iställe 7. profil 1 Dekore sök Läs i en Risken form d idéer gen. i IP-klass Spot fruktträd 5 et hand plats bli bländ t.ex.3 buskar. Multi 1 passa undvika skarpa r stan? väggyto Använ belysnin kan Under 7ochinte iljö, 5 Deco Det fördel monteras terna. växtligh tta att Rabatt Spot Up och att eller i hts vid fria ning. i 6000K. an är. Fördela blir ge tips allt husm som med ser LED-punk cmäven var det & 3. För Välj ut 3 ght Point vid uppfamera! Pillar r och rabattesla glandet nd att utan av träd, 5 träd Finns avstånd* trädkron inomhus gård utom e Multi 1 a på ochera en. a downlig re omgiv Ljus i meter att man inte 1 Dekor Påmonter 30-50 1 Case på en ritning och belysnin hur bred a lathupå din Spot It Multi 3. g/Träd 6 Deckli Tänk likt halogen. så träd, spaljée Marker träd er. i en mörka .ochbelyst. kansk skapa rumkänoch två siffror. It/Up Multi här? denn ljussättar bli alt. dold 3000K, sid. 171 beror påSpottar i fönster fasadbelysning Markera ngen. het i form lysning 12V 5m t höga s ljusfärg på belysa plank av te Multi Spot Up följt av 2 Spot belysa R IP67 armatur och uppfart belysni passa med tionsbelysnin större löpmeter sad att belysa. att behöva kan ochPlank Varmvit om produkten Multi 3 mycke en del kanekar. belysa med ljus. oner ut växtligVi vill med Indica er som IP skydd mot damm, Träd LEDstrip R IP67 12V med fasadbe – vid träd s över 10m Du Fördela 15 k. att det It/Up Dekora och 7 ng fart? husfa vinkel. tor? kan åk, entréer Välj mer också Höjd 013 variati var hur belysa Stora45° spridnings Läs en har. 75 d mellan vad3 Spot fria Multi genom uteplatser 7 gångstr väggy attäreupp en benämn r vilket r,likttallar 16 LEDstrip och rabatt cm avstånd* er. kring trädgård,Det halogen.och belysni har: 3 *Avstån en ritning helhetsintryc med björka 75 013 6 garag IP-klass beskrivede föremål produkten står 20-30 ljus. r miljöntuff ng spaljéer änsla genom Altan 3000K, lysning Växtlighet,stil?4Finns rama in Spot It/Up ger LED-spott.ex. siffran och uppfart 23 ett 17. Höjd 5-10m ljusfärgfasadbe ttningaträd 2sommed 3 och Första och intränga hur väl produktAlltså ju tser – stora r. ljé bländni Liten It Multi entréer och 134 rumsk förutsä vit. VarmvitSpot för på sid. gångstråk, 17. Deco 1 utepla Plank/Spa även i den och ånga. talar om beröring ök vilkaträd Risken Hustyp r, FinnsAnvänd Alubjörka Höjd 1-4m Belys5 entrée t Point Skapaoch rama in a mera! om produkten vatten ju bättre tål siffran Up Multi Alu i stan? Unders Medelstora IP44 Trädäck ing. cm avstånd* . Mini äd, Läs mer eller Dekorer i form av träd, Andra inträngande Kit (3st) 10-20 2m har, 2 Spot 6 Deckligh effekter Spot e omgivn låga 52landet frukttr Höjd ca et Trappa Minii IP44 På Multi plank 74 513 mörkar t.ex. en produktoch vatten. träd sig mot växtligh att belysa. 56 Spot ekar. kter med? Hustyp och är 7 Indicate Välj ut och rabatter att belysa 74 513 är större damm . medelstora dshögre IP-klass rtier & 7. tallar och foder är smuts, flera ljuspun 3kan belysas utomhus tta entréer väggpa Små – spaljéer fönster LEDstrip. iställetIt Multi nsla genom er med ljus. äd, prydna et, vad 3 & 7. r? Belys cc 1,5-2m rumskä Spot ingen. passa Vid högadet bra med fasad utansläpljus med ljussättning väggyto 1 och uppfa Växtligh Skapa rama in uteplats t.ex. frukttrbuskar. Multi 1 fria belysn putsad dig ! 7 Up lyckad la en passar kan jämnt era På En Spot nedljus stil? Finns Förde plank och nan är. g var det ing vid med ett & 3. träd och Pillar den dagtid upp- och kan orient trädäck, det fint aturer ritning Multi 1 1 bred trädkro Beskrivnin 1 Case när Du n som Du ser ad. för vägg, cc 0,75-1mfrån Spot It Multi 3. ra på enut ing och belysn rter. på hur era väggarm ljusutsläpp halogen. ca 15 cm placeringsIt/Up Multi cc 1,5-2m man glesa eller fyra likt platse ur beror bli bländ att kombin Marke belysn r och uppfa ett, två Spot Up ts kan fasad 2 Spot plank/vägg 3000K, 3 hitta du sning. armatProdukt 8 i taket. Genom ** ljusfärg utan att sning med downlig medrerna och entrée uppslag träd och 1-4st/träd ** It/Up Multi accentbely i vit. Varmvit usbely 4 och infälldamellan armatugångstråk, d ge tips Dekorativ 1-1,5m. 3000K, Finns ävensid. 146 3 Spot 1-4st/träd nd mellan 7 På nästa g för utomh att endast et 25° cc murar. ljusfärg på lathun din *Avstå Genom nedljus avstånd Varmvit r fasad ochom produkten It/Up Multi försla 45° cc denna -2 a ljusbild. 9 I Grå ljussätta sad 8 23 med en armatu Läs mer använd 4 Spot bred mjuk 1,5-2m. 63 Deco 2 Vi vill med hur Du kan stål med sid. 156 75 508 65 Deco II Grå r råket 1 på i rostfritt rd, husfa huset. hamna gångst a kring 75 508 67 Deco IV Grå Deco rmatur som produkten 5 trädgå på Marker formspråk vinkel. idéer Trädäcksa Läs mer om 75 508 mera! fokus spridnings 1 usmiljö, ght Point euppfart? träd, likt halogen. och resp. 45° sid. 155 i samma Dekorera utomh på Point e garag 6 Deckli fasad med 25° i form av (4st) . het 73 Decklight Point Kit i aluminium mer om produkten och kansk te Multi matur 74 512 Läs växtlig balkong att belysa 70 Decklight erför träd. 7 Indica och trädäcksar likt halogen. Välj ut 74 512 >10m sning!

