Page 1

medlemsblad for Herefordforeningen November 2011 | 41. ÅRGANG

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

bladet

1


bladet udgives af HEREFORDFORENINGEN siden 1970 Friskærvej 16, Rurup, 6520 Toftlund, tlf. 7483 1798 petz@dbmail.dk, www.hereford.dk Redaktør Mogens Stendal, tlf. 8684 8050 / 2171 7750 Ansv. redaktør: Egon Petz, tlf. 7483 5377 LOKALREDAKTØRER Klub Nord: Lone Møjbæk, tlf. 9856 5016, E-mail: lone_carsten4443@msn.dk Klub Vest: Erik Siersbæk, tlf. 9799 1788, E-mail: siers@dlgtele.dk Klub Midt: Per W. Kristensen, tlf. 8657 0103, E-mail: nedergaard.brorup@tiscali.dk Klub Syd: Ulla Sandgaard, tlf. 7565 3204, E-mail: u-j@mail.dk Klub Fyn: Kaj Secher Jespersen, tlf. 6596 7512, E-mail: mandix@c.dk Klub Øst: Anders Mortensen, tlf. 5931 5755, E-mail: anders@woodland.dk UDGIVELSER 2012 1. april, 1. juli. Desuden et blad alene på hjemmesiden 1. oktober samt en avlsjournal den 1. december, i alt fire numre. SEND ARTIKLER Mogens Stendal, Højdedraget 1, 8654 Bryrup 8684 8050 / 2171 7750 E-mail: sasso@post5.tele.dk SEND ANNONCER Egon Petz, Smedegade 35, 6535 Branderup tlf. 7483 5377 / 2964 0064 E-mail: ep@roost-polled.dk Sidste frist for artikler og annoncer er den 1. i måneden før udgivelse. HJEMMESIDE: www.hereford.dk Stof til hjemmesiden sendes til: Mogens Stendal, E-mail: sasso@post5.tele.dk PR-MATERIALER Edel Petz, tlf. 7483 5377 / 2964 0064 TYRESÆD – KØB OG SALG Avlsudvalget v/Kaj Jespersen, tlf. 6596 7512 FORSIDEN Efterår betyder ”lange skygger”. Foto: Mogens Stendal

BESTYRELSE/UDVALG Gert Petz, Friskærvej 16, Rurup, 6520 Toftlund, tlf. 7483 1798 / 4053 1798, E-mail: petz@dbmail.dk Keld Balle, Vestergade 39, V. Hæsinge, 5672 Broby, tlf. 6263 1761 / 4113 2761, E-mail: keld@bihereford.dk Aage Bonde, Aldumvej 56, 8722 Hedensted, tlf.7565 2043 / 6126 0148 E-mail: bondehereford@mail.dk Niels Nielsen, Ribe-Vejle Landevej 58, 6622 Bække, tlf. 2532 5364, E-mail: nni@danishagro.dk Kirstein Munk Simonsen, Teglageren 63, 9240 Nibe, tlf. 2042 1761 E-mail: kistein@simonsen.mail.dk Formand: Gert Petz Næstformand: Keld Balle Avlsudvalg: Kirstein Munk Simonsen (formand) og Aage Bonde Afsætningsudvalg: Niels Nielsen (formand) Dansk Kødkvæg: Gert Petz Klubber: Keld Balle (koordinator) Sekretær, redaktør og rådgiver Mogens Stendal, tlf. 8684 8050 / 2171 7750, E-mail: sasso@post5.tele.dk Webmaster Ulla Sandgaard, tlf. 7565 3204 E-mail: u-j@mail.dk Økonomi Helle Petz, tlf. 7483 1798 E-mail: petz@dbmail.dk Kommunikationsudvalg Egon Petz, tlf. 7483 5377 / 2964 0064, E-mail: ep@roost-polled.dk Hereford Ungdom Michael Ingerslev, tlf. 4093 0587, E-mail: ingerslevs-hereford@mail.dk ÆRESMEDLEMMER Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Fhv. formand Viggo Bertelsen Fhv. formand Knud Erichsen Herefordavlere Ruth og Jørgen Holm Thomsen Herefordavler Kristian Bastrup LAYOUT OG TRYK Lavpris Trykkeriet ApS Axel Kiers Vej 40, 8270 Højbjerg tlf. 8613 9599, info@lavpristrykkeriet.dk www.lavpristrykkeriet.dk

Klubformænd Nordjylland Carsten Møjbæk, Hadsundvej 14, Astrup, 9510 Arden, tlf. 9856 5016 Vestjylland Ole Jacobsen Feldbergvej 7, 7480 Vildbjerg tlf. 9748 7800 Niels Nielsen, Syd- og Sønderjylland Ribe-Vejle Landevej 58, 6622 Bække, tlf. 2532 5364 Midtjylland Per Windfeldt Kristensen Brørupvej 15, Hylke, 8660 Skanderborg tlf. 8657 0103 / 2128 5674 Fyn Keld Balle, Vestergade 39, V. Hæsinge, 5672 Broby, tlf. 6263 1761 / 2066 0801 Øst Mikkel Christiansen, Tusenæsvej 37, 4300 Holbæk, tlf. 5946 1333 / 4025 6134 SALGSLISTE (avlsdyr til salg på hjemmesiden) www.hereford.dk / salgsliste@hereford.dk RÅDGIVNING HEREFORD Køb og salg af avlsdyr Salgskonsulent Aage Bonde, tlf. 7565 2043 / 6126 0148 E-mail: bondehereford@mail.dk Fodring Kvægbrugskonsulent Peder Ringgaard Jessen tlf. 7320 2792 / 2530 2322, E-mail: pri@sd-k.dk Kød, indretning af gårdbutik Rådgivningskonsulent Aase Ingerslev, tlf. 6263 1761 / 2562 1761, E-mail: aase@bihereford.dk KÅRINGSDOMMERE Torben Andersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg, tlf. 2177 0828 Jacob Edstrand, Videncentret for Landbrug, Kvæg, tlf. 2171 7724 INDIVIDAFPRØVNING Aalestrup Avlsstation, Hannerupvej 21, Hvam, 9620 Aalestrup, tlf. 9864 8044. Den 1. lørdag i hver måned, kl. 10.00 - 12.00 er avlsstationen åbent for besøg Tilmelding til individafprøvning: Jens Borup, tlf. 7538 4500, eller send en e-mail med dyrets CKR-dyrnr. til lsk@vikingdanmark.dk

Annonceansvarlige: Egon Petz, tlf. 7483 5377 Annoncepriser, inkl. 4 farver: 1/1 side DKK 2.100,00 1/2 side DKK 1.300,00 1/4 side DKK 900,00 1/8 side DKK 500,00

1/1 side * 210x297 mm

1/1 side 180x262 mm

1/2 side 87x262 mm

1/2 side 180x128 mm

1/4 side 41x262 mm

1/4 side 87x128 mm

1/4 side 180x61 mm

Side 2, side 3, invendig bagside og bagside (særskilt pris, forhør hos annonceansvarlige). Medlemmer af Herefordforeningen får 25% rabat af ovennævnte priser.

* Ved annoncer til kant lægges 3 mm på til beskæring hele vejen rundt.

2

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang


Vi skal gøre det endnu bedre Af Gert Petz, formand for Herefordforeningen, e-mail: petz@dbmail.dk

Hjemmesiden Vi har nu taget Herefordforeningens nye hjemmeside i brug. Adressen er fortsat www.hereford.dk. Statistikken for antallet af besøg på hjemmesiden viser, at den benyttes flittigt. Det er rart af se. Et enkelt ”klik” til hjemmesiden hver dag, og du holder sig opdateret med, hvad der sker i Herefordforeningen. I Kommunikationsudvalget er der brugt en del kræfter på at flytte, forenkle og opdatere data til den nye hjemmeside. Hensigten med den nye hjemmeside er at gøre opdateringerne mere enkel og gøre den brugervenlig.  Min opfordring: Vi skal gøre det endnu bedre. Informationer med forklaringer på indekser og brugen af indekser i praksis, hvordan man holder Hereford, foder, opstaldning, registrering af kødkvæg osv. Alt dette skal vi kunne finde på vores hjemmeside.

Kvier til Rusland Så er de første kvier købt til eksport til Rusland. Lige nu ser det ud til – og ifølge de kontakter, vi har – at vi fremover kan eksportere alle de herefordkvier, som vi vil sælge. Så, hvis du endnu ikke har til-

meldt kvier til eksporten til Rusland, vil jeg opfordre dig til at kontakte mig. Der er interesse for køb af kviekalve og lavdrægtige kvier.

Stambogsføring af Hereford I forlængelse af eksporten til Rusland har det undret mig, at der ikke har været flere stambogsførte dyr på de lister, som vi har trukket fra Kvægdatabasen.   Der er cirka 4.000 stambogsførte herefordkøer i Danmark. Dette skulle gerne give cirka 2.000 kviekalve på en årgang. Enhver køber efterspørger stambogsførte dyr, og det er derfor vigtigt at få registeret så mange dyr som muligt. Er du i tvivl om, hvordan du får registeret dine dyr, så kontakt avlsrådgiver Mogens Stendal.

Afkobling af handyrpræmier En afklaring på problematikken omkring handyrpræmier til besætninger med under fem handyrpræmier pr. år har endnu ikke fundet sted. Hvad sker der? Som det ser ud nu, skal vi ikke regne med at få handyrspræmier til besætninger un-

der fem handyr pr. år. Begrundelsen er, at det administrativt er for dyrt at udbetale præmierne. Dette er fuldstændig urimeligt, hvis man ser på, hvad man ellers kan blive afkrævet af diverse småbeløb fra det offentlige.

Vinterdyrskue i Aars i marts 2012 Dansk Kødkvæg holder vinterskue for kødkvæg i Aars fredag den 9. og lørdag den 10. marts 2012 i Messecentret i Aars. Baggrunden for at flytte skuet fra Herning til Aars er, at der som bekendt ikke holdes Agromek i den kommende vinter. Dansk Kødkvæg har valgt at placere udstillingen i Aars, fordi arrangørerne af Agro Nord er kendt for topprofessionel håndtering af messer og udstillinger. Desuden er rammerne i Messecentret fuldt på højde med det, vi kender fra Herning. Jeg håber, at vi kan præsentere en international dommer for Hereford til dyrskuet. Fredag aften arrangeres der fælles kødkvægsfest, hvor vi også deltager fra Hereford. Det er stadig hensigten at holde Kødkvægsskue sammen med Agromek, når der muligt. 

Indholdsfortegnelse Vi skal gøre det endnu bedre............... 3

Klub Fyn: Ingerslevs Hereford............ 14

Dyrskuesæsonen................................ 31

AKTIVITETSKALENDER 2011/12......... 4

Åben stald i konkurrence

Landsskuet 2011................................ 32

World Hereford Conference.................. 5

med Kødkvægsskue........................... 16

24 point på Fyn.................................. 36

Herefordforeningen

Gul sol over Fanø............................... 20

Sejr på LRØ........................................ 37

har fået ny hjemmeside........................ 5

Et blik tilbage i tiden........................... 22

Hjørring Dyrskue 2011........................ 39

Leverikter er et dyrt bekendtskab........ 6

Giesegård fik besøg af Klub Øst........ 23

God kvalitet af Hereford

Leverikter.............................................. 7

Grønt og Hereford på Samsø............. 24

på Kimbrerskuet................................. 40

Nye medlemmer................................... 8

Viggos verden..................................... 25

Hereford på Fælles Kødkvægsskue

Åben Stald – Hereford.......................... 9

Ungdomsshow i Herning.................... 26

i Holbæk............................................. 41

Åben Stald og 30 år med Hereford.... 10

Hereford Ungdoms Show 2011.......... 27

Insemineringstyre i Viking,

Højbo Hereford – Klub Vest................ 12

Hereford Unge hygger sig

efteråret 2011..................................... 42

Kirkebjerggård Polled Hereford

med køer og bowling.......................... 28

Aktuelt fra Avlsudvalget...................... 44

– Klub Syd.......................................... 12

Landskuet efterlader

Nye kåringsdommere for Hereford..... 46

For få gæster i Klub Midt.................... 13

sig store indtryk.................................. 29

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

3


Hereford diverse

AKTIVITETSKALENDER 2011/12

Januar 2012 21. Kl. 13.00. Besætningsbesøg og generalforsamling i Klub syd- og Sønderjylland. Mødested: Helle & Torben Bastrup, Løsningvej 11, 8762 Flemming, tlf. 7567 3847. Derefter Lars Bastrup, Havrumvej 27, 7171 Uldum, tlf. 7567 8202. Derefter generalforsamling hos Lars Bastrup (Klub Syd)

Ja, vi træner begge til næste års dyrskue. Foto: Peter Christiansen

Marts 2012 9. – 10. Kødkvægsskue i Aars 17. Ordinær generalforsamling i Herefordforeningen, Hotel Hedegaarden, Vejle Maj 2012 12. Kødkvægets Dag (arrangeret af de regionale kødkvægsudvalg) samt Åbent Hus (arrangeret af Herefordforeningen) 12. Fjerritslev Dyrskue Juni 2012 1. – 2. Det sønderjyske Fællesdyrskue i Åbenrå 2. – 3. Landbrugsmessen Gl. Estrup

2. – 3. Lemvig Marked og Dyrskue 5. Nibe Dyrskue 8. – 10. Roskilde Dyrskue 9. Thisted Dyrskue 15. – 17. Det Fynske Dyrskue 5. – 16. LRØ Dyrskue, Horsens 22. – 23. Hjørring Dyrskue 23. – 24. Dyrskuet på Bornholm Juli 2012 5. – 7. Landsskuet, The National Show, Herning 27. Ribe Dyrskue 28. Hobro dyrskue November 2012 29. – 30. Kødkvægsskue, Agromek, Herning

November 2011 24. Julebanko hos Lillian & Henning Bertelsen, Lodsholm Polled Hereford på adressen Klarup Caravan, Jørgensmindevej 20, 9270 Klarup

Indholdsfortegnelse annoncer Besætningsannoncer......................... 18 B.I. Hereford....................................... 30 CP Kelco............................................ 15 Dan Egtved......................................... 37 Danish Crown..................................... 21 DLK Århus.......................................... 46 Frøsalget............................................. 30

4

JYFA Maskinværksted........................ 34 Lavpris Trykkeriet............................... 31 L.Glomsdal - Vokslev.......................... 14 Mammen Hereford............................. 21 Orla Hansen, staldinventar................. 30 Pithegn............................................... 47 Apollo................................................. 17

Supreme-gruppen, Hereford.............. 13 Valtra, traktorer................................... 48 Vester Hæsinge Slagterforretning...... 11 Vitfoss................................................. 38 Åland Polled Hereford.......................... 8

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang


Hereford diverse

Herefordforeningen arrangerer tur til 16th World Hereford Conference 2012 i Canada Afrejse fra Danmark onsdag den 11. juli med hjemkomst torsdag den 26. juli 2012 Foreløbigt program: Torsdag den 12. juli ankommer til Calgary Fredag den 13. juli WHC Conference Lørdag den 14. juli WHC Conference Søndag den 15. juli Fridag – en dag på egen hånd Mandag den 16. juli Junior Hereford Show Tirsdag den 17. juli World Hereford Cattle Show Onsdag den 18. juli Besætningsbesøg afsluttende med barbeque

Eftertur 19. – 24. juli i Saskatchewan/Manitoba/ Ontario Torsdag den 19. juli Rejse med bus fra Calgary til Temple Gardens Mineral Spa Resort

Fredag den 20. juli Besøge ”Royal Canadian Mounted Police Heritage Centre”, Regina • Besætningsbesøg hos Crittenden Bros. Polled Herefords, Imperial Lørdag den 21. juli Køre til Brandon, Manitoba • Besætningsbesøg, RSK Polled Hereford, Brandon Søndag den 22. juli Besøge Agriculture and Agri Food Canada Research Centre, Brandon • Køre til Winnipeq, Manitoba, og derefter flyve til Toronto, Ontario Mandag den 23. juli Besøge Orangeville Agricultural Society Facilities, Orangeville, Toronto

Tirsdag den 24. juli Tur til Niagara Falls, Ontario • Hjemrejse fra Toronto, Ontario. Dette er programmet for Herefordforeningens officielle Hereford-tur til WHC 2012. Prisen for turen kender vi først omkring nytår. Rejsen bliver arrangeret i samarbejde med et dansk rejsebureau. Der kan forekomme ændringer af rejseprogrammet. Du kan på egen hånd deltage i for-turen i dagene 8.-12. juli. Rejsebureauet også kan være behjælpeligt med at arrangere denne tur. Hold øje med løbende informationer om pris, program og turen i øvrigt på hjemmesiden. 

Gert Petz

Herefordforeningen har fået ny hjemmeside Af Egon Petz, formand for Kommunikationsudvalget, e-mail: ep@roost-polled.dk

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

 Bettina Kallehauge og Ulla Sandgaard står for den fortsatte fornyelse og udvikling af hjemmesiden.   Har du spørgsmål, kommentarer eller forslag til hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte Bettina Kallehauge, e-mail: bettina@graphic-solutions.dk eller Ulla Sandgaard, e-mail: u-j@mail.dk. 

Herefordforeningens medlemmer. Det betyder, at systemet fortsat kræver en adgangskode for at kunne læse referater af møder i bestyrelse og udvalg samt for at lægge dyr på salgslisten.  Vi planlægger at oprette Facebook i det kommende år.   Den nye hjemmeside er lavet i samarbejde med Bettina Kallehauge, som har eget it-firma, Graphic Solutions.  Vi har aftalt, at Bettina varetager den del af webmasterfunktionen, der omfatter udvikling, vedligehold og udbygning af hjemmesiden.   Ulla Sandgaard varetager den resterende del af jobbet som Herefordforeningens webmaster. Det vil sige, at Ulla står for administration af hjemmesiden, og hun vil i samarbejde med foreningens redaktør og nyhedsformidler, Mogens Stendal, lægge nye informationer på hjemmesiden, samt fjerne det, der ikke længere er aktuelt.

Herefordforeningens tidligere hjemmeside var besværlig at administrere, blandt andet fordi tidligere dokumenter på hjemmesiden ikke var arkiveret logisk og konsekvent i hjemmesidens menustruktur.   Samtidig ville vi gerne have en mere moderne og livlig hjemmeside med flere billeder, der kan skiftes løbende, men også en mere overskuelig og brugervenlig hjemmeside.  Overordnet ligner den nye hjemmeside den gamle med de kendte og typiske herefordfarver samt motiver med Hereford. Indgang til hjemmesiden er som før, hvor vi på den første side har en oversigt over de seneste nyheder, hvorfra brugeren af hjemmesiden hurtigt kommer videre til selve teksten i nyhederne. Fra den første side kan brugeren også hurtigt komme videre til andre sider, hvor man ønsker oplysninger fra. Der er også som hidtil nogle sider, som er forbeholdt

Praktisk Webmaster, Teknisk Webmaster, Ulla Sandgaard Bettina Kallehauge

5


Hereford diverse

Leverikter er et dyrt bekendtskab Af Kirstein Munk Simonsen, formand for Avlsudvalget, e-mail: kirstein@simonsen.mail.dk Mine erfaringer med leverikter startede i 1997, efter at vi overtog en gård med malkekvæg. Vi ansatte den daværende fodermester på gården til at passe og have ansvar for SDM-kreaturerne og de Hereford, vi flyttede hen på gården.

Å-vand på engen gav syge kvier Om sommeren sagde fodermesteren til mig, at jeg skulle ringe til amtet for at få skåret grøden i åen, der var ved at løbe over sine bredder. Hvis vandet kom ind på engen, ville kvierne blive syge, sagde han. Og det skulle hurtigt vise sig, at han vidste, hvad han talte om.  Men der var i 1995 kommet et nyt regulativ med anderledes pasning af vandløb, så amtet gjorde ikke noget ved det. I perioder kunne 50 procent af de 13 hektar være oversvømmet.   Da kvierne i efteråret 1998 begyndte at kælve, blev nogle af dem syge. Det startede cirka 14 dage efter kælvning. Efter flere dyrlægebesøg kunne der fortsat ikke stilles en diagnose. Vi valgte at aflive nogle af de unge køer, da vi kunne se, de havde store smerter. Da dyrlægen aflivede den tredje, spurgte han, om jeg vil have den obduceret. Det blev den. Galdeblæren var helt opspilet, og leveren var fuld af ikter. Vi kontaktede slagteriet, som oplyste, at de seneste 22 slagtede hundyr fra vores besætning alle havde leverikter.

Behandling kræver dispensation Vi søgte Fødevaredirektorat om dispensation til at anvende præparatet Fasinex – og fik tilladelsen. Vi behandlede samtlige ungdyr i de følgende år, når vi tog kvier hjem fra engen. Og det hjalp.   I 2003 satte vi malkekvægsbesætningen ud, så vi kun havde Hereford tilbage. Men vi slagtede stadig SDM-opdræt og fik dispensation til at bruge Fasinex, da slagtede dyr stadig havde ikter.   I efteråret 2007 var der to tyrekalve med temperatur omkring 40 grader C. De havde ingen appetit og fik i første omgang penicillin i fem dage og blev behandlet 14 dage senere – uden at de blev bedre. Dyrlægen tog en blodprøve, som viste, at dyrene havde en betændelse. De blev behandlet med et præparat, som afhjalp problemet.

6

Vi havde nu behandlet alle dyr i seks år og kunne ikke længere få dispensation til at anvende Fasinex, da der i 2007 ikke blevet slagtet dyr med leverikter.  Mellem jul og nytår 2008 blev to ¾ års kalve syge og ville ikke æde. En dyrlægebehandling med penicillin hjalp ikke, men en behandling med Valbasen fik dem i gang igen.   I 2010 blev tre køer noget tynde efter kælvning, og deres kalve (kvier) voksede ikke i samme tempo som de øvrige kalve. Ved 200 dage var kalvene 70 til 90 kg mindre end de øvrige. To af køerne var de kalve, der havde været syge i julen 2008.   De tre kalve blev taget på stald i januar 2011 og skulle fedes op. De ville ikke æde kraftfoder eller korn, og i perioder skar de tænder, og når de gik, satte de bagbenene frem under sig. Kvierne er nu slagtet, og slagteriet har oplyst, at deres lever var ødelagt af leverikter. I de fire måneder, kvierne har været på stald, har de ingen tilvækst haft.

Fortsat dispensation? I sommeren 2011 har vi søgt om lov til at bruge Fasinex til samtlige dyr. Vores foderforbrug er i vinterperioden de seneste to år steget med cirka 30 procent, og samtlige dyr har set ringere ud end normalt.   Leverikter er et ganske dyrt bekendtskab. Og jeg har det rigtig dårligt med, at mine dyr går rundt og har det skidt. Jeg kan jo se, at de lider.   Alle burde lade være med at afgræsse vådområder, hvis de ikke har eller kan få dispensation til at behandle dyrene mod leverikter, når de bliver taget hjem om efteråret.  Man kan undersøge mange gødningsprøver uden at finde æg, men ikterne vender jo tilbage. Dertil kommer, at det er dyrt at have dyrlæge så tit. Derfor mener jeg, at alle der afgræsser vådområder, burde man have dispensation til at behandle dyrene med Fasinex.

Efterskrift: Mine dyr har fortsat ikter Da vi sidst i august 2011 tog tyrekalvene hjem fra græs, havde tre af dem lidt diarre og pelsen strittede. Dyrlægen konstaterede svagt forhøjet temperatur, men fandt ingen direkte årsag til problemet.

En gødningsprøve viste et ikteæg, og dyrlægen anbefalede behandling med Fasinex med det samme. De tre hårdest medtagne kalve blev behandlet dagen efter, og så kunne jeg tage på nogle dages ferie.  Vel hjemme fra ferien kunne jeg konstatere, at alle tre kalve igen havde normal temperatur. De var tørre bagi, altså ingen diarre. Efterfølgende blev de øvrige kalve og etårs kvierne behandlet med Fasinex.   Jeg har netop igen fået dispensation til at behandle med Fasinex på grund af ikter i køer, jeg har leveret til slagteriet. 

! Leverikter standser tilvæksten og ødelægger leveren. De inficerede dyr lider. Hvis man ikke kan få dispensation til at behandle dyrene, bør man stoppe med at afgræsse vådområder

! Medlemsoversigt 2012 Næste medlemsoversigt kommer sammen med første nummer af Herefordbladet 2012, det vil sige 1. april. Vi vil udbygge oplysningerne om dig i oversigten med: 1. 2. 3. 4.

Besætningsnavn CHR-nummer Mobil-telefonnummer Adresse på eventuel hjemmeside.

Send disse fire oplysninger – sammen med navnet på din lokale klub – til Mogens Stendal på en e-mail: sasso@post5.tele.dk

! Løbeperiode til RYK Har du indberettet ”løbeperiode” for alle køer og kvier, som din tyr har betjent i sommer? – Så får 2012-kalvene også en officiel far.

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang


Hereford diverse

Leverikter

– et vedvarende problem på fugtige arealer Af Kvægdyrlæge Anders Bundgaard Voss, Dyrlægerne Himmerland, Kvæg, e-mail: kvaeg@kvaeghim.dk Leverikten er en parasit, der i sit voksne stadie lever i galdegangene i leveren hos køer og får. Voksne stadier har en størrelse op til 1,5 cm, og kan ved voldsomme angreb påvirke værtsdyrets trivsel. Fra deres placering i galdegangene udskiller ikten sine æg i store mængder, de afgår med gødningen, hvorefter den videre udvikling til infektivt larvestadium finder sted. For at dette kan ske, skal larven gennemgå udvikling i en mellemvært, pytsneglen.

Leveriktens livscyklus De voksne ikter lever i mellemværtens galdegange, hvor de udskiller store mængder æg. Når æggene afgår med gødningen, klækkes de inden for cirka to uger. Det første larvestadium skal finde mellemværten inden et par døgn, ellers dør det. I pytsneglen gennemgår larven flere udviklingsstadier og opformering til op til flere tusinde infektive larvestadier, der trænger ud af sneglen og søger mod græsstråene, hvor de indkapsles og er sikret mod udtørring. Ved temperaturer på 12 – 14 grader C og en luftfugtighed over 70 procent, er de i stand til at overleve i seks måneder, nogle få op til 10 måneder. Når slutværten, kvæg eller får, æder græsset, optager den samtidig larverne. Kapslen opløses i vommen, larven trænger igennem tarmen og søger gennem bughulen til leveren, hvor den borer sig ind i levervævet, som den ernærer sig af. Efter fem til seks uger i levervævet søger larven til galdegangene, hvor den udvikler sig til en voksen leverikte. Fra larven optages af slutværten, til udskillelse af æg finder sted, går der otte til 12 uger. Leveriktens samlede livscyklus varer to til tre måneder. Udvikling finder ikke sted ved temperaturer under 10 grader C.

Symptomer hos slutværten Ved voldsomt ikteangreb kan der opstå udbredt destruktion af levervæv, men da leveren har stor overkapacitet, er symptomerne ofte begrænsede. Infektionen har næsten altid kronisk karakter. Vægttab er almindeligt, herefter kommer anæmi (blodmangel), ødemer og afmagring. Det er angiveligt beskrevet i en tysk undersøgelse, at der er sammenhæng mellem ikteforekomst og fotosensibilisering, hvor de upigmenterede dele af huden får udbredte sårdannelser, når dyret udsættes for sollys.

Betydning Omkring 1970 var forekomsten af leverikter i Danmark helt op 20 procent hos slagtede dyr, fulgt af en lang periode, hvor der har været meget lav påvisning

af infektion. I slutningen af 90’erne øgedes påvisningen. Slagtefund af leverikter hos kødkvægsracer øgedes fra 2001 til 2003 fra 3,3 til 8,2 procent, samme niveau som seneste kendte opgørelse fra 2007 (Henrik Martin 2008).   Årsagen til reintroduktionen kan der kun gisnes om, men vandmiljøplanerne og den ændring i grødeskæringsstrategien i vandløbene, de har medført, har resulteret i hyppigere oversvømmelse af lavtliggende engarealer og dermed bedre levebetingelser for pytsneglen.   Samlet set påvirkes altså under 10 procent af dyrene med fra ingen påviselige tegn til stærk afmagring og nedsat tilvækst. De varierende smittepres fra mark til mark gør, at enkelte besætninger kan blive ramt økonomisk endog meget hårdt.

