Page 1

HTML Türkçe karakter kodları listesi  hicabi

 3 gün Önce

 ipucu, Teknoloji

 5 Görüntülenme

Karakter Kodları Listesi Aşağıdaki tabloda HTML kodları içinde kullanılabilecek ISO Latin-1 karakter seti dahilindeki isimlendirilmiş karakter girişleri gösterilmektedir. Listede sık kullanılan bazı önemli işaretlerin/karakterlerin açıklamaları kalın olarak belirtilmiştir. Karakter

Desimal Kodu

İsimlendirilmiş Giriş

Açıklama

& # 34;

& Quot;

Çift Tırnak İşareti (Quotation mark)

&

& # 38;

& Sons;

VE İşareti (Ampersand)

<

Ve 60.;

& Lt;

Küçüktür (Less than)

>

& # 62;

& Gt;

Büyüktür (Greater than)

& # 160;

& Nbsp;

[Kesintisiz] Boşluk (Nonbreaking space)

¡

& # 161;

Ve iexcl;

Ters Ünlem İşareti (Inverted exclamation)

¢

& # 162;

Ve yüzde;

Sent İşareti (Cent sign)

£

& # 163;

Pound &;

Sterlin İşareti (Pound sterling)

¤

& # 164;

Ve para birim;

? Genel para birimi işareti

¥

& # 165;

¥

[Japon] Yen İşareti (Yen sign)

¦

& # 166;

&brvbar; veya &brkbar;

Kesintili Dikey Çizgi (Broken vertical bar)

§

& # 167;

&mezhep;

Bölüm/Kısım İşareti (Section sign)

¨

& # 168;

&uml; veya &die;

? Diæresis / umlaut

©

& # 169;

Kopyalayıp;

Telif Hakkı (Copyright)

ª

& # 170;

Ve Başkanı;

Kadınsı sıra

«

& # 171;

& laquo;

Sol guillemet (Sol açı alıntı, soldaki guillemet)

¬

Ve 172.;

&değil

Değil İşareti (Not sign)

& # 173;

&utangaç;

Tire/Eksi İşareti (Soft hyphen)

& # 174;

Ve reg;

Marka İşareti (Registered trademark)

®


¯

& # 175;

&macr; veya &hibar;

Macron aksanı

°

& # 176;

& Sen;

Derece İşareti (Degree sign)

±

& # 177;

Ve plusmn;

Artı veya Eksi İşareti (Plus or minus)

²

& # 178;

Ve sup2;

Üssü 2 İşareti (Superscript two)

³

& # 179;

Ve sup3;

Üssü 3 İşareti (Superscript three)

´

& # 180;

&akut;

Akut aksan

m

& # 181;

&mikro;

Mikro İşareti (Micro sign)

& # 182;

& para;

Paragraf İşareti (Paragraph sign)

·

& # 183;

Ve middot;

Orta nokta

¸

& # 184;

& eşarp;

çengel

¹

& # 185;

Ve SUP1;

Üssü 1 İşareti (Superscript one)

inci

& # 186;

Ve ordm;

Erkeksi ordinal

»

& # 187;

& Raquo;

Sağ Guillemet (Sağ açı alıntı, guillemet hakkı)

¼

& # 188;

Ve frac14;

1 Bölü 4 (Fraction one-fourth)

½

& # 189;

Ve frac12;

1 Bölü 2 (Fraction one-half)

¾

& # 190;

Ve frac34;

3 Bölü 4 (Fraction three-fourths)

¿

& # 191;

Ve iquest;

Ters Soru İşareti (Inverted question mark)

TO

Ve 192.;

Ve Agrave;

Başkent A, ağır aksan

içinde

& # 193;

Ve Aacute;

Sermaye A, akut aksan

Â

& # 194;

Ve acirc;

Başkent A, circumflex

Ã

& # 195;

Ve Abreve;

Başkent A, tilde

Ä

& # 196;

