Page 1

medlemsblad for Herefordforeningen

NOVEMBER 2010 | 41. Årgang

års Jubilæum


udgives af HEREFORDFORENINGEN Friskærvej 16, Rurup, 6520 Toftlund, tlf. 7483 1798 hereford@hereford.dk, www.hereford.dk REDAKTION Bent Sørensen, ansv. redaktør, tlf. 8653 1413 Egon Petz, tlf. 7483 5377 Kim Langballe, tlf. 29905682 Mogens Stendal, tlf. 8684 8050 Keld Balle, tlf. 6263 1761 Leif Jensen, tlf. 6536 2161 UDGIVELSESTERMINER 2010 3 gange årligt: 1. april, 1. juli og 1. november. ARTIKLER OG ANNONCER SENDES TIL Bent Sørensen, Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård, tlf. 8653 1413 / 2337 1394 redaktor@hereford.dk

HEREFORDFORENINGENS BESTYRELSE/UDVALG Gert Petz, Friskærvej 16, Rurup, 6520 Toftlund, tlf. 7483 1798 / 4053 1798, e-mail: formand@hereford.dk Kim Langballe, Claus Cortensgade 1, 4th., 8700 Horsens, tlf. 2990 5682 / 7565 5792, e-mail: nestformand@hereford.dk Keld Balle, Vestergade 39, V. Hæsinge, 5672 Broby, tlf. 6263 1761 / 41132761, e-mail: klubformand@hereford.dk Niels Nielsen, Ribe-Vejle Landevej 58, 6622 Bække, tlf. 2532 5364, e-mail: afsaetningsformand@hereford.dk Kirstein Munk Simonsen, Teglageren 63, 9240 Nibe, tlf. 2042 1761 e-mail: kms@hereford.dk

INDLEVERING AF ARTIKLER OG ANNONCER M.V. Sidste frist for indlevering er den 1. i måneden før udgivelse.

Formand: Gert Petz Næstformand: Kim Langballe Avlsudvalg: Kim Langballe (formand) og Kirstein Munk Simonsen Afsætningsudvalg: Niels Nielsen Dansk Kødkvæg: Gert Petz Klubber: Keld Balle

HJEMMESIDE: WWW.HEREFORD.DK Kim Langballe, tlf. 29905682 webmaster@hereford.dk

Sekretær, rådgiver og sparringspartner Mogens Stendal, tlf. 8684 8050/2171 7750, e-mail: sekreter@hereford.dk

PR-MATERIALER Edel Petz, tlf. 7483 5377 / 2964 0064

Økonomi Helle Petz, tlf. 7483 1798 e-mail: okonomi@hereford.dk

SÆDSALG Jens Michael Jensen, tlf. 7568 3904 Kaj Jespersen, tlf. 6596 7512

Kommunikationsudvalg Egon Petz, tlf. 7483 5377 / 2964 0064, e-mail: prformand@hereford.dk

SALGSLISTE www.hereford.dk / salgsliste@hereford.dk KÅRINGSDOMMER Rolf B. Andersen, tlf. 4030 0252 INDIVIDAFPRØVNING Aalestrup Avlsstation, Hannerupvej 21, Hvam, 9620 Aalestrup, tlf. 9864 8044. Den 1. lørdag i hver måned er der åben for besøg kl. 10.00 - 12.00. Tilmelding til individafprøvning: Jens Borup, tlf. 7538 4500, eller send en e-mail med dyrets ckrdyrnr. til lsk@vikingdanmark.dk FORSIDEN Efterårsstemning - Køer og kalve hos Sønder­ markens Hereford med Horsens Fjord i baggrunden

Hereford-Ungdom Michael Ingerslev, tlf. 4093 0587, e-mail: ungeformand@hereford.dk ÆRESMEDLEMMER Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Fhv. formand Viggo Bertelsen Fhv. formand Knud Erichsen Herefordavlere Ruth og Jørgen Holm Thomsen Herefordavler Kristian Bastrup LAYOUT OG TRYK Lavpris Trykkeriet ApS Axel Kiers Vej 40, 8270 Højbjerg tlf. 8613 9599, info@lavpristrykkeriet.dk www.lavpristrykkeriet.dk

KLUBFORMÆND OG STEDFORTRÆDERE Nordjylland: Carsten Møjbæk Hadsundvej 14, Astrup, 9510 Arden, tlf. 9856 5016 Ove Engbjerg, Snevrevej 15, 9850 Hirtshals, tlf. 9897 1338 Vestjylland: Ole Jacobsen Feldbergvej 7, 7480 Vildbjerg tlf. 9748 7800 Michael Alexander Knuden Gedhusvej 29, Ilskov, Syd- og 7451 Sunds, tlf. 9714 5514 Sønderjylland: Niels Nielsen Ribe-Vejle Landevej 58, 6622 Bække, tlf. 2532 5364 Edel Petz, Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup, tlf. 7483 5377 Midtjylland: Per Windfeldt Kristensen Brørupvej 15, Hylke, 8660 Skanderborg tlf. 8657 0103 / 2128 5674 Gunnar Jocumsen Hindbjergvej 26, 8620 Kjellerup, tlf. 8688 4810 / 5194 4853 Fyn: Keld Balle, Vestergade 39, V. Hæsinge, 5672 Broby, tlf. 6263 1761 / 4113 2761 Leif Jensen Kertemindevej 69, Sjælland, Skalkendrup, 5800 Nyborg, Lolland-Falster tlf. 6536 2161 / 2811 1242 & Bornholm: Mikkel Christiansen Tusenæsvej 37, 4300 Holbæk, tlf. 5946 1333 / 4025 6134 Christian Højris Larsen Slettehavevej 72, 4690 Haslev, tlf. 5672 0807 RÅDGIVNING HEREFORD Køb og salg af avlsdyr Salgskonsulent Aage Bonde tlf. 7565 2043 / 6126 0148 e-mail: afsaet@hereford.dk Fodring Kvægbrugskonsulent Peder Ringgaard Jessen tlf. 7320 2792 / 2530 2322 e-mail: pri@sd-k.dk Kød og indretning Rådgivningskonsulent Aase Ingerslev, tlf. 6263 1761 / 2557 4740, e-mail: gaardbutik@hereford.dk

Annonceansvarlige: Egon Petz, tlf. 7483 1798 / Bent Sørensen, tlf. 8653 1413 Annoncepriser, inkl. 4 farver: 1/1 side DKK 2.100,00 1/2 side DKK 1.300,00 1/4 side DKK 900,00 1/8 side DKK 500,00

1/1 side * 210x297 mm

1/1 side 180x262 mm

1/2 side 87x262 mm

1/2 side 180x128 mm

1/4 side 41x262 mm

1/4 side 87x128 mm

1/4 side 180x61 mm

Side 2, side 3, invendig bagside og bagside (særskilt pris, forhør hos annonceansvarlige). Medlemmer af Herefordforeningen får 25% rabat af ovennævnte priser.

* Ved annoncer til kant lægges 3 mm på til beskæring hele vejen rundt.

2

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang


Indholdsfortegnelse Vigtige avlsmæssige opgaver.............. 3

Hereford på Landsskuet..................... 15

Åben Stald i september...................... 30

Redaktør............................................... 3

Pernille Winther Sørensen dansk

Herefordforeningen byder velkommen

Herefordforeningen

mester i mønstring for andet år i træk.... 18

til følgende 11 nye medlemmer.......... 31

takker følgende sponsorer i

Få kåret dyrene i din besætning!........ 19

Hereford Ungdom............................... 32

forbindelse med Landsskuet 2010....... 3

Herefordbladet fylder 40 år................ 21

Individprøven på Aalestrup Avlsstation.... 33

Indavl hos Hereford ser ikke

Frustreret avler................................... 21

Bedste individaf­prøvede Tyr 2009...... 33

ud til at være et problem – MEN........... 4

Det 25. Sjællandske

Hvad er insemineringstyrene gode til..... 34

Nyt fra avlsudvalget.............................. 6

Efterårsskue for Hereford................... 23

Køb og salg af Hereford avlsdyr......... 35

Hvad er den rigtige ko størrelse?......... 8

Agromek 2010.................................... 24

AKTIVITETSKALENDER 2010............ 38

13. Europæiske Hereford-konference

Når produktion, avl og udstilling lykkes... 27

England 23. – 28. juni 2010................ 10

Bryllup................................................ 29

Vigtige avlsmæssige opgaver

som en hjørnesten i det fortsatte avlsarbejde i Herefordforeningen.

af Gert Petz Efteråret har sat sit præg på naturen. De fleste har nu taget kalve fra. Vi kan nu begynde at se frugten af det sidste års avlsarbejde.  Det er nu, at vi hver især har nogle vigtige avlsmæssige opgaver i besætningen. At veje kalve og indberette løbninger på vores køer og kvier, som har gået ved tyren hen over sommeren. Alt for mange Hereford kalve har ingen far registreret.   Så husk det nu, at få indberettet løbeperiode på hundyrene. Dette er vigtigt, for at have så sikre avlstal, som muligt. Denne information er også vigtig at give videre, når man sælger sine foldtyre.

Ålestrup Avlsudvalget har igen formået at kunne indsætte det antal tyre som Herefordforeningen har forpligtet sig til. Jeg ved at avlsudvalget har gjort en stor indsats for at finde kalve til Ålestrup.   Ligeledes en tak til de avlere som støtter op om Ålestrup. Jeg ser Ålestrup,

Ny Kvægsavlsforeningsarbejde Viking Genetics og de seks største raceforeninger, (Simmentaler, Limousine, Angus, Charolais, Blonde samt Hereford) har indgået en aftale om det fortsatte samarbejde. Aftalen betyder, at tyre som er udtaget til sædtapning vil blive købt af Viking Genetics, men det er Herefordforeningens avlsudvalg som udpeger tyrene til sædaftapning, og det er alvsudvalget som laver brugsplanen for Hereford.  Aftalen betyder, at Herefordforeningens indtægter reduceres, når Herefordforeningens sædlager er solgt. Viking Genetics vil, indtil de selv har brugstyre, købe sæden af Herefordforeningens sædlager.

Klubber Vi gentager ”Hereford Tour” rundt til klubberne. Jeg glæder mig til igen at komme rundt i klubberne og møde alle vores medlemmer. Dette er en god måde at udvikle gode ideer på. Vi kommer rundt i januar og februar måned 2011. Se på hjemmesiden under ”klubber”, hvor og hvornår og aktivitetskalenderen bagerst i bladet. Det endelige program for møderne bliver fastsat i løbet af november må-

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang

ned, hvor der vil blive en opfølgning på ”Hereford for fremtiden” , ligeledes fremlagt strategiplan. Ved møderne deltager foruden undertegnede også formanden for avlsudvalget, kommunikationsudvalget, sekretær og kludansvarlig.

25 års jubilæum Det sjællandske Efterårsskue for Hereford, Holbæk Tillykke med 25 års jubilæet til Det sjællandske Efterårsdyrskue. Jeg besøgte skuet i Holbæk for første gang om lørdagen. Imponeret over det fælles engagement, der er i skuets afvikling. Tingene her kommer ikke af sig selv. Hele skuet er baseret på frivillig indsats fra Klub Øst. Dette gav anledning til tanker om den fremtidige dyrskueform om efteråret i Jylland. Dette i forbindelse med, hvad der sker med Kødkvægsskuet i Herning, når Agromek kun afholdes hvert andet år.

Redaktør På Herefordforeningens vegne vil jeg gerne takke Bent Sørensen, som stopper som redaktør for Hereford Bladet. 

3


Indholdsfortegnelse annoncer CP Kelco............................................ 20 Friland Kødkvæg.................................. 7 Frøsalget............................................... 9 Gårdbutikken Trekløver...................... 19 Herefordforeningen............................. 18 Hereford shoppen.............................. 14

JYFA Maskinværksted........................ 29 Lavpris Trykkeriet............................... 25 Mammen Hereford............................. 25 Orla Hansen.......................................... 9 Pithegn............................................... 22 Rosenkær Polled Hereford................... 5

Sæd Sælges....................................... 28 Valtra................................................... 44 Vester Hæsinge Slagterforretning...... 35 www.apollo680.dk.............................. 17 Åland Polled Hereford........................ 22

Indavl hos Hereford ser ikke ud til at være et problem – MEN… af Anders Fogh og Morten Kargo Sørensen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Indavl synes ikke generelt at være et problem hos Hereford. Det vil dermed ikke være et problem at udvælge tyre efter danske fædre som både ungtyre og tyrefædre. Der er dog altid grund til at holde øje med indavlen både på besætnings- og raceniveau. Fire gode råd om, hvordan du begrænser indavl og opnår stor avlsmæssig fremgang i din egen besætning: • Registrer al afstamning • Brug insemineringsplanen • Brug primært de bedste velafprøvede danske tyre i besætningen • Sæt de bedste kalve efter danske fædre på individprøve. Import af udenlandske tyre for at undgå indavl har i adskillige år været god latin hos Hereford og andre kødkvægsracer. Af samme grund er sønner efter velafprøvede danske tyre med høje avlsværdital blevet fravalgt til individprøven og senere som ungtyre til inseminering.

Ingen fremgang uden indavl For alle racer er begrænsningen af indavl en udfordring. Årsagen er, at enhver form for udvælgelse medfører en indavlsstigning. Faktisk er øget indavlsgrad en af omkostningerne ved avlsfremgang. Indavl har med rette en negativ klang i ørerne hos kvægavlere. Årsagen er, at indavl giver indavlsdepression, øget forekomst af arvelige sygdomme, og på sigt en mindre avlsmæssig variation. I den sammenhæng er det vigtigt at pointere, at det i højere grad er stigningen i indavlsgraden, der

4

er interessant end selve indavlsgraden, idet den aktuelle indavlsgrad er meget påvirket af, hvor langt tilbage man har registreret afstamning.

Bedre registrering af afstamning En forudsætning for at kunne foretage sig noget fornuftigt i relation til indavl er i sagens natur registrering af afstamningsoplysninger. Det er meget vigtigt, at alle besætninger, som bidrager til racens avlsfremgang har sikre og fuldkomne afstamningsregistreringer. Det gælder dermed besætninger, som sælger avlsdyr ud af besætningen. Det er også vigtigt, at afstamningen på importerede dyr registreres på Kvægdatabasen med afstamning i minimum tre generationer. Vær i denne sammenhæng opmærksom på, om dyr i afstamningen tidligere er importeret til Danmark med et andet udenlandsk stambogsnummer. Dette sker desværre hos kødkvæg.  Hos Hereford er afstamningens fuldkommenhed i vejebesætninger målt i tre generationer på 80 procent for dyr født i de senere år. Dette er lavt og meget uheldigt, da vejebesætningene jo netop er de besætninger, som er aktive i avlen. Når afstamningens fuldkommenhed er på 80 procent, svarer det til, at 1-2 af oldeforældrene er ukendte, eller at en af bedsteforældrene er ukendte. Dette giver en væsentlig usikkerhed, når indavlsgraden skal beregnes - og det bør gøres bedre! Til sammenligning er afstamningens komplethed i tre generationer over 95 procent hos malkeracerne.

Indavl hos Hereford er ikke alarmerende! Mangler i afstamningen betyder, at indavlsgraden undervurderes. Alligevel er der set på indavlen i en analyse hos Hereford. I analysen indgår dyr i vejebesætninger samt alle dyr, som er registeret som forfædre til disse, i alt 15.000 dyr. Analysen viser, at indavlsgraden hos de seneste årgange er cirka. 1,6 procent, og indavlsstigningen er mellem 0,5 og 1 procent pr. generation. Dette er på niveau med indavlsstigningerne inden for malkekvæget, og på den rigtige side af den øvre grænse for acceptabel indavlsstigning i husdyrpopulationen, som blandt avlsforskere vurderer til at være 1 procent. Indavlsstigningen er dog på ingen måde alarmerende!  Jagten på nye afstamninger synes derfor at være overvurderet af nogle herefordavlere og kan koste uforholdsmæssigt meget avlsfremgang i forhold til de problemer, som indavlen vil kunne medføre. 

Herefordforeningen takker følgende sponsorer i forbindelse med Landsskuet 2010 Aage Damgaard, Herning Poda Hegn, Roskilde Dansk Vilomix A/S, Mørke Inge Kobberup, Holstebro Ringkøbing Landbobank, Ringkøbing Workwearshoppen, Hammel 

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang


GRAND CHAMPION LANDSSKUET 2010

Moeskær Nemo 1169 ET, f. 15.3.2007. F.: JSF 23 Nibbs. M.: SVR 46B Serenade 821H. MF.: Remitall Boomer 46B. Nemo blev Grand og Senior Champion og nr. 3 i Interbreed-konkurrencen på Landsskuet 2010, hvor han vejede 1.325 kg. Nemo er en fremragende tyr, helt i særklasse, og den bedste tyr vi nogensinde har haft. Nemo er, efter at vi har brugt ham i 3 sæsoner, blevet solgt ubeset til Hannele og Juha Moisander, Anttila Hereford, Finland.

AGROMEK-HOLD TIL KØDKVÆGSSKUET 2010 Tyren Rosenkær Easy Game 294E, f. 20.12.2009. F.: Wilgor SQD 55K Big Northern 1S Tyren Rosenkær Enforcer 296E, f. 25.12.2009. F.: WTK 07 Samson 120D Tyren Rosenkær Falkenstern 303F, f. 17.3.2010. F.: Moeskær Nemo 1169 ET Kvien Mandix Sandral, f. 17.5.2009. F.: Mandix Casanova

TYRE BRUGT I 2010 Moeskær Nemo 1169 ET, RMR 1 Pioner, Wilgor SQD 55K Big Northern 1S, Solpoll 1 Dynamite

TIL SALG Drægtige køer og kvier af spændende afstamninger bl.a. Rosenkær Britney, f. 17.2.2006, Reserve Ko Champion, Landsskuet 2010. Kælver ca. 26.12.2010 v/Moeskær Nemo 1169 ET

Besøgende er altid velkomne

ROSENKÆR POLLED HEREFORD 1980 - 2010

Bent Sørensen – Assendrupvej 12 – Assendrup – 8732 Hovedgård Telefon: 8653 1413 - E-mail: bent@rosenkaer.dk – Hjemmeside: www.rosenkaer.dk Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang

5


Nyt fra avlsudvalget kroner pr. forbrugt sædportion når tyren udtages som brugstyre. Den endelige aftale træder i kraft fra januar 2011.

Ålestrup

af Kim Langballe, formand Ændringer i avlsudvalget Jens Peder Søe har meddelt Herefordforeningen, at han ønsker at udtræde af Avsludvalget. Jens Peder Søe har i mange år taget aktivt del i arbejdet i Herefordforeningens top – dels som medlem af Avlsudvalget i flere år, dels som medlem af bestyrelsen, hvor han har været medlem i ni år – ad to gange.  Anne Lise Konggaard indtræder som medlem af Avlsudvalget, da hun på generalforsamlingen 2010 blev valgt som suppleant. Anne Lise og hendes mand, Søren Peter Konggaard, bor i nærheden af Tjele, hvor de siden 1983 har drevet Trudsgård-besætningen, der består af cirka 20 moderdyr.   Kirstein Munk Simonsen overtager efter Jens Peder Søe ansvaret i forbind­ else med Ålestrup.

Vikingaftale og pris på tyre I skrivende stund er aftalen endnu ikke helt på plads. Dog ligger det fast, at er Viking fremover køber tyrene og ejer sæden. Raceforeningen udpeger tyr/ tyre, man ønsker tappet, hvorefter Viking køber tyren af ejer.   I Viking-regi er det aftalt, at prisen på herefordtyre bliver 32.000 kroner samt 10

6

Pt. er der afprøvet/indsat 13 herefordkalve på Ålestrup. Sidste indsættelse i år er i uge 48. Avlsudvalget vil opfordre alle til endnu engang at gå deres kalve efter for at se, om der skulle være egnede emner. I uge 48 er kalve, født i perioden 1. til 20. maj 2010. Disse kalve er også i spil til tapning, hvis der er interessante emner efter end afprøvning.

Nye insemineringstyre De to tyre, Vokslev Eik og Laulund Elton, som Herefordforeningen godkendte til sædtapning tidligere på året, er begge på tyrestation til sædtapning.   Vi forventer, at der er sæd efter begge tyre omkring årsskiftet.  Vi tror, at langt de fleste avlere finder disse to tyre særdeles interessante. Høje indekser og høje sikkerheder kombineret med noget, der ligner de bedste herefordresultater på Ålestrup nogensinde. Men selvfølgelig skal du kigge på, hvilke dyr, de kan bruges på, da der er ”kendt” afstamning i begge tyre.

Møde på Landcenteret På et møde i august i Århus, drøftede vi med Anders Fogh blandt andet begre-

bet tyrefædre og vægtning af indekser for Hereford.  I foråret blev der kørt en screening på de to nye insemineringstyre for at se, om der ud fra et indavlssynspunkt eventuelt kunne være et problem med at bruge dem til inseminering. Det er der ikke! (se artikel omkring indavl)  I øvrigt har Hereford ikke noget indavlsproblem; men det vil altid være fornuftigt at holde øje med udviklingen i en stigning af indavlsgraden. Derfor vil Avls­udvalget løbende screene kommende tyre for at se, om de pågældende tyre kan give anledning til problemer eller betænkeligheder.   I vinterens løb var bestyrelsen rundt i alle klubber i forbindelse med avlsseminaret. Der var et generelt ønske fra medlemmerne om fokus på kælvning og kød/muskelfylde – og at der blev ofret mindre krudt på eksteriør.  Anders Fogh er enig i, at det oven på de klare signaler fra avlsseminaret vil være fornuftigt at lave visse justeringer i vægtning af egenskaberne i S-indekset.  Avlsudvalget har nøje vurderet dette, og bestyrelsen har godkendt Avlsudvalg­ets indstilling om justeringer.  De nye vægtninger fremgår af denne oversigt (nederste linje), som træder i kraft, når Dansk Kvæg i januar 2011 igen laver en edb-kørsel, hvor der beregnes indekser for kødkvæg.

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang


FRGT

KLVN

MLK

FDS

VKST

SLGT

EKST

0,121

0,285

0,430

0,348

0,324

0,667

0,512

Vægtning pr. 2010, %

5

11

16

13

12

25

19

Avlsseminaret, %

4

32

16

16

8

21

4

Godkendt af bestyrelsen, %

0

20

16

15

12

27

10

Vægtfaktor pr. 2010

Efter ændringerne er der dyr, der kan stige lidt i S-indeks, og der er dyr, der kan falde lidt. Men det er ikke ændringer, der vender fuldstændigt op og ned på det hele.  Avlsudvalget har lyttet til avlsseminaret. Det betyder, at vi fremover tager lidt ”vægt” fra eksteriør (EKST) – og lægger det over på kælvning (KLVN) og muskelfylde (SLGT).  Nogle medlemmer har været lidt bekymrede ved, at eksteriør får mindre vægt i S-indekset fremover. Men der er nu ikke grund til bekymring. For det første har eksteriør fortsat stor vægt; for det andet er der en positiv sammenhæng mellem eksteriør og tilvækst.  Det betyder, at når vi lægger direkte vægt på tilvækst får vi som sidegevinst også et bedre eksteriør. Det er blandt andet derfor, at de fleste kødkvægsracer overhovedet ikke lægger vægt på eksteriøret ved beregning af S-indekset.

Vejninger/indberetninger For at få større effekt i avlsarbejdet har vi brug for flere indberetninger. Jo flere indberetninger, des større sikkerheder får vi på vores indekser. Her nogle ting, vi stærkt vil bede dig gøre: 1. Inseminer så mange køer og kvier som muligt 2. Vær sikker på, at der er en bekræftet forældreskabsbestemmelse på din foldtyr. Ellers har tyrens kalve ingen officiel far 3. Indberet ”start løbeperiode” og ”slut løbeperiode” til RYK eller i Dyreregistrering. Så er der automatisk kendt på kalven, når den fødes 4. Vej kalven ved fødsel, 200 og 365 dage (+- 60 dage for begge vejninger). Det giver os god information om både kalvens, moderne og faderens gener for tilvækst og mælkeydelse. En badevægt og den nyfødte kalv

i armene gør det nemt at veje den nyfødte kalv. His du ikke selv har en kreaturvægt, er der måske en anden kødkvægavler i området der har? 5. Fødselsforløb er nemt at krydse af på indberetningsblokken til RYK eller at indberette i Dyreregistrering. På avlsseminaret var der gang på gang medlemmer, der efterlyste mere sammenhold inden for Hereford. Hvis du gør noget ved de fem punkter ovenfor, så gør du for alvor dit til at skabe et sådant større sammenhold.

Kødkvægsskue Inden længe afholdes det årlige kødkvægsskue i forbindelse med Agromek. Agromek slutter i år fredag. Derfor er det kødkvægsskuet, der skal trække publikum om lørdagen.   Til gengæld er der ingen entre lørdag, så vi håber at se rigtig mange herefordfolk på skuet begge dage.  Der er indstiftet en pokal til Supreme Champion, altså det absolut bedste hereforddyr på skuet. 

Hereford on Tour Den kommende vinter kommer bestyrelsen og formanden for de forskellige udvalg på besøg i alle klubber. Her vil vi fortælle hvor vi er lige nu med implementering af ønsker fra medlemmerne.  Alle medlemmer fik Avlsrapporten sammen med julinummeret af herefordbladet. Rapporten har dannet afsæt for, hvor Avlsudvalget har brugt sine kræfter. Nye tiltag er overvejet, men først vil vi diskutere med medlemmerne, om kursen er den rette.  Det er jo vigtigt at de fleste bakker op om bestyrelsens og udvalgenes arbejde, så vi alle trækker i samme retning.

Bliv leverandør til

FRILAND KØDKVÆG - vi sætter højere pris på dit kødkvæg Kontakt vores landmandsafdeling på tlf. 8919 2763. Læs mere på www.friland.dk

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang

www.friland.dk

7


Hvad er den rigtige ko størrelse? Af Troy Smith, World Hereford, august 2010. The Debate Continues: What’s the Right Size of Cow? Oversat af Mogens Stendal Herefordavler Kevin Schultz siger, at det er blevet ret almindeligt, at folk spørger til køernes størrelse i familiens avlsbesætning. Men når potentielle købere besøger Sandhill Farms i Kansas, er de i virkeligheden ikke særligt interesserede i diverse registrerede oplysninger om dyrene. De spørger til, hvor store mødrene til dyrene er.  ”Flere og flere af vore kunder, der er kommercielle kødproducenter, siger, de er bekymrede for, at deres køer bliver for store. De siger, de vil have mindre køer, lavere frame score og lavere udvokset vægt”, forklarer Schultz. ”På den anden side var den største tyr på vores seneste auktion den næstdyreste. Det samme ser jeg på andre auktioner. De største tyre er ofte blandt de dyreste.”   Men hvad er det så, kødproducenterne i virkeligheden ønsker? De vil stadig gerne kunne sælge store kalve med god tilvækst. Men mange kødproducenter er opmærksomme på, at større køer resulterer i dårligere økonomi i kødproduktionen. De er bekymrede for, om kalvene kan modsvare de større omkostninger,

8

der kommer ved, at køerne bliver større.  ”Vægten er stadig det, der tæller på en auktion over avlsdyr,” tilføjer Schultz, ”men flere og flere producenter er alvorligt bekymrede for køernes størrelse. De ønsker at reducere omkostningerne til køernes vedligeholdelsesfoder.”  Paul Bennett hører de samme toner. På Knoll Crest Farms i staten Virginia har han en avlsbesætning af Hereford såvel som Angus og Gelbvieh. Uanset race er der flere og flere kunder, der ønsker at reducere køernes størrelse. I det mindste accepterer de ikke, at køerne bliver større end nu, siger Bennett.  ”Vi tilbyder tyre med frame score 5 til 6,5, for det er, hvad kunderne vil have,” siger Bennett. ”Jeg tror faktisk, at flere og flere købere er klar over, at de skal have en frame score 5-tyr, hvis de seriøst ønsker en mere moderat kostørrelse.