Mellemværten Risikoen for at dyrene bliver smittet er afhængig af pytsneglens tilstedeværelse. Pytsneglens levesteder er lavtliggende og fugtige områder. Arealer, der ofte oversvømmes af åer, grøfter og andre ferskvandsløb, er foretrukne. Områder med sur jord i moser og områder, der oversvømmes af saltvand, samt højtliggende tørre arealer, er ikke egnede levesteder.

Fortsættes på næste side Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

7


Hereford diverse

Fortsat  Behandlingsmuligheder Der er registreret ét præparat på markedet med effekt på voksne ikter. Behandling ved bekræftet smitte er derfor mest effektiv i perioden fra nytår til udbinding, idet der ikke sker larveudvikling ved de lave temperaturer i vinterperioden.

Ved massiv smitte i græsningssæsonen har behandling med to til tre ugers mellemrum vist sig effektiv. Der findes et præparat, der dræber både voksne og larvestadier. Dette præparat markedsføres ikke i Danmark og kræver særtilladelse fra Lægemiddelstyrelsen i hvert enkelt tilfælde.   Strategisk afgræsning er ikke en mulighed, da kødkvæg ofte bruges til

afgræsning af marginale jorde. Smitten kan søges begrænset ved at hegne vandhuller og fugtige områder af, hvor det er muligt. Kilder Landsbladet KVÆG, juni 2005, “The Cattle Site, University of Reading” ”Leverikter kan give skjult produktionstab”, Dyrlæge Henrik Martin, VFL, marts 2008 Parasitforedrag, OrionPharma Animalhealth. 

Nye medlemmer Herefordforeningen byder disse nye medlemmer hjertelig velkommen i hereford-familien. Vi håber, de nye medlemmer vil befinde sig godt i Herefordforeningen og i den regionale klub, den enkelte hører til. Velkommen! Claus Hansen, Arresøvej 6,3310 Ølsted Torben Dam Hansen, Langagervej 36, Farendløse, 4100 Ringsted Erik jul Jensen, Krosebjergvej 73, 5491 Blommenslyst Klaus Brems, Ny Vestergade 74, 5672 Broby Jes Ove Rasmussen, Ravnhøjvej 4, Bovrup 6200, Aabenraa Henning Jørgensen, Bandsbyvej 44, 6950 Ringkøbing Kristian Tinggaard, Igssøvej 50, 7850 Stoholm Heine Slyk Søe, Grågardevej 16, 8620 Kjellerup Anders Friis Rodenberg, Uthvej 27, 8700 Horsens Oluf Mikkelsen, Koustedvej 24 A, 8990 Fårup Hans Thomsen, Rugholmen 33, 9352 Dybvad

Hereford Ungdom Henrik Ingerslev Falk, Slørhatten 40, 5220 Odense SØ Camilla Brandt, Søbovej 3, 5683 Hårby

En god familie

Åland 1 Carla efter Slyks 1 Agro med sine to dejlige døtre, Åland 1 Evita efter Romany 1 Captain R22 C1 (Supreme og Grand Champion Landsskuet 2010), og Åland 1 Frejta efer RMR 1 Pioner

TYREKALVE FRA FORÅRET 2010 TIL SALG Åland Polled Hereford v/Ib Østergaard Ravn, Mølgaard, Asbovej 16, 6600 Vejen Tlf. 7536 8005/4011 7005 – E-mail: ibsa@profibermail.dk

8

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang


Mennesker bag og omkring Hereford

Åben Stald – Hereford Af Mogens Stendal, redaktør, e-mail: sasso@post5.tele.dk

Det kræver en stor indsats fra mange at stable Herefordforeningen og herefordavlere et vellykket Åben Stald-arrangement på benene er meget bevidste om at markedsføre racen – Hereford. Med over 20 forskel lige kødkvægsracer i Danmark er der stor konkurrence om kundernes = kommende avleres gunst. Derfor skal den enkelte race gøre alt for at gøre positivt opmærksom på sig selv. Det er vi gode til i Hereford!   Dyrskuerne er et rigtig godt sted at møde kunder. Men der er også mange, der gerne vil møde dyrene på deres egen hjemmebane – ude i besætningerne. Her har vi haft to årlige muligheder, nemlig når Dansk Kødkvæg arrangerer Kødkvægets Dag, som normalt holdes i forsommeren, og så Herefordforeningens Åben Stald, som vi har afviklet i eftersommeren.  Ved Kødkvægets Dag har målgruppen været forbrugerne, mens Åben Stald-arrangementet har haft fokus på nye og allerede etablerede avlere.  Vi har netop afviklet Åben Stald med mulighed for et besætningsbesøg i hver det seneste Åben Stald-arrangement og af de seks regionale klubber. Generelt besluttet indtil videre at bruge kræfterne har der været et ret pænt besøg, men på ét årligt arrangement. Tidsmæssigt der har også været eksempler på lidt bliver det på samme dag som Dansk skuffende besøgstal. Årsagerne kan Kødkvægs Kødkvægets Dag i forsomvære flere, men der er naturligvis bemeren. En af fordelene er, at fællesskahov for en målrettet annoncering – ikke bet markedsfører dagen i medierne, og mindst i de lokale medier. Men alle stepå den måde kan vi i vores egen marf Mogens Stendal, redaktør, e-mail: sasso@post5.tele.dk der har den lokale klubbestyrelse lagt kedsføring af arrangementerne få ”mere sig i selen og været til stede i den påfor pengene”. Herefordforeningen og herefordavlere gældende besætning med relevante pr- er meget   Næste bevidste Kødkvægetsom Dagatog Åbent materialer helt klar tilMed at infor12. maj 2012.  lørdag den markedsføre racenog–været Hereford. over Hus 20 bliver forskellige kødkvægsracer i mere og svare på spørgsmål. Danmark er der stor konkurrence om kundernes = kommende avleres  Herefordforeningens bestyrelse og unst. Derfor skal den enkelte gøre alt for at gøre positivt Kommunikationsudvalg har race evalueret

Åben Stald – Hereford

pmærksom på sig selv. Det er vi gode til i Hereford! E-mail fra Norge til sønderjysk gårdbutik

! Dyrskuerne er et rigtig godt sted at møde kunder. Men der er også mange, der gerne vil møde Til dere på Elmegården! E-mail fra Norge–tilude sønderjysk gårdbutik yrene på deres egen hjemmebane i besætningerne. Her har vi haft to årlige muligheder, Den 1. august 2011 kom der en e-mail til herefordgårdbutikken Elmegården ved Sommersted i Klub Syds Jeg vil bare sende en stor og hjertelig takk fori det vidunderlige kjøttet – og område. ostene emlig når Dansk Kødkvæg arrangerer Kødkvægets Dag, som normalt holdes forsommeren, og– vi fikk kjøpt hos dere den 25. juli. Jeg var sammen med min bror, Kaj Ross Hansen, og Sådan stod der i e-mailen: butikken var egentlig stengt, men vi fikk lov å komme inn likevel. Noe, vi var veldig å Herefordforeningens Åben Stald, som vi har afviklet i eftersommeren. Den 1. august 2011 kom der en e-mail til herefordgårdbutikken Elmegården ved Sommersted i Klub Syds område. Sådan stod der i e-mailen:

Til dere på Elmegården! takknemlige for. Jeg vil bare sende en stor og hjertelig takk for det vidunderlige kjøttet – og ostene – vi fikk kjøpt hos dere den 25. ed Kødkvægets Dag harjuli. målgruppen været forbrugerne, Åben Stald-arrangementet har Enmens avog sønnerne mine, var som er bosat i Thailand, også vi med, og lov vi eråenige om, at inn de Jeg var sammen med min bror, Kaj Ross Hansen, butikken egentlig stengt,varmen fikk komme produkterne, vi fikk med oss fra Elmegården, er moe av det beste, vi har smakt. Og vi likevel. Noe, vi var veldig takknemlige for. aft fokus på nye og allerede etablerede avlere. værtmed, på mange steder”!! En av sønnerne mine, som er bosat i Thailand, varhar også og såkalt vi er ”fine enige om, at de produkterne, vi fikk med oss fra Elmegården, er moe av det beste, vi har smakt.SåOg vi har vært på mange såkalt ”fine steder”!! hermed igjen – – TUSEN TAKK. i har netop afviklet Åben Så Stald hermedmed igjen –mulighed – TUSEN TAKK.for et besætningsbesøg i hver af de seks regionale Beste hilsen

Beste hilsen lubber. Generelt har der været et ret pænt besøg, men der har også været eksempler på lidt Else Hansen Trommestad Else Hansen Trommestad Arendal, Norge kuffende besøgstal. Årsagerne kan være flere, men der er naturligvis behov for en målrettet Arendal, Norge nnoncering – ikke mindst i de lokale medier. Men alle steder har den lokale klubbestyrelse lagt sig selen og været til stede i den pågældende besætning med relevante pr-materialer og været helt lar til at informere og svare på spørgsmål.

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

Herefordforeningens bestyrelse og Kommunikationsudvalg har evalueret det seneste Åben Staldrrangement og besluttet indtil videre at bruge kræfterne på ét årligt arrangement. Tidsmæssigt

9


Mennesker bag og omkring Hereford

Åben Stald og 30 år med Hereford

S

Af Lone Møjbæk, lokalredaktør i Klub Nord, e-mail: lone_carsten 4443@msn.com I dag består besætningen af 22 dyr, syv køer, kalve, kvier og to tyre. Når de skal vælge tyr til inseminering eller som foldtyr, er det vigtigt, at den er kødfuld, størrelsen er mindre vigtig. Siden 1992 er der blevet brugt forskelligt sæd efter hornet tyre blandt andet. Focus, KB Summit, Don Robin, Generator og Imperial. Ove fik en tyr efter Generator, L Glomsdal Gajus, den brugte han indtil den var fire år, hvor den blev solgt til Kirstein Munk Simonsen, som havde den i mange år. Tyren var stor og flot og blev vældig kendt i det Nordjyske. Fra 2000 begyndte Inger & Ove at bruge sæd efter pollede tyre. Ove mente, at der nu fandtes pollede dyr, som passede til hans mål for Hereford. Der kan blandt andet nævnes Roost 1 Litauen, RMR 1 Pilot og senest har han brugt sæd af Star Tohon 25M ET, Elmlodge Way Cool 88W og CCR Stamina 199S, alle tre købt hos Moeskær Hereford. På grund af svigtende helbred har Inger & Ove i nogle år brugt foldtyr, blandt andet Voklev Ugor, og i 2009 købte parret Præstebro Damian ET sammen med Kirstein Munk Simonsen. Tyren har vundet mange førstepladser og ærespræmier på forskellige skuer.  Jorden til gården er lagt ud i græs. Græsset bliver fornyet efter behov. Der bliver lavet ensilage og hø, mens halm bliver købt. Tyrekalvene får kraftfoder efter ædelyst. Derudover får de ensilage, halm og eventuelt lidt hø. Køer og

Carsten og jeg ankom til L Glomsdal Hereford, lidt før klokken 10. De første gæster var allerede kommet. Ove Engbjerg tog imod.   Gården er flot beliggende oppe på en bakke med en storslået udsigt til Vesterhavet og ud til markerne, hvor dyrene går i læ af læhegnet. Der kan være meget blæsende med den beliggenhed. Inger & Ove har valgt, at lukke dyrene over på marken, som vender op mod gårdspladsen. Det gør det nemmere for gæsterne, at se dyrene. Dyrene er delt op i to flokke, der er slagtedyrene og en nyindkøbt tyrekalv fra Norup Hereford. Far til kalven er Moeskær Player. I den anden flok går køerne med kalve, løbekvier og foldtyren L Glomsdal Ferdinand efter Vokslev Ciller. Ferdinand fik 23 point og ærespræmie på Hjørring Dyrskue i år. Derudover går der et par kvier i stalden og en ko med kalv.   Der kommer flere gæster, Inger er der også for at tage imod sammen med datter Mette. De byder på kaffe og hjemmebag i gårdens havehus. Havehuset vender sådan, at man kan sidde og nyde synet af dyrene i al slags vejr. Der kom 35 gæster i løbet af dagen.

! Klub Nord: L Glomsdal Hereford •

Inger & Ove Engbjerg, Snevrevej 15, 9850 Hirtshals • Herefordavlere siden 1981 – 30 år • 7 køer, i alt 22 Hereford • Cirka 35 besøgende • Avlstyre: L.Glomsdal Ferdinand og Norup 1 Goliat, S-indeks 107

kvier får ensilage, halm og mineraler. Hus til dyrene er den gamle minkhal, den har de selv indrettet. Ove siger altid: Man kan komme langt med paller og snore. Huset fungerer fint, dyrene har to indgange, som bliver brugt hele året rundt. Dermed bruges huset også som kalveskjul, hvilket de har god erfaring med – kalvene bliver bedre. En del af foderet kan være inde i huset, så det er nemt, når det skal bruges. De har investeret i frostsikkert vandkar, og kraftfoder kan fås i løs vægt og bliver blæst op i en ældre kornvogn.   På spørgsmålet: Hvordan er den optimale hereford? svarer Ove: Koen skal få en kalv hvert år, hun skal nogenlunde holde huldet i løbet af vinteren, have nok mælk til kalven, indtil de kommer på græs og være i god foderstand efter sommeren. Tyrekalvene skal veje 600 kg, når de fylder et år.   Dyrene afsættes mest til levebrug, slagtedyr sendes til Danish Crown. Ove & Inger deltager i dyrskuer i Hjørring, Års (Kimbrerskuet), Hobro samt Landsskuet og Agomek i Herning. I 2010 fejrede de 25 års jubilæum på Hjørring dyrskue. Til skuerne får de hjælp af datteren Mette, som er deres showmaster. Mette er rigtig dygtig til at præsentere dyrene, hun deltager ofte i mønstringskonkurrencer.   Der bliver også tid til bestyrelsesarbejde i Klub Nordjylland. Ove har i mange år siddet i bestyrelsen, enten som formand eller næstformand.   Det var en god dag til Åben Stald. Mange tak til Inger & Ove for deres gæstfrihed. 

30 år med Hereford

!

Inger & Ove købte deres første herefordko i juli måned 1981. Den blev stambogsført i september måned. Det var en hornet Hereford med kviekalv ved siden og ikælvet igen, så der var noget at bygge videre på. Hvorfor valgte I hereford? Dertil svarer Ove: De var de pæneste, og så havde vi hørt, at de havde let ved at kælve. Inger & Ove havde været på Hjørring Dyrskue, for at se de forskellige racer.

10

Ove Engbjerg

Engbjerg-datter, Mette, viser, at mønstring er mange ting…

Koen skal få en kalv hvert år, hun skal nogenlunde holde huldet i løbet af vinteren, have nok mælk til kalven, indtil de kommer på græs og være i god foderstand efter sommeren. Tyrekalvene skal veje 600 kg, når de fylder et år

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

K

V 5 V f M h A p V la

G

V u k o m p


VESTER HÆSINGE SLAGTERFORRETNING Mennesker bag og omkring Hereford

K d med holdning! Kø Vester Hæsinge slagterforr slagterforretning etning har i over 50 år leveret 1. klasses kødvar kødvarer til hele Fyn. Vores kunder er både private, instituationer, instituationer forretninger og gårdbutikker dbutikker. dbutikker Med et af fyns mest moderne ne slagtehuse har vi dyrevelværd i højsæde. Alt er hjemmelavet, bl.a. fra eget røgeri og pølsemageri. Vi er din sikkerhed for godt okse, kalve, lamme og svinekød

Gårdbutikker Vi slagter og pakker for gårdbutikker. dbutikker Kødet dbutikker. et udskæres og pakkes efter aftale og mærmær kes som gårdbutikken ønsker det. Kontakt kt os for evt. rammeaftale, hvis I har større mængder og få dermed mulighed for at planlægge på længer længere sigt. Med venlig hilsen Stefan Jensen

5

Bi rk e 67 evej ng k i s 2 B 37, Vester Hæ r.d rob gte Herefordbladet · November · 41. årgang a y, w2011 l s ww.vh

11


Mennesker bag og omkring Hereford

Højbo Hereford – Klub Vest Tekst og foto: Erik Siersbæk, lokalredaktør i Klub Vest, e-mail: siers@dlgtele.dk

! Klub Vest: Højbo Hereford •

Lone & Michael Alexander Knudsen, Gedhusvej 29, 7451 Sunds • 40 køer, Hereford • 32 hektar + 10 hektar forpagtet • Cirka 40 besøgende • Slagtedyr til Danish Crown, gens. klassificering 7,7 • Nuværende avlstyr: Slyk’s 1 Derby, S-indeks 112

græs, majs og roer). Visionen er en bedre økonomi i kvægholdet.  Michael er uddannet driftsleder fra Bygholm Landbrugsskole og har arbejdet som fodermester i flere store malkebesætninger. Man får også et klart indtryk af, at ejendommen drives professionelt, blandt andet bliver der hvert år taget analyser af alt grovfoder, og foderplanen bliver hvert år ajourført af en konsulent.  Michael lægger stor vægt på besætningskåringen, og han har i de senere år kunnet konstatere en mærkbar fremgang i resultaterne. Alle kalve vejes naturligvis ved fødsel, 200 dage og 365 dage.   Slagtedyrene leveres til Danish Crown og da kælvningerne er spredt over året, er priserne fornuftige. Klassificeringerne på ungtyrene ligger på 7,7 i gennemsnit. Selvom det er over racegennemsnittet er Michael ikke helt tilfreds, og det skal der arbejdes med.   På Åben Stald-dagen havde Valtra en mindre udstilling af lækre nye maskiner, og der kom omkring 40 besøgende – de fleste herefordfolk og den faglige diskussion gik livligt. Der kom også enkelte familier fra de nærliggende byer. Der burde nok have været annonceret lokalt.   Gæsterne have en rigtig god dag – tak til besøgsværterne, Lone & Michael Alexander Knudsen. 

Højbo Hereford ligger mellem Karup og Herning – midt på det, der engang var den jyske hede. Nu er det meste af hedearealet opdyrket, og der avles kartofler, korn og græs til det store antal kvægbesætninger, der findes i det midtjyske. Ejendommen Højbo ejes af Michael Alexander Knudsen og hans kone, Lone. Michael købte ejendommen i 1994, og den er på 32 hektar samt 10 hektar forpagtet.  Michael erhvervede sine første renracede Hereford i 1994 hos Moeskær Hereford og senere blev der købt enkelte hundyr og foldtyre hos blandt andet Jens Michael Jensen, Glud. Nuværende foldtyr er den individafprøvede Slyk’s 1 Derby, født i februar 2008 og købt hos Knud Erichsen, Sdr. Ydby. Besætningen består i øvrigt af 40 køer og kælvekvier + opdræt. De besøgende kunne let se, at Højbo Hereford lægger vægt på dyrevelfærd – men også på kvalitet og temperament. Store velpassede dyr og god plads både i stald og mark.  Michael byggede i 2002 en løsdriftsstald på 600 m² og sammen med den gamle stald har han over 900 m² staldareal.   Der fodres med indkøbt kraftfoder (ATR Tyskland). Michael har hidtil købt cirka 60 tons årligt, men dette skal ændres til 20 tons. Til gengæld skal der anvendes mere ensilage (markstak med

Kvierne venter på det store rykind…

Kirkebjerggård Polled Hereford – Klub Syd Af Niels Nielsen formand Kub Syd, e-mail: nin@danishagro.dk. Foto: Egon Petz Vi havde en sjælden tørvejsdag da det blev holdt Åbent Stald. Der kom 50 – 60 personer, hvor nogle måske var interesseret i at starte op med Hereford. Man kunne se den store flotte besætning på cirka 30 moderdyr + opdræt gå hjemme ved gården hele dagen. Foldtyren var inde i stalden, hvor man kunne betragte ham – en 6 årig flot tyr. Det var et flot syn.   Landbrug Syd var på gården og lavede interview med Bjarne og tog nogle billeder. Et af dem var en siddende ko, som man kunne se på forsiden af næste nummer af Landbrug Syd.   Når man havde set besætningen, kunne man gå ind og se stalden – en

12

var – og ligeglade med al postyret. Jeg kunne se, at alle besøgende havde den samme oplevelse. 

! Klub Syd: Kirkebjerggård Polled Hereford • • • • •

Else & Bjarne Møller, Lindegårdsvej 2, 6800 Varde 30 køer, Hereford 32 hektar + 10 hektar forpagtet Cirka 50 besøgende Avlstyr: Åland Alto, S-indeks 105

Sitting Cow… Foto: Egon Petz

løsdriftstald fra den tid, hvor der var malkekøer på gården. Der blev sluttet af med sandwich, øl eller vand samt kaffe og kage. Det var en stor oplevelse at se, hvor dejligt rolige, dyrene

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang


Mennesker bag og omkring Hereford

For få gæster i Klub Midt Tekst og foto: Per W. Kristensen, lokalredaktør, Klub Midt, e-mail: nedergaard.brorup@tiscali.dk ster på trods af, at der blev serveret både kaffe og rundstykker. Eftermiddagen var bedre, her blev gæsterne budt på grillede, hjemmelavede herefordpølser fra nabogårdes slagterforretning v. herefordavler Per Hjelm, som Klub Midtjylland aflagde besøg på ”Kødkvægets dag ” i maj 2010. Det lykkes at tegne et medlemskab samt én, der ville overveje det kraftigt.   Generelt havde vi håbet på flere besøg, det var én af de første solskinsdage efter en laaaaang regnvejrsperiode.

! Klub Midt: Rævebjerg Hereford • • • • • •

Maja & Henrik Toft Sørensen, Balsgårdsvej 33, 8981 Spentrup 14 køer, Hereford 80 hektar Ikke mange besøgende Slagtedyr til Ålestrup Eksportslagter

Klub Midtjylland var repræsenteret ved Flemming Andersen og Per W. Kristensen. 

Maja og Henrik bor sammen med deres tre børn på en slægtsgård, tilhørende 80 hektar, som har været i familiens eje i 70 år. Maja og Henrik overtog ejendommen i 2002. Jorden drives med traditionel planteavl og græs / helsæd til indpakning. Maja er sygeplejeske, og Henrik ejer et mindre EL-firma, hvor der bygges styretavler til industrien.   Indkørsel til ejendommen er via en flot lindeallé. Udover stuehus og maskinhus er der en nybygget løsdriftsstald fra 2006 på 380 m², hvor Henrik har sin virksomhed i den ene ende af bygningen.  Besætningen består af 14 moderdyr med opdræt. Ud af de 14 køer er 2 med stamtavle. Den ene er en Moeskær Blazer 1088-ko, købt hos Skovslund Polled Hereford og den anden er en Allendale Shamrock-ko, købt hos Rosenkær Polled Hereford.   Alle køer kælver inden udbinding i maj. Kalvene bliver fra start tilbudt valset korn samt Kalve T.   Tyrekalvene samt de kviekalve, der ikke skal indgå i besætningen, bliver slagtet hos Ålestrup Eksportslagteri. Foderet til køerne består af helsæd (wrap), halm og mineraler.

Køer og kalve i god foderstand

Formiddagen bød ikke på mange gæ-

SÆD SÆLGES - SUPREME CÆSAR ET

Datter af Supreme Cæsar ET, Bondes 1 Betsy, f. 22.3.2010 Kalvechampion og Grand Champion, Agromek 2010

SUPREME CÆSAR ET,

født d. 3.2.2007

FØDSELSVÆGT: 47, 200 DAGES VÆGT: 361, 365 DAGES VÆGT: 569 S-indeks 121. Fødselsindeks 120 (65%) Kåring 8.4.2010: helhed 83 REMITALL OLYMPIAN ET 262

Far

REMITALL PATRIOT ET 13P REMITALL GINGER 23G RSM STOCKMASTER 512

Mor

REMITALL afstamning

REMITALL SALLY ET 161H REMITALL SALLY ’S LASS ET 120

PRIS PR. STRÅ 300 KR - 10 STRÅ 2.500 KR

velegnet til kvier Afkoms resultater: Fødselsforløb let, uden hjælp Fødselsvægt, gennemsnit

kvier køer kvier tyre

84,9 % 93,6 % 41 kg 42 kg

Søn af Supreme Cæsar ET, Roost 1 Ferdinand, afprøvet på Ålestrup, årsvægt 651 kg, daglig tilvækst 1979 g

Roost Polled Hereford

Bonde Hereford

Ulla og Aage Bonde Egon & Edel Petz Aldumvej 56, 8722 Hedensted Smedegade 35, Roost , 6535 Branderup Tlf. 75 65 20 43 Tlf. 74 83 53 77 E-mail: bondehereford@mail.dk E-mail: ep@roost-polled.dk www.roost-polled.dk Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

Bedste tyr, Åbenrå 2009 Søndergård Polled Hereford Jørgen Thuesen & Ulla Sandgaard Oensvej 41, Hatting, 8700 Horsens Tlf. 75 65 32 04 E-mail: u-j@mail.dk

13


Mennesker bag og omkring Hereford

Klub Fyn: Ingerslevs Hereford Af Lene Sønderby Pedersen, pædagog og medlem af Klub Fyn, e-mail: larslene@hotmail.dk Lørdag den 10. september 2011 havde Ingerslevs Hereford, Søbovej 3, 5683 Hårby, ligesom andre besætninger landet over, åbnet dørene op til Åben Stald. Michael Ingerslev er en flittig udstiller af sine flotte hereforddyr. Han har før været vært ved Klub Fyn- arrangementer, men det er første gang han åbner dørene for udefra kommende gæster og byder dem velkommen på sin ejendom. Året i år er noget speciel for Ingerslevs Hereford, for det er nemlig Michaels 10 års jubilæumsår.   Det hele startede med et enkelt dyr for 10 år siden, og siden er besætningen steget til tre køer med afkom. Avlsarbejdet er i top, og Michael arbejder hele tiden på at udvikle sine dyr. Derfor bliver overskudsdyrene slagtet og solgt i Gårdbutikken Trekløver, hvor Michael er den ene del af trekløveren sammen med sin mor, Aase Ingerslev, der ejer B.I. Hereford sammen med Keld Balle.  Vejrguderne havde valgt at vise sig fra den gode side, det blev kun til lidt smudsregn tidligt på dagen. Ellers holdt det tørvejr, og solen kiggede endda også forbi.  Michael og kæresten Camilla havde gjort deres for, at dagen skulle tage sig godt ud, der var opstillet telte og sørget

for hyggekroge, hvor gæsterne kunne nyde kaffe og kage – naturligvis med udsigten over marken med græssende dyr.   Samtidig havde de inviteret forskellige lokale småbutikker, som hver især havde en stand med smagsprøver og salgsvarer: • Gårdbutikken Trekløver havde en stand med salg af kød, samt smagsprøver på forskellige typer pølser • Gundestrup Mejeri og Bryghus havde taget forskellige oste med, samt et lille udvalg af deres øl • Eskelund Biavl havde et stort udvalg af forskellige slags honning. Udstillerne havde, efter eget udsagn, en dejlig dag i rolige fynske omgivelser og fortalte, at ikke mindst salget fra boderne havde gået bedre end forventet.   Hereford Klub Fyn havde sat PR-stand op, så folk kunne kigge på information omkring racen og Herefordforeningen. Medlemmer af klubben stod klar til at besvare spørgsmål og havde også tændt op i grillen, så gæsterne havde mulighed for at købe pølser med brød.   Antallet af besøgende var over alt forventning, 83 voksne og 19 børn. Naturligvis talte en del familie og lokale, men der kom også mange nye mennesker, som viste stor interesse for dyrene og de opstillede stande.

