Page 1

medlemsblad for Herefordforeningen JULI 2012 | 42. ÅRGANG

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang

bladet

1


Scan koden og besøg Herefordforeningens hjemmeside

bladet udgivet af HEREFORDFORENINGEN siden 1970 Friskærvej 16, Rurup, 6520 Toftlund, tlf. 7483 1798, E-mail: petz@dbmail.dk REDAKTØR Egon Petz, Smedegade 35, 6535 Branderup tlf. 7483 5377 / 2964 0064 E-mail: ep@roost-polled.dk Redaktionsudvalg Egon Petz, Lene Sønderby Pedersen, Niels Nielsen LOKALREDAKTØRER Klub Nord: Lone Møjbæk, tlf. 9856 5016 E-mail: lone_carsten4443@msn.dk Klub Midt: Per W. Kristensen, tlf. 8657 0103 E-mail: hylkehereford@gmail.com Klub Syd og Sønderjylland: Ulla Sandgaard, tlf. 7565 3204 E-mail: u-j@mail.dk Klub Fyn: Lene Sønderby Pedersen, tlf. 6476 2488 E-mail: larslene@hotmail.dk Klub Øst: Susanne Arends, tlf. 5784 5760 E-mail: arends@privat.dk UDGIVELSER 2012 1. april, 1. juli. Desuden et blad alene på hjemmesiden 1. oktober samt en avlsjournal den 17. december, i alt fire numre. SEND ARTIKLER og ANNONCER Egon Petz, Smedegade 35, 6535 Branderup tlf. 7483 5377 / 2964 0064 E-mail: ep@roost-polled.dk Sidste frist for artikler og annoncer er den 1. i måneden før udgivelse. HJEMMESIDE: www.hereford.dk Stof til hjemmesiden sendes til Webmaster Ulla Sandgaard, tlf. 7565 3204 / 21733804 E-mail: u-j@mail.dk PR-MATERIALER Kommunikationsudvalget v/Niels Nielsen tlf. 2532 5364 E-mail: niels.nielsen@hotmail.com TYRESÆD – KØB OG SALG Avlsudvalget v/Kirstein Munk Simonsen tlf. 2042 1761 E-mail: kirstein@simonsen.mail.dk FORSIDEN Vokslev Eik på Aabenraa dyrskue

BESTYRELSE/UDVALG Gert Petz, Friskærvej 16, Rurup 6520 Toftlund, tlf. 7483 1798 / 4053 1798 E-mail: petz@dbmail.dk Keld Balle, Vestergade 39, V. Hæsinge 5672 Broby, tlf. 4113 2761 E-mail: keld@bihereford.dk Aage Bonde, Aldumvej 56 8722 Hedensted, tlf.7565 2043 / 6126 0148 E-mail: bondehereford@mail.dk Niels Nielsen, Ribe-Vejle Landevej 58 6622 Bække, tlf. 2532 5364 E-mail: niels.nielsen@hotmail.com Kirstein Munk Simonsen, Teglageren 63 9240 Nibe, tlf. 2042 1761 E-mail: kirstein@simonsen.mail.dk Formand: Gert Petz Næstformand: Keld Balle Avlsudvalg: Kirstein Munk Simonsen (formand) og Aage Bonde Afsætningsudvalg: Niels Nielsen (formand) og Aage Bonde Kommunikationsudvalg: Niels Nielsen Dansk Kødkvæg: Gert Petz Klubber: Keld Balle (koordinator) Økonomi Helle Petz, tlf. 7483 1798 E-mail: petz@dbmail.dk Kommunikationsudvalg Egon Petz (formand) tlf. 7483 5377 / 2964 0064 E-mail: ep@roost-polled.dk Hereford Ungdom Michael Ingerslev (formand), tlf. 4093 0587 E-mail: ingerslevs-hereford@mail.dk SEKRETÆR Sekretær, rådgiver, sparringspartner Mogens Stendal, tlf. 8684 8050 / 2171 7750 E-mail: sasso@post5.tele.dk ÆRESMEDLEMMER Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Fhv. formand Viggo Bertelsen Fhv. formand Knud Erichsen Herefordavlere Ruth og Jørgen Holm Thomsen Herefordavler Kristian Bastrup LAYOUT OG TRYK Lavpris Trykkeriet ApS Axel Kiers Vej 40, 8270 Højbjerg tlf. 8613 9599, info@lavpristrykkeriet.dk www.lavpristrykkeriet.dk

KLUBFORMÆND NORD Carsten Møjbæk, Hadsundvej 14, Astrup 9510 Arden, tlf. 9856 5016 VEST Ole Jacobsen Feldbergvej 7, 7480 Vildbjerg tlf. 9748 7800 SYD Niels Nielsen Ribe-Vejle Landevej 58 6622 Bække, tlf. 2532 5364 MIDT Per Windfeldt Kristensen Brørupvej 15, Hylke 8660 Skanderborg tlf. 8657 0103 / 2128 5674 FYN Keld Balle Vestergade 39, V. Hæsinge 5672 Broby, tlf. 4113 2761 ØST Mikkel Christiansen Tusenæsvej 37, 4300 Holbæk tlf. 5946 1333 / 4025 6134 SALGSLISTE (avlsdyr til salg på hjemmesiden) www.hereford.dk / salgsliste@hereford.dk RÅDGIVNING HEREFORD Køb og salg af avlsdyr Salgskonsulent Aage Bonde tlf. 7565 2043 / 6126 0148 E-mail: bondehereford@mail.dk Fodring Kvægbrugskonsulent Peder Ringgaard Jessen tlf. 7320 2792 / 2530 2322 E-mail: pri@sd-k.dk Kød, indretning af gårdbutik Rådgivningskonsulent Aase Ingerslev tlf. 2562 1761 E-mail: aase@bihereford.dk KÅRINGSDOMMERE Torben Andersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg, tlf. 2177 0728 Jacob Edstrand, Videncentret for Landbrug, Kvæg, tlf. 2171 7724 INDIVIDAFPRØVNING Aalestrup Avlsstation, Hannerupvej 21, Hvam 9620 Aalestrup, tlf. 9864 8044. Den 1. lørdag i hver måned, kl. 10.00 - 12.00, er avlsstationen åben for besøg. Tilmelding til individafprøvning: Jens Borup, tlf. 7538 4500, eller send en e-mail med dyrets CKR-dyrnr. til lsk@vikingdanmark.dk

Annonceansvarlig: Egon Petz, tlf. 7483 5377 Annoncepriser, inkl. 4 farver: 1/1 side DKK 2.100,00 1/2 side DKK 1.300,00 1/4 side DKK 900,00 1/8 side DKK 500,00

1/1 side * 210x297 mm

1/1 side 180x262 mm

1/2 side 87x262 mm

1/2 side 180x128 mm

1/4 side 41x262 mm

1/4 side 87x128 mm

1/4 side 180x61 mm

Side 2, side 3, invendig bagside og bagside (særskilt pris, forhør hos annonceansvarlig). Medlemmer af Herefordforeningen får 25% rabat af ovennævnte priser.

* Ved annoncer til kant lægges 3 mm på til beskæring hele vejen rundt.

2

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang


Strategimøde Bestyrelsen planlægger at afholde et strategimøde for Herefordforeningen. Formålet med strategimødet er at samle alle udvalg og klubbestyrelser i Herefordforeningen for at fastlægge en fælles strategi for fremtiden. Jeg har tanker om udvikling af avlsarbejdet for Hereford i Danmark, herunder hvordan vi skaber tilgang af nyt avlsmateriale. Aalestrup, sædtyre danske/udenlandske, indekser, Vi skal arbejde med Der eravlsbesætninger. penge i Hereford en strategi om, at alle oplysninger om Hereford indberettes til RYK. Skabe interesse for Af Gert Petz, formand for Blad Herefordforeningen, e-mail: nye udstillere på landets dyrskuer. Udvikling af vores Hereford og hjemmeside. petz@dbmail.dk Hvilke oplysninger er vigtige at have i bladet og på hjemmesiden. Udvikling af afsætning Af Gert Petz af Hereford, f.eks. en koncept produktion. Udvikling af aktiviteter i Hereford Ungdom. Målsætningen må være, at alle, som har Hereford i Danmark, er også er afholdt medlem af 17. HereGeneralforsamlingen netop den marts. Vi har i Formand for Herefordforeningen fordforeningen. Så effektiv og rummelig skal foreningen være. i antal medlemmer. Der var en god ogE-mail: petz@dbmail.dk 2011 haft en fremgang konstruktiv debat på generalforsamlingen.