Ændringer gennem årene Det er korrekt, at kødkvæget i USA er blevet større gennem de seneste årtier. Mange steder er det svært at finde avlsdyr under frame score 6. Skønsmæssigt er den typiske kovægt øget med små 150 kg i perioden 1975 til 2005. I 1975 vejede en kødkvægsko 450500 kg mod nu 600 til 650 kg. Og når det er gennemsnittet, er der nogle, der vejer mere. Nogle vejer betydeligt mere.

 Forholdsvist billigt foder gav næring til højere tilvækst hos kødkvæg. Men udvalg efter højere vægt på kalven ved fravænning og ved et år samt højere mælkeydelse for at understøtte det genetiske potentiale for større tilvækst hos kalven resulterede også i højere udvokset vægt hos avlsdyrene. En almindeligt accepteret tommelfingerregel siger, at en ko optager 2 procent af sin egen vægt i tørstof, mens hun malker – måske lidt mere. Større foderbehov og større foderoptagelse (og foder er ikke længere billigt), betyder, at omkostningerne til vedligehold stiger, jo større køerne bliver.  For producenter og lederne i kødindustrien er dette hovedargumentet for at vende tilbage til mindre køer. De understreger også, at store køer generelt sjældent fravænner kalve, der vejer 50 procent af moderens vægt, mens mindre køer langt oftere lever op til denne længe anvendte målsætning. Derfor betegnes små køer som mere effektive. Avleren John Holden i Montana siger, at hans kunder interesserer sig for effektivitet, at de går ind for køer af moderat størrelse, men de ønsker ikke deciderede små køer. Holden mener, at nogle af dem, der går ind for små køer, går for langt, når de siger, at køer med frame

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang


score 2 og 3 med en udvokset vægt på 450 kg eller lavere er det optimale i alle produktionssystemer.   ”De fleste af vores kunder ønsker køer af mellemstørrelse, fra 550 til 650 kg. Og det tror jeg er omkring det optimale i vores situation,” understreger Holden. ”En kødproducent har behov for at producere alt det kød, han kan – ud af den mængde foder, han nu engang har til rådighed, og han skal producere det i den kvalitet, kunden forlanger. Og så længe produktionsomkostningerne er lavere end det, han får for de leverede dyr, tjener han penge.”   Holden noterer sig, at dem, der sælger kød, bliver ved med at opfordre kvægproducenterne til at producere tunge slagtekroppe fra dyr med forholdsvis store rammer. Derfor får økonomien fortsat mange til at foretrække den slags dyr. ”Og en lille ko kan heller ikke redde din økonomi,” tilføjer Holden.

Størrelse contra effektivitet   Ved et tema ved kvægindustriens årsmøde 2010 i Texas var der fokus på kostørrelse og effektivitet. Tre indledere fra universiteter og rådgivningsinstitutioner sagde, at den bedste måde at indsnævre spørgsmålet om effektivitet var at vurdere, hvilken ko, der var bedst egnet under givne miljø- og produktionssystemer.   Indlederne sagde, det var en misforståelse at sætte lighedstegn mellem effektivitet og lavt foderbehov til vedligehold. Køer med lavt behov til vedligehold kan være effektive, men er det ikke altid. Omvendt er køer med stort vedligeholdsbehov ikke nødvendigvis ineffektive. Jennifer Johnson fra et institut for ranch management tog også afstand fra udsagnet om, at en ko skal fravænne en kalv på 50 procent af egen vægt. ”Selvom dette udsagn er almindeligt brugt, er det ikke et præcist mål for effektivitet,” forklarede hun. ”Det tager ikke hensyn til kalvens alder og koens mælkeproduktion. Forholdet mellem det samlede antal fravænnede kalve og antal drægtige køer er en bedre vurdering af besætningens effektivitet, selv om det ikke afspejler den enkelte kos effektivitet.”  Johnson sagde, at den samlede effektivitet er en kombination af biologisk effektivitet (forholdet mellem optaget foder og produceret kød) og den økonomiske effektivitet (forholdet mellem udgifter til foder og indtægter fra salg af kød). Dette at opnå begge dele på én gang kræver indsigt og styring af det genetiske materiale, miljøet, som kvæget skal producere under, samt beslutninger om det produkt, den enkelte producent markedsfører, samt hvornår det er bedst at sælge.  Indlederne fra rådgivningsvirksomheden sagde, at det at matche dyrenes tilvækst og mælkeproduktionen med tilgængeligheden af foder er nøglen til at skabe effektive køer. Foder til rådighed og omkostninger til foder varierer meget fra sted til sted i USA, samt det at bruge kvæg med forskelligt genetisk potentiale er et logisk svar på de miljømæssige forskelle. Ingen race eller kostørrelse er overlegen på alle områder og ej heller mest effektiv i alle miljøer. Den ko, der er effektiv og repræsenterer ”den rigtige størrelse”, er den ko, der giver det største økonomiske overskud.   ”For de fleste ko-kalv producenter her i landet,” anfører Barry Dunn, der er direktør for et institut for ranch management, ”er den mest effektive ko den, der har det største potentiale for mælkeydelse, og som uden at reducere antallet af fravænnede kalve, igen og igen producerer en kalv efter tyre, som har de egenskaber med hensyn til tilvækst og slagtekvalitet, som markedet værdsætter højest. 

orlahansen.dk

Trivsel ude og inde

Orla Hansen A/S er meget mere end leverandør af staldinventar og siloer. Vi er din sparringspartner, så du får den optimale løsning. Vi fokuserer på optimal dyrevelfærd og tidsbesparende løsninger. Vores team af eksperter står klar til at rådgive fra projektets start. Klik ind på www.orlahansen.dk eller ring på telefon 97 37 30 33. orla Hansen A/s · Smedesvinget 15 · 6880 Tarm · 97 37 30 33 · www.orlahansen.dk

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang

9


13. Europæiske Hereford-konference England 23. – 28. juni 2010 af Bent Sørensen

Den engelske Herefordforening var i dagene 23. til 28. juni 2010 vært for den 13. europæiske Hereford-konference.   Der var 80 deltagere fra Danmark, Sverige, Schweiz, Irland, Storbritannien, Norge, Finland, Ungarn, Tyskland, Holland samt Australien, Canada og New Zealand.  Danmark var repræsenteret af 6 personer: Edel og Egon Petz, Niels Andersen, Ulla Sandgaard og Jørgen Thuesen samt Herefordbladets redaktør.   Den engelske Herefordforening havde arrangeret et flot program med dyrskuer og besætningsbesøg, som startede i Skotland og sluttede i området omkring Hereford.  Herefordracen i Storbritannien har de sidste 10 år oplevet en stigende fremgang i antal dyr og medlemmer, hvilket har også har betydet stigende priser på avlsdyr på bl.a. auktioner.   Medlemsantallet i den engelske Herefordforening er steget fra 701 i 2002 til 1.056 i 2009. Antallet af aktive avlere er steget fra 338 i 2001 til 660 i 2010. Antallet af fødte kalve er de sidste 10 år steget med 50 procent fra ca. 4.000 til ca. 6.000.  En medvirkende årsag til Herefordracens stigende succes de seneste år er, at Hereford-kød bl.a. sælges som mærRomany 1 Captain R22 C1, Grand Champion og Interbreed vinder på The Royal Highland Show 2010

10

kevare i supermarkedskæden Waitrose, nu på 12 år.  Avlsmæssigt kan dansk Hereford godt være med, når vi sammenligner osmed britisk Hereford. På nogle områder er dansk Hereford længere fremme f.eks. ved brug af inseminering og individafprøvning.  Langt de fleste besætninger bruger udelukkende foldtyre, og bruger ikke inseminering ret meget.

Første dag Konferencen startede onsdag den 23. juni.   Fra Danmark var der kl. 14.30 afgang med fly fra Billund til Edinburgh, hvor vi i lufthavnen blev afhentet i bus, og indkvarteret på et hotel i udkanten af Edinburgh. På hotellet blev jeg indlogeret på værelse med Richard Mann fra England, som jeg også på resten af turen delte værelse med.  Richard Mann var præsident for den engelske Herefordforening i 2009. En titel man kun kan have et år, og som man indstilles til af andre medlemmer. Erhvervet som præsident for den engelske Herefordforening er mest repræsentativt og betyder bl.a., at man i det år man er præsident, skal være til stede ved alle store dyrskuer, salgsauktioner som den engelske Herefordforening

holder m.m. Det er et job, der kræver familiens opbakning, da man er meget hjemmefra.   Richard Mann er medlem af den engelske Herefordforenings bestyrelse, og har dømt mange store dyrskuer i Storbritannien og Irland.   Richard Manns egen besætning hedder Spinney Herefords, og består af horned dyr. Besætningen blev etableret i 1972 ved køb af 2 kvier. Foruden den renracede Herefordbesætning har Richard Mann også en stor Hereford-krydsningsbesætning.  Om aftenen var der på hotellet velkomst reception for alle deltagere i konferencen.

Royal Highland Show Anden dag blev tilbragt på The Royal Highland Show i Edinburgh, der ligger lige ved siden af lufthavnen i Edinburgh.   The Royal Highland Show er et af Storbritanniens mest betydelige landbrugsudstillinger med 187.000 besøgende i de 4 dage skuet varer. Det er et fantastisk dyrskue med masser af dyr, aktiviter og udstillinger.  Dansk Hereford var i centrum på andendagen af konferencen, da den engelske Herefordforening havde inviteret Jens Michael Jensen, Søndermarkens

Kaffebord med mange forskellige kager, sandwich og nyplukkede jordbær hos Auckvale Hereford

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang


Hereford, til at dømme Hereforddyrene.   Jens Michael Jensen, der havde taget hele familien med til Skotland, lavede en sikker bedømmelse, hvor han efter hver klasse forklarede publikum og udstillere, begrundelsen for placeringen af dyrene. Jens Michael Jensens kommentarer faldt i god jord hos det store internationale publikum omkring ringen og hos udstillerne.   Om eftermiddagen brugte jeg lidt tid til at kigge på bedømmelsen af Aberdeen Angus, som også er en verdensrace. Dommeren hos Aberdeen Angus sagde ikke et eneste ord under hele bedømmelsen.  Der var udstillet 958 kødkvægdyr fra 14 racer på The Royal Highland Show. Største race var Shorthorn, der afholdt verdenskonference i forbindelse med Royal Highland Showet. Herefordudstillingen talte 56 dyr.   Hos tyrene valgte Jens Michael Jensen den 4 år gamle tyr, Romany 1 Captain R22 C1, som Grand og Senior Champion. Jens Michael Jensen viste ikke, hvem tyren var, før Herefordbladets redaktør efter bedømmelsen fortalte, at hans Grand Champion var Captain. Jens Michael Jensen har via sin stilling i Herefordforeningens avlsudvalg stået for importen af sæden efter Romany 1 Captain R22 C1 til Danmark. Det var første gang, at Jens Michael Jensen så Captain i levende live.   Dagen efter på Royal Highland Show – hvor deltagerne i konferencen var på vej sydpå – blev Romany 1 Captain R22 C1 udpeget til Royal Highland Interbreedvinder. Det er mere end 30 år siden, at en Hereford har vundet denne meget prestigefulde titel. Dommeren i interbreed-konkurrencen beskrev Captain ”som et vidunderlig dyr, korrekt, med muskler placeret de rigtige steder – en fremragende vinder”.

 Reserve Grand og Reserve Senior Champion blev den 3-årige Romany 1 Distiller, der er efter Baybridge 1 Altas og Romany 1 Mink.   Hos hundyrene udpegede Jens Michael Jensen den 16 måneder gamle Romany 1 Dawn til Grand og Junior Champion. Far er Baybridge 1 Atlas og mor er Romany 1 Dawn L46 S1.  Reserve Grand Champion blev Ko Championen, den 31 måneder gamle Barwise 1 Rambling Rosie efter Barwise 1 Willington og Barwise 1 Rosie.  Hereford-udstillingen var typemæssigt uens, hvilket bl.a. skyldes, at der var udstillet kvier på 3 år, som ikke stod og skulle kælve lige med det samme, samme med køer med kalv.  Dagen sluttede af på hotellet med Scottish Dinner med taler og underholdning.

Romany Polled Hereford Efter tidlig morgenmad kørte busserne med deltagerne i konferencen sydpå med 2 indlagte besætningsbesøg, inden vi nåede vores nye hotel i byen Telford ca. kl. 20 om aftenen.  Første besætningsbesøg var i Skotland hos Romany Polled Hereford, der drives af far og søn, Ronald og Robert Wilson.   Besætningen har i mange år været én af de mest succesfulde i Storbritannien med toppriser på auktioner og mange dyrskuevindere. Lige i øjeblikket er besætningen helt i top når der afholdes auktioner og dyrskuer.  Hereford-besætningen blev startet af Ronalds far i 1955, og var indtil 1976 horned under navnet Bowmont. I 1976 blev de første polled Hereford indkøbt, og den pollede afdeling fik besætningsnavnet Romany.   I dag er der kun polled dyr på farmen, som tæller ca. 200 Hereforddyr. I 2012

Auckvale Broadside, f. 20.03.2005, efter AR Adams Expansion og GH Ruby ET 92M. Alvstyr i Auckvale-besætningnen

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang

er det planen, at Romany-besætningen skal bestå af ca. 100 køer, hvilket vil gøre den til en af Storbritanniens største renracede Hereford-besætninger.  Besætningen havde i forhold til størrelsen mange avlstyre gående bl.a. SMH Castro, indkøbt i Danmark fra Jens Michael Jensen, Søndermarkens Hereford. Castro er helbror til Jens Michael Jensens avlstyr, SMH Casanova, der var Grand Champion på Landsskuet i 2009. Romany 1 Emperor R22 F23, der var Poll Bull of the Year 2009, og som er søn af Crickley 1 Figurehead R22. Romany 1 Asteroid A51, resultat af embyonimport fra Canada med Remitall Online 122P som far og på moderens side Wrangler 832W og Nick the Butler P183. Baybridge Atlas A84, som i 2010 er valgt til Sire of the Year, og som er søn af den australske tyr, Doonbiddie Hustler.  Romany-besætningen er i 2010 kåret til Show Herd of the Year, hvilket de også var i 2006, 2007 og 2009.  Efter besigtigelse af dyrene, der var inddelt i flere folde, var der i stalden dækket op med Hereford-burger, kager og diverse drikke inkl. whisky.  Alle deltagere havde muligheden for at gætte vægten på tyren Baybridge 1 Atlas, der gik i en boks for sig selv. Edel Petz var den eneste af konferencedeltagerne, der gættede vægten på tyren, som 1.250 kg. Præmien var en flaske whisky.   Inden vi sted ind i bussen fik hver gæst udleveret en taske med en lille flaske whisky, cap og DVD om besætningen.   På grænsen mellem Skotland og England, et meget smukt sted i højlandet med en fantastisk udsigt, gjorde busserne holdt. Ved grænsestenen stod en skotte og spille på sækkepibe.

Forsættes på næste side Leos Pride 1 Ellis, Supreme og Grand Champion på Shropshire & Wet Midlands Show

11


Forsat  Auckvale Hereford Den næste besætning vi besøgte var Auckvale Hereford tilhørende brøderne John og Tom Kemp. Besætningen, der er horned, havde en del køer, der var fede, både i dowlap og ved haleroden.  På farmen har man både en renracet Hereford-besætningen bestående af ca. 120 dyr, og en krydsningsbesætning med moderdyr, der er halv malkeko og halv Hereford. Disse sorte moderdyr med hvide hoveder er en fantastisk moderko i krydsningsprodutionen.  Auckvale-besætningen blev startet i midten af 70’erne. Ved siden af Hereford-besætningen havde man i mange år en sortbroget malkekvægsbesætning.   I 2005 blev der født kalve i besætningen efter embryon-import fra Canada fra besætningerne Hirsche og T-Bar, og senere er der importeret embryoner fra USA.  I besætningen blev der brugt 3 tyre efter embryon-import fra Canada og USA. Det var Auckvale Broadside efter AR Adams Expansion 266M og GH Ruby ET 92M, Auckvale Masterman 784E efter Mister Mom 7745 og B Advancette 747 og Auckvale Advance 790E efter HH advance 4140P og B Miss Homaker 905J.  Igen var gæstfrihed stor blandt besøgsværterne. I stalden var dækket et overdådigt kaffebord med mange forskellige kager, sandwich og nyplukkede jordbær.  Efter ankomsten om aftenen til vores nye hotel, der lå op af en golfbane, var der hurtig omklædning, da der igen var dækket op til festmiddag.

Konferencedag Temaet for konferencen, som der kun var afsat 4 timer til, var Hereford-kød som varemærke.  Jan Wills, generalsekretær i World Hereford Council, kunne fortælle, at Hereford i New Zealand var blevet kåret som det bedste detailhandelsmærke i en prestigefyldt konkurrence. Samtidig var et af de førende slagterier i New Zealand netop begyndt at betale en merpris for Hereford som udtryk for erkendelse af smag og spisekvalitet hænger sammen.  Dette afspejler en lignende tendens i Storbritannien, hvor kvalitetssupermarkedet Waitrose i mange år allerede giver Herefordavlere en bedre pris for der

12

oksekød. Herefordkød sælges i dag i 3 landsdækkende supermarkeder.   For at øge indtjeningen hos producenterne anbefaler den engelske Herefordforening via et koncept ”Framragende Slagtefædre” tyre med gode anslåede avlsværdital for slagt.   Hovedtaler var Marcia Dutra de Barcellos fra Brasilien, der er lektor i marketing og forretningsstrategi fra det brasilanske universitet, Rio Grande do Sul. Marcia Dutra de Barcellos har bl.a. studeret på Universitet i Århus i over et år. Det bedste oksekød hun nogensinde havde fået, fortalte hun konferencedeltagerne, var en Hereford-bøf på en Hereford Beefstouw restaurant i Danmark.   ”Efterspørgslen efter kvalitets oksekød er enormt, og der er stadig masse af plads til vækst”, sagde hun. ”Og efter min mening, er der masser af plads til Herefordracen i denne branche”.  Herefordavlere skal tilpasse sig skiftende markedskrav og ændringer i forbrugernes krav med både deres produkt og dets markedsføring. Vi konkurrerer på et hurtigt skiftende marked, hvor bekvemmeligheds produkter ofte er baseret på fjerkræ, som avlerne skal konkurrere imod, sagde Mrcia Dutra de Barcellos.  ”Der er en enorm plads til udvikling og nytænkning, og oksekødsbranchen kan gøre meget mere”, sagde hun. Under henvisning til eksemplet med online salg, sagde hun: ”Du kan købe Hereford kød på internettet, men for at sælge det online, er du virkelig nød til at stole på dit produkt, at det er en ensartet kvalitet. ”Vejen fremad er gennem samarbejde på alle trin”, sagde hun. Producenterne skal indføre en ”kæde i mentalitet og form”, det er i alles interesse.  Markedet efterspørger godt kød, og Hereford har produktet.   Husk at fortælle historien om racen, når du sælger Hereford-kød, så forbrugeren, når han eller hun sidder og spiser bøffen, tænker på de flotte Hereford, som man har set græsse på de grønne marker.  Et Herefordbilled på kassen/pakken kan være medvirkende til at øge salget.   Konferencen sluttede af med reporter fra de enkelte deltagende lande. Danmarks rapport blev fremlagt af Edel Petz. Rapporten kan ses på Herefordforeningens hjemmeside. Fra mange lande var der tro på fremtiden for Herefordracen, og flere lande berettede om fremgang for racen.   Det kunne være ønskeligt, og vil kunne

styrke Herefordracen, hvis et land eller flere satte sig ned og fandt ud af, hvordan man kunne samarbejde mere på tværs af landegrænserne i Europa samt formulere, hvad er formålet med Euro-konferencen. Måske skulle man nedsætte en bestyrelse med sekretær, der kunne mødes for at drøfte fælles tiltag, problemer, udveksle erfaringer, udvikle ungdomsprogrammer m.m.  Hvis man ikke gør det, vil Euro-konferencerne bare være en social sammenkomst, hver fjerde år, som ikke vil medvirke til at udbrede eller give Herefordracen et ryk fremad.

Shropshire County Show The Shropshire County Show, der er et 2 dages dyrskue, blev besøgt af konferencedeltagerne om eftermiddagen.  Over 100 Hereford var udstillet. Et af holdene talte 22 kvier – et meget flot syn.   Mange af dyrene var af den højstillede type. Nogle af dyrene var af typer, hvis de var udstillet i Danmark, ville de blive placeret nederst i deres hold. Enkelte dyr havde overraskende også problemer med bevægelsen og benstillingen, hvilket ikke blev straffet af dommeren.  Dommer var Steve Edwards, der var dommer på Kødkvægsskuet på Agromek sidste år.  Supreme Champion og Grand Champion hos tyrene blev den 17 måneder gamle Leo’s Pride 1 Ellis, der er efter den canadiske-fødte tyr RLOA R271 Dynasty.   Leo’s Pride 1 Ellis, der i 2010 er blevet udpeget til Bull of the Year, er på den engelske Herefordforenings efterårsauktion den 16. oktober blev solgt for 7.000 gns (ca. kr. 62.500).  Reserve Grand Champion hos tyrene blev den 4 ½ år gamle Dorepoll 1 Gog Chinook, der er efter JSF 23 Nibbs 60G.   Reserve Supreme og Grand Champion hos hundyrene blev den 21 måneder gamle Sparkwood Bolly.  Reserve Grand Champion hos hundyrene blev den 19 måneder gamle Greenyards 1 Lotty, der er efter Greenyards 1 Archie.  Aftensmaden blev serveret i et stort telt på dyrskuepladsen.

Haven Hereford Sidste dag på konference-turen fik deltagerne set det engelske landskab fra sin bedste side med 2 besætningsbesøg i Herefordshire.  Første besøg var hos Haven Hereford, der startede med at avle med Hereford i

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang


1822. I dag er Edward Lewis 6. generation, der avler horned Hereford på stedet.   I begyndelsen af 20erne eksporterede Haven-besætningen dyr til 26 lande. En anden storhedstid var i årene 197-1981, hvor de holdt 6 succesfulde produktionsauktioner, hvor der blev solgt 700 dyr til mange besætninger i England og udlandet.   I dag består Haven-besætningen af 60 køer – halvdelen af køerne kælver om foråret mens den anden halvdel kælver om efteråret.   Vi blev kørt rundt med traktor til de forskellige indhegninger med dyr.   Mange af køerne af var en type, som man så for 20 år siden. Besætningen har heller ikke i dag den indflydelse på Hereford-avlen i England, som man har haft i flere generationer.  I Haven-besætningen havde man i øjeblikket 6 avlstyre gående, der alle er født i besætningen. Den ene af tyrene, Haven Empire, var dog resultat af embryonimport fra Canada med Ribstone Lad 157K som far. 3 af de øvrige tyre havde samme far, Churchill Storm V583, der er en insemineringstyr fra Australien   Der er de senere år brugt lidt sæd fra Australien for at få nyt blod i besætningen. Der var netop købt nyt sæd i Australien efter Mawarra Vice Adminral, en mørk og lidt mere moderne type end man har på Haven.   Efter traktorturen blev der serveret frokost med servering af egen produktion af cider. Mange nød frokosten i haven, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel.

Bosa Dagens anden besætningsbesøg var hos Bosa Polled Hereford, der ejes af Gerald Blanford.  Gerald Blandford skal være dommer på Kødkvægsskuet på Agromek 2010.   Også her blev placeret på vogne efter traktorer på minibigballer med nypresset hø, hvorefter vi blev kørt rundt til de forskellige indhegninger med dyr.  På gården har man stor produktion af cider æbler, hvor man har kontrakt med det kendte bryggeri Heineken. På vej rundt på farmen kørte vi igennem marker med både nye og gamle æbletræer.   Bosa-besætningen blev etableret i 1981 med købet af 18 køer fra Ridgewaybesætningen. I 2003 købte man hele Reydon-besætningen, der bestod af 85 dyr. Med købet af Reydon-besætningen fulgte også tyren Reydon Tremendous, der har sat sit store præg på Bosa-besætningen som den ser ud i dag. Besæt-

ningen består af ca. 70 køer. Nuværende avlstyr er Velleyhill 1 Hoboy, der er efter den austrlske tyr Doonbiddie 1 Hustler. Allerede ved den første indhegning kom folk hurtig ned af vognene, da de blev præsenteret for en flok køer med kalve, der var rigtig gode. Det var dyr af høj kvalitet med længde og kødfulde, og køer, der gav godt med mælk til kalven.   Ved næste indhegning, hvor avlstyren Velleyhill 1 Hoboy gik, var det samme høje standard af køer og kalve, som ved den første flok.  Afsluttende på vores tur blev vi præsenteret for en stor flok kvier, som var meget ens i type.   Efter markturen fik deltagerne lejlighed til at lege dommer, da der var bundtet flere gode tyre op i stalden, og i en boks gik 4 køer løse.   Besøget hos Bosa sluttede i haven, hvor der dækket op med kaffe og diverse kager samt flere skåle med nyplukkede jordbær.

Gala middag Efter nogle intensive dage med 2 dyrskuer, 4 besætningsbesøg og en halv dag med konference, sluttede den 13. europæiske Hereford-konference om aftenen af med Galla Middag på vort hotel. Til hovedret blev der serveret Hereford-steg af bedste kvalitet.   Under galla-middagen er det sædvane, at de deltagende lande holder en tale og takker værterne samt overrækker en gave. Edel Petz holdt Danmarks takketale og overrakte en gave fra Herefordforeningen.  Gala middagen sluttede af med en helt fantastisk show med bandet ”Abba Forever”, der spillede og sang de kendte Abba-sange.

Kobørste Det er skønt at blive kløet bag øret En kobørste, spændt fast på halmhækken, hos Flemming Andersen og Gill Hartebeck, Solbakkens Hereford, klarer dagligt kløen af dyrene for dem.   Kobørsten er meget populær, fortæller Flemming Andersen til Herefordbladet. Dyrene er meget glade for den, og der står næsten hele tiden en ko ved børsten. Jeg kan derfor anbefale kobørsten til andre, da jeg kan se, at det giver øget trivsel hos dyrene.   Kobørsten er købt hos P.Lindberg Maskinforretning i Vejen. Ved opslag på deres hjemmesiden koster købørsten kr. 620,- plus moms.  Køernes velfærd er vigtig for deres produktion og foderudnyttelse. Køer gnubber og børster sig selv med velbehag ved hjælp af kobørster. Flere undersøgelser har vist, at kobørsterne har en positiv indflydelse på dyrenes velbefindende og bidrager til at holde dem rene og befri dem for møg og parasitter i hud og pels. Dyrene nyder tydeligvis at blive børstet både på hoved, hals, iser, ryg og halerod. Børstning øger stofskifte og blodcirkulation i huden. Fjernelse af hår giver ligesom klipning bedre forderudnyttelse.   Der skal være god plads omkring kobørster – de skal anbringes et sted, hvor den normale trafik generes mindst muligt. 

Afsluttende Mandag morgen var der tidlig afgang til Birmingham Lufthavn, hvor vi skulle med fly til Hamborg. Fra Hamburg blev vi kørt hjem til Danmark i bil.   Næste Euro-konference, den 14. holdes i Schweiz, men først i 2014, da der i 2012 er Verdens Hereford Konference i Canada. 