En stor tak til Michael og Camilla for et flot arrangement – en dejlig og hyggelig dag i skønne omgivelser. Vi ønsker endnu engang Michael tillykke med 10 års jubilæet.  Der var stor søgning hele dagen til Åben Stald på Fyn – på udstillings­ standen og i marken 

Klub Fyn: Ingerslevs Hereford

!

• Michael Ingerslev, Søbovej 3, 5683 Hårby • Formand for Hereford Ungdom • Besætning etableret 2001 • 3 køer, Hereford • Med i gårdbutikken Trekløver • Cirka 100 besøgende.

L.Glomsdal - Vokslev Afkom og drægtige hundyr efter Præstebro Damian E.T. sælges Damians resultater 2010 Kåret: 87-89-84-89 Senior Champion Herning Bedste Hereford Tyr Hjørring Bedste Hereford Tyr Års Kalv på Ålestrup: tilv. 2054g dgl. Alle kalve født let u/hjælp

Inger & Ove Engbjerg Snevrevej 15 9850 Hirtshals 14

Tlf. 9897 1338 Mob: 2167 7638

K.& K. Munk Simonsen Teglageren 63 9240 Nibe Tlf. 9835 1761 ·Mob: 20422011 1761 Herefordbladet November · 41. årgang


PEKTINFODER

Mennesker bag og omkring Hereford

Nu er pektinfoder så billigt, så selv dine køer og grise har råd til at spise det...

og du skal bare ringe, så kommer vi med et læs så hurtigt som muligt! - Ring til Niels K. Seidenfaden tlf. 56 52 20 20 fax 56 52 24 24 - mellem kl. 07.00 og 10.00. Biltelefon hele dagen 40 43 25 47 CP Kelco ApS DK-4623 Lille Skensved, Danmark Telefon 56 16 56 16, Telefax 56 16 94 46

Pektin er et naturprodukt, der produceres på basis af citrusfrugter. Råvaren til pektinfremstilling er nemlig de skaller, som bliver tilbage, efter saften er presset ud af frugterne. Utallige forsøg har bevist, at foderværdien i pektinfoder er fuldt på Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang højde med - og ofte bedre - end andre grovfodertyper, grundet den gode holdbarhed. 15


Mennesker bag og omkring Hereford

Åben stald i konkurrence med Kødkvægsskue Af Anders Mortensen, lokalredaktør, Klub Øst, anders@woodland.dk Som altid, når Gitte & Jørn Lauersen påtager sig i en opgave, bliver alle sejl sat til, og også denne dag var gården trimmet, og kagedåserne fyldte med alskens godter. Vejret var blandet, tenderende til det kølige, men dog tørvejr.   GMH blev etableret i 1989, og der er forskellige avlslinjer i den 40 dyr store besætning. Nogle af de ældste gener kommer fra Saxe i Græsted, og fra Einar Hjortkær – Guldhøj Hereford. Inden for de sidste par år er der desuden tilkommet et par hundyr fra Præstebro Hereford på Fyn. GMH har i mange år benyttet en Remitall Guideline søn fra Moeskær Polled Hereford. I 2010 ankom den nye avlstyr MH Frai 1, som er efter Wilgor SQD 55K Big Northern.   Jørn Laursen prioriterer funktionelle dyr særdeles højt – de skal være produktive af medium størrelse med høj mælkeydelse og gode moderegenskaber. Høje fødselsvægte eller besværlige fødsler er ikke accepteret hos GMH, Hereford skal være en nem race at omgås.  Om sommeren går dyrene på ni hektar græsningsarealer ved Kuglebjerg og tre hektar ved Munke Bjergby. De 14 hektar jord af særdeles god kvalitet omkring selve ejendommen benyttes til frøavl – hvidkløver, krysantemum og diverse blomsterfrø.

  I dagens anledning var cirka 15 dyr hjemme for at tage sig godt ud til gæsterne. Desværre lå Åbent Stald på samme dag som høstmarkedet i Andelslandsbyen i Holbæk, som altid trækker mange tilskuere.   På trods af Gitte & Jørn’s store forberedelser kom der kun 25-30 personer for at se den smukke besætning. Gæsterne blev i vanlig Gitte stil beværtet med alverdens hjemmebag og kaffe, som blev serveret i den nye lade på 350 m2. Her gik snakken, og Jørn delte ud af sine mange års erfaring med Hereford. Blandt gæsterne var byfolk fra Slagelse, andre herefordfolk, naboer samt et par potentielle nye herefordejere.   Jørn fodrer primært med wrap, som produceres på græsarealer hos naboerne. Derudover benyttes eget korn og lidt pektin i efteråret. På årsbasis sælges 6-8 dyr til levebrug, og det samme antal kvier går til græsningsforeninger. Der indkøbes nogle få kvier hvert år, og der sælges hvert år et par ungdyr til privat slagtning og et par ældre dyr slagtes hos Danish Crown.   GMH har udstillet på Roskilde Dyrskue hvert år siden 1989, og Gitte & Jørn har via deres engagement og positive indstilling været et naturligt samlingspunkt

for mange med interesse for Hereford. Gitte’s kager er et ”must” på Roskilde Dyrskue, og Jørn har altid været en del af aktiviteterne på dyrskuerne i Roskilde og Holbæk. Jørn Laursen har været lokal klubformand i 16 år i perioden fra 1993.   I Jørn Laursens optik stod forberedelserne ikke mål med udbyttet på dagen. Jørn efterlyser bedre planlægning og support fra både Herefordforeningen og den lokale afdeling, for at få et større udbytte af de store anstrengelser.   De fremmødte fik også mulighed for at se nærmere på en ny Valtra traktor til ca. ½ mio. kroner, som venligst var udstillet af Rasmus Degn i Løve.   Gården på Næsbyskovvej blev overtaget i efteråret 2007, efter 16 år på Buskysminde. Der er siden overtagelsen lagt nyt tag på udbygningerne, rejst en ny lade på 350 m2 og en gammel svinestald er ombygget til praktisk kvægstald, hvor fodringen kan foregå udenfor; denne løsning fik mange positive ord med på vejen.   GMH havde mange erfaringer at dele ud af, og de besøgende fik både information fra Jørn og en fantastisk beværtning af Gitte. 

! Klub Øst: GMH Polled Hereford • Gitte & Jørn Laursen, Næsbyskovvej 3, Tyvelse, 4200 Slagelse • 12 køer, Hereford • 14 hektar + 12 hektar forpagtet til afgræsning • Cirka 30 besøgende • Avlstyr: MH Frai 1, S-indeks 108

16

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang


Mennesker bag og omkring Hereford

Herefordbladet 路 November 2011 路 41. 氓rgang

17


erherre.dk

ed Hereford

………… 98 35 17 61

18

....................................................... .www.vester-krogshede.dk 54. 16 1697 9788 54 28 ...krogshede@dlgtele.dk 61 Jens .61 . 54 .. .. .. .. ..Krogshede .. .. .. .. .. .www.skibstedgaard.dk .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 61 . .. .. ..14, 61 54 54 16 16 97 97 Krogshedevej 7650 Bøvlingbjerg Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 16 97 Krogshedevej 14, Krogshedevej 14, 7650 7650 Bøvlingbjerg Bøvlingbjerg krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg krogshede@dlgtele.dk krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk www.vester-krogshede.dk krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk

re

er

o l le d H gP e

MO T

RD

MO T

RD

MMOO TT

RRDD

MO T

RD

j M u lb

j

M u lb

Muul lb M bj j

Muullb M bjj

OR

G H E REF

O

Annelise og Jesper Egerup

Sdr. Ydby Hereford Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg Sdr. Ydby Hereford Kvistgård Pollet Hereford MIDTJYLLAND Kvistgård Pollet Hereford Telefon 97 49 22 45 97 Asger Vestergaard . . . . Varmblod . . . . . 49 . . 18. 2297 95 60 10 Kvistgård

Asger Vestergaard . . . . Varmblod . . . . . . . . 97 95 60 10 Kvistgård Oddesundvej 297, 7760Fjordheste Hurup, Thy Kvistgård Oddesundvej 297, 7760Fjordheste Hurup, Thy Kvistgård

Herningvej Herningvej23, 23,Barde Barde

Annette &Tom Tom L.Kristensen Kristensen 6920 Videbæk Annette && L.L. 6920 Videbæk Annette Tom Kristensen Vesterhavsvej1,1,Vedersø Vedersø- 6990 - 6990Ulfborg Ulfborg Vesterhavsvej Tlf 97 17 56 70 / Mobil 21 77 30 Vesterhavsvej 1, Vedersø 6990 Ulfborg Tlf 17 5668 70- Mobil /POLLED Mobil 21HEREFORD 77 3032 32 Tlf.97 9733 331515 204848 00 ROSENKÆR Tlf. 6868- Mobil 2020 0000 3535 Tlf.97 97 33 15 Mobil 48 Annette & Tom L. Kristensen Annette &Tom Tom L. L. Kristensen Kristensen35 www.kvistgaard.info Annette & www.kvistgaard.info Annette & Tom L. Kristensen Sørensen Annette1, Tom L. Vesterhavsvej Vedersø -Kristensen 6990 Ulfborg Vesterhavsvej 1,&Bent Vedersø -6990 6990Ulfborg Ulfborg Vesterhavsvej 1, Annette1, &Vedersø Tom L. --Kristensen Vesterhavsvej Vesterhavsvej 1,Vedersø Vedersø - 6990 6990 Ulfborg Assendrupvej 12 • Assendrup •Ulfborg 8732 Tlf. 97 33 15 68 Mobil 20 48 00 35 Tlf. 9733 3315 1568 68 Mobil 20 4800 00 35 Hovedgård Tlf. 97 ---Mobil 20 48 35 Vesterhavsvej 1, Vedersø 6990 Ulfborg Tlf. 20 48 00 Tlf. 86 53 Tlf. 97 97 33 33 15 15 68 68 -- Mobil Mobil 2014 4813 00 35 35 Tlf. 97 33 15Email: 68 - Mobil 20 48 00 35 bent@rosenkaer.dk

MIDTJYLLAND

Hjemmeside: www.rosenkaer.dk Sdr. Ydby MIDTJYLLAND Sdr.MIDTJYLLAND Ydby Hereford Hereford

Asger AsgerVestergaard Vestergaard .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Oddesundvej Oddesundvej297, 297,7760 7760Hurup, Hurup,Thy Thy

97 9795 9560 6010 10

KvistgårdPollet Pollet Hereford Kvistgård Kvistgård PolletHereford Hereford Kvistgård Varmblod Kvistgård KvistgårdVarmblod Varmblod

KvistgårdFjordheste Fjordheste Kvistgård Kvistgård Fjordheste Kvistgård Pollet Hereford Pollet Kvistgård Pollet Hereford Kvistgård Pollet Hereford Herningvej 23, Barde Kvistgård Pollet Hereford Kvistgård Varmblod Herningvej 23, Barde Kvistgård Varmblod Herningvej 23, Barde Kvistgård Varmblod Kvistgård Pollet Hereford Kvistgård Varmblod 6920 Videbæk Kvistgård Varmblod

Kvistgård Fjordheste 6920 Kvistgård Fjordheste 6920Videbæk Videbæk Kvistgård Fjordheste Kvistgård Varmblod Fjordheste Kvistgård Fjordheste Tlf97 97Kvistgård 1756 5670 70/ /Mobil Mobil 21 7730 30 32 Herningvej 23, Barde Tlf 17 21 Herningvej 23, Barde Barde Kvistgård Fjordheste Tlf 97Herningvej 17 56 70 / Mobil 2177 77 3032 32 Herningvej 23, 23, Herningvej 23, Barde Barde 6920 Videbæk 6920 Videbæk www.kvistgaard.info 6920 Videbæk Videbæk www.kvistgaard.info Herningvej 23, Barde www.kvistgaard.info 6920 6920 Videbæk Tlf 97 17 56 70 Mobil 21 77 30 32 Tlf 97 97 17 17 56 56 70 ///Videbæk Mobil 21 21 77 77 30 30 32 32 6920 Tlf 70 Mobil Tlf Tlf 97 97 17 17 56 56 70 70 // Mobil Mobil 21 21 77 77 30 30 32 32 www.kvistgaard.info www.kvistgaard.info Tlf 97 17 56 70 / Mobil 21 77 30 32 www.kvistgaard.info www.kvistgaard.info www.kvistgaard.info www.kvistgaard.info

MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND

Sdr.Ydby YdbyHereford Hereford Sdr. Sdr. Ydby Hereford Asger Vestergaard. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . 9797959560601010 Asger AsgerVestergaard Vestergaard . . . . . . . . . . . . 97 95 60 10 Oddesundvej 297, 7760Hurup, Hurup, Thy Sdr. Ydby Hereford Oddesundvej 297, Thy Oddesundvej 297,7760 7760 Hurup, Thy Sdr. Ydby Hereford Asger Vestergaard 97 95 60 10 Sdr. Ydby AsgerVestergaard Vestergaard . ... ... ... ... 97 9795 9560 6010 10 Asger ... ... ... ... ... ... ... ..Hereford Asger Vestergaard . . . . . . . . . . . . 97 95 60 10 Asger Vestergaard . . . . Hurup, .Hurup, . . . . . Thy .Thy. Oddesundvej 297, 7760 Oddesundvej 297,7760 7760 Oddesundvej 297, Thy Asger Vestergaard . . . . Hurup, . . . . . . Thy . . Oddesundvej Oddesundvej 297, 297, 7760 7760 Hurup, Hurup, Thy Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy

97 95 60 10 97 95 60 10

P

RRDD

BB OO

F OO

EF R&GG AnnetteR Tom L. Kristensen EER H R E Søe H v/Kirstineog ogJens Jens Peder Søe v/Kirstine Peder Vesterhavsvej 1, Vedersø -Peder 6990 Ulfborg v/Kirstine og Jens Søe Annelise og Jesper Egerup Annelise og Jesper Egerup Novej 26,No, No,6950 6950 Ringkøbing Novej 26, Ringkøbing Tlf. 97 33 15 68 Mobil 20 48 00 35 Novej 26, No,18, 6950 Ringkøbing Skorkærvej 6990 Ulfborg Skorkærvej 6990 Ulfborg Telefon97 9733330000636318, · Mobil 51262695958686 Telefon · Mobil 5151 Telefon 97 33 00 63 · Mobil 26 95 Telefon 97 49 22 45 97 49 18 22 v/Kirstine og Jens Peder Søe v/Kirstine og Jens Peder Søe Telefon 97 49og22Jens 45 -Peder 97 49 Søe 18 2286 v/Kirstine Mail:slyksph@mail.tele.dk slyksph@mail.tele.dk Mail: v/Kirstine Jens Peder Mail: v/Kirstine og Jens Peder Søe Søe Novej 26, No, 6950 Ringkøbing Novej 26,slyksph@mail.tele.dk No,og 6950 Ringkøbing Novej 26, No, 6950 Ringkøbing v/Kirstine og Jens Peder Søe Novej 26, No, 6950 Ringkøbing Novej 26,00 No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 33 63 ··Mobil Mobil 51 26 95 86 Telefon 9733 33 00 63 Mobil 5126 2695 9586 86 Telefon 97 00 63 · 51 Novej 26,00 No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 33 63 · Mobil 51 26 TelefonMail: 97 33slyksph@mail.tele.dk 00 63 · Mobil 51 26 95 95 86 86 Mail: slyksph@mail.tele.dk Mail: slyksph@mail.tele.dk TelefonMail: 97 33slyksph@mail.tele.dk 00 63 · Mobil 51 26 95 86 Mail: slyksph@mail.tele.dk Mail: slyksph@mail.tele.dk USCL

Berit & Flemming Holm Ørumvej 7, 7840 Højslev

-MUSCL E N-M -MUSCLEES-SSM--M ONN M IOIIO S C S C U U L L S E M C MU USSCL LEESSS-M NN----M USC M ESS--M M N OON O U CL LE N--M IIIIO ES--MM P M O P ION Pollet Hereford Kvistgård M PP PP I

Tlf.: 23 24 85 21 - 97 53 85 20 E-mail.: holm@holmhereford.dk Web.: www.holmhereford.dk

Kvistgård Varmblod Kvistgård Fjordheste

FF FLL FFLF F UUULLLF LU UUULU

ev ed Hereford

VESTJYLLAND VESTJYLLAND VESTJYLLAND Skibstedgård Polled Hereford VESTJYLLAND VESTJYLLAND Krogshede Polled Hereford Krogshede Polled Hereford Krogshede Polled Hereford VESTJYLLAND JensKrogshede KrogshedeKnud . .. .. .. .. .. Erichsen . .. .. .. .. .. . . . 9797888854542828 Jens . . . Jens Krogshede . . Jørgen . . . . . . .Holm . .7760 . Thomsen . Hurup 97 88 54 28 v/Ruth .og Kammersgårdsvej Thy . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .30, . . 61 54161697 97 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .Novej Krogshede Hereford . .. .. .. .. .. ..2A, . . . No, . Polled . . . 6950 .mobil . . 61 61542967 54 16 976710 Ringkøbing Tlf. 9795 6310 Krogshedevej14, 14,7650 7650 Bøvlingbjerg Krogshede Polled Hereford Krogshedevej Jens Krogshede 97 88 54 28 Jens Krogshede14, . ... ... ...Bøvlingbjerg . 97 9788 8854 5428 28 Krogshedevej Jens Krogshede ...Telefon ... ..7650 ... Bøvlingbjerg ...97 ... ... 33 ... ... ...01 ..10 Krogshede skibstedgaard@skibstedgaard.dk krogshede@dlgtele.dk Jens Krogshede .. .. .. .. ..Polled . . . .. ..www.vester-krogshede.dk .. .. .. .. Hereford 97 88 54 28 Jens krogshede@dlgtele.dk . . . . . Krogshede . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . www.vester-krogshede.dk 61 54 16 97 97 88 54 28

B

Knud Løkke »Nøkkesgår

TT TT TTTA EEA EAAT EAA E EEEAA

………… 98 68 30 12 ndblæs

Lone og Carsten Carsten Møjbæk Lone Loneog og CarstenMøjbæk Møjbæk Hadsundvej 14, 9510Arden Arden Hadsundvej Hadsundvej14, 14,9510 9510 Arden Tlf. 98565016 Tlf. 98565016 Tlf. 98565016 Lone og Carsten Møjbæk Lone og Carsten Carsten Møjbæk Møjbæk Lone og E-mail lone_carsten 4443@msn.com Lone og Carsten Møjbæk E-mail 4443@msn.com Lone oglone_carsten Carsten Møjbæk E-mail lone_carsten 4443@msn.com Hadsundvej 14, 9510 Arden Hadsundvej 14, 9510 9510 Arden Hadsundvej 14, Arden Lone og Carsten Møjbæk Hadsundvej 14, 9510 Arden Hadsundvej 14, 9510 Arden Tlf. 98565016 Tlf. 98565016 98565016 Tlf. Hadsundvej 14, 9510 Arden Tlf. 98565016 Tlf. 98565016 E-mail lone_carsten 4443@msn.com E-mail lone_carsten 4443@msn.com 4443@msn.com E-mail lone_carsten Tlf. 98565016 E-mail lone_carsten E-mail lone_carsten 4443@msn.com 4443@msn.com E-mail lone_carsten 4443@msn.com

j

rd . . 98 34 13 97 9240 Nibe

Kirsten og Erik Siersbæk Krogshede Krogshede Polled Polled Hereford Hereford

Amstedbrovej 14, Lund, 774197Frøstrup Jens 88 Jens Krogshede Krogshede .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 97 8854 5428 28 ..........Telefon ...................97 .. .....99 .......17 .. .....88 .. -61 54 16 97 30 60 33 39 61 54 16 97 Krogshedevej 14, Bøvlingbjerg Krogshedevej 14,7650 7650 Bøvlingbjerg .dk E-mail: siers@dlgtele krogshede@dlgtele.dk krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk www.vester-krogshede.dk

P Ydby Hereford P Sdr.

Tlf Tlf 97 97 17 17 56 56 70 70 // Mobil Mobil 21 21 77 77 30 30 32 32

Asger Vestergaard . . . . . . . . . . . . 97 95 60 10 www.kvistgaard.info www.kvistgaard.info Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy

PP

FF UULL

re Polled

PP

RRD RRD DRDD RRRDDD

VESTJYLLAND VESTJYLLAND

-M

MOO M TT

0 Hirtshals

IIOON

Herningvej Herningvej 23, 23, Barde Barde 6920 6920 Videbæk Videbæk

MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND

TT EEAA

. . . . . . 98 97 13 38

M MO MM M OM O TOTOTOTT MM OO TTT

Bakgård Hereford

rdd rd rdrdd foforrd ATT rrd rrereefoErEAreerrfeeforofefoofo

l Horned

F

LLAND

Annelise og Jesper Egerup PSkorkærvej v/Kirstine og Peder Søe 18, Ulfborg v/Kirstine og Jens Jens6990 Peder Søe P P P Novej 26, No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 22 45 97 49 Novej 26,v/Finn No,49 6950 Ringkøbing Mulbjerg 18 22 v/Finn Mulbjerg Telefon 97 33 00 63 · Mobil 51 26 95 86 Telefon 9710, 33v/Finn 00 63 ·Mulbjerg Mobil 26 95 86 Nørbyvej Højmark, 695051 Ringkøbing Nørbyvej 10, 6950 Mail: slyksph@mail.tele.dk BHøjmark, Nørbyvej 10,Højmark, 6950Ringkøbing Ringkøbing Mail: slyksph@mail.tele.dk B OO15 Telefon 97 34 36 31 bil 21 48 52 O Telefon 3131- bil 5252 FF15 O36R Telefon979734 3436 - bil21214848E 15 v/Finn Mulbjerg v/Finn Mulbjerg G RMulbjerg R v/Finn Mulbjerg E H E G R v/Finn E H v/Finn Mulbjerg Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing Nørbyvej 10,Annelise Højmark, 6950 Ringkøbing og Jesper Egerup v/Finn Mulbjerg Nørbyvej 10, Højmark, Annelise Egerup Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing Telefon 97 34 36 31 bil 21 48 52 15 Telefon97 97 34 3631 31--og -6950 bilJesper 21Ringkøbing 48Ulfborg 5215 15 Telefon 34 36 bil 21 48 52 Skorkærvej 6990 Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing Telefon 34 --18, bil 21 48 52 Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg Telefon 97 97 34 36 36 31 31U bil 21 48 52 15 15 S C L Telefon 97 49 22 45 97 49 18 22 E M S C U Telefon 97 34 36 31 bil 21 48 52 15 M22 45L- E97SS-M Telefon 97 49 18 22 N--49

FF UULL

Nr. Blæsbjerg VESTJYLLAND Nr. Blæsbjerg VESTJYLLAND Nr. Blæsbjerg Polled Hereford Polled Hereford Polled Hereford Nr. Blæsbjerg Nr. Blæsbjerg Krogshede Polled Krogshede Polled Hereford Hereford Polled Hereford Nr. Blæsbjerg Polled Hereford Polled Hereford

UL

Krogshede Polled Hereford

Jens Krogshede . . . . . . . . . . . . . . 97 88 54 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 16 97 Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk Jette og EvaldE.E.Jensen Jensen ………… 9898939300001111 Jette JetteogogEvald Evald E. Jensen ………… ………… 98 93 00 11 Tuenvej690, 690,Blæsbjerg, Blæsbjerg,9870 9870Sindal Sindal Tuenvej Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Jens Krogshede . . . . . .Møjbæk . . . . Sindal . . . . 97 88 54 28 Lone og Carsten Jens Krogshede . . . . . .………… . . . . . . . .98 9700 8811 54 28 Lone og Carsten Møjbæk Jette og Evald E. Jensen 93 Jette og Evald E. Jensen ………… 9893 93 00 11 Jette. . og Evald E.. . Jensen ………… 98 00 11 . . . Evald . . . . . . .E. . . 14, . . . . .9510 . .………… . . . Arden 61 5498 16939700 Jette og Jensen Hadsundvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5498 1693 9700 11 Jette og Evald E. Jensen ………… 11 Hadsundvej 14, 9510 Arden Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Jette og Evald E. Jensen ………… 98 93 00 11 Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg Tlf. 98565016 Tuenvej Blæsbjerg, 9870 Sindal Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Tlf.690, 98565016 krogshede@dlgtele.dk Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870www.vester-krogshede.dk Sindal E-mail 4443@msn.com krogshede@dlgtele.dk E-mail lone_carsten lone_carstenwww.vester-krogshede.dk 4443@msn.com

Oo lelleeHdd dEHRHE F O RlG P o l o P P Pg gg og JesperHeEgerup ee P rrAnnelise eeerSkorkærvej US6990 18, S P oNNll--M dSCC- H97LLEEUlfborg llM22eeU45d Telefon H ee49S--MM18O22 rrgg PPB97IIOOOoo49 l e l d ee rg R G H EHReE F e F

Krogshede Polled Lone og Carsten MøjbækHereford VESTJYLLAND

og Carsten JensLone Krogshede . . . . . . . . Møjbæk . . . . . . 97 88 54 28 Hadsundvej 14, 9510 Arden Hadsundvej Arden . . .Tlf. . . . . . 98565016 . . . . . . . . . . .14, . . . . .9510 . . 61 54 16 97 Tlf. 98565016 Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg E-mail lone_carsten 4443@msn.com E-mail lone_carsten 4443@msn.com krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk

Sdr. Ydby Hereford T EA

Ålborgvej Ålborgvej 76, 76, 9240 9240 Nibe Nibe Ålborgvej 76, 9240 Nibe

v/Kirstine og Jens Peder Søe Novej 26, No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 33 00 63 · Mobil 51 26 95 86 USCLE v/Finn Mulbjerg Mail: slyksph@mail.tele.dk N-M v/Finn Mulbjerg S-M O I Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing v/Ruth og JørgenHolm Holm Thomsen Nørbyvej 10, Højmark, 6950Thomsen Ringkøbing v/Ruth ogog Jørgen v/Ruth Jørgen Holm Thomsen Telefon 34 36 31 21 Novej97 2A, No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 34 366950 31--bil bil 2148 4852 5215 15 Novej No, Ringkøbing Novej2A, 2A, No, 6950 Ringkøbing Telefon9797 33Jens 011010 Telefon 33 01 v/Kirstine og Peder Søe Telefon 97og 33Jens 01 Thomsen 10 v/Ruth og Jørgen Holm v/Kirstine Peder Søe v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen v/Ruth og 26, Jørgen Holm Thomsen P P SC Novej No, 6950 Ringkøbing U v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen LES v/Ruth ogNo, Jørgen Holm Thomsen Novej 2A, 6950 Ringkøbing Novej 26, No, 6950 Ringkøbing -M Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing N v/Ruth2A, ogNo, Jørgen Holm Thomsen M 95 86 Telefon 97 33 00 63 · Mobil 51 -26 Novej 6950 Ringkøbing O Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 33 01 10 TelefonTelefon 97 33I 00 Mobil Telefon 9763 33· 01 0110 10 51 26 95 86 97 33 Novej Telefon 2A, No, 6950 Ringkøbing Mail: slyksph@mail.tele.dk 97 33 01 10 Telefon 97 33 01 10 Mail: slyksph@mail.tele.dk Telefon B 97 33 01 10

T EA

Ålborgvej 76, 9240 Nibe Ålborgvej 76,9240 9240 Nibe ………… 98 35 17 61 Kirstein Munk Simonsen E-mail: kirstein@simonsen.mail.dk Ålborgvej 76, Nibe