RD

TRÄDGÅ

1

tt uto Ljussä D-belysning med LE

3

g!

snin din bely

din bely

RD

TRÄDGÅ

UIDE SNABttBG us utomh

Skala 1:200

Alt 2

TRÄD

TRÄD

Alt 2

2

RD

TRÄDGÅ

1

3

Du har v ä l in te m snabbgu is s a t v å id e r . H ä r ra h it ta r d o c h id e é u m as s a r k r in g lj ti p s u s s ä t t n in g . D dem på w w w .h id u h it ta r e a li te .s e / support.

3

2

1

Ljussä -belysning med LED

Alt 1

Alt 1

3

istället att belysa och rabatt genom med ljus. re! spaljéer änslatakfot. rålkasta tser rumsk markst 4 Skapa rama in utepla höjd med k husets plank och

bely

1 har: r miljön ttninga bländning är förutsä för ök vilka Risken d istället Unders ing. Använ eller i stan? På landet mörkare omgivn i en s här? större kan belysaväggytor? het, vad Växtlig stil? Finns fria r. och Hustyp Belys entrée

3

Alt 2

TRÄD

Förstär

Alt 2

D

TRÄDGÅR

inte att allt Tänk på belyst. r bli behöva ner variatio intryck. Det är ett helhets som ger

