Page 1

medlemsblad for Herefordforeningen

April 2010 | 40. Ă…rgang


Forsiden: Sikken en vinter 2009 -2010. Den vil blive husket af alle.

udgives af Herefordforeningen Friskærvej 16, Rurup, 6520 Toftlund, tlf. 7483 1798 hereford@hereford.dk, www.hereford.dk Redaktion: Bent Sørensen, ansv. redaktør, tlf. 8653 1413 Egon Petz, tlf. 7483 5377 Kim Langballe, tlf. 2227 8292 Mogens Stendal, tlf. 8684 8050 Keld Balle, tlf. 6263 1761 Udgivelsesterminer 2010: 3 gange årligt: 1. april, 1. juli og 1. november. Artikler og annoncer sendes til: Bent Sørensen, Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård, tlf. 8653 1413, bs@hereford.dk

Herefordforeningens bestyrelse/udvalg: Gert Petz, Friskærvej 16, Rurup, 6520 Toftlund, tlf. 7483 1798 / 4053 1798 Kim Langballe, Vingumvej 14, Grædstrup, 8740 Brædstrup, tlf. 2227 8292 Keld Balle, Vestergade 39, V. Hæsinge, 5672 Broby, tlf. 6263 1761 / 2066 0801 Niels Nielsen, Ribe-Vejle Landevej 58, 6622 Bække, tlf. 2532 5364 Kirsten Munk Simonsen, Fjordgade 40, 9670 Løgstør, tlf. 9835 1761 / 2042 1761

Indlevering af artikler og annoncer m.v.: Sidste frist for indlevering er den 1. i måneden før udgivelse.

Formand: Gert Petz Næstformand: Kim Langballe Avlsudvalg: Kim Langballe (formand) og Kirstein Munk Simonsen Afsætningsudvalg: Niels Nielsen Dansk Kødkvæg: Gert Petz Klubber: Keld Balle

Hjemmeside: www.hereford.dk Kim Langballe, tlf. 2227 8292, kl@hereford.dk

Sekretær, rådgiver og sparringspartner: Mogens Stendal, tlf. 8684 8050/2171 7750

PR-materialer: Edel Petz, tlf. 7483 5377 / 2964 0064

Økonomi: Helle Petz, tlf. 7483 1798 Kommunikationsudvalg: Egon Petz, tlf. 7483 5377 / 2964 0064

Sædsalg: Jens Michael Jensen, tlf. 7568 3904 Kaj Jespersen, tlf. 6596 7512

Hereford-Ungdom: Michael Ingerslev, tlf. 4093 0587

Salgsliste: www.hereford.dk / salgsliste@hereford.dk Kåringsdommer: Rolf B. Andersen, tlf. 4030 0252 Individafprøvning: Aalestrup Avlsstation, Hannerupvej 21, Hvam, 9620 Aalestrup, tlf. 9864 8044. Den 1. lørdag i hver måned er der åbent for besøg kl. 10-12. Tilmelding til individafprøvning: Jørgen Skov Nielsen, tlf. 8740 5263 eller Linda Kristensen, Viking Danmark, tlf. 7660 3083

Æresmedlemmer: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Fhv. formand Viggo Bertelsen Fhv. formand Knud Erichsen Herefordavlere Ruth og Jørgen Holm Thomsen Herefordavler Kristian Bastrup Layout og tryk: Lavpris Trykkeriet ApS Axel Kiers Vej 40 , 8270 Højbjerg tlf. 8613 9599, info@lavpristrykkeriet.dk www.lavpristrykkeriet.dk

Klubformænd og stedfortrædere: Nordjylland: Carsten Møjbæk, Hadsundvej 14, Astrup, 9510 Arden, tlf. 9856 5016 Ove Engbjerg, Snevrevej 15, 9850 Hirtshals, tlf. 9897 1338 Vestjylland: Ole Jacobsen Feldbergvej 7, 7480 Vildbjerg tlf. 9748 7800 Michael Alexander Knuden Gedhusvej 29, Ilskov, 7451 Sunds, tlf. 9714 5514 Syd- og Niels Nielsen, Sønderjylland: Ribe-Vejle Landevej 58, 6622 Bække, tlf. 2532 5364 Edel Petz, Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup, tlf. 7483 5377 Midtjylland: Per Windfeldt Kristensen Brørupvej 15, Hylke, 8660 Skanderborg tlf. 8657 0103 / 2128 5674 Gunnar Jocumsen, Hindbjergvej 26, 8620 Kjellerup, tlf. 8688 4810 / 5194 4853 Fyn: Keld Balle, Vestergade 39, V. Hæsinge, 5672 Broby, tlf. 6263 1761 / 2066 0801 Leif Jensen, Kertemindevej 69, Skalkendrup, 5800 Nyborg, tlf. 6536 2161 / 2811 1242 Sjælland Mikkel Christiansen, & Bornholm: Tusenæsvej 37, 4300 Holbæk, tlf. 5946 1333 / 4025 6134 Christian Højris Larsen, Slettehavevej 72, 4690 Haslev, tlf. 5672 0807 Rådgivning hereford Køb og salg af avlsdyr Salgskonsulent Aage Bonde tlf. 7565 2043 / 6126 0148 E-mail: aab@hereford.dk Fodring Kvægbrugskonsulent Peder Ringgaard Jessen tlf. 7320 2792 / 2530 2322 E-mail: pri@sd-k.dk Kød og indretning Rådgivningskunsulent, Aase Ingerslev, tlf. 6263 1761 / 2557 4740 Annonceansvarlige: Egon Petz, tlf. 7483 1798 / Bent Sørensen, tlf. 8653 1413 Annoncepriser, inkl. 4 farver: 1/1 side DKK 2.100,00 1/2 side DKK 1.300,00 1/4 side DKK 900,00 1/8 side DKK 500,00

1/1 side * 210x297 mm

1/1 side 180x262 mm

1/2 side 87x262 mm

1/2 side 180x128 mm

1/4 side 41x262 mm

1/4 side 87x128 mm

1/4 side 180x61 mm

Side 2, side 3, invendig bagside og bagside (særskilt pris, forhør hos annonceansvarlige). Medlemmer af Herefordforeningen får 25% rabat af ovennævnte priser.

* Ved annoncer til kant lægges 3 mm på til beskæring hele vejen rundt.

2

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang


Indholdsfortegnelse Nyt hold i bestyrelsen........................... 3 Indholdsfortegnelse annoncer.............. 4 Nye regler for dyr på Herefordforeningens salgsliste............. 4 Aage Bonde salgskonsulent for Herefordforeningen......................... 4 Aftale om rådgivning vedrørende fodring............................... 4 Hereford Værter ved Kødkvægets Dag, lørdag den 8. maj 2010......................... 6 Generalforsamling i god atmosfære..... 8 Årets Dyr 2009..................................... 9 Kirstine Søe Årets Klubmedlem............ 9 Nyt fra avlsudvalget............................ 10 Dansk Kødkvægs Årsstatistik 2009... 12 Nyt fra Hereford Ungdom................... 13 Der er priser på Hereford på slagteriet......................... 14 Det 25. Sjællandske Efterårsskue for Hereford................... 14 Registrering er krumtappen i avlsarbejdet...................................... 16 Ram vægtgrænserne på slagtedyr..... 17 Det er oplagt at kombinere naturpleje med tidlig fravænning......................... 17

Ammekalve fravænnet ved 3 måneder klarer sig fint....................................... 18 Indberetning af løbninger sikrer afstamningen............................ 19 Klovbeskæring.................................... 19 Første søn efterSolpoll 1 Dynamite solgt til toppris.................................... 19 Mange projekter på Elmegårdens Hereford........................ 21 Dommer på sommerens dyrskuer...... 21 Hereford eksport til Italien.................. 21 Herefordforeningen byder velkommen til følgende 9 nye medlemmer............ 21 Stor eksport dansk Hereford til Holland........................................... 21 Klubmøde hos Mosekær Hereford..... 21 Link til hjemmeside fra hereford.dk.... 22 Vejning................................................ 22 Hyggelig klubaften i Nordjylland......... 22 Ny formidling af nyheder og information.................................... 22 Nyt avlsudvalg i arbejdstøjet.............. 22 Stor efterspørgsel efter sjællandske kvier........................ 22

Sammenlægning af de to klubber på Sjælland........................... 23 Mr. Hereford på Sjælland.................... 23 Højere dødelighed hos ammekalve født om vinteren.............. 24 En lille succes historie........................ 26 Kvalitet i top....................................... 27 Nyt fra Aalestrup Avlsstation.............. 28 Sjællandstur til Fyn og Jylland........... 28 Hereford-bustur til Holland - inkl. Hollands National Show........... 29 Canadian Bull Congress 2010 Aase Ingerslev rådgivningskonsulent for Herefordforeningen....................... 29 - I den olympiske fakkels spor........... 30 Kødkvægsskue 2009 på Agromek..... 32 Teori og eksempler om individprøven................................ 34 En af de mest interessante og lærerige tur til Danmark.................................... 37 Valtra fortsætter som hovedsponsor for Herefordforeningen i 2010.................. 37 Danske Insemineringstyre.................. 38 Besætningsannoncer......................... 40 Aktivitetskalender 2010...................... 42

Nyt hold i bestyrelsen af Gert Petz

Efter Herefordforeningens nylig afholdte generalforsamling vil jeg byde velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, Kirstein Munk Simonsen og Niels Nielsen. Bestyrelsen har konstitueret sig med undertegnede som formand. Kim Langballe som næstformand samt formand for avlsudvalget. Kirstein Munk Simonsen er medlem af avlsudvalget. Keld Balle har fortsat ansvar for klubberne. Niels Nielsen er valgt til formand for afsætningsudvalget. Egon Petz er udpeget som formand for kommunikationsudvalget. Vi har på vores første bestyrelsesmøde besluttet at forlænge kontrakten med Mogens Stendal resten af året som sekretær, rådgiver og sparringspartner for Herefordforeningen. Jeg vil benytte lejligheden til at takke for samarbejdet med Finn Madsen og Ole Mulbjerg, der stoppede i bestyrelsen på generalforsamlingen. Finn Madsen har stået for økonomien i Herefordforenin-

gen i det sidste år, hvor vi har fået styr på regnskab og kontoplan. Også tak til Ole Mulbjerg for indsatsen i avlsudvalget. Der har i februar og marts været afholdt avlsseminarer rundt i klubberne. Mogens Stendal og undertegnede har enten sammen eller hver for sig været rundt i klubberne, hvor vi har mødt medlemmerne. Mogens Stendal har på baggrund af medlemmernes svar på spørgeskemaet ”Fremtiden for Hereford – Hereford for fremtiden” udarbejdet en rapport, der ventes tilgængelig på hjemmesiden. Vi har i bestyrelsen på baggrund af de afholdte klubmøder besluttet, at vi mindst hvert andet år, vil komme rundt i alle klubber med et arrangement, som består af et besætningsbesøg og et oplæg fra bestyrelsen til diskussion. Det er med tilfredshed, at vi fik vedtaget nye vedtægter på generalforsamlingen. Det skal lyde en tak til vedtægtsudvalget for et godt stykke arbejde. Vi har nu fået direkte valg til avlsudvalg og kommunikationsudvalg. Jeg mener nu, at vi har vedtægter, som kan holde i en årrække. Jeg kan med glæde konstatere, at vi fortsat har Valtra Danmark som hovedsponsor for Herefordforeningen. Ligeledes skal det lyde en tak til alle eksterne annoncører. Uden dem kunne

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang

vi ikke holde så stort et aktivitetsniveau i Herefordforeningen. Det er nu to år siden, at kvægavlsforeningen Dansire fusionerede med Svensk Avel til Viking. Lige siden har der inden for kødkvæg været forhandlet med svenskerne om en fælles løsning. Det et endnu ikke lykkedes at få en aftale om insemineringsarbejdet, så vi fortsætter med den danske model på ubestemt tid. Der skal ikke herske tvivl om, at jeg gerne havde set, at der var en aftale fra 1. januar 2010. Indtil 1. januar var jeg selv med til at forhandle aftalen i Viking Genetics. Men desværre blokerer det svenske medlem Erling Gustavson for at aftalen kan blive indgået til fælles gavn for kødkvægsavlen i Sverige, Finland og Danmark. Det er utilfredsstillende fordi et samarbejde med Sverige og Finland ikke kan komme i gang. Herefordforeningen kan ikke vente på, at Viking Genetics lever op til deres ansvar. Vi har derfor allerede haft et møde med avlsudvalget i Herefordforeningen i Sverige, og planlægger i fællesskab med Finland og Sverige at holde et fælles avlsudvalgsmøde i Danmark i forsommeren 2010. 

3


Indholdsfortegnelse annoncer Besætningsannoncer......................... 40 CP Kelco............................................ 20 DLK Aarhus........................................ 11 Friland Kødkvæg................................ 27 Frøsalget............................................. 14 Gårdbutikken Trekløver...................... 11

JYFA Maskinværksted........................ 23 Lavpris Trykkeriet............................... 29 Mammen Hereford............................. 26 Moeskaer Polled Herefords................ 15 Orla Hansen........................................ 11 Pithegn............................................... 39

Roost Polled Hereford........................ 14 Rosenkær Polled Hereford................... 5 Rødkilde ATV...................................... 43 Valtra................................................... 44 Vester Hæsinge Slagterforretning...... 14

Nye regler for dyr på Herefordforeningens salgsliste

Aage Bonde salgskonsulent for Herefordforeningen

Aftale om rådgivning vedrørende fodring

4

Herefordforeningens salgsliste på www. hereford.dk er et godt sted at gøre dine kolleger opmærksomme på gode avlsdyr, som du har til salg. Herefordforeningens salgsliste er samtidig stedet at søge efter din nye avlstyr eller køer og kvier. Kommunikationsudvalget vil løbende annoncer i Landbrug Syd/Nord/Fyn/Øst for omsætning af Hereford avlsdyr, hvor der henvises til salgslisten på Herefordforeningens hjemmeside. På dyrskuer og ved Åbent Hus-arrangementer vil salgslisten blive uddelt i papirudgave. Det koster 50 kroner plus moms for at have et dyr på Herefordforeningens salgsliste. Det er gratis at annoncere individafprøvede tyre til salg en gang. Ved en forlængelse af ”annoncen” koster det 50 kr. plus moms. Dyret ligger 2 måneder på salgslisten, hvorefter det automatisk glider ud. Solgte dyr vil ikke blive fjernet fra salgslisten før tid, men der vil komme til at stå ”solgt” ud for dyret. Opskriften på, hvordan man indtaster et dyr på salgslisten ligger på Herefordforeningens hjemmeside. Det er et krav, at man fra salgslisten kan linke til en aktuel stamtavle for det enkelte dyr. Hvis du ikke kan hente og indsætte stamtavle – kræver, at du har programmet ”Dyreregistrering” – så send en mail til salgsliste@hereford.dk med oplysning om ckr-nr. på dyr, som du har oprettet på salgslisten. Så henter og indsætter Herefordforeningens salgslisteansvarlige hovedbogsbladet. Vi opfordrer til at lave link til et godt foto af dyret, der er til salg. Giv straks besked til salgslisteansvarlige på salgsliste@hereford.dk, når dyret er solgt eller ikke længere er til salg. 

Herefordforeningen har lavet aftale med Aage Bonde, Aldumvej 56, 8722 Hedensted, om at blive salgskonsulent for Herefordforeningen. Aage Bonde kan træffes på tlf. 7565 2043/6126 0148 eller e-mail: aab@hereford.dk. Aage Bonde skal stå for aktiviteter og tiltag i forbindelse med omsætning af avlsdyr mellem medlemmer/interesserede, og ved opkøb af Hereford til eksport. Herefordforeningen tilbyder via Aage Bonde: 1. Gratis telefonrådgivning for Herefordforeningens medlemmer vedrørende køb og salg af avlsdyr 2. Rådgivningsbesøg om køb af avlsdyr 3. Rådgivningsbesøg om fodring og andre forhold vedrørende hold af Hereford 4. Bistå firmaer og andre, der vil købe Hereforddyr til eksport. Ved Salgskonsulentens rådgivningsbesøg herunder opkøb til eksport og formidling ved salg af dyr skal der betales et gebyr til Herefordforeningen. Ved rekvireret besøg af Salgskonsulenten hos medlemmer betaler rekvirenten derudover kørselsgodtgørelse efter statens laveste sats, pt. 1,90 kr. pr. kørt km, og eventuelle udgifter til færge- eller brobilletter. Gebyr og kørepenge faktureres af Herefordforeningen. 

Kvægbrugskonsulent Peder Ringgaard Jessen Telefon 7320 2792; mobil 2530 2322 E-mail: prj@sd-k.dk

Herefordforeningen har lavet en aftale med Syddansk Kvæg om rådgivning til Herefordforeningens medlemmer om fodring. Kvægbrugskonsulent Peder Ringgård Jessen er til rådighed således: • Telefonrådgivning – gratis • Udarbejder forslag til medlemsbladet Hereford og hjemmesiden med generelle foderplaner til køer, kvier, stude og ungtyre – gratis • Laver foderplan til din besætning (køer, kvier, stude og ungtyre) – pris efter tidsforbrug og normal timepris • Besætningsbesøg for at udarbejde foderbudget og foderplaner – pris efter tidsforbrug og normal timepris • Besætningsbesøg for at rådgive om fodring, herunder rådgivning om afgræsning (inklusive naturarealer), græsmarksstyring, produktion af grovfoder, supplerende fodring i marken og i kalveskjul, valg af tilskudsfoder og mineralblandinger – pris efter tidsforbrug og normal timepris. 

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang


Medlemsblad for Herefordforeningen 路 APRIL 2010 路 40. 氓rgang

5


Hereford Værter ved Kødkvægets Dag, lørdag den 8. maj 2010 For tredje gang afholder Dansk Kødkvæg, lørdag den 8. maj 2010 kl. 10.00 – 16.00, Kødkvægets Dag, som er et landsdækkende Åbent Hus-arrangement i besætninger, der driver avl og produktion med kødkvæg. Målgruppen for Kødkvægets Dag er forbrugerne, og målet med kødkvægdagen er, at øge salget af kød af dansk kødkvæg. Så kender du nogen, der kunne have interesse i at se køer med kalve på græs, så inviter dem med til følgende 6 besætninger med Hereford, som deltager i Kødkvægets Dag:

Sjælland Jesper Jensen, Pilebækgård Hereford, Juellundvej 4, Bjerrede, 4682 Tureby Pilebækgård Hereford startede i 2003, og ejes alene af Jesper. Der drives 22 hektar, hvoraf 5 hektar er forpagtet. Jorden drives med korn, græs og majs. Al jorden er i omdrift.   Der er 11 drægtige køer i stalden, og ca. 30 dyr i alt. Kælvningerne starter i februar og fortsætter gennem foråret. Der insemineres indtil udbindning, hvorefter avlstyrene, Woodland Bilbao, der er efter Roost 1 Tom, og Thorsø Mentor, der er efter Moeskær Mentor 1100 ET, tager over.   Om vinteren fodres der med majsensilage, roer, græsensilage og korn. Der fodres med store mængder grovfoder, som laves selv, hvilket er med til at holde omkostningerne nede. Det giver samtidig høj trivsel hos dyrene plus det giver god motion, når grovfoderet skal udfordres.   Dyrene sælges mest til slagtning, overskudskvier til kogræsforeninger og lidt dyr til avl.   Avlsmålet er for mig godt temprement, kødkvalitet og sunde dyr. Jeg valgte Hereford ud fra det samt at Hereford er smukke dyr.  På dagen vil der være mulighed for at se hele besætningen, klappe kalv, til børnene er der halmballer og kaniner. Håber på mange besøgende og godt vejr. Mikkel Christiansen, Markeslevgård Hereford, Tuse Næs Vej 37, Markeslev, 4300 Holbæk

6

Besætningen er hjemmehørende på Markeslevgård, der ligger i landsbyen Markeslev på sydsiden Tuse Næs, som ligger med Holbæk Fjord mod syd, Isefjord mod øst og Lammefjorden mod nord.  Gården er en gammel slægtsgård, der har været i familiens eje i siden 1912. Ejendommen er ejet af Mikkel Christiansen, og drives som et fritidslandbrug. Til ejendommen hører der et areal på 18 ha. Derudover er der forpagtet 42 ha eng. Ejendommen drives økologisk med opdræt af Herefordkvæg. På ejendommen er der også et stutteri med shetlandsponyer. Stutteriet der blev startet i 1992 ejes af Mikkels far, Peter Christiansen.   Ejendommen blev overtaget af Mikkel forældre i 1992, og overtaget af Mikkel i 2007. Ejendommen blev i starten drevet konventionelt med korn og lidt heste. Efter mange overvejelser og diskussioner fik Mikkel overtalt sin far til, at der skulle være kvæg på gården. Men nu var problemet, hvilke race vi skulle have. Efter en snak med en lokal Herefordavler, Egon Jensen, Lindballe, blev beslutningen truffet, og i 1997 købte vi 2 kvier af Egon Jensen. Derefter er det gået slag i slag, så vi i dag er oppe på 32 moderdyr med opdræt, plus 2 avlstyre. I alt ca. 75 dyr. Planen er, at vi skal have 36 moderdyr plus opdræt.   Vores 2 avlstyre er: 4 år gamle Vokslev Bob efter RMR 1 Pilot som har et S-indeks på 132, og nyindkøbte 1 år gamle, Nørby 1 Einstein efter Slyk`s 1 U.S.A. med S-indeks 135. Der udover inseminerer vi ca. 1/3 af vores hundyr med sæd både fra danske og udenlandske tyre.  På dagen er der mulighed for, at børnene også kan snakke med vores shetlandsponyer.

Fyn B.I. Hereford, Gårdbutikken Trekløver, Vestergade 39, V. Hæsinge, 5672 Broby Besætningen B.I. Hereford drives af Aase Ingerslev og Keld Balle. Til hverdag arbejder Aase som salgskonsulent og Keld som maskinfører på vores lokale V. Hæsinge Maskinstation.   Vi har boet her og haft Hereford sammen siden 1995, hvor vi købte ejen-

dommen, hvor der er 7,5 ha. Der er ca. 4 ha skov mens resten drives med græs i omdrift, delt op i 4 stykker. Hvert år omlægges et styk med byg, som vi dog oftest afgræsser.   Derud over har vi 4 ha i forpagtning samt ”pasningsaftale” på Michaels 2 ha. På de 4 ha laver vi vores grovfoder, græs i wrapballer.   Besætningen består af 5 -6 køer med opdræt hvoraf en del sælges til avl og resten sælges gennem Gårdbutikken Trekløver som vi startede på ejendommen i efteråret 2008 sammen med Aase’s søn Michael, der har besætningen Ingerslevs Hereford  I øjeblikket bruger vi en avlstyr, Peløkke Charley efter Wabash Sandstone, men indimellem bruger vi også inseminering for at forny blodlinjerne.   Foruden vores store engagement med at få vores gårdbutik op at køre, bruger vi også vores fritid på at deltage i diverse dyrskuer over hele landet, derudover sidder Keld i Herefordforeningens bestyrelse og er formand for Hereford Klub Fyn.  Gårdbutikken Trekløver sælger alle udskæringer af vacuumpakket, dybfrosset Herefordkød. Kødet er pakket i forpakninger, som kan passe til både små og store familier. Vort mål er, at kunden hos os altid skal kunne få den vare hun eller han har brug for, og i den mængde, som passer til behovet. Vi har desuden forskellige pålægsvarer og pølser. Kunden kan også købe et ½ eller et ¼ dyr samt pistoludskæringer til afhentning direkte hos slagteren.   Vi slagter hovedsaligt dyr fra vore egne besætninger og vi køber kun dyr ind, som vi ved har haft en opvækst som vore egne. Alle dyr bliver slagtet, modnet, udskåret, pakket og nedfrosset hos V. Hæsinge Slagterforretning, som ligger under to km fra vore ejendomme. Dette betyder kort transport til slagteriet og derfor ingen stress af dyrene. Det betyder også kort transport af det frosne kød, når vi tager det hjem i butikken.

Syd- og Sønderjylland Ove Baagø, Rurup Hereford Gårdbutik, Gammel Toftlundvej 8, 6520 Toftlund Jeg købte min ejendom i 1985 til mit

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang


hestehold. Jeg havde i flere år arbejdet med køb og salg af rideheste. Dengang var jeg så heldig at få 3 ha jord med til ejendommen. Normalt var de nedlagte ejendomme dengang kørt helt ned til ½ ha. Senere kom der jo som bekendt nye regler, men det er aldrig lykkedes mig at erhverve mere jord. Men, har kunnet leje græsarealer i nærheden efter behov, og til rimelige priser.  I 1996 sker der så det, at jeg får konstateret leddegigt, i en beskeden alder af 43 år. Så var det slut med hesteholdet. Jeg fik solgt mine 6 ud af 7 heste, og beholdte min dejlige hingst, som blev kastreret og sat på pension. Herefter købte jeg så 3 Hereford kælvekvier, nok mere krydsninger end rene Hereford. Den ene af de 3 kvier blev stammoder til nok halvdelen af de køer og kvier, som jeg har i dag.   Besætningen voksede langsomt til 6 -7 køer. Kvierne blev alle lagt til, medens tyrekalvene blev færdig fedet, og slagtet på et lille slagteri i nærheden, og solgt i ¼ og ½ dele til først venner og bekendte, og senere deres venner og bekendte.  Løbning af kvier og køer har altid været med foldtyr. I starten lejede jeg, senere købte jeg foldtyre.  I 1997 sker der så det uheldige, at jeg er udsat for et trafik uheld, og pådrager mig et kraftigt piskesmæld. Jeg kommer igennem vinterens pasning af besætningen med gode venners hjælp. Det er tæt på, at besætningen må væk. Men, da jeg langsomt bliver klar over, at jeg ikke kommer tilbage til mit assurandørjob, melder den næste tanke sig så. Hvad skal jeg så lave? Sidde i en stol dagen lang og have rigtig godt ondt af mig selv? Nej, den går ikke. Jeg finder et brugt fodringsanlæg, og får lavet indgange i enden af stalden, så udmugning kan ske med Bobcat. Nu kan jeg passe min besætning igen, med de kræfter og den førlighed, der er tilbage.  I 1998 tager jeg et stykke jord fra, og begynder så småt at dyrke lidt grønsager, som jeg sælger fra vejen. Køber jordbær og kartofler ind til, og får hermed indhold i hverdagen igen.   Salget af ¼ og ½ dyr, er til gengæld ved at gå lidt i stå. Når jeg ringer rundt til kundekredsen, siger de næsten enstemmigt, at ”vi har så meget suppekød og ben i fryseren, kan vi ikke bare købe noget hakket og lidt skært kød?”   Jeg slagter så et par tyre, og får dem pakket i ”butiksudskæringer”, og starter en ny opringningsrunde til kunderne, ”hva’ ku’ I

tænke Jer?” Det lugtede lidt i retning af en ” win win” situation!  Ideen til en Gårdbutik var skabt, og i august 1999 blev soklen til en bygning på 16 x 36 meter støbt. Og i 2000 blev dørene til en Gårdbutik åbnet i den ene ende af bygningen, medens resten af bygningen blev indrettet til stald lade og garage.   Først var vi 2 om det. I 2001 måtte jeg genstarte butikken ene mand. Konceptet har i hovedtræk været oksekød, grisekød, pålæg, grøntsager, brugskunst og vine. Men, konceptet har altid haft en god elastik. Der har og er stadig lidt mere end det.   Besætningen har i årene bevæget sig op og ned i takt med afsætningen og foderpriser. Med et gennemsnit på 12 til 16 moderdyr, 6 til 10 fede tyre til butikken og ca. 5 – 6 kvier til udskiftning af ældre køer og erstatning for køer med døde eller dårlige kalve. Og så de kalve der til stor fornøjelse går sammen med kørerne. Det skulle kunne blive til omkring ca. 40 dyr i alt.  I øjeblikket har jeg 2 avlstyre, som begge købt hos Gert Petz, Bojskov Hereford. Har efter at jeg lejede eller købte tilfældige tyre måttet sande, at tyren er den halve del af resultatet. Så indkøb af foldtyr spares der ikke længere på.   Alle tyrekalve færdig fedes og slagtes til salg i butikken ved en alder på 18 til 24 måneder. Gamle køer og uheldige køer sælges til Skare. Foruden egne tyre, købes ved større bestillinger kød hos min slagter. Men, i butikken er det udelukkende egen avl.   Hvorfor Hereford? For rigtig mange år siden, længe før jeg drømte om at skulle have kvæg, så jeg en Hereford ko stå på en frodig eng med sit lille krøllede kalv ved siden. Da var jeg solgt! Så hvis jeg ikke skal have Hereford, skal jeg bare ikke have kvæg. Må dog indrømme, at i den periode hvor mange danskere kun kunne sige Limousine, og slet ingen fedt i kødet, prøvede jeg med et par køer af Limousineracen. Jeg skal ikke sætte mig til dommer over, hvorvidt det er racen eller mig, der er noget galt med, men kombinationen af os sammen, duede bare slet ikke.  På Kødkvægets dag, vil alle interesserede kunne se min besætning, stald, gårdbutik og køkkenhave med drivhus. Der kan smugkikkes på www.rurup.dk

Nordjylland Lone og Carsten Møjbæk, Borup Hereford, Hadsundvej 14, Astrup, 9510 Arden Vi er Lone og Carsten Møjbæk, har 3 børn hvoraf en er hjemmmeboende nu.