AYI

Başkent A, diæresis / umlaut

için

& # 197;

Ve Aring;

Başkent A, yüzük

Æ

& # 198;

Ve AElig;

Sermaye AE bağ

Ç

& # 199;

&Ccedil;

Sermaye C, cedilla


sen

& # 200;

Ve è;

Başkent E, ağır aksan

O

& # 201;

Ve eacute;

Sermaye E, akut aksan

OLACAK

& # 202;

Ve Ecirc;

Sermaye E, circumflex

Ë

& # 203;

Ve Euml;

Sermaye E, diasisis / umlaut

marş

& # 204;

Ve Igrave;

Başkent I, ağır aksan

BEN

& # 205;

& Iacute;

Sermaye I, akut aksan

Î

& # 206;

Ve Icirc;

Başkent I, circumflex

Ï

& # 207;

& Iuml;

Başkent I, diæresis / umlaut

Ð

& # 208;

Ve ETH;

Sermaye Et, İzlanda

Ñ

& # 209;

Ve Nacute;

Başkent N, tilde

o

& # 210;

Ve Ograve;

Başkent O, ağır aksan

itibaren

& # 211;

& Oacute;

Sermaye O, akut aksanı

Otomobil

& # 212;

Ve Ocirc;

Başkent O, circumflex

o

& # 213;

Ve Ohungarumlaut;

Başkent O, tilde

Ö

& # 214;

Ve ouml;

Ah sermaye, iki noktalı / umlaut

×

& # 215;

&zamanlar;

Çarpma işareti

Ø

& # 216;

Ve oslash;

Başkent O, eğik çizgi

Ù

& # 217;

Ve uring;

Başkent U, ağır aksan

Ey

& # 218;

Ve Uacute;

Sermaye U, akut aksan

ve

& # 219;

& Sinketh

Sermaye U, circumflex

Ü

& # 220;

&Uuml;

Başkent U, diæresis / umlaut

İtalya

& # 221;

Ve Yacute;

Sermaye Y, aksan aksanı

th

& # 222;

&DİKEN;

Başkent Thorn, İzlanda

ß

Ve 223.;

YOL

Küçük keskin s, Alman sz

için

& # 224;

Ve Germandbls;

Küçük a, ağır aksan


üzerinde

& # 225;

Ve aacute;

Küçük a, keskin aksan

â

& # 226;

Ve acirc;

Küçük a, circumflex

ã

&#227;

&atilde;

Small a, tilde

ä

&#228;

&auml;

Small a, diæresis / umlaut

å

&#229;

&aring;

Small a, ring

æ

&#230;

&aelig;

Small ae ligature

ç

&#231;

&ccedil;

Small c, cedilla

è

&#232;

&egrave;

Small e, grave accent

é

&#233;

&eacute;

Small e, acute accent

ê

&#234;

&ecirc;

Small e, circumflex

ë

&#235;

&euml;

Small e, diæresis / umlaut

ì

&#236;

&igrave;

Small i, grave accent

í

&#237;

&iacute;

Small i, acute accent

î

&#238;

&icirc;

Small i, circumflex

ï

&#239;

&iuml;

Small i, diæresis / umlaut

ð

&#240;

&eth;

Small eth, Icelandic

ñ

&#241;

&ntilde;

Small n, tilde

ò

&#242;

&ograve;

Small o, grave accent

ó

&#243;

&oacute;

Small o, acute accent

ô

&#244;

&ocirc;

Small o, circumflex

õ

&#245;

&otilde;

Small o, tilde

ö

&#246;

&ouml;

Small o, diæresis / umlaut

÷

&#247;

&divide;

Bölü İşareti (Division sign)

ø

&#248;

&oslash;

Small o, slash

ù

&#249;

&ugrave;

Small u, grave accent

ú

&#250;

&uacute;

Small u, acute accent


û

&#251;

&ucirc;