Telefon 97 33 00 63 · Mobil 51 26 95 86 Mail: slyksph@mail.tele.dk

T EA

Nr. Blæsbjerg Nr.Vokslev Blæsbjerg Vokslev Vokslev Polled Hereford Polled Hereford E-mail lone_carsten 4443@msn.com Polled og Horned Hereford Polled og Horned Hereford Polled og Horned Hereford Jette og Evald E. Jensen 98 Jette og Munk Evald E. Jensen ………… ………… 9893 9300 0011 11 Kirstein Simonsen ………… 98 35 17 61 Vokslev Kirstein Munk Simonsen ………… 9898 3535 1717 6161 Lone og Carsten Møjbæk Kirstein Munk Simonsen ………… Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Vokslev Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Ålborgvej 76, 9240 Nibe Hadsundvej 14, 9510 Hereford Arden Vokslev Ålborgvej 76, 9240 Nibe Ålborgvej 76, 9240 Nibe Polled og Horned Polled og Horned Hereford Tlf. 98565016 Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 17 61 Kirstein Munk Simonsen ………… 9835 3517 1761 61 VESTJYLLAND Polled og Horned Hereford Kirstein Munk Simonsen ………… 98 2042 1761 Kirstein Munk ………… 98 Kirstein Munk Simonsen Simonsen ………… 98 35 35 17 17 61 61 E-mail lone_carsten 4443@msn.com

dd HH PPoolloglleeJens g ee Søe v/Kirstine Peder g r r eNovej e 26, No, 6950 Ringkøbing

&&Tom Kristensen TlfAnnette 97 17 56 70 /L.L. Mobil 21 77 30 32 Annette Tom Kristensen Kvistgård Hereford CL--6990 USPollet Vesterhavsvej 1,1,-Vedersø Kvistgård Pollet Hereford E6990 M Vesterhavsvej Vedersø Ulfborg S-MUlfborg www.kvistgaard.info N Kvistgård Varmblod Tlf. 97 20 48 00 35 Kvistgård IO68 9733 3315 15 68.--.Mobil Mobil AsgerTlf. Vestergaard . . . .Fjordheste .Varmblod .20 . . 48 . 00 . 3597 95 60 10 Kvistgård Kvistgård Fjordheste Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy

F

Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs Mølgaard,Mølgaardsvej Mølgaardsvej5, 5,Vindblæs Vindblæs Mølgaard, Jens K.Lone Dalsgaard ………………… 98 68 30 12 og Carsten Møjbæk Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Mølgaard, Mølgaardsvej 5,Vindblæs Vindblæs 9670 Løgstør 9670Løgstør Løgstør 9670 Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs 9670 Løgstør Hadsundvej 14, 9510 Arden 9670 Løgstør 9670 Løgstør Tlf. 98565016

Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Amstedbrovej 7741 Telefon 9714, 34 Lund, 36Lund, 31 - bil 21 48Frøstrup 52 15 Amstedbrovej 14, 7741 Frøstrup v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen Kirsten og Erik Siersbæk Telefon 97 99 17 88 30 60 33 39 Kirsten og Erik Siersbæk Telefon 97 99 17 88 30 60 33 39 Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing Kirsten og Erik Siersbæk Telefon 97 99 17 88 30 60 33 39 Kirsten Siersbæk Novej 2A,og No, Erik 6950 Ringkøbing Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Kirsten og Erik Siersbæk Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Telefon 97 10 E-mail: siers@dlgtele .dk Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Telefon 9733 3301 01 10 .dk E-mail: siers@dlgtele Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup E-mail: siers@dlgtele .dk Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Telefon 97 99 17 88 30 60 33 39 Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Telefon 97 99 17 88 30 60 33 39 Telefon 97 97 99 17 17 88 88 --Mulbjerg 30 60 60 33 39 39 Telefon 30 Telefon 97 99 99 v/Finn 17 88 -Mulbjerg 30 60 33 33 39 v/Finn E-mail: siers@dlgtele .dk Telefon 97 99 17 88 - 30 60Ringkøbing 33 E-mail: siers@dlgtele .dk39 Nørbyvej 10,siers@dlgtele Højmark, 6950 E-mail: .dk Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing E-mail: siers@dlgtele .dk E-mail: .dk52 15 Telefon 97siers@dlgtele 34 36 31 - bil 21 48 E-mail: Telefon 97siers@dlgtele 34 36 31 - bil 21 .dk 48 52 15

d ffoorrd rree

MølgaardPolled PolledHereford Hereford Mølgaard Mølgaard Polled Hereford Jens K. Dalsgaard ………………… 98 68 30 12 Jens ………………… JensK.K.Dalsgaard Dalsgaard ………………… 9898686830301212 Mølgaard,Mølgaardsvej Mølgaardsvej5,5,Vindblæs Vindblæs Mølgaard, Mølgaard Polled Hereford Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs 9670Løgstør Løgstør Mølgaard Polled Hereford 9670 9670 Jens K. Dalsgaard ………………… 98 68 30 12 Jens K.Løgstør Dalsgaard………………… ………………… 9868 6830 3012 12 Mølgaard Polled Hereford Jens K. Dalsgaard 98 Jens Jens K. K. Dalsgaard Dalsgaard………………… ………………… 98 98 68 68 30 30 12 12

Kirsten ogHøjmark, Erik Kirsten ErikSiersbæk Siersbæk Nørbyvej 10,og 6950 Ringkøbing

Herningvej 23, Barde 6920 Videbæk

UL

Kammerherre Polled Nr. Kammerherre Polled Nr. Blæsbjerg Blæsbjerg Kammerherre Polled Polled Polled Hereford Hereford

fo r d

Anni og Anders Søndergaard 98 Kirstein Munk ………… 98 35 17 61 Anni og Søndergaard . ... .. 9898 3434 1313 9797 Kirstein Munk Simonsen Simonsen ………… 98 35 17 61 Anni ogAnders Anders Søndergaard Kammerherrevej 10, Tostrup,9240 9240 Nibe 34 13 97 Kammerherrevej 10, Tostrup, Nibe Ålborgvej 76, 9240 Nibe Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Nibe Ålborgvej 76, 9240 Nibe www.kammerherre.dk www.kammerherre.dk www.kammerherre.dk e-mail: kammerherre@kammerherre.dk Anni og Anders Søndergaard 98 34 13 97 Anni og Anders Søndergaard Søndergaard ... ... 98 9834 3413 1397 97 e-mail: kammerherre@kammerherre.dk Anni og Anders e-mail: Anni og Anders Søndergaard .. ..Nibe 98 Anni ogkammerherre@kammerherre.dk Anders10, Søndergaard 98 34 34 13 13 97 97 Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Kammerherrevej 10, Tostrup,9240 9240 Nibe Kammerherrevej Tostrup, Nibe Anni og Anders Søndergaard . . 98 34 13 97 Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Nibe Kammerherrevej 10,E.Tostrup, Nibe 98 93 00 11 www.kammerherre.dk www.kammerherre.dk Jette og Evald Jensen 9240 ………… www.kammerherre.dk Jette og Evald Jensen9240 ………… Kammerherrevej 10,E.Tostrup, Nibe 98 93 00 11 www.kammerherre.dk www.kammerherre.dk e-mail: kammerherre@kammerherre.dk e-mail:kammerherre@kammerherre.dk kammerherre@kammerherre.dk e-mail: Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal www.kammerherre.dk e-mail: kammerherre@kammerherre.dk Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal e-mail: kammerherre@kammerherre.dk e-mail: kammerherre@kammerherre.dk

d foforrd rere

Polled Hereford Vokslev Vokslev Jette og Evald E. Jensen ………… 98 93 00 11 Kammerherre Polled Polled og Horned Hereford Mail: oveengbjerg@hotmail.com Kammerherre Polled Polled ogBlæsbjerg, Horned Hereford Tuenvej 690, 9870 Sindal Kammerherre Polled

VESTJYLLAND v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen lleRingkøbing Novej 2A, No, 6950 dH Novej 2A, P No,o 6950 Ringkøbing gTelefon Telefon 97 33 01 10 e r 97 33 01 10 e Bakgård Hereford Bakgård Hereford Bakgård Hereford Krogshede Polled Hereford Jens Krogshede . . . . v/Finn . . . . . . Mulbjerg . . . . 97 88 54 28 . . . . . . .Bakgård . Nørbyvej . . . . . . . . . .10, . . .Højmark, . . . .Hereford . 616950 54 16 97 Ringkøbing Bakgård Hereford Krogshedevej 14, 97 7650 Telefon 34Bøvlingbjerg 36Hereford 31 - bil 21 48 52 15 Bakgård l e l o lledd H krogshede@dlgtele.dk He gg PP owww.vester-krogshede.dk r r ee v/Finn Mulbjerg e Kirsten og Erik Siersbæk re

Inger og Ove Engbjerg. . . . . . . 98 97 13 38

Snevrevej 15, Højrup, 9850 Hirtshals Snevrevej 15,Højrup, Højrup, 9850. Hirtshals Inger og Ove Engbjerg. .Hirtshals . . . . 98 97 13 38 Snevrevej 15, 9850 Tlf: 98971338 Snevrevej 15, Snevrevej 15, Højrup, Højrup, 9850 9850 Hirtshals Hirtshals Mob: 21677638 Snevrevej 15, Højrup, 9850 Hirtshals

fo r d

NORDJYLLAND NORDJYLLAND Mølgaard Polled Hereford Mølgaard Polled Hereford Nr.………………… Blæsbjerg NORDJYLLAND L. Glomsdal Horned Jens K. Dalsgaard 98 L. Glomsdal Hereford L. Glomsdal Horned NORDJYLLAND JensL. K. Dalsgaard ………………… 9868 6830 3012 12 Glomsdal Horned Polled Mølgaard, Mølgaardsvej 5,5,Hereford Vindblæs Mølgaard, Mølgaardsvej Vindblæs Inger og Ove Engbjerg. . . . . . . 98 97 13 38 Inger og Ove Engbjerg. . .. .. .. .. .. . 9898979713133838 Inger og Ove Engbjerg. Jette og Evald E. Jensen ………… 98 93 00 11 9670 Løgstør 9670 Løgstør Inger & Ove Engbjerg Snevrevej 15,Højrup, Højrup, 9850Hirtshals Hirtshals Snevrevej 15, L. Glomsdal Horned Snevrevej 15, Højrup,9850 9850 Hirtshals Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Snevrevej 15 Højrup L. Glomsdal Horned Inger og Ove Engbjerg. . . . 98 97 13 38 L. Glomsdal Horned Inger og Ove Engbjerg. . . . 9897 9713 1338 38 DK 9850 Hirtshals Blæsbjerg Inger og OveNr. Engbjerg. . . . ... ... ... 98 Inger og Ove Engbjerg. . . . . . . 98 97 13 38 Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 17 61 Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 17 61 Ålborgvej 76, 9240 Nibe Ålborgvej 76, 9240 Nibe

H

re

Vokslev Vokslev Polled og Horned Polled og Horned Hereford Hereford NORDJYLLAND NORDJYLLAND

P

gsiers@dlgtele .dke E-mail: E-mail: e r siers@dlgtele .dk

UL

Besætningsannoncer

Kammerherre Kammerherre Polled Polled

Ålborgvej 76, Søndergaard 9240 Nibe Anni og .. .. 98 Anni ogAnders Anders Søndergaard 9834 3413 1397 97 Kammerherrevej Kammerherrevej10, 10,Tostrup, Tostrup,9240 9240Nibe Nibe www.kammerherre.dk www.kammerherre.dk e-mail: e-mail:kammerherre@kammerherre.dk kammerherre@kammerherre.dk

Mail:www.kvistgaard.info slyksph@mail.tele.dk

Lone og Carsten Møjbæk Kirsten og Siersbæk Kirsten og Erik Erik Siersbæk v/Ruth14, og Jørgen Holm Thomsen Hadsundvej 9510 Arden Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Frøstrup Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing Tlf. 98565016 Telefon 97 99 17 88 30 60 33 Telefon 97 33 01 10 E-mail Telefonlone_carsten 97 99 17o 88ll-4443@msn.com 39 e30d60 3339

MM M MM uM uulbululbbllbM Mu j jbj jj uullblbbjjj

Vokslev Polled og Horned Hereford

Jens K. Dalsgaard………………… 98 68 30 12 Jens K. Dalsgaard………………… 98 68 30 12 Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs 9670 Løgstør 9670 Løgstør Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 17 61

PPP BB PPP P P Herningvej 23, Barde O PP OR O F O P BOO F EF P RRGGVidebæk REE 6920 HEERR GHH E Annelise og/Jesper Jesper Egerup BB 56 70 Tlf 97Annelise 17 Mobil 21OO77 30 32 Annelise JesperEgerup Egerup OORR ogog BBBO Skorkærvej 18,6990 6990Ulfborg Ulfborg FFO Skorkærvej 18, E E O R G Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg G O R E B R FFFOO E H www.kvistgaard.info H45E-E97 G2222H RR49G R9749 Telefon 9749 -R 49 182222 EE49 O Telefon 97 45 18O G E H R Telefon 97 49 22 45 97 E H RG Annelise og Jesper Egerup Annelise og Jesper Jesper Egerup E F 18 22 Annelise og Egerup R E H Annelise og Jesper Egerup Annelise og Egerup Skorkærvej 18,Jesper 6990 Ulfborg Skorkærvej18, 18,6990 6990Ulfborg Ulfborg Skorkærvej Annelise og Jesper Egerup Skorkærvej 18, 6990 Skorkærvej 18,45 6990 Ulfborg Telefon 97 49 22 97 49 18 22 Telefon 9749 4922 22 45 97Ulfborg 4918 1822 22 Telefon 97 45 ---97 49 Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg Telefon Telefon 97 97 49 49 22 22 45 45 -- 97 97 49 49 18 18 22 22 Telefon 97 49 22 45 - 97 49 18 22

Rosenkær Polled Hereford

Lars Bastrup Harumvej 27, 7171 Uldum Tlf. 7567 8202 mobil 4038 5412 Bent Sørensen E-mail: lbastrup@mail.dk

Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård Tlf . 86 53 14 13 e-mail: ·bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk Herefordbladet November 2011 · 41. årgang

Sdr. Ydby Hereford Asger Vestergaard . . . . . . . . . . . . Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy

Haurum Hereford

97 95 60 10

C

Kurt Nyegår Ilderkærvej

f


Oensvej 41, Hatting 8700 Horsens Tlf . 75 65 32 04 u-j@mail .dk www .sondergardhereford .dk

d.dk d.dk

o

rd Po 8, 5750 Ringe Præstebro Tlf. 63 62 61 05 · FaxKristensen 63 62 61 09 Flemming Højer Lykkegård’s www.praestebro.dk Borgergade 8, 7160 Tørring 64e74 reford mail@praestebro.dk oll75ed67H PTlf .

. .email: . . . . .ep@roost-polled .dk . . . . . . . . . . . . . . . - . www .roost-polled .dk . . . 22 20 83 41 Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup email: ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk

Roost Polled Hereford SØNDERJYLLAND FYN

Rosenkær Flemming Højer Kristensen Bredsten Borgergade 8, 7160 Tørring Polled Hereford Tlf . 75 67Kristensen 64 74 Bonde Hereford Flemming Højer City Hereford Polled Hereford Bent Sørensen Borgergade 8, 7160 Tørring Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård Kurt . . . . . . . . . . . . . . . 75 83 KnudNyegård . Løkkegaard 88 46 16 39 00 Rosenkær Tlf . 75 67 64 74 Tlf . 86 53 14 13 »Nøkkesgård«, 7182 Bredsten Ilderkærvej 48, Ørskovvej Nederbro, 2, 7100 Vejle e-mail: bent@rosenkaer .dk www .rosenkaer .dk Polled Hereford Rosenkær City FlemmingHereford Højer Kristensen Bent Sørensen Borgergade 8, 7160 Tørring Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård Polled Hereford Kurt Nyegård . .L .y . k . .k .e . g . .å . r . d . .’s . . 75 83 46 39

Gert Petz

FYN FYN Mandix Hereford

Friskærvej 16, Rurup DK-6520 Toftlund Tlf . 0045-74 83 17 98 E-mail: Petz@dbmail .dk

eford

Roost Polled Hereford FYN

Aldumvej 56 · 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 Mobil 61260148 City· Hereford Bent Sørensen Peder Madsen E-mail: bondehereford@mail.dk Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård Kurt Nyegård . . . . . . Gludvej . . . . . . .68, . . .Glud 75 83 46 39 Tlf . 86 53 14 13 e-mail: bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk

v/ Bente og Ervin Mathiesen SYDOG SØNDERJYLLAND

Vadstedvej 130 . 8450 Hammel E-mail: Vadsted@paradis. dk Tlf. 8696 1573 - 6155 4812 v/ Bente og Ervin Mathiesen Rosenkær Vadstedvej 130 . 8450 Hammel v/E-mail: Bente og Ervin Mathiesen Vadsted@paradis. dk Polled Hereford Vadstedvej 130 . 8450 Hammel Bent1573 Sørensen Tlf. 8696 - 6155 4812 E-mail: Vadsted@paradis. dk Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård 86 53 -146155 13 Tlf. 8696Tlf .1573 4812 v/bent@rosenkaer .dk Bente og Ervin Mathiesen e-mail: - www .rosenkaer .dk Vadstedvej 130 . 8450 Hammel E-mail: Vadsted@paradis. Lindgaard Polled Hereford dk Bredsten 8696 1573 - 6155 4812 v/Tlf. Tina & Lars Jensen

PolledByvej Hereford Gjandrup 3 DK-8900 . .Randers Knud Løkkegaard . . . . . . . . . . 75 88 16 00 Lindgaard Polled Hereford »Nøkkesgård«, Ørskovvej 2, 7182 Bredsten Tlf. 4333 5333 v/ Tina & Lars Jensen www.lindgaard-hereford.dk Lindgaard Polled3 Hereford Gjandrup Byvej info@lindgaard-hereford.dk v/DK-8900 Tina & kLars Jensen Randers k y L egård’s Gjandrup Tlf. 4333Byvej 5333 3 v/DK-8900 Bente log Mathiesen Herefo d Ervin rd www.lindgaard-hereford.dk Po leRanders Vadstedvej 130 . 8450 Hammel Lindgaard Tlf. 4333 5333Polled Hereford info@lindgaard-hereford.dk E-mail: Vadsted@paradis. v/ Tina & Lars Jensen dk www.lindgaard-hereford.dk Gjandrup Byvej 3 Tlf. 8696 1573 - 6155 4812 info@lindgaard-hereford.dk DK-8900 Randers SYDJYLLAND Tlf. 4333 5333 www.lindgaard-hereford.dk info@lindgaard-hereford.dk

Søndermarkens Hereford SYDJYLLAND SYDJYLLAND Søndermarkens Hereford Lindgaard Polled Hereford Jensv/ Michael . . . Jensen . . . . . . . 75 68 39 04 Bredsten TinaJensen . & Lars Søndermarkens Hereford Nordmarksvej 5, Glud, 8700 Horsens City Hereford Gjandrup Byvej 3 Polled Hereford SYDJYLLAND www .soendermarkens-hereford .dk Jens Michael Jensen . . . . . . . . . . . 75 68 39 04 Flemming Højer Kristensen Jens Michael Jensen . . 8, . . 7160 . . . . .Tørring . . 75 68 39 04 Borgergade Nordmarksvej 5,Tlf . Glud, 8700 75 67 64 Horsens 74 www .soendermarkens-hereford .dk Mail: smh@post1 .dknet .dk

rd

Hovedgård

DK-8900 Kurt Nyegård . . . . . .Randers . . . . . . . . . . . . . . . 7575838846163900 Mail: smh@post1 .dknet .dk Knud Løkkegaard . . . . . . . 8700 Nordmarksvej 5, Glud, Horsens Tlf. 4333 53337100 Ilderkærvej 48, Nederbro, VejleBredsten »Nøkkesgård«, Ørskovvej 2, 7182 www .soendermarkens-hereford .dk

osenkaer .dk

Søndermarkens Hereford info@lindgaard-hereford.dk

Mail:www.lindgaard-hereford.dk smh@post1 .dknet .dk

Jens Michael Jensen . . . . . . . . . . . 75 68 39 04 årdHorsens kkeg8700 ’s Nordmarksvej L 5,yGlud, 1084598 Hereford Dec 08.indd 49Peder Madsen www .soendermarkens-hereford .dk efo d Her68, rd Glud Mail: smh@post1 .dknet .dk PolleGludvej 8700 Horsens Mona og Svend Holm 75 68 39 75 - 40 30 39 75

Ringholm Polled Hereford

Ringvej 7, 6230 Rødekro 1084598 Hereford Dec 08.indd 49 Tlf. 7466 1050 mobil 2216 1553 E-mail: SYDJYLLAND svendholm@kabelmail.dk

City Hereford

Egsgyde NORDSJÆLLAND Tlf.: 5641, 96 Horne 90 91 5600seiring@mail.dk Faaborg E-mail: NORDVESTSJÆLLAND Hereford BosB.I. Polled Hereford

Mikkel Christiansen . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuse Næsvej 37, Mar

Tlf.: 56 96 90 91 www.seiring.dk Keld Balle &Seiring Aase Ingerslev Carsten E-mail: seiring@mail.dk www .bihereford .dk Egsgyde 41, Horne www.seiring.dk Vestergade 39 5600 · FYN V . Hæsinge · 5672 Broby Faaborg Broersland Hereford 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk Tlf.:Birch 56 96 90 9148 21 21 17 Preben og Dorthe . . & . . Aase . . . Ingerslev Keld Balle E-mail: seiring@mail.dk Søvej 4, St . Lyngby, 3320 Skævinge www .bihereford .dk 25/11/08 7:59:17 www.seiring.dk E-mail: birch@broersland .dk

SØNDERJYLLAND

Bojskov Polled Bendt Jørgensen . . . . . . . . Hereford . . . . . 75 67 63 48

. . . . . . . . . . . .Gert . . .Peder . . . .Petz .Madsen . . . . . . Bil 21 70 00 06 Thuesen & Linnerupvej 18,Friskærvej 7160 Jørgen Tørring 16, Rurup 68, Bendt Jørgensen . . . Gludvej . . Ulla . . . . .Sandgaard . . .Glud 75 67 63 48 DK-6520 Toftlund . . . . . . . . . . . . . . . . 8700 . . Oensvej . . .Horsens . . . 41, . . Bil 21 70 00 06 Tlf . 0045-74 83Hatting 17 98 Linnerupvej 18, 716075 Tørring 68 39Horsens 75 - 40 30 39 75 8700

E-mail: Petz@dbmail .dk Tlf . 75 65 32 04 u-j@mail .dk

Jørgen Thuesen &

Bendt Jørgensen . . . www .sondergardhereford .dk . .Ulla . . . . Sandgaard . . . . 75 67 63 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oensvej . . . . . .41, . . Bil 21 70 00 06 Hatting Thuesen & Linnerupvej 18, 7160Jørgen Tørring 8700 Horsens Edel og Egon Petz . . . . . . Ulla . .Tlf . . . 75 .Sandgaard . 65 32 74 04 83 53 77 Hatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oensvej . .u-j@mail .dk . . . . 41, 22 20 83 41 8700 Horsens www .sondergardhereford .dk Smedegade 35, Roost, 6535 Tlf .Branderup 75 65 32 04 email: ep@roost-polled .dku-j@mail .dk - www .roost-polled .dk

Roost Polled Hereford Bonde Jørgen Thuesen & www .sondergardhereford .dk Ulla Sandgaard

Knudstru He

B.I. Hereford B.I. Hereford

Finn Nielsen . . . . . . Knudstrupvej 5, Knud

& Aase ·Ingerslev VestergadeKeld 39 ·Balle V . Hæsinge 5672 Broby 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk www .bihereford .dk

B.I. Hereford

Vestergade 39 · V . Hæsinge · 5672 Broby 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk

Driverdal Hereford KeldHorned Balle & Aase Ingerslev Bos Polled Hereford

Asserho

Finn MadsenCarsten . .www .bihereford .dk . . . . . . .Seiring . . . . . . . 47 52 04 23 . v/Tina . Vestergade . . . . . . .Elling . . 39 . . . .· .& .V . .Søren .Hæsinge . . . . . .Hansson . Bil 40 58Broby 42 70 · 5672 Egsgyde 41, 4050 Horne Stubbevej 27, Østby Mark, Skibby 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk

Ann og Bjarne Eiche Asserholmvej 1, Åge

Præstebro 8, 5750 Ringe 5600 Faaborg Tlf. 63 62Tlf.: 61 56 05 96 · Fax 9063 9162 61 09 www.praestebro.dk E-mail: seiring@mail.dk v/Tina Elling & Søren Hansson www.seiring.dk mail@praestebro.dk Præstebro 8, 5750 Ringe v/Tina Tlf. 63 Elling 62 61 & 05Søren · Fax Hansson 63 62 61 09 Præstebro 8, 5750 Ringe www.praestebro.dk Tlf. 63 62mail@praestebro.dk 61 05 · Fax 63 62 61 09 Hereford Keld Balle & Aase Ingerslev www.praestebro.dk v/Tinawww .bihereford .dk Elling & Søren Hansson mail@praestebro.dk Præstebro 8, 5750 Ringe

B.I. Hereford

Vestergade 39 · V . Hæsinge · 5672 Broby

6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk Tlf. 63 62 61 05 · Fax 63 62 61 09 Bonde Hereford www.praestebro.dk Bonde Hereford mail@praestebro.dk

Oensvej 41, Hatting 8700 Horsens Tlf . 75 65 32 04 u-j@mail .dk www .sondergardhereford .dk

Bendt Jørgensen . . . . . . . . . . . . . 75 67 63 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulla, . Bil 21 70 00 06 Aage Linnerupvej 18, 7160 Tørring

og Matilde Bonde FYN SØNDERJYLLAND Aldumvej 56 · 8722 Hedensted 75652043 · Mobil 61260148 Bonde· Tlf. Hereford E-mail: bondehereford@mail.dk

Bojskov Polled Hereford

Michael Ingerslev

v/Tina Bonde Elling Søbovej& 3 Søren Hansson Ulla, Aage og Matilde Gert Petz Jørgen Thuesen & 5683 Hårby

Præstebro 8,· 5750 Ringe 16, Rurup Aldumvej Friskærvej 56Ulla · 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 Mobil 61260148 Tlf. 40 93 05 87 Sandgaard DK-6520 Toftlund Ulla, og Matilde Bonde Tlf. 63 62 61 05 · Fax 63 62 61 09 Oensvej 41, Hatting Aage Ingerslevs-hereford@mail.dk E-mail: bondehereford@mail.dk Tlf . 0045-74 83 17 98 Horsens Aldumvej 56 ·8700 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 · Mobil 61260148 www.praestebro.dk E-mail: Petz@dbmail .dk Tlf . 75 65 32 04 E-mail: bondehereford@mail.dk u-j@mail .dk mail@praestebro.dk Bos Polledwww .sondergardhereford .dk Hereford

Ulla, Aage og Matilde Bonde Carsten Seiring Roost Polled Hereford Aldumvej 56 · 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 · Mobil 61260148 Egsgyde 41, Horne 25/11/08 Edel og Egon Petz . . . . . . . . . . . . 74 83 53 77 bondehereford@mail.dk Bonde Hereford . . . . . . . . . . . 5600 . . . . . . Faaborg . . . . . . . . .E-mail: 22 20 83 41

7:59:17

Tlf.: 56 6535 96 90 91 Smedegade 35, Roost, Branderup E-mail: seiring@mail.dk email: ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk www.seiring.dk

B.I. Hereford

Søndermarkens Hereford Flemming Højer Kristensen

Keld Balle & Aase Ingerslev www .bihereford .dk Ulla, Aage

Farris Polled Hereford

Jens Michael Jensen . . . 8, . . . . . . . . 75 68 39 04 1084598 Hereford DecBorgergade 08.indd 49 7160 Tørring Nordmarksvej 5, Glud, Tlf . 758700 67 64Horsens 74 Erika og Orla Sørensen www .soendermarkens-hereford .dk Mail:Farrisvej smh@post1 .dknet .dk 36, 6580 Vamdrup

Carsten Seiring 5600 Faaborg

Kurt Nyegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Bendt Jørgensen 7583 6746 6339 48 . . . . . . . . 48, . . . Nederbro, . . . . . . . . .7100 . . . . Vejle . . Bil 21 70 00 06 Ilderkærvej Linnerupvej 18, 7160 Tørring

1084598 Hereford Dec 08.indd 49

hiesen Hammel dis. dk 4812

Markesle og

Bos Egsgyde Polled 41, Hereford Horne www.seiring.dk

8700Madsen Horsens Ilderkærvej 48, Nederbro, 7100 Vejle Peder 75 68 39 - 40 30 39 75 Gludvej 68,75 Glud 8700 Horsens 68 39 75 - 40 30 39 75 Flemming 75 Højer Kristensen Borgergade 8, 7160 Tørring Peder Madsen Tlf . 75 67 64 74 Gludvej 68, Glud 8700 Horsens 75 68 39 75 - 40 30 39 75

