Page 1

medlemsblad for Herefordforeningen JULI 2011 | 41. ÅRGANG

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

bladet

1


udgives af HEREFORDFORENINGEN siden 1970 Friskærvej 16, Rurup, 6520 Toftlund, tlf. 7483 1798 petz@dbmail.dk, www.hereford.dk REDAKTION Mogens Stendal, tlf. 8684 8050 / 2171 7750 Kommunikationsudvalget, pr@hereford.dk Ansv. redaktør: Egon Petz, tlf. 7483 5377 UDGIVELSER 2011 1. april, 1. juli og 1. november, i alt tre numre. SEND ARTIKLER OG ANNONCER TIL Mogens Stendal, Højdedraget 1, 8654 Bryrup 8684 8050 / 2171 7750 sasso@post5.tele.dk INDLEVERING AF ARTIKLER OG ANNONCER M.V. Sidste frist for indlevering er den 1. i måneden før udgivelse.

Formand: Gert Petz Næstformand: Keld Balle Avlsudvalg: Kirstein Munk Simonsen (formand) og Aage Bonde Afsætningsudvalg: Niels Nielsen (formand) Dansk Kødkvæg: Gert Petz Klubber: Keld Balle (koordinator)

HJEMMESIDE: WWW.HEREFORD.DK Stof til hjemmesiden sendes til: Mogens Stendal, sasso@post5.tele.dk

Sekretær, rådgiver og sparringspartner Mogens Stendal, tlf. 8684 8050 / 2171 7750, E-mail: sasso@post5.tele.dk

PR-MATERIALER Edel Petz, tlf. 7483 5377 / 2964 0064 TYRESÆD – KØB OG SALG Avlsudvalget v/Kaj Jespersen, tlf. 6596 7512 SALGSLISTE (avlsdyr til salg på hjemmesiden) www.hereford.dk / salgsliste@hereford.dk KÅRINGSDOMMER Rolf B. Andersen, tlf. 4030 0252 INDIVIDAFPRØVNING Aalestrup Avlsstation, Hannerupvej 21, Hvam, 9620 Aalestrup, tlf. 9864 8044. Den 1. lørdag i hver måned, kl. 10.00 - 12.00 er avlsstationen åbent for besøg Tilmelding til individafprøvning: Jens Borup, tlf. 7538 4500, eller send en e-mail med dyrets CKR-dyrnr. til lsk@vikingdanmark.dk FORSIDEN Motiv fra Bjørnø i det sydfynske ø-hav. Foto: Jane Maarup Rasmussen

HEREFORDFORENINGENS BESTYRELSE/UDVALG Gert Petz, Friskærvej 16, Rurup, 6520 Toftlund, tlf. 7483 1798 / 4053 1798, E-mail: petz@dbmail.dk Keld Balle, Vestergade 39, V. Hæsinge, 5672 Broby, tlf. 6263 1761 / 41132761, E-mail: keld@bihereford.dk Aage Bonde, Aldumvej 56, 8722 Hedensted, tlf.7565 2043 / 6126 0148 E-mail: bondehereford@mail.dk Niels Nielsen, Ribe-Vejle Landevej 58, 6622 Bække, tlf. 2532 5364, E-mail: nni@danishagro.dk Kirstein Munk Simonsen, Teglageren 63, 9240 Nibe, tlf. 2042 1761 E-mail: kistein@simonsen.mail.dk

Økonomi Helle Petz, tlf. 7483 1798 E-mail: petz@dbmail.dk Kommunikationsudvalg Egon Petz, tlf. 7483 5377 / 2964 0064, E-mail: ep@roost-polled.dk Hereford-Ungdom Michael Ingerslev, tlf. 4093 0587, E-mail: ingerslevs-hereford@mail.dk ÆRESMEDLEMMER Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Fhv. formand Viggo Bertelsen Fhv. formand Knud Erichsen Herefordavlere Ruth og Jørgen Holm Thomsen Herefordavler Kristian Bastrup LAYOUT OG TRYK Lavpris Trykkeriet ApS Axel Kiers Vej 40, 8270 Højbjerg tlf. 8613 9599, info@lavpristrykkeriet.dk www.lavpristrykkeriet.dk

Klubformænd og -næstformand Nordjylland Carsten Møjbæk, Hadsundvej 14, Astrup, 9510 Arden, tlf. 9856 5016 Ove Engbjerg, Snevrevej 15, 9850 Hirtshals, tlf. 9897 1338 Vestjylland Ole Jacobsen Feldbergvej 7, 7480 Vildbjerg tlf. 9748 7800 Michael Alexander Knudsen Gedhusvej 29, Ilskov, 7451 Sunds, tlf. 9714 5514 Syd- og Niels Nielsen, Sønderjylland Ribe-Vejle Landevej 58, 6622 Bække, tlf. 2532 5364 Edel Petz, Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup, tlf. 7483 5377 Midtjylland Per Windfeldt Kristensen Brørupvej 15, Hylke, 8660 Skanderborg tlf. 8657 0103 / 2128 5674 Flemming Andersen Brunmosevej 44 8963 Auning Tlf. 8639 6144 / 2068 3293 Fyn Keld Balle, Vestergade 39, V. Hæsinge, 5672 Broby, tlf. 6263 1761 / 2066 0801 Leif Jensen, Kertemindevej 69, Skalkendrup, 5800 Nyborg, tlf. 6536 2161 / 2811 1242 Mikkel Christiansen, Øst Tusenæsvej 37, 4300 Holbæk, tlf. 5946 1333 / 4025 6134 Christian Højris Larsen, Slettehavevej 72, 4690 Haslev, tlf. 5672 0807 RÅDGIVNING HEREFORD Køb og salg af avlsdyr Salgskonsulent Aage Bonde, tlf. 7565 2043 / 6126 0148 E-mail: bondehereford@mail.dk Fodring Kvægbrugskonsulent Peder Ringgaard Jessen tlf. 7320 2792 / 2530 2322, E-mail: pri@sd-k.dk Kød, indretning af gårdbutik Rådgivningskonsulent Aase Ingerslev, tlf. 6263 1761 / 2557 4740, E-mail: aase@bihereford.dk

Annonceansvarlige: Egon Petz, tlf. 7483 1798 Annoncepriser, inkl. 4 farver: 1/1 side DKK 2.100,00 1/2 side DKK 1.300,00 1/4 side DKK 900,00 1/8 side DKK 500,00

1/1 side * 210x297 mm

1/1 side 180x262 mm

1/2 side 87x262 mm

1/2 side 180x128 mm

1/4 side 41x262 mm

1/4 side 87x128 mm

1/4 side 180x61 mm

Side 2, side 3, invendig bagside og bagside (særskilt pris, forhør hos annonceansvarlige). Medlemmer af Herefordforeningen får 25% rabat af ovennævnte priser.

* Ved annoncer til kant lægges 3 mm på til beskæring hele vejen rundt.

2

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang


Formanden løfter pegefingeren Af Gert Petz, formand

Vi har netop haft valg til formandsposten i Landbrug og Fødevarer. Som formand blev som bekendt valgt mælkeproducent Niels Jørgen Pedersen og viceformand blev Henrik Frandsen. Henrik Frandsen sad i Landbrug og Fødevare primær bestyrelse. Til denne bestyrelse var Henning Hansen valgt som første suppleant, som nu ved dette viceformandsvalg har fået et ”kødkvægs”-ben indenfor på de bonede gulve. Derfor vil jeg her ønske Henning Hansen tillykke med opgaven.

Ny hjemmeside Vi har besluttet, at forny Herefordforeningens hjemmeside. Jeg er af den opfattelse, at hjemmesiders design og opbygning har en vis levetid og at en fornyelse i fremtiden vil ske oftere. I den forbindelse er det besluttet, at vi venter med at lave Herefordbladet kun på hjemmesiden som et forsøg, da vi for øjeblikket ikke har ressourcer til dette nye tiltag.

Kvier til Rusland Vi arbejder i øjeblikket på eksporten af kvier til Rusland. Jeg har her måttet

konstatere, at det er en lang proces og ikke bare lige sådan at få en kontrakt i hus. Jeg håber stadigvæk at få eksporten gennemført. Så snart kontrakten er i hus, vil vi informere på hjemmesiden.

Landsskuet 2011 i Herning Hereford Ungdom vil for første gang arrangere et Hereford Ungdom Show ved Landsskuet i Herning. Jeg ved, at udvalget i Hereford Ungdom her i foråret har arbejdet hårdt på at gøre dette show så flot og repræsentativt som muligt. Igen er vi først med et nyt tiltag i en raceforening. Så derfor en opfordring til alle medlemmer: Kom og se, hvad de unge mennesker har knoklet for. Det sker torsdag eftermiddag som en del af programmet med bedømmelse af Hereford.

Priser på foder og oksekød Her i foråret er priserne på korn igen steget, og der får jo væsentlig indflydelse på de fremtidige kraftfoderpriser. Men vi kan glæde os over, at afregningspriserne på oksekød fortsat holder et rimeligt niveau. Så derfor har det aldrig været så vigtigt at være selvforsynende med grov-

foder, som det er nu, så det indkøbte foder kan begrænses mest muligt.

Avl/dyrskueresultater Som formand for foreningen kommenterer jeg normalt ikke avlsarbejdet. Først og fremmest har jeg fuld tillid til Avlsudvalget og dets dispositioner. Dette er mere en generel betragtning. Hvad der er mest vigtigt – dyrskueresultater eller avlsarbejde? Importsæd af tyren Solpoll 1 Dynamite giver mig anledning til at komme med en bemærkning. I de undersøgelser, som vi har lavet blandt vore medlemmer, var budskabet fuldstændig klart: Det vigtigste er Herefords evne til lette kælvninger og at få en levende kalv, der overlever. Det vil sige, at de målbare resultater i avlen vægter højere, end om en ko kan vinde et dyrskue. God sommer! 

Indholdsfortegnelse Formanden løfter pegefingeren............ 3

GMH Polled Hereford......................... 16

Hereford vandt Interbreed på Roskilde

AKTIVITETSKALENDER 2011.............. 4

Rævebjerg Hereford........................... 16

Dyrskue.............................................. 30

Indholdsfortegnelse annoncer.............. 4

Ingerslevs Hereford ........................... 17

Dyrskuet Thy-Mors 2011.................... 32

Kødkvægets Årsstatistik 2010............. 5

Kirkebjerggård Polled Hereford.......... 18

Herefordtyr får 24 point på Nibe

Vær med til at fejre The New Hereford –

Højbo Hereford .................................. 18

dyrskue............................................... 32

Den Nye Hereford................................. 7

L. Glomsdal Hereford ........................ 18

Herefordtyr vinder Interbreed på Varde

Hvad de skrev om dengang….............. 8

Smarte Søndergaard-løsninger, der

Dyrskue.............................................. 33

Vælg din mormor med omhu................ 9

fungerer.............................................. 22

Hereford på Agro Nord 2011.............. 33

Tre dage I Danmark – en Avlsstation og

Kødet der blev væk ........................... 26

Insemineringstyr vinder i Aabenraa.... 34

fem prominente danske avlere .......... 12

Hereford Ungdoms

Interbreed-vinder på Gl. Estrup 2011.. 34

Kvægbrugets Dag i maj ........................14

sommerarrangement 2011................. 27

Svensk Hereford i fremgang............... 35

Seden Enggård Hereford – Klub Fyn.. 14

Dommer ved Hereford Ungdom Show

Insemineringstyre i Viking 2011.............. 36

Langå – Klub Midtjylland.................... 15

på Landsskuet 2011, Kevin Dorrance.27

Resultater fra individprøven – Hereford.. 36

Ll. Stårup Hereford – Klub Øst........... 15

Dommerpanelet på dommerseminar.. 28

Pensionærer søges............................. 38

Velkommen til Åben Stald den 10.

Tanker fra en herefordavler................. 29

Typebeskrivelse af Hereford............... 40

september 2011................................. 16

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

3


Hereford diverse

AKTIVITETSKALENDER 2011 Juni 2011 30. – 2. juli Landsskuet, The National Show, Herning

13. 27.

Juli 2011 30. juni – 2. Landsskuet, The National Show, Herning 1. – 3. Dyrskuet på Bornholm, Almindingen 2. – 3. Bregentved Skuet, Haslev 14. Dyrskuet i Aulum 23. Sommerudflugt, Trudsgård Polled Hereford (Hereford Ungdom) 29. Ribe Dyrskue 30. Hobro Dyrskue, tilmelding 1. juli

September 2011 10.-11. Kødkvægsskuet, Nyvang, Holbæk 10. Åben Stald (Herefordforeningen) • GMH Hereford, Birgitte & Jørn Laursen, Tyvelse, Slagelse (Klub Øst) • Ingerslevs Hereford, Michael Ingerslev og Camilla, Søbovej 3, Hårby (Klub Fyn) • Kildebjerg Hereford, Else og Bjarne Møller, Lindegårdsvej 2, 6800 Varde (Klub Syd)

August 2011 Udflugt til Niels Højer, 6. Uggerby, samt Inger & Karsten Skamriis, Vennebjerg (Klub Nord)

Dyrskuet i Aulum Sommerudflugt til Sjælland (Klub Fyn)

• Rævebjerg Hereford, Maja & Henrik Toft Sørensen, Balgårdsvej 33, Gassum, 8981 Spentrup (Klub Midt) • Højbo Hereford, Michael Alexander Knudsen, Gedhusvej 29, 7451 Sunds (Klub Vest) • L. Glomsdal Hereford, Inger & Ove Lund Engbjerg, Snevrevej 15, 9850 Hirtshals

Oktober 2011 1. Tur til Fanø Hereford, Midtbjergevej 4, 6720 Fanø (Klub Syd) 8. – 9. Kimbrerskuet, Kultur- og Messecenter Aars 22. – 23. Det Sjællandske Efterårsskue for Hereford, Nyvang, Holbæk

 ”Ned af bakke” er nemmere end ”Op af bakke”. Foto: Aase Ingerslev

Indholdsfortegnelse annoncer Besætningsannoncer......................... 20 CP Kelco............................................ 45 DLK Århus.......................................... 44 Frøsalget............................................. 25 Hereford shoppen.............................. 46 JYFA Maskinværksted........................ 29

4

Lavpris Trykkeriet............................... 39 Mammen Hereford............................. 43 Orla Hansen, staldinventar................. 25 Pithegn............................................... 47 Sdr. Ydby Hereford............................. 43 Simonsen & Engbjerg, Hereford......... 26

Supreme-gruppen, Hereford................ 6 Trekløver, gårdbutik............................ 23 Valtra, traktorer................................... 48 Vester Hæsinge Slagterforretning...... 19 Åland Polled Hereford........................ 16

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang


Hereford diverse

Kødkvægets Årsstatistik 2010 Af Erik Siersbæk, Bakgård Hereford, e-mail: siers@dlgtele.dk

Kødkvægets Årsstatistik udgives af Dansk Kødkvæg og findes på Dansk Kødkvægs webside www.danskkoedkvaeg.dk. I forhold til tidligere år er der enkelte ændringer og et par nye tabeller. Nytteværdien af det nye og af ændringerne forekommer mig at være begrænset. Flere steder savner man oplysninger om tallene fra forrige år, så man må ind og finde den gamle rapport for at kunne vurdere udviklingen. Resultaterne er for flere af de små racer baseret på få data og er derfor næppe relevante som sammenligningsgrundlag til de talmæssigt store racer. Men de små skal jo også have lov at være der. For mig synes det imidlertid uforståeligt, at man bunker 16 sider tabeller sammen og publicerer dem råt og uden forklarende kommentarer. Layoutet forekommer ligeledes håbløst forældet. Ingen diagrammer og ingen kurver, der kunne skabe overblik og gøre ”værket” tilgængeligt for en bredere skare af kødkvægsinteresserede læsere og frem for alt for den presse, der læses af hele befolkningen, og som kunne videregive informationerne. Mit ønske skulle derfor være, at der fremover kommer en egentlig årsberetning med en beskrivelse af alt, hvad der er sket på kødkvægsfronten i det forløbne år: Avl, naturpleje, økonomi og så videre. Selvfølgelig fulgt op af illustrative fotos, diagrammer og forklarende tekst. Det kunne være Dansk Kødkvægs ansigt udadtil – naturligvis suppleret med magasinet Kødkvæg. Redaktøren af Herefordbladet har imidlertid blot bedt mig give en omtale af det dokument, der nu foreligger, og det gør jeg så.

Antal Dyr Det samlede antal kødkvæg er fortsat svagt faldende. Nu 247.366 dyr mod 258.368 i 2009 – et fald på 4,4 procent. For Herefords vedkommende er tallet 15.259 dyr, svarende til en reduktion på 4,3 procent. I forhold til de andre racer holder Hereford således lige skansen, men heller ikke mere. Hereford har størrelsesmæssigt en sikker 3. plads efter Limousine på 1. pladsen og Simmental på

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

2. pladsen. Der bliver dog år for år længere og længere op til 2. pladsen. Der er registreret 2.054 herefordbesætninger, og det giver en gennemsnitlig besætningsstørrelse på 7,4 dyr. Vores race er således domineret af små besætninger.

Kælvningsstatistik – kalvedødelighed Kalvedødeligheden (dødfødte og kalve, døde inden 30 dage) er en helt afgørende faktor i kødkvægsbedriften, når det drejer sig om økonomi og dyrevelfærd. I 2009 kunne man konstatere en væsentlig forbedring i kalvedødeligheden for Hereford. Især for 1. gangs kælverne var der et meget opmuntrende fald fra 11,4 til 6,7 procent. Det er lykkedes at fastholde forbedringen. Den er i 2010 på 6,8 procent. Også for køernes vedkommende er der kun tale om en marginal stigning – fra 4,5 til 5,1 procent. Kælvninger efter insemineringstyren Sollpoll 1 Dynamite, der har givet anledning til bekymring på grund af fødselsproblemer, indgår ikke i talmaterialet, der vedrører perioden 01.10.2009 – 30.09.2010

Efter min opfattelse er tilvækst og foderudnyttelse fuldt så betydningsfuldt som formklassificering.

Individafprøvning – gode resultater for Hereford Der blev afprøvet 11 herefordtyre i perioden 01.10.2009 – 30.09.2010 på Aalestrup Avlsstation. Noget færre end de tidligere år, hvor tallet har ligget omkring 16 tyre om året. Både tallene for daglig tilvækst og ultralydarealet er forbedret i forhold til tidligere og er nu henholdsvis 1.740 gram/dag og 79,5 cm². Tallet for foderudnyttelse (FE/kg tilvækst) er ligeledes forbedret til 5.38 FE/kg tilvækst. Til sammenligning ligger Aberdeen-Angus på 5.27, Limousine på 5,14 og Simmental på 5,62. Bortset fra Aberdeen Angus altså ikke de store forskelle. Det skal dog tages i betragtning, at der er forskel på resultaterne fra år til år. Bemærkelsesværdigt er det, at Simmental på et år har indsat ikke mindre end 53 tyre og Limousine 67.

Eksport af avlsdyr og sæd Som tidligere år ligger Hereford kælvningsmæssigt pænt placeret i forhold til de andre store kødkvægsracer – Limousine, Simmental og Aberdeen-Angus. Når man skal sælge avlsdyr er det rart at kunne henvise til Herefords lave kalvedødelighed. Med rette en robust og sikker race.

Slagteresultater – klassificering I de tidligere rapporter var ungtyrenes slagteresultater opdelt i 2 aldersgrupper: 8 – 12 måneder og 13 – 18 måneder. I 2009 klassificerede den yngste gruppe med 7,6 og den ældste med 7,8. Ungtyrene er nu slået sammen og gennemsnitsklassificeringen er 7,4. Basis er 539 tyre. Som sagt mange gange før – i indlæg på generalforsamlingerne og i avlsudvalget: Det kan gøres bedre. Avlsudvalget har øget vægten af slagteindekset, og så må det være op til os avlere at prioritere slagteindekset i vores selektion og gøre dyrene færdige, inden levering til slagtning. Vi må dog nok erkende, at vi indtil videre ikke ”sælger” Hereford ved at henvise til den generelle statistik for klassificering.

Der blev i 2010 eksporteret 29 Hereford. Ikke så imponerende som sidste års 91 dyr. Men tallene svinger meget gennem årene og udsvingene skyldes nok de enkelte lidt større ordrer, der indløber med mellemrum. Det samlede antal eksporterede kødkvæg ligger på 317, hvoraf alene 207 kommer fra to racer. Markedet er således p. t. ret betydningsløst. Herefords sædeksport må siges at have været tilfredsstillende med 2.135 portioner. Det er flere end de seneste 3 – 4 år.

Aktive Avlsbesætninger og kåring 31 herefordbesætninger opfylder konceptets betingelser om vejning, kåring, tyrens S-indeks og indsættelse af kalve på individprøve. De specifikke krav kan læses på Herefordforeningens webside. Antallet af aktive avlsbesætninger har ligget nogenlunde konstant gennem de

Fortsættes på næste side 5


Hereford diverse

Fortsat  senere år. Det forekommer mig, at hverken Dansk Kødkvæg eller raceforeningerne stimulerer interessen for at gå ind i dette arbejde. Der er for eksempel ikke sket ændringer i konceptets udformning i de mere end 10 år, der er gået siden opstart. I en periode publicerede Dansk Kødkvæg resultaterne fra de enkelte besætninger. Det er man ophørt med. Hvorfor? Det kunne måske give de fremskridt, der ligger i ”bench-marking”

penge og arbejde på at kåre dyrene? Der kan dog nok anføres vægtige argumenter for, at det er nyttigt, at en objektiv udenforstående person bedømmer dyrene efter en gradueret skala.

! Det er ikke ved at henvise til klassificering af slagtekroppe på slagterierne, at vi ”sælger” Hereford. Den gennemsnitlige klassificering er for lav – det kan/skal vi gøre bedre!

Den, der vil vide mere end det her opridsede, må selv give sig i kast med tabellerne. 

Erik Siersbæk

! Velkommen til nye medlemmer af Herefordforeningen

Hereford kårede 242 dyr i 2010 – lidt færre end året før. Et ringe tal i forhold til, at der er over 6.000 renracede herefordkøer. Der er næppe grund til at tro, at kåringskvotienten vil stige – specielt ikke, da Herefordforeningen jo har fjernet eksteriør som vægtfaktor ved beregning af S-indekset. Det logiske spørgsmål må derfor være, om det er værd at bruge

Ernst Henning, Ringkøbingvej 62, 6971 Spjald Jørgen Lykke, Gejsingvej 23, Andst, 6600 Vejen Kasper Schumacher, Poppelvej 13, 9700 Brønderslev Hereford Ungdom Maria Jæger, Lersey Allé 17, 5871 Frørup

SÆD SÆLGES - SUPREME CÆSAR ET Datter af Supreme Cæsar ET, Bondes 1 Betsy, f. 22.3.2010 Kalvechampion og Grand Champion, Agromek 2010

SUPREME CÆSAR ET,

født d. 3.2.2007

FØDSELSVÆGT: 47, 200 DAGES VÆGT: 361, 365 DAGES VÆGT: 569 S-indeks 117.

Kåring 8.4.2010: helhed 84 REMITALL OLYMPIAN ET 262

Far

REMITALL PATRIOT ET 13P REMITALL GINGER 23G RSM STOCKMASTER 512

Mor

REMITALL afstamning

REMITALL SALLY ET 161H REMITALL SALLY ’S LASS ET 120

PRIS PR. STRÅ 300 KR - 10 STRÅ 2.500 KR

velegnet til kvier Afkoms resultater: Fødselsforløb let, uden hjælp Fødselsvægt, gennemsnit

kvier køer kvier tyre

90,5 % 100 % 41 kg 42 kg

Søn af Supreme Cæsar ET, Roost 1 Ferdinand, afprøvet på Ålestrup, årsvægt 651 kg, daglig tilvækst 1979 g

Roost Polled Hereford

Egon & Edel Petz Smedegade 35, Roost , 6535 Branderup Tlf. 74 83 53 77 E-mail: ep@roost-polled.dk www.roost-polled.dk

6

Bonde Hereford

Ulla og Aage Bonde Aldumvej 56, 8722 Hedensted Tlf. 75 65 20 43 E-mail: bondehereford@mail.dk

Bedste tyr, Åbenrå 2009 Søndergård Polled Hereford Jørgen Thuesen & Ulla Sandgaard Oensvej 41, Hatting, 8700 Horsens Tlf. 75 65 32 04 E-mail: u-j@mail.dk

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang


Hereford diverse

Vær med til at fejre The New Hereford – Den Nye Hereford

Når du modtager dette nummer af Herefordbladet er der kun lidt over et år til, at danske herefordavlere pakker kufferten og rejser til Canada for at deltage i WHCs – World Hereford Councils – 16. verdenskonfe-rence, hvor temaet er Den nye Hereford. Herefordforeningen arrangerer en tur for foreningens medlemmer – til selve konferencen, der foregår i da-gene 13. til 18. juli i Calgary i staten Alberta i det vestlige Canada, samt faglige og turistmæsige ture i forbindelse med konferencen, inden eller/og efter konferencen. Den canadiske herefordforening er godt i gang med forberedelserne, der foruden konferencen omfatter en pre-tur i British Columbia og Alberta i dagene 8. til 12. juli samt post-ture i dagene 19. til 22. juli og 23. til 25. juli i Midt– og Østcanada. Læs mere om WHC-konferencen og turene her: http://www.hereford.ca/ WHC2012.html

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

Der venter de danske deltagere store naturoplevelser samt besøg i en række herefordbesætninger, sikkert også nogle af dem, vi kender så godt fra stamtavlerne på dyr og tyre, hvis sæd, vi gennem årene har hentet til Danmark. Sæt kryds i kalenderen og begynd at prioritere pengene til turen. Det bli-ver ikke gratis, men det bliver en herefordoplevelse for livet og i høj grad pengene værd i forhold til de faglige, turistmæssige og sociale oplevelser, der venter forude!

! Har du Hereford, kommer du langt med en spand mineraler og en rulle hegnstråd. Ib Østergaard Ravn

Herefordforeningen har endnu ikke lagt sig fast på, hvilke dele, vi vil tilby-de danske medlemmer – ud over selve konferencen. På Herefordforenin-gens hjemmeside vil vi holde dig opdateret på programmerne i Canada, og ikke mindst med oplysninger om tidspunkter og priser for den danske tur til konferencen. 

7


Mennesker bag og omkring Hereford

Hvad de skrev om dengang… Du sidder med et nummer af 41. årgang af Herefordbladet i hånden. Herefordbladet så dagens lys i november 1970. I løbet af 1971 kom der fire numre af bladet, og de fem første blade udgjorde 1. årgang. Mogens Stendal har bladret i disse blade og udtrukket noget af det, der var oppe i tiden.