Small u, circumflex

ü

&#252;

&uuml;

Small u, diæresis / umlaut

ý

&#253;

&yacute;

Small y, acute accent

þ

&#254;

&thorn;

Small thorn, Icelandic

ÿ

&#255;

&yuml;

Small y, diæresis / umlaut

HTML’de klavyeden yazamadığınız karakterleri bazı kurallara uyarak kodlayabilirsiniz. Örneğin Ü karakterini &Uuml;, &#220;, &#xdc; gibi üç farklı gösterimle kodlayabilirsiniz. İlk gösterim sadece ISO8859-1 karakter kümesindeki karakterler içindir ve bunlar aşağıda tablo halinde verilmiştir. Diğer iki tür kullanımda karakterin UTF-8 karakter kümesindeki karakter kodu kullanılmıştır. &#220; onluk tabanda, &#xdc; ise onaltılık tabanda kodlanmıştır. UTF-8 karakter kümesini oluşturan karakterlerin tamamını içeren bir dosyayı makinanızda örneğin Red Hat dağıtımını kullanıyorsanız, /usr/share/i18n/charmaps/UTF-8.gz olarak bulabilirsiniz. Bu dosyada Ü harfi ile ilgili satır, <00DC> /xc3/x9c LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS şeklindedir. Burada kullanacağımız kısım <00DC>’dir. &#x00DC; ya da &#xdc; olarak bu karakteri HTML dosyamızda kullanabiliriz. Karakterleri bu şekilde kodlayarak yazmanın bir faydası da HTML dosyasının başlığında <meta> etiketiyle karakter kodlamasının belirtilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır. Renk Tablosu Örneğinde göreceğiniz gibi örnek olması için “ı” harfi yerine &#x131; kullanılmıştır. GENEL Sembol

Açıklama

Yazılış Kodu

Numara Kodu

Euro Symbol

&euro;

&#8364;

©

Copyright

&copy;

&#169;

®

Registered Trademark

&reg;

&#174;

Trademark Sign (TM)

&trade;

@

At Symbol

&#64;

&

Ampersand

&amp;

&#38;

Paragraph

&para;

&#182;

Hyphen

&#45;

En Dash

&ndash;

&#150

Em Dash

&mdash;

&#151;


¬

Not Sign

&not;

&#172;

Single Left Pointing Angle

&lsaquo;

Single Right Pointing Angle

&rsaquo;

«

Double Left Pointing Angle

&laquo;

&#171;

»

Double Right Pointing Angle

&raquo;

&#187;

Left Arrow

&larr;

Upward Arrow

&uarr;

Right Arrow

&rarr;

Downward Arrow

&darr;

Black Spade Suit (Not available in Firefox)

&spades;

Black Clubs Suit (Not available in Firefox)

&clubs;

Black Hearts Suit (Not available in Firefox)

&hearts;

Black Diamond Suit (Not available in Firefox)

&diams;

Accents Sembol

Açıklama

Yazılış Kodu

Numara Kodu

`

Grave Accent

&#96;

´

Acute Accent

&acute;

&#180;

¯

Macron Accent

&macr;

&#175;

¨

Umlaut

&uml;

&#168;

¸

Cedilla

&cedil;

&#184;

·

Middle Dot

&middot;

&#183;

º

Masculine Ordinal

&ordm;

&#186;

ª

Feminine Ordinal

&ordf;

&#170;


A Harfi Sembol

Açıklama

Yazılış Kodu

Numara Kodu

À

Büyük A – Grave Accent

&Agrave;

&#192;

à

Küçük A – Grave Accent

&agrave;

&#224;

Á

Büyük A – Acute Accent

&Aacute;

&#193;

á

Küçük A – Acute Accent

&aacute;

&#225;

Â

Büyük A – Circumflex Accent

&Acirc;

&#194;

â

Küçük A – Circumflex Accent

&acirc;

&#226;