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang

13


14

Medlemsblad for Herefordforeningen 路 NOVEMBER 2010 路 41. 氓rgang


Hereford på Landsskuet af Bent Sørensen

40.685 gæster besøgte Nordeuropas største dyreudstilling, Landsskuet – The National Show – i Herning i dagene 1. til 3. juli 2010, hvilket stort set svarede til sidste års resultat, hvor 40.579 besøgte Landsskuepladsen.  Kødkvæget var repræsenteret med 441 dyr fra 15 racer.   Landsskuet 2010 blev et flot skue for Hereford, der talte 52 dyr - 21 tyre, 24 kvier og 7 køer med kalve.   De udstillede dyr var af god standard og af høj kvalitet. Over de senere år er kvaliteten forbedret betragtelig, så det var en udpræget fornøjelse, at se så mange gode dyr blive præsenteret for dommerne og publikum. Det tegner god for racens videre avl i de kommende år.   Mange af dyrene havde været udstillet på lokale skuer rundt omkring i landet tidligere på sommeren, hvor flere havde taget interbreed-titler og fået tildelt ærespræmier. Det var således landets allerbedste dyr, der stillede op til finaledysten i Herning.   Dommer var Rolf B. Andersen og Finn Mulbjerg, der udpegede den 15 måneder gamle kvie Åland 1 Evita til Supreme Champion. Evita var udstillet af Ib Østergaard Ravn, Vejen, der således for anden gang fik aktie i HKH Prins Joachims Ærespokal efter, at den blev uddelt første gang i 2008 på World Hereford Show.   Dommerne valgte kun at tildele Åland 1 Evita som eneste dyr 24 point.   Der blev uddelt 9 ærespræmier til Hereford. 7 ærespræmier blev tildelt dyr mens 2 ærespræmier blev tildelt henholdsvis Bedste Avler og Bedste Udstiller.

renade 821H med Remitall Boomer 46B som morfar. Nemo, der er en betydelig, lang og velgående tyr, vejede 1.325 kg og blev tildelt 23 point samt ærespræmie.  Reserve Grand og Junior Champion blev den 14 måneder gamle SMH Eliot 28E fra Jens Michael Jensen, Glud. Eliot, der er født 26. april 2009, er efter SMH Casanova, der var Grand Champion på Landsskuet 2010. Mor er Sdr. Ydby Carola, der er efter Sdr. Ydby Apollo. Eliot vejede 657 kg og blev tildelt 23 point samt ærespræmie.  Reserve Senior Champion blev den næsten 2½ år gamle Præstebro Damian ET fra Kirstein Munk Simonsen, Nibe, og Ove Engbjerg, Hirtshals. Damina, der er helbror til Grand Champion-tyren, Moeskær Nemo 1169 ET, vejede 1.028 kg og blev tildelt 23 point.  Reserve Junior Champion blev den 17 måneder gamle Slyks Elevation fra Slyks Polled Hereford, Ringkøbing. Elevation, der er født 28. januar 2009, vejede 747 kg og blev tildelt 23 point samt ærespræmie. Far er Sdr. Ydby Apollo. Mor er Slyks 1 Velux, der er efter Juelsgård Tower.   Kalve Champion blev 9 måneder gamle Mandix Enriko fra Mette og Kaj Jespersen, Blommenslyst. Far er Herefordforeningens canadiske insemineringstyr GH Col Patton 20P. Mor er Mandix Miss Brittany, der er efter den canadiske tyr BCD 59J Landlord 114L. Enriko, der er født 28. september 2009 blev tildelt 23 point og ærespræmie. Vægten var 391 kg.

Hundyr Tyre Grand og Senior Champion blev den 3 år gamle Moeskær Nemo 1169 ET, der var udstillet af Bent Sørensen, Hovedgård, og Ervin Mathiesen, Hammel. Nemo, der er født 15. marts 2007, er efter JSF 23 Nibbs 60G og SVR 46B Se-

Grand og Junior Champion blev den 15 måneder gamle kvie, Åland 1 Evita, der var udstillet af Ib Østergaard Ravn, Vejen. Evita, der er født 8. marts 2009, er en meget betydelig, højstillet og elegant kvie. Far er Herefordforeningens skotske insemineringstyr, Romany 1 Cap-

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang

tain R22 C1. Mor er Åland 1 Carla, der er efter Slyks Agro, som blev Supreme og Grand Champion og Interbreed-vinder på Landsskuet 2008. Evita vejede 573 kg. Tildelt 24 point og ærespræmie.  Reserve Grand og Reserve Junior Champion blev den 18 måneder gamle kvie Slyk’s Donau fra Slyk’s Polled Hereford, Ringkøbing. Donau, der er født 7. december 2008, er efter Sdr. Ydby Apollo og Slyk’s 1 Tula, der er efter canadisk-fødte tyr Harvie Falcon 15F. Donau, der vejede 554 kg, blev tildelt 23 point og ærespræmie. Ko Champion blev den 3 år gamle NBN Tezz fra Ingerslevs Hereford, Haarby. Tezz, der er født 3. februar 2006, var udstillet med en tyrekalv fra 11. maj 2010. Hun er datter af den canadiske tyr TBar-K 2H Vegas 185L og NBN Lathyrus, der er efter den canadiske tyr LCI ET High Voltage 80S. Vægt 822 kg. Tildelt 23 point og ærespræmie.  Reserve Ko Champion blev den 4 år gamle Rosenkær Britney fra Bent Sørensen, Hovedgård. Britney, der er født 17. februar 2006, var udstillet med en kviekalv fra 15. januar 2010. Hun er datter af den australske tyr Allendale Shamrock. Mor er Rosenkær Showgirl, der er efter den amerikanske tyr WNH Fortress. Vægt 891 kg. Tildelt 23 point.  Kalve Champion blev den 8 måneder gamle Gross Dun Emmely fra Gross Hereford, Nyborg. Emmely, der er født 5. oktober 2009, er efter Herefordforeningens canadiske insemineringstyr GH Col Patton 20P og Gross Dun Chanell, der er efter den canadiske tyr Wabash Sandstone 200L. Vægt 356 kg. Tildelt 23 point.  Reserve Kalve Champion blev den 7 måneder gamle Højris Evian fra Høris Horned Hereford, haslev. Evian, der er født 2. november 2009, er datter af Herefordforeningens insemineringstyr Mandix Landlord og Knudstruplund

Forsættes på næste side 15


Forsat  Valentina, der er efter den canadiske tyr Dunrobin Super Star ET 2A. Tildelt 23 point.

Bedste Besætningsgruppe Om fredagen var der besætningskonkurrence. Bedst placeret blev gruppen fra Jens Michael Jensen, Søndermarkens Hereford, Glud. Gruppen bestod af 1 tyr og 2 kvier. På andenpladsen kom en gruppe fra Kirstine og Jens Peder Søe, Slyk’s Polled Hereford, Ringkøbing. På tredjepladsen placerede dommerne en gruppe fra Niels Nielsen, Kragelund Hereford, Bække.   Besætningskonkurrencen, hvor udstillerne møder op og viser besætningens bedste dyr, kan være et imponerende syn. For at få alle besætninger, der har mulighed for at møde op med mindst 3 dyr, til at deltage i konkurrencen, bør man starte konkurrencen inden man bedømmer dyrene enkeltvis. Derved ved besætningsejeren ikke, hvilke placeringer hans dyr har fået, og alle udstiller starter på lige fod i konkurrencen.

 Supreme, Grand & Junior Champion, Åland 1 Evita, efter Romany 1 Captain R22 C1, fra Ib Østergaard Ravn

 Grand & Senior Champion, Moeskær Nemo 1169 ET, efter JSF 23 Nibbs 60G, fra Bent Sørensen og Ervin Mathiesen

Bedste Avler Kirstine og Jens Peder Søe, Slyk’s Polled Hereford, Ringkøbing, der næste år kan fejre 25 års jubilæum med Hereford, vandt for tredje gang titlen som Bedste Avler på Landsskuet. De vandt også titlen i 2002 og 2008.   Med anerkendelsen som Bedste Avler fulgte også en ærespræmie.

 Reserve Grand & Junior Champion, SMH Eliot 28E, efter SMH Casanova, fra Jens Michael Jensen

Bedste Udstiller Jens Michael Jensen, Søndermarkens Hereford, Glud, blev udpeget til Bedste Udstiller, og modtog en ærespræmie for titlen. Jens Michael Jensen, der udstillede 3 dyr havde et flot Landsskue med næstbedste tyr, to kvier, der blev nr. 1 og 2 i samme hold. Disse 3 dyr vandt endvidere konkurrencen om Bedste Besætningsgruppe.

Interbreed I interbreed-konkurrencerne om Landsskuets Bedste Tyr og Landsskuets Bedste Hundyr på tværs af kødkvægracerne sluttede begge Herefords deltagere i toppen.   Den 15 måneder gamle Kvie Åland 1 Evita, fra Ib Ravn, der var Bedste Herefordhundyr, blev en flot nummer 5 trods sin unge alder.   Den 3 år gamle tyr, Moeskær Nemo 1169 ET, der var Bedste Hereford-tyr, fra Bent Sørensen og Ervin Mathiesen, indtog en flot tredjeplads blandt de 14 deltagere. 

16

 Reserve Grand & Reserve Junior Champion, Slyks Donau, efter Sdr. Ydby Apollo, fra Slyks Polled Hereford

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang


Afkom efter Sdr. Ydby Apollo, kan ses på kødkvægsskuet på Agromel 2010

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang

17


Pernille Winther Sørensen dansk mester i mønstring for andet år i træk af Bent Sørensen Danmarksmesterskabet i mønstring af kødkvæg blev afholdt på Landsskuet i Herning fredag den 2. juli om eftermiddagen. Der blev konkurreret i 3 aldersgrupper: miniput, junior og senior.  Interessen for mønstring af kødkvæg er mere populær end nogensinde, og har været støt stigende i de seneste år. Det er en god udvikling, fordi konkurrencen handler om klargøring og fremvisning af dyret på bedst muligt vis, en disciplin, der også er vigtig i forbindelse med præsentationen af dyret under bedømmelsen. Desuden er det vigtigt at trækkeren er både velforberedt og velsoigneret.  46 deltagere dystede om titlen som danmarksmester i de forskellige aldersgrupper, hvor selv den mindste fejl koster, og hvor viden om dyret, smil, præsentation, klargøring og om dyret, der trækkes, er på toppen, spiller en vigtig rolle.

Miniput 9 miniputter her i blandt én Herefordtrækker var i ringen, da det første mesterskab skulle afgøres. De små klarede det godt, og med en aldersspredning op til og med 13 år var der nok at se for

dommeren. Vinderen blev en Charolaistrækker foran Christian Petz, Toftlund, der trak en Hereford.

Sørensen, der trak en Hereford-kvie, måtte se sig slået af en Simmentalertrækker. På tredjepladsen kom en Limousine-trækker

Junior 21 deltagere her i blandt 5 Herefordtrækker var klar til at tage udfordringen op, da juniorerne i alderen fra 14 til og med 20 år skulle afgøre deres klasse. De mange deltagere gjorde det svært for dommeren, men for andet år i træk valgte dommeren Pernille Winther Sørensen, Hovedgård, og hendes Hereford-kvie til danmarksmester for junior. Igen i år sejrede Pernille i suverænt stil efter en sikker præsentation. Nr. 2 og 3 i juniorafdelingen blev to Charolaistrækkere.

Senior Der var hele 16 deltagere og blandt dem 4 Hereford-trækkere, da seniorerne skulle afgøre mesterskabet. Kravene er lidt hårdere i senior-afdelingen af konkurrencen men dommeren fik igen sorteret de 3 dygtigste fra, og her var det marginalerne der gjorde udfaldet mellem de to bedste trækkere. Michael Winther Sørensen, storbror til Pernille Winther

Hereford finale Alle 10 Hereford-trækker, der havde deltaget mønstringskonkurrencerne, afsluttede eftermiddagen i hal Q, hvor de afgjorde, hvem der var Bedste Hereford Mønstrer. Resultatet af Hereford-mesterskabet blev, at Pernille Winther Sørensen, Hovedgård, for andet år i træk, kunne trække sig sejrrigt ud af finalen, og også kalde sig Bedste Hereford Mønstrer. Nr. 2 blev Christian Petz, Toftlund mens Michael Winther Sørensen, Hovedgård, tog sig af tredjepladsen.  Hereford-Ungdom havde sidste år indstiftet en vandrepokal til Bedste Hereford Mønstrer. Vandrepokalen blev overrakt Pernille af Hereford-Ungdoms formand, Michael Ingerselv, ved en festlig sammenkomst ved Herefordforeningens PR-stand.   Til de 3 bedste Hereford-mønstrer var der flotte gaver fra Hereford-Ungdom. 

Herefordforeningen søger ny redaktør Herefordforeningens redaktør gennem mere end 25 år, Bent Sørensen, har ønsket at stoppe. Derfor søger vi ny redaktør pr. 1. januar 2011. Som redaktør har du ansvaret for Herefordforeningen nyhedsformidling – primært gennem medlemsbladet Hereford og nyheder på foreningens hjemmeside, www.hereford.dk. Arbejdet sker i samarbejde med foreningens webmaster og Kommunikationsudvalg. Stillingen aflønnes efter aftale med Herefordforeningen. Du kan få flere oplysninger om stillingen hos formanden for Kommunikationsudvalget, Egon Petz, på prformand@hereford.dk ,telefon 7483 5377 eller 2964 0064. Send din ansøgning senest den 20. november 2010 til Egon Petz på prformand@hereford.dk

18

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang


Få kåret dyrene i din besætning! Herefords kåringsdommere, Torben Andersen og Rolf Bros Andersen fra Videncentret for Landbrug, foretager en ny kåringsrunde i efteråret 2010.   Har du lyst til at få kåret, er det altså nu, du skal tilmelde din besætning!  Vær opmærksom på, at selvom du tidligere har fået kåret eller på anden måde, mener at være tilmeldt kåring, skal du alligevel tilmelde dig igen.

Det er nemt at tilmelde sig! Kåringsrunden foregår i december måned (uge 49 og uge 50) og du skal tilmelde dig senest den 14. november 2010 enten på Herefordforeningens hjemmeside www.hereford.dk eller på Dansk Kødkvægs hjemmeside under www.danskkoedkvaeg.dk under avl. Alternativt kan tilmelding ske til Signe Agerbæk på tlf. 87 40 53 12.

Kåringsruterne Bedømmelsestidspunktet fastlægges herefter af kåringsdommerne med hensyntagen til rationelle besøgsruter. Ca.

8 dage før besøget, sendes besked om dato og omtrentligt tidspunkt for besøget.

Praktiske forhold Dyrene skal ved bedømmelsen være bundet op (bindel, fanggitter, grimme m.v.) eller gå i bokse, så de er lette at komme til. Underlaget skal være jævnt og tørt.

Pris besætningsbedømmelse Grundbeløb 400 kr. + 55 kr. pr. dyr + moms. (priser gældende for 2011). Betingelser: Alle køer og avlstyre i besætningen skal bedømmes.

Enkeltdyrs bedømmelse Grundbeløb 400 kr. + 95 kr. pr. dyr + moms (priser gældende for 2011).

Regler Der bedømmes renracede køer og tyre. Tyrene skal være mindst 12 måneder gamle ved bedømmelsen. Hundyr skal være mindst én måned fra kælvning. Det anbefales at man bedømmer 1., 2. og 3. kalvs køer.

Besætningsbedømmelse Det mest retvisende af besætningens og dyrenes niveau fås ved at kåre alle dyr i besætningen.

Aktive Avlsbesætninger

Hvorfor Kåring er en beskrivelse af, hvordan et dyr ser ud på 19 egenskaber, på en skala fra1-9. Dette beregnes frem til Krop, Muskelfylde, Lemmer og Helhed. 80 er gennemsnittet. Efter kåring kan avleren se dyrene og besætningsniveau. Tallene kan sammenlignes på kryds og tværs. Hereford-racen har også gavn af tallene f.eks. ved udvælgelse af insemineringstyre, da det er vigtigt at have et stort data-materiale om racen som muligt. 

Avlsbesætninger der følger vejeprogrammet og samtidig kårer alle køer i besætningen, godkendes som Aktive Avlsbesætninger.

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang

19


PEKTINFODER

Nu er pektinfoder så billigt, så selv dine køer og grise har råd til at spise det...

og du skal bare ringe, så kommer vi med et læs så hurtigt som muligt! - Ring til Niels K. Seidenfaden tlf. 56 52 20 20 fax 56 52 24 24 - mellem kl. 07.00 og 10.00. Biltelefon hele dagen 40 43 25 47 CP Kelco ApS DK-4623 Lille Skensved, Danmark Telefon 56 16 56 16, Telefax 56 16 94 46

20

Pektin er et naturprodukt, der produceres på basis af citrusfrugter. Råvaren til pektinfremstilling er nemlig de skaller, som bliver tilbage, efter saften er presset ud af frugterne. Utallige forsøg har bevist, at foderværdien i pektinfoder er fuldt på højde medMedlemsblad - og ofte bedre - end grovfodertyper, grundet den gode holdbarhed.2010 · 41. årgang forandre Herefordforeningen · NOVEMBER


Herefordbladet fylder 40 år Herefordbladet kan med dette nummer fejre 40 års jubilæum.  Det første Herefordblad udkom i november 1970, og var på 12 sider, og i A5-foramt.   Herefordforeningens formand, Finn Højland Eskildsen, skrev følgende om Herefordbladet i det første blad:  ”Tanken med dette blad (som har givet en del kælvningsbesvær, hvad der jo ellers ikke er kendetegn for racen) ER – at det skal være et meddelelsesmiddel medlemmerne imellem, således at vi kan få diskussionerne, de kan være mand og mand imellem, bragt ud til et større forum, således at vi alle kan få glæde af dem.”   Til en begyndelse er det meningen, at bladet skal udkomme kvartalsvis, er der grundlag for mere, vil vi enten forsøge at udsende breve eller ladet bladet komme noget tiere.   I håbet om at det stadig vil gå fremad med Herefordavlen, ønsker jeg medlemmer og redaktør tillykke med bladet”. Det første blads artikler handlede om: • Kåringsregler og erfaringer fra 3 års kåring i de jysk-fynske besætninger • Studietur til Hereford i England i dagene 15. til 22. oktober 1970 • Hereford i dansk kvægbrug Der var 2 helsides annoncer samt et antal mindre annoncer i det første blad.  Herefordforeningen har altid siden 1970 udgivet eget raceblad.  Herefordbladet er et af Herefordforeningens største aktiver i forhold til medlemmerne, og bladet har været med at knytte medlemmerne tættere sammen om Herefordracen. 

Frustreret avler Netop hjemvendt fra Kimbrerskuet i Aars gav mig anledning til at skrive denne artikel. Jeg har været på dyrskue med den samme kvie i juni og nu i oktober. Kvien er begge gange blevet bedømt af en dommer fra Herefordforening, som begge har givet udtryk for, at de arbejder ud fra avlsmålet for Hereford.  I juni fik kvien 23 point på Hjørring Dyrskue, og deltog i konkurrencen om ærespræmie. Jeg fik at vide, at kvien

havde fine rammer og var godt gående, men den manglede kg til at være fyldt ordentlig ud.   Kvien, der har et S-indeks på 135, har taget godt 80 kg på i løbet af sommeren.   På Kimbrerskuet fik kvien 21 point, og manglede stadig fylde, har godt kryds og er godt gående.   Jeg er godt klar over, at der kan hænges flere kg kød på kvien, men er af den mening, at hun ikke skal fuldfodres til dyrskue, da det kan risikere at ødelægge yveret og måske ødelægge den robusthed, som vi gerne vil have.   Vi har en brugsbesætning, hvor dyrene skal være gode moderdyr, der kan gå ude hele året rundt og afgræsse både naturarealer og markjord. Køerne får aldrig kraftfoder. I vores avlsarbejde går vi efter højt indeks for kød, mælk og kælvning.   På Hjørring Dyrskue i juni var jeg selvfølgelig glad for bedømmelsen af kvien, da jeg synes, at det var belønning for det avlsarbejde, som vi yder. Skuffelsen på Kimbrerskuet var derfor stor med så forskellig dommervurdering af kvien på 3 ½ måned, og ud fra de samme rammer.  Mine medudstillere sagde alle til mig, at jeg lige så godt kan indse, at jeg skal fodre de dyr, som jeg vil have med på dyrskue ekstra godt, så de kan præsentere sig rigtig godt for, at jeg kan opnå gode resultater.   Jeg er efterhånden ved at erkende, at udstilling på dyrskue kun er for modeldyr og ikke for brugsdyr. Lone Møjbæk, Borup Hereford, Arden

Svar Da det var mig, der var dommer på Kimbrerskuet i Aars, er det også på sin plads, at det er mig, der svarer Lone Møjbæk.   Det du har oplevet med din kvie, er jo lige nøjagtig, det vi gerne skulle undgå - at der er 2 point forskel ved 2 bedømmelser.   Jeg er dog nød til at gøre dig opmærksom på, at 3 ½ måned er lang tid mellem 2 skuer. Der kan ske meget med dyrene.   Et dyrskue er et sted, hvor dyrene bliver dømt i forhold til andre fremmødte dyr. Derfor kan der forekomme divergenser i de tildelte point.  Vi skal som dommere fremhæve, at der er forskelle i kvaliteten i holdet, bl.a. ved at differencerne pointene til de enkelte dyr. Er der f.eks. 5 dyr i et hold,

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang

hvor nr. 1 og 2 er virkelig gode og får 23 point - de er klart bedre end nr. 3 og 4, der er ens af type og får de 22 point. Hvis så nr. 5 er dårligere end nr. 4, da den f.eks. mangler fylde på rygstykket og i krydspartiet, den er knap så dyb, ja, så er der kun 21 point tilbage.  Vi talte sammen efter bedømmelsen, hvor du siger, at I ikke vil fodre jeres hundyr så hårdt, hvilket jeg har stor respekt for. Det betyder bare, at sådanne kvier kan fremstå mindre betydelige end kvier, der er helt fyldt ud. Din kvie vejede 517 kg godt 18 måneder gammel – det var bare væsentligt mindre end de 3 første kvier i holdet. Men hele snakken om, at vi skal passe på ikke at fodre vores hundyr for hårdt, kan jeg fuldt ud tilslutte mig. Men det er dit valg. Jeg dømmer dyrene, der kommer i ringen, ud fra volumen, som de har når de bliver præsenteret for dommeren.  Jeg vil generelt nævne – til dig og andre udstillere - at dommerne i Herefordforeningens dommerpanel har fået indskærpet, at de skal difference pointgivningen. Det betyder, at dommerne tildeler både 24 point og 20 point! Begrundelsen er, at vi for længe har oplevet, at stort set alle dyr lå på 22 og 23 point, selv om der var forskelle i kvalitet og type.   Typeskiftet indenfor Hereford,som fremadrettet bliver endnu tydeligere, vil uden tvivl betyde, at vi vil opleve flere dyr, der modtager 21 og 20 point, især hvis store dyr på frame 8,5 - 9 møder op på dyrskuerne.   Herefords avlsmål er jo flere kg på en mindre og mere komprimeret krop. Tiltag, som bl.a. er blevet fulgt op af, at Herefordforeningen har hævet optimum for dyrenes bredde, så vi får flere kilo på dyret.  Jeg håber, at du er tilfreds med mit svar. Jeg har forsøgt at være generel, da jeg ikke finder det på sin plads at gå helt i detaljer om dit dyr i Herefordbladet. Hvis du har brug for en mere udførlig snak eller kommentar om dit dyr, er du velkommen til at kontakte mig. 

Lars Aarby

21


Mobile Mobile fangefolde gør dit arbejde Mobile Mobile fangefolde fangefolde fangefolde gør gør gør dit dit dit arbejde arbejde arbejde med med dyrene nemt og sikkert med med dyrene dyrene dyrene nemt nemt nemt og og og sikkert sikkert sikkert

Priseksempel Priseksempel Priseksempel Priseksempel Sidepanel Sidepanel Sidepanel Sidepanel 300 300 170 cm 300 300x xx x170 170 170cm cm cm

KR.950,KR.950,-

Hos HosPIT PITHegn Hegnfinder finderdu dudet detstørste størsteudvalg udvalgi originale i originale Hos HosPIT PITHegn Hegnfinder finderdu dudet detstørste størsteudvalg udvalgi originale i originale Patura Paturafangefolds fangefolds elementer. elementer. Patura Paturafangefolds fangefolds elementer. elementer. EtEtmobilt mobiltfangefoldssystem fangefoldssystembliver blivernemt nemtog ogenkelt enkelt EtEtmobilt mobiltfangefoldssystem fangefoldssystembliver blivernemt nemtog ogenkelt enkelt bygget byggetop opafafnogle noglefåfåindividuelle individuellemoduler. moduler. bygget byggetop opafafnogle noglefåfåindividuelle individuellemoduler. moduler. Foruden Forudende desolide solideelementer elementerfører førervivietetstort stortudvalg udvalgi i Foruden Forudende desolide solideelementer elementerfører førervivietetstort stortudvalg udvalgi i låger, låger,halsfang, halsfang,behandlingsbokse, behandlingsbokse,vægte vægtem.v. m.v. låger, låger,halsfang, halsfang,behandlingsbokse, behandlingsbokse,vægte vægtem.v. m.v.

Få Fådet det244 244siders siders Få Fådet det244 244siders siders store storekatalog katalogtiltilstore storekatalog katalogtiltilsendt sendtgratis. gratis. sendt sendtgratis. gratis. Rekvirér Rekvirérdet detpå på Rekvirér Rekvirérdet detpå på www.pithegn.dk www.pithegn.dk www.pithegn.dk www.pithegn.dk eller ellerring ring eller ellerring ring 62 6225 2512 1254 54 62 6225 2512 1254 54

Pris Prisererexcl. excl.moms moms Pris Prisererexcl. excl.moms moms

www.pithegn.dk www.pithegn.dk www.pithegn.dk www.pithegn.dk

PIT PIT Hegn Hegn Nord Nord PIT PIT Hegn Hegn Nord Nord 9800 9800 Hjørring Hjørring 9800 9800 Hjørring Hjørring 9897 9897 1801 1801 9897 9897 1801 1801 PIT PIT Hegn Hegn Nordvest Nordvest PIT PIT Hegn Hegn Nordvest Nordvest 7760 7760 Hurup Hurup 7760 7760 Hurup Hurup 4040 7474 6868 0303 4040 7474 6868 0303 PIT PIT Hegn Hegn PIT PIT Hegn Hegn Skanderborg Skanderborg Skanderborg Skanderborg 8660 8660 Skanderborg Skanderborg 8660 8660 Skanderborg Skanderborg 2018 2018 7204 7204 2018 2018 7204 7204 PIT PIT Hegn Hegn Vejle Vejle PIT PIT Hegn Hegn Vejle Vejle 7080 7080 Børkop Børkop 7080 7080 Børkop Børkop 2462 2462 6521 6521 2462 2462 6521 6521 PIT PIT Hegn Hegn PIT PIT Hegn Hegn Sønderjylland Sønderjylland Sønderjylland Sønderjylland 6520 6520 Toftlund Toftlund 6520 6520 Toftlund Toftlund 7483 7483 4196 4196 7483 7483 4196 4196 PIT PIT Hegn Hegn Fyn Fyn PIT PIT Hegn Hegn Fyn Fyn 5750 5750 Ringe Ringe 5750 5750 Ringe Ringe 6225 6225 1254 1254 6225 6225 1254 1254 PIT PIT Hegn Hegn PIT PIT Hegn Hegn Vestsjælland Vestsjælland Vestsjælland Vestsjælland 4281 4281 Gørlev Gørlev 4281 4281 Gørlev Gørlev 5885 5885 8212 8212 5885 5885 8212 8212 PIT PIT Hegn Hegn PIT PIT Hegn Hegn Nordøstsjælland Nordøstsjælland Nordøstsjælland Nordøstsjælland 4390 4390 Vipperød Vipperød 4390 4390 Vipperød Vipperød 5911 5911 8886 8886 5911 5911 8886 8886 Sivertsen Sivertsen Sivertsen Sivertsen 3400 3400 Hillerød, Hillerød, 4824 4824 0411 0411 3400 3400 Hillerød, Hillerød, 4824 4824 0411 0411 4000 4000 Roskilde, Roskilde, 4675 4675 5522 5522 4000 4000 Roskilde, Roskilde, 4675 4675 5522 5522 Mertz Mertz Mertz Mertz 4640 4640 Fakse, Fakse, 5671 5671 3127 3127 4640 4640 Fakse, Fakse, 5671 5671 3127 3127 4800 4800 Nykøbing, Nykøbing, 5485 5485 3299 3299 4800 4800 Nykøbing, Nykøbing, 5485 5485 3299 3299 4900 4900 Nakskov, Nakskov, 5476 5476 1911 1911 4900 4900 Nakskov, Nakskov, 5476 5476 1911 1911 PIT PIT Hegn Hegn leverer leverer hegnhegnPIT PIT Hegn Hegn leverer hegnhegnløsninger løsninger tilleverer til landbruget, landbruget, løsninger løsninger tilinstitutioner, til landbruget, landbruget, industrien, industrien, institutioner, industrien, industrien, institutioner, institutioner, fritidslandbrug fritidslandbrug ogog private private og og private private ifritidslandbrug hele ifritidslandbrug hele landet. landet. ViVi rådgiver, rådgiver, i hele i hele landet. landet. ViVi rådgiver, rådgiver, laver laver projektet, projektet, monterer monterer laver laver projektet, monterer monterer det det ogprojektet, og går går ikke ikke hjem, hjem, før før det det ogog går går ikke ikkehjem, hjem, før før lukket”. lukket”. ”leddet ”leddet er er lukket”. lukket”. ”leddet ”leddet erer

En god familie

Åland 1 Carla efter Slyks 1 Agro med sine to dejlige døtre, Åland 1 Evita efter Romany 1 Captain R22 C1 (Supreme og Grand Champion Landsskuet 2010), og Åland 1 Frejta efer RMR 1 Pioner

TYREKALVE FRA FORÅRET 2010 TIL SALG Åland Polled Hereford v/Ib Østergaard Ravn, Mølgaard, Asbovej 16, 6600 Vejen Tlf. 7536 8005/4011 7005 – E-mail: ibsa@profibermail.dk

22

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang


1 12 2

999 199 1

te te r, r, er er ør ør

Det 25. Sjællandske Efterårsskue for Hereford af Bent Sørensen Det bliver Holbæk, der bryder det jyske ”monopol” på hereford-skuerne, skrev aviserne, da DLK eksportmarkedets haller ved havnen åbnede i weekenden den 24. og 25. november 1984 for et Hereford skue, der omfatter 53 tyre, køer og kvier fordelt på 10 hold. Dyrene kom fra 17 af de bedste besætninger på Sjælland og Lolland-Falster. Dommer var konsulent Erling Nielsen.  Lørdag den 23. og søndag den 24. november 2010 kunne Det Sjællandske Efterårsskue for Hereford fejre 25 års jubilæum, da der blev afviklet efterårsskue 26 år efter det første skue i Holbæk.  Skuet har siden starten i 1984 kun måtte aflyses en gang, da udbuddet af bluetongue i 1997 betød, at man måtte aflyse skuet.   Det var Egon Jensen, Lindballe Hereford, Tuse Næs og Bendt Lyngsø Hansen, Lyngsø Hereford, Ledøje, der på eget privat initativ og risiko stod for arrangementet, der blev en stor succes. 625 betalende gæster besøgte skuet, og 30 af de udstillede dyr blev solgt.   Bendt Lyngsø Hansen var stadig aktiv under Det 25. Sjællandske Efterårsskue for Hereford, da han deltog som speaker under bedømmelsen og konkurrencerne.  Hans Pedersen, Ll. Stårup Hereford, Nykøbing Sjælland, kunne som eneste Herefordavler fejre 25. års udstillerjubilæum med Det Sjællandske Efterårsskue for Hereford. I år udstillede han 1 tyr og 2 kvier.

