Hetelkaria bajan behin betikoa

Page 1

# 34 • 2015eko URRIA | OCTUBRE 2015 | OCTOBER 2015

Galderak Alfons Cornellarentzat

Entrevista a Alfons Cornella

Interview with Alfons Cornell

Enpresa eta LH

Empresa y FP

VET and enterprises

Lanbide Heziketa eta enpresa: bertatik bertara

La FP y la empresa: de tu a tu

VET and Business: eye to eye

El equipo beTEKu viaja a Alemania

beTEku travels to Germany

Novedades en los centros

News from the schools

beTEKu taldea Alemanian Ikastetxeei buruzko berriak

HETEL - HEZIKETA TEKNIKOKO ELKARTEA Asociación de centros de formación profesional de iniciativa social de Euskadi Association of Vocational Training Centres of the Basque Country


2015

URRIA | OCTUBRE | OCTOBER | 2015 Ekoizpena Produce Produced by HETEL www.hetel.org Koordinazioa Coordinación Coordinated by Leire Belar Diseinua Diseño Design by

Inprimaketa Impresión Printed by Gertu

Aurkibidea • Índice • Index Editoriala / Editorial / Editorial Julen Elgeta �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������03 Galderak Alfons Cornellarentzat Preguntas para Alfons Cornella Questions to Alfons Cornella HETELkaria erredakzioa ���������������������������������������������������������������������������������������������������������05 Enpresa eta LH Empresa y FP VET and enterprises Iñaki Garcinuño ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 Lanbide Heziketa eta enpresa: bertatik bertara La FP y la empresa: de tu a tu VET and Business: eye to eye Xabier Uranga ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 San Viator ikastetxearen Mekatronikako beTEKu proiektua Proyecto beTEKu de Mecatrónica de San Viator San Viator’s beTEku Project in mecatronics Alberto Laza ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21 beTEKu taldea Alemaniara joan da, Berrikuntza eta LH Duala nola kudeatzen duten ikustera .El equipo beTEKu viaja a Alemania para conocer cómo gestionan la Innovación y la FP Dual beTEku travels to Germany to see how they manage innovation and dual VET Iñigo Aranguren �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24 DTS-Dual Teaching System Europako proiektuaren azken txanpa El proyecto europeo DTS-Dual Teaching System entra en su recta final The European project DTS-Dual Teaching System enters its final stage Tamara Rodriguez ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27

Andra Mari 5, bajo Apdo. 316 48200 Durango +34 94 620 23 50 +34 94 620 24 50 hetel@hetel.org www.hetel.org

Erasmus Cork-en (Irlanda) Erasmus en Cork (Irlanda) Erasmus in Cork (Ireland) Elvira Dorado ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29 GLOBAL TRAINING esperientzia Experiencia GLOBAL TRAINING GLOBAL TRAINING experience Borja Larrañaga, Asier Pardo, Iñigo Lecue ���������������������������������������������������������������������������31 LHan lankidetza ikaskuntza sustatzeko VOCOL proiektuan parte hartzen ari da HETEL .HETEL participa en el proyecto VOCOL para promover el aprendizaje colaborativo en la FP HETEL takes part in the VoCOL project to promote collaborative learning in VET Tamara Rodriguez ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33 Automozioaren alorrean, balioek ere bide onetik joan behar dute .En el ámbito de la automoción, los valores también deben ir sobre ruedas In the automotive sector, values also have to run smoothly Aitor Buendia ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35 Lanbide Heziketa edonon (FP Anywhere) Lanbide Heziketak edonon (FP Anywhere) Lanbide Heziketak edonon (VET Anywhere) Felix Elejoste �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������39 Ikastetxeei buruzko berriak Novedades en los centros News from the schools ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42

2


2015

Editorial

Editoriala

Editorial

HETEL, beste urrats bat herrialdeko garapen sozioekonomikoaren alde HETEL, un paso más en la apuesta por el desarrollo socioeconómico del país At HETEL, we continue to invest in the socioeconomic development of the country HETELek bere estrategian zehazten du gure lurraldeko garapen sozial eta ekonomikoan laguntzeko asmoa. Urtean hiru alditan berritzen eta aberasten den estrategia da, eta barneko eta kanpoko agente ugarik parte hartzen dute. Horretarako, zalantzarik gabe, erabat funtsezkoak dira kanpoko laguntzaileen ekarpenak. Garatzen ari garen ildoetako batek ETEak ditu ardatz. Ahaleginak egiten ditugu ETEetatik hurbil egoteko, gure jardun ahalmen guztiarekin elkarreragiteko eta berrikuntza bideetan aurrera egiten laguntzeko. Adibidez, LH Dualeko ikasleek hainbat teknologiatako adituen tutoretzapeko zentro teknologikoetan prestakuntza egonaldiak egiteko eta, horretan oinarrituta, ETEetan jakintza berriak, hobekuntzak eta produkzio prozesuak bideratzeko modu berriak helarazi eta, zergatik ez, ezartzeko akordio bat lortu du HETELek IK4 Zentro Teknologikoen sareekin, Tecnaliarekin, AICrekin eta CTArekin. Halaber, HETELek ingurune ekonomikoarekin ez ezik gizarte osoarekin ere hartu duen konpromisoaren erakusgarri, industria arloko ETEak gazteak (emakumeei eta erdi mailako teknikariei lehentasuna emanez) kontratatzera (bekaren aukeraren ordez) animatzeko La Caixa erakundearekin lortutako akordioa aipa daiteke. Ikasturte honetan abian jarriko den beste ekimen bat ETEei LHko zentroen bitartez praktiketako ikasleei beste mota bateko harrera egiten laguntzea da. Harrera hori neurri handiagoan bideratuko da benetan garrantzia duen horretara, aurreratuagoa izango da, eta enpresa txikiei ez zaie eskatuko beren ahalmen operatiboa gainditzen duen

Es en su estrategia donde HETEL concreta su ambición por colaborar en el desarrollo social y económico de nuestro territorio. Una estrategia que va renovándose y enriqueciéndose tres veces al año y en la que participan numerosos agentes internos y externos. Para ello, sin duda, son absolutamente fundamentales las aportaciones que venimos recogiendo de nuestros colaboradores externos. Una de las líneas de trabajo que estamos ejecutando tiene el foco en las pymes; tratamos de estar cerca de ellas e interactuar con todas nuestras posibilidades de acción ayudándoles a avanzar por rutas de innovación. Ahí, por ejemplo, se ubica el acuerdo de HETEL con las redes de Centros Tecnológicos IK4, Tecnalia, AIC y CTA para que alumnos/as de FP Dual desarrollen estancias formativas en Centros Tecnológicos tutorizados por expertos en diversas tecnologías y puedan, a partir de ahí, trasladar y, por qué, no implantar en las pymes nuevos conocimientos, mejoras y formas de enfocar los procesos productivos. Asimismo, el acuerdo con La Caixa para animar a las pymes industriales a contratar (frente a la opción de beca) a jóvenes (priorizando a las mujeres y los técnicos de Grado Medio) es otra acción, es otra muestra del compromiso que adquiere HETEL con el entorno económico, sí, pero también con la sociedad en su conjunto. Otra iniciativa que se pondrá en marcha este curso es la de ayudar a la pymes desde los Centros de FP a realizar una acogida de los alumno/as de prácticas de una forma diferente, más enfocada a lo importante, más avanzada y que no suponga para la pequeña empresa la asignación de recursos que sobrepasen su

As part of its strategy, HETEL commits to cooperate for the social and economic development of our territory. Our strategy is reviewed three times a year, counting with different external and internal agents in every update. In this sense, our allies and the reflections on vocational training we share with them are absolutely determinant. One of our working lines is particularly focused on SMEs, thus, we try to be close to them and interact with them through our associated VET centres, helping them to become more innovative. This is the framework, for example, of the agreement between HETEL and the Technological Centres of the IK4 network, Tecnalia, AIC and CTA so dual VET students will accomplish part of their training in technological centres, under the supervision of experts in different technologies and, from there on they can bring and implement that knowledge in SMEs, helping them to improve their production processes. Likewise, HETEL has also reached an agreement with La Caixa to encourage SMEs to make working contracts (instead of grants) with VET students, giving priority to women and EQF level 2-3 VET students. This is another example of our commitment with our economic environment and with society as a whole. Another initiative to be implemented in the next academic year 2015-2016 is addressed to help SMEs to host VET students, giving them tools which will make the hosting easier and more productive both for the student and the enterprise and which will not overcome the capacities of the SME. We firmly believe that this project will give great results which will

3


2015

Editoriala

Editorial

Editorial

baliabide ekarpen bat egiteko. Sinetsita gaude proiektu honen emaitzek, aldi berean, bide berriak irekiko dituztela.

capacidad operativa. Estamos convencidos de que de este proyecto saldrán unos resultados que generarán, a su vez, nuevos caminos a recorrer.

make it easier the hosting of VET students and will encourage more SMEs to be part of the VET system.

Lan egiteko bide desberdin bat LHko zentroetako pertsonek Kudeabide programan parte hartzeko aukera izango da. Programa horren bidez, beren kudeaketa eredua hobetzearen inguruan sentsibilizatu eta aholkatuko dira industria arloko enpresak. Pasadan ikasturtean HHTek – HETEL Hiruki Teknologikoak aktibatu genuen ETEek LHko ikastetxeetako irakasle eta ikasleekin batera eztabaidetan parte hartzeko aukera bultzatzeko. Sortutako bi ekimenak oso egokiak izan direnez gero, estrategian txertatu eta plangintza landuagoa egin da, helburu jakin batzuekin. Horien artean, helburu zehatz batzuk enpresetara bideratuta egongo dira, eta helburu orokorrago batzuk, berriz, sektore ekonomiko eta produktibora, oro har. HETELek, bestalde, gazte tituludunei zuzendutako hainbat ekimenetan dihardu. Horietako bat Global Training izeneko nazioarteko beka programa da, Ekonomiaren Garapeneko Sailarena. HETELen estrategiak gure LHko gazte tituludunei munduko edozein lekutan kokatuta dauden enpresetan (horietako asko euskal enpresak dira) praktikak egiteko aukera ematea du ardatz, aurrerapen pertsonal eta profesionalerako balio handikoak izango diren gaitasunak eskuratu ahal izan ditzaten. HETELek, halaber, Enplegu Sailak LHko tituludunak laneratzeko sortutako Lehen Aukera programan aktiboki parte hartzera animatzen ditu LHko ikastetxeak.

Una vía de trabajo diferente va a ser la participación de personas de Centros de FP en el programa Kudeabide, en el que sensibilizarán y asesorarán a empresas industriales a mejorar su modelo de gestión. El curso pasado activamos HHTek – HETEL Hiruki Teknologikoak, para fortalecer la participación de las pymes en debates junto a profesores/as y alumnos/as de los Centros de FP. Las dos iniciativas generadas han resultado muy satisfactorias, lo que nos ha llevado a incluirlo en la estrategia y a regularlo con objetivos, algunos concretos destinados a las empresas y otros más globales dirigidos al sector económico y productivo en general. Por otra parte, HETEL trabaja en varios ámbitos dirigidos a los jóvenes titulados. Uno es el que representa el programa de becas internacionales Global Training, del Departamento de Desarrollo Económico. La estrategia de HETEL se centra en dar a nuestros jóvenes titulados en FP la oportunidad de tener una práctica laboral en empresas (muchas de ellas vascas) situadas en cualquier parte del mundo que les permita adquirir competencias valiosas para su progreso personal y profesional. Igualmente, en HETEL animamos a los Centros de FP a participar activamente en el programa Lehen Aukera, del Departamento de Empleo, para la inserción laboral de titulados en FP.

Azken batean, gure ahalegin eta egiten jakite guztia gure herrialdearen aurrerabidea bultzatzean inbertitzeko konpromisoa hartu du HETELek apaltasun osoz. Aurrerabide orekatu horretan, garrantzi handia emango zaio sektore industrialean emakumearen parte hartzea handiagotzeari, premia duten kolektiboak benetako aukera izan dezaten kalitateko oinarrizko LH bat emateko kezkari, kalitateko enplegua sortzeari, enpresak lehiakortasuna handitzen lagunduko duten pertsona gaituez hornitzeari eta abar. Laburbilduz, premiei erantzuteko konpromisoa ez ezik, herrialdeko aurrerabide sozial eta arduratsuan bete-betean inplikatzeko konpromisoa ere hartu dugu gure gain.

En definitiva, en HETEL hemos asumido humildemente el compromiso de invertir todo nuestro esfuerzo y saber hacer en beneficio del progreso de nuestro país, un progreso equilibrado en el que tengan un lugar relevante ámbitos como la mayor participación de las mujeres en el sector industrial, la preocupación por dar una FP básica de calidad y que sea una opción real para un colectivo que lo necesita, la generación de empleo de calidad, la responsabilidad en dotar a las empresas de personas cualificadas que ayuden a incrementar su competitividad,… en resumen, un compromiso que vaya más allá de la mera respuesta a unas necesidades y se involucre, sin medias tintas, en un progreso social y responsable del país.

JULEN ELGETA HETELeko Lehendakaria

JULEN ELGETA Presidente de HETEL

4

In addition, as part of our objectives in the short term, people from VET centres will participate in the Kudeabide Programme, with the aim of raising awareness and advice industrial enterprises to improve their management system. During the last course, we put in practice HHTek – HETEL Hiruki Teknologikoak, building learning triangles to involve SMEs in discussions with teachers and students from VET centres. The two first experiences have been very satisfactory and this has led us to include it in our strategy, and in the new academic year 2015-2016 with a better planning and identifying concrete objectives, some of them addressed to companies and some more global, addressed to the economic sector in general. On the other hand, HETEL is also working in different fields for young graduates. One of them is represented by the Global Training Grants Programme, promoted by the Economic Development Department of the Basque Government. HETEL´s strategy in this sense is focused on give young VET graduates the opportunity to have a working experience in a company (a Basque one in many cases) located in any part of the world, so they will be able to develop invaluable competences for their personal and professional development. Additionally, in HETEL we encourage VET centres to take an active part in the Lehen Aukera Programme, promoted by the Employment Department of the Basque Government, to increase employability of VET graduates. Finally, in HETEL we have humbly assumed the commitment to invest all our effort and know how in the benefit of the progress of our country, a balanced progress where aspects such as the higher participation of women in industrial activities, the increase of quality in basic VET, the creation of high quality employment, the availability of qualified professionals for enterprises to help them be more competitive, are the core of our work. To sum up, a commitment which makes us wholeheartedly involved with the social and responsible progress of our country.

JULEN ELGETA President of HETEL


2015

Galderak Alfons Cornellarentzat Preguntas para Alfons Cornella Questions to Alfons Cornella

Alfons Cornella Fisikan lizentziaduna da, Enpresen Goi Zuzendaritzan diplomaduna eta Master Of Science titulua du Information Resources Management-ean. Infonomia sortu zuen, berritzaileen erkidego bateko ernamuin kritikoa izateko helburuz Europan, eta erakunde horretako lehendakaria da.

Alfons Cornella es Licenciado en Física, Master of Science en Information Resources Management, y Diplomado en Alta Dirección de Empresas. Es fundador y Presidente de Infonomía, una organización que pretende ser un embrión crítico de una comunidad de innovadores en Europa.

Alfons Cornellá holds a Degree in Physics and a Degree in High Business Management, as well as a Master of Science in Information Resources Manager. He is Founder and President of the innovation consultancy Infonomía from 2.000. This organization, aims to be the seed of a critic community of innovators in Europe.

“Radical is normal” hitzaldian diozunez, gaur egungo gizarteko aldaketen abiadurak ezabatu egin du erradikalaren eta normalaren arteko muga. Atzo erradikala zena, gaur normala da. Aldi berean, aurrerapen teknologikoek etengabe eguneratzera behartzen gaituzte. Ondorioz, gaitasunek protagonismo handiagoa hartzen dute, ezagutzen kaltean. Gauzak horrela, zer gomendio egingo zenieke etorkizuneko profesionalak prestatzen ari diren Lanbide Heziketako ikastetxeei?

La velocidad de los cambios en la sociedad actual llevan a diluir la frontera entre lo radical y lo normal, como explicas en “radical is normal”. Lo que ayer era radical hoy es normal. A la vez, los avances tecnológicos nos obligan a estar actualizándonos constantemente, lo cual cede el protagonismo a las competencias frente a los conocimientos. Con este panorama... ¿alguna recomendación a los centros de Formación Profesional que están formando los profesionales del futuro?

The speed of changes in the current society blur the lines between radical and normal, as you explain in “radical is normal”. What yesterday was radical, is normal today. At the same time, technological progress makes us to be continuously updating ourselves, which makes competences more important than knowledge. With this scenario, do you have any recommendation for the VET centres which are preparing the future professionals?

5


2015

Galderak Alfons Cornellarentzat

Preguntas para Alfons Cornella

Questions for Alfons Cornella

Esploratzea eta esperimentatzea. Denbora hartzea munduan ideia, produktu eta zerbitzu berriak aurkitzeko, eta tresna egokiak edukitzea (espazioa, denbora, erremintak eta ekipamenduak) ikusitakoaren prototipoak esperimentatzeko. Etorkizunean, norberak ez du dena egin beharko. Aitzitik, “osagaiak”, munduko leku askotatik etor litezkeenak, aurkitu beharko ditugu, eta horiek integratzen eta konektatzen jakin beharko dugu, gauza berriak sortzeko. Lanbide Heziketako ikastetxeek esploratzaile-esperimentatzaileintegratzaile onak prestatu behar dituzte. Ikasleei beren arloko “sintaxiaren” oinarrizko elementuak eman behar zaizkie (nola ulertu arlo horretako prozesuen logika), eta denbora errealean esperimentatzeko aukera.

Explorar y experimentar. Dedicar tiempo a detectar nuevas ideas, productos y servicios en el mundo, y tener instrumentos (espacio, tiempo, herramientas, equipos) para poder experimentar prototipos de aquello que se ha visto. El futuro ya no consiste en hacerlo todo tú, sino en localizar los “componentes”, que pueden proceder de lugares muy distintos del mundo, y en saber integrarlos, conectarlos para que hagan cosas nuevas. Los centros de formación profesional deben formar buenos exploradoresexperimentadores-integradores. Dar a los alumnos los elementos básicos de la “sintaxis” en su campo (cómo entender la lógica de los procesos de ese campo), y la posibilidad de experimentar en tiempo real. Formación real (hacer más que leer) en prototipos que resultan de la integración de componentes, para responder a los retos de la gente con nuevos productos y servicios. Más laboratorios y menos bibliotecas (aunque aquí mis amigos de las bibliotecas se puedan enfadar). Es tiempo de hacer (makers) más que de leer. Es tiempo de tinkering (pensar con las manos) más que de mero thinking (pensar en abstracto). En este sentido, el 50% del tiempo de los alumnos debería dedicarse a trabajar en empresas reales. Un poco, en la línea del modelo dual germánico (Alemania, suiza y Austria).

Exploring and experimenting. Dedicate time to detect new ideas, products and services and have instruments (space, time, tools and equipments) to experiment prototypes already seen. The future is not about doing everything by yourself but about identifying key elements from different parts of the world and integrate them and connect them to make something new. VET centres need to train good explorersresearchers-integrators. Give students the basic “syntaxes” elements from their field (how to understand the logic of the process in that field) and the possibility to experiment in real time. Real training (doing instead of reading) on prototypes which are the result of the integration of different components to respond to peoples´ needs with new products and services. More laboratories and less libraries (although here my libraries friends might get mad!). It is time of makers, not of readers. It is time of tinkering, not of thinking. In this sense, 50% of time students should be trained in real companies, in the line of the dual VET system of Germany, Switzerland or Austria.

Prestakuntza erreala (irakurri baino gehiago egin) eman behar zaie osagaien integrazioaren ondoriozko prototipoen arloan, produktu eta zerbitzu berriekin jendearen erronkei erantzuteko. Laborategi gehiago eta liburutegi gutxiago (nahiz eta, hori esanda, liburutegietako nire lagunak haserre daitezkeen). Egiteko garaia da (makers) irakurtzekoa baino gehiago. Thinkinga (era abstraktuan pentsatzea) baino gehiago Tinkeringa (eskuez pentsatzea). Zentzu horretan, ikasleek denboraren % 50 eman beharko lukete benetako enpresetan lan egiten. Nolabait ere, eredu dual germaniarraren ildotik doa hori (Alemania, Suitza eta Austria). Nola izan gaitezke berritzaileak sistema estatiko eta arautuetan, hain azkar aldatzen diren enpresei erantzuna emateko? Esan bezala, esperimentatzen utziz. Ezer ez da egonkorra izango etorkizun hurbilean. Espazioak eta denborak sortu behar dira gauza berriak probatzeko, zerk funtzionatzen duen eta zerk ez ikusteko. Ikastetxeentzat, bide bat izan daiteke enpresekin harreman estuagoa izatea. Izan ere, enpresen arazoak gero eta aldakorragoak dira, dinamikoagoak. Horregatik, enpresek inguruko estimuluei azkar erantzun behar diete. Etorkizunean, hezkuntzaren merkatuak ez du zentzurik izango, eredu pedagogiko berriak aztertzeko espazio hori gabe. Enpresek beste prestakuntza mota batzuk eskatuko dituzte, jakintzagai dinamikoagoetan. Esperimentazioan eta ekintzailetzan trebatuago dauden pertsonak eskatuko dituzte, eta eskari horrek aldarazi egingo du hezkuntza sistema. Eta aldaketa geldiezina izango da. Zer arazori aurre egin beharko dio hurrengo belaunaldiak?

6

¿Cómo puede hacerse eso de ser innovador desde sistemas estáticos-regulados para dar respuesta a empresas que cambian tan rápido? De nuevo, dejando experimentar. Nada será estable en el próximo futuro. Hay que crear espacios y tiempos para probar cosas nuevas, para ver qué funciona y qué no. Para los centros formativos, tener una relación más intensa con las empresas puede ser un camino, porque los problemas de las empresas son cada vez más cambiantes, dinámicos, y éstas se ven obligadas a buscar formas de responder más ágilmente, rápidamente, a los estímulos del entorno. Llegará un momento en que el mercado educativo no tendrá sentido sin este espacio de exploración de nuevos modelos pedagógicos; las empresas requerirán nuevos tipos de formación, en materias más dinámicas. Será la demanda de personas más entrenadas en la experimentación y el emprendimiento, por parte de las empresas, que obligará a cambiar al sistema educativo. Y el cambio será ya imparable. ¿A qué problemas se enfrentarán la próxima generación? A la necesidad de aprendizaje creativo (aprender a hacer cosas nuevas con una velocidad jamás vista antes: la formación bajo demanda, en casi tiempo real), y al reto de la inteligencia artificial (que convertirá muchas tareas rutinarias, y no tan rutinarias, en trabajo para las máquinas inteligentes). Lo único que puede salvar a los humanos de la competencia creciente de la inteligencia artificial es apostar, au-

How can someone be innovator, while belonging to a so static and regulated system, to attend the demands of companies which change so quickly Enabling experimenting. Nothing will be stable in the future. We need spaces and time to test new things, to see what works and what does not. For VET centres, a closer relation with companies can be a way because companies´ problems are changeable and they are obliged to respond quickly to their environment. There will come a time when the education system will not have a sense without this space for exploration of new pedagogical models; companies will require new types of training, in more dynamic subjects. They will prefer people with the ability to exdperiment and entrepreneurship and this will change the education system. And the change will be unstoppable. What problems will the next generation face? The need of a creative learning (learn to do something new with a speed never seen before: training under demand, almost in real time) and the challenge presented by artificial intelligence (which will make routine and not so routine work in work for intelligent machines). The only thing which can save humans from the growing importance of artificial intelligence is betting on what makes us humans: our creative abilities, inspiration and imagination, empathy, the connexion among different ideas to generate new ideas. The next generation has to be more able to integrate new knowledge, they


2015

Galderak Alfons Cornellarentzat

Preguntas para Alfons Cornella

Questions for Alfons Cornella

Ikaskuntza sortzaileari (gauza berriak egiten ikastea, lehenago pentsaezina zen abiaduran: eskaripeko prestakuntza, ia denbora errealean) eta adimen artifizialari (horren bidez, ohiko eta ez hain ohiko zeregin asko makina adimendunek beteko dituzte). Adimen artifizialaren lehia gero eta handiagoaren aurrean, gizakiok salba gaitzakeen gauza bakarra, hain zuzen, gure ezaugarriak sustatzea da: gure gaitasun sortzailea, inspirazioa eta irudimena, enpatia, eta ideia berriak sortzeko ideien arteko konexio berezia. Hurrengo belaunaldiak ezagutza berriak lehengo ezagutzetan integratzeko gaitasun handiagoa izan beharko du (ikasten ikasi), sormenean trebatu beharko du (gauza berriak ikusi beste batzuek beti berdin egin duten horretan), eta gaitasun eta tresnak izan beharko ditu ekiteko eta zerbait berria egiten arriskatzeko, inguruan duen status quo-aren kontra bada ere, makina batek baino balio handiagoa sortzeko. Hori egiten ez badugu, gizakien arteko ezberdintasuna jasanezina izango da. Batzuek balioa sortuko dute mundua “programatzeko”, eta besteak “programatuak” izango dira balorazio txikiko eta, beraz, gaizki ordaindutako zereginak betetzeko. Gazteengan “premiaren zentzua” sorrarazi behar dugu: inoiz baino hobeto prestatuta egon behar dute. Eta guk ikasteko bide bat eskaini behar diegu, motibatzaileagoa, sortzaileagoa eta talentua garatzen duena. Gure gizarteak bere inbertsio ahaleginaren zati handi bat eskaini beharko lioke programa horri, epe ertainera eta luzera. Bestelako hezkuntza sortzen ez badugu, jasanezinak izango dira munduko ezberdintasun sozialak eta ekonomikoak. Zure TECH lantegian goraka ari diren teknologiak aipatzen dituzu, dagoeneko lantzen hasi diren teknologiak eta geroan funtsezkoak izango direnak. Etorkizuneko profesionalak hezi nahi baditugu, zer teknologia izan beharko genuke oso kontuan? Funtsezko gauzak aldatuko dira gure egunerokoan: nola lortzen dugun energia, nola mugitzen garen, nola elikatzen garen, nola sendatzen garen, nola fabrikatzen ditugun gauzak, nola zaintzen ditugun gure ondare kolektiboak (natura eta kultura), eta abar. Ez dugu arlo bakar baten alde egin behar. Gainera, nire ustez, munduko herrialdeak erraz bereiziko dira, elkarrengandik areago urrunduko dira, beren gobernuek ezarriko dituzten epe luzerako politiken ondorioz. Beste era batera esanda, herrialde batek arlo jakin baten alde egiten duen apustu

Si queremos sobrevivir en un mundo crecientemente complejo, necesitaremos personas que sean creativos y ejecutivos al mismo tiempo mentar, lo que nos hace humanos: nuestras capacidades creativas, la inspiración e imaginación, la empatía, la conexión insólita entre ideas para generar nuevas ideas. La próxima generación debe ser más capaz de integrar nuevos conocimientos a los que ya tienen (tendrán que aprender a aprender), debe entrenarse en la creatividad (ver aspectos nuevos en lo que otros han hecho siempre igual), y tiene que tener capacidades e instrumentos para emprender, para arriesgarse a hacer algo nuevo, en contra del status quo que le rodee, para definir nuevo valor que sea superior al hecho por una máquina. Si no hacemos esto, la desigualdad entre los humanos llega a un punto insostenible. Unos pocos crearan el valor que “programa” el mundo, y el resto será “programado” en tareas muy mal valoradas, y, por tanto, mal pagadas. Hay que dar un “sentido de urgencia” a la juventud: tienen que prepararse mejor que nunca. Y nosotros tenemos que darles una forma de aprender que sea más motivante, creativa y desarrolladora del talento. Todo un programa al que deberíamos dedicar una parte sustancial del esfuerzo inversor de nuestra sociedad a medio y largo plazo. O nos educamos de otra forma, más creativa, o acabaremos en un mundo de desigualdad social y económicamente insoportable.

will need to learn to learn, training in creativity (introducing new views that address what others have always done in the same way) having the abilities and tools to take risks to make something new which will be better to that made by a machine. If we do not do this, human inequality will reach an unsustainable point. A few individuals will create the value that “programs” the world and the rest will be programmed in invaluable tasks and therefore, badly paid. Young people need to be “urgently aware” that they have to be more prepared than ever. And we have to provide them with a motivating and creative way of learning that promotes talent. Our society should invest on this in the medium and long term. Unless we train in a different and more creative way, we will end up in an economically unsustainable world of social inequality. In your TECH workshop you talk about emerging technologies or technologies which have started to be applied and which will be key in a close future… If we want to train the future professionals, which of these technologies should be taken especially into account? Things will change especially in our daily life: how we get energy, how we move, how we feed, how we heal, how we manufacture, how we preserve our collective heritage (nature and cultura), etc. There is not a unique field to focus on. Besides, the different countries will differentiate even more and will be more distant from each other as a consequence of the long term policies established by their governments. In other words, the strategy of a country, betting on a due sector will condition its economy and society from that moment on. A country

7


2015

Galderak Alfons Cornellarentzat

Preguntas para Alfons Cornella

Questions for Alfons Cornella

estrategikoak bere ekonomia eta gizartea baldintzatuko ditu une horretatik aurrera. Adibidez, eredu energetikoa aldatzen duen herrialde batek (nuklearretatik berriztagarrietara igaroz), bere politika energetikoa aldatzeaz gain, ikertzeko espazio berriak (eguzkia nola hobeto aprobetxatu, etab.), enplegu berriak (eguzki plakak ezartzea) eta prestakuntza aukera berriak (lanpostu berriak beste eskakizun batzuekin) sortuko ditu. Hau da, etorkizuneko teknologien aldeko apustua ez dagokio hezkuntza sistemari, baizik eta gobernuen erabaki estrategikoei.