Margit og Jens Thom Skovvejen 13A, 4050 E-mail: hereford@dlg

Seiring Ubberudvej Carsten 99, 5491 Blommenslyst E-mail: Mandix@c .dk 41, www .mandix-hereford .dk Edel og EgonEgsgyde Petz . . . . . . . . . .Horne . . 74 83 53 77 5600 Faaborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 20 83 41 Bos Polled Hereford Smedegade 35,Tlf.: Roost, 566535 96 Branderup 90 91 Carsten Seiring email: ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk E-mail: seiring@mail.dk

City Hereford

Rosenkær Polled Hereford

68 39 04

HORNSHER

Bos Mette og KajPolled Jespersen . .Hereford . . . . . . 65 96 75 12

Tlf . 75 67 64 74 Ilderkærvej 48, Nederbro, 7100 Vejle Peder Madsen e-mail: bent@rosenkaer .dk www .rosenkaer .dk Here .f .oGlud Assendrupvej 12, Assendrup,- 8732 Hovedgård e rd75 83 46 39 Kurt Nyegård .P . o . .ll . . d .Gludvej . . . . . . .68, Tlf . 86 53 14 13 87007100 Horsens Ilderkærvej 48, Nederbro, Vejle e-mail: bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk Ulla, Aage og Matilde Bonde 75 68 39 75 - 40 30 39 75

Tlf . Sørensen 86 53 14 13 Bent

Besætningsannoncer

Edel og Egon Petz . . . . . . . . . . . . 74 83 53 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 20 83 41 Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup Bojskov Polled- www .roost-polled .dk Hereford email: ep@roost-polled .dk

Ingerslevs Hereford

Jørgen Thuesen & Ulla Sandgaard

FYN

og Matilde Bonde · Tlf. 75652043 · Mobil 61260148 E-mail: bondehereford@mail.dk

25/11/08 7:59:17 25/11/08 7:59:17

25/11/08 7:59:17

Vestergade 39 · 56 V . Hæsinge · 5672 Broby Aldumvej · 8722 Hedensted 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk

Tlf. 7483 1301 mobil 4026 3841 E-mail: o-es@post.tele.dk

ord

2 Hovedgård

rosenkaer .dk

City Hereford

Bendt Jørgensen Kurt Nyegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 75 67 83 63 46 48 39 . . . . . . . . . 48, . . . Nederbro, . . . . . . . . .7100 . . . . Vejle . Bil 21 70 00 06 Ilderkærvej Linnerupvej 18, 7160 Tørring

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

Bos Polled Hereford

eford

19

Carsten Seiring

1084598 Hereford Dec 08.indd 49 Peder Madsen Jørgen Thuesen

&

v/Tina Egsgyde Elling & Søren Hansson 41, Horne Præstebro 8, 5750 Ringe

25/11/08 7:59:17


Mennesker bag og omkring Hereford

Gul sol over Fanø Af Ulla Sandgaard, lokalredaktør i Klub Syd, e-mail: u-j@mail.dk   Der var lidt af hvert på gården – gæs, høns, ænder, bier og Hereford. Søren er tidligere telefonmand, men driver nu en entreprenørforretning sammen med en kompagnon.   Landmænd på Fanø får ø-støtte og biavlen er støttet med LAG-midler, som har til formål at fremme lokale erhverv og initiativer. Her er biavlen også henvendt til turister, som betaler 100 kroner pr. person for at se bigården og selv prøve at slynge honning.   Driften med Hereford foregår ekstensivt, og køerne går ude hele året. Tyrekalve og kvier, som skal fedes til slagt, kommer på stald, når de vænnes fra og går til de er cirka 1 1/2 år. I stalden fodres med græsensilage og kraftfoder. Der var nogle krydsninger med Simmetal og Grauvieh, men Søren er gået tilbage til Hereford, da de har et bedre temperament. I stedet for halm strøs der i stalden med gamle tagrør fra udrangerede stråtage fra byen.  Vi kørte nordpå, og fra en klittop kunne vi se ud over Nordøen og græsarealerne med Hereford og også en flok

I oktober taler man normalt om de store stæretræk over vadehavet – sort sol. Sådan var det ikke lørdag den 1. oktober 2011. Vi nåede op på 26 grader og blikstille. 12 minutter fra Esbjerg lå paradiset: Hereford, klitter og vadehav. Kan man ønske mere? Er de en del af Danmark? Joh – og alligevel. Ekstensiv Hereford. Det var flot.   23 Hereford- entusiater mødte den 1. oktober 2011 op til en uforglemmelig dag i klithede og strandenge hos Søren Madsen og Jens Jørgen Jensen, som har 100 moderdyr, der udfører usædvanlig naturpleje på Fanø.   Hele nordøen er fra gammel tid fælleseje, og med Søren Madsen som formand for fællesejet er Hereford enerådende. Dyrene afgræsser 380 hektar med udsigt til Esbjerg by og passerende containerskibe og passagerskibe til England.  Vi mødte Søren Madsen ved gården lidt vest for Nordby. Han troede, det var søndag, vi skulle komme, men det var altså lørdag, så sønnen blev sendt til købmanden efter øl og vand.

Mandix Mandix Hereford Hereford

HORNSHERRED HORNSHERRED HEREFORD HEREFORD 47 52 01 45

Margit Margit og og Jens Jens Thomsen Thomsen . . . . . . . . . . . . . . Skovvejen Skovvejen 13A, 13A, 4050 4050 Skibby Skibby E-mail: E-mail: hereford@dlgnet .dk hereford@dlgnet .dk

Mette Mette og og Kaj Kaj Jespersen Jespersen . . . . . . . . . . . . . . . . 65 65 96 96 75 75 12 12 Ubberudvej Ubberudvej 99, 99, 5491 5491 Blommenslyst Blommenslyst E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk

Mandix Hereford

Mette og Kaj Jespersen . . . . . . . . 65 96 75 12 Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk

ereford

Besætningsannoncer

. . . . 65 96 75 12 menslyst ww .mandix-hereford .dk

ÆLLAND JÆLLAND

Hereford

. . . . 48 21 21 17 ævinge

ed Hereford

. . . . 47 52 04 23 . . . . Bil 40 58 42 70 4050 Skibby

20

HORNSHERRED HEREFORD

Margit og Jens Thomsen . . . . . . . Skovvejen 13A, 4050 Skibby E-mail: hereford@dlgnet .dk

47 52 01 45

Tak til Søren Madsen for en fin og interessant rundvisning. 

Sannelund Sannelund Horned Horned Hereford Hereford

Gert Gert Hjortshøj . Hjortshøj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 48 31 31 83 83 84 84 Suzanne Suzanne og og Michael Michael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 48 31 31 93 93 35 35 Bavnebakken 15, Græsted Sannelund Bavnebakken 15, 3230 3230Horned Græsted Hereford

Gert Hjortshøj . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 31 83 84 Suzanne og Michael . . . . . . . . . . . . 48 31 93 35 Bavnebakken 15, 3230 Græsted

Hereford er ideel som naturplejere Markeslevgaard Polledpå det pandekage-flade Fanø. Foto: Egon Petz

NORDSJÆLLAND NORDSJÆLLAND HORNSHERRED HEREFORD NORDVESTSJÆLLAND Mandix Hereford NORDVESTSJÆLLAND ØST Mandix Hereford NORDSJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND Broersland Broersland Hereford Hereford Preben og Dorthe Birch . . . 21 Preben og Dorthe Birch . . . . . . . . . . . 48 48 21 21 21 17 17 Markeslevgaard Polled Søvej Søvej 4, 4, St . St . Lyngby, Lyngby, 3320 3320 Skævinge Skævinge Broersland Hereford og Horned E-mail: birch@broersland .dk E-mail: birch@broersland .dk

Margit og Jens Thomsen . . . . . . . 47 52 01 45 Skovvejen 13A, 4050 Skibby Mette og Kaj Jespersen . . . . . . . . 65 96 75 12 E-mail: hereford@dlgnet .dk Ubberudvej 99, 5491 . Blommenslyst Mette og Kaj Jespersen . . . . . . . 65 96 75 12 E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk

Preben og Dorthe Birch Mikkel Christiansen . . . . . . . . . . . 48 59 21 46 21 13 17 33 . . . . .4, . .St . . . Lyngby, . . . . . . 3320 . . . . .Skævinge . . . . . . 40 25 61 34 Søvej Tuse Næsvej 37, Markeslev, 4300 Holbæk E-mail: birch@broersland .dk

NORDSJÆLLAND NORDSJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND Driverdal Driverdal Horned Horned Hereford Hereford NORDVESTSJÆLLAND Finn Madsen . . . . . . Finn Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 47 52 52 04 04 23 23 . . . . . .Knudstruplund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bil 40 Horned Bil 40 58 58 42 42 70 70 Driverdal Horned Hereford Stubbevej 27, Mark, Skibby StubbevejBroersland 27, Østby Østby Mark, 4050 4050Hereford Skibby Hereford Finn Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . 47 52 04 23 Broersland Preben og Dorthe Birch .Hereford . . . . . . 48 21 21 17 Finn . . . .Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bil 57 40 64 58 83 42 46 70 Søvejog 4, Dorthe St . Lyngby, 33204180 Knudstrupvej Knudstrup, Preben Birch .Skævinge . . . Skibby .Sorø48 21 21 17 Stubbevej 27, 5, Østby Mark, . .4050 E-mail: Søvej 4, St .birch@broersland .dk Lyngby, 3320 Skævinge E-mail: birch@broersland .dk

HØJRIS HEREFORD

Christian Højris Larsen Slettehavevej 72 Asserholm Hereford Nielstrup Haslev Driverdal4690 Horned Hereford

47 52 01 45

Limousiner. Da Søren har retten til fællesarealet, er tyren dog Hereford.  Efter endnu en tur gennem en sandet klitvej spiste vi vores madpakker på flugtskydningsbanen, hvor der var bænke og borde og en fantastisk udsigt over Esbjerg. Med maverne fulde gik turen til flere engarealer på Østerkant, som ligger på østsiden af Fanø. Det var en udfordring for vores personbiler, men vi nåede dog frem til flere flokke af Hereford, nogle tilhørende Ronald Søgaard, som har købt tyren Kragelund Fantomet af Niels Nielsen. Flere slags kvæg afgræsser de flade strandenge her på østkysten og er med til at bevare dette unikke landskab, som er særegent for vadehavet.   Nogle besøgte til sidst den hyggelige by, Nordby, med smalle gader med brosten og fine vesterhavshuse, der ligger trygt bag diget.

Ann ogDriverdal Bjarne EichenHorned . . . . . . . . Hereford . 59 18 16 98 Finn5672 Madsen . . . . . mobil . . . . . . . 2046 . . . . 0888 47 52 04 23 Tlf. 0807 Asserholmvej 1, Ågerup, 4390 Vipperød . .Madsen . . . . metteolesen@msn.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bil FinnMail: 47 40 52 58 04 42 23 70 . . Stubbevej . . . . . . . . 27, . . . Østby . . . . . Mark, . . . . . 4050 . . . BilSkibby 40 58 42 70 Stubbevej 27, Østby Mark, 4050 Skibby

Markeslevgaard Polled og og Horned Horned Mikkel Christiansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 46 Mikkel Christiansen . 59 46 13 13 33 33 Markeslevgaard Polled Sannelund . . Horned Hereford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 25 61 34 Gert Hjortshøj . . . . . . . . . . . . . . HEREFORD . . .40 4825 3161 8334 84 HORNSHERRED Tuse Næsvej 37,og Markeslev, 4300 Holbæk Horned Tuse Næsvej Markeslev, Suzanne ogog37, Michael . . . . .4300 . . . . . . . . .Holbæk 31 52 93 01 35 45 Margit Jens Thomsen . . . . . 48 47 HORNSHERRED HEREFORD

Mikkel Christiansen . . . Græsted . .Skibby Bavnebakken 15, 3230 Skovvejen 4050 Margit og Jens13A, Thomsen . . . . . . . . . . . . . 59 47 46 52 13 01 33 45 . . E-mail: . . . . . . hereford@dlgnet .dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 25 61 34 Skovvejen 13A, 4050 Skibby Tuse Næsvej 37, Markeslev, 4300 Holbæk E-mail: hereford@dlgnet .dk

Knudstruplund Knudstruplund Horned Horned Hereford Hereford Finn Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hereford . . . . . . 57 83 Mandix Markeslevgaard Polled FinnKnudstruplund Nielsen 57 64 64 83 46 46 Horned Knudstrupvej 5, Knudstrup, 4180 Sorø Knudstrupvej 4180 Sorø Mette og 5, KajKnudstrup, Jespersen . . . . . . . . 65 96 Markeslevgaard Polled og Horned 75 12 Hereford SYDSJÆLLAND Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst og Horned Christiansen . . . . . . . . . . 57 59 E-mail: Mandix@c .dk FinnMikkel Nielsen . . . . . . . . . . . . .- . . .www .mandix-hereford .dk .FALSTER 64 46 83 13 46 33 LOLLAND . . . .Christiansen . . . . . 5, . . Knudstrup, . . . . . . . . . . . . . . 4180 . . 59 40 Knudstrupvej Mikkel . . . . . . . . . .Sorø 46 25 13 61 33 34 . . Tuse . . . .Næsvej . . . . . . 37, . . . Markeslev, . . . . . . . . .4300 . . Holbæk 40 25 61 34 Tuse Næsvej 37, Markeslev, 4300 Holbæk

Asserholm Hereford Asserholm Hereford Mosekær Hereford

Ann Ann og og Bjarne Bjarne Eichen Eichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 59 18 18 16 16 98 98 Bent Toft Viuf Asserholmvej Asserholmvej 1, 1, Ågerup, Ågerup, 4390 4390 Vipperød Vipperød Tlf . 57 80 90 15 - 40 27 93 64 Mosekærsvej Ann og Bjarne Eichen . . . . . . . 4, . . 4173 59Fjenneslev 18 16 98 hereford@post2 .tele .dk Asserholmvej 1, Ågerup, 4390 Vipperød Finn Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . 57 64 83 46 Knudstrupvej Finn Nielsen . . .5, . .Knudstrup, . . . . . . . . .4180 . . Sorø 57 64 83 46 Knudstrupvej 5, Knudstrup, 4180 Sorø

Knudstruplund Horned Asserholm Hereford Knudstruplund Horned NORDSJÆLLAND Hereford Hereford NORDVESTSJÆLLAND GMH Polled Hereford Broersland Hereford Asserholm Hereford Asserholm Hereford

Birgitte og og Jørn Laursen . . . . . . . . . . . . . . 58 26 Preben Dorthe Birch 48 16 21 41 21 17 Næsbyskovvej 3, Tyvelse, 4200 Slagelse Søvej 4, St . Lyngby, 3320 Skævinge Ann og Bjarne Eichen . . . . . . . . . 59 18 16 98 E-mail: birch@broersland .dk GMH@post .tele .dk Asserholmvej 1, Ågerup, Ann og Bjarne Eichen . . . . .4390 . . . .Vipperød 59 18 16 98 Asserholmvej 1, Ågerup, 4390 Vipperød

SYDSJÆLLAND SYDSJÆLLAND LOLLAND -- FALSTER Sannelund Horned Hereford ! LOLLAND FALSTER Gert Hjortshøj . . . Horned . . . . . . . . . Hereford . . . . . 48 31 83 84 Sannelund SYDSJÆLLAND Suzanne og Michael . 48 Gert Hjortshøj . . . . . . . .AVLSVÆRDI . . . . . . . . . .48 31 31 83 93 84 35 Vejetal giver Bavnebakken 15, 3230 Græsted Suzanne og Michael . . . . . . FALSTER .Hereford . . . . . 48 31 93 35 LOLLAND Mosekær Mosekær Hereford Vej alle15,kalve ved fødsel, 200 Bavnebakken 3230 Græsted Bent Viuf Bent Toft Toftog Viuf og 365 dage indberet til RYK. Tlf . 57 80 90 40 27 Tlf . 57 80 90 15 15 -- til 40 større 27 93 93 64 64 Vejetallene bidrager Mosekær Hereford Mosekærsvej 4, 4173 Fjenneslev Mosekærsvej 4, 4173 Fjenneslev HORNSHERRED HEREFORD sikkerhed på avlsværditallene. hereford@post2 .tele .dk Bent Toft Viuf hereford@post2 .tele .dk Margit og Jens Thomsen . . . . . . . 47 52 01 45 Skovvejen 13A, 4050 Skibby Tlf . 57 80 90 15 - 40 27 93 64 Mosekærsvej 4, 4173 Fjenneslev E-mail: hereford@dlgnet .dk hereford@post2 .tele .dk

SYDSJÆLLAND SYDSJÆLLAND LOLLAND - FALSTER GMH Polled LOLLAND FALSTER GMH Polled-Hereford Hereford Birgitte og 16 BirgitteMarkeslevgaard og Jørn Jørn Laursen Laursen . . . . . . . . . . . . . . 58 58 26 26 16 41 41 Polled Næsbyskovvej 3, Tyvelse, 4200 Slagelse Mosekær Hereford Næsbyskovvej 3, Tyvelse, 4200 Slagelse GMH Polled Hereford ogBentHorned GMH@post .tele .dk Hereford Toft Viuf GMH@post .tele .dk Mosekær

Birgitte og Christiansen . Jørn Laursen . . . . . . . . . . . . 58 26 16 41 Mikkel . . . . .Viuf 5927 4693 1364 33 Bent Tlf .Toft 57 80 90 15 - 40 . . . . . . . . . 3, . .Tyvelse, . . . . . . .4200 . . . . Slagelse . . . .4173 40Fjenneslev 25 61 34 Næsbyskovvej Tlf .Mosekærsvej 57 80 90 15 4, - 40 27 93 64 Tuse Næsvej 37, Markeslev, 4300 Holbæk GMH@post .tele .dk hereford@post2 .tele .dk Mosekærsvej 4, 4173 Fjenneslev

Sann

Gert Hjort Suzanne o Bavnebakk

S LO

hereford@post2 .tele .dk

Knudstruplund Horned GMH Polled Hereford Hereford GMH Polled Hereford Birgitte og Jørn Laursen . . . . Finn Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 57 26 64 16 83 41 46

Næsbyskovvej Tyvelse, Birgitte og Jørn Laursen . . . 4200 . .4180 . . Slagelse 58 26 16 41 Knudstrupvej 5,3,Knudstrup, Sorø GMH@post .tele .dk Næsbyskovvej 3, Tyvelse, 4200 Slagelse GMH@post .tele .dk

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

Driverdal Horned Hereford Finn Madsen . . . . . . . . . . . . . . . .

47 52 04 23

Asserholm Hereford Ann og Bjarne Eichen . . . . . . . . .

59 18 16 98

GM

Birgitte og


Mennesker bag og omkring Hereford

Bonusleverandør? Her er muligHeden for at prøve at levere til danisH Crown i op til 6 mdr. og så evt. blive andelsHaver.

Én bonusperiode pr. leverandør.

Notering, der bygger på en objektiv decimalklassificering.

Lineær vægtafregning

Afhentning af dyr i kommende uge!

Vi tilbyder en tidsbegrænset bonuslevering i maks. 6 måneder.

Du kan stoppe med øjeblikkelig virkning indenfor de 6 måneder.

Bonus på 70 øre pr. slagtekilo. Beløbet udbetales løbende.

ring til dC ejerserviCe på tlf. 8919 2400

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

21


Mennesker bag og omkring Hereford

Et blik tilbage i tiden Af Lone Møjbæk, lokalredaktør i Klub Nord, e-mail: lone_carsten4443@msn.com Lørdag den 6. august startede med masser af skyer. Regnen truede en del, men da vi ankom til Niels Højer Hansen i Uggerby, lettede skyerne. Der mødte 20 personer op. Niels bød os velkommen og fortalte lidt om besætningen, som består af dyr af den gamle, engelske type.   Niels startede sin egen besætning i 1974. Niels er over 80 år og har dyrene sammen med sin bror, men det er Niels, som står for arbejdet, da broderens helbred er svigtende. Brødrene og deres far har haft Hereford sammen siden 1980, de har gennem årene holdt fast i den mindre, mere kompakte og meget kødfulde race. Det har gennem tiden ikke været så stort et udvalg i dyr i andre besætninger, som passede til deres avlsmål. Den oprindelige besætning stammer fra Lemvig, og den sidste gang, de købte tyr, var for mange år siden i Balle på Djursland.   Alle var betaget af størrelsen på dyrene (små) og af, hvor kødfulde specielt tyrene var. Der blev diskuteret, om man i dag kan bruge dyrene til at ”krydse” med. Niels advarede meget med at bruge en nutidig tyr til hundyrene, da det vil give kælvningsproblemer. De har tidligere forsøgt, det endte op i tårnhøje dyrlægeregninger. Køerne får normalt kalve på 25-32 kg. Så hvis man skal ”krydse”, er det med anvendelse af de flotte tyre.  Besætningen er hornet og består af seks køer, fire kalve og fire tyre. To tyre på 1½ år og to ældre foldtyre, tyrene gik i fælles fold. Dyrene går ude hele året rundt, de har en lille rundbuehal til læ. Foderet består af græs, hø og valset byg. Når dyrene bliver slagtet, klassificerer de over 9 for muskelfylde. Tyrene bliver slagtet lige før, de fylder to år.   Det var meget spændende at se besætningen, og man må sige, at her var mere kød på færre centimeter. Vi afslut-

tede besøget med is og noget at drikke. Der blev også udvekslet telefonnumre – måske var der nogle, som ville købe en foldtyr?   Solen er efterhånden kommet frem. Vi aftaler at køre i kortege frem til næste besøg. Inger Skamriis havde planlagt køreturen, så vi blev ført gennem en flot natur med indlandsklitter og gjorde ophold på Bjerget. Her kunne vi se langt omkring, Ove Engbjergs Hereford, Vesterhavet, Hjørring, Hirtshals og ellers det flotte landskab. Vi kørte gennem Lønstrup og forbi Rubjerg Knude samt fyret ned til en klitplantage med stier ned til blåler klinter. Det var en rigtig flot tur.  Vi er nu kommet til Inger & Carsten Skamriis, Lobhavevej 49 i Vennebjerg. Det er blevet frokosttid. Ved fælles hjælp fik vi stillet borde op i haven, hvor vi i solskin kunne nyde vores medbragte mad samt drikke kaffe, og Inger havde bagt tærte til os.   Inger fortalte lidt om historien bag gården. Det er en slægtsgård fra Ingers familie. Carsten og Inger overtog gården i 1988. Inger arbejder som økonoma og er formand for Familie og samfund. Carsten er tidligere elektriker, men har mén efter en arbejdskade, så han passer nu landbruget. Parret har fire børn, de to yngste er født og opvokset på gården, de er mest interesseret i landbruget og dyrene. Sønnen Martin er uddannet landmand. Fra gården kan man se over til Rubjerg Knude. Gården er på 43,5 hektar, der er lagt ud i græs. Dertil kommer en græsningsaftale på 4,5 hektar, der ligger i forlængelse af deres egen jord. Besætningen består af 50 køer, to foldtyre og opdræt.   I 1964 byggede Ingers far en kostald, hvor han selv skovede tømmeret til stalden. Stalden er der stadig, men den er

blevet erstattet af et nyt stort hus i 2006. Det er en løsdriftsstald med dybstrøelse. Huset kan rumme alle dyrene, da jorden omkring bygningerne ikke er velegnede til udedrift om vinteren. Huset er lukket på de tre sider. Mod øst er der åben med fanggitre og støbt fodergang. Uden for det støbte er Inger og Carsten ved at lave en god kørevej og uden for den, har de lavet en stor vold som læ for dyrene. Det er et stort og funktionelt hus.   Tyrene bliver fodret med korn, ensilage og halm, køerne får ensilage og halm. Al halm er indkøbt, Carsten kan selv pakke halmen ind i rør i stedet for halmstak. Ved besøget havde Carsten en del tyre gående i huset, kornet var sluppet op, så de fik kun ensilage og halm. Køer og kvier gik på deres græsarealer. På en af markerne havde de et væld i form af en lille sø, som blev brugt som drikkested. Markerne var delt op, det samme var dyrene. Der var køer med kalve fra i år plus foldtyr, udsætterdyr og en fold med kvier samt foldtyr. Parret har to tyre, en med Mølgaardafstamning og en søn efter Præstbro Damian ET. Det er et flot syn med alle dyrene i disse omgivelser og med klitter i baggrunden.   Dyrene omsættes via kontrakt med Danish Crown.   Det var en rigtig god og spændende dag med meget fagligt input samt hyggeligt samvær, og hvor var vi heldige med vejret. Mange tak til Ove Engbjerg for god planlægning af arrangementet og mange tak til Niels Højer Hansen samt Inger & Carsten Skamriis for at vise deres besætninger frem. 

Dyrene hos Niels Højer Hansen er af den oprindelige herefordtype – små, men kødfulde 

22

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang


Mennesker bag og omkring Hereford

Giesegård fik besøg af Klub Øst Af Mette Olesen, Klub Øst, e-mail: metteolesen@msn.com Lørdag den 9. juli holdt Klub Øst den årlige sommerudflugt.   I år var vi på guidet rundvisning på Giesegård. Dette lidt anderledes indslag gav stor tilslutning til turen. Vi samlede godt en snes deltagere.  Vores meget underholdende guide havde været ansat på Giesegård i 53 år. Det var utroligt spændende og lærerigt at høre ham fortælle om de store omvæltninger, der er sket på godset i bare hans tid – fra en stor arbejdsplads med mange ansatte til i dag kun at have 2½ ansatte. Sikke mange sjove historier om grever og grevinder, man oplever sådan et sted gennem så mange år.

 Vi gik en tur i den meget flotte park, så stalde og stuehus – dog kun udefra.  Maskinhallen var virkelig flot, der er nok ingen af os, der kan prale af en hal uden spindelvæv, men det kan de på Giesegård.  Efterfølgende nød vi kaffen og de velbagte kager med udsigt til Giesegård park i selskab med mange frøer, til stor underholdning for børn og barnlige sjæle.   Der efter kørte vi på Pilebækgård v/ Jesper N. Jensen, Tureby.   Jesper viste sin flotte besætning af Hereford frem for de mange interesserede. Det var mest den mandlige del af forsamlingen, der var en tur i marken.

Da det var en af sommerens få solskinsdage, nød kvinderne solen i haven.  Bent Lyngsø tændte som sædvanligt op i grillen, vi nød den lækre mad i Jespers have, med udsigt til det flotte kvæg på marken.  En af kvierne kvitterede med at starte kælvning. Kalven lod dog vente på sig, til der var ro. Tak til alle for en rigtig dejlig dag. 

! Godset Giesegård, Giesegårdsvej 72, 4100 Ringsted I 1668 fik skatkammersekretær Frederik Gie-se overdraget jordbesiddelser som ”afslag på tilgodehavende hos Kronen”, og i 1705 blev godset Giesegård oprettet ved en kongelig bevilling. Admiral Christian Gabel overtog godset i 1719, og der var i de kommende år betydeligt tilkøb af jord. I 1736 købte enke-grevinde Anna Sophie Schack fra Schacken-borg godset og opførte i 1750 den nuværen-de hovedbygning. Godset består i dag af Giesegård og Juellund godser, i alt 3.200 hektar. Ejere siden 1993 er cand. agro. Michael greve Brockenhus-Schack, der personligt driver ejendommene.