WHC 2012

Valg til bestyrelsen medførte ikke ændringer, idet der var genvalg til Keld Balle, Aage Bonde og Niels Nielsen. I avlsudvalget ønskede Kaj Jespersen ikke at genopstille, og Bent Sørensen blev valgt i stedet. Der var genvalg til Annelise Konggaard og Vagn Hoffmann Hansen. Til Kommunikationsudvalget var det genvalg til Egon Petz, mens Lene Sønderby Pedersen fra Fyn blev nyvalgt som afløser for Leif Gross Jensen, som ikke ønskede genvalg. Tak til dem, der stoppede arbejdet. Velkommen til dem, der nu tager over!

Ny ordning handyrpræmier Nye kufferter er købt. Sammen med min familie tagermed vi turen til WHC 2012 i Canada. Jeg glæder mig til at se hvad canadisk Heremed er avlsmateriale ændret. Præmien er nu cirka 400 kroner.med Og for at fåtiltilskud, er fordavl 2012 kan tilbyde. Avlsudvalget harOrdningen spurgt om jeghandyrpræmier kan spotte nyt i Canada. I forbindelse turen Canada det et krav, at der skal slagtes mindst fem handyr inden for et kalenderår. Hvis man kun slagter to afvikles World Hereford Conference 2012. På denne konference skal Danmark komme med et 10 minutters land indlæg. Så snart eller tre eller fire handyr, ja, ganget med 400 kroner, så er det ikke det beløb, der kunne redde dette er færdigt kan dette indlæg læses på Herefordforeningens hjemmeside. Ligeledes skal vælges ny sekretær for WHC, da Jan økonomien i kødkvægholdet. Wills stopper. Jeg håber at vi kan få en ny sekretær fra et stort ”Hereford land” som gør det muligt at udvikle opgaven. Et af målene Vi ved fra den spørgeundersøgelse, vi lavede forrige vinter, at cirka en tredjedel af vores må være at få fælles indekser på verdensplan. medlemmer ikke får udbetalt handyrpræmierne, fordi deres besætninger er for små. Dertil kommer cirka 25 procent, der ikke regner med at kunne opfylde kravet om mindst fem slagtede handyr hvert år. Den gennemsnitlige herefordavler har 15 køer, så hvis man fra en besætning af den størrelse sælger en tyrekalv eller to til avl, ja, så kommer man nemt under de fem handyr til slagt.

Euro Tier 2012 i Hannover

Vi er utilfredse med den måde, ordningen nu er skruet sammen. Ikke så meget på grund af pengene, men mere principielt. For når det er os, der skal betale noget den anden vej, så er der ingen grænser for, hvor lidt det offentlige vil have fat i. Jeg synes fortsat ikke, at Dansk Kødkvæg gik tidligt nok – og kraftigt nok – ind i denne sag.

Den tyske og danske Herefordforening er Hypotrichosis gået sammen om fælles stand på Euro Tier 2012 i Hannover. I forbindelse med standen er der mulighed for at udstille et dyr. Det er ikke besluttet, skal være et dyr fra Tyskland ellerdugfrisk Danmark. JegMen serAvlsudvalg det som en Problemet medom dendet arvelige sygdom, Hypotrichosis, er helt for os. og stor mulighed for at eksportere dansk Herefordbestyrelse sæd og dyr til Tyskland samt det Europa. praktiske forløb er kan ikkefungere helt påog plads har straks taget affære, og øvrige jeg er ikke i tvivl Det om, at vi fremover nemt leve endnu. Jeg ser frem til samarbejdet med den Herefordforening, danogle det erprincipper, den vej visåhar mulighed for at eksportere sæd og medtyske sygdommen. Vi vil opridse vi undgår at sprede sygdommenbåde i vores race. er danske-tyske godt, at det syge anlæg ikke er Tier mereerudbredt, end det er indendørs tilfældet. Det er sletfor ikkelandbrugsen dyr. Hannover ligger ca. 4 timers kørsel fraDet den grænse. Euro Europas største messe katastrofe – tænk, hvis havde været en dødelig produkter og afvikles den 13. – 16. november 2012.(se mere pådet www.eurotier.com)  sygdom eller den havde påvirket produktion eller kalvens sundhed/helbred!

Økonomi i Hereford Landbrug & Fødevarer, Kvæg uddeler hvert år i forbindelse med KvægKongressen en anerkendelse til den ammekobesætning, der har opnået det bedste økonomiske resultat. I år gik denne hæder til en bedrift med Hereford, nemlig til Kirsten & Henning Kristensen ved Nykøbing S. Henning Kristensen opnåede i 2011 et dækningsbidrag på 5.700 kroner pr. ko. Og det var der altså ingen anden, der kunne gøre bedre – på tværs af alle racer.

God sommer

Stor eksport af Hereford i 2012 Jeg har klart på fornemmelsen, at vi også kommer til at eksportere mange dyr i 2012. Og jeg tror, ikke, det slutter her. Østpå er der et kæmpe marked for Hereford. Vi er heldige at være på det rette sted på rette tid – og så har vi det rette produkt! I forbindelse med opkøb af dyr er jeg mange gange løbet ind i situationer, hvor afstamningen på kvien ikke har været på plads. Det er altså vigtigt, at du altid sørger for at indberette løbeperiode

Indholdsfortegnelse AKTIVITETSKALENDER 2012.............. 4

HEREFORD I DET VESTJYSKE - HEDELUND HEREFORD.................... 9

Aktive Avlsbesætninger bidrager til avlsarbejdet...................... 21

Ny redaktør af Herefordbladet.............. 5

Afhængig af Hereford......................... 10

Insemineringstyre sommeren 2012.... 24

Velkommen i herefordfamilien.............. 5

Åben stald 12. maj 2012..................... 11

Dagbog årets gang i en Herefordbesætning........................ 6

Åben stald hos Brunmose Hereford... 12

Hereford fortynder genet for Hypotrichosis................................ 26

SOMMERENS UDFORDRINGER......... 7

Åben Stald.......................................... 14

Hereford Seminar Hos L. Glomsdal Hereford........................... 8

Åben Stald / Kødkvægets Dag........... 15

Leder.................................................... 3

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang

Åbent hus – Klub øst.......................... 13

Herefordavlerens fornemmelse for økonomiske resultater................... 28

Åben Stald hos Farris Hereford.......... 15

3


Hereford diverse

AKTIVITETSKALENDER 2012 Juli 2012 5.-7. Landsskuet, The National Show, Herning 27.

Ribe Dyrskue

28.

Hobro dyrskue

August 2012 1. Udflugt i Klub Syd 11.

Dyrskue i Aulum

September 2012 1. Åben Stald i Klub Fyn 8.-9. Kødkvægsskue, Nyvang, Holbæk 12.

Udflugt med Klub Midt

Oktober 2012 5.-6. Kimbrerskuet, Års Messecenter 20.-21.

Det sjællandske Efterårsskue i Holbæk

23.

Generalforsamling i Klub Fyn

November 2012 12. Generalforsamling i Klub Midt, besætningsbesøg og julebanko 22.

