Page 1

Nesten alt du trenger å vite om det å være student!

STUDENTENES

ABC

Studentenes

2013


Serviceerklæring På Høgskolen i Buskerud skal du • bli møtt med respekt, omtanke og positiv interesse • ha innflytelse på studiemiljø og undervisningsopplegg gjennom dialog og jevnlige evalueringer • få undervisning av høyt kvalifisert og oppdatert fagpersonale • få informasjon om studiets organisering, eksamen, tidsfrister, arbeidsformer og studiestedets velferdstilbud ved studiestart • få tilbud om å delta i et opplæringsprogram for å gjøre tilværelsen som ny student enklere • finne informasjon om dine rettigheter i forbindelse med eksamen og sensur på internett • få veiledning og oppfølging som gjør deg i stand til å gjennomføre studiene på normaltid. Vårt mål er at du skal lykkes!

Har du husket å semesterregistrere deg? Alle studenter må registrere seg på StudentWeb innen 15. september.


Innhold Adresser, e-post og telefon 4 Barnehageplass 6 Beredskap 7 Bibliotek 7 Bokhandel 10 Bolig 11 Branninstruks 11 E-post 12 Eksamen 13 Fadderordning og introduksjonsdager 13 Fronter – e-læringssystem 13 Fra student til student 14 Funksjonshemming 16 Helseutgifter – refusjon 16 Informasjon 18 Internasjonalisering – studier i utlandet 21 Kafé 23 Karakterer 24 Kopiering 25 Kvalitet i din studiehverdag 25 Læringsmiljø 27 Lån og stipend 27

Nøkkelkort 28 Organisasjonskonsulent 28 Parkering 31 PC 31 Resepsjonen 31 Semesteravgift/studentbetaling 32 Semesterregistrering, utdanningsplaner og eksamensoppmelding 34 Skrivere 36 Sosialrådgivere 36 Studier og grader 37 Studentbevis 37 Studentkroer 38 Studentråd 39 Studentparlamentet 40 Studentsamskipnaden 41 i Buskerud (Sibu) Studentprest 41 Studieadministrasjon og 41 studentveiledning Trening 42 Utdanningsplaner 45 Åpningstider 46


Adresser, e-post og telefon E-post-adresser og tlf ansatte: Se «Finn ansatt» på www.hibu.no HØGSKOLEN I BUSKERUD Pb. 235, 3603 Kongsberg e-post: postmottak@hibu.no

4

Tlf 32 86 95 00 Faks: 32 86 98 83

STUDIESTED DRAMMEN Besøksadresse: Papirbredden – Drammen kunnskapspark Grønland 58 Tlf. 32 20 64 00 Faks 32 20 64 10 e-post: info.drammen@hibu.no

STUDIETILBUD Event og Sport Management Grunnskolelærerutdanning Lysdesign Økonomi og ledelse Radiografutdanning Sykepleierutdanning Visuell kommunikasjon Statsvitenskap Masterstudier, etter- og videreutdanning

STUDIESTED HØNEFOSS Besøksadresse: Bredalsveien 14 Tlf. 32 11 71 00 Faks. 32 11 71 10 e-post: info.honefoss@hibu.no

STUDIETILBUD Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) IT-studier Dynamisk webdesign Jus og ledelse / Jus Økonomi og ledelse Reiseliv Masterstudier, etter- og videreutdanning


STUDIESTED KONGSBERG Besøksadresse: Frogs vei 41 Tlf. 32 86 95 10 Faks. 32 86 95 16

STUDIETILBUD Optometri og synsvitenskap Ingeniørutdanninger Økonomi og ledelse Masterstudier, etter- og videreutdanning

e-post: info.kongsberg@hibu.no SIBU (STUDENTSAMSKIPNADEN I BUSKERUD) E-post: post@sibu.no Drammen Papirbredden 2, 2.etg Postadresse: Grønland 51 Pb 814 3045 Drammen 3007 Drammen Tlf. 32 20 64 27 Hønefoss Bredalsveien 14 3511 Hønefoss Tlf. 32 11 73 40

Postadresse: Pb. 3022 3501 Hønefoss

Kongsberg Frogs vei 41 3611 Kongsberg Tlf.32 86 96 34

Postadresse: Pb 215 3603 Kongsberg

5


Barnehageplass Alt om barnehageplasser: www.sibu.no

6


Beredskap Høyskolens beredskapsplan finner du på Fronter, samt: www.hibu.no/drammen www.hibu.no/honefoss www.hibu.no/kongsberg