Ã

Büyük A – Tilde

&Atilde;

&#195;

ã

Küçük A – Tilde

&atilde;

&#227;

Ä

Büyük A – Umlaut

&Auml;

&#196;

ä

Küçük A – Umlaut

&auml;

&#228;

Å

Büyük A – Ring

&Aring;

&#197;

å

Küçük A – Ring

&aring;

&#229;

Sembol

Açıklama

Yazılış Kodu

Numara Kodu

È

Büyük E – Grave Accent

&Egrave;

&#200;

è

Küçük E – Grave Accent

&egrave;

&#232;

É

Büyük E – Acute Accent

&Eacute;

&#201;

é

Küçük E – Acute Accent

&eacute;

&#233;

Ê

Büyük E – Circumflex Accent

&Ecirc;

&#202;

ê

Küçük E – Circumflex Accent

&ecirc;

&#234;

Ë

Büyük E – Umlaut

&Euml;

&#203;

ë

Küçük E – Umlaut

&euml;

&#235;

E Harfi


I Harfi Sembol

Açıklama

Yazılış Kodu

Numara Kodu

Ì

Büyük I – Grave Accent

&Igrave;

&#204;

ì

Küçük I – Grave Accent

&igrave;

&#236;

Í

Büyük I – Acute Accent

&Iacute;

&#205;

í

Küçük I – Acute Accent

&iacute;

&#237;

Î

Büyük I – Circumflex Accent

&Icirc;

&#206;

î

Küçük I – Circumflex Accent

&icirc;

&#238;

Ï

Büyük I – Umlaut

&Iuml;

&#207;

ï

Küçük I – Umlaut

&iuml;

&#239;

O Harfi Sembol

Açıklama

Yazılış Kodu

Numara Kodu

Ò

Büyük O – Grave Accent

&Ograve;

&#210;

ò

Küçük O – Grave Accent

&ograve;

&#242;

Ó

Büyük O – Acute Accent

&Oacute;

&#211;

ó

Küçük O – Acute Accent

&oacute;

&#243;

Ô

Büyük O – Circumflex Accent

&Ocirc;

&#212;

ô

Küçük O – Circumflex Accent

&ocirc;

&#244;

Õ

Büyük O – Tilde

&Otilde;

&#213;

õ

Küçük O – Tilde

&otilde;

&#245;

Ö

Büyük O – Umlaut

&Ouml;

&#214;

ö

Küçük O – Umlaut

&ouml;

&#246;

U Harfi


Sembol

Açıklama

Yazılış Kodu

Numara Kodu

Ugrave;

Büyük U – Grave Accent

&Ugrave;

&#217;

ù

Küçük U – Grave Accent

&ugrave;

&#249;

Ú

Büyük U – Acute Accent

&Uacute;

&#218;

ú

Küçük U – Acute Accent

&uacute;

&#250;

Û

Büyük U – Circumflex Accent

&Ucirc;

&#219;

û

Küçük U – Circumflex Accent

&ucirc;

&#251;

Ü

Büyük U – Umlaut

&Uuml;

&#220;

ü

Küçük U – Umlaut

&uuml;

&#252;

Diğer Harfler Sembol

Açıklama

Yazılış Kodu

Numara Kodu

Æ

Büyük AE

&AElig;

&#198;

æ

Küçük AE

&aelig;

&#230;

Ç

Büyük C – Cedilla

&Ccedil;

&#199;

ç

Küçük C – Cedilla

&ccedil;

&#231;

Ñ

Büyük N – Tilde

&Ntilde;

&#209;

ñ

Küçük N – Tilde

&ntilde;

&#241;

Ý

Büyük Y – Acute Accent

&Yacute;

&#221;

ý

Küçük Y – Acute Accent

&yacute;

&#253;

ÿ

Küçük Y – Umlaut

&yuml;

&#255;

Ð

Büyük Eth – Icelandic

&ETH;

&#208;

ð

Küçük Eth – Icelandic

&eth;

&#240;

Þ

Büyük Thorn – Icelandic

&THORN;

&#222;

þ

Küçük Thorn – Icelandic

&thorn;

&#254;

ß

Küçük Sharps – German

&szlig;

&#223;


Quotes and Punctuation Sembol

Açıklama

Yazılış Kodu

Numara Kodu

!