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang

  Ejendommen købte vi i 1994 med 15 ha og nogle meget dårlige bygninger. Vi har købt jord til, så der i dag er 34 ha til gården. Vi har ca. 12 ha med korn og ca. 15 ha med græs. Græsset er vedvarende græs og græs i omdrift. Græs i omdrift bruges til at lave ensilage til foder til dyrene om vinteren. Den resterende del af jorden ligger ud i natur.   Bygningerne er løbende blevet renoveret. Der er en gammel stald, som i dag bruges til kalve på dybstrøelse. Vi har bygget en hal på 224 kvm til foder og dyr. Sidst, er der blevet bygget en rundbuehal til køerne om vinteren, og som bruges til at opbevarer foder i om efteråret.   Besætningen består i dag af ca. 20 køer med opdræt. Vi får i år kalve fra midten af januar til maj. Som foldtyr har vi haft en tyr efter RMR 1 Pilot. Vi har brugt tyren i 3 år. Vi inseminerer vore kvier og enkelte køer. Som insemineringstyre bruger vi Præstebro Burrito, RMR 1 Pioner, RMR 1 Pilot, Harvie Java og nyligt købt har vi købt strå efter den new zealandske tyr Platform Quebec.   Vi har udstillet på enkelte lokale dyrskuer i Himmeland og Vendsyssel, men det er kødproduktion vi satser mest på.   Fodret til besætningen består af ensilage i wrapballer, hø og halm. Dyrene der skal slagtes, fodres med kraftfoder til de er slagteklar, dog suppleret med grovfoder.   Afsætningen af dyr forgår på følgende måde: salg til levebrug, slagtning til privat salg og resten slagtes på DLK i Århus.   Vores salg til private sker i ¼ dyr. Vi har lavet et nyt koncept, hvor hele forenden laves i fars, resten parteres i de gode stykker til stege, bøffer osv. Det har vi haft god succes med, da vi har erfaret, at husmødrene har svært ved at anvende tværreb, suppekød osv.   Vi har haft Hereford alle årene, men har også forsøgt at krydse med Limousine for at få bedre klassificering. Dette opgav vi efter nogle år, da afkommet efter Limousine blev meget urolige. Vi er meget glade for Hereford dets rolige temperament, gode kælvningsegenskaber og det er robuste dyr, som kan gå ude hele året. Derudover forsøger vi at få dyr med god kødfylde og meget mælk hos moderen.

Forsættes på næste side

7


Forsat  Midtjylland Per Hjelm, Balgårdsvej 27, Gassum, 8981 Spentrup. Vi har på gården indrettet egen slagtebutik, Gassum Slagteforretning, hvor vi fra butikken sælger alt i okse- og svinekød, pålæg m.m. Butikken er indrettet med køledisk og fryser. Ved siden af butikken er der indrettet et kølerum til modning af

dyr og arbejdsplads, hvor kødet udskæres inden det sælges i butikken. Dyrene, der sælges via butikken, slagtes ikke på gården, men på Per’s arbejde på Mariager Slagteri. Efter slagtningen på Mariager Slagteri tages slagtekroppen med hjem til modning og udskæring. Slagtebutikken har åbnet fredag og lørdag.   Ejendommen er på 8½ ha. På den ene side af vejen har vi i 2004 bygget en løsdriftsstald på 512 m2, som vi selv synes er

velindrettet, med fodergang i midten.   Besætningen, der består af 12 moderdyr plus opdræt, er en krydsningsbesætning bestående af Hereford og Simmentaler. I besætningen er der 4 renracede Hereford. Avlstyren er Hereford. Nuværende avlstyr er Rosenkær Develino, der er efter WNH Fortress og med Bondes 1 Unbreakable som morfar. Develino er far til årets kalve.   Hovedparten af besætningens dyr bliver omsat via Gassum Slagterforretning. 

Generalforsamling i god atmosfære af Bent Sørensen Herefordforeningens formand Gert Petz kom vidt omkring i sin årsberetning på generalforsamlingen, lørdag den 20. marts 2010 på Hotel Hedegården i Vejle, hvor han kunne fortælle om et meget højt aktivitetsniveau i foreningen. Herefordforeningen havde i 2009 en mindre medlemsfremgang i forhold til året før, og har kunnet byde velkommen til 28 nye medlemmer, 16 Hereford Ungdommedlemmer, 3 udenlandske medlemmer og 1 passiv medlem. Det er ikke mange kødkvægraceforeninger, der har kunnet melde om fremgang i medlemstallet i 2009. Der er sat en række nye ting i gang, men lige så vigtigt har vi fået styr på nogle af de ting, der kunne trænge til en opstramning og forbedring, sagde Gert Petz. Ole Mulbjerg, formand for avlsudvalget, Gert Petz, formand for kommunikationsudvalget, Keld Balle, formand for klubberne og Michael Ingerslev, for-

mand for Hereford Ungdom, fremlagde alle beretninger, der fortalte om et stort engagement i de enkelte udvalg.   Herefordforeningens sekretær, Mogens Stendal, fremlagte på generalforsamlingen rapporten for avlsseminaret, der har været afholdt i klubberne i februar og marts 2010. Meldingerne fra medlemmerne, der deltog i avlsseminaret i de seks klubber, var meget enslydende om de vigtigste egenskaber i avlsarbejdet med Hereford. Medlemmerne stiller krav om lette kælvninger, et godt temperament, god mælkeydelse og bedre muskelfylde – bedre klassificering af slagtekroppens form. Medlemmerne efterlyser endvidere bedre fodslag i avlsarbejdet, herunder en fastere avlsstategi/avlsplan.   Et underskud på kr. 25.960 kr. i resultatet for 2009, der bl.a. skyldes tab på debitorer på kr. 28.971 i forbindelse med World Hereford Conferencen i 2008, gav ikke anledning til debat, hvorefter regnskabet

 Herefordforeningens ny bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen den 20. marts 2010. Fra venstre: Niels Nielsen, Kirstein Munk Simonsen, Gert Petz, Kim Langballe og Keld Balle.

8

blev godkendt af alle.   Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingentet for aktive medlemmer med 50 kr. fra 900 kr. til 950 kr. for 2011, hvilket blev vedtaget enstemmigt. Kontingentet for 2011 for passive medlemmer er 450 kr. og for udenlandske medlemmer 450 kr. Beløbene er ekskl. moms.   Herefordforeningens sekretær, Mogens Stendal, fremlagde også forslag til nye vedtægter for Herefordforenigen, der med afsæt i generalforsamlingen sidste år, er en opdatering af eksisterende vedtægter og præcisering af tingene. Forslaget til nye vedtægter blev med få ændringer vedtaget med stort flertal af de fremmødte medlemmer. 34 medlemmer stemte ja mens 4 medlemmer stemte nej.   Med godkendelsen af nye vedtægter for Herefordforenigen skulle der vælges 5 medlemmer til Herefordforenigens bestyrelse. Efter optælling af stemmerne blev Gert Petz, Kim Langballe, Keld Balle, Niels Nielsen og Kirstine Munk Simonsen, valgt til bestyrelsen. De har alle erfaring med arbejdet i Herefordforeningen.   For første gang skulle der på generalforsamlingen vælges medlemmer til Herefordforeningens to faste udvalg, Avlsudvalget og Kommunikationsudvalget. Til avlsudvalget blev valgt: Jens Michael Jensen, Jens Peder Søe og Kaj Jespersen. Egon Petz og Keld Balle blev valgt til kommunikationsudvalget.   Afslutningsvis på generalforsamlingen takkede formand Gert Petz følgende personer: Aase Ingerselv, for godt samarbejde med diverse opgaver, Mogens Stendal, Erik Siersbæk og Niels Vendelbo for arbejdet i vedtægtsudvalget, Lars Aarby Sørensen, der stoppede i avlsudvalget, Erik Siersbæk, dirigent for generalforsamlingen samt Ole Mulbjerg og Finn Madsen, der stoppede i bestyrelsen. 

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang


Årets Dyr 2009 Traditionen tro hædrede Herefordforeningen i forbindelse med generalforsamlingen 3 dyr – 2 tyre og 1 ko Bedste individafprøvede Tyr efter TME, Højest kårede Tyr og Højest kårede Ko i 2009.   Jens Michael Jensen, Søndermarkens Hereford, Glud ved Horsens, kunne glæde sig over, at have avlet 2 af de 3 dyr, der blev hædret.   Bedste individafprøvede tyr efter tyremoder (TME) blev SMH Double Up 18D fra Jens Michael Jensen, der opnåede følgende individprøveresultat: T-tal: 104, U-tal: 107 og et FEF-tal på 101. 8 måneders vægten var 381 kg. 13 måneders vægten var 645 kg. Daglig tilvækst var 1.714 gram og utralydarealet var 85,8. SMH Double Up er efter Romany 1 Captain R22 C1 med Harvie Jackpot 74J som morfar.   Højest kårede Tyr blev SMH Casanova fra Jens Michael Jensen. SMH Casanova blev kåret med 91 i helhed, og de øvrige kåringstal var 88 for krop/racepræg, 90 for muskelfylde og 87 for lemmer. SMH Casanova, der også var Grand Champion på Landsskuet 2009, er efter Remitall

Olympian ET 262L med JSF 23 Nibbs 60G som morfar.   Højest kårede Ko blev Haurum Viktoria fra Lars Bastrup, Haurum Hereford ved Uldum. Haurum Viktoria blev kåret med 90 i helhed, 88 i krop/racepræg, 90 for muskelfylde og 87 for lemmer. Haurum Viktoria er datter af WNH Stockmaster 9925 med RMR 1 Pioner som morfar. 

 Lars Bastrup (tv.) var den glade modtager af hæderen for Højest kåret Ko, Haurum Viktoria, mens Jens Michael Jensen (th.) som den første i Herefordforeningens historie modtog 2 hædersbevisninger for henholdsvis Bedste individafprøvede tyr efter TME, SMH Double Up, og Højest kåret Tyr, SMH Casanova.

Kirstine Søe Årets Klubmedlem

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang

Ved Herefordforeningens generalforsamling blev Kirstine Søe, Slyk’s Polled Hereford, No ved Ringkøbing, kaldt frem af formanden for klubudvalget, Keld Balle, for at modtage Herefordforeningens æresbevisning: Årets Klubmedlem.   Kirstine har i mange år været meget engageret i Herefordforeningen senest som klubformand for Klub Vestjylland, hvor hun i begyndelsen af året har overladt roret til en anden.   Sammen med manden, Jens Peder Søe, er Kirstine meget interesseret i avl med Hereford. De har siden starten med Hereford i 1986 sat deres præg på dansk Hereford. I 2008 opnåede de den helt store triumf, da tyren Slyk’s 1 Agro, som de havde avlet, blev Supreme Champion på World Hereford Show 2008 og Interbreed-vinder på Landsskuet. På World Hereford Show 2008 på Landsskuet i Herning fik de også den flotte anerkendelse for et meget flot og dygtigt avlsarbejde at blive udpeget til Bedste Avler. Denne titel vandt de også på Landsskuet i 2002. 

Kirstine Søe hædres med diplom og blomster som Årets Klubmedlem 2009.

9


Nyt fra avlsudvalget af Ole Mulbjerg Avlsrådgiver Samarbejdet med landskonsulent Jørgen Skov Nielsen om avlsrådgiver for Herefordforeningen ophørte den 1. januar 2010. Bestyrelsen for Herefordforeningen har midlertidig lavet en aftale med tidligere landskonsulent for kødkvæg, Mogens Stendal, om at være sekretær for Herefordforeningens bestyrelse, avlsudvalget, kommunikationsudvalget, afsætningsudvalget og for arbejdet med klubberne indtil 31. marts 2010. Det bliver herefter den ny bestyrelse for Herefordforeningen, der bliver valgt på generalforsamlingen den 20. marts 2010, der skal ansætte en ny avlsrådgiver for Herefordforeningen.

Agromek 2009 Agromek er veloverstået, og det var dejligt at se, at kvaliteten af mange dyr på Kødkvægsskuet var i verdensklasse. Avlsudvalget beklager den måde, hvorpå dyrene blev opstillet i staldene. Med 62 tilmeldte dyr, og den største race repræsenteret på skuet, var det ærgerligt, at dyrene stod opstillet i fire rækker. Det er noget vi i avlsudvalget fremover vil sørge for bliver arrangeret bedre.

Danske insemineringstyre Der er ikke mere sæd efter Roost 1 Tom på lager, så tyren er taget af insemineringsplanen. Der bliver ikke udleveret mere sæd efter ungtyren Præstebro Buritto inden hans S-indeks har en sikkerhed på 50 procent. Sikkerheden er i øjeblikket på 42 procent. Restlager af sæd hos inseminørens må bruges. Ungtyren Mandix Landlord har lave avlsværdital. Avlsudvalget følger nøje hans udvikling. RMR 1 Pioner, RMR 1 Pilot, Skovslund Viagra og Kragelund Tarzan har alle gode S-indekser med høj sikkerhed. Da der ikke er mere sæd efter Roost 1 Tom, har bestyrelsen besluttet, at der skal være sæd efter RMR 1 Pioner hos alle inseminører. Derudover skal der være sæd efter Skovslund Viagra, Kragelund Tarzan og Mandix Landlord i inseminørens spand. Sæd efter RMR 1 Pilot skal bestilles hos inseminøren.

10

Udenlandsk sæd I februar kom sæden hjem fra Nordirland efter Solpoll 1 Dynamite. Avlsudvalget har solgt 130 strå efter Dynamite til Norge, og herhjemme er der solgt ca. 240 strå på nuværende tidspunkt. Avlsudvalget håber at se mange tyrekalve efter Dynamite og de danske tyremødre/ tyremødreemner på Avlsstation Aalestrup i 2011. Herefordforeningen har stadig et lille restlager af Polled udenlandsk sæd, som bliver solgt efter først til mølle princippet. Solpoll 1 Dynamite fra Nordirland. Stb. nr.: 65601. Pris kr. 325. Antal portioner: 25 strå. JSF 271 Dice fra Canada. Stb.nr.: 65597. Pris kr. 150. Antal portioner: 15 strå. Koanui Daybreak fra New Zealand. Stb. nr.: 65548. Pris kr. 150,00. Antal portioner: 36 strå. JSF 271 Dice og Koanui Daybreak er velegnet til kvier.

Kåring Avlsudvalget har vedtaget, at der fremover kun kan tilbydes besætningskåring. Ved besætningskåring skal alle 1. 2. og 3 kalvs køer kåres. Tyre skal være mindst 12 måneder gamle ved kåringen. Derved får vi kåret alle dyrene i besætningen, og ikke som der før, hvor der mange steder kun blev kåret de bedste køer. Kåring af alle dyrene i ens besætning giver værdifulde data til den enkelte besætningsejer. Desuden indregnes kåringsresultaterne i avlsværditallet for eksteriør. Kåring kan foretages året rundt, så man kan tilmelde når det passer bedst ind i ens besætning. Inden besøget gennemføres sender kåringdommeren besked

om dato og tidspunkt. Ved ankomst har kåringsinspektøren en liste med over, hvilke køer, der skal kåres. Besætningskåring er et af kravene til, at besætningen kan godkendes som Aktiv Avlsbesætning. Husk kåringstallene er et værdifuldt hjælpemiddel til dig når du udvælger insemineringstyr eller foldtyr til din besætning. Kåringstallene giver dig også mulighed for at sammenligne dine køer med andre besætningers køer. Prisen for besætningskåring er pr. 1. november 2009: Besøgspris 400 kr. plus 50 kr. pr kåret dyr.

Avlseminar i klubberne På det fælles udvalgsmøde mellem bestyrelsen, klubberne, Hereford Ungdom og avls- og kommunikationsudvalgene i januar måned blev det besluttet at afholde avlsseminaret ude i klubberne, så vi kom i kontakt med så mange medlemmer som muligt. Gert Petz, Kim Langballe og Mogens Stendal har været rundt i alle klubber, og fremlægger på generalforsamlingen det spændende resultat af møderne, som avlsudvalget skal arbejde videre ud fra.

Ny avlstyr Står du som avler og mangler en ny avlstyr vil det være naturligt at besøge Aalestrup Avlsstation for at finde et godt emne, som kan give fremgang i din besætning. Der er i øjeblikket mange gode emner imellem de indsatte tyre med gode tal og et godt eksteriør. Husk der er stor sammenhæng mellem en tyrs præstation på individprøven og afkommets tilvækst og slagtekvalitet. 

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang


Hvordan starter opskriften på en god bøf?

orlahansen.dk

Trivsel ude og inde

Orla Hansen A/S er meget mere end leverandør af staldinventar og siloer. Vi er din sparringspartner, så du får den optimale løsning. Vi fokuserer på optimal dyrevelfærd og tidsbesparende løsninger. Vores team af eksperter står klar til at rådgive fra projektets start. Klik ind på www.orlahansen.dk eller ring på telefon 97 37 30 33. orla Hansen A/s · Smedesvinget 15 · 6880 Tarm · 97 37 30 33 · www.orlahansen.dk

Efter optimale vækstbetingelser ude hos producenten starter den hos DLK Aarhus, hvor vi betaler den helt rigtige pris på dine kødkvæg. Samtidig tilbyder vi:     

Hurtig afregning Korte tilmeldingsfrister Ingen leveringspligt Direkte kontakt og personlig service Et stort netværk af lokale vognmænd

Kontakt:

Mogens Jensen eller Frank Belmann . Tlf. 86 12 45 11 www.DLK-Aarhus.dk

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang

Aarhus

Mere end den helt rigtige pris...

11


DANSK KØDKVÆGS ÅRSSTATISTIK 2009 Af Erik Siersbæk Sidste år beklagede jeg mig i dette blad over, at de gennemarbejdede, grundige og kommenterede årsrapporter om kødkvæg var erstattet af et antal stort set ukommenterede tabeller. Jeg troede egentlig, at denne forringelse kun var for året 2008 og dikteret af økonomien. Men nej - for 2009 lægges der 21 tabeller ind på Dansk Kødkvægs webside www.danskoedkvaeg.dk og de sidste tekstafsnit er helt væk. Man kalder det alligevel en rapport. Men der er ingen udvej – jeg pløjer mig igennem tabellerne, for at udforske, hvad der skete med Hereford i Danmark i 2009.

Antal dyr Det første, der falder i øjnene er, at der er registreret et fald i antallet af kødkvægdyr fra ca. 258.000 dyr til ca. 250.000 dyr. Faldet ligger overvejende på krydsningsbesætninger. Det kunne nok tænkes, at den økonomiske krise har fået nogle kvægholdere til at lukke ned. Hereford indtager stadig antalsmæssigt en sikker tredjeplads efter Limousine og Simmental med godt 9.000 renracede dyr. Dog en lille tilbagegang for racen. Også her størst tilbagegang for krydsningsdyrene.

kælverne er dødeligheden på 4,5 % - en svag stigning. Sammenholdt med de andre kødkvægsracer placerer Hereford sig klart som den bedste af de 3 store racer, men vi må ikke hvile på laurbærrene. Så omhyggelig genetisk udvælgelse af tyr og god pasning af kalvene må være vejen til yderligere forbedring.

Klassificering Ungtyrene i aldersgruppen 8-12 måneder klassificerede med 7,6 mod 7,8 i den ældre gruppe 13-18 måneder. Dette er uændret i forhold til 2008. Mange af Herefordforeningens medlemmer vil sikkert opfatte det som klart utilfredsstillende at levere ungtyre med disse klassificeringer. Som tidligere år ligger de bedste 10 % af dyrene i klasse 10. Hvorfor de 90 % ikke klatrer derop, er der ikke noget bud på. Måske kommer der nogle svar fra de regionale avlsmøder, der været afholdt i klubregi i dette forår. Klassificeringen er slagteriernes avlsparameter – men er det godt nok? Kroppens form siger jo kun en mindre del om kødets kvalitet.

Individafprøvning Kælvingsstatistik I forbindelse med en omtale af årsstatistikken for 2008 skrev jeg, at udviklingen gik i den forkerte retning og at kalvedødeligheden var for høj. I 2009 ser det meget bedre ud. Dødeligheden – dødfødte og døde indenfor 30 dage - er faldet til 6,7 % ved 1. gangs kælvingerne. Det svarer til et overskud – altså en forbedring i forhold til 2008 på 44 levende kalve af en population på 931. En nærmere gennemgang af tallene viser, at den helt store forbedring ligger i intervallet 1 – 14 dage. Avlsudvalget burde foretage en nærmere analyse. Det kunne jo være, at en enkelt tyr anvendt på kvier i 2008 kunne være den udslagsgivende negative faktor. Så lad os få den identificeret. Jeg vil tillade mig at gå ud fra, at det ikke er Herefordavlerne, der har forbedret deres pasningsomhu så markant. For flere-gangs-

12

Der blev afprøvet 18 tyre på Ålestrup mod 15 året før. Der synes ikke at være forbedringer på selve måleresultaterne. Der synes at være grund til avlsudvalget gør sig nogle overvejelser. På Ålestrup står vi tilsyneladende i stampe. Det er en ringe trøst, at den samme tendens gør sig gældende for flere andre racer.

Eksport af avlsdyr Underligt nok har man ment, at tabellen med eksport af avlsdyr skal være nr. 1. Dette område er jo nok ikke for nogen racer i Danmark det mest betydningsfulde – og alligevel - for Hereford har placeret sig i toppen. Af i alt 239 dyr dækker eksporten over 91 Hereford. Der er store udsving fra år til år. I 2007 eksporteredes 267 dyr og i 2008 kun 32 dyr. Det må antagelig være de store enkeltstående ordrer, der er

forklaringen på udsvingene. Om der generelt er økonomiske fordele for avlerne forbundet med eksport af dyr frem for indenlandsk salg skal jeg lade være usagt. Værdien af eksporten er ikke oplyst og Hereford folk taler jo heller ikke så meget om priser. På salgslisterne og i annoncerne er prisen sjældent oplyst.

Aktive avlsbesætninger og kåring Det lykkes åbenbart ikke at få udbredt begrebet aktive avlsbesætninger. Der var i 2009 kun 29 besætninger, der opfyldte kravene. Henover årene har der været et svagt fald. Det gælder også det totale antal besætninger på tværs af racer – i alt 153 besætninger mod 169 i 2003. Mon ikke Dansk Kødkvæg og avlsudvalget skulle få gennemanalyseret området. Aktive avlsbesætninger blev jo slået stort op ved indtroduktionen. Min opfattelse er, at det ikke er for strenge krav, der er årsagen til den ringe tilslutning. Derimod er der nok ikke den store forståelse for værdien af kåring og vejning. De fleste Hereford besætninger holdes faktisk ikke for at styrke og fremme Herefordracen gennem avl. Ser vi på tabellen over kåringstallene kan man iøvrigt se, at der har været nogle år, hvor kåringstallene var helt i bund – nu synes de igen at gå opad. Men alligevel halter racen langt bag efter eksempelvis Limousine, der kårer næsten 1.000 dyr mod Herefords 264 dyr. En kåringsprocent på 4,4 mod Herefords 2,9. Også her en betydelig opgave for avlsudvalget tage fat på, hvis man mener, at kåring er et vigtigt avlsredskab. En skam at der ikke som i tidligere rapporter er en oversigt over de enkelte avlsbesætninger med årets resultater. Tabellerne må kun anvendes, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Det være hermed sket. 

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang


Nyt fra Hereford Ungdom HEREFORD UNGDOM af Nanna Frimann Jensen

Et helt nyt årti har taget sin begyndelse og vi i Hereford Ungdom håber på, at dette årti vil være et årti, hvor Hereford ungdom for alvor slår sig fast som en spændende og dynamisk forening. Vi er klar over, at dette bliver en vanskelig opgave, der vil kræve meget engagement og opbakning fra alle sider. Trods dette er vi fulde af håb for fremtiden, og vi er sikre på, at der står mange unge Hereford interesserede klar til at engagere sig i Hereford Ungdom. Til trods for, at vinteren ikke helt vil slippe sit greb i os endnu, er vi i Hereford Ungdom allerede begyndt at tænke på sommeren med der tilhørende dyrskuer og sommerudflugt mm.

Sommerudflugt Sidste års sommerudflugt for Hereford Ungdom gik til Bjørnø i det sydfynske øhav. Det var en rigtig god tur, hvor der var mulighed for både at se på Hereford kvæg og opleve, hvordan et lille øsamfund fungere, og ikke mindst hyggeligt samvær. Dagen blev sluttet af med endnu mere hyggeligt samvær, nemlig i form af grillaften hos Michael Ingerslev. I år vil vi gerne gentage succesen fra sidste år. Vi vil derfor gerne høre om Herefordforeningens medlemmer kender et rigtig godt sted, hvor Hereford Ungdom kunne besøge på årets sommerudflugt. Det er ikke noget krav, at det skal inkludere Hereford kvæg, bare det på anden måde er anderledes, unik og spændende.

Dele ud af erfaringer Udover at tilbyde socialt samvær vil vi i Hereford Ungdom også gerne dele ud af vores erfaringer og kendskab til Hereford kvæget. Hereford Ungdoms medlemmer er derfor velkommen til at kontakte Hereford Ungdoms bestyrelsesmedlemmer til enhver tid, hvis du har spørgsmål om eksempelvis: • Udlandsophold -hvad koster det, hvad skal man overveje, hvilket land passer bedst til mig • Køb af egne Hereford dyr - hvad der kræver at have Hereford kvæg, hvilken type dyr, der findes m.m. • mønstring af Hereford dyr

Hereford Ungdom bestyrelsesmedlemmers mail, adresse og telefonnumre i kan findes i Hereford Ungdoms folder eller på Herefordforeningens hjemmeside www. hereford.dk.

Konkurrence om logo Vi har fået mange forespørgelser på Hereford Ungdom tilbehør/accessories af alle slags. Det ville være rigtig cool, hvis vi kunne pryde disse ting med vores helt eget Hereford Ungdom Logo. Derfor udskriver Hereford Ungdom en konkurrence om at designe vores nye logo. Logoet kan være alt lige fra en tegning, maleri, abstrakt kunst, til et manipuleret foto eller bare et almindeligt foto. Dog skal det helt opfylde visse krav

Førstepræmien er et års gratis kontingent/ medlemskab af Hereford Ungdom, og selvfølgelig æren at have designet Hereford Ungdoms logo. Der vil også være præmier til de to forslag, der har været med i opløbet om førstepladsen. Så det er bare at komme i gang med at være kreativ, det er kun fantasien, der sætter grænser. Vi ser meget frem til at modtage en masse forslag til logo på mail nannafri@hotmail.com eller via post på adressen: Nanna Frimann Jensen, Søndermarksvej 35 2tv, 4200 Slagelse. For at kunne tage det nye logo i brug allerede til sommer er 1. maj 2010 sidste frist for indsættelse af forslag. 