Bibliotek www.hibu.no/bibliotek Biblioteket ved Høgskolen i Buskerud har avdelinger i Drammen, Hønefoss og Kongsberg. Biblioteket er en integrert del av høyskolens virksomhet innen undervisning, forsknings- og oppdragsvirksomhet. HiBus bibliotek tilbyr brukerne ca 115 000 bøker/dokumenter, ca 300 trykte og 11 000 elektroniske tidsskrifter. Opplæring Alle studenter får tilbud om bibliotekorientering i begynnelsen av semesteret. Benytt deg av tilbudet - det vil gi deg en lettere start.

7


Åpningstider: Drammen: Mandag – torsdag 08.30 – 19.30, fredag 08.30 – 15.30, lørdag 10.00 – 15.00 Hønefoss: Mandag – torsdag 08.15 – 19.30, fredag 08.15 – 15.30 Kongsberg: Mandag – torsdag 08.00 – 20.00, fredag 08.00 – 15.30 Biblioteket tilbyr også kurs i bruk av de databasene som vi abonnerer på. Kursene holdes ofte i tilknytning til oppgaver du jobber med, men du kan også henvende deg i skranken dersom du trenger veiledning i bruk av noen av informasjonskildene som du finner på hjemmesidene våre. Kontakt en bibliotekar! Skal du i gang med en større oppgave eller et prosjekt? Har du behov for hjelp eller veiledning i forbindelse med informasjonssøking? Du har mulighet til å bestille en bibliotekar som hjelper deg med å finne bøker, artikler og relevant informasjon fra databaser og internett. Telefon: e-post: 32 20 64 20 (Drammen) bibl.dram@hibu.no 32 11 71 20 (Hønefoss) bibl.hone@hibu.no 32 86 95 20 (Kongsberg) bibl.kong@hibu.no

8

Henvend deg i biblioteket for nærmere avtale eller bruk nettsidene våre: www.hibu.no/bibliotek


Kontakt en bibliotekar! Skal du i gang med en større oppgave eller et prosjekt? Har du behov for hjelp eller veiledning i forbindelse med informasjonssøking? Du har mulighet til å bestille en bibliotekar som hjelper deg med å finne bøker, artikler og relevant informasjon fra databaser og internett.

9


Bokhandel Drammen: Norli har bokhandel på Papirbredden. Åpningstider: Mandag – torsdag 08.30 – 19.30, fredag 08.30 – 16.00, lørdag 10.00 – 15.00 Tlf.: 32 21 56 90, e-post: papirbredden@norli.no Hønefoss: Akademika Buskerud AS driver bokhandel på høyskolesenteret. Åpningstider: Mandag - tirsdag - torsdag 09.00-15.30, onsdag 08.00-14.00, fredag 09.30–13.30 Tlf.: 32 11 73 65, e-post: honefoss@akademika.no Kongsberg: Akademika Buskerud AS driver bokhandel på høyskolesenteret. Åpningstider: Mandag– torsdag 09.00 – 14.00, fredag 09.00 – 12.00. Noe redusert åpningstid i «lavsesongene». Tlf.: 32 86 95 27, e-post: kongsberg@akademika.no

10


Bolig Sibu (Studentsamskipnaden i Buskerud) er rette sted når du ønsker studentbolig. Se www.sibu.no. Der finner du boligtilbudene. Du kan også logge deg inn på www.boligtorget.no hvor du kan søke bolig direkte og finne den informasjonen du trenger om Sibu sine boliger. Hver boligenhet har opplegg for parabolanlegg/kabel-TV, samt internettilgang.

Branninstruks Ved brann skal du i prioritert rekkefølge: VARSLE: Trykk inn nærmeste manuelle brannmelder. REDDE: Forsøk å redde personer som er skadet eller av andre årsaker ikke kommer seg ut av bygningen. SLUKKE: Hvis det er mulig, prøv å slukk brannen med tilgjengelig slukkeutstyr. LUKKE: Lukk vinduer og dører før du forlater bygget.