 Året efter i 1985 blev der igen hold Hereford-skue i DLK-hallerne ved havnen i Holbæk.   60 dyr var udstillet fra 24 avlere. Den engelske Hereford-avler, Stan W. Quan, Border Hereford, var indkaldt som dommer. Der var igen livlig handel på skuet, som blev besøgt af knap 500 betalende gæster. Desværre svigtede publikum om søndagen den 1. december, da det begyndte at sne om morgenen, som tog til i løbet af formiddagen.  Da der blev holdt skue i Holbæk for tredje gang i 1986, var det med Herefordforeningen som medarrangør. Skuet startede med optog gennem Holbæk by. Holbækgarden reklamerede på festlig vis lørdag formiddag for skuet ved at gå gennem byen med borgmesteren i spidsen, og en lille halv snes tyre bagefter garden. Igen var der hentet dommer i England, da Edward Lewis fra den kendte Haven-besætning stod for bedømmelsen.  I 1991 blev skuet for første gang afviklet den sidste weekend i skolernes efterårsferie. Den sidste weekend i uge 42 har siden 1991 dannet rammen om skuet i Holbæk.   Efter 8 år på Holbæk Havn, hvor DLK lagde lokaler til, flyttede skuet i 1992 til Det nye Okonomuseum Nyvangsgården i Holbæk, der lå uden for Holbæk by. Stedet har siden skiftet navn til Andelslandsbyen Nyvang, men faciliteterne i dag er de samme som i 1992.

Grand og Senior Champion, Woodland Casino Royal, efter Roost 1 Tom, fra Asserholm Hereford 

  Dommer på skuerne i Holbæk i de 25 år har været dygtige og kendte Hereford-personer fra Danmark, England, Sverige, Norge og Finland.  I dag arrangeres Det Sjællandske Efterårsskue for Hereford af Herefordforeningen.   Bendt Lyngsø Hansen, der tog iniativet til Hereford-skuet i Holbæk sammen med Egon Jensen, havde til jubilæumsskuet samlet en flot hæfte med omtaler af skuerne i de første 24 år, der blev uddelt til udstillere og interesserede publikum.

Jubilæumsskuet Der var tilmeldt 49 dyr – 14 tyre, 28 kvier og 7 køer med kalve – fra 19 udstillere fra Sjælland og Fyn.   Dommer var Einar Lysell, Sverige, som er én af Sverige mest succesfulde Herefordavlere i øjeblikket, og som er medlem af den svenske Herefordforenings avlsudvalg.  Samtlige Champion-dyr tegnede et særdeles lovende billede af fremtiden. Der var i flere hold gode og lovende dyr på de efterfølgende pladser. Et godt avlsarbejde udført af mange viste, at muskelfylden har førsteprioritet i avlsarbejdet. Typemæssigt var der dog i nogle hold, især hos juniorkvierne, stor forskel på størrelsen af dyrene.

Tyre Grand og Senior Champion blev for andet år i træk, den 3 år gamle Woodland

Reserve Grand og Kalve Champion, Hazel Stamina, efter  CCR 57G Stamina ET 1995, fra Ingerslevs Hereford

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang

23


Grand og Junior Champion, Mandix Sandral, efter  Manix Casanova, fra Mette og Kaj Jespersen Casino Royal, der var udstillet af Asserholm Hereford ved Vipperød. Casion Royal, der er født 22. januar 2007, vejede 1.198 kg. 200 og 365 dages vægten var henholdsvis 317 og 587 kg. Fader er Herefordforeningens brugstyr Roost 1 Tom. Moder er Suprise of Woodland, der er efter Moeskær Fenton 776. Casino Royal er en lang og kødfuld tyr med en flot mørk farve.  Reserve Grand og Kalve Champion blev den 11 måneder gamle Hazel Stamina, der var udstillet af Ingerslevs Hereford ved Haarby. Stamina, der er født 26. oktober 2009, var Bedste Tyr på Det fynske Dyrskue i juni måned. Fader er den canadiske tyr CCR 57G Stamina ET 199S. Moder er Hazel Sweet Dreamstone, der er efter den canadiske tyr Wabash Sandstone 200L. Stamina vejede 563 kg. 200 dages vægten var 357 kg. Han er en velbygget og meget lang tyr med stor udstråling.   Junior Champion blev den 14 måneder gamle Enghavens Eroberen fra Enghavens Hereford, Gørlev. Eroberen, der er født 8. marts 2009, er søn af Præstebro Online V27 ET og Vadsted Caroline, der er efter Moeskær Mentor 1100 ET. Eroberen, der vandt sin hold bestående af 6 tyre, vejede 614 kg. Han er harmonisk, lang og meget muskuløs.

Hundyr Grand og Junior Champion blev den 17 måneder gamle kvie Mandix Sandral tilhørende Mandix Hereford, Blommenslyst. Sandral, der er født 17. maj 2009, er en vidunderlig, feminin og meget harmonisk kvie. Hun er en høj kvie men en betydelig og elegant dame med kødet placeret de rigtige steder. Fader er Mandix Casanova, der er importeret fra Canada som embryon. Moder er Mandix

24

Reserve Grand og Kalve Champion, Fusion Pearl of Woodland, efter Lindgaard Napolion 359, fra Woodland Hereford

Sandra 2, der er efter den canadiske tyr Wabash Sandstone 200L. Sandral vejede 644 kg. 200 dages vægten var 310 kg.  Reserve Grand og Kalve Champion blev den 8 måneder gamle Fusion Pearl of Woodland, der var udstillet af Woodland Hereford, Vig. Fusion Pearl, der er født 3. februar 2010, er trods sin unge alder en kvie med positiv udstråling, feminin og af fremragende type med en god længde. Fader er Lindgaard Napolion 359, der er af new zealandsks afstamning. Moder er Afrodite of Woodland, der er efter Herefordforeningens brugstyr Roost 1 Tom. Fusion Pearl vejede 325 kg.  Ved valg af Ko Championen var det kalven, der var afgørende, da dommer Einar Lysell valgte den 30 måneder gamle ko Diamond Slik of Woodland, der var udstillet af Woodland Hereford, Vig. Einar Lysell begrundede valgte af Diamon Slik som Ko Champion med, at hun havde lavet en bedre kalv end hende selv. Kalven Firefly Slik of Woodland, der er født 1. april 2010, vejede 307 kg og er én elegant kvie med længde og gode rammer. Fader til hende er Woodland Domino. Diamond Slik er efter Lindgaard napolion 359 og Beautyslik of Woodland, der er efter Rosenkær Sundance. Hun vejede 680 kg med en 200 og 354 dages vægt på henholdsvis 295 og 439 kg. 

Agromek 2010 Sæt allerede nu kryds i kalenderen for årets store indendørs begivenhed, Agromek, der holdes fra tirsdag den 30. november til og med fredag den 3. december 2010 i Messecenter Herning.   For første gang bliver der mulighed for at besøge Agromek-udstillingen om aftenen, idet messen i år er åben indtil kl. 21.00 onsdag den 1. december.  Til gengæld slutter Agromek fredag aften.  Kødkvægudstillingen i hal Q holder dog fortsat åbent lørdag den 4. december, som er sidste dag for Kødkvægsskuet.   Da Agromek ikke har åbnet om lørdagen, er der gratis entre for tilskuere at besøge Kødkvægsskuet om lørdagen.   Kødkvægsskuet afvikles som i tidligere år, og foregår fredag den 3. december og lørdag den 4. december,  Fredag er der bedømmelse af enkelt dyr.   Lørdag forsætter Kødkvægsskuet med besætningskonkurrence, interbreedkonkurrencer for besætningsgrupper, individafprøvede tyre, tyre og hundyr, mønstringskonkurrencer og uddeling af ærespræmier.   Dommer for Hereford er Gerald Blandford fra England.  Under hele Agromek og om lørdagen er Herefordforeningen repræsenteret med en Hereford-stand i hal Q. 

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang


HVAD KOSTE R TRYKSAGEN? Prisberegneren er tilgængelig døgnet rundt og det eneste du skal gøre er at gå ind på www.lavpristry kkeriet.dk, find e dit produkt og udfylde et p ar information er, så har du prisen nemt og hurtigt. DEN

TKO

BA G RA

BRU - mere end 30 års erfaring

Axel Kiers Vej 40 · Postboks 1835 8270 Højbjerg Tlf. 8613 9599 · Fax 8613 0516 info@lavpristrykkeriet.dk www.lavpristrykkeriet.dk

B M F H

at rab O o 5oio ki b a e F t OoG i rs fO t i pa D

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang

25


Når produktion, avl og udstilling lykkes af Bent Sørensen Ib Østergaard Ravn har i 31 år arbejdet med besætningen, Åland Polled Hereford, og senest opnået stor succes på Landsskuet i Herning, hvor han allerede har fået indgraveret sit navn to gange i den store vandrepokal, HKH Prins Joachims Ærespokal, der første gang blev uddelt på World Hereford Show 2008 til ejeren af det allerbedste Hereforddyr – Supreme Championen - på Landsskuet. Herefordbladets redaktør besøgte Sanne og Ib Østergaard Ravn, Asbovej 16, Drostrup ved Vejen dagen efter Herefordforeningens Åbent Stald-arrangement, den 18. september 2010, for at hører om avlsarbejdet, der ligger bag Åland Polled Herefords flotte resultater de seneste år.   På vej op af allen til gården, Mølgaard, der ligger tæt ved Vejen ved Revsing Plantage og afkørsel 68 på Esbjergmotorvejen, lagde man straks mærke til, at dannebrog blafferede i flagstangen. Sikke en velkomst, men flaget var ikke hejst i anledningen af Herefordbladets besøg, men fordi Sanne og Ib var blevet bedsteforældre. Den ene af deres to piger, Lisbeth, som er engelsk gift og bosat i England, havde fået en dreng sent om aftenen.

30 års jubilæum i 2009 Ib Ravn (63 år), som de fleste kender uden mellemnavnet Østergård, kunne i 2009 fejre 30 års jubilæum med Hereford.

26

De første 2 køer blev købt i foråret 1979 hos Kristen Østergård, Fredsted, og senere på året en tyr samme sted. Tillige blev der indkøbt 3 kvier hos Balslev Jørgensen, Gram. Alle dyr var horned.   Besætningen kom ret hurtigt op på 1415 moderdyr. I dag er besætningen på 9-10 moderdyr plus opdræt, der alle er polled.   Siden købet af de første hundyr i forbindelse med opbygningen af Herefordbesætningen, er der meget sjældent indkøbt nye hundyr til besætningen, så de er de samme liner IB Ravn har avlet på gennem alle årene.  Skiftet fra horned til polled Hereford skete i begyndelsen af 80erne, da det blev sværere at sælge de horned dyr, da kunderne ønskede polled dyr.  Ib Ravn kan huske, da han begyndte at krydse de horned køer med polled tyre, at det gav nogle særdeles gode dyr, som det var let at sælge både herhjemme og til eksport.

Produktion Foruden Herefordbesætningen leveres der årligt 2.200 slagtesvin, og der drives planteavl med korn og raps på 80 ha. Indtil for 5 år siden havde Sanne og Ib Østergård Ravn også 100 søer i staldene.  Sanne er sygeplejerske, og arbejder hos hjemmeplejen i Varde Kommune  Formålet med at have Hereford med i landbrugsproduktionen er, at de skal pleje lavbunds marginaljord, mose, der

findes på ejendommen.   Dyrene går på disse arealer til omkring 1. oktober, men var i år allerede taget væk fra arealerne, da markerne var for våde.   Fra omkring 1. oktober afgræsser køer og kvier på skift i alt 25 ha høstet kornmarker i forskellige størrelser med efterslæt bl.a. italiensk rajgræs og lovpligtigt miljøgræs (grønne marker). Markerne, der ligger tæt ved gården, så dyrene kan gå hjem, får ingen gødning efter høst.   Ib Ravn har de sidste 20 år sået disse udlægsmarker til om foråret med vårbyg, der hvert år er blevet afregnet som maltbyg.  Ved skiftet fra de lave græsarealer til efterslætsmarkerne er det Ib Ravns fornemmelse, at køer i starten giver mere mælk til kalvene.  Markerne, der er omkranset af store og gamle læhegn, som giver godt læ for dyrene om efteråret og vinteren, kan Ib Ravn hurtig indhegne, da hans bror har lavet en hydraulisk trådudruller, som sættes bagpå traktoren. Med dette Storm P-apparat, som hjælp, kan Ib hurtigt på 1½ time indhegne 4-5 ha.  Køer og store kvier går ude hele året med mulighed for adgang til en primitiv løsdriftstald om vinteren. Ved kælvningstid tages køer og kvier hjem til en indhegning ved gården, hvor det er let at holde opsyn med dem omkring kælvningstidspunktet.   Vinterfoderet til køer og kvier består af

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang


wrapgræs udover det dyrene selv kan finde på markerne. I de senere år har det kun været nødvendigt at supplere efterslætgræsset med wrapgræs i 4-5 måneder. Normalt gives der ikke wrapgræs før juletid. Ib Ravn kan konstatere, når dyrene går på de tidligere kornmarker, at de næsten ingen halm tager fra halmhækken, da de får tilstrækkelig halm via stubbene, der står mellem græsset på marken.  Tyrekalvene tages om efteråret på stald, hvor de i år bliver fodret med helsæd og korn.   De 10 ha marginaljord, som bruges af Hereforddyrene, har via besætningen og forskellige tilskud givet en fornuftig indtjening, siger Ib Ravn, der har et valgsprog, der siger: Man kommer langt med en Hereford med en spand mineraller og en rulle tråd.   Måden, der drives og holdes kødkvæg på hos Åland, er efter Ib Ravns mening en oplagt måde for mange landmænd at holde Hereford på, da mange har marginaljorder, der ligger hen, og med fordel kunne udnyttes ved afgræsning. Landmændene har også marker med korn, der kan sås til med efterafgrøder, og så kræver Hereford ikke store og flotte stalde, da de kan gå ude hele året.   Efter 31 års erfaring med Hereford, og en alder, der har sneget sig op på de 63 år, er Ib Ravn ikke i tvivl om, at Hereford er kødkvægracen, hvis en ældre landmand ønsker kødkvæg.  Ligger man alle fordele og ulemper sammen, og ikke kun kigger på kød på dyret, er Hereford racen, som man skal vælge, hvis man vil starte om med kødkvæg. Hereford er mere rolige, kvaliteten af kødet er godt, de er nemme at passe og kræver ikke meget staldforhold.  Modsat skal man jo heller ikke være blind for skønhedsværdien af en Herefordbesætning på en græsmark, siger Ib Ravn.

Avlsmål Vi har nået vores avlsmål for dyr med højt indeks for mælk og tilvækst, og arbejder nu målrettet på at forbedre slagteindeket, slår Ib fast.   I mange år brugte Ib Ravn udelukkende inseminering med sæd fra tyre fra Danmark, Australien, USA og Canada.   De seneste par sæsoner er der brugt følgende insemineringstyre, Romany 1 Captain R22 C1 fra Skotland, canadiske JSF 271 Dice, Solpoll 1 Dynamite fra

Nordirland og de to danske brugstyre, RMR 1 Pioner og Præstebro Burrito.  Ib Ravn har også selv avlet en insemineringstyr, Åland 1 Taurus. Det var den gang, at der var mange kvægavlsforeninger i Danmark, og den lokale kvægsavlsforening manglede en Herefordtyr. Kvægavlsforeningen valgte bl.a. tyren fordi han bl.a. var individafprøvet.   Der er også gennem årene blevet brugt foldtyre af god type og afstamning i besætningen. De seneste to foldtyre, der har været brugt i besætningen, er Slyks 1 Agro, ejet sammen med Solbakkens Hereford, og senest SMH Casanova, ejet sammen med Søndermarkens Hereford. Tyre, der var meget kødfulde og særdeles gode repræsentanter for Herefordracen. Begge tyre har været udstillet på Landsskuet, hvor de strøg helt til tops og blev udpeget til Grand Champion.   SMH Casanova, der har været brugt 2 år i besætningen, er lige blevet solgt til brøderne Arne og Ejnar Gammeltoft ved Henne Strand. SMH Casanova bliver far til alle kalve næste år undtagen én.   Der er solgt mange avlsdyr fra besætningen til danske avlere men også eksporteret dyr til Tyskland, Finland, Polen og Nordkorea.  Besætningen er godkendt som Aktiv Avlsbesætning, og har været det uden afbrydelse fra starten i 2001 med alle opfyldelse af alle 4 krav i konceptet for Aktiv Avlsbesætning, vejning af kalve, kåring af køer over fire år, brug af tyre med et S-indeks på mindst 108 og afprøvning af tyrekalve på individprøve.  Besætningen har et meget højt gennemsnit for S-indekset på 128. Alle køer er kåret med 84 i gennemsnit for helhed.

Udstilling Ib Ravn har udstillet dyr på Varde dyrskue i mere end 25 år, og i de sidste 8 år også på Landsskuet i Herning og kødkvægsskuet i forbindelse med Agromek i Herning.   Et mangeårigt solidt avlsarbejde er nu blevet hædret med succes på mange af de dyr, der har været udstillet i Herning.  I 2002 udstillede Ib Ravn første gang på Landsskuet i Herning, hvor koen Åland 1 Ofelia, der to gange har været Interbreed-vinder på Varde dyrskue, blev Grand Champion for hundyr. Ofelia har været udtaget til Herefords elitedyrsudstillingen på Agromek. Mor til Ofelia er Åland 1 Katrin, der er efter den

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang

Med dette Storm P-apparat kan Ib Ravn indhegne 4 - 5 ha græsmark på 1½ time

canadiske tyr Klondike 28U 707B, har også været udstillet på Herefords elitedyrsudstilling på Agromek. Fader til Ofelia er Herefordforeningens tidligere insemineringsbrugstyr SMH Jerry.  En datter af Åland 1 Ofelia, Åland 1 Trine, var championvinder for køer på Landsskuet 2005, udstillet af Flemming Holm, Højslev.   Tyren Åland 1 Rolf, var Senior Champion på Kødkvægsskuet på Agromek 2003, udstillet af Ole og Finn Mulbjerg, Højmark.   Tyren Slyks 1 Agro, som var ejet i fællesskab med Flemming Andersen, Solbakkens Hereford, blev Reserve Grand champion på Landsskuet i 2006, og i 2008 Supreme Champion på World Hereford Show 2008 og Interbreed-vinder på Landsskuet samme år.   Da Ib Ravn i 1988 trak den 3 år gamle tyr, Slyks 1 Agro, avlet af Kirstine og Jens Peder Søe, Slyks Polled Hereford, til tops på Landsskuet i Herning med både at vinde Supreme Champion-titlen på World Hereford Show 2008 og Interbreed-konkurrencen for tyre, var det ikke noget han havde forventet. At få sit dyr udpeget til Supreme Champion eller Interbreed-vinder er ikke noget man regner med, det er kun noget man kan håbe på, siger Ib Ravn.   Fader til Slyks 1 Agro er den canadiskfødte tyr, Harvie Jackpot 74J, der er en af de mest succesfulde insemineringstyre nogensinde i Herefordforeningen. Morfar er den canadisk-fødte Harvie Falcon 15F, der blev importeret fra Sverige

Forsættes på næste side 27


Forsat  til Danmark.   I 2008 var det 20 år siden, at Hereford havde vundet en interbreed-konkurrence på sommerens dyrskue i Herning.  I 2009 blev tyren SMH Casanova efter Remitall Olympian ET 262L, som Ib Ravn havde købt halvpart i et par måneder tidligere af Jens Michael Jensen, Søndermarkens Hereford, udpeget til Grand Champion.  I sommers kom så seneste succes, da den 15 måneder gamle kvie, Åland 1 Evita, lagde alle konkurrencer bag sig på Landsskuet 2010 i Herning, og vandt titlen ”Supreme Champion”. Fader til Evita er Herefordforeningens skotske insemineringstyr Romany 1 Captain R22 C1 og morfar er Slyks 1 Agro. Evita er drægtig ved Herefordforeningens seneste importtyr Solpoll 1 Dynamite.   Fra dyrskuesæsonen 2010 er det også værd at nævne, at tyren Åland 1 Chaplin var far til Bedste Hereford, kvien Ringholm Ebba fra Svend Holm, Rødekro, på Det Sønderjyske Fællesdyrskue i Aabenraa. På Landbrugsmessen Gl. Estrup blev tyren Åland 1 Carlos, der var udstillet af Lisbeth Holm og Kim Langballe, også Bedste Hereford.

 En meget lovende kviekalv, efter Herefordforeningens brugstyr RMR 1 Pioner

Gode oplevelser Hereford dyrene har givet mange gode oplevelser, og det er ikke blevet mindre sjovt af, at ens avlsarbejde giver resultater, fortæller Ib. En af de bedste oplevelser er nok, når arbejdet i stalden med grisene er overstået, at gå en tur i engen, en dejlig sommermorgen, og se til kalve og køer. 

SÆD SÆLGES - SUPREME CÆSAR ET SUPREME CÆSAR ET, født d. 3.2.2007

REMITALL afstamning

FØDSELSVÆGT: 47, 200 DAGES VÆGT: 361,365 DAGES VÆGT: 569

- velegnet til kvier

S-indeks 124.

Kåring 8.4.2010: helhed 84 REMITALL OLYMPIAN ET 262

Far

REMITALL PATRIOT ET 13P REMITALL GINGER 23G MM RSM STOCKMASTER 512

Mor

REMITALL SALLY ET 161H REMITALL SALLY ’S LASS ET 120

PRIS PR. STRÅ 300 KR - 10 STRÅ 2.500 KR

15 mdr. gammel

Afkomstresultater: Fødselsforløb let, uden hjælp Fødselsvægt, gennemsnit

Roost Polled Hereford

kvier køer kvier tyre

Egon & Edel Petz Smedegade 35, Roost , 6535 Branderup Tlf. 74 83 53 77 E-mail: ep@roost-polled.dk www.roost-polled.dk

28

92,9 % 100 % 41 kg 42 kg Bonde Hereford

Ulla og Aage Bonde Aldumvej 56, 8722 Hedensted Tlf. 75 65 20 43 E-mail:bondehereford@mail.dk

Bedste tyr, Åbenrå 2009 Søndergård Polled Hereford Jørgen Thuesen & Ulla Sandgaard Oensvej 41, Hatting, 8700 Horsens Tlf. 75 65 32 04 E-mail: u-j@mail.dk

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang


Bryllup

Viet i Skanderborg Slotskirke den 4. september 2010. Tina Skibsted Sønderskov og Per Windfeldt Kristensen, Hylke Hereford ved Skanderborg. Med på billedet er Tina og Pers børn, Julie og Rasmus. Per Windfeldt Kristensen, der er klubformand for Midtjylland, fik sin første Hereford som 14-årig i 1989. I dag tæller besætningen 17 dyr på gården, Brårup Nedergaard, i nærheden af Hylke ved Skanderborg. 

- Køb et produkt for livet Trailer til indregistrering Combivogne Kalvefang Kalveboxetil kraftfoder Kraftfoderautomater Staldinventar Boxe til alle balletyper Beskyttelseshætte til næsering »patentbeskyttet« JYFA Maskinværksted Industrivej 1 – 7330 Brande – Tlf. 97 18 35 65 – Fax 97 18 39 65 www.jyfa.com – mail@jyfa.com

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang

29


Åben Stald i september Mange tog mod invitationen, da Herefordforeningen lørdag den 18. september 2010 holdt Åben Stald i 7 Herefordbesætninger landet. Herefordbladet har modtaget følgende om dagen fra besætningerne, der åbnede leddet til græsmarkerne og bød interesserede indenfor i mark og stald.

Hylke Hereford af Per W. Kristensen og Tina W. Sønderskov På slaget 10 kørte de første besøgende op i indkørelsen, hvor de efter en tur i marken, blev budt på kaffe og rundstykker. Besætningen, som gik lige neden for gården, består af 6 moderdyr og 7 kalve. Derudover gik 4 ungdyr i en mose ikke langt fra ejendommen.  Årets kalve er efter WNH Stockmaster 9925 samt Moeskær Router 1207 ET - vores avlstyr, der er ejet i fællesskab med Søndermarkens Hereford ved Jens Michael Jensen, Glud. Flere af kalvene efter Moeskær Router 1207 ET gav god anledning til omtale.   Derudover blev stalden vist frem. Stalden blev renoveret i vinteren 07/08, hvor den forvandlede sig fra gamle bindestald til løsdriftsstald med stålspær og dybstrøelse.   Omkring middagstid havde der været ca. 20 gæster, deriblandt en journalist fra Landbrug syd, der fandt det spændende at lægge vejen fordi. Vores lokale Maskinforretning Yding Smedie havde udstillet en Landini Vivion 105 traktor

30

med græsmarks afpudser.   Da kl. var 16 havde ca. 40 besøgende lagde vejen forbi Skanderborg egnen, hvilket var et udemærket resultat til at vi kunne nå at få en snak med alle. De besøgende var en blanding af kendte Hereford avlere og folk der var ude efter en nem og omgængelig race til afgræsning af marginaljord. Derudover var der besøg fra to lokale Angus- samt en galloway avler.

Der blev på dagen budt på rundstykker, Gunnars grillede pølser samt kaffe og lagkage, så ingen kom sultne herfra.