En tu taller TECH hablas de tecnologías emergentes o de tecnologías en las que ya se ha comenzado a trabajar y que serán claves en un futuro próximo...Si queremos formar a los profesionales del futuro, ¿cuáles de éstas deberíamos tener muy en cuenta?

which decides to promote a change in its energy model, for example, going from nuclear energy to renewable energy, is not only changing its energy policy but also creating new spaces for research (how to make a better use of sun energy, for instance), new jobs (like the installation of solar panels) and new training opportunities (new job positions with new capacities). The investment on a due technology is not a question of the education system but a strategic decision of a government. If decisions are not made on an intelligent basis but just as a consequence of the influence of lobbies, we will miss some opportunities and many things will stop working. We need to entail governments’ long term policies because the quick technological change will disrupt many economic spaces which seem stable today.

Erabaki adimentsuak hartzen ez baditugu eta lobbyen aurrean makurtzen bagara, tren batzuk galduko ditugu, eta ditugunak ez dute funtzionatuko. Gobernuei epe luzerako proiektuak eta politikak eskatu behar dizkiegu; izan ere, teknologien aldaketa azkar horrek azpikoz gora jarriko ditu gaur egun egonkorrak diren espazio ekonomiko asko. Erantzun horiek beste galdera batzuk dakartzate, ezinbestez: Nola prestatu behar ditugu irakasleak? Zer gaitasun giltzarri izan behar ditu irakasle batek? Eta nola egunera ditzake bere ezagutzak, dena horren azkar aurreratzen ari bada? Irakasle lanbidea dinamikoa izan behar da, dinamikoenetako bat. Etengabeko prestakuntza eskatzen du, agian denboraren % 20-% 30 bitartekoa. Irakasleek gauza berriak ikasi behar dituzte, baita ikasleak motibatzeko (eta ez irakasteko) modu berriak ere. Hezkuntza aldatzen ari da, “irakastetik” “ikastera” igaroz. Norbaitek pentsa dezake norbaiti zerbait irakasten ari zaiola, baina horrek ez du ikasiko, nahi ez badu. Ikasteko borondaterik gabe ez da ikasten. Beraz, gizakien prozesu kognitiboa (zergatik, nola eta zer) ulertzea da irakasleek gaur egun behar duten trebetasun nagusietako bat. Zerk sortzen duen ikasteko gogoa, nola ikasten dugun eta nola gauzatzen dugun ikasten duguna (Marinak proposatzen duen adimen betearazlea). Irakasleak gero eta psikologia gehiago behar du. Transmititu baino gehiago motibatu egin behar du. Sokratesek esan omen zuenez, heztea ez da botilak betetzea (ikasleen burmuinean edukiak txertatzea), baizik eta sua piztea (ikasteko arrazoi bat ematea). Irakasleak ideia bakoitzaren ZBDa (“zertarako balio du”) proposatu behar die ikasleei. Ikasteko motibazio horiek ulertzeaz gain, irakasleak berariazko ezagutza izan behar du gai bati buruz, bere grina baita (historia, matematika, artea, dena delakoa), eta bere arloko aurrerapenez egunean egon behar du. Irakasleen prestakuntza berrasmatu egin behar da. Ez da harritzekoa,

8

Cambiarán cosas fundamentales en nuestro día a día: cómo conseguimos energía, cómo nos movemos, cómo nos alimentamos, cómo nos curamos, cómo fabricamos cosas, cómo conservamos nuestros patrimonios colectivos (naturaleza y cultura), etc. NO hay un solo campo en el que debamos apostar exclusivamente. Además, creo que los distintos países del mundo se distinguirán claramente, se distanciarán aún más entre sí, como consecuencia de las políticas de largo plazo que establezcan sus gobiernos. Dicho de otro modo, la apuesta de un país, estratégica, por un determinado campo, condicionará su economía y sociedad a partir de ese momento. Un país que apueste, por ejemplo, por un cambio en su modelo energético (pasando de las nucleares a las renovables), no sólo está cambiando su política energética, sino que está generando espacios nuevos de investigación (cómo aprovechar mejor el Sol, etc.), nuevos empleos (la instalación de las placas solares), y nuevas oportunidades formativas (nuevos puestos de trabajo con nuevos requerimientos). Es decir, la apuesta por tecnologías de futuro no es una cuestión del sistema educativo, sino de las decisiones estratégicas de los gobiernos. Si no se toman decisiones inteligentes, y se sucumbe ante los lobbies, perderemos algunos trenes y encima los que tenemos dejarán de funcionar. Hay que exigir a los gobiernos proyectos y políticas a largo plazo, porque ese cambio acelerado de las tecnologías trastocará muchos espacios económicos hoy estables. Todo esto...nos lleva a formularnos otras preguntas... ¿cómo formamos a los profesores? ¿Qué competencias clave tiene que tener un profesor? Y ¿Cómo puede actualizar sus conocimientos si todo avanza tan rápido? La profesión de profesor debe entenderse como una profesión dinámica, de las que más. Requiere formación continua, quizás de un 20-30% de su tiempo. Hay que aprender cosas nuevas, y nuevas formas de estimular a los alumnos (que no de enseñarles). La educación está cambiado desde “enseñar” hacia “aprender”. Uno puede creer que está enseñando a alguien, pero este alguien no aprende si no quiere. Sin voluntad de aprender no se produce aprendizaje. Por tanto, entre las habilidades más necesarias para los profesores hoy está la comprensión del por qué, el cómo y el qué del proceso cognitivo de los humanos. Qué hace que queramos aprender, cómo aprendemos, y cómo convertimos lo que aprendemos en algo concreto (la inteligencia ejecutiva, que propone Marina). El profesor debe ser cada día más psicólogo. Más estimular que

All these changes lead us to the next question. How should we train teachers? Which key competences should they have? How can they update themselves if everything evolves so quickly? Being a teacher has to be understood as a profession continuously changing. It requires a permanent update, around 20-30% of its time. Teachers have to learn new things, new ways to motivate students. Education is changing the focus from teaching towards learning. One can believe he/she is teaching something but the person does not learn if he/she does not want to learn. Without willingness there is not learning. Therefore, among the necessary competences of a teacher understanding why to learn, how to learn and what to learn is a key one. What drives us to learn? How do we learn? And how do we become what we learn in something concrete? The teacher needs to act like a kind of psychologist, has to be more stimulant than a mere transmitter. As Socrates said, educate is not filling bottles (punt content in students´ brains) but burn fires (give them a reason to learn). Teachers need to propose students the “for what is worth” of each idea. Besides, he/she needs to have a good knowledge of his/her subject, which must be his/her passion (being this History, Mathematics, Arts or whatever) and needs to keep updated of the progress in his/her field. Training of trainers needs to be reinvented. It is not weird that some of the most innovative schools in the world (like High-Tech-High in California) have their own system to do this. Which is the main barrier to innovation? How would you face it? There are different obstacles to innovation. On one hand, we confuse creativity with innovation: innovation is not an individual spontane-


2015

Galderak Alfons Cornellarentzat

Preguntas para Alfons Cornella

beraz, munduko eskolarik berritzaileenetako batzuek irakasleak prestatzeko beren sistema izatea, esaterako Kaliforniako High-Tech-High eskolek.

trasmitir. Como se dice que afirmaba Sócrates, educar no es llenar botellas (inyectar contenidos en el cerebro de los alumnos) sino encender fuegos (darles una razón por la que aprender). El profesor debe proponer a los alumnos el PQS de cada idea, el “para-qué-sirve”. Aparte de esta comprensión de las motivaciones al aprendizaje, debe tener un conocimiento específico sobre una materia, que es su pasión (la historia, las matemáticas, el arte, lo que sea), y debe mantenerse al día sobre los avances en su campo. Hay que reinventar la formación de profesores. No es extraño, pues, que algunas de las escuelas más innovadoras del mundo (como las High-Tech-High de California), tengan su propio sistema de formación de sus profesores.

Zein da berrikuntzaren oztopo nagusia? Nola egingo zenioke aurre? Berrikuntzak hainbat oztopo ditu. Alde batetik, sormena eta berrikuntza nahasten ditugu. Berrikuntza ez da banakako bat-bateko ekintza sortzailea, taldekako ekintza sistematikoa baizik. Berrikuntza egiteko eskarian pentsatu behar da, eta ez eskaintzan. Kontua ez da merkatuari guk nahi duguna proposatzea (inposatzea), baizik eta jendeak zer behar duen edo zer behar dezakeen ulertzea (zer duen edo zer izan dezakeen gogoko, zerk hunkitzen duen edo zerk hunki dezakeen) eta aukera hori proposamen baliagarri bihurtzea (produktu bat, zerbitzu bat, esperientzia bat eta abar). Bestalde, enpresak kontrolatzen dituztenek merkatuaren ustiapena dute buruan (zer dakigu egiten, zer erosten digute, zerk balio du bizimodua irabazteko), eta ez aukeren ikerketa (etorkizunean bizimodua irabazteko balio izango duten produktuak, zerbitzuak, prozesuak eta abar detektatu edo asmatzea). Egungo merkatuaren ustiapena eta aukera berrien ikerketa konbinatzea da, hain zuzen, berrikuntzaren oztopo nagusietako bat. Azkenik, esan genezake berrikuntzak gauzatzearen arazoari aurre egin behar diola: ez dago berrikuntzarik merkaturatzen ez bada, merkatuan eragina ez badu eta merkatua nolabait aldarazten ez badu. Gauza bat da berrikuntzan pentsatzea, eta beste bat berrikuntza gauzatzea. Enpresek, pertsonak kontratatzean, produktuak eta prozesuak goitik behera aldatzeko gaitasunari baino garrantzi handiagoa ematen diote eraginkortasuna sortzeko gaitasunari (errazagoa ibilbide ezagunetan; “orain arte egin izan duguna”). Hori dela eta, berrikuntzarentzat oztopo handia da pertsona dualik (ikertzen eta ustiatzen dakien pertsonarik) ez kontratatzea. Eta, hasierara itzuliz, hori gertatzen da hezkuntza sistemak pertsona “sortzaileak” edo “gauzatzaileak” prestatzen dituelako. Gero eta mundu konplexuago batean iraun nahi badugu, aldi berean sortzaileak eta gauzatzaileak diren pertsonak behar ditugu. Ezin dugu onartu norbaitek “ez naiz sortzailea” esatea, horretaz harro balego bezala; eta ezin dugu onartu norbait harro egotea “sortzaile” izateaz, gauzatzea gutxietsiko balu bezala. Erakundeek pertsona gauzatzaile-sortzaile gutxi dituztelako ez dugu berrikuntza gehiago. Eta irtenbidea ez da kanpoko aholkularitzako enpresa batera jotzea arazoa konpontzeko.

Questions for Alfons Cornella

¿Cuál es el mayor freno a la innovación? ¿Cómo le harías frente? Hay distintos frenos a la innovación. Por un lado, confundimos creatividad con innovación: innovación no es un acto creativo individual y espontáneo, sino un acto sistemático en equipo. Innovar requiere pensar desde la demanda, no desde la oferta. No es proponer (imponer) al mercado lo que nosotros queremos, sino es entender lo que la gente necesita o puede necesitar, lo que le gusta o puede gustar, lo que le emociona o puede emocionar, y transformar esa oportunidad en una propuesta de valor (un producto, un servicio, una experiencia, etc.). Por otro lado, las empresas están controladas desde la explotación del mercado actual (lo que sabemos hacer, lo que nos compran, aquello con lo que nos ganamos la vida), y no desde la exploración de oportunidades (detectar, idear, aquellos productos, servicios, procesos, etc., con los que nos ganaremos la vida en el futuro. Combinar la explotación del mercado presente, con la exploración de nuevas oportunidades, es uno de los principales frenos de la innovación. Finalmente podríamos citar que la innovación tiene que enfrentarse con el problema de la ejecución: no hay innovación si no se lleva al mercado, lo impacta, y lo hace cambiar de alguna forma. Una cosa es pensar innovación, y otra ejecutar innovación. Las empresas contratan personas más por su capacidad de generar eficiencia, lo que es más fácil a lo largo de trayectorias conocidas (“cómo hemos hecho las cosas siempre”), que por su capacidad de disruptar productos y procesos. Así, un freno importante a la innovación es que no contratamos personas que sean duales, que sepan explorar y explotar. Y, volviendo al principio, esto es porque el sistema educativo o bien forma “creativos” o “ejecutivos”. Y si queremos sobrevivir en un mundo crecientemente complejo, necesitaremos personas que sean creativos y ejecutivos al mismo tiempo. NO es aceptable que siga habiendo gente que diga “no soy creativo”, casi como jactándose de ello, como tampoco lo es que alguien presuma de ser “creativo”, como

ous creative action, but a systematic action made within a team. Innovation requires to think from the demand point of view, not the supply side. It is not propose (or impose) the market what we want, but understand what people need or might need, what they like or might like, what moves or might move them and transform that opportunity in value (a product, a service, an experience, etc.). On the other hand, companies are controlled from the point of view of the profitability of the current market (what we know how to do, what we sell) instead from the point of view of the exploration of new opportunities (detect, create new products, services, processes which will make a living for us in the future. Combining the exploitation of the current market with the exploration of new opportunities is one of the barriers to innovation. Finally, we could also say that innovation has to face the problem of execution: there is not innovation if this one does not reach the market, it impacts it and makes it change somehow. One thing is thinking innovation and another one is making it happen. Companies hire people based more on their ability to generate efficiency than based on their ability to disrupt products and processes. Thus, one important barrier to innovation is that we do not hire people who are dual, who are able to explore and to exploit. And going back to the start, this is due to the inability of the education system to create creators and executives at the same time. And if we want to survive in a more and more complex world, we need to be creative and executive at the same time. It is not acceptable that someone says, almost with pride, that he or she is no creative, as it is not acceptable either to disregard execution. We do not have more innovation because organizations are poor on creative-executors. And going to an external consultancy to solve this is not the solution.

9


2015

Galderak Alfons Cornellarentzat

Preguntas para Alfons Cornella

Questions for Alfons Cornella

VERNE lantegian, zure esperientzia oinarritzat hartuta, egun batean berritzailea izan zaitezke. Esango diguzu zerbait horri buruz? Nola eraman daiteke hori ikasgela batera?

despreciando la ejecución. Así, no tenemos más innovación porque las organizaciones son pobres en creativos-ejecutivos. Y acudir a una consultora externa para que te resuelva la papeleta no es la solución.

In your VERNE workshop, you bring tools from your experience to be innovative in a day… can you explain it a bit? How can we bring this to a class context?

Erakunde bateko hainbat departamentutako taldeak entrenatzea da VERNE ereduaren helburua, elkarrekin eta denbora gutxian produktu eta zerbitzu berrien proposamenak eta prototipoak asmatzeko. Hau da, berrikuntza taldeak sortzeko prozesu bat da, era autonomoan eta denbora laburrean (baina ez egun batean) berritzeko. Ereduak berrikuntzan dagoeneko estandar bihurtu diren lau osagai ditu: negozio ereduaren azterketa, arazoak eta aukerak detektatzeko; kanpo ikerketa (zer egiten dute besteek arazo eta aukera horien aurrean?); proposamenen eskemak egitea; eta prototipoak eraikitzea. Berezitasuna da zer tresna erabiltzen dituzun taldea fase guztietan produktiboa izateko. Eredua antzera aplika daiteke ikasgelan: hasteko, benetako arazo bat detektatzen da gure inguruan; gero, beste batzuek nola konpontzen duten ikertzen dugu; ondoren, gure irtenbideak proposatzen ditugu oso modu eskematikoan (orrialde batean); eta, azkenik, prototipoak eraikitzen ditugu, benetako bezeroekin berehala probatzeko (metodologia jakin batzuen bidez, adibidez lean startup izenekoaren bidez). Berrikuntza egiteko ingurune lehiakor eta aldakor batean, funtsezkoa da eragile, enpresa eta pertsonen arteko lankidetza. Baina jende askok ez du lankidetzan jardun nahi edo ez daki lankidetzan jarduten, berekoikeria nagusi izan delako beti (“hau ez da irakatsi digutena…”). Nola alda dezakegu hori? Nola pasa gaitezke zuk behin eta berriro aipatzen duzun “kidetza” horretara? Mende bat baino gehiago daramagu lehian hezten eta entrenatzen: enpresan badakigu nola lehiatu beste batzuekin (batzuen kontra). Negozioetan, ez dakigu oso ondo lankidetzan jarduten. Sintaxi, logika, tresna, eredu eta prozesu berriak sortu behar ditugu negozioetan lankidetzan jarduteko. Erakutsi behar dugu lankidetzan jardutea ez dela hippyen naif ekintza bat, baizik eta ingurune konplexu batean lehian aritzeko modurik onena. Inork ere ez dauka arlo batean lehiatzeko behar den ezagutza guztia. Mundua konplexuegia da norbaitek bakarrik jarduteko. Lankidetzak askotariko eragileen gaitasunak konbinatzea eskatzen du. Adibidez: ehunean sentsore bat duten bikiniak, eguzkitan denbora gehiegi eman duzula ohartarazteko; ardo baten zaporea duten paperezko zerrendak, ardoa erosi aurretik dastatu ahal izateko; automobiletarako eserleku birziklagarriagoak, landare jatorriko plastikoaz eginda daudelako,

10

En el taller VERNE logras desde tu experiencia aportar herramientas para ser innovador en un día... ¿nos puedes hablar un poco de esto? ¿Cómo puede trasladarse esto a un aula? El modelo VERNE tiene por objetivo entrenar a equipos de personas en una organización, procedentes de departamentos distintos, a idear juntos propuestas y prototipos de nuevos productos y servicios, en poco tiempo. O sea, en un proceso para montar una lógica de equipos de innovación que puedan innovar de forma autónoma, en un tiempo relativamente breve (pero no en un día…). El modelo tiene cuatro componentes, que son ya estándar en innovación: análisis del modelo de negocio para detectar problemas y oportunidades, exploración externa (qué hacen otros frente estos problemas y oportunidades), esquemas de propuestas y construcción de prototipos. La diferencia está en las herramientas que utilices para que el equipo sea productivo en estas fases. El modelo puede aplicarse en el aula de forma similar: empezar por detectar un problema real a nuestro alrededor, explorar cómo lo están resolviendo otros, hacer nuestras propuestas de solución de forma muy esquemática (en una página), y construir prototipos que puedan ser probados rápidamente con clientes reales (siguiendo metodologías probadas como la del lean startup). En todo esto de la innovación y en un entorno tan competitivo y cambiante, la colaboración de agentes, empresas, personas es clave. Esto no es lo que nos han enseñado,...hay muchas personas reticentes o que no saben colaborar porque siempre ha primado el egoísmo... ¿cómo podemos cambiar esto? ¿pasar al co- del que tú tanto hablas? Durante más de un siglo nos han educado/entrenado en la competencia: en la empresa sabemos competir con (contra) otros. En negocios, no sabemos muy bien cómo colaborar. Hay que crear una nueva sintaxis, lógicas, herramientas, modelos, procesos para colaborar en los negocios. Hay que mostrar que colaborar no es un acto naif, de procedencia hippy, sino que es la mejor manera de competir en un entorno muy complejo. Nadie tiene ya todo el conocimiento para poder competir en ningún campo. El mundo es demasiado complejo para resolverlo sólo. La colaboración implica la combinación de capacidades de agentes muy diferentes: bikinis que te avisan de que estás tomando el Sol demasiado porque tienen un sensor en el tejido; tiras de papel impreso que contienen el sabor de un

The VERNE model aims to train teams of people from different departments within an organization so they will create proposals and prototypes of new products and services together in a very short time (but not in just one day). The model has 4 components, standard in the innovation process: analysis of the business model to detect problems and opportunities, external exploration (what others do to face these problems and opportunities), scheme of proposals and building of prototypes. The difference is in the tools used to make the team productive in each stage. The model can be applied also in a classroom context in a similar way: starting by identifying a real problem, exploring how others are solving it, developing our own ways very simply (in a page) and building prototypes which can be quickly tested with real customers (following tested methodologies such us lean start up). In an environment so competitive and changeable as the innovation world, cooperation among agents, enterprises and people is key. This is not what we have been taught. There are many people who are reticent and do not know how to cooperate because egoism comes first. How can we change this? Go towards the “co-“ you mention? During more than a century, we have been trained in competition: we have to compete with (against) others. We do not know how to cooperate with other companies. We need to create new logics, new tools, models and processes to cooperate in business. We need to show that cooperation is not a naïve act, but the best way to compete in a very complex world. Nobody has all the knowledge to compete in a field. World is too complex to solve it by ourselves. Cooperation means the combination of very different abilities: bikinis which warn you are under the sun for too long through a sensor in its cloth, car seats made with vegetal origin plastic from the waste of a tomato juice factory (from the tomato skin), elderly residences which share their space with nurseries so the first ones can fight loneliness and increasing at the same time the efficiency in the security, sanitary and nutrition processes for both collectives. To inject more cooperation culture in organizations, the only way I can see is the share of successful cases and experimentation (creating contexts where common projects can arise). Finally, maybe the key is to stop talking about collaboration (a word unfor-


2015

Galderak Alfons Cornellarentzat

Preguntas para Alfons Cornella

hain zuzen tomate zukua egiten duen fabrika baten hondakinekin (tomatearen azalarekin) egindako plastikoaz; espazioak haurtzaindegiekin partekatzen dituzten zahar etxeak, zaharren bakardadeari loturiko arazoak konpontzeko eta, aldi berean, bi kolektiboetan hain ohikoak diren prozesuen eraginkortasuna areagotzeko: segurtasuna, osasuna, elikadura, etab. Bide bakarra ikusten dut erakundeetan lankidetzaren kultura txertatzeko: hori dela bidea sinestarazten ahalegintzea, kasuistika (eredu arrakastatsuak) eta esperimentazioa erabiliz (lankidetzarako testuinguruak sortu behar dira, baterako proiektuak gauzatzeko). Azkenik, agian, giltzarria izan daiteke “lankidetza” hitzaren ordez (tamalez, bateraezina da negozioekin) esanahi bera duen beste bat erabiltzea, negozioen arloan “seriotasun gutxikotzat” hartuko ez den hitz bat, “negozioekin zerikusi handirik ez duen” zerbait balitz bezala. Agian, hitzik egokiena “konbinazioa” izan daiteke, ez dakigu oraindik.

vino que puedes probar así antes de comprarlo; asientos de automóviles que son más reciclables porque están fabricados con plástico de origen vegetal, procedente de los residuos de una factoría de zumo de tomate (la piel del tomate); residencias de ancianos que comparten espacio con guarderías para resolver los problemas psicológicos derivados de la soledad de los primeros, aumentando al mismo tiempo la eficiencia en los procesos de seguridad, sanidad, alimentación, muy comunes a ambos colectivos. Para inyectar más cultura de colaboración en las organizaciones no veo más camino que el de poner energía para convencer a través de casuística (ejemplos de éxito) y de experimentación (hay que crear contextos para la colaboración, para que puedan surgir proyectos comunes). Finalmente, quizás la clave esté en dejar de hablar de “colaboración” (una palabra reñida con los negocios, lamentablemente) para encontrar otra que, significando lo mismo, no conlleve significados que los negocios interpreten como “poco serios”, poco de negocio. Quizás la palabra es “combinación”, no lo sabemos aún.

Eragileen arteko lankidetza funtsezkoa dela kontuan izanik, nola indartu daiteke zentro teknologikoen, enpresen eta Lanbide Heziketako ikastetxeen arteko lankidetza? Benetako erronken bidez; eragile guztiak mugiaraziko dituzten proiektu sendo, ausart eta motibagarrien bidez. Berrikuntzan, garrantzi handia du “premiaren” sentsazioak, dena jokoan dagoen sentsazioak. Berrikuntzarako gauzarik okerrena erosotasuna da. Erronka garrantzitsuen agenda zehaztu behar dugu (hau da, berriz asmatu behar dugu nola lortzen duen energia etxebizitza batek, nola izan gaitezkeen autonomoak elikaduraren aldetik, nola hobe dezakegun gure adinekoen osasuna, nola ikas dezakegun ikastetxera joan gabe, nola mugi gaitezkeen hirietan, nola izan dezakegun fabrika bat 50 metro koadrotan eta abar). Agian, funtsezko ideia izango litzateke gazte guztiek tutore bat izatea enpresan (urte askoko esperientzia duen profesionala) eta alderantziz. Nahitaezkoa izan beharko litzateke juniorrak eta seniorrak parekatzea. Batetik, gazteak ezingo luke graduatu senior batekin lan egin gabe, eta bestetik, seniorrak ezingo luke bere pentsioa kobratu bere lanbidean zehar junior batzuei bere ezagutza transmititu gabe. Utopikoa ematen du, baina denborak esango du. Ezin dugu jarraitu pentsatzen hezkuntza ekonomiarekin zerikusirik ez duen arloa denik. Hezkuntza etorkizuneko lana da, etorkizuneko ekonomia. Hezkuntza epe luzerako ekonomia da. Ideologiaz gaindiko itunak behar dituen politika da.

HETELkaria aldizkariko erredakzioa

Considerando que la colaboración entre agentes es clave, ¿cómo se podría estrechar la colaboración entre los centros tecnológicos, las empresas y los centros de Formación Profesional? Desde el lanzamiento de retos reales, de proyectos con calado, atrevidos, estimulantes, que movilicen a todos los agentes. La sensación de “urgencia”, de que nos la estamos jugando, es importante en innovación. Nada peor para innovar que la comodidad. Hay que definir una agenda de retos importantes (reinventar cómo una vivienda consigue su energía, cómo ser autónomo en alimentación, cómo mejorar la salud de nuestros ancianos, cómo aprender sin ir a la escuela, cómo moverse mejor en las ciudades, cómo tener una fábrica en 50 m2, etc). Quizás una idea fundamental sería que todo joven debe tener un tutor en empresa (un profesional con años de experiencia), y al revés. El emparejamiento junior-senior debería ser obligatorio. Ni el joven debería poder graduarse sin haber trabajado con un senior, ni el senior debería cobrar su pensión sin haber formado, sin transmitir su conocimiento tácito a diversos juniors a lo largo de su carrera. Suena utópico, pero tiempo al tiempo... No podemos seguir pensando en la educación como una pieza diferente de la economía. Educación es trabajo de futuro; educación es economía de futuro. Educación es política de largo plazo. Y una política que requiere pactos más allá de la ideología.

Redacción de la revista HETELkaria

Questions for Alfons Cornella

Esperimentazioan eta ekintzailetzan trebatuago dauden pertsonak eskatuko dituzte, eta eskari horrek aldarazi egingo du hezkuntza sistema. Eta aldaketa geldiezina izango da.

tunately incoherent with business) and finding another one which will not be understood as “not very serious” or “without a business focus”. The word might be “combination”? We do not know yet. Taking into account that cooperation is key, how could be the relationship between technological centres, companies and VET centres be improved? Through launching stimulating projects to face real challenges, able to mobilize different agents. The feeling that “we are at risk by not acting” is very significant in innovation. There is no greater obstacle to innovation than being comfortable. It is necessary to define an agenda of important challenges (to reinvent how a house gets energy, how to improve health among the elderly, how to learn without going to school, how to commute better in urban environments, how to run a factory in only 50 square meters). Perhaps an essential idea would be that every youngster would have a tutor in a company, a professional with years of experience, and vice-versa. The juniors-senior match should be obligatory. The youngster shouldn´t graduate without working alongside a senior and the senior shouldn´t get a pension without having trained and passed his/her knowledge to juniors throughout his/ her career. It sounds a utopia but give it time. We cannot keep thinking of education as a piece seperate from the economy. The two are intrinsically connected. Education is future work; education is the future economy. Education is politics in the long term, and politics that requires agreements that reach far beyond a mere ideology.