11


VED ALARM, gjøres følgende:

• • • • •

Gå rolig ut av bygget til samleplass Lukk alle dører og vinduer på vei ut Ikke bruk heis! Bruk nærmeste utganger/nødutgang Bruk eventuelt brannslanger og/eller slukningsapparater til å slokke/ hindre spredning

Orienter deg for øvrig om:

• Hvor utganger/nødutganger er. • Hvor brannslanger er. • Hvor slukningsapparater er og hvordan disse brukes. • Utfyllende branninstruks.

E-post Alle studenter får tildelt en egen e-postadresse. Denne kan tas i bruk ved å følge instruksjonene her: http://www.hibu.no/it/Office365-studenter/

12

Meldinger fra høyskolen sendes til e-posten som er registrert i e-læringssystemet Fronter. Det er adressen som studentene selv har lagt inn i Studentweb på søknadstidspunktet som forekommer i Fronter.


Eksamen - Eksamensperioder Oversikt over eksamensperiodene blir lagt ut på StudentWeb. - Eksamensregler Forskrift ligger på nettet under www.hibu.no/studenter. - Eksamen – påmelding Dette gjøres på StudentWeb, som du finner på www.hibu.no/studenter.

Fadderordning og introduksjonsdager I de første ukene i høstsemesteret arrangerer studentene fadderuker for nye studenter. Fadderne møter du første studiedag. Program for fadderukene se: www.hibu.no/ny

Fronter e-læringssystem Du får beskjeder fra lærerne og fra administrasjonen via e-læringssystemet. Du kan delta i diskusjonsgrupper, lese forelesningsnotater og motta nyttige tips fra foreleserne. Adressen er: https://fronter.com/oa

13


Fra student til student

14

1.

Spør foreleserne om det er noe du lurer på. Veldig mange sitter med spørsmål som de ikke tør å stille. Ingen spørsmål er for dumme!

2

Lag middag med medstudenter. Med spleiselag får du råd til mye bedre mat enn om du skal kjøpe alene, i tillegg er det mye koseligere!

3

Få deg en ekstrajobb. Da får du utvidet vennekrets og ekstra inntekt. Et ekstra pluss er å skaffe seg en jobb som er relevant for studiet.

4 5

Vær med på all moro du har tid til. Møt opp på alle forelesninger, så sparer du mye tid på lesing. Å tenke ”jeg tar det igjen på egen hånd” funker sjeldent så godt som man tror.


6 7

Bruk studentene på trinnene over deg som veiledere.

8 9

Ta notater fra alle forelesninger. Da har du et sammendrag å lese gjennom før eksamen.

10

Ikke bruk kjempelang tid på å prøve å forstå ting du leser. Spør heller forelesere og medstudenter

Vil du gjøre noe for studentene og studenttilværelsen? Bli en del av studentdemokratiet. Der kan du ta opp saker og gjøre endringer der du mener det behøves. Spis matpakke! Næring for kropp, hjerne og lommebok.

15


Funksjonshemming Høyskolen ønsker å gi studenter med funksjonshemming best mulige arbeidsforhold i studietiden. Vi tenker spesielt på fysisk og pedagogisk tilrettelegging i forbindelse med undervisning og eksamen. Når det gjelder tilrettelegging i forbindelse med eksamen viser vi til forskrift om eksamen ved Høgskolen i Buskerud og heftet «Eksamensforskrift, eksamensinstrukser og privatistreglement». Dersom du har en funksjonshemning og trenger tilrettelegging, kontakt administrasjonen på studiestedet, eller høyskolens koordinator for funksjonshemmede. De vil hjelpe deg. Sibu (Studentsamskipnaden i Buskerud) arbeider for å imøtekomme velferdsbehovene for studentene. Sibu tilbyr studentboliger som er tilrettelagt for funksjonshemmede. For nærmere informasjon om boligene kan du ringe Sibu, tlf 32 86 96 34.

Helseutgifter refusjon 16

Alle studenter kan få refundert deler av utgiftene til lege/tannlege. Les mer og finn søknadsskjema under lenken «helse» på www.sibu.no.