• der skal stå skrevet Hereford Ungdom • motivet skal indeholde en Hereford kalv, for at repræsenter ungdommen • det skal ikke være for detaljeret, da det skal kunne påtrykkes f.eks. tøj

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang

13


Der er priser på Hereford på slagteriet På dyrskuet Agro Nord lørdag den 13. marts talte vi om priser på Hereford på slagteriet, hvor 2 af udstillerne, Peter Pedersen, Suldrup, og Poul Kristiansen, Spøttrup, fortalte, at de lige til sammen havde slagtet 4 dyr – 1 ko og 3 tyre. Slagteriafregningerne på de 4 Hereford, der alle er slagtet på Aalestrup Slagteri viser, at der er priser på Hereford:

Ko Født: 7. juni 2003 Slagtet: 16. februar 2010 Klasse: 10 Pris pr. kg.: 20,00 kr. Pris i alt: 11.740 kr. Færdigfoderet: Fuldfoder med majs, grønbyg/ært og halm Fader: Kammerherre Souvnier

Ungtyr Født: 19. januar 2009 Slagtet: 16. februar 2010 Klasse: 10 Pris pr. kg.: 24,65 kr. Pris i alt: 8.381 kr. Færdigfodret: Majs efter ædelyst og 4 kg. kraftfoder (TK 17) Fader: Romany 1 Captain R22 C1

Ungtyr Født: 25. januar 2009 Slagtet: 16. februar 2010 Klasse: 11 Pris pr. kg.: 25,05 kr. Pris i alt: 8.567 kr. Færdigfodret: Majs efter ædelyst og 4 kg. kraftfoder (TK 17) Fader: Romany 1 Captain R22 C1

Ungtyr Født: 2. marts 2009 Slagtet: 8. marts 2010 Klasse: 10 Pris pr. kg.: 25,15 kr Pris i alt: 8.727 kr. Færdigfodret: kraftfoder (Fedekalv), hø og halm Fader: Slyk’s 1 Superstar 769 Anni Søndergaard, Kammerherre Hereford

Det 25. Sjællandske Efterårsskue for Hereford Det Sjællandske Efterårsskue for Hereford, der afholdes i Andelslandsbyen Nyvang, hvert år i den sidste weekend af efterårsferien, kan i år fejre 25 års jubilæum. Jubilæumsskuet, der i år afholdes den 23. og 24. oktober 2010, skulle gerne blive en flot jubilæumsudstilling med mange udstillere og Hereforddyr. 

14

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang


Grand Champion 5 år i træk

For 5. år i træk vandt et Moeskær-dyr Grand Champion-titlen på Agromek, da Moeskær Keno 1222 blev udpeget til Grand Champion Tyr 2009. En rekord vi er glade for. Størst er glæden dog over at se succesen for vores kunder. Moeskær-dyr stod nemlig bag alle 4 Grand Champion-dyr på Agromek 2009: Grand Champion Tyr: Res. Grand Champion Tyr: Grand Champion Hundyr: Res. Grand Champion Hundyr:

Moeskær Keno 1222 Moeskær Nemo 1169 datter af Moeskær Sally 812 datter af Moeskær Rose 1058

Remitall Super Duty - sædsalg

Harvie Tailor Made - sædsalg

Vi sælger sæd efter de aller bedste insemineringstyre. Harvie Tailor Made, Remitall Super Duty, Harvie Hidalgo, CCR Stamina, Sq-D Big Northern, Seaconpoll Rumpus og Moeskær Salute er blot nogle af de mange top-tyre, som vi kan tilbyde.

Kontakt os for bestilling eller besøg www.moeskaer.dk Tyre og hundyr med unikke afstamninger til salg MOESKAER POLLED HEREFORDS Elgårdsmindevej 2, Moeskær, 8960 Randers Tlf: 86 49 46 48 . Fax: 86 49 61 62 . E-mail: moeskaer@mail.dk . Website: www.moeskaer.dk Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang

15


Registrering er krumtappen i avlsarbejdet Af Mogens Stendal Dansk Kødkvæg holdt fredag den 15. januar 2010 avlsseminar i Horsens for Dansk Kødkvægs repræsentantskab, medlemmer af raceforeningernes bestyrelser og avlsudvalg samt Vikings kødracebestyrelse. Procent af kælvninger

Registreringsniveau

Rereringer Skotsk højland Hereford Limousine Tema for avlsseminaret: Hvordan udvikler vi avlsarbejdet med kødkvæg i Danmark? Teamleder Anders Fogh, Dansk Kvæg, behandlede dette punkt på dagsordenen: Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde? Hvad betyder øget frekvens af registrering for racens avlsfremgang?

Registrering af afstamning

For egenskaber med høj arvbarhed kan Registrering af mange, sikre oplysninger avlsarbejdet gennemføres i (få) såkaldte for vigtige egenskaber er afgørende for at avlsbesætninger, men for at få effekt af kunne gennemføre et godt avlsarbejde i en avlsarbejdet for egenskaber med lav race. Registrering er krumtappen i avlsararvbarhed, skal der være en stor afprøvbejdet og en forudsætning for fremgang. ningskapacitet, det vil sige, der skal Jo flere registreringer, des sikrere avlssatses på inseminering og registrering værdital. Man kan trygt anvende dokui mange besætninger. For egenskaber menterede gode avlsdyr i avlsarbejdet med lav arvbarhed kan en tyr ikke afog anvende dem stærkt. Men akillesprøves i en enkelt besætning.  hælen i avlsarbejdet med kødkvæg er den kendsgerning, at vi for næsten alle egenskaber har lave sikkerheder. Anders Fogh viste blandt andet disse to oversigter, der understreger, at det generelt Det vigtigste tiltag for avlsmæssig fremstår dårligt til med omfanget af registreringer: gang er inseminering af flest mulige dyr samt registrering af de enkelte egenskaRegistrering af afstamning ber. Ved inseminering får man de gode Disse opgørelser viser, at der ikke mindst hos Hereford er plads til forbedringer. Vi skulle gerne have vejet langt  gener spredtflere kalve ved såvel fødsel, 200 dage som ved 365 dage. Der er en del, som ikke indberetter kælvningsforløb,  i racen. Man bør satse på få, gode tyre ad gangen, altså at koncenog endelig skal vi have langt flere køer kåret. Det er også et kæmpeproblem, at to ud af tre herefordkalve ikke  trere sig om tyre med de højeste avlser registreret med en kendt far! Langt flere herefordavlere kunne med fordel inseminere, og så bliver kalvens  værdital (S-indeks) kombineret med høj far registreret automatisk, når kælvningen bliver indberettet. Ved brug af foldtyr er det vigtigt at indberette  sikkerhed. Det er også disse tyre, man denne, når tyren sættes sammen med dine køer eller kvier.  skal bruge som fædre til næste årgang af ungtyre til afprøvning.

Registrering af afstamning

Landmand/ejer kan foretage registrering af nedenstående, vigtige egenskaber – det er vigtigt, at registrere for alle dyr, da man ellers skaber et forkert gennemsnit for besætningen:

Registreringsniveau Procent af kælvninger Registreringsniveau Rereringer Skotsk højland Hereford Limousine

• Vægt ved fødsel, 200 dage og 365 Procent af kælvninger dage Disse opgørelser viser, at der ikke mindst hos Hereford er plads til forbedringer. Vi skulle g • Fødselsforløb flere kalve ved såvel fødsel, 200 dage som ved 365 dage. Der er en del, som ikke indberet • Livskraft og endelig skal vi have langt flere køer kåret. Det er også et kæmpeproblem, at to ud af tr • Afstamning (sørg for at indberette løbetyr inden kælvning og sørg for, er registreret med en kendt far! Langt flere herefordavlere kunne med fordel inseminere, at tyren er forældreskabsbestemt) far registreret automatisk, når kælvningen bliver indberettet. Ved brug af foldtyr er det vi • Kåring af alle avlstyre og køer i bedenne, når tyren sættes sammen med dine køer eller kvier.  sætningen.

Disse opgørelser viser, at der ikke mindst hos Hereford er plads til forbedringer. Vi skulle gerne have vejet langt flere kalve ved såvel fødsel, 200 dage som ved 365 dage. Der er en del, som ikke indberetter kælvningsforløb, og endelig skal vi have langt flere køer kåret. Det er også et kæmpeproblem, at to ud af tre herefordkalve ikke er registreret med en kendt far! Langt flere herefordavlere kunne med fordel inseminere, og så bliver kalvens far registreret automatisk, når kælvningen bliver indberettet. Ved brug af foldtyr er det vigtigt at indberette denne, når tyren sættes sammen med dine køer eller kvier.

Registrering af afstamning

16

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang


Ram vægtgrænserne på slagtedyr af kvægbrugskonsulent Peder Ringgård Jessen tlf. 73202792 mob. 25302322 e-mail: prj@sd-k.dk Det er vigtigt at ramme slagteriernes vægtgrænser på slagtedyr. Foder er billigt i øjeblikket, og den marginale foderenhedspris er 80–90 øre. Derfor er det som hovedregel fordelagtigt at fede dyrene op til den øvre vægtgrænse med højeste notering. Den øvre vægtgrænse kan man finde i slagteriernes ugenoteringer. Lige nu (februar, 2010) er den 360 kg. slagtet vægt for tyre under 24 måneder i klasserne 10– 15, og 340 kg. i klasserne, 7, 8 og 9. Kvier, køer og stude opnår den højeste notering i vægtintervallet 361–400 kg. slagtet vægt. I perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009 blev der registreret 4.136 slagtede Hereford-tyre i aldersgruppen

8 til 18 måneder. De vejede i gennemsnit 282 kg. slagtet vægt. De yngste tyre blev klassificeret 7,6 i gennemsnit af 541 kalve. De ældre tyre, over 12 måneder, klassificerede 7,8 i gennemsnit af 2.807 kalve. For 788 kalve blev der ikke registreret nogen klassificering. Vægtgrænserne kunne være udnyttet bedre. Der kan produceres flere kg. tilvækst på hvert Hereford-dyr. Højere slagtevægt vil som hovedregel også resultere i bedre klassificering. Se flere data i Dansk Kødkvægs årsstatistik 2009 på www.danskkoedkvaeg.dk

Dækningsbidrag på 17-18 kr. pr. foderdag Hvis vægten øges fra 282 kg. til 310 kg. vil værdien, med gældende notering, øges med ca. 680 kr. Det kan nås på ca. 4 uger. Hvis klassificeringen samtidig forbedres

fra 7,8 til 8,8, øges værdien yderligere med ca. 125 kr. Det vil koste 250–280 kr. at fodre tyren i yderligere 4 uger. Der kan altså tjenes et marginalt dækningsbidrag på 17–18 kr. pr. foderdag. Det er meget i sammenligning med, hvad der ellers tjenes i kødkvæget.

Vægt For at ramme vægten rigtigt, kan det være nødvendigt at veje dyrene. I det mindste nogle af dyrene. Når man installerer en kreaturvægt i stalden, skal man have gennemtænkt, hvor vægten skal stå i forhold til eksisterende staldgange og stier. Man skal have det indrettet så én mand kan drive dyrene til vægten og tilbage igen, uden at risikere at komme i klemme eller på anden måde komme til skade. Man kan få kreaturvægte, der kan flyttes med en traktor med frontlæsser eller med en minilæsser. 

Det er oplagt at kombinere naturpleje med tidlig fravænning af kvægbrugskonsulent Peder Ringgård Jessen En Hereford-ko med kalv har et foderbehov på 7 – 9 fe. om dagen. En Herefordgoldko klarer sig fint med 4,5 – 5,5 fe. om dagen.   Ved afgræsning af naturarealer, hvor græsproduktionen er meget lav, er det bedst at benytte en strategi, så naturplejen udføres med drægtige, ikke-lakterende, køer og drægtige kvier.

maj, inden køerne flyttes til naturarealer.   Der tages slæt på sædskiftegræsmarkerne. 1. slæt, 5 – 6 uger efter at køerne er flyttet. 2. Slæt, 6 – 7 uger senere.   Det er nødvendigt, at der er plads til, at køer og kalve kan gå sammen om vinteren. Der skal være vinterfoder til rådighed, 8–9 fe. pr. ko pr. foderdag.

Strategi ved naturpleje Kælvninger i november – januar. Løbninger i januar – marts. Køer med kalve i dybstrøelse. Kalve har adgang til kalveblanding eller korn i et kalveskjul. Fravænning af kalve i marts – april. Køer ud på sædskiftegræsmark i april. I løbet af maj flyttes køerne fra sædskiftegræsmarker til naturarealer. I august–september flyttes køer fra naturarealer til sædskiftegræsmarker. Afgræsning slut i løbet af november.   Drægtighedsundersøgelser foretages i

Strategi ved traditionel drift Kælvninger i februar – april. Løbninger i april – juni. Køer med kalve ud på sædskiftegræsmarker i april. Afgræsning af sædskiftegræsmarker og vedvarende græsmarker i april – september. Kalve har adgang til korn eller kalveblanding i et kalveskjul. Fravænning af kalve i august – september. Afgræsning slut i løbet af november.

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang

  Drægtighedsundersøgelser gennemføres ved fravænning i august – september.

Generelle forhold Supplerende fodring af kalve i et kalveskjul både sommer og vinter er en meget god foranstaltning, da kalvenes evne til at vokse hurtigt overstiger køernes evne til at give mælk. Kalvene kan fodres med valset korn eller en kalveblanding med 13 – 15% råprotein.  Græsmarker, der skal blive liggende i næste sæson, skal skånes i dårligt vejr. Der må ikke ske optrædning i løbet af efteråret. Græsmarker, der skal pløjes om kan udnyttes til sidst i november.  Se flere relevante artikler på nettet: www.landbrugsinfo.dk kvæg kødproduktion kødkvæg

17


Ammekalve fravænnet ved 3 måneder klarer sig fint af Finn Strudsholm Et nyt forsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter viser, at kalve som er fravænnet ved 3 måneder klarer sig mindst lige så godt som kalve, der går hos koen indtil de er 6 måneder. Især i forbindelse med naturpleje med ammekøer er det interessant, at føre resultaterne ud i praksis.

Laver du naturpleje med ammekøer er det tit en overvejelse, om kalve født først på året skal med ud på naturarealet, eller om det er bedre at fravænne tidligt og så fede dem en længere periode på stald. ”Specielt, hvis græsudbuddet på naturarealet er lavt bliver køernes mælkeydelse og kalvenes tilvækst for lav. Og da man typisk ikke må bruge kalveskjul på naturarealerne, ser vi jævnligt, nogen meget små kalve ved halvt års alderen,” siger specialkonsulent Per Spleth Sørensen fra Dansk Kvæg. En periode med nedsat tilvækst helt op til kalven er et halvt år, vil typisk gå ud over den samlede produktivitet for slagtekalven.

90 kalve af forskellig race i forsøg For at undersøge, hvordan tidlig fravænning påvirker produktionsresultaterne, har Kvægbrugets Forsøgscenter i 2007-2009 haft 90 fravænnede ammekalve gennem et forsøg. Halvdelen af kalvene blev fravænnet tre måneder og den anden halvdel ved seks måneder. Kalvene var af forskellig race og krydsninger, og blev leveret parvis fra private besætninger og flyttet til forsøgsstationen straks efter fravænning. På KFC målte man foderoptagelse og tilvækst, og kalvene blev fulgt helt til slagtning for at undersøge, om fravænningsalderen påvirkede, slagtekvalitet og slagtefund. Slagtevægten var forskellig mellem racerne. Det blev tilstræbt, at kalvene ikke havde over fedme 3 ved slagtning. Og den levende afgangsvægt blev korrigeret i forhold til det.

18

Forspring forsvandt igen Tabel 1 viser forsøgsresultaterne for kalve, som blev fravænnet ved tre og seks måneder. De tidligt fravænnede ammekalve vejede knap 20 kilo mere når de var seks måneder. Men, som tallene viser, kompenserede de sent fravænnede og ved et års alderen vejede begge hold nøjagtigt det samme (559 og 560 kilo). Den gennemsnitlige tilvækst fra fødsel til slagtning var også ens – godt 1400 gram per dag uanset fravænningsalder. ”Hvis vægtforskellen havde været større ved seks måneders alderen eller slagtevægten var lavere, er det ikke sandsynligt, at de sent fravænnede ville indhente de tidligt fravænnede. Og det gælder også, hvis energikoncentrationen i færdigfedningsfoderet havde været lavere,” siger seniorforsker Mogens Vestergaard fra Aarhus Universitet, som har haft ansvaret for forsøget på Kvægbrugets Forsøgscenter. Kalvene på 6 måneder, som blev brugt i forsøget, havde desuden i de fleste tilfælde gået ved kalveskjul. Er kalveskjul forbudt i forbindelse med naturpleje vil der derfor typisk være meget større forskel i vægten ved seks måneder end de knap 20 kilo, som blev fundet i forsøget. Et nyt udenlandsk for søg har vist at kalveskjul kan betyde 7-800 gram ekstra tilvækst hos stærktvoksende racer, når ammekoen får foder med lav energikoncentration.

Flere slagtefund hos kalve som blev hos koen Tabel 2 viser slagteresultaterne, og som det fremgår, var der ingen effekt af tidlig

fravænning på hverken slagteprocent eller klassificering for form, fedme eller farve. Der var forskel i antallet af slagtefund, og specielt antallet af kalve med leverikter var højere hos de kalve, som havde gået med moderen på græs. ”Forklaringen er sandsynligvis, at nogle af de kalve som har gået hos koen har afgræsset lavbundsarealer og derfor optaget larver fra leverikter,” vurderer Mogens Vestergaard.

Letfordøjelig græsensilage er en fin proteinkilde På KFC blev kalvene fodret enten på kraftfoder efter ædelyst eller på rationer med 35 til 50 procent letfordøjelig græsensilage. Resultaterne fra fodringsforsøget er ikke gjort endeligt op endnu, Men de foreløbige tal viser, at letfordøjelig græsensilage er rigtig god energi- og proteinkilde til hurtigtvoksende kødracekalve. Hverken tilvækst eller slagteresultater er påvirket negativt af de mængder, der er brugt i forsøget.

Fra grønt græs til hvid mælk Kalve, som bliver fravænnet sent, får mere mælk fra koen. En typisk mælkeydelse i perioden 4-6 måneder er 4 liter om dagen, når køerne går på ekstensive arealer. Det svarer til, at kalven i den periode drikker mælk svarende til 360 liter eller cirka 85 FE i alt. Mælken er produceret på billigt afgræsningsgræs til ammekoen. For at lave mælk, bruger en ammeko 0,4 FE per liter produceret sødmælk. Da der går 4,2 

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang


 liter sødmælk til en FE koster det koen cirka 1,7 FE græs til koen, at lave en FE sødmælk til kalven. Sætter vi prisen på afgræsningsgræs fra naturarealer til 50 øre per FE koster det 85 øre per FE i mælk – eller typisk det samme som en FE i byg vil koste. Når en pattekalv er over cirka et halvt år, får den mindre energi ud af mælken fordi den efterhånden bliver fuldt udviklet som drøvtygger. Men op til et halvt år regner vi med samme foderværd på sødmælk, som hvis den blev fodret til mindre kalve.

Ingen forskel i foderomkostninger I forbindelse med projektet har vi lavet en beregning over økonomien ved de to systemer. Kalve som bliver fravænnet tidligt får et halmforbrug, som er 150 kilo højere end de sent fravænnede. Ved en halmpris på 50 øre per kilo giver det en merudgift på 75 kroner per kalv. ”Den samlede økonomien vil dog af-

hænge meget af, hvor gode resultater kalvene kan opnå ude på naturarealet. Er græsudbuddet lavt, så koens mælkeydelse og kalvens tilvækst falder får man en samlet længere fedningsperiode. Og så begynder det at betyde noget for produktiviteten og økonomien,” vurderer Per Spleth. Tidlig fravænning gør det ofte muligt at få kalvene slagtet sidst på året, men der er højt tillæg til noteringen. Og det kan vise sig, at en højere slagtepris er det tungeste bidrag til positiv økonomi i tidlig fravænning.

Fravænning ved 3 måneder giver ikke ekstra stress for kalven Et spansk forsøg har for nylig interesseret sig for, om det er mere stressende for en ammekalv, at blive fravænnet ved tre end ved fem måneder. I forsøget målte forskerne blandt andet for stresshormon (cortisol) i kalvenes blod. Stresshormonet steg stærkt ved

fravænning. Men der var ingen forskel i niveau mellem kalve, som blev fravænnet ved tre og fem måneder. Begge grupper af kalve havde normalt niveau af stresshormon igen 7 dage efter fravænning. ”De spanske resultater er interessante i relation til nogle af de produktionskoncepter vi har i kødkvægssektoren, og resultaterne underbygger, at det ikke er specielt stressende for kalven at blive fravænnet tidligere,” siger Per Speth Sørensen, som efterlyster mere fleksibilitet med hensyn til fravænningsalder under de gældende koncepter. ”Det er især når køerne afgræsser meget ekstensive arealer, at det er bedre for kalvene at blive fravænnet ved tre måneder. Kalvene kan jo fint fortsat gå på græs, hvis konceptet kræver det. Det kan typisk være ved en fold hjemme ved ejendommen. Så kalvene kan fint opretholde en høj velfærd, selv om de er fravænnet koen,” mener specialkonsulenten. 

Indberetning af løbninger sikrer afstamningen

Klovbeskæring

Første søn efterSolpoll 1 Dynamite solgt til toppris

Alt for mange kalve mangler sin far på stamtavlen. Det skyldes, at mange ikke indberetter løbninger eller ikke får eventuelt fejl rettet. Det mest enkle er at indberette ”løbeperiode start” når tyren lukkes sammen med hundyrene. Hvis man kun har en tyr er man sikker på at få faderen korrekt registreret. Efter kælvning skal der indberettes en ny ”løbeperiode start”. Udover den tabte afstamning betyder manglende løbedata også for lav sikkerhed på avlsværditallene for fødsel og kælvning – eller måske forkerte tal. 

Efter en lang vinter med minimalt slid på klovene skal man her i foråret for dyrenes og egen skyld få klovbeskåret sine Hereford. Man opnår ved klovbeskæring: • bedre trivsel • øget tilvækst • bedre reproduktion, da dyrene går bedre • ældre moderdyr • forebyggelse af klovlidelser • korrekt benstilling Klovlidelser kan medføre dyrlægeudgifter og tab af kød, hvilket kan beløbe sig til en del penge. 

Den nordirske tyr, Solpoll Dynamite, som Herefordforeningen netop har taget sæd hjem efter, har allerede vist sit værd som avlstyr.Solpoll Dynamites første tyrekalv, Solpoll Flame, blev 13 måneder gammel Supreme og Grand Champion på Januar Show and Sale 2010 i Nordirland. Solpoll 1 Flame, der var yngste dyr på udstillingen, er en kvies første kalv. På auktionen blev Solpoll 1 Flame solgt til 3.000 gns. (ca. 27.000 kr.), der var dagens højeste pris. Hvis der er nogle medlemmer, som er interesseret i sæd efter Dynamite, er der stadig nogle få strå tilbage af ham. 

Medlemsblad for Herefordforeningen · November 2009 · 39. årgang

19


PEKTINFODER

Nu er pektinfoder så billigt, så selv dine køer og grise har råd til at spise det...

og du skal bare ringe, så kommer vi med et læs så hurtigt som muligt! - Ring til Niels K. Seidenfaden tlf. 56 52 20 20 fax 56 52 24 24 - mellem kl. 07.00 og 10.00. Biltelefon hele dagen 40 43 25 47 CP Kelco ApS DK-4623 Lille Skensved, Danmark Telefon 56 16 56 16, Telefax 56 16 94 46

20

Pektin er et naturprodukt, der produceres på basis af citrusfrugter. Råvaren til pektinfremstilling er nemlig de skaller, som bliver tilbage, efter saften er presset ud af frugterne. Utallige forsøg har bevist, at foderværdien i pektinfoder er fuldt på højde med - og ofteMedlemsblad bedre - end andre for grovfodertyper, grundet den gode·holdbarhed. Herefordforeningen APRIL 2010 · 40. årgang


Mange projekter på Elmegårdens Hereford

Dommer på sommerens dyrskuer

Stor eksport dansk Hereford til Holland

25 deltagere trodsede sne og snefnygning, og deltog lørdag den 16. januar 2010 i klubmøde hos Lisbeth og Ryon Petersen på Elmegården i Sommersted. Ryon bød velkommen, og fortalte om alle deres projekter på gården: Eget mejeri, gårdbutik, besøgsbondegård, hvor de alene sidste år havde 20.000 tusinde besøgende, bondegårdsferie med 1.000 overnatninger i 2009, forsamlingshus, hvor der holdes mange fester, og hvor de sælger egne kvalitetsprodukter fra Hereford, gris, oste, is, som smager fantastisk, smør, øl, og vin fra kælder, som altid har 1.000 flasker på lager. Selv musikken kan de levere, da Ryon er en kendt musiker, som i mange år har taget ud for at spille ved fester. Det har Lisbeth dog ment blev for meget, så derfor bliver det nu i deres eget forsamlingshus eller om sommeren ved bålet for turisterne. Hereford dyrene mener Ryon er helt i særklasse, og at racen er særdeles velegnet til afgræsning af enge og marginaljorder, og at de lever derfor fuld ud op til tidens krav om beskyttelse af naturområder – hensyn til drikkevand og minimal brug af kunstgødning. Hereford udmærker sig ved at have en passende fedtmarmorering, som gør, at kødet aldrig bliver tørt under stegning, men bevarer sin mørhed og kraftige smag, siger Ryon. På Elmegården bliver der slagtet ca. 1 dyr hvert 14 dag. I øjeblikket er der 100 stk. Hereford på gården. De har i år solgt 14 kvier til Holland til en nystartet besætning. Efter at have set dyrene og gårdbutik gik vi i Forsamlingshuset, som er en nabogård, som Ryon og Lisbeth har restaureret meget flot. Her holdt vi generalforsamling. Der var genvalg til Edel Petz, Niels Nielsen og Matilde Bonde. Vi drøftede også hvad medlemmerne forventede af arrangementer. Der var ønsker om besætningsbesøg, og ellers fik vi ros for de tiltag, der havde været. Gert Petz fortalte kort om bestyrelsen, og hvad der sker lige nu.

Varde Dyrskue: Jens Michael Jensen og Mikkel Christiansen Det Sønderjyske Fællesdyrskue, Aabenraa: Lars Aarby Sørensen Landbrugsmessen Gl. Estrup, Auning: Keld Balle Roskilde Dyrskue: Bent Sørensen og Keld Balle Det østjyske Fællesskue, Horsens: Asger Vestergaard og Anders Mortensen Odense Dyrskue: Finn Mulbjerg og Mikkel Christiansen Hjørring Dyrskue: Asger Vestergaard Landsskuet, Herning: Finn Mulbjerg og Rolf B. Andersen

I begyndelsen af november 2009 købte en ny hollandsk Herefordavler 48 drægtige Herefordkvier i Danmark via eksportfirmaet Bovi-Denmark. I midten af december måned 2009 sendte eksportfirmaet Bovi-Denmark endnu 24 drægtige kvier til samme køber i Holland. De 24 kvier kom fra 4 avlere. Efterfølgende har andre hollandske Herefordavlere bl.a. helt nye avlere været i Danmark og købt avlsdyr. Herefordbladet har fået oplyst følgende salg af dyr til Holland: Arne og Ejnar Gammeltoft, Henne, har solgt 4 drægtige kvier. Anni og Anders Søndergård, Kammerherre Polled Hereford, har solgt 4 drægtige kvier og 2 kviekalve. Jørgen Thuesen og Ulla Sandgaard, Søndergård Polled Hereford, har solgt 2 kvier. Bent Sørensen, Rosenkær Polled Hereford, har solgt en kvie. Jens Michael Jensen, Søndermarkens Hereford, har solgt 1 tyr og 2 kviekalve. Mette og Kaj Jespersen, Mandix Hereford, har solgt en tyr. 

Mange tak til Lisbeth og Ryon for en spændende eftermiddag.  Edel Petz

Hvor der er sat to personer på som dommer, er de personer, der er fremhævet, dommerformænd. 

Hereford eksport til Italien Italien er ikke i Herefordkredse kendt som et land med Hereford. Eksportfirmaet Bovi-Denmark har alligevel i begyndelsen af året sendt 2 drægtige Herefordkvier til Italien. Evald P. Madsen, Bovi-Denmark, siger til Herefordbladet, at de sammen med deres agent i Italien forsøger at gøre potentielle købere interesseret i Hereford. Bovi-Denmark har tidligere sendt nogle få drægtige Hereford-kvier til Italien, men aldrig mere end 3-5 kvier pr. gang. 

Herefordforeningen byder velkommen til følgende 9 nye medlemmer Stefan Oweson, Eringsboda, Sverige Per Albinussen, Husbjerggaard, Døjringevej 48, 4180 Sorø. Peter M. Hansen, Fjeldstedvej 21, 9550 Mariager. Torben Ravn, Skalbjerghøjvej 6, Siem, 9575 Terndrup. Martin Jørgensen, Assetvej 4, 6240 Løgumkloster. Søren Toftgaard Poulsen, Flyndergård Hereford, Holmgårdsvej 30, 7660 Bækmarksbro. Hans Jørgen Østergaard, Hyllestedgaard Hereford, Viborgvej 199, 9670 Løgstør. Kirsten og Jesper Janby, Seden Enggaard Hereford, Krogen 20. 5240 Odense NØ. Henrik Jørgensen, Højbjergvej 42, Kloster, 6950 Ringkøbing. 