Editor, HETELkaria magazine

11


2015

Enpresa eta LH Empresa y FP VET and enterprises

Euskadiko lanbide heziketaren kalitateari buruz gogoeta egiten dudan bakoitzean, asmakizun ezagun hau etortzen zait gogora: Zein izan zen lehena, arrautza ala oiloa? Hizpide dugun gaira ekarrita, honako hau pentsa genezake: Zein izan zen lehen urratsa Euskadin, industria ekonomia sortu berriaren zerbitzuan egongo zen lanbide heziketa diseinatu eta abian jartzea, ala ondo prestatutako belaunaldiak etengabe eskatzen zituen industria sektorea garatu eta finkatzea? Ziur aski, erantzun zuzenak aditzera eman behar luke EAEko industriak eta industriara bideratutako lanbide heziketak elkarrekin egin dutela bidea eta elkarri eragin diotela denboran zehar. Industriak, gure herrialdeko garapen ekonomikoaren funtsezko sektoreak, gizon-emakume

12

Siempre que reflexiono sobre la calidad de la formación profesional en Euskadi acabo acordándome de ese acertijo coloquial: ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Llevándolo a la materia que nos ocupa y nos preocupa, podemos pensar: ¿qué existió antes en Euskadi, el diseño y puesta en práctica de una formación profesional al servicio de economía industrial naciente o el desarrollo y afianzamiento de un sector industrial que necesitaba flujos constantes de generaciones bien formadas? Es muy probable que la respuesta correcta sea aquella que se centre en el camino compartido e interrelacionado que el desarrollo industrial de la CAV y el desarrollo de un FP orientada a la industria han llevado a cabo a lo largo del tiempo. La industria, sector clave en el desarrollo económico de nuestro País, necesita de hombres y mujeres jóvenes con una base técnica sólida

Whenever I think of the VET quality in the Basque Country I always remember the expression “which came first? The chicken or the egg?” In the context of vocational training, which came first? The development of a vocational training adapted to the industrial economy typical from the Basque Country or the development of an industrial sector which needed a continuous flaw of high qualified professionals? It is very likely that the right answer is in the middle, between the industrial development of the region and the development of a vocational training aimed to satisfy the industrial needs. Industry has been a key factor for the growth of our region and needs young men and women with a sound technical knowledge but also with specific competences which are not developed only inside companies. On the other hand, our


2015

Enpresa eta LH

Empresa y FP

VET and enterprises

gazteak behar ditu; horiek, oinarri tekniko sendoa ez ezik, berariazko ezagutza ere izan behar dute. Ezagutza horiek ez dituzte enpresan soilik bereganatu behar. Eta, era berean, diseinaturik dugun lanbide heziketak enpresak behar ditu, gazte horiek azkar enplegatzeko eta helburu horretarako behar dugun prestakuntza eredua bideratzeko. Ziur nago lanbide heziketa diseinatzeko arduradunek bi errealitate horiek barneratzea izan dela gure eredu ekonomikoaren arrakastaren gakoetako bat. Euskadiko LH ondo bideratuta egon da eta dago, ez du gatazkarik eragin alderdi politikoen artean eta ez du zertan.

pero también con conocimientos específicos que no sólo se tienen que obtener en la empresa. Y la FP que tenemos diseñada necesita de empresas que garanticen una rápida empleabilidad de esos jóvenes y que orienten el modelo formativo que se necesita para tal fin. Estoy convencido que la interiorización de ambas realidades por quienes tienen la responsabilidad de diseñar la FP ha sido una de las claves del éxito de nuestro modelo económico. La FP en Euskadi ha estado y está bien orientada y no ha sido ni debe ser materia de conflicto entre partidos políticos.

vocational training needs of companies which are able to assume the employability of those youngsters and which provide an orientation of the most suitable training and education model. I am sure that this duality has been assumed by those responsible for the design of the VET policies and this has been one of the keys of the success of our economic model. Basque VET is well oriented and has never been the reason for conflict among political parties.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketaren egungo Lege aurreproiektuak beste mugarri bat ezarri du, enpresak eta LHk lehiakortasunerako bidea elkarrekin egiteko asmo horretan. Eta horixe da, hain zuzen, euskal enpresari erakundeen etengabeko eskakizunetako bat. Aurreproiektuak espezializazio maila handia lortzeko aukera eskaintzen du prestakuntzan, industria sektore jakin batzuen beharren neurrirako eta enpresen neurrirako espezializazioa lortzeko aukera. Txandakako prestakuntza duala indartzen du, guztiz arrakastatsua izanik ere ez baitago behar bezain hedatuta oraindik. Enpresetan bizi dugun garai ekonomikoaren funtsezko kontzeptuak jasotzen ditu, hala nola gazte eta irakasleen prestakuntza atzerrira zabaltzea. Gure gizarteak dituen beharrak ere aintzat hartzen ditu; esaterako, berrikuntza eta ekintzailetza banakako eta taldekako baliotzat hartu eta prestakuntzan txertatzen ditu, kontuan hartu behar baita LHko ikastetxeek enpresa berriak eta start up-ak sortzen esperientzia positiboak dituztela. Azken buruan, euskal LHren oinarriak finkatuko ditu Legeak. Zentzu horretan, harro egoteko arrazoiak ditugu, Europako herrialde askotan ari direlako gure eredua aztertzen. Baina, era berean, Legeak LH modernizatzeko irizpide berriak ezarriko ditu, euskal enpresetan bizi dugun errealitate ekonomiko berrira egokitzeko. Zalantzarik gabe, bidea luzea da, eta berritzeko beharra ez da inoiz desagertuko. Baina euskal enpresetan beste eragingarri bat dugu, egoitza Euskadin izango duten enpresa proiektu berriak garatzeko: badakigu ondo prestatutako gazteak ditugula; trebakuntza tekniko orokorra zein berariazkoa, berrikuntzarako gaitasuna, hizkuntzak eta laneko esperientzia duten gazteak, hain zuzen. Falta duguna, berriz, hazkunde egonkorra ahalbidetuko duen ingurune ekonomikoa da, inbertsio eta

El actual anteproyecto de la Ley de Formación Profesional del País Vasco marca un nuevo hito en ese objetivo de que empresa y FP recorran juntas el camino hacia la competitividad, requerimiento permanente de las organizaciones empresariales vascas. Introduce la posibilidad de un elevado grado de especialización formativa “a medida” de las necesidades de determinados sectores industriales o incluso de empresas; potencia la formación dual en alternancia que tanto éxito tiene pero que no está lo suficientemente extendida; incorpora conceptos clave del actual momento económico que vivimos en las empresas como es la necesidad de abrir al exterior la formación de jóvenes y docentes, o necesidades que tiene nuestra sociedad como es la incorporación de la innovación y del emprendizaje como un valor individual y colectivo, más aun viendo las positivas experiencias que ya se tienen en los centros de FP en cuanto a creación de nuevas empresas y start up. En definitiva, esta futura Ley afianza las bases de una FP vasca de la que tenemos que sentirnos orgullosos y que es motivo de estudio para muchos países europeos, pero también establece nuevos criterios modernizadores que la hacen adaptarse a la nueva realidad económica que las empresas vascas vivimos. Sin duda, el camino es largo y la necesidad de innovar nunca desaparece. Pero las empresas vascas contamos con un nuevo aliciente para desarrollar nuevos proyectos empresariales que tengan su sede en Euskadi al saber que podemos contar con una juventud formada técnicamente tanto en lo general como en lo específico, con espíritu innovador, con idiomas o con experiencia laboral. Lo que echamos de menos es un entorno económico de creci-

The current draft of the Basque VET Law is a new milestone for a closer relation between VET and the business world towards a higher competitiveness. It makes it possible to design a curriculum tailored to the needs of the industrial sectors or even enterprises; it enhances dual VET which still has to be extended, it brings the need to empower an international education, both for teachers and students or the incorporation of innovation and entrepreneurship as individual and collective values, especially given the success in the creation of new companies and start-ups in VET centres. This future Law reinforces the bases of our VET system, a system which not only is an example for many European countries, but which also knows how to adapt to the needs of the current socioeconomic environment. There is still a long road and we need to keep innovating, but being able to count with young qualified professionals, with capacity to innovate, able to communicate in different languages and with work experience makes the Basque Country an attractive emplacement for companies. On the contrary, what we still miss is a stable economic environment to minimize the risk of our projects. Once we achieve also this, we will be able to absorb these professionals already available and it is possible that new qualification needs, linked to advanced technologies, will appear and will

13


2015

Enpresa eta LH

Empresa y FP

proiektu berriak abian jartzeak duen arriskua gutxitzeko. Behin hori lortu ondoren, ondo prestatutako gazte horiek enplegatzeko gai izango gara; areago, urte batzuetara, teknologia aurreratuei lotutako gaitasun jakin batzuetan, ezin izango ditugu beharrak bete; hortaz, neurri egokiak hartu behar ditugu orain, arazo horri aurrea hartzeko. Neurri horietako batzuk dira, adibidez: emakumeak LHko arlo guztietan sartzeko erabaki irmoa; unibertsitateko gazte asko LHra bideratzea, gizarteak behar ez duen karrera bat aukeratu dutenez, ikasitako lanbidean jarduterik izango ez dutelako; Unibertsitatea LHrekin lotzea, prestakuntza bateragarria emateko eta bi sistemetan aritu diren gazteak izateko; eta abar.

miento estable que minimice el riesgo de nuevas inversiones y nuevos proyectos. Una vez obtenido esto no solo seremos capaces de absorber a esa juventud bien formada sino que es probable que, con el paso de los años y en determinadas cualificaciones más vinculadas a lo tecnológicamente avanzado, nos encontremos con necesidades no cubiertas que nos deben hacer tomar medidas en el actual momento. Tales como la incorporación decidida de la mujer a todas las áreas de la FP, la reorientación hacia la FP de muchos jóvenes universitarios abocados a no ejercer de lo que han estudiado al elegir una carrera no demandada por la sociedad, la conexión de la Universidad con la FP con el fin de resultar complementarias en la formación y que den lugar a jóvenes que hayan pasado por ambos centros, etc…

Hobetzeko tarte zabala dugu oraindik, beraz; baina hobekuntza horri aurre egiteko biderik onena egungo euskal LHren errealitatea da, gure enpresek behar dituzten kualifikazioak eskaintzen dituelako. Eta bide horretan nahitaezkoak dira inplikaturiko eragile guztiek irizpide bateratuez jokatzea: botere publikoek, enpresek eta enpresa erakundeek, eta irakasleek eta ikastetxeek. Hortxe dago erronka.

IÑAKI GARCINUÑO CEBEKeko lehendakaria

14

Contamos, en resumen, con un potencial de mejora elevado pero no hay mejor manera de afrontarlo que desde la realidad de una FP vasca que ha dado y da la cualificación que nuestras empresas necesitan y desde la unidad de criterios entre los agentes implicados: poderes públicos, empresas y organizaciones empresariales, y docentes y centros de formación. El reto está servido.

IÑAKI GARCINUÑO Presidente de CEBEK

VET and enterprises

Las empresas vascas contamos con un nuevo aliciente para desarrollar nuevos proyectos empresariales, con una juventud técnicamente formada, con espíritu innovador, con idiomas y con experiencia laboral. make it necessary to set new actions. For example, a higher incorporation of women to industrial VET, the reorientation of young people toward VET instead university degrees with a low level of employability, the connection between VET and University to achieve complementarities, and so on and so forth. To sum up, we have room for improvement but the best way to do so is keep working united from the education and the business world, with the support of the public administration. We are facing a challenge.

IÑAKI GARCINUÑO President of CEBEK


2015

Lanbide Heziketa eta enpresa: bertatik bertara La FP y la empresa: de tu a tu... VET and Business: eye to eye...

HETELkariak Lanbide Heziketari buruz hitz egin du Aitor Alberdi KAUTENIKeko kudeatzailearekin eta Deiane Madinabeitia MAIERrek Gernikan duen lantegiko Giza Baliabideetako-Pertsonen Garapeneko zuzendariarekin. Euskal LHari buruz duten ikuspegia, ikasketok enpresekin duten harremana eta profesionalak hartzeko orduan erakundeek dituzten beharrak izan ditugu hizpide, besteak beste. Badirudi gaur egun elkarrengandik hurbilago daudela ikastetxeak eta enpresak… Garai batean enpresapraktikak (LP-Lantokiko Prestakuntza) izan dira bien arteko hurbilketa bakarra; gaur egun, berriz, ugariak dira harremanesparruak (LH Dualeko ikasleak, LHko bekadunak atzerriko enpresetan Global Training bidez, Lehen Aukera kontratazioak, enpresentzako zerbitzuak…). Zein iritzi duzue zuen enpresek Lanbide Heziketarekin duten harremanaz?

HETELkaria ha conversado con Aitor Alberdi, gerente de KAUTENIK y con Deiane Madinabeitia, directora de Recursos Humanos-Desarrollo de Personas de la planta de MAIER Gernika para conocer su visión sobre la FP vasca, la relación de ésta con las empresas y las necesidades de las organizaciones a la hora de incorporar a los profesionales, entre otras cuestiones Parece que actualmente hay un mayor acercamiento entre centros y empresas… Se ha pasado de un entorno en el que el único acercamiento eran las prácticas en empresa (FCT) a otro en el que hay múltiples esferas de contacto (alumnos en FP Dual, becarios de FP en empresas extranjeras con Global Training, contrataciones Lehen Aukera, se habla de servicios a empresas ) ¿Cómo valoráis la relación de vuestras empresas con la Formación Profesional? DEIANE MADINABEITIA: Es una tarea que se está construyendo día a día y es imprescindible que sigamos acercándonos aún más. Hemos de

HETELkaria has talked with Aitor Alberdi, Head of KAUTENIK and with Deiane Madinabeitia, Human Resources and People Development Manager, from MAIER Gernika, to share their personal vision on Basque VET, and the relation of VET with organizations regarding the training of new professionals, among other questions. It seems that nowadays there is a closer relation between VET centres and companies. We have passed from an environmente where this relation was restricted to the practical training period of students to another one where there are many shared spaces (students in dual VET, interns in companies abroad thanks to Global Training grants, Lehen Aukera, services to companies…) How do you value the relation between your organization and VET? DEIANE MADINABEITIA: It is something we are building everyday and it is essential to get even closer. We have to come to a mutual understanding between VET centres and com-

15


2015

Lanbide Heziketa eta enpresa: bertatik bertara

La FP y la empresa: de tu a tu...

VET and Business: eye to eye...

DEIANE MADINABEITIA: Egunetik egunera aurrera doan lana da, eta ezinbestekoa da gero eta gehiago hurbiltzen jarraitzea. Lanbide Heziketako ikastetxeek eta enpresek elkar ulertzera iritsi behar dugu, gure enpresek behar dituzten etorkizuneko profesionalen prestakuntzaz era bateratuan ardura gaitezen. AITOR ALBERDI: Enpresa eratu zen unetik izan dugu harremana, eta urteotan sendotuz joan da. Ikasleentzat izugarri onuragarria izateaz gain, enpresentzat ere oso aberasgarria da prestakuntza-ikastetxeen laguntza akademikoa eskura izatea. Era berean, harremana funtsezkoa dela uste dugu, ikastetxeek industria-sektorearekin zuzeneko harremana izan dezaten eta horrek benetan dituen beharrak ezagutu ditzaten. Lanbide Heziketako ikasleak kontratatuta edo praktiketan izango zenituzten. Zein iritzi duzue haien prestakuntzaz? Hobetzeko iradokizunen bat? AITOR: Zorionez atzean gelditu da Lanbide Heziketari nahikoa balio ematen ez zitzaion garaia, eremu batzuetan gutxietsi ere egiten zutenekoa. Errealitateak erakusten digu gure enpresetan behar ditugun profesionalak trebatzeko bide naturala eta eraginkorra dela. Haien prestakuntza mailari dagokionez, orokorrean, oinarrizko prestakuntza ona izateaz gain, jarrera positiboarekin etortzen dira, enpresan ikasteko eta bakoitzaren onena emateko asmo oso egokiarekin. Ildo horretan jarraitzea da egin dezakegun iradokizunik onena, eta zerbait adieraztekotan, ikastetxeen eta enpresen arteko komunikabideak areagotzea. DEIANE: Orokorrean, oinarrizko prestakuntza maila ona izaten dute, eta jakina, maila hori indartuz eta sendotuz joaten da enpresetan laneko esperientzia hartzen doazen heinean. Prestakuntza hori, jarrera positiboa eta proaktiboa izatea, eta, batez ere, ikasteko gogoa, funtsezkoak dira gure etorkizuneko profesionalak trebatzen joateko. Eta gainera, profil horiek hizkuntzen ezaguerarekin eta atzerriko egonaldiekin osatzen baditugu, arrakasta bermatuta dago. Industria-enpresetako lanpostu jakin batzuetan emakumerik ez dagoela esaten da… Nolako egoera duzue ildo horretan zuen enpresetan? DEIANE: Bai, arlo horretan asko dago egiteko. Gure kasuan, gutxi gorabehera, langileen % 75 gizonak dira eta % 25 emakumeak, eta aldea nabarmenagoa da

16

Maier

llegar a un entendimiento mutuo entre los centros de formación profesional y las empresas para poder responsabilizarnos conjuntamente en la formación de los futuros profesionales que necesitan nuestras empresas. AITOR ALBERDI: Se trata de una relación que se ha dado desde la constitución de la empresa y que ha ido consolidándose durante todos estos años. Además de ser extraordinariamente beneficioso de cara a los alumnos, resulta muy enriquecedor para las empresas al poder contar con el apoyo académico de los centros de formación. Entendemos que esta relación, a su vez, es vital para que los centros de formación tengan contacto y conocimiento de primera mano sobre las necesidades reales del sector industrial. Supongo que habréis tenido alumnos/as de Formación Profesional contratados o de prácticas ¿Qué opináis de su formación? ¿Alguna sugerencia de mejora? AITOR: Afortunadamente ya han pasado los años en los que la que la Formación Profesional no estaba lo suficientemente valorada y, en algunos ámbitos, hasta desprestigiada. La realidad nos indica que es la vía natural y efectiva para formar a los profesionales que necesitamos en nuestras empresas. En cuanto a su nivel de formación, en general, además de una buena formación de base vienen con una actitud positiva, una mentalización muy adecuada para aprender en la empresa y, a su vez, aportar lo mejor de cada uno de ellos. La mejor sugerencia que podemos hacer es la de continuar y, si acaso, aumentar los canales de comunicación entre los centros de formación y empresas.

panies to be able to assume mutual responsibility in the training of the future professionals demanded by companies. AITOR ALBERDI: It is a relation existing since the creation of our company and consolidated through all these years. Apart from being extremely beneficial for students, it is also very enriching for companies to be able to count with the support of VET centres. We understand this relation as something vital for VET centres to have a continuous firsthand knowledge about the real needs of the industrial sector. I guess you have had VET students/graduates working or carrying out an apprenticeship in your organization. What do you think about their training? Do you have any suggestion to improve it? AITOR: Fortunately, years where vocational training was unvalued are over. Reality tells us that is the natural and more effective way to train the professionals we need in our organizations. Regarding their qualification, in general they arrive in the company with a good set of knowledge but also with a positive attitude and the right mindset to learn in the company and give the best of them. The best suggestion we can make is to keep, or even increase, the communication between VET centres and companies. DEIANE: In general, they bring a good level of knowledge which is increased with the professional experience they acquire in the company. This training, together with a positive and proactive attitude and, especially, the willingness


2015

Lanbide Heziketa eta enpresa: bertatik bertara

La FP y la empresa: de tu a tu...

VET and Business: eye to eye...

erabaki-organoetan. Zalantzarik gabe, heldu beharreko gaia da. Tradizioaren zamari aurre egin behar zaio; izan ere, batzuetan asko baldintzatzen gaitu arlo horretako erabakiak hartzeko orduan.

DEIANE: En general, presentan un buen nivel de formación básico, que lógicamente se irá reforzando y consolidando con la experiencia profesional que vayan adquiriendo en las empresas. Esta formación, junto con una actitud positiva y proactiva y, fundamentalmente, las ganas de aprender, son las claves para ir forjando a nuestros futuros profesionales. Si además reforzamos estos perfiles con conocimientos de idiomas y estancias en el extranjero, la garantía de éxito es total.

to learn, are the keys to build up new professionals. If we on top enforce their profile with the knowledge of a foreign language and experience in a company abroad, the success is granted.

AITOR: KAUTENIKen pertsonen profesionaltasuna eta konpromisoa baloratzen dugu gure enpresaren alderdi guztietan, eta gizona edo emakumea izatea ez da inolako oztopoa. Gaur egun, langileen % 35 inguru emakumeak dira, eta enpresaren maila eta eremu guztietan ari dira lanean, lanpostu operatiboetan, ardurazkoetan edo zuzendaritzakoetan. Eusko Jaurlaritzatik eta LHko elkarte eta ikastetxeetatik Lanbide Heziketa euskaldunduz joateko urrats txikiak ematen ari dira. Nola ikusten duzue euskararen hedapena zuen enpresan? Euskara-planik edo antzekorik ba al duzue? AITOR: Gure kasuan KAUTENIKen euskara dugu “ama hizkuntza”, eguneroko lanean normaltasunez eta naturaltasunez euskara darabilgulako, arlo eta komunikazio maila guztietan, ahoz edota idatziz. DEIANE: Euskarari ematen zaion tratamenduan, oztopoak –sarritan gure aukerak baldintzatu eta mugatzen dituztenak– gainditu daitezkeelako adibide garbia da Maier. Urteak daramatzagu gure enpresan euskara sendotu eta normalizatzeko planak lantzen eta aurrera eramaten, euskararen alde lanean diharduten erakundeekin lankidetzan. Adibidez, seinaleak eta errotuluak ele biz daude eta komunikazioa ere ele biz egiten da. Gainera, gure langileak kontratatzeko orduan baloratu eta puntuatu egiten dugu elebidun izatea. Merkatuen globalizazioa dela eta, atzerriko hizkuntzetan gaitasunak izatea da enpresek egiten duten beste eskaera bat… Gaitasun horiek benetan beharrezkoak al dira zuen erakundeetan? DEIANE: Ingelesa menderatzea ezinbestekoa eta nahitaezkoa da, eta beste hizkuntza batzuk jakitea ere asko baloratzen da, alemana eta frantsesa, esaterako, automozioaren sektorean gure bezero nagusien hizkuntzak horiek baitira. AITOR: Zuzenean edo zeharka, gure bezeroen % 90 atzerritarrak dira, eta ingelesa izaten da bezero horiekin komunikatzeko erabiltzen dugun hizkuntza. Frantsesa eta alemana gutxiago

Se habla de la ausencia de mujeres en determinados puestos en las empresas industriales… ¿cómo se refleja esto en vuestras empresas? DEIANE: Efectivamente se trata de un ámbito en el que queda mucho por hacer. En nuestro caso la proporción es de aproximadamente 75% de hombres y 25% de mujeres, y la diferencia es aún mayor en el caso de los órganos de decisión. Sin duda es un tema que hay que abordar, e ir venciendo el peso de la tradición que, en ocasiones, tanto nos condiciona a la hora de tomar decisiones en este aspecto. AITOR: En KAUTENIK valoramos la profesionalidad y el compromiso de las personas en todas y cada una de las facetas de nuestra empresa y no supone ningún impedimento la condición hombre-mujer . Hoy por hoy la relación será aproximadamente de 35% mujeres que desarrollan sus funciones en todos los niveles y ámbitos de la empresa, sean operativos, de responsabilidad o directivos. Desde el Gobierno Vasco y las asociaciones y centros de FP se están dando pequeños pasos hacia la progresiva euskaldunización de la FP. ¿Cómo veis en vuestra empresa la implantación del euskera? ¿Tenéis planes de euskera o similar? AITOR: En nuestro caso el euskara es la “lengua madre” de KAUTENIK puesto que es la que utilizamos con total normalidad y naturalidad en todos los ámbitos de nuestro trabajo diario y en todos los niveles de la comunicación, sean orales o escritos. DEIANE: El tratamiento del euskara en Maier es un claro ejemplo de superación de las barreras que en tantas ocasiones condicionan y limitan nuestras posibilidades. Llevamos años planificando y desarrollando planes para la consolidación y normalización del euskara en nuestra empresa colaborando activamente con diferentes organismos que trabajan a favor del euskara. A modo de ejemplo, reseñar que la señalización, rotulación y comunicación es bilingüe y, además, es un factor que valoramos

There is a general absence of women in industrial job positions. How is this reflected in your companies? DEIANE: Indeed, there is still a lot to do. In our case, the proportion is approximately 75% of men, 25% of women and the difference is even bigger in the decision boards. It is definitely something to deal with and break with the tradition that still rules here. AITOR: In KAUTENIK, we value professionalism and commitment in all aspects of our organization and the gender variable is not relevant. The proportion nowadays is approximately 35% of women who develop their work in every level and field of our organization, being these operative or in the management field. From the Basque Government and the VET centres and associations we are giving small steps towards the implementation of Euskera (Basque language) in VET. How is it in your company? Do you have plans to promote Euskera in your organization? AITOR: In our case, Euskera is the mother tongue in the company and we use it in a daily basis, both in written and spoken communication. DEIANE:The way we treat euskera in Maier is a good example. We have carried out different plans to consolidate and normalize the use of Euskera in our company, cooperating actively with different organizations. For instance, all signs in our company are bilingual and it is something we take into account when we hire new staff. Another demand of our business environment is the one referred to foreign languages, due to globalization. Are these competences really necessary in your organizations? DEIANE: English is something absolutely necessary and the knowledge of other languages such as German and French is highly valued, as they are the languages of our main clients in the automotive sector. AITOR: Directly or indirectly 90% of our clients are foreigner, so English is the language we use to communicate with them, and French and German come later. Therefore, knowing English is

17


2015

Lanbide Heziketa eta enpresa: bertatik bertara

La FP y la empresa: de tu a tu...

erabiltzen ditugu. Beraz, ingelesa jakitea erabat beharrezkoa da KAUTENIKeko langileek euren lana aipatzen ari garen normaltasunez eta naturaltasunez egiteko.

y puntuamos positivamente en las contrataciones de nuestro personal.

Zuen sektorean duzuen eskarmentua eta lana kontuan hartuta, aipatuko al dizkiguzue zuen jardueran diren merkatunitxo berriak edo etorkizunerako joera berriak? Eta prestakuntza aldetik izango diren behar berriak? AITOR: Pertsonen bizi-itxaropena gero eta luzeagoa da, eta ongizate-estandarren maila ere handituz doa. Ildo horretan, gure gizarteak gero eta gehiago eskatzen ditu osasunarekin, elikadurarekin eta energiarekin lotutako irtenbideak, zerbitzuak eta produktuak. Hortaz, etorkizuneko lan-ildoak horiek izango direla ematen du, horiei erantzun beharko diela guztion artean eraikitzen ari garen gizarte moderno honek. Horretarako, epe laburrera eta ertainera gure enpresek dituzten beharrei eta erronkei erantzuten jarraitu beharko dugu, gure egiten jakitean eraginkortasuna xede dugula. DEIANE: 1995etik abian dugu MTC, gure I+G+B zentroa. Gure bezeroekin lankidetzan, joera berriak eta berritasun kutsua dutenak antzemateko lanean dihardu, gure produktuetan txertatzeko eta, azken finean, bukaerako erabiltzailearen nahiak betetzeko. Horretarako, ezagutza teknikoaz eta esperientziaz gain, funtsezkoak dira intuizioa, sormena eta irmotasuna. Berrikuntza, sormena… gaur egun modan diren terminoetako batzuk dira. Nola lantzen dituzue alderdiok zuen enpresetan? DEIANE: Lehen esan dudanez, 20 urte daramatzagu MTC I+G+B zentroan lanean, gure bezeroentzat proiektu berriak eta berritzaileak lantzen, joerak eta sentsazioak sortzeko haiekin lanean, ingurumenaren alde eginez, eta horretarako inbertsioari eutsi egin diogu, baita krisialdiko urte gogorrenetan ere. AITOR: Lanean jarraitzen duen edozein enpresa txiki eta ertainen berezko osagai dira berrikuntza eta sormena. Berritzeari, proiektu eta prozesu berriak garatzeari eta, azken finean, balio-katean balioa erantsiz parte hartzeari esker jarraitzen dugu merkatuan. Horretarako, I+G+B zentroetako proiektuetan eta ikerketaildoetan aktiboki dihardugu lanean, eta baita tokiko, eskualdeko, estatuko eta nazioarteko erakunde publikoekin ere.