Klub Nord: Julebanko, Lilian & Henning Berthelsen

27.-1.dec. Elitedyrsudstilling på Agromek 30.-1.dec. Kødkvægsskue, Agromek, Herning

Indholdsfortegnelse annoncer Besætningsannoncer......................... 16 CP Kelco............................................ 31 DLK Aarhus........................................ 12 Frøsalget............................................. 18 Geno Skan............................................ 5

4

JYFA Maskinværksted.......................... 8 Lavpris Trykkeriet............................... 23 L.Glomsdal - Vokslev.......................... 20 Mammen Hereford............................. 13 Orla Hansen, staldinventar................. 18

Q8....................................................... 14 Valtra, traktorer................................... 32 Vester Hæsinge Slagterforretning...... 19 Vitfoss................................................. 11 Åland Polled Hereford........................ 20

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang


Hereford diverse

Ny redaktør af Herefordbladet Mogens Stendal har ønsket at stoppe som redaktør af Herefordbladet pr. 1. april 2012. Da det ikke har været muligt, at finde en afløser med så kort varsel, har kommunikationsudvalget besluttet, at nedsætte et redaktionsudvalg til at klare opgaven, i samarbejde med Lavpris Trykkeriet, og med hjælp fra vores lokalredaktører. Udvalget består af Lene Sønderby Pedersen, Niels Nielsen og Egon Petz som formand og tovholder. Vi arbejder med et emne til ny redaktør pr. 1. januar 2013. Bent Sørensen har givet tilsagn om at lave omtale fra Landsskuet i Herning og fra Agromek, samt fotografere vinderdyrene til Herefordbladet og hjemmesiden. Desuden vil han redigere alt stoffet fra dyrskuerne til avlsjournalen. Vi ønsker at fortsætte med Herefordbladet i den nuværende kendte udgave, med nogle enkelte fornyelser, blandt andet sætter vi fokus på Aktive Avlsbesætninger, som vil blive fulgt op af nogle artikler om de besætninger der er godkendt til ordningen. Derudover skriver Mikkel Christiansen, Markslevgård Hereford, dagbog om årets gang i sin besætning. Samtidig håber vi at medlemmerne vil bidrage med forslag til andre emner og artikler. Næste nummer af Hereford bladet udkommer 1. oktober 2012, bladet udkommer alene som elektronisk blad på hjemmesiden. 17. december 2012 udkommer en Hereford avlsjournal med alle årets dyrskueresultater og andet stof Redaktionsudvalget. 

Velkommen i herefordfamilien Siden sidst har vi fået NYE medlemMER:

Hereford Ungdom:

Flemming Madsen, Timringvej 22, 6920 Videbæk

Mathilde Søe Christiansen, Tusenæsvej 37, 4300 Holbæk

Christian Nielsen, Østrupvej 11, 5600 Fåborg

Kasper Højris Olesen, Slettehavevej 72, 4690 Haslev

Gitte Kanstrup, Tølløsevej 66, 4330 Hvalsø

Mike Brems, Ny Vestergade 74, 5672 Broby

Henning Have, Nordbækvej 17, 6040 Egtved

Anne-Marie Østergaard Jørgensen, Nordre Fasanvej 114 A tv, 2000 Frederiksberg

Barbara og Verner Sønderby, Øselundvej 3, 6800 Varde Karsten Østergård, Bronzevej 32, Hallund 9700 Brønderslev

Tami Lafranz Nielsen, Mikkelborgvej 6, 4100 Ringsted 

Niels Christian Krag, Vejlbyvej 51, 7000 Fredericia Brunskogs Lantbrug, Stenstansgården, 67194 Brunskog, Sverige

GenoSkan laver genetiske tests på bl.a. kvæg. I de seneste år er der sket en stor fremgang inden for dette område, og vi lægger vægt på at kunne tilbyde en bred vifte af undersøgelser til vores kunder. Det er muligt bl.a. at få testet for følgende på kvæg: Forældreskab (fx med henblik på stambogsføring) Genetiske defekter/effekter: Myostatin, Curly Calf Polledhed/hornløshed GenoSkan behandler mange forskellige typer af prøver. Vi anbefaler væv fra øreklip eller blodprøver, da det giver de bedste resultater. Øreklip tages nemt og let med en speciel tang. Kontakt venligst laboratoriet for yderligere oplysninger: GenoSkan A /S Niels Pedersens Allé 2 DK-8830 Tjele

Telefon: Fax: E-mail: Web:

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang

8999 2510 8999 2599 mail@genoskan.dk www.genoskan.com

5


Hereford diverse

Dagbog årets gang i en Herefordbesætning Af Mikkel Christiansen Efter at have skrevet dagbog for Magasinet Kødkvæg i 2 år, er jeg blevet spurgt, om jeg vil skrive for Herefordbladet. Hvis jeg skal starte fra begyndelsen, er vi en familie med Jeanne, Mikkel og vores 4 piger mellem 6 og 16 år. De 2 mellemste Stephanie og Emma er også Herefordpiger med hvad dertil hører. Gården Markeslevgård er en gammel slægtsgård, som jeg har ejet det halve af i 8 år og resten overtog jeg for 4 år siden. Den 4. maj 2012 var det 100 år side at min oldefar købte gården. Derfor holdt vi 100 års jubilæum med åbent hus for Herefordfolk og andre venner. Det var en rigtig god dag med besøgende hele dagen. Til gården hører 16 ha. derudover har vi forpagtet 40 ha eng. Den 1. september sidste år stoppede vi efter 12 år som økologer. Det var til stor ærgrelse, men det hele var ved at gro til i tidsler, kvik og skræpper, så der var ingen vej uden om, hvis vi forsat skulle have noget ud af markerne. Allerede nu er der ved at være ryddet op i det værste. Jeg har en god nabo, som jeg har byttet en mark med, vi får lavet noget godt græs hos ham og han laver hvede hos os, en rigtig god aftale, der kan gavne os begge. Til tyrene har jeg i år, for første gang, købt kraftfoder, en lokal kalveproducent laver selv rapspiller. Dem er tyrene er helt vilde med. De er temmelig stærke, så de må ikke få mere end 1 kg hver om dagen. Det er utroligt, som det kan ses på deres tilvækst. De har været slagteklare 1-2 måneder før end de plejer, så mine dyr har haft et vækstpotentiale som ikke har været udnyttet, da jeg var økolog. Ellers lever de som de plejer. De får alt det korn og kløvergræs wrap, som de kan æde. Jeg har et kalveskjul, hvor

jeg har afmonteret låg og fold. Det står udenfor boksen, hvor ungtyrene går. Ved siden af ligger en hel balle wrap. I en skål ligger der en stor portion mineraler, og til sidst får de et par håndfulde kridt oven på kornet. Sidste efterår købte vi 3 rigtig gode kvier. 2 efter Sdr. Ydby Apollo hos Slyk pollede Hereford og 1 efter Mandix Another Incredible fra Finn Nielsen Knudstrup Hornede Hereford. Det er 3 kvier som jeg venter mig meget af.

Gode kalve Vores kælvningssæson starter i august og slutter omkring den 1. maj. Vi vil ikke have kalve, når køerne går på engene. Vi får 32-35 kalve om året. Om vinteren inseminerer vi en del, men kun 1-2 gange. Er de derefter ikke blevet drægtige, trækker vi tyren ind til koen og så er den sikker. Den 15. marts om morgenen, da jeg kom ind i stalden, havde en kvie kælvet. Det var 4 dage før tid, så det var jo perfekt, men jeg syntes godt nok kalven så lille ud; men den stod og pattede, så det var godt nok. Jeg fodrede og gik ind igen. Efter arbejde skulle jeg veje kalven og der fik jeg store øjne, kalven vejede kun 20 kg. Men den var frisk, så vi måtte se om den klarede det. Da den var 3 uger gammel blev jeg alligevel nysgerrig og vejede den igen, der havde den taget 15 kg på, så mælk mangler den ikke. Ellers har jeg fået nogle rigtig gode kalve i år. Især 4-5 kviekalve ser rigtig gode ud. Vi har i 2011-12 fået kalve efter Solpoll Dynamit, Vokslev Eik, Sdr. Ydby Apollo, Lalund Elton, Dorepoll Nationwide, Nørby 1 Einstein og Markeslev Extra. I år skal jeg bruge Markeslev Extra og de 2 ET tyre fra Harvie som jeg ejer i fælleskab med Hans Pedersen Ll. Stårup.