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang

Klubmøde hos Mosekær Hereford Onsdag den 3. februar 2010 holdt Klub Sjælland Nord besætningsbesøg hos Bent Toft Viuf, Mosekær Hereford, Fjenneslev. På grund af vintervejret kom der ikke så mange, kun 10 personer mødte op. Vi startede i stalden, hvor Bent viste rundt blandt både Simmentaler og Hereford. Nogle af dyrene kunne gå ud og ind. I hans nye stald var dyrene inde, og der gik kun Hereford. Efter rundturen i stalden kom vi ind i varmen til et dejligt kaffebord. Snakken gik om fremtiden på Sjælland. Der var stor enighed om sammenlægning med Klub Sjælland Syd. På valg til klubbestyrelsen var Finn Madsen og Mikkel Christiansen, der begge blev genvalgt. Tak til Bent og Ruth for en hyggelig aften.  Mikkel Christiansen

21


Link til hjemmeside fra hereford.dk

Hyggelig klubaften i Nordjylland

Nyt avlsudvalg i arbejdstøjet

Siderne med Hereford-besætninger på Herefordforeningens hjemmeside, hereford.dk, har et højt og stigende besøgstal. Herefordforeningen opkræver 500,00 kr. + moms årligt for et link under ”Besætnings links” for Hereford-besætninger, der ønsker et link til deres hjemmeside fra Herefordforeningens hjemmeside, hereford.dk. Har man både en rubrikannonce under ”Besætningsannoncer i Herefordbladet” og et link til besætningens hjemmeside under ”Besætnings links på Herefordforeningens hjemmeside”, gives der en rabat på kr. 300,00 + moms på den samlede pris. Nye Hereford-besætninger, der ønsker et link til deres besætnings hjemmeside fra Herefordforeningens hjemmeside, kan kontakte webmaster Kim Langballe, kl@hereford.dk 

Traditionen tro blev der afholdt møde i Klub Nordjylland i november måned med generalforsamling og julebanko hos Lilian og Henning Berthelsen, Lodsholm Hereford, i lokaler i deres Klarup Caravan-forretning. Det var en rigtig hyggelig aften, hvor 25 personer deltog. Torsdag den 19. november 2009 startede mødet med en rigtig god og faglig diskussion om det at være Herefordavler i hverdagen og på foreningsplan. Derefter blev generalforsamlingen afholdt, hvor der blev redegjort for årets gang og økonomien i klubben. Der var genvalg til Carsten Møjbæk og Ove Engbjerg, som forsætter på deres poster som henholdsvis formand og næstformand. Efter generalforsamlingen fortalte Jørn Bloch om og viste billeder fra Herefordforeningens tur til Finland i september måned 2009. Der var supplerende kommentarer fra Anni og Anders Søndergård, som også havde deltaget i turen. Det lød til, at det havde været en rigtig god tur med masser af gode Herefordoplevelser. Aftenen sluttede af med banko, hvor der mange flotte præmier til de heldige. Tak til følgende sponsorer af gevinster: Avlsudvalget i Herefordforeningen, Nordjysk Andel, Kammerherre Hereford, Royal Greenland, L. Glomsdal Hereford samt Kop og Kande. Tak til Lilian og Henning Berthelsen for at stille lokaler til rådighed med kaffebord. 

af Kim Langballe

Vejning Målet med kødkvæg er for de fleste at producere mest muligt kød med færrest mulige omkostning og ressourcer. Derfor er det vigtigt at følge vejeprogrammet, som bygger på en fødselsvægt, en fravænningsvægt og en årsvægt, så alle racens dyr kan sammenlignes på tværs af besætninger. For at være sikre på, at få alle kalve vejet indenfor vejeperioden, kan der bestilles en vejeliste hos RYK eller listen kan udskrives fra dyreregistreringsprogrammet. Fødselsvægt Fødselsvægten indberettes samtidig med fødsel. Desuden er det vigtigt at angive kælvningsforløbet samt kalvens tilstand og vægt. Informationerne bruges til beregning af fødselsindeks for kalvens far og kælvningsindeks for kalvens morfar. Fravænningsvægt Fravænningsvægten kan indberettes fra kalven er 140 dage til den er 260 dage. Den indberettede vægt korrigeres til 200 dages vægten. På den måde er det muligt at sammenligne en årgangs kalve. Fravænningsvægten bruges til beregning af indekset for mælkeproduktion. Årsvægt Årsvægten kan indberettes fra kalven er 325 dage til den er 425 dage. Den indberettede vægt korrigeres til 365 dages vægten. Årsvægten anvendes til beregning af vækstindekset. 

22

Lone og Carsten Møjbæk

Ny formidling af nyheder og information Herefordforeningen ønsker at styrke orienteringen af aktuelle nyheder og informationer til medlemmerne. Nyhedsbrevet Hereford Update, der udkom i 2009, erstattes fremover af løbende nyheder og informationer, der bliver bragt på Herefordforeningens hjemmeside, hereford.dk. Hver 14. dag sender webmaster en mail til alle medlemmer, hvor periodens nyheder og informationer er nævnt med link til nyheden/informationen. Der kommer således ikke flere numre af Hereford Update 

På generalforsamlingen den 20. marts 2010 blev der vedtaget nye vedtægter for Herefordforeningen. Det betød som noget nyt, at det er generalforsamlingen, der vælger nogle af medlemmerne til Herefordforeningens faste udvalg bl.a. avlsudvalget. Generalforsamlingen valgte tre af de hidtidige avlsudvalgsmedlemmer til avlsudvalget: Jens Michael Jensen, Søndermarkens Hereford, Glud, Kaj Jespersen, Mandix Hereford, Blommenslyst og Jens Peder Søe, Slyk’s Polled Hereford, No, Ringkøbing.   Herefordforeningens bestyrelse har – som vedtægterne foreskriver – valgt de to sidste medlemmer til avlsudvalget. Det blev to medlemmer af bestyrelsen: Kim Langballe og Kirstein Munk Simonsen.   Bestyrelsen har udpeget Kim Langballe som formand for avlsudvalget. Vi er således en god blanding af avlere med erfaring fra arbejdet i avlsudvalget, og nogle, der er mere nye i faget, selvom vi ikke betragter os som novicer med hensyn til Herefordavl. Avlsudvalget ser frem til at fortsætte arbejdet i det hidtidige avlsudvalg. En af de første spændende opgaver for avlsudvalget bliver at nærlæse resultaterne fra avlsseminaret, der blev gennemført i seks klubområder i februarmarts. Resultater og konklusioner blev præsenteret på generalforsamlingen i Vejle.  Resultatet fra avlsseminaret i klubberne skal nu udmøntes i praktisk avl. Jeg er derfor meget glad for den store enighed, der er på tværs af landsdelene med hensyn til, hvilke egenskaber, der er vigtige i avlsarbejdet med Hereford.

Stor efterspørgsel efter sjællandske kvier Mikkel Christiansen, der er klubformand på Sjælland, fortæller, at han oplever en stor efterspørgsel efter kvier til kogræsserforeninger på Sjælland. En kogræsserforening, som den største, har bestilt 19 kvier til foråret, 3 andre foreninger har bestilt 16 kvier til sammnen. 

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang


Sammenlægning af de to klubber på Sjælland Tirsdag den 2. marts 2010 var der avlsseminar for de to sjællandske Herefordklubber. Det foregik i Sorø i landboorganisationernes nye, store landbocenter, Gefion. Efter avlsseminaret var der fælles klubmøde. Den nordlige klub besluttede for nogen tid siden, at den gerne ville gå sammen med den sydlige klub til én sjællandsk klub. I den sydlige klub var der på aftenens møde synspunkter for og imod en sammenlægning. Ved den efterfølgende afstemning var der en klar tilkendegivelse for en sammenlægning af de to klubber. Der er herefter én klub for Sjælland med omliggende øer, inklusive Bornholm. Mødedeltagerne valgte herefter en fire mands klubbestyrelse. Efter mødet har de konstitueret sig med Mikkel Christiansen, som formand, Christian Højris Larsen, som næstformand, Jesper Jensen, som bestyrelsesmedlem og Finn Madsen som PR-ansvarlig. Herefordforeningen siger tak til Jørn Laursen for den tid, han har været formand i den sydlige klub på Sjælland. 

Mr. Hereford på Sjælland I forbindelse med sammenlægningen af de 2 Sjællandske herefordklubber trådte Jørn Laursen tilbage som formand for Klub Sydsjælland. Hermed kan man roligt sige at Jørn har aftjent sin værnepligt efter særdeles mange aktive år på denne post – ifølge sædvanlige velunderrettede kilder påtog Jørn sig denne post i begyndelsen af 1990’erne. Jørn (og Birgitte, disse 2 dejlige personer har altid ageret som et sammentømret team) har i gennem alle årene været meget givende omkring arrangementerne, som er foregået i Herefordregi – det lige fra åbent stald, ture, som tovholder ved Holbækskuet, Roskilde Dyrskue oma. Også på hovedforeningsplan har Jørn været aktiv, både som en del af avlsudvalget, men ikke mindst som aktiv sparring for de Sjællandske medlemmer, som ønskede at gøre en aktiv indsats på hovedbestyrelsesniveau. Samtidig er Jørn uden tvivl den person, som har skaffet Herefordforeningen flest medlemmer på Sjælland de sidste 2 årtier.

Ved hjemmearrangementer kunne man altid regne med Jørn, også selvom man hørte til klubben i Nord, som var uden for Jørn’s område. Efter at Lene og jeg havde overtaget Woodland i 1995, kom Jørn et af de efterfølgende år og spurgte om vi kunne afholde åben stald i Hereford-regi. Det kunne vi godt, og Jørn og Gitte kom tidligt om morgenen på den pågældende dag og hjalp til så vi kunne underholde alle gæster. Da vi i 2008 på Woodland skulle være vært for WHC med særdeles kort varsel, var Jørn igen den store hjælp. Tirsdagen før det store fremmøde ankom Jørn og gav en hel arbejdsdag på Woodland, så vi således kunne få alle hjørner af ejendommen til at fremstå i skønneste orden, og på selve WHC-dagen ankom Jørn igen med Gitte incl. super lagkager og var med til at gøre dagen på Woodland til en oplevelse for alle involverede. Kære Jørn – du har altid været MR. Hereford på Sjælland for os - jeg håber vi fortsat kan få glæde af din hjælpsomhed fremover, og håber også at vi kan give lidt af din hjælpsomhed tilbage i dit Otium fra klubarbejdet.  Lene & Anders Mortensen, Woodland Hereford

- Køb et produkt for livet Trailer til indregistrering Combivogne Kalvefang Kalveboxetil kraftfoder Kraftfoderautomater Staldinventar Boxe til alle balletyper Beskyttelseshætte til næsering »patentbeskyttet« JYFA Maskinværksted

Industrivej 1 – 7330 Brande – Tlf. 97 18 35 65 – Fax 97 18 39 65 www.jyfa.com – mail@jyfa.com

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang

23


Højere dødelighed hos ammekalve født om vinteren Dødeligheden hos ammekalve, som fødes i vinterperioden, er 10 procent mod 7 procent hos kalve, som fødes i maj-juni måned. Det viser en opgørelse fra Kvægdatabasen baseret på 885.000 kælvninger i perioden 1999 – 2009. Opgørelsen viser samtidig variation i forhold til ammekoens race. Blandt de største kødkvægracer er kalvens chance for at overleve de første 60 levedøgn højest når moderen er Hereford eller Aberdeen Angus, og lavest når moderen er Charolais eller Simmental. Set over 10 års perioden er dødeligheden hos kødracekalve stabil og ligger på tværs af racer i niveauet 7-8 procent.

For at undersøge om kælvningsmåned har betydning for overlevelsesraten af ammekalve er data over kælvninger i Kvægdatabasen fra 1. januar 1999 til 31. juli 2009 for køer af kødkvægsrace analyseret. I analysen er medtaget kælvninger, hvor køer er registreret med kødkvægsrace og krydsningskøer, der minimum er registreret med 50 % kødkvægsrace. Det er altså moderdyrets og ikke kalvens afstamning, der har defineret race. I analysen indgår i alt 885.239 kælvninger.

Som responsvariabel for kalvedødeligheden er følgende valgt: • Dødfødte og døde indenfor 1. levedøgn: Kalven er registreret dødfødt eller død indenfor de første 24 timer • Død efter 1. levedøgn og indenfor 60 dage efter kælvning: Kalven overlever de første 24 timer, men registreres som død indenfor de første 60 dage • Samlede dødelighed: Alle dødfødte kalve og døde kalve fra kælvning til 60 dage efter

Betydelig sæsonvariation i dødelighed Figur 1 viser kalvedødeligheden i forhold til kælvningsmåned, og der er en tydelig sæsonvariation. Den samlede kalvedødeligheden falder fra 10 procent om vinteren til 7 procent i perioden april-juni. Fra oktober stiger den igen mod de 10 procent. Risikoen for dødfødte og døde ammekalve inden for det 1. levedøgn er lavest i april, mens dødeligheden fra 1. levedøgn til 60 dage efter kælvning er under 3 procent hos kalve født fra maj til september.

 Figur 1 Samlet overblik for kalvedødeligheden for alle kødkvægsracer i perioden 1999 til 2009 opgjort på kælvningsmåned

24

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang


Staldforhold har betydning Ved kælvning i efterårs- og vintermånederne er ordnede opstaldningsforhold yderst vigtig for spædkalvens overlevelse. Således er antallet og størrelsen af kælvningsbokse vigtig for kalvens overlevelse de første levedøgn, så ko og kalv kan få bedst mulig beskyttelse mod vind og vejr. En høj belægningsgraden i vintermånederne kan medføre et øget smittepres for kalvene, hvilket igen kan påvirke sygdomsfrekvens og dødelighed. Samtidig er risikoen for at en ko fra flokken lægger sig på kalven højest på stald ved høj belægningsgrad. Ved planlagte kælvninger i efterårs- og vintermånederne er det derfor vigtigt, at der er taget højde for forholdene beskrevet ovenfor. Ved tilstrækkelig med plads til både ko og kalv sikres, at kalven får den bedste mulige start på tilværelsen, hvilket igen sikrer sunde og robuste kalve. Efterfølgende kan brug af kalveskjul også få betydning for kalvens overlevelse de følgende måneder, idet det er med til at sikre et tilstrækkeligt foderoptag, hvilket bl.a. er med til at gøre kalven mere modstands dygtig.

Udvikling af kalvedødelighed over tid Den samlede kalvedødelighed fra 1999 til 2009 har ikke ændret sig betydeligt (figur 2). I løbet af de 10 år har der været små udsving. Det største udsving har været på 1,3 procentenheder, der er forskellen på den laveste samlede kalvedødelighed i 2002 på 7,1 procent og

den højeste på 8,4 procent i 2008. Sammenlignes udviklingen i kalvedødeligheden for ammekalve de sidste 10 år med tilsvarende resultater for kalve af malkekvægsrace, er dødeligheden for ammekalvene konsekvent 2-5 procentenheder lavere.

 Figur 2 Udvikling af kalvedødeligheden for alle kødkvægsracer i perioden 1999 til 2009

Forskel mellem racer

 Figur 3 Kalvedødeligheden fra kælvning til 60 dage efter kælvning for kødkvægsrace med minimum 15.000 kælvninger i perioden januar 1999 til juli 2009.

Kalvedødeligheden i undersøgelsen er opgjort på kødkvægsracer (moderdyrets race) med minimum 15.000 kælvninger i den undersøgte periode. Resultaterne for den samlede kalvedødelighed i raceopgørelsen er vist i figur 3. På tværs af racer ses stort set den samme tendens som den samlede opgørelse, nemlig en faldende dødelighed i forårs- og sommermånederne for efterfølgende at stige i efterårs- og vintermånederne (figur 3). Der er dog stor variation i kalvedødeligheden mellem racerne. Den største variation mellem vinter og sommer ses hos Highland Cattle , Med en kalvedødelighed på 13,9 procent hos kalve født i januar måned ligger racen højest af alle. Og modsat med et fald til 4,4 procent i maj måned lavest af alle racer.

Konklusion Opgørelsen viser en tydelig sæsonvariation i kalvedødeligheden med en faldende tendens i forårs – og sommermåneder og en stigende tendens i efterårs- og vintermånederne. Samme sæsonvariation ses også inden for racerne, dog ikke altid lige så konsekvent som i den samlede opgørelse. Hvis der planlægges kælvninger i efteråret og vinteren er ordnede staldforhold afgørende for at sikre kalven den bedste start og der igennem en lavere kalvedødelighed. Set over en 10 års periode har kalvedødeligheden stort set været stabil. Opgørelsen er lavet i forbindelse med projektet ”Optimeret kødkvægsproduktion i kombination med pleje af naturarealer”, finansieret af Kvægafgiftsfoden. 

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang

25


En lille succes historie Torsdag den 17. december 2009 gik jeg gik i stalden kl. 5.30 som sædvanlig. Udenfor var årets første snestorm i gang, og der var 15 grader frost.Inden lyset blev tændt i stalden kunne jeg høre, at en ko snakkede med sin nyfødte kalv. Det var meget normalt, men da jeg kom ned i stalden så jeg til min store overraskelse, at det var Bounty 16, som først skulle kælve en måned senere, der havde fået en kalv.Kalven lå med moderkagen rundt om hovedet, og rallede i en gang lort og sne. Hurtigt fik jeg slæbt kalven ind i en kælveboks med moderen. Efter endt fodring og morgenmadspisning, så det ikke så lyst ud for kalven, der lå og rystede, og knapt kunne løfte hovedet. Klokken var blevet mange og jeg måtte på arbejde. Dette videre måtte naturen klare, var min mening. Kl. 14.30, da jeg kom hjem fra arbejde, var der til min store overraskelse stadig liv i kalven. Han lå godt nok helt fladet ud. Fluks hentede jeg en sutteflaske, og malkede en ½ liter mælk af koen, som fruen gav ham. Det gik utrolig nok rigtig fint med at få madet ham, så det så lidt

26

lysere ud. Men blot 1 minut efter, at han havde tømt sutteflasken, stod han på benene, uden hjælp. 2 timer efter hjalp jeg den lille kalv hen til patten, og han har klaret sig selv siden. Den lille fyr blev døbt Elvis, og vægten viste kun 22 kg.

Efter 14 dage fik han en mild gang lungebetændelse men det overlevede han også. I dag er han fræk som en slagterhund, men utrolig kælen. Faderen er Harvie Java.  Mikkel Christiansen Markeslevgård Hereford

 Stephanie og Elvis er blevet gode venner

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang


Kvalitet i top Ove Engbjerg

Bliv leverandør til

FRILAND KØDKVÆG - vi sætter højere pris på dit kødkvæg Kontakt vores landmandsafdeling på tlf. 8919 2763. Læs mere på www.friland.dk

www.friland.dk

Hvad Agro Nord i Aars den 13. marts 2010 ikke havde i kvantitet havde det til gengæld i kvalitet. Der var 9 fremmødte katalognumre. Der var 3 tyre, der alle ville pynte i enhver besætning. I/S Dalsgård, Vindblæs, der er en af Danmarks ældste Hereford-besætninger, og har været medlem af Herefordforeningen fra start, udstillede 2 tyre, der begge var noget af det bedste Hereford kan præstere. Den 3-årige tyr, Mølgaard 1977, efter Rosenkær JC Marathon blev udpeget til skuets bedste tyr. Enormt dybe lår, ekstreme inderlår, ang og harmonisk var nogle af de superlativer dommer Rolf Andersen brugte om ham. Dertil skal lægges Dalsgårds besætning slagter omkring klasse 10, så kan vi vist ikke forlange mere. Næstbedste tyr blev den 27. måneder gamle Moeskær Mondo efter HF 4L Beyond 36N fra Peter Petersen, Refstrup Hereford. Mondo fik af dommeren følgende ord med på vejen, lang, bred ryg, gode lår, kød for alle pengene. Peter Petersen vandt også kviernes konkurrence med den 15 måneder gamle Rebstrup Dot efter Lodsholm Robinson, en flot og harmonisk kvie. Hos køerne var det koen Gjelleruplund Unna efter Harvie Jackpot 74J fra Bakkegård Hereford ved Hanne og Poul Kristiansen, der løb med sejren, og den enlige ærespræmie til Hereford. Hun er en lang ko med gode rammer og harmoni, men det bedste var efter min mening en fantastisk tyrekalv som koen havde med ved siden. Kalven var efter Bakkegårds avlstyr, SMH Connery 0004C. Poul oplyste, at de havde flere af den slags kalve hjemme på gården: Nogle af dem får vi at se på Hjørring dyskue til juni. Så der er noget at glæde sig til. Endagsskuet var stort set vellykket men blev dog skæmmet af et uheld hos en anden race, hvilket gjorde, at Hereford bedømmelsen blev alt for forceret. Dette var ikke rimeligt hverken for udstillere eller publikum, men ellers var det en god dag for Hereford. 

Gjelleruplund Unna efter Havvie Jackpot 74J med tyrekalv, Ærespræmievinder

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang

27


Nyt fra Aalestrup Avlsstation af Jens Peder Søe

• Der er de sidste 12 måneder været afprøvet 18 Herefordtyre på Aalestrup Avlsstation med følgende gennemsnitlige tal: Den daglige tilvækst har været 1.675 g med en indsættelsesvægt på 380 kg, og en 13 måneders vægt på 648 kg. Ultralydarealet er faldet en lille smule til 79,9. Der er i øjeblikket nogle gode emner til ny insemineringstyr blandt de tyre, som er på individprøvestationen. Det vil sige forsøgsnummer 6215 til 6225. Avlsudvalget vil finde den bedste tyr til sædaftæpning efter den 15. juni 2010, når alle tyre er færdigafprøvet, således at sæd efter tyren er klar til foråret 2011. Avlsudvalget gennemgår med mellemrum et udtræk fra Kvægdatabasen med avlsværdital for de bedste Herefordkøer. De køer, der opfylder nedenstående

krav, betegner vi som tyremødre (TM). TM er Herefords bedste køer, og det er dem, vi gerne vil satse på i det videre avlsarbejde med racen. Det vil sige, at det især er af disse køer, vi er interesserede i at få gode tyrekalve til afprøvning på individprøvestationen i Aalestrup. I 2010 har Herefordforeningen forpligtet sig til at indsætte 18 Herefordkalve på Aalestrup Avlsstation. For at opnå kvoten på 18 Herefordkalve har Avlsudvalget revideret/udvidet tyremødrelisten til også at omfatte første kalvskøer og kvier, som vi kalder tyremoderemner (TME). I 2010 har vi 56 køer på tyremødrelisten, som opkravene til tyremødre (TM) som er • S-indeks på minimum 115 med en sikkerhed på minimum 20 • Kåret for Muskelfylde med minimum 80 • Kåret for Helhed med minimum 82 • Koen skal som kalv være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Som Tyremoderemner (TME) er der 29 køer og kvier, som opfylder følgende krav i 2010: • S-indeks på minimum 130 med en sikkerhed på 10 • Koen eller kvien skal være vejet ved fødsel, 200 og 365 dage.

Lister med tyremødre og tyremoderemnerne kan ses på Herefordforeningens hjemmeside www.hereford.dk. Avlsudvalget opfordrer ejer af tyremmødre og tyremoderemner til at inseminere disse køer og kvier med sæd af en af Herefordforeningen gode danske insemineringstyre eller sæd af gode importtyre, f.eks. Solpol 1 Dynamite, eller løbning med en foldtyr, som er individafprøvet med gode tal. Avlsudvalget forventer, at der ud af de 85 tyremødre og tyremødreemner vil komme ca. 40 tyrekalve, og at halvdelen af dem vil være emner til individafprøvning på Aalestrup. Der kan selvfølgelig også være andre gode tyrekalve, som kan være emner at indsætte på individprøvestationen. Det er vigtigt, at alle medlemmer af Herefordforeningen bakker op om individafprøvningen. Det at have en tyremoder og tyrmoderemne mener jeg forpligter medlemmer af Herefordforeningen til at indsætte de allerbedste kalve på Aalestrup, så vi kan opnå størst mulig avlsfremgang for Hereford. Har du en af TM-køerne der allerede har en god tyrekalv gående, opfordrer vi til, at kalven bliver tilmeldt individprøven. 

Sjællandstur til Fyn og Jylland En bus til 17 personer var fyldt til bristepunktet, da Klub Sjælland den 27. februar 2010 havde arrangeret tur til Fyn og Jylland. Første stop var hos Mandix Hereford ved Mette og Kaj Jespersen ved Blommenlyst, som købte deres ejendom i 1985. I 1986 byggede de stalden som de stadig har dyrene i. Allerede 2 år efter blev de nødt til at udvide, da der manglede plads til foderet. De har 8 køer og 4 kælvekvier, så der skulle gerne komme 12 kalve i år. Køerne har mulighed for at gå ud og ind hele året med en foderhæk med halm udenfor. Besætningen er horned, men hvis man vil sælge avlsdyr, er man nødt til at gå over til polled, så det arbejdes der på. Familien har ingen traktor, så der er et godt samarbejde med en lokal landmand, som fungerer rigtig godt. Al jorden er udlagt med græs, og der omlægges en del hvert år, og så er der 2 islandske heste til afpudse foldene efter køerne. Mette og Kaj bød på kaffe og rundstykker, hvor Bent Lyngsø Hansen fortalte om da han i 70’erne havde arrangeret en tur til Fyn, hvor man skulle mødes i

28

Korsør og med færgen, hvilket ikke alle lige nåede til tiden. Bussen kørte videre mod Jylland og Bondes Hereford ved Ulla og Aage Bonde ved Hedensted. Det er også en besætning som familien startede for mange år siden, og datteren Mathilde også har en stor del af æren. Aage gik 1. februar 2010 på efterløn, og så skulle man jo tror, at der var god tid til at sysle i stalden, men det må man bare ikke, for så går det ud over efterlønnen. Så familien har måttet skære ned i antallet af dyr og bortforpagte en del af jorden, så besætningen er nu på 6-7 køer, og 4 ha. jord, som er udlagt som græs. Dyrene er inde hele vinteren. Hos Bonde blev vi budt på dejlige håndmadder i deres ”nye” køkken/alrum. Sidste stop på turen var hos Haurum Hereford ved Lars Bastrup i Uldum, hvor også Lars´far, Kristian Bastrup, var til stede. Det er også en besætning, der har nogle år på bagen, da Kristian var med til at hente de nogle af de første Hereford fra England til Danmark i 1964. De har stadig dyr med linjer fra de importerede dyr i 1964. Besætningen består af

12 køer og 4 løbekvier. Det er en stor gård som Lars har. Den blev desværre nedlagt i forbindelse med en gennemgående vej, der lige tog 52 ha af ejendommen, således at der nu er 16 ha tilbage. Derfor blev grisene, som Lars havde på ejendommen, sat ud for 8-10 år siden, og siden har Lars arbejdet ude, dog stadig med Hereford som fritidsbeskæftigelse og med faderen som hjælper. Vi blev budt på kaffe og kage, og hørte lidt om Kristian Bastrups tid i Kenya. Da vi så var på vej ud til bussen igen, var besætningen blevet en kalv større. Sjovt at se begejstringen ved samtlige deltagere på turen, der ellers selv får flere af slagsen, men det er også et fantastisk syn, hver gang. Det var en rigtig god tur, hvor der blev snakket fra vi steg i bussen til vi steg ud igen. Stor tak til vores værtsfolk, som åbnede dørene til deres hjem og stald, og stolt fortalte om deres dyr, hvilket de også havde god grund til samt servicerede os med rigeligt mad.  Susanne Arends

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang


Hereford-bustur til Holland - inkl. Hollands National Show af Carsten Seiring I samarbejde med Joop Meijer, Holland, arrangeres i dagene 7. - 12. september 2010 en bustur til Holland. Holland har gennem mange år importeret et stort antal danske Hereford. Der bliver besøg på i hollandske besætninger og på Hollands National Show. En af Hereford-besætningerne er på øen Ameland, hvor Hollands største Herefordbesætning findes. På øen, som er en del af de Westfrisiske øer, skal vi transporteres rundt med hest og vogn. Alle 5 overnatninger er på hotel i Leeuwarden.

Program 7. september - Afrejse fra Sjælland, over midt Fyn og Midtjylland, og direkte kørsel til Leeuwarden. 8. september - Besøge hos Bertus Faber, Schoorsma Hereford, Nijkerk. Frokost i Terherne, og mulighed for sejlads på De Frisiske Søer. 9. september - Heldagstur til øen Armeland med besøg hos Ab Kiewied, Northcoast Hereford. Sejlads fra Holwerd. 10. september - Besøg hos Henk og

Sonja Kuipers, Horstinge Hereford, og sightseeing i Leeuwarden om eftermiddagen. 11. september - Hollands National Show i Dalfsen, og barbecue om aftenen med hollandske Herefordudstillere og -avlere. 12. september - Afrejse mod Danmark.