18

VET and Business: eye to eye...

Otra de las demandas del entorno empresarial es el de las competencias lingüísticas en idiomas extranjeros debido a la globalización de los mercados ¿Estas competencias son realmente necesarias en vuestras organizaciones? DEIANE: El dominio del inglés es un tema incuestionable e innegociable y el conocimiento de otros idiomas como el alemán y el francés es altamente valorado, puesto que son las lenguas de nuestros principales clientes del sector de la automoción. AITOR: Directa o indirectamente el 90% de nuestros clientes son extranjeros, de ahí que el inglés sea la lengua que utilizamos para comunicarnos con dichos clientes y, en menor medida el francés y alemán. Por eso, el conocimiento del inglés es una competencia totalmente necesaria para que el personal de KAUTENIK pueda desempeñar su trabajo con la normalidad y naturalidad que estamos mencionando. Con la experiencia y el trabajo que tenéis ya en vuestro sector ¿Podríais aventuraros a indicarnos nuevos nichos de mercado o nuevas tendencias a futuro en vuestra actividad así como nuevas necesidades de formación? AITOR: El aumento de la esperanza de vida de las personas dentro de unos estándares de bienestar cada vez más exigentes, hace que nuestra sociedad demande soluciones, servicios y productos cada vez más relacionados con sectores tales como la salud, alimentación y energía. Así pues, se vislumbra que éstas serán las líneas de trabajo futuras a las que tendrá que responder esta moderna sociedad que estamos construyendo entre todos; y para ello deberemos seguir respondiendo a las necesidades y retos a corto y medio plazo que nos demandan nuestras empresas, buscando la eficiencia en nuestro saber hacer. DEIANE: Desde el año 1995 tenemos en marcha nuestro Centro de I+D+i (MTC) que trabaja activamente en colaboración con nuestros clientes en la búsqueda de nuevas tendencias y de sensaciones novedosas para poder incorporarlas a nuestros productos y, en definitiva satisfacer las inquietudes del usuario final. Para ello además de los conocimientos técnicos y experiencia son claves la intuición, la creatividad y la constancia. La innovación incluso la creatividad son varios términos que están de moda actualmente ¿Cómo trabajáis vosotros estos aspectos en vuestra organización?

Kautenik

a competence definitely necessary for our staff so they can carry out their work in a daily basis. With the experience you already have in your sector, could you indicate new tendencies and new training needs within your sector? AITOR: The increase of life expectation of the population is creating a demand of services and products related to health, energy and food supply. These will be the main sectors in the future society; therefore, we need to keep answering the demands shown by our clients in the short and medium term, looking for efficiency in our know-how. DEIANE: In 1995 we settled our R&D&I centre (MTC) which works actively in cooperation with our clients looking for new tendencies to be incorporated to our products and to satisfy the needs of the final user. To do so, apart from technical knowledge and experience there are key competences such as intuition, creativity and perseverance. Innovation or creativity are terms which are in fashion. How do you promote them in your organization? DEIANE: Through our R&D&I centre developing new projects for our clients and cooperating with them in the creation of tendencies, betting on the environmental protection and counting for that with a constant investment, even during this tough years of crisis.


2015

Lanbide Heziketa eta enpresa: bertatik bertara

Egoera sozioekonomikoa etengabe aldatzen ari da eta, ondorioz, eragile guztiek etengabe egokitu beharra dute. LHko ikastetxeak ere prestakuntza emate hutsetik zerbitzuak eskaintzera igaro dira (ekintzaileei laguntzea, ikasleak LH dualean kontratatzea, enpresekiko harremanak, enpresentzako zerbitzuak…). Zuen ustez, LHko ikastetxeek jakin al dute enpresek haiengandik behar duten horretara egokitzen? Eta horrekin lotuta, enpresentzako zerbitzu-hornitzaile egokiak izan al daitezke? AITOR: Lehen esan dudana berretsiz, lankidetza horren onurek duten balioa nabarmendu nahi dut, bai ikastetxeentzat eta baita, bereziki, ikasleentzat ere, hau da, gure industriako etorkizuneko profesionalentzat. Adibide modura, Lanbide Heziketako hainbat ikastetxek historikoki izan duten garrantzia aipatu nahi dut, besteak beste, Arrasateko Eskola Politeknikoak, Eibarko Armeria Eskolak edota Markina-Xemeingo Lea Artibaik. “Egiten dakigun” zerbait da, egiten jarraitu behar duguna. DEIANE: Euskadiko Lanbide Heziketaren kalitate handia erreferentzia da, estatu mailan behintzat. Gure LH sistemaren sendotasuna ezaugarri izan dugu beti, eta horrek horrela izaten jarraitu behar du. Lehen lerro horretan egoten jarraitzeko erantzukizuna enpresena eta ikastetxeena da, eta horretarako batera lan egiten eta bien arteko harremanak estutzen jarraitu behar dugu, Euskadik industria-munduaren elitean jarrai dezan.

La FP y la empresa: de tu a tu...

VET and Business: eye to eye...

DEIANE: Como decía antes, llevamos ya 20 años de trabajo de MTC, nuestro Centro de I+D+i, desarrollando nuevos y novedosos proyectos para nuestros clientes, colaborando con ellos en la creación de tendencias y sensaciones, apostando por la defensa del medio ambiente, y contando para ello con una inversión sostenida en el tiempo, incluso en estos duros años de crisis.

AITOR: Innovation and creativity are part of any SME. Innovating, developing new products and processes and taking part in the chain of value is what enables us to keep being present in the market. Therefore, we cooperate in different projects and research lines of diverse R&D&I centres, as well as with public organizations in the local, regional, national and international level.

AITOR: La innovación y creatividad son parte intrínseca de cualquier PYME que siga activa. Innovar, desarrollar nuevos productos y procesos y, en definitiva, participar en la cadena de valor aportando valor es lo que nos permite continuar presentes en el mercado. Para ello colaboramos activamente en los proyectos y líneas de investigación de los diferentes centros de I+D+i, así como con los organismos públicos locales, regionales, nacionales e internacionales.

The socioeconomic environment is constangly changing and this implies a continuous adaptation. In this sense, VET centres have gone from providing training to offer different services to companies (assistance to entrepreneurs, hiring of students under the dual VET system…) Do you think VET centres have been able to adapt to the demands of companies? And related to this, do you think VET centres are good providers of services for companies?

El entorno socioeconómico está en constante cambio y esto obliga a todos los agentes a adaptarse constantemente y aquí los centros de FP también han pasado de dar formación a ofrecer múltiples servicios (acompañamiento a emprendedores, contratación a alumnos/as en FP Dual, relaciones con empresas y servicios a empresas…)… ¿creéis que los centros de FP han sabido adaptarse a lo que las empresas demandan de ellos?, y ligado a esto, ¿confiáis en los centros de FP como proveedores de servicios a empresas? AITOR: Me reafirmo en lo que he comentado antes al poner en valor los beneficios derivados de estas colaboraciones tanto para los centros de formación como para las empresas y, especialmente, para los alumnos, futuros profesionales de nuestra industria. A modo de ejemplo, quiero mencionar la importancia que históricamente han tenido centros de Formación Profesional tales como Escuela de Mondragón - Eskola , la Escuela de Armería de Eibar o la propia “Lea Artibai” de Markina-Xemein al servicio de las empresas de sus comarcas y alrededores. Es algo que “sabemos hacer” y debemos seguir haciendo.

AITOR: There are mutual benefits in the cooperation between companies and VET centres, especially for the students, who are the future professionals of our industry. As an example, I would like to mention the historical importance of VET centres such as “Mondragon Eskola”, “Armeria Eskola” or “Lea Artibai”, which have always been to the service of their local context. It is something that “we know how to do it” and we have to keep doing. DEIANE: The high quality of VET training in Euskadi is a reference, at least in the national level. Companies and VET centres are equally responsible of this success and we should keep cooperating and reinforcing our relation to keep VET in Euskadi in the elite of the industrial world.

DEIANE: La alta calidad de la Formación Profesional de Euskadi es un referente, por lo menos a nivel estatal. Siempre nos hemos caracterizado por la fortaleza de nuestro sistema de FP y debe seguir siendo así. Las empresas y los centros educativos somos corresponsables a la hora de mantenernos en esa primera línea, y para ello debemos seguir colaborando y estrechando las relaciones entre los centros de formación y las empresas para que podamos seguir manteniendo a Euskadi en la élite del mundo industrial.

19


2015

Lanbide Heziketa eta enpresa: bertatik bertara

MAIER (Ajangiz, Bizkaia) MAIER Kooperatiba Elkartea erreferentziazko enpresa da gaur egun automozio-sektorerako dekorazioa eta konplexutasun funtzional handiko piezak egiten. Polimeroak erabiliz, injektatutako plastikozko piezak egiten ditu, eta horiei pintura, kromatua eta bestelako dekorazio-teknologiak aplikatzen dizkie. Maier taldeak teknologia-zentro bat du: Maier Technology Centre (MTC). 1995ean sortu zuten bezeroen (batez ere automoziokoen) garapen-eskaera gero eta garrantzitsuagoei aurre egiteko. Egun, taldeak lantegiak ditu Euskadin, Nafarroan, Galizian eta baita Erresuma Batuan, Italian, Txekian eta Indian ere. Etengabe hazten ari da eta beste kontinente batzuk ere baditu jomugan. Maier Mondragon Korporazioko kide da, Automozio Dibisioko partaide, hain zuzen.

www.maier.es

La FP y la empresa: de tu a tu...

MAIER (Ajangiz, Bizkaia) MAIER S. Coop. es hoy por hoy una empresa referente en decoración y piezas de alta complejidad funcional en el sector de automoción. Fabrica piezas de plástico inyectadas a partir de polímeros y sobre estas piezas se aplican acabados en pintura, cromados y otro tipo de tecnologías de decoración. El Grupo Maier cuenta con un centro tecnológico, Maier Technology Centre (MTC) creado en 1995 específicamente para dar respuesta a los requerimientos crecientes de desarrollo de sus clientes (básicamente automoción). Actualmente el grupo cuenta con plantas productivas en Euskadi, Navarra, Galicia y también en el Reino Unido, Italia, Chequia e India, y se encuentra en constante crecimiento con la vista puesta en otros continentes. Maier pertenece a Mondragón Corporación Cooperativa y está encuadrada en su División de Automoción.

www.maier.es

VET and Business: eye to eye...

MAIER (Ajangiz, Bizkaia) MAIER S. Coop. Is a referent in the design and production of pieces of a highly and complex functionality in the automotive sector. They produce plastic pieces injected from polymers and applying chroming, painting and other decoration technologies. The group counts with a technological centre, Maier Technology Centre (MTC) created in 1995 specifically to answer the needs of their clients (basically from the automotive sector). Nowadays, the group counts with production centres in Euskadi, Navarra, Galicia as well as the United Kingdom, Italy, Czech Republic and India and is constantly growing in other continents. Maier is part of Mondragon Cooperative Coorporation and belongs to its Automotive Division.

www.maier.es

KAUTENIK (Berriatua, Bizkaia)

KAUTENIK (Berriatua, Bizkaia)

KAUTENIK (Berriatua, Bizkaia)

KAUTENIK 1988. urtean sortu zuen Txomin Zenarrutzabeitiak, eta kautxuzko piezak egiten ditu nagusiki: kautxu naturalezkoak, bestelako polimerozkoak eta kautxua eta metala uztartzen dituztenak. Batez ere AUTOMOZIOAREN sektorerako egiten du lan (“TIER 1” lehen mailako hornitzailea da), baina beste sektore batzuetarako kautxuzko piezak ere egiten ditu (etxetresnak, eraikuntza, etab.). Berriatuan dago kokatuta (Lea Artibai eskualdean, Bizkaian) eta 48 profesionalek osatzen dute lantaldea. XXI. mendeko erronkei eta beharrei aurre egiteko prestatzen jarraitzeko misioa dute profesionalok, eta adostutako Kalitatean, Epeetan eta Prezioetan bezeroek dituzten beharrak gogobetetzea dute xede.

KAUTENIK fue fundada en 1988 por Txomin Zenarrutzabeitia y su actividad principal es la fabricación de piezas de caucho, tanto en caucho natural como en otros polímeros, así como piezas compuestas de caucho y metal, básicamente para el sector de la AUTOMOCIÓN (proveedor de primer nivel “TIER 1”), aunque también fabrica piezas de caucho para otros sectores (electrodomésticos, construcción, etc). Está ubicada en Berriatúa (comarca Lea Artibai, Bizkaia) y cuenta con un equipo humano de 48 profesionales con la misión de seguir preparándose para afrontar los retos y necesidades del siglo XXI, centrándose en la satisfacción de las necesidades de sus clientes, en Calidad, Plazos y Precios acordados.

KAUTENIK was created in 1988 by Txomin Zenarrutzabeitia and its main activity is the production of rubber pieces, both in natural rubber as from other polymers, as well as pieces made of rubber and metal, basically for the automotive sector (being a first level “TIER 1” supplier), although they also produce pieces for other sectors (electrical appliances, construction ). It is located in Berriatúa (in the Lea Artibai shire, in Bizkaia) and it counts with 48 professionals with the mission to keep facing the challenges and necessities of the XXIth century, focusing in the satisfaction of their clients´ needs in terms of quality, time and price.

www.kautenik.com

www.kautenik.com

www.kautenik.com XABIER URANGA HETELenpresa Bizkaia

20

XABIER URANGA HETELenpresa Bizkaia

XABIER URANGA HETELenpresa, Bizkaia


2015

San Viator ikastetxearen Mekatronikako beTEKu proiektua Proyecto beTEKu de Mecatrónica de San Viator San Viator´s beTEku Project in mecatronics

Sopuertako San Viator ikastetxea “Mekatronika, ibilgailu hibrido eta elektronikoen automobilgintzari aplikatua” berrikuntza proiektua garatzen aritu da azken bi urteotan. Proiektua “BETEKU” (berrikuntza teknologikoaren kudeaketa) izeneko metodologian oinarrituta garatzen ari da. Metodologia hori HETELen ikastetxeek garatu dute, eta berrikuntza kudeatzeko funtsezko lau prozesutan oinarrituta dago: teknologiaren kaptazioa, asimilazioa eta garapen didaktikoa, zabalkundea eta ebaluazioa. Hori dela eta, “Beteku Zabaltzen” izeneko zabalkunde jardunaldia antolatu genuen joan den maiatzean. Jardunaldia teknologia horretan interesatuta zeuden LHko ikastetxe guztientzat irekita zegoen, eta egungo egoera ezagutzea eta gure esperientziak eta etorkizunerako asmoak elkarri jakinaraztea zuen helburu.

El Centro San Viator de Sopuerta lleva desarrollando durante los dos últimos años el proyecto de innovación “Mecatrónica aplicada a la automoción en vehículos híbridos y eléctricos”.

During the last two years, the VET centre San Viator de Sopuerta has been carrying out the innovation project “Mecatronics applied to automotive in hybrid and electric vehicles”.

El desarrollo de dicho proyecto se está realizando en base a la metodología “BETEKU” (berrikuntza teknologikoaren kudeaketa), desarrollada por los centros de HETEL y que se basa en cuatro procesos claves para la gestión de la innovación: captación de tecnología, asimilación y desarrollo didáctico, difusión y evaluación.

The development of the project has been based on the beTEku (berrikuntza teknologikoaren kudeaketa) methodology, developed by HETEL´s centres and sustained on 4 key processes for innovation management: technology identification, assimilation and didactic development, dissemination and evaluation.

Es por ello que el pasado mayo, organizamos una jornada de difusión “Beteku Zabaltzen”, abierta a todos los Centros de FP interesados en dicha tecnología, con el objetivo de conocer la situación actual y compartir nuestras experiencias así como los planes futuros.

Therefore, last May we organized a dissemination event, “Beteku Zabaltzen”, open to any VET centre interested in this methodology witht the aim to know the current situation and to share experiences and plans for the future.

En primer lugar, en la jornada se presentó al comité asesor, a las empresas que asesoran pe-

In the first place, during the event the consultive committe and the companies which periodically offer their advice to the project were

21


2015

San Viator ikastetxearen Mekatronikako beTEKu proiektua

Proyecto beTEKu de Mecatrónica de San Viator

San Viator´s beTEku Project in mecatronics

Jardunaldian, lehenik eta behin, aholkularitza batzordea eta proiektuaren inguruko aldizkako aholkularitza ematen duten enpresak aurkeztu ziren, eta organo horrek jarduerak behar bezala garatzeko duen garrantzia azpimarratu zen.

riódicamente el proyecto y se resaltó su importancia de este órgano para el buen desarrollo de las actividades.

presented and the importance of this actors was highlighted as a key point for the success of the activities implemented.

Posteriormente, se realizó una primera ponencia sobre el estado actual de los vehículos híbridos y eléctricos. La ponencia se basó en las conclusiones sacadas de un proyecto investigación del Centro Tecnológico Tecnalia sobre la evolución de las nuevas motorizaciones en los últimos años

Secondly, there was a first presentation about the current state of hybrid and electric vehicles, based on the conclusions of a project carried out by Tecnalia Technological Centre about the evolution of engines in the last years, as well as basic concepts which are the bases of electric engines. The evolution of hybrid and electric vehicles was also presented together with the perspectives of this industry and new developments.

Geroago, ibilgailu hibrido eta elektronikoen egungo egoerari buruzko lehen aurkezpena egin zen. Aurkezpena, nolanahi ere, Tecnalia Zentro Teknologikoak motorizazio berriek

Autotecnic

Centro San Viator

Centro Gestor de los recursos para la reparación

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao

MECATRONICA APLICADA A LA AUTOMOCIÓN: DIAGNOSIS EN LAS NUEVAS MOTORIZACIONES TERMICOS, HIBRIDO ENCHUFABLES, ELECTRICOS...

Red Europea de Centros de FP

CZ Centro Zaragoza

Tecnalia Automoción Renault Autonervión

22

En dicha ponencia se hizo historia sobre la evolución de los motores, así como los conceptos básicos en los que se basa la apuesta actual por electrificar los motores de automoción. Se presentó la evolución de los tipos de vehículos híbridos y eléctricos, así como el Toyota Japan Car estado de la industria en cuanto a perspectivas y nuevos desarrollos. En una segunda ponencia se presentó la unidad didáctica “Protocolos de actuación segura en vehículos híbridos y eléctricos”.

En dicho protocolo se describe la forma de actuar con seguridad para desactivar el sistema eléctrico de la batería de tracción, con el fin de evitar riesgos de accidente eléctrico al realizar los trabajos de reparación y mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos.

Instituto de investigación sobre reparación automovil

In a second intervention, a didactic unit, “Safe action protocols in hybrid and electric vehicles” was presented. In these protocols, there is a description of the way to act safely to deactivate the electric system of a traction battery, in order to avoid electric accidents when repairing a hybrid or electric vehicle. The procedure includes any kind of intervention in a closed space (workshop), referred to electro mechanic or bodywork: • Bodywork and paint. • Thermal engine maintenance (like the case of hybrid engines) • Procedures/reparations/replacement in the maintenance of electric engines. • Maintenance/reparation/substitution in brake systems, steering or suspension • Intervention in electric systems.


2015

San Viator ikastetxearen Mekatronikako beTEKu proiektua

Proyecto beTEKu de Mecatrónica de San Viator

San Viator´s beTEku Project in mecatronics

azken urteotan izan duten bilakaerari buruz egindako ikerketa proiektu batetik ateratako ondorioetan oinarrituta zegoen. Aurkezpen horretan, motorren bilakaera eta automobilgintzan motorrak elektrifikatzeko egungo apustuaren oinarri diren kontzeptuak azaldu ziren. Halaber, ibilgailu hibrido eta elektrikoek izan duten bilakaeraren berri eman zen, baita industriaren egoeraren berri ere, aurreikuspenei eta garapen berriei dagokienez. Bigarren aurkezpen batean, berriz, “Ibilgailu hibrido eta elektrikoekin segurtasunez jarduteko protokoloak” unitate didaktikoa aurkeztu zen. Protokolo horretan, trakzioko bateriaren sistema elektrikoa segurtasunez desaktibatzeko modua deskribatzen da, ibilgailu hibrido eta elektrikoak konpondu eta mantentzeko lanak egitean istripu elektrikorik izan ez dadin. Prozedura elektromekanikoaren zein karrozeriaren arloko lokal itxi (tailer) bateko edozein lanetan aplika daiteke: • Karrozeria eta pinturako lanak. • Motor termikoaren mantentze lanak (hibridoen kasuan). • Prozesuak/konponketak/ordezpenak motor elektrikoen mantentzean. • Mantentzeak/konponketak/ordezpenak balazta sisteman, gurpiletan, direkzioan, esekiduran eta abar. • Sistema elektrikoari lotutako lanak. Protokolo hori zehazteko, honako hauek zehaztu dira segurtasun gaiei dagokienez: segurtasun ekipamendu (pertika, lur konexioa eta abar), babes indibidualeko ekipo eta seinaleztapen ekipo egokiak. Unitate Didaktiko hori Ikastetxeko heziketa zikloen programazioetan txertatu da, Garraioaren eta Ibilgailuen Mantentzearen lanbide arloan. Halaber, Tknika-ri helarazi zaio, protokolo horretan interesa duten ikastetxe guztietara zabaltzeko.

El alcance del procedimiento abarca cualquier tipo de intervención en local cerrado (taller), referidos tanto al área de electromecánica como de carrocería: • Trabajos en carrocería y pintura. • Actuaciones en mantenimiento de motor térmico (caso de los híbridos). • Procesos/reparaciones/sustituciones en el mantenimiento de motor o motores eléctricos. • Mantenimientos/reparaciones/sustituciones en sistema de frenos, ruedas, dirección, suspensión, etc. • Actuaciones en sistema eléctrico. Para definir dicho protocolo, en cuanto a temas de seguridad, se han definido: equipamientos de seguridad (pértiga, pica a tierra…), equipos de protección individual y equipos de señalización adecuados. Dicha Unidad Didáctica se ha incluido en las programaciones de los ciclos formativos del Centro de la familia Profesional de Transporte y Mantenimiento de vehículos. Y también se ha compartido con Tknika, para su difusión a todos los Centros que estén interesados en dicho protocolo.

Safety protocols in hybrid and electric vehicles were presented. They have also been included in the VET courses curriculum for Transport and Vehicle Maintenance.

To define the protocols, regarding safety different topics have been defined: security features, individual protection equipments and sign equipments. The protocols have been included as a didactic unit in the curriculum of the VET courses of the professional family of Transport and Vehicle Maintenance. Besides, they have also been shared with Tknika for the dissemination to any VET centre interested in these protocols.

Jardunaldia amaitzeko, bertaratuen zalantzak argitu eta ibilgailu hibrido eta elektrikoekin lan egiteko box espezifikoa bisitatu zen.

Para finalizar la jornada, se aclararon las dudas de los asistentes y se visitó el box especifico de trabajo para vehículos híbridos y eléctricos donde se pudieron ver diferentes componentes y equipamientos así como probar un vehículo híbrido.

To conclude the event, we answered the questions of the attendants and we made a visit to the specific working box for hybrid and electric vehicles, where we could see different components and equipments as well as to try a hybrid vehicle.

ALBERTO LAZA San Viator ikastetxea

ALBERTO LAZA Centro San Viator

ALBERTO LAZA San Viator Centre

23


2015

beTEKu taldea Alemaniara joan da, Berrikuntza eta LH Duala nola kudeatzen duten ikustera El equipo beTEKu viaja a Alemania para conocer cómo gestionan la Innovación y la FP Dual beTEku travels to Germany to know how they manage innovation and dual VET

Apirilean, HETELen beTEKu taldeko hamabi irakaslek (Egibide, Deustuko Salesiarrak, Urnietako Salesiarrak, Urola Garaiko Lanbide Eskola, La Salle Berrozpe, Mondragon Goi Eskola eta Oteitza Lizeo Politeknikoa ikastetxeetakoak) langileen prestakuntzarako ERASMUS+ mugikortasun proiektuan parte hartu genuen, eta Goi Saxoniako (Alemania) erakunde batzuk bisitatu genituen. Zehazki, berrikuntza teknologikoari eta LHko ikastetxeetan duen aplikazioari buruzko hainbat praktika hautatu genituen. Hasieran beTEku lantaldearen asmoa Fraunhofer Institute for Surface Engineering and Thin Films izenekoa ezagutzea bazen ere, Hannoverko azokagatik ezinezkoa izan zen azkenean. Pena izan da, baina zer egingo diogu!

24

En abril, doce profesores del equipo beTEKu de HETEL (Egibide, Salesianos Deusto, Salesianos Urnieta, Urola Garaiko Lanbide Eskola, La Salle Berrozpe, Mondragon Goi Eskola y Oteitza Lizeo Politeknikoa) participamos en un proyecto de movilidad ERASMUS+ para formación de personal, visitando algunas organizaciones de la Alta Sajonia (Alemania). Concretamente, seleccionamos una serie de prácticas sobre innovación tecnológica y su aplicación en los centros de FP. Aunque en un principio la intención del grupo de trabajo beTEKu era conocer el Fraunhofer Institute for Surface Engineering and Thin Films, finalmente no fue posible debido a la Feria de Hanover. Qué le vamos a hacer, una verdadera pena. Durante la semana tuvimos la posibilidad de hospedarnos en un precioso pueblo llamado Gifhorn,

Last April, twelve teachers from HETEL´s beTEku working group (from the centres Egibide, Salesianos Deusto, Salesianos Urnieta, Urola Garaiko Lanbide Eskola, La Salle Berrozpe, Mondragon Goi Eskola and Oteitza Lizeo Politeknikoa) took part in an ERASMUS+ staff mobility project, in a study visit which lead them to Upper Saxony (Germany). The group selected a variety of examples of technological innovation and its application in VET centres. Although the first intention was to visit the Fraunhofer Institute for Surface Engineering and Thin Films, due to the Hannover´s Fair it was not possible, which was really a pity! However, the visit was still very enriching.


2015

beTEKu taldea Alemaniara joan da, Berrikuntza eta LH Duala nola kudeatzen duten ikustera

El equipo beTEKu viaja a Alemania para conocer cómo gestionan la Innovación y la FP Dual

beTEku travels to Germany to know how they manage innovation and dual VET During the week, we stayed in Gifhorn, a beautiful village where the Einführung BBS II VET centre is located. Klaus Krauth, teacher in this centre, organized several visits to companies and other VET centres for us. We had the opportunity to know how dual VET works in Germany from different points of view: companies, students and VET centres.

Aste horretan, Gifhorn izeneko herri ederrean hartu genuen ostatu. Bertan, Einführung BBS II dago, bisitatu genituen enpresak eta ikastetxeak antolatu eta kudeatu dituen zentroa –Klaus Krauth-en bitartez– .

lugar donde se encuentra el Einführung BBS II, centro que, a través de Klaus Krauth, se ha encargado de organizar y gestionar las distintas empresas y los distintos centros de enseñanza que hemos tenido la suerte de visitar.

Besteak beste, Alemaniako prestakuntza dualean eta ikas-ekinezko prestakuntzan sakondu genuen, enpresaren, ikastetxearen eta ikaslearen ikuspegitik.

Ahondamos en la formación Dual alemana y la cultura de la formación en Alternancia desde el punto de vista de la empresa, el propio centro formativo y la perspectiva del alumno.

Lehen egunean, prestakuntzaren ingurunearen errealitatea ezagutu genuen (eskola teorikoak eta tailer praktikoak), Bussen-go Butting enpresan (1.300 langile) eta Wolfsburgeko Volkswagen enpresan (50.000 langile). Adierazitako lehen enpresak mota orotako hodien konformazioan dihardu, eta bigarrenak, berriz, ibilgailuen fabrikazioan. Zeharka, ETE-en errealitatea ezagutu genuen. Ikusi genuenez, sektore bereko enpresak elkartu egiten dira, eta premien arabera prestatzen dituzte teknikariak.

El primer día conocimos la realidad del entorno de la formación (aulas teóricas y talleres prácticos) en las empresas Butting (1.300 empleados) en Bussen y Volkswagen (50.000 empleados) en Wolfsburg, la primera de ellas dedicada al conformado de tubos de todo tipo y la segunda a la fabricación de vehículos. Indirectamente conocimos la realidad de las Pymes, donde las empresas del mismo sector se asocian y forman a los técnicos en base a sus necesidades.