Mathilde på 6 år, der er ved at trække en ko i klovkærboksen. Det er ikke mange racer børn kan det med.

6

Export Vi sendte 4 kvier til Rusland i efteråret og har lige sendt 4 kvier til Tjekkiet. Det har været til stor gavn for dansk Hereford med alt den export. Der er blevet solgt godt ud af dyrene, og det har været rigtig godt for dem, der har nogen tilbage. Folk er blevet mere optimistiske med hensyn til salg af avlsdyr. Så stor ros til dem, der har formidlet exporten, og lagt et kæmpe arbejde i det. Her på Markeslevgård solgte vi i pinsen 4 kvier til en helt ny avler. Han havde hørt at Hereford var en eftertragtet vare, og ville starte med den race. Derudover er det altid morsomt at hjælpe en ny avler med at få startet op. I skrivende stund ligger græsset og venter på at blive wrappet og dyrene til Roskilde dyreskue er ved at blive trimmet. Vi skal have 2 tyre med, Markeslev Extra på 32 mdr. og Markeslev Gajol på 16 mdr. Sidstnævnte er solgt efter skuet. Derudover skulle vi have haft 2 kvier med, men Slyks Fix skal snart kælve, så hun er afmeldt. Det er ellers ærgerligt, da hun er en stor og rigtig flot kvie 769 kg. Så vi har kun vores nyindkøbte lille kvie Højris Gaby på 9 mdr. med. En dag for 2 år siden var Christian Højris på besøg. Vi talte om indholdet i min sædspand. Der havde jeg nogle strå fra den gamle tyr Titan 7777. Christian fik 2 strå, og vi aftalte at fik han en kvie, skulle jeg have lov til at købe den. Det første strå blev en kvie, og hun er nu kommet hjem til os for en måned siden. Det bliver spændende at se, hvordan hun klare sig på dyrskuet. Nu bliver det rart at komme af sted til Roskilde Dyrskuet og have nogle rigtige gode og hyggelige dage sammen med de andre Hereforavlere. God sommer 

Emma på 13 år, med vores alvstyr Markeslev Extra.

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang


Hereford diverse

SOMMERENS UDFORDRINGER Af Peder Ringgård Jessen Græsensilage. Når dette blad udkommer, er første slæt græsensilage bjerget. Næste skridt er at få lavet en analyse af ensilagen, så man ved, hvad man har. Man skal kende fordøjeligheden, proteinindholdet og sukker­ indholdet, for at kunne forudsige, hvor meget dyrene kan æde og hvilke andre fodermidler, der kan suppleres med. Desuden kan det være hensigtsmæssigt at få lavet en mineralanalyse. En foderanalyse uden mineralanalyse koster ca. 600 kr. Med mineralanalyse, incl. selen, kommer analysen til at koste ca. 1050 kr. Skal fodringskonsulenten hente prøven, koster det normalt et startgebyr + tidsforbruget. I mange tilfælde kan man låne et spyd på kvægbrugskontoret. Så kan man selv udtage prøven. Protein er dyrt, så det er vigtigt at få udnyttet det hjemmeavlede protein optimalt.

denne sti: Kvæg > Sundhed og dyrevelfærd > Parasitter og fluer. Der kan man finde plancher, der viser de forskellige parasitters livscyklus og smitteveje. Der er også anvisninger på behandlingsmetoder. Græsmarksparasitter kan forebygges ved at praktisere afgræsning i skiftefolde. En lav belægningsgrad begrænser også smittetrykket. Supplerende fodring i kalveskjul vil som regel være nok til at begrænse smitterykket i forhold til kalvene. Det er en god indikator, at totarealet skal have lov til at brede sig i juni og juli måneder. Græsser dyrene for tæt på totterne, eller hen over totterne, udsættes de for et meget forøget smittetryk. Smitte med Leverikter kan i mange tilfælde lokaliseres til en enkelt våd plet i markerne, f.eks. et kildevæld. Det skal hegnes fra, så dyrene ikke har adgang til den vandlidende plet.

Mineralforsyning

Naturpleje

En mineralanalyse af ensilagen vil vise niveauet i de marker, ensilagen stammer fra. Dyrene skal måske afgræsse andre arealer, f.eks. naturarealer, hvor man ikke har noget kendskab til mineralindholdet. Når dyrene går på den type arealer, må man tildele mine­raler, så man er på ”den sikre side”. Den billigste løsning er at bruge en standard-mineralblanding. Det kan være en Udbindingsblanding eller en Type 3. De indeholder 14 – 16 % magnesium og 40 – 50 mg. selen pr. kg. Udfordringen består i at tildele hvert af de voksne dyr 70 – 100 gram om dagen. Det er mest sikkert at opblande mineralblandingen i en smule valset korn og tildele det i et trug, der er så langt, at alle dyr kan komme til samtidigt. Der er et stort udbud af sliksten og slikbaljer. Dyrene vil som regel slikke så lidt på sliksten og slikbaljer, at de ikke bliver dækket ind med mineraler. Men sliksten og slikbaljer er en nem løsning. Derfor kan de især anbefales, når dyr skal afgræsse vanskeligt tilgængelige arealer i korte perioder. Sliksten og slikbaljer kan suppleres med vompatroner, depotboli, som afgiver mikromineraler i en 8 måneders periode. Der skal 2 vompatroner i hvert dyr. Det mest optimale er at lægge vompatroner i, når dyrene er 3 – 4 måneder drægtige. Så kan man opnå en god selenforsyning omkring kælvning.

Naturpleje er blevet et forretningsgrundlag for en del kødkvægbesætninger. Optimeringen af den driftform adskiller sig meget fra det, vi plejer at gøre. Man skal vænne sig til at se bort fra dyrenes kødproduktion og i stedet fokusere på naturarealets tilstand. Økonomien skal findes i at man får betaling for at bringe, eller holde, naturarealet i den ønskede tilstand. Jordejeren får ofte et tilskud, som bliver beregnet pr. ha. Dyreejeren har derimod omkostninger, der knytter sig til antallet af dyr. For at optimere, skal man bruge så få dyr som muligt til opgaven. De opstillede krav til naturtilstanden eller til ”god landbrugsmæssig stand” skal kun lige opfyldes – ikke mere. I de fleste, kendte, tilfælde har dyreejeren for dårlig økonomi i at lave naturpleje. Det vil på sigt føre til, at der ikke kan skaffes dyr nok til at udføre naturpleje på alle de arealer, der har behov for naturpleje ved afgræsning. Generelt er der derfor behov for at der kanaliseres flere penge fra jordejeren over til dyreejeren.

Græsmarksparasitter Det er Løbe-tarmorm, Lungeorm, Coccidiose og Leverikter. En detaljeret beskriv­else fører for vidt her. Jeg vil henvise til at der findes et udmær­k et, overskueligt, materiale på Landbrugsinfo. www.landbrugsinfo.dk Følg

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang

Næste års græsmarker Nyt udlæg kan etableres i august måned, efter en kornafgrøde. Der er et stort udbud af forskellige kløvergræsblandinger. Til vedvarende græsarealer, enge og lignende, hvor der ikke skal tages slæt, bør man vælge blandinger med Hvidkløver og Alm. Rajgræs sammen med et vist indhold af mere varige græsser, Timothe, Engsvingel, Engrapgræs og Rødsvingel. Rajsvinglerne, Perun og Hykor, har også vist god overlevelse, så de kan også indgå i blandingerne. Til kurante marker, der skal bruges til

tidlig afgræsning + 2 slæt ensilage og derefter afgræsning til sent på efteråret, er der et par gode bud: Blanding 36, Blanding 43 eller Blanding 46. Jordbehandlingsmetoden skal sikre at marken bliver jævn og at frøet bliver sået i kompakt jord, som ikke er udtørret. Jorden må gerne være så hård, så sårillerne efterlades åbne. Frøene behøver ikke at blive dækket til, de skal bare have kontakt med fugtig jord. Med nye skiveskærsåmaskiner, skal skiveskærene kun lige arbejde i jordoverfladen, Trykrullerne skal sørge for jordkontakten, ikke noget med at efterharve. Efter fremspiring skal man gennemføre sin egen kontrol. Tæl planterne pr. meter sårække 5 – 10 steder i marken. Med 25 – 28 kg. frø pr. ha. er der udsået ca. 150 frø pr. meter sårække. Hvis der kun er fremspiret 75 planter eller derunder, så er det ikke godt nok !! Den første beting­ else for at græsmarken kan ligge i 2 – 3 år, eller mere, er at den er perfekt og tæt fra starten. Mange planter går tabt i løbet af en vinter. Optrædning, overgræsning, gyllenedfældning og kørsel med tunge traktorer og vogne slider på marken. Den bliver kun ringere fra år til år. Aldrig bedre.  Lav belægning sikrer at dyrene udsættes for et moderat smittetryk. Løbe-tarm orm og Lungeorm.