4

3

33

2

2

1-4m

6

Plank 20-30

7

Pillar

1 1 Case It/Up Multi 2 Spot 3 It/Up Multi 3 Spot 7 It/Up Multi 4 Spot 1 5 Deco ht Point 6 Decklig e Multi 7 Indicat

1 It Multi 49 Spot 3 77 619 It Multi 70 Spot 7 77 615 It Multi 44 Spot 17 77 011 It Multi 71 Spot 77 615

träd. små - medelstora - stora 8m. För når ca medelstora höga träd. Ljuset 10m. För mycket vinkel. når ca stora 25° spridnings vinkel. Ljuset 20m. För når ca Multi 3: Spot Up 40° spridnings vinkel. Ljuset Multi 7: Spot Up 30° spridnings 153 Multi 17: på sid. stål med Spot Up av rostfritt om produkten Läs mer och ytterring likt halogen. aluminium i gjuten 3000K, astare ljusfärg Varmvit Markstrålk 151 drivdon. på sid. inbyggt om produkten Läs mer

rar. runt om reflekte ska belysa ljusa färgeroch om man medan är rar ljus, trädkronan tät färger absorbe bred och *Mörka på hur l beror **Anta

hela trädet.

5 30-50

Altan

3 Up Multi 7 60 Spot 77 615 Up Multi 08 Spot Multi 17 77 613 Up 61 Spot 77 615

Mark3000K, ljusfärg Varmvit

2

10-20

Trappa

3

ra mera! Dekore i form av träd, . het växtlig att belysa Välj ut och rabatter att belysa r spaljée nsla genomtser med ljus. rumskä Skapa rama in utepla plank och

5-10m

4

25° Super 21 Decklight Super 45° 74 630 23 Decklight 74 630

Rabatt

3

2

ingen. passa belysn kan Fördela var det ing vid ritning a på en g och belysn Marker elysnin och uppfarter. r med fasadb råk, entrée gångst

Vänd

Skala 1:200

2

din ing med belysn med en tanke en helhet att ha skapas nell Genom höjder på olika Kombinera funktio ing. och ljus nsla. rumskä dekorativ belysn med us. as utomh r använd med fördel ingstemperatu s. LED kan omgivn förläng En kallare livslängden gör att Planera

TRÄD

RD

TRÄDGÅ

1

sning!

FASAD

Alt 2

Alt 1

Alt 2

Alt 1

Skala 1:200

Planera

Planera

Skala 1:200

2

Alt 1

tt uto SNABBG Ljussä D-belysning utomhus ingd LE Ljussätt -belysnme med LED

Alt 1

FASAD

AD DE FASUI SNE ABBG mhus UID

Vi vill hjälpa dig att hitta rätt LED-belysning för just ditt hem. Så följ med oss genom villans alla rum och känn dig välkommen hem.

7

3

är utomhus atta ttning d ljussä och uppf En lycka orientera dig dagtid kan ser den när Du som Du ad. platsen att bli bländ utan och ge tips lathund tta din denna ljussä Vi vill med hur Du kan husfasad ård, kring idéer iljö, trädg fart? utomhusm e garageupp och kansk

FASAD

inform

Se www.h

us tt utomh Ljussä D-belysning med LE

Planera

för mer

3

våra produk

Skala 1:200

idealite.se

FASAD

ation om

2

23

1

cm avstånd*

cm avstånd*

träd – stora tora träd Medels d, björkar, t.ex. fruktträ ekar. & 7. tallar och Multi 3 Spot It Multi 3 & 7. Spot Up

tora träd smedels Små – d, prydnad t.ex. fruktträ buskar. nan är. & 3. träd och Multi 1 bred trädkro Spot It Multi 3. på hur r beror Spot Up armatu träd och nd mellan *Avstå

cm avstånd*

höga träd mycket och ekar. Stora – tallar t.ex. björkar, 17. Multi Spot It Multi 17. Spot Up

EN DJUNGEL AV BEGREPP Vi försöker reda ut några åt dig...