82 smagsprøver dagen igennem, og det var en stor succes. Der var lagt lidt pølser på grillen, fremstillet til Trekløver butikken. Valtra kom med en traktor, som var udstillet bag gården, hvor de besøgende parkerede. Vi havde fået vores lokale andel, NAG, til at komme med 5 forskellige foderblandinger, som vi fremviste i stalden. NAG havde sponsoreret lidt øl og vand.   Vi havde sat borde med dug op i stalden til brochurer på Valtra traktorer, fodermidler, græsmarksdrift, brochurer fra Herefordforeningen/Hereford Ungdom, kaffe og hjemmelavet kage.   Der mødte ca. 80 gæster op. Det var folk fra by og land, flere helt fra København. Der var nok et par nye avlere, og dermed potentiale til et par nye medlemmer. Jeg havde lavet et lille hæfte, 12 sider i A4 med omtale og farvebillede af alle vores dyr.

Markilde Hereford af Flemming Nørregaard Vi havde inviteret gårdbutikken Trekløver fra Fyn samt en af vores venner, chefkokken Paw, der for et par uger siden har fået en fin pris af Fødevareministeriet.  Paw ankom om morgenen og lavede mad i køkkenet. Stegte små frikadeller, små fiskefrikadeller til en meget lækker forloren skildpadde med Hereford kød og nybagt brød. Der blev uddelt

 Ungko hos Markilde Hereford  Inden åbent hus havde jeg mailet til vores lokale gratisavis og en lokalavis fra Nordsjælland. De omtalte begivenheden i en mindre artikel. Foreningen havde sørget for pressemeddelelse og

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang


annonce i de gratis omdelte landbrugsaviser.   En netavis dukkede op, fotografen tog en del billeder og det blev til en fik artikel på www.nordkysten.nu   Der var en del kendte ansigter fra fore­ ningen, der var hyggeligt med snak i stald og mark, familien kom og nye ansigter. Sådan skal det vel være.

Melbjerggaard Hereford af Allan Jørgensen Gad vide, hvor mange der ville komme. Men der kom faktisk nogle, ikke mange, men dem, der kom, var rigtig interesserede i vores besætning.   Vi fik vores første Hereford i 1996, og nu består besætningen af 15 køer og hvad dertil hører. Vi har i 2008 taget en ny løsdriftsstald i brug, og sommeren igennem har vi masser af eng, som de kan boltre sig på.

Knudstruplund Hornet Hereford af Christian Højris Larsen Ca. 40 personer trodsene blæsten, fuldt skiltet; vejen til Hereford, og mødte op for at se de flotte hereford dyr hos Finn Nielsen. Ejendommen var flot pyntet med Hereford flag, bannere og et bord med blade og anden information om racen.

 Der blev serveret Hereford-burger hos Knudstruplund Hovnet Hereford Finn havde fået sin søn Jacob, der er kok, til at grille bøf til burgere, selvfølgelig Hereford kød. Susanne havde bagt en masse kager. Dette var en succes, og igen gik sultne hjem. Valtra havde udstillet en flot traktor. Finn fik forspørgsel på salg af 3 tyrekalve og 2 køer, så der var pæn købeinteresse. Alt i alt en rigtig hyggelig dag med en masse ”Hereford” snak.

Søndermarkens Hereford af Jens Michael Jensen Små 100 mennesker fandt vej til Glud til Åben Stald. Dagen forinden havde vejrguderne åbnet for sluserne, og givet

godt 20 mm regn. Det var derfor nødvendigt at have passende fodtøj på, når marken skulle forceres. Men på selve dagen var der tørvejr men frisk til kraftig blæst, hvilket alle besøgende dog tog i stiv arm.  Arrangementet var efter henvendelse fra journalister fra såvel Landbrug Syd som Horsens Folkeblad beskrevet i en artikel i ugen op til.   De fremmødte kom stille og roligt i løbet af dagen, så der hele tiden var nogle at vise dyrene frem for. Det var såvel gamle garvede avlere, folk med lyst til at se, hvordan vi havde indrettet os med stald, samt helt nye interesserede, som kom forbi i løbet af dagen.   Efter en tur i marken havde vi dækket op i hallen, hvor der blev serveret, øl, vand, kaffe, kage og ”herfurtere” (pølse med herefordkød i), som Connie og Peder Madsen, fra Molbechgaard Hereford får lavet, og også stod for at grille. Endvidere havde de taget nogle af deres Jyske heste med, så der var andet at se på end lige hereford.  Derudover var der en stand fra Thybænken, ved Ruben Madsen, som udstillede 2 forskellige bænksæt til haven.   En dejlig dag, som viste, at der stadig er folk som har interesse i kødkvæg, og især Hereford.

Bos Polled Hereford af Carsten Seiring Vi havde koblet Åben Stald dagen sammen med ”et åbent vingårds arrangement”. Vi var heldige med vejret, som holdt solrigt og tørt hele dagen.   Vi havde gjort et stort stykke PR omkring arrangementet. Vi havde en halv side om os i de 2 fynske aviser, og én side i den fynske landbrugsavis samt én i lokalavisen udover de af Herefordfore­ ningens og egen betalte annoncer.   Vi tog imod alle besøgende, bød dem velkommen og spurgte dem, om de kom for at se Hereford eller vingård.   Jeg tog mig selv af de Hereford-interesserede, og havde en anden vinavler til at vise rundt i vingården. En nabo, som er med i vinhøsten, fortalte interesserede om processen i vinfremstillingen.  Yderligere havde vi Leif og Gunnar Jensen fra ”Klub Fyn”s bestyrelse til at passe Herefordstanden med grillpølser, øl og vand og div. Herefordmateriale. Mette gav smagsprøver på vores vin, og Hanne passede gårdbutikken.  Vi havde annonceret med: ”Køb for

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang

minimum 600 kr. Herefordkød max. 2,5 kg hakket pr. kunde, og vi vil forære dig en flaske ”Hornelandvin” rød eller hvid”. Alle vore tre vintyper var to uger forinden blevet godkendt på ”Dansk-Vinskue”. Vi solgte et helt dyr i vores gårdbutik, og kom af med ca. 20 flasker vin. (Vi havde 720 flasker vin årgang 2009).   Det samlede resultat for besøgende var i alt 110, heraf etablerede Herefordavlereavlere og et par potentielle købere.

Rebstrup Polled Hereford af Ove Engbjerg Flere af de nordjyske avlere kom og så på Peters besætning.  Der var flere interesserede købere til nogle af Peters flotte dyr.   Der var også besøg af nogle, der ville starte op med Hereford, og andre, der bare var nysgerrige efter at se besætningen og den nyindviede stald, hvor dyrene har virkelig gode forhold.   Dyrene var i dagens anledning taget på stald. 

Herefordforeningen byder velkommen til følgende 11 nye medlemmer Erik Frandsen, Lærkedal Hereford, V. Finderupvej 7, Finderup, 6900 Skjern Søren Blake, Blake Hereford, Blærevej 108, 9600 Aars Jesper B Sørensen, Vaarst Kærvej 33, 9260 Gistrup Stig Holst-Larsen, Nygård Hereford, Thorkildgårdsvej 24, 3670 Veksø Ungdomsmedlemmer Peter Højris, Slettehavevej 72, 4690 Haslev Louise Matthiasen, Højbjergvej 12, 4470 Svebølle Cathrine Louise Hansen, Helsingevej 39, 4281 Gørlev Kirstine Bach Vestergaard, Oddesundvej 297, 7760 Hurup Josephine Mortensen, Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig Christoffer Mortensen, Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig Camilla Gross, Labækvej 3, 3tv, 4300 Holbæk 

31


Hereford Ungdom af Nanna Frimann Jensen Nyt logo Hereford Ungdom havde i foråret 2010 udskrevet en konkurrence om at designe Hereford Ungdoms fremtidige logo. Ved landsskuet i Herning i juli måned blev vinderen af konkurrencen offentliggjort. Bare vent... jeg bliver også stor engang!

Bedste mønstre Igen i år skulle Herefords bedste mønster, på tværs af alder, findes på Landsskuet i Herning I konkurrencen deltog de bedste placerede Hereford i de tre aldersklasser, miniput, junior og senior, der var afholdt tidligere på dagen på tværs af kødkvægracerne.  Fra miniputter deltog Kristian Petz, mens familien Winter Sørensen repræsenterede de to resterende klasser med henholdsvis Pernille fra junior og Michael fra senior klassen.   Mathilde Bonde, der selv har stor erfaring indenfor mønstring, havde indvilliget i at afgøre, hvilke af de tre, der skulle vinde titlen som Herefords bedste mønster. Efter at de tre mønstere havde vist deres kunnen, blev placeringen afgjort.  Nr. 3 blev Michael Winther Sørensen, der var op mod hård konkurrence af nr. 2 Kristian Petz, en kommende super mønster og vinderen Pernille Winther. Sørensen, der de sidste mange år har givet andre trækkere baghjulet.

Sommerudflugt

Blandt de mange kvalificerede forslag blev vinderen et flot designet logo lavet af Kirstine Vestergaard, Sdr. Ydby Hereford. Hereford Ungdom takker Kirstine og de andre deltagere for deres flotte forslag til nyt logo.

Nanna Frimann Jensen (tv.)  ønsker Kirstine Vestergaard tillykke med vinder logoet. I midten Hereford Ungdoms formand Michael Ingerslev

32

Den 24. juli holdt Hereford Ungdom sommerudflugt i Nordvestsjælland. Det blev en rigtig sjov og hyggelig dag der startede i sommerland Sjælland. Sommerlandet og ikke mindst parkens badeland blev et stort hit for alle, de næsten voksne deltager glemte hurtigt at de havde rundet de 20 og boltrede sig i diverse forlystelser som var de 10 år igen.  Da forlystelser og samtlige vandrutsjebaner var prøvet, gik turen ud til Anders og Lene Mortensen, Woodland Hereford, hvor vi fik serveret eftermiddagskage med kaffe, the og saftevand, lige hvad vi havde brug for efter al den aktivitet.  Mens kagen blev nydt kom der hurtigt gang i den faglige snak. Anders og Lenes 15. årige datter, Josefine, var lige kommet hjem fra et ophold i Wales, hvor hun havde hjulpet til med klargøring af Hereford til Wales Royal Show og hun havde, til de flestes glæde, taget masser af Hereford blade med hjem.   Efter kagen var der rundvisning, og besætnings fremvisning, for dem der havde lyst. De fleste tog med rundt og hørte Anders fortælle om besætningen, og se dens forskellige kolinijer og stald-systemer. Det blev til en dejlig tur med dyr af høj kvalitet og smukke omgivelser. Turen blev afsluttet ved stranden, hvor de fleste benyttede lejligheden til en tur i vandet.  Da vi kom hjem blev der gjort klar til

aftensmad, der stod på rævelsben og pølser fra slagternen i Vester Hæsinge (sponsoreret af gårdbutikken 3 kløveren) og dejligt kolonarisk tilbehør sponsoreret og tilberedt af Lene Mortensen, det må du gerne gøre igen Lene! Senere skulle maden fordøjes og det blev gjort med et slag rundbold i haven. Der blev gået til den og alle gik op i det med liv og sjæl.  Hereford Ungdom takker deltagerne for en rigtig hyggelig dag og håber at se jer til næste års tur. Vi takker også Familien Mortensen for de fantastiske omgivelser og for deres store gæstfrihed. Det var virkelig være en afgørende faktor for en vellykket udflugt.   Til næste år går turen til Jylland, og vi håber, at det giver jyderne bedre muligheder for at deltage men vi håber bestemt også på at se deltagerne fra i år. Er der nogen, der har nogle gode ideer til, hvor tur skal gå hen og hvad vi skal lave, vil vi være meget glade for at modtage forslag på mailen.

Hereford Ungdoms Show Herning 2011 I forbindelse med landskuet i Herning 2011 afholder Hereford Ungdom Danmarks første ungdoms show for unge Hereford interesserede op til 30 år.   Formålet med showet er blandt andet at skabe et større fællesskab blandt unge i Hereford kredse men også at skærpe interessen for udstilling, og hvad dertil hører. Hereford Ungdoms showet vil være et forum for udvikling af nye venskaber og erfaringer. Der vil blive taget hånd om alle, stor som lille og det vigtigste er at alle føler at de har vundet en personlig sejr om det så er at trække sit eget dyr for første gang, selv have stået for klargøring eller at have fået nye venner.  Bedømmelserne vil være fredag i forbindelse med de ordinære bedømmelser. Dommeren til ungdoms showet vil ikke være den, som til de ordinære bedømmelser, ligesom vægtningen også vil være anderledes i det der vil blive lagt vægt både på fremvisning/klargøring samt selve dyrets kvalitet.  Af praktiske grunde er det desværre ikke muligt kun at deltage i ungdoms showet. Vil man deltage i ungdoms udstillingen skal man derfor både melde til hos Hereford Ungdom, og som normalt til landskuet, og dyret vil blive anført i begge kataloger. Hereford ungdom vil selvfølgelig være klar til at hjælpe med diverse såsom

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang


klargøring og eventuel hjælp til trækning hos de mindre udstillere.  Vi håber, at ungdoms showet vil give nogle unge blod på tanden til at arbejde med avl, daglig pasning og pleje af Hereford, og opdage den glæder, der er ved at omgås dyrene til dagligt.   Er der nogle, der har spørgsmål angå-

ende showets afvikling, tip til klargøring eller er der nogle, der har gode ideer, der kan være med til at gøre showet ekstra godt, vil vi meget gerne høre fra jer.  Vi vil hellere besvare spørgsmål døgnet rundt end at nogen vælger ikke at deltage pga. uvished eller manglede besvaret spørgsmål. 

Individprøven på Aalestrup Avlsstation

formentlig de to bedste, individafprøvede tyre, Hereford har haft til dato. De har begge et imponerende potentiale!  Tyrene er pt. indsat på tyrestation til sædaftapning, og vi forventer, at medlemmerne kan inseminere med sæd af de to tyre fra omkring årsskiftet. Forhåbentlig er du parat til at tage et medansvar for det vigtige, fælles avlsarbejde, der er så nødvendigt for fremdrift i herefordracen.  Derfor inseminerer du også et par af dine hundyr med hver af de to tyre, ikk’? Derved får vi hurtigt flere resultater for de to tyre. I første omgang drejer det sig om oplysninger om fødselsegenskaberne, men snart efter får vi informationer om de to tyres arvelige egenskaber for tilvækst, mælkeproduktion og slagtekvalitet (muskelfylde). Og så kan vi vurdere, om det er tyre, vi skal bruge bredt til inseminering fremover (såkaldte brugstyre). 

Af Mogens Stendal Individafprøvning af potentielle, gode avlstyre er en af de få objektive avlstiltag, vi har inden for kødkvæg til at vurdere kvaliteten af avlstyre. I det mindste hvad angår tilvækst, muskelfylde og foderudnyttelse.   Hereford har gennem årerne været relativt flittige brugere af individprøven. Det er ikke sikkert, at det altid har været racens absolut toptyrekalve (på papiret), der er blevet tilmeldt individprøven. Alligevel har vi gennem årene ”fundet” nogle gode tyre, som der efterfølgende er tappet sæd af til inseminering. Senest har Avlsudvalget og bestyrelsen godkendt to tyre til sædtapning, Laulund Elton og Vokslev Eik. Med de informationer, vi har på så unge tyre, er det

Bedste individaf­ prøvede Tyr 2009 På Landsskuet 2010 i Herning fik Flemming Holm, Holm Hereford, Højslev, overrakt pokalen for Bedste individafprøvede Tyr 2009 af Kim Langballe, formanden for avlsudvalget, da pokalen ved en fejl blev uddelt på generalforsamlingen i marts til en anden avler.   Bedste individafprøvede tyr i 2009 blev Holm Didrik, der opnåede følgende individprøveresultat:  T-tal: 105, U-tal: 104 og FEF-tal på 103. 8 måneders vægten var 363 kg. 13 måneders vægten var 642 kg. Daglig tilvækst var 1.812 g, og ultralydsarealet var 83,5.  Holm Didrik er efter Holm Unick og Åland 1 Trine, der er efter Wiranya Batavia 1S. 

Kalve på Aalestrup Pr. 1. november 2010 er der fire herefordkalve på individprøven. I tabellen ses også de to senest afprøvede, men nu hjemsendte tyre: I 2009/10 er I forvejen afprøvet to kalve og der er tilmeldt fire, så det samlede antal kommer op på 14. Hereford har bundet sig for en kvote på 18 kalve, som det pt. ser ud til at blive vanskeligt at opfylde. De indsatte kalve har gennemgående stærke afstamninger, så når resultaterne fra individprøven er pæne, har du her rigtig gode emner, når du søger din kommende avlstyr. Der er jo ikke så mange kalve, der individafprøves, så når resultaterne foreligger, er det om at slå til, inden en anden avler får øje på tyren. Tyrens navn Født S-indeks ABG-Eeleja 30.05.2009 S-108 Korsbak-Ervin 10.10.2009 S-133 Vokslev Ervin 22.11.2009 Bakgård 1 Ellington 24.12.2009 S-124 Roost 1 Fernando 22.02.2010 S-128 Knudstruplund Falk 18.03.2010 S-115

Far Mor Morfar Moeskær Don Juan 1156 71404-00768 Molbechgårds Savignon Skovslund Viagra Vadsted Rie Harvie Jackpot 74J Præstebro Christoffer Vokslev Bertha Harvie Jackpot 74J RMR 1 Pioner Bakgård 1 Alien Harvie Jackpot 74J Supreme Cæsar ET Roost 1 Urania RMR 1 Pilot Mandix Another Incredible Thorsø Curly Ron NBN Home Ron

S-indeks 112 99 100 124 141 149 128 134 149 124 141 149 124 134 157 114 117 120

Tilvækst FE/kg Musk.areal 1.914 g 4,86 79,2 cm2 1.721 5,29 82,9 cm2 1.525

T-tal U-tal FEF-tal 106 101 99 105 104 98

Opdrætter

Abg Hereford Niels Vendelbo Kirstein Munk Simonsen

1.985 Erik Siersbæk Edel & Egon Petz Finn Ingvar Nielsen

I 2009/10 er I forvejen afprøvet to kalve og der er tilmeldt fire, så det samlede antal kommer op på 14. Hereford har bundet sig for en kvote på 18 kalve, som det pt. ser ud til at blive vanskeligt at Medlemsblad opfylde.for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang De indsatte kalve har gennemgående stærke afstamninger, så når resultaterne fra individprøven er pæne, har du her rigtig gode emner, når du søger din kommende avlstyr. Der er jo ikke så mange

33


S-indeks S-indeks RMR 1 Pilot 158 RMR 1 Pilot 158 Laulund Elton 157 Laulund Elton 157 RMR 1 Pioner 149 RMR 1 Pioner 149 Præstebro Burrito 135 PræstebroAf Burrito 135 sekretær og avlsrådgiver i Herefordforeningen, Mogens Stendal Vokslev Eik 132 Vokslev Eik 132 Skovslund Viagra 120 Skovslund Viagra 120 Kragelund Tarzan 116 Kragelund Tarzan 116 Mandix 109 for fremmet i din besætning, og i det enblikket er Landlord på insemineringsplanen Mandix Landlord 109

Hvad er insemineringstyrene gode til Efterhånden som tyrene får en del afkom, er der flere informationer, der fortæller om den pågældende tyrs arvelige egenskaber (gener). Insemineringstyrene får hurtigt mere afkom end selv den flittigst brugte foldtyr. Insemineringstyrenes avlsværdital er derfor beregnet med en større sikkerhed, og vi har derfor gode signaler om, hvad vi kan forvente hos afkommet, når vi inseminerer med sæd af de tyre, der er på insemineringsplanen.   Nedenfor er vist en hitliste for en række egenskaber hos de tyre, der for øje-

S-indeks S-indeks RMR 1 Pilot RMR 1 Pilot Laulund Elton Laulund Elton RMR 1 Pioner RMR 1 Pioner Præstebro Burrito Præstebro Burrito Vokslev Eik Vokslev Eik Skovslund Viagra Skovslund Viagra Kragelund Tarzan Kragelund Tarzan Mandix Landlord Mandix Landlord

158 158 157 157 149 149 135 135 132 132 120 120 116 116 109 109

Funktions-indeks Funktions-indeks Laulund Elton 128 Laulund Elton 128 RMR 1 Pilot 126 RMR 1 Pilot 126 RMR 1 Pioner 125 RMR 1 Pioner 125 Præstebro Burrito 122 Præstebro Burrito 122 Kragelund Tarzan 113 Kragelund Tarzan 113 Vokslev Eik 112 Vokslev Eik 112 Skovslund Viagra 106 Skovslund Viagra 106 Mandix Landlord 98 Mandix Landlord 98

Hereford samt de to ungtyre, der er sæd til rådighed af inden længe. En af de to Funktions-indeks tyre, Laulund Elton, har for øvrigt det Funktions-indeks Laulund Elton 128 allerhøjeste S-indeks for en herefordLaulund Elton 128 RMR 1 Pilot 126 tyr, der 1fortsat virkelig RMR Pilot er i live. Her er126 RMR 1 Pioner 125af din gener, der kan forbedre kvaliteten RMR 1 Pioner 125 Præstebro Burrito 122 besætning! Præstebro Burrito 122 Kragelund Tarzan 113   ”I kvægavl får du, hvad du går113 efter”! Kragelund Tarzan Vokslev Eik ved at inseminere 112 sine En af fordelene Vokslev Eik 112 Skovslund 106netop køer og kvier Viagra er, at du kan vælge Skovslund Viagra 106 Mandix Landlord den tyr, duLandlord mener passer bedst98 Mandix 98til den ko eller kvie, der er i brunst. Derved kan du forbedre de egenskaber, du ønsker

kelte tilfælde kan du vælge netop den tyr, der er stærk på de områder, hvor den aktuelle ko eller kvie er mindre god. Bruger du udelukkende en foldtyr, må du ”nøjes” med de egenskaber, denne tyr giver videre til sit afkom. – Dermed har jeg ikke sagt, at der ikke findes gode foldtyre!   Nedenfor ser du hitlister for de nuværende insemineringstyre samt de to nye ungtyre for en række af de egenskaber, der er vigtige i dagligdagen og i dit avlsarbejde i egen besætning.

Produktions-indeks Produktions-indeks Laulund Elton 147 Laulund Elton 147 RMR 1 Pilot 145 RMR 1 Pilot 145 RMR 1 Pioner 129 RMR 1 Pioner 129 Vokslev Eik 119 Vokslev Eik 119 Præstebro Burrito 118 Præstebro Burrito 118 Skovslund Viagra 111 Skovslund Viagra 111 Kragelund Tarzan 108 Kragelund Tarzan 108 Mandix Landlord 102 Mandix Landlord 102

Kælvnings-indeks Kragelund Tarzan 131 Laulund Elton 128 RMR 1 Pilot 125 RMR 1 Pilot 125 Skovslund Viagra 121 Skovslund Viagra 121 Vokslev Eik 114 Vokslev Eik 114 RMR 1 Pioner 112 RMR 1 Pioner 112 Mandix Landlord 106 Mandix Landlord 106 Præstebro Burrito 80 Præstebro Burrito 80

Vækst-indeks Vækst-indeks Laulund Elton Laulund Elton Vokslev Eik Vokslev Eik RMR 1 Pioner RMR 1 Pioner RMR 1 Pilot RMR 1 Pilot Præstebro Burrito Præstebro Burrito Skovslund Viagra Skovslund Viagra Mandix Landlord Mandix Landlord Kragelund Tarzan Kragelund Tarzan

Fødsels-indeks Fødsels-indeks Præstebro Burrito Præstebro Burrito RMR 1 Pioner RMR 1 Pioner Vokslev Eik Vokslev Eik Skovslund Viagra Skovslund Viagra Laulund Elton Laulund Elton RMR 1 Pilot RMR 1 Pilot Kragelund Tarzan Kragelund Tarzan Mandix Landlord Mandix Landlord

133 133 129 129 128 128 127 127 119 119 117 117 116 116 105 105

131 131 112 112 107 107 102 102 101 101 94 94 90 90 87 87

Kælvnings-indeks Kælvnings-indeks Kragelund Tarzan 131 Kragelund Tarzan 131 Laulund Elton 128 Laulund Elton 128

Individprøveresultater - Hereford Produktions-indeks Produktions-indeks

Laulund Elton Elton RMR 1 Pilot RMR 1Dream Pilot Hazel Big RMR 1 Pioner RMR 1 Pioner Vokslev ABG Eeleja Eik Vokslev Eik Præstebro Korsbak Ervin Burrito Præstebro Burrito Skovslund Viagra Vokslev Ervin Viagra Skovslund Kragelund Tarzan Kragelund Tarzan Bakgård 1 Ellington Mandix Landlord Mandix Landlord Roost 1 Fernando Laulund Navn

Knudstruplund Falk

147 145 145 7486400108 129 129 119 7140400875 119 118 2500401071 118 111 3338901524 111 108 108 3956501003 102 102 4922000555

147 Ckrdyrnr. Far

7435000235

Vækst-indeks Laulund Elton 133 Rosenkær Fresh 307F 2531100307 Laulund Elton 133 Vokslev Eik 129 Eik 129 Ll.Vokslev Stårp Fussi 7220600387 RMR 1 Pioner 128 RMR 1 Pioner 128 Kragelund 4638900765 RMR 1Faustino Pilot 127 RMR 1 Pilot 127 119 L.Præstebro Glomsdal Felix Burrito 7052400159 Præstebro Burrito 119 Skovslund Viagra 117 Skovslund Viagra 117 Mandix Landlord 116 Mandix Landlord 116 Kragelund Tarzan 105 Kragelund Tarzan 105 Bredsten Tomahauk Vækst-indeks7773900086

34

Kælvnings-indeks Kælvnings-indeks

Mor

Morfar Fødselsdato

Wilgor SQD 55K Big, Northern 1S

Hazel Sweet Dream

Enghøjgårds Don Rush

20.05.2009

Moeskær Don Juan 1156

071404-00766

Molbechgårds Sauvignon

30.05.2009

Skovslunds Viagra

Vadsted Rie

Harvie Jackpot 74J

10.10.2009

Præstebro Christoffer

Vokslev Bertha

RMR 1 Pioner

Bakgård 1 Alien

Supreme Cæsar ET

Roost 1 Urania

Mandix Another, Incredible

Thorsø Curly Ron

Præstebro Burrito

Bredsten Lazy

Moeskær Nemo 1169 ET

Moeskær Rose 1058

Præstebro Burrito

Ll. Carmen

Hazel Kingstone

Kragelund Bine 71

Præstebro Damian ET

L. Glomsdal Bess

Slagte-indeks Slagte-indeks RMR 1 Pilot Harvie Jackpot Laulund Elton74J Laulund Elton RMR RMR11 Pioner Pilot RMR 1 Pioner Præstebro Burrito NBN Home Run Præstebro Burrito Vokslev Eik Vokslev Eik Haurum Villy Kragelund Tarzan Kragelund Tarzan Moeskær Salute 994 Skovslund Viagra Skovslund Viagra Lindgaard Napolion 359 Mandix Landlord Mandix Landlord Harvie RMR 1 Jackpot Pilot 74J

Hazel Jag the Mann

RMR 1 Pilot

8 md

22.11.2009 134 134 24.12.2009 133 133 117 22.02.2010 117 109 18.03.2010 109 105 105 18.03.2010 105 105 05.04.2010 103 103 08.04.2010 94 94

21.04.2010

06.05.2010

Mælke-indeks Mælke-indeks RMR 1 Pilot 126 RMR 1 Pilot 126 Præstebro Burrito 123 Præstebro Burrito 123 Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41.121 årgang Laulund Elton Laulund Elton 121 RMR 1 Pioner 116 RMR 1 Pioner 116 Kragelund Tarzan 110 Kragelund Tarzan 110


o

Slagte-indeks Slagte-indeks RMR 1 Pilot RMR 1 Pilot Laulund Elton Laulund Elton RMR 1 Pioner RMR 1 Pioner PrĂŚstebro Burrito PrĂŚstebro Burrito Vokslev Eik Vokslev Eik Kragelund Tarzan Kragelund Tarzan Skovslund Viagra Skovslund Viagra Mandix Landlord Mandix Landlord

134 134 133 133 117 117 109 109 105 105 105 105 103 103 94 94

MĂŚlke-indeks MĂŚlke-indeks RMR 1 Pilot RMR 1 Pilot PrĂŚstebro Burrito PrĂŚstebro Burrito Laulund Elton Laulund Elton RMR 1 Pioner RMR 1 Pioner Kragelund Tarzan Kragelund Tarzan Mandix Landlord Mandix Landlord Vokslev Eik Vokslev Eik Skovslund Viagra Skovslund Viagra

126 126 123 123 121 121 116 116 110 110 106 106 102 102 89 89

Eksteriør-indeks Eksteriør-indeks Eksteriør-indeks RMR 1 Pioner RMR 1 Pioner RMR 1 Pioner Vokslev Eik RMR 1 Pilot Mandix Landlord Skovslund Viagra PrÌstebro Burrito Laulund Elton Kragelund Tarzan

124 124 124 123 118 118 116 116 112 103

!,4%2 (*%--% ,!6%4

02Œ66/2 ',!3%2%$% 3+).+%

!LTIHJEMMESLAGTNINGUDFÂ’RES IEGETAUTSLAGTEHUS 6IAFHENTERSELVDYRENE 6ISKÂ?RERUD MENSKUNDENSERPÂť 6IPAKKEROGSÂťTILGÂťRDBUTIKKER

SAMTMÂ?RKNINGER HVISDETTEÂ’NSKES 2INGOGHÂ’RNÂ?RMERE -EDVENLIGHILSEN

6%34%2(‰3).'% 3,!'4%2&/22%4.).'!03 34%&!.*%.3%. ")2+%6%* 6%34%2(‰3).'% "2/"9 4,& -/"),

Køb og salg af Hereford avlsdyr

Gode insemineringstyre Vi er heldige at have en del insemineringstyre med gode egenskaber for de vigtigste egenskaber. De to helbrødre, RMR 1 Pilot og RMR 1 Pioner blander sig for alvor i toppen af hitlisterne. Det er efter hĂĽnden ĂŚldre tyre, som er afgĂĽet, men deres avlsvĂŚrdital ligger stadig i top. Derfor er det stadig aktuelt at bruge de to tyre, men tjek lige hundyrets afstamning, inden du bestiller sĂŚd. De to tyre og noget af deres afkom har gennem de senere ĂĽr vĂŚret med til at prĂŚge herefordavlen herhjemme. SĂĽledes var den stĂŚrkt brugte brugstyr, Roost 1 Tom, søn af Pilot.   Laulund Elton gør det ogsĂĽ godt pĂĽ hitlisterne. I det hele taget kan du se frem til to kanon ungtyre i form af Laulund Elton og Vokslev Eik. ď Ž

Mangler du Hereforddyr – se Herefordforeningens salgsliste pĂĽ www.hereford.dk eller kontakt Herefordforeningens salgskonsulent Aage Bonde pĂĽ tlf. 7565 2043/6126 0148 eller e-mail: afsaet@hereford.dk ď Ž

8 mdr. vĂŚgt/start Aktuel vĂŚgt Daglig tilvĂŚkst Aktuel alder/dage Ultralydsareal T-tal

U-tal Fef-tal OpdrĂŚtters navn

359 (8 mdr.)