17


Informasjon Her får du informasjonen du trenger: Fronter: fronter.com/oa Informasjon du trenger i forbindelse med studiet får du på Fronter. Oppslag En del informasjon blir også gitt i form av oppslag på tavler rundt omkring på høyskolens avdelinger. Her henger det gjerne oppslag fra bedrifter som tilbyr deltidsjobber, konsertannonseringer og lignende, men også oppslag om studentrådsmøter og sosiale arrangementer på høyskolen. I undervisningen Noe informasjon får du kun ved regelmessig frammøte til undervisningen. I tillegg kan høyskolen sende deg meldinger på e-post. Plikt til å holde seg informert Studentene har plikt til å holde seg informert om bestemmelsene i «Lov om universiteter og høyskoler», «Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Buskerud», «Instruks for eksamenskandidater» samt studie- eller fagplaner, spesielle regler som gjelder for deres studium og aktuelle frister. Det samme gjelder meldinger fra

18

høyskolen via Fronter. Meldinger som blir gitt på denne måten, er å betrakte som om de er gitt til hver enkelt student. Meldinger kan også bli sendt til studentenes e-postadresse.


www.hibu.no/ny På høyskolens nettsider: www.hibu.no Spesielt interessant for studentene er valget «Studenter» på www.hibu.no, hvor du finner studiehåndboka (detaljert informasjon om alle kurs), StudentWeb og instrukser for eksamen, sensur og klagehenvendelser m.m. For deg som er helt ny legger vi på vårsemesteret ut informasjon på www.hibu.no/ny.

19


20


Internasjonalisering studier i utlandet Du kan ta deler av utdanningen din hos én av våre samarbeidspartnere i utlandet. Det er en ypperlig mulighet til å reise, oppleve andre studiesteder, utdanningssystem og få spennende erfaringer og kunnskap. Du vil få nyttig og verdifull kunnskap som integreres i graden din her ved høyskolen. Med andre ord kan du studere i utlandet uten å forlenge den totale studietid og samtidig gjøre deg mer attraktiv for fremtidige arbeidsgivere. Høgskolen i Buskerud har samarbeidspartnere over hele verden og du kan velge mellom mange destinasjoner – blant annet Australia, New Zealand, Madagaskar, Frankrike, Portugal, Storbritannia og USA. Du kan ta ett (minimum 3 måneder) eller to semestre ved én av våre partnerinstitusjoner som del av din grad her hjemme. Kravet er at du skal ha fullført ett år av graden din ved HiBu først. Med hjelp av faglig ansvarlig og internasjonal koordinator setter du sammen et studieopplegg som kan erstatte det du ellers ville ha tatt ved Høgskolen i Buskerud. HiBu jobber kontinuerlig med å etablere nye samarbeidsavtaler. Kontakt internasjonal koordinator heiditk@hibu.no for rådgivning og søknad til våre partnere i utlandet. Nettsidene til høyskolen inneholder mye nyttig informasjon og vil bli kontinuerlig oppdatert på dette området.

21


22


Kafé Sibu driver studentkafé på hvert studiested – Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Menyer finner du på egne oppslag ved kafeene og på Sibu.no.

Drammen: Mandag – Torsdag Fredag Lørdag

kl. 07.30-18.00 kl. 07.30-15.00 kl. 10.00-15.00

Kongsberg: Mandag – Torsdag Fredag

kl. 08.00-15.30 kl. 08.00-14.30

Hønefoss: Man, tir, tors kl. 08.00-15.30 Ons kl. 08.00-14.00 Fre kl. 08.00-13.00

www.sibu.no

23


Karakterer Den anbefalte karakterskalaen er følgende: Symbol

Betegnelse

Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier.

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B

Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

C

D

E

24

F

Tilstrekkelig

Ikke bestått

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.


Kopiering På alle tre studiestedene er det kopimaskiner for studentene.

Kvalitet i din studiehverdag www.hibu.no/kvalitet For å sikre best mulig kvalitet på høyskolens utdanninger, har høyskolen utviklet et kvalitetssystem. Det skal stimulere til en institusjonell kvalitetskultur. Studentenes læringsutbytte og økt bevissthet om hvilke forhold som bidrar til økt kvalitet i utdanningene er i fokus. For å lykkes i dette arbeidet er du som student viktig. Ved å delta i ulike former for evalueringer knyttet til ditt studieprogram bidrar du til forbedringer av høyskolens utdanningskvalitet. Informasjon om høyskolens kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten finner du på høyskolens nettsider: www.hibu.no/kvalitet. I kvalitetssystemet beskrives hovedstrukturen i systemet og de felles rammer som er lagt for kvalitetssikring og videreutvikling av utdanningene.