 

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

Giesegård

Fodertid i haven hos Jesper N. Jensen

23


Mennesker bag og omkring Hereford

Grønt og Hereford på Samsø Af Per W. Kristensen, lokalredaktør, Klub Midt, e-mail: nedergaard.brorup@tiscali.dk Den 5. juni 2011 inviterede Klub Midtjylland på sommerudflugt til Samsø med besætningsbesøg samt besøg og guidet rundvisning på Samsø Grønt.   Turen startede i Hou fra morgensrunden, hvor 15 morgenfriske herefordfolk var mødt op på en flot solskinsdag. Overfarten tog én time. Undervejs nød folk deres morgenkaffe samt en lille morgendram, som klubformanden havde med. Da vi lagde til i Sælvig, ventede en bus på os. Chaufføren var lokal kendt og arbejdskollega med Flemming Andersen hos Arriva.   Første stop var ved Samsø Grønt, hvor vi blev budt velkommen af Leif, der havde arbejdet på Samsø Grønt i 22 år. Samsø Grønt er en hypermoderne produktionsvirksomhed med speciale i bearbejdning og salg af almindelige og specielle kvalitetsråvarer fra Samsø. Deres råvarer er: Nye Samsøkartofler, grønne bønner, gourmetkartofler, rosenkål, bagekartofler, selleri, persillerod, hokkaido (Græskar) og jordskokker.   Samsø Grønt markedsfører sig på at kunne levere friske råvarer af høj kvalitet. For at kunne sende grøntsagerne direkte fra avler til forbruger har de investeret i verdens mest avancerede robotter. Med hjælp fra robotterne kan de selv forestå hele processen med at vaske, sortere og pakke grøntsagerne. De modtager råvarerne om morgenen, bearbejder dem og sørger for, at de er på vej til forbrugeren samme dag.

Der er 23 avlere, der levere grøntsager til Samsø Grønt. På denne søndag, hvor der var højsæson for nye Samsøkartofler, blev der arbejdet på højtryk. Der skulle leveres 23.000 pakker kartofler (14 sættevogne) med 650 g i hver pakke til næste dag. Samsø Grønt levere 800 tons kartofler om året trods et faldende forbrug gennem de seneste 40 år. De leverer grønt til hele landet, samt til Sverige, Norge, Finland og en enkelt gang til Grand Canaria.   Samsø Grønt har i årenes løb haft besøg af Dronningen Margrethe to gange, lige som de kan prale med at have leveret kartofler til Prins Henriks fødselsdag samt det kongelige bryllup mellem Mary & Frederik.   Næste stop var hos herefordavler Søren Bertel Jensen i Tranebjerg. Søren købte hans første fire herefordkvier i 1975 på Brattingborg Gods.   Søren har nu 40 moderdyr med opdræt. Han fortalte om arbejdet med besætningen, fodring, afsætning til slagt samt forholdene i hans nye løsdriftsstald.   Søren driver 200 hektar, hvoraf 100 hektar er lagt ud i græs. En stor del af hans produktion er grøntsager bestående af 14 hektar tidlige kartofler, tre hektar bagekartofler, tre hektar sene kartofler – resten er med korn og raps.  Besætningen på de 40 moderdyr går med to avlstyre, hvor den ældste tyr var købt hos Norup Polled Hereford v. Grethe & Kurt Rasmussen i Røgen. Dyrene

afgræsser på naturarealer, som ejes af staten, på det nordlige Samsø, Issehoved.   Indenfor den seneste tid har Søren og hans kone bygget nyt træhus, med udsigt over Samsøs vestkyst.  Vi rundede Brattingborg Gods og så de store marker, og dem kunne vores meget lokale chauffør fortælle en del om. Generelt kunne han fortælle om alt, hvad vi så, erindre gamle historier, og han vidste i øvrigt alt, hvad der rørte sig på Samsø – en meget fornøjelig tur.  Vi kørte mod Issehoved, nord for Nordby, hvor vi igen mødtes med Søren Bertel Jensen. Vi spiste vores medbragte frokost i det grønne.   På den nordligste P-plads på Samsø gjorde vi holdt, og Sørens viste sin besætning frem. Den var delt i to flokke med hver én avlstyr. Køerne kom på græs sidst i april. Kalvene er da 4-5 måneder og kan derfor optage en stor mængde græs.   Søren afsætter al oksekød til Friland kødkvæg, som giver 1,50 kroner pr. kg over gældende notering. Kontrakten med staten skal genforhandles i 2012.   Da bussen kørte sydpå, vidste chaufføren selvfølgelige lige, hvor der var en lille grøntsagsbod, hvor der var nok af frisk grønt og nye Samsøkartofler til alle. På færgen var der kaffe og hjemmebagt kage.  Vi var tilbage i Hou ved 17-tiden – vi havde haft en oplevelsesrig dag med herefordfolk og god stemning. 

Afsætning af herefordkød til Friland giver 1,50 kroner pr. kg oven i noteringen.  Foto: Bent Sørensen

24

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang


Mennesker bag og omkring Hereford

Viggos verden

ANME

LDELS

Af Mogens Stendal, redaktør, e-mail: sasso@post5.tele.dk Morten Beiter og Viggo Bertelsen: Viggos verden. Om vind og vejr i strandfoged Viggo Bertelsens liv, 2011, 1. udgave, 1. oplag, 123 sider. Fotos ved Brian Karmark. Pris 298 kroner. Viggo Bertelsen, Bækbygaard. – To begreber, der optræder i mange sammenhænge med relation til Hereford. Viggo Bertelsen er en respekteret personlighed og var i mange år en seriøs herefordavler, som der stod – og står – dyb respekt om. Han var tillige formand for Herefordforeningen i årene 1978 til 1980. Bækbygård er besætningsnavnet, der fortsat optræder i stamtavlen for mange gode Hereford’er rundt om i besætningerne. Det var for øvrigt ejerne af herefordbesætningen på Bækbygård, der var de første, der importerede sæd af pollede herefordtyre fra Canada. Det var i 1977.   Du kender måske Viggo Bertelsen – eller gør du?   Sammen med journalisten Morten Beiter har Viggo Bertelsen skrevet ”noget af historien om Viggo”. Hans historie handler også om køer – Hereford , men det er langt fra det hele. Det er historien om landets ældste nuværende strandfoged – et hverv, som typisk går i arv i familien, og hvor Viggos mor var Dan-

marks første kvindelige strandfoged, en begivenhed som i sin tid måske vakte endnu større opmærksomhed i visse kredse, end da vi i oktober fik landets første, danske, kvindelige statsminister. Historien om Viggo er også den Charles Aznavour-lignende vestjydes ærlige fortælling om savn, glæder, minder samt en fortsat længsel efter… kvinder. Det er historien om en indfødt klitbeboer, der i princippet kun tre gange har været uden for Bækbygård, nemlig i forbindelse med et ophold på en Asmildkloster Landbrugsskole, Rønshoved Højskole samt som karl på en gård på Sjælland. Det er historien om en strandfoged, der om nogen kender, respekterer og elsker naturen derude – derude, hvor du ikke kan komme længere mod vest.  Viggo blev født på Bækbygård for 82 år siden. Her vil hans træsko også stå, når han til sin tid for sidste gang stiller dem fra sig, fordi han ikke længere har brug for dem…  Morten Beiter har lagt øre til, når Viggo Bertelsen har gravet ned i minder og gamle dokumenter – og har fortalt. Dette er der med Viggos verden kommet en spændende, velfortalt og særdeles velskrevet og læseværdig bog ud af. Bogen er hudflettende ærlig, og Viggo fortæller om mange års hændelser, drømme og oplevelser blandt vildgæs,

E

drivtømmer, Hereford og kvinder. Samtidig er der mange, flotte billeder i bogen.  Enhver, der har kendt Viggo Bertelsen bør unde sig selv den oplevelse at læse denne lidt anderledes biografi. Undervejs, og ikke mindst når man har vendt det sidste blad i bogen, føler man glæde og stolthed over at kende Viggo! Efter at have læst bogen kender man endnu mere til Viggo, men nok ikke det hele! Hvis jeg som herefordavler gik i marken eller i stalden til mine dyr og vidste, at der i stamtavlen for et aktuelt dyr var en stamfar eller stammor, der hed noget med Bækbygård, så ville jeg – efter at have læst Viggos verden – være endnu mere stolt! For resten…! Viggos verden udkommer officielt lørdag den 5. november 2011, og derfor holder Viggo Bertelsen den dag reception / åbent hus på Bækbygård fra klokken 1300.   I mange år var Hereford var en vigtig del af Viggo Bertelsens liv. Så mon ikke Viggo bliver glad for at se mange herefordvenner til receptionen? Og omvendt: Mon ikke en hel del herefordvenner har lyst til at hilse på Viggo – bogens egentlige forfatter – og derfor lægger vejen forbi? Det tror jeg! /MoSt 

! Viggos verden – den oplagte julegave til enhver herefordavler

Fotograf: Brian Karmark

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

Kan købes ved henvendelse til: Viggo Bertelsen, Husby Klitvej 7, 6990 Ulfborg, tlf. 9733 1052 Pris: 298 kroner + forsendelse

25


Hereford Ungdom

Ungdomsshow i Herning – en kæmpe oplevelse Af Mads Lindemann, medlem af Hereford Ungdom og udstiller på Hereford Ungdom Show, e-mail: mr.lindemann@hotmail.com. Foto: Mogens Stendal Det, som står klarest i mit hoved fra ungdomsshowet, var allerede fra den dag, vi ankom, hvor man kunne se den opsætning, som Hereford Ungdom havde lavet til vores dyr. Hele showet, synes jeg, var sat godt op. Selve konceptet er super, men måske er der nogle ting, der kunne ændres. Jeg er sikker på, at udvalget allerede har evalueret showet.   Det, at vi unge føler, det er vores skue og ikke kun, at vi hjælper til, er alle tiders. Og så kunne vi få bedømt vore egne dyr.

Jeg er sikker på, at sådan et ungdomsshow skaber engagerede og seriøse fremtidige herefordavlere.   Det overraskede mig virkelig meget, at vi havde en rigtig ”cattleman” som Kevin Dorrance til at bedømme vores dyr. Tænk, at han kommer helt fra det vestlige Canada bare for at bedømme vores dyr! Og så kunne vi få en snak med ham om, hvordan de gør tingene i Canada. Kevin var meget imødekommende og åben. Han fortalte om deres

 

26

dyr, hvordan de gør tingene og meget andet.   Hereford Ungdom havde også lavet en masse konkurrencer, så der var hele tiden noget at lave eller gøre sig klar til. Det er heller ikke altid nemt at prøve at udstille på et nyt dyrskue. Det her var mit første landsskue på egen hånd, og der vil jeg sige, at Hereford Ungdom altid var klar til hjælpe eller forklare, hvordan man gør tingene, selv om hver af dem også havde egne dyr at sørge for.   Jeg er glad for den opbakning, alle har givet os til, at starte ungdomsshowet. Jeg håber, at det kan fortsætte, for jeg mener, at ungdomsshowet er kommet for at blive. Jeg er sikker på, at hver enkelt udstiller i ungdomsshow’et fik en succes med hjem samt nogle kloge ord eller nogle nye måder at gøre tingene på.   Hvis det kan blive sådan, at man holder showet på skift mellem Roskilde og Herning, så kan man komme ud til alle unge. Jeg siger tak til alle dem, som har stået for showet. Også en stor tak til dem, som med ord eller penge har givet showet den opbakning, der skulle til, for at det kunne lykkes. 

Dommer Kevin Dorrance lykønsker Mads Lindemann med et flot resultat Alle udstillere i Hereford Ungdoms Show 2011 sammen med dommer Kevin Dorrance & Mrs. Kim Dorrance

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang


Hereford Ungdom

Hereford Ungdoms Show 2011 – set fra sidelinjen Af Natascha Arends, udstiller i Hereford Ungdoms Show, e-mail: arends89@ofir.dk

Man kan mærke spændingen i luften. Hvem kommer til at vinde, og kommer det hele til at gå godt? Det er bare to af de mange spørgsmål, man kan fornemme, svæver i luften.   Dagen som mange medlemmer af Hereford Ungdom har ventet på, er kommet. Det er torsdag den 30. juli, og Landsskuet i Herning er åbnet, hvilket betyder travlhed i staldene og i ringen, og så er det også dagen, hvor Hereford Ungdoms Show skal afholdes for allerførste gang.   Der var gjort mange forberedelser til showet før skuet – både store og små. Der var forberedt alt fra transport af dyr til kataloger, dommer, rosetter, udstillingstøj og vandrepokaler. I anledning af Ungdoms Showet var der lavet et flot katalog, hvor man for det første kunne se listen af hereforddyr, som var tilmeldt showet, og desuden kunne man læse lidt om alle udstillerne i showet – en tekst, som den enkelte selv havde skrevet.   Der var 13 udstillere, som havde tilmeldt 21 dyr i alt, så der var god tilslutning til showet. Publikum kiggede også spændt med, da Hereford Ungdoms Show startede med bedømmelsen af tyrene, derefter blev kvierne bedømt og til sidst køerne med kalve.   Dommeren var Kevin Dorrance fra Canada, og han tog sig god tid og var grundig i sin vurdering af dyrene, hvilket betød, at han havde rigtig mange, gode kommentarer til dyrene, som man kan bruge i det videre avlsarbejde. Og han havde gode begrundelser for, at han placerede dyrene, som han gjorde. Der blev uddelt specielt designede rosetter og championater til vinderne, hvilket udløste mange store og brede smil.  Efter bedømmelserne skulle alle dyr tilbage i ringen, og så skulle der uddeles seks ærespræmier. Der var et virkeligt flot syn med så mange unge herefordentusiaster med deres smukke dyr samlet i ringen på én gang – et fantastisk syn!

Efter alle dyr var kommet tilbage til deres plads i staldene var det tid til pokaloverrækkelsen. Her blev de flotte, nye vandrepokaler, som var herefordstatuer, overrakt til vinderne. Der var nogle, der vandt mere end andre, og det udløste vist en omgang vand, men udført og modtaget med et smil på læben.  Et af showets formål var at skabe fællesskab og et godt sammenhold mellem

unge herefordinteresserede, og selvom jeg i år kun så showet fra sidelinjen, fornemmede jeg, at dette mål levede showet til fulde op til. Hereford Ungdoms Show 2011 var et flot og succesfuldt show, som alle kan være stolte af, og som forhåbentlig var det første i rækken af mange. Jeg glæder mig i hvert fald allerede til næste års show i 2012. 

Dommer Kevin Dorrance i gang med et hold tyre. Foto Natascha Arends 

Formand for Hereford Unge, Michael Ingerslev, overrækker præmie til Kristine Bloch. Foto: Mogens Stendal

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

27


Hereford Ungdom

Hereford Unge hygger sig med køer og bowling Tekst og fotos: Josephine Mortensen, Hereford Ungdom, e-mail: phine95@gmail.com Den 23. juli 2011 begav ni medlemmer fra Hereford Ungdom sig ud på sommerudflugt. Udflugten startede hos Annelise & Søren Konggaard ved Tjele, som har besætningen Trudsgård Hereford. Annelise og Søren startede deres besætning med to kvier og ungtyren Woodland Orion tilbage i 1980, og nu

”God nok til individprøven…?” Hereford Ungdom ved Michael Ingerslev og Simon Johansen kigger en Trudsgård-kalv efter i sømmene

ejer de en mellemstor besætning på omkring 25 moderdyr. På Trudsgård køber de ikke avlstyre ind – det har de ikke gjort siden 1986. Men til gengæld er de flittige til at inseminere, og cirka 40 procent af køerne bliver i dag inseminerede. De resterende 60 procent bliver drægtige med Trudsgårds tyre af eget tillæg.

Camilla Brandt konstaterer, at Trudsgård–køerne er store, men de holder  sig vist inden for avlsmålet

Annelise og Søren gav os en spændende rundtur på gården, mens vejret holdt tørt, og solen kiggede ud gennem skyerne en gang i mellem. De fulgte os med stolthed ud på de frodige, grønne marker, hvor de nysgerrige, rolige dyr kom hen for at snakke med det samme. Mens dyrene gik rundt om os, hilste på og græssede, fortalte Annelise med grundighed om deres insemineringer med blandt andet Harvie Jackpot 74J og Nydam Spooky.   I år er Trudsgård kommet i overflod af tyrekalve – flere med gode gener og gode lemmer på trods af den unge alder. Derefter viste Søren sine fem ungtyre frem inde i stalden, og herefter fremviste han sin nyeste stald. Konggaard’erne fulgte os op på toppen af deres høj, hvor vi blev mødt af en imponerende udsigt ud over marker og landsbyer.   Søren og Annelise producerer dyr til salg til virksomheder gennem Danish Crown. De går aldrig på dyrskue med dyrene, for slagteren er jo ligeglad med dyrskueresultaterne. Til gengæld lægger de stor vægt på slagtekvalitet, så der bliver selvfølgelig avlet efter høj klassificering af slagtekroppen. Annelise havde dækket op i gildesalen og købt frugt i lange baner, så der blev snakket og diskuteret Hereford med største interesse.   Senere på eftermiddagen begav Hereford Ungdom sig til Århus, hvor der blev bowlet, grinet og hygget for fuld skrue.   Udflugten har været rigtig hyggelig. Det er altid skønt at være sammen med de smilende medlemmer af Hereford Ungdom. Tak for en god dag til alle, der deltog. Vi ser frem til at se endnu flere medlemmer på næste års udflugt! 

! Ingen avlsdyr uden en FAR Uden en far på stamtavlen kan du ikke sælge til for eksempel eksport, og dit dyr er altid mindre værd. Husk at indberette ”løbepereiode”

28

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang


Hereford Ungdom

Landskuet efterlader sig store indtryk Af Henrik I. Falk, bankrådgiver i Odense, e-mail: henrik.i.falk@gmail.com Siden jeg var helt lille har jeg været med min fætter på dyrskue i Odense. 2011 var dog første gang, jeg var med på Landskuet i Herning. Jeg havde inden da hørt en masse spændende om skuet, både om den større konkurrence i form af flere dyr, men også om det sociale engagement. Det var derfor med stor forventning, at jeg for første gang deltog som hjælper for min fætter Michael Ingerslev med Ingerslevs Hereford.   Da vi ankom til skuet, var den første prøvelse, at dyrene skulle omlæsses, inden vi kunne komme på plads. Som nybegynder var det en stor omvæltning, at der var så meget kontrol i forhold til dyrskuet herhjemme i Odense. Jeg fandt dog hurtigt ud af, at det ikke var det eneste, der var anderledes i forhold til Odense.

Programmet var meget mere omfattende, for foruden den almindelige opvisning af dyrene, var der også et ungdomsshow, hvor der var inviteret to dommere fra Canada. Det var rigtig spændende og en stor oplevelse at høre, hvordan de canadiske dommere tillagde brugen af dyrene meget stor vægt. Det var tydeligt, at Hereford for dem ikke blot er en hobby, men et levebrød. For mig gav det Hereford et helt nyt perspektiv samt en stor respekt for, hvordan man rundt om i verden benytter og avler Hereford.  Efterfølgende underviste de canadiske dommere i mønstring af dyrene. Det var tydeligt at se, hvor meget de brændte for det, og fascinerende at se de unge Hereford’ere suge til sig af ny viden.

Efter nogle gode, lange og oplevelsesrige dage blev der om aftenen rundet af med fælles mad og hygge, hvor alle dagens nye indtryk blev delt og diskuteret. Den sociale del af Hereford er af rigtig stor betydning, og der er altid et stærkt sammenhold, hvad enten det er på eller mellem skuer. Det har været en positiv oplevelse at blive en del af Hereford. Jeg er blevet budt velkommen og taget godt imod, og uanset hvor man er, er der altid en, der er tæt på og villig til at hjælpe.   Alt i alt er Hereford og især Landskuet i Herning en rigtig stor oplevelse, og det er bestemt ikke sidste gang, jeg er med. 

Landsskuet er lange dage for folk og fæ. Her er Michael Ingerslev, hvis ko tager sig et hvil. Foto: Mogens Stendal 

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

29


Hereford Ungdom

orlahansen.dk

Trivsel ude og inde

Orla Hansen A/S er meget mere end leverandør af staldinventar og siloer. Vi er din sparringspartner, så du får den optimale løsning. Vi fokuserer på optimal dyrevelfærd og tidsbesparende løsninger. Vores team af eksperter står klar til at rådgive fra projektets start. Klik ind på www.orlahansen.dk eller ring på telefon 97 37 30 33. orla Hansen A/s · Smedesvinget 15 · 6880 Tarm · 97 37 30 33 · www.orlahansen.dk

30

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang


Hereford har igen haft en forrygende dyrskuesæson. Racen har endnu repræsenteret på langt de fleste dyrskuer. Kvaliteten af de udstillede d med stor tilfredshed, vi kan konstatere, at såvel udstillere som de domm Dyrskuer og udstillinger funktion, har taget Herefordforeningens målsætning om flere kilo på fæ efterretning. Det er blevet til

Dyrskuesæsonen 2011 er forbi Hereford har igen haft en forrygende dyrskuesæson. Racen har endnu en gang været flot repræsenteret på langt de fleste dyrskuer. Kvaliteten af de udstillede dyr har været god, og det er med stor tilfredshed, vi kan konstatere, at såvel udstillere som de dommere, der har været i funktion, har taget Herefordforeningens målsætning om flere kilo på færre centimeter til efterretning. Det er blevet til flere titler som vindere af Interbreed. Sådanne resultater ligger vi naturligvis selv mærke til. Men det er der også andre, der gør!   I forrige nummer af Herefordbladet bragte vi nogle af sommerens dyrsku-

Hjørring

Davi på k hver bagg vand øver kunn

Kimbrerskuet

ereportager. I dette nummer kommer de øvrige – bortset fra Herefords efterårsskue i Holbæk, der er afholdt efter afslutningen af redaktionen af dette blad. LRØ, Horsens   De seneste år har der været Agromek i slutningen af året. Men Agromek bliver fremover gennemført hvert andet år. NæRibe ste gang, der er Kødkvægsskue i forbindelse med Agromek, bliver i slutningen af november 2012. Dansk Kødkvæg har dog taget initiativ til et kødkvægsskue i foråret 2012. Det bliver fredag-lørdag den 9.-10. marts i forbindelse med Agro Nord i Års.  flere titler som vindere af Interbreed. Redaktøren

Nyvang Odense

Sådanne resultater ligger vi natur

det er der også andre, der gør!

I forrige nummer af Herefordbladet bragte vi nogle af sommerens dyrsk nummer kommer de øvrige – bortset fra Herefords efterårsskue i Holbæ afslutningen af redaktionen af dette blad. De seneste år har der været Agromek i slutningen af året. Men Agromek bliver fremover gennemført hvert andet år. Næste gang, der er Kødkvægsskue i forbindelse med Agromek, bliver i slutningen af november 2012. Dansk Kødkvæg har dog taget initiativ til et kødkvægsskue i foråret 2012. Det bliver fredag-lørdag den 9.-10. marts i forbindelse med Agro Nord i Års.

HVAD KOSTE R TRYKSAGEN?

/Redaktøren

Prisberegneren er tilgængelig døgnet rundt og det eneste du skal gøre er at gå ind på www.lavpristry kkeriet.dk, find e dit produkt og udfylde et p ar information Foto 4.0.1 Pressemeddelelse fra Dansk Kødkvæg  er, så har du prisen nemt og hurtigt.

- mere end 30 års erfaring

Axel Kiers Vej 40 · Postboks 1835 8270 Højbjerg Tlf. 8613 9599 · Fax 8613 0516 info@lavpristrykkeriet.dk www.lavpristrykkeriet.dk

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

DEN

TKO

ABA

GR BRU

B M F H

at rab O o 5oio ki b a e F OoG i rst fO t i pa D

31


Dyrskuer og udstillinger

Landsskuet 2011 Tekst og fotos: Bent Sørensen, e-mail: bent@rosenkaer.dk 43.438 gæster – 2.753 flere end sidste år - besøgte Nordeuropas største dyreudstilling, Landsskuet, The National Show, i Herning i dagene 30. juni til 2. juli 2011. Trods skiftende vejr var gæsterne jævnt fordelt over alle tre dage med cirka 14.500 besøgende dagligt.   Der var især torsdag og fredag lagt et stort og flot program for Hereford med mange spændende aktiviteter og højdepunkter. Midt under den almindelige bedømmelse af dyrene om torsdagen havde Hereford Ungdom indlagt den første Hereford ungdomsudstilling ”Hereford Ungdoms Show Herning 2011” for unge mennesker, og det blev en stor succes. Staldene var flot repræsenteret af gamle, nye og unge Hereford-udstillere.   Udover dyrskuer er oplevelser er der en meget positiv – og til tider glemt – effekt for udstillerne og publikum ved dyrskuer, og som man ikke i nær så høj grad finder andre steder, nemlig udveksling af erfaringer og viden og tip fra de mere garvede herefordfolk. Derfor er erfaringsudveksling en meget positiv

sideeffekt ved dyrskuerne, som mange ærgerligt nok har glemt.   Dyrskuerne giver også avlerne en mulighed for at sammenligne deres dyr med andre avlere og med andre racer, og derigennem få bedre muligheder for at vurdere egne dyr, og samtidig få inspiration til det videre avlsarbejde.   Der er interesse for dansk Hereford fra udlandet, hvilket kunne ses på Landsskuet, hvor der var herefordavlere fra Canada, Irland, Norge, Holland og Tyskland.   Kødkvæget var traditionelt repræsenteret med en lang række racer. Der var tilmeldt 16 racer, der fordelte sig på 474 dyr.   Herefordudstillingen talte 53 dyr, 16 tyre, 26 kvier og 11 køer med kalve, hvilket var et dyr mere end i 2010. Tilslutningen var næsten hundrede procent fremmøde, da kun en tyr, der var blevet solgt til avl inden skuet, ikke mødte op.   Dyrenes niveau var særdeles høj, men af lidt forskellige typer, hvilket var en udfordring for Landsskuets to dommere, Keld Balle, der var dommerformand, og Anders Mortensen.

! Landsskuet i Herning • 30. juni – 2. juli 2011 • 43.438 besøgende • 474 stk. kødkvæg af 16 forskellige racer • 53 Hereford • Dommer Keld Balle og meddommer Anders Mortensen • Supreme Champion, Grand Champion hundyr: Outlaw Frida fra Helle & Torben Bastrup, Haurum • Grand Champion, tyre: Kragelund Diamant fra Niels Nielsen, Bække • Bedste Avler: Kirstine & Jens Peder Søe • Bedste Udstiller: Kirstine & Jens Peder Søe

Flere dyr skiftede ejere på Landsskuet. En tyr blev solgt til Tyskland. Der blev uddelt seks ærespræmier til Hereford, der alle tilfaldt to tyre og fire hundyr. Tre dyr tildeltes 24 point. Supreme Champion blev den 14 måneder gamle kvie, Outlaw Frida, der var udstillet af Helle og Torben Bastrup, Haurum ved Horsens. Helle og Torben bastrup fik således for anden gang aktie i HKH Prins Joachims Ærespokal, efter, at den blev uddelt første gang i 2008. I 2009 fik de første gang deres navn på pokalen med koen Outlaw Uni.