Efter fremspirring, skal man lave egenkontrol. Der skal mindst være 75 planter pr. meter sårække.

7


Hereford diverse

Hereford Seminar Hos L. Glomsdal Hereford Af Lone Møjbæk, lokalredaktør Klub Nordjylland Klub Nordjylland afholdte lørdag den 21.4.2012 seminar om kåring, bedømmelse og klargøring til dyrskue. L. Glomsdal Hereford ved Inger og Ove Engbjerg lukkede dørene op for 22 medlemmer, som var mødt op. Det var passende antal, når vi skulle se, høre og diskutere hereford. Ove havde lavet aftale med kåringdommer Torben Andersen, der skulle kåres 2 køer og 2 tyre. Torben startede med at udlevere tegninger af, hvor på dyret man bedømmer og hvilke point der kan tildeles, ”optimum og vægtning af egenskaber” samt lineær kåring – indberetning – kødkvæg. Vi kunne nu følge med, når han forklarede hvad han vurderede på dyret og hvorfor han tildelte de enkelte point. Torben indberettede sin vurdering og fremkom dermed med kåringsresultaterne. Han viste også, hvad det betød for kåringsresultatet, hvis han ændrede på de tildelte point. Han sagde, at det sommetider var nødvendigt at ændre på pointerne, fordi han ikke syntes resultatet svarede til det han så. Det fik mig til at tænke, det er vigtigt at se godt på dyret og bruge skemaerne til bedømmelsen, så det bliver korrekt fra starten, ellers kan det virke manipulerende. Vi fik efterfølgende mulighed for, at være med i kårin-

8

gen af den næste ko, det gav noget snak om, hvad vi så og hvordan vi placerede dyret ???? eller os ??? på tegningerne. Resten af dyrene blev også kåret, men koncentrationen blandt publikum var dalende, der blev nemlig også serveret kaffe og the til at varme sig på. Det var fint at få gennemgået processen i en kåring, så man ved hvad tallene står for. Nu var tiden kommet til at showboksen blev stillet frem, og en af ungtyrene kom i den. Poul Kristiansen fortalte om, hvad han gør i forbindelse med klargøring af dyr. Poul starter lang tid før skuet, sætter grime på, snakker med dyret og vurderer, hvor meget dyret skal klippes. Dyrene bliver fodret, så de er i en ordentlig fodderstand. Der skal også trækkes med dyret, så det er vant til at blive vist frem. Det varierer meget, hvor stor den opgave er. I ugen op til skuet skal dyret vaskes, det er også forskelligt hvor mange gange det er nødvendigt. Vi drøftede meget, hvilken shampo der skal bruges. Der findes en special shampo, men de fleste brugte opvakemiddel eller en billig hårshampo. Poul viste os, hvordan han ville klippe og frisere dyret. Der blev spurgt og kommenteret flittigt fra publikum. Nu var dyrene klar til at komme på ”dyrskue”, så Gert Petz stillede op som

dommer. Dyrene blev trukket udenfor, og nu måtte trækkerne vise, at de kunne føre dyrene. Det gik rimelig godt, og Gert fik dem stillet op, som han bedømte dem. Gert gav en god forklaring på de enkeltes dyrs placering. Ove var ikke helt enig i placering af en kvie, men fik at vide at den manglede dybde i lårene. Vi diskuterede pointgivning, Gert mente, at pointskalaen skal bruges noget bredere, så det bliver differenceret mere i forhold til de rigtig gode dyr. Efter en vellykket formiddag med meget faglig snak, blev vi budt indenfor til frokost. Det var dejligt, vi var vist lidt forfrosne alle sammen. Over frokosten fortsatte snakken. Gert Petz orienterede og svarede på spørgsmål ang. den i gangværende eksport til Tjekkiet. Ove og Poul orienterede om en forestående sommerudflugt i Klub Nordjylland til Læsø. Der vil blive forespurgt om interesse via hjemmesiden, samtidig vil der blive mulighed for øvrige klubber at deltage. En stor tak til Inger og Ove Engbjerg for at stille dyrene til rådighed, så vi kunne blive klogere på, hvordan de bliver kåret, samt tak for det flotte traktement. Samtidig tak til Torben Andersen, Poul Kristiansen og Gert Petz for deres faglige bidrag. For mit vedkommende var det en rigtig god dag. 

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang


Hereford diverse

HEREFORD I DET VESTJYSKE - HEDELUND HEREFORD Af Erik Siersbæk, lokalredaktør, Klub Vestjylland, e-mail: siers@dlgtele.dk En af de første dage i juni besøgte jeg Anne­mette og Graves Lauridsen på deres ejendom ved Gåsdal ca. 10 km. øst for Skjern og 2-3 km nord for Skjern Å. Graves, der er 67 år gammel, har arbejdet med landbrug hele sit liv og var fodermes­ ter på en kvægbedrift indtil Han og Anne Margrete købte ejendommen Hedelund i 1974 i fri handel. Anne Margrete er 60 år og bankuddannet, men har det meste af sit liv været medhjælpende ægtefælle på Hede­lund. Der hørte ca. 40 ha til ejendommen og herudover blev der lejet 30 ha. Ejendommen blev i mere end 30 år drevet med grise – både søer og slagtesvin. Tallene på bundlinjen var imidlertid blevet røde og derfor traf parret i 2007 beslutningen at stoppe med grisene. Halvdelen af jorden blev solgt fra, men begge ægtefæller syntes, at der fortsat skulle være dyr på gården. Heste har altid haft Graves store interesse og det blev til islandske heste, der ligesom ­Hereford er robuste og omgængelige. Der er nu 34 islandske heste på Hedelund og 12 køer med opdræt samt 2 voksne tyre.

Den rigtige race På spørgsmålet om hvorfor han valgte Hereford, svarer Graves, at han faktisk var lidt i tvivl om racevalget . En bekendt sagde imidlertid til ham, at han skulle sørge for, at det han nu kom i gang med ”den rigtige slags og ikke nogen, der altid løb ud i den fjerneste ende af folden”. Hereford blev derfor valgt, fordi den har sit gode ry for rolighed og omgængelighed. Han har heller aldrig fortrudt sit valg. De første dyr blev købt hos Jakob Kvistgård, Barde bl. a. 4 kvier efter Wiranya Batavia og en tyr hos Aage Bonde, Hedensted, Bondes 1 Columbus. Senere købte han en ko hos Jens Peder Søe – Slyks 1 Elben, der var drægtig med Slyks 1 Agro. Det gav kalven Hedelund Gorm, der blev indsat på individprøvestationen i Ålestrup i 2011 og sluttede med et udmærket resultat. Den anvendes nu som foldtyr sammen med en lånt tyr ­ Præstebro 1 Christoffer efter Præstebro Online V 27 ET. At temperamentet hos besætningen på Hedelund er i orden kunne fornemmes under markvandringen, hvor vi faktisk – selv som 2 fremmede personer – kunne røre ved alle de voksne dyr.