25


Høyskolen har etablert et kvalitetsutvalg ved hvert av fakultetene. Her er både studenter, teknisk/ administrativt personell og fagpersonalet representert. Høyskolen trenger deg som er student som aktiv kvalitetsmedarbeider for å bli stadig bedre – klikk deg inn på høyskolens kvalitetssystem på www.hibu.no/kvalitet og bli kjent med innholdet! SI DIN MENING! Meld fra om hva du er fornøyd og misfornøyd med. Bruk «Si din mening»-funksjonen på www.hibu.no/kvalitet.

26


Læringsmiljø Høyskolen har et eget læringsmiljøutvalg (LMU) som skal arbeide med læringsmiljøet ved høyskolen. LMU er et lovbestemt utvalg som skal arbeide med å forbedre alle sider ved læringsmiljøet. Utvalget har like mange representanter blant studentene som fra høyskolens ansatte. Ta kontakt med Studentparlamentet hvis du ønsker å fremme saker angående læringsmiljø for dette utvalget.

Lån og stipend www.lanekassen.no Lånekassen tar bare imot nettsøknader, papirsøknad kun i spesielle tilfeller. Vær tidlig ute med søknaden og vær nøyaktig med utfylling av gyldig kontonummer, riktig studentadresse, evt e-post og mobiltelefonnummer! For mer informasjon, se Lånekassens «Dine sider». Når gjeldsbrevet kommer i posten, undertegner du og returnerer det til Lånekassen. Sammen med rask innbetaling av semesteravgift, riktig og tidlig semesterregistrering på StudentWeb, danner dette en samlet godkjent lånesøknad og pengene overføres direkte til din konto.

27


Nøkkelkort Drammen: Studentene får nøkkelkort som gir adgang til høyskolens lokaler. Kortet bruker studentene også når de skal skrive ut, kopiere og scanne. Kortet kan lastes opp med penger (betaling for utskrift og kopi) fra automat i 1. etg. Se: www.hibu.no/it/followme/student Kortet fungerer som studentbevis sammen med kvittering for betalt studentavgift og som lånekort i HiBu-biblioteket. Hønefoss: Studentene får nøkkelkort som gir adgang til høyskolens lokaler hele døgnet. Kortet bruker studentene også når de skal skrive ut, kopiere og scanne. Kortet fungerer også som studentbevis sammen med kvittering for betalt studentavgift. Kongsberg: Studentene får nøkkelkort som gir adgang til høyskolens lokaler utover stengetid. Kortet fungerer også som studentbevis sammen med kvittering for betalt studentavgift. I tillegg brukes kortet når studentene skal skrive ut, kopiere og scanne.

Organisasjonskonsulent 28

Studentparlamentet i Buskerud har en organisasjonskonsulent i 100% stilling. Organisasjonskonsulenten jobber med å administrere og koordinere det studentpolitiske arbeidet på høyskolens tre campuser. Organisasjonskonsulenten for 2013/2014 er Marianne Bråstad. Kontakt organisasjonskonsulenten på: orgkons@hibu.no, eller på telefon: 32 20 64 90 / 950 41 727


29


30


PC Sentralt i all kommunikasjon med studentene står Fronter, internett og e-post. Det anbefales at studentene har egen PC fordi noe undervisning og mye kommunikasjon foregår elektronisk. Høyskolesentrene har trådløst nettverk.

Parkering Drammen: Anbefales ikke bruk av bil. Alle parkeringsplasser er avgiftsbelagte og det er svært trangt om plassen. Hønefoss: Parkering på plass skiltet med «For studenter». Det kan være trangt om plassen. Kongsberg: Parkering på plass skiltet med «For studenter». Det kan være trangt om plassen. Parkeringsoblat hentes i resepsjonen.

Resepsjonen Spør i resepsjonen så får du raskt svar på hvem som kan hjelpe deg med ulike typer spørsmål og problemer.

31


Semesteravgift studentbetaling Studentbetalingen pr. semester er: Semesteravgift til Studentsamskipnaden (ref. lov om studentsamskipnader §15, 2. ledd) kr 600,Kopinoravgift (ref. avtale med KOPINOR og KD) kr 130,Undervisningsmateriell (ref. styrevedtak 26/96) kr 225,SUM kr 955,-

32

Studentparlamentet ved HiBu har vedtatt å innføre en frivillig innbetaling på kr 20,- til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). Mer informasjon om dette på www.saih.no. Beløpet belastes i vårsemesteret.