Bestyrelsens formål i 1970 /71 med at udgive et medlemsblad var, at det skulle være et forbindelsesled mellem Herefordforeningens medlemmer, så diskussioner mand og mand imellem kunne komme ud til et større forum. Herefordforeningen havde i 1970 netop ansat konsulent E. Rasmussen, Give, som sekretær og redaktør. Konsulent Rasmussen havde i det allerførste nummer en omtale af kåringsreglerne, meget a popos Herefords netop vedtagne typebeskrivelse. I beskrivelsen fra dengang var der stor fokus på kødansætningen. I en rapport fra en studietur til England fortalte Rasmussen begejstret om en række besætningsbesøg, hvor de danske avlere fik mange gode informationer og så mange gode dyr. Rasmussen sluttede omtalen af besøget på i Haven-

besætningen med at skrive: Mange erfaringer blev os meddelt, og vi kørte beriget derfra.” Der var også besøg i en berømt, pollet besætning, hos Mr. Carrington i Bishopstone. I 1971-numrene var der flere artikler om kødkvægets berettigelse i dansk landbrug. Flere fremtrædende landbrugspolitikere havde svært ved at se det fornuftige i kødproduktion på udprægede kødkvægsracer. Agronomstuderende Knud Erik Mark, senere formand for Herefordforeningen og søn af en af tidens avlere, Charles Mark, Karup, fik på Landbohøjskolen stor anerkendelse for en afhandling, hvor han belyste konkurrenceforholdet mellem malke- og kødkvæg samt markedsføring af kvalitetskød fra kvægracer. Knud Erik Mark kom også ind på de økonomisk vigtigste kødproduktionsegenskaber samt de økonomiske fremtidsperspektiver for kødkvæg. De bragte artikler byggede inogen grad på teoretiske betragtninger, men der var mere hold i Knud Erik Marks underbyggede informationer end ipolitikernes følelsesladede synspunkter. På generalforsamlingen i 1971 gik diskussionen især på edbstambogsføring, dyrskuer, blodtypebestemmelse samt individafprøvning, der dengang foregik på Langagergård i Sønderjylland.

Den daglige tilvækst for Hereford var 1.311 gram i gennemsnit af 13 tyre. Variationen mellem tyre var ikke særlig stor, da tyren med den højeste tilvækst voksede 1.400 gram. Tyrene havde i gennemsnit et ultralydmål på 70,8 cm2 med 81,1 cm2 som det bedste resultat. Per Kjølsen, der var medlem af Herefordforeningens bestyrelse, var kritisk over for individprøven. Avlstyre kan ikke laves på en individprøvestation, det kan kun ske hos avlerne selv, skrev han. Kjølsen kunne ikke se, hvad indsætteren fik for de 2.400 kroner, afprøvningen kostede dengang. I hjembesætningen kan tyren fodres billigere, og man kan selv sagtens veje tyren ved en bestemt alder, hvis det skulle komme an på det… Kjølsen frygtede, at ”man fra oven ville til at bestemme eller helt dirigere, hvilket tyremateriale, der skulle bruges. Det ville i alt fald ødelægge avlen”. Der var meget fyldige omtaler af udstillede dyr på dyrskuerne, i sær af tyrene. Der blev også gjort en del ud af artikler om fodring og staldsystemer. Bladets størrelse i de første år var lidt større end A5-format. Medlemmerne kunne tegne annoncer, og en helsides annonce kostede 400 kroner (i dag er prisen 2.100 kroner). Der var annoncer for dyr til salg – renracede såvel som krydsninger. Dengang var renracede dyr fortsat meget dyre, og det var et generelt problem for racen og for avlen, at nogle solgte krydsningstyre og udgav dem for at være renracede. I bladet kunne man også annoncere for andre ting. Således solgte formanden, Højland Eskildsen, Bredebjerg, Brande, 3 mm galvaniseret hegnstråd for 1,50 kroner pr. kg, dog mindst 500 kg ad gangen. Kvægavlsforeningen Hærvej solgte sæd til andre kvægavlsforeninger af tyren Atok Merlin for 20 kroner pr. portion. Tog man over 100 portioner var prisen 5 kroner pr. portion. 

si så dagens ly efordbladet er H af er m te num Det allerførs 979 1 er b m nove

8

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang


Mennesker bag og omkring Hereford

Vælg din mormor med omhu Af Mogens Stendal, redaktør, e-mail: sasso@post5.tele.dk Lise & Ole Trock-Jansen er ærke københavnere. De har altid haft postadresse i Klampenborg nord for København– med udsigt over Øresund. Samtidig har de i de seneste 37 år haft Søhale Hereford med hjemsted i det midtjyske, nærmere betegnet på 200 hektar ufattelig smuk natur ved Rørbæk Sø i nærheden af Nr. Snede, heraf godt 80 hektar hede. De sidste Hereford blev afhændet i 2010. Vi ser i denne artikel tilbage på en epoke med Hereford, hvor starten var absolut ”intet kendskab til kvæg, endsige kendskab til Hereford”. I dag har parret Trock-Jansen kontante og afbalancerede holdninger til den Hereford, der kan bruges til naturpleje.

– Hvis du skal klare dig i dagens Danmark, skal du hele tiden være forud for fremtiden! Ole Trock-Jansen på 88 år kender om nogen opskriften på succes i erhvervslivet. – Dette betyder, at du nogle gange gør ting, som de fleste ryster på hovedet af, men som senere viser sig at være rigtige og fornuftige dispositioner. Du skal kunne se, hvad samfundet og omverdenen har behov for om 10 til 20 år og handle derefter. – Gennem årene har vi da lavet mange fejl med dyrene på vores jyske hederesidens, indrømmer Ole Trock-Jansen og ti år yngre fru Lise. Men vi har rettet til, og vi synes selv, vi fik vores kvægproduktion til at fungere. Det gav måske ikke de mange penge, men det var godt for naturen! Og det har altid været det væsentligste for os. Søhale Hereford har navn efter lokalområdet, hvor deres pragtfulde sommerresidens ligger højt i det alligevel flade landskab, og hvor husets forreste skulder læner sig op mod skoven, som ejendom-

 Det gamle skilt står der endnu og minder Trock-Jansen parret om de mange år med Hereford på hedearealet ved Rørbæk Sø

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

men har 120 hektar af. På den anden side, på bagsiden af huset, er landskabet ”krøllet” og det bugter sig sirligt ned mod Rørbæk Sø, der strækker sig mod nord – næsten så langt, øjet rækker.

Den rigtige mormor Starten går tilbage til 1925, da Ole Trock-Jansens morfar, Alexander Foss, købte hedeejendommen på 200 hektar for små penge. Ejendommen var en gave til hans kone, Edda Foss. Men bønderne på egnen grinede meget i skægget den vinter, for den jord var absolut intet værd. Alexander Foss døde få år efter. Hans tegninger til en fritidsbolig blev omsat til den bolig, som Lise & Ole Trock-Jansen årligt tilbringer cirka to måneder i, fordelt om hele året. Edda Foss plantede cirka 10 hektar med skov hvert år til sin død for godt 50 år siden. Nogle år inden delte hun ejendommen i tre, hvor hun selv beholdt den ene tredjedel, mens Ole Trock-Jansen og hans søster fik foræret hver deres tredjedel. Så da fru Foss døde, var der ikke så meget at svare arveafgift af. – Se, det var en rigtig mormor! Det er sådan en mormor, man skal vælge! Ole Trock-Jansen arbejdede for et halvt hundrede år siden i cirka 10 år i USA inden for den grafiske branche, som han også herhjemme altid har beskæftiget sig med. Dengang havde søsteren vilde planer om blandt andet et dambrug på ejendommen, hun havde overtaget. Tingene udviklede sig ikke helt efter planen for søsteren de blev enige om at dele ejendommen, og i dag ejer Trock-Jansen den del af ejendommen med det store hedeareal, da hans søster naturligvis beholdt dambruget. Straks Ole Trock-Jansen fik foræret sin lod, stoppede han tilplantningen med træer – hedearealet skulle forblive som

sådan. I sandhed en forudseende naturelsker! I dag bliver der hvert år fældet et anseeligt antal af skovens ”voksne” træer og skovet for en ½ mio. kroner. De moderne skovmaskiner lægger årligt 1.000 træer ned; men der bliver staks nyplantet lige så mange. Skoven er intakt og består af eg, douglasfyr, cypres og lærk.

Heden fungerede ikke I tresserne fik heden problemer. Lyngen gik ud. Der var gamle, flotte enebær på arealet, og de skulle ikke brændes af. Og lyngen var alt for stor en mundfuld for naboens grønthøster. Hvad så? Det bedste råd, Trock-Jansen fik, var: Afgræsning med kreaturer. Valget faldt på Hereford, men da en ægte herefordko dengang kostede 50.000 kroner blev tre krydsningskøer i 1972 starten på Søhale Hereford. Men besætningen skulle være større, og løbekvier – herefordkrydsninger, blev indkøbt; men på grund af mangel på indsigt i Hereford, var de for dårlige. Efter tre til fire år blev alt solgt, og ved god hjælp fra en handelsmand blev der købt nye krydsningskvier samt nogle sortbrogede og rødbrogede. Besætningen blev til 30 moderdyr plus opdræt, i alt cirka 80 kreaturer. Og sådan så Søhale Hereford ud i mere end 1/3 århundrede.

Besætningen baseret på opkrydsning Enkelte renracede kvier blev købt, men det blev ingen succes lige med det samme. De var vant til ”blødt” græs og det varede 2-3 år før vommen tilpassede sig lyng mm. Men tyren hos Søhale Hereford har altid været en ren Hereford. Set i bakspejlet kan Lise & Ole Trock-Jansen godt se, at nogle af deres første tyre ikke

Fortsættes på næste side 9


Mennesker bag og omkring Hereford

Fortsat  var gode nok. Kendskabet til, hvordan en god Hereford skal se ud, kom først med årene. Navnlig i starten havde de tyre med det, man bedst kan betegne som rævelår, og det er ikke særligt befordrende for kødproduktionen. Gennem årene har de fået rigtig god støtte og vejledning hos Axel Johansen iBredsten. Han skaffede dem de rigtige tyre.

Afhængig af god medhjælp

I de første år kælvede køerne i april måned, men produktionen var baseret på, at tyrekalvene skulle slagtes inden vinter, men da var de ikke store nok. Derfor blev kælvningerne fremrykket til novemberdecember. Så var kalvene også tilpas store til at ”tage fra”, når forårsgræsset for alvor groede. I en periode blev der på Søhale produceret stude, som så fik en ekstra vinter, inden de det følgende år blev slagtet direkte fra græs.

Arbejdsdeling Skoven har altid været Ole Trock-Jansens domæne, mens fru Lise har taget sig af dyrene – et arbejde, hun har været vældig glad for. Men der var også udfordringer og besvær ved det. Samarbejdet med medarbejderne fungerede overordnet godt trods den store afstand til/fra København, og medarbejderne har altid vidst, at de ved sygdom eller problemer hellere skulle ringe efter dyrlægen én gang for mange end én gang for lidt. Og så var der den stadig større mængde af papirarbejde (blandt andet registrering). Selv om fru Lise altid har været glad for dyrene og for arbejdet med dem, mærker hun nu en lettelse ved at være fri for det daglige ansvar.

10

Kælvningerne fremrykket

Familien Trock-Jansen har fortsat fast adresse nord for København. Derfor var familien afhængig af solid hjælp i det daglige, når der skulle føres tilsyn med besætningen, og dyrene skulle passes og fodres om vinteren. Og de har haft rigtig gode medarbejdere til både skoven og kvægbesætningen. Den sidste bestyrer sagde af private årsager sin stilling op i 2009, og da var det naturligt at tage den endelige beslutning om at afhænde Søhale-besætningen. De sidste dyr blev slagtet i efteråret 2010.

Ole Trock-Jansen – Herefords smukke farvetegning er helt afgørende for mig. Også hvis jeg skulle starte forfra med kvæg

Lise Trock-Jansen – skulle jeg starte igen, skulle moderdyrene være krydsninger mellem Aberdeen-Angus og Hereford, og så ville jeg bruge en Belgisk Blåhvid tyr

Forskellige afsætningskanaler prøvet

kødet; men fordi der kun kunne afsættes kød et par gange om året, begrænsede salget sig til 5-6 dyr om året. Resten kom på marked. Mange forvænte forbrugere hvad angår velsmagende oksekød fra dyr, hvor dyrevelfærd har været i højsædet, må nu se sig om efter en anden leverandør – eller bide i det sure æble og gøre deres indkøb i nærmeste supermarked!

I starten blev tyrekalvene solgt til en nabo som gjorde dem færdige, men da han gik på pension blev slagtedyrene afsat til slagteriet. På et tidspunkt blev nogle tyre afsat på marked, og da dyrene til slagteriet og den nye aftager tilsyneladende var ens, undrede det fru Lise, at dyrene til slagteriet klassificerede 1-2 klasser lavere. Derfor stoppede samarbejdet med slagteriet. Nu begyndte det direkte salg af oksekød til kunderne. Dels i lokalområdet i Jylland, men også i København, hvor kunderne hentede kødet på Trock-Jansens hjemadresse. En dag dukkede en dame fra fødevarekontrollen op på villavejen i Klampenborg. Hun ville gerne kontrollere besætningens dyr. Nå! Det var ikke så lige til, for de gik jo i Jylland. Men salg af kød fra bopælen var jo ikke tilladt! – Jamen, så foreslog fru Lise, at hun kunne udlevere kødet på Ordrup Torv, og så blev der ikke talt mere om det! og på den måde fortsatte leverancen af kvalitetskød til mange tilfredse kunder i hovedstadsområdet. Fru Lise kommunikerede med de mange kunder fra egen hjemmeside og via e-mails, og det meste af tiden har der ikke været problemer med at afsætte

Fortsat naturpleje med kvæg Lise Trock-Jansen har lavet aftale med Grædstrup Naturpleje ApS om at afgræsse de 80 hektar hede med mere. Så i dag er det ikke Hereford på arealet, men primært anguskøer, cirka 25 stk. med kalve, samt en imponerende tyr af racen Belgisk Blåhvidt Kvæg. Arealet er som tidligere inddelt i 10 folde, hvor dyrene går en uge ad gangen. Grædstrup Naturpleje ApS har i alt godt 150 ammekøer, primært Aberdeen-Angus af den ikke for store type, og fem tyre af Belgisk Blåhvidt Kvæg. Selskabets dyr går på barske naturarealer flere steder i det midtjyske område, og selskabet stiller som et ufravigeligt krav, at det skal have MVJ-tilskuddet på 1.400 kroner pr. hektar. Fru Lise mener, at Grædstrup Naturpleje ApS på den måde har fundet en guldåre, da selskabet får det kontante

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang


Mennesker bag og omkring Hereford MVJ-tilskud oven i kødtilvæksten. Trock-Jansen parret er dog meget glade for samarbejdet med selskabet, da folkene bag det er dygtige, professionelle, korrekte og behagelige at samarbejde med.

Hvis det hele skulle gøres forfra Gennem de mange år med Hereford har Lise & Ole Trock-Jansen set, hvad der virker godt – og knap så godt. De har konstateret, hvordan Herefords ændrede avlsmål mod større dyr er kommet til udtryk i Søhale Hereford.

Udsigt over Rørbæk Sø – smukt, smukt! 4. Sørg for små kalve ved fødsel. Da vi startede for over 30 år siden, vejede kalvene 30-35 kg, ja, nogle af kviekalvene kun 25 kg. De sidste år vejede kalvene op til 50 kg.

son, der sidder lige overfor! Synshandicappet er arveligt betinget og er en forkalkning af nethinden. Der findes ingen helbredelse. Problemet startede på det ene øje for otte år siden.

Efterskrift

Takket være den teknologiske udvikling ”læser” Ole Trock-Jansen i dag flere bøger end nogensinde – lydbøger. Desuden har han derhjemme på Strandvejen i Klampenborg dagligt hjælp fra en person, der læser flere aviser højt for ham, så han fortsat vel orienteret om alt! 

Vi var cirka 1½ time henne i den samtale, der er baggrunden for denne artikel, at jeg – Herefordbladets udsendte – fik at vide, at Ole Trock-Jansen er blind. Jeg havde ikke den ringeste anelse! Ole Trock-Jansen gav hånd, da jeg ankom. Han vendte sit ansigt mod mig, når vi talte… Ole Trock-Jansen har et såkaldt orienteringssyn, så han kan færdes på egen hånd på kendte lokaliteter; men han kan ikke se for eksempel ansigtet på en per-

Effektive græssere med deres blåhvide krydsningskalve, der er effektive kødproducenter 

Lise Trock-Jansen: Ja, Ole vil have, at dyrene skal ligne Hereford, så hvis jeg skulle føre min ”nye drøm” ud i livet, måtte jeg nok finde en anden mand at blive gift med! (Det ser nu ikke til, at hun kunne komme på de tanker!) For som moderdyr ville jeg have en krydsning mellem Aberdeen-Angus og Hereford, de såkaldtebaldies, der er sorte med Herefords hvide hoved. Jeg lærte for sent, at produktionsdyr skal være krydsninger, sådan som man ser det ude i verden. Til mine Baldies ville jeg bruge en Belgisk Blåhvid tyr. – På falderebet fik Fru Lise rent faktisk et par blåhvide krydsninger på Hereford, så hun oplevede i egen besætning, hvor godt det fungerede. Nu ser hun på nærmeste hold de imponerende resultater, Grædstrup Naturpleje ApS får med BBKkrydsningerne.

Ole Trock-Jansen: Skulle jeg begynde igen, ville jeg starte med en flok rødbrogede kvier (af den tidligere, muskuløse type) og opkrydse med en herefordtyr. For mig er Herefords smukke farvetegning helt afgørende. Det er et MUST!

Gode råd – med afsæt i mange års erfaring Her er så nogle gode og velmente råd fra to erfarne herefordavlere til dagens og morgendagens ansvarlige for Herefords fortsatte udvikling i Danmark. Lise & Ole Trock-Jansen sender samstemmende disse råd til Herefordforeningens ledelse: 1. Se på og sats på god spisekvalitet 2. Sørg for masser af kød på de rigtige steder 3. Gå efter mindre dyr. De ”tøjstativer”, vi gennem årene har set, er en total misforståelse og ødelæggende for racen

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

11


Mennesker bag og omkring Hereford

Tre dage I Danmark – en Avlsstation og fem prominente danske avlere Af Joop Meijer, Oldemeule Hereford, Holland

De hollandske herefordavlere Bertus Faber, Erik Kluinsteker, Wim Roelofs , Hendrik Schieven, Harry Teuben, Gerard te Wierik og Joop Meijer, der er forfatteren til denne rapport, besøgte midt i marts 2011 fem prominente danske herefordavlere samt Aalestrup Avlsstation. Som det fremgår af rapporten havde vore hollandske venner en fantastisk oplevelse – som altid, når de besøger Danmark.

Første stop hos formanden Første besøg gjaldt formanden for Herefordforeningen, Gert Petz, Bojskov Polled Hereford, Toftlund, hvor vi fik en fantastisk modtagelse. Efter kaffe og kager så vi besætningen, som huses I enkle bygninger, delvist åbne. Siden vort seneste besøg hos Helle & Gert Petz kunne vi konstatere, at der er sket en klar avlsmæssig fremgang i besætningen: 12 fantastiske, ensartede, tunge køer, fem gode kvier samt nogle fine kalve. I næsten alle stamtavlerne fandt vi RMR 1 Pilot – en betydelig Remitall Keynotesøn, der var resultatet af en embryonimport, som Jens Chr. Andersen og Egon Petz foretog i sin tid. De yngre tyre havde ikke helt den standard, som kvierne havde. Men senere, da vi var på vej hjem til Holland, gjorde vi et stop hos Heike Reimers i Nordtyskland, hvor vi så en flot, lang og tung Bojskov tyr.

Gert fortalte, at man kun kan tjene penge i herefordavlen, når man selv dyrker foderet til dyrene. Derfor dyrker han majs til ensilage samt byg til helsæd, som han så fodrer med om vinteren med et tilskud af mineraler.

Stop to hos Petz senior Næste stop var hos Edel & Egon Petz, Roost Polled Hereford i Branderup – nogle af mine gode venner, som har været aktive inden for den danske herefordforening i mange år. Hereforder’ne fra Roost er berømte for de mange flotte resultater I dyrskueringen år efter år; men også for nogle berømte tyre som Supreme Cæsar og Roost 1 Tom. I Holland bruger vi sæd af begge disse tyre. Egon gik sidste år på pension, og halvdelen af ejendommens 10 hektar bliver nu omlagt til skov og natur, og derfor skal besætningen reduceres. Vi så na-

turligvis den fremragende besætning. Vi så nogle rigtig gode kalve samt en Roost-tyr, der netop var kommet tilbage fra Aalestrup Avlsstation, hvor den havde haft en tilvækst på næsten to kilo om dagen. Og så var vi meget begejstrede for den nye tyr, Gert og Egon har købt i fællesskab, Vokslev EIK. Det er en ung tyr fra 2009. Han har en god type, lang og muskuløs med den rigtige udstråling og et godt temperament. I stamtavlen er der ikke meget Remitall-blod, og det er vigtigt, da både Gert og Egon har en del af dette i deres besætninger. Jeg glæder mig til at se Eik-kalve til næste år! Jeg kan godt forstå, at Vokslev Eik er insemineringstyr i Danmark. Vi nød en traditionel, dansk middag (Edel er en fantastisk kok!), og efter megen morskab og en god diskussion i en fantastisk og afslappet atmosfære, tog vi til vort danske hovedkvarter, Korning Kro tæt ved Horsens.

Aalestrup Avlsstation Næste dag havde vi en aftale med Viking Genetics-manager Karsten Jakobsen på Aalestrup Avlsstation. Han viste rundt og gav os en masse nyttig information, hvoraf meget var nyt for os. Vi hørte om karantænen, når kalvene ankom til stationen og om chip i ørerne, så tyrene bliver genkendt elektronisk med hensyn til vejning og foderoptagelse Vi hørte om omkostninger ved afprøvningen og om tilskud fra Viking og raceforeningerne. Det elektroniske system varskoer også om sygdom hos tyrene, da man kan se, når de æder mindre foder end normalt.

 Joop Meijer med sin favoritko, Bonde 1 Sundance fra 2004

12

Som gennemsnit æder Hereford 10 til 11 kg foderblanding om dagen, og den gennemsnitlige tilvækst er 1.550 gram dagligt. Men nogle af herefordtyrene har

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang


Mennesker bag og omkring Hereford en tilvækst på over to kilo om dagen! Det svarer ret godt til, hvad andre racer præsterer. Kun Simmental har højere tilvækst, men de skal til gengæld have mere foder, og så hænger økonomien jo ikke sammen. Vi var godt tilfredse ved at konstatere, at det tekniske udstyr på Aalestrup er fra Holland.

Vikingegården Skibstedgaard

Om eftermiddagen besøgte vi Nanny og Knud Erichsen, Skibstedgaard, Hurup Thy. Knud har været formand for Herefordforeningen, og han var stærkt involveret under World Hereford Conference i Skandinavien i 2008.

Dyrene hos Roost Polled Hereford har også adgang til det fri om vinteren Skibstedgaard er en pragtfuld, gammel gård, meget kunstnerisk udstyret og med en lang historie, der kan føres tilbage til vikingetiden. Nogle af de gamle bygninger er blevet restaureret og omdannet til ferielejligheder med en fantastisk udsigt over fjorden. Efter en traditionel, hyggelig frokost så vi besætningen. Gennem de senere år har Knud købt gode avlstyre, og det kunne ses på besætningens kvalitet. Den nuværende avlstyr skal skiftes ud, da hans døtre står over for at skulle løbes. Med egne øjne kunne vi se det gode arbejde, tyren havde præsteret i besætningen.

Endnu to flotte besætninger

dum. Som overalt i Danmark blev vi budt hjerteligt velkommen. Vi så besætningen og blev blandt andet meget optaget af en bestemt, meget veludviklet tyr. Desværre viste det sig, at han var for meget i familie med dyrene i nogle af vores besætninger i Holland, så vi købte ham ikke. Ærgerligt! Lars er medejer af en mægtig, svenskfødt tyr, Bårarps Johnny, som blev Supreme Champion på Kødkvægsskuet i Herning i december 2010. Hos Lars Bastrup så vi den traditionelle fodring med byghelsæd, suppleret med korn og mineraler. Det er en fodring, der passer hereforderne.

Vi besøgte Anette og Asger Vestergaard, Sdr. Ydby Hereford, Hurup, Thy. Asger er en af de fremtrædende danske avlere og har blandt andet tillagt Sdr. Ydby Apollo, der har et højt S-indeks. Sammen med Holmgård Polled Hereford og Slyk’s Polled Hereford, bliver der nu solgt sæd af Apollo, formentlig også til Holland.

Tilbage til Holland

For nogle år siden købte den hollandske avler Jaap de Jong fra Lexmond de første dyr til sin besætning hos Sdr. Ydby Hereford. Jeg husker tyren, Sdr. Ydby Louis, som har gjort det rigtig godt i Holland.

Besætningen er stærkt påvirket af danske gener. Nu er besætningen reduceret i størrelse på grund af et mindre jordtilliggende end tidligere. Vi talte om de høje jordpriser på grund af, at meget jord bliver forpagtet for at dyrke afgrøder til biobrændsel. Jeg ser dette som en udvikling i en forkert retning. God landbrugsjord bliver ikke længere udnyttet til at producere fødevarer til mennesker, men til biobrændsel!

Vi så nogle rigtig gode ungtyre, som de hollandske avlere var noget optaget af. Den sidste dag i Danmark besøgte vi Lars Bastrup, Haurum Hereford i Ul-

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

På vej hjem besøgte vi Heike og Jens Reimers, Gut Royum, i Brodersby, Schleswig-Holstein. For to år siden solgte de deres gamle gård nord for Hamborg for at flytte til dette vidunderlige, historiske sted, som de flot har restaureret. En del er ændret til ferielejligheder – meget flot!

Men de Hereford, der er tilbage på gården, er af meget høj kvalitet, og den nye Bojskov tyr er garant for noget godt afkom i fremtiden! Om aftenen var vi tilbage I Holland, og vi kunne se tilbage på en lærerig og meget hyggelig tur, hvor vi igen lærte meget om herefordavl. Men mest af alt havde vi nydt at møde en række behagelige herefordfolk, som altid byder os så hjerteligt velkommen. Det får os til at vende tilbage. Tak til jer alle! 