Pris 3.850 kr. pr. person inkl. buskørsel og hotelophold i dobbeltværelse med dusch/toilet og med morgenmad. Tillæg for enkeltværelse 800 kr. Alle aftener er vi på egen kost. Lørdag aften er der barbecue med de hollandske udstillere. Prisen er ekskl. entréer.

Tilmelding

Aase Ingerslev rådgivningskonsulent for Herefordforeningen Herefordforeningen har lavet aftale med Aase Ingerslev, Vestergade 39, V. Hæsinge, 5672 Broby, tlf. 6263 1761/2557 4740, om at blive foreningens rådgivningskonsulent i forbindelse med markedsføring og afsætning af Herefordkød.   Herefordforeningen tilbyder via Aase Ingerslev gratis telefonrådgivning til foreningens medlemmer om gårdbutikker og/eller afsætning af kød samt rådgivningsbesøg om etablering og indretning af gårdbutik samt andre forhold vedrørende afsætning af kød.  I første omgang vil tiltag primært være rettet mod gårdbutikker og medlemmer, der påtænker at etablere en gårdbutik. 

Bindende tilmelding senest 30. maj 2010 til Carsten Seiring på tlf. 5696 9091/2927 9071 eller e-mail: seiring@mail.dk Ved tilmelding skal der samtidig indbetales 500 kr. pr. person på bankkontonr.: 0828-0001718177. 

HVAD KOSTE R TRYKSAGEN? Prisberegneren er tilgængelig døgnet rundt og det eneste du skal gøre er at gå ind på www.lavpristry kkeriet.dk, find e dit produkt og udfylde et p ar information e r, så har du prisen nemt og hurtigt.

- mere end 30 års erfaring

Axel Kiers Vej 40 · Postboks 1835 8270 Højbjerg Tlf. 8613 9599 · Fax 8613 0516 info@lavpristrykkeriet.dk www.lavpristrykkeriet.dk

DEN

TKO

ABA

GR BRU

B M F H

at rab O o 5oio ki b a e F OoG i rst fO t i pa D

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang

29


Canadian Bull Congress 2010 af Christoffer & Anders Mortensen, Woodland Hereford Hvor mange danskere har stået med den olympiske fakkel fra Vancouver 2010 i hænderne? Mindst 1 person – forklaring følger….. 14. januar 2010 drog vi af sted fra Kastrup lufthavn med kurs mod Edmonton i Alberta i Canada for at være en del af den årlige Canadian Bull Congress i Camrose. Vi var på forhånd blevet advaret om vejrgudernes humør – Alberta havde i begyndelsen af januar typisk haft -25C til -30C, så vi var positive stemt, da vi landede i -10C i Edmonton. Alberta ligger i den vestlige del af Canada, og er et rigtigt rancher-område med masser af berømte Hereford-kvægfarme såsom K-Cow, Harvie, Hirsche, Lakeford, Lamport’s, MJT Cattle, SNS og mange flere. Vi blev vel mødt i Edmonton lufthavn kl.

17:45 lokal tid af Mr. Alberta – Bob Prestage - samt Karen & Bruce Butler fra Lone Pine Ranch. Én af vores kufferter nåede ikke hele vejen over Frankfurt og Calgary, så vi måtte starte vores ophold i Canada med begrænset beklædning. Allerede fra første færd viste Canada’s befolkning sig fra sin bedste side – magen til værter skal man lede særdeles længe efter i verden. Bob var virkelig en personlighed, man ikke kunne lade være med at beundre – hvilken livskraft, engagement og hjælpsomhed denne personage leverede gennem de 14 dage, vi var i Camrose. Bob’s nickname var ”Grumpy”, hvilket var ment som en stor anerkendelse af Bob, som var æresmedlem af den lokale ishockeyklub, æresborger i Camrose, æresmedlem af

Camrose Business Society etc. Kort sagt en ægte verdensborger, og som havde eksporteret levende dyr og embryoner til alverdens lande og kontinenter – Europa, Japan, Australien, Rusland.

Besætningsbesøg Dagene efter vores ankomst bød på tour-de-force til nogle af Alberta’s mange Hereford-besætninger; vi kunne typisk nå ca. 3 besætninger om dagen, og alle steder blev vi mødt med åbne arme, højt humør og særdeles flot beværtning – oplevelser uden lige. Første dag var vi hos Crone Herefords ved Hardisty, som fremviste ca. 400 dyr på store vidder, og en del ungdyr og tyre i store indhegninger tæt ved privaten. Der var mange dyr af høj klasse, og produktionen var særdeles effektiv. De fleste besætninger havde oplevet faldende priser på levende dyr og lav græsvækst i efteråret 2009, så der var mange besætninger, der var presset økonomisk. Crone havde valgt at aflyse det sædvanlige Sale i efteråret 2009, så der var mange prægtige ungtyre på 1½-2 år i nogle af indhegningerne. Derefter tog vi til Fenton Hereford med Karen & Bruce Butler som behagelige guider. Fenton er stedet, hvor enhver drengedrøm går i opfyldelse; stor Herefordbesætning af særdeles høj kvalitet, 40 heste som bruges mere eller mindre dagligt i driften, god jagt på alt fra rådyr til jordegern, og ikke mindst – nogle søde unge mennesker, som gladelig åbnede dørene for os. 

 Christoffer med Gary Stordahl, fomand for Canadian Bull Congress

30

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang


Vores favorit-kvie på kongressen 

- I den olympiske fakkels spor…............................  Det er det tætteste man kan komme på Paradis på planeten Jorden! Her foregik et strømliniet avlsarbejde, og resultaterne var tydelige i indhegningerne og de store folde. Skønt at komme ud på en mark hvor ca. 250 køer går og skraber sneen væk for at komme ned til det skårlagte korn, som pga. den lave fugtighed i området er frisk og klar til at mætte de mange maver. Der var ingen adgang til rindende vand for hverken heste eller køer på markerne – de klarede sig ved at spise sne. Det var også et fantastisk syn at se 20 grandvoksne tyre i samme indhegning – WAUW! Dagen sluttede af hos MJT Hereford, som har både Hereford og Angus. De var ved at gøre klar til det årlige Sale i februar, så dyrene var alle vel trimmet. MJT forventede 400-500 gæster til salgsdagen, og der vil blive solgt ca. 120 dyr i løbet af dagen – der var magt over tingene! Dagen derpå var vi hos bl.a. Becker’s Hereford – et syn uden lige! I en og samme besætning gik over 50 % af de donor-køer, som har været brugt ved import af embryoner til Danmark de sidste 10 år! Et fantastik avlsgrundlag var opbygget/indkøbt – med lidt hjælp fra en vel honoreret konsulentforretning indenfor olieindustrien. Efter et par dage med Bruce Butler ved rattet, blev vores gruppe udvidet med 15 gæster fra Ireland, og det blev det ikke kedeligere af. De kører på 120 % hele tiden – sikken et folkefærd.

samt endeligt en tur på rådhuset, hvor borgmester Clarence Mastel tog hjerteligt imod hele gruppen. Vi fik et godt indblik i byens virke, udfordringer og strategier, og til slut stillede Clarence og Christoffer op til en foto-session, hvor Christoffer fik lov til at bære faklen som bar den olympiske ild gennem Camrose på vej til Vancouver i 2010 – ”just another day in the office”! Dagene derpå var vi vidt omkring i Alberta, og en af de store oplevelser var ”Hotteries”, et folkefærd som var udvandret fra Rusland i begyndelsen af forrige århundrede. De er særdeles effektive farmere, som lever i små Communities på ca. 100 voksne personer i hver. De er særdeles pengestærke og forventes at sidde på 20-25 % af Canada’s landbrugsproduktion indenfor den nærmeste årrække. De forsøgte at være selvforsynende med så meget som muligt – lige fra tøj, mad, slagterier, foder m.m. – men havde samtidig råd til det nyeste isenkram indenfor landbrugsmaskiner. En andet højdepunkt var besøget hos Miller Wilson Angus – toppen af poppen indenfor Angus world wide gennem de sidste 15 år, og den trone havde Wilson tænkt at beholde mange år fremefter. Mange danske Angus avlere har våde drømme om embryoner fra denne besætning, og ikke uden grund – det var gennemført kvalitet hele vejen i gennem.

3 dage med congress Christoffer holdt faklen med den olympiske ild Som gæster af Camrose var en af dagene helliget det politiske niveau i Camrose, hvor vi besøgte det lokale hospital, administrationen for Camrose County,

Canadian Bull Congress foregår over 3 hektiske dage i byen Camrose i skønne indendørs faciliteter. Mange super dyr bliver udstillet, og da alle dyr er i vinterpels har hver udstiller blæser til at køle dyrene ned med i løbet af dagen, mens dyrene

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang

om natten bliver sat udenfor i – 20C. Der var 4H elever den første dag, som blev introduceret til at fra avl, kødproduktion, bedømmelse af dyr og auktion over dyr – meget fascinerede at se hvorledes man i Canada gør meget for at bevare landbrugstraditionerne. Det var skønt at være rundt og genopfriske vores nye kontakter med de besøgte avlere, og skabe nye kontakter til de avlere, vi ikke havde fået besøgt. Der var mange interessante avlslinier, og en ungtyr fra K-Cow med Nacho-Man som morfar, viste en utrolig kødfylde. Vi blev under hele skuet – som resten af turen – beværtet med en masse gaver, og ved hjemrejsen blev vægten af alle gaver opgjort til 6 kg i lufthavnen. Vi var til flere særdeles festlige banketter i disse dage – der er dejligt højt til loftet i Canada. Christoffer blev endnu engang beæret med en stor pullover af borgmester Clarence, og udnævnt til æresdommer under mønstringskonkurrencen, hvor Christoffer sammen med 3 professionelle mønstringsdommere var på hårdt arbejde i 1½ time.

Kødfylde på bagparten Avlsmæssigt er Canada i vores øjne 5-10 år længere fremme end i Danmark – meget mere kødfylde på bagparten og meget få dyr med grove lemmer. Det var ikke mange 900-1.000 kg køer vi mødte på markene – de var sendt til slagtning for 5 år siden. Vi kan kun ydmygt takke Canadian Bull Congress og de mange skønne personer bag ved, for en fantastisk oplevelse i Canada i løbet af de 14 dage. 

31


Kødkvægsskue 2009 på Agromek af Bent Sørensen

Herefordforeningen markerede med en storstilet og flot udstilling med masser af topdyr på Kødkvægsskuet den 27. og 28. november 2009 i Herning i forbindelse med Agromek, at foreningen i 2009 har eksisteret i 40 år. Hereford var med 62 tilmeldte dyr – 17 tyre, 39 kvier og 6 køer - den største race på Kødkvægsskuet, hvor der var tilmeldt 220 dyr fra 11 racer. Selvom der er store omkostninger ved at udstille på Kødkvægsskuet, er det dejligt, at avlerne i en tid med krise bakker op om og støtter skuet og Herefordforeningen ved at præsentere dansk Hereford bedst muligt for det store publikum, der besøger Agromek. Det var en sand fornøjelse at se de udstillede Hereford på Agromek 2009. Aldrig har dyrene været så gode og ensartet. Især hundyrene var særdeles fantastiske. Det var en stor fornøjelse at se dyrene i ringen, hvor der i alle hold var fremragende dyr, og kvaliteten var særdeles god meget lang ned i holdene. Indtrykket for dette års Kødkvægsskue var, at det var

den bedste indendørs Hereford-udstilling, der har været i mange år. 40års jubilæumsudstillingen på Kødkvægsskuet på Agromek 2009 viste, at avlsarbejdet for Hereford kører på det rigtige spor. Dommer var Steve Edwards fra England, og han lavede en god og sikker bedømmelse af dyrene. Steve Edwards fortalte, at han var meget imponeret over kvaliteten af dyrene. Der var et meget flot besøg af udenlandske Hereford-avlere fra Norge, Sverige, Tyskland, England og Holland. Det understreger, at dansk Hereford har et godt ry i udlandet. De udenlandske gæster var begejstrede over de dyr, som de så på udstillingen. Både før og efter Kødkvægsskuet på Agromek var nogle af de udenlandske gæster på besætningsbesøg. Der blev uddelt i alt ni ærespræmier til Hereforddyr.

 Grand og Junior Champion, Moeskær Keno 1222 efter NS Keno 005, fra Moeskær Polled Hereford og Lodsholm Hereford.

 Grand og Junior Champion, SMH Delight Sally efter Romany 1 Captain R22 C1, fra Jens Michael Jensen.

Tyre Grand og Junior Champion blev Moeskær Keno 1222, født 12. maj 2008, fra Moeskær Polled Hereford, Randers og Lodsholm Hereford, Klarup. Far er NS Keno 005. Morfar er S&S Basis 1G. Keno er en meget korrekt og stærk tyr med god bevægelse og gode lemmer. Vægten i Herning var 809 kg. 200 dages vægt 383 kg og 365 dages vægt 591 kg. Tildelt ærespræmie. Reserve Grand og Senior Champion blev Moeskær Nemo 1169 ET, født 15. marts 2007, fra Bent Sørensen, Hovedgård og Ervin Mathiesen, Hammel. Far er JSF 23 Nibbs 60G. Morfar er Remitall Boomer 46B. Nemo er en meget harmonisk og lang tyr med særdeles god bevægelse. Vægt 1.141 kg. 200 dages vægt 345 kg. Tildelt ærespræmie. Kalve Champion blev Bårarps Johnny, født 9. februar 2009, fra Aage Bonde, Spettrup og Lars Bastrup, Haurum. Far er Adam av Herrgölet: Morfar er Danne av Brunared. Vægt: 505 kg. Tildelt ærespræmie. Reserve Junior Champion blev Præstebro Damian ET, født 4. januar 2008, fra Kirstein Munk Simonsen, Løgstør, og Ove Engbjerg, Hirtshals. Far er JSF 23 Nibbs 60G. Morfar er Remitall Boomer 46B. Vægt 869 kg. Reserve Kalve Champion blev Juelsgård Elm, født 10. marts 2009, fra Ruth og Jørgen Holm Thomsen, Ringkøbing. Far er Romany 1 Captain R22 C1. Morfar er harvie Jackpot 74J. Vægt 406 kg.

Hundyr

32

Grand og Junior Champion blev SMH Delight Sally 16, født 1. april 2008, fra Jens Michael Jensen, Glud. Far er Romany 1 Captain R22 C1. Morfar er WTK 37A

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang


Stilleauktion I forbindelse med Kødkvægsudstillingen på Agromek arrangerede Herefordforeningen en stilleauktion. Denne gang med fire kvier, der alle var af god kvalitet og med interessante afstamninger. Dyreste kvie blev en god kvie, Bondes 1 Sundance, født 3. april 2008, efter Præstebro All Star ET og med RMR 1 Pioner som morfar, fra Aage Bonde, Hedensted. For 20.000 kr. overtog Benny Arends, Sorø, kvien. De fire kvier blev solgt for en gennemsnitspris på 17.000 kr. 

 Kalve Champion, Slyk’s Double efter Sdr. Udby Apollo, fra Slyk’s Polled Hereford

Mønstring Resultater for bedste Hereford-trækker fra mønstringskonkurrencerne på tværs af racer: Miniputter 1. Christian Petz, Rurup Juniorer 2. Pernille Winther Sørensen, Hovedgård Seniorer 3. Michael Ingerslev, Hårby

 Kalv Champion, Bårarps Johnny efter Adam av Herrgölet, fra Aage Bonde og Lars Bastrup

 Reserve Grand og Senior Champion, Moeskær Nemo 1169 ET efter JSF 23 Nibbs 60G, fra Bent Sørensen og Ervin Mathiesen.

 Reserve Grand og Reserve Junior Champion, Rosenkær Constance efter STAR Tohon 25M ET, fra Bent Sørensen

Ko Champion, Juelsgård Henna efter Harvie Jackpot 74J, fra Ruth og Jørgen Holm Thomsen

Heston O17D. Delight Sally er en stærk kvie med særdeles god kødfylde og masser af udstråling. Vægt 598 kg. 200 dages vægt 287 kg. 365 dages vægt 437 kg. S-indeks 105. Tildelt ærespræmie. Reserve Grand og Reserve Junior Champion blev Rosenkær Constance, født 26. december 2007, fra Bent Sørensen, Hovedgård. Far er STAR Tohon 25M ET. Morfar er Moeskær Salute 994. Constance er en kvie, der har det hele, bredde og gode lemmer. Vægt 670 kg. 200 dages vægt 265 kg. 365 dages vægt 421 kg. S-indeks 108. Tildelt ærespræmie. Kalve Champion blev Slyk’s Double, født 22. december 2008, fra Slyk’s Polled Hereford, Ringkøbing. Far er Sdr. Ydby Apollo. Morfar er Åland 1 Ursus. Vægt 463 kg. 200 dages vægt 336 kg. S-indeks 138. Tildelt ærespræmie. Ko Champion blev Juelsgård Henna, født 12. marts 2007, fra Ruth og Jørgen Holm Thomsen, Ringkøbing. Far er Harvie Jackpot 74J. Morfar er Juelsgård Ramsis FF. Vægt 848 kg. S-indeks 132. Udstillet med tyrekalv, født 10. marts 2009, efter Romany 1 Captain R22 C1. Tildelt ærespræmie. Reserve Kalve Champion blev Slyk’s Elben, født 14. februar 2009, fra Slyk’s Polled Hereford, Ringkøbing. Far er Sdr. Ydby Apollo. Morfar er WNH Fortress. Vægt 410 kg. 200 dages vægt 336 kg. S-indeks 133. Tildelt ærespræmie. Reserve Ko champion blev Moeskær Kashmir 1086, født 25. marts 2005, fra Moeskær Polled Hereford, Randers. Far er NS Keno 005. Morfar er S&S Basic 1G. Vægt 1.009 kg. Udstillet med kviekalv, født 23. april 2009, efter Moeskær Argon 1090 ET. Udenfor championat-rækkerne blev der tildelt ærespræmie til kvien Bondes 1 Denise, født 1. oktober 2008, fra Aage Bonde, Hedensted. Far er Supreme Brutus. Morfar er Harvie Jackpot 74J. Vægt 531 kg. 200 dages vægt 328 kg. 365 dages vægt 501 kg.

Besætningsgruppe 5 Hereford-besætninger deltog i konkurrencen om bedste Besætningsgruppe. Her blev vinderen Slyk’s Polled Hereford, Ringkøbing, med en gruppe bestående af 5 kvier efter tyren Sdr. Ydby Apollo, Sindeks 144. Det var en meget ens gruppe, der hang flot sammen. Besætningsgruppen blev tildelt en ærespræmie. På andenpladsen kom besætningsgruppen fra Rosenkær Polled Hereford

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang

33


Racegennemsnit er beregnet ud fra tyrene i basen

Racegennemsnit for blandt andet 238-dages vægt, daglig tilvækst, foderudnyttelse og kødareal på slutopgørelsen er beregnet ud fra en veldefineret gruppe af dyr, også kalde basen. For Angus, Hereford, Simmental, Charolais og Limousine består basen af tyrene har afsluttet individprøven indenfor de seneste to år. For de øvrige racer består basen a tyrene, som har afsluttet indenfor de seneste 4 år.

Teori og eksempler om individprøven Anders Fogh

Racegennemsnittet påvirkes af de aktuelle tyre i basen. Løbende bliver de ældste tyre i udskiftet med de nyligt afprøvede. Hvis de nyligt afprøvede, avlsmæssigt er bedre eller Er det kun tyrens egens tilvækst, der indgår i T-tal? Hvorfor har min tyre et lavt FEF-tal, når foderforbruget er lavt? Der kommer ringere end dem, som forlader basen, vil det påvirke racegennemsnittet. løbende spørgsmål omkring individafprøvningen på Ålestrup. Dansk Kvæg har derfor over årene svaret på rigtig mange gode spørgsmål. Spørgsmål som har værdi for stilleren, men som også kan give alle brugere af individprøven en bedre forståelse. Vi Racegennemsnit er korrigeret til aktuelt afslutningskvartal har derfor samlet en generel information om individafprøvning (5 faktabokse), samt konkrete spørgsmål (4 artikler).

Racegennemsnittet for blandt andet 238-dages vægt, daglig tilvækst, foderudnyttelse og

som afsluttede i marts, april og maj. Tyrekvartal, er korrigeret, så deres resultat Racegennemsnit er kødareal på slutopgørelsen er et korrigeret gennemsnit. Det betyder, at præstationen fo ne, som har afsluttet september, oktober kan sammenlignes med tyre, som har afberegnet ud fra tyrene i tyre i basen, som ikke har afsluttet individprøven i seneste kvartal, er korrigeret, så dere og november det foregående år, vejer ca. sluttet i seneste kvartal. I praksis sker det basen

sammenlignes med tyre, som har afsluttet 5 kg mere.i seneste kvartal. I praksis sker d at justere for den generelle forskel Racegennemsnit for blandtresultat andet kanved at justere for den generelle forskel mellem seneste kvartal det kvartal, hvor de afslutt   Figur 1 viser og forskellene i miljømæssigt mellem seneste kvartal og det kvartal, 238-dages vægt, daglig tilvækst, foderindividprøven. niveau for slutvægt mellem kvartaler på hvor de afsluttede individprøven. udnyttelse og kødareal på slutopgørelÅlestrup.   Som eksempel er i figur 1 vist gennemsen er beregnet ud fra en veldefineret   Korrektionen foretages på basis iafforhold alle snitlig slutvægt for tidligere kvartaler i gruppe af dyr, også kaldet basen. For Som eksempel er i figur 1 vist gennemsnitlig slutvægt for tidligere kvartaler til de tyre, som har afsluttet et givet kvartal forhold til det seneste kvartal. Tyrene, Angus, Hereford, Simmental, Charolais seneste kvartal. Tyrene, som har afsluttet i juni, juli og august, vejer således ca. 25 kg m uanset race. På slutopgørelsen er racesom har afsluttet i juni, juli og august, og Limousine består basen af tyrene, end tyrene,vejer somsåledes afsluttede i marts, april og maj.gennemsnit Tyrene, som har afsluttet september, ok dog angivet tyrens race. ca. 25 kg mere end tyrene, som har afsluttet individprøven indenfor og november det foregående år, vejer ca. 5 kg mere. de seneste to år. For de øvrige racer består basen af tyrene, som har afsluttet indenfor de seneste 4 år.  Racegennemsnittet påvirkes af de aktuelle tyre i basen. Løbende bliver de ældste tyre i basen udskiftet med de nyligt afprøvede. Hvis de nyligt afprøvede, avlsmæssigt er bedre eller ringere end dem, som forlader basen, vil det påvirke racegennemsnittet. Racegennemsnit er korrigeret til aktuelt afslutningskvartal Racegennemsnittet for blandt andet 238-dages vægt, daglig tilvækst, foderudnyttelse og kødareal på slutopgørelsen er et korrigeret gennemsnit. Det betyder, at præstationen for de tyre i basen, som ikke har afsluttet individprøven i seneste

Individprøveresultater - Hereford Navn Ckrdyrnr. Far Mor Morfar Fødselsdato

34

Roost 1 Barack

4942200538 Roost 1 Biba Roost 1 Allstar Charnel Præstebro All Star ET

20.01.2009

Roost 1 Erold

4942200539 Roost 1 Biba Roost 1 Cathrine Roost 1 Erold Ryder ET

25.01.2009

Roost 1 Eske

4942200540 Præstebro All Star ET Roost 1 Urania RMR 1 Pilot

28.01.2009

Haurum Eland

6214200436

K-Cow Nacho Man ET 36N

17.01.2009

Sdr. Ydby Apollo

Haurum Prudence 16 RMR 1 Pioner

Slyk’s Elevation

5647701263

Slyk’s 1 Velux

Juelsgård Tower

28.01.2009

Laulund Elton

5919500273 RMR 1 Pilot

Juelsgård Gipsy

Harvie Jackpot 74J

15.03.2009

Åland 1 Edvard

4539200206

Slyk’s Agro

Åland 1 Ursula

Wiranya Batavia S5

29.03.2009

Vokslev Eik

3338901506

Vokslev Ciller Præstebro Cleopatra ET

JSF 23 Nibbs 60G

11.04.2009

Bakgård 1 Edward

3956500956

WNH Stockmaster 9925

Bakgård 1 Unna

Harvie Jackpot 74J

13.04.2009

SMH Eliot

11458800028

SMH Casanova

Sdr. Ydby Carola

Sdr. Ydby Apollo

26.04.2009

Hazel Big Dream

7486400108

Wilgor SQD 55K Big

Hazel Sweet Dream

Enghøjgårds Don Rush

20.05.2009

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang


FEF-tallet beregnes ud fra fodereffektiviteten Foderudnyttelsen beregnes som antal foderenheder, som tyren har optaget i forhold til antallet af kilo, den er vokset. Dette tal er angivet på slutopgørelsen. I FEF-tallet indgår fodereffektiviteten, hvor foderoptagelsen er renset for behovet til vedligehold. I det daglige behov til vedligehold indgår et bidrag afhængig af tyrens vægt, samt et fast bidrag på 1,5 foderenhed.

T-tallet beregnes ud fra indgangsvægt og tilvækst I tyrens T-tal indgår både indgangsvægt og tilvækst i afprøvningsperioden. Begge mål indgår i avlsværditallet, fordi det er velkendt, at kalve, som er små ved indsættelsen, ofte kompenserer med en større tilvækst gennem prøveperioden. Omvendt vil kalve, som er store ved indsættelse, ofte have en mindre tilvækst.

Egenpræstation og slægtskab indgår i T-tal, U-tal og FEF-tal I T-tal, U-tal og FEF-tal indgår både information om tyrens egen præstation på individprøvestationen, samt afstamning og herigennem også afprøvede halvbrødre. Afstamning indregnes i avlsværditallene for at udnytte al information og derved opnå den størst mulige sikkerhed.

Racegennemsnit på slutopgørelsen er ikke et simpelt gennemsnit! Racegennemsnittet for daglig tilvækst er på slutopgørelsen angivet til 1859 g/dag for en given Charolais tyr. Hvis det beregnes ud fra slutopgørelser for alle Charolais tyre, som har afsluttet indenfor de sidste 2 år, er den 1.742 g/dag. Hvorfor er der forskel?

  Den aktuelle tyrs afprøvningsresultat kan tilvækst! kun sammenlignes med gennemsnittet for Hvorfor får tyr1 et meget højere T-tal end alle dyr i basen, fordi tilvæksten for tyrene tyr2, når der kun er en lille forskel på de i basen er korrigeret til den aktuelle tyrs to tyres daglige tilvækst. Samt hvorfor får afslutningskvartal (se ” Racegennemsnit tyr3 et højere T-tal end tyr2, når tyr2 har er korrigeret til aktuelt afslutningskvartal”). højere tilvækst og indgangsvægt? Hvis man i stedet anvendte de reelt op  Det er vigtigt at huske, at tilvækst og indnåede tilvækster til beregning af racegangsvægt skal vurderes i forhold til det gennemsnittet, ville tyre, som afsluttede aktuelle racegennemsnit. Tyr1 og tyr2 har i kvartaler, hvor tilvæksten generelt er begge en tilvækst over racegennemsnit lav (eksempelvis vinterperioden, hvor på det pågældende tidspunkt. Hovedårsygdomspresset ofte er højt), selv have sagen, til at tyr1 får det højeste T-tal, er, at lave tilvækster, mens der i racegentyren har haft en høj tilvækst, selvom han nemsnittet ville indgå mange tyre, som var 45 kg tungere end racegennemsnittet har afsluttet i perioder hvor tilvæksten ved indsættelse (se ”T-tallet beregnes ud T-tallet er mere end egen tilvækst! generelt er høj. Det modsatte vil være fra indgangsvægt og tilvækst”). Tyr2 var tilfældet med tyre som afslutter i kvar30 kg lettere end racegennemsnittet ved Hvorfor får tyr1 et meget højere T-tal end tyr2, når der kun er en lille forskel på de to taler, hvor tyrene generelt har høje tilindsættelse og det påvirker hans T-tal i tyres daglige tilvækst. Samt hvorfor får tyr3 et højere T-tal end tyr2, når tyr2 har højere vækster. Dette ville gøre det urimeligt negativ retning. Desuden får tyr1 et potilvækst og indgangsvægt? at sammenligne tyrens resultater med sitivt bidrag til T-tallet, fordi hans far har racegennemsnittet. opnået et meget positivt resultat, da aktuelle han Det er vigtigt at huske, at tilvækst og indgangsvægt skal vurderes i forhold til det  racegennemsnit. Korrektion for afslutningskvartal gør, at var på individprøven. Faderen til tyr2 er Tyr1 og tyr2 har begge en tilvækst over racegennemsnit på det pågældende racegennemsnittet ikke kan beregnes som ikke individafprøvet. tidspunkt. Hovedårsagen, til at tyr1 får det højeste T-tal, er, at tyren har haft en høj tilvækst, simpelt for tungere tyrene i end basen og selvom gennemsnit han var 45 kg racegennemsnittet ved indsættelse (se ”T-tallet beregnes dette årsag til forskellen på 1.859 g/dag ud fraerindgangsvægt og tilvækst”). Tyr2 var 30 kg lettere end racegennemsnittet ved og 1.742 g/dag. indsættelse og det påvirker hans T-tal i negativ retning. Desuden får tyr1 et positivt bidrag til T-tallet, fordi hans far har opnået et meget positivt resultat, da han var på individprøven. Faderen til tyr2 ikke individafprøvet. T-tallet er er mere end egen Informationer som påvirker T-tal for tyr1, tyr2 og tyr3. Racegennemsnit i parentes Tyr1 Tyr2 Tyr3 T-tal 109 99 102 Tilvækst 1896 (1745) 1968 (1859) 1942 (1885) Indgangsvægt 479 (434) 407 (437) 398 (442) Individafp. far 113 Gns. T-tal for individafp. halvbrødre 105,25 Tyr2 og tyr3 er begge bedre end racegennemsnittet for tilvækst og ringere end Tyr2 og tyr3 er begge bedre end racegennemsnittet for tilvækst og ringere end racegenracegennemsnit for indgangsvægt. Dette burde betyde, at de opnår samme T-tal. Årsagen til nemsnit for indgangsvægt. Dette burde samme T-tal. Årsagen til den Ingen af den beskedne forskel i T-tal mellem debetyde, to tyreat er,deatopnår afstamningsværdien er forskellig. beskedne forskel i T-tal mellem de to tyre er, at afstamningsværdien er forskellig. Ingen fædrene til de to tyre er individafprøvede, men faderen til tyr3 har 4 andre individafprøvede af fædrene til de to tyre er individafprøvede, men faderen til tyr3 har 4 andre individafsønner. Disse halvbrødre har klaret sig særdeles godt og påvirker derfor tyr3 positivt gennem prøvede sønner. den fælles far. Disse halvbrødre har klaret sig særdeles godt og påvirker derfor tyr3 positivt gennem den fælles far.