Exclamation Mark

&#33;

¡

Inverted Exclamation

&iexcl;

&#161;

?

Question Mark

&#63;

¿

Inverted Question Mark

&iquest;

&#191;

:

Colon

&#58;

;

Semicolon

&#59;

,

Comma

&#44;

.

Period

&#46;

Apostrophe

&#39;

*

Asterisk

&#42;

Dagger

&dagger;

Double Dagger

&Dagger;

Per Mill Sign

&permil;

¹

Superscript 1

&sup1;

&#185;

²

Superscript 3

&sup2;

&#178;

³

Superscript 3

&sup3;

&#179;

¼

One-Fourth Fraction

&frac14;

&#188;

½

One-Half Fraction

&frac12;

&#189;

¾

Three-Fourths Fraction

&frac34;

&#190;

^

Caret

&#94;

~

Tilde

&#126;

Overline (Overscore)

&oline;

_

Horizontal Bar (Underscore)

&#95;


Left Single Quote

&lsquo;

Right Single Quote

&rsquo;

Left Double Quote;

&ldquo;

Right Double Quote

&rdquo;

Single Low-9 Quote

&sbquo;

Double Low-9 Quote

&bdquo;

Double Quotation Mark

&quot;

&#34;

Slashes and Brackets Sembol

Açıklama

Yazılış Kodu

Numara Kodu

/

Slash

&frasl;

&#47;

\

Backslash

&#92;

(

Left Parenthesis

&#40;

)

Right Parenthesis

&#41;

[

Left Square Bracket

&#91;

]

Right Square Bracket

&#93;

{

Left Curly Brace

&#123;

}

Right Curly Brace

&#125;

|

Vertical Bar

&#124;

¦

Broken Vertical Bar

&brvbar;

&#166;

Money and Math Symbols Sembol

Açıklama

Yazılış Kodu

Numara Kodu

%

Percent Sign

&#37;

#

Numara Sign

&#35;


Euro Sign

&euro;

&#8364;

$

Dollar Sign

&#36;

¢

Cent Sign

&cent;

&#162;

¥

Yen Sig

&yen;

&#165;

£

Pound Sterling

&pound;

&#163;

¤

General Currency Sign

&curren;

&#164;

+

Plus Sign

&#43;

×

Multiplication Sign

&times;

&#215;

÷

Division Sign

&divide;

&#247;

=

Equals Sign

&#61;

±

Plus or Minus

&plusmn;

&#177;

&lt;

Less Than Sign

&lt;

&#60;

>

Greater Than Sign

&gt;

&#62;

µ

Micro Sign

&micro;

&#181;

°

Degree Sign

&deg;

&#176;

§

Section Sign

&sect;

&#167;

Ø

Büyük O – Slash

&Oslash;

&#216;

ø

Küçük O – Slash

&oslash;

&#248;

Büyük Harfler Sembol

Açıklama

Yazılış Kodu

Numara Kodu

A

Büyük A

&#65;

B

Büyük B

&#66;

C

Büyük C

&#67;

D

Büyük D

&#68;

E

Büyük E

&#69;


F

Büyük F

&#70;

G

Büyük G

&#71;

H

Büyük H

&#72;

I

Büyük I

&#73;

J

Büyük J

&#74;

K

Büyük K

&#75;

L

Büyük L

&#76;

M

Büyük M

&#77;

N

Büyük N

&#78;

O

Büyük O

&#79;

P

Büyük P

&#80;

Q

Büyük Q

&#81;

R

Büyük R

&#82;