En god ombygget Stald

Det duer ikke at have dyrene ude året rundt.”Jorden bliver helt optrådt og pløret” siger Graves og derfor skal der være en god vinterstald. Det er der også. Svine­ stalden i gule sten er blevet ombygget til løsdrift. Spalterne er fjernet og der støbt fast bund af beton med 60 cm dybde til en god bred rampe. Det galvaniserede fanggitter er leveret af VJ Stål. Der skal muges ud 2 gange om året, da dybden jo kun er de 60 cm. Det opfattes imidlertid ikke som et problem ”Om vinteren vælger vi en god dag og lukker dyrene ud, så vi kan komme til”. Ejendommen råder over en stor New Holland traktor med skovl og en Bobcat med bredde 150 cm ,så rydningen går hurtigt.

Inseminering og foldtyr Der insemineres på Hedelund, men Graves er ikke helt tilfreds. Han synes, at Hereford er noget sværere at inseminere end malkekvæg, som han jo kender fra tidligere. Selv om han bruger nogen tid på brunstobservation er der end del, der ”smutter” udenom, så foldtyren er helt uundværlig.

Dyrskuer og Avl Parret er faste gæster på Landsskuet og Agromek i Herning. De har imidlertid ingen planer om at udstille. ”Vi kan nok finde et dyr til at udstille, men vi er lidt bange for, at der er for meget arbejde

med forberedelse og træning” siger Graves. Får vi en god tyrekalv, kan det godt være, at man igen vil forsøge lykken med individafprøvning. Men prisen er ”lige høj nok ”, siger den vestjyske Herefordavler. Besætningen på Hedelund er godkendt som aktiv avlsbesætning og der er indkøbt en Bjerringbrovægt med elektronisk display. Den er på hjul og kan anbringes et praktisk sted i stalden. Besætningskåring sker hvert år. Det er dog ikke altid, at Graves er enig med kåringsdommeren. Bl. a. synes han, at man ikke bør anvende samme kriterier for Limousine og Hereford, når lemmernes knoglebygning skal bedømmes. Så tager man en god diskussion på stedet. Graves har bemærket overvejelserne om åben eller lukket stambog. I modsætning til nok de fleste avlere er han positiv overfor at liberalisere. Han synes, at gode dyr og avlslinjer ikke skal holdes ude på grund af formalia. Vi slutter dagen med at se på vandingsanlægget, der arbejder lystigt. Der er ikke kommet nedbør i de seneste uger, så der er behov for at vande, som de fleste steder i Vestjylland. Der pumpes 52.000 liter vand op i timen. Det er effektivt, men strømforbruget er også på 20 KW i timen. Der vandes ca. 6 ha. på 20 timer. Det svarer til 25 mm regn. Sådan er betingelserne på den vestjyske sandjord. 

Slagtekvaliteten Det er noget af det, der skal arbejdes med på Hedelund. Der leveres til Danish Crown, men sidste år var klassificeringen under racegennemsnittet. Graves håber, at de 2 kødfulde foldtyre, der anvendes nu, vil give fremskridt. Han mener ikke, at fodringen kan optimeres. De gode kalve, vi kunne se på marken, synes at give grundlag for optimisme.

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang

9


Hereford diverse

Afhængig af Hereford Besætningsportræt af Nordbæk Hereford v/Jytte og Henning Have, Egtved. af Ulla Sandgaard, lokalredaktør i Syd- og Sønderjylland, u-j@mail.dk Hereford er som narkotika, man bliver afhængig. Jytte og Henning Have, Nordbæk Hereford, har været på afvænning, men det gik bare ikke. De skal have Hereford i deres liv, til krop og sjæl. En smuk sommerdag møder jeg familien på terrassen ved deres nye hvide og moderne stråtækte stuehus. Foruden Jytte og Henning er der 4 unge mænd, to af dem er sønner og én er svigersøn. De har renset søen for græs og alger. Fra terrassen ser man udsigten over marker og skove og her er fuldstændig fred og ro, langt fra store veje og ingen vindmøller, elmaster eller andet til at forstyrre denne fredfyldte plet. ”Her er et fantastisk jagtterræn med rådyr og kronvildt,” siger Henning med glædestrålende øjne, ”det er nemlig også en stor hobby for mig at gå på jagt. Vi har 30 ha. til ejendommen og lejer 15 ha.,” fortæller Henning og fortsætter, ”vi har nogle dejlige bakker her ved Nordbæk og et af de fem små vandløb, der bliver til Vejle Å og som løber forbi Nybjerg Mølle tæt ved. Terrænet er godt til både Hereford og heste. De er med til at vedligeholde de smukke overdrev, som er en sjælden natur.” Henning er ”flyttet hjem” igen, da han stammer fra egnen her ved Egtved. De købte gården i 2007 efter at have boet et stykke tid i Vejen. De fandt ud af, at det bare ikke var dem at bo i byen. De fandt stedet her og lavede en plan for byggeriet og markerne. Det gamle stuehus og en del af staldene blev revet ned.

10

Resten af staldene blev bygget om til maskinhus, skytterum, hestebokse og en løsdriftsstald og der blev bygget nyt stuehus. ­Jytte har altid haft heste og har altid fundet et sted, hvor de kunne være; men nu er det dejligt at have det hele samlet, samt igen at have Hereford. Interessen for Hereford begyndte med koen Rosa, som Henning fik som 21-årig. Efterhånden blev besætningen på 10-12 køer, hvoraf 2/3 var registrerede. I 1991 købte familien et nedlagt landbrug med en lille smule jord. Henning er oprindeligt landmand, men har arbejdet på maskinstation, mens Jytte var dagplejemor. Jorden til dyrene blev lejet. Efterhånden gik Henning over i entreprenørbranchen som formand og blev også involveret i lokalpolitik og blev i 1998 valgt ind i Vejen Byråd. Nu kneb det alvorligt med tid til det hele og alle dyrene blev sat ud. ”Tingene udviklede sig og lige pludselig i 2002, havde jeg købt en entreprenørforretning med 5 mand,” fortæller Henning. ”Firmaet hedder Henning Have A/S og det kører jeg stadig,” fortsætter Henning, ”og nu arbejder Jytte sammen med mig på kontoret.” Til firmaet hørte et hus i Vejen, hvor familien flyttede ind og solgte deres landbrug. Men det gik ikke med at bo i byen og nu er familien i rette omgivelser igen. Med i planen for Nordbæk-landbruget er en ny besætning på 10-15 køer med registrerede Hereford. Besætningen skal opbygges på grundlag af 12 løbekvier, der er indkøbt i oktober 2011. Der er købt

6 kvier fra Solbakkens Hereford, 4 kvier fra Søndermarkens Hereford, 1 kvie fra Rosenkær Polled Hereford og 1 fra Hylke Hereford. En del af kvierne er insemineret, men resten skal løbes af tyren Rosenkær Goldmedal, som er indkøbt efter afprøvning på Ålestrup med gode resultater. Tyren skal først deltage i dyrskuer og kommer til besætningen efter Landsskuet. Vi satser på at producere gode dyr, hvoraf en del kan sælges som avlsdyr. Henning glæder sig over den positive udvikling, der er sket med Hereford, siden han sidst havde en besætning. Der er kommet meget mere kød på dyrene; før skulle de bare være høje. Henning og Jytte har tidligere udstillet på Varde Dyrskue og i år udstillede de igen med 2 kvier, dette forgik d. 25. og 26. maj. ”Det er hyggeligt, at være med på dyrskue. Vi har det godt med at arbejde med dyr og slapper af med en tur på marken efter en dag på kontoret,” siger Jytte og Henning samstemmende. ”Jytte kan gå og pulsle om sine heste og jeg om Hereford’erne og så kan vi mødes i porten her ved staldene,” siger Henning. Jytte og Henning har aldrig været i tvivl om valg af race. Hereford er gode til at ”passe sig selv” med lette kælvninger og et roligt gemyt og passer fint her, hvor der er lidt mager sandet jord og bakker. Jeg ønsker held og lykke til Jytte og Henning og siger tak for venlig modtagelse og en dejlig rundvisning i staldene og det smukke terræn. 