576

1.644

370

77,2

Lars Aarby Sø

445

713

1.914

365

79,2

106

101

99 ABG Hereford

432

673

1.721

365

82,9

105

104

99

448

599

1.525

324

Kirstein Munk Simonsen

391

524

1.985

Niels Vendelbo

292

Erik SiersbĂŚk

374

225

Egon Petz

418

225

Finn Nielsen

268

225

Knud Løkkegaard

Bent Sørensen

Hans Pedersen

Niels Nielsen

Medlemsblad for Herefordforeningen ¡ NOVEMBER 2010 ¡ 41. ürgang

35


T TTTT TTT A AA TTAA TEA EA EEE A EE EAEEAEA

36

Kvistgård Varmblod

Annette & TomFjordheste L. Kristensen Kvistgård Annette & Tom L. Kristensen Vesterhavsvej 1, Vedersø - 6990 Ulfborg Vesterhavsvej 1, Vedersø 6990 Ulfborg Herningvej 23, -Barde Tlf . 97 33 15 68 - Mobil 20 48 00 35 Tlf . 97 33 15 68 Videbæk - Mobil 20 48 00 35 6920

Kvistgård Pollet Hereford

Kvistgård Hereford Tlf 97 17 56 70 /Pollet Mobil 21 77 30 32 Kvistgård Varmblod KvistgårdFjordheste Varmblod Kvistgård www.kvistgaard.info Kvistgård Fjordheste Herningvej 23, Barde Annette & Tom L. Kristensen Herningvej 23, Barde Annette & TomL.Videbæk L.Kristensen Kristensen 6920 Annette Tom L. Annette Tom Annette&& & TomVidebæk L. Kristensen Kristensen Vesterhavsvej 1, Vedersø - 6990 Ulfborg 6920 Annette & Tom L. Kristensen Vesterhavsvej 1, Vedersø - 6990 6990Ulfborg Ulfborg Annette & Tom L. Kristensen Vesterhavsvej 1, Vedersø Annette &56 Tom L. Kristensen Vesterhavsvej 1, Vedersø - -6990 Tlf 97331715 70- L. / Mobil 21 77 30 32 Vesterhavsvej 1, - 20 6990 Ulfborg Tlf . 97 68Vedersø Mobil 48Ulfborg 00 35 Annette & Tom Kristensen Annette & Tom L. Kristensen Vesterhavsvej 1, Vedersø 6990 Ulfborg Tlf . 97 33 15 68 Mobil 2048 48 0035 35 Vesterhavsvej 1, Vedersø 6990 Ulfborg Tlf 97 17 56 / Mobil 21 77 30 Tlf . 97 33 15 68 -Mobil Mobil 20 48 00 Vesterhavsvej 1, Vedersø - 20 6990 Ulfborg Tlf . 97 33 15 68 -70 00 Annette & Tom L. Kristensen Tlf . 97 33 15 68 Mobil 20 48 00 35 35 32 Vesterhavsvej 1, Vedersø 6990 Ulfborg www.kvistgaard.info Vesterhavsvej 1, Vedersø 6990 Ulfborg Annette & Tom L. Kristensen Tlf . 97 33 15 68 Mobil 20 48 00 35 Tlf . 97 97 33 33 15 15 68 68 --- Mobil Mobil 20 20 48 48 00 00 35 35 Tlf . Vesterhavsvej 1, Vedersø -20 6990 Ulfborg www.kvistgaard.info Tlf . 97 33 15 68 Mobil 48 00 35 Asger Vestergaard . . . . . . . . . . . . 97 Tlf . 97 33 151,68Vedersø - Mobil- 20 48 Ulfborg 00 3595 60 10 Vesterhavsvej 6990

Sdr. Ydby Hereford

Tlf . 97 33 15 68 - Mobil 20 48 00 35 Oddesundvej 297, Hurup, Tlf . 97 33 15 687760 - Mobil 20 48Thy 00 35

Kvistgård Hereford Kvistgård Pollet Pollet Hereford

P

Knud Løkke »Nøkkesgår

Kvistgård Varmblod Kvistgård Varmblod Sdr. Ydby Hereford Kvistgård Fjordheste Sdr. Ydby Hereford Kvistgård Fjordheste Asger Vestergaard . . . . . . . . . . . . 97 95 60 10 Herningvej 23, Barde

Herningvej Asger Vestergaard .7760 . . . . Hurup, . .23, . . .Barde . . 97 95 60 10 Oddesundvej 297, 6920 VidebækThy Oddesundvej 297,6920 7760Videbæk Hurup, Thy Tlf Tlf 97 97 17 17 56 56 70 70 // Mobil Mobil 21 21 77 77 30 30 32 32

Kvistgård Pollet Hereford www.kvistgaard.info Kvistgård PolletHereford Hereford Kvistgård Pollet Hereford www.kvistgaard.info Kvistgård Pollet Kvistgård Pollet Hereford Kvistgård Varmblod Kvistgård Pollet Hereford Pollet Kvistgård Varmblod Kvistgård Varmblod Kvistgård Pollet Hereford Kvistgård Varmblod Kvistgård Varmblod MIDTJYLLAND Kvistgård Fjordheste Kvistgård Pollet Hereford Kvistgård Pollet Hereford Kvistgård Varmblod Kvistgård Varmblod Kvistgård Fjordheste Kvistgård Fjordheste Kvistgård Varmblod Kvistgård Fjordheste Kvistgård Pollet Hereford Kvistgård Fjordheste Kvistgård Varmblod Kvistgård Pollet Hereford Kvistgård Varmblod Herningvej 23, Barde Kvistgård Fjordheste Kvistgård Fjordheste Kvistgård Fjordheste

Kvistgård Varmblod Herningvej 23,Barde Barde Herningvej 23, Herningvej 23, Kvistgård Kvistgård Varmblod Herningvej 23,Barde Barde Kvistgård Fjordheste 6920 Fjordheste Videbæk Sdr. Ydby Herningvej 23, Barde Herningvej 23,Hereford Barde Kvistgård Fjordheste 6920 Videbæk Sdr. Ydby Hereford 6920 Videbæk Herningvej 23, Barde 6920 Videbæk Kvistgård Fjordheste 6920 Videbæk Herningvej 23, Barde Herningvej 23, Barde Tlf 97 17 56 70 / Mobil 21 77 30 32 6920 Videbæk 6920 Asger Vestergaard . Videbæk .Videbæk . 23, . . . Barde . .21 . . .77 97 32 95 60 10 6920 Herningvej Tlf97 9717 1756 5670 70 / . .Mobil Mobil 30 Tlf 97 17 56 30 32 Asger ./Videbæk ./Mobil .23, . . .Barde .21 .21 . 77 . 77 .77 97 95 60 10 Tlf 30 32 6920 TlfVestergaard 97Herningvej 17 5670 70 / Mobil 21 30 32 6920 Videbæk MIDTJYLLAND www.kvistgaard.info Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy Tlf 97 17 56 70 Mobil 21 77 30 32 Tlf 97 97 17 17 56 70 //7760 /Videbæk Mobil 21 77 77 30 32 32 6920 Oddesundvej 297, Hurup, Thy Tlf 56 70 Mobil 21 30 MIDTJYLLAND www.kvistgaard.info 6920 www.kvistgaard.info www.kvistgaard.info Tlf 56 70 Mobil www.kvistgaard.info Tlf 97 97 17 17 56 70 //Videbæk Mobil 21 21 77 77 30 30 32 32 www.kvistgaard.info www.kvistgaard.info Tlf 97 97 17 17 56 70 70 // Mobil Mobil 21 21 77 77 30 30 32 32 www.kvistgaard.info Tlf 56 www.kvistgaard.info www.kvistgaard.info www.kvistgaard.info www.kvistgaard.info

Rosenkær Sdr. Ydby Ydby Hereford Sdr. Hereford Sdr. Ydby Hereford Sdr. Ydby Hereford AsgerSdr. Vestergaard . . . . . Hereford . . . . . . . 97 95 60 10 Polled Ydby Asger Vestergaard .Hereford . . . . . . 97 9795 9560 6010 10 Asger Vestergaard Sdr. Ydby Asger Vestergaard . . . .7760 . . . . . . . . . . . .Hereford .Hurup, Asger Vestergaard . . . . . . . . . . . .Thy . 97 97 95 95 60 60 10 10 Oddesundvej 297, Asger Vestergaard 97 95 60 10 Sdr. Ydby Hereford Asger Vestergaard . Bent .7760 .Sørensen 97 95 95 60 60 10 10 Oddesundvej 297, Thy97 Oddesundvej 297, Asger Vestergaard . .7760 . .7760 . . . . . . . . .Hurup, . . .Hurup, . .Hurup, . . . . . . . . . . . .Thy . . .Thy Oddesundvej 297, Sdr. Ydby Hereford Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy Asger Vestergaard . . 12, . . . . . . .Assendrup, . . . . . . . . . . . . . . 8732 97 95 60 10 Asger Vestergaard . 97 95 60 10 Assendrupvej Hovedgård Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy Oddesundvej 297, .7760 7760 Hurup, Thy Oddesundvej 297, Hurup, Thy Asger Vestergaard . . . .Hurup, . . . . . .Thy . 97 95 60 10 Oddesundvej 297, Asger Vestergaard . Tlf . . . . 86 . . . 53 . . .14 . 13 97 95 60 10 Oddesundvej 297, .7760 7760 Hurup, Thy MIDTJYLLAND Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy MIDTJYLLAND e-mail: bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy

Kurt Nyegår Ilderkærvej

MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND v/ Bente og Ervin Mathiesen Vadstedvej 130 . 8450 Hammel E-mail: Vadsted@paradis. dk Tlf. 8696 1573 - 6155 4812

TT EEAA

1084598 Hereford Dec 08.indd 48

TT EAEA

Krogshedevej . .krogshede@dlgtele .dk . . . . . .Krogshede . . . . . . . . . . . . . . . .14, . . . . . .7650 . . . . . . . . . .Bøvlingbjerg . .www .vester-krogshede .dk . . . . . . . . . . 61 Jens 97 88 54 28 61 54 54 16 16 97 97 Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg krogshede@dlgtele .dk Krogshedevej .krogshede@dlgtele .dk . . . . . . . . . .14, . . .7650 . . . . Bøvlingbjerg . . www .vester-krogshede .dk .www .vester-krogshede .dk . . . . . 61 54 16 97 krogshede@dlgtele .dk Krogshedevej . krogshede@dlgtele .dk . . . . . . . . . .14, . . .7650 . . . . Bøvlingbjerg . www .vester-krogshede .dk .www .vester-krogshede .dk .www .vester-krogshede .dk . . . . . 61 54 16 97 Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg krogshede@dlgtele .dk krogshede@dlgtele .dk www .vester-krogshede .dk krogshede@dlgtele .dk www .vester-krogshede .dk Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg krogshede@dlgtele .dk www .vester-krogshede .dk Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg krogshede@dlgtele .dk www .vester-krogshede .dk krogshede@dlgtele .dk www .vester-krogshede .dk krogshede@dlgtele .dk www .vester-krogshede .dk 1084598 Hereford Dec 08.indd 48

Kvistgård Pollet Hereford

FO

SCLES US MU -M N SSC UU L M SCC CLELLESEESSS---M U ---M OBBNN -NOM M ION S C S CL U U LLEEESS-M-MMF OO O S M C M U I O O I M R ON--MRU S IOIN C N E S L S C G U M E L M R E -M EF IIO SCH OONN--M UGS H LE -MMEgerup EESSS-R MU L IIAnnelise Annelise ogCJesper E M N IO S-MEgerup Jesper ON og 18, 6990MUlfborg IIO P Skorkærvej P Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg P P Telefon 97 49 22 45 - 97 49 22 PTelefon PPPP18 P 97 49 22 45 - 97 49 18 22 P P P P P P PP PP P B P P P O O B B FOOO B BOO R G E R EFFFF O BBOORRR HER G OORRRGG H EFFFOOOO BBBO RRREEEEEgerup G EEE Annelise ogHH Jesper E H O R G G O R E B R Annelise og Jesper Egerup FUlfborg E H E H G Annelise og Jesper Egerup R R FO Annelise og Jesper Egerup E H E R BO G Annelise og Jesper Skorkærvej 18, 6990 EEgerup RREgerup G EE H F OO O H R Annelise og Jesper Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg Annelise og Jesper Egerup E Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg F G Annelise og Jesper Egerup Skorkærvej 18, 6990 R-Egerup Skorkærvej 18, Ulfborg Telefon 97R49 22 45 97 49 18 22 E6990 H EUlfborg G Annelise og Jesper R Annelise og Jesper Egerup E H Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg Telefon 97 49 22 45 97 4918 1822 22 Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg Telefon 9749 4922 2245 45- -97 97 49 18 22 Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg Telefon 97 49 LULFLLFFFLF FL UU U LU LUU LFUFLFLFF U UU

VESTJYLLAND VESTJYLLAND VESTJYLLAND VESTJYLLAND VESTJYLLAND VESTJYLLAND VESTJYLLAND VESTJYLLAND Krogshede Polled Hereford Hereford Krogshede Polled Krogshede Krogshede Jens Krogshede . . .Polled . Polled . . . . . . . . .Hereford . Hereford 97 88 54 28 Krogshede Polled Hereford JensKrogshede Krogshede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 9788 8854 5428 28 Jens Krogshede 97 Jens Jens 97 88 88 54 54 28 28 . . . .Krogshede . . . . . . . . . . .Polled . . . . . . . . . .Hereford . 61 54 16 97 Krogshede Jens Krogshede . . . . . .Polled 97 88 54 28 Jens 97 88 54 28 .Krogshede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hereford 6154 5416 1697 97 . . . 61 61 54 16 97 Jens Krogshede 97 88 54 28 Krogshede .Krogshede . . . . . . .Krogshede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14, . . . . . . . . . . .7650 . . . .Polled . . . . . . . . . . . 61 54 16 97 Krogshedevej Bøvlingbjerg Jens . . . . . . . . . . . 97 88 54 28 Hereford Jens Krogshede . . . . . . . . . . . . . . 97 88 54 28 .Jens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 16 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 16 97 Krogshedevej 14, 7650 .Krogshedevej . . .Krogshede . . . . . . .14, .14, . . . .7650 . .7650 . . . . . . Bøvlingbjerg . . Bøvlingbjerg .Bøvlingbjerg . . . . . . . . . . . . . 61 97 54 88 16 54 97 28 Krogshedevej

Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg krogshede@dlgtele .dk www .vester-krogshede .dk www .vester-krogshede .dk

krogshede@dlgtele .dk 1084598 Hereford Dec 08.indd 48 1084598 Hereford Dec 08.indd 48

B BOR

Annette & Tom L. Kristensen Annette 1, & Tom L. Kristensen Vesterhavsvej Vedersø - 6990 Ulfborg Vesterhavsvej 6990 Tlf . 97 33 151,68Vedersø - Mobil- 20 48 Ulfborg 00 35 Tlf . 97 33 15 68 - Mobil 20 48 00 35

OR v/Kirstine ogGJens Peder Søe ELR E HSC FO ESøe U G v/Kirstineogog og Jens Peder Søe R v/Kirstine Jens Peder E M E H S C v/Kirstine Jens Peder Søe U L S v/Kirstine og Jens Peder Søe Novej 26, No, 6950 Ringkøbing Annelise og Jesper Egerup E M N -Jens S--M v/Kirstine og Peder Søe Novej 26,No, 6950 Ringkøbing N63 v/Kirstine og Jens Peder Søe O Novej 26, No, 6950 Ringkøbing Annelise og Jesper Egerup M v/Kirstine og Jens Peder Søe Novej 26, 6950 Ringkøbing Novej 26,II00 No, 6950 Ringkøbing ONo, Telefon 97 33 · Mobil 51 26 95 86 Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg v/Kirstine og Jens Peder Søe v/Kirstine og63 Jens Peder Søe Novej 26, No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 3300 00 63 · Mobil Mobil 51 2695 9586 86 Novej 26, No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 33 00 · 51 26 95 86 Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg Novej 26, No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 33 63 · Mobil 51 26 v/Kirstine og49 Jens Peder Søe Telefon 97 33slyksph@mail .tele .dk 00 63 · Mobil 51 2618 9522 86 Mail: Telefon 97 22 45 - 97 49 Novej 26, No, 6950 Ringkøbing Novej 26, No, 6950 Ringkøbing v/Kirstine Jens Peder Telefon 97 33 00 63 Mobil 51 26 95 86 Mail: slyksph@mail .tele .dk Telefon 97 33 00 63 Mobil 51 26 95 86 Mail: slyksph@mail .tele .dk Telefon 97og 49 45 -51 97Søe 4995 1886 22 Telefon 97 33 00 63 ···22 Mobil 26 Mail: slyksph@mail .tele .dk Novej 26, No, 6950 Ringkøbing Mail: slyksph@mail .tele .dk Telefon 97 00 63 ·· Mobil 51 Telefon 97 33 33slyksph@mail .tele .dk 00 636950 Mobil 51 26 26 95 95 86 86 Novej 26, No, Ringkøbing Mail: Mail: slyksph@mail .tele .dk slyksph@mail .tele .dk TelefonMail: 97 33slyksph@mail .tele .dk 00 63 · Mobil 51 26 95 86 Mail: TelefonMail: 97P 00 63 · Mobil 51 26 95P P33slyksph@mail .tele .dk P86 Mail: slyksph@mail .tele .dk Mail: slyksph@mail .tele .dk FF UULL

Krogshede Krogshede Polled Polled Hereford Hereford

F

VESTJYLLAND VESTJYLLAND

Lone og Carsten Møjbæk Lone og Carsten Møjbæk Lone og Carsten Møjbæk Lone Møjbæk Loneog ogCarsten Carsten Møjbæk Hadsundvej 14, 9510 Arden Lone og Carsten Møjbæk Lone og Carsten Carsten Møjbæk Hadsundvej 14, 9510 Arden Hadsundvej 14, 9510 Arden Lone og Møjbæk Hadsundvej 14, 9510 Arden Hadsundvej 14, 9510 Arden Tlf. 98565016 Lone og Carsten Møjbæk Lone og Carsten Møjbæk Hadsundvej 14, 9510 Arden Hadsundvej 14, 9510 Arden Tlf. 98565016 Tlf. 98565016 Hadsundvej 14, 9510 9510 Arden Lone og lone_carsten Carsten Møjbæk Tlf. Tlf.98565016 98565016 E-mail 4443@msn.com Hadsundvej 14, Arden Lone og Carsten Møjbæk Hadsundvej 14, 9510 Arden Tlf. 98565016 Tlf. 98565016 E-mail lone_carsten 4443@msn.com 1084598 Hereford Dec 08.indd 48 14, 95104443@msn.com E-mail lone_carsten 4443@msn.com Tlf. 98565016 Hadsundvej Arden E-mail lone_carsten E-mail lone_carsten 4443@msn.com Tlf. 98565016 Hadsundvej 14, 95104443@msn.com Arden Tlf. 98565016 E-mail lone_carsten E-mail lone_carsten E-mail lone_carsten Jens Krogshede . . . . . . . 4443@msn.com .4443@msn.com . . . . . . 97 88 54 28 Tlf. 98565016 Jens 98565016 Krogshede . . . . . . .4443@msn.com . . . . . . . 97 88 54 28 E-mail lone_carsten Tlf. E-mail lone_carsten 4443@msn.com . . . . . . .lone_carsten . . . . . . . . . . . . 4443@msn.com . . . . . . . 61 54 16 97 E-mail . . . . . . .lone_carsten . . . . . . . . . . . . 4443@msn.com . . . . . . . 61 54 16 97 E-mail

Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg Telefon 97 49 22 45 - 97 49 18 22

L FL F UU

Krogshede Polled Hereford Hadsundvej 9510 Hadsundvej 14, 14,Polled 9510 Arden Arden Krogshede Hereford

JensTlf. Krogshede . . . . . . . . . . . . . . 97 88 54 28 98565016 Tlf. 98565016 Jens . . . . . . . . 97 . . E-mail . .Krogshede . . . . . lone_carsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4443@msn.com 61 88 54 54 16 28 97 . . E-mail . . . . . . . .lone_carsten .14, . . .7650 . . . . Bøvlingbjerg . . . . 4443@msn.com . . . . 61 54 16 97 Krogshedevej Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg krogshede@dlgtele .dk www .vester-krogshede .dk krogshede@dlgtele .dk www .vester-krogshede .dk

P USCLES N--M USCLES-M M O I N -M IO v/Kirstine og Jens Peder Søe v/Kirstine og Jens Peder Søe B Novej 26, 6950 Ringkøbing O RNo, FO Novej 26, No, 6950 Ringkøbing E51 R TelefonP97 33 00G 63H · Mobil 26 95 86 E Telefon 97 33 00 63 · Mobil 51 26P95 86 slyksph@mail .tele .dk Annelise og Jesper Egerup PMail: Mail: slyksph@mail .tele .dk P UL

Krogshede Polled Hereford VESTJYLLAND VESTJYLLAND

Jens Krogshede . . . . . . . . . . . . . . 97 88 54 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 16 97 Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg Lone krogshede@dlgtele .dk www .vester-krogshede .dk Lone og og Carsten Carsten Møjbæk Møjbæk

P

RD

VESTJYLLAND

Tlf. 98565016 E-mail lone_carsten 4443@msn.com E-mail lone_carsten 4443@msn.com

v/Kirstine og Jens Peder Søe v/Kirstine og 6950 Jens Peder Søe Novej 26, No, v/Finn MulbjergRingkøbing v/Finn Mulbjerg Novej 26, No, 6950 Ringkøbing v/Finn Mulbjerg Telefon 97 33 00 63 Mobil 51 26 95 86 v/Finn Mulbjerg Mulbjerg Nørbyvej 10,v/Finn Højmark, 6950 Ringkøbing CLERingkøbing U··S6950 M v/Finn Mulbjerg Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing Telefon10, 97 33 00 63 Mobil 51 26 95 86 v/Finn -Mulbjerg Nørbyvej Højmark, S48 v/Finn Mulbjerg Mail: slyksph@mail .tele .dk Nørbyvej Højmark, Ringkøbing Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing N Telefon10, 97 34 36 31 6950 - bil 21 52 15 v/Finn Mulbjerg v/Finn Mulbjerg Oslyksph@mail .tele .dk Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing Telefon97 97 34I36 3631 31- -6950 -6950 bil21 21 48M 5215 15 Mail: Nørbyvej 10, Højmark, Ringkøbing Telefon 97 34 36 31 bil 21 48 52 Nørbyvej 10, Højmark, Ringkøbing Telefon 34 bil 48 52 v/Finn Mulbjerg Telefon 97 34 36 31 bil 21 48 52 15 15 Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing Nørbyvej 10,v/Finn Højmark, 6950 Ringkøbing Mulbjerg Telefon 97 34 36 31 bil 21 48 52 15 Telefon 97 34 36 31 bil 21 48 52 15 Telefon 97 34 36 31 - bil 21 Ringkøbing 48 52 15 Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Telefon 36 48 Telefon 97 97 34 36 31 31 -- bil bil 21 21Ringkøbing 48 52 52 15 15 Nørbyvej 10,34 Højmark, 6950 Telefon 97 34 36 31 - bil 21 48 52 15 Telefon 97 34 36 31 - bil 21 48 52 15

RD RD

Jette og 690, EvaldBlæsbjerg, E. Jensen 9870 ………… 98 93 00 11 Tuenvej Sindal98 Jette og Evald E. Jensen ………… Tuenvej 690, Sindal Lone og Carsten Møjbæk Tuenvej 690, Blæsbjerg, Blæsbjerg, 9870 Sindal Hadsundvej 14,9870 9510 Arden93 00 11 Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Hadsundvej 14, 9510 Arden Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Tlf. 98565016

Mail: slyksph@mail .tele .dk

T EA

Nr. Blæsbjerg LoneNr. og Carsten Møjbæk Nr. Blæsbjerg Blæsbjerg Nr. Blæsbjerg Polled Hereford Nr. Blæsbjerg Hadsundvej 14,Hereford 9510 Arden Polled Nr. Blæsbjerg Hereford Polled Hereford 98565016 Jette Tlf. og Polled Evald E. Jensen ………… 98 93 00 11 Nr. Blæsbjerg Jetteogog ogEvald Evald E.Jensen Jensen …………98 9893 9300 0011 11 Polled Hereford Jette Evald E. Jensen ………… 98 Nr. Blæsbjerg Jette E. ………… Jette og Evald E. Jensen ………… 98 93 93 00 00 11 11 Polled Hereford E-mail lone_carsten 4443@msn.com Tuenvej 690,E. Blæsbjerg, 9870 Sindal Jette og Evald Jensen ………… 98 93 00 11 Jette og Evald E. Jensen ………… 98 93 93 00 00 11 11 Polled Hereford Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Jette og Evald E. Jensen ………… 98 Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Polled Hereford Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870Sindal Sindal Jette og Evald E. Jensen ………… 98 93 00 11 Jette og Evald E. Jensen ………… 98 93 00 11 Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Lone Carsten Møjbæk Tuenvej 690, og Blæsbjerg, 9870 Sindal