B e s ö k h id e a li te .s e för mer info r m a ti on

FRÅN WATT TILL LUMEN

FÄRGÅTERGIVNING Anges som RA-index och talar om hur bra en ljuskälla återger färger på en skala från 0-100%.

Vi är vana vid att välja lampa utifrån sockelstorlek och antal watt. Men med LED kan två produkter med samma watt ge olika mycket ljus beroende på hur den är utformad och hur den drivs.

Glödlampan har Ra 100 medan högtrycksnatrium, ni vet det orange ljuset på motorvägen som gör att alla bilar ser bruna ut, har RA 20-25.

När du ska välja LED så titta på hur mycket ljus lampan ger (lm). Här nedanför ser du en förklarande sammanställning från energimyndigheten:

FÄRGTEMPERATUR Mäts i Kelvingrader (K) och beskriver ljusets färgton. Varmvit 2700-3200K Stearinljus ca 1500K Glödljuslampan 2700K 12V halogenlampa 3200K

ÄLDRE LJUSKÄLLOR

LED

Glödlampa 15W 25W 40W

LJUSFLÖDE OCH EFFEKT Ljusflöde – Hur mycket ljus en lampa ger, anges i lumen (lm) Effekt – Hur mycket energi en lampa drar, anges i watt (W) Ljusutbyte – Mått på effektivitet, beskriver hur mycket ljus som produceras för varje förbrukad watt och är ett mått på hur ekonomisk ljuskällan är. Anges i lumen/watt (lm/W)

Halogen 230V

LED-belysning har en låg energiförbrukning och lång livslängd. Trots ett högre inköpspris blir det snart en lönsam investering.

20W 35W 50W

120-135lm 220-250lm 410-470lm

Halogen 12V 20W 35W 50W

2

180-200lm 300-330lm 540-595lm 90-100lm 200-220lm 300-385lm


Intryck & avtryck. Ljust och fräscht. Inbjudande och ombonat. Oavsett vilken känsla du vill skapa är hallen det första du möts av. Skapa ett praktiskt allmänljus med spotlights på skena eller varför inte downlights, infällda eller utanpåliggande. Rikta gärna ljuset mot klädhängaren eller din fina tavelvägg.

Shade

Core 15°

Om du har sidoljus vid dörren kan det vara fint att fälla in accentbelysning i fönstnischerna. Det ger ett välkomnande intryck kvällstid och skapar trygghet även utiffrån. Med en genomtänkt ljussättning får huset en egen identitet som lämnar avtryck.

Komplettera gärna med en väggarmatur, en trevlig detalj som både blir dekorativ och funktionell.

3

RIKTA LJUSET

Genom att belysa väggarna upplevs rummet större, här med Bright Eye G2 Box II. Smart även i den lilla hallen!


Variation mellan ljus & mörker. Hur ljust eller mörkt det är i ett rum och hur ljuset är fördelat påverkar oss. Detta har en stark koppling till olika känslointryck. En låg ljusnivå med stora kontraster mellan ljust och mörkt skapar dramatik, medan en hög ljusnivå med få kontraster upplevs klar och jämn, i vissa fall till och med platt och tråkig. En mörkare ljussättning gör att hjärnan signalerar vila medan mycket ljus får oss att bli aktiva. Många av dagens nybyggda villor har stora rum där man både lagar mat, äter, tittar på TV, spelar spel och gör läxorna. För att få till en bra ljussättning där är det en fördel att använda sig av flera olika typer av belysning. Allmänljus, dekorationsljus och orienteringsljus. Mycket ljus där ett arbete

utförs och mindre ljus där du vill skapa stämning. Med ljus på varierade höjder upplevs rummet mer intressant. Hängande lampor, infällt, lysande linjer eller dolt ljus som flödar längs en vägg. Vissa lampor med mjukt stort ljus och andra med riktat koncentrerat ljus. Dela upp belysningen på olika tändningar och dimrar för att kunna anpassa ljusnivån efter hur rummet används. T ip s!