! Man kommer utroligt langt med EUR-paller og selvbindergarn, når der skal indrettes til Hereford. Ove Lund Engbjerg

! Køb & salg af avlsdyr Kontakt salgskonsulent Aage Bonde, hvis du vil købe eller sælge avlsdyr. E-mail: afsaet@hereford.dk eller telefon 7565 2043 / 6126 0148. Tjek også Herefordforeningens salgsliste på www.hereford.dk, vælg Salgsliste

13


Mennesker bag og omkring Hereford

Kvægbrugets Dag i maj Lørdag den 7. maj 2011 åbnede en række kødkvægsproducenter over hele landet dørene til deres stalde, og de åbnede leddet til deres marker. Forbrugeren havde mulighed for at komme tæt på flotte kødkvægsdyr af mange forskellige racer, og man kunne praktisk talt snuse duften af saftigt og mørt oksekød af den allerbedste kvalitet. Alle var tæt på, hvor det gode kød kommer fra. Kødkvægsfolkene ønskede at invitere forbrugerne indenfor på gårdene til en hyggelig oplevelse med masser af dyr at se på og masser af information. Ønsket er at forbrugeren oplever dyrevelfærd på højt internationalt plan. Det er vigtigt for kødkvægsfolkene, at forbru-

Danske kødkvægsproducenter gør en dyd ud af at sikre dyrene en god dagligdag – god dyrevelfærd!

gerne møder producenterne og deres dyr på deres hjemmebane. Slutproduktet er kød af høj kvalitet, som landmanden ofte afsætter direkte til forbrugeren eller gennem en slagter eller et supermarked.

I Danmark medvirker kødkvægsracerne til landskabs- og naturpleje på forskellig måde. De lette, robuste racer trives i ekstensiv natur, mens de tungere racer passer bedre til egentlige græsmarker. Græssende kvæg medvirker til et varieret landskab og sikrer eksistensmuligheder for mange forskellige vilde dyr og planter.

Oksekød fra kødkvæg i Danmark rummer en bred palet af smagsoplevelser, da der i Danmark er mindst 14 forskellige racer af en vis udbredelse og med hvert sit særpræg. Der er racer, der giver rigtige mandebøffer med fedtkant og kraftig smag, og der er racer, der giver magert og mildt kød. Men fælles for dem alle er, at de er født og opvokset under frie, sunde og naturlige forhold.

I 2012 er der igen Kvægbrugets Dag – lørdag den 12. maj 2012 

Tre besætninger repræsenterede Hereford Tre herefordbesætninger var blandt værterne, der i 2011 bød indenfor på Kvægbrugets Dag:

Besætning

Ejer

Adresse

By

Mona & Martin Sørensen

Sønderskovhedevej 6

8870 Langå

Seden Enggaard Hereford

Kirsten & Jesper Janby

Krogen 20

5240 Odense NØ

Ll. Stårup Hereford

Annelise & Hans Pedersen

Thyherredvej 18

4500 Nykøbing S

Seden Enggård Hereford – Klub Fyn Af lokalredaktør Kaj Secher Jespersen, e-mail: mandix@c.dk

Dyrene går i løsdrift om vinteren, køerne med adgang til udeareal. De fleste kælver i foråret (ingen kælvningsproblemer) og lukkes på græs, når de 40 hektar engarealer omkring den 20. maj kan bære. Cirka 1. november hentes de

14

hjem igen. Udover engarealerne råder Jesper over yderligere 28 hektar. Om vinteren fodres med halm, wrap, hø samt lige dele valset byg og Lux-kalv. Kødet fra tyre og kvier afsættes privat i kvarte, halve og hele slagtekroppe, når dyrene slagtes ved en levende vægt på cirka 500 kg, og kødet sælges for 60 kroner pr. kg på krogen. De gamle køer sendes til slagteri.

Til hverdag er besætningen mål for børnehaver, forældre med børn og folk, der lige lader en spadseretur gå denne vej. En fremragende reklame for landbruget ialmindelighed og Hereford i særdeleshed, som nogle besøgende udtrykte det. I dagens anledning var Klub Fyn til stede med PR-materialer, grill og salg af pølser og drikkevarer. Endvidere havde besøgende mulighed for at købe herefordkød fra gårdbutikken 3-kløver. 

Økonomien må siges at være OK, idet der allerede efter første år kunne noteres et lille overskud. Da vi besøgte Kirsten og Jesper på Kødkvægets Dag, kunne vi spadsere ud og ind gennem det åbne led. Dyrene var samlede omkring foderhækken og lod sig ikke anfægte af de mange fremmede i folden. Der kom cirka 50 besøgende denne dag.

Seden Enggaard ligger i bynært område i Seden i Odense med tilhørende engarealer, smukt ned til Odense Fjord. Her har Jesper Janby i 37 år stået for driften af landbrugsdelen under institutionen Seden Enggård (døgninstitution for socialt belastede unge). Da det inden for de senere år er blevet vanskeligere for de unge at deltage i landbrugsdriften, besluttede institutionens ledelse at afvikle denne. Jesper havde muligheden for at trække sig tilbage til en pensionisttilværelse. Imidlertid havde han lyst til at fortsætte med Hereford, så han og fru Kirsten overtog den 1. januar 2010 forpagtningen og købte besætningen på 74 dyr.

Jesper Janby og hans Hereford klar til at byde velkommen på Kødkvægets Dag

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang


Mennesker bag og omkring Hereford

Langå – Klub Midtjylland Af Per Windfeldt Kristensen, lokalredaktør, e-mail: nedergaard.brorup@tiscali.dk

Til ejendommen hører 33 hektar, som drives med traditionel planteavl med hvede, byg og raps samt græs til afgræsning og wrap. Udbygningerne består primært af en løsdriftsstald med dybstrøelse med plads til cirka 20 køer med kalve, en ungdyrstald med dybstrøelse ligeledes med plads til cirka 20 dyr. Der er en renracet herefordbesætning, men dyrene er ikke stambogsførte, da besætningen er krydset op med afsæt i sortbrogede malkekøer. De sidste 3-4 år er der indkøbt en stambogsført foldtyr. Derudover anvendes inseminering til nogle få køer og kvier. Alle ungtyre afsættes til Danish Crown ved en alder på 12 måneder. De tyre, der er slagtet i år, er gennemsnit klassificeret i klasse 9,5.

Der blev uddelt herefordmateriale samt andet PR. Blandt de besøgende var blandt andet den lokale præst og hendes søn. Præsten kender Martin Sørensen for det lokale arbejde i menighedsrådet. Sønnen faldt straks for et herefordtøjdyr, som de købte med hjem … måske et kommende medlem af Hereford Ungdom?

Det lokale kødkvægsudvalg i Langåområdet havde i dagens anledning sponseret 1.000 kroner til annoncering i de lokale aviser. Vejret var helt i top til dagens arrangement. 

Inga og Martin Sørensen, Sønderskovhedevej 6, Dagsvad, 8890 Langå havde cirka 30 besøgende i løbet af dagen – flest om formiddagen.

Dyrene hos Martin Sørensen har nydt græsset siden medio april

Ll. Stårup Hereford – Klub Øst Af lokalredaktør Anders Mortensen, e-mail: woodland@woodland.com

– Det var en god dag, udtaler Hans. Jeg fik gået nogle gange op og ned af bakkerne, men det var det hele værd! Det er en god reklame for racen at vise rolige og flotte dyr frem. Hovenparten af publikum var byfolk – typisk bedsteforældre med børnebørn, som for manges vedkommende for første gang var tæt på en ko og fik lov til at klappe den. Publikum blev beværtet med kaffe og hjemmelavet spegepølse, som bliver produceret på det lokale slagtehus i Nr. Asmindrup. Byfolkene var meget interesserede, og dialogen gik flittigt om alt lige fra fodring, daglig drift, naturpleje og selvfølgelig det gode kød.

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

Det var godt vejr hele dagen, solskin fra en klar himmel. Det var et flot syn at skue ud over dyreflokken. Dyrene var samlet omkring ejendommen, hvor 45 dyr var fordelt på 3½ HA i dagens anledning.

! Mere kød Vi ønsker hereforddyr med flere kilo på færre centimeter!

De få besøgende herefordavlere var mere interesseret i de 2 ET tyrekalve, som er efter embryoner fra Harvie-besætningen i Canada. Moderen er Harvie Ms Medonte 1S, som er efter WILGOR 55K NORTHEASTERN. De 2 tyrekalve er fra januar måned, og tegner begge ganske godt. Hans forventer at benytte tyrene i egen avl, selv om der var interesse for køb fra de besøgende. En stor del af besætningen har Lindgaard 1 Napolion som stamfar – en tyr, Hans Pedersen har benyttet i tre år i samarbejde med Woodland Hereford. De seneste to år har Hans benyttet en søn af Napolion samt en ungtyr fra Haurum Hereford. Besætningen er af generel høj kvalitet med kødfulde dyr med gode mælkeegenskaber. 

Det vil sige mere kompakte, muskuløse dyr, der ikke er for store. Herefordforeningen

Under mottoet ” Klap en ko i dens vante omgivelser” åbnede Anne-Lise & Hans Pedersen dørene, og cirka 125 personer benyttede sig af tilbuddet i løbet af dagen.

Hans Pedersen, flankeret af to kolleger

15


Mennesker bag og omkring Hereford

Velkommen til Åben Stald den 10. september 2011 Igen i år ønsker Herefordforeningen, at alle interesserede på én bestemt dag kan komme på besøg i en herefordbesætning i lokalområdet.

Målgruppen er etablerede og kommende ”hereford-landmænd”. Åben Stald bliver lørdag den 10. september 2011 fra klokken 1000 til 1600. 

Følgende herefordbesætninger glæder sig til at åbne deres døre – og led til foldene:

Klub Besætning

Ejer

Adresse

By

Øst

GMH Polled Hereford

Birgitte & Jørn Laursen

Næsbyskovvej 3

4200 Slagelse

Fyn

Ingerslevs Hereford

Michael Ingerslev & Camilla

Søbovej 3

5683 Hårby

Syd

Kirkebjerggård Polled Hereford

Else og Bjarne Møller

Lindegårdsvej 2

6800 Varde

Midt

Rævebjerg Hereford

Maja & Henrik Toft Sørensen

Balgårdsvej 33

8981 Spentrup

Vest

Højbo Hereford

Michael Alexander Knudsen

Gedhusvej 29

7451 Sunds

Nord

L. Glomsdal Hereford

Inger & Ove Lund Engbjerg

Snevrevej 15

9850 Hirtshals

GMH Polled Hereford Birgitte & Jørn Laursen, Næsbyskovvej 3, Tyvelse, 4200 Slagelse GMH Polled Hereford er en af de ældste nuværende herefordbesætninger på Sjælland.

Bornholm. Desuden leverer GMH dyr til kvæggræsser-foreninger; Jørn var foregangsmand i dette segment.

GMH drives i det daglige af Gitte & Jørn Laursen, men når dyrskuetiden nærmer sig er det datteren Anne-Katrine, som er den drivende kraft. GMH består af cirka 15 moderdyr + opdræt. Jørn har et godt kundegrundlag med hensyn til avlsdyr, og har i mange år været leverandør af tyre til det meste af Sjælland samt

GMH består af funktionelle dyr som er velegnet til naturpleje – lette kælvninger står højt på agendaen. Der har i mange år været benyttet avlstyren Moeskær Parko efter Remitall Guideline, og i 2010 blev Parko Grand Champion på Roskilde Dyrskue.

I 2011 hedder avlstyren MH Frai 1, som er efter Wilgor SQD 55K Big Nothern. Frai blev udstillet på Roskilde Dyrskue i 2011 og opnåede 23 point. Gitte & Jørn Laursen har i mange år været primus motor i Roskilde Dyrskues herefordstand, og alle avlere så hvert år frem til Gittes gode hjemmebag. Kom til GMH Polled Hereford – der bliver nok serveret en god kage til kaffen. 

Rævebjerg Hereford Maja & Henrik Toft Sørensen, Balgårdsvej 33, 8981 Spentrup Ejendommen har været i familiens eje i snart 70 år. Familien består af Maja & Henrik Toft og tre børn: Rasmus 2 år, Frederik 6 år og Stine 10 år. Maja er sygeplejerske, og Henrik har et mindre El-firma, hvor der bygges styretavler til industrien. Besætningen består af 14 moderdyr med opdræt. Køerne kælver inden maj, så alle kalvene bliver født i stalden, hvor vi bedre kan holde øje med en ko, hvis den skulle have problemer med kælv-

16

ning; men det sker nu yderst sjældent. Kalvene bliver fra starten tilbudt valset korn fra kalveskjul. Tyrekalvene bliver fravænnet i oktober og kommer på stald og bliver fedet op, så de er klar til slagtning til foråret. Dyrene bliver slagtet hos Ålestrup Eksportslagteri eller Danish Crown/Friland. Kviekalvene får lidt længere tid på græs for derefter at blive fravænnet omkring juletid. Besætningen bliver fodret med helsædsensilage og valset korn og lidt mineraler og fri adgang til halm.

Fire kvier afgræsser cirka 2 hektar for Randers Kommune i miljøvenlig afgræsning på et areal i udkanten af Gassum. Stalden er på cirka 380 m2 og er opført i 2006. Ejendommen består af cirka 80 hektar agerjord fordelt på følgende afgrøder: Raps, frøgræs, vinterbyg, vårbyg, hvede, afgræsning og typisk 2 hektar helsæd til indpakning. Derudover drives i fællesskab med en bror en juletræsejendom på cirka 8 hektar i Mariager. 

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang


Mennesker bag og omkring Hereford

Ingerslevs Hereford Michael Ingerslev, Søbovej 3, 5683 Hårby

I 2006 købte jeg så min egen ejendom, hvor jeg nu har 3 – 4 køer med opdræt. Jeg holder meget af at gå på dyrskuer og har deltaget med egne dyr siden 2001. Det er mit mål at have en besætningsstørrelse på 3 – 4 køer, som jeg har nu. Både af hensyn til mine staldforhold og rent arbejdsmæssigt er det en tilpas størrelse, men det betyder selvfølgelig også, at man hele tiden har dyr, som skal væk for at få plads til de nye kvier, som gerne skulle blive bedre og bedre, i hvert fald hvis man har lidt held med og interesse for avlsarbejdet.

Det er da også lykkedes mig at sælge nogle dyr til avl. Overskuddet af dyr bliver slagtet og solgt gennem Gårdbutikken Trekløver, der åbnede for knap tre år som et samarbejde mellem Ingerslevs Hereford og B.I. Hereford.

Jeg glæder mig meget til at holde Åben Stald i år og derved fejre mit 10 års jubilæum. 

Ingerslevs Hereford blev startet, da jeg købte min egen første Hereford i 2001, hvor jeg kom hjem fra efterskole og skulle til at stå i lære som slagter. De første fem år havde jeg min besætning, som det jo efterhånden blev til, gående sammen med min mors, Aase Ingerslev, og Keld Balles dyr på deres ejendom i V. Hæsinge (B.I. Hereford).

Ingerslevs Hereford fejrer med Åbent Hus-arrangementet sit 10 års jubilæum som herefordavler

En god familie

Åland 1 Carla efter Slyks 1 Agro med sine to dejlige døtre, Åland 1 Evita efter Romany 1 Captain R22 C1 (Supreme og Grand Champion Landsskuet 2010), og Åland 1 Frejta efer RMR 1 Pioner

TYREKALVE FRA FORÅRET 2010 TIL SALG Åland Polled Hereford v/Ib Østergaard Ravn, Mølgaard, Asbovej 16, 6600 Vejen Tlf. 7536 8005/4011 7005 – E-mail: ibsa@profibermail.dk

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

17


Mennesker bag og omkring Hereford

Kirkebjerggård Polled Hereford Else & Bjarne Møller, Lindegårdsvej 2, 6800 Varde Til gården hører der 60 hektar, derudover er der forpagtet 20 hektar. Der er 55 hektar med korn, resten græs. En nabo med malkekøer leverer gylle. Wrapning af græs foretages af maskinstation, resten klarer man selv. Besætningen består af 20-30 moderdyr + opdræt, 2 foldtyre, samt tyre til opfed-

ning. Cirka halvdelen af dyrene har stamtavle. Det seneste år har Bjarne Møller brugt avlstyren Ålund Alto, og den nye avlstyr er Roost 1 Erold. Dyrene går ude hele året, men bliver fodret i løsdriftstalden om vinteren. Bjarne Møller har været selvstændig landmand i 40 år, men valgte at sætte malkekøerne

ud i 2007, men Else og Bjarne kunne ikke tænke sig at være på gården, uden der var dyr. De købte to herefordkøer + to herefordkvier med stamtavle hos Hans Jeppesen i Skjern, et valg de i dag er meget tilfredse med. 

Højbo Hereford Michael Alexander Knudsen, Gedhusvej 29, Ilskov, 7451 Sunds Michael Knudsen startede med Hereford i 1988 og 1990 købte han de første dyr med stamtavle fra Moeskær Polled Hereford. Det er afkom efter disse dyr, der stadig står højst i avlsarbejdet hos Michael. I 1996 Købte Michael ejendommen Højbo i Ilskov, som han driver med 40 moderdyr og 45 hektar, heraf 12 hektar forpagtet. Michael lukker dyrene sent på græs, så han får et stort 1. slæt til ensilage. Alt grovfoder kommer i en stor markstak –

først græs, så helsæd og til sidst samensilering af roer og majs. Avlsmålet på Højbo Hereford er store dyr. Jo større, jo bedre, som Michael siger. Den senest slagtede ko vejede 963 kg. I besætningen bruges en del insemineringstyre. Der er pt. afkom efter de fleste tyre fra insemineringsplanen plus Solpoll 1 Dynamite og løbetyren HMS ET ALCAPONE 327 A.

Michael afsætter dyrene til Danish Crown, men også nogle til avl. Han udstiller på det lokale dyrskue i Aulum. Højbo Hereford er et spændende sted at komme på besøg. Der er fine dyr og en nyere stald at se på, men frem for alt er der en herefordavler, der brænder 100 procent for Hereford. Højbo Hereford er absolut et besøg værd. 

L. Glomsdal Hereford Inger & Ove Lund Engbjerg, Snevrevej 15, 9850 Hirtshals

De seneste år har det været meningen, at vi kun skulle have fem køer og kvier ikælvet , men der er jo altid lige en god kvie, som det ville være synd at sælge, så der kommer som regel syv kalve hvert forår. Vi glæder os meget til at åbne stalden og håber på rigtig mange besøgende, selvom vi ligger lidt nordligt.

18

Vi har i mange år insemineret en del af køerne og gerne alle kvier. Efter vor mening er det utroligt vigtigt at bruge gode tyre, da de jo er det halve af generne til den nye generation af kalve. Vi har aldrig bygget nyt, men brugt eksisterende bygninger, som vi selv har indrettet. Man kommer utroligt langt med nogle EURpaller og selvbindergarn, når der skal indrettes til Hereford. Vi har gennem alle årene udstillet på dyrskuet i Hjørring. Der har været år, hvor vi var ene om det og fik bedste hun- og handyr, ikke dårligt! Det er dog bedst, når vi er flere udstillere, og det sammenhold der er, når man mødes år efter år, er guld værd. Vi har de seneste år udstillet i Herning både vinter og sommer. Det har været en fornøjelse, og det er jo sjovt at stå i venstre side af rækken!

Organisatorisk har jeg været formand eller næstformand for Klub Nord i 15 år. Jeg har også været til flere generalforsamlinger, både for at rose og rise bestyrelsen. Jeg må dog sige, den nuværende bestyrelse gør det godt. Vi – Inger og Ove – glæder os til den 10. september, hvor vi ser frem til at se mange gæster og få en snak. 

Den 1. september 1981 fik vi den første Hereford registreret i stambogen. En ko med kviekalv ved siden og ikælvet igen. Dette blev starten til indtil nu 30 sjove og spændende år med Hereford. Inger og jeg var begge udearbejdende med temmelig lange arbejdsdage, så vi skulle selvfølgelig have de nemmeste dyr at passe. Men vi fandt dog hurtigt ud af, at selv ikke Hereford passede sig selv. Vi fortsatte dog ufortrødent med tillæg og indkøb, så vi havde 12 moderdyr + opdræt, da vi havde flest.

Siesta hos L. Glomsdal Hereford

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

S

K

V 5 V f M h A p V la

G

V u k o m p


VESTER HÆSINGE SLAGTERFORRETNING Dyrskuer og udstillinger

K d med holdning! Kø Vester Hæsinge slagterforr slagterforretning etning har i over 50 år leveret 1. klasses kødvar kødvarer til hele Fyn. Vores kunder er både private, instituationer, instituationer forretninger og gårdbutikker dbutikker. dbutikker Med et af fyns mest moderne ne slagtehuse har vi dyrevelværd i højsæde. Alt er hjemmelavet, bl.a. fra eget røgeri og pølsemageri. Vi er din sikkerhed for godt okse, kalve, lamme og svinekød

Gårdbutikker Vi slagter og pakker for gårdbutikker. dbutikker Kødet dbutikker. et udskæres og pakkes efter aftale og mærmær kes som gårdbutikken ønsker det. Kontakt kt os for evt. rammeaftale, hvis I har større mængder og få dermed mulighed for at planlægge på længer længere sigt. Med venlig hilsen Stefan Jensen

5

Bi rk e 67 evej ng k i s 2 B 37, Vester Hæ r.d ro 2011 · 41. årgang gte Herefordbladet · Julib y, www.vh-sla

19


erherre.dk

ed Hereford

………… 98 35 17 61

20

....................................................... .www.vester-krogshede.dk 54. 16 1697 9788 54 28 ...krogshede@dlgtele.dk 61 Jens .61 . 54 .. .. .. .. ..Krogshede .. .. .. .. .. .www.skibstedgaard.dk .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 61 . .. .. ..14, 61 54 54 16 16 97 97 Krogshedevej 7650 Bøvlingbjerg Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 16 97 Krogshedevej 14, Krogshedevej 14, 7650 7650 Bøvlingbjerg Bøvlingbjerg krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg krogshede@dlgtele.dk krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk www.vester-krogshede.dk krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk

re

er

o l le d H gP e

MO T

RD

MO T

RD

MMOO TT

RRDD

MO T

B

OR

RD

j M u lb

j

M u lb

Muul lb M bj j

Muullb M bjj

P Ydby Hereford P Sdr.

Tlf Tlf 97 97 17 17 56 56 70 70 // Mobil Mobil 21 21 77 77 30 30 32 32

Asger Vestergaard . . . . . . . . . . . . 97 95 60 10 www.kvistgaard.info www.kvistgaard.info Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy

G H E REF

O

Annelise og Jesper Egerup

Sdr. Ydby Hereford Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg Sdr. Ydby Hereford Kvistgård Pollet Hereford MIDTJYLLAND Kvistgård Pollet Hereford Telefon 97 49 22 45 97 Asger Vestergaard . . . . Varmblod . . . . . 49 . . 18. 2297 95 60 10 Kvistgård

Asger Vestergaard . . . . Varmblod . . . . . . . . 97 95 60 10 Kvistgård Oddesundvej 297, 7760Fjordheste Hurup, Thy Kvistgård Oddesundvej 297, 7760Fjordheste Hurup, Thy Kvistgård

Herningvej Herningvej23, 23,Barde Barde

Annette &Tom Tom L.Kristensen Kristensen 6920 Videbæk Annette && L.L. 6920 Videbæk Annette Tom Kristensen Vesterhavsvej1,1,Vedersø Vedersø- 6990 - 6990Ulfborg Ulfborg Vesterhavsvej Tlf 97 17 56 70 / Mobil 21 77 30 Vesterhavsvej 1, Vedersø 6990 Ulfborg Tlf 17 5668 70- Mobil /POLLED Mobil 21HEREFORD 77 3032 32 Tlf.97 9733 331515 204848 00 ROSENKÆR Tlf. 6868- Mobil 2020 0000 3535 Tlf.97 97 33 15 Mobil 48 Annette & Tom L. Kristensen Annette &Tom Tom L. L. Kristensen Kristensen35 www.kvistgaard.info Annette & www.kvistgaard.info Annette & Tom L. Kristensen Sørensen Annette1, Tom L. Vesterhavsvej Vedersø -Kristensen 6990 Ulfborg Vesterhavsvej 1,&Bent Vedersø -6990 6990Ulfborg Ulfborg Vesterhavsvej 1, Annette1, &Vedersø Tom L. --Kristensen Vesterhavsvej Vesterhavsvej 1,Vedersø Vedersø - 6990 6990 Ulfborg Assendrupvej 12 • Assendrup •Ulfborg 8732 Tlf. 97 33 15 68 Mobil 20 48 00 35 Tlf. 9733 3315 1568 68 Mobil 20 4800 00 35 Hovedgård Tlf. 97 ---Mobil 20 48 35 Vesterhavsvej 1, Vedersø 6990 Ulfborg Tlf. 20 48 00 Tlf. 86 53 Tlf. 97 97 33 33 15 15 68 68 -- Mobil Mobil 2014 4813 00 35 35 Tlf. 97 33 15Email: 68 - Mobil 20 48 00 35 bent@rosenkaer.dk

MIDTJYLLAND

Hjemmeside: www.rosenkaer.dk Sdr. Ydby MIDTJYLLAND Sdr.MIDTJYLLAND Ydby Hereford Hereford

Asger AsgerVestergaard Vestergaard .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Oddesundvej Oddesundvej297, 297,7760 7760Hurup, Hurup,Thy Thy

97 9795 9560 6010 10

KvistgårdPollet Pollet Hereford Kvistgård Kvistgård PolletHereford Hereford Kvistgård Varmblod Kvistgård KvistgårdVarmblod Varmblod

KvistgårdFjordheste Fjordheste Kvistgård Kvistgård Fjordheste Kvistgård Pollet Hereford Pollet Kvistgård Pollet Hereford Kvistgård Pollet Hereford Herningvej 23, Barde Kvistgård Pollet Hereford Kvistgård Varmblod Herningvej 23, Barde Kvistgård Varmblod Herningvej 23, Barde Kvistgård Varmblod Kvistgård Pollet Hereford Kvistgård Varmblod 6920 Videbæk Kvistgård Varmblod

Kvistgård Fjordheste 6920 Kvistgård Fjordheste 6920Videbæk Videbæk Kvistgård Fjordheste Kvistgård Varmblod Fjordheste Kvistgård Fjordheste Tlf97 97Kvistgård 1756 5670 70/ /Mobil Mobil 21 7730 30 32 Herningvej 23, Barde Tlf 17 21 Herningvej 23, Barde Barde Kvistgård Fjordheste Tlf 97Herningvej 17 56 70 / Mobil 2177 77 3032 32 Herningvej 23, 23, Herningvej 23, Barde Barde 6920 Videbæk 6920 Videbæk www.kvistgaard.info 6920 Videbæk Videbæk www.kvistgaard.info Herningvej 23, Barde www.kvistgaard.info 6920 6920 Videbæk Tlf 97 17 56 70 Mobil 21 77 30 32 Tlf 97 97 17 17 56 56 70 ///Videbæk Mobil 21 21 77 77 30 30 32 32 6920 Tlf 70 Mobil Tlf Tlf 97 97 17 17 56 56 70 70 // Mobil Mobil 21 21 77 77 30 30 32 32 www.kvistgaard.info www.kvistgaard.info Tlf 97 17 56 70 / Mobil 21 77 30 32 www.kvistgaard.info www.kvistgaard.info www.kvistgaard.info www.kvistgaard.info

MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND

Sdr.Ydby YdbyHereford Hereford Sdr. Sdr. Ydby Hereford Asger Vestergaard. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . 9797959560601010 Asger AsgerVestergaard Vestergaard . . . . . . . . . . . . 97 95 60 10 Oddesundvej 297, 7760Hurup, Hurup, Thy Sdr. Ydby Hereford Oddesundvej 297, Thy Oddesundvej 297,7760 7760 Hurup, Thy Sdr. Ydby Hereford Asger Vestergaard 97 95 60 10 Sdr. Ydby AsgerVestergaard Vestergaard . ... ... ... ... 97 9795 9560 6010 10 Asger ... ... ... ... ... ... ... ..Hereford Asger Vestergaard . . . . . . . . . . . . 97 95 60 10 Asger Vestergaard . . . . Hurup, .Hurup, . . . . . Thy .Thy. Oddesundvej 297, 7760 Oddesundvej 297,7760 7760 Oddesundvej 297, Thy Asger Vestergaard . . . . Hurup, . . . . . . Thy . . Oddesundvej Oddesundvej 297, 297, 7760 7760 Hurup, Hurup, Thy Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy

97 95 60 10 97 95 60 10

MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND

P

RRDD

Knud Løkke »Nøkkesgår

F OO

-MUSCL E N-M -MUSCLEES-SSM--M ONN M IOIIO S C S C U U L L S E M C MU USSCL LEESSS-M NN----M USC M ESS--M M N OON O U CL LE N--M IIIIO ES--MM P M O P ION Pollet Hereford Kvistgård M PP PP I Kvistgård Varmblod Kvistgård Fjordheste

FF FLL FFLF F UUULLLF LU UUULU

ev ed Hereford

VESTJYLLAND VESTJYLLAND VESTJYLLAND Skibstedgård Polled Hereford VESTJYLLAND VESTJYLLAND Krogshede Polled Hereford Krogshede Polled Hereford Krogshede Polled Hereford VESTJYLLAND JensKrogshede KrogshedeKnud . .. .. .. .. .. Erichsen . .. .. .. .. .. . . . 9797888854542828 Jens . . . Jens Krogshede . . Jørgen . . . . . . .Holm . .7760 . Thomsen . Hurup 97 88 54 28 v/Ruth .og Kammersgårdsvej Thy . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .30, . . 61 54161697 97 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .Novej Krogshede Hereford . .. .. .. .. .. ..2A, . . . No, . Polled . . . 6950 .mobil . . 61 61542967 54 16 976710 Ringkøbing Tlf. 9795 6310 Krogshedevej14, 14,7650 7650 Bøvlingbjerg Krogshede Polled Hereford Krogshedevej Jens Krogshede 97 88 54 28 Jens Krogshede14, . ... ... ...Bøvlingbjerg . 97 9788 8854 5428 28 Krogshedevej Jens Krogshede ...Telefon ... ..7650 ... Bøvlingbjerg ...97 ... ... 33 ... ... ...01 ..10 Krogshede skibstedgaard@skibstedgaard.dk krogshede@dlgtele.dk Jens Krogshede .. .. .. .. ..Polled . . . .. ..www.vester-krogshede.dk .. .. .. .. Hereford 97 88 54 28 Jens krogshede@dlgtele.dk . . . . . Krogshede . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . www.vester-krogshede.dk 61 54 16 97 97 88 54 28

BB OO

EF R&GG AnnetteR Tom L. Kristensen EER H R E Søe H v/Kirstineog ogJens Jens Peder Søe v/Kirstine Peder Vesterhavsvej 1, Vedersø -Peder 6990 Ulfborg v/Kirstine og Jens Søe Annelise og Jesper Egerup Annelise og Jesper Egerup Novej 26,No, No,6950 6950 Ringkøbing Novej 26, Ringkøbing Tlf. 97 33 15 68 Mobil 20 48 00 35 Novej 26, No,18, 6950 Ringkøbing Skorkærvej 6990 Ulfborg Skorkærvej 6990 Ulfborg Telefon97 9733330000636318, · Mobil 51262695958686 Telefon · Mobil 5151 Telefon 97 33 00 63 · Mobil 26 95 Telefon 97 49 22 45 97 49 18 22 v/Kirstine og Jens Peder Søe v/Kirstine og Jens Peder Søe Telefon 97 49og22Jens 45 -Peder 97 49 Søe 18 2286 v/Kirstine Mail:slyksph@mail.tele.dk slyksph@mail.tele.dk Mail: v/Kirstine Jens Peder Mail: v/Kirstine og Jens Peder Søe Søe Novej 26, No, 6950 Ringkøbing Novej 26,slyksph@mail.tele.dk No,og 6950 Ringkøbing Novej 26, No, 6950 Ringkøbing v/Kirstine og Jens Peder Søe Novej 26, No, 6950 Ringkøbing Novej 26,00 No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 33 63 ··Mobil Mobil 51 26 95 86 Telefon 9733 33 00 63 Mobil 5126 2695 9586 86 Telefon 97 00 63 · 51 Novej 26,00 No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 33 63 · Mobil 51 26 TelefonMail: 97 33slyksph@mail.tele.dk 00 63 · Mobil 51 26 95 95 86 86 Mail: slyksph@mail.tele.dk Mail: slyksph@mail.tele.dk TelefonMail: 97 33slyksph@mail.tele.dk 00 63 · Mobil 51 26 95 86 Mail: slyksph@mail.tele.dk Mail: slyksph@mail.tele.dk USCL TT TT TTTA EEA EAAT EAA E EEEAA

………… 98 68 30 12 ndblæs

Lone og Carsten Carsten Møjbæk Lone Loneog og CarstenMøjbæk Møjbæk Hadsundvej 14, 9510Arden Arden Hadsundvej Hadsundvej14, 14,9510 9510 Arden Tlf. 98565016 Tlf. 98565016 Tlf. 98565016 Lone og Carsten Møjbæk Lone og Carsten Carsten Møjbæk Møjbæk Lone og E-mail lone_carsten 4443@msn.com Lone og Carsten Møjbæk E-mail 4443@msn.com Lone oglone_carsten Carsten Møjbæk E-mail lone_carsten 4443@msn.com Hadsundvej 14, 9510 Arden Hadsundvej 14, 9510 9510 Arden Hadsundvej 14, Arden Lone og Carsten Møjbæk Hadsundvej 14, 9510 Arden Hadsundvej 14, 9510 Arden Tlf. 98565016 Tlf. 98565016 98565016 Tlf. Hadsundvej 14, 9510 Arden Tlf. 98565016 Tlf. 98565016 E-mail lone_carsten 4443@msn.com E-mail lone_carsten 4443@msn.com 4443@msn.com E-mail lone_carsten Tlf. 98565016 E-mail lone_carsten E-mail lone_carsten 4443@msn.com 4443@msn.com E-mail lone_carsten 4443@msn.com

j

rd . . 98 34 13 97 9240 Nibe

Kirsten og Erik Siersbæk Krogshede Krogshede Polled Polled Hereford Hereford

Amstedbrovej 14, Lund, 774197Frøstrup Jens 88 Jens Krogshede Krogshede .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 97 8854 5428 28 ..........Telefon ...................97 .. .....99 .......17 .. .....88 .. -61 54 16 97 30 60 33 39 61 54 16 97 Krogshedevej 14, Bøvlingbjerg Krogshedevej 14,7650 7650 Bøvlingbjerg .dk E-mail: siers@dlgtele krogshede@dlgtele.dk krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk www.vester-krogshede.dk

Herningvej Herningvej 23, 23, Barde Barde 6920 6920 Videbæk Videbæk

PP

FF UULL

re Polled

PP

RRD RRD DRDD RRRDDD

VESTJYLLAND VESTJYLLAND

-M

MOO M TT

0 Hirtshals

IIOON

TT EEAA

. . . . . . 98 97 13 38

M MO MM M OM O TOTOTOTT MM OO TTT

Bakgård Hereford

rdd rd rdrdd foforrd ATT rrd rrereefoErEAreerrfeeforofefoofo

l Horned

F

LLAND

Annelise og Jesper Egerup PSkorkærvej v/Kirstine og Peder Søe 18, Ulfborg v/Kirstine og Jens Jens6990 Peder Søe P P P Novej 26, No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 22 45 97 49 Novej 26,v/Finn No,49 6950 Ringkøbing Mulbjerg 18 22 v/Finn Mulbjerg Telefon 97 33 00 63 · Mobil 51 26 95 86 Telefon 9710, 33v/Finn 00 63 ·Mulbjerg Mobil 26 95 86 Nørbyvej Højmark, 695051 Ringkøbing Nørbyvej 10, 6950 Mail: slyksph@mail.tele.dk BHøjmark, Nørbyvej 10,Højmark, 6950Ringkøbing Ringkøbing Mail: slyksph@mail.tele.dk B OO15 Telefon 97 34 36 31 bil 21 48 52 O Telefon 3131- bil 5252 FF15 O36R Telefon979734 3436 - bil21214848E 15 v/Finn Mulbjerg v/Finn Mulbjerg G RMulbjerg R v/Finn Mulbjerg E H E G R v/Finn E H v/Finn Mulbjerg Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing Nørbyvej 10,Annelise Højmark, 6950 Ringkøbing og Jesper Egerup v/Finn Mulbjerg Nørbyvej 10, Højmark, Annelise Egerup Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing Telefon 97 34 36 31 bil 21 48 52 15 Telefon97 97 34 3631 31--og -6950 bilJesper 21Ringkøbing 48Ulfborg 5215 15 Telefon 34 36 bil 21 48 52 Skorkærvej 6990 Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing Telefon 34 --18, bil 21 48 52 Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg Telefon 97 97 34 36 36 31 31U bil 21 48 52 15 15 S C L Telefon 97 49 22 45 97 49 18 22 E M S C U Telefon 97 34 36 31 bil 21 48 52 15 M22 45L- E97SS-M Telefon 97 49 18 22 N--49

FF UULL

Nr. Blæsbjerg VESTJYLLAND Nr. Blæsbjerg VESTJYLLAND Nr. Blæsbjerg Polled Hereford Polled Hereford Polled Hereford Nr. Blæsbjerg Nr. Blæsbjerg Krogshede Polled Krogshede Polled Hereford Hereford Polled Hereford Nr. Blæsbjerg Polled Hereford Polled Hereford

UL

Krogshede Polled Hereford

Jens Krogshede . . . . . . . . . . . . . . 97 88 54 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 16 97 Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk Jette og EvaldE.E.Jensen Jensen ………… 9898939300001111 Jette JetteogogEvald Evald E. Jensen ………… ………… 98 93 00 11 Tuenvej690, 690,Blæsbjerg, Blæsbjerg,9870 9870Sindal Sindal Tuenvej Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Jens Krogshede . . . . . .Møjbæk . . . . Sindal . . . . 97 88 54 28 Lone og Carsten Jens Krogshede . . . . . .………… . . . . . . . .98 9700 8811 54 28 Lone og Carsten Møjbæk Jette og Evald E. Jensen 93 Jette og Evald E. Jensen ………… 9893 93 00 11 Jette. . og Evald E.. . Jensen ………… 98 00 11 . . . Evald . . . . . . .E. . . 14, . . . . .9510 . .………… . . . Arden 61 5498 16939700 Jette og Jensen Hadsundvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5498 1693 9700 11 Jette og Evald E. Jensen ………… 11 Hadsundvej 14, 9510 Arden Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Jette og Evald E. Jensen ………… 98 93 00 11 Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg Tlf. 98565016 Tuenvej Blæsbjerg, 9870 Sindal Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Tlf.690, 98565016 krogshede@dlgtele.dk Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870www.vester-krogshede.dk Sindal E-mail 4443@msn.com krogshede@dlgtele.dk E-mail lone_carsten lone_carstenwww.vester-krogshede.dk 4443@msn.com

Oo lelleeHdd dEHRHE F O RlG P o l o P P Pg gg og JesperHeEgerup ee P rrAnnelise eeerSkorkærvej US6990 18, S P oNNll--M dSCC- H97LLEEUlfborg llM22eeU45d Telefon H ee49S--MM18O22 rrgg PPB97IIOOOoo49 l e l d ee rg R G H EHReE F e F

Krogshede Polled Lone og Carsten MøjbækHereford VESTJYLLAND

og Carsten JensLone Krogshede . . . . . . . . Møjbæk . . . . . . 97 88 54 28 Hadsundvej 14, 9510 Arden Hadsundvej Arden . . .Tlf. . . . . . 98565016 . . . . . . . . . . .14, . . . . .9510 . . 61 54 16 97 Tlf. 98565016 Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg E-mail lone_carsten 4443@msn.com E-mail lone_carsten 4443@msn.com krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk

Sdr. Ydby Hereford T EA

Ålborgvej Ålborgvej 76, 76, 9240 9240 Nibe Nibe Ålborgvej 76, 9240 Nibe

v/Kirstine og Jens Peder Søe Novej 26, No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 33 00 63 · Mobil 51 26 95 86 USCLE v/Finn Mulbjerg Mail: slyksph@mail.tele.dk N-M v/Finn Mulbjerg S-M O I Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing v/Ruth og JørgenHolm Holm Thomsen Nørbyvej 10, Højmark, 6950Thomsen Ringkøbing v/Ruth ogog Jørgen v/Ruth Jørgen Holm Thomsen Telefon 34 36 31 21 Novej97 2A, No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 34 366950 31--bil bil 2148 4852 5215 15 Novej No, Ringkøbing Novej2A, 2A, No, 6950 Ringkøbing Telefon9797 33Jens 011010 Telefon 33 01 v/Kirstine og Peder Søe Telefon 97og 33Jens 01 Thomsen 10 v/Ruth og Jørgen Holm v/Kirstine Peder Søe v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen v/Ruth og 26, Jørgen Holm Thomsen P P SC Novej No, 6950 Ringkøbing U v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen LES v/Ruth ogNo, Jørgen Holm Thomsen Novej 2A, 6950 Ringkøbing Novej 26, No, 6950 Ringkøbing -M Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing N v/Ruth2A, ogNo, Jørgen Holm Thomsen M 95 86 Telefon 97 33 00 63 · Mobil 51 -26 Novej 6950 Ringkøbing O Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 33 01 10 TelefonTelefon 97 33I 00 Mobil Telefon 9763 33· 01 0110 10 51 26 95 86 97 33 Novej Telefon 2A, No, 6950 Ringkøbing Mail: slyksph@mail.tele.dk 97 33 01 10 Telefon 97 33 01 10 Mail: slyksph@mail.tele.dk Telefon B 97 33 01 10

T EA

Ålborgvej 76, 9240 Nibe Ålborgvej 76,9240 9240 Nibe ………… 98 35 17 61 Kirstein Munk Simonsen E-mail: kirstein@simonsen.mail.dk Ålborgvej 76, Nibe

Telefon 97 33 00 63 · Mobil 51 26 95 86 Mail: slyksph@mail.tele.dk

T EA

Nr. Blæsbjerg Nr.Vokslev Blæsbjerg Vokslev Vokslev Polled Hereford Polled Hereford E-mail lone_carsten 4443@msn.com Polled og Horned Hereford Polled og Horned Hereford Polled og Horned Hereford Jette og Evald E. Jensen 98 Jette og Munk Evald E. Jensen ………… ………… 9893 9300 0011 11 Kirstein Simonsen ………… 98 35 17 61 Vokslev Kirstein Munk Simonsen ………… 9898 3535 1717 6161 Lone og Carsten Møjbæk Kirstein Munk Simonsen ………… Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Vokslev Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Ålborgvej 76, 9240 Nibe Hadsundvej 14, 9510 Hereford Arden Vokslev Ålborgvej 76, 9240 Nibe Ålborgvej 76, 9240 Nibe Polled og Horned Polled og Horned Hereford Tlf. 98565016 Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 17 61 Kirstein Munk Simonsen ………… 9835 3517 1761 61 VESTJYLLAND Polled og Horned Hereford Kirstein Munk Simonsen ………… 98 2042 1761 Kirstein Munk ………… 98 Kirstein Munk Simonsen Simonsen ………… 98 35 35 17 17 61 61 E-mail lone_carsten 4443@msn.com

dd HH PPoolloglleeJens g ee Søe v/Kirstine Peder g r r eNovej e 26, No, 6950 Ringkøbing

&&Tom Kristensen TlfAnnette 97 17 56 70 /L.L. Mobil 21 77 30 32 Annette Tom Kristensen Kvistgård Hereford CL--6990 USPollet Vesterhavsvej 1,1,-Vedersø Kvistgård Pollet Hereford E6990 M Vesterhavsvej Vedersø Ulfborg S-MUlfborg www.kvistgaard.info N Kvistgård Varmblod Tlf. 97 20 48 00 35 Kvistgård IO68 9733 3315 15 68.--.Mobil Mobil AsgerTlf. Vestergaard . . . .Fjordheste .Varmblod .20 . . 48 . 00 . 3597 95 60 10 Kvistgård Kvistgård Fjordheste Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy

F

Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs Mølgaard,Mølgaardsvej Mølgaardsvej5, 5,Vindblæs Vindblæs Mølgaard, Jens K.Lone Dalsgaard ………………… 98 68 30 12 og Carsten Møjbæk Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Mølgaard, Mølgaardsvej 5,Vindblæs Vindblæs 9670 Løgstør 9670Løgstør Løgstør 9670 Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs 9670 Løgstør Hadsundvej 14, 9510 Arden 9670 Løgstør 9670 Løgstør Tlf. 98565016

Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Amstedbrovej 7741 Telefon 9714, 34 Lund, 36Lund, 31 - bil 21 48Frøstrup 52 15 Amstedbrovej 14, 7741 Frøstrup v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen Kirsten og Erik Siersbæk Telefon 97 99 17 88 30 60 33 39 Kirsten og Erik Siersbæk Telefon 97 99 17 88 30 60 33 39 Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing Kirsten og Erik Siersbæk Telefon 97 99 17 88 30 60 33 39 Kirsten Siersbæk Novej 2A,og No, Erik 6950 Ringkøbing Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Kirsten og Erik Siersbæk Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Telefon 97 10 E-mail: siers@dlgtele .dk Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Telefon 9733 3301 01 10 .dk E-mail: siers@dlgtele Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup E-mail: siers@dlgtele .dk Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Telefon 97 99 17 88 30 60 33 39 Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Telefon 97 99 17 88 30 60 33 39 Telefon 97 97 99 17 17 88 88 --Mulbjerg 30 60 60 33 39 39 Telefon 30 Telefon 97 99 99 v/Finn 17 88 -Mulbjerg 30 60 33 33 39 v/Finn E-mail: siers@dlgtele .dk Telefon 97 99 17 88 - 30 60Ringkøbing 33 E-mail: siers@dlgtele .dk39 Nørbyvej 10,siers@dlgtele Højmark, 6950 E-mail: .dk Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing E-mail: siers@dlgtele .dk E-mail: .dk52 15 Telefon 97siers@dlgtele 34 36 31 - bil 21 48 E-mail: Telefon 97siers@dlgtele 34 36 31 - bil 21 .dk 48 52 15

d ffoorrd rree

MølgaardPolled PolledHereford Hereford Mølgaard Mølgaard Polled Hereford Jens K. Dalsgaard ………………… 98 68 30 12 Jens ………………… JensK.K.Dalsgaard Dalsgaard ………………… 9898686830301212 Mølgaard,Mølgaardsvej Mølgaardsvej5,5,Vindblæs Vindblæs Mølgaard, Mølgaard Polled Hereford Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs 9670Løgstør Løgstør Mølgaard Polled Hereford 9670 9670 Jens K. Dalsgaard ………………… 98 68 30 12 Jens K.Løgstør Dalsgaard………………… ………………… 9868 6830 3012 12 Mølgaard Polled Hereford Jens K. Dalsgaard 98 Jens Jens K. K. Dalsgaard Dalsgaard………………… ………………… 98 98 68 68 30 30 12 12

Kirsten ogHøjmark, Erik Kirsten ErikSiersbæk Siersbæk Nørbyvej 10,og 6950 Ringkøbing

Herningvej 23, Barde 6920 Videbæk

UL

Kammerherre Polled Nr. Kammerherre Polled Nr. Blæsbjerg Blæsbjerg Kammerherre Polled Polled Polled Hereford Hereford

fo r d

Anni og Anders Søndergaard 98 Kirstein Munk ………… 98 35 17 61 Anni og Søndergaard . ... .. 9898 3434 1313 9797 Kirstein Munk Simonsen Simonsen ………… 98 35 17 61 Anni ogAnders Anders Søndergaard Kammerherrevej 10, Tostrup,9240 9240 Nibe 34 13 97 Kammerherrevej 10, Tostrup, Nibe Ålborgvej 76, 9240 Nibe Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Nibe Ålborgvej 76, 9240 Nibe www.kammerherre.dk www.kammerherre.dk www.kammerherre.dk e-mail: kammerherre@kammerherre.dk Anni og Anders Søndergaard 98 34 13 97 Anni og Anders Søndergaard Søndergaard ... ... 98 9834 3413 1397 97 e-mail: kammerherre@kammerherre.dk Anni og Anders e-mail: Anni og Anders Søndergaard .. ..Nibe 98 Anni ogkammerherre@kammerherre.dk Anders10, Søndergaard 98 34 34 13 13 97 97 Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Kammerherrevej 10, Tostrup,9240 9240 Nibe Kammerherrevej Tostrup, Nibe Anni og Anders Søndergaard . . 98 34 13 97 Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Nibe Kammerherrevej 10,E.Tostrup, Nibe 98 93 00 11 www.kammerherre.dk www.kammerherre.dk Jette og Evald Jensen 9240 ………… www.kammerherre.dk Jette og Evald Jensen9240 ………… Kammerherrevej 10,E.Tostrup, Nibe 98 93 00 11 www.kammerherre.dk www.kammerherre.dk e-mail: kammerherre@kammerherre.dk e-mail:kammerherre@kammerherre.dk kammerherre@kammerherre.dk e-mail: Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal www.kammerherre.dk e-mail: kammerherre@kammerherre.dk Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal e-mail: kammerherre@kammerherre.dk e-mail: kammerherre@kammerherre.dk

d foforrd rere

Polled Hereford Vokslev Vokslev Jette og Evald E. Jensen ………… 98 93 00 11 Kammerherre Polled Polled og Horned Hereford Mail: oveengbjerg@hotmail.com Kammerherre Polled Polled ogBlæsbjerg, Horned Hereford Tuenvej 690, 9870 Sindal Kammerherre Polled

VESTJYLLAND v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen lleRingkøbing Novej 2A, No, 6950 dH Novej 2A, P No,o 6950 Ringkøbing gTelefon Telefon 97 33 01 10 e r 97 33 01 10 e Bakgård Hereford Bakgård Hereford Bakgård Hereford Krogshede Polled Hereford Jens Krogshede . . . . v/Finn . . . . . . Mulbjerg . . . . 97 88 54 28 . . . . . . .Bakgård . Nørbyvej . . . . . . . . . .10, . . .Højmark, . . . .Hereford . 616950 54 16 97 Ringkøbing Bakgård Hereford Krogshedevej 14, 97 7650 Telefon 34Bøvlingbjerg 36Hereford 31 - bil 21 48 52 15 Bakgård l e l o lledd H krogshede@dlgtele.dk He gg PP owww.vester-krogshede.dk r r ee v/Finn Mulbjerg e Kirsten og Erik Siersbæk re

Inger og Ove Engbjerg. . . . . . . 98 97 13 38

Snevrevej 15, Højrup, 9850 Hirtshals Snevrevej 15,Højrup, Højrup, 9850. Hirtshals Inger og Ove Engbjerg. .Hirtshals . . . . 98 97 13 38 Snevrevej 15, 9850 Tlf: 98971338 Snevrevej 15, Snevrevej 15, Højrup, Højrup, 9850 9850 Hirtshals Hirtshals Mob: 21677638 Snevrevej 15, Højrup, 9850 Hirtshals

fo r d

NORDJYLLAND NORDJYLLAND Mølgaard Polled Hereford Mølgaard Polled Hereford Nr.………………… Blæsbjerg NORDJYLLAND L. Glomsdal Horned Jens K. Dalsgaard 98 L. Glomsdal Hereford L. Glomsdal Horned NORDJYLLAND JensL. K. Dalsgaard ………………… 9868 6830 3012 12 Glomsdal Horned Polled Mølgaard, Mølgaardsvej 5,5,Hereford Vindblæs Mølgaard, Mølgaardsvej Vindblæs Inger og Ove Engbjerg. . . . . . . 98 97 13 38 Inger og Ove Engbjerg. . .. .. .. .. .. . 9898979713133838 Inger og Ove Engbjerg. Jette og Evald E. Jensen ………… 98 93 00 11 9670 Løgstør 9670 Løgstør Inger & Ove Engbjerg Snevrevej 15,Højrup, Højrup, 9850Hirtshals Hirtshals Snevrevej 15, L. Glomsdal Horned Snevrevej 15, Højrup,9850 9850 Hirtshals Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Snevrevej 15 Højrup L. Glomsdal Horned Inger og Ove Engbjerg. . . . 98 97 13 38 L. Glomsdal Horned Inger og Ove Engbjerg. . . . 9897 9713 1338 38 DK 9850 Hirtshals Blæsbjerg Inger og OveNr. Engbjerg. . . . ... ... ... 98 Inger og Ove Engbjerg. . . . . . . 98 97 13 38 Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 17 61 Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 17 61 Ålborgvej 76, 9240 Nibe Ålborgvej 76, 9240 Nibe

H

re

Vokslev Vokslev Polled og Horned Polled og Horned Hereford Hereford NORDJYLLAND NORDJYLLAND

P

gsiers@dlgtele .dke E-mail: E-mail: e r siers@dlgtele .dk

UL

Besætningsannoncer

Kammerherre Kammerherre Polled Polled

Ålborgvej 76, Søndergaard 9240 Nibe Anni og .. .. 98 Anni ogAnders Anders Søndergaard 9834 3413 1397 97 Kammerherrevej Kammerherrevej10, 10,Tostrup, Tostrup,9240 9240Nibe Nibe www.kammerherre.dk www.kammerherre.dk e-mail: e-mail:kammerherre@kammerherre.dk kammerherre@kammerherre.dk

Mail:www.kvistgaard.info slyksph@mail.tele.dk

Lone og Carsten Møjbæk Kirsten og Siersbæk Kirsten og Erik Erik Siersbæk v/Ruth14, og Jørgen Holm Thomsen Hadsundvej 9510 Arden Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Frøstrup Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing Tlf. 98565016 Telefon 97 99 17 88 30 60 33 Telefon 97 33 01 10 E-mail Telefonlone_carsten 97 99 17o 88ll-4443@msn.com 39 e30d60 3339

MM M MM uM uulbululbbllbM Mu j jbj jj uullblbbjjj

Vokslev Polled og Horned Hereford

Jens K. Dalsgaard………………… 98 68 30 12 Jens K. Dalsgaard………………… 98 68 30 12 Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs 9670 Løgstør 9670 Løgstør Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 17 61

PPP BB PPP P P Herningvej 23, Barde O PP OR O F O P BOO F EF P RRGGVidebæk REE 6920 HEERR GHH E Annelise og/Jesper Jesper Egerup BB 56 70 Tlf 97Annelise 17 Mobil 21OO77 30 32 Annelise JesperEgerup Egerup OORR ogog BBBO Skorkærvej 18,6990 6990Ulfborg Ulfborg FFO Skorkærvej 18, E E O R G Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg G O R E B R FFFOO E H www.kvistgaard.info H45E-E97 G2222H RR49G R9749 Telefon 9749 -R 49 182222 EE49 O Telefon 97 45 18O G E H R Telefon 97 49 22 45 97 E H RG Annelise og Jesper Egerup Annelise og Jesper Jesper Egerup E F 18 22 Annelise og Egerup R E H Annelise og Jesper Egerup Annelise og Egerup Skorkærvej 18,Jesper 6990 Ulfborg Skorkærvej18, 18,6990 6990Ulfborg Ulfborg Skorkærvej Annelise og Jesper Egerup Skorkærvej 18, 6990 Skorkærvej 18,45 6990 Ulfborg Telefon 97 49 22 97 49 18 22 Telefon 9749 4922 22 45 97Ulfborg 4918 1822 22 Telefon 97 45 ---97 49 Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg Telefon Telefon 97 97 49 49 22 22 45 45 -- 97 97 49 49 18 18 22 22 Telefon 97 49 22 45 - 97 49 18 22

Sdr. Ydby Hereford Asger Vestergaard . . . . . . . . . . . . Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy

97 95 60 10

Berit & Flemming Holm Ørumvej 7, 7840 Højslev

Tlf.: 23 24 85 21 - 97 53 85 20 E-mail.: holm@holmhereford.dk Web.: www.holmhereford.dk

Haurum Hereford

Rosenkær Polled Hereford

Lars Bastrup Harumvej 27, 7171 Uldum Tlf. 7567 8202 mobil 4038 5412 Bent Sørensen E-mail: lbastrup@mail.dk

Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård Tlf . 86 53 14 13 e-mail: bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

C

Kurt Nyegår Ilderkærvej

f


Oensvej 41, Hatting 8700 Horsens Tlf . 75 65 32 04 u-j@mail .dk www .sondergardhereford .dk

d.dk d.dk

o

rd Po 8, 5750 Ringe Præstebro Tlf. 63 62 61 05 · FaxKristensen 63 62 61 09 Flemming Højer Lykkegård’s www.praestebro.dk Borgergade 8, 7160 Tørring 64e74 reford mail@praestebro.dk oll75ed67H PTlf .