Betalingsfrister Siste frist for betaling er 01. september for høstsemesteret og 20. januar for vårsemesteret. Betaling av semesteravgiften skal gjøres via nettbank/elektronisk. Du må logge deg inn på Studentweb, gå til Betaling, og hent ut beløp og KID-nummer.

33


Semesterregistrering, utdanningsplaner og eksamensoppmelding Studentweb – se www.hibu.no/studenter Alle studenter skal semesterregistrere seg via internett (Studentweb). Velg «Studenter» fra menyen på toppen av siden, deretter Studentweb. Tilgang til StudentWeb og registreringen får du så snart StudentWeb åpner i begynnelsen av august for høstsemesteret og i begynnelsen av januar for vårsemesteret. Når du har registrert deg og bekreftet din utdanningsplan, får du også tilgang til læringsplattformen Fronter og rommene som er knyttet til ditt studieprogram. Semesterregistreringen og bekreftelse av utdanningsplanen er obligatorisk og gjelder alle studenter som følger ordinære heltids-/deltids studieprogram. Før hvert semester opprettes det en elektronisk giro som ligger tilgjengelig på StudentWeb.

34

Semesterkvittering hentes i resepsjonen på ditt studiested og er en bekreftelse på at semesteravgiften er betalt, og at du har semesterregistrert deg på StudentWeb. Sammen med studentkortet følger et studentbevis, som gir adgang til eksamen og tildeling av goder fra høyskolen.


Semesterregistreringen består av følgende: 1. Bekrefte og ajourholde din utdanningsplan (gjelder for studenter som er tatt opp til studium med 60 studiepoeng eller mer) 2. Oppmelding til eksamen 3. Vedlikehold av personopplysninger som semesteradresse, tlf., privat e-post. Du logger deg inn på StudentWeb ved å taste inn fødselsnummer og PIN-kode, som du får tilsendt i egen e-post ved studiestart. Du bør være oppmerksom på at det kan ta opptil én uke fra semesteravgiften blir betalt til betalingen er registrert i høyskolens studentsystem. Avgiften må derfor betales i god tid før registreringsfristen. Privatister og studenter som tar ekstraordinær/utsatt eksamen og studenter som har særskilt gjennomføringsopplegg, må selv ta initiativ til å melde seg på til eksamen ved den enkelte studieadministrasjon innen fastsatte frister Frister Høstsemesteret 15. september. Vårsemesteret 15. februar Registreringen åpnes ca. 5. august i høstsemesteret og ca 5. januar i vårsemesteret.

NB! Hvis du ikke overholder fristen, kan du miste retten til å gå opp til eksamen!

35


Skrivere Høyskolen har skrivere som studentene kan bruke. Info om utskrift: www.hibu.no/it/followme/student

Sosialrådgivere Sosialrådgivning er et tilbud til studenter som har behov for å snakke med noen om personlige eller studierelaterte problemer. Sosialrådgiverne tilbyr samtaler, veiledning, informasjon om rettigheter og hjelp til å komme i kontakt med det øvrige helse-og sosialapparat. Tjenesten er gratis og sosialrådgiverne har selvfølgelig taushetsplikt. Sosialrådgiver, Drammen/Kongsberg: Eli Margareth Jensrud, E-post: Eli.Margareth.Jensrud@hibu.no, Mobil: 40 60 83 76 Hun vil være i Drammen mandager, tirsdager og annenhver onsdag. I Kongsberg annenhver onsdag, torsdager og fredager.

36

Sosialrådgiver, Hønefoss: Toril Felberg E-post: toril.felberg@hibu.no, Tlf. 32 11 71 56/32 11 71 00 Jobber tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 09.00 - 15.15


Studier og grader Et studieår er normert til 60 studiepoeng. Grunnstudier bygger på generell studiekompetanse, evt. med krav om bestemte fag fra videregående skole (spesielle opptakskrav). Påbyggingsstudier bygger på annen høyskole- eller universitetsutdanning. Årsstudier kan være grunnstudier eller påbyggingsstudier. Bachelorgraden oppnås etter 3 år/180 studiepoeng. Graden oppnås etter fullført 3-årig studieprogram eller etter selvvalgt bachelorløp med bestemte krav til sammensetning – jfr. Forskrift om graden bachelor ved Høgskolen i Buskerud. Mastergrad oppnås vanligvis etter totalt 5 års studium. Mastergradsstudier er normalt 2-årige studier som bygger på bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.