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang


Dyrskuer og udstillinger

Åben stald

Mulighedernes Land

12. maj 2012 Af Lars Holmgaard Kiilerich

Vi havde fornøjelsen af at have åben stald i år. Vejret var meget koldt og blæsende, så vi var spændte på, hvor mange der ville komme for at se besætningen. Vi havde besøgende fra et stort område rent geografisk, og de besøgende var nuværende Herefordavlere, nogle var e-forbruger og så var der også mange med interesse for kødkvæg. Jeg håber der var nogle mellem de besøgende, som er kommende Hereford­ avler. Antal af besøgende kom op på ca. 75, så det må vel siges at være meget godt. Vi havde forskellige aktiviteter: Kom og klap en kalv, kom og smag en Herefordspegepølse, kom og se en flot traktor, og kom og gæt tyrens vægt. Der kom mange forskellige bud på hvad tyren vejede, tættest på vægten kom Vagn Hoffmann Hansen og Svend Kristiansen, de var begge 6 kg. fra de 604 kg. som tyren vejede, og derfor vandt de 2 flasker vin.

Med udgangspunkt i dine behov finder vi løsninger, der skaber værdi for dig

Besætningen

Vitfoss har sammensat er række mineralblandinger, der er tilpasset kødkvæg og deres mineralbehov på forskellige årstider. I vores kødkvægsortiment anvender vi udelukkende letoptagelige og velsmagende råvarer, som er med til at sikre sunde dyr og en god produktionsøkonomi i din besætning.

Område: Sydjylland og Sjælland Jannie Rodenberg Ugelvig Mobil 2046 2955 E-mail jrd@vitfoss.dk

Område: Vestjylland, Midtjylland og Samsø Asger Borg Mobil 2029 3805 E-mail abo@vitfoss.dk

Område: Bornholm, Himmerland, Mors og Thy Jacob Holst Andersen Mobil 4040 9833 E-mail jhr@vitfoss.dk

Område: Østjylland, Djursland, Vendsyssel og Midtjylland Kaj T. Mortensen Mobil 3092 3781 E-mail ktm@vitfoss.dk

Område: Jylland Syd, og Fyn Knud Lykke Christensen Mobil 2010 6230 E-mail klc@vitfoss.dk

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang

Mulighedernesland_050312.indd 1

26-04-2012 10:08:48

Kalvene fra 2012 blev meget positive omtalt, mange sagde at det nogle flotte og ensartede kalve, som alle er efter Apollo. Kvierne fra 2011 var ikke kommet på græs, da jeg synes, at de besøgende skulle have mulighed for at se dem også de blev positiv omtalt. Der var flere som håber at se nogle af dem på dyrskuerne. De to tyre, som er omkring et år, blev også livligt diskuteret, da det er to meget forskellige typer. Den ene tyr er efter Apollo, han har et meget god bagparti, og er en rigtig kødfyldig tyr. Den anden er efter Dynamite, han er lidt højere, og meget mørk i farven, tyren har også en meget god overlinie. Da det er to tyre som er så forskellige, var det sjovt at høre de kommentarer der kom. De store dyr var behandlet mod leverikter, og det bar de lidt præg af, fik vi en god snak omkring problemet med ikterne i kvægbesætningerne, se evt. den gode beskriv­else i herefordbladet fra november 2011 omkring emnet. Jeg tror alle sluttede besøgsdagen af med en varm kop kaffe og en varm pandekage som blev indtaget i udestuen, hvorfra man kan se ud over markerne, og se Herefordbesætningen. Jeg håber alle fik noget med herfra, og at I havde en god dag. Vi nød meget at have besøg fra mange gode kollegaer og andre med interesse for kødkvæg, det er dejligt at få en god Hereford snak med jer. 

11


Dyrskuer og udstillinger

Åben stald hos Brunmose Hereford v/ Gyda og Flemming Andersen, Auning på Djursland

Lørdag d. 10. maj 2012 Åben stald i Klub Midtjyllands område, blev en stor succes med mange besøg­ ende i løbet af dagen. Vejret var ikke det bedste, men trods det havde ca. 100 besøgende valgt at lægge vejen forbi Brunmosevej 44 i Auning. Besætningen består af 13 moderdyr, 7 kælvekvier, 1 avlstyr + opdræt. Gården drives som deltidsbrug. Der er 16 hektar til gården, og de er alle lagt ud med græs, hvorfra der tages hø og ensilage til vinterfoder. Der købes halm og kraftfoder. Forud for dagen havde Gyda og Flemming gjort et stort forarbejde, med annoncering i alle lokale aviser samt opslag i hver en købmandsbutik i området. Udover Hereford kunne man blive klog på et velfungerende nedsivningsanlæg, udstillet af den lokale maskinstation, med siv og gul iris, som er meget aktuelt, da mange på landet for tiden bliver pålagt kommunal kloakseparering. Der var også udstilling af diverse hobby, have/park maskiner, som plæneklippere, minilæssere, motorsave, buskryddere m.v. Kvinderne kunne også få noget ud af dagen, da ”Vibegårdskilden” v. Birthe Johnsen Hansen, havde stand med diverse lækre Aloe Vera produkter, både til helbred, hår, krop og personlig pleje generelt. Hun havde endda en meget velegnet creme til sprukne kopatter. Til børn og andre interesserede var der rideture på en stor jysk hest, som nød at trave rundt. Gæsterne blev fra morgenstunden budt på kaffe og rundstykker samt en lille én. Omkring middag blev der tændt op i weber grillen, hvor Gyda og Flemmings søn og svigerdatter grillede pølser og serverede øl og vand. Senere blev der budt på kaffe og hjemmebag. De besøgende var en bred skare. Der var besøg fra både land og by samt herefordfolk og folk med andre racer. Dagen igennem var der en meget positiv stemning omkring fremtiden for Hereford mht. stigende slagtepriser samt eksport af Hereford til udlandet. Flemming fik på dagen solgt to tyre til avl. Da dagen var omme kunne et træt men tilfreds værtspar se tilbage på en god dag. Klub Midtjylland takker Gyda og Flemming fordi vi måtte komme, samt for det store stykke PR-arbejde der var gjort forud for arrangementet.  På vegne af Klub Midtjylland Formand Per W. Kristensen

12

Hvordan starter opskriften på en god bøf?

Efter optimale vækstbetingelser ude hos producenten starter den hos DLK Aarhus, hvor vi betaler den helt rigtige pris på dine kødkvæg. Samtidig tilbyder vi:     

Hurtig afregning Korte tilmeldingsfrister Ingen leveringspligt Direkte kontakt og personlig service Et stort netværk af lokale vognmænd

Kontakt:

Mogens Jensen eller Frank Belmann . Tlf. 86 12 45 11 www.DLK-Aarhus.dk

Aarhus

Mere end den helt rigtige pris...

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang


Dyrskuer og udstillinger

Åbent hus – Klub øst Skrevet af Susanne Arends Lørdag d. 12. maj 2012 havde Ruth og Bent Viuf åbnet dørene i Fjenne­slev ved Sorø til åbent hus arrangement i Hereford foreningen i forbind­else med den landsdækkende Kødkvægets dag. Ruth og Bent startede i 1989, de har i dag ca. 20 Hereford køer og 10 Simmentalerkøer samt afkom deraf. Dyrene var lukket ud på græs dagen før, så de havde lige vænnet sig til de nye omgivelser inden de fik besøg. Det tog lidt længere tid før kalv­ene synes om, at komme ud fra deres lune hjørne i stalden. Dyrene er inde i stalden om vinteren, da jordforholdene ikke er til at dyrene er ude om vinteren. Dagen før havde de fået en stor tyrekalv af en Simmentalerko, hvilket jo altid er sjov for både børn og voksne at se. Ko og kalv fik lov at blive inde sammen med avlskvierne og dyr der skulle eksporteres til Tjekkiet. I stalden kunne man også se de dyr, som skal med på Roskilde Dyrskue. Det er årets højdepunkt, så det er også spændende for de andre avlere, at se hvilke dyr Bent har udtaget til årets dyrskue. Det er en ko med kalv og en kvie som Bent tager med og der blev lystigt diskuteret forventningerne til dyrskuet. Der var ca. 70 besøgene fordelt over hele dagen, både børn og voksne, avlere, naboer og andre interesserede mennesker fra by og land. Ruth og Bent havde ryddet laden og stillet en del borde og stole op, så der var en god café stemning med kaffe, the og mange forskellige slags kager. Ved frokosttid blev der også serveret øl, sodavand og sandwich. Det har været en dejlig dag, og vi takker Ruth og Bent for det stykke arbejde de har gjort for at holde åbent hus, og siger tak for god servering. 