Championdyr Tyre Grand og Senior Champion Kragelund Diamant Født 05.11.08 Vægt: 1.180 kg S-indeks: 106 Vægt Føds.: 46 kg; 200 da. 330 kg; 365 da. 582 kg Far GH Col Patton 20P Mor Kragelund Bine 87 Morfar Hazel Jag The Mann Ejer Niels Nielsen, Bække Bem. 24 point, ærespræmie. Meget velbygget, særdeles god bredde og stor brystdybde, velstillede lemmmer

32

Reserve Grand og Junior Champion Mandix First Rambo ET Født 13.06.10 Vægt: 552 kg S-indeks: Vægt Føds. 42 kg; 200 dg. 361 kg; 365 dg. 537 kg Far GH Rambo 279R Mor GH Misty Robin 305M Morfar AR Mr. Robin Ejer Mette og Kaj Jespersen, Blommenslyst Bem. 23 point, ærespræmie. Middelstore rammer, meget harmonisk, kødfuld og særdeles god bevægelse

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang


Dyrskuer og udstillinger

– i Slyk-besætningens tegn Reserve Senior Champion Vokslev Eik Født 11.04.09 Vægt: 888 kg S-indeks: 119 Vægt Føds. 39 kg; 8 mdr. 368 kg; 13 mdr. 670 kg Far Vokslev Ciller Mor Præstebro Cleopatra ET Morfar JSF 23 Nibbs 60G Ejer Egon Petz, Branderup Bem. 23 point. Tyren er ungtyr i Vikings insemineringsprogram Reserve Junior Champion Hazel Stamina Født 26.10.09 Vægt: 812 kg S-indeks: Vægt Føds. 52 kg; 200 dg. 357 kg; 365 dg. 596 kg Far CCR Stamina ET 199S Mor Hazel Sweet Dreamstone Morfar Wabash Sandstone 200L Ejer Michael Ingerslev, Haarby Bem. 23 point Kalve Champion Højris Fobos Født 08.09.10 Vægt: 461 kg S-indeks: 101 Vægt Føds. 40 kg; 200 dg. 319 kg; 365 dg. Far T-Bar-K 2H Vegas 185L Mor Mandix Britannia Morfar BCD 59J Landlord 114L Ejer Christian Højris Larsen, Haslev Bem. 23 point Reserve Kalve Champion Enghavens Freerider Født 23.08.10 Vægt: 499 kg S-indeks: Vægt Føds. 48 kg; 200 dg. 348 kg; 365 dg. CCR 57G Stamina ET 199S Far Mor Vadsted Caroline Morfar Moeskær Mentor 1100 ET Ejer Nanna Frimann Jensen, Gørlev Bem. 22 point

Hundyr Supreme, Grand og Junior Champion Outlaw Frida Født 08.04.10 Vægt: 545 kg S-indeks: 112 Vægt Føds. 38 kg; 200 dg. - ; 365 dg. Far Double-U 1721L Real Good 333R Mor Outlaw Christine Morfar K-Cow Nacho Man ET 36N Ejer Helle og Torben Bastrup, Haurum Bem. 24 point, ærespræmie

Ko Champion Juelsgård Henna Født 12.03.07 Vægt: 905 kg S-indeks: 125 Vægt Føds. 42 kg; 200 dg. 347 kg; 365 dg. 511 kg Far Harvie Jackpot 74J Mor Juelsgård Optima Morfar Juelsgård Ramses FF Ejer Ruth og Jørgen Holm Thomsen, No Bem. 23 point, ærespræmie. Udstillet med kviekalv, f. 8. april efter Romany 1 Captain R22 C1. Højtstillet, storrammet ko af fremragende type med god muskulatur Reserve Ko Champion Slyk’s 1 Countess Født 12.12.07 Vægt: 761 kg S-indeks: 125 Vægt Føds. 39 kg; 200 dg. 296 kg; 365 dg. 495 kg Far WNH Stockmaster 9925 Mor Slyk’s 1 Adelarde Morfar Åland 1 Ursus Ejer Kirstine og Jens Peder Søe, No Bem. 23 point. Udstillet med tyrekalv, f. 7.marts, efter Solpoll 1 Dynamite Reserve Kalve Champion Kragelund Bine 119 Født 26.11.10 Vægt: 317 kg S-indeks: 105 Vægt Føds. 52 kg; 200 dg. 317 kg; 365 dg. Hazel Kingstone Far Mor Kragelund Bine 69 Morfar Kragelund Tarzan Ejer Niels Nielsen, Bække Bem. 22 point Kalve Champion City Hereford Fie Født 02.09.10 Vægt: 410 kg S-indeks: 119 Vægt Føds. 38 kg; 200 dg. - ; 365 dg. Harvie Jackpot 74J Far Mor City Hereford Ann Morfar T-Bar-K Focus ET 35Z Ejer Kurt Nyegaard, Vejle Bem. 23 point, ærespræmie. Højtstillet, meget lang og storrammet kvie med god overlinie og brystdybde

! Fortæl om adresseændringer Giv Herefordforeningen besked, hvis du: • Får ny postadresse • Får nyt telefonnummer • Får ny e-mail adresse Giv besked til Keld Balle, e-mail: keld@bihereford.dk

Fortsættes på næste side Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

33


Dyrskuer og udstillinger

Fortsat  Bedste Førstegangsudstiller Første konkurrence for Hereford var konkurrencen om Bedste Førstegangsudstiller, hvor tre nye udstillere mødte op til bedømmelsen. Vinder blev Nanna Frimann Jensen, Gørlev på Vestsjælland, der udstillede den 10 måneder gamle tyr Enghavens Freerider, som senere blev udpeget til Reserve Kalve Champion. 24-årige Nanna Friman Jensen, der også var med til at arrangere Hereford Ungdoms Show, er vant til at passe Hereford fra faderens Henning Jensens besætning, Enghavens Hereford.

Bedste Par

Bedste Besætningsgruppe

Ny oplevelse for udstillere og publikum var konkurrencen Bedste Par, der blev afholdt fredag formiddag med deltagelse af fem par.   Tyrene Nørby 1 Faust, f. 15.02.2010, og Nørby 1 Falke, f. 19.02.2010, der var udstillet af Bent Sørensen, Rosenkær Polled Hereford, Hovedgård, vandt Bedste Par-konkurrencen. Far til Faust og Falke er Slyk’s 1 Agro, der var Supreme Champion på World Hereford Show 2008. Det var to meget muskuløse tyre, der klædte hinanden godt.   Nummer 2 i konkurrencen blev Helle og Torben Bastrup, Outlaw Polled Hereford, Haurum, med to kvier efter den canadiske tyr Double-U 1721L Real Good 33R.

Besætningskonkurrencen vandtes af en stærk gruppe fra Kirstine og Jens Peder Søe, Slyk’s Polled Hereford, Ringkøbing, bestående af to køer med kalve og en juniorkvie. Bent Sørensen, Rosenkær Polled Hereford, Hovedgård, tog andenpladsen med en gruppe bestående af to juniortyre og en ko med kalv.   Fire besætningsgrupper indtog fredag formiddag den store ring til konkurrencen om Bedste Besætningsgruppe – et imponerende skue. Ved bedømmelsen gælder det især om at have en gruppe, der er så homogen som muligt.

Grand & Supreme Champion, Outlaw Frida fra Helle & Torben Bastrup, Haurum 

Grand Champion, Kragelund Diamant fra Niels Nielsen, Bække 

- Køb et produkt for livet Trailer til indregistrering Combivogne Kalvefang Kalveboxetil kraftfoder Kraftfoderautomater Staldinventar Boxe til alle balletyper Beskyttelseshætte til næsering »patentbeskyttet« JYFA Maskinværksted Industrivej 1 – 7330 Brande – Tlf. 97 18 35 65 – Fax 97 18 39 65 www.jyfa.com – mail@jyfa.com 34

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang


Dyrskuer og udstillinger Afkomsfremstilling efter tyre Det var et imponerende syn, da fire afkomsgrupper efter tyre med mindst tre stykker afkom, var opstillet fredag eftermiddag til en spændende konkurrence om Bedste Afkomsgruppe. De deltag­ ende grupper var efter tyrene: Harvie Jackpot 74J, Supreme Cæsar ET, Slyk’s 1 Agro og Romany 1 Captain R22C1. Dommer var Kevin Dorrance fra Canada, der også dømte Hereford Ungdoms show.   Sejren gik til gruppen efter Slyk’s 1 Agro, S-indeks 134, der bestod af tre juniortyre. Gruppen var af særdeles højt niveau. Kevin Dorrance beskrev gruppen som gode produktionsdyr af særdeles god type med moderat højde, masser af vægt, som dyrene bærer godt.   På andenpladsen kom afkomsgruppen efter den danskfødte tyr, Supreme Cæsar ET. Det var en meget ens og harmonisk gruppe, der passede godt sammen. Dyrene var lange med god dybde og gode lemmer.   Afkomsfremstillingen er et vigtigt redskab i det videre avlsarbejde, da det er i samlingen, at man kan se, hvordan den pågældende tyr avler – både positive og negative ensartetheder.  Både udstillere og publikum er begyndt at tage godt imod afkomsfremstillingen

efter tyre. Under præsentationen af afkomsgrupperne var der blandt et stort publikum en livlig snak om de enkelte grupper og dyr.

Kirstine og Jens Peder Søe vandt The Double – blandt andet Der har for Kirstine og Jens Peder Søe, Slyk’s Polled Hereford været adskillige succeser på dyrskuerne rundt i landet.  Et dygtigt avlsarbejde med Hereford startede i 1986 på gården i No ved Ringkøbing, og i år er det således 25 år siden, at parret grundlagde deres herefordbesætning, der i dag tæller 10-12 moderdyr af absolut topklasse.   I opstartsåret i 1986 købte de koen Vorn 1 T2 Molly Countess på Vorns ophørsauktion i England, og den har dannet grundlag for alt det avlsmateriale, som Kirstine og Jens Peder Søe arbejder med i besætningen i dag.   I jubilæumsåret tog de The Double på Landsskuet, da de vandt titlerne Bedste Avler og Bedste Udstiller, hvor det også blev til sejr i besætningskonkurrencen med tre dyr af egen avl.  Et 25-årigt avlsarbejde med Hereford blev således kronet med stor succes i jubilæumsåret. Det var i øvrigt fjerde gang, at Kirstine og Jens Peder Søe vandt titlen Bedste Avler, idet de tidli-

gere har vundet i 2002, 2008 og 2010. I 2002 vandt de også The Double.   På sommerens dyrskue i Herning er der over årene hentet flere topplaceringer og ærespræmier blandt andet i 1991, hvor de havde Bedste Hundyr med koen Slyk’s 1 Countess, der var datter af Vorn 1 T2 Molly Countess. I 1995 blev koen Slyk’s 1 Geluxe 735 Reserve Grand Champion. Højdepunktet i deres avlsarbejde med Hereford var i 2008 på World Hereford Show på Landsskuet i Herning, hvor tyren Slyk’s 1 Agro, som de havde opdrættet, blev udpeget til Supreme Champion på World Hereford Show 2008 og senere blev Interbreed-vinder på Landsskuet. I 2010 blev kvien Slyk’s Donau udpeget til Reserve Grand Champion.

Interbreed I kampen om Interbreed-titlerne – det bedste handyr og hundyr på tværs af kødkvægsracerne – var Hereford ikke med i de afsluttende finaler i år. Tættest på var den 14 måneder gamle supreme champion-kvie, Outlaw Frida, der var blandt de seks finalister hos hundyrene dog uden at blive placeret. Der var ingen finale til grand championtyren Kragelund Diamant, der tidligere på sommeren tog interbreed-titlen på Varde Dyrskue. 

Den store vinder på Landsskuet 2011 blev Slyk’s Polled Hereford, fra venstre Heine Slyk Søe, Jens Peder og Kirstine Søe 

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

35


Dyrskuer og udstillinger

24 point på Fyn

! Det fynske Dyrskue

Af Bent Sørensen, e-mail: bent@rosenkaer.dk; fotos: Bent Sørensen Trods afviklingen i pinsen og manglende maskinhandlere, primært fordi dyrskuet var placeret pinselørdag og pinsesøndag, blev Det Fynske Dyrskue 2011 publikumsmæssigt det hidtil næststørste. Over 58.000 gæster valgte at bruge pinsen i selskab med det fynske landbrug, hvilket var over 12.000 flere end besøgstallet i fjor.   I forhold til 2010 var dyrskuet i år helt anderledes begunstiget af vejret. I alle tre dage skinnede solen, uden at det blev for varmt. Også det nye tiltag med et aftenshow helt til klokken 22.00 blev

en publikumstræffer, selv om det var pinselørdag.   For Herefords vedkommende var det en tilbagegang på 10 dyr i forhold til sidste år, så Hereford måtte for første gang i mange år konstatere, at racen ikke var største udstiller i Odense.   Trods nedgangen i antal dyr var det atter engagerede udstillere, der gjorde Hereford- udstillingen på Det Fynske Dyrskue til en god oplevelse med flere arrangementer for at tiltrække publikum til Hereford-stalden.  Dommere var Asger Vestergaard (formand) og Bent Sørensen, der uddelte to gange 24 point til henholdsvis Bedste Tyr og Bedste Hundyr. Der var fin kvalitet i toppen af de udstillede dyr, med dyr med god muskulatur, især var der flere gode kvier og køer med gode

• 10.-12. juni 2011 • 58.200 besøgende • 127 stk. kødkvæg af syv forskellige racer • 21 Hereford • Dommer Asger Vestergaard og Bent Sørensen • Grand Champion: Mandix First Rambo ET fra Kaj Jespersen, Blommenslyst • Reserve Grand Champion: Hazel Stamina fra Michael Ingerslev, Hårby • Mandix First Rambo ET blev nummer to ved interbreed, yngre tyr.

kalve. Selvom udstillingen ikke var så stor, var der dog typeforskel blandt de udstillede dyr.   Der blev ingen titler til Hereford i Interbreed-konkurrencerne. Tættest på kom tyren Mandix First Rambo ET, der efter et meget tæt opløb med Skotsk Højlandstyren måtte nøjes med en andenplads i konkurrencen om ”skuets bedste yngre tyr”.   I mønstringskonkurrencerne var der sejr til Hereford-trækkere hos junior og senior. Josephine Mortensen vandt hos juniorerne mens Camilla Brandt vandt hos seniorerne. 

Grand og Kalve Champion, Bos 1 Beauty II fra Bos Polled Hereford

Ærespræmiedyr Til Hereford var der fire ærespræmier, der tilfaldt to tyre og to kvier.

36

Grand og Kalve Champion, tyre Mandix First Rambo ET Født 13.06.2010 Vægt 520 kg Vægt Fød. 42 kg; 200 d. 361 kg; 365 d. 537 kg Far GH Rambo 279R Mor GH Misty Robin 305M Morfar AR MR Robin Ejer Kaj Jespersen, Blommenslyst Bem. 24 point og ærespræmie. Meget velbygget med god bredde og harmoni, velstillede lemmer og særdeles velgående.

Grand og Kalve Champion, hundyr Bos 1 Beauty II Født 12.04.2010 Vægt 545 kg Vægt Fød. 47 kg; 200 d. - kg; 365 d. - kg Far Moeskær Mighty 1178 Mor Bos 1 Beauty Morfar K-cow Nacho Man ET 36N Ejer Bos Polled Hereford, Fåborg Bem. 24 point og ærespræmie. Højtstillet, meget muskuløs og tung kvie med stor udstråling, særdeles god længde og bredde.

Reserve Grand og Junior Champion, tyre Hazel Stamina Født 26.10.2009 Vægt 795 kg Vægt Fød. 52 kg; 200 d. 357 kg; 365 d. 596 kg Far CCR 57G Stamina ET 199S Mor Hazel Sweet Dreamstone Morfar Wabash Sandstone 200L Ejer Michael Ingerslev, Hårby Bem. 23 point og ærespræmie. En lang tyr med god harmoni, dybe lår og veludfyldt bagpart.

Reserve Grand og Kalve Champion, hundyr SMH Fantasy 43F Født 01.04.2010 Vægt Fød. 44 kg; 200 d. 289 kg; 365 d. 423 kg Far Moeskær Router 1207 Mor Sdr. Ydby Carola Morfar Sdr. Ydby Apollo Ejer Kaj Jespersen, Blommenslyst Bem. 23 point og ærespræmie. Velbygget og meget harmonisk kvie med flot mørk farve, masser af udstråling og kødet placeret de rigtige steder.

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang


Dyrskuer og udstillinger

Sejr på LRØ

! LRØ Dyrskuet, Horsens

Tekst og fotos: Bent Sørensen, e-mail: bent@rosenkaer.dk Stemningen på dyrskuet er helt speciel, så der er mange gode grunde til stadig at holde dyrskue.   Til LRØ Dyrskuet i Horsens var der tilmeldt 92 kødkvægsdyr fra syv racer. Herefordudstillingen talte 15 dyr – fire tyre, tre køer med kalve og otte kvier – der alle mødte op.  Regionsudvalget for Kvæg i Vejle Amt har de seneste år ydet et tilskud til LRØ Dyrskuet i Horsens, som er kommet alle kvægudstillere til gode, da Regionsudvalget for Kvæg har betalt tilmeldingsgebyret for den enkelte udstillers tilmeldte dyr.   Lars Aarby Sørensen, dommerformand, og Mikkel Christiansen, forestod bedømmelsen af Hereford, og dommerne var godt tilfredse med årets udstilling, som blandt andet fik prædikatet ”kvaliteten af de udstillede Hereford er af meget høj standard” med på vejen. Både Bedste Tyr og Bedste Hundyr blev tildelt topkarakteren 24 point.

Selv om vejrudsigten var ustabil, og der var mørke skyer på himlen med regn, blev LRØ Dyrskuet i Horsens den 17. og 18. juni 2011 en succes med besøg af 20.-22.000 mennesker, der havde gratis adgang til skuet.   Årets dyrskue i Horsens var nummer 141 i rækken. Fantastisk at tænke på, at noget kan bestå gennem så mange år, og stadig have sin berettigelse.  En gang var dyrskuet det vigtigste avlsredskab for kvægavlerne. Sådan er det ikke længere. Men dyrskuer har alligevel en stor værdi på mange områder.   Udstillerne af kvæg vil gerne mødes for at få bedømt deres dyr og deltage i konkurrencen om de bedste dyr. Det er deres fælles interesse, og dyrskuet er et godt udstillingsvindue for den enkelte race og for udstillerne. Dyrskuet er blevet en festlig begivenhed, hvor dyrene blot er en af anledningerne til at mødes om et program, hvor både landboere og forbrugere kan få indsigt i landbruget, underholdning og en god oplevelse.

• 17.-18. juni 2011 • 22.000 besøgende • 92 stk. kødkvæg af syv forskellige racer • 15 Hereford • Dommer Lars Aarby og Mikkel Christiansen • Bedste tyr: Molbechgårds De Luxe Fresh ET fra Fl. Højer Kristensen og Peder Madsen • Bedste hundyr: Bondes 1 Fanny fra Aage Bonde • Bedste Par og Bedste Besætningsgruppe fra Bent Sørensen

Molbechgårds De Luxe Fresh ET fra Fl. Højer Kristensen og Peder Madsen

Fortsættes på næste side

Foderhæk til marken Løsdriftsinventar

Ungdyrinventar

Kalveinventar

Kalvehytter Gardiner

Kip-ovenlys

Gummimåtter

Nordjylland / Østjylland / Fyn Kristen Kjeldsen Tlf.: 20 40 73 10

Vestjylland Kent Beier Tlf.: 21 81 80 40

Sdr. Jylland Bjarne Moisen Tlf.: 40 19 43 21

Madrasser

Sjælland/Bornholm Mogens Sørensen Tlf.: 40 10 13 66

Krybber

Hejlskovbjerg 1

Tilbehør

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

6040 Egtved Tlf.: 75 55 13 66 www.dan-egtved.dk

37


Dyrskuer og udstillinger

Fortsat  På dyrskuet i Horsens afholdes der interbreed-konkurrencer (på tværs af racerne) om skuets Bedste Tyr, Bedste Hundyr, Bedste Par og Bedste Besætningsgruppe.   Hereford var med til at sætte sit præg på LRØ Dyrskuet, og markerede sig flot i Interbreed-konkurrencerne, hvor Hereford tog sejren som Skuets Bedste Par, mens der var to andenpladser i konkurrencerne om Skuets Bedste Tyr og Bedste Besætningsgruppe.   I mønstringskonkurrencerne var der sejr til Hereford-trækkere hos både junior og senior. Rasmus Winther Sørensen, Hovedgård, vandt hos juniorerne, mens storsøsteren, Pernille Winther Sørensen, vandt hos seniorerne.   Tyrene Nørby 1 Faust, f. 15.02.2010, og Nørby 1 Falke, f. 19.02.2010, der var udstillet af Bent Sørensen, Hovedgård, vandt først konkurrencen Bedste Par hos Hereford og efterfølgende Interbreed-titlen, Skuets Bedste Par, foran Simmertal. Far til begge tyre er Slyk’s 1 Agro. Tildelt ærespræmie.  Bent Sørensen, Hovedgård, tog sig også af Bedste Besætningsgruppe hos Hereford. Gruppen, der bestod af to tyre og en ko med kalv, blev i interbreed-konkurrencen slået af tre Simmental-køer, og måtte nøjes med en flot andenplads. 

Bedste Tyr Molbechgårds De Luxe Fresh ET Født 21.04.08 Vægt: - S-indeks: Vægt Føds. 44 kg; 200 da. 350 kg; 365 da. 646 kg Far WLB Fresh 035J 7M Mor DTHF Deluxe 18E Morfar VLSF Deluxe ET 220W Ejer Fl. Højer Kristensen, Hjortsvang, og Peder Madsen, Glud Bem. 24 point og ærespræmie. Bedste herefordtyr, nummer to i Interbreed Bedste Hundyr Bondes 1 Fanny Født 10.04.10 Vægt: - S-indeks: 124 Vægt Føds. 42 kg; 200 da. 290 kg; 365 da. 425 kg Far Supreme Cæsar ET Mor Mossø Sundance Morfar RMR 1 Pioner Ejer Aage Bonde, Spettrup Bem. 24 point og ærespræmie. Moderen er én af Danmarks allerbedste køer med afkom, der har gjort det godt i avlen, og som hver gang kommer med en god kalv uanset faderen Bedste Ko Rosenkær Blanche Født 17.03.02 Vægt: - S-indeks: 103 Vægt Føds. 39 kg; 200 da. 317 kg; 365 da. 463 kg Far Otopawa HighVoltage 3004 ET Mor Rosenkær U 196 Pearl Morfar 78 GH Rawhide 78K Ejer Bent Sørensen, Hovedgård Bem. 23 point. Kviekalv, født 05.12.2010, far Solpoll 1 Dynamite

38

Mulighedernes Land Vitfoss har sammensat er række mineralblandinger, der er tilpasset kødkvæg og deres mineralbehov på forskellige årstider. I vores kødkvægsortiment anvender vi udelukkende letoptagelige og velsmagende råvarer, som er med til at sikre sunde dyr og en god produktionsøkonomi i din besætning.

VM Ammekvæg Vinter org. Se

Anvendes i stort set alle foderrationer til ammekøer på stald. Blandingen forebygger magnesiummangel og sikrer vitamin- og mikromineralforsyningen, herunder et vigtigt tilskud af selen. VM Ammekvæg Vinter org. Se indeholder nu også naturligt E-vitamin og organisk selen.

Per Theilgaard Mobil 2021 6094 E-mail pth@vitfoss.dk

Område: Sydjylland, Sjælland og LollandFalster Lars Granly Hansen Mobil 2945 3813 E-mail lgh@vitfoss.dk

Område: Østjylland, Djursland, Vendsyssel og Midtjylland Kaj T. Mortensen Mobil 3092 3781 E-mail ktm@vitfoss.dk

Område: Bornholm, Himmerland, Mors og Thy Jacob Holst Andersen Mobil 4040 9833 E-mail jhr@vitfoss.dk

Område: Jylland Syd, og Fyn Knud Lykke Christensen Mobil 2010 6230 E-mail klc@vitfoss.dk

Område: Vestjylland, Midtjylland og Samsø Asger Borg Mobil 2029 3805 E-mail abo@vitfoss.dk

Faglig ansvarlig Cand.agro, Ph.D.

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang


Dyrskuer og udstillinger

Hjørring Dyrskue 2011 Af Lone Møjbæk, lokalredaktør, e-mail: lone_carsten4443@msn.com Dyrskuet blev afholdt den 17. og 18. juni. Til trods for dårligt vejr fredag formiddag, hvor alle bedømmelserne forgik, var der et besøgstal på 26.300, 700 flere end i 2010. Hjørring Dyrskue er det største skue i regionen. Der kommer mange udstillere, også uden for regionen.   Hereford var godt repræsenteret. Der var mødt 33 dyr fra 10 udstillere. Dyrene var fordelt med ni tyre, to goldkøer, seks køer med kalve ved siden og 16 kvier. Dyrene var af en god kvalitet og levede godt op til avlsmålene for Hereford. Dommer for Hereford var konsulent Morten Ege Thomsen, Hobro.   Hereford klarede sig også fint i konkurrencen med de øvrige kødkvægsracer. Det blev til en 2. plads som skuets bedste handyr, 2. plads som skuets bedste hundyr og en førsteplads som skuets bedste par. Det kan vi ikke forlange bedre.

Bedste Hundyr Gjelleruplund Tessa Født 17.03.02 Vægt: 933 kg S-indeks: 93 Vægt Føds. 46 kg; 200 da. - kg; 365 da. - kg Far SMH Jerry Mor Gjelleruplund Martha Morfar SMH Havanna Ejer Hanne & Poul Kristiansen, Bakkegård Hereford Bem. 24 point, foruden ærespræmie fik Tessa vandrefadet fra Klub Nordjylland som bedste hundyr, og den blev nr. 2 ved Interbreed Bedste Handyr Nr. Blæsbjerg Bonus Født 22.04.06 Vægt: 1.326 kg S-indeks: 108 Vægt Føds. 51 kg; 200 da. - kg; 365 da. - kg Far Bækbygård Palnatoke Mor Nr. Blæsbjerg Ulfine Morfar Nr. Blæsbjerg Pirat Ejer Jette & Evald Jensen, Nr. Blæsbjerg Bem. 24 point, foruden ærespræmie fik Bonus vandrefadet fra Klub Nordjylland som bedste handyr, og den blev nr. 2 ved Interbreed

For udstillerne er det sociale aspekt – dette at være sammen med kollegaer om samme fælles interesse, nemlig Hereford – en betydelig del af dyrskuet 

! Hjørring Dyrskue • • • • •

17.-18. juni 2011 26.300 besøgende 33 Hereford fra 10 udstillere Dommer Morten Ege Thomsen Bedste Handyr: Nr. Blæsbjerg Bonus, nr. 2 ved Interbreed • Bedste Hundyr: Gjelleruplund Tessa, nr. 2 ved Interbreed • Bedste Par (alle racer), Lone & Carsten Møjbæk

Ærespræmie L Glomsdal Ferdinand Født 26.08.10 Vægt: 501 kg S-indeks: Vægt Føds. 48 kg; 200 dg. 301 kg; 365 dg. 601 kg Far Vokslev Ciller Mor L Glomsdal Columbine Morfar Vokslev Ugor Ejer Inger & Ove Engbjerg, Hirtshals Bem. 23 point, ærespræmie Ærespræmie Rebstrup Bjørk Født 12.11.06 Vægt: 730 kg S-indeks: 114 Vægt Føds. 40 kg; 200 da. - kg; 365 da. - kg Far Roost 1 Tom Mor Kammerherre 086338 Morfar Unnas Junior ET Ejer Peter Pedersen, Rebstrup Bem. 23 point, ærespræmie Ærespræmie Præstebro Damian ET Født 04.01.08 Vægt: 1.214 kg S-indeks: 103 Vægt Føds. 43 kg; 200 dg. 306 kg; 365 dg. - kg Far JSF23 Nibbs 60G Mor SVR Seranda 821H Morfar JSF37 271 Devo 23C Ejer Kirstein Munk Simonsen og Ove Engbjerg Bem. 23 point, ærespræmie

! Mere KØD Vi ønsker mere kød på færre centimeter! Det vil sige lidt mere kompakte og muskuløse dyr. Herefordforeningen

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

39


Dyrskuer og udstillinger

God kvalitet af Hereford på Kimbrerskuet Tekst og fotos: Mogens Stendal, redaktør, e-mail: sasso@post5.tele.dk Herefordavlere i det nordjyske har lavet en god tradition ved at mødes og udstille en pæn flok Hereford på det indendørs efterårsskue, Kimbrerskuet i Års.   Kultur- og Messecentret i Års har de perfekte rammer til et indendørs kvægskue. Derfor kan vi også glæde os til det næste, landsdækkende kødkvægsskue, der afholdes netop i Års den 11.-12. marts 2012. Agromek er nu kun hvert andet år, så Dansk Kødkvæg arrangerer næste forår kødkvægsskue i Års efter den kendte model fra Agromek.   Asger Vestergaard er ikke kun en erfaren dommer. Han er meget sikker i sin bedømmelse. Han har en klar linje, og han begrunder sin bedømmelse. På Kimbrerskuet stod det klart for enhver, at Asger Vestergaards bedømmelse afspejler den linje, der er udstukket af Herefordforeningen om flere kilo på færre centimeter.   Klub Nord havde sørget for en pokal til ejendom for Bedste Tyr og Bedste Hundyr. Pokalerne var finansieret ved brugerbetaling, i det udstillerne betalte 20 kroner pr. katalognummer, mens Klub Nord spædede til med restbeløbet.   Der var ærespræmie til Bedste Hundyr fra Hanne & Poul Kristiansen, Spøttrup, Bedste Tyr fra TAMU-Centret, Vitskøl, Ramme, samt til en anden kalvs Captaindatter fra Erik Siersbæk, Frøstrup.   Herefordudstillerne på Kimbrerskuet har altid et godt socialt sammenhold. I år kunne de garvede udstillere byde velkommen til og tage godt imod et ungt par som førstegangsudstillere, Denise & Kasper Schumacher fra Brønderslev. 

