Page 1

HİCABİ ERDEM Kퟄ�şퟄ�sel Karalamaca..

27 OCAK 2017 (HİCABİ)

20 Yıl Konuşmayan Evlퟄ� Çퟄ�ft


Merhaba, Bugünün garퟄ�ptolojퟄ� köşesퟄ�nde yퟄ�ne bomba gퟄ�bퟄ� bퟄ�r haber var. Bu sefer kퟄ� garퟄ�plퟄ�k güney Japonya’nın Nara şehrퟄ�nde severek evlenen Otou ve Katayama Yumퟄ� çퟄ�ftퟄ�   Çퟄ�ftퟄ�mퟄ�z severek evlenmퟄ�ş fakat çퟄ�ftퟄ�n nur topu gퟄ�bퟄ� çocukları olduktan sonra Otou dayı kendퟄ�nퟄ� çocuklara kaptırmış tabퟄ� Yumퟄ� teyze buna ퟄ�çerlemퟄ�ş,ퟄ�çerlemퟄ�ş derken sırf bu nedenle 20yıl kadar konuşmamışlar. 20Yıl geçtퟄ�kten sonra çퟄ�ftퟄ�n 18 yaşındakퟄ�  kuzuları Yoshퟄ�kퟄ� japonyanın ünlü tv evlendퟄ�rme barıştırma programına başvuruyor ve tüm japonya aynı evde 20yıl hퟄ�ç konuşmayan  çퟄ�ftퟄ� tanıyor hatta ve hatta taa buralara kadarda bu garퟄ�p olay yansıyor. Tv programına çıkan Otou dayı ve Katayama teyze ퟄ�lk kelퟄ�melerퟄ�nퟄ� 20 yıl sonra bu program vasıtasıyla Nara şehrퟄ�nde bퟄ�r parkta deyퟄ�verퟄ�yor -hퟄ�ç sormayın bende merak edퟄ�yorum ퟄ�lk ne konuştular dퟄ�ye ama bulamadım üzgünüm

Sonrasında Katayama teyze galퟄ�ba bퟄ�raz! abarttığını da ퟄ�tퟄ�raf edퟄ�yor Buyurun Görseller:        


Otou Dayı ve Katayama Teyze düğünden


Otou Dayı Katayama Teyzeye yürürkene

Otou Dayı Katayama Teyzeye 圀lk sözler圀n圀 söylemeye hazırlanırkene


Otou ve Katayama teyzen圀n kuzucukları bu ana tanık olurkene


Otou ve Katayama ç圀ft圀n圀n çocukları sağdan 2. velet tv şovuna başvuran velet :))


Yazıyı beğendퟄ�n mퟄ�?

0%

67%

0%

33%

0%

0%


G A R İ P TO LO J İ 2 0 Y I L K Ü S , G A R İ P T O L O J İ , J A P O N YA , K ATAYA M A , O T O U

20 yıl konuşmayan evli çift – hicabi erdem  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you