. .email: . . . . .ep@roost-polled .dk . . . . . . . . . . . . . . . - . www .roost-polled .dk . . . 22 20 83 41 Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup email: ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk

Roost Polled Hereford SØNDERJYLLAND FYN

Rosenkær Flemming Højer Kristensen Bredsten Borgergade 8, 7160 Tørring Polled Hereford Tlf . 75 67Kristensen 64 74 Bonde Hereford Flemming Højer City Hereford Polled Hereford Bent Sørensen Borgergade 8, 7160 Tørring Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård Kurt . . . . . . . . . . . . . . . 75 83 KnudNyegård . Løkkegaard 88 46 16 39 00 Rosenkær Tlf . 75 67 64 74 Tlf . 86 53 14 13 »Nøkkesgård«, 7182 Bredsten Ilderkærvej 48, Ørskovvej Nederbro, 2, 7100 Vejle e-mail: bent@rosenkaer .dk www .rosenkaer .dk Polled Hereford Rosenkær City FlemmingHereford Højer Kristensen Bent Sørensen Borgergade 8, 7160 Tørring Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård Polled Hereford Kurt Nyegård . .L .y . k . .k .e . g . .å . r . d . .’s . . 75 83 46 39

Gert Petz

FYN FYN Mandix Hereford

Friskærvej 16, Rurup DK-6520 Toftlund Tlf . 0045-74 83 17 98 E-mail: Petz@dbmail .dk

eford

Rosenkær Polled Hereford

68 39 04

v/ Bente og Ervin Mathiesen SYDOG SØNDERJYLLAND

Vadstedvej 130 . 8450 Hammel E-mail: Vadsted@paradis. dk Tlf. 8696 1573 - 6155 4812 v/ Bente og Ervin Mathiesen Rosenkær Vadstedvej 130 . 8450 Hammel v/E-mail: Bente og Ervin Mathiesen Vadsted@paradis. dk Polled Hereford Vadstedvej 130 . 8450 Hammel Bent1573 Sørensen Tlf. 8696 - 6155 4812 E-mail: Vadsted@paradis. dk Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård 86 53 -146155 13 Tlf. 8696Tlf .1573 4812 v/bent@rosenkaer .dk Bente og Ervin Mathiesen e-mail: - www .rosenkaer .dk Vadstedvej 130 . 8450 Hammel E-mail: Vadsted@paradis. Lindgaard Polled Hereford dk Bredsten 8696 1573 - 6155 4812 v/Tlf. Tina & Lars Jensen

Roost Polled Hereford FYN

PolledByvej Hereford Gjandrup 3 DK-8900 . .Randers Knud Løkkegaard . . . . . . . . . . 75 88 16 00 Lindgaard Polled Hereford »Nøkkesgård«, Ørskovvej 2, 7182 Bredsten Tlf. 4333 5333 v/ Tina & Lars Jensen www.lindgaard-hereford.dk Lindgaard Polled3 Hereford Gjandrup Byvej info@lindgaard-hereford.dk v/DK-8900 Tina & kLars Jensen Randers k y L egård’s Gjandrup Tlf. 4333Byvej 5333 3 v/DK-8900 Bente log Mathiesen Herefo d Ervin rd www.lindgaard-hereford.dk Po leRanders Vadstedvej 130 . 8450 Hammel Lindgaard Tlf. 4333 5333Polled Hereford info@lindgaard-hereford.dk E-mail: Vadsted@paradis. v/ Tina & Lars Jensen dk www.lindgaard-hereford.dk Gjandrup Byvej 3 Tlf. 8696 1573 - 6155 4812 info@lindgaard-hereford.dk DK-8900 Randers SYDJYLLAND Tlf. 4333 5333 www.lindgaard-hereford.dk info@lindgaard-hereford.dk

Søndermarkens Hereford SYDJYLLAND SYDJYLLAND Søndermarkens Hereford Lindgaard Polled Hereford Jensv/ Michael . . . Jensen . . . . . . . 75 68 39 04 Bredsten TinaJensen . & Lars Søndermarkens Hereford Nordmarksvej 5, Glud, 8700 Horsens City Hereford Gjandrup Byvej 3 Polled Hereford SYDJYLLAND www .soendermarkens-hereford .dk Jens Michael Jensen . . . . . . . . . . . 75 68 39 04 Flemming Højer Kristensen Jens Michael Jensen . . 8, . . 7160 . . . . .Tørring . . 75 68 39 04 Borgergade Nordmarksvej 5,Tlf . Glud, 8700 75 67 64 Horsens 74 www .soendermarkens-hereford .dk Mail: smh@post1 .dknet .dk

rd

Hovedgård

DK-8900 Kurt Nyegård . . . . . .Randers . . . . . . . . . . . . . . . 7575838846163900 Mail: smh@post1 .dknet .dk Knud Løkkegaard . . . . . . . 8700 Nordmarksvej 5, Glud, Horsens Tlf. 4333 53337100 Ilderkærvej 48, Nederbro, VejleBredsten »Nøkkesgård«, Ørskovvej 2, 7182 www .soendermarkens-hereford .dk

osenkaer .dk

Søndermarkens Hereford info@lindgaard-hereford.dk

Mail:www.lindgaard-hereford.dk smh@post1 .dknet .dk

Jens Michael Jensen . . . . . . . . . . . 75 68 39 04 årdHorsens kkeg8700 ’s Nordmarksvej L 5,yGlud, 1084598 Hereford Dec 08.indd 49Peder Madsen www .soendermarkens-hereford .dk efo d Her68, rd Glud Mail: smh@post1 .dknet .dk PolleGludvej 8700 Horsens Mona og Svend Holm 75 68 39 75 - 40 30 39 75

Ringholm Polled Hereford

Ringvej 7, 6230 Rødekro 1084598 Hereford Dec 08.indd 49 Tlf. 7466 1050 mobil 2216 1553 E-mail: SYDJYLLAND svendholm@kabelmail.dk

1084598 Hereford Dec 08.indd 49

hiesen Hammel dis. dk 4812

Søndermarkens Hereford Flemming Højer Kristensen Farris Polled Hereford

Jens Michael Jensen . . . 8, . . . . . . . . 75 68 39 04 1084598 Hereford DecBorgergade 08.indd 49 7160 Tørring Nordmarksvej 5, Glud, Tlf . 758700 67 64Horsens 74 Erika og Orla Sørensen www .soendermarkens-hereford .dk Mail:Farrisvej smh@post1 .dknet .dk 36, 6580 Vamdrup

City Hereford

Markesle og

Bos Egsgyde Polled 41, Hereford Horne www.seiring.dk Carsten Seiring 5600 Faaborg

8700Madsen Horsens Ilderkærvej 48, Nederbro, 7100 Vejle Peder 75 68 39 - 40 30 39 75 Gludvej 68,75 Glud 8700 Horsens 68 39 75 - 40 30 39 75 Flemming 75 Højer Kristensen Borgergade 8, 7160 Tørring Peder Madsen Tlf . 75 67 64 74 Gludvej 68, Glud 8700 Horsens 75 68 39 75 - 40 30 39 75

Margit og Jens Thom Skovvejen 13A, 4050 E-mail: hereford@dlg

Seiring Ubberudvej Carsten 99, 5491 Blommenslyst E-mail: Mandix@c .dk 41, www .mandix-hereford .dk Edel og EgonEgsgyde Petz . . . . . . . . . .Horne . . 74 83 53 77 5600 Faaborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 20 83 41 Bos Polled Hereford Smedegade 35,Tlf.: Roost, 566535 96 Branderup 90 91 Carsten Seiring email: ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk E-mail: seiring@mail.dk

City Hereford

Aldumvej 56 · 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 Mobil 61260148 City· Hereford Bent Sørensen Peder Madsen E-mail: bondehereford@mail.dk Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård Kurt Nyegård . . . . . . Gludvej . . . . . . .68, . . .Glud 75 83 46 39 Tlf . 86 53 14 13 e-mail: bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk

HORNSHER

Bos Mette og KajPolled Jespersen . .Hereford . . . . . . 65 96 75 12

Tlf . 75 67 64 74 Ilderkærvej 48, Nederbro, 7100 Vejle Peder Madsen e-mail: bent@rosenkaer .dk www .rosenkaer .dk Here .f .oGlud Assendrupvej 12, Assendrup,- 8732 Hovedgård e rd75 83 46 39 Kurt Nyegård .P . o . .ll . . d .Gludvej . . . . . . .68, Tlf . 86 53 14 13 87007100 Horsens Ilderkærvej 48, Nederbro, Vejle e-mail: bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk Ulla, Aage og Matilde Bonde 75 68 39 75 - 40 30 39 75

Tlf . Sørensen 86 53 14 13 Bent

Besætningsannoncer

Edel og Egon Petz . . . . . . . . . . . . 74 83 53 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 20 83 41 Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup Bojskov Polled- www .roost-polled .dk Hereford email: ep@roost-polled .dk

Egsgyde NORDSJÆLLAND Tlf.: 5641, 96 Horne 90 91 5600seiring@mail.dk Faaborg E-mail: NORDVESTSJÆLLAND Hereford BosB.I. Polled Hereford

Mikkel Christiansen . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuse Næsvej 37, Mar

Tlf.: 56 96 90 91 www.seiring.dk Keld Balle &Seiring Aase Ingerslev Carsten E-mail: seiring@mail.dk www .bihereford .dk Egsgyde 41, Horne www.seiring.dk Vestergade 39 5600 · FYN V . Hæsinge · 5672 Broby Faaborg Broersland Hereford 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk Tlf.:Birch 56 96 90 9148 21 21 17 Preben og Dorthe . . & . . Aase . . . Ingerslev Keld Balle E-mail: seiring@mail.dk Søvej 4, St . Lyngby, 3320 Skævinge www .bihereford .dk 25/11/08 7:59:17 www.seiring.dk E-mail: birch@broersland .dk

Kurt Nyegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Bendt Jørgensen 7583 6746 6339 48 . . . . . . . . 48, . . . Nederbro, . . . . . . . . .7100 . . . . Vejle . . Bil 21 70 00 06 Ilderkærvej Linnerupvej 18, 7160 Tørring

SØNDERJYLLAND

Bojskov Polled Bendt Jørgensen . . . . . . . . Hereford . . . . . 75 67 63 48

. . . . . . . . . . . .Gert . . .Peder . . . .Petz .Madsen . . . . . . Bil 21 70 00 06 Thuesen & Linnerupvej 18,Friskærvej 7160 Jørgen Tørring 16, Rurup 68, Bendt Jørgensen . . . Gludvej . . Ulla . . . . .Sandgaard . . .Glud 75 67 63 48 DK-6520 Toftlund . . . . . . . . . . . . . . . . 8700 . . Oensvej . . .Horsens . . . 41, . . Bil 21 70 00 06 Tlf . 0045-74 83Hatting 17 98 Linnerupvej 18, 716075 Tørring 68 39Horsens 75 - 40 30 39 75 8700

E-mail: Petz@dbmail .dk Tlf . 75 65 32 04 u-j@mail .dk

Jørgen Thuesen &

Bendt Jørgensen . . . www .sondergardhereford .dk . .Ulla . . . . Sandgaard . . . . 75 67 63 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oensvej . . . . . .41, . . Bil 21 70 00 06 Hatting Thuesen & Linnerupvej 18, 7160Jørgen Tørring 8700 Horsens Edel og Egon Petz . . . . . . Ulla . .Tlf . . . 75 .Sandgaard . 65 32 74 04 83 53 77 Hatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oensvej . .u-j@mail .dk . . . . 41, 22 20 83 41 8700 Horsens www .sondergardhereford .dk Smedegade 35, Roost, 6535 Tlf .Branderup 75 65 32 04 email: ep@roost-polled .dku-j@mail .dk - www .roost-polled .dk

Roost Polled Hereford Bonde Jørgen Thuesen & www .sondergardhereford .dk Ulla Sandgaard

Knudstru He

B.I. Hereford B.I. Hereford

Finn Nielsen . . . . . . Knudstrupvej 5, Knud

& Aase ·Ingerslev VestergadeKeld 39 ·Balle V . Hæsinge 5672 Broby 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk www .bihereford .dk

B.I. Hereford

Vestergade 39 · V . Hæsinge · 5672 Broby 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk

Driverdal Hereford KeldHorned Balle & Aase Ingerslev Bos Polled Hereford

Asserho

Finn MadsenCarsten . .www .bihereford .dk . . . . . . .Seiring . . . . . . . 47 52 04 23 . v/Tina . Vestergade . . . . . . .Elling . . 39 . . . .· .& .V . .Søren .Hæsinge . . . . . .Hansson . Bil 40 58Broby 42 70 · 5672 Egsgyde 41, 4050 Horne Stubbevej 27, Østby Mark, Skibby 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk

Ann og Bjarne Eiche Asserholmvej 1, Åge

Præstebro 8, 5750 Ringe 5600 Faaborg Tlf. 63 62Tlf.: 61 56 05 96 · Fax 9063 9162 61 09 www.praestebro.dk E-mail: seiring@mail.dk v/Tina Elling & Søren Hansson www.seiring.dk mail@praestebro.dk Præstebro 8, 5750 Ringe v/Tina Tlf. 63 Elling 62 61 & 05Søren · Fax Hansson 63 62 61 09 Præstebro 8, 5750 Ringe www.praestebro.dk Tlf. 63 62mail@praestebro.dk 61 05 · Fax 63 62 61 09 Hereford Keld Balle & Aase Ingerslev www.praestebro.dk v/Tinawww .bihereford .dk Elling & Søren Hansson mail@praestebro.dk Præstebro 8, 5750 Ringe

B.I. Hereford

Vestergade 39 · V . Hæsinge · 5672 Broby

6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk Tlf. 63 62 61 05 · Fax 63 62 61 09 Bonde Hereford www.praestebro.dk Bonde Hereford mail@praestebro.dk

Oensvej 41, Hatting 8700 Horsens Tlf . 75 65 32 04 u-j@mail .dk www .sondergardhereford .dk

Bendt Jørgensen . . . . . . . . . . . . . 75 67 63 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulla, . Bil 21 70 00 06 Aage Linnerupvej 18, 7160 Tørring

Ingerslevs Hereford

Jørgen Thuesen & Ulla Sandgaard

og Matilde Bonde FYN SØNDERJYLLAND Aldumvej 56 · 8722 Hedensted 75652043 · Mobil 61260148 Bonde· Tlf. Hereford E-mail: bondehereford@mail.dk

Bojskov Polled Hereford

Michael Ingerslev

v/Tina Bonde Elling Søbovej& 3 Søren Hansson Ulla, Aage og Matilde Gert Petz Jørgen Thuesen & 5683 Hårby

Præstebro 8,· 5750 Ringe 16, Rurup Aldumvej Friskærvej 56Ulla · 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 Mobil 61260148 Tlf. 40 93 05 87 Sandgaard DK-6520 Toftlund Ulla, og Matilde Bonde Tlf. 63 62 61 05 · Fax 63 62 61 09 Oensvej 41, Hatting Aage Ingerslevs-hereford@mail.dk E-mail: bondehereford@mail.dk Tlf . 0045-74 83 17 98 Horsens Aldumvej 56 ·8700 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 · Mobil 61260148 www.praestebro.dk E-mail: Petz@dbmail .dk Tlf . 75 65 32 04 E-mail: bondehereford@mail.dk u-j@mail .dk mail@praestebro.dk Bos Polledwww .sondergardhereford .dk Hereford

Ulla, Aage og Matilde Bonde Carsten Seiring Roost Polled Hereford Aldumvej 56 · 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 · Mobil 61260148 Egsgyde 41, Horne 25/11/08 Edel og Egon Petz . . . . . . . . . . . . 74 83 53 77 bondehereford@mail.dk Bonde Hereford . . . . . . . . . . . 5600 . . . . . . Faaborg . . . . . . . . .E-mail: 22 20 83 41

7:59:17

Tlf.: 56 6535 96 90 91 Smedegade 35, Roost, Branderup E-mail: seiring@mail.dk email: ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk www.seiring.dk

B.I. Hereford Keld Balle & Aase Ingerslev www .bihereford .dk Ulla, Aage

FYN

og Matilde Bonde · Tlf. 75652043 · Mobil 61260148 E-mail: bondehereford@mail.dk

25/11/08 7:59:17 25/11/08 7:59:17

25/11/08 7:59:17

Vestergade 39 · 56 V . Hæsinge · 5672 Broby Aldumvej · 8722 Hedensted 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk

Tlf. 7483 1301 mobil 4026 3841 E-mail: o-es@post.tele.dk

ord

2 Hovedgård

rosenkaer .dk

City Hereford

Bendt Jørgensen Kurt Nyegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 75 67 83 63 46 48 39 . . . . . . . . . 48, . . . Nederbro, . . . . . . . . .7100 . . . . Vejle . Bil 21 70 00 06 Ilderkærvej Linnerupvej 18, 7160 Tørring

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

eford

Bos Polled Hereford

21

Carsten Seiring

1084598 Hereford Dec 08.indd 49 Peder Madsen Jørgen Thuesen

&

v/Tina Egsgyde Elling & Søren Hansson 41, Horne Præstebro 8, 5750 Ringe

25/11/08 7:59:17


Mennesker bag og omkring Hereford

Smarte Søndergaard-løsninger, der fungerer Af Anders og Anni Søndergaard, Kammerherre Polled Hereford, E-mail: kammerherre@kammerherre.dk; www.kammerherre.dk I 30 år har Anders & Anni Søndergaard haft deres herefordbesætning. For dem begge er det vigtigt med funktionelle stalde, der ikke kostede en formue. Herefordbladet har bedt dem fortælle om deres projekter gennem årene. Det er ikke sikkert, du vil gøre præcist lige som dem; men her kan du hente inspiration. I artiklen beretter Anders & Anni om deres erfaringer med at restaurere ældre landbrugsbygninger, om bygning af nyt til køerne samt om det seneste byggeri, hvor de smart og elegant slår to fluer med et smæk.

Indretning i de gamle staldbygninger Da vi startede med hereford i 1980, var alle dyrene i de gamle bygninger. Vi lavede den gamle lade og stald om til løsdrift. Der blev understøttet ydervægge, understøbt sokkel og gravet ud. Med løsdrift er det nemt at fodre, ingen daglig udmugning, nemt at lukke dyr fra (indbinding/kælvning mm.). Alle ungdyr vejes ved 200 og 365 dage, samt frem til slagtning, hvor vægten er 630-650 kg. Vi bruger fodergangen som genne-system fra ungdyrboks til vægten. Selve vægten er støbt ned i gangarealet. På væggen er der monteret en låge til at slå for, når dyret står på vægten.Mandix Vi er to til Hereford at veje, en foran og Mandix Hereford enMette bagogdyret til at . genne det 96 til og fra Kaj Jespersen . Mette og Kaj Jespersen . . . . . . . . . . . . . . 65 65 96 75 75 12 12 Ubberudvej 5491 Blommenslyst vægten. Vi99, vejer 20 dyr i timen. Ubberudvej 99, 5491normalt Blommenslyst E-mail: www .mandix-hereford .dk Mandix Hereford E-mail: Mandix@c .dk Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk Vægten er tilgængelig for dyr fra flere Mette og Kaj Jespersen . . . . . . . . 65 96 75 12 bygninger, både de oprindelige og nye. Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk

ereford

Besætningsannoncer

. . . . 65 96 75 12 menslyst ww .mandix-hereford .dk

ÆLLAND JÆLLAND

Hereford

. . . . 48 21 21 17 ævinge

ed Hereford

. . . . 47 52 04 23 . . . . Bil 40 58 42 70 4050 Skibby

22

NORDSJÆLLAND NORDSJÆLLAND HORNSHERRED HEREFORD NORDVESTSJÆLLAND Mandix Hereford NORDVESTSJÆLLAND ØST Mandix Hereford NORDSJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND Broersland Broersland Hereford Hereford Preben og Dorthe Birch . . . 21 Preben og Dorthe Birch . . . . . . . . . . . 48 48 21 21 21 17 17 Markeslevgaard Polled Søvej Søvej 4, 4, St . St . Lyngby, Lyngby, 3320 3320 Skævinge Skævinge Broersland Hereford og Horned E-mail: birch@broersland .dk E-mail: birch@broersland .dk

Margit og Jens Thomsen . . . . . . . 47 52 01 45 Skovvejen 13A, 4050 Skibby Mette og Kaj Jespersen . . . . . . . . 65 96 75 12 E-mail: hereford@dlgnet .dk Ubberudvej 99, 5491 . Blommenslyst Mette og Kaj Jespersen . . . . . . . 65 96 75 12 E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk

Preben og Dorthe Birch Mikkel Christiansen . . . . . . . . . . . 48 59 21 46 21 13 17 33 . . . . .4, . .St . . . Lyngby, . . . . . . 3320 . . . . .Skævinge . . . . . . 40 25 61 34 Søvej Tuse Næsvej 37, Markeslev, 4300 Holbæk E-mail: birch@broersland .dk

NORDSJÆLLAND NORDSJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND Driverdal Driverdal Horned Horned Hereford Hereford NORDVESTSJÆLLAND Finn Madsen . . . . . . Finn Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 47 52 52 04 04 23 23 . . . . . .Knudstruplund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bil 40 Horned Bil 40 58 58 42 42 70 70 Driverdal Horned Hereford Stubbevej 27, Mark, Skibby StubbevejBroersland 27, Østby Østby Mark, 4050 4050Hereford Skibby Hereford Finn Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . 47 52 04 23 Broersland Preben og Dorthe Birch .Hereford . . . . . . 48 21 21 17 Finn . . . .Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bil 57 40 64 58 83 42 46 70 Søvejog 4, Dorthe St . Lyngby, 33204180 Knudstrupvej Knudstrup, Preben Birch .Skævinge . . . Skibby .Sorø48 21 21 17 Stubbevej 27, 5, Østby Mark, . .4050 E-mail: Søvej 4, St .birch@broersland .dk Lyngby, 3320 Skævinge E-mail: birch@broersland .dk

HØJRIS HEREFORD

Christian Højris Larsen Slettehavevej 72 Asserholm Hereford Nielstrup Haslev Driverdal4690 Horned Hereford

Ann ogDriverdal Bjarne EichenHorned . . . . . . . . Hereford . 59 18 16 98 Finn5672 Madsen . . . . . mobil . . . . . . . 2046 . . . . 0888 47 52 04 23 Tlf. 0807 Asserholmvej 1, Ågerup, 4390 Vipperød . .Madsen . . . . metteolesen@msn.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bil FinnMail: 47 40 52 58 04 42 23 70 . . Stubbevej . . . . . . . . 27, . . . Østby . . . . . Mark, . . . . . 4050 . . . BilSkibby 40 58 42 70 Stubbevej 27, Østby Mark, 4050 Skibby

De største udgifter i den gamle stald var indkøb af forværk, fanggitre til 24 dyr, combilåger og mellemgitre, mens der er brugt en del weekendtimer og gør-detselv på støbningen. I valg af stolper til bokse, har vi med fordel valgt firkantede stolper, frem for runde. Vi foretrækker firkantede stolper, fordi vi har set mange stalde med runde stolper, hvor forværk og mellemgitter kommer i spænd og derefter hænger og vrider sig skæve. Vores stolper, forværk og fangegitre er nu 29 år og hænger fortsat i samme vinkler. Fanggitre bliver primært anvendt til kvierne, der den første vinter går ud og ind i den gamle kostald med de 24 fangeHORNSHERRED HEREFORD HORNSHERRED HEREFORD Margit Thomsen gitre. SåJens bliver de . . .fortrolige med fangMargit og og Jens Thomsen . . . . . . . . . . . 47 47 52 52 01 01 45 45 Skovvejen 13A, 4050 Skibby Skovvejen 13A, 4050 Skibby gitre, og det kan lønne sig senere. Vi har E-mail: hereford@dlgnet .dk E-mail: hereford@dlgnet .dk HEREFORD HORNSHERRED erfaret, at der kan gå 1-2 uger inden en Margit og Jens Thomsen . . . . . . . 47 52 01 45 ko går i fangegitter første gang. KøerSkovvejen 13A, 4050 Skibby E-mail: hereford@dlgnet .dk

Markeslevgaard Markeslevgaard Polled Polled og og Horned Horned Mikkel Christiansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 46 Mikkel Christiansen . . . Horned 59 46 13 13 33 33 Markeslevgaard Polled Sannelund Hereford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 25 61 34 Gert Hjortshøj . . . . . . . . . . . . . . HEREFORD . . .40 4825 3161 8334 84 HORNSHERRED Tuse Næsvej 37,og Markeslev, 4300 Holbæk Horned Tuse Næsvej Markeslev, Suzanne ogog37, Michael . . . . .4300 . . . . . . . . .Holbæk 31 52 93 01 35 45 Margit Jens Thomsen . . . . . 48 47 HORNSHERRED HEREFORD

Mikkel Christiansen . . . Græsted . .Skibby Bavnebakken 15, 3230 Skovvejen 4050 Margit og Jens13A, Thomsen . . . . . . . . . . . . . 59 47 46 52 13 01 33 45 . . E-mail: . . . . . . hereford@dlgnet .dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 25 61 34 Skovvejen 13A, 4050 Skibby Tuse Næsvej 37, Markeslev, 4300 Holbæk E-mail: hereford@dlgnet .dk

Knudstruplund Knudstruplund Horned Horned Hereford Hereford Finn Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hereford . . . . . . 57 83 Mandix Markeslevgaard Polled FinnKnudstruplund Nielsen 57 64 64 83 46 46 Horned Knudstrupvej 5, Knudstrup, 4180 Sorø Knudstrupvej 4180 Sorø Mette og 5, KajKnudstrup, Jespersen . . . . . . . . 65 96 Markeslevgaard Polled og Horned 75 12 Hereford SYDSJÆLLAND Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst og Horned Christiansen . . . . . . . . . . 57 59 E-mail: Mandix@c .dk FinnMikkel Nielsen . . . . . . . . . . . . .- . . .www .mandix-hereford .dk .FALSTER 64 46 83 13 46 33 LOLLAND . . . .Christiansen . . . . . 5, . . Knudstrup, . . . . . . . . . . . . . . 4180 . . 59 40 Knudstrupvej Mikkel . . . . . . . . . .Sorø 46 25 13 61 33 34 . . Tuse . . . .Næsvej . . . . . . 37, . . . Markeslev, . . . . . . . . .4300 . . Holbæk 40 25 61 34 Tuse Næsvej 37, Markeslev, 4300 Holbæk

Asserholm Hereford Asserholm Hereford Mosekær Hereford

Ann Ann og og Bjarne Bjarne Eichen Eichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 59 18 18 16 16 98 98 Bent Toft Viuf Asserholmvej Asserholmvej 1, 1, Ågerup, Ågerup, 4390 4390 Vipperød Vipperød Tlf . 57 80 90 15 - 40 27 93 64 Mosekærsvej Ann og Bjarne Eichen . . . . . . . 4, . . 4173 59Fjenneslev 18 16 98 hereford@post2 .tele .dk Asserholmvej 1, Ågerup, 4390 Vipperød Finn Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . 57 64 83 46 Knudstrupvej Finn Nielsen . . .5, . .Knudstrup, . . . . . . . . .4180 . . Sorø 57 64 83 46 Knudstrupvej 5, Knudstrup, 4180 Sorø

Knudstruplund Horned Asserholm Hereford Knudstruplund Horned NORDSJÆLLAND Hereford Hereford NORDVESTSJÆLLAND GMH Polled Hereford Broersland Hereford Asserholm Hereford Asserholm Hereford

Birgitte og og Jørn Laursen . . . . . . . . . . . . . . 58 26 Preben Dorthe Birch 48 16 21 41 21 17 Næsbyskovvej 3, Tyvelse, 4200 Slagelse Søvej 4, St . Lyngby, 3320 Skævinge Ann og Bjarne Eichen . . . . . . . . . 59 18 16 98 E-mail: birch@broersland .dk GMH@post .tele .dk Asserholmvej 1, Ågerup, Ann og Bjarne Eichen . . . . .4390 . . . .Vipperød 59 18 16 98 Asserholmvej 1, Ågerup, 4390 Vipperød

Driverdal Horned Hereford Finn Madsen . . . . . . . . . . . . . . . .