S

Büyük S

&#83;

T

Büyük T

&#84;

U

Büyük U

&#85;

V

Büyük V

&#86;

W

Büyük W

&#87;

X

Büyük X

&#88;

Y

Büyük Y

&#89;

Z

Büyük Z

&#90;

Sembol

Açıklama

Yazılış Kodu

Numara Kodu

a

Küçük A

&#97;

b

Küçük B

&#98;

Küçük Harfler


c

Küçük C

&#99;

d

Küçük D

&#100;

e

Küçük E

&#101;

f

Küçük F

&#102;

g

Küçük G

&#103;

h

Küçük H

&#104;

i

Küçük I

&#105;

j

Küçük J

&#106;

k

Küçük K

&#107;

l

Küçük L

&#108;

m

Küçük M

&#109;

n

Küçük N

&#110;

o

Küçük O

&#111;

p

Küçük P

&#112;

q

Küçük Q

&#113;

r

Küçük R

&#114;

s

Küçük S

&#115;

t

Küçük T

&#116;

u

Küçük U

&#117;

v

Küçük V

&#118;

w

Küçük W

&#119;

x

Küçük X

&#120;

y

Küçük Y

&#121;

z

Küçük Z

&#122;

Numaralar


Sembol

Açıklama

Yazılış Kodu

Numara Kodu

0

Sıfır

&#48;

1

Numara 1

&#49;

2

Numara 2

&#50;

3

Numara 3

&#51;

4

Numara 4

&#52;

5

Numara 5

&#53;

6

Numara 6

&#54;

7

Numara 7

&#55;

8

Numara 8

&#56;

9

Numara 9

&#57;

ISO-8859-1 Karakter Kodları +---+----------+--------++---+----------+--------+ |   | &nbsp;   | &#160; || Ð | &ETH;    | &#208; | | ¡ | &iexcl;  | &#161; || Ñ | &Ntilde; | &#209; | | ¢ | &cent;   | &#162; || Ò | &Ograve; | &#210; | | £ | &pound;  | &#163; || Ó | &Oacute; | &#211; | | ¤ | &curren; | &#164; || Ô | &Ocirc;  | &#212; | | ¥ | &yen;    | &#165; || Õ | &Otilde; | &#213; | | ¦ | &brvbar; | &#166; || Ö | &Ouml;   | &#214; | | § | &sect;   | &#167; || × | &times;  | &#215; | | ¨ | &uml;    | &#168; || Ø | &Oslash; | &#216; | | © | &copy;   | &#169; || Ù | &Ugrave; | &#217; | | ª | &ordf;   | &#170; || Ú | &Uacute; | &#218; | | « | &laquo;  | &#171; || Û | &Ucirc;  | &#219; | | ¬ | &not;    | &#172; || Ü | &Uuml;   | &#220; | | - | &shy;    | &#173; || Ý | &Yacute; | &#221; | | ® | &reg;    | &#174; || Þ | &THORN;  | &#222; | | ¯ | &macr;   | &#175; || ß | &szlig;  | &#223; | | ° | &deg;    | &#176; || à | &agrave; | &#224; | | ± | &plusmn; | &#177; || á | &aacute; | &#225; | | ² | &sup2;   | &#178; || â | &acirc;  | &#226; | | ³ | &sup3;   | &#179; || ã | &atilde; | &#227; | | ´ | &acute;  | &#180; || ä | &auml;   | &#228; | | µ | &micro;  | &#181; || å | &aring;  | &#229; | | ¶ | &para;   | &#182; || æ | &aelig;  | &#230; | | · | &middot; | &#183; || ç | &ccedil; | &#231; | | ¸ | &cedil;  | &#184; || è | &egrave; | &#232; | | ¹ | &sup1;   | &#185; || é | &eacute; | &#233; | | º | &ordm;   | &#186; || ê | &ecirc;  | &#234; | | » | &raquo;  | &#187; || ë | &euml;   | &#235; | | ¼ | &frac14; | &#188; || ì | &igrave; | &#236; | | ½ | &frac12; | &#189; || í | &iacute; | &#237; | | ¾ | &frac34; | &#190; || î | &icirc;  | &#238; | | ¿ | &iquest; | &#191; || ï | &iuml;   | &#239; | | À | &Agrave; | &#192; || ð | &eth;    | &#240; | | Á | &Aacute; | &#193; || ñ | &ntilde; | &#241; | | Â | &Acirc;  | &#194; || ò | &ograve; | &#242; | | Ã | &Atilde; | &#195; || ó | &oacute; | &#243; | | Ä | &Auml;   | &#196; || ô | &ocirc;  | &#244; | | Å | &Aring;  | &#197; || õ | &otilde; | &#245; | | Æ | &AElig;  | &#198; || ö | &ouml;   | &#246; |