Studentbevis Alle må betale semesteravgiften og semesterregistrere seg for å få gyldig studentbevis. Semesterkvit­tering og studentkort er ditt studentbevis. Alle studenter blir fotografert ved studiestart for bruk til studentbevis.

37


Studentkroer www.hibustudent.no Drammen Den lille legende er navnet på det nye studenthuset i Drammen, som i 2013/2014 holder til i midlertidige lokaler på Union Scene (inngang på gateplan i tverrgaten mellom Papirbredden og Union Scene). Den lille legende er også navnet på et utviklingsprosjekt med tanke på en permanent lokalisering av studenthuset og et fyldig innholdskonsept for drammenstudentene (HiBu, HiT). Den lille legende vil ha flere store arrangement i løpet av studieåret, samt gi tilgang til gode studentpriser på Union Scenes øvrige konserttilbud og arrangement. Vi håper du kjenner deg kallet til å bidra og skape historie! Følge med på Facebooksiden https://www.facebook.com/denlillelegende Kongsberg «LOUIS» er kroa tilhørende studentene ved Høgskolen i Buskerud i Kongsberg, men er alltid åpen for gjester fra Tinius eller folk fra andre byer som Hønefoss og Drammen. Det er kro med tema og quiz annenhver torsdag.

38

Hønefoss Joker’n studentkro er en null-profitt bedrift som er drevet av studenter, og for studentene. Her jobber medstudenter frivillig og gratis, noe som gjør at de kan


ha kjempebillige priser som passer enhver student. Joker’n er det viktigste treffstedet for studentene ved høyskolen i Hønefoss, og har alle rettigheter. Studentkroa er plassert inne på skoleområdet, innerst i en gang og bak to bombedører. Ja, Joker’n studentkro har beliggenhet i et bomberom, men dette gjør imidlertid kroa veldig koselig.

Studentråd www.hibustudent.no Hvert studiested har ett studentråd pr. fakultet som består av representanter fra alle studiene. Studentrådene skal være studentenes talerør i saker som gjelder studen­tene på studiestedet, og er også høringsinstans i saker der studentenes mening skal fremmes. Studentrådet er viktig for spredning av informasjon oppover og nedover i studentdemokratiet. Har du en sak du ønsker å ta opp, er dette stedet. Studentrådene kan kontaktes på disse adressene: Drammen: sr.drammen@stud.hibu.no Lærer: Lisa Hjørund Helse: Anja Sunde Leirvåg Øksam: Linn Helgesen Hønefoss: sr.honefoss@stud.hibu.no Øksam: Ole Martin Fischer

Kongsberg: sr.kongsberg@stud.hibu.no Tekno: Stephane Roblin Øksam: Ole Jørgen Dønnestad

39


Studentparlamentet www.hibustudent.no

SPiB STUDENTPARL AMENTE T I BUSKERUD

Studentparlamentet i Buskerud (SPiB) representerer studentene ved Høgskolen i Buskerud. SPiB er partipolitisk uavhengig og ivaretar og fremmer studentenes økonomiske, faglige, kulturelle, sosiale og demokratiske interesser. Studentparlamentet er høyskolens øverste studentorgan. Studentparlamentet arbeider først og fremst opp mot høyskolens ledelse, råd og styre, og skal høres i alle saker som angår studentene på dette nivået. Studentparlamentet er også engasjert på nasjonalt nivå og samarbeider med andre studentparlamenter og ulike studentorganisasjoner. Studentparlamentet fungerer også som valgforsamling til ulike typer studentverv, som for eksempel valgstyre, klagenemnd, felles opptakskomité og styret i studentsamskipnaden.

40

Leder for studentparlamentet i 2013/2014 er: Juan Valenzuela, tlf. 950 54 200, parlamentsleder@hibu.no.


Sibu (Studentsamskipnaden i Buskerud) Studentsamskipnaden er en velferdsorganisasjon for studenter i Buskerud. Sibu tilbyr studentboliger, med sentral beliggenhet i forhold til skolen, på alle de tre studiestedene. Studentsamskipnaden tilbyr også barnehageplasser, samt refusjonsordning av utgifter til bl.a. lege og tannlege. Sibu driver studentcafeer både i Kongsberg, Drammen og Hønefoss.