RRDD

Jette og Evald E. Jensen ………… 98 93 00 11 Jette og Evald E. Jensen ………… 98 93 00 11 Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal

lle H Pooo llllelleeddd P g o H P r P Heeee olllle ddH eMulbjerg erggrrggPv/Finn H o d v/Finn Mulbjerg e P e H Peder Søe eJens Nørbyvej 10, oHøjmark, d 6950 ee21Ringkøbing P eNovej Nørbyvej 10,o Højmark, 6950 Ringkøbing ll36lloge H rergv/Kirstine d P 26, No, 6950 Ringkøbing H g Telefon 97 34 31 bil 48 52 15 e e r g Telefon 97 34 36 31 bil 21 48 52 15 e Telefon eer 97 33 00 63 · Mobil 51 26 95 86

RRD RD RD RRDRD RDD RRRD DD D

Nr. Nr. Blæsbjerg Blæsbjerg Polled Polled Hereford Hereford

olllleed dH Po Hee gg P r r ee

MO T

Ålborgvej 76, 9240 Nibe Ålborgvej 76, 9240 Nibe Ålborgvej 76, 9240 Nibe

v/Finn Mulbjerg v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen v/Finn Mulbjerg Nørbyvej 10,Jørgen Højmark, 6950 Ringkøbing v/Ruth og Holm Thomsen v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen v/Ruth Jørgen Holm Thomsen v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen Novejog 2A, No, 6950 Ringkøbing Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Telefon 97 34 36 31 -Ringkøbing bil 21Ringkøbing 48 52 15 v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen Novej 2A, No, 6950 v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen Novej No, Novej2A, 2A, No, 6950 Telefon 97 33 01 Telefon 97 346950 36 31Ringkøbing -Ringkøbing bil1021 48 52 15 v/Ruth og Jørgen Holm v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing Telefon 9733 3301 01Thomsen 10 NovejTelefon 2A, No,97 6950 Ringkøbing Telefon 97 33 01 10 Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing 10 v/Ruth2A, og Jørgen Telefon 97Holm 33Ringkøbing 01Thomsen 10 Novej No, 6950 NovejTelefon 2A, No,97 6950 Ringkøbing v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen 33 01 10 Telefon 97 33 01 10 33 01 10 NovejTelefon 2A, No,976950 Ringkøbing 33 10 Telefon 97 33 01 01 10 NovejTelefon 2A, No,97 6950 Ringkøbing Telefon 97 33 01 10 Telefon 97 33 01 10

MM OTOT

Kirstein kirstein@simonsen.mail.dk Munk Simonsen E-mail: Ålborgvej 76, 9240 Nibe ………… 98 35 17 61 Kirstein Munk Simonsen Ålborgvej 76, 9240 Nibe ………… 98 35 17 61

Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing v/Finn Mulbjerg Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 336950 01 10Ringkøbing Nørbyvej 10, Højmark, Telefon 97 33 01 10 Telefon 97 34 36 31 - bil 21 48 52 15

forrdd fo rere

Nr. Blæsbjerg Vokslev Vokslev Nr. Blæsbjerg Vokslev Vokslev Polled Hereford Polled og Horned Hereford Vokslev Polled Hereford Polled og Horned Hereford Vokslev Polled og Horned Hereford Polled og Horned Hereford Jette og Evald E. Jensen………… ………… Kirstein Munk Simonsen 9898 3593 1700 6111 Vokslev Kirstein Munk Simonsen ………… 9835 3517 1761 6111 JetteMunk og Evald E. Jensen ………… 98 93 00 Polled og Horned Hereford Kirstein Munk Simonsen ………… 98 Vokslev Kirstein Simonsen ………… 98 Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 35 17 17 61 61 Polled og Horned Hereford Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Ålborgvej 76, 9240 Nibe Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 17 61 Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 35 17 17 61 61 Polled og Horned Hereford Ålborgvej 76, 9240 Nibe………… Tuenvej 690, Blæsbjerg, 98702042 Sindal Kirstein Munk Simonsen 98 Ålborgvej 76, 9240 Nibe Ålborgvej 76, 9240 Nibe 1761 Polled og Horned Hereford Ålborgvej 76, 9240 Nibe Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 17 61 Kirstein Munk Simonsen Ålborgvej 76, Nibe Ålborgvej 76, 9240 9240 Nibe ………… 98 35 17 61

lle H o P olled d He g P r e eerg v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen

MMOO TT

Mølgaard, 5, Vindblæs Jens K. Dalsgaard ………………… 98 68 9670 Løgstør Ålborgvej 76, 9240 Nibe 9670 Løgstør Jette ogMølgaardsvej Evald E. Jensen ………… 9830 9312 00 11 9670 Løgstør Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs 9670 9670 Løgstør Løgstør Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs 9670 Løgstør690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Tuenvej 9670 Løgstør

rdrd ford efeofo re rr

Mølgaard Polled Polled Hereford Vokslev Mølgaard Hereford Mølgaard Hereford Vokslev Mølgaard Polled Hereford Jens K. DalsgaardPolled ………………… 98 68 30 12 Jens K.Dalsgaard Dalsgaard ………………… 9868 6830 3012 12 Mølgaard Polled Hereford Jens ………………… 98 Polled og Horned Hereford Jens K.K. ………………… 98 Jens K. Dalsgaard Dalsgaard ………………… 98 68 68 30 30 12 12 Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs Mølgaard Polled Hereford Nr. Blæsbjerg Polled og Horned Hereford Jens K. Dalsgaard ………………… 98 68 30 12 Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs Jens K. Dalsgaard Dalsgaard ………………… 98 68 68 30 12 Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs Mølgaard Polled Hereford Jens K. ………………… 98 30 12 Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 17 61 Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs 9670 Løgstør Mølgaard Polled Hereford Jens K. Dalsgaard ………………… 98 68 30 12 Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 17 61 Jens K. Dalsgaard ………………… 98 68 30 12 Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs 9670Løgstør Løgstør Polled Mølgaard, Mølgaardsvej 5,Hereford Vindblæs 9670 Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs 9670 Jens K.Løgstør Dalsgaard ………………… 9670 Løgstør Ålborgvej 76, 9240 Nibe Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs 98 68 30 12

Mulb j

Kammerherre Polled Polled Kammerherre

Anni og Anders Anders Søndergaard 98 34 34 13 97 Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Nibe Jens K. Dalsgaard ………………… 9813 6897 30 12 Kammerherrevej 10, Tostrup, Ålborgvej 76, 9240 Nibe9240 www .kammerherre .dk Anni og Søndergaard . . . . Nibe 98 Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Nibe Jens K. Dalsgaard ………………… 9813 6897 30 12 Anni og Søndergaard . . . . Nibe 98 www .kammerherre .dk Anni og Anders Anders Søndergaard 98 34 34 13 97 Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Nibe www .kammerherre .dk Ålborgvej 76, 9240 Nibe9240 www .kammerherre .dk Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs e-mail: kammerherre@kammerherre .dk Kammerherrevej 10, Tostrup, Nibe www .kammerherre .dk Anni og Anders Søndergaard . . 98 34 13 97 Mølgaard, Mølgaardsvej 5, .Vindblæs Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Nibe e-mail: kammerherre@kammerherre .dk Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Nibe www .kammerherre .dk www .kammerherre .dk e-mail: kammerherre@kammerherre .dk Anni og Anders Søndergaard . 98 34 13 97 e-mail: kammerherre@kammerherre .dk www .kammerherre .dk 9670 Løgstør10, Tostrup, 9240 Nibe e-mail: kammerherre@kammerherre .dk Kammerherrevej www .kammerherre .dk 9670 Løgstør10, Tostrup, 9240 Nibe www .kammerherre .dk e-mail: kammerherre@kammerherre .dk e-mail: kammerherre@kammerherre .dk Kammerherrevej e-mail: kammerherre@kammerherre .dk www .kammerherre .dk e-mail: e-mail: kammerherre@kammerherre .dk kammerherre@kammerherre .dk www .kammerherre .dk e-mail: kammerherre@kammerherre .dk e-mail: kammerherre@kammerherre .dk

Kirstenog ogErik ErikSiersbæk Siersbæk Kirsten og Erik Siersbæk Kirsten

Kirstenog og Erik Siersbæk Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Kirsten Erik Siersbæk Kirsten og Erik Siersbæk Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Kirsten og Erik Siersbæk Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Kirsten og Erik Siersbæk Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen Telefon 97 99 17 88 30 60Frøstrup 33 39 Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Kirsten og Erik Siersbæk Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Kirsten og Erik Siersbæk Telefon 97 99 17 88 30 60 33 39 v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen Telefon 97 99 17 88 30 60 33 39 Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 99 17 88 - -30 60 33 39 Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Telefon 97 99 17 88 30 60 33 39 E-mail: siers@dlgtele .dk Telefon 97 99 17 88 30 60 33 39 Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing TelefonE-mail: 97 99 99 17 88 -3330 30 60 33 39 Telefon 97 17 88 -e 60 39 Telefon 97 01 1033 Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup siers@dlgtele .dk E-mail: siers@dlgtele .dk l l Telefon 97 99 17 88 30 60 33 39 o d E-mail: siers@dlgtele .dk Telefon 97 99 17 88 30 60 33 39 E-mail: siers@dlgtele .dk P 8897 -33300160 H10 33 39 E-mail: siers@dlgtele .dk Telefon 97 r99 99 17 E-mail: siers@dlgtele .dk gTelefon E-mail: siers@dlgtele .dk Telefon 97 17 88 - 30 60 e33 39 E-mail: siers@dlgtele .dk E-mail: siers@dlgtele .dk e E-mail: siers@dlgtele .dk siers@dlgtele .dk E-mail:

MM uu lbljbj

Vokslev Vokslev Kammerherre Polled Polled og Horned Hereford Kammerherre Polled Kammerherre Kammerherre Anni og Andersog Søndergaard .Polled . Polled 98 34 13 97 Polled Horned Hereford Mølgaard Polled Hereford Anni og Anders Søndergaard . . 9834 3413 1397 97 61 Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 17 Anni og Anders Søndergaard . . 98 Kammerherre Polled Mølgaard Polled Hereford Anni ogog Anders Søndergaard . .Polled 98 Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Anni Anders Søndergaard . Nibe 98 34 34 13 13 97 97 61 Kammerherre Kirstein Munk Simonsen 98 35 17 Kammerherrevej 10, Tostrup, ………… 9240 Anni og Anders Søndergaard . . Nibe 98 34 13 97

E-mail: siers@dlgtele .dk v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen E-mail: siers@dlgtele .dk Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing 97 33Siersbæk 01 10 KirstenTelefon og Erik

Muul lb M bj j

Snevrevej 15, Højrup, 9850 Hirtshals Inger og Ove Engbjerg . . . .Hirtshals . . . . 98 97 13 38 Snevrevej 15, Højrup, 9850 Kirstein Munk Simonsen 9813 3538 17 61 e-mail: kammerherre@kammerherre .dk Inger og Ove Engbjerg . . . .Hirtshals . .………… . . 98 97 Snevrevej 15, Højrup, 9850 e-mail: kammerherre@kammerherre .dk Snevrevej 15, Højrup, 9850 Hirtshals Snevrevej 15, Højrup, 9850 Hirtshals Ålborgvej 76, 9240 Nibe Snevrevej 15, Højrup, 9850 Hirtshals

Bakgård Hereford Kirsten Erik Kirsten og ogHereford Erik Siersbæk Siersbæk Bakgård Hereford Bakgård Bakgård Hereford Amstedbrovej 14, Lund, Bakgård Hereford Amstedbrovej 14, Lund, 7741 7741 Frøstrup Frøstrup Bakgård Hereford Bakgård Hereford Telefon 97 99 17 88 30 Bakgård Telefon 97 99Hereford 17 88 - 30 60 60 33 33 39 39

M M MM MM M OM OTM O M M TO TO OOTTO TOTO TO TT T

NORDJYLLAND NORDJYLLAND NORDJYLLAND NORDJYLLAND NORDJYLLAND NORDJYLLAND NORDJYLLAND Mølgaard Polled Hereford L.NORDJYLLAND Glomsdal Horned Mølgaard Polled Hereford Jens K. Dalsgaard ………………… 98 68 30 12 L. Glomsdal Horned Kammerherre Polled L. Glomsdal Horned L. Glomsdal Horned Kammerherre Polled Jens K.Ove Dalsgaard ………………… Inger og Engbjerg . . . . . . . . 98 98 97 68 13 30 38 12 L. Glomsdal Horned Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs Vokslev Anni og Anders Søndergaard . . 98 34 13 Inger og Ove Engbjerg . . . . . . . . 98 9713 1338 3897 Inger og Ove Engbjerg . . . . . . . . 98 97 13 38 L. Glomsdal Horned Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs Inger og Ove Engbjerg . . 98 97 Anni og Anders Søndergaard . . 98 34 13 Inger og Ove Engbjerg . . . . . . . . 98 97 13 3897 9670 Løgstør Snevrevej 15,Engbjerg . Højrup, 9850 Hirtshals Kammerherrevej Tostrup, 9240 Nibe Inger og Ove 98 97 13 38 L. Glomsdal Inger og Ove Ove Engbjerg . 98 97 13 13 38 38 Snevrevej 15,Højrup, Højrup, 9850 Hirtshals Kammerherrevej 10, Tostrup, Nibe Inger og Engbjerg . . . . . . . . . . . . .Hirtshals . . .Horned . . . . . .9240 98 97 Polled og10, Horned Hereford 9670 Løgstør Snevrevej 15, Højrup, 9850 L. Glomsdal Snevrevej 15, Snevrevej 15,Engbjerg . Højrup,9850 9850 Inger og Ove . . . . . .Hirtshals . . Hirtshals . .Horned . . . . 98 97 13 38 www .kammerherre .dk Inger og Ove Engbjerg . 98 97 13 38 www .kammerherre .dk Snevrevej 15, Højrup, 9850 Hirtshals

rrrrdddd rodd rrdd forod rfd fofo oforofrdo rerrrereeerfrfeerorfeefo rfere

Besætningsannoncer

Mølgaard Polled Hereford

Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Bakgård Telefon 97 99 17Hereford 88 - 30 60 33 39 Bakgård Telefon 97 99 17Hereford 88 - 30 60 33 39 E-mail: siers@dlgtele .dk E-mail: siers@dlgtele .dk

M M MM u ul uM uM M M lubM lM ljulbM bu jblulbujubjljulbjlbbbljjbjj j

Kammerherre Kammerherre Polled Polled L. Glomsdal Horned L. Glomsdal Horned

Anni og Anders Søndergaard . . 98 34 13 97 Anni og Anders Søndergaard . . Nibe 98 34 13 97 Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Nibe www .kammerherre .dk www .kammerherre .dk Inger ogkammerherre@kammerherre .dk Ove Engbjerg . . . . . . . . 98 97 13 38 e-mail: Inger og Ove Engbjerg . . . . . . . . 98 97 13 38 e-mail: Jens K.kammerherre@kammerherre .dk Dalsgaard ………………… Snevrevej 15, Højrup, 9850 Hirtshals 98 68 30 12 Snevrevej 15, Højrup, 9850 Hirtshals Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs 9670 Løgstør

Annelise og Jesper Telefon 97 49 22 45 - Egerup 97 49 18 22 Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg Skorkærvej 18,Jesper 6990 Ulfborg Annelise Egerup Telefon 97 49 22 45 97 49 18 22 Telefon 97 49 49og 22 45 97 49 18 18 22 22 Telefon 97 22 --- 97 49 Skorkærvej 18,45 6990 Ulfborg Telefon 97 -- 97 49 Telefon 97 49 49 22 22 45 97Ulfborg 49 18 18 22 22 Skorkærvej 18,45 6990 Telefon 97 49 22 45 - 97 49 18 22 Telefon 97 49 22 45 - 97 49 18 22

Bendt Jørg . . . . . . . . Linnerupve

Lindgaard Polled Hereford v/ Tina & Lars Jensen Gjandrup Byvej 3 DK-8900 Randers Tlf. 4333 5333 www.lindgaard-hereford.dk info@lindgaard-hereford.dk

25/11/08 7:59:16

25/11/08 7:59:16 25/11/08 7:59:16

P

Knud Løkke »Nøkkesgår

SYDJYLLAND

25/11/08 7:59:16 25/11/08 7:59:16

Medlemsblad for HerefordforeningenSøndermarkens · NOVEMBER 2010 · 41. årgang Hereford Jens Michael Jensen . . . . . . . . . . . 75 68 39 04 Nordmarksvej 5, Glud, 8700 Horsens www .soendermarkens-hereford .dk

Aldum


d.dk d.dk

. .email: . . . . .ep@roost-polled .dk . . . . . . . . . . . . . . . - . www .roost-polled .dk . . . 22 20 83 41 Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup email: ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk

Roost Polled Hereford SØNDERJYLLAND FYN

Rosenkær Flemming Højer Kristensen Bredsten Borgergade 8, 7160 Tørring Polled Hereford Tlf . 75 67Kristensen 64 74 Bonde Hereford Flemming Højer City Hereford Polled Hereford Bent Sørensen Borgergade 8, 7160 Tørring Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård Kurt . . . . . . . . . . . . . . . 75 83 KnudNyegård . Løkkegaard 88 46 16 39 00 Rosenkær Tlf . 75 67 64 74 Tlf . 86 53 14 13 »Nøkkesgård«, 7182 Bredsten Ilderkærvej 48, Ørskovvej Nederbro, 2, 7100 Vejle e-mail: bent@rosenkaer .dk www .rosenkaer .dk Polled Hereford Rosenkær City FlemmingHereford Højer Kristensen Bent Sørensen Borgergade 8, 7160 Tørring Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård Polled Hereford Kurt Nyegård . .L .y . k . .k .e . g . .å . r . d . .’s . . 75 83 46 39

Gert Petz

FYN FYN Mandix Hereford

Friskærvej 16, Rurup DK-6520 Toftlund Tlf . 0045-74 83 17 98 E-mail: Petz@dbmail .dk

eford

Rosenkær Polled Hereford

68 39 04

v/ Bente og Ervin Mathiesen Vadstedvej 130 . 8450 Hammel E-mail: Vadsted@paradis. dk Berit & Flemming Holm Tlf. 8696 1573 - 6155 4812 Ørumvej 7, 7840 Højslev v/ Bente og Ervin Mathiesen Rosenkær Vadstedvej 130 . 8450 Hammel v/E-mail: Bente og Ervin Mathiesen Vadsted@paradis. dk Tlf.: Polled 23 24 85Hereford 21 - 97 53 85 20 Vadstedvej 130 . 8450 Hammel E-mail.: Bent1573 Sørensen Tlf. holm@holmhereford.dk 8696 - 6155 4812 Web.: www.holmhereford.dk E-mail: Vadsted@paradis. dk Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård 86 53 -146155 13 Tlf. 8696Tlf .1573 4812 v/bent@rosenkaer .dk Bente og Ervin Mathiesen e-mail: - www .rosenkaer .dk SYDOG SØNDERJYLLAND Vadstedvej 130 . 8450 Hammel E-mail: Vadsted@paradis. Lindgaard Polled Hereford dk 8696 1573 - 6155 4812 v/Tlf. Tina & Lars Jensen

Roost Polled Hereford FYN

Gjandrup Byvej 3 DK-8900 Randers Lindgaard Polled Hereford Tlf. 4333 5333 v/ Tina & Lars Jensen www.lindgaard-hereford.dk Lindgaard Polled3 Hereford Gjandrup Byvej info@lindgaard-hereford.dk v/DK-8900 Tina & Lars Jensen Randers Gjandrup Tlf. 4333Byvej 5333 3 v/DK-8900 Bente og Ervin Mathiesen Randers www.lindgaard-hereford.dk Vadstedvej 130 . 8450Hereford Hammel Lindgaard Tlf. 4333 5333Polled info@lindgaard-hereford.dk E-mail: Vadsted@paradis. v/ Tina & Lars Jensen dk www.lindgaard-hereford.dk Gjandrup Byvej 3 Tlf. 8696 1573 - 6155 4812 info@lindgaard-hereford.dk DK-8900 Randers SYDJYLLAND Tlf. 4333 5333 www.lindgaard-hereford.dk info@lindgaard-hereford.dk

Søndermarkens Hereford SYDJYLLAND Bredsten Polled Hereford SYDJYLLAND Søndermarkens Hereford Bredsten Søndermarkens Hereford Polled Hereford SYDJYLLAND

Jens Michael Jensen . . . . . . . . . . . 75 68 39 04 Nordmarksvej 5, Glud, 8700 Horsens www .soendermarkens-hereford .dk Knud Løkkegaard . . . . . . . . . . . . 75 88 16 00 Mail: smh@post1 .dknet .dk »Nøkkesgård«, Ørskovvej 2, 7182Hereford Bredsten Lindgaard Polled Jensv/ Michael . . . Jensen . . . . . . . 75 68 39 04 TinaJensen . & Lars Nordmarksvej 5, Glud, 8700 Horsens Gjandrup Byvej 3 www .soendermarkens-hereford .dk Jens Michael Jensen . . e . .g . å . . . . . . 75 68 39 04 DK-8900 yRanders Mail: smh@post1 .dknet .dk Knud Løkkegaard .k .k . . 8700 . . . .r .d .’ .s . 75 88 16 00 Nordmarksvej 5,LGlud, Horsens Tlf. 4333 5333 »Nøkkesgård«, Ørskovvej www .soendermarkens-hereford .dk He2,re7182 Bredsten

ford Polled Mail:www.lindgaard-hereford.dk smh@post1 .dknet .dk

Søndermarkens Hereford info@lindgaard-hereford.dk

Jens Michael Jensen . . . . . . . . . . . 75 68 39 04 årdHorsens kkeg8700 ’s Nordmarksvej L 5,yGlud, 1084598 Hereford Dec 08.indd 49 www .soendermarkens-hereford .dk Mail: smh@post1 .dknet .dk Polled Hereford

Bredsten Flemming Højer Kristensen Polled Hereford SYDJYLLAND Borgergade 8, 7160 Tørring

1084598 Hereford Dec 08.indd 49

Knud Løkkegaard . . . . . . . . . . 1084598 Hereford Dec 08.indd . .49

75 88 16 00 Tlf . 75 67 64 74 »Nøkkesgård«, Ørskovvej 2, 7182 Bredsten

Søndermarkens Hereford Flemming Højer Kristensen

rd

Jens Michael Jensen . . . 8, . . . . . . . . 75 68 39 04 1084598 Hereford DecBorgergade 08.indd 49 7160 Tørring

Hovedgård

osenkaer .dk

ord

2 Hovedgård

rosenkaer .dk

kegård’ CitykHereford

s Nordmarksvej 5,Ly Glud, Tlf . 758700 67 64Horsens 74 www .soendermarkens-hereford .dk Kurt Nyegård .P .o . l .l .e . d . . H . . .e .r .e . f . o . rd75 83 46 39 Mail: smh@post1 .dknet .dk Ilderkærvej 48, Nederbro, 7100 Vejle

City Hereford Kurt Nyegård . . . . . . . . . . . . . . . . 75 83 46 39 Peder 7100 Madsen Ilderkærvej 48, Nederbro, Vejle 68, Glud Medlemsblad forGludvej Herefordforeningen 8700 Horsens 68 39 75 - 40 30 39 75 Flemming 75 Højer Kristensen Borgergade 8, 7160 Tørring

1084598 Hereford Dec 08.indd 49 Peder Madsen Tlf . 75 67 64 74

City Hereford

Carsten Seiring 5600 Faaborg

Bendt Jørgensen . . . . . . . . . . . . . 75 67 63 48 . . . . . . . . . . . . . . .Peder . . . . .Madsen . . . . . . Bil 21 70 00 06 Thuesen & Linnerupvej 18, 7160 Jørgen Tørring 68, Bendt Jørgensen . . . Gludvej . . Ulla . . . . .Sandgaard . . .Glud 75 67 63 48 . . . . . . . . . . . . . . . . 8700 . . Oensvej . . .Horsens . . . 41, . . Bil 21 70 00 06 Hatting Linnerupvej 18, 716075 Tørring 68 39Horsens 75 - 40 30 39 75 8700 Tlf . 75 65 32 04 u-j@mail .dk Jørgen Thuesen & www .sondergardhereford .dk

Bendt Jørgensen . . . . .Ulla . . . . Sandgaard . . . . 75 67 63 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oensvej . . . . . .41, . . Bil 21 70 00 06 Hatting Thuesen & Linnerupvej 18, 7160Jørgen Tørring 8700 Horsens

Bonde

Oensvej 41, Hatting u-j@mail .dk 8700 Horsens www .sondergardhereford .dk Tlf . 75 65 32 04 u-j@mail .dk Jørgen Thuesen & www .sondergardhereford .dk

Ulla Sandgaard

Egsgyde NORDSJÆLLAND Tlf.: 5641, 96 Horne 90 91 5600seiring@mail.dk Faaborg E-mail: NORDVESTSJÆLLAND Hereford BosB.I. Polled Hereford

Mikkel Christiansen . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuse Næsvej 37, Mar

Tlf.: 56 96 90 91 www.seiring.dk Keld Balle &Seiring Aase Ingerslev Carsten E-mail: seiring@mail.dk www .bihereford .dk Egsgyde 41, Horne www.seiring.dk Vestergade 39 5600 · FYN V . Hæsinge · 5672 Broby Faaborg Broersland Hereford 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk Tlf.:Birch 56 96 90 9148 21 21 17 Preben og Dorthe . . & . . Aase . . . Ingerslev Keld Balle E-mail: seiring@mail.dk Søvej 4, St . Lyngby, 3320 Skævinge www .bihereford .dk 25/11/08 7:59:17 www.seiring.dk E-mail: birch@broersland .dk

Kurt Nyegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Bendt Jørgensen 7583 6746 6339 48 . . . . . . . . 48, . . . Nederbro, . . . . . . . . .7100 . . . . Vejle . . Bil 21 70 00 06 Ilderkærvej Linnerupvej 18, 7160 Tørring

Ulla Sandgaard Tlf . 75 65 32 04

Markesle og

Bos Egsgyde Polled 41, Hereford Horne www.seiring.dk

8700Madsen Horsens Ilderkærvej 48, Nederbro, 7100 Vejle Peder 75 68 39 - 40 30 39 75 Gludvej 68,75 Glud 8700 Horsens 68 39 75 - 40 30 39 75 Flemming 75 Højer Kristensen Borgergade 8, 7160 Tørring Peder Madsen Tlf . 75 67 64 74 Gludvej 68, Glud 8700 Horsens 75 68 39 75 - 40 30 39 75

Margit og Jens Thom Skovvejen 13A, 4050 E-mail: hereford@dlg

Seiring Ubberudvej Carsten 99, 5491 Blommenslyst E-mail: Mandix@c .dk 41, www .mandix-hereford .dk Edel og EgonEgsgyde Petz . . . . . . . . . .Horne . . 74 83 53 77 5600 Faaborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 20 83 41 Bos Polled Hereford Smedegade 35,Tlf.: Roost, 566535 96 Branderup 90 91 Carsten Seiring email: ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk E-mail: seiring@mail.dk

City Hereford

Aldumvej 56 · 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 Mobil 61260148 City· Hereford Bent Sørensen Peder Madsen E-mail: bondehereford@mail.dk Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård Kurt Nyegård . . . . . . Gludvej . . . . . . .68, . . .Glud 75 83 46 39 Tlf . 86 53 14 13 e-mail: bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk

HORNSHER

Bos Mette og KajPolled Jespersen . .Hereford . . . . . . 65 96 75 12

Tlf . 75 67 64 74 Ilderkærvej 48, Nederbro, 7100 Vejle Peder Madsen e-mail: bent@rosenkaer .dk www .rosenkaer .dk Here .f .oGlud Assendrupvej 12, Assendrup,- 8732 Hovedgård e rd75 83 46 39 Kurt Nyegård .P . o . .ll . . d .Gludvej . . . . . . .68, Tlf . 86 53 14 13 87007100 Horsens Ilderkærvej 48, Nederbro, Vejle e-mail: bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk Ulla, Aage og Matilde Bonde 75 68 39 75 - 40 30 39 75

Tlf . Sørensen 86 53 14 13 Bent

Besætningsannoncer

Edel og Egon Petz . . . . . . . . . . . . 74 83 53 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 20 83 41 Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup Bojskov Polled- www .roost-polled .dk Hereford email: ep@roost-polled .dk

Knudstru He

B.I. Hereford B.I. Hereford

Finn Nielsen . . . . . . Knudstrupvej 5, Knud

& Aase ·Ingerslev VestergadeKeld 39 ·Balle V . Hæsinge 5672 Broby 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk www .bihereford .dk