47 52 04 23

ne er kun i fanggitter ved opgaver som Bluetounge vaccination eller ved eventuel hjælp til kælvning.

! Kammerherre Polled Hereford Anders & Anni Søndergaard Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Nibe • Gården købt i 1982 • 45 hektar og 18 hektar lejet • 40 moderdyr, Hereford • Tre foldtyre • Leverer slagtedyr til Ålestrup Slagteri Sannelund Hereford • 2011, deHorned hidtil bedste afregSannelund Horned Hereford Gert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Gert Hjortshøj . Hjortshøj . 48 31 31 83 83 84 84 ninger, tyre 13-15 mdr., tunge Suzanne og Michael . . . . . . . . . . . . 48 31 93 35 Suzanne og Michael . . . . . . . . . . . . 48 31 93 35 hundyr, så det er sjovt at få Bavnebakken 15, Græsted Sannelund Bavnebakken 15, 3230 3230Horned Græsted Hereford afregninger. Gert Hjortshøj . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 31 83 84 Suzanne og Michael . . . . . . . . . . . . 48 31 93 35 Bavnebakken 15, 3230 Græsted

SYDSJÆLLAND SYDSJÆLLAND LOLLAND -- FALSTER Sannelund Horned Hereford ! LOLLAND FALSTER Gert Hjortshøj . . . Horned . . . . . . . . . Hereford . . . . . 48 31 83 84 Sannelund SYDSJÆLLAND AVL er hård Suzanne og Michael .48 . 48 Gert Hjortshøj . . . . sortering . . . . . . . . . . .af . . dyrene. 31 31 83 93 84 35 Bavnebakken 15, 3230 Græsted Hos os kommer en ko, der har Suzanne og Michael . . . . . . . . . . . . 48 31 93 35 LOLLAND FALSTER Mosekær Hereford Mosekær Hereford Bavnebakken 15,klovbeskæring, 3230 Græsted behov for straks på Bent Bent Toft Toft Viuf Viuf ”slagtelisten” Tlf . 57 80 90 15 40 27 Tlf . 57 80 90 15 - 40 27 93 93 64 64 Mosekær4,4,Hereford Mosekærsvej 4173 Fjenneslev Mosekærsvej 4173 Fjenneslev HORNSHERRED HEREFORD hereford@post2 .tele .dk Anni Bent Toft Viuf hereford@post2 .tele .dk Margit Søndergaard og Jens Thomsen . . . . . . . 47 52 01 45 Skovvejen 13A, 4050 Skibby Tlf . 57 80 90 15 - 40 27 93 64 Mosekærsvej 4, 4173 Fjenneslev E-mail: hereford@dlgnet .dk hereford@post2 .tele .dk

SYDSJÆLLAND SYDSJÆLLAND LOLLAND - FALSTER GMH Polled LOLLAND FALSTER GMH Polled-Hereford Hereford Birgitte og 16 BirgitteMarkeslevgaard og Jørn Jørn Laursen Laursen . . . . . . . . . . . . . . 58 58 26 26 16 41 41 Polled Næsbyskovvej 3, Tyvelse, 4200 Slagelse Mosekær Hereford Næsbyskovvej 3, Tyvelse, 4200 Slagelse GMH Polled Hereford ogBentHorned GMH@post .tele .dk Hereford Toft Viuf GMH@post .tele .dk Mosekær

Birgitte og Christiansen . Jørn Laursen . . . . . . . . . . . . 58 26 16 41 Mikkel . . . . .Viuf 5927 4693 1364 33 Bent Tlf .Toft 57 80 90 15 - 40 . . . . . . . . . 3, . .Tyvelse, . . . . . . .4200 . . . . Slagelse . . . .4173 40Fjenneslev 25 61 34 Næsbyskovvej Tlf .Mosekærsvej 57 80 90 15 4, - 40 27 93 64 Tuse Næsvej 37, Markeslev, 4300 Holbæk GMH@post .tele .dk hereford@post2 .tele .dk Mosekærsvej 4, 4173 Fjenneslev

Sann

Gert Hjort Suzanne o Bavnebakk

S LO

hereford@post2 .tele .dk

Knudstruplund Horned GMH Polled Hereford Hereford GMH Polled Hereford Birgitte og Jørn Laursen . . . . Finn Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 57 26 64 16 83 41 46

Næsbyskovvej Tyvelse, Birgitte og Jørn Laursen . . . 4200 . .4180 . . Slagelse 58 26 16 41 Knudstrupvej 5,3,Knudstrup, Sorø GMH@post .tele .dk Næsbyskovvej 3, Tyvelse, 4200 Slagelse GMH@post .tele .dk

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

Asserholm Hereford Ann og Bjarne Eichen . . . . . . . . .

59 18 16 98

GM

Birgitte og


Mennesker bag og omkring Hereford I dag har vi avlet behov for klovbeskæring væk, så her skal køerne derfor ikke fikseres. Vi solgte for 20 år siden hundyr til en kunde, der nogle år senere sagde, at hos ham var det kun dyrene fra vores

besætning, der skulle klovbeskæres. Det gav incitament til at avle/sortere vores hundyr for klovkvalitet. En ko, der havde behov for klovbeskærer, var og er lig med ”ud på slagtelisten”. Avl er hård sortering af dyr. Vi bruger megen tid på at vurdere, om det enkelte hundyr skal løbes igen. Laden er bygget sammen med den gamle løsdriftsstald. Laden anvendes om sommeren til kornlager, hvor vi fjer-

ner alle firkantede stolper og jernlåger til boksene, samt lukker hul i gulvet med et lille låg, så gulvet er plant. I høst læses kornet direkte af på gulvet og herfra fyldes tre kornsiloer til vinterens forbrug af korn til foder. Resten af kornet sælges. Om vinteren bruges laden til ungdyr. Den er opdelt i tre bokse med 4-5 tyre i hver. Skitse over vores gamle staldbygninger, den gamle kostald med fangegitre, der i dag er til kvier, samt ungdyrstalde til tyre:

 Vægten er støbt ned i gangarealet. Dyr fra alle stalde kan drives til og fra vægten

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

Fortsættes på næste side

23


Mennesker bag og omkring Hereford

Forsat  Billig indretning i nyere løsdriftsstald Løsdriftsstalden, en VT-hal, 21,96m X 24m, er nu 10 år gammel. Vi har delt stalden op i tre afsnit, kun adskilt med telefonpæle og hvide, strømførende 4 cm brede bånd. Det er en fordel ved telefonpælene, at de om foråret er nemme at fjerne, så vi kan stakke gødningsmåtten op, og det er nemt at komme til med gummiged og møgspreder. En fordel mere ved de hvide bånd er, at kalvene har lært, hvad strøm er, inden de 8-14 dage gamle følger med koen ud på marken. Vores 1.kalvskøer og ældre køer går i hver sin flok om vinteren, fordi vi så kan fodre 1.kalvskøerne lidt bedre og få dem i bedre huld til 2.kælvning. Det 3. afsnit bliver anvendt som kælvebokse, og køerne går her de første par uger

Der er ikke støbt bund i løsdriftsstalden, stalden er underlagt Miljøstyrelsen, jf. § 35 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1695 af 19/12/2006. Da kødkvæg ikke kræver samme fodertyper som malkekvæg, så er kravene nemme at overholde. Omkring fodring er vi underlagt følgende, citat fra byggeblad ” Der må kun anvendes fodermidler, som indeholder begrænsede væskemængder. For eksempel hø, ensilage, korn, kraftfoder mv. og hermed begrænsede mængder af roer, upresset roeaffald, melasse mv. Drikkevandssystemet skal indrettes, så vandspild i gødningsmåtten forhindres/ undgås.” Der findes en bekendtgørelse / byggeblad fra Videncentrets bygningsafdeling, som blev anvendt i forbindelse med byggetilladelsen.

Vandkopperne er frostsikrede, da der i staldens sider er ”wind-breaker-net”, der giver et naturligt klima i stalden, stort set det samme som vejret udenfor. De brune sideplader langs ydervæggene er 150cm X 300cm. Til forskalling bag pladerne, har vi benyttet træ fra de engangspaller, hvorpå vi fik leveret materialer til byggeriet. I afsnittet med kvierne/1.kalvskøerne lavede vi i første omgang et simpelt foderbord af telefonpæle og et par gummimåtter. For et par år siden skiftede vi til CN Agro foderborde, som er mobile. I kælvningssæsonen anvendes letvægtslåger som mobile bokse. Lågerne kan løftes af én person, og de er utrolig nemme at sætte sammen til en boks eller som mellemgitter. Lågerne giver en synlig opdeling for nyfødte kalve, og der er ikke strømførende tråde mellem 2 kælvebokse. Vi har anvendt letvægtslågerne i 4-5 år og de står godt direkte i dybstrøelsen, ingen problemer og ingen uheld.

Telefonpæle og hvide, strømførende bånd opdeler stalden. To af afsnittene i løsdriftstalden har hver sin udgang (til blandt andet halm og ensilage i høhække)

Når telefonpæle og bånd er fjernet, er det nemt at muge ud

24

efter kælvning, så vi kan have opsyn med de nyfødte kalve. Udenfor kunne vi nemt bruge ½ time på at finde en nyfødt kalv, der havde puttet sig i et læbælte. Og om vinteren er der mørkt tidligt.

Mobile foderbord og fanggitre er nemme at fjerne, når der skal muges ud

Opdeling af løsdriftsstalden med strømførende bånd. Bagerst til venstre kælvningsbokse, lavet af mobile letvægtsgitre

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang


Mennesker bag og omkring Hereford

Halmhus og overdækket møgplads i en og samme bygning – sparer mange penge til ”vandbeholder” og udkørsel af overfladevand

Halm til næste uges forbrug på plads i ungdyrstalden

Overdækket kombineret møgplads og halmhus Det er ved at være nogle år siden, at der kom nye krav til møddingsplads. Dermed skulle vi vurdere kapacitet til opbevaring af ajlevand og overfladevand. Overfladevand udgør 150m3 årligt fra et areal på 100m2, og hvis dette skulle opsamles i en betontank i jorden, ville tanken blive en stor investering, og hvert år ville der være udgifter til tømning og udkørsel af vand. Løsningen blev en overdækket møddingsplads. I begge sider er der sokkel-

sten i 1 meters højde, og der er ingen sider ud mod marken og ud for ungdyrstalden. Det er et åbent hus, bygget af stålspær og med tag af belgiske bølgeplader.

else i den nye løsdriftsstald samt i løsdrift i ungdyrstalden. Vi fodrer to ensilageballer og en halmballe hver anden eller tredje dag fra december til maj.

I høst fylder vi pladsen/huset med halm, som vi bruger los af fra indbinding. Først omkring jul er der behov for første gang at køre møg ud fra ungdyrstaldene. Vi kører møg ud med to til tre måneders mellemrum. Vi tager løbende halm ud af huset til to ugers forbrug ad gangen, og i takt med, vi bruger af halmen, bliver der plads til mere møg. Vi bruger halm som foder til køerne på marken, til strø-

Besøg andre inden du bygger Det er altid en god idé ved modernisering eller ny stald at indhente erfaringer fra besætningsbesøg, det er meget lærerigt. Som regel har vi altid nye ideer med hjem. Nye ideer til, hvordan vi kan spare tid i arbejdet med Hereford, er altid velkomne og sikrer udvikling og effektivisering i vores landbrug. 

orlahansen.dk

Trivsel ude og inde

Orla Hansen A/S er meget mere end leverandør af staldinventar og siloer. Vi er din sparringspartner, så du får den optimale løsning. Vi fokuserer på optimal dyrevelfærd og tidsbesparende løsninger. Vores team af eksperter står klar til at rådgive fra projektets start. Klik ind på www.orlahansen.dk eller ring på telefon 97 37 30 33. orla Hansen A/s · Smedesvinget 15 · 6880 Tarm · 97 37 30 33 · www.orlahansen.dk

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

25


Mennesker bag og omkring Hereford

Kødet der blev væk Af Ove Lund Engbjerg, Klub Nord, e-mail: oveengbjerg@hotmail.com Under forberedelse til Klub Nords sommerudflugt, kom jeg i kontakt med Niels Højer Hansen i Uggerby. Niels er i dag over 80 år, men har stadig Hereford, og hvilke dyr! Jeg følte mig sat mindst 30 år tilbage i tiden, da jeg var ude at se dyrene. Små, men utroligt kompakte, enorm bred ryg, lårene på avlstyrene er fuldstændig fantastiske, doglappen 10 cm over jorden. Niels Højer fortalte, at dyrene ved slagtning har en klassificering på over 9. Niels, hans far og brødre var med fra starten, da Hereford kom her til landet, ligesom de udstillede på dyrskuer. Da jeg spurgte, hvorfor de stoppede, svarede Niels: Dommerne kunne ikke lide vores dyr. De var ikke høje nok, selv om de vejede det samme som de store, men I ville jo have dyr, hvor der var meget til suppeben!

Manden har jo ret! Så derfor nu, hvor dyrskuerne står for døren, påhviler der dommerne et enormt ansvar. Medlemmerne har klart tilkendegivet – og Herefordforeningens ledelse har klart bekræftet – at nu skal der mere kød og bedre slagtekvalitet på vores dyr: ”Flere kilo på færre centimeter!” Jeg glæder mig til at se bedømmelserne rundt omkring på skuerne – ikke mindst på Landsskuet, som jo er det fineste, vi har. Jeg mener ikke, at der bare skal dømmes, så det tungeste er det bedste. Andre ting som gang, udstråling og klargøring skal jo også vægtes ved bedømmelsen. Jeg håber, det lykkes at få det til at gå op i en højere enhed.

skal på besætningsbesøg hos Niels Højer. Vi skal også se en moderne produktionsbesætning med nybyggede staldbygninger hos Lophaven v/ Inger og Carsten Skamriis i Vennebjerg. Det er helt klart, at hvis vi alle vil trække i samme retning, har vi i løbet af to generationer genskabt en stærk og kødfuld Hereford! 

Mangler du inspiration i forbindelse med den nye avlslinje inden for Hereford, så reserver den 6. august, hvor Klub Nord

L.Glomsdal - Vokslev Afkom og drægtige hundyr efter Præstebro Damian E.T. sælges Damians resultater 2010 Kåret: 87-89-84-89 Senior Champion Herning Bedste Hereford Tyr Hjørring Bedste Hereford Tyr Års Kalv på Ålestrup: tilv. 2054g dgl. Alle kalve født let u/hjælp

Inger & Ove Engbjerg Snevrevej 15 9850 Hirtshals Tlf. 9897 1338 Mob: 2167 7638

26

K.& K. Munk Simonsen Teglageren 63 9240 Nibe Tlf. 9835 1761 Mob: 2042 1761

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang


Hereford Ungdom

Hereford Ungdoms sommerarrangement 2011 Af Josephine Mortensen, Hereford Ungdom, e-mail: phine95@gmail.com Så er det igen blevet sommer, og Hereford Ungdom afholder selvfølgelig et sommerarrangement. Arrangementet finder sted d. 23. juli. Vi starter kl. 11.00 hos Annelise Konggaard, Havrisvej 27, 8830 Tjele. Her vil vi se lidt på Annelises Hereford. Vi medbringer vores egen mad. Herefter fortsætter vi til Århus, hvor vi har planlagt at bowle kl. 16.00, og senere vil vi spise i bowlinghallen. Vi håber meget, at du/I vil komme, da sidste års arrangement var en succes. 

Medlemmerne i Hereford Ungdom har fået sig en opgave – de skal komme over søen i Sommerland Sjælland med tørre fødder. 

Dommer ved Hereford Ungdom Show på Landsskuet 2011, Kevin Dorrance Af Simon Johansen, Hereford Ungdom, e-mail: ventureangus@gmail.com

Ved starten i 1980 var der ”kun” godt 100 herefordkøer på T-BAR-K. Men tingene tog hurtig fart på grund af det gode marked for Hereford i Canada. Men efter 1990 kom der lidt stilstand i tingene, så Kevin måtte gøre noget nyt og anderledes. I 1994 supplerede han med Rød Angus og krydsningsproduktion. Selvom der nu blev lagt mere tid i Rød Angus, blev Hereford aldrig glemt. I dag er Rød Angus dog den største race på T-BAR-K Ranch, hvor der er cirka 500 køer af Rød Angus, Hereford og krydsninger. Kevin Dorrance og T-BAR-K vil for nogle i Danmark ikke være helt ukendt, idet der omkring 1990 er importeret en del

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

levende dyr derfra og igen en tyr, sæd og embryoner omkring år 2000. Kevin Dorrance er en rigtig ”cattle man”, og dyrskuer har ikke hans højeste prioritet. De seneste ti år har han kun udstillet på Canadian Western Agribition. For som Kevin siger: ”Hvis en udstilling ikke giver payback på vores markedsføring i løbet af to år, så kommer vi der ikke mere, og Agribition har vidst sig og være stedet for os”. Kevin sælger i dag kun dyr til produktion, til hans sale hvert år i april bliver der solgt 40-50 tyre af Hereford og Rød Angus.  

Kevin Dorrance er lige fyldt 50 år og har siden 1980 drevet T-BAR-K Ranch i den sydøstlige del af provinsen Saskatchewan i Canada.

Kevin Dorrance fra Canada er dommer ved Hereford Ungdom Show. Kom og se en rigtig ”cattle man” bedømme de unge herefordavleres dyr torsdag den 30. juni klokken 12.15 på Landsskuet

27


Dyrskuer og udstillinger

Dommerpanelet på dommerseminar Af Mogens Stendal, redaktør Herefordforeningens dommerpanel består af:

Rolf Bros Andersen, Fødevarer & Landbrug, Kvæg, Skejby

Keld Balle, Broby

Mikkel Christiansen. Holbæk

Jens Michael Jensen, Glud

Finn Mulbjerg, No

Bent Sørensen, Hovedgård

Asger Vestergaard, Sdr. Ydby

Lars Aarby, Odense (formand)

Dommerpanelet og Avlsudvalget holdt i foråret et dommerseminar, hvor man indgående drøftede tiltag og forhold, som kunne bidrage til gode og ensartede bedømmelser – med afsæt i Herefordforeningens Typebeskrivelse. Der var blandt deltagerne stor enighed om de drøftede emner og konklusionerne heraf. Blandt andet følgende blev drøftet og besluttet: 1. Herefordforeningens officielle målsætning i avlsarbejdet er ”flere kilo på færre centimeter”, det vil sige ikke for store, men muskuløse dyr. Dette skal dommeren have fokus på, men også på benstilling og lemmekvalitet samt malkeorganer er fokuspunkter 2. Inden for Hereford er der kun én type, og den dækker behovene ved begreberne dyrskuedyr, kødproduktion samt hornede og pollede dyr

28

3. Med hensyn til dyrets størrelse er et frame score-6 dyr lige så korrekt som et frame score-8 dyr, hvis frame score 7 er optimum 4. Der skal være en større variation i de tildelte point. På Landsskuet bør bedste handyr og bedste hundyr normalt kunne opnå 24 point 5. Ved udstilling af køer med kalv skal koen vægte med 60 procent ved den endelige afgørelse og kalven vægte med 40 procent. En ”halvdårlig ko” med en super kalv kan således godt vinde i et hold, hvor der også er en rigtig god ko, men med en elendig kalv 6. Selv om der til et skue er udpeget to dommere, er det alene dommerformanden, der beslutter rangeringen af dyr og tildeler point samt begrunder afgørelsen over for udstillere/trækkere og publikum.

Anders Mortensen, Vig

Dommerkursus i efteråret Det er afgørende for en god bedømmelse af de udstillede dyr, at vi har mange, kompetente dommere at trække på. Der er heldigvis medlemmer, der udtrykker ønsket om at kunne fungere som dommer af Hereford. Derfor afholder Avlsudvalget i efteråret 2011 et egentligt dommerkursus for interesserede. På kurset vil alle relevante principper blive gennemgået og kurset vil indeholde en del praktiske øvelser med at bedømme og placere et hold dyr – samt ikke mindst begrunde resultatet af bedømmelsen. I løbet af sommeren kommer der mere om dommerkurset på Herefordforeningens hjemmeside. Du må gerne fortælle Avlsudvalget om din eventuelle interesse for at blive uddannet som dommer, e-mail: avl@hereford.dk 

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang


Dyrskuer og udstillinger

Tanker fra en herefordavler Af Carsten og Lone Møjbæk, Borup Hereford, e-mail: lone_carsten4443@msn.com

Jeg har lyst til at diskutere, hvordan vores dyr skal være til et dyrskue. Der er én, som har sagt til mig, at han mener, vi skal have to linjer inden for Hereford: Avlsdyrene, som skal vises frem og er

stilet op til skue, og så brugs-/produktionsdyrene. Dette er jeg ikke enig i. Jeg mener, en Hereford er det samme uanset hvad. Man kan så diskutere, om det at deltage i et dyrskue er mere show end at vise sit avlsarbejde frem. Jeg synes ikke, man er tro mod racen, hvis den skal fodres meget, fordi den skal til dyrskue. Kan dyr, som er pacet frem, leve videre under de nøjsomme kår, som vi fremhæver meget i vores pr-materiale?? Hvis vi har indkøbt dyr, som ikke er vokset op i den ekstensive form, vi driver vores besætning på, har vi selv erfaret i egen besætning, at de har svært ved at klare sig hos os. I avlsarbejdet bliver vi opfordret til at bruge indekserne/kåring til at sortere dyrene og fremme de gode egenskaber hos dyrene. Er det generelt, at vi avlere gør det? Man ser stadig dyr til salg og på dyrskuer, som har lave S-indeks. Det kan selvfølgelig skyldes, at dyrene har

udenlandsk afstamning, men vi skulle gerne med vores danskopdrættede dyr få tallene forbedret. 

Nu er den ny dyrskuesæson startet. Vi er mange avlere, som gør et stort stykke arbejde for at få dyrene klar til skuerne. Der kan være mange grunde til, at man vil deltage i et dyrskue. For mit vedkommende, vil jeg gerne vise, hvordan jeg arbejder med avlen ud fra det, Hereford er kendetegnet ved, nemlig, det rolige temperament, det flotte udseende med de specielle aftegninger, at der kan avles dyr med kød på, høje indekser, og at de kan klare et ekstensivt liv. En stor del af deltagelsen er selvfølgelig også det sociale, man får sammen med andre avlere fra såvel Herefordforeningen som de øvrige kødkvægsraceforeninger. Samtidig får man kontakt til andre avlere, som søger nye dyr eller folk, som vil starte en ny besætning op.