| Ç | &Ccedil; | &#199; || ÷ | &divide; | &#247; | | È | &Egrave; | &#200; || ø | &oslash; | &#248; | | É | &Eacute; | &#201; || ù | &ugrave; | &#249; | | Ê | &Ecirc;  | &#202; || ú | &uacute; | &#250; | | Ë | &Euml;   | &#203; || û | &ucirc;  | &#251; | | Ì | &Igrave; | &#204; || ü | &uuml;   | &#252; | | Í | &Iacute; | &#205; || ý | &yacute; | &#253; | | Î | &Icirc;  | &#206; || þ | &thorn;  | &#254; | | Ï | &Iuml;   | &#207; || ÿ | &yuml;   | &#255; | +---+----------+--------++---+----------+--------+

Türkçe'ye Özgü Karakterlerin Kodları +---+--------++---+--------+ | ğ | &#287; || Ğ | &#286; | | ı | &#305; || İ | &#304; | | ş | &#351; || Ş | &#350; | +---+--------++---+--------+

HTML Türkçe Karakter Kodları Harf

Friendly Code

Numerical Code

Açıklama

İ

&#304;

Büyük i (I-dotted)

ı

&#305;

Küçük ı (i-dotless)

Ö

&Ouml;

&#214;

Büyük ö (O-umlaut)

ö

&ouml;

&#246;

Küçük ö (o-umlaut)

Ü

&Uuml;

&#220;

Büyük ü (U-umlaut)

ü

&uuml;

&#252;

Küçük ü (u-umlaut)

Ç

&Ccedil;

&#199;

Büyük ç (C-cedil)

ç

&ccedil;

&#231;

Küçük ç (c-cedil)

Ğ

&#286;

Büyük ğ (G-breve)

ğ

&#287;

Küçük ğ (g-breve)

Ş

&#350;

Büyük ş (S-cedil)

ş

&#351;

Küçük ş (s-cedil)

Ayrıca işe yarayabilecek diğer karakter kodlarını da kaynak olarak liste halinde yazmakta yarar olduğunu görüyorum; Karakter

Friendly Code

Numerical Code

Açıklama

©

&copy;

&#223;

CopyRight

®

&reg;

&#174;

Registered Trademark


&trade;

&#8482;

Trademark

&euro;

&#8364;

Euro (Avrupa para birimi)

£

&#163;

Pound (İngiliz para birimi)

§

& # 167;

Madde (Hukuki Yazılarda madde)

â

Ve acirc;

& # 226;

Şapkalı küçük a

Â

Ve acirc;

& # 194;

Şapkalı büyük a

& # 228;

Noktalı küçük a (a-umlaut)

Ve 223.;

Almanca ss (double s)

ä ß

YOL & Nbsp;

boşluk

HTML Turkce karakter kodları listesi  

HTML Türkçe karakter kodları listesi www.hicabierdem.com

HTML Turkce karakter kodları listesi  

HTML Türkçe karakter kodları listesi www.hicabierdem.com

Advertisement