Studentprest Studentpresten heter Magnus Pettersen Kjellin.

Han treffes på Papirbredden, rom 6411. Kontortid på torsdager etter behov/avtale E-post: studentprest@drammen.kirken.no, tlf. 951 86 098

Studieadministrasjon og studentveiledning Spørsmål angående alt fra eksamen til grader og godkjenning får du svar på fra studieadministrasjonen. Spør i resepsjonen så får du raskt oversikt over hvem som kan hjelpe deg.

41


Trening Mulighetene for trening er gode. På Hønefoss og Kongsberg er det flere undergrupper av Studentsamfunnet som driver med idrett. Her kan du delta i alt fra snowboard til paintball. Gruppene vil informere om sine tilbud ved studiestart, men du kan også finne informasjon på HiBU-student, www.hibustudent.no. Avdelingene har godt samarbeid med de store nasjonale treningskjedene, som Elixia og SATS, og disse gir ofte gunstige tilbud til studenter. Det finnes også flere andre treningssentre i de tre byene, se www.gulesider.no. I Drammen driver og eier Sibu treningssenteret Moov. Studenter får gode rabatter. Moov ligger kun et steinkast fra Papirbredden, i samme bygg som Sibu student­boliger. Gå til www.moov.no for mer informasjon om treningstilbud, priser m.m.

42


43


44


Utdanningsplaner Alle studenter som tas opp til studier på minst 60 studiepoeng, skal ha en utdanningsplan. I Drammen er det også utdanningsplaner for studieprogram på under 60 sp (gjelder alle videreutdanningene på helsefag). Utdanningsplanen er gjensidig forpliktende for studenten og høyskolen. Den er ikke juridisk bindende, men skal inneholde bestemmelser om høyskolens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor høyskolen og medstudenter. Studenter på studier med mindre enn 60 studiepoeng, utvekslingsstudenter, privatister og de som kun tar enkeltfag har vanligvis ikke utdanningsplan. Utdanningsplanen inneholder en generell og en spesiell del. Den generelle delen bekreftes av hver enkelt student ved førstegangs registrering i StudentWeb. Den spesielle delen inneholder den enkelte students opplysninger om planlagt studieprogresjon, valgretninger, valgemner, tilleggsfag, fritak m.v. Utdanningsplanen må ajourholdes og bekreftes hvert semester og inngår som en del av semesterregistreringen. Frist for semesterregistrering og bekreftelse av utdanningsplanen: Høstsemesteret 2012: 15. september. Vårsemesteret 2013: 15. februar.

45


Åpningstider Drammen: Mandag - torsdag 07.30 - 19.30 Fredag 07.30 – 16.00 Lørdag 10.00 – 15.00 Alle studenter får utdelt nøkkelkort ved studiestart. De som har nøkkelkort kan være i bygget til kl. 22.00. Hønefoss: Alle studenter får utdelt nøkkelkort og kan bruke høyskolens lokaler hele døgnet. Kongsberg: Mandag – fredag 07.00 – 17.00 Alle studenter får nøkkelkort som gir adgang til høyskolens lokaler etter åpningstid.

46


47


Hardudu husket Har husket å å semesterregistrere semesterregistrere deg?deg? Alle studenter må registrere seg på Studentweb innen 15. september.

Noe du lurer på? www.hibu.no

32 86 95 00 postmottak@hibu.no DRAMMEN Besøksadresse: Grønland 58 Tlf. 32 20 64 00 Faks 32 20 64 10 e-post: info.drammen@hibu.no

Vi tar forbehold om feil og endringer.

HØNEFOSS Besøksadresse: Bredalsveien 14 Tlf. 32 11 71 00 Faks 32 11 71 10 e-post: info.honefoss@hibu.no

KONGSBERG Besøksadresse: Frogs vei 41 Tlf. 32 86 95 10 Faks 32 86 95 16 e-post: info.kongsberg@hibu.no

Foto: Tom Atle Bordevik. Design: Ingvild Stokka

Studentens ABC 2013  

Nesten alt du trenger å vite, om det å være student ved Høgskolen i Buskerud