Forsættes på næste side

Stor forskel på foderudnyttelse og fodereffektivitet 8 mdr. vægt/start Aktuel vægt Daglig tilvækst Aktuel alder/dage Ultralydsareal T-tal 332

607

1.786

377

642

1.721

418

635

1.409

328

630

1.961

384

624

1.558

373

620

2.148

378

526

1.465

368

552

2.091

380

526

1.698

341

478

1.877

359

446

1.776

U-tal Fef-tal Opdrætters navn

Hvorfor er FEF-tallet højere78,4 for tyr1 end99 for tyr2, selvom tyr2Egon har Petz den bedste 392 104 100 foderudnyttelse? 392

81,4

100

104

97

Egon Petz

392 at tyr1 har en 77,5 97 101 end93 Egoner Petz Det er korrekt, dårligere foderudnyttelse tyr2. Det dog fodereffektiviteten, som indgår i FEF-tallet (se ”FEF-tallet beregnes ud 392 79,8 104 103 fra fodereffektiviteten”). 100 Lars Bastrup Når der ses på fodereffektivitet er der dog kun en ganske 96 lille forskel mellem de Jens to tyre. Den store forskel i 392 78,3 101 103 Peder Søe foderudnyttelse genfindes dermed ikke i fodereffektiviteten. Årsagen til dette er, at tyr1 353 Vagn Hoffmann Hansen anvender en større andel af de totale foderenheder til vedligehold end vægtforskellene 339 Ib Ravn betinger alene på grund af det faste bidrag på 1,5 foderenheder. Det betyder, at andelen af foderenheder til tilvækst bliver tilsvarende mindre og dermed, at fodereffektiviteten 326 Kirstein Munk Simonsenbliver forholdsvis bedre for tyr1 i forhold til tyr2. 324 Erik Siersbæk 311

Jens Michael Jensen

Tyr2 og tyr1 har dermed omtrent den samme fodereffektivitet. Årsagen, til at det er tyr1, der 287 Lars Aarby Sørensen får det højeste FEF-tal, er, at tyr1 har højere afstamningsværdi end tyr2

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang

35


Forsat ďƒœ Stor forskel pĂĽ foderudnyttelse og fodereffektivitet Hvorfor er FEF-tallet højere for tyr1 end for tyr2, selvom tyr2 har den bedste foderudnyttelse?   Det er korrekt, at tyr1 har en dĂĽrligere foderudnyttelse end tyr2. Det er dog fodereffektiviteten, som indgĂĽr i FEF-tallet (se â€?FEF-tallet beregnes ud fra fodereffektivitetenâ€?). NĂĽr der ses pĂĽ fodereffektivitet er der dog kun en ganske lille forskel mellem de to tyre. Den store forskel i foderudnyttelse genfindes dermed ikke i fodereffektiviteten. Ă…rsagen til dette er, at tyr1 anvender en større andel af de totale foderenheder til vedligehold end vĂŚgtforskellene betinger alene pĂĽ grund af det faste bidrag pĂĽ 1,5 foderenheder. Det betyder, at andelen af foderenheder til tilvĂŚkst bliver tilsvarende mindre og dermed, at fodereffektiviteten bliver forholdsvis bedre for tyr1 i forhold til tyr2.   Tyr2 og tyr1 har dermed omtrent den samme fodereffektivitet. Ă…rsagen, til at det er tyr1, der fĂĽr det højeste FEF-tal, er, at tyr1 har højere afstamningsvĂŚrdi end tyr2.

Informationer som pĂĽvirker FEF-tal for tyr1 og tyr2 Tyr1 Tyr2 FEF-tal 97 96 Total foderoptagelse (FE) 1.278 1.674 Total tilvĂŚkst (kg) 192 303 Foderudnyttelse 6,66 5,53 Gns. vĂŚgt 509 558 Total FE til vedligehold 623 661 Total FE til vĂŚkst 655 1.013 Vedligehold / kg tilvĂŚkst 3,24 2,18 Fodereffektivitet 3,41 3,34

til niveauet i basen i forrige kvartal. Racegennemsnit for Racegennemsnit slutvÌgt20 kan svinge  20 kilo mellem tyre Spørgsmület var, hvordan der kan vÌre slutvÌgt kanforsvinge en forskel pü 20 kg pü racegennemsnit kilo mellem tyre Hvorfor varierer racegennemsnit for slutvÌgt sü meget mellem tyre? Eksempelvis er

forkgslutvĂŚgt en4 tyr, som har afHvorfor racegennemsnit forog 703 det 723 kgvarierer for en tyr, der afslutter i dag for en tyrmellem afprøvet mĂĽneder sluttet i det seneste kvartal og en tyr, slutvĂŚgt tidligere. sĂĽ meget mellem tyre? Eksom har afsluttet i det forrige. Denne forsempelvis er det 723 kg for en tyr, der Racegennemsnittet for kg slutvĂŚgt generelle pĂĽ Ă…lestrup i svarertilvĂŚkst nogenlunde til forskellen melafslutter i dag og 703 for enafhĂŚnger tyr afprø-af denskel afslutningskvartalet i forhold til de tidligere kvartaler, samt de aktuelle dyr i basen. lem baseniveauet i seneste og forrige afvet 4 mĂĽneder tidligere. slutningskvartal pĂĽ 25 kg. De resterende  Racegennemsnittet for slutvĂŚgt afTyrene, som afslutter i seneste kvartal, vejer i gennemsnit 25 kg mere end tyrene, som har kg kan skyldes blandt tyrene, hĂŚnger af den generelle tilvĂŚkst pĂĽ afsluttet i forrige kvartal (se â€?Racegennemsnit er 5korrigeret til aktueltforskelle afslutningskvartalâ€?). Det indgĂĽr â€? RacegennemĂ…lestrup afslutningskvartalet betyder, ati niveauet for alle tyrenei i forhold basen er 25 som kg højere i deti basen seneste(se kvartal i forhold til snit er beregnet ud fra tyrene i basenâ€?). til de tidligere kvartaler, samt de aktuelle niveauet i basen i forrige kvartal.   Selvom det forsøges at holde miljøet dyr i basen. hvordan der kan vĂŚre en forskel pĂĽ 20 kg racegennemsnit slutvĂŚgt konstant erpĂĽ det meget svĂŚrt. for I forhold til  SpørgsmĂĽlet Tyrene, somvar, afslutter i seneste kvartal, mellem en tyr, som har afsluttet i det seneste kvartal og en tyr, som har afsluttet i det forrige. avlsvĂŚrdivurderingen er det heller ikke vejer i gennemsnit 25 kg mere end tyDenne forskel svarer nogenlunde til forskellen mellem baseniveauet i seneste og forrige kritisk, fordiforskelle det er muligt korrigere rene, som har afsluttet kvartal5 kg kan afslutningskvartal pĂĽ 25 kg.i forrige De resterende skyldes blandt at tyrene, som forholdsvis prĂŚcist for miljømĂŚssige ĂŚn(se â€?Racegennemsnit er korrigeret til indgĂĽr i basen (se â€? Racegennemsnit er beregnet ud fra tyrene i basenâ€?). dringer over tid. ď Ž aktuelt afslutningskvartalâ€?). Det betyder, Selvom det forsøges at holdei miljøet at niveauet for alle tyrene basen konstant er 25 er det meget svĂŚrt. I forhold til avlsvĂŚrdivurderingen er det heller iikke kritisk, fordi det er muligt at korrigere forholdsvis kg højere i det seneste kvartal forhold prĂŚcist for miljømĂŚssige ĂŚndringer over tid.

!,4%2 (*%--% ,!6%4

02Œ66/2 ',!3%2%$% 3+).+%

!LTIHJEMMESLAGTNINGUDFÂ’RES IEGETAUTSLAGTEHUS 6IAFHENTERSELVDYRENE 6ISKÂ?RERUD MENSKUNDENSERPÂť 6IPAKKEROGSÂťTILGÂťRDBUTIKKER

SAMTMÂ?RKNINGER HVISDETTEÂ’NSKES 2INGOGHÂ’RNÂ?RMERE -EDVENLIGHILSEN

6%34%2(‰3).'% 3,!'4%2&/22%4.).'!03 34%&!.*%.3%. ")2+%6%* 6%34%2(‰3).'% "2/"9 4,& -/"),

36

Medlemsblad for Herefordforeningen ¡ APRIL 2010 ¡ 40. ürgang


En af de mest interessante og lærerige tur til Danmark af Joop Meijer, Holland Den tidligere mangeårige formand for den hollandske Herefordforening, Joop Meijer, har skrevet en artikel om en gruppe hollandske avleres tur til Danmark til Kødkvægsskuet på Agromek 2009 med besøg i 6 danske besætninger. Herefordbladet har fået hjælp til oversættelsen af den hollandske artikel fra en hollænder, der er nabo til Evald E. Jensen, Nr. Blæsbjerg Polled Hereford, i Nordjylland Onsdag den 25.november 2009 kørte vi, en gruppe på seks, Henk Hiddink, Erik Kluinsteker, Jan en Oktje Reus, Pieter van Vliet og undertegnede til Danmark, med målet at se Herefordudstillingen på Kødkvægsskuet på Agromek i Herning. Onsdag aften kom Harry Teuben også til. Sidst på eftermiddagen besøgte vi Søndergaard Polled Hereford, Hatting ved Horsens. Vi kommer her hvert år, og vi fik lige som vi plejer en hjertelig velkomst. Det var interessant at se tyren Supreme Cæsar ET, der er resultat af embryonimport fra Remitall-besætningen i Canada. Sæd efter Supreme Cæsær ET er til salg. Suprme Csær ET, som også selv er til salg, er en prima tyr, som avler udmærket afkom. Derudover så vi kvien, Søndergards Elvira ET, som også er resultat af et embryon købt i Canada fra Ian Harvie. Hun er ud af en stærk Remitall afstamning. Hun blev klassevinder, hvilket hun rigtig fortjente. De fleste dyr i besætningen var af rigtig god kvalitet. Tidlig torsdag morgen kører vi mod den nordligste del af Jylland, Nørre Blæsbjerg. Her får vi velkomst med kaffe og kage hos Jette og Evald E. Jensen, Nr. Blæsbjerg Polled Hereford. De har en af de største bedrifter med Hereford i Danmark med ca.170 hundyr, og et total antal på næsten 400 Hereford. Det var næsten for mange dyr at se, da vi ikke kunne nå at se dem alle sammen rigtigt. Dyrene går noget lavere end os, i en stald med dybstrøelse. Stalden var lige taget i brug. Vi fik en vældig rundvisning, og mange oplysninger. Kvaliteten af dyrene var forskellige, nogle var af superkvalitet og nogle var mindre gode. Målet for besætningen er, at det skal kunne økonomisk køres rundt, men det er ikke nemt. En fordel er, at de i Danmark, som kødkvægavlere, får støtte, ca.300 Euro per ha. Til sidst fik vi en udsøgt frokost

med blandt andet varm leverpostej, en supergod dansk delikatesse. En hollandsk nabo til Jette og Evald Jensen var med til at oversætte, en dejlig fyr må jeg sige! Efter frokosten kørte vi videre til Anni og Anders Søndergaard, Kammerherre Polled Hereford, Tostrup ved Nibe, en køretur på ca. en time. Det er en avlsbesætning med ca. 60 hundyr af topkvalitet med. Mor-linien til årets champignon tyr på vores hollandske nationale show står her! På bedriften så vi kun topdyr. Anni og Anders arbejder som programmør. Anni bruger hendes arbejdserfaring ved computeren, som inspiration for deres avl, og laver næste en videnskab ud af det. Anders bruger mere sine følelser og øjne. Sammen former de den perfekte kombination til at avle dyr af topkvalitet. Det ser efterfølgende ud til, at nogle dyr fra besætningen skal til Holland. Det kan være meget interessant at købe nogle dyr, også tyre, herfra. Vi sluttede vores rundvisning med en middag med kød fra et af deres egne dyr. Herefter kørte vi til Vildbjerg, som er hovedkvarter for de danske Herefordavlere, når de er til Kødkvægsskuet på Agromek. I Sport og Fritidscentret var der ikke flere ledige sovepladser, så vi kom til at bo på et hotel midt i byen. Fredag morgen kørte vi til Agromekudstillingen i Herning, hvor vi får gratis adgangsbilletter fordi vi er udenlandske gæster. Bedømmelsen af dyrene begyndte kl.10 i hal Q. Bagefter bedømmelsen har vi god tid at se alle dyr, og selve Agromek. Der var ca. 65 udstillede Hereford. Det var en flot og spændende bedømmelse af Hereford. Dommeren var en kendt engelsk avler. Hans bedømmelse var fin nok, men ved nogle af hans placeringer satte vi spørgsmåltegn. Efter bedømmelsen var der fest i stalden med champagne og pokaluddeling. Det var hyggeligt at se vores danske Hereford venner igen. Her blev vi spurgt om vi havde lyst til at organiserer en tur med ca. 50 danske Herefordavlere til Holland i september. Selvfølgelig var mit svar Ja. Sidst på eftermiddag kørte vi tilbage til Vildbjerg, hvor der om aftenen var Hereford-fest. Festen var lidt speciel i år, da den danske Herefordforening fyldte 40 år.

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang

Der er mange taler, mange sange, god mad og sidst på aftenen blev der også danset. Lørdag morgen kørte vi først mod Ringkøbing, hvor vi så Slyks Polled Hereford hos Kirstine og Jens Peder Søe. Der står mange dyr til salg, som kunne være interessant for Harry Teuben. Der er herefter et kort stop hos Jueslgård Hereford ved Ruth og Jørgen Holm Thomsen, der er næsten naboer til Kirstine og Jens Peder Søe. Så kører vi videre til Esbjerg, hvor vi besøger brødrene Arne og Ejnar Gammeltoft,Henne Stadionsby ved Henne Strand. De købte en flok Hereford sidste år. Meningen er, at dyrene skal gå på deres græsarealer og naturområder, ca. 360 ha. Nu har de planteavl, før havde de en mælkekvægsejendom. Ved ankomsten kl. 13.00 får vi en dejlig frokost. Ved rundvisning ser vi en del af deres Hereford besætning på ca.100 dyr, som er af rigtig god kvalitet. Naturområderne blev vist. Meget interessant var, at deres yngste bror er sproglig kyndig og arkæolog. Han viste os nogle arkæologiske seværdigheder. Efter kaffe, kørte vi igen mod Holland. En af de mest interessante og lærerige ture til Danmark er bag os! 

Valtra fortsætter som hovedsponsor for Herefordforeningen i 2010 Valtra Danmark har forlænget sponsoraftalen med Herefordforeningen, så den også gælder for 2010. Sponsoraftalen betyder, at Herefordforeningen får et kontant beløb mod, at Valtra bl.a. får annonce på Herefordbladets bagside, banner på Herefordforeningens hjemmeside, logo på PR-materialer, kan deltage på Herefordforeningens stand på dyrskuer og lokale Valtra-forhandler kan deltage i Herefordforeningens Åben Stald-arrangementer. Valtra Inc., der er en del af Agco-koncernen, er i dag den førende traktorfabrikant i Norden, og det andet mest populære traktormærke i Latinamerika. Den samlede produktion af traktorer i 2008 var 25.000 stk. 

37


R M R 1 PILOT Ckr-nr:: Far: Mor: MF: Opdrætter: Vækst Slagteform Fødsel Mælk Kælvning Frugtbarhed Krop Muskler Lemmer

S. 65533 BT

4942200427 REMITALL KEYNOTE 20X REMITALL WILMA 48W H BAR C PZ STRETCH 5 127 135 101 118 121 110 118 106 129

Produktion 147 (70) 7E+04 Funktion 123 (71)

Eksteriør 80

90

Danske Insemineringstyre 38

132 (76) 7E+04 Funktion 130 (64)

80

90

10 0

110

S. 65558 BT

12 0

13 0

S-Indeks 127 (61) T: 105 U: 99 FEF: 101 Højde v/12 mdr. Tilvækst, gram: 1812 FE/KG tilvækst: 5.08 Kåret: 86 83 86 86

Kim Langballe, Brædstrup (80) (82) (83) (20) (30) (14)

Produktion 116 (81) 7E+04 Funktion 112 (50)

Eksteriør

SKOVSLUNDS VIAGRA allefleste Polled brugstyr med positive tal for de egenskaber.

116 (33) 80

90

10 0

110

S. 65592 UT

8142100058 PRÆSTEBRO ONLINE V27 ET PRÆSTEBRO VICTORIA BÆKBYGÅRD PALNATOKE 111 104 117 117 86 103 112 107 122

R M R 1 PIONER Polled brugstyr med høje indekser for alle egenskaber. Kan anbefales til kvier.

126 (61)

PRÆSTEBRO BURRITO

Vækst Slagteform Fødsel Mælk Kælvning Frugtbarhed Krop Muskler Lemmer

S-Indeks 155 (68)

Eksteriør

70

Ckr-nr:: Far: Mor: MF: Opdrætter:

13 0

Produktion

2398000020 HARVIE JAVA 52J SMH PASSION WNH FORTRESS 116 109 103 102 116 114 122 106 119

12 0

T: U: FEF: Højde v/12 mdr. 155 Tilvækst, gram: FE/KG tilvækst: Kåret: 77 81 87 82

(73) (77) (76) (56) (58) (49)

SKOVSLUNDS VIAGRA

Vækst Slagteform Fødsel Mælk Kælvning Frugtbarhed Krop Muskler Lemmer

110

S. 65551 BT

70

Ckr-nr:: Far: Mor: MF: Opdrætter:

10 0

4942200426 REMITALL KEYNOTE 20X REMITALL WILMA 48W H BAR C PZ STRETCH 5 127 120 121 115 109 128 126 117 133

R M R 1 PILOT Polled brugstyr med høje indekser, med god sikkerhed, for alle egenskaber. Døtrene har gode kælvningsegenskaber.

117 (75)

R M R 1 PIONER

Vækst Slagteform Fødsel Mælk Kælvning Frugtbarhed Krop Muskler Lemmer

T: U: FEF: Højde v/12 mdr. 156 Tilvækst, gram: FE/KG tilvækst: Kåret: 84 85 84 85

(79) (65) (81) (61) (66) (61)

70

Ckr-nr:: Far: Mor: MF: Opdrætter:

S-Indeks 156 (71)

12 0

13 0

S-Indeks 122 (42) T: 105 U: 102 FEF: 98 Højde v/12 mdr. Tilvækst, gram: 1929 FE/KG tilvækst: 5.15 Kåret: 84 87 88 88

(63) (33) (82) ( 7) ( 9) ( 3)

Produktion 109 (45) 7E+04 Funktion 114 (41)

Eksteriør

PRÆSTEBRO BURRITO Polled ungtyr med alternativ afstamning. Kan avle hvide aftegninger på ryggen.

113 (27) 70

80

90

10 0

110

12 0

13 0

()= sikkerhed ; BT= Brugstyr ; UT= Ungtyr

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang


Frugtbarhed Krop Muskler Lemmer

104 ( 3) 112 110 125 70

Eksteriør 115 (26) 80

Vækst Slagteform Fødsel Mælk Kælvning Frugtbarhed Krop Muskler Lemmer

110

S. 65534 65589 BT UT

12 0

13 0

S-Indeks 117 (26) 104 (63)

T: 103 99 97 U: 99 FEF: 100 Højde v/12 mdr. 134 Tilvækst, gram: 1708 1747 FE/KG tilvækst: 5.75 5.31 Niels Kragelund, Bække MetteNielsen, & Kaj Secher Jespersen, Blommensl Kåret: 81 83 77 87 82 83 80 86 105 Produktion 117 (77) (50) 106 89 94 81 119 105 116 107 96 94 105 114 96 118 104 118

(73) ( 8) (76) (57) (37) ( 7) (45) ( 2) (33) ( 1)

109 (24) 97 (75)

7E+04 Funktion 115 (27) 95 (56)

Eksteriør

KRAGELUND TARZAN MANDIX LANDLORD Hornet brugstyr med positive indekser, med ungtyr. Alternativ afstamning. høj sikkerhed, Velbygget tyr. for de fleste egenskaber. Solid afstamning.

101 (23) 118 (37) 80

MANDIX LANDLORD

Vækst Slagteform Fødsel Mælk Kælvning Frugtbarhed Krop Muskler Lemmer

10 0

4638900533 8047000208 KRAGELUND LION 114L BCD 59J LANDLORD KRAGELUND BINE 25 MHF E1 BRITTANY 40K HØJLØKKE STANDARD FLYER 656 LAD ET 5H

70

Ckr-nr:: Far: Mor: MF: Opdrætter:

90

90

10 0

110

S. 65589 UT

12 0

13 0

S-Indeks 95 (31)

T: 98 U: 99 FEF: 100 Højde v/12 mdr. Tilvækst, gram: 1747 FE/KG tilvækst: 5.31 Mette & Kaj Secher Jespersen, Blommensl Kåret: 83 87 83 86

8047000208 BCD 59J LANDLORD 114L MHF E1 BRITTANY 40K STANDARD 656 LAD ET 5H 111 84 74 104 107 94 113 115 118

(58) (21) (61) ( 7) ( 2) ( 1)

Produktion 89 (35) 7E+04 Funktion 91 (29)

Eksteriør

MANDIX LANDLORD Hornet ungtyr. Alternativ afstamning. Velbygget tyr.

116 (26) 70

80

90

10 0

110

12 0

13 0

()= sikkerhed ; BT= Brugstyr ; UT= Ungtyr

Dine Hereford fortjener et ISO-Wood® hegn. Vi projekterer og monterer det for dig Gør det selv eller lad os Du kan vælge selv at montere hegnet eller lade os gøre det. Vi projekterer indhegningen for dig, og vores professionelle montører kommer ud til dig, monterer det og går ikke hjem, før du er tilfreds. Få et tilbud fra din lokale PIT Hegn forhandler på materialer, nedramning af hjørnepæle eller på et nøglefærdigt hegn.

Materialepriser 2-trådet hegn fra 5,00 kr. pr. løbende meter. 3-trådet hegn fra 5,50 kr. pr. løbende meter. Priserne er eksklusive moms samt hjørner, led m.v. PIT Hegn ISO-Wood hegn er et unikt og fleksibelt hegnsystem til dine Hereford.

Tråden er en 2,5 mm ekstra hærdet ståltråd, og hegnet udmærker sig ved:

• Lang holdbarhed • Ingen vedligeholdelse • Hurtigt at montere • Let at flytte og genbruge ()= sikkerhed ; BT= Brugstyr ; UT= Ungtyr • Rimelig pris

Se mere på www.pithegn.dk eller kontakt din lokale PIT Hegn forhandler.

PIT Hegn Nordvest 7760 Hurup 40 74 68 03 PIT Hegn Skanderborg 8660 Skanderborg 2018 7204 PIT Hegn Vejle 7080 Børkop 2462 6521 PIT Hegn Sønderjylland 6520 Toftlund 7483 4196 PIT Hegn Fyn 5750 Ringe 6225 1254 PIT Hegn Vestsjælland 4281 Gørlev 5885 8212 PIT Hegn Nordøstsjælland 4390 Vipperød 5911 8886 Sivertsen 3400 Hillerød, 4824 0411 4000 Roskilde, 4675 5522 Mertz 4640 Fakse, 5671 3127 4800 Nykøbing, 5485 3299 4900 Nakskov, 5476 1911 PIT Hegn leverer hegnløsninger til landbruget, industrien, institutioner, fritidslandbrug og private i hele landet. Vi rådgiver, laver projektet, monterer det og går ikke hjem, før ”leddet er lukket”.

Hegnet opbygges på kraftige hjørnestolper i Akacie Naturpæle eller trykimprægneret fyrretræ. som mellempæle anvendes ISOWood pæle og afstandsholdere.