Var inte rädd för att vissa ytor i rummet får mindre ljus än andra, det är variationen som gör rummet trevligt.

Comfort Track Micro, LEDstrip, Profil Thin, Bright Eye G2 Box II

Bright Eye G2 Box II

LEDstrip, Profil-T, Level Multi, Comfort Track Micro

Comfort G2

4


Bright Eye G2 Box II

Det är viktigt att få ett bra ljus på arbetsytorna. Där det finns överskåp är bästa sättet att montera belysningen under dem. Om det inte finns några överskåp placeras istället belysningen i taket. Framför kyl, frys och högskåp är det en fördel att ha downlights i taket som ger ett bra ljus in i skåpen. I ett större kök kan du komplettera med downlights i gångar eller öppna ytor.

LEDstrip, Profil Thin

INFÄLLT ARBETSLJUS

RAMA IN MED LJUS

Vi har godkända downlights för infällnad i möbler som ger ett bra ljus, här med 1202 Multi.

Med dolda ljuslister kan man lyfta fram detaljer och skapa effekter i små utrymmen.

5


Comfort Track Micro Kit

Level Multi

Genom att belysa gångstråk i kombination med att framhäva fina detaljer som en tavelvägg eller ett avvikande väggmaterial ger en varierad ljussättning. I sovrum passar det bra att ha ljus vid garderoberna eller i gångstråk för att belysa en vägg. För att undvika bländning bör du tänka på att inte placera belysning direkt över sängen. Vill du ha en lyxigare hotellkänsla i sovrummet kan ett tips vara att montera belysning bakom en tunn gardin.

SMÅ DETALJER

Med accentbelysning kan du orientera dig tryggt och säkert även under kvällstid, här med Indicate Beam.

Shade

6


Var inte rädd för att vissa ytor i rummet ska få mindre ljus än andra, det är variationen som gör rummet trevligt.

DEKORATIVT

Väggarmaturer ger en dekorativ ljusbild och skapar effektfulla mönster på väggen, här med Brick Multi I.

LED-belysning – en lönsam investering.

Level Multi, Core

LEDstrip, Profil Dual

Window, Comfort Track Mini

7


Vardagsfokus & rofylld helg Ett badrum ska fungera både i vardagens stress men även när du vill koppla av, med dimbar belysning och en genomtänkt placering kan ni enkelt få både och.

När du ljussätter en bastu är det viktigt att välja armaturer som är anpassade för höga temperaturer. Belysningen kan med fördel monteras i taket nära väggarna för ett fint släpljus. Med ett mjukt fyllnadsljus, dolt under lavarna eller bakom ryggstöden ökar mysfaktorn ytterligare.

Downlights i taket ger ett bra arbetsljus medan ett dolt släpljus utefter väggarna, infälld belysning i fönstret, eller en stjärnhimmel ger ett mer stämningsfullt intryck. Blanda och anpassa efter dina behov. Tänk på att använda armaturer med rätt IP-klassning för våtutrymmen.

Med en klar tanke bakom ljussättningen kan du ha SPA-känsla hemma en vanlig onsdag!

Glöm inte spegeln! För bästa ljus bör du placera belysningen vid sidorna om spegeln. Välj gärna ett opalt täcklock för att minimera skuggor i ansiktet.

LEDstrip, Profil-U hög, Core 120°

8


Bright Eye G2

Ledstrip, Profil Hidden

Heatspot, Heatline

Med dolda LEDstrippar kan du lyfta fram detaljer och skapa effekter i små utrymmen. Genom att planera i ett tidigt skede kan belysning integreras i väggar, golv och nischer. Tillsammans med vårt stora sortiment av LEDstrip och profiler är möjligheterna oändliga och endast fantasin sätter gränser. Genom att välja en ljuslist får du ett jämnt ljus över hela ytan vilket ger ett behagligt intryck. Ett bra komplement till downlights.