Bigarren egunean, Braunschweig-eko Studienseminar BBS irakasleak prestatzeko zentrora joan ginen, eta, bertan, Alemaniako hezkuntza sisteman eta, bereziki, prestatzaile berri horien prestakuntzan sakondu ahal izan genuen. Zentro horretan jasotzen duten prestakuntzak 18 hilabeteko iraupena du eta ikas-ekinezkoa da (egun bat zentroan eta lau egun eskolak ematen). Prestatzen diren bitartean, 1.000-1.500 € kobratzen dute hilean; irakasle titular direnean, berriz, 2.500 € hilean.

El segundo día fuimos al Studienseminar BBS, centro de formación de Profesores en Braunschweig, donde pudimos profundizar en el sistema educativo alemán, en toda su magnitud, ahondando aún más si cabe en la formación de estos nuevos formadores. La formación que reciben en este centro tiene una duración de 18 meses en alternancia, un día en el centro y cuatro días dando clases. Mientras se están formando cobran 1.000-1.500 €/mes y cuando llegan a ser Profesores Titulares 2.500 €/mes. El tercer día conocimos en profundidad el centro de formación Einführung BBS II de Gifhorn. Un centro de FP responsable de la formación de la mayoría de los jóvenes de la zona en las especialidades de Óptica, Construcción, Electrotecnia, Robótica, Decoración, Madera, Mecánica, Molinero y Educación Secundaria en los distintos niveles. Se trabaja todo en base a retos y en aprendizaje basado en PBL. La formación Dual hace que la tecnología de alto nivel los alumnos la vean en la empresa y no en la escuela. En referencia al sistema alemán, nos ha llamado la atención que es el propio alumno quien toca la puerta en la empresa que más se adecua a sus preferencias, la empresa tras una selección lo contrata y lo dirige al centro formativo

During the first day, we could visit two companies: Butting (with around 1.300 employees) in Bussen and Volkswagen (50.000 workers) in Wolfsburg, the first one dedicated to tubes manufacturing and the second one to the production of vehicles. During the visit, they showed us classrooms and workshops allocated within their facilities where the training of VET students take place. Indirectly, we were also given a glimpse on how SMEs from the same sector cooperate and train VET students according to their necessities. The second day of the trip we visited a centre in Braunschweig, Studienseminar BBS, dedicated to train VET teachers, where we got to know the German training system better, specially regarding the training of VET teachers. In this centre, the training period takes place along 18 months where the students are one day a week in the centre and the rest providing real lessons. They are monthly paid around 1.000-1.500€ and when they finally become official teachers they receive a 2.500€/month salary. During the third and last day, we could visit in more detail the Einführung BBS II VET centre in Gifhorn. The centre provides training specially in the fields of Optical, Construction, Electronics, Robotics, Decoration, Wood, Mechanics, Miller and Secondary Education in the different levels of the German system. They methodology they used is based on challenges and PBL (Project Based Learning). Besides, the Dual VET system enables the students to be familiar with high technology applied in companies. Regarding the German system, the most remarkable thing is that it is the student the one who takes the initiative, goes to the company of his/ her interest and, after a selection process, the company addresses him/her to the VET centre to receive the necessary training for the job. This dual training lasts for three years. During the first year, the student spends three days in the company and two in the centre and during the second and third year four and one respectively. With this system, the company is totally involved in the training of its student/worker. We could also notice that the necessity of a technical training prior to go to university is much interiorised among Germans. Almost eve-

25


2015

beTEKu taldea Alemaniara joan da, Berrikuntza eta LH Duala nola kudeatzen duten ikustera

El equipo beTEKu viaja a Alemania para conocer cómo gestionan la Innovación y la FP Dual

beTEku travels to Germany to know how they manage innovation and dual VET

Hirugarren egunean, Gifhorn-eko Einführung BBS II prestakuntza zentroa ezagutu genuen. Hainbat espezialitatetan (Optika, Eraikuntza, Elektroteknia, Robotika, Dekorazioa, Zura, Mekanika eta Errotaria) eta Bigarren Hezkuntzan inguruko gazte gehienak prestatzen dituen LHko zentroa da. Erronketan eta PBLan oinarrituta lantzen da dena. Prestakuntza Dualaren bidez, ikasleek ez dute eskolan ikusten goi mailako teknologia, enpresan baizik. Alemaniako sistemari dagokionez, deigarria egin zaigu ikustea ikaslea bera joaten dela bere lehentasunetara hobekien egokitzen den enpresara. Enpresak, hautaketa baten ondoren, kontratatu egiten du, eta prestakuntza zentrora bidaltzen du interesatzen zaion teknologian prestatzera. Prestakuntza Dualak hiru urteko iraupena du. Lehen urtean, hiru egun enpresan eta bi ikastetxean ematen dira, eta bigarren eta hirugarren urtean, berriz, lau egun enpresan eta bat ikastetxean. Enpresa erabat inplikatzen da ikasle/langilearen prestakuntzan, eta jarrera gaitasunak baztertzaileak izan daitezke. Alemanian, oso barneratuta dago unibertsitatera joan aurretik prestakuntza teknikoa jasotzeko beharra. Ia denek Goi Mailako Heziketa Ziklo baten antzeko prestakuntza teknikoa jasotzen dute. Eskulan gaitua falta denez gero, beste herrialde batzuetako profesionalak erakartzeko programak jarri dituzte abian. Alemaniako enpresa batzuetan, HETELen zentroetako ikasle ohiak ari dira lanean, eta, dakigunez, ikasleak oso ongi prestatuta iristen dira eta oso ongi egokitzen dira enpresetara. Gauzak ongi egiten ari garela dirudi.

a prepararse en la tecnología que le interesa. Esta formación Dual dura tres años, tres días en la empresa y dos en el centro el primer año y cuatro en la empresa y uno en el centro durante el segundo y tercer año. La empresa está totalmente implicada en la formación del alumno/a su trabajador/a y las competencias actitudinales pueden ser excluyentes.

Ahondamos en la formación Dual alemana desde el punto de vista de la empresa, el propio centro formativo y la perspectiva del alumno

En Alemania está muy interiorizada la necesidad de formación técnica antes de ir a la universidad. Casi todos reciben una formación técnica en una especie de Ciclo Formativo de Grado Superior.

ryone receives this kind of training before starting a degree.

Ante la carencia de mano de obra cualificada, han puesto en marcha programas para atraer a profesionales de otros países. En empresas alemanas trabajan antiguos alumnos/as de centros de HETEL y sabemos que el alumnado llegan muy bien preparado y que se adapta perfectamente a las empresas. Parece que lo estamos haciendo bien.

The country has also started programmes to attract professionals from other countries to supply the low availability of qualified workers. Indeed, there are some alumni from HETEL´s centres who are currently working in German companies and the impression from these last ones is that they are well prepared and adapt perfectly to the company, which is a sign that we are doing it quite well.

Euskadin duela urte batzuk ezartzen hasi ginen LH Duala ehunka urte dituen Alemaniakoarekin konparatzeko aukera izan dugu proiektuan parte hartu dugun guztiok. Gainera, gure hezkuntza sistema nola garatu eta hobe dezakegun ikasi dugu.

Todos los participantes en el proyecto, además de tener la oportunidad de comparar la FP Dual que comenzamos a implantar en Euskadi hace unos años con el alemán que lleva establecido cientos de años, hemos aprendido cómo podemos desarrollar y mejorar nuestro sistema educativo.

All the participants in the study visit had the opportunity to compare the dual VET system we have started to implement in Euskadi with the German one, which was settled hundreds of years ago, and we learnt what we can do to develop and improve it.

Esperientzia oso aberasgarria izan da, ikuspuntu profesionaletik zein pertsonaletik. Esperientzia polita.

La experiencia ha sido muy enriquecedora tanto desde el punto de vista profesional como personal. Bonita experiencia.

To sum up, the trip has been extremely enriching, both from a professional and a personal point of view. An absolutely wonderful experience!

.

http://issuu.com/hetel/docs/0000_amaierako_txostena_azkena

IÑIGO ARANGUREN Oteitza Lizeo Politeknikoa Mekanika saileko irakaslea

26

IÑIGO ARANGUREN Oteitza Lizeo Politeknikoa Mekanika saileko irakaslea

IÑIGO ARANGUREN Oteitza Lizeo Politeknikoa Mekanika saileko irakaslea


2015

DTS-Dual Teaching System Europako proiektuaren azken txanpa El proyecto europeo DTS-Dual Teaching System entra en su recta final The European project DTS-Dual Teaching System enters its final stage

2013. urtean, HETEL DTS-Dual Teaching System proiektua koordinatzen hasi zen. Proiektuak Europar Batasunaren finantzaketa jaso du Etengabeko Ikaskuntzako Programaren bitartez (Leonardo da Vinci azpiprograma, Berrikuntza Transferentzia). Proiektuak LH dualaren sistema ezartzen laguntzea du helburu, bereziki Europako hegoaldeko herrialdeek duten langabezia tasa handia murrizteko bidea baita. Proiektuak dituen bazkideen artean, honako hauek aipa daitezke: Oteitza Lizeo Politeknikoa (Zarautz), ROC West Brabant College (Holanda), BFW (Alemania), CENFIM (Portugal), MPRC (Lituania) eta Fondo Formación (Euskadi). Ia bi urtean, parte hartu duten herrialdeetako LHko sistemak aztertu eta konparatu ditu proiektuko taldeak, eta jardunbide egokiak identifikatu ditu LH dualak tradizio luzea duen eta gazteen langabezia tasa

En 2013, HETEL comenzó a coordinar el proyecto DTS-Dual Teaching System, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa de Aprendizaje Permanente, subprograma Leonardo da Vinci, Transferencia de Innovación.

In 2013, HETEL started to coordinate the DTSDual Teaching System project, co-financed by the European Union through the Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Transfer of Innovation subprogramme.

El proyecto, que cuenta entre sus socios con Oteitza Lizeo Politeknikoa (Zarautz), el ROC West Brabant College (Holanda), BFW (Alemania), CENFIM (Portugal), MPRC (Lituania) y Fondo Formación (Euskadi), busca contribuir a la implantación del sistema de FP dual como una vía para reducir la alta tasa de desempleo que sufren especialmente los países del sur de Europa.

The project, which counts among its partners with Oteitza Lizeo Politeknikoa (Zarautz), ROC West Brabant College (Holanda), BFW (Alemania), CENFIM (Portugal), MPRC (Lituania) and Fondo Formación (Euskadi), aims to contribute to the implementation of dual VET as a way to reduce the high unemployment rate suffered specially by the South European countries.

Durante casi dos años, el equipo del proyecto ha trabajado en el estudio y comparación de los sistemas de FP de sus respectivos países, identificando buenas prácticas en aquéllos países como Alemania y Holanda donde la FP dual tiene ya una larga tradición y es una de las cla-

During almost two years, the project team has worked studying and comparing the different VET systems of their respective countries, identifying good practices in those countries such as Germany or the Netherlands where dual VET has already a long tradition and it is one of the keys of the low unemployment rates

27


2015

DTS-Dual Teaching System Europako proiektuaren azken txanpa

El proyecto europeo DTS-Dual Teaching System entra en su recta final

The European project DTS-Dual Teaching System enters its final stage

txikiaren arrazoietako bat den herrialdeetan (Alemanian eta Holandan). Oinarri horrekin, prestakuntza material batzuk landu ditugu txanda erregimenean (ikastetxean eta enpresan) ikasten duten ikasleak dituzten LHko irakasleentzat, haien prestakuntza zeregina errazteko eta LHko ikastetxeen eta enpresa munduaren arteko harremana bultzatzeko.

ves de la baja tasa de desempleo juvenil. Con esta base, se han elaborado materiales formativos dirigidos a profesores de FP a cargo de alumnos que cursan su formación en régimen de alternancia entre el centro y la empresa con el objetivo de facilitar su tarea formativa y favorecer la relación de los centros de FP con el mundo empresarial.

among young people. Based on this, we have elaborated training materials addressed to VET teachers in charge of those students who carry out their training partially in companies, partially in the VET centre, so they will be able to develop their work more efficiently and to enforce the relation between VET centres and companies.

Para asegurar la calidad de los materiales desarrollados, todos los socios del proyecto han llevado a cabo una o varias sesiones de evaluación con la participación de profesores de FP dual. En el caso de Euskadi, dichas sesiones tuvieron lugar en mayo de este mismo año 2015 en Zarautz, Vitoria y Mondragon y fueron conducidas por Aitor Azpiroz, profesor de Oteitza Lizeo Politeknikoa.

To ensure the good quality of the materials developed, all project partners have carried out at least one evaluation session with teachers involved in dual VET. In the case of the Basque Country, those sessions took place in May 2015 in Zarautz, Vitoria and Mondragon and were conducted by Aitor Azpiroz, teacher in the VET centre Oteitza Lizeo Politeknikoa.

Landutako materialen kalitatea ziurtatzeko, proiektuko bazkide guztiek ebaluazio saio bat edo batzuk egin dituzte LH dualeko irakasleekin. Euskadiren kasuan, saioak 2015eko maiatzean egin ziren Zarautz, Gasteiz eta Arrasaten, eta Oteiza Lizeo Politeknikoko irakasle Aitor Azpirozek bideratu zituen. Halaber, proiektuak iraun duen aldian, hainbat HETEL ikastetxetako irakasleek aukera izan dute proiektuari lotutako herrialde batzuetara joateko eta, bertan, jardunbide egokiak elkartrukatzeko eta LHko sistemak konparatzeko. Azken bisitaldia 2015eko apirilean egin zen, eta Mikel Garciak (Mondragon Goi Eskola Politeknikoa), Jon Fernandez Aldayk (Egibide) eta Joxe Mari Irurek (Oteitza Lizeo Politeknikoa) hartu zuten parte. Hiru irakasle horiek, DTSko bazkide diren beste erakundeetako irakasleekin batera, Holandara joan ziren Markiezaat College izeneko lanbide heziketako ikastetxea eta bertako ikasleei prestakuntzaren zati bat egiteko aukera ematen dieten enpresa batzuk bisitatzera. Bisitaldiaren alderdirik azpimarragarriena enpresa munduaren eta LHaren munduaren arteko lankidetza maila handia izan da, eskualdeko gobernuak sustatua gainera. Adibidez, sistema dualaren ezarpena sustatzeko, enpresek zerga onurak jasotzen dituzte sozietateen gaineko zergaren aitorpenean, eta enpresek prestakuntzan duten inplikazioaren erakusgarri, ikastetxeetan erabiltzen diren makinetako asko enpresa elkarteek ematen dizkiete. Bestalde, ikastetxeek enpresetarako (eta, bereziki, mikroETEetarako) zerbitzuak egiten dituzte baliabideak lortzeko, hala nola kontabilitate zerbitzua edo makineriaren eta instalazioen ordukako alokairua.

Así mismo, durante el proyecto profesores de diversos centros de HETEL han tenido la oportunidad de participar en diversas visitas de estudio a algunos de los países del proyecto para intercambiar buenas prácticas y comparar sus sistemas de FP. La última visita tuvo lugar en abril de 2015 y participaron Mikel García (Mondragon Goi Eskola Politeknikoa), Jon Fernández Alday (Egibide) y Joxe Mari Irure (Oteitza Lize Politeknikoa). Los tres profesores, junto con profesores de las otras organizaciones socias de DTS, viajaron a Holanda para visitar el centro de formación profesional Markiezaat College y diversas empresas donde los alumnos del centro realizan parte de su formación. Lo más destacable de la visita fue la constatación de un altísimo grado de cooperación entre el mundo empresarial y el de la FP, potenciada desde el gobierno regional. Así por ejemplo, para fomentar la implantación del sistema dual, las empresas reciben beneficios fiscales en su declaración sobre el impuesto de sociedades y como muestra de la involucración de las empresas en la formación, gran parte de la maquinaria utilizada en los centros es proporcionada por asociaciones empresariales. Por otra parte, los centros también obtienen recursos a través de la realización de servicios a empresas, especialmente a micropymes, tales como contabilidad o alquiler de maquinaria/ instalaciones por horas.

Likewise, during the project, teachers from several VET centres associated to HETEL have had the opportunity to participate in different study visits to some of the countries present in the project to Exchange good practices and compare the respective VET centres. The last visit took place in April 2015 and counted with the attendance of Mikel García (Mondragon Goi Eskola Politeknikoa), Jon Fernández Alday (Egibide) and Joxe Mari Irure (Oteitza Lizeo Politeknikoa). The three of them, together with teachers from the rest of the DTS partner organizations, travelled to the Netherlands to visit the Markiezaat College and several companies where students from the centre carry out part of their training. The most remarkable point of the visit was the verification of a high level of cooperation between the professional world and the VET world, which is enforced also from the regional government. Thus, for example to foster the implementation of the dual VET system, companies benefit from fiscal discounts and as a proof of the involvement of companies in training, great part of the machinery used in VET centres is given by business associations. On the other hand, VET centres also obtain resources through the provision of services to companies, especially to SMEs, such as accountancy or through the renting of machinery or facilities.

DTS proiektuaren emaitza horiek eta beste batzuk 2015eko urrian aurkeztuko ditu HETELek Zipren, EfVET (European Forum for Vocational Education and Training) erakundeak antolatutako Nazioarteko Konferentzian.

Estos y otros resultados del proyecto DTS serán presentados por HETEL en octubre de 2015 en Chipre, con motivo de la Conferencia Internacional organizada por EfVET (European Forum for Vocational Education and Training).

This and other results of the DTS project will be presented by HETEL in October 2015 in Cyprus, with reason of the International Conference organized by EfVET (European Forum for Vocational Education and Training).

TAMARA RODRIGUEZ HETELeko nazioarteko proiektuen arduraduna

TAMARA RODRIGUEZ Responsable de Proyectos internacionales de HETEL

TAMARA RODRIGUEZ HETEL International Projects coordinator

28


2015

Erasmus Cork-en (Irlanda) Erasmus en Cork (Irlanda) Erasmus in Cork (Ireland) Hi there! My name is Elvira. I´ve studied management assistance in Egibide-Molinuevo and I want to share my experience about the traineeship I did in Ireland as part of the course. I got to know the possibility of going abroad for a traineeship when I looked for information about the course and after the presentation made by the coordinator of international relations of the centre. I was attracted by the idea of carrying out my traineeship abroad because it was a more complete way to finish my studies and to improve my level of English, which was not very high back then. Ireland was not one of my favourite options at the beginning but I´m finally glad to have come here to Cork. My traineeship is taking place in The Girls Club, Cork, a help centre for cancer patients where we are continuously organizing fundraising events, which is ideal to complete my studies. As I expected, working here has enabled me to learn more about life perspective, facing problems and to play things down. Kaixo, Elvira naiz, Zuzendaritzari Laguntza Ematea ikasi dut Egibide-Molinuevon, eta Irlandan praktikak eginez hartu dudan esperientzia helarazi nahi dut artikulu honen bidez.

Buenas, soy Elvira, he cursado Asistencia a la Dirección en Egibide-Molinuevo y quiero trasladar con este artículo mi experiencia realizando mis prácticas en Irlanda.

Molinuevon zikloei buruzko informazioarekin dauden triptikoen bitartez izan nuen aukera horren berri. Geroago, gure zentroan ardura duen irakasleak egin zigun azalpenaren ondoren, xehetasunak, kostua eta nik izan nitzakeen aukerak ezagutu nituen. Praktikak atzerrian egiteko aukerak erakarri egin ninduen. Izan ere, nire zikloa amaitzeko era biribilagoa zen, eta nire ingeles maila hobe nezakeen (ezin esan oso maila handia nuenik).

Supe que había esta posibilidad a través de los trípticos que hay en Molinuevo con la información de los ciclos, además posteriormente conocí los pormenores, el coste y las posibilidades que yo podía tener tras la exposición que nos realizó el profesor encargado de esto en nuestro centro. Me atrajo la idea de realizar esta prácticas en el extranjero porque era una manera más completa de finalizar mi ciclo y de esta manera perfeccionar mi nivel de inglés que tengo que reconocer no era muy alto.

Irlanda ez zen nire aukeretako bat hasieran, baina orain oso pozik nago azkenean Corkera bidali nautelako, The Girls Club Cork zentrora. Minbizia duten pertsonei laguntzeko zentroa da, eta dirua biltzeko ekitaldiak egiten ditu maiz; aproposa da nire ziklorako.

Irlanda no era una de mis opciones en un principio, pero estoy encantada de que finalmente me destinaran a Cork, a The Girls Club Cork, un centro de apoyo a personas con cáncer, donde continuamente se realizan eventos para recaudar fondos, ideal para mi ciclo.

29


2015

Erasmus Cork-en (Irlanda)

Erasmus en Cork (Irlanda)

Erasmus in Cork (Ireland)

Cork is not too different from Vitoria, regarding people, climate… in general there are not big differences and having to live in another language has helped me to overcome fears and insecurities but above all, (and despite my age - I´m 43), to mature.

Espero bezala, asko ikasi dut enpresa horretan (bizitza nola ikusi behar den, arazoei nola egin behar zaien aurre, edota tontokeria bat eta arazo bat bereizten).

Como era de esperar en esta empresa he podido aprender mucho de cómo ver la vida, de cómo enfrentarse a los problemas e incluso a diferenciar una tontería de un problema.

Cork eta Gasteiz ez dira oso desberdinak; jendean, kliman eta abar, oro har, ez duzu alde handirik nabaritzen, eta beste hizkuntza batean moldatu beharrak beldurrak eta konplexuak uxatzen eta, batez ere, eta nire kasuan gezurra badirudi ere, 43 urterekin, heltzen lagundu dit.

Cork no es muy diferente de Vitoria, en cuanto a la gente, el clima, etc, en general no notas mucha diferencia y el hecho de tener que desenvolverme en otro idioma me ha ayudado a perder miedos, complejos y sobre todo y aunque parezca mentira en mi caso, con 43 años, a madurar.

Azpimarratu behar dut, halaber, praktikak egin ditudan enpresak bere ekitaldi guztietan inplikatu nauela. Hangoekin lan ordutegitik kanpo ere izan naiz, St.Patrick’s day desfilean, “Decades of Fashion” ekitaldian, haiekin afaltzen ere izan naiz, eta ekaineko lehen asteleheneko maratoian parte hartzeko aukera ere eman zidaten. Azkenean ez nuen parte hartzerik izan, entrenatzen zaintiratu bat egin bainuen aurreko asteburuan. Hala ere, helmugan zain ninduten, une hori hilezkortzeko. Hori eskertzeko, parte hartu izan banu bezala sentiarazi ninduten; neure domina ere badut.

Tengo que destacar también que la empresa en la que he realizado las prácticas me ha implicado en todos sus eventos, he pasado con ellas tiempo incluso fuera del horario de trabajo, en el desfile de St. Patrick s day, en el evento de Decades of Fashion , de cena con ellas e incluso me brindaron la oportunidad de participar con ellas en el maratón del primer lunes de Junio, en el que finalmente no pude participar porque entrenando me hice un pequeño esguince el fin de semana anterior. Aunque estuve en la línea de meta esperándolas para inmortalizar ese momento. En agradecimiento ellas me hicieron sentir como si hubiera participado e incluso tengo mi propia medalla.

Esan behar dut esperientzia ikaragarria izan dela. Erasmuseko beste kide batzuekin Irlandako hegoaldearen zati bat ere ezagutu dut, eta haiekin ere oso gustura ibili naiz.

Tengo que decir que ha sido una experiencia impresionante, he conocido también parte del sur de Irlanda con otros compañeros Erasmus con los que también he disfrutado muchísimo.

Nire asmoa lana bilatzea eta, jakina, aurkitzea da. Nik uste dut esperientzia lagungarria izango dela niretzat.

Mi intención es buscar y por supuesto encontrar trabajo, creo que esta experiencia me puede ayudar bastante.

Mundu guztiari gomendatzen diot horrelako esperientzia bat bizitzea, ekonomikoki aukera izanez gero. Ez zaie damutuko.

Recomiendo a todo el mundo, si su economía se lo permite, que no dude en vivir esta experiencia. No se arrepentirán.

ELVIRA DORADO Egibide-Molinuevo

ELVIRA DORADO Egibide-Molinuevo

30

I also want to highlight that the organization where I carried out my traineeship has involved me in all its events and I´ve spent time with my colleagues even out of working hours, like in St. Patrick´s day or in the event Decades of Fashion. They even gave me the opportunity to take part with them in the marathon of June´s first Monday, although couldn´t attend in the end because I injured myself the weekend before! However, I was in the finish line waiting for them to capture the moment with my camera! They even gave me my own medal to make me feel I was there somehow. I have to say that it has been an amazing experience working with them and I also got to know the South of Ireland together with other Erasmus mates with whom I´ve enjoyed a lot! My objective now is, of course, to find a job and I think this experience will be very useful. I advise to everybody to live this experience, they won´t regret it!

ELVIRA DORADO Egibide-Molinuevo


2015

GLOBAL TRAINING esperientzia Experiencia GLOBAL TRAINING GLOBAL TRAINING experience

Hoi! PANalyticalerrek agurtzen zaituztete!

Hoi! Los PANalyticalers os saludan!

Hoi! Beste regards from PANalyticalers!

Borja Larrañaga (GMHZ - Sareen Administrazioa), Asier Pardo (Fisika) eta Iñigo Lecue (Industria Ingeniaritza) gara, PANalytical Eindhovenen (Herbehereak) lanean ari garen 3 Global traineak.

Somos Borja Larrañaga (CFGS – Admin de Redes), Asier Pardo (Física) e Iñigo Lecue (Ingeniería Industrial), los 3 Global trainees que están trabajando en PANalytical Eindhoven (Países Bajos).

We are Borja Larrañaga (CFGS-Networks administration), Asier Pardo (Physics) and Iñigo Lecue (Industrial Engineering), the three of us Global trainees working in PANalyticial Eindhoven (Netherlands).

Materialak X izpien bidez aztertzeko gailuak garatzen eta produzitzen dituen enpresa bat da PANalytical. Munduko liderrak gara XRF bidezko X izpien analisi sistemetan. Merkatu tasarik handiena, produktu gama zabala eta salmenta sare eta zerbitzu paregabeak ditugu.

PANalytical es una empresa dedicada al desarrollo y producción de dispositivos cuyo objetivo es el análisis de materiales mediante rayos X. Somos líderes mundiales en sistemas de análisis de rayos X mediante XRF con mayor tasa de mercado, una extensa gama de productos y una red de ventas y servicio inigualable.

PANalytical is a company dedicated to the development and production of appliances for the X-ray analysis of materials. The company is leader in this system with a wide range of products and a huge network of selling points.

Nazioarteko eta diziplina anitzeko ingurune honetan esperientzia hartzeko eta profesionalki zein pertsonalki aberasteko eskatu genuen beka hau. Hautaketa

Pedimos esta beca para ganar experiencia en un entorno internacional y multidisciplinar en el cual pudiéramos enriquecernos profesional

We applied for a Global Training grant because we wanted to gain experience in an international and multidisciplinary environment which would enrich us professionally and personally. After being selected, we arrived to Eindhoven within a big group of other trainees we had

31


2015

GLOBAL TRAINING esperientzia

Experiencia GLOBAL TRAINING

GLOBAL TRAINING experience

It has been an extremely positive ex­perience for the three of us. Therefore, we en­courage you to participate in this programme!

prozesuaren ondoren, beka baliatzeko aukeratu gintuzten. Prestaketa ikastaroan ezagutu genituen beste bekadun batzuekin batera iritsi ginen Eindhovenera. Horri esker, errazago egokitu ginen. Lanean hasi bezain laster, erabat integratuta sentitu ginen, familia handi honetako kide arruntak bagina bezala. Denborarekin, gaitasunak eskuratu genituen gure alorrean, eta eguneroko lana guztiz atsegina eta asebetegarria izan zen. Handik 6 hilabetera, luzapena lortu genuen enpresan gure errendimendu onari esker. Oro har, oso esperientzia positiboa izan da hirurontzat. Horregatik, hain esperientzia onak ekarri dizkigun programa honetan parte hartzera animatu nahi zaituztegu zinez.

BORJA LARRAÑAGA, ASIER PARDO, IÑIGO LECUE

32

y personalmente. Tras el proceso de selección, fuimos escogidos para disfrutar de esta beca. Llegamos a Eindhoven en un extenso grupo, formado por otros becarios, que previamente conocimos en el curso preparatorio, lo que hizo la aclimatación mucho más sencilla. Nada más empezar a trabajar nos sentimos plenamente integrados como si fuéramos un miembro más de esta gran familia. A medida que pasó el tiempo, fuimos adquiriendo competencias en nuestros respectivos campos, lo cual hizo el trabajo del día a día más gratificante y satisfactorio. Después de 6 meses, conseguimos una prolongación en la empresa, dado nuestro buen rendimiento. En general, ha sido una experiencia extremadamente positiva para los tres. Por ello os animamos encarecidamente a que toméis parte de este programa que tantas buenas experiencias nos ha traído.