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang

PIT Hegn Nord 9800 Hjørring 9897 1801

Danske Insemineringstyre

KRAGELUND TARZAN MANDIX LANDLORD Ckr-nr:: Far: Mor: MF: Opdrætter:

Kan avle hvide aftegninger på ryggen.

www.pithegn.dk

39


Vokslev Polled og Vokslev Horned Vokslev Hereford Polled ogSimonsen Horned Hereford Kirstein Munk ………… 98 35 17 61 Polled ogSimonsen Horned Hereford Kirstein Munk Ålborgvej 76, 9240 Nibe ………… 98 35 17 61

Nr. Blæsbjerg Nr. Blæsbjerg Blæsbjerg Nr. Polled Hereford Polled Hereford Jette og Evald E. JensenHereford ………… 98 93 00 11 Polled Jette og Evald E. Jensen ………… 98 93 00 11 Nr. Blæsbjerg Nr. Blæsbjerg Polled Hereford Nr. Blæsbjerg Polled Jette og Evald E. JensenHereford ………… 98 93 00 11 Polled Jette og 690, Evald E. JensenHereford ………… Tuenvej Blæsbjerg, 9870 Sindal98 93 00 11

Jette og 690, EvaldBlæsbjerg, E. Jensen 9870 ………… Tuenvej Sindal98 93 00 11 Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal

Jens 97 54 88 16 54 97 28 . . . .Krogshede . . . . . . .14, . . . . .7650 . . . . . . . . Bøvlingbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Krogshedevej . . . . . . . . . . .14, . . .7650 . . . . Bøvlingbjerg . . . . . . . . 61 54 16 97 Krogshedevej krogshede@dlgtele .dk www .vester-krogshede .dk Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg krogshede@dlgtele .dk www .vester-krogshede .dk krogshede@dlgtele .dk www .vester-krogshede .dk

1084598 Hereford Dec 08.indd 48 1084598 Hereford Dec 08.indd 48 1084598 Hereford Dec 08.indd 48

40

olled H gP olled e r P erg Polled H He Mulbjerg e e rgv/Finn v/Finn Mulbjerg e 10,v/Finn Nørbyvej Højmark, 6950 Ringkøbing Mulbjerg

Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing Telefon 97 36 31 - 6950 bil 21Ringkøbing 48 52 15 Nørbyvej 10,34 Højmark, Telefon 97 34 36 31 - bil 21 48 52 15 Telefon 97 34 36 31 - bil 21 48 52 15

v/Finn Mulbjerg Mulbjerg Nørbyvej 10,v/Finn Højmark, 6950 Ringkøbing v/Finn Mulbjerg Nørbyvej 10,34 Højmark, 6950 Telefon 97 36 31 - bil 21 Ringkøbing 48 52 15 Nørbyvej 10,34 Højmark, 6950 Telefon 97 36 31 - bil 21 Ringkøbing 48 52 15 Telefon 97 34 36 31 - bil 21 48 52 15

Kvistgård KvistgårdFjordheste Varmblod Kvistgård Fjordheste Kvistgård HerningvejFjordheste 23, Barde Herningvej 23, Barde 6920 Videbæk Herningvej 23, Barde 6920 Videbæk 6920 Videbæk Tlf 97 17 56 70 /Pollet Mobil 21 77 30 32 Kvistgård Hereford Tlf 97 17 56 70 / Mobil 21 77 30 32 Kvistgård Hereford Tlf 97 17 56 70 /Pollet Mobil 21 77 30 32 Kvistgård Varmblod www.kvistgaard.info Kvistgård Pollet Hereford www.kvistgaard.info Kvistgård Varmblod Kvistgård Fjordheste www.kvistgaard.info KvistgårdFjordheste Varmblod Kvistgård Herningvej 23, Barde Kvistgård Fjordheste Herningvej 23, Barde 6920 Videbæk Herningvej 23, Barde 6920 Videbæk Tlf 97 17 56 70 / Mobil 21 77 30 32 6920 Videbæk Tlf 97 17 56 70 / Mobil Asger Vestergaard . . . . . . . . . . .21 . 77 9730 9532 60 10 www.kvistgaard.info Asger Vestergaard . . . / . Hurup, . . . . . .21 . 77 9730 9532 60 10 Tlf 97 17 56 .7760 70 Mobil Oddesundvej 297, Thy www.kvistgaard.info Asger Vestergaard . . . . . . . . . . . . 97 95 60 10 Oddesundvej www.kvistgaard.info 297, 7760 Hurup, Thy Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy

Sdr. Sdr. Ydby Ydby Hereford Hereford Sdr. Ydby Hereford

Sdr. Ydby Hereford Sdr. Ydby Hereford Asger Vestergaard . . . . . . .Hereford . . . . . 97 95 60 10 Sdr. Ydby Asger Vestergaard . . . . Hurup, . . . . . . Thy . 97 95 60 10 Oddesundvej 297, .7760

Asger Vestergaard . . . . Hurup, . . . . . .Thy . 97 95 60 10 Oddesundvej 297, .7760 Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy

MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND

v/Kirstine og Jens Peder Søe v/Kirstine og Jens Peder Søe Novej 26, No, Ringkøbing v/Kirstine og6950 Jens Peder Søe Novej 26,00 No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 26, 33 · Mobil 51 26 95 86 Novej No,636950 Ringkøbing Telefon 97 33slyksph@mail .tele .dk 00 63 · Mobil 51 26 95 86 TelefonMail: 97 33 00 63 · Mobil 51 26 95 86 Mail: slyksph@mail .tele .dk Mail: slyksph@mail .tele .dk v/Kirstine og Jens Peder Søe v/Kirstine ogU Jens Novej 26, No, 6950 Ringkøbing SCLPeder ES- Søe -M v/Kirstine og Jens CLPeder Novej 26,N No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 33 00 63U ·SMobil 26 95 86 M Søe E 51 M O S· Mobil CLRingkøbing I slyksph@mail .tele .dk N00 ESS--51 Novej 26, No, M 26 95 86 -M63U6950 Telefon 97 33 Mail: ON I M O TelefonMail: 97 33 00 63 · Mobil 51 26 95 86 I slyksph@mail .tele .dk Mail: slyksph@mail .tele .dk

P P P

P P S C P U L E M S N O MUSCLE M BIION--MUSCLESS-MO O B N F-M B IOOR H E R EE FOO RG OR G F R E H E Annelise og Jesper Egerup E R Egerup P PAnneliseGog18,H Jesper Skorkærvej 6990Egerup Ulfborg Annelise og Jesper P 97 49 22 P Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg Telefon - 97Ulfborg 49 18P22 Skorkærvej 18,45 6990 P Telefon 97 49 22 45 - 97 49 18 22 Telefon 97 49 22 45 - 97 49 18 22 B O BO R G EF BO R G H E R E F OO O R og Jesper H E REgerup Annelise EF H E REgerup Annelise G og Jesper T TT EAEAEA

VESTJYLLAND VESTJYLLAND VESTJYLLAND Krogshede Polled Hereford Krogshede Polled Hereford Jens Krogshede . . . . Polled . . . . . . . . . . Hereford 97 88 54 28 Krogshede Jens Krogshede 97 88 16 54 28 . . . .Krogshede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Jens 97 54 88 54 97 28 . . . . . . . . VESTJYLLAND . . .14, . . .7650 . . . . Bøvlingbjerg . . . . . . . . 61 54 16 97 Krogshedevej . . . . . . . . VESTJYLLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 16 97 Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg krogshede@dlgtele .dk www .vester-krogshede .dk VESTJYLLAND Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg krogshede@dlgtele .dk www .vester-krogshede .dk krogshede@dlgtele .dk www .vester-krogshede .dk Krogshede Polled Hereford Krogshede Jens Krogshede . . . . Polled . . . . . . . . . . Hereford 97 88 54 28 Krogshede Polled Hereford Jens 97 54 88 16 54 97 28 . . . .Krogshede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

olllle d o ed H gP P Hee r ergg Polled H e eer

TT TA E EAEA

Lone og Carsten Møjbæk Lone og Carsten Møjbæk Hadsundvej 14, 9510 Arden Lone og Carsten Møjbæk Hadsundvej 14, 9510 Arden Tlf. 98565016 Hadsundvej 14, 95104443@msn.com Arden Tlf. 98565016 E-mail lone_carsten Tlf. 98565016 E-mail lone_carsten 4443@msn.com E-mail lone_carsten 4443@msn.com

v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen NovejTelefon 2A, No,97 6950 Ringkøbing 33 01 10 NovejTelefon 2A, No,976950 Ringkøbing 33 01 10 Telefon 97 33 01 10

F FF U LU LU L

Lone og Carsten Møjbæk Lone og Carsten Møjbæk Hadsundvej 14, 9510 Arden Lone og Carsten Møjbæk Hadsundvej 14, 9510 Arden Tlf. 98565016 Hadsundvej 14, 9510 Arden Tlf. 98565016 E-mail lone_carsten 4443@msn.com Tlf. 98565016 E-mail lone_carsten 4443@msn.com E-mail lone_carsten 4443@msn.com

v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen Novej 2A, No,976950 Ringkøbing 33 01 10 NovejTelefon 2A, No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 33 01 10 Telefon 97 33 01 10

FLLF F LU UU

Besætningsannoncer

Tuenvej Sindal98 93 00 11 Jette og 690, EvaldBlæsbjerg, E. Jensen 9870 ………… Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal

LEDIG

Kvistgård Pollet Hereford Kvistgård Pollet Hereford Kvistgård Varmblod Kvistgård Pollet Hereford Kvistgård Varmblod

rd rfd ord frodrd fofo fofrod rerere rerere

Kirstein Munk Simonsen Ålborgvej 76, 9240 Nibe ………… 98 35 17 61 Ålborgvej 76, 9240 Nibe

Annette & Tom L. Kristensen Annette 1, & Vedersø Tom L. Kristensen Vesterhavsvej - 6990 Ulfborg Annette & Tom L. Kristensen Vesterhavsvej - 20 6990 Tlf . 97 33 151, 68Vedersø - Mobil 48 Ulfborg 00 35 Vesterhavsvej 6990 Tlf . 97 33 151, 68Vedersø - Mobil- 20 48 Ulfborg 00 35 Tlf . 97 33 15 68 - Mobil 20 48 00 35

Kirsten og Erik Siersbæk

RRDR D D

9670 Løgstør Ålborgvej 76, 9240 Nibe ………… 98 35 17 61 Kirstein Munk Simonsen Ålborgvej 76, 9240 Nibe Ålborgvej 76, 9240 Nibe

Kirsten og Amstedbrovej 14, Erik Lund,Siersbæk 7741 Frøstrup Kirsten og Erik Siersbæk Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Telefon 97 99 17 88 30 60 33 39 Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Telefon 97 99 17 88 30 60 33 39 E-mail: siers@dlgtele .dk Telefon 97 99 17 88 - 30 60 33 39 E-mail: siers@dlgtele .dk E-mail: siers@dlgtele .dk

R DR DR D

Mølgaard Polled Hereford Mølgaard Polled Hereford Jens K. DalsgaardVokslev ………………… 98 68 30 12 Mølgaard Polled Hereford Vokslev Jens K. Dalsgaard ………………… Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs98 68 30 12 Vokslev Polled og Horned Hereford Jens K. Dalsgaard ………………… 98 68 30 12 Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs 9670 Løgstør Polled ogSimonsen Horned Hereford Kirstein Munk ………… 98 35 17 61 Polled og Horned Hereford Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs 9670 Løgstør Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 17 61

Annette & Tom L. Kristensen Annette & Vedersø Tom L. Kristensen Vesterhavsvej - 6990 Ulfborg Annette 1, & Tom L. Kristensen Vesterhavsvej 1,68Vedersø 6990 Ulfborg Tlf . 97 33 15 - Mobil-- 20 48 Ulfborg 00 35 Vesterhavsvej 1, Vedersø 6990 Tlf . 97 33 15 68 - Mobil 20 48 00 35 Tlf . 97 33 15 68 - Mobil 20 48 00 35

MM OM O T TOT

Mølgaard Polled Polled Hereford Hereford Mølgaard

www .kammerherre .dk Anni og Anders 10, Søndergaard . . Nibe 98 34 13 97 Kammerherrevej Tostrup, 9240 Jens K.kammerherre@kammerherre .dk Dalsgaard 98 68 30 12 e-mail: Kammerherrevej 10,………………… Tostrup, 9240 Nibe www .kammerherre .dk Jens K. Dalsgaard ………………… 98 68 30 12 Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs www .kammerherre .dk e-mail: Jens K.kammerherre@kammerherre .dk Dalsgaard………………… 98 68 30 12 Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs 9670 Løgstør e-mail: kammerherre@kammerherre .dk Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs 9670 Løgstør 9670 Løgstør

Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Amstedbrovej 14,17Lund, 7741 Frøstrup Telefon 97 99 88 - 30 60 33 39 Telefon 97 99 17 88 - 30 60 33 39 Telefon 97 99siers@dlgtele .dk 17 88 - 30 60 33 39 E-mail: E-mail: siers@dlgtele .dk E-mail: siers@dlgtele .dk

MOMO MO TT T

Kammerherre Polled AnniKammerherre og Anders Søndergaard . . Polled 98 34 13 97 Kammerherre Kammerherrevej Tostrup, 9240 Nibe Anni og Anders 10, Søndergaard . Hereford . Polled 98 34 13 97 Mølgaard Polled

Bakgård Hereford

Bakgård Hereford Kirsten og Erik Siersbæk Kirsten og Erik Siersbæk Bakgård Hereford Kirsten og Amstedbrovej 14,Erik Lund,Siersbæk 7741 Frøstrup

MMuM ulbu lbjljbj

Ingerog ogAnders Ove Engbjerg . . . .Hirtshals . . . . . . Nibe 98 34 97 13 13 97 38 Anni Søndergaard 98 Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Snevrevej 15, Højrup, 9850 Anni og Anders Søndergaard . . Nibe 98 34 13 97 Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 www .kammerherre .dk Snevrevej 15, Højrup, 9850 Hirtshals Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Nibe www .kammerherre .dk e-mail: kammerherre@kammerherre .dk www .kammerherre .dk e-mail: kammerherre@kammerherre .dk e-mail: kammerherre@kammerherre .dk

Bakgård Hereford Hereford Bakgård

MM uM lubljubljbj

L. L. Glomsdal Glomsdal Horned Horned L. Glomsdal Horned NORDJYLLAND NORDJYLLAND NORDJYLLAND L. Glomsdal Horned L. Glomsdal Horned IngerKammerherre og Ove Engbjerg . . . . . .Horned . . Polled 98 97 13 38 L. Glomsdal Kammerherre Polled Inger og Ove Engbjerg . . . . . . 98 34 97 13 13 97 38 Snevrevej 15, Højrup, 9850 Hirtshals AnniKammerherre og Anders Søndergaard . . . . Polled 98

Inger og Ove Engbjerg . . . . . . . . 98 97 13 38 Inger og Ove Engbjerg . . . . . . . . 98 97 13 38 Snevrevej 15, Højrup, 9850 Inger og Ove Engbjerg . . . .Hirtshals . . . . 98 97 13 38 Snevrevej 15, Højrup, 9850 Hirtshals Snevrevej 15, Højrup, 9850 Hirtshals

Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg Annelise Skorkærvej 18,Jesper 6990 Ulfborg Telefon 97 49 og 22 45 - 97Egerup 49 18 22 Skorkærvej 18,45 6990 Telefon 97 49 22 - 97Ulfborg 49 18 22 Telefon 97 49 22 45 - 97 49 18 22

Knud Løk »Nøkkesg 25/11/08 7:59:16 25/11/08 7:59:16 25/11/08 7:59:16

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang


Oensvej 41, Hatting 8700 Horsens Tlf . 75 65 32 04 u-j@mail .dk www .sondergardhereford .dk

Edel og Egon Petz . .DK-6520 . . . . . . . . Toftlund . . 74 83 53 77 Edel og Egon Petz . . . Tlf . . . . . . . . . . 74 83 53 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0045-74 . . . . . . . 83 2217 20 98 83 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . .Petz@dbmail .dk . . 22 20 83 41 Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup email: ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk email: ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk

Bent Sørensen

Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård Tlf . 86 53 14 13 e-mail: bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk

9 04

Edel og Egon Petz . . . . . . . . .Hereford . . . 74 83 53 77 Bojskov Polled . . . . . . . . . . . . Gert . . . . . . . Petz . . . . . . . 22 20 83 41 Gert Petz Friskærvej 16, Rurup Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup Friskærvej 16, Rurup DK-6520 Toftlund DK-6520 Toftlund email: ep@roost-polled .dk www .roost-polled .dk Tlf . 0045-74 83 17 98

rd o Hereford PBredsten City Polled Hereford Kurt Nyegård . . . . . . . . Hereford . . . . . . . . 75 83 46 39 Polled Flemming Højer Kristensen

SØNDERJYLLAND

Knud Løkkegaard . . . . . . . 7100 . . . . .Vejle 75 88 16 00 Ilderkærvej 48, Nederbro, Flemming Kristensen Knud Løkkegaard . . . Højer . . .8, . .7160 . . . . Tørring 75 88 16 00 »Nøkkesgård«,Borgergade Ørskovvej 2, 7182 Bredsten Borgergade 8, 2, 7160 »Nøkkesgård«, Ørskovvej 7182 Tlf . 75 67 64 Tørring 74Bredsten Tlf . 75 67 64 74

Tlf . 0045-74 83 17 98 BojskovE-mail: Polled Hereford Petz@dbmail .dk E-mail: Petz@dbmail .dk FYN Gert Petz Bos Polled FYNHereford

Bredsten Polled Hereford

Rosenkær Rosenkær Knud Løkkegaard .e .g . å . .r .d . ’ .s . . . 75 88 16 00 Lyykkk .Peder rd7182 kegåMadsen ’s Bredsten »Nøkkesgård«,LØrskovvej 2, PolledHereford Hereford Gludvej 68, Glud Polled e H r e d e Ulla, Aage og Matilde Bonde ord l Flemming Højer l o Hereford Bent Sørensen PCity HeHorsens refKristensen f ed8700

Friskærvej 16, Rurup Carsten Seiring DK-6520 Toftlund Roost Polled Hereford Egsgyde Horne Tlf .41, 0045-74 83 17 98 Roost Polled Hereford Edel og EgonMandix Petz5600 . . . . E-mail: . Faaborg . . .Hereford . . .Petz@dbmail .dk . 74 83 53 77 Edel og Egon Petz . . . . . . . . . . . . 74 83 53 77 . .22 20 65 83 96 41 75 12 . . .Mette . . . . .og . . Kaj . . . Jespersen . . . .56 . . .96 . . . . . . .91 . .Ubberudvej . . . . . . . . .Tlf.: .99, . . .5491 . . . .Blommenslyst . . . 90 . . . . 22 20 83 41 Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup E-mail: seiring@mail.dk Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup FYN E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk email: ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk Polled Hereford www.seiring.dk email:Roost ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk

ord oll Hereford City PBorgergade 8, 7160 Tørring Aldumvej 56 ·Sørensen 8722 Hedensted 75652043 · Mobil 61260148 AssendrupvejBent 12, Assendrup, 8732 Hovedgård · Tlf.Kurt 39 - . 4075 3083 3946 7539 Nyegård . . . .Tlf . . 75 . .75 .68 . .67 . .64 .75 . .74 Assendrupvej 12,Tlf . Assendrup, 8732 Hovedgård Kurt Nyegård . . . . . . . . . . . . . . . . 75 83 46 39 86 53E-mail: 14 13 bondehereford@mail.dk Ilderkærvej 48, Nederbro, 7100 Vejle g å e r k d ’s Tlf . 86 53 14-13 Lyk 7100 Vejle e-mail: bent@rosenkaer .dk www .rosenkaer .dk Ilderkærvej 48, Nederbro, Rosenkær e-mail: bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk e H r e d f e ord Poll

Polled Hereford

v/ Bente og Ervin Mathiesen Bent Sørensen Assendrupvej 12, Assendrup, Hovedgård Vadstedvej 130 . 84508732 Hammel Tlf . 86 53 14 13 E-mail: Vadsted@paradis. dk e-mail: bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk Tlf. 8696 1573 - 6155 4812

Rosenkær Rosenkær Polled Polled Hereford Hereford

v/ Bente og Ervin Mathiesen Bent v/ Bente ogSørensen Ervin Mathiesen Bent Sørensen Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård Vadstedvej 130 . 8450 Hammel Rosenkær Assendrupvej 12, Assendrup, Hovedgård Vadstedvej 130 . 8450 86 53 14 138732Hammel E-mail:Tlf . Vadsted@paradis. dk Tlf . 86 53 14 13 e-mail: bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk E-mail: Vadsted@paradis. dk Polled Hereford e-mail:Tlf. bent@rosenkaer .dk --www .rosenkaer .dk 8696 1573 6155 4812 Tlf. 8696Bent 1573 - 6155 4812 Sørensen

Lindgaard Polled Hereford Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård v/ Bente Tina & Lars Jensen v/ og86Ervin Mathiesen Tlf . 53 14 13 Gjandrup Byvej e-mail: bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk Vadstedvej 130 3. 8450 Hammel DK-8900 Randers E-mail: Vadsted@paradis. dk Tlf. 4333 5333 Tlf. 8696 1573 - 6155 4812 www.lindgaard-hereford.dk info@lindgaard-hereford.dk

LEDIG

Lindgaard Polled Hereford Lindgaard Polled Hereford v/ Tina & Ervin Lars Jensen v/ Bente Mathiesen Tinaog & Jensen v/ v/ Bente ogLars Ervin Gjandrup Byvej 3Mathiesen Vadstedvej . 8450 Hammel Gjandrup130 Byvej 3 DK-8900130 Randers Vadstedvej . 8450 Hammel DK-8900 Randers E-mail: Vadsted@paradis. dk Tlf. 4333 5333 E-mail: Vadsted@paradis. Tlf.8696 4333 5333 - 6155 4812dk Tlf. 1573 www.lindgaard-hereford.dk SYDJYLLAND Tlf. 8696 1573 - 6155 4812 Berit & Flemming Holm v/ Bente og Polled Ervin Mathiesen www.lindgaard-hereford.dk Lindgaard Hereford info@lindgaard-hereford.dk Ørumvej 7, 7840 Højslev Vadstedvej 130 . 8450 info@lindgaard-hereford.dk v/ Tina & Lars JensenHammel E-mail: Vadsted@paradis. dk Gjandrup Byvej 3 Bredsten Søndermarkens Hereford DK-8900 Randers Tlf. 8696 1573 6155 4812 Tlf.: Polled 23 24 85 21 - 97 53 85 20 Hereford Jens Michael Jensen . 5333 . . . . . . . . . . 75 68 39 04 Tlf.holm@holmhereford.dk 4333 E-mail.: Knud Løkkegaard . . . . . 8700 . . . . .Horsens . . 75 88 16 00 Nordmarksvej 5, Glud, Web.: www.holmhereford.dk www.lindgaard-hereford.dk »Nøkkesgård«, Ørskovvej 2, 7182 Bredsten www .soendermarkens-hereford .dk info@lindgaard-hereford.dk Mail: smh@post1 .dknet .dk

SYDJYLLAND SYDOG SØNDERJYLLAND SYDJYLLAND Lindgaard Polled Hereford

Lindgaard ård’sHereford egJensen kkPolled v/ Tina &LyLars v/ Tina & Lars Jensen Gjandruplle Byvej d He3r3eforHereford d Gjandrup Byvej Søndermarkens Po Randers DK-8900 Søndermarkens Hereford DK-8900 Randers Jens Michael Jensen . . . . . . . . . . . 75 68 39 04 Tlf. 4333 5333 Lindgaard Polled Hereford Jens Michael Jensen . . . . 8700 . . . . .Horsens . . 75 68 39 04 Tlf. 4333 5333 Nordmarksvej 5,Bredsten Glud, www.lindgaard-hereford.dk v/ Tina & Lars Jensen SYDJYLLAND Nordmarksvej 5, Glud, 8700 Horsens www.lindgaard-hereford.dk www .soendermarkens-hereford .dk Polled Hereford info@lindgaard-hereford.dk Gjandrup Byvej 3 www .soendermarkens-hereford .dk Mail: smh@post1 .dknet .dk info@lindgaard-hereford.dk Mail: DK-8900 Knudsmh@post1 .dknet .dk Løkkegaard . .Randers . . . . . . . . . . 75 88 16 00 1084598 Hereford Dec 08.indd 49 »Nøkkesgård«, Ørskovvej Bredsten Tlf. 4333 53332, 7182Hereford Søndermarkens www.lindgaard-hereford.dk Bredsten Jens Michael Jensen . . . . . . . . . . . 75 68 39 04 info@lindgaard-hereford.dk Flemming Højer Kristensen

Polled Hereford

Nordmarksvej 5, Glud, 8700 Horsens gårTørring d’s Borgergade Lyk8,ke7160 www .soendermarkens-hereford .dk Knud Løkkegaard Tlf . . . .75 . . 67 . . .64 . . 74 . . 75 88 16 00 Mail: smh@post1 .dknet .dk erefBredsten ord »Nøkkesgård«, Ørskovvej Polled 2,H7182

SYDJYLLAND SYDJYLLAND

1084598 Hereford Dec 08.indd 49 1084598 Hereford Dec 08.indd 49

edgård

kegård’Hereford s LykHereford City Søndermarkens Søndermarkens Hereford SYDJYLLAND Kurt Nyegård .Jensen . .o . l .l .e . d . . H . . .e .r .e . f . o . rd75 83 Jens Michael 68 46 39 39 04

Jens MichaelPJensen . . . . . . . . . . . 75 68 39 04 Nordmarksvej Glud, 8700 Horsens Ilderkærvej 48,5,Nederbro, 7100 Vejle kaer .dk Nordmarksvej 5, Glud, 8700 Horsens www .soendermarkens-hereford .dk www .soendermarkens-hereford .dk Mail: smh@post1 .dknet .dk Mail: smh@post1 .dknet .dk 1084598 Hereford Dec Flemming 08.indd 49Højer Kristensen Borgergade Jens Michael Jensen . . 8, . . 7160 . . . . Tørring . . . 75 68 39 04 75 67 64 74 Nordmarksvej 5,Tlf . Glud, 8700 Horsens Peder Madsen www .soendermarkens-hereford .dk Gludvej 68, Glud Medlemsblad for8700 Herefordforeningen Mail: smh@post1 .dknet .dk Horsens 75 68 39 75 - 40 30 39 75 Flemming Højer Kristensen

Søndermarkens Hereford

Besætningsannoncer

FYN SØNDERJYLLAND SØNDERJYLLAND Roost Polled Hereford Bojskov Polled Hereford

Tlf . 75 67 64 74

Rosenkær Lykkegård’s Bonde HerefordBredsten Polled Hereford lled Herefo

ord

d

RoostPolled Polled Hereford Friskærvej 16, Rurup Roost Hereford

gå63 rd’s62 61 09 LykkeHereford Tlf. 63 62Polled 61L05 gård ’s ykk· eFax e . .r .e .f .o . rd75 88 16 00 www.praestebro.dk Knud Løkkegaard . Højer .d .H . H . e . Kristensen Flemming olllele P r e d f ordBredsten Po Ørskovvej »Nøkkesgård«, 2, 7182 Borgergade 8, 7160 Tørring mail@praestebro.dk

HORNS

Margit og Jens T Skovvejen 13A, E-mail: hereford

Edel og Egon Petz . . . . . . . . . . . . 74 83 53 77 . . . . .Bos . . . . . . Polled . . . . . . . . . . Hereford . . . . . 22 20 83 41 Bos Polled Hereford Seiring Smedegade 35,Carsten Roost, 6535 Branderup Carsten Seiring email: ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk Egsgyde 41, Horne Egsgyde 41, Horne Keld Balle & Aase Ingerslev 5600 Faaborg 5600 Faaborg www .bihereford .dk

Marke o

B.I. Hereford

City Peder Hereford Madsen

Kurt Nyegård . . . . . Peder . Gludvej . . . . Madsen . . .68, . . .Glud 75 83 46 39 Gludvej 68, Glud Flemming Højer Kristensen Ilderkærvej 48, Nederbro, 7100 Vejle 8700 Horsens Flemming 8700 Højer Kristensen Horsens Borgergade 8,75 7160 Tørring 68 39 75 - 40 30 39 75 Borgergade758,68 7160 Tørring Tlf . 75 67 6439 7475 - 40 30 39 75 Tlf . 75 67 64 74

NORDSJÆLLAND Tlf.: 56 96 90 91 NORDVESTSJÆLLAND FYN FYN

Mikkel Christia . . . . . . . . . . . . Tuse Næsvej 37

Tlf.:· 56 96 90 91 Vestergade 39 V . Hæsinge · 5672 Broby E-mail: seiring@mail.dk 6263Bos 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk Polled Hereford E-mail: seiring@mail.dk

www.seiring.dk Carsten Seiring www.seiring.dk Egsgyde 41, Horne 5600 Faaborg Broersland Hereford FYN Tlf.: 56 96 90 91 Preben og Dorthe Birch . . . . . . . 48 21 21 17 Keld seiring@mail.dk Balle & Aase Ingerslev E-mail: Søvej 4, St . Lyngby, 3320 Skævinge Keld Balle & Aase Ingerslev www .bihereford .dk www.seiring.dk E-mail: birch@broersland .dk www .bihereford .dk

25/11/08 7:59:17

Flemming Peder Højer Madsen Kristensen BorgergadeGludvej 8, 716068, Tørring Glud Tlf . 75 67 64 74 8700 Horsens Bendt Jørgensen . . . . . 75 . . .68 . . 39 . . .75 -75 67 63 48 40 30 39 75 Kurt 7521 8370 4600 3906 . . Nyegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bil Kurt Nyegård . . . . . . . . . . . . . . . . 75 83 46 39 Linnerupvej 7160 Tørring Ilderkærvej 48,18, Nederbro, 7100 Vejle Ilderkærvej 48, Nederbro, 7100 Vejle

City CityHereford Hereford

City Hereford

Kurt Nyegård . . . . . . . . . . . . . . . . 75 83 46 39 Jørgen Thuesen Ilderkærvej 48, Nederbro, 7100 Vejle & Peder Madsen Peder UllaMadsen Sandgaard Gludvej 68, Glud Oensvej 41,Glud Hatting Gludvej 68, 87008700 Horsens Bendt Jørgensen . .8700 . . . . Horsens . .Horsens . . . . . 75 67 63 48 Tlf . 0430 75 . 68 39 75 Bendt . . . .39 . .75 . . 75 .65 . . . .-32 . .40 7521 6770 6300 48 . . . .Jørgensen . . . . . . . . . . . . . .75 . . . 68 Bil 39 . 75 - .40 30 39 75 06 . Linnerupvej . . . . . . . . . .18, . . .7160 . . . . u-j@mail .dk . . . . . . . . Bil 21 70 00 06 Tørring www .sondergardhereford .dk Peder Madsen Linnerupvej 18, 7160 Tørring Gludvej 68, Glud 8700 Horsens 75 68 39 75 - 40 30 39 75

Bonde

Jørgen Thuesen &

Bendt Jørgensen . . . .Jørgen . . . . . .Thuesen . . . 75 & 67 63 48 Ulla Sandgaard . . . . . . . . . . . . . . . . .Ulla .Oensvej . . .Sandgaard . . .41, . . Hatting Bil 21 70 00 06 Linnerupvej 18, 7160Oensvej Tørring 41, Hatting 8700 Horsens

Knudst

B.I.Hereford Hereford B.I.

