Page 1

HİCABİ ERDEM K郟�ş郟�sel Karalamaca..


6 Ş U B AT 2 0 1 7 ( H İ C A B İ )

Garਤptolojਤ Nedਤr? Bugünlerde 郟�s郟�m babası olacağım b郟�rşeyler arıyorum.. Düşünüyorum, merak ed郟�yorum, sorguluyorum, tasarlıyorum.. Ortaya b郟�rşey çıkarmaya çalışıyorum. Y郟�ne böyle gar郟�p olayları 郟�ncelerken bunlara b郟�r kategor郟� açıp paylaşayım ded郟�m sonra 郟�s郟�m düşünürken 郟�şte bu gar郟�ptoloj郟� f郟�kr郟� geld郟�. İsm郟�n郟�n Gar郟�ptoloj郟� olduğuna bakmayın bu b郟�r b郟�l郟�m alanı yada b郟�r b郟�l郟�mdalı değ郟�l sadece yurdum 郟�nsanı,dünya 郟�nsanı gar郟�pl郟�kler郟�n郟� paylaşab郟�leceğ郟�m b郟�r kategor郟� adı.. tab郟� bu belk郟� bu kadarda kalmayab郟�l郟�r b郟�lem郟�yorum buna zaman karar verecek.. Google ‘da arama yapayım var mı acaba bu ter郟�m ded郟�m ve karşıma bomboş b郟�r sayfa çıktı

Sonrasında ben katagor郟�y郟�

oluşturdum Google 郟�ndexled郟� ve ş郟�md郟� gar郟�ptoloj郟� yazdığımda 50 kadar sonuç çıkıyor ve heps郟� k郟�ş郟�sel karalamaca sayfama a郟�t 

Üretmeye devam..


Yazıyı beğend郟�n m郟�?


0%

0%

0%

G A R İ P TO LO J İ G A R İ P O L AY L A R , G A R İ P T O L O J İ , N E D İ R , Y U R D U M İ N S A N I

0%

0%

0%

Gariptoloji nedir – hicabi erdem  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you