Lovende Hereford ungdom hos Borup Hereford. Mon der er dyrskueemner iblandt? Foto: Lasse Møjbæk

! Vi skal kun have en type Hereford – på tværs af dyrskuer og produktion. Lone Møjbæk

- Køb et produkt for livet Trailer til indregistrering Combivogne Kalvefang Kalveboxetil kraftfoder Kraftfoderautomater Staldinventar Boxe til alle balletyper Beskyttelseshætte til næsering »patentbeskyttet« JYFA Maskinværksted Industrivej 1 – 7330 Brande – Tlf. 97 18 35 65 – Fax 97 18 39 65 www.jyfa.com – mail@jyfa.com

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

29


Dyrskuer og udstillinger

Hereford vandt Interbreed p Tekst og foto: Bent Sørensen, e-mail: bent@rosenkaer.dk Sommerheden var åbenbart lige tilpas. I hvert fald lagde i alt 97.000 gæster vejen forbi Roskilde Dyrskue i dagene 3.5. juni 2011, hvilket var det højeste besøgstal nogensinde. Det var 8.000 flere end sidste år, hvor ”kun” knapt 89.000 besøgte dyrskuepladsen. Det var især fredagens rykind, som bidrog til rekorden. Denne dag købte omkring 34.700 billet til skuet, hvilket var godt 8.000 flere end sidste år. Det høje antal besøgende skyldes formentlig den lille ferie, mange fik ud af, at Kr. Himmelfartsdag faldt om torsdagen. 347 stykker kødkvæg var tilmeldt Roskilde-skuet. Hereford var næststørste kødkvægrace med 46 tilmeldte dyr – 12 tyre, 11 køer med kalve og 23 kvier. Dommer var Lars Aarby, bistået af Finn Mulbjerg. Der var en klar linje i bedømmelsen og dommerformand Lars Aarby gav alle bedømte dyr karakteristik, og var også god til at begrunde afgørelsen og placeringen af de enkelte dyr. Der var ærespræmie til seks Hereford, der alle var gode repræsentanter for racen. Det var alle harmoniske og muskuløse dyr med god kødfulde, som der stræbes efter i avlen. Gruppen af de bedste kvier imponerede med gode rammer, mens der både hos tyrene og køer med kalve var større spredning i kvaliteten. Dommerne valgte at give ærespræmie til fire kvier og to tyre og fandt således ingen af de udstillede køer med kalv værdige til ærespræmie.

gede den fire år gamle Woodland Casino Royal fra Ann og Bjarne Eichen, Ågerup ved Vipperød til Skuets bedste Kødkvægstyr. På andenpladsen kom en Hinterwälder-tyr, mens Limousine-tyren tog sig af trediepladsen. Senest Hereford vandt den prestigefulde titel hos tyrene var i 2000 med tyren Peløkke Lincoln, som også var udstillet af Ann og Bjarne Eichen. Ann og Bjarne Eichen var også meget tæt på at løbe med interbreed-titlen hos hundyrene, men deres 26 måneder gamle kvie, Mara Blossom 33RD, måtte nøjes med en flot andenplads efter en Skotsk Højlandsko med kalv ved siden. Herefordtrækkere tog to ud af tre titler i mønstringskonkurrencerne for miniputter, junior og senior. Stephanie Christiansen, Markeslev ved Holbæk fjerede sin 12 års fødselsdag på Roskilde Dyrskue og imponerede sammen med sin herefordkvie dommeren, så det resulterede i en flot førsteplads til makkerparret hos miniputter. Hos senior trækkere blev vinderen Nanna Frimann Jensen, Vinde Helsinge ved Gørlev, og hendes herefordtyr, som blev mønstret eksemplarisk.

! Roskilde Dyrskue • 3.-5. juni 2011 • 97.000 tilskuere (alle tiders rekord) • 347 stk. kødkvæg • 46 Hereford fra 14 udstillere • Dommer Lars Aarby, bistået af Finn Mulbjerg • Grand Champion tyr: Woodland Casino Royal, blev også Interbreed-vinder • Grand Champion hundyr: Mara Blossom 30RD, blev nr. 2 ved Interbreed.

Grand og Senior Champion, tyre Woodland Casino Royal Født: 22.01.2007 Vægt: 1.254 kg Far Roost 1 Tom Mor Surprise of Woodland Morfar Moeskær Fenton 776 Ejer Ann & Bjarne Eichen, Vipperød Bem. 24 point og ærespræmie. Interbreed-vinder (Skuets bedste Kødkvægstyr). Harmonisk og meget muskuløs tyr med god længde, velstillede lemmer og særdeles god bevægelse. Reserve Grand og Junior Champion, tyre Markeslev Extra Født 18.08.2009 Vægt: 859 kg

På forårets dommerseminar i Herefordforeningen var der et ønske om en større variation i tildeling af point på dyrskuerne på trods af, at en sådan praksis kan betyde, at Hereford i forhold til andre racer, kan have en større spredning af point blandt de udstillede dyr. Dommeren levede op til ønsket om, at pointskalaen skal bruges mere end tidligere, da der blev givet fra 19 til 24 point.

30

Hereford tog sig interbreed-titlen hos tyrene, da interbreed-dommerne udpe-

Woodland Casino Royal, 24 point, Grand og Senior Champion samt Interbreedvinder. Udstiller: Ann & Bjarne Eichen, Vipperød

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang


Dyrskuer og udstillinger

d på Roskilde Dyrskue Far Romany 1 Captain R22 C1 Mor SMH Aqua Mabel 330A Morfar Harvie Java 52J Ejer Mikkel Christiansen, Holbæk Bem. 23 point og ærespræmie. Harmonisk og muskuløs tyr med langt kryds, fyldige lår og god bevægelse. Kalve Champion, tyre Enghaven Freerider Født 23.08.2010 Vægt: 464 kg Far CCR 57G Stamina ET 199S Mor Vadsted Caroline Morfar Moeskær Mentor 1100 ET Ejer Henning Jensen, Gørlev Bem. 22 point. Reserve Kalve Champion, tyre Højris Fobos Født 08.09.2010 Vægt: 430 kg T-Bar-K 2H Vegas 185L Far Mor Mandix Britannia Morfar BCD 59J Landlord 114L Ejer Christian Højris Larsen, Haslev Bem. 22 point. Reserve Junior Champion, tyre Nørby 1 Einstein Født 15.03.2009 Vægt: 1.083 kg Far Slyk’s 1 U.S.A. Mor Nørby 1 Bella Morfar Juelsgård Woody Ejer Mikkel Christiansen, Holbæk Bem. 23 point.

Morfar Roost 1 Tom Ejer Woodland Hereford, Vig Bem. 23 point. Grand og Junior Champion, hundyr Mara Blossom 33RD Født 29.03.2009 Vægt: 640 kg Far FH Diamond Mor Mara Blossom 30RD Morfar Mara Archer Ejer Ann & Bjarne Eichen, Vipperød Bem. 24 point og ærespræmie. Nr. 2 i Interbreed (Skuets næstbedste Kødkvægshundyr). Helt igennem prima kvie med virkelig stor udstråling, meget fyldig muskulatur og fine lemmer. Reserve Grand og Kalve Champion, hundyr Bondes 1 Freja Født 11.04.2010 Vægt: 451 kg Far Supreme Cæsar ET Mor Bondes 1 Sundance Morfar JR Nick the Butler P183 Ejer Christian Højris Larsen, Haslev Bem. 23 point og ærespræmie. Meget flot og harmonisk kvie, særdeles lang og meget kødfuld med fine lemmer.

Reserve Junior Champion, hundyr Harron Barron Født 09.11.2009 Vægt: 596 kg Far Woodland Casino Royal Mor Asserholm Oyster Girl Morfar PDHR 9322 Domino 69G Ejer Ann og Bjarne Eichen, Vipperød Bem. 23 point. Ko Champion Cookie of Woodland Født 17.01.2007 Vægt: 754 kg Far Roost 1 Tom Mor Vanilla of Woodland Morfar Rosenkær Outwest Ejer Woodland Hereford, Vig Bem. 23 point. Udstillet med kviekalv fra april efter Solpoll 1 Dynamite Reserve Ko Champion 110531-00033 Født 12.02.2009 Vægt: 760 kg Far Mandix Landlord Mor Thorsø Dahlia Morfar NBN Geronimo 3 Ejer Christian Højris Larsen, Haslev Bem. 23 point. Udstillet med kviekalv fra april. Ærespræmie Dues Fantasy Født 05.05.2010 Vægt: 447 kg Far CCR 57G Stamina ET 199S Mor Brydebølle Skarlett Morfar Roost 1 Litauen Ejer Thomas Due, Errindlev Bem. 23 point og ærespræmie. Nr. 2 i kvieholdet 12–15 mdr. Meget kødfuld kvie med stor udstråling. 

Reserve Senior Champion, tyre Woodland Domino Født 16.01.2008 Vægt: 1.232 kg Far STAR-Lake Dandy 614R Mor Bazaar of Woodland

Reserve Kalve Champion, hundyr Markeslev Pansy 5 Født 22.12.2009 Vægt: 532 kg Far WNH Stockmaster 9925 Mor Markeslev Pansy 1 Morfar BP Andy Commander 4S Ejer Mikkel Christiansen, Holbæk Bem. 23 point og ærespræmie. Harmonisk og stærk kvie med bred ryg og bredt kryds, meget kødfuld.

Mara Blossom 39RD, 24 point, Grand og Junior Champion samt nr. 2 ved Interbreed. Udstiller: Ann & Bjarne Eichen, Vipperød

Bonde 1 Freja, 23 point, Reserve Grand og Kalve Champion. Udstiller: Christian Højris Larsen, Haslev

Markeslev Extra, 23 point, Reserve Grand og Junior Champion. Udstiller: Mikkel Christiansen, Holbæk

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

31


Dyrskuer og udstillinger

Dyrskuet Thy-Mors 2011 Af lokalredaktør Erik Siersbæk, e-mail: siers@dlgtele.dk Lørdag den 28. maj var der dyrskue i Thisted. Hidtil er skuet gået på skift mellem Hurup i Sydthy og Thisted. Det er slut nu. Fremover er det kun i Thisted, der holdes dyrskue. Det er efterhånden mange år siden, skuet i Nykøbing M. blev nedlagt.

interbreed konkurrence blev den efter lange overvejelser mellem dommerne placeret som nr. 2 efter en nylig importeret Charolais ungtyr. Efter planen udstilles Floyd på Landsskuet i Herning. Erik Siersbæk mødte med to kvier. Kvien Bakgård 1 Faye født den 10. marts 2010

efter Romany 1 Captain fik fløjpladsen med 23 point. En kraftig velproportioneret kvie uden fejl. Årsvægt 451 kg. De to øvrige dyr på kvieholdet fik 22 point. Skuet var plaget af regn og rusk og det gik naturligvis ud over tilskuerantallet. 

Der var tilmeldt 51 dyr af kødkvæg og kun ganske få udeblev. Traditionelt er det Charolais, der dominerer og det skete også i år med 18 dyr. Resten fordelte sig over Limousine, Korthorn, Belgisk Blåhvidt, Simmental og naturligvis Hereford med fire unge dyr.

Asger Vestergaard, Sdr. Ydby, stillede med en kvie og tyren Sdr. Ydby Floyd efter Slyks 1 Agro, 13 mdr. gammel og med en årsvægt på 694 kg. Aktuel vægt kan ikke oplyses, da skuets udtjente vægt blev kasseret. Floyd fik 23 point og fik megen ros af dommeren, avlsrådgiver Palle Larsen, VikingDanmark. Usædvanlig god bagpart, bred kam, lige ryg og særdeles velgående. Den modtog en ærespræmie og i den efterfølgende

Søn af Slyk’s 1 Agro fra Asger Vestergaard (tv.) og Romany Captain-datter fra Erik Siersbæk, begge med 23 point.

Herefordtyr får 24 point på Nibe dyrskue Af Jørn Bloch, faglærer på TAMU Center Vitskøl, e-mail: jb.54@mail.tele.dk Tyren TAMU Vitskøl Bill på 4 år blev ophøjet til 24 point under modelkonkurrencen på Nibe Dyrskue. Dommer Morten Ege Thomsen bemærkede, at tyren har en god ryg og gode lår og masser af kød de rigtige steder. Under bedømmelsen fortalte han om Herefords reviderede avlsmål, hvor man ikke ønsker Kristine Bloch præsenterer Bill, 24 point og søn af Harvie Jackpot 74J

de allerstørste dyr, men kødfulde dyr, som tyren her giver et godt billede af. Tyren er efter insemineringstyren Harvie Jackpot 74J, moderen er købt som kvie fra Nr.Blæsbjerg. Bill blev mønstret af Kristine Bloch 15 år, som er medlem af Hereford Ungdom. Mønstringskonkurrence Der var tilmeldt seks dyr, fire malkekvæg og to kødkvæg til konkurrencen. Her løb Kristian Bloch på 11 år med sejren, han mønstrede herefordkvien TAMU Vitskøl Freja på 14 måneder, og som er en datter af Bill. Kristine fik en 3.plads med Bill.

ste på arbejdsmarkedet. På TAMU får de en kort, men praktisk tilrettelagt uddannelse, hvor formålet er at få et job. TAMU Center Vitskøl er en af seks skoler. To af skolerne, Dragør og Vitskøl, har landbrug med får og Hereford. TAMU Center Vitskøl har til huse på Vitskøl kloster i Vesthimmerland. Besætningen består af 85 suffolkfår og 30 herefordkøer. Dyrene bruges til naturpleje langs Limfjorden og ved Vilsted Sø. Der er 60 hektar under plov, cirka 40 hektar permanent græs + små 100 hektar skov. 

Dyrene tilhører TAMU Center Vitskøl, som er en del af et skolesystem for unge mellem 18 og 30 år. Fælles for alle eleverne er, at de har svært ved af få fodfæ-

32

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang


Dyrskuer og udstillinger

Herefordtyr vinder Interbreed på Varde Dyrskue Af Mogens Stendal – efter oplysninger fra Ib Østergaard Ravn

Et kraftigt regnvejr om lørdagen betød 4.000 færre publikummer gennem tælleapparaterne i forhold til 2010. Der var udstillet knap 100 stk. kødkvæg af Limousine, Simmental, Highland Cattle, Grauvieh, Hinterwälder, Galloway og Hereford, der alle nød de helt optimale staldforhold. Der var fire udstillere af Hereford: Jens Peder Søe, Katrine Balsby Knudsen, Niels Nielsen og Ib Østergaard Ravn, der tilsammen kunne mønstre 10 katalognumre. Dyrenes kvalitet var god, og den er steget de senere år. Dommer: Asger Vestergaard, Sdr. Ydby, Thy. • Tyre: En med 23 og to med 22 point • Køer med kalve: To med 23 og to med 22 point • Kvier: To med 23 og 1 med 22 point.

Bedste herefordhundyr, nr. 3 Interbreed Slyk’s 1 Countess Født 12.12.2007 Vægt Far WNH Stockmaster 9925 Mor Slyk’s 1 Adelarde Morfar Åland-1-Ursus Ejer Jens Peder Søe, No, Ringkøbing Bem.: 23 point. Tæt på avlsmålet, god over-linje, malker godt, men alligevel flot. 

Kragelund Diamant, Interbreed-vinder. Her er det, vi ønsker: ”Flere kilo på færre centimeter”

Varde Dyrskue 12.-13. maj 2011 • 15.500 tilskuere (-4.000 pga. regn) • 500 kreaturer, heraf 95 kødkvæg • 10 Hereford fra fire udstillere • Dommer Asger Vestergaard • Bedste tyr: Kragelund Diamant, blev også Interbreed-vinder • Bedste hundyr: Slyk’s 1 Countess

Bedste herefordtyr, Interbreed-vinder Kragelund Diamant Født 05.11.2008 Vægt 1.150 kg Far GH Col Patton 20P Mor 46389-00665 Morfar Hazel Jag the Mann Ejer Niels Nielsen, Kragelund, Bække Bem.: 23 point. Meget muskuløs, fantastisk bredde og dybde. Flot overlinje, god bevægelse. Komplet herefordtyr.

!

Slyk’s 1 Countess, bedste hundyr

Hereford på Agro Nord 2011 Af Ove Engbjerg

Dyrene blev på bedste vis bedømt af Palle Larsen, Viking. Men vi har jo stadig problemet med, at dyrene bedømmes af dommere, der ikke er medlem af Herefordforeningens dommerpanel. Jeg har med tilfredshed konstateret, at Herefordforeningen er opmærksom på dette problem. Jeg kunne godt ønske, at flere gik

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

ind i en dommeruddannelse, eventuelt som ”dommer af anden grad”, der giver tilladelse til at bedømme på små, lokale skuer. Måske kunne det være en idé for det nye avlsudvalg at se på. Bedste hereforddyr og vinder af eneste ærespræmie til Hereford blev en ko fra Flemming Holm. Koen, Holm Dora er barnebarn af Holm Olympia, så blodlinjen er i orden. Mor er Åland Wilma, og far er Holm Aros. Holm Dora, en meget stærk ko med et super kryds, god overlinje og kødsætning samt utroligt godt gående. Holm Dora havde på dagen en vægt på 735 kg.

Kommentar fra formanden for Dommerpanelet, Lars Aarby: Det er rigtigt, at det i nogle situationer har været svært, at finde dommere til alle skuerne. Derfor inviterer vi i efteråret 2011 interesserede til at deltage i en egentlig uddannelse som dommer – med en form for ”eksamen”. Dommer af ”anden grad” er umiddelbart ikke noget, vi har med i vores overvejelser.  Jesper Jensen og Poul Kristiansen gør dyrene klar til dommerens strenge blik. 

Agro Nord afholdtes i Aars Messecenter, som er et perfekt sted for udstilling for dyr og mennesker på denne tid af året. På Kødkvægsskuet den 12.marts 2011 blev der udstillet dyr fra fire herefordbesætninger, nemlig Bakkegård v/ Hanne og Poul Kristiansen, Rebstrup v/ Peter Petersen, TAMU Center Vitskøl og Flemming Holm, Højslev. Der var i alt udstillet ni katalognumre, og hvad der ikke var i kvantitet, var der til overmål i kvalitet. Alle dyr var af en beskaffenhed, som enhver herefordavler ville være glad for at få hjem i stalden.

Mor Hanne sørgede med vanlig ildhu for, at alle fik lidt at spise og drikke, samt uddelte ris og ros, hvor det var nødvendigt. Dette medvirkede til, at det sociale også fungerede.

33


Dyrskuer og udstillinger

Insemineringstyr vinder i Aabenraa Dagen startede med frisk vind og solskin, senere på dagen kom der dog regn, men det påvirkede ikke de glade og motiverede udstillere. Laue Juhl var en kompetent og hjælpsom assistent for dommeren, Rolf Bros Andersen fra Videncentret i Skejby. Dommeren fandt dyrenes kvalitet næsten på niveau med Landskuet i Herning. Insemineringstyren Vokslev Eik blev udstillet af Helle & Gert Petz, Toftlund, og tiltrak sig fortjent opmærksomhed.

Bedste herefordko Bojskov 1 Ulla Født 17.02.2003 Far R M R 1 Pilot Mor Bojskov 1 Ovine Morfar Roost 1 Erold Ryder Ejer Helle & Gert Petz, Toftlund Bem . 23 point, en 7. kalvs ko, med fremragende kalv, bred ko, middel af størrelse, god bredde i krydset, dog lidt tilrundet kryds 

! Det sønderjyske Fællesdyrskue, Aabenraa • 27.-28. maj • 20.800 besøgende • 68 stk. kødkvæg fra 28 udstillere • 7 Hereford fra 3 udstillere, seks dyr med 23 point, et dyr med 22 • Dommer Rolf Bros Andersen, Skejby • Bedste tyr: Vokslev Eik, nr. 3 ved Interbreed • Bedste hundyr: Bojskov 1 Grace, nr. 3 ved Interbreed.

Bedste herefordtyr Vokslev Eik (insemineringstyr) Født 11.04.2009 Far Vokslev Ciller Mor Præstebro Cleopatra Morfar J S F 23 Nibbs 60 G Ejer Helle & Gert Petz, Toftlund Bem. 23 point, ærespræmie, middelstor, god bevægelse, god kødfylde i ryg og særdeles gode lår.

Bedste kvie og hundyr, bedste Hereford Bojskov 1 Grace Født 21.02.2010 Far Præstebro Burrito Mor Bojskov 1 Viol Morfar R M R 1 Pilot Ejer Helle & Gert Petz, Toftlund Bem. 23 point, ærespræmie, middelstor, harmonisk, god kødfylde i ryg og lår, gode lemmer/bevægelse.

Insemineringstyren Vokslev Eik fra Helle & Gert Petz, Toftlund, 23 point og ærespræmie

Interbreed-vinder på Gl. Estrup Af Bent Sørensen, e-mail: bent@rosenkaer.dk Landbrugsmessen Gl. Estrup blev afholdt den 28. og 29. maj 2011 og blev besøgt af cirka 18.000 gæster, som trodsede vejret – 12-14 grader, mest overskyet og byger af til. Dommer for Hereford var Rolf B. Andersen, Videncentret for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Skejby. Hereford tog sig af interbreed-titlen hos Nørby 1 Falke fra Bent Sørensen, Assendrup, gik helt til tops på Gl. Estrup med 24 point og vinder af interbreed for tyre – blot 15 måneder gammel 

34

tyrene, da dommerne udpegede den kun 15 måneder gamle Nørby 1 Falke til skuets bedste kødkvægstyr. På andenpladsen kom bedste limousinetyr. Nørby 1 Falke er født 19. februar 2010 og udstillet af Bent Sørensen, Assendrup ved Hovedgård. Der var ærespræmie til tyren, der som eneste Hereford blev tildelt topkarakter 24 point. Far er Slyks 1 Agro. Mor er Nørby 1 Dina med Slyk’s 1 U.S.A. som morfar. På skuet vejede Falke 778 kg. Tre hereforddyr blev tildelt ærespræmie. De to øvrige ærespræmier tilfaldt: Koen Rosenkær Danielle er født 24. december 2008 og udstillet af Flemming Andersen, Brunmose ved Auning. Danielle blev tildelt 23 point og var udstillet med en tyrekalv på 136 kg fra 16. marts efter RMR 1 Pioner. Danielle vejede

725 kg og er efter Allendale Shamrock og Rosenskær Blanche med Otapawa High Voltage 3004 ET som morfar. Tyren Nørby 1 Faust er født 15. februar 2010 og udstillet af Bent Sørensen, Assedrup ved Hovedgård. Faust blev tildelt 23 point og vejede 709 kg. Far er Slyk’s 1 Agro. Mor er Juelsgård Panny med Romany 1 Captain R22C1 som morfar. I mønstringskonkurrencerne sejrede herefordtrækkere hos både junior og senior. Hos juniorerne vandt Rasmus Winther Sørensen med tyren Nørby 1 Faust, mens Rasmus’s storesøster, Pernille, vandt seniorrækken med tyren Nørby 1 Falke. 

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang


Dyrskuer og udstillinger

Svensk Hereford i fremgang Af Jens Michael Jensen, e-mail: smh@soendermarkens-hereford.dk Den 24. marts 2011 havde jeg fået fornøjelsen at dømme MILA 2011 i Malmø. Aage Bonde var med på turen, og vi kørte fra Jylland samme morgen, idet jeg først skulle bedømme dyr ud på eftermiddagen. MILA er flyttet fra de gamle fabriksbygninger på havnen og ud til Jagersro Travbane, hvor skuet blev afholdt i store telte, som var rejst til lejligheden.

Champion hundyr blev 496 Holly av Gyltaboda på 14 måneder, fra Jan Nilsson. Hun er ligeledes efter Star Tohon. Holly har mange af de samme kvaliteter som Genna, men mangler lige en smule længde for nå helt op på siden af hende.

Generelt set har Svensk Hereford udviklet sig meget de seneste 10 år. Ved embryonimport fra Canada har man fået en meget større ensartethed, end jeg tidligere har set på den anden side af Øresund. Og skuet var ingen undtagelse. Især var hundyrene og de yngre tyre gode.

På handyrssiden var der både seniorog juniordyr. Senior Champion blev den otte år gamle 7411 Bond av Oden fra Olle Larsson. Bond har gennem årene vundet mange titler, og har stadig mange kvaliteter trods sin forholdsvis høje alder. God dybde og længde. Bond er efter danske Moeskær Bondo. Reserve Senior Champion blev den fire år gamle 8097 Krast av Ingemantorp fra familien Johannesson. En mere kompakt type, med god kødsætning. Men i forhold til Bond mangler han længde. Krast er efter Keynote 3 av Brunared.

Grand Champion hundyr blev den 14 måneder gamle 7252 Bårarps Genna, fra Einar Lysell og Miranda Harding. En datter efter Star Tohon 25M ET, og halvsøster til Bårarps Johnny, idet de har samme mor. Johnny ejes i dag af Bonde Hereford og Haurum Hereford i forening. Genna er en fantastisk kvie. Hun er lang, elegant og kødfuld med en fantastisk udstråling. Reserve Grand

Junior Champion og Grand Champion handyr blev den kun 11 måneder gamle 304 Bårarps Kasablanka fra Einar Lysell og Miranda Harding. En meget tung og veludviklet herre, som på skuet vejede hele 695 kg. Kasablanka er meget kødfuld i sin ryg, og ikke mindst ned i sine lår. Eneste minus var en lidt vigende overlinie, som sikkert skyldes den høje tilvækst. Han er efter Cardinal av Munka ET.

Der var tilmeldt 18 Hereford, hvoraf 16 var kommet. Af disse var seks hundyr og 10 tyre.

Morfar er Harvie Jackpot 74J. Reserve junior og reserve Grand Champion handyr blev den 12 måneder gamle 7115 Karl av Troedsberga, fra Christian Hansson. Han vejede 627 kg på skuet. En kødfuld og harmonisk herre, men manglede lidt i længden i forhold til Kasablanka. Kasablanka blev på skuet solgt til Olle Larsson, som fremover vil benytte ham som avlstyr i sin besætning. Efter skuet blev der afholdt en middag, hvor Aage Bonde og undertegnede var inviteret med. En god afslutning på en hyggelig og god dag. 

! Fortæl Herefordforeningen… …når du: • Skifter adresse • Får nyt telefonnummer • Får ny e-mail adresse. Send besked til Keld Balle, tlf. 6263 1761 eller e-mail: keld@bihereford.dk

 Fra venstre: Dommer Jens Michael Jensen, Lowa Göransdotter med Bårarps Genna, Miranda Harding med Bårarps Kasablanka samt Einar Lysell. Foto: Roger Bratt

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

35


Avl og avlsarbejde

Insemineringstyre i Viking 2011 Af Mogens Stendal Tjek altid afstamningen på de hundyr, du skal have insemineret (eller løbet), så du undgår utilsigtet indavl.

Tyr

Far S-indeks MF

Ej til døtre efter (pga. slægtskab)

Laulund Elton

143

RMR 1 Pilot Harv Jackpot 74J

Pilot; Pioner, Roost 1 Tom og andre Pilot-sønner; Jackpot;

RMR 1 Pilot

136

Rem Keynote H Bar C Stretch

Pilot; Pioner; Tom samt efter sønner af de tre tyre

RMR 1 Pioner

127

Rem Keynote H Bar C Stretch

Pioner; Pilot; Tom samt efter sønner af de to førstnævnte tyre

Vokslev Eik

119

Vokslev Ciller JFS 23 Nibbs

Jackpot

Kragelund Tarzan

113

Kragelund Lion H Flyer

Tarzan

Mandix Landlord

106

BCD Landlord St. Lad

Landlord

Skovslund Viagra

104

Harv Java 52J WNH Fortress

Viagra

Ovenstående tyre er på insemineringsplanen. Dog udleveres der ikke mere sæd af Skovslund Viagra til inseminørerne.