BORJA LARRAÑAGA, ASIER PARDO, IÑIGO LECUE

known during the preparatory course, which made our adaptation to the new reality much easier. Right after starting working, we already felt totally integrated in the company, as if we were already a member of this big family. With time passing by, we acquired new competences in our different fields, which made our daily work much gratifying and satisfactory. After 6 months, we got an extension of our traineeship due to our good performance. In general, it has been an extremely positive experience for the three of us. Therefore, we encourage you to participate in this programme!

BORJA LARRAÑAGA, ASIER PARDO, IÑIGO LECUE


2015

LHan lankidetza ikaskuntza sustatzeko VOCOL proiektuan parte hartzen ari da HETEL HETEL participa en el proyecto VOCOL para promover el aprendizaje colaborativo en la FP HETEL takes part in the VoCOL project to promote collaborative learning in VET

Nazioarteko lankidetzako proiektuetan parte hartzea HETELen estrategiaren parte da, eta, helburu horrekin bat eginik, Dundee & Angus College (Eskozia) lanbide heziketako ikastetxeak sustatutako VoCOL proiektuaren partzuergoan parte hartzen du. Halaber, Institut Inpro (Txekiar Errepublika), Regio Vision (Alemania) eta Intercultural Iceland (Islandia) erakundeek eta Bollnäs-ko (Suedia) Udalak osatzen dute partzuergoa. VoCOL proiektua Europako Batzordearen Erasmus+ Programak finantzatzen du, besteak beste, eta lanbide heziketaren eremuan lankidetza ikaskuntza aplikatzeko aukera du oinarri. Ez da talde lanera mugatzen; aitzitik, taldeak egin beharreko zereginen arteko mendekotasunean oinarrituta dago, eta taldekide bakoitzak bere helburua lortu behar du taldeak berea lortzeko. Era horretan, enplegurako funtsezkoak diren gaitasunak

La participación en proyectos de cooperación internacional es parte de la estrategia de HETEL y en línea con estos objetivos, la asociación forma parte del consorcio del proyecto VoCOL, promovido por el centro de formación profesional Dundee & Angus College (Escocia). Completan el consorcio Institut Inpro (República Checa), Regio Vision (Alemania), Intercultural Iceland (Islandia) y el Ayuntamiento de Bollnäs (Suecia).

Taking part in international cooperation projects is part of HETEL´s strategy and in line with this objective, our association is part of the VoCOL project consortium, coordinated by the VET centre Dundee & Angus College (Scotland). The partnership is completed by Institut Inpro (Czech Republic), Regio Vision (Germany), Intercultural Iceland (Iceland) and Bollnäs Kommun (Sweden).

Cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Comisión Europea, el proyecto VoCOL se basa en la aplicación del aprendizaje colaborativo en el ámbito de la formación profesional. Va más allá del trabajo en equipo ya que se fundamenta en la interdependencia de tareas a realizar por el grupo de modo que el grupo consigue su objetivo sólo si cada uno de los miembros consigue el suyo de forma individual. De esta forma, se desarrollan competencias clave para el empleo como la comunicación, la confianza, la iniciativa, la flexi-

Co-financed by the Erasmus+ Programme of the European Commission, VoCOL is based on the application of collaborative learning in the field of vocational training. Collaborative learning goes beyond team work because it is based on the interdependency of tasks to be carried out so the group only achieves their objectives if every single member of the team achieves his/hers individually. This way of working helps the students to develop key competences such as communication, confidence, initiative, flex-

33


2015

garatzen dira, hala nola komunikazioa, konfiantza, ekimena, malgutasuna, arazoak konpontzeko gaitasuna eta gatazkak kudeatzeko gaitasuna. Praktikan, LHko ikasleek, horien irakasleak eta enpresa batek osatzen dituzten ikaskuntza triangeluen eraikuntzan oinarrituta dago VoCOL proiektua. Enpresak lanpostuan zer gaitasun behar diren adierazten dio irakasleari, eta irakasleak lankidetza ikaskuntzaren printzipioak aplikatzen ditu ikasleengan gaitasun horiek garatzeko. Enpresak ikaskuntza saioak ikusten ditu. Hortaz, berak planteatutako egoera batean ikasleak nola moldatzen diren ikusten du, eta beharrezkoak diren gaitasunak garatzen dituztela egiaztatzen du. VoCOL proiektua 2014ko irailean jarri zen abian, eta lehen 10 hilabeteetan LHko irakasleen lankidetza ikaskuntzako prestakuntzara bideratu da bereziki. Horretarako, proiektuari lotutako herrialdeetako 20 irakasle Islandiara joan ziren, ikastaro trinko batean parte hartzera. HETEL ikastetxeetako lau irakaslek hartu zuten parte ikastaro horretan. Honako hauek izan ziren: Xabier Puertas (La Salle Berrozpe), Joseba Ramos (Goierri Eskola), Amaia Uribezubia (Lea Artibai) eta Ainhoa Corcuera (Egibide).

bilidad, la resolución de problemas y la gestión de conflictos.

ibility, creative problem solving and conflict management, among others.

En la práctica, VoCOL se basa en la construcción de triángulos de aprendizaje formados por estudiantes de FP, su profesor/a y una empresa, de forma que ésta comparte con el/la profesor/a su demanda de competencias en el puesto de trabajo y el/la profesor/a aplica los principios de aprendizaje colaborativo para desarrollar dichas competencias entre sus estudiantes. Las sesiones de aprendizaje son presenciadas por la empresa de forma que son testigos de cómo los estudiantes resuelven una situación planteada por la propia empresa y comprueban de primera mano cómo sus competencias se desarrollan al hacerlo.

In practice, VoCOL is based on the building of learning triangles formed by VET students, their teacher and an employer, so the employer share with the teacher his/her demand of competences for a certain job position and the teacher applies the collaborative learning principles to develop those competences among the students. The learning sessions are witnessed by the employer to see firsthand how students solve a situation given by the employer him/herself and check how their competences develop at the same time.

El proyecto VoCOL se inició en septiembre de 2014 y durante los primeros 10 meses, se ha centrado especialmente en la formación en aprendizaje colaborativo de profesorado de FP, para lo que 20 profesores de países del proyecto se desplazaron a Islandia para participar en un curso intensivo. Cuatro profesores de centros HETEL participaron en este curso: Xabier Puertas (La Salle Berrozpe), Joseba Ramos (Goierri Eskola), Amaia Uribezubia (Lea Artibai) y Ainhoa Corcuera (Egibide).

Halaber, enpresa mundua lanbide heziketan inplikatzeko jardunbide egokiak detektatzen eta enpresaburuek eskatutako zeharkako gaitasun nagusiak identifikatzeko azterlan bat egiten aritu dira proiektuko bazkideak. Jarduera horien emaitzak proiektuko hirugarren bileran jakinarazi ziren. Bilera Bollnäs-en (Suedia) egin zen, aurtengo ekainaren 17an eta 18an. Egun horietan, ondoren egin beharreko zereginak zehaztu ziren, hala nola ikaskuntza triangeluak osatzea, lankidetza ikaskuntzako prestakuntza jaso zuten LHko irakasleek beste irakasle batzuei prestakuntza hori ematea eta VoCOL metodoa zabaltzeko bideoak egitea.

Así mismo, los socios del proyecto han estado trabajando en la detección de buenas prácticas en la implicación del mundo empresarial en la formación profesional y en la realización de un estudio para identificar las principales competencias transversales demandadas por los empresarios. Los resultados de estas actividades se pusieron en común durante la tercera reunión del proyecto, que tuvo lugar en Bollnäs (Suecia) el 17 y 18 de junio de este año. Durante estos días, también se concretaron las tareas a realizar a continuación, tales como la construcción de los triángulos de aprendizaje, la impartición de formación en aprendizaje colaborativo a otros/as profesores/as de FP por parte de aquéllos que ya la recibieron o la realización de vídeos para la difusión del método VoCOL.

Gure aurrerapenak proiektuaren webgunean eguneratuko ditugu (www.vocoltriangles.eu).

En la página Web del proyecto www.vocoltriangles.eu iremos actualizando nuestros progresos.

TAMARA RODRIGUEZ HETELeko nazioarteko proiektuen arduraduna

TAMARA RODRIGUEZ Responsable de Proyectos internacionales de HETEL

34

The VoCOL project was started in September 2014 and during the first 10 months has been focused on training VET teachers in the use of the collaborative learning methodology. Therefore, 20 VET teachers from the countries present in the project travelled to Iceland to participate in an intensive course. Four teachers from HETEL took part in this course: Xabier Puertas (La Salle Berrozpe), Joseba Ramos (Goierri Eskola), Amaia Uribezubia (Lea Artibai) and Ainhoa Corcuera (Egibide). In parallel, the project partners have been working in the identification of good practices in the involvement of employers in vocational training and have carried out a survey to identify the main competences demanded by companies among VET graduates. The results of these activities were shared during the third project meeting, which took place in Bollnäs (Sweden) in June 2015. During those days, the partners also discussed the next tasks to be implemented in the rest of the project, such as the building of the learning triangles, the delivery of training to other VET teachers by those who have already received it or the elaboration of videos for the dissemination of the VoCOL methodology. In our project Website, www.vocoltriangles.eu we will keep you updated with our progress.

TAMARA RODRIGUEZ HETEL International Projects coordinator


2015

Automozioaren alorrean… balioek ere bide onetik joan behar dute En el ámbito de la automoción… los valores también deben ir sobre ruedas In the automotive sector, values also have to run smoothly

Komunikazioaren gizartean bizi gara. Denok dugu ezagutzan arakatzeko eta sakontzeko aukera, klik huts baten bidez. Alabaina, gizarte aurreratu (?) honetan badago inoiz baino beharrezkoagoa den “tresna” bat. Antzina-antzinakoa da. Ez du 2.0 teknologiarik behar eta ez du “hangout” edo “skype” bidez komunikatzeko premiarik ere. Eta lotura handia du geure etxeetan jasotakoarekin: BALIOAK ditugu hizpide, hain zuzen.

Vivimos en la sociedad de la comunicación. Todas y todos tenemos la posibilidad de indagar y profundizar en conocimientos con un solo “click”. Pero en esta sociedad avanzada (?) hay una “herramienta” que quizá esté más necesitada que nunca. Es primitiva. No requiere de tecnología 2.0 ni de comunicarse a través de “hangout” o “skype”. Y tiene mucho que ver con la herencia que nos ha sido dada en nuestros hogares: son los VALORES.

Automozioaz hitz egitea eta “AIC: Automotive Intelligence Centerren” instalazio txukunetan hitz egitea, gainera, hori ordainezina da. Baina are baliotsuagoa da horrekin batera ikuspegi aparta eskaintzen dioten hiru ardatzekin aritzea: LH ikastetxeekin, enpresekin

Conversar sobre automoción y además hacerlo en las coquetas instalaciones de “AIC: Automotive lntelligence Center”, no tiene precio. Pero, sobre todo, poder hacerlo con tres ejes que le dan una perspectiva sin igual: centros de FP, empresas y alumnado. El encuentro HETEL HIRUKI

We live in the communications age. Everyone has the possibility to access knowledge with just a “click”. But in this advanced society there is a “tool” we need more than ever. It is a primitive one. It does not need of 2.0. technology or communication tools such as “hangout” or “skype”. Instead, it has a lot to do with VALUES. Talking about the automotive industry and doing it in the nice facilities of the Automotive Intelligence Center, AIC is priceless. But the greatest thing has been doing it joining together VET centres, companies and VET students. The HETEL HIRUKI TEKNOLOGIKOAK - #hhtek meeting, promoted by HETEL with the collaboration of EUSKALTEL, has made possible to get to know that the automotive sector is one of the industries which more voca-

35


2015

Automozioaren alorrean… balioek ere bide onetik joan behar dute

En el ámbito de la automoción… los valores también deben ir sobre ruedas

In the automotive sector, values also have to run smoothly

Necesitamos compartir conocimiento. Nuestros/as estudiantes van a tener mucha formación en automoción... pero necesitan sobre todo de VALORES. eta ikasleekin. HETELek, Euskaltelen babesarekin, bultzatzen duen “HETEL HIRUKI TEKNOLOGIKOAK - #hhtek” ildoari esker, ikus dezakegu automozioaren sektorea dela bokaziorik eta grinarik handiena biltzen duen sektoreetako bat… baina baita estres maila altua, dinamika gizagabetzailea duenetako bat ere. Eta puntu horretan ohartzen gara bide luzea dugula oraindik egiteko. Alderdi guztiek onartzen dute ikastetxeen eta enpresen arteko lotura handiagoa behar dela prestakuntzan fidagarritasun handiagoa lortzeko. Desoreka handia dago enpresa munduaren eta LHko ikastetxeetan bizi den prozesuaren artean. XXI. menderako teknologiarako lanean ari gara, baina XIV. mendeko bitartekoak erabiltzen ditugu horretarako. Irakaskuntzaren ikuspegitik, eskolak etengabe egokitu beharra dago, abiadura askotariko ikasleak biltzen baitzaizkigu geletan: LHtik datozenak edo batxilergotik, unibertsitatetik, enpresetatik… Eta, horretan hasita, ez da berdina erdi mailako gradutik edo goi mailako gradutik praktikak egitera etortzea. Enpresa batzuek ez dute alderik antzematen, baina beste batzuek, aldiz, berehala igartzen dute praktikak egitera datorren ikaslea zeregin horretarako edo hartarako gai ote den. Eta, ildo horretan, erdi mailako gradutik datorren ikaslea interesgarriagoa izaten da, lantegian aiseago mugitzen baita, goi mailako graduetatik datozen pertsonek kudeaketarako gaitasun handiagoa duten bitartean.

36

TEKNOLOGIKOAK - #hhtek impulsado desde HETEL, con el apoyo de Euskaltel, ha permitido reconocer al sector de la automoción como uno de los que más vocación y pasión atesoran… pero también el que soporta un alto nivel de stress, una dinámica un tanto deshumanizadora. Y este en este punto donde encontramos un camino por recorrer. Todas las partes se reconocen en la necesidad de una mayor implicación entre centros y empresa para así tener una mayor fiabilidad en la formación. Hay un desfase entre el mundo empresarial y el proceso que se vive en los centros de FP. Estamos trabajando para una tecnología del siglo XXI, pero lo hacemos con medios del siglo XIV. Desde el plano docente, hay que estar contínuamente adecuando las clases a diferentes velocidades ya se presentan alumnos/as de FP, otros que vienen desde Bachillerato, la Universidad, empresas... Y ya puestos, parece ser que no es lo mismo quien acude a prácticas desde el Grado Medio o el Grado Superior. Hay empresas que desconocen la diferencia pero, en cambio, sí que detectan rápidamente si el estudiante o la estudiante que va en prácticas está capacitada para una u otra tarea. Y en este sentido quien lo hace desde el Grado Medio suele ser más interesante ya que tienen más soltura en el taller frente a la mayor capacidad de gestión que puedan tener las personas de Grados Superiores.

tion and passion awakens but which also copes with a high level of stress and a dehumanization. And in this aspect there is a lot to do. All parts involved recognize the necessity of a higher involvement of VET centres and companies to provide a more acquarate training. There is a gap between the business world and the training provided by VET centres. We work with 21st century technology but with means from the 14th century. From the perspective of a trainer, we need to update continuosly the context of our classes to the different profiles of students: Those who come from VET, those who come from upper secondary education, those who come from university... And regarding the apprentices, there is a difference among the students who come from Medium degree VET and those who come from High degree VET. There are companies who do not know the difference from an academic perspective but they soon realize if the apprentice is able to carry out a certain task. And in this sense, those students coming from medium degree are normally more able in workshops whereas those coming from High degree have a higher management ability.


2015

Automozioaren alorrean… balioek ere bide onetik joan behar dute

En el ámbito de la automoción… los valores también deben ir sobre ruedas

Ilusioa sortzea, egin nahi izatea

Generar ilusión, querer hacer

Eta Kataluniako jesulagunen ikastetxeetan ezarritako iraultzaren adibideari jarraituz (1), esan behar da ezinbestekoa dela ilusioa, gogoa, egin nahi izatea… txertatzea LHko ikastetxeetako ikasleei. Asko aurreratu dugu alor horretan, eta horrexegatik da horren garrantzitsua irakasleen prestakuntza. Eskola dinamikoak, grinatsuak... behar ditugu; zeri buruz ari garen jakiteko, lantegira jaitsi behar da, jardunera bertara. Ikasleek ukitu egin behar dute, zikindu, begiez ikusi, eskuez sentitu…

Y siguiendo el ejemplo de la revolución implantada en colegios jesuítas de Cataluña (1), cabría apuntar que es vital generar ilusión, ganas, querer hacer... al alumnado de los centros de FP. Se ha avanzado mucho en este ámbito y por ello es fundamental la formación de los docentes. Las clases deben ser dinámicas, rompedoras... hay que bajar al taller, a la práctica en sí misma para saber de qué estamos hablando. El alumnado tiene que tocar, mancharse, verlo con sus propios ojos, sentirlo con sus manos....

Praktiken garrantzia, FP Dualarena eta, jakina, teoriarena frogatuta, HETELeko ikastetxeek senean duten oinarrizko indarrarekin egingo dugu topo; artikulu honen ardatz nagusiarekin, alegia: balioekin. Ezagutza partekatu egin behar dugu. Gure ikasleek automozioaren alorreko prestakuntza handia izango dute… baina batez ere BALIOAK behar dituzte. Eta, hemen, zeharkako konpetentziak indarrez sartzen dira: dena garbi, txukun uztea, orduan iristea, fin aritzea… Eta beste horrenbeste esan daiteke hizkuntzei buruz, hala nola ingelesari buruz (Lantegietako Prestakuntzan ingelesa menderatzea ere eskatzen diete ikasleei). Gure ikasleek, automozioaren sektoreko alor guztietako etorkizuneko profesionalek, etika indartu behar dute, euskal gizartearen ezaugarri diren balioak landu behar dituzte; biziko diren munduan moldatzen jakiteko bitartekoak eta gakoak eman behar dizkiegu. Pertsona onak behar ditugu… profesional onak izateko.

Demostrada la importancia de las prácticas, de la FP Dual y, naturalmente, de la teoría, entra con fuerza un tangible que va muy ligado, precisamente, al sentir de los centros HETEL y que es el eje central de este artículo: los valores. Necesitamos compartir conocimiento. Nuestros/ as estudiantes van a tener mucha formación en automoción... pero necesitan sobre todo de VALORES. Aquí entran con fuerzas las competencias transversales. Acostumbrar a dejar todo recogido, limpio, llegar en hora, la disciplina... otro tanto con los idiomas como el inglés... (en las FCTs se llegan incluso a pedir estudiantes con dominio del inglés). Nuestro alumnado, nuestros futuros y futuras profesionales en los diferentes ámbitos del sector de la automoción, necesitan fortalecerse en la ética, en los valores que tanto caracterizan -por cierto- a la sociedad vasca, en darles herramientas y claves para saber desenvolverse en el mundo que les ha tocado vivir. Necesitamos buenas personas... para que sean buenos profesionales.

In the automotive sector, values also have to run smoothly

Generating motivation, proactivity And going on with the revolution started in the Jesuit Schools in Catalonia(1), we should take into consideration that generating motivation and enhancing proactivity among VET students is essentical. We have made progress in this aspect but it is necessary to keep on training VET teachers in this regard. Classes must be dynamic, practical, so students will experience by themselves what we are talking about. Students need to touch, to get dirty, to see with their own eyes, feel it with their own hands. Given the importance of work based learning and dual VET, a vital factor for HETEL´s centres comes to scene: VALUES. We need to share knowledge. Our students will receive a lot of training on automotive but they need values over all, training based on competences: discipline, punctuality, cleaningness, languages (it is more and more common to ask for students able to speak English to develop their apprenticeship in a company). Our students, our future professionals in the automotive sector, need to get provided with strong values, those which, by the way, characterised the Basque society, to have the tools and keys to unfold in the world they live in. We need good people so they can be good professionals.

(1) http://politica.elpais.com/politica/2015/03/27/actualidad/1427473093_128987.html

37


2015

Automozioaren alorrean… balioek ere bide onetik joan behar dute

Zer da HHTEK – HETEL HIRUKI TEKNOLOGIKOAK? HHTEK aurten Euskaltelen laguntzarekin martxan jarritako metodologia berritzailea da. 3 egunetan zehar, HETELeko 21 ikastetxetako ikasle eta irakasleak enpresetako pertsonekin batera 3 eremu teknologikoei buruz planteatu diren 3 galdera ezberdinen gainean eztabaidatu dute. • Informatika eta Komunikazioa: wifi sareen segurtasuna • Automozioa: gure gazteak nola prestatu daitezke sektorearen etengabeko gaitasun eta teknologia eguneraketarako? • Fabrikazio mekanikoa: enpresen nazioartekotzea enpresa txiki eta handietan berdina al da? LHko tituludunak horretarako prest al daude? Eragileen arteko lankidetzak, bideokonferentziaz komunikatu diren ikastetxe ezberdinetako pertsonen arteko eztabaidarako 7 hiruki osatu ziren, bakoitza 3 ikastetxetako ikasle eta irakaslez osatuta eta 3 enpresen partaidetzarekin. Ekintza honek ikasleak ikasgeletatik irtetea eta zeharkako gaitasunak lantzea, HETEL ikastetxeetako ikasle eta irakasleen komunikazio a sustatzea eta enpresa eta ikastetxeak hurbiltzea ahalbidetu du. Galdera hauen ondorioak Boroako AIC Automotive Intelligence Centrean ospatutako azken jardunaldian aurkeztu ziren. Ekimenaren balorazio orokorra positiboa izan da.

AITOR BUENDÍA PÉREZ Komunikazio Arduraduna EGIBIDE

38

En el ámbito de la automoción… los valores también deben ir sobre ruedas

¿Qué es HHTEK – HETEL HIRUKI TEKNOLOGIKOAK? HHTEK es una metodología innovadora que HETEL ha puesto en marcha este año con el apoyo de Euskaltel. Durante 3 días los 21 centros de HETEL (alumnos/as y profesores/as) junto con personas de empresa han reflexionado conjuntamente para dar respuesta a 3 preguntas en relación a 3 ámbitos tecnológicos: • Informática – Comunicación: Seguridad en redes wifi • Automoción: ¿cómo preparar a nuestros jóvenes a la constante actualización de tecnologías y competencias? • Fabricación mecánica: la internacionalización de las empresas ¿es igual en PYMES y en grandes empresas? ¿los/as titulados/as de FP están preparados para ello? La cooperación entre agentes, el debate entre diferentes personas de diferentes centros, que se han comunicado por videoconferencia formando triángulos de 3 centros y 3 empresas – 7 triángulos en total… ha permitido a los/ as alumnos/as salir del aula y trabajar competencias transversales, favorecer la comunicación entre profesionales y alumnado de otros centros HETEL y acercar a empresas y a centros en actividades conjuntas. Las conclusiones se presentaron en una jornada final en AIC – Automotive Intelligence Centre. La valoración general de esta iniciativa fue muy positiva.

AITOR BUENDÍA PÉREZ Komunikazio Arduraduna EGIBIDE

In the automotive sector, values also have to run smoothly

What is HHTEK – HETEL HIRUKI TEKNOLOGIKOAK? HHTEK is an innovative methodology started by HETEL in 2015 with the collaboration of Euskaltel. For 3 days, the 21 centres belonging to HETEL (students and teachers) together with professionals from companies, have reflected together to answer 3 questions of 3 technological fields: • Informatics – Communications: Wi-fi networks security • Automotive: How to prepare students for a constant update of technology and competences? • Mechanical manufacturing: internationalization of companies: is the same in SMEs and in big companies? VET graduates are ready for it? The debate took place using videoconforence, creating 7 triangles made of 3 centres and 3 companies. This has enabled students to work transferable competences, enhance communication among professionals and HETEL´s students from different schools and bring companies and VET centres together cooperating in a join activity. The conclusions of the triangles were presented in a final session in the AIC (Automotive Intelligence Center). The evaluation of this initiative has been extremely positive by all participants.

AITOR BUENDÍA PÉREZ Komunikazio Arduraduna EGIBIDE


2015

Lanbide Heziketa edonon (FP ANYWHERE) Lanbide Heziketak edonon (FP Anywhere) Lanbide Heziketak edonon (VET anywhere)

Helburua da gure ikasleek eta irakasleek gaur egun kable sarez eta ordenagailuz hornituta dauden geletan erabiltzen dituzten software tresnak ikastetxe barneko nahiz kanpoko edozein puntutara helaraztea, html5 interpretatzeko gai den edozein gailuren bidez erabiltzeko.

Nuestro objetivo es hacer llegar las herramientas de software que nuestros alumnos y profesores utilizan actualmente en las aulas equipadas con red cableada y ordenadores, a cualquier punto tanto del interior del centro como fuera de él, y a cualquier dispositivo capaz de interpretar html5.

Lehenik eta behin, zenbait jatorritako aplikazioak ditugu (windows, linux, android...), eta horiek gure ikasle eta irakasleen eskura jarri nahi ditugu.

En primer lugar tenemos aplicaciones de diverso origen (windows, linux, android, …..), y queremos ponerlas al alcance de nuestros alumnos y profesores.

Horrez gain, gaur egun LH berregituratze sakona jasaten ari da, arazoen ebazpenean eta gaitasunen araberako ebaluazioan oinarritutako ereduaren alde. Metodologia horiek IKT azpiegiturak behar dituzte konektibitate handia izateko (gailu bat baino gehiago ikasle bakoitzeko), eta ez ikasgelan bakarrik, baita ikastetxetik kanpo ere.

En segundo lugar la FP actual está sufriendo una profunda reestructuración hacia un modelo basado en la resolución de problemas y la evaluación por competencias. Estas metodologías necesitan de infraestructuras tic que permitan conectividad elevada (más de un dispositivo por alumno), y no tan sólo en el aula sino incluso fuera del centro de estudios.

Our aim is to bring the software tools our students and teachers use in the class to any place inside and outside the centre and to any device able to read html5. We use different apps (for Windows, Linux, Android…) and we want to make them available for our students and teachers. This is in line with the deep transformation the VET system is going through, going towards a model based on problem solving and evaluation based on competences. These methodologies need of ICT infrastructures which enable a higher connectivity (more than one device/ student) and not only in the class, but also outside the centre. There is also a question underlying: should we bet on training models highly hardware dependent? Chromeos, ipad, etc. Or should we encourage the students to use what they

39


2015

Lanbide Heziketa edonon (FP ANYWHERE)

Lanbide Heziketak edonon (FP Anywhere)

Lanbide Heziketak edonon (VET anywhere)

Puntu honetan, oinarrizko filosofia galdera bat egin dezakegu: menpekotasun handiko hardware ereduen aldeko apustua egin behar dugu (Chrome OS, iPad eta abar)? Edo ikasleek dagoeneko eskura dutena erabiltzeko eta/edo nahi dutena erosteko aukera izan beharko lukete? Hala bada, bestelako ekipamenduak beharko genituzke.

Hay también aquí una cuestión de filosofía básica; ¿hemos de apostar por modelos de hardware fuertemente dependientes?, chromeos, ipad, etc. O permitimos que sea el alumno el que utilice lo que ya tenga y/o compre lo que quiera. Si es así, es de esperar un equipamiento dispar.

already have? If we choose the second option, an unbalanced equipment is expected.

Dena den, gailu desberdinetarako aplikazioak eskaini behar ditugu, hainbat jatorritakoak, ikastetxe osoan nahiz ikastetxetik kanpo. Bi arazo ditugu aurrez aurre: konektibitatea eta programen banaketa. Konektibitatearen arazoak irtenbide erraza du, zertxobait garestia beharbada, baina sinplea eta eskuragarria: roaming bidezko azken belaunaldiko wifi sarbidea ahalbidetzeko puntuak instalatzea. Horrela, ikasle eta irakasleek gailuak ikastetxera eramaten dituztenean, wifira konektatu eta bertan dauden bitartean konektatuta egongo dira. Ikastetxetik kanpo irtenbide bakarra dugu: Internet; horrenbestez, gora kargatzeko banda zabalera egokia izango duen konexioa beharko dugu, zerbitzarietarako gutxienez. Hori ere nahiko eskuragarria da. Baina, nola banatu softwarea gure ikasle eta irakasleen gailuetara, hura instalatu beharrik izan gabe? Eta nola mantendu horrenbeste gailu desberdinetan?