B.I. Hereford

Vestergade 39 · V . Hæsinge · 5672 Broby 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk

Driverdal Hereford KeldHorned Balle & Aase Ingerslev Bos Polled Hereford

Asserho

Finn MadsenCarsten . .www .bihereford .dk . . . . . . .Seiring . . . . . . . 47 52 04 23 . v/Tina . Vestergade . . . . . . .Elling . . 39 . . . .· .& .V . .Søren .Hæsinge . . . . . .Hansson . Bil 40 58Broby 42 70 · 5672 Egsgyde 41, 4050 Horne Stubbevej 27, Østby Mark, Skibby 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk

Ann og Bjarne Eiche Asserholmvej 1, Åge

Præstebro 8, 5750 Ringe 5600 Faaborg Tlf. 63 62Tlf.: 61 56 05 96 · Fax 9063 9162 61 09 www.praestebro.dk E-mail: seiring@mail.dk v/Tina Elling & Søren Hansson www.seiring.dk mail@praestebro.dk Præstebro 8, 5750 Ringe v/Tina Tlf. 63 Elling 62 61 & 05Søren · Fax Hansson 63 62 61 09 Præstebro 8, 5750 Ringe www.praestebro.dk Tlf. 63 62mail@praestebro.dk 61 05 · Fax 63 62 61 09 Hereford Keld Balle & Aase Ingerslev www.praestebro.dk v/Tinawww .bihereford .dk Elling & Søren Hansson mail@praestebro.dk Præstebro 8, 5750 Ringe

B.I. Hereford

Vestergade 39 · V . Hæsinge · 5672 Broby

6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk Tlf. 63 62 61 05 · Fax 63 62 61 09 Bonde Hereford www.praestebro.dk SØNDERJYLLAND Bonde Hereford mail@praestebro.dk Oensvej 41, Hatting 8700 Horsens Tlf . 75 65 32 04 u-j@mail .dk www .sondergardhereford .dk

Bojskov Polled Hereford

Bendt Jørgensen . . . . . . . . . . . . . 75 67 63 48 . . . . . . . . . . . . . .Gert . . . . . . Petz . . . . . Ulla, . Bil 21 70 00 06 Aage Friskærvej Linnerupvej 18, 7160 Tørring 16, Rurup

Ingerslevs Hereford

Oensvej 41, Hatting 8700 Horsens Tlf . 75 65 32 04 u-j@mail .dk www .sondergardhereford .dk

o

rd Po 8, 5750 Ringe Præstebro Tlf. 63 62 61 05 · FaxKristensen 63 62 61 09 Flemming Højer Lykkegård’s www.praestebro.dk Borgergade 8, 7160 Tørring 64e74 reford mail@praestebro.dk oll75ed67H PTlf .

og Matilde Bonde SØNDERJYLLAND Aldumvej 56 · 8722 Hedensted 75652043 · Mobil 61260148 Bonde· Tlf. Hereford DK-6520 Toftlund Tlf . 0045-74 83 17 98 bondehereford@mail.dk E-mail: Petz@dbmail .dk Bojskov E-mail: Polled Hereford

Michael Ingerslev

v/Tina Bonde Elling Søbovej& 3 Søren Hansson Ulla, Aage og Matilde Gert Petz Jørgen Thuesen & 5683 Hårby

Præstebro 8,· 5750 Ringe 16, Rurup Aldumvej Friskærvej 56 · 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 Mobil 61260148 Tlf. 40 93 05 87

Ulla Sandgaard DK-6520 Toftlund Ulla, Tlf. 63 Bonde 62 61 05 · Fax 63 62 61 09 Roost Polled Hereford Oensvej 41, Hatting Aage og Matilde Tlf . 0045-74E-mail: 83 17 98 bondehereford@mail.dk Ingerslevs-hereford@mail.dk

EdelAldumvej og Egon Petz . 56 . E-mail: . . . .·8700 . 8722 . . Petz@dbmail .dk . Horsens . . 74 83 53 77 Hedensted · Tlf. 75652043 · Mobil 61260148 www.praestebro.dk Tlf . 75 65 32 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u-j@mail .dk . . . . .E-mail: . 22 20 83bondehereford@mail.dk 41 mail@praestebro.dk www .sondergardhereford .dk Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup email: ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk Ulla, Aage og Matilde Bonde

Roost Polled Hereford Aldumvej 56 · 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 · Mobil 61260148 25/11/08 SØNDERJYLLAND Bonde Hereford

Edel og Egon Petz . . . . . . . . . . . . 74 83 53 77 bondehereford@mail.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-mail: 22 20 83 41 Aase Ingerslev & Keld Balle Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup Bojskov Polled Hereford Vestergade 39, V. Hæsinge, email: ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk 5672 Broby

Gert Petz

Friskærvej 16, Rurup DK-6520 Toftlund Tlf . 0045-74 83 17 98 E-mail: Petz@dbmail .dk

FYN

B.I. Hereford

Jørgen Thuesen & Ulla Sandgaard

Tlf. 62 63 17 61/25 62 17 61

7:59:17

25/11/08 7:59:17

bi@bihereford.dk www.bihereford.dk

Ulla, Aage og Matilde Bonde Roost Polled Hereford FYN

LEDIG

Hedensted · Tlf. 75652043 · EdelAldumvej og Egon Petz . .56 . . . .· . .8722 . . . . 74 83 53 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . 22 20 83bondehereford@mail.dk 41 Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup email: ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk

25/11/08 7:59:17

25/11/08 7:59:17

Mobil 61260148

Bos Polled Hereford

Carsten Seiring Egsgyde 41, Horne Faaborg · NOVEMBER5600 2010 · 41. årgang 56 96 90 91 BosTlf.: Polled Hereford E-mail: seiring@mail.dk Carsten Seiring www.seiring.dk Egsgyde 41, Horne FYN

37 25/11/08 7:59:17


Besætningsannoncer

Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk

Mandix Hereford Broersland Hereford NORDSJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND NORDSJÆLLAND NORDSJÆLLAND NORDSJÆLLAND Mandix Hereford NORDVESTSJÆLLAND NORDSJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND Mette og Kaj Jespersen . . . . . . . . 65 96 75 12 NORDVESTSJÆLLAND Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk Broersland Hereford Driverdal Horned Hereford Preben og Dorthe Birch . . . . . . . 48 21 21 17 Broersland Hereford NORDSJÆLLAND Broersland Madsen . . . . Skævinge . . Hereford . . . .Hereford . . . . 47 52 04 23 SøvejFinn 4, St . Lyngby, . .3320 Broersland Preben og Dorthe Birch . . . . . . 48 214021581742 70 . Broersland .NORDVESTSJÆLLAND . . . .og . . Dorthe . . . . . . Birch . . . . . .Hereford E-mail: birch@broersland .dk Preben . . . . . . . . . . . . . . Bil 48 21 21 17 Preben . . . . . . 48 21 21 17 Søvej 4, og St . Dorthe Lyngby,Birch 3320 .Skævinge

Mette og Kaj Jespersen . . . . . . . . 65 96 75 12 Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst Preben og Dorthe Birch . . . . . . . 48 21 21 17 E-mail: Søvej 4,Mandix@c .dk St . Lyngby, 3320 www .mandix-hereford .dk Skævinge E-mail: birch@broersland .dk

Stubbevej Østby3320 Mark,Skævinge 4050 Skibby Søvejog4,Dorthe St .27, Lyngby, Preben . . . . . . . 48 21 21 17 Søvej 4,birch@broersland .dk St . Lyngby, Birch 3320 Skævinge E-mail: E-mail: birch@broersland .dk Søvej 4, St . Lyngby, 3320 Skævinge E-mail: birch@broersland .dk E-mail: birch@broersland .dk

NORDSJÆLLAND Broersland Hereford Driverdal Horned Hereford NORDVESTSJÆLLAND

og . 524804212321 17 Finn Preben Madsen . .Dorthe . . . .Horned . . Birch . . . . . . . . . .Hereford . . . .47 Driverdal Driverdal Horned Hereford . . . .Søvej .Driverdal . . . 4, . . St . . . .Lyngby, . . . Horned . . .3320 . . . . Skævinge . . Hereford . Bil 40 58 42 70 Finn E-mail: Madsen . . . . . . .Horned . . . . . . . . .Hereford 47 52 04 23 birch@broersland .dk Driverdal Stubbevej 27, Østby Finn Madsen . . .Mark, . . . . .4050 . . . .Skibby . . . . 47 52 04 23 Finn . . . . Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bil 47 40 52 58 04 42 23 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Bil 52 40 04 58 23 42 70 . . . . . . . . . .Mark, . . . . . . . . . .4050 . . . . . . . . .Skibby .Finn . . . .Madsen . . .27, . . .Østby . .Bil 40 58 42 70 Stubbevej Stubbevej 27, Østby Mark, 4050 Skibby . . . . . . . 27, . . . Østby . . . . . Mark, . . . . . 4050 . . . . .Skibby . Bil 40 58 42 70 Stubbevej Preben og27, Dorthe . . . . Skibby . 48 21 21 17 Stubbevej ØstbyBirch Mark, . .4050 Søvej 4, St . Lyngby, 3320 Skævinge Driverdal Horned Hereford E-mail: birch@broersland .dk Finn Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . 47 52 04 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bil 40 58 42 70 Stubbevej 27, Østby Mark, 4050 Skibby

Broersland Hereford

Driverdal Horned Hereford

E-mail: hereford@dlgnet .dk

Markeslevgaard Polled HORNSHERRED HEREFORD Margit og Jens Thomsen . . . . . . .Horned 47 52 01 45 Knudstruplund og HornedPolled Markeslevgaard Markeslevgaard Polled Skovvejen 13A, 4050 Skibby Polled Markeslevgaard Hereford Mikkel Christiansen . . . . . . . . . . . 59 46 13 33 ogog Horned Markeslevgaard Polled E-mail: hereford@dlgnet .dk . . . . . . . . . . . .og . . . . . . . .Horned . . . . . . 40 25 61 34 Finn Nielsen . . .Horned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 . 46 Mikkel Christiansen . . og Horned 5713643383 46

Tuse Mikkel NæsvejChristiansen . 37, Markeslev, 4300 .Holbæk . Sorø 59 4634 13 33 . . . Knudstrupvej . .HORNSHERRED . Christiansen . . . . . . . . . 5, . . Knudstrup, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4180 . . . . 40 25 Mikkel 59 46 61 13 33 . . . Christiansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HEREFORD . . . . . . . 59 40 25 61 34 . 46 13 .Mikkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 25 61 34 Tuse Næsvej 37, Markeslev, 4300 Holbæk Margit og Jens Thomsen . . . . . 4300 . . Holbæk 47 52 01 33 45 Tuse Næsvej 37, Markeslev, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 25 61 34 Tuse Næsvej13A, 37, Markeslev, 4300 Holbæk Skovvejen 4050 Skibby Tuse Næsvej 37, Markeslev, 4300 Holbæk E-mail: hereford@dlgnet .dk Mette og Kaj Jespersen . . . . . . . . 65 96 75 12 Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst Mikkel . . . . . . 59 46 13 33 E-mail: Christiansen . Mandix@c .dk . . . .www .mandix-hereford .dk . . . .og . . Bjarne . . . . . . . . . . .Eichen . 6440 Finn Ann Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 598325 184661 16 34 98 Knudstrupvej 5, Knudstrup, 4180 Sorø Tuse Næsvej 37, Markeslev, 4300 Holbæk Asserholmvej 1, Ågerup, 4390 Vipperød Finn Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . 57 64 83 46 Finn NielsenKnudstrup, . . . . . . . . . . . . .Sorø . . . 57 64 83 46 Knudstrupvej Finn Nielsen 5, . . . . . . . . . . . 4180 . . . . . 57 64 83 46 FinnKnudstrupvej Nielsen 5, . .Knudstrup, . 5, . . Knudstrup, . . . . . .4180 . . .4180 . Sorø . Sorø 57 64 83 46 Knudstrupvej Knudstrupvej 5, Knudstrup, Mikkel Christiansen . . . . . . 4180 . . . . .Sorø59 46 13 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 25 61 34 Tuse Næsvej 37, Markeslev, 4300 Holbæk

Mandix Hereford Markeslevgaard Polled Knudstruplund Horned og Horned Hereford Asserholm Hereford Knudstruplund Horned Knudstruplund Horned Knudstruplund Horned Hereford Knudstruplund Horned Hereford Hereford Markeslevgaard Hereford Polled og Horned Knudstruplund Horned Asserholm Hereford NORDSJÆLLAND Hereford Ann Finn og Bjarne Eichen . . . . Asserholm NORDVESTSJÆLLAND Nielsen . . . . . . . . .Hereford . . . . . .Hereford . . . . .59 . 185716649883 46 Asserholm Asserholmvej 1, Ågerup, 4390 Vipperød Asserholm Hereford 5, Knudstrup, Sorø Ann Knudstrupvej ogAsserholm Bjarne Eichen . . . . . Hereford . . .4180 . 59 18 16 98 Ann og Bjarne Eichen . . . . . . . . . 59 18 16 98 AnnKnudstruplund og Bjarne1,Eichen . . 4390 . . . . .Vipperød . . Horned 59 18 16 98 Asserholmvej Ågerup, 1, Ågerup, AnnAsserholmvej og Bjarne . . .4390 . Vipperød . . . Vipperød 59 18 16 98 Asserholmvej 1,Eichen Ågerup, . .4390 Hereford Asserholmvej 1, Ågerup, 4390 Vipperød Broersland Hereford Finn Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . 57 64 83 46 Preben og Dorthe Birch 4180 . . Hereford . . .Sorø . . 48 21 21 17 Knudstrupvej 5, Knudstrup, Asserholm Søvej 4, St . Lyngby, 3320 Skævinge Ann og Bjarne Eichen . . . . . . . . . 59 18 16 98 E-mail: birch@broersland .dk Asserholmvej 1, Ågerup, 4390 Vipperød

Asserholm Hereford

Bavnebakken 15, 3230 Græsted

Sannelund HornedHereford Hereford Mosekær

Gert Hjortshøj . . .Bent . . . Toft . . . .Viuf . . . . . . . 48 31 83 84 Suzanne og Michael . . . . . . . . . . . . 48 31 93 35 Tlf . 57 80 90 15 - 40 27 93 64 Bavnebakken 15, 3230 Græsted Mosekærsvej 4, 4173 Fjenneslev hereford@post2 .tele .dk

SYDSJÆLLAND LOLLAND - FALSTER SYDSJÆLLAND SYDSJÆLLAND SYDSJÆLLAND Sannelund Horned Hereford LOLLAND - FALSTER SYDSJÆLLAND LOLLAND Gert Hjortshøj . . . . . . . . .- . .FALSTER .- . .FALSTER . . . 48 31 83 84 LOLLAND Suzanne og Michael . . . . . . FALSTER . . . HEREFORD . . . 48 31 93 35 LOLLAND HORNSHERRED Mosekær Hereford Bavnebakken 15, 3230 Græsted Margit og Jens Thomsen . . . . . . . 47 52 01 45 Bent Toft Viuf Hereford Mosekær Skovvejen 13A, 4050 Skibby Hereford GMH Polled Mosekær Hereford Mosekær Hereford Tlf . 57Toft 80Viuf 90 15 - 40 27 93 64 E-mail: hereford@dlgnet .dk Bent Mosekær Bent Toft Viuf Birgitte ogSYDSJÆLLAND Jørn Laursen . .4, . Hereford .4173 . . . Fjenneslev 58 26 16 41 Mosekærsvej Bent Toft Viuf Tlf . 80 904200 15 - 40 27 93 64 Næsbyskovvej 3,57 Tyvelse, Slagelse hereford@post2 .tele .dk LOLLAND Bent Toft Tlf . 57Viuf 80-90FALSTER 15 - 40 27 93 64 Mosekærsvej Fjenneslev Tlf . 57 80 90 4, 154173 - 40 27 93 64

4173 Fjenneslev GMH@post .tele .dk Tlf .Mosekærsvej 57 80 904,154173 -4,40 27 93 64 hereford@post2 .tele .dk Mosekærsvej Fjenneslev hereford@post2 .tele .dk Mosekærsvej 4, 4173 Fjenneslev hereford@post2 .tele .dk hereford@post2 .tele .dk Mosekær Hereford

Markeslevgaard Polled SYDSJÆLLAND ogBentHorned Toft Viuf GMH Polled LOLLAND -Hereford FALSTER Mikkel Christiansen . . . .80 . . 90 . . .15 . . - 40 5927 4693 1364 33 Tlf . . 57 Birgitte og Jørn Laursen . . . . 264016 GMH . . GMH . . . . . . .Polled . . . Polled . Mosekærsvej . . . . . . Hereford . . . . . .Hereford .4, .58 .4173 254161 34 Fjenneslev GMH Polled Hereford Næsbyskovvej Tyvelse, Slagelse TuseogNæsvej 37, Markeslev, Birgitte Jørn3,Laursen .4200 . . . .Hereford . 4300 . 58Holbæk 26 16 41 hereford@post2 .tele .dk GMH Polled

NOVEMBER 20. Besætningsbesøg hos Christian Højris Larsen, Højris Hereford, Slettehavevej 72, 4690 Haslev (Klub Øst) 21. Besætningsbesøg og julebanko hos Flemming Andersen, Brunmose Hereford, Brunmosevej 44, 8963 Auning (Klub Midtjylland) 25. Julebanko og generalforsamling hos Lilian og Henning Berthelsen, Lodsholm Hereford, 9270 Klarup (Klub Nordjylland) DECEMBER 3. – 4. Kødkvægsskuet, Agromek, Herning 3. Herefordfest, Vildbjerg Sports- og Fritidscenter (Herefordforeningen) JAUNAR 4. Besætningsbesøg og generalforsamling hos Jill og Flemming Andersen, Solbakkens Hereford, Gammelbyvej 7, 6600 Vejen (Klub 1084598 Hereford Dec 08.indd 50 Syd- og Sønderjylland) Besætningsbesøg og 11. opfølgning på Hereford for Fremtiden hos Mette og kaj Jespersen, Mandix HereUbberudvej 99, 5491 1084598 Hereford Dec 08.indd ford, 50 (Klub Fyn) 1084598 Hereford Dec 08.indd Blommenslyst 50 1084598 Hereford Dec 08.indd 50 1084598 Hereford27. Dec 08.indd Besætningsbesøg 50 og 1084598 Hereford Dec 08.indd 50 opfølgning på Hereford for Fremtiden hos Anni og Anders Søndergaard, Kammerherre Polled Hereford, 1084598 Hereford Dec 08.indd 50 38 1084598 Hereford Dec 08.indd 50

Driverdal Ann og Bjarne Eichen .Horned . . . . . . . . Hereford 59 18 16 98 Asserholmvej 1, Ågerup, 4390 Vipperød Finn Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . 47 52 04 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bil 40 58 42 70 Stubbevej 27, Østby Mark, 4050 Skibby

Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Nibe (Klub Nordjylland)

FEBRUAR 6. Besætningsbesøg og opfølgning på Hereford for Fremtiden hos Edel og Egon Petz, Roost Polled Hereford, Smedegade 35, 6535 Branderup (Klub Syd- og Sønderjylland) 20. Besætningsbesøg og opfølgning på Hereford for Fremtiden hos Finn Madsen, Driverdal Horned Hereford, Stubbevej 27, Østerby Mark, 4050 Skibby (Klub Øst) 26. Besætningsbesøg og opfølgning på Hereford for Fremtiden hos Bent Sørensen, Rosenkær Polled Hereford, Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård (Klub Midtjylland) 27. Besætningsbesøg og opfølgning på Hereford for Fremtiden (Klub Vestjylland) MARTS 12. Agro Nord Kødkvæg, Kultur og Messecenter Aars 19. Generalforsamling Herefordforeningen, Hotel Hedegården, Vejle 23. – 26. Mila, Sverige APRIL 4. Dommerseminar (Herefordforeningen) MAJ 13. – 14. Varde Dyrskue

S LO

Birgitte og JørnMosekær Laursen . . . Hereford . . . . 58 26 16 41 GMH@post .tele .dk Birgitte og Jørn3,Laursen . . . . Slagelse . . 58 26 16 41 Næsbyskovvej Tyvelse, .4200 Næsbyskovvej 3, Tyvelse, Birgitte og Jørn Laursen . . Viuf . .4200 .Slagelse . . Slagelse 58 26 16 41 Bent Toft Næsbyskovvej 3, Tyvelse, 4200 GMH@post .tele .dk GMH@post .tele .dk Næsbyskovvej 3, Tyvelse, 4200 Slagelse GMH@post .tele .dk Tlf . 57 80 90 15 - 40 27 93 64 GMH@post .tele .dkMosekærsvej 4, 4173 Fjenneslev

Knudstruplund Horned GMHhereford@post2 .tele .dk Polled Hereford Hereford

Birgitte og Jørn Finn Nielsen . . Laursen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 57 26 64 16 83 41 46 Næsbyskovvej Tyvelse, 4200 Slagelse Knudstrupvej 5,3,Knudstrup, 4180 Sorø GMH@post .tele .dk

GMH Polled Hereford

AKTIVITETSKALENDER 2010 Finn Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . 47 52 04 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bil 40 58 42 70 Stubbevej 27, Østby Mark, 4050 Skibby

San

Gert Hjort Suzanne o Bavnebakk

Birgitte og Jørn Laursen . . . . . . . 58 26 16 41 Næsbyskovvej 3, Tyvelse, 4200 Slagelse GMH@post .tele .dk Ann og Bjarne Eichen . . . . . . . . . 59 18 16 98 Asserholmvej 1, Ågerup, 4390 Vipperød

Asserholm Hereford

14. Fjerrislev Dyrskue 27. – 28. Det Sønderjyske Fællesdyrskue, Aabenraa 28. – 29. Landbrugsmessen Gl. Estrup, Auning

GM

Birgitte og Næsbysko GMH@po

JUNI 3. – 5. Roskilde Dyrskue 4. Nibe Dyrskue 4. – 5. Lemvig Marked og Dyrskue 10. – 12. Det Fynske Dyrskue, Odense 17. – 18. LRØ Dyrskue, Horsens 17. – 18. Hjørring Dyrskue 18. MidtWest Farmshow, Skive 30. – 2. Landsskuet, The National Show, Herning JULI 1. – 3. Dyrskuet på Bornholm, Almindingen 2. – 3. Bregentved Skuet, Haslev 23. Sommerudflugt (Hereford Ungdom) 29. Ribe Dyrskue 30. Hobro Dyrskue AUGUST 13. Dyrskuet i Aulum 25/11/08 7:59:20

SEPTEMBER 10. Åben Stald (Herefordforeningen) 10. – 11. Fælles Kødkvægsskue, Holbæk

25/11/08 7:59:20

OKTOBER 25/11/08 7:59:20 25/11/08 7:59:20 25/11/08 7:59:20 7. – 8. Kimbrerskuet, Kultur og 25/11/08 7:59:20 Messecenter Aars 22. – 23. Det Sjællandske Efterårsskue for Hereford, Holbæk 25/11/08 7:59:20

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang 25/11/08 7:59:20


Rødkilde ATV Rødkilde ATV • Kun fra Rødkilde ATV får du: • 24 mdr Garanti på Nye Honda ATV • Kun fra Rødkilde ATV får du: • 12 mdr Garanti på Brugte Honda • 24 mdr Garanti på Nye Honda ATV • 12 mdr “Dør til Dør” Garanti • 12 mdr Garanti på Brugte Honda • 10 års reservedelsgaranti • 12 mdr “Dør til Dør” Garanti • Den Bedste Pris & Service! • 10 års reservedelsgaranti • Den Bedste Pris & Service!

Se det store udvalg på roedkilde.com

Kunz Rough Cut 44 21.900,Nyhed: Rough Cut 44 er en perfekt multimaskine til at passe brakområder, rabatter, og slå Kunz Rough Cut 44 folde 21.900,græsplænen. stykker, Nyhed: RoughDenCutgår44ikke er i en perden slår pænt, og så kan den fekt multimaskine til du at fåpasse med el-løft til rabatter, kr. 4.100,-folde ekstra. brakområder, og slå græsplænen. Den går ikke i stykker, den slår pænt, og så kan du få den med el-løft til kr. 4.100,- ekstra.

RØDKILDE ATV RØDKILDE ATV

Sprayrider 83 sprøjte 6.000,Danmarks bedste og mest solgte ATV sprøjte er fra New Zealand. Dens lave tyngdepunkt den Sprayrider 83 sprøjte gør 6.000,sikker og den tømmes altid 100%. Danmarks bedste og mest solgte Den fås med er bomme fra 1.5 til 6m ATV sprøjte fra New Zealand. der på ATV’en. gør den Densklikkes lave fast tyngdepunkt sikker og den tømmes altid 100%. Den fås med bomme fra 1.5 til 6m der klikkes fast på ATV’en.

ATV Wagon UT1600 12.164,ATV Wagon er bruges bla. af US Navy Seals og US Airforce så den er sikkert også god nok til12.164,dig. Du ATV Wagon UT1600 kan til 480 kg afbla. medaftryk ATV læsse Wagonop er bruges US på en Seals knap og de boogie Navy USstore Airforce så hjul den bærer godtogså oppegod på nok vådetilunderlag. er sikkert dig. Du kan læsse op til 480 kg af med tryk på en knap og de store boogie hjul bærer godt oppe på våde underlag.

www.roedkilde.com • Tlf. 50 26 26 26 Lokalt salg og service• iTlf. 4 afdelinger www.roedkilde.com 50 26 26 26

RØDKILDEATV er Danmarks største autoriserede Honda ATV Forhandler

Sjælland 5020 2525 - Nordjylland 5033 1111 - Sønderjylland 6090 2020

RØDKILDEATV er Danmarks største autoriserede Honda ATV Forhandler

Sjælland 5020 2525 - Nordjylland 5033 1111 - Sønderjylland 6090 2020

Lokalt salg og service i 4 afdelinger

Medlemsblad for Herefordforeningen · NOVEMBER 2010 · 41. årgang

Priser ex moms Priser ex moms

Køb fornuftigt Køb sikkert Køb kvalitet Køb en brugt Honda hos Rødkilde ATV Køb fornuftigt Køb sikkert Se det store udvalg på roedkilde.com Køb kvalitet Køb en brugt Honda hos Rødkilde ATV

39


Power Partner

A-serie

Den er udstyret med den ydeevne, du har brug for. Er en ekstrem handy letvægtstraktor 3 standarden. udmærker sig med at opfylde Tier med den slidstærke SisuDiesel, som klasse. , som frontlæssertraktor i denne Traktorerne i A-serien er førende

N-serie

ekt vægtfordeling næse og lille venderadius plus perf Robust, kompakt traktor med kort n kan leveres med l til frontlæsser arbejde. Traktore 40%/60%, gør denne traktor idee er retningsskifte en det elektroniske vendegear, bliv turbinekobling og i samspil med ance – og da Valtra elvarianter – Classic, HiTech og Adv mod tre i res leve e seri ne Den leg. der for at finde lige behov, så er her mange mulighe bygger din næste traktor efter dit den N-serie, som passer til dig.

T-serie

ionelle landmand og behovene hos nutidens profess Er designet til at imødekomme byder på en række itionel kraft og slidstyrke. T-serie entreprenører. Her tænkes på trad varianter Classic, iksystemer inden for de tre model valgmuligheder vedrørende hydraul ift, Versu og Direct. smissionssiden tilbydes Powersh HiTech og Advance – og på tran tilpasning fra det se takket været sin store udstyrs T-serie er en stærk spiller i sin klas ra tilbyder sine kunder. store a la carte program, som Valt

S-serie

t med Sisu Diesel’s sen over 250 hk. Den er udstyre Er Valtra’s helt nye kraftkarl i klas e. Her er tale om stændig op til Tier 3B standardern nyeste teknologi, som lever fuld S-seriens design or, som tilbydes markedet lige nu. den mest miljøvenlige traktor mot den henvender sig ele, at den bare må opleves – og er ny og unik – med så mange ford l, der bare kører som bare har brug for en kraftkar til den landmand eller entreprenør, tilbyder sin bruger. e den forkælelse, som Valtra her og kører imens man kun kan nyd

Find din lokale Valtra forhandler på www.valtra.dk

Herefordbladet_6_November_2010  

Journal of The danish Hereford Cattle society

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you