Eksperter på hvert sit felt Vi går efter, at tyrene på insemineringsplanen har de anlæg, Hereford prioriterer. Når tyren har et højt S-indeks er det over-

250 kroner pr. strå efter ”først-til-mølle”princippet ved henvendelse til medlem af avlsudvalget, Kaj Jespersen, e-mail: mandix@c.dk eller telefon 6596 7512. 

ordnet en tyr, der ud fra en økonomisk betragtning er overlegen, og som vi derfor kan forsvare at bruge bredt. Men for den enkelte egenskab kan den enkelte tyr være mere eller mindre overlegen. Kragelund Tarzan og Mandix Landlord bør ikke bruges til kvier.

Import af sæd af horned tyr fra England I løbet af sommeren bliver der sæd til rådighed af den afprøvede, hornede engelske tyr Auckvale Barnstormer. Der vil være en smule sæd på lager, som ikke på forhånd er bestilt. Sæden sælges for

Der er tyre på insemineringsplanen, der kan være for nært beslægtede med aktuelle hundyr i din besætning. Tabellen ovenfor er en god støtte, når du vil undgå for nært slægtskab. Brug en tyr, der ikke er for nært beslægtet med det aktuelle hundyr, der skal insemineres. Find derefter en tyr, der har høje avlsværdital for de egenskaber, du gerne vil have forbedret hos det aktuelle hundyrs afkom i forhold til moderen.

Horned importtyr, Auckvale Barnstormer – fuldstændig ny afstamning. Se flere oplysninger på hjemmesiden.

Resultater fra individprøven – Hereford Navn

Ckrdyrnr. Far

Mor

Morfar Fødselsdato

Knudstruplund Falk

74350-00235

Mandix Another Incredible

Thorsø Curly Ron

NBN Home Run

18.03.2010

Rosenkær Fresh 307F

25311-00307

Moeskær Nemo 1169 ET

Moeskær Rose 1058

Moeskær Salute 994

05.04.2010

Ll. Stårp Fussi

72206-00387

Præstebro Burrito

Ll. Carmen

Lindgaard Napolion 359

08.04.2010

Kragelund Faustino

46389-00765

Hazel Kingstone

Kragelund Bine 71

Hazel Jag the Mann

21.04.2010

L. Glomsdal Felix

70524-00159

Præstebro Damian ET

L. Glomsdal Bess

RMR 1 Pilot

06.05.2010

Bakgård 1 Frisbee

39565-01042

Præstebro Burrito

Bakgård 1 Diana

Romany 1 Captain R22 C1

07.05.2010

Holmgård Freddy

53578-00950

Sdr. Ydby Apollo

Holmgård Unike

Rosenkær President

08.05.2010

Vokslev Ferdinand

33389-01538

Præstebro Damian ET

Vokslev Cindi

Vokslev Anton

10.09.2010

Følg de løbende resultater på individprøven på http://aas.agrsci.dk/

36

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang


o

Avl og avlsarbejde S-indeks

Fødsels-indeks

Eksteriør-indeks

Laulund Elton

143

Skovslund Viagra

106

Vokslev Eik

123

RMR 1 Pilot

136

RMR 1 Pioner

105

RMR 1 Pioner

120

RMR 1 Pioner

127

Vokslev Eik

104

Mandix Landlord

120

Vokslev Eik

119

Laulund Elton

103

RMR 1 Pilot

114

Kragelund Tarzan

113

RMR 1 Pilot

96

Laulund Elton

113

Mandix Landlord

106

Kragelund Tarzan

88

Skovslund Viagra

110

Skovslund Viagra

104

Mandix Landlord

84

Kragelund Tarzan

104

Produktions-indeks

Slagte-indeks

Frugtbarheds-indeks

Laulund Elton

136

Laulund Elton

127

RMR 1 Pioner

118

RMR 1 Pilot

133

RMR 1 Pilot

124

Skovslund Viagra

115

RMR 1 Pioner

120

RMR 1 Pioner

110

RMR 1 Pilot

111

Vokslev Eik

115

Vokslev Eik

104

Laulund Elton

109

Skovslund Viagra

105

Kragelund Tarzan

104

Vokslev Eik

100

Kragelund Tarzan

105

Skovslund Viagra

99

Kragelund Tarzan

91

Mandix Landlord

102

Mandix Landlord

95

Mandix Landlord

90

Funktions-indeks

Vækst-indeks

Laulund Elton

126

Vokslev Eik

126

RMR 1 Pilot

118

RMR 1 Pilot

124

RMR 1 Pioner

115

Laulund Elton

123

Kragelund Tarzan

113

RMR 1 Pioner

123

Vokslev Eik

107

Mandix Landlord

116

Mandix Landlord

102

Skovslund Viagra

114

Skovslund Viagra

100

Kragelund Tarzan

103

Kælvnings-indeks

Når du skal have insemineret: 1. Tjek slægtskab med koen/kvien 2. Vælg tyren med det højeste Sindeks, hvis du ikke har en bestemt egenskab hos hundyret, der skal forbedres

Mælke-indeks

Kragelund Tarzan

129

Laulund Elton

119

Laulund Elton

125

RMR 1 Pilot

118

RMR 1 Pilot

118

RMR 1 Pioner

109

RMR 1 Pioner

115

Mandix Landlord

105

Skovslund Viagra

109

Kragelund Tarzan

104

Mandix Landlord

109

Vokslev Eik

103

Vokslev Eik

107

Skovslund Viagra

85

Vægt, 225 dage

!

Aktuel vægt Daglig tilvækst Aktuel alder/dage

Ultralyd, cm2

3. Eller vælg den tyr, der har det højeste indeks for egenskab, der skal forbedres

T-tal

U-tal FEF-tal Opdrætters navn

414

632

1.557

365

85,5

99

106

97

Finn Nielsen

325

566

1.721

365

65,5

96

89

105

Bent Sørensen

385

659

1.957

365

74,2

106

97

106

Hans Pedersen

427

670

1.736

365

70,9

103

95

108

Niels Nielsen

372

627

1.821

365

73,0

102

97

106

Ove Engbjerg

375

624

1.779

365

67,4

102

93

101

Erik Siersbæk

352

601

1.779

365

71,6

101

94

103

Lars Holmgaard Kiilerich

365

409

2.000

247

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

Kirstein Munk Simonsen

37


Avl og avlsarbejde

Pensionærer søges Af medlem af Avlsudvalget, Annelise Konggaard, e.mail: trudsgaard@hotmail.com Aalestrup Avlsstation tilbyder ophold for lovende tyrekalve af kødkvægsracerne. Formålet er at udarbejde en veldokumenteret varedeklaration for kommende avlstyre og eventuelle sædtyre. Staldforholdene er blevet bedre. Der går højest syv tyre pr. boks (mod tidligere otte) og tyrene får ikke ring i næsen for at undgå betændelse. Foderet er ændret, så det indeholder flere grønpiller, lucernepiller, moden majs og som noget nyt får tyrene adgang til et halvt kilo lucernehø om dagen. Afprøvningsperioden er ændret fra 8-13 måneder til 7½-12 måneder. Hensigten er at tilpasse afprøvningen til forholdene i praksis, hvor mange kalve slagtes omkring 1 års alderen. Den daglige tilvækst er faldende efter de tolv måneder. Avlsstationen er som vanlig åben for besøgende den første lørdag i hver måned fra klokken 10 til 12. Andre tidspunkter efter aftale på telefon 9864 8044 mellem klokken 8 og 15.30. Hvilke herefordkalve kan komme i betragtning? Det kan alle lovende tyrekalve, hvis forældre hver har et S-indeks på min. 100. Der stilles intet krav til Sindeks på kalvens far eller/og mor, hvis kalvens far eller/og mor er udenlandsk eller importeret. Indsættelsesvægten skal være mindst 325 kg. Besætningens Salmonella Dublin niveau skal være 1b. Når kalven nærmer sig 4 måneder, er det tid at kontakte Avlsudvalgets formand for nærmere information og vejledning. Efter godkendelse og tilmelding vil kalven blive afhentet af stationens transportbil. Ved ankomsten vejes kalven, der nu er godt et halvt år. Den får sit forsøgsnummer. Dernæst indsættes den i en karantænestald. Her får den en velkomstblanding bestående af vitaminer og mineraler. Den bliver også vaccineret mod blandt andet skab og ringorm.

38

Prøveperioden starter som skrevet ved 7½ måneders alderen. Igennem forløbet vejes kalven med 28. dages mellemrum. Hen imod prøvens afslutning foretages der ultralydsscanninger af den lange rygmuskel. I hele indsættelsesperioden registreres foderforbruget elektronisk via en transponder.

• U-tallet udtrykker tværsnitsarealer af den lange rygmuskel målt i cm2 og er et udtryk for dens anlæg for muskelfylde og kødmængde – arvbarheden er 43 procent • FEF-tallet udtrykker fodereffektiviteten - arvbarheden er 37 procent.

Ved prøvens afslutning bliver tyren kåret (lineær) af en kåringsdommer. Undervejs i forløbet noterer stationens personale tyrens temperament.

For herefordracen har jeg ingen tal, der viser den produktionsøkonomiske betydning, men jeg har lyst til at gengive Jens Christian Holgaards beregninger for Simmental: • + 100 g daglig bruttotilvækst hos afkommet har en værdi på cirka 400 kroner • + 1 klassificeringspoint hos afkommet har en værdi på cirka 150 kroner • 1 FE/kg tilvækst hos afkommet har en værdi på cirka 500 kroner.

Landbrug & Fødevarer, Kvæg (Dansk Kvæg) beregner tre avlsværdital for hver tyr, der afslutter individprøven. Tallene er især baseret på tyrens egne prøveresultater, men også informationer fra slægtninge, der har været individafprøvet, indgår. Avlsværditallene udtrykkes i procent af racens gennemsnit, der altid er 100 og baseret på de seneste to års resultater: • T-tallet angiver værdien af tyrens gener med hensyn til tilvækst – arvbarheden er 40 procent

Ud fra de endelige prøveresultater kan Herfordforeningen anbefale tyre til sædtapning. VikingGenetics køber tyrene til 32.000 kroner pr. tyr. Efter sædtapning sælger Viking tyrene på auktion. Opdrætteren får 10 kroner pr. solgt sædportion, hvis tyren bliver godkendt som brugstyr.

!

Kære herefordavler

gte og slagteklidt over fødselsvæ e nk tæ – ng ga ra lve med ekst e dine tyrekalve en ndst, efterlyser vi ka mi e ikk n me , st sid Du må ud at studer , og tyre i de senere år. t kalvens slægtninge vendte inseminerings lassificeringer bland an st me de til old g i forh alternativ afstamnin vejledning om. ” Det kan du få råd og k? no d go nu n ha r ”E t?”. Det sker d spørger du dig selv: r syg under opholde ve bli n ha er ell I din eftertænksomhe , en iod det under alle sig i karantæneper fronten. Ondt gør me em hj på id ”Hvis han nu taber alt e ikk men vi slipper heller heldigvis sjældent, omstændigheder. glæd dig til det ømmetyr af sted, så dr de en rd vo n de t nd er sig til sidst valget, og du har se og spændingen rett t, ks væ til t flo Når du har truffet en om kommer en melding kick du får, når der tiviteten. ek ff re dens hjemmeside. de fo og gerne rholder det sig med fo es led ge Li mod ultralydscannin e. nd ge ion har mange besø Aalestrup Avlsstat tning. sæ be din r fo er PR Det er noget, der giv ede tyre, og de pørgsel på de afprøv rs te ef et øg et giv har langt om længe rigtige vej. Individafprøvningen t projekt til gavn priser. Det går den ne pæ til n de ån l du være med til de rh Vi . tik ne ge sælges efte ns ce ra p. ligger i at forbedre holdet på Aalestru Den største gevinst e med tyren under op øj lde ho k no al sk for alle. Vi re fra dig!

Vi glæder os til at hø

Venlig hilsen s Avlsudvalg Herefordforeningen

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang


Avl og avlsarbejde De næstbedste tyre bør afsættes som foldtyre. Tyre med de ringeste resultater bør slagtes.

Hvad koster opholdet på Aalestrup? Afprøvningsprisen består af et grundbeløb + foderomkostninger + transport + forsikring. VikingGenetics yder et afprøvningstilskud på 2.000 kroner pr. tyr, hvis ejeren underskriver en aftale om at sælge tyren til kvægavlsforeningens avlsprogram, dersom raceforeningen (Herefordforeningen) anbefaler den til sædtapning. Herefordforeningen yder et tilskud til godkendte tyre på 1.000 kroner og yderligere 500 kroner, når tyren kommer fra en Aktiv Avlsbesætning. Viking gør tilsvarende. Herved kan tilskuddet nå op på i alt 5.000 kroner pr. tyr. Af omkostninger udgør grundbeløbet 9.500 kroner, transporten til og fra stationen 800 kroner pr. gang og forsikringen 300 kroner pr. tyr. Det giver i alt 10.600 kroner. Hertil skal lægges foderomkostningerne, der beregnes på grundlag af foderforbruget under opholdet på stationen. 

! Intet tilskud til kalve efter Dynamite Avlsudvalget har besluttet IKKE at yde økonomisk tilskud til individafprøvning af tyrekalve med Solpoll 1 Dynamite som far. Viking yder heller ikke tilskud. Medio juni 2011 er der på Kvægdatabasen registreret 72 kælvninger, hvor Dynamite er far til kalven: • 19 kvier har kælvet, 15,8 procent dødfødte • 15 anden kalvs køer har kælvet, 6,7 procent dødfødte • 38 ældre køer har kælvet, ingen dødfødte. Af de levendefødte kalve er 7,4 procent døde. Vi har fået rapporter om, at nogle kalve har vanskeligheder med at støtte på benene i den første tid efter fødsel. Som gennemsnit er Dynamites kalve store ved fødsel; 32 kviekalve vejer i gennemsnit 44 kg, og 34 tyrekalve vejer i gennemsnit 47 kg. Flere kalve har vejet over 60 kg ved fødsel. Ved beregningen af avlsværdital i april 2011 havde Dynamite et Fødselsindeks på 51 (45 procent sikkerhed). I England har Dynamite også et lavt Fødselsindeks. Lette kælvninger med levendefødte kalve, der overlever, er et ufravigeligt krav i Dansk Hereford. Solpoll 1 Dynamite lever ikke op til disse krav. Vi ønsker færrest mulige af hans gener i den danske herefordpopulation. Avlsudvalget

HVAD KOSTE R TRYKSAGEN? Prisberegneren er tilgængelig døgnet rundt og det eneste du skal gøre er at gå ind på www.lavpristry kkeriet.dk, find e dit produkt og udfylde et p ar information er, så har du prisen nemt og hurtigt.

BR - mere end 30 års erfaring

Axel Kiers Vej 40 · Postboks 1835 8270 Højbjerg Tlf. 8613 9599 · Fax 8613 0516 info@lavpristrykkeriet.dk www.lavpristrykkeriet.dk

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

N

ODE

ATK

AB UG R

B M F H

at rab O o 5oio ki b a e F t OoG i rs fO t i pa D

39


Avl og avlsarbejde

Typebeskrivelse af Hereford Herefords kendetegn

Overlinje

Hos Hereford har pelsen en rødbrun farve og med hvide aftegn, herunder det velkendte hvide hoved. Hereford er kendt for et roligt og afbalanceret temperament. Der findes en horned og polled type af Hereford, men de to typer udgør i alle forhold én og samme race. Hundyr skal have en feminin og handyr en maskulin fremtoning.

Bred kam og stærk (lige) og bred ryg. Bred og muskelfyldt lænd, skjulte hofteben. Se tegninger i bilag.

Farve og aftegninger Dyrenes farve skal være fra lys rødbrun til mørk rødbrun med hvide aftegn. Hoved, hals, doglap, bugen og lysken skal være hvide, lige som der skal være fire hvide sokker samt hvid haledusk. Hvid nakkestribe fra bag ørene til kammen. Ørene skal være rødbrune, men kan have hvide aftegn.

Størrelse Hundyr: Frame score 6 til 7; krydshøjde 140 til 145 cm for udvoksede køer (36 måneder og derover) Handyr: Frame score 7 til 8; krydshøjde 150 til 155 cm for udvoksede tyre (36 måneder og derover). Se bilag for frame score i forhold til dyrets højde i cm.

Hoved Det hvide hoved må ikke virke langt eller bredt. Der må gerne være begrænset rødbrun pigmentering omkring øjnene. Mulen er normalt lys, men pigmentering kan forekomme.

være 5-8 cm lange og indtil 3 cm tykke. Patterne skal være placeret i en firkant under yveret.

Pung og penis Kryds og lår Langt, bredt kryds, der er svagt hældende. Brede lår, fyldige inderlår samt dybe, fyldige yderlår, herunder bredt ansatte omdrejere. Halen skal være placeret midt mellem sædebenene og må ikke have høj eller nedsænket halerod – set fra siden skal haleroden være en lige fortsættelse af overlinjen. Se tegninger i bilag.

Lemmer og knoglebygning Parallel benstilling af såvel forben som bagben, ikke for krogede bagben. Let og ubesværet gang, hvor dyret ikke knækker over i koden. Når dyret står stille, skal koden have en vinkel på 4550 grader, og klovene skal være korte. Når dyret står stille med begge bagben ud for hinanden, skal hasen have en vinkel på cirka 150 grader. Knoglebygningen må ikke være grov. Se tegninger i bilag.

Tyre må ikke vise forhudsfremfald (penis); en tyr skal have en stor og fyldig pung, gerne rødfarvet, med to testikler med stor diameter.

Uønskede eksteriørtræk • • • • • •

Rødbrune aftegn i selve hovedet Sorte hår på halen og i haledusken Hvide pletter på lårene og kroppen Hvide aftegn på ryggen Rødbrun hals uden hvidt Det hvide fra bugen må ikke fortsætte op ad kroppen.

Sorte pletter på kroppen er uacceptabelt. Denne typebeskrivelse er udarbejdet af Lars Aarby og Mogens Stendal Typebeskrivelsen er godkendt af Herefordforeningens Avlsudvalg og bestyrelse i marts 2011.

Bilag Malkeorganer Køer skal have et forholdsvist lille yver, hvor bagerste del af yverbunden (de to bagpatter) er lidt dybere end den forreste del, og hvor yverbunden ikke når under hasen. Yveret skal være veltilhæftet såvel fortil som bagtil. De fire patter skal

1. Tegninger til brug ved den lineære bedømmelse, hvor stjernen viser optimum for Hereford 2. Tabel, der viser sammenhæng mellem frame score og dyrets højde i cm for handyr og hundyr. 

Forpart Doglappen skal være minimal, dog accepteres markeret doglap hos køer. Halsen skal have en god længde (må ikke være kort), og der skal være en naturlig overgang fra hals til skulderparti. Boven skal være fast og have en god bredde, og set forfra skal der være stor afstand mellem forbenene. Se tegninger i bilag.

Midtstykke Tydelig ribbensrunding, men ikke for dyb af bryst og ingen opkneben lyske, idet kroppens over- og underlinje skal være parallelle. Se tegninger i bilag.

40

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang


Avl og avlsarbejde

Herefordbladet 路 Juli 2011 路 41. 氓rgang

41


Avl og avlsarbejde

1.Tabel. Sammenhæng mellem frame score og dyrets højde, Hereford Frame score og tilhørende krydshøjde i cm, Hereford Alder, Frame score 5 Frame score 6 Frame score 7 Frame score 8 Frame score 9 måneder Tyre, cm Kvier, cm Tyre, cm Kvier, cm Tyre, cm Kvier, cm Tyre, cm Kvier, cm Tyre, cm Kvier, cm 6 109 108 114 113 119 118 125 123 130 128 7 112 110 117 115 122 120 127 125 132 130 8 114 112 120 117 125 122 130 127 135 132 9 117 114 122 119 127 124 132 129 137 135 10 120 116 125 121 130 126 135 131 140 136 11 122 118 127 123 132 128 137 133 142 138 12 125 119 130 124 135 130 140 135 145 140 13 126 121 131 126 136 131 141 136 146 141 14 127 122 132 127 137 133 142 138 148 143 15 128 124 134 129 139 134 144 139 149 144 16 130 125 135 130 140 135 145 141 150 145 17 131 126 136 131 141 137 146 142 151 147 18 132 128 137 133 142 138 147 143 152 148 19 133 128 138 133 143 139 148 144 153 149 20 134 129 139 134 144 139 149 144 154 149 21 134 130 139 135 144 140 149 145 155 150 22 135 130 140 135 145 140 150 145 155 150 23 135 130 140 135 146 140 151 145 156 150 24 136 130 141 135 146 140 151 145 156 150 Udvokset, over 36 140 135 145 140 150 145 155 150 160 155 mdr.

42

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang


Avl og avlsarbejde

!

d u r e lg æ s d r o f e r e H Sdr. Ydby

er vores rd fo re e H d e m r å 8 2 Efter l salg ti t a s m o d n je e g o g besætnin Kalve fra i år ro 10 stk. efter Slyks 1 Ag ollo680 1 stk. efter Sdr. Ydby Ap mite na 1 stk. efter Solpoll 1 Dy

Køer ollo680 4 stk. efter Sdr. Ydby Ap al Good 33 2 stk. efter Double U. Re ll 2 stk. efter Sdr. Ydby Bi gate 310V 1 stk. efter SMH Water pot 1 stk. efter Harvie Jack

Salg af Trailer Anette og Asger Vestergaard Oddesundvej 297, Sdr. Ydby - 7760 Hurup Thy Tlf. 97956010 - Email: avestergaard@mail.dk

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

IFOR WILLIAMS Max. last: 1725kg Reg.: 1996 Meget god stand

43


Hvordan starter opskriften på en god bøf?

Efter optimale vækstbetingelser ude hos producenten starter den hos DLK Aarhus, hvor vi betaler den helt rigtige pris på dine kødkvæg. Samtidig tilbyder vi:     

Hurtig afregning Korte tilmeldingsfrister Ingen leveringspligt Direkte kontakt og personlig service Et stort netværk af lokale vognmænd

Kontakt:

Aarhus

Mere end den helt rigtige pris...

Mogens Jensen eller Frank Belmann . Tlf. 86 12 45 11 www.DLK-Aarhus.dk

...smukt! Foto: Aase Ingerslev

 Redaktørens nabo sværger til Hereford. Han satser på kødproduktion, og i den forbindelse har blod af andre racer gennem de senere år sat sig visse spor. Foto: Mogens Stendal

44

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang


PEKTINFODER

Nu er pektinfoder så billigt, så selv dine køer og grise har råd til at spise det...

og du skal bare ringe, så kommer vi med et læs så hurtigt som muligt! - Ring til Niels K. Seidenfaden tlf. 56 52 20 20 fax 56 52 24 24 - mellem kl. 07.00 og 10.00. Biltelefon hele dagen 40 43 25 47 CP Kelco ApS DK-4623 Lille Skensved, Danmark Telefon 56 16 56 16, Telefax 56 16 94 46

Pektin er et naturprodukt, der produceres på basis af citrusfrugter. Råvaren til pektinfremstilling er nemlig de skaller, som bliver tilbage, efter saften er presset ud af frugterne. Utallige forsøg har bevist, at foderværdien i pektinfoder er fuldt på højde med - og ofte bedre - end andre grovfodertyper, grundet den gode holdbarhed. Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang 45


46

Herefordbladet 路 Juli 2011 路 41. 氓rgang


Rødkilde ATV • Kun fra Rødkilde ATV får du: • 24 mdr Garanti på Nye Honda ATV • 12 mdr Garanti på Brugte Honda • 12 mdr “Dør til Dør” Garanti • 10 års reservedelsgaranti • Den Bedste Pris & Service!

Du kan trygt lade dine Hereford gå bag et PIT Hegn

Gør det selv eller lad os

den slårwww.pithegn.dk pænt, og så kan du få den Den fås med bomme fra 1.5 til 6m med el-løft til kr. 4.100,ekstra. der klikkes fast på ATV’en. eller kontakt din lokale

Du kan vælge selv at montere hegnet eller lade os gøre det. Vi projekterer indhegningen for dig, og vores professionelle montører kommer ud til dig, monterer det og går ikke hjem, før du er tilfreds.

Rekvirér det seneste Patura-katalog på telefon 6225 1254 eller på pithegn.dk PIT Hegn leverer hegnsløsninger til landbruget, industrien, institutioner, fritidslandbrug og private ATV Wagon UT1600 12.164,i hele landet. Vi rådgiver, ATV Wagon er bruges bla. af laver projektet,USmonterer Navy Seals og US Airforce så den detogså oggodgår er sikkert nok tilikke dig. Du hjem, før kan læsse op til 480 er kg aflukket”. med tryk ”leddet på en knap og de store boogie hjul bærer godt oppe på våde underlag.

PIT Hegn forhandler, som oplyses på

RØDKILDE ATV

6225 1254

www.roedkilde.com • Tlf. 50 26 26 26 Lokalt salg og service i 4 afdelinger Sjælland 5020 2525 - Nordjylland 5033 1111 - Sønderjylland 6090 2020

Herefordbladet · Juli 2011 · 41. årgang

RØDKILDEATV er Danmarks største www.pithegn.dk

autoriserede Honda ATV Forhandler

47

Priser ex moms

PIT Hegns ISO-Wood er et unikt Få et tilbud fra din lokale PIT Hegn og fleksibelt hegnsystem til dine forhandler på materialer, nedHereford. ramning af hjørnepæle eller på et nøglefærdigt hegn. Hegnet opbygges på kraftige hjørnestolper i Akacie naturpæle Materialepriser eller trykimprægneret fyrretræ. Som mellempæle anvendes ISO2-trådet hegn fra 5,00 kr. Wood pæle og afstandsholdere. pr. løbende meter. Tråden er en 2,5 mm ekstra hærdet Køb fornuftigt 3-trådet hegn fra 5,50 kr. ståltråd, og hegnet udmærker sig Køb sikkert pr. løbende meter. ved: Køb kvalitet en brugt Honda hos Rødkilde ATV Lang holdbarhed Priserne er eksklusive moms • Køb Kunz Rough Cut 44 21.900,Sprayrider 83 sprøjte 6.000,Ingen vedligeholdelse samt hjørner, led m.v. • Se Nyhed: Rough Cut 44 er en perDanmarks bedste og mest solgte det store udvalg på roedkilde.com • Hurtigt at montere fekt multimaskine til at passe ATV sprøjte er fra New Zealand. • Let at flytte og genbruge brakområder, folde på og slå Dens lave tyngdepunkt gør den Se rabatter, mere græsplænen. Den går ikke i stykker, sikker og den tømmes altid 100%. • Rimelig pris


48

Herefordbladet 路 Juli 2011 路 41. 氓rgang

Herefordbladet_8_Juli_2011  

Journal of The danish Hereford Cattle society

Advertisement