Finn Nielsen . . Knudstrupvej 5,

Vestergade 39 · V . Hæsinge · 5672 Broby Vestergade 39 · 2557 · V . Hæsinge · 5672 Broby 6263 1761 4740 · bi@bihereford .dk Bos Polled Hereford 6263 1761Polled · 2557 4740Hereford · bi@bihereford .dk Bos

v/Tina Carsten Elling & Søren SeiringHansson Carsten Seiring Egsgyde 41, Horne Præstebro 8, 5750 Ringe Driverdal Horned Hereford Egsgyde 41, Horne KeldFaaborg Balle & Aase Ingerslev 5600 Tlf. 63 62 61 05 · Fax 63 6247 6152 09 5600 Faaborg www .bihereford .dk Finn Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . 04 23 Bos Polled Hereford Tlf.: 56 . . 96 90 91 . . Vestergade . . . . . www.praestebro.dk . . Tlf.: . . 39 . . .56 . . . . . . . . . . Bil 40 58Broby 42 70 96 90 91 · V . Hæsinge · 5672 Carsten Seiring E-mail: Stubbevej 27, Østby Mark, Skibby 6263 1761 ·seiring@mail.dk 2557 47404050 · bi@bihereford .dk mail@praestebro.dk E-mail: seiring@mail.dk Egsgyde 41, Horne

B.I. Hereford

Asser

Ann og Bjarne E Asserholmvej 1

www.seiring.dk www.seiring.dk 5600 Faaborg Tlf.: 56 96 90 91 v/Tina Ellingseiring@mail.dk & Søren Hansson v/TinaE-mail: Elling & Søren Hansson Hereford Præstebro 8, 5750 Ringe www.seiring.dk Præstebro 8,&5750 Keld Balle Aase Ringe Ingerslev

B.I. B.I. Hereford Hereford

Tlf. 63 62 61Balle 05 · &Fax 63 62 61 09 Keld Tlf. 63 62www .bihereford .dk 61 05 · FaxAase 63 Ingerslev 62 61 09 www .bihereford .dk www.praestebro.dk 8700 Horsens Tlf . 75 65 32 04 Vestergadewww.praestebro.dk 39 · V . Hæsinge · 5672 Broby Tlf . 75 65 32 04 SØNDERJYLLAND u-j@mail .dk Vestergade · V . Hæsinge · 5672 Broby 6263 1761mail@praestebro.dk ·39 2557 4740 · bi@bihereford .dk u-j@mail .dk www .sondergardhereford .dk mail@praestebro.dk 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk www .sondergardhereford .dk v/Tina Elling & Søren Hansson Keld Balle & Aase Ingerslev Bojskov PolledJørgen Hereford Thuesen & www .bihereford .dk Præstebro 8, 5750 Ringe Ulla Sandgaard Gert Petz Vestergade V . Hæsinge 567261 Broby Tlf. 63 623961· 05 · Fax 63· 62 09 Oensvej Hatting Friskærvej 16, 41, Rurup Bonde Hereford Hereford 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk 8700 Horsens Bonde DK-6520 Toftlund www.praestebro.dk Bendt Jørgensen . . . . . . . . Tlf . . . . . . Ulla, 7504 67Aage 63 48 og Matilde Bonde 65 32 . . . . . .0045-74 . . . . . . . . . . . .75 . . . .83 . 17 7570 6700 6306 48 98 .Bendt . . . . .Jørgensen . . . . . . . . . .Tlf . Bil 21 u-j@mail .dk mail@praestebro.dk Aldumvej 56 · 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 · Mobil 61260148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bil 21 70 00 06 E-mail: Petz@dbmail .dk Linnerupvej 18, 7160 Tørring www .sondergardhereford .dk

B.I. Hereford

Linnerupvej 18, 7160 Tørring E-mail:

bondehereford@mail.dk

Bendt Jørgensen . . . . . . . . . . . . . 75 67 63 48 v/Tina Roost . . . . . . . . .Polled . . . . . . . . . . Hereford . . . . . . . BilBonde 21 70 00 06 Hereford v/TinaElling Elling&&Søren SørenHansson Hansson SØNDERJYLLAND Edel Linnerupvej og Egon Petz18, . . 7160 . . . Jørgen . .Tørring . . . . Thuesen . 74 83 & 53 77 Præstebro 8, Jørgen Thuesen & Præstebro 8,5750 5750Ringe Ringe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulla . Ulla . . . .Sandgaard .Sandgaard . 22 20 83 41 Tlf. Oensvej 41, Hatting Tlf.63 6362 6261 6105 05· ·Fax Fax63 6362 6261 6109 09 Oensvej 41, Hatting Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup 8700 Horsens Bojskov Polled Hereford www.praestebro.dk Ulla, Aage og Matilde Bonde 8700 Horsens Tlf . 65 32 04 email: ep@roost-polled .dk - 75 www .roost-polled .dk www.praestebro.dk v/Tina Elling & Søren Hansson Ulla, Aage og Matilde Bonde

Gert Petz Tlf . 75 65 32 04Hedensted · Tlf. 75652043 · Mobil 61260148 u-j@mail .dk Aldumvej 56 ·Jørgen 8722 mail@praestebro.dk Friskærvej 16,Thuesen Rurup & www .sondergardhereford .dk Aldumvej 56 ·u-j@mail .dk 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 · Mobil mail@praestebro.dk Præstebro 8, 5750 61260148 Ringe www .sondergardhereford .dk E-mail: bondehereford@mail.dk UllaToftlund Sandgaard DK-6520 SØNDERJYLLAND E-mail: bondehereford@mail.dk Tlf. 63 62 61 05 · Fax 63 62 61 09 Oensvej 41, Tlf . 0045-74 83Hatting 17 98

www.praestebro.dk Hereford mail@praestebro.dk Bonde Hereford Gert Petz www .sondergardhereford .dk 8700 Horsens E-mail: Petz@dbmail .dk

25/11/08 7:59:17

75 65 32 04 Bojskov PolledTlf . Hereford Bonde u-j@mail .dk

Ulla, Aage og Matilde Bonde Friskærvej 16, Rurup Aldumvej 56 · 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 · Mobil 61260148 Roost Polled Hereford DK-6520 Toftlund E-mail: Edel og Egon PetzTlf . .FYN . .0045-74 . . . . . . . .83 . 17 74 98 83 53bondehereford@mail.dk 77

Ingerslevs Hereford

Ulla Sandgaard

Bonde Hereford

. . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . Petz@dbmail .dk . . . . . . 22 20 83 41 Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup email: ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk

Roost Polled Hereford

Michael Ingerslev

25/11/08 7:59:17 25/11/08 7:59:17

Edel og Egon Petz . . . . . . . . . . . . 74 83 53 77 Søbovej 3 5683 Hårby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulla, 22 20Aage 83 41 og Matilde Bonde Ulla, Aage og Matilde Bonde Tlf. 40 93 05 87 Smedegade 35, Roost, Branderup Aldumvej 566535 · 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 · Mobil 61260148 Ingerslevs-hereford@mail.dk Aldumvej 56 ·- 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 · Mobil 61260148 email: ep@roost-polled .dk www .roost-polled .dk E-mail: bondehereford@mail.dk

Bos Polled Hereford E-mail: bondehereford@mail.dk

Carsten Seiring Ulla, Aage og Matilde Bonde EgsgydeFYN 41, Horne Aldumvej 56 · 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 · Mobil 61260148 5600 Faaborg E-mail: bondehereford@mail.dk · APRIL 2010 · 40. årgang Tlf.: 56 96 90 91 E-mail: seiring@mail.dk

25/11/08 7:59:17

41


Mandix Hereford NORDSJÆLLAND Mandix Hereford Mandix Hereford Mandix Hereford NORDVESTSJÆLLAND NORDSJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND

Mette og Kaj Jespersen . . . . . . . . 65 96 75 12 Mette Jespersen . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Metteog ogKaj Kaj Jespersen 6596 9675 7512 12 Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst Mette og Kaj99, Jespersen . .www .mandix-hereford .dk . . . . . . 65 96 75 12 Ubberudvej 5491 E-mail: Mandix@c .dk Ubberudvej 99, 5491Blommenslyst Blommenslyst E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk Aase Ingerslev & Keld Balle E-mail:Vestergade Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk 39, V. Hæsinge,

B.I. Hereford

Besætningsannoncer

E-mail: Mandix@c .dk Mette og Kaj Jespersen . . . www .mandix-hereford .dk . . . . . 65 96 75 12 Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk

Broersland Hereford PrebenMandix og Dorthe BirchHereford . . . . . . . 48 21 21 17 Broersland Hereford Søvej 4, St . Lyngby, 3320 Skævinge Mette og Kaj Jespersen . . . . . . . . 65 96 75 12 E-mail: Preben ogbirch@broersland .dk Dorthe Birch . . . . . . . 48 21 21 17 NORDSJÆLLAND Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst Søvej 4,NORDSJÆLLAND St . Lyngby, 3320 Skævinge NORDSJÆLLAND E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk NORDVESTSJÆLLAND NORDSJÆLLAND E-mail: birch@broersland .dk NORDVESTSJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND 5672 Broby

Tlf. 62 63 17 61/25 62 17 61 bi@bihereford.dk

www.bihereford.dk

Driverdal Horned Hereford

Broersland Hereford Broersland Hereford Broersland Hereford Hereford Broersland NORDSJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND

Skovvejen 13A, 4050 Skibby E-mail: hereford@dlgnet .dk

Markeslevgaard Polled og Horned Markeslevgaard Polled HORNSHERRED HEREFORD Mikkel Christiansen . . . . . . . . . .HEREFORD . .HEREFORD . . . . . . 4759 HORNSHERRED Margit og Jens Thomsen 5246 0113 4533 HORNSHERRED og Horned . .HORNSHERRED . .og .og . Jens .Jens . . .Thomsen . . . . . . . . . . . . . . . . . .HEREFORD . . . . . 4740 Margit 52 01 45 Margit Thomsen 5225 0161 4534 Skovvejen 13A, 4050 Skibby . . . . . . . 47

Tuse og Næsvej 37, Markeslev, Mikkel Christiansen . .Skibby .Skibby . . . . . . . . . . .4300 59 52 46 01 13 45 33 Margit Jens Thomsen . . . . Holbæk 47 Skovvejen 13A, 4050 Skovvejen 13A, 4050 E-mail: hereford@dlgnet .dk . . . . . .hereford@dlgnet .dk . . 13A, . . . . 4050 . . . . .Skibby . . . . . . . . . 40 25 61 34 Skovvejen E-mail: E-mail: hereford@dlgnet .dk Tuse Næsvej 37, Markeslev, 4300 Holbæk E-mail: hereford@dlgnet .dk

Knudstruplund Horned Markeslevgaard Polled Hereford HORNSHERRED HEREFORD Markeslevgaard Polled Markeslevgaard Polled Knudstruplund Horned og Horned Margit og Jens Thomsen 4757526401834546 Markeslevgaard Finn Nielsen . . . . Horned . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Polled og og Horned Hereford Skovvejen 13A,5,4050 Knudstrupvej Knudstrup, Mikkel Christiansen . . .Skibby . . . . . 4180 . . . Sorø 59 46 13 33 og Horned E-mail: hereford@dlgnet .dk Mikkel .Mikkel . . . Nielsen . .Christiansen . .Christiansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 40 25 61 34 5946 4613 1333 33 Finn 57 64 83 46

. . . . . . .Næsvej 40 25 61 34 Mikkel 59 . . . .Christiansen . . . . . . . . . 37, . .5, . . . .Knudstrup, . . . . . . . . . . . . . . . . . .4180 . . . . . . . . .Sorø 4046 2513 6133 34 Tuse Markeslev, 4300 Holbæk Knudstrupvej .Tuse . . .Næsvej .Næsvej . . . . . 37, .37, . . Markeslev, .Markeslev, . . . . . . . .4300 .4300 . . . Holbæk 40 25 61 34 Tuse Holbæk Tuse Næsvej 37, Markeslev, 4300 Holbæk

Asserholm Hereford Markeslevgaard Polled Knudstruplund Horned Ann og Bjarne Eichen . . . . . . .Horned .Horned . 59 18 16 98 Knudstruplund og Horned Knudstruplund Asserholm Hereford Asserholmvej Hereford 1, Ågerup, 4390 Vipperød Knudstruplund Horned Hereford Mikkel Christiansen . . . . . . . . . . . 59 5918 4616 1398 33 Hereford Ann og Bjarne Eichen Finn Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Hereford . . . . . . . . . . . . . 4064 2583 6146 34 Asserholmvej 1, Ågerup, Finn Knudstrupvej FinnNielsen Nielsen .5, . . . .Knudstrup, . . . . . . . . . . . . . .4390 . . . .4180 . . . . Vipperød . . . . Sorø . 57 5764 6483 8346 46

Finn Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . 47 52 04 23 Driverdal Horned Hereford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bil 40 58 42 70 Preben og Dorthe . . . . . . Skibby 48 Stubbevej 27, Finn Madsen . . .Østby . Birch . . . .Mark, . . . . . . . . .4050 47 21 52 21 04 17 23 Preben og Dorthe Birch .Skævinge Preben og Dorthe Birch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bil48 4821 2121 2117 17 Søvej 4, St . Lyngby, 3320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 58 42 70 Preben og Dorthe Birch . . . . . . . 48 21 21 17 Søvej 4, St . Lyngby, 3320 Skævinge Søvej 4, St . Lyngby, 3320 Skævinge E-mail: birch@broersland .dk Stubbevej 27, Østby3320 Mark, 4050 Skibby Søvej 4, St . Lyngby, Skævinge E-mail: E-mail:birch@broersland .dk birch@broersland .dk E-mail: birch@broersland .dk

TuseNielsen Næsvej 37, Holbæk Knudstrupvej Finn . .Knudstrup, .Markeslev, . . . . . . . .4180 .4300 . . . Sorø 57 64 83 46 Knudstrupvej .5,5, Knudstrup, 4180 Sorø Knudstrupvej 5, Knudstrup, 4180 Sorø

Driverdal Horned Hereford Broersland Hereford Driverdal Horned Hereford Driverdal Horned Hereford Finn Madsen . . . . . Birch .Horned . . . . . . . . . . . . . .Hereford Preben og Dorthe . . . 47 4852 2104 2123 17 Driverdal Finn Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . 47 52 04 23

Knudstruplund Horned Asserholm Hereford Hereford Asserholm Hereford Asserholm Hereford Ann og Bjarne Eichen . . . . Hereford . . . . . 59 18 16 98 Asserholm

Finn . . . . . . . . . .Skævinge . . . . . . . . . . .Bil 40 47 58 52 42 04 70 23 .Søvej . . . .Madsen . . St . . . .Lyngby, . . . . . . . . . . .3320 4, Finn .E-mail: 40 58 42 70 . . . . . .Madsen . . . . . .birch@broersland .dk . . 27, . . . . . . Østby . . . . . . . . . . Mark, . . . . . . . . . . 4050 . . . . . . . . . .Skibby .Bil Bil47 4052 5804 4223 70 Stubbevej .Stubbevej . . . . . . . 27, .27, . . Østby .Østby . . . . Mark, .Mark, . . . . 4050 .4050 . . . .Skibby Bil 40 58 42 70 Stubbevej Skibby Stubbevej 27, Østby Mark, 4050 Skibby

Finn Nielsen .Eichen .Eichen . . . . . . . . . . .4390 5718 6416 8398 46 Ann Bjarne . . . . . . . . . . . . .Vipperød Annog og Bjarne . . . . . . . . 59 59 18 16 98 Asserholmvej 1, Ågerup, Knudstrupvej 5, Knudstrup, Ann og Bjarne1, Eichen . . 4390 . 4390 . . 4180 . .Vipperød .Vipperød . Sorø 59 18 16 98 Asserholmvej Ågerup, Asserholmvej 1, Ågerup, Asserholmvej 1, Ågerup, 4390 Vipperød

Suzanne og Michael . . . . . . . . . . . . 48 31 93 35 Bavnebakken 15, 3230 Græsted

Sannelund Horned Hereford

SYDSJÆLLAND LOLLAND - FALSTER SYDSJÆLLAND LOLLAND - FALSTER

Sannelund Hereford Gert Sannelund Hjortshøj . . . . . Horned .Horned . . . . . . . . .Hereford . . 48 31 83 84 Gert Hjortshøj . . . . . . . . .Horned 48 31 83 84 GertSannelund Hjortshøj . . . . . . . .48 4831 3193 8335 84 Suzanne og Michael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hereford Gert Hjortshøj . . . . . . .Græsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Suzanne og 93 35 Suzanne ogMichael Michael 4831 3183 9384 35 Bavnebakken 15, . .3230 Suzanne og Michael . . Græsted . Græsted . . . . . . . . . 48 31 93 35 Bavnebakken 15, Bavnebakken 15,3230 3230 Bavnebakken 15, 3230 Græsted Mosekær Hereford Bent Toft Viuf

Mosekær Hereford 57 80 90 15 - 40 27 93 64 SannelundTlf .Horned Hereford

Bent Toft Viuf 4, 4173 Fjenneslev Gert Hjortshøj . . . .Mosekærsvej . . . . . . . . . . . . . 48 31 83 84 Tlf .hereford@post2 .tele .dk 57 2731 9393 6435 Suzanne og Michael . . .80 . . 90 . . .15 . . - . 40 . 48 4, 4173 Fjenneslev Bavnebakken 15,Mosekærsvej 3230 Græsted hereford@post2 .tele .dk

SYDSJÆLLAND SYDSJÆLLAND SYDSJÆLLAND LOLLAND - FALSTER SYDSJÆLLAND LOLLAND - FALSTER LOLLAND FALSTER LOLLAND -- FALSTER GMH Mosekær Polled Hereford Hereford Mosekær Hereford Birgitte og JørnBent Laursen . . . . Hereford . . . 58 26 16 41 Mosekær Toft Viuf GMH Polled Hereford Mosekær Hereford Bent Toft Viuf Næsbyskovvej 3, Tyvelse, 4200 Slagelse Bent Tlf . 57Toft 80 Viuf 90 15 - 40 27 93 64 Bent Toft . .Viuf Birgitte og Jørn Laursen . . .15 . . - 4058272693166441 GMH@post .tele .dk Tlf . SYDSJÆLLAND Mosekærsvej Tlf .57 5780 8090 904,154173 - 40 Fjenneslev 27 93 64 Næsbyskovvej 3, Tlf . Tyvelse, Slagelse 57 804200 90 15 -4173 40 27 93 64 Mosekærsvej 4,4, 4173 Fjenneslev hereford@post2 .tele .dk Mosekærsvej Fjenneslev LOLLAND FALSTER Mosekærsvej 4, 4173 Fjenneslev hereford@post2 .tele .dk GMH@post .tele .dk hereford@post2 .tele .dk hereford@post2 .tele .dk

Mosekær Hereford

GMH Polled Hereford Bent Toft Viuf GMH Polled Hereford GMH Polled Hereford Birgitte og Jørn Laursen . . . . . .15 . - 40 58 27 26 93 16 64 41 Tlf . 57 80 90 GMH Polled Hereford Birgitte . . . . . . . . . . .4, 58 Mosekærsvej Fjenneslev Birgitteog ogJørn JørnLaursen Laursen . . . 4173 5826 2616 1641 41

Næsbyskovvej 3, Tyvelse, 4200 Slagelse Birgitte og Jørn3,3, Laursen . 4200 .4200 . . . .Slagelse . 58 26 16 41 Næsbyskovvej Tyvelse, hereford@post2 .tele .dk Næsbyskovvej Tyvelse, Slagelse GMH@post .tele .dk Næsbyskovvej 3, Tyvelse, 4200 Slagelse GMH@post .tele .dk GMH@post .tele .dk GMH@post .tele .dk

AKTIVITETSKALENDER 2010 Driverdal Horned Hereford

Finn Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . 47 52 04 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bil 40 58 42 70 Stubbevej 27, Østby Mark, 4050 Skibby

Ann og Bjarne Eichen . . . . . . . . . 59 18 16 98 Asserholmvej 1, Ågerup, 4390 Vipperød

MAJ

JULI

8.

1. – 3. Landsskuet, The National Show, Herning 2. – 4. Dyrskuet på Bornholm, Almindingen 3. – 4. Børn & dyr – på Bregentved 30. Dyrskuet i Ribe 31. Hobro Dyrskue 31. Udflugt og sommergrill. Besøg hos Ditlevsdals Bisonfarm (Klub Fyn)

Kødkvægets Dag – se Hereford Værter inde i Herefordbladet 21. - 22. Varde Dyrskue 28. – 29. Det Sønderjyske Fællesdyrskue, Aabenraa 29. Fjerrislev Dyrskue 29. – 30. Landbrugsmessen Gl. Estrup, Auning

JUNI 4. – 6. Roskilde Dyrskue 5. Nibe Dyrskue 5. – 6. Lemvig Marked og Dyrskue 6. Besætningsbesøg hos Niels Andersen, Skovgården, Hybenvej 2, 8400 Ebeltoft og Nationalparken Mols (Klub Midtjylland) 11. – 12. Det østjyske Fællesdyrskue, Horsens 11. – 13. Det Fynske Dyrskue, Odense 12. Dyrskuet Thy, Hurup 20. Besætningsbesøg hos Arne og Ejnar Gammeltoft, Hjulsagervej 21, 6854 Henne (Klub Syd- og Sønderjylland) 18. – 19. Hjørring Dyrskue 19. Løgstør Dyrskue 19. MidtWest Farmshow, Skive 23. – 28. European Hereford Conference, Skotland og England

1084598 Hereford Dec 08.indd 50 1084598 Hereford Dec 08.indd 50

42

Asserholm Hereford

AUGUST 14. 28.

Dyrskuet i Aulum Sommerudflugt til Niels Jepsen, Rosvangvej 10, Sjørring, 7700 Thisted og Kirsten og Erik Siersbæk, Bakgård Hereford, Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup (Nordjylland)

GMH Polled Hereford

Birgitte og Jørn Laursen . . . . . . . 58 26 16 41 Næsbyskovvej 3, Tyvelse, 4200 Slagelse GMH@post .tele .dk 15, Hylke, 8660 Skanderborg

(Klub Midtjylland) Jens Michael Jensen, Søndermarkens Hereford, Nordmarksvej 5, Glud, 8700 Horsens (Klub Syd- og Sønderjylland) Peter Pedersen, Rebstrup Polled Hereford, Trængstrupvej 71, 9541 Suldrup (Klub Nordjylland) Finn Nielsen, Knudstruplund Hereford, Knudstrupvej 5, Knudstrup, 4180 Sorø (Klub Sjælland)

OKTOBER 8. – 9. Kimbrerskuet, Aars 23. - 24. Det 25. Sjællandske Efterårsskue for Hereford, Holbæk 26. Generalforsamling (Klub Fyn)

SEPTEMBER 4.

Dommerseminar (Herefordforeningen) 6. Fælles udvalgsmøde (Herefordforeningen) 7. – 12. Hereford Bustur til Holland (Herefordforeningen) 11. – 12. Fælles Kødkvægsskue, Holbæk 18. Åben Stald (Herefordforeningen) Per Windfeldt Kristensen, Hylke Hereford, Brørupvej

NOVEMBER 20.

25.

Besætningsbesøg hos Christian Højris Larsen, Højris Hereford, Slettehavevej 72, 4690 Haslev (Klub Sjælland) Julebanko og generalforsamling hos Lilian og Henning Berthelsen, Lodsholm Hereford, 9270 Klarup (Klub Nordjylland)

DECEMBER 3. – 4. Kødkvægsskuet, Agromek, 25/11/08 Herning

7:59:20

25/11/08 7:59:20

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang


Rødkilde ATV Rødkilde ATV • Kun fra Rødkilde ATV får du: • 24 mdr Garanti på Nye Honda ATV • Kun fra Rødkilde ATV får du: • 12 mdr Garanti på Brugte Honda • 24 mdr Garanti på Nye Honda ATV • 12 mdr “Dør til Dør” Garanti • 12 mdr Garanti på Brugte Honda • 10 års reservedelsgaranti • 12 mdr “Dør til Dør” Garanti • Den Bedste Pris & Service! • 10 års reservedelsgaranti • Den Bedste Pris & Service!

Se det store udvalg på roedkilde.com

Kunz Rough Cut 44 21.900,Nyhed: Rough Cut 44 er en perfekt multimaskine til at passe brakområder, rabatter, og slå Kunz Rough Cut 44 folde 21.900,græsplænen. stykker, Nyhed: RoughDen Cutgår44ikke er i en perden slår pænt, og så kan den fekt multimaskine til du at fåpasse med el-løft til rabatter, kr. 4.100,-folde ekstra. brakområder, og slå græsplænen. Den går ikke i stykker, den slår pænt, og så kan du få den med el-løft til kr. 4.100,- ekstra.

RØDKILDE ATV RØDKILDE ATV

Sprayrider 83 sprøjte 6.000,Danmarks bedste og mest solgte ATV sprøjte er fra New Zealand. Dens lave tyngdepunkt den Sprayrider 83 sprøjte gør 6.000,sikker og den tømmes altid 100%. Danmarks bedste og mest solgte Den fås med er bomme fra 1.5 til 6m ATV sprøjte fra New Zealand. der klikkes på ATV’en. gør den Dens lave fast tyngdepunkt sikker og den tømmes altid 100%. Den fås med bomme fra 1.5 til 6m der klikkes fast på ATV’en.

ATV Wagon UT1600 12.164,ATV Wagon er bruges bla. af US Navy Seals og US Airforce så den er sikkert også god nok til12.164,dig. Du ATV Wagon UT1600 kan læsse til 480 kg afbla. medaftryk ATV Wagonop er bruges US på en Seals knap og de boogie Navy USstore Airforce så hjul den bærer godtogså oppegod på nok vådetilunderlag. er sikkert dig. Du kan læsse op til 480 kg af med tryk på en knap og de store boogie hjul bærer godt oppe på våde underlag.

www.roedkilde.com • Tlf. 50 26 26 26 Lokalt salg og service• iTlf. 4 afdelinger www.roedkilde.com 50 26 26 26

RØDKILDEATV er Danmarks største autoriserede Honda ATV Forhandler

Sjælland 5020 2525 - Nordjylland 5033 1111 - Sønderjylland 6090 2020

RØDKILDEATV er Danmarks største autoriserede Honda ATV Forhandler

Sjælland 5020 2525 - Nordjylland 5033 1111 - Sønderjylland 6090 2020

Lokalt salg og service i 4 afdelinger

Medlemsblad for Herefordforeningen · APRIL 2010 · 40. årgang

Priser ex moms Priser ex moms

Køb fornuftigt Køb sikkert Køb kvalitet Køb en brugt Honda hos Rødkilde ATV Køb fornuftigt Køb sikkert Se det store udvalg på roedkilde.com Køb kvalitet Køb en brugt Honda hos Rødkilde ATV

43


Power Partner

A-serie

Den er udstyret med den ydeevne, du har brug for. Er en ekstrem handy letvægtstraktor 3 standarden. udmærker sig med at opfylde Tier med den slidstærke SisuDiesel, som klasse. , som frontlæssertraktor i denne Traktorerne i A-serien er førende

N-serie

ekt vægtfordeling næse og lille venderadius plus perf Robust, kompakt traktor med kort n kan leveres med l til frontlæsser arbejde. Traktore 40%/60%, gør denne traktor idee er retningsskifte en det elektroniske vendegear, bliv turbinekobling og i samspil med ance – og da Valtra elvarianter – Classic, HiTech og Adv leg. Denne serie leveres i tre mod der for at finde lige behov, så er her mange mulighe bygger din næste traktor efter dit den N-serie, som passer til dig.

T-serie

ionelle landmand og behovene hos nutidens profess Er designet til at imødekomme byder på en række itionel kraft og slidstyrke. T-serie entreprenører. Her tænkes på trad varianter Classic, iksystemer inden for de tre model valgmuligheder vedrørende hydraul ift, Versu og Direct. smissionssiden tilbydes Powersh HiTech og Advance – og på tran tilpasning fra det se takket været sin store udstyrs T-serie er en stærk spiller i sin klas ra tilbyder sine kunder. store a la carte program, som Valt

S-serie

t med Sisu Diesel’s sen over 250 hk. Den er udstyre Er Valtra’s helt nye kraftkarl i klas e. Her er tale om stændig op til Tier 3B standardern nyeste teknologi, som lever fuld S-seriens design or, som tilbydes markedet lige nu. den mest miljøvenlige traktor mot den henvender sig ele, at den bare må opleves – og ford ge man så med – unik og ny er l, der bare kører som bare har brug for en kraftkar til den landmand eller entreprenør, tilbyder sin bruger. e den forkælelse, som Valtra her og kører imens man kun kan nyd

Find din lokale Valtra forhandler på www.valtra.dk

Herefordbladet_4_April_2010  
Herefordbladet_4_April_2010  

Journal of The danish Hereford Cattle society

Advertisement