! Kimbrerskuet, Års • • • • • • • • • • •

7.-8. oktober 2011 xxxx besøgende, begge dage 129 stk. kødkvæg af otte racer 20 Hereford fra ni udstillere Dommer Asger Vestergaard Bedste Tyr: Tamu Vitskøl Hereford Bill Bedste Hundyr og Bedste Hereford: Gjelleruplund Tessa Bedste Besætningsgruppe: Limousine, Lars Juellund Bedste Par: Simmental, Carsten Ebdrup Interbreed, tyr: Charolais, Hesselballegård Interbreed, hundyr: Pallas Charolais

Bedste Hundyr og Bedste Hereford Gjelleruplund Tessa Født 17.03.02 Vægt: 920 kg S-indeks: 93 Vægt Føds. 46 kg; 200 da. - kg; 365 da. - kg Far SMH Jerry Mor Gjelleruplund Martha Morfar SMH Havanna Ejer Hanne & Poul Kristiansen, Bakkegård Hereford Bem. 23 point, foruden ærespræmie blev det til en pokal til ejendom fra Klub Nord som bedste hundyr. Koen er 9½ år med god kødansætning, flot yver og gode lemmer. God kalv ved siden 248 kg ved 169 dage

Bedste Tyr TAMU Vitskøl Hereford Bill Født 23.06.07 Vægt: 1.234 kg S-indeks: 124 Vægt Føds. 51 kg; 200 da. - kg; 365 da. - kg Far Harvie Jackpot 74J Mor Nr. Blæsbjerg Ashley Morfar Nr. Blæsbjerg Sam Ejer TAMU-Center Vitskøl, Ranum Bem. 23 point, foruden ærespræmie blev det til en pokal til ejendom fra Klub Nord som bedste tyr. God bevægelse, bagpart og overlinje, godt kryds

40

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang


Dyrskuer og udstillinger

Hereford på Fælles Kødkvægsskue i Holbæk Af Anders Mortensen, lokalredaktør, Klub Øst, e-mail: anders@woodland.dk Det niende Fælles Kødkvægskue blev afholdt i weekenden 10.-11. september 2011 i forbindelse med høstmarkedet i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk.  Vejrguderne har ikke været i deres bedste lune i sommerens og efterårets løb, men som sædvanlig under høstmarkedet var det tørvejr med glimt af solens stråler begge dage. Om lørdagen var høstmarkedet særdeles godt besøgt – over 2.000 gæster, mens der om søndagen var mere plads mellem gæsterne på området.   Der var tydelig tilfredshed at spore hos de visionære og aktive personer, som står bag dette strålende arrangement – cirka 60 tilmeldte dyr af mange racer, og de positive oplevelser taler deres eget tydelige sprog.   Herefordforeningens alsidige sekretær, Mogens Stendal, var på baggrund af veludførte præsentationer i de foregående to år blevet genvalgt som dommer for 2011, og han bedømte blandt andet ni Hereford af særdeles god kvalitet, herunder to spændende ET-tyrekalve fra Canada og en importeret ko fra England.   Hereford stillede med fire udstillere – Ll. Stårup Hereford med to dyr, Markeslevgaard med tre dyr, Driverdal med et dyr og Woodland med fire dyr.

Succesen fortsatte søndag i forbindelse med Interbreed, hvor den ældste af den to ET kalve – HPC Boulder ET – blev Interbreed vinder og tildelt 24 point.   Lidt efter blev de to ET-tyre runner-up i besætningskonkurrencen, så det var en god dag for de to stolte ejere, HPC = Harvie Pedersen Christiansen.

Hundyr Der var tre kvier fra Markeslevgaard, to kvier fra Woodland og en ko fra Driverdal.   De to yngste kvier fra Markeslevgaard fik 22 point og er efter Vokslev Bob. Den ældste kvie fra Markeslevgaard fik 23 point og ærespræmie, og er efter WNH Stockmaster 9925 – en højtstillet kvie med gode rammer.   De to kvier fra Woodland fik begge 23 point og er efter henholdsvis Woodland Domino og Moeskær Keyman 1003 ET – kødfulde kvier med god overlinje.   Til sidst var der en importeret ko fra England, udstillet af Driverdal. Koen Free Town Benefice er efter Westwood Solomon, og på dagen var hun udstillingsklar med masser af udstråling. Hun har gode rammer, særdeles kødfuld, og fik 23 point.

Tyre Skuet bød på fire ungtyre – to tyre fra Ll. Stårup Hereford og to tyre fra Woodland Hereford.   Alle fire tyre var kødfulde og fik 23 point i bedømmelsen, med de to spændende ET-tyre på fløjen. De to ET-tyre havde særdeles gode lår, passende størrelse og med lidt svagere overlinje end de to andre ungtyre. ET-tyrekalvene er helbrødre, er efter de i Danmark forholdsvis ukendte Harvie MS Medonte 1 S (mor) og GHC Volume III ET 139 S (far). GHC Volume III ET 139 S er en spændende far, og de nyeste canadiske EBV viser høj tilvækst og fødselsvægt. ET-tyrekalvene er helbror til Harvie Tanker ET 158X, og de to tyre, sammen med endnu en helbror, er ejet af Hans Pedersen, Ll. Stårup Hereford og Mikkel Christiansen, Markeslevgaard.

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

! Fælles Kødkvægsskue, Nyvang, Holbæk • 10.-11. september 2011 • 3.000-3.500 besøgende, begge dage • 60 stk. kødkvæg af syv forskellige racer • 9 Hereford fra fire udstillere • Dommer Mogens Stendal (alle racer) • Bedste tyr og vinder af Interbreed: HPC Boulder ET fra Hans Pedersen og Mikkel Christiansen • Vinder af mønstringskonkurrence, seniorer; Mikkel Christiansen

I mønstringskonkurrencen blev Christoffer Mortensen bedste herefordmønstrer, og Mikkel Christiansen vandt i seniorrækken.  Både lørdag og søndag var Jens Janniche, Mogens Stendal og Anders Mortensen på den officielle scene og gav gæsterne information omkring kødkvæg i Danmark. Jens var kreativ på en stor, sort angustyr, og denne seance gav en værdifuld dialog blandt publikum. 

Slagter Jens Janniche forklarer forbrugerne, hvor kødstykkerne sidder på det levende dyr. Foto: Josephine Mortensen 

41


Avl og avlsarbejde

Insemineringstyre i Viking, efteråret 2011 Af Mogens Stendal, sekretær, e-mail: sasso@post5.tele.dk Tjek altid afstamningen på de hundyr, du skal have insemineret (eller løbet), så du undgår utilsigtet indavl. Men det er vigtigt, at vi ikke overdramatiserer problemet med indavl, læs igen artiklen af Anders Fogh og Morten Kargo i Herefordbladet, november 2010, side 4. Nedenstående tyre har Avlsudvalget godkendt til insemineringsplanen. Vi har et lille restlager af to tyre, vi har importeret sæd af, den pollede tyr fra New Zealand, Daybreak og den hornede tyr fra England (men af argentinsk afstamning), Barnstormer. Du kan bestille sæd af disse to tyre på hjemmesiden, www.hereford.dk under Avl. Sæd af Daybreak koster 150 kroner pr. portion, og sæd af Barnstormer koster 250 kroner pr. portion.

Tyr

Far S-indeks MF

Ej til døtre efter (pga. slægtskab)

Laulund Elton

143

RMR 1 Pilot Harv Jackpot 74J

Pilot; Pioner, Roost 1 Tom og andre Pilot-sønner; Jackpot

RMR 1 Pilot

136

Rem Keynote H Bar C Stretch

Pilot; Pioner; Tom samt efter sønner af de tre tyre

RMR 1 Pioner

122

Rem Keynote H Bar C Stretch

Pioner; Pilot; Tom samt efter sønner af de to førstnævnte tyre

Koanui Daybreak 0185

117

Vokslev Ciller JFS 23 Nibbs

Kan bruges til alle afstamninger

Vokslev Eik

114

Kragelund Lion H Flyer

Jackpot

Auckvale Barnstormer

++

BCD Landlord St. Lad

Kan bruges til alle afstamninger

Kragelund Tarzan

111

Harv Java 52J WNH Fortress

Tarzan

110

Landlord

Mandix Landlord Tabellen ovenfor er en god støtte, når du vil undgå for nært slægtskab. Brug en tyr, der ikke er for nært beslægtet med det aktuelle hundyr, der skal insemineres. Find derefter en tyr, der har høje avlsværdital for de egenskaber, du helst vil have forbedret hos det aktuelle hundyrs afkom i forhold til moderen.

Eksperter på hvert sit felt Vi går efter, at tyrene på insemineringsplanen har de anlæg, Hereford prioriterer. Når tyren har et højt S-indeks er det overordnet en tyr, der ud fra en økonomisk betragtning er overlegen, og som vi derfor kan bruge bredt. Men for den enkelte egenskab kan den enkelte tyr være mere eller mindre overlegen.   Kragelund Tarzan og Mandix Landlord bør ikke bruges til kvier.   Du kan se flere oplysninger om den enkelte tyr på hjemmesiden www.hereford.dk under Avl og under Sæd- og insemineringsplan; klik på den aktuelle tyrs navn. Vi opdaterer alle informationer om den enkelte tyr fire gange om året, nemlig hver gang Videncentret for Landbrug, Kvæg genberegner avlsværdital. Det er hvert år pr. 1. februar, 1. maj, 1. august, 1. november. 

42

Insemineringstyren Vokslev Eik klarer sig også flot på dyrskuerne, her 23 point på Landsskuet 

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang


Avl og avlsarbejde S-INDEKS

FRUGTBARHEDS-INDEKS

EKSTERIØR-INDEKS

Laulund Elton

143

RMR 1 Pioner

114

Vokslev Eik

123

RMR 1 Pilot

136

Laulund Elton

107

RMR 1 Pioner

122

RMR 1 Pioner

122

Barnstormer

+

Mandix Landlord

119

Vokslev Eik

119

Kragelund Tarzan

105

RMR 1 Pilot

114

Barnstormer

++

RMR 1 Pilot

104

Laulund Elton

112

Kragelund Tarzan

111

Vokslev Eik

100

Kragelund Tarzan

103

Mandix Landlord

110

Mandix Landlord

91

Daybreak

87

Daybreak

117

Daybreak

77

FØDSELS-INDEKS

FUNKTIONS-INDEKS

KÆLVNINGS-INDEKS

Daybreak

117

Laulund Elton

127

Kragelund Tarzan

125

Laulund Elton

104

Daybreak

119

Laulund Elton

124

Vokslev Eik

103

RMR 1 Pilot

118

Mandix Landlord

120

RMR 1 Pioner

101

Barnstormer

++

Daybreak

117

RMR 1 Pilot

98

Kragelund Tarzan

113

Barnstormer

++

Barnstormer

-

RMR 1 Pioner

112

RMR 1 Pilot

115

Kragelund Tarzan

91

Mandix Landlord

109

RMR 1 Pioner

111

Mandix Landlord

88

Vokslev Eik

108

Vokslev Eik

108

PRODUKTIONS-INDEKS

VÆKST-INDEKS

MÆLKE-INDEKS

Laulund Elton

136

Vokslev Eik

126

Laulund Elton

120

RMR 1 Pilot

134

Laulund Elton

125

RMR 1 Pilot

118

Barnstormer

+++

RMR 1 Pioner

125

Barnstormer

+++

Vokslev Eik

114

RMR 1 Pilot

125

RMR 1 Pioner

109

RMR 1 Pioner

116

Barnstormer

+++

Mandix Landlord

105

Daybreak

111

Mandix Landlord

114

Vokslev Eik

103

Kragelund Tarzan

103

Kragelund Tarzan

103

Kragelund Tarzan

103

Mandix Landlord

99

Daybreak

102

Daybreak

102

SLAGTE-INDEKS Laulund Elton

127

RMR 1 Pilot

124

Barnstormer

+++

Daybreak

111

RMR 1 Pioner

105

Vokslev Eik

103

Kragelund Tarzan

102

Mandix Landlord

93

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

! Køb og salg af avlsdyr Kontakt Herefordforeningens salgskonsulent, Aage Bonde, hvis du vil købe eller sælge avlsdyr. E-mail: bondehereford@mail.dk. Tlf. 7565 2043 / 6126 0148. Brug også Herefordforeningens slagsliste på hjemmesiden, www.hereford.dk. Vælg ”Salgsliste”

43


Avl og avlsarbejde

Aktuelt fra Avlsudvalget Af Kirstein Munk Simonsen, formand for Avlsudvalget, e-mail: kirstein@simonsen.mail.dk og Mogens Stendal, sekretær,e-mail: sasso@post5.tele.dk Aalestrup Avlsstation Efter en lang periode med blot en enkelt Hereford på individprøven er der nu kommet gang i tilmeldingerne. Primo oktober 2011er der tilmeldt de 15 kalve, der er Herefords kvote i indeværende år.   Det kræver megen aktivitet fra Avlsudvalget at finde egnede kalve samt ejere, der vil bidrage med kalve. Det havde været en mere tilfredsstillende situation, hvis du – som avler og som ejer af en racens gode køer – tilmeldte en god kalv eller rettede henvendelse til Avlsudvalget om en tyrekalv, du mente var interessant for Hereford.   Der er faktisk god efterspørgsel på individafprøvede tyre, når de har gennemført individprøven med pæne resultater, hvilket i sig selv gør det interessant at have en kalv på individprøve. Der er rigtig mange medlemmer, der ”hver dag” er inde på Aalestrups hjemmeside, www.agrsci.dk, for at følge de indsatte kalve. Alle indsættere bliver altsa set af mange kolleger hver dag. Det er god reklame for dig og din besætning!  Vi ser gerne kalve med alternativ afstamning, det vil sige gerne noget andet end Pilot/Pioner og Jackpot i de allernærmeste led, men på den anden side er der mange besætninger, hvor disse afstamninger fortsat kan bruges uden problemer. Og der er jo gode gener bag disse tyre! Og nu skal vi heller ikke gøre ”indavl” til et større problem, end det er. Vi kan kun opfordre dig til igen at læse

Anders Fogh og Morten Kargos artikel i Herefordbladet fra november 2010, side 4.  Vi regner med, at Viking inden for det kommende år skal købe en herefordtyr til sædtapning. Det er en forudsætning, at tyren er individafprøvet, og at Avlsudvalget har godkendt og indstillet den til sædtapning. Viking betaler 32.000 kroner for tyren. Den pris er jo heller ikke at kimse af. Men det er som sagt en forudsætning, at tyren er individafprøvet.

afdeling, vi umiddelbart havde størst behov for at kunne tilbyde ”nyt” sæd. Vi har en smule sæd af Barnstormer ud over det, der var bestilt på forhånd. Interesseret…? Så bestil på hjemmesiden under Avl.   I øvrigt ønsker Avlsudvalget at føre et forslag fra medlem Carsten Seiring ud i livet, nemlig at offentliggøre en oversigt over tyre, hvor private har sæd til salg. Oversigten vil snarest komme på hjemmesiden under ”Avl”.

Begrænset interesse for importsæd

Dynamite ud af avlen

Avlsudvalget har i denne sommer undersøgt medlemmernes aktuelle interesse for importsæd. Vi havde fokus på en god polled og en god horned tyr i England. Det var begge ”ældre” tyre, der via eget afkom havde bevist deres værd for nogle af de egenskaber, vi prioriterer højt i det danske avlsarbejde (kælvningsegenskaber, muskelfylde og mælk).   De sidste par gange, vi har hentet sæd i udlandet, har vi desværre været uheldige, idet Solpoll 1 Dynamite og Romany Captain har vist sig at have et Fødselsindeks, der er nærmest ødelæggende for vores race. Det har vi lært af, så fremtidig sædimport vil primært være af tyre med gode avlsværdital, baseret på egne præstationer via deres afkom.   Der var overraskende lille interesse for den pollede tyr, mens vi har hentet sæd af den hornede tyr, Auckvale Barnstormer. Det var nok også i den hornede

Dynamite har for øjeblikket et Fødselsindeks på 35 og med en forholdsvis høj sikkerhed. I avlen med Hereford har vi slet ikke plads til så dårlige gener. Hereford har altid haft ry for at være en race med lette kælvninger. Avlsudvalget og Herefordforeningen vil ikke gå på kompromis på dette område!   Der er for mange dødfødte kalve efter Dynamite. Kalvene er i gennemsnit alt, alt for store. Den største, vi har hørt om, vejede 70 kg ved fødsel – her var jo vægt nok til to gode kalve!! Der dør for mange af de levendefødt kalve, og vi har hørt for mange rapporter om kalve, der i ”lang tid” efter fødsel har svært ved at komme på benene. Gener, der giver disse problemer, har vi slet, slet ikke brug for i Hereford.   Avlsudvalgets kontante opfordring til alle er derfor: Slagt alt afkom efter Dynamite – tyre såvel som kvier. Skulle du

Resultater fra individprøven – Hereford Navn

Ckr.-dyrnr.

S-indeks Far

Mor

Morfar Født

Vokslev Ferdinand

33389-01538

-

Præstebro Damian ET Vokslev Cindi Vokslev Anton

10.09.2010

Lærkedal 1 Gorm

77113-00178

128

Slyk’s 1 Agro

08.01.2011

Refslund Gourmet

51415-03802

-

Hedelund Gorm

96832-00023

Nørby 1 Dina

Slyk’s 1 USA

Supreme Cæsar ET Roost 1 Donna

Præstebro All Star ET

12.01.2011

Slyk’s 1 Agro

Sdr. Ydby Apollo

22.01.2011

Slyk’s Elben

Rosenkær Gold Medal

25311-00315

125 RMR1 Pioner Moeskær Ambrosia 980

Wiranya Batavia

22.02.2011

Solbakkens Galant

45366-01102

116

Slyk’s 1 USA

20.02.2011

Supreme Cæsar ET

Solbakkens Cherry

Bondes Gilbert

61536-00242

- Bårarps Johnny

Supreme Cornelia Remitall Patriot ET 13P

10.03.2011

Laulund Gordon

59195-00315

-

Laulund Bolette RMR 1 Pioner

13.03.2011 V

Laulund Elton

Schumacher Gorm

37348-01384

112 RMR 1 Pioner

Kammerherre Eva M624

Håsom Uno

23.03.2011

Åland 1 Garfield

45392-00220

113

Åland 1 Ursula

Wiranya Batavia

24.03.2011

SMH Casanova

Følg de løbende resultater på individprøven på http://aas.agrsci.dk/ – og find din næste avlstyr!

44

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang


Avl og avlsarbejde

alligevel få tilbudt at købe en tyr eller kvie efter Dynamite, så lad være! Find noget andet i stedet. Har du stadig Dynamite-sæd liggende, så smid det væk! Avlsudvalget har destrueret det resterende sædlager af Dynamite, og vi giver ikke tilskud til individafprøvning af sønner af Dynamite – alt sammen i bestræbels­ erne for at fjerne Dynamites uheldige kælvningsegenskaber i vores race.

vores seks regionale klubber i vinteren 2010, og som er samlet i rapporten Hereford for fremtiden. Vi har ændret vægtningen af egenskaberne i S-indekset, vi har lanceret en typeændring mod mere kød, i praksis håndterer vi kælvningsegenskaberne præcist og kontant…   Det har været spændende, men også en stor tilfredsstillende på sommerens dyrskuer at se, hvordan dommerne i deres oprangering og bedømmelse har taget

flere kilo på færre centimeter til sig. Ved en målrettet, fælles indsats skal vi nok komme i mål.   I kvægavl får du, hvad du går efter! (Mogens Stendal). Lad os stå sammen og sammen skabe en Hereford for fremtiden! 

Slagtekvaliteten for nedadgående Desværre er den gennemsnitlige eruopklasse for muskelfylde hos Hereford faldet med 0,2-enheder til nu 7,2. Avlsudvalget kan ikke lade være at skele til udviklingen inden for andre racer. Vores nærmeste konkurrent, Aberdeen-Angus, øger den gennemsnitlige klassificering og lægger derfor yderligere afstand til os.

Hereford for fremtiden Der er ikke ingen tvivl om, at vores nye ”mål”: Flere kilo på færre centimeter vil trække os i den rigtige retning, men et avlsarbejde tager tid, og ændringerne slår jo ikke igennem lige med det samme. Det er vigtigt, at ikke alene Avlsudvalget, men også den enkelte avler hele tiden er opmærksom på flere kilo på færre centimeter.   Det er fantastisk, at vi i vores avlsarbejde allerede nu kan se vidtgående ændringer af de resultater/konklusioner, vi fik af avlsseminaret, vi gennemførte i

Vægt, 225 dage Aktuel vægt Daglig tilvækst Aktuel alder/dage 365

597

1.657

325

419

1.843

365/Afsluttet

Ultralyd, cm2 T-tal U-tal FEF-tal Opdrætter 86,9

94

107

97

Kirstein Munk Simonsen

276 Erik Frandsen

321

405

1.787

272

Henrik Petersen

310

371

1.649

262

Graves Lauridsen

376

376

225 Bent Sørensen

329

329

225

Flemming Andersen Aage Bonde

Vagn Hoffmann Hansen

Kasper Schumacher

Ib Østergaard Ravn

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

45


­

Avl og avlsarbejde

Nye kåringsdommere for Hereford Af Mogens Stendal, redaktør, e-mail: sasso@post5.tele.dk Den hidtidige kåringsdommer for Hereford, Rolf Bros Andersen, har efter cirka 20 år som afkomsinspektør på Videncentret for Landbrug, Kvæg (tidligere Landskontoret for Kvæg) søgt nye udfordringer i arbejdslivet. Rolf er blevet avlsog produktionskonsulent i den danske afdeling af det hollandsk ejede sæd-/ avlsfirma, BREEDnCare Danmark.   De seneste par år har også afkomsinspektør Torben Andersen kåret Hereford. I stedet for Rolf Andersen har Videncentret udpeget afkomsinspektør Jacob Edstrand som kåringsdommer for blandt andet Hereford. Vi har således igen to kåringsdommere.  Vi har bedt de to kåringsdommere kort præsentere sig selv, i det vi glæder os til et fortsat godt samarbejde om kåring af Hereford.

Torben Andersen, 53 år gammel, bosiddende i Nr. Broby på Fyn. De seneste syv år har jeg arbejdet som afkomsinspektør med Dansk Holstein malkekøer. Jeg har de seneste to år bedømt kødkvæg sammen med Rolf Andersen. Før ansættelsen på Landscentret var jeg inseminør i næsten 14 år på Fyn. Jeg har selv en lille kødkvægsbesætning. Som kødkvægsavler har jeg siddet i Fællesudvalget for Dansk Kødkvæg, både i bestyrelse og repræsentantskab. I hidtidige kåringsrunder er jeg blevet godt modtaget hos avlerne, og det håber jeg, at min nye kollega, inden for kødkvægskåring, Jacob Edstrand, også bliver.

Hvordan starter opskriften på en god bøf?

Efter optimale vækstbetingelser ude hos producenten starter den hos DLK Aarhus, hvor vi betaler den helt rigtige pris på dine kødkvæg. Samtidig tilbyder vi:     

Hurtig afregning Korte tilmeldingsfrister Ingen leveringspligt Direkte kontakt og personlig service Et stort netværk af lokale vognmænd

Kontakt:

Mogens Jensen eller Frank Belmann . Tlf. 86 12 45 11 www.DLK-Aarhus.dk

46

Aarhus

Mere end den helt rigtige pris...

Jacob Edstrand, 39 år gammel, bor i Nim. Jeg har været ansat som kåringsdommer ved Dansk Kvæg siden april 1999. Mit arbejdsområde har været døtregruppe- og besætningskåring inden for malkeracerne Dansk Holstein og Dansk Red Holstein. Jeg har ikke tidligere kåret kødkvæg, men gennem årerne har jeg opnået stor erfaring med kåring, hvilket er et godt grundlag for den nye udfordring med kåring af kødkvæg. Jeg er i gang med den efteruddannelse, der skal til, og ser herefter frem til at møde nye besætninger og ejere. 

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang


­

Avl og avlsarbejde Priseksempel Sideelement 300 x 170 cm

kr. 995,inkl. moms kr. 1243,75

Tilbud

Halsfang, som det malede på billedet

kr. 6995,inkl. moms kr. 8743,75

PIT Hegn har alt det, du skal bruge til dine kvæg Hos PIT Hegn finder du et stort sortiment i fleksible fange­ systemer til dine dyr. Vi kan levere alt fra Paturas sortiment af kvalitetsprodukter såsom mobile fange­ og behandlingsfolde, foderhække, foderautomater, fodertrug, forskellige drikkesystemer, låger og meget mere. Kontakt os med dine behov, så skruer vi den rigtige løsning sammen til dig – og giver dig et godt tilbud med oven i købet. Få 292 siders Patura katalog med alt til dine dyr tilsendt gratis fra din lokale forhandler eller rekvirér det på www.pithegn.dk PIT Hegn Nord Per Moltsen Asdalvej 96, Bjergby 9800 Hjørring 9897 1801

PIT Hegn Skanderborg Henrik Jensen Ryvejen 39 C, Hårby 8660 Skanderborg 2018 7204

PIT Hegn Sjælland Claus Jacob Jensen Eriksholmvej 24 4390 Vipperød 5911 8886

PIT Hegn Nordvest Martin Risager Brendgårdvej 2, Thy 7760 Hurup 4074 6803

PIT Hegn Sønderjylland Finn Bergholt Rugbjergvej 13, Arrild 6520 Toftlund 7483 4196

Sivertsen Hillerød 4824 0411

PIT Hegn MidtØst Randers Jørgen Schmidt Bondehavevej 2 8544 Mørke 40 58 47 68

PIT Hegn Vejle Christian B. Simonsen Sellerup Strandvej 61 7080 Børkop 2462 6521

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

PIT Hegn leverer hegnsløsninger til landbruget, industrien, institutioner, fritidslandbrug og private i hele landet. Vi rådgiver, laver projektet, monterer det og går ikke hjem, før ”leddet er lukket”.

Mertz Fakse 5671 3130 Nykøbing 5485 3299 Nakskov 5476 1911 PIT Hegn Fyn Palle Ingemann Kielbergvej 8 5750 Ringe 6225 1254

www.pithegn.dk 47


Få din drømmetraktor med kontante fordele

HITECH SpECIal N92 HITECH standard, 101 Hk N141 HITECH standard, 160 Hk T191 Std. version minus frontvægte, 211 Hk

3.980/mdr. 4.980/mdr. 5.980/mdr.

(132,- pr. dag) (166,- pr. dag) (199,- pr. dag)

Billedet er et fabriksfoto og traktoren kan være vist med ekstraudstyr.

Kontakt din forhandler for yderligere information om disse modeller.

Med 10 farver og en drømmeverden af udstyr findes der utallige muligheder for at designe din egen traktor. Find din lokale Valtra forhandler på www.valtra.dk

48

Herefordbladet · November 2011 · 41. årgang

herefordbladet_9_November_2011  

Journal of The danish Hereford Cattle society

Advertisement