40

Con todo: hemos de servir aplicaciones de origen múltiple a dispositivos de naturaleza diferente, en todo el centro y fuera de él. Enfrentamos dos problemas, conectividad y distribución de programas. Conectividad, esto tiene solución fácil, quizás algo cara, pero sencilla y asequible; instalar puntos de acceso wifi de última generación con roaming de manera que al llegar al centro los dispositivos de alumnos y profesores se conectan y permanecen conectados todo el tiempo que se mantengan en él. Fuera del centro solo hay una solución: Internet, necesitaremos una conexión que tenga un buen ancho de banda de subida al menos para los servidores. Esto es también razonablemente asequible. Ahora bien ¿Como distribuimos software en los dispositivos de nuestros alumnos y profesores, sin tener que instalarlo y mantenerlo en un numero, grande y de naturaleza dispar? No le deis más vueltas solo hay una: virtualizar. Ya hemos trabajado en esto, quien más quien menos todos tenemos servidores virtualizados en nuestros centros. El paso siguiente sería virtualizar escritorios. Conseguiríamos que los usuarios vieran desde cualquier dispositivo con el que se

In any case, we should provide apps with different origins and available for different devices, within the centre and outside. And we face two problems, connectivity and distribution of software. Regarding connectivity, the solution is simple although a bit expensive: the installation of last generation Wi-Fi spots with roaming so when students and teachers get to the centre they stay connected all the time. Out of the centre, we will need a good Internet connection, at least for the servers, which is also reasonably affordable. As for the question about distributing and installing software in the devices of our students and teachers, the only possible solution is making it virtual. Most centres have virtual servers; the next step would be to install virtual desktops so that users can access all they need to work with any device. The problem with this is that it is very expensive and it means an annual expenditure. But that’s not all, the virtual machine must run Windows. One alternative could be to only make virtual the applications we need, and not the whole desktop. The functioning would be as follows: a server executes the apps virtually, in our case we use Ulteo (https://www.ulteo.com/home/en/ home). Windows, MacOs, Linux or Android server apps are connected to it. These apps are executed in those servers and the virtual one is in charge of the exchange of data among the


2015

Lanbide Heziketa edonon (FP ANYWHERE)

Lanbide Heziketak edonon (FP Anywhere)

Lanbide Heziketak edonon (VET anywhere)

Ez eman buelta gehiegi, irtenbide bakarra du eta: birtualizatzea. Dagoeneko egin dugu lan zentzu horretan, denok baititugu zerbitzari birtualizatuak gure ikastetxeetan. Hurrengo urratsa mahaigainak birtualizatzea izango litzateke. Horrela, erabiltzaileek konektatzen diren gailu guztietatik ikusi ahal izango lukete behar dituzten programa guztiak barne hartzen dituen makina. Irtenbide horrek arazo bat du, ordea: garestia da, oso garestia, eta ez da nahikoa hasieran ordainketa bakar bat egitea; urtero gastu handia egin behar da. Gainera, makina birtualizatuak ere windows izan behar du. Horrela, bada, eta aurrekontu handirik ez dugunez, beste irtenbide bat bilatu behar dugu, eta birtualizazioaren aukera egokia izan daitekeela uste dugu, baina aplikazioena bakarrik, eta ez mahaigain osoarena.

conectaran la misma máquina con los programas que necesitaran. El problema de esta solución reside en que es cara y mucho, y no es cuestión de un pago inicial sino que supone un gasto anual, importante. Y no acaban aquí los males, también la maquina virtualizada ha de ser windows.

Eskema honako hau izango litzateke: Zerbitzari batek aplikazioak birtualizatzeko programa exekutatzen du, gure kasuan, ulteo (https://www.ulteo.com/home/en/ home); hari Windows, MacOs, Linux, Android eta beste aplikazio batzuetako zerbitzariak konektatzen zaizkio, aplikazioak zerbitzari horietan exekutatzen dira eta birtualizazio zerbitzaria irakasle eta ikasleen gailuen eta zerbitzarien arteko datuak mugitzeaz arduratzen da.

Llegados a este punto salvo que dispongamos de un presupuesto elevado, hay que buscar una alternativa, y creemos que puede ser virtualizar si, pero solamente las aplicaciones no el escritorio entero.

Ez da doakoa, baina ohiko eskema baino askoz merkeagoa da. Ez dugu memoriarik eskaintzen, eta horretarako, gailuaren beraren baliabideak edo dropbox, drive edo antzekoren bat erabili beharko dute. Baina programetara sarbidea eskaintzen dugu, eta horiek windows, linux edo bestelakoak izan daitezke; gailuak ere askotarikoak izan daitezke, hasieran nahi genuen bezala. Hori da, hain zuzen, La Salle Berrozpen ezarri nahi dugun eskema. Ulteoren 4. bertsioa probatzen ari gara, eta barruan ongi funtzionatzen du, baina ez Interneterako irteerek. Fabrikatzaileekin hitz egin dugu eta lan egiteko prest agertu dira. Laster 4.1 bertsioa izango dute, eta hark zailtasun askori irtenbidea ematea espero dugu eta, batez ere, gaur egungoa baino dokumentatuagoa izatea.

FELIX ELEJOSTE IKT arduraduna La Salle Berrozpe (Andoain)

El esquema es el siguiente. Un servidor ejecuta el programa de virtualización de aplicaciones, en nuestro caso ulteo (https://www.ulteo.com/ home/en/home), a él se conectan servidores de aplicaciones Windows, MacOs, Linux, Android etc., las aplicaciones se ejecutan en estos servidores y el de virtualización se encarga del trasiego de datos entre los dispositivos de profesores y alumnos y los servidores. Esto sin ser gratis en muchísimo más barato que el esquema tradicional. No proporcionamos almacenamiento, deberán utilizar para ello los recursos propios de su dispositivo o dropbox, drive o similar. Pero si proporcionamos acceso a los programas sin importar que sean windows, linux, etc y a dispositivos de dispar naturaleza como pretendíamos. Este es el esquema que queremos implantar en La Salle Berrozpe. Estamos probando la versión 4 de Ulteo, internamente funciona pero las salidas a internet no, hemos hablado con los fabricantes y están en una disposición muy asequible para trabajar con ellos, en breve suministraran la versión 4.1 que esperamos incorpore la solución a muchas de las dificultades, y sobre todo que esté más documentada que la actual.

FELIX ELEJOSTE Responsable de TIC La Salle Berrozpe (Andoain)

la FP actual está sufriendo una profunda reestructuración hacia un modelo basado en la resolución de problemas y la evaluación por competencias. Estas metodologías necesitan de infraestructuras tic que permitan conectividad elevada, y no tan sólo en el aula sino incluso fuera del centro de estudios. different devices from teachers and students. This option is not free but is much cheaper than the traditional scheme. One thing to bear in mind is that we do not host, the user makes use of their own resources of the device or virtual products like Dropbox, Google Drive or similar. We do give access to the programmes disregarding if they are Windows, Linux, etc. and to devices of different type. This is the system we want to implement in La Salle Berrozpe. We are testing Ulteo v.4 and although it does work internally, we still have problems with the Internet connection. Nevertheless, we are in touch with the providers and we are working with them so they will deliver the version 4.1., which we hope it will include the solution to many of the difficulties we are finding. FELIX ELEJOSTE ICT Coordinator La Salle Berrozpe (Andoain)

41


Novedades en los Centros LEA ARTIBAI Ikastetxea pertenece a la red SEFED, red presente en 42 países Docentes de FP de Euskadi se acercaron a Maristak Ikastetxea para conocer como se han implantado los Ciclos de Alto Rendimiento (ETHAZI)

Ikastetxeei buruzko berriak LEA ARTIBAI Ikastetxea, 42 herrialdetan dagoen SEFED sareko kidea da Euskadiko LHko hainbat irakasle Maristak Ikastetxera joan ziren Etekin Handiko Zikloak (ETHAZI) nola ezarri diren jakitera San Viator Ikastetxeak eta Tecnaliak lankidetzan dihardute EUmob (“Electric Urban Mobility”) proiektuan Politeknika Txorierrik INNOTECS (2014-2016) proiektu europarrean parte hartzen du lanbide heziketa teknikoko ikastetxeen nazioarteko sare bat sortzeko helburuarekin Lanbide Heziketak 50 urte bete ditu Otxarkoagan, txertaketaren aldeko apustua egiten Ekintzailetza eta coworkinga LHko SpainSkills Olinpiaden esperientzia EGIBIDE eta GASTEIZKO MERCEDES BENZ enpresaren arteko hiru urteko LH dualeko esperientzia aitzindaria

Centro San Viator y Tecnalia colaboran en el proyecto EUmob “Electric Urban Mobility” Politeknika Txorierri participa en el proyecto europeo INNOTECS (2014-2016) que pretende crear una red internacional de centros de formación técnico profesional 50 años de Formación Profesional en Otxarkoaga apostando por la inclusión Emprendimiento y coworking La experiencia de las Olimpiadas de FP SpainSkills Experiencia pionera en la FP dual a tres años entre EGIBIDE y MERCEDES BENZ VITORIA

News from the Schools LEA ARTIBAI Ikastetxea is part of SEFED network, present in 42 countries VET teachers from Euskadi came to Maristak Ikastetxea to get to know the implementation the High Performance Courses (ETHAZI) San Viator and Tecnalia cooperate in the project EUmob “Electric Urban Mobility” Politeknika Txorierri takes part in the European project INNOTECS (2014-2016), which aims to create an international network of Vocational and Technological Training Centres 50 years of inclusive VET training in Otxarkoaga Entrepreneurship and co-working The experience of VET Spain Skills Olympics A 3 year pioneering experience in dual VET between EGIBIDE and MERCEDES BENZ VITORIA


2015

LEA ARTIBAI Ikastetxea, 42 herrialdetan dagoen SEFED sareko kidea da

Duela 10 urtetik, Lea Artibai Ikastetxea SEFED Programaren (Hezkuntzarako Enpresa Simulazioaren Programa) barnean dago. “Eginez ikasi, lanean ikasi” lelopean, hark benetako lan egoerak errepikatzen ditu, SEFED enpresa simulazioa erreminta pedagogiko gisa erabiliz, enpresen administrazio eta kudeaketaren esparruan. Izan ere, ikastunak langilearen eginkizuna bereganatzen du, negozioaren kudeaketarekin eta administrazioarekin lotutako zereginak, dokumentuak eta prozesuak gauzatzen ditu, eta gaitasunak benetako lan ingurune batean bereganatzen ditu. Lea Artibai Ikastetxean metodologia hori erabiltzen dugu Administrazio eta Finantzen Goi Mailako Zikloaren prestakuntzan laguntzeko. Ikasturte honetan, enpresa simulazioan lan egiteaz gain, “Bilbao Exhibition Centre”n (BEC) egindako SEFED Meeting Point delakoan parte hartu dugu eta Ganteko (Belgika) nazioarteko azokan izan gara. Meeting Point horretan, 21 SEFED enpresa ordezkatu zituzten Euskal Herriko lanbide heziketako 16 ikastetxetako 450 ikasle izan genituen. Gainera, “Elevator Pich” bat egin genuen, gure enpresaren aurkezpena eta kartoizko produktuen gure standa. Ganteko azokan hainbat herrialdetako ehun simulazio enpresa inguruk parte hartu genuen eta 15 enpresarekin jarri ginen harremanetan, horiekin lankidetza hitzarmenak adostuz. Ikasleek esperientzia paregabea bizitu zuten, ikasgelatik atera eta beren enpresa ordezkatu baitzuten beste hizkuntza bat erabiltzen duten herrialde ezezagun batean.Gainera, ezagutzak partekatu eta ideia berri ugari sortzeko aukera izan zuten. Hori guztia dela-eta, ikasleak hobeto prestatuta daude Lantokiko Prestakuntzarako eta, beraz, enpresa mundurako. Izan ere, enpresek gaur egun eskatzen dituzten gaitasunak bereganatu ahal izan dituzte, eta zikloa balio erantsi handiarekin amaitu.

LEA ARTIBAI Ikastetxea pertenece a la red SEFED, red presente en 42 países Desde hace 10 años, Lea Artibai Ikastetxea, pertenecemos al Programa SEFED “Simulación Empresarial con Finalidad Educativa” que bajo el lema “aprender haciendo, aprender trabajando”, basa la formación en la reproducción de situaciones reales de trabajo, utilizando la empresa simulada SEFED como herramienta pedagógica en el campo de la administración y gestión de empresas, donde el aprendiz adopta el rol de trabajador/a, realiza las tareas, documentos y procesos relacionados con la gestión y administración de un negocio y adquiere competencias en un entorno real de trabajo. En Lea Artibai Ikastetxea, utilizamos esta metodología como apoyo para la formación del ciclo de Grado Superior de Administración y Finanzas. Este curso, además del trabajo en la empresa simulada, hemos participado en el Meeting Point SEFED realizado en BEC “Bilbao Exhibition Centre” y hemos asistido a la feria internacional de Gante en Bélgica. En el Meeting Point, , contamos con la presencia de más de 450 alumnos/as representantes de 21 empresas SEFED pertenecientes a 16 centros de formación profesional del País Vasco. Realizamos un “Elevator Pich”, una presentación de nuestra empresa y un stand de nuestros productos de cartonajes. En la feria de Gante, participamos un centenar de empresas simuladas de diferentes países, realizamos contactos con 15 empresas y acordamos convenios de cooperación. El alumnado vivió una experiencia única, saliendo del aula, representando a su empresa en un país desconocido y con un idioma diferente, intercambiando conocimiento y despertando una marea de nuevas ideas. Todo esto ha supuesto que el alumnado esté mejor preparado para la FCT, por lo tanto para el mundo empresarial, les ha permitido adquirir competencias que actualmente exige la empresa, terminando el ciclo con gran valor añadido.

LEA ARTIBAI Ikastetxea is part of SEFED network, present in 42 countries

For 10 years, Lea Artibai Ikastetxea, belongs to the SEFED Programme, “Enterprise Simulation with Education Purposes”, which under the motto “learning by doing, learning by working”, bases its training in the reproduction of real work situations, using the simulated enterprise SEFED as a pedagogical tool in the field of business management and administration, where the learner takes the role of the worker and carries out tasks and processes related to business management and acquires competences in a real work environment. In Lea Artibai Ikastetxea, we use this methodology as a support for the training provided in the course on Finance and Administration. This academic year, apart from the work with the simulated enterprise, we took part in the SEFED Meeting Point organized in the BEC “Bilbao Exhibition Centre” and we attended the Ghent International Fair, in Belgium. During the Meeting Point we counted with the presence of more than 450 students representing 21 SEFED enterprises and belonging to 16 VET centres from the Basque Country. We also made an “Elevator Pich”, a representation of our enterprise and a stand with our products. In the Ghent International Fair, more than a hundred of simulated enterprises attended and we made contacts with 15 of them and reached cooperation agreements. Students took part in a unique experience, going out of the classroom to represent their enterprise in another country, using a different language, exchanging knowledge and developing new ideas. All this means better prepared students to carry out their work based training and therefore for the business world, developing competences demanded by enterprises and finishing their studies with a great added value.

43


2015

Euskadiko LHko hainbat irakasle Maristak Ikastetxera joan ziren Etekin Handiko Zikloak (ETHAZI) nola ezarri diren jakitera

Docentes de FP de Euskadi se acercaron a Maristak Ikastetxea para conocer como se han implantado los Ciclos de Alto Rendimiento (ETHAZI)

VET teachers from Euskadi came to Maristak Ikastetxea to get to know the implementation the High Performance Courses (ETHAZI)

El proyecto, desarrollado junto al centro de innovación Tknika, surge de la consideración de que la estructura tradicional de los ciclos formativos “no es válida para lo que las empresas están demandando”, explica Jaime Feo, profesor de Maristak. “Nuestro sistema consiste en desarrollar los cursos en base a retos que se plantean al alumnado y a los que tienen que dar solución de forma colaborativa”.

The project, developed together with Tknika innovation centre, was born as a consequence of “the mismatch between the traditional structure of VET courses and what the enterprises demand”, according to Jaime Feo, teacher in Maristak. “Our system is based on the provision of challenges to the students, which they need to solve in a collaborative way”.

Proiektua Tknika berrikuntza zentroarekin batera garatu da, eta heziketa zikloen egitura tradizionalak “enpresen beharrei erantzuteko balio ez duelako” sortu da, Maristak Ikastetxeko irakasle Jaime Feok azaldu duenez. “Ikasleei planteatzen zaizkien erronketan oinarrituta ikastaroak garatzean datza gure sistema, eta ikasleek lankidetzan erantzun behar diete erronkei”. Maristak Ikastetxea joan den urtean hasi zen sistema hori garatzen, aspalditik oso antzeko metodologiak landu ondoren. Hasiera batean, heziketa ziklo batean ezarri zen, eta ikasturte honetan, berriz, lautan. “Oso denbora tarte laburrean lan egiteko modu hori Maristak Ikastetxe osora zabaltzea da asmoa”, adierazi du Rikardo Zenikaonandiak. Otsailaren 26an, ikastetxeak 50 irakasle inguru izan zituen bisitan, Hezkuntza Sailburuordetzak antolatutako prestakuntza saio batzuen barruan, eta ikasleak jardunean ikusi ahal izan zituzten. “Ez genuen hainbeste jende espero, eta oso pozik gaude hezkuntzak bide horretatik jarraitzea nahi duen jende asko dagoela egiaztatzean”. Joan den urtean, Euskadiko LHko bost ikastetxek ezarri zuten ETHAZI sistema. Lehen neurketa serioa aurki egingo dugu, gaur egun enpresetan dagoen lehen ikasle taldearen ‘feedbacka’ jasotzen dugunean. Zehazki, promozio berrien errendimendua eta lan merkatuarekiko egokitze maila aurreko promozioek agertutakoarekin konparatuko dugu. Ikasleen inguruko balioespena: “ikasleen inplikazioa oso handia izan da, une gogorrak izan badira ere, lan gehiago eginarazten baitiegu. Baina iritzi orokorra oso positiboa izan da”, ziurtatu du.

44

Maristak comenzó a desarrollar este sistema el pasado año, tras llevar tiempo trabajando metodologías muy similares. En un principio se implantó en un ciclo formativo y durante este curso se ha extendido a cuatro. “La idea es que, en un tiempo muy breve, sea ésta la forma de trabajar en todo Maristak” apunta Rikardo Zenikaonandia. El 26 de Febrero el centro recibió la visita de cerca de 50 docentes, dentro de unas sesiones formativas organizadas por la Viceconsejería de Educación, para que viesen a los/as alumnos/as en acción. “No esperábamos tanta asistencia y estamos muy contentos al comprobar que hay mucha gente interesada en que la educación vaya por esta línea”.

Maristak started developing this system last year, after years working with very similar methodologies. At the beginning it was implemented just in one course but this year already four courses are using this methodology. “The idea is to extend this to all Maristak´s courses”, says Rikardo Zenikaonandia, Head of the school. In February, 26th, the school welcomed 50 teachers for a training session organized by the Education Department of the Basque Government, so they could attend to one of these courses “live action”. “We didn´t expect so many attendants and we are very glad to see that so many people is interested in this line of education”.

El año pasado cinco centros de FP de Euskadi implantaron el sistema ETHAZI. La primera medición seria la tendremos en breve, cuando recibamos el ‘feedback’ de esta primera hornada de estudiantes que está ahora en las empresas. De esta forma, compararemos el rendimiento de las nuevas promociones con las anteriores y su adecuación al mercado laboral.

Last year, 5 VET centres in Euskadi implemented ETHAZI. The first results of this methodology will come shortly, after we get the feedback of the first students trained under it, who are now in companies. This way, we will compare the performance of these new graduates with previous graduates and how the methodology has affected their suitability to the labour market.

Realizando una valoración del alumnado:”su implicación ha sido muy alta, aunque hay momentos duros ya que les estamos haciendo trabajar más. Pero su opinión general es muy positiva”, ha asegurado.

If we evaluate the performance of the students, we need to say that “they have been very involved, although there have been tough moments because they need to work harder. But the general opinion is very positive”.


2015

San Viator Ikastetxeak eta Tecnaliak lankidetzan dihardute EUmob (“Electric Urban Mobility”) proiektuan

Centro San Viator y Tecnalia colaboran en el proyecto EUmob “Electric Urban Mobility”

San Viator Ikastetxea, nazioartekotze bokazioa izaki, Europako “ERASMUS+ - KA2: Berrikuntzarako eta jardunbide egokien elkartrukerako lankidetza. Elkarte estrategikoak” programarako EUmob (“Electric Urban Mobility”) proiektua proposamenaren buru da.

El Centro San Viator, con vocación de internacionalización, ha liderado la propuesta EUmob “Electric Urban Mobility” al programa europeo ERASMUS+ - KA2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas. Asociaciones estratégicas.

San Viator Ikastetxea, SDE College (Danimarka) eta Bridgwater College (Erresuma Batua) ikastetxeekin batera, buru duen proiektuaren aliatu teknologiko estrategikoa da Tecnalia (automobilgintza arloa). Estatuan onartu diren 31 proiektuen artean, “EUmob” proiektuak laugarren puntuaziorik onena lortu du. Eumob proiektuaren helburu nagusia honako hau da: LHko prestakuntza programa erakargarriagoak eta sektoreko enpresetan garatzen ari den teknologia elektrikoaren ingurukoak eskaintzea, eta ikasleak eta gizartea sistema elektriko berri horiek hiri mugikortasunean duten garrantziaren inguruan sentsibilizatzea. Proiektuaren jardun ardatz nagusiak honako hauek dira: • Ibilgailu elektrikoaren inguruko e-learning plataforma bat sortzea, Tecnaliak eskainiko duen teknologiaren transferentziaren bidez. • Sektoreko berrikuntza teknologikoetatik hurbil egongo den LHko prestakuntza eskaintzea, motorizazio hibrido eta elektrikoetan zein hiri mugikortasuneko sistemetan. • Gazteak eta gizartea hiri mugikortasuneko sistema berriek duten garrantziaren eta Europa osoko ingurunean duten inpaktuaren inguruan sentsibilizatzea. • Ikasle eta irakasleen mugikortasuna sustatzea (Europan zehar). • Ibilgailu elektrikoak manipulatu edo konpontzeko segurtasun arauei buruzko Europako proposamen bat idaztea. Proiektua 3 urtean amaitzen denerako ibilgailu elektriko/hibridoaren arloko teknikari hobeak prestatzea nahi da. Horri esker, kontratatzen dituzten automozio sektoreko enpresak lehiakorragoak izango dira. Eta, bestetik, ibilgailu elektrikoak manipulatu eta konpontzeko segurtasun gomendioak kontuan hartzea espero dugu, profesionalek (poliziek, anbulantziek, mekanikariek eta abar) ingurune seguruago batean lan egin dezaten.

El proyecto liderado por el Centro San Viator, junto a SDE College (Dinamarca) y Bridgwater College (Reino Unido), cuenta con Tecnalia (área de Automoción) como aliado tecnológico estratégico. De los 31 proyectos aprobados en el estado, “EUmob” ha conseguido el cuarto puesto en puntuación. El proyecto Eumob tiene como objetivo principal ofrecer programas de formación en la FP más atractivos y cercanos a la tecnología eléctrica que se está desarrollando en las empresas del sector y sensibilizar, a la vez, a los estudiantes y a la sociedad sobre la importancia de estos nuevos sistemas eléctricos en la movilidad urbana. Los ejes principales de actuación del proyecto serán: • La creación de una plataforma e-learning sobre vehículo eléctrico, a través de la transferencia de tecnología que ofrecerá Tecnalia. • Una oferta formativa en la FP, tanto sobre motorizaciones hibridas y eléctricas como de sistemas de movilidad urbana, cercana a las innovaciones tecnológicas del sector. • La sensibilización a jóvenes y sociedad sobre la importancia de los nuevos sistemas de movilidad urbana y su impacto en el Medio Ambiente a nivel europeo. • La promoción de movilidad europea de alumnos/as y profesores/as. • La redacción de una propuesta europea sobre normas de seguridad para la manipulación/ reparación de vehículo eléctrico. Al finalizar el proyecto de 3 años se espera haber conseguido formar mejores técnicos en el área de coche eléctrico/hibrido, lo cual servirá para hacer más competitivas a las empresas del sector de automoción que les contraten. Y por otro lado se espera que las recomendaciones de seguridad en cuanto a manipulación y reparación sobre vehículo eléctrico sean tomadas en cuenta para ayudar a los profesionales (policías, ambulancias, mecánicos…) a trabajar en un entorno más seguro.

San Viator and Tecnalia cooperate in the project EUmob “Electric Urban Mobility”

San Viator, a school with a very internationalization vocation, is leading the EU project “EUmob. Electric Urban Mobility”, co financed by the European Programme ERASMUS+ KA2. Strategic Partnerships. The project is being developed in cooperation with the SDE College (Denmark) and the Bridgewater College (United Kingdom) and counts with the cooperation of the Automotive Area of Tecnalia, as a strategic technological partner. From the 31 projects approved in Spain, EUmob scored fourth. The EUmob project aims to design more attractive VET programmes, closer to the electrical technology which is being developed in the automotive sector whereas we raise awareness among students and society of the importance of these systems in urban mobility. The main objectives of the project are:

• The development of an e-learning platform about the electric vehicle, through the transference of technology offered by Tecnalia. • The reform of the VET curriculum adapted to the technological innovations of the sector regarding urban mobility and electric and hybrid mobility. • Raising awareness in the society, and especially among young people, about the importance of the new systems of urban mobility and their impact on the environment. • The promotion of European mobility among students and teachers. • The elaboration of a European proposal on security rules in the maintenance and repair of electrical vehicles

At the end of the 3 years project, we expect to have trained better professionals in the sector of the electric/hybrid vehicle, which will also help us to make more competitive the automotive companies. Moreover, we hope that our recommendations regarding security rules will be taken into account so these professionals will be able to work in a safer environment.

45


2015

Politeknika Txorierrik INNOTECS (2014-2016) proiektu europarrean parte hartzen du lanbide heziketa teknikoko ikastetxeen nazioarteko sare bat sortzeko helburuarekin

Politeknika Txorierri participa en el proyecto europeo INNOTECS (20142016) que pretende crear una red internacional de centros de formación técnico profesional

Politeknika Txorierri takes part in the European project INNOTECS (2014-2016), which aims to create an international network of Vocational and Technological Training Centres

El sector técnico en Europa se encuentra bajo presión debido a la creciente competencia en todo el mundo. Además, en algunos países hay necesidad de técnicos cualificados y en otros no hay empleos suficientes en el sector técnico debido a la crisis. Los/as trabajadores/as han de estar preparados para desplazarse (incluso al extranjero) o para trabajar con colegas de otros países europeos.

The European technological sector is under a lot of pressure due the competition of other countries. Besides, in many European countries there is a demand of qualified technicians whereas in other countries there are not enough job positions due to the economic crisis. Nowadays, professionals of the sector need to be ready to move (even abroad) or to work with people from other European countries.