UNDER BAR HIMMEL

En sjärnhimmel i fiberoptik är ett effektfullt och annorlunda inslag i badrummet.

Trivsamt intryck med belysning i fönsternischerna.

Core 120°

9


Förläng trädgårdssäsongen med hjälp av ljus. Lyckad ljussättning utomhus är när du kan orientera dig och uppfatta platsen som den ser ut dagtid utan att bli bländad. En trygg och säker miljö.

Genom att ljussätta din trädgård med LED-belysning kan du njuta av den året om och känna dig hemma.

Ljussättning utomhus kan delas in i två delar. Den funktionella vid entréer, garage och gångar samt den dekorativa som skapar en vy från uteplatsen eller inifrån huset.

Ljussättning för oss handlar om att anpassa ljuset till ytor där det behövs. Vi har tagit fram två lathundar som ger tips och idéer kring hur du kan ljussätta de vanligaste miljöerna inomhus och utomhus. De är tänkta som en guide för att få fram ett ungefärligt antal armaturer som behövs för att få ett bra allmänljus och kan vara vägledande när du väljer belysning. Du hittar dem på www.hidealite.se/support.

Ett tips är att använda flera små ljuspunkter för att belysa trädgårdens växtlighet så som träd och buskar. Låga effekter är energisparande och samtidigt en fördel då du vill undvika allt för stora kontraster som upplevs bländande och stör vårt seende.

INRAMNING Med belysning i mark eller trädäck kan du till exempel belysa ett plank eller markera formen på en uteplats, här med Decklight Point.

Milo I GU10, Bright Eye Multi 3 IP54

Milo I GU10, Decklight Point, Spot It Multi 7

10


LED kan med fördel användas utomhus. En kallare omgivningstemperatur gör att livslängden ökar.

LJUS SKAPAR TRYGGHET Fasadbelysning ger ett välkomnande intryck och ökar tryggheten. Använd externt skymningsrelä eller rörelsevakt för att spara energi, här med Milo I GU10.

Comfort Outdoor GU10, Decklight Point, Case Wall

11

Deco I

Spot It Multi I

Indicate Round

LEDstrip


BLOGGPROJEKT

Vi har arbetat med belysning i över sextio år och är idag drygt femtio anställda med huvudkontor och lager i Bankeryd utanför Jönköping. Belysningen marknadsförs och säljs under det egna varumärket Hide-a-lite. I vår produktutveckling har vi tre värdeord: teknik, design och funktion. Dessa egenskaper ger en snygg armatur med den senaste LED-tekniken och funktioner som du kan ha glädje av under lång tid. Vi jobbar med att göra vårt erbjudande attraktivt för våra kunder. Vi tillhandahåller en tekniskt kunnig kundsupport, kostnadsfri ljusplanering och möjlighet till kundanpassade produkter, vill vi kunna ge våra kunder en bra upplevelse och god service. Med den här broschyren vill vi dela med oss av våra kunskaper och visa er vilka möjligheter det finns med att välja LED-belysning.

ELE KTRO ELCO AB TAL LV ÄGEN 5 5 64 3 5 BAN K E RYD T E L 0 3 6 - 2 9 0 6 0 0 0 E - PO ST IN FO@ELCO. SE W W W. H I D E A L I T E . S E

Under lite mer än ett års tid har vi fått vara med och följa familjen MillerRudenstams husbygge från början till slut med fokus på LED-belysning. Du hittar bloggen på www.hidealite.se, där kan du låta dig inspireras och få tips om vad som är viktigt att tänka på när det är dags att ljussätta ditt drömhus. Missa inte heller filmen från huset!