Europako sektore teknikoa presiopean dago mundu osoko lehia gero eta handiagoa dela eta. Gainera, herrialde batzuetan teknikari kualifikatuak behar dira eta, beste batzuetan, aldiz, sektore teknikoan ez dago behar adina lanpostu krisiaren eraginez. Langileek mugitzeko (baita atzerrira joateko ere) edo beste herrialde europar batzuetako kideekin lan egiteko prest egon behar dute. Momentuz, ez dago Lanbide Heziketako ikastetxe teknikoen nazioarteko sarerik erronka horiei aurre egin eta informazioa modu iraunkorrean partekatzeko. Nazioarteko sare horren gabezia dela-eta, LHko ikastetxe teknikoetan lan egiten duten zuzendari eta irakasleentzat oso zaila da lankidetzan jardun eta, horrela, ikasleak trukatzea, enpresetan praktikak egitea, irakasleak trukatzea, ikasketa eta azterketa planak garatu eta trukatzea, eta kudeaketa esperientziak, praktikak eta proiektuak trukatzea. Proiektu honetako bazkideek INNOTECS izeneko (INternational Network Of TEChnical Schools) sare aktiboa izan nahi dugu 2016. urterako. Proiektuaren amaieran, 2016an, Innotecs sareak 24 eskola tekniko izango ditu, gutxienez, Europako 10 herrialdetan baino gehiagotan. Proiektuak lotura estua du, esaterako, EFVET (www.efvet.org), PRAXIS (www. praxisnetwork.eu) eta EUHOFA (www. euhofa.org) ekimenekin, horiek esperientzia handia baitute nazioarteko sareak eraiki eta mantentzeari dagokionez. INNOTECS sareak Europako sare tekniko nagusia izatea du helburu. Nazioarteko anbizioak dituzten eta beste ikastetxe batzuekin lankidetzan jardun nahi duten Lanbide Heziketako ikastetxe tekniko guztiek sarea erabili ahal izango dute beren asmoak errealitate bihurtzeko: http:// innotecs.eu/

Por el momento, no existe una red internacional de centros de FP técnicos para hacer frente a estos desafíos y para compartir información de una manera sostenible. Debido a la ausencia de esta red internacional, es difícil para los/as directores/ as y docentes que trabajan en las escuelas de FP técnicas, cooperar en el intercambio de estudiantes, prácticas en empresas, intercambio de profesorado, el desarrollo y el intercambio de planes de estudios y exámenes, el intercambio de experiencias de gestión, de prácticas y proyectos. Los socios de este proyecto aspiramos a tener, para 2016, una red activa llamada INNOTECS (INternational Network Of TEChnical Schools). Al final del proyecto, en el 2016, Innotecs contará por lo menos con 24 escuelas técnicas en al menos 10 países europeos. El proyecto tiene vinculación con iniciativas como EFVET (www.efvet. org), PRAXIS (www.praxisnetwork.eu) y EUHOFA (www.euhofa.org) que tienen mucha experiencia en la construcción y mantenimiento de redes internacionales. INNOTECS pretende ser la red técnica líder en Europa. Todas las escuelas de FP técnicas con ambiciones internacionales que quieran colaborar con otros centros podrán utilizar la red para hacer realidad sus ambiciones: http://innotecs.eu/

46

At the moment there is not an international network of Technical VET centres to face these challenges and to exchange information in a sustainable way. Due to this fact, it is difficult for teachers in these centres to cooperate in the exchange of students and teachers, in the development and exchange o academic contents and in the exchange of good practices in management and projects. The partners in this project aim to have in 2016 an active network called INNOTECS (INternational Network Of TEChnical Schools). At the end of the project, in 2016, INNOTECS will count with at least 24 technical schools in at least 10 European countries. The project is also linked with other European initiatives such as EFVET (www.efvet.org), PRAXIS (www.praxisnetwork. eu) and EUHOFA (www.euhofa.org) with a lot of experience in the building and maintenance of international networks. INNOTECS aims to be the technical network leader in Europe. All technical VET centres with an international view which want to cooperate with other centres in the same line will be able to use the network to make their ambitions come true: http://innotecs.eu/


2015

Lanbide Heziketak 50 urte bete ditu Otxarkoagan, txertaketaren aldeko apustua egiten

50 años de Formación Profesional en Otxarkoaga apostando por la inclusión

50 years of inclusive VET training in Otxarkoaga

Estos son los años que han transcurrido desde que en 1964 se fundase la “Escuela Parroquial de Ocharcoaga”. Y ya en aquel momento se instauró la filosofía que hoy se mantiene viva: “Como todos tienen derecho todos caben”.

This is the period which has passed since the creation in 1964 of the “Parochial School of Ocharcoaga”. From that moment, our philosophy has been: “Everybody has the right to be included”.

En aquellos años estaba aceptado que los más capaces intelectualmente eran los que iban a bachillerato. Los menos capaces iban a la formación profesional. El objetivo era revertir esta situación. Dignificar los estudios de formación profesional.

In those years, the more intellectually capable students where the ones accessing secondary education, the less ones went to vocational training. The objective was to change this situation and dignify vocational training.

Horiexek dira, 1964. urtean, “Otxarkoagako Parrokia Eskola” sortu zenetik igaro diren urteak. Une horretan bertan, gaur egun bizirik mantentzen den filosofia ezarri zen: “Guztiek dute eskubidea eta, beraz, guztiak sartzen dira”. Urte haietan, gaitasun intelektual gehien zutenek bakarrik egiten zuten batxilergoa. Eta gaitasun gutxiago zutenek lanbideheziketara jotzen zuten. Egoera horri buelta ematea zen helburua. Lanbide-heziketako ikasketak duin bihurtzea. Nola? Lehenik eta behin, ekipamenduetan inbertituz, instalazioak puntakoak izan zitezen: “Baliabiderik onenak premia gehien dituztenentzat”. Horrela, ikasleek ezagutza jakin batzuk bereganatu eta lanpostu bat lortzeko lehiatu dezakete, baldintza hobeetan. Horrez gain, langile inplikatuak izan behar dira, hau da, motibaziorik ez duten baina azaleratu egin behar diren gaitasun potentzialak dituzten ikasleekin lan egiteko gai diren langileak. Eta, jakina, ikasle guztiak kontuan izanik. Horiek behar bezala ezagutuz eta horiekin beren prestakuntza ibilbidea antolatuz, horien arrakasta bermatzeko helburuarekin. Hau da, beren prestakuntza prozesuan nahastuz. Eta horretarako ezinbestekoa da tutorearen eginkizuna. Azkenik, sistematika jakin bat planteatu behar da ikasleekin lan egiteko itxaropen altuetan oinarrituz, ikaskuntza-prozesuetan nahiz ikastetxearen kudeaketan bertan etengabeko berrikuntza bilatuz, pertsonak eta talde-lana zainduz eta ikastetxearen ikusgaitasun-politika bat finkatuz, hala, lanbide-heziketaren inguruan hitz egin eta lan egiten den leku guztietan presente egon gaitezen. Horri guztiari esker, emaitza onak lortzen ari gara ikasleekin, pertsonen inplikazio maila altua da Ikastetxearekin, eta erakundeek egunez egun egindako lanaren aitorpen garrantzitsua egin dute.

¿Cómo conseguirlo? En primer lugar invirtiendo en equipamientos de forma que las instalaciones fuesen punteras, “Los mejores medios para los que más necesidades tienen”. Esto permite que el alumnado alcance unos conocimientos que le pondrán en situación de competir por un puesto de trabajo en mejores condiciones. En segundo lugar contar con un personal implicado, capaz de trabajar con un alumnado desmotivado pero con unas altas capacidades potenciales que hay que hacer aflorar. Teniendo muy presente a cada uno de los alumnos y alumnas. Conociéndoles y trazando con ellos y ellas su itinerario formativo para garantizar el éxito. Es decir, comprometerles con su proceso formativo. Para ello la labor del tutor se hace fundamental.

How to achieve this? In the first place, investing in equipments to carry out training with the newest technologies, “the best means for those with higher needs”. This enables students to achieve the necessary knowledge to compete for a job position in the best possible conditions. In the second place, counting with an involved staff, able to work with unmotivated students but with a high potential which needs to be brought up, giving a personalised attention to every student, getting to know them and their education needs and designing individual training paths. The work of the teacher/tutor is essential.

En tercer lugar plantear una sistemática basada en unas altas expectativas de trabajo con el alumnado, la búsqueda constante de la innovación tanto en los procesos de aprendizaje como en la propia gestión del centro, el cuidado de las personas y el trabajo en equipo junto con una política de visibilidad del Centro haciéndonos presentes en todos aquellos lugares en los que se habla y se trabaja en torno a la formación profesional.

In the third place, basing our training system on a constant innovation process, not only regarding learning methodologies but also regarding the management of the centre, giving the right importance to our people and working in a team who gives visibility to the centre, being present in every forum dedicated to vocational training.

Todo ello está dando lugar a unos buenos resultados con el alumnado, un alto nivel de implicación de las personas con el Centro así como un importante reconocimiento a su labor diaria por parte de organismos e instituciones.

All these factors are resulting in a good performance of our students, in a high degree of involvement of our teachers as well as the recognition of our work by different organizations and institutions.

47


2015

Ekintzailetza eta coworkinga

Emprendimiento y coworking

Somorrostro ikastetxeak, EBren Hezkuntza eta Prestakuntza 2020 estrategiarekin duen konpromisoaren baitan, irakaskuntzaren kalitatea hobetzera eta enplegua sustatzera bideraturiko proiektu batzuetan dihardu lanean.

El Centro de Formación Somorrostro en su compromiso con la estrategia Educación y Formación 2020 de la UE, lleva a cabo una serie de proyectos encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y el fomento del empleo.

Proiektu horietako batek ekintzailetza sustatzea du helburu, lan egiteko era berrien bidez, hala nola Coworkingaren bidez. Baina, zer da Coworkinga?

Uno de estos proyectos se dirige al fomento del emprendimiento mediante nuevas formas de trabajo como es el Coworking o cotrabajo, pero ¿qué es?

AEBko freelance-en artean oso hedatuta dagoen jardunbidea da, eta Europan joera izaten hasi da. Etxetik edo leku publikoetatik lan egin ohi duten langileentzako eta ekintzaileentzako lan-modalitate berria da, eta horiek lan-eremu partekatu batean elkartzea du xede, lankidetza, lan-erkidegoa eta networkinga sustatzeko.

Se trata de una práctica muy extendida entre los freelance de EE UU y que empieza a ser tendencia en Europa. Se trata de una nueva modalidad de trabajo destinada a trabajadores y emprendedores, que habitualmente trabajan en sus casas o lugares públicos, con el fin de juntarlos en un espacio de trabajo compartido en donde se fomente la colaboración, la comunidad y el networking.

COWORKING zentro batean etxean baino azpiegitura lehiakorragoa aurkituko dugu. Bilera-aretoak ditugu, lan-bizitza eta bizitza pertsonala banantzeko lekua. Beste profesional batzuekin harremanetan egon gaitezke, eta kafe bat edo proiekturen bat parteka dezakegu.

En un centro de COWORKING encontramos una infraestructura más competitiva que la que tenemos trabajando en casa. Podemos disponer de sala de reuniones, un lugar donde separar vida laboral y personal. Nos podemos relacionar con otros profesionales y compartir un café o algún proyecto.

Partekaturiko lan-eremu bat baino gehiago dira coworking gune horiek. Horietan, ezagutza eta ideia berriak sortzen dira, langileen artean gaitasunak trukatu, eta sinergiak eta ikaskuntza-era berriak sortu.

Estos espacios de coworking son más que un espacio de trabajo compartido. En ellos surgen nuevos conocimientos, ideas e intercambios de competencias entre los trabajadores, se crean sinergias y nuevas maneras de aprendizaje que hay que poner en valor.

Horretarako, Somorrostro ikastetxeak, Arize-Lèzeko mankomunitatearekin, Euskadiko Prestakuntza Fondoarekin eta Akitaniako Tiers-Lieux Kooperatibarekin batera, Pirinioen eskualdean eremu horien inbentarioa egiten ari da, honako ekintza hauek garatzeko: • Eremu horien artean proiektuak sarean jartzeko eta trukatzeko webgunea, www.cowopy.eu • Prestakuntza ekintzak diseinatzea coworking-eremuen kudeatzaileentzat • Eremuak dinamizatzeko ekitaldiak Gainera, Somorrostrok bisitak antolatzen ditu eremu horietara, ikasleei ekintzailetza eta autoenplegua sustatzen duen lanmodalitate berria ezagutzera emateko, ikasleek aintzat har dezaten aukera hori. Informazio gehiago: elia.urresola@somorrostro.com http://www.somorrostro.com/proyectos/

48

Entrepreneurship and co-working

Para ello, el Centro de Formación Somorrostro junto con la mancomunidad de Arize-Lèze, Fondo Formación Euskadi y la Cooperativa de Tiers-Lieux de Aquitania está inventariando estos espacios dentro de la región pirenaica, desarrollando estas acciones: • Una web para poner en red e intercambiar proyectos entre estos espacios www.cowopy.eu • Diseño de acciones formativas para gestores de espacios de coworking • Eventos para la dinamización de estos espacios.

Committed with the EU 2020 Strategy in the field of education and training, Somorrostro Training Centre is currently implementing different projects to improve the quality of training and students´ employability. One of these projects is aimed to foster entrepreneurship through new working modalities such as co-working. Co-working is a much extended practice among free lancers in the US and it is starting to be implemented also in Europe. This working modality is addressed to workers and entrepreneurs who normally work at home or public spaces, gathering them in a shared working space where cooperation and networking in the community is favoured. In a co-working centre we find a more competitive infrastructure than the one we find at home. We have a meeting room available and, above all, a place where we can separate our personal from our professional life. We can relate to other professionals and share projects with them. These co-working spaces are more than shared working spots. They are spaces where new knowledge, new ideas and an exchange of competences among professionals takes place and where new ways of learning arise. Somorrostro Training Centre, together with ArizeLèze, Fondo Formación Euskadi and the Cooperative of Tiers-Lieux from Aquitania are making an inventory of these spaces in the Pyrenean region, carrying out the following activities:

• Creating a website to exchange projects among these spaces: www.cowopy.eu

• Designing training actions addressed to managers of co-working spaces

Además, en Somorrostro se están organizando visitas a estos espacios para dar a conocer al alumnado esta nueva modalidad de trabajo que fomenta el emprendizaje y autoempleo, como una oportunidad más. Más información: elia.urresola@somorrostro.com http://www.somorrostro.com/proyectos/

• Creating events to promote these spaces Moreover, Somorrostro is organizing visits to these spaces to make them known among students and promote this way entrepreneurship and self-employment. If you want more information, you can contact us! elia.urresola@somorrostro.com http://www.somorrostro.com/proyectos/


2015

LHko SpainSkills Olinpiaden esperientzia

La experiencia de las Olimpiadas de FP SpainSkills

The experience of VET Spain Skills Olympics

La noticia se publicó en varios medios de comunicación. “Un alumno de La Salle Berrozpe de Andoain consigue una medalla de Oro en las Olimpiadas Spainskills de FP”. Una competición a nivel estatal donde se enfrentan estudiantes de todas las comunidades autónomas en una veintena de modalidades diferentes, y que pone a prueba sus habilidades profesionales. Euskadi consiguió tres medallas de oro y una de plata.

The news was published in different media: “A student from La Salle Berrozpe, from Andoain, gets the golden medal in the VET Spain Skills Olympics”, a national competition where students from all the Spanish regions compete in different modalities, testing their professional skills. Euskadi got three golden medals and a silver one.

Albistea hainbat komunikabidetan argitaratu zen: “Andoaingo La Salle Berrozpeko ikasle batek urrezko domina lortu du Lanbide Heziketako SpainSkills Olinpiadetan”. Estatu mailako lehiaketa horretan, autonomia erkidego guztietako ikasleek hartzen dute parte hogei modalitatetan, eta horietan beren gaitasun profesionalak probatzen dira. Euskadik urrezko hiru domina eta zilarrezko domina bat lortu zituen. Maiatzean, La Salle Berrozpeko Iker Rodríguez ikasleak WorldSkills Olinpiaden munduko finalean sartzea lortu zuen, Fabrikazio Mekanikoko Diseinuaren espezialitatean. Finala Sao Paulon egingo da, abuztuan. Gainera, ez da ikastetxeak sari hori lortzen duen lehen aldia, ohiko zerbait bihurtu baita azken urteetan. Horren gakoa ikasleek egindako ahaleginean oinarritzen da hein handi batean, baina irakasleen inplikazioan batik bat. Izan ere, arazoak eta erronkak ikasleek ebatzi arren, lorpen horiek ezinezkoak izango lirateke irakasleen laguntzarik gabe, hau da, eskola eta tailerrez gain, ikaskuntzan inplikatuta dauden irakasleen laguntzarik gabe. Hemendik, eskerrak eman nahi dizkiegu Euskadiko Lanbide Heziketako irakasle guztiei, beren lanari eta profesionaltasunari esker gainditu baitira erronka horiek. Irakasleak dira, hain zuzen, euskal LH Europako mailarik gorenean kokatu izanaren eta, beraz, gure enpresak lehiakorragoak izatearen arduradunak. Gure kasuan, Iker Xabi Puertas irakaslearekin prestatu da. Irakasle horrek prestatu ditu azken hiru urteetan Urrezko hiru dominak lortu dituzten hiru ikasleak. Eskerrik asko, Iker eta Xabi, eta zorionak Urrezko dominagatik. Zorionak, halaber, euskal Lanbide Heziketari.

El alumno de La Salle Berrozpe Iker Rodríguez conseguía así en mayo el pase a la final mundial, WorldSkills, en Sao Paulo (agosto), en la especialidad en Diseño en fabricación Mecánica. No era la primera vez además que el centro conseguía esta distinción, sino que se ha convertido en algo habitual en los últimos años. La clave de ello está en buena parte en el esfuerzo de alumnado, pero sobre todo en la implicación del profesorado. Y es que aunque son los alumnos y alumnas los que resuelven los problemas y los retos, estos logros no serían posibles sin la ayuda de un buen profesorado implicado en el aprendizaje más allá de las clases y el taller. Quisiéramos desde aquí lanzar un mensaje de agradecimiento a todo el profesorado de FP de Euskadi, porque gracias a su dedicación y profesionalidad estos retos son posibles de enfrentar y superar. Ellos son los artífices de que la FP vasca esté en la élite de la europea y que por tanto nuestras empresas sean más competitivas. En nuestro caso, Iker se ha entrenado junto a un profesor, Xabi Puertas, que ha preparado ya a tres alumnos que han conseguido las tres medallas de Oro en las tres últimas citas. Eskerrik asko Iker y Xabi y zorionak a los dos por esa medalla de Oro. Zorionak también a la FP vasca.

The student from La Salle Berrozpe, Iker Rodríguez, got this way the pass to the World Finals, WorldSkills, in Sao Paulo (Brazil) in August, in the specialty of Design in Mechanical Manufacturing. This was not the first time this centre gets this honour, on the contrary this has become usual in the last years. The key of this success is a conjunction between the efforts of the students and the involvement of the teachers. Although it is the students the ones who need to solve the challenges they are faced with during their training, these achievement would not be possible without good teachers involved in their learning beyond the studying hours. We would like to thank all VET teachers in Euskadi because thanks to their professionalism and dedication these challenges can be faced and overcome. They are the reason why the Basque VET is within the European elite, contributing to the competitiveness of our companies. In our case, Iker has been training together with a teacher, Xabi Puertas, who has already prepared 3 students who have achieved 3 golden medals in the last three editions. Eskerrik asko Iker and Xabi and zorionak to both for this golden medal. Zorionak to the Basque VET.

49


2015

EGIBIDE eta Gasteizko Mercedes Benz enpresaren arteko hiru urteko LH dualeko esperientzia aitzindaria EGIBIDE eta Gasteizko Mercedes Benz enpresaren arteko harreman historikoa eredugarria da, beste ikastetxe eta enpresa batzuetara eraman beharrekoa. 2015. urtea hiru urteko LH Dual esperientzia aitzindariaren abiapuntua izan da. Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren bultzadapean, Automatizazioko eta Robotikako, Industria Mekatronikako, Mantentze Elektronikoko eta Automobilgintzako heziketa zikloetako ikasleak prestakuntza, gaikuntza eta espezializazio handiagoa jasotzen ari dira. Gainera, prestakuntza horrek Eusko Jaurlaritzaren eta Alemaniako Merkataritza Ganberaren ziurtapena du. EGIBIDEren eta Gasteizko Mercedes Benz enpresaren artean partekaturiko lanari esker, jasotako prestakuntza enpresaren beharretara egokitzen da, lan merkatuan sartzeko gaitasunak hobetzen dira eta Euskadiko automobilgintzako enpresa nagusian prestakuntza jasotzen dute. Hori azpimarratu zuten aurkezpen egunean Egibideko Zuzendari Nagusi Jorge Urrutiak, LH-ko Sailburuordetzako Heziketa eta Ikaskuntza Zuzendari Ramón Martínez de Murgiak, Espainiako Mercedes Benzeko (Gasteizko Fabrikako) Zuzendari Nagusi Emilio Titosek eta Egibideko LHko Zuzendari Xabier López de Santiagok.

Beste hitzarmen bat Michelín enpresarekin Ikastetxean 1.000 eskola ordu jaso eta 150 hautagaik baino gehiagok parte hartu zuten hautaketa prozesu zorrotza gainditu ostean, 16 ikaslek 320 lan ordu egin zituzten Gasteizko Mercedes Benzen fabrikan iazko udan. Han produkzio sistema automatizatuak ezagutu zituzten, eta fabrikako prestakuntza gelan orotariko ikastaroak jaso. Uda amaieran, bi urteko LH dualeko beste ikasle batzuek gauza bera egin ahal izango dute Michelín enpresan, enpresa horrekin lankidetzako hitzarmen bat sinatu baitu Egibidek. Dagoeneko aukeratu dira parte hartuko duten ikasleak.

50

Experiencia pionera en la FP dual a tres años entre EGIBIDE y Mercedes Benz Vitoria

A 3 year pioneering experience in dual VET between EGIBIDE and Mercedes Benz Vitoria

La histórica relación entre EGIBIDE y Mercedes-Benz Vitoria es un ejemplo de la entente que debe darse entre centros educativos y empresas. Este año 2015 ha significado el punto de partida de una experiencia pionera dentro de la FP Dual a tres años. Bajo el impulso de la la Viceconsejería de Formación Profesional del Gobierno Vasco, alumnado de ciclos formativos de Automatización y Robótica, Mecatrónica Industrial, Mantenimiento Electrónico y Automoción, están obteniendo una mayor cualificación, capacitación y especialización, certificada además de por el Gobierno Vasco, por la Cámara de Comercio alemana.

The historic relation between EGIBIDE and Mercedes Benz Vitoria is a good example of how the relation between VET centres and companies should be. 2015 has been the starting point of a pioneering experience in dual VET which will last three years. Promoted by the Vocational Training Department of the Basque Government, students in the Automatization and Robotics, Industrial Mechatronics and Electronic Maintenance specialities are acquiring a better qualification and specialization, certified by the Basque Government as well as by the German Chamber of Commerce.

El trabajo compartido entre EGIBIDE y MercedesBenz Vitoria ofrece una convergencia entre formación recibida y las necesidades de las empresas, mejora de las competencias para incorporación al mercado laboral y formación en la principal empresa de automoción de Euskadi. Así lo subrayaron el día de la presentación –ver imagen- el Director General de Egibide, Jorge Urrutia, el Director de Formación y Aprendizaje de la Viceconsejería de la FP, Ramón Martínez de Murgia, el Director General de Mercedes-Benz España, Fábrica Vitoria Emilio Titos y el Director de FP de Egibide, Xabier López de Santiago.

The joint work made by EGIBIDE and Mercedes Benz Vitoria is a convergence between the training received and the needs of companies, improving students competencies to access the labour market in the main automotive company in Euskadi. This was highlighted by Jorge Urrutia, Head of EGIBIDE, Ramón Martínez de Murgia, Head of Training and Learning from the Vocational Training Department of the Basque Government, Emilio Titos, General Manager of Mercedes-Benz España in the factory of Vitoria and Xabier López de Santiago, Head of Vocational Training of EGIBIDE.

Otro acuerdo con Michelín

Another agreement with Michelin

Tras completar 1.000 horas de clase en el centro y superar un exigente proceso de selección entre más de 150 aspirantes, el pasado verano 16 estudiantes realizaron 320 horas de trabajos en la fábrica de Mercedes-Benz Vitoria conociendo los sistemas de producción automatizada y recibiendo cursos de todo tipo en el aula de formación que hay en la fábrica. Con el final del verano pasado, otra remesa de alumnos de FP dual de dos años, que ya han sido seleccionados, podrá hacer lo propio en Michelín, empresa con la que Egibide ha suscrito también un acuerdo de colaboración.

After 1.000 hours of training and going through an exigent selection process among more than 150 candidates, last summer 16 students carried out 320 hours of training in the Mercedes Benz factory in Vitoria, getting to know the automotive production systems and receiving training in the training classroom located within the factory facilities. Another group of VET students will be able to do the same, taking part in a dual VET training in the facilities of Michelin, a company which has also signed a cooperation agreement with EGIBIDE.


ZENTROAK CENTROS SCHOOLS ARABA EGIBIDE

CENTRO MUNICIPAL DE FP

Francia 32, 01002 – VITORIA

Virgen del Carmen 17, 01400 – LLODIO

(34) 945.00.03.33

945.00.03.34

(34) 94.672.05.05

info@egibide.org

www.egibide.org

secretaria@cmfp-llodio.com www.cmfp-llodio.com

94.672.10.57

BIZKAIA COLEGIO ZABÁLBURU

SALESIANOS DEUSTO

La Esperanza, 12 48005 – BILBAO

Avda Lehendakari Aguirre, 75 48014 - BILBAO

(34) 94.416.31.95

94.415.38.55

(34) 94.447.26.50

94.447.26.58

info@zabalburu.org

www.zabalburu.net

www.salesianosdeusto.com

POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI

salesianos@salesianosdeusto.com

CENTRO SAN VIATOR

Untzaga Ibaia Kalea, 1 48160 – DERIO

Bº San Cristóbal, 2 48190 –SOPUERTA

(34) 94.403.40.60

94.403.40.61

(34) 94.610.48.00

94.610.47.20

info@txorierri.net

www.txorierri.net

secretaria@sanviator.com

www.sanviator.com

SAN JOSÉ – MARISTAK L. H. IKASTEGIA

CENTRO FORMACIÓN SOMORROSTRO

Abasolo, 6 48200 – DURANGO

San Juan, 10 48550 –MUSKIZ

(34) 94.681.00.58

94.620.06.38

(34) 94.670.60.45

94.670.60.52

idazkaritza@maristak.com

www.maristak.com

cfs@somorrostro.com

www.somorrostro.com

LEA ARTIBAI IKASTETXEA

ESCUELA QUÍMICA Y ELECTRÓNICA

Xemein etorbidea, 19 48270 –MARKINA

Doctor Areilza, 32 48010 –BILBAO

(34) 94.616.90.02

94.616.91.60

(34) 94.441.59.78

94.427.35.59

info@leartik.com

www.leartik.com

ZULAIBAR ARRATIAKO LANBIDE IKASTEGIA

equimica@jesuitasindautxu.com

www.jesuitasindautxu.com/eqe

CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA

Bº. Zulaibar, 17 48144 - ZEANURI

Camino arbolantxa 57

(34) 94.673.91.16

94.631.70.66

944.12.49.92

48004 - Bilbao 944.598.035

info@zulaibar.org

www.zulaibar.org

info@otxarkoaga.net

www.otxarkoaga.org

GIPUZKOA MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA

GOIERRI ESKOLA

Loramendi, 4 20500 – MONDRAGON

Arranomendia, 2 20240 – ORDIZIA

(34) 943.79.47.00

(34) 943.88.00.62

943.79.15.36

info.mgep@mondragon.edu www.mondragon.edu/eps

OÑATI GESTIO HEZIKETA

943.88. 83.51

bulegoa@goierrieskola.org www.goierrieskola.org

LA SALLE BERROZPE

Ibarra zelaia, 2 20560 – OÑATI

La Salle Etorbidea, 5 20140 – ANDOAIN

(34) 943.71.80.09

943.71.81.62

(34) 943.59.05.57

943.30.05.63

www.mondragon.edu/enpresagintza

lsbandoain@lasalleberrozpe.com

www.lasalleberrozpe.com

enpresagintza@mondragon.edu

UROLA GARAIKO LANBIDE ESKOLA

SALESIANOS URNIETA

Beloki Hiribidea, s/n 20700 – ZUMARRAGA

Ergoien Auzoa, 6 20130 - URNIETA

(34) 943.72.54.77

943.72.60.03

(34) 943.55.17.89

943.33.10.59

ugle@ugleskola.org

www.ugleskola.org

salesianos@salesianosurnieta.es

www.salesianosurnieta.com

OTEITZA LIZEO POLITEKNIKOA Gipuzkoa Kalea, 5 20800 - ZARAUTZ

NAZARET ZENTROA Aldakoenea, 36-Bº Egia 20012 - DONOSTIA

(34) 943.11.10.00

943.83.44.05

(34) 943.32.66.66

informazioa@oteitzalp.org

www.oteitzalp.org

nazaret@nazaretzentroa.com www.nazaretzentroa.com

IRUNGO LA SALLE Elizatxoko Hiribidea, 14 20303 – IRUN (34) 943.62.84.11

943.62.84.32

irungolasalle@ilsalle.org

www.irungolasalle.org

943.32.63.84


HETEL 21 Gizarte-ekimenezko lanbide heziketako ikastetxeen Elkartea da eta Euskal Herriko eskualde guztietan dago sustraiturik.

HETEL es una Asociación de 21 centros de Formación Profesional de iniciativa social con presencia y arraigo en todas las comarcas del País Vasco.

HETEL is an Association of 21 Vocational Training Centres created by social initiative which are present in all regions of the Basque Country.

HETELen elkarturiko zentroek gazteentzako, langileentzako eta langabeentzako Lanbide Heziketa eskaintzen dute. Honez gain, HETELeko zentroek era askotako zerbitzuak eskaintzen dizkiete enpresei, bai neurrira eginiko formazioa bai bestelako zerbitzu teknikoak.

Los centros de HETEL imparten formación profesional a jóvenes, trabajadores y desempleados. Además, los centros de HETEL ofrecen diversos servicios a las empresas, desde el diseño e impartición de formación a medida hasta la prestación de servicios técnicos de diversa índole.

HETEL centres provide vocational training to young people, workers and unemployed people. In addition to it, HETEL centres offer different services to enterprises, from taylormade- training to various kinds of technical services.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.