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang

13


Dyrskuer og udstillinger

Åben Stald Hos Edith og Søren Erik Nielsen, V-Linderup Edith og Søren havde forberedt sig godt til Åben stald arrangementet, der var blevet sat telt op i stormvejr dagen før. Det var nødvendigt med ekstra forstærkning til at holde det på plads, men heldigvis lagde vinden sig. Fra morgenstunden måtte ­Søren tilkalde dyrlæge, da en af løbekvierne var gået ned med græsforgiftning, men den blev behandlet i tide. Over middag kunne den også være med i Åben Stald arrangementet. Dagen startede skyet, der kom nogle regnbyger, men op af dagen, blev vejret meget bedre og solen kom frem. Vi startede dagen med at hejse herefordflaget, så folk kunne se, hvor de skulle køre ind. Det blev til mange besøgende mellem 75 og 100 personer. Edith og Søren havde travlt med at fortælle om ­ deres hereford og øvrige aktiviter på gården. Dyrene gik på marken ved siden af teltet, så det var nemt at nyde synet af

dem. ­ Søren demonstrerede også hvor tamme de er, den ene af kalvene ville gerne snakkes med hele tiden. Der kom journalist og fotograf forbi, det blev til en artikel i Nordjyske, ”Lille ko, store bøffer”. Der var mange forskellige interesserede, lige fra nogen som påtænker opstart af besætning, nybegyndere, avlere fra andre kødkvægsracer, avlere fra herefordforeningen, forbrugere og folk som har en herefordbesætning, fordi de kan lide dyrene. Edith og Søren har 4 køer med 3 kalve, 3 løbekvier og en foldtyr, som de har købt hos Lodsholm Hereford i Klarup. Tyren er efter Moeskær Keyman 1003-ET. Der var stor interesse for de fødte kalve i år, tyrekalvene så ud til at have fine rammer til kommende foldtyre. Kalvene var efter en tyr købt hos Erik Siersbæk, Bakgård, den hedder Bakgård 1 Duncan. Foruden hereforderne kunne man gå

rundt i deres store have og se de øvrige dyr på gården. Der var en stor hønsegård. Hønsene fik ind i mellem besøg af påfuglene, der gik en han rundt med en virkelig flot halefjerpragt. Derudover kunne vi se fårene og Ediths heste, der var vist en nordbagge, som havde fået føl, den så vi ikke. Der blev inviteret på kaffe og kage - 2 rigtig gode kager. Søren havde lavet konkurrence for de besøgende. Voksne: Hvor mange dage er tyren (foldtyren)? Rigtige svar var 419 dage Børn: Hvor mange dyr går der på marken? Rigtige svar var 11 dyr Vindere blev: Poul Ejaas, Bindslev, 3 flasker rødvin og Clara Buus Olsen, Vodskov, en pakke godter. Tak til Edith og Søren E. Nielsen for det fine Åben stald Arrangement.  Lone Møjbæk Lokalredaktør Klub Nordjylland

Vi tilbyder Høj rabat Diesel og fyringsolie til hjemmetank op til kr. 800 pr. 1.000 liter ekskl. moms

Smøremidler

op til 50%

Q8 købekort

28 øre på benzin inkl. moms 105 øre på diesel inkl. moms 30% på bilvask

Hurtig levering – næste hverdag Mangler du: Smøreolie Diesel og fyringsolie

Kan du bestille: hverdage inden kl. 13.00 hverdage inden kl. 16.00

14 Tilbuddet gælder alle med cvr.nr. og medlemskab af Herefordforeningen for Danmark.

Ring på 4599 24 78

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang


Dyrskuer og udstillinger

Åben Stald / Kødkvægets Dag d. 12. Maj 2012 Af Lene Sønderby Pedersen , mail: larslene@hotmail.dk I år åbnede B.I. Hereford dørene op til ­deres ejendom i Vester Hæsinge. Der var lagt meget arbejde i forberedelserne og det hele så godt og indbydende ud, samtidig havde Keld og Aase inviteret forskellige udstillere med til arrangementet. Der var honning fra Brems, dukkehuse og andre hobbyting fra Kelms Dukkehuse, traktor og andre havemaskiner udstillet fra Valtra, PR- stand fra Hereford Klub Fyn, samt udstillede Cross cykler og cykelbane med flyvehop fra Broby Moto Cross Klub. Keld og Aase har i 2008 etableret en lille hyggelig gårdbutik, Gårdbutikken Trekløver, på ejendommen med salg af bl.a. kød fra Ingerslevs Hereford og egen besætning. Her havde de besøgende mulighed for, at købe forskelligt slags kød fra gris, lam og naturligvis hereford. Der var opstillet en bod med smagsprøver på forskellige typer pølser og okseleverpostej, salg af okse- grill pølser og øl fra Stensbogård Bryghus, samt vin og vand. Vejret

viste sig ikke fra den bedste side, da der var en del blæst, som til tider truede med, at flytte det opstillede telt på gårdspladsen. Dette lykkedes heldigvis ikke og gæsterne kunne nyde deres grillede pølser i læ. Der var gennem hele dagen et fint antal besøgende, det samlede antal kom op på 120 stk. Det var både folk fra byen, som kom og kiggede på dyrene og udstillerne, samt folk der havde en særlig interesse for hereford racen og som hentede informationer og snak fra de arrangeret hereford folk.

Det blev da også til en del ture til fold­ ene, for at kigge på dyrene og som en ekstra lille bonus, til de besøgende, havde 3 stk. kalve meldt deres ankomst et par uger inden arrangementet. Det var et flot syn, at kigge på dyrene der roligt og ubemærket gik og græssede på det dejlige saftige grønne græs. Der blev også vist fin interesse hos de andre udstillere og for alle parter var det et godt og velbesøgt arrangement. 

Åben Stald hos Farris Hereford v/ næstformand i Klub Syd- og Sønderjylland, Gill Hartebeck, mail:gillhartebeck@gmail.com Den 12. maj åbnede Erika og Orla Sørensen stalddøren op og bød velkommen til alle, der måtte være interesserede i kødkvæg eller Hereford. Ca. 40 besøg­ ende kom og så de fine dyr både inde i stalden og ude i marken. Da Erika og Orla skiftede fra malkekøer til kødkvæg var de ude og se på forskellige racer, men det blev Hereford p.g.a. deres rolige temperament. Dyrene levede op til deres ry. De græssede roligt på marken, mens vi gik rundt og så de fine køer, kalve og løbekvier. Tyrekalvene fra sidste år var inde i stalden; de var snart klar til slagt og så trivelige ud. Erika og Orla vil gerne op på 10 køer og deres avlsmål er lette kælvinger med små kalve med god tilvækst. Tyrekalvene bliver slagtet, når de er ca. 14 måneder gamle og vejer 550 til 600 kg. Alle dyr bliver insemineret; men de vil bruge en tyr til at samle op senere. I laden var der dækket fint op til de besøgende. Der var pølser og kartoffelsalat, og kaffe, kage og småkager og en masse Hereford snak. Vi siger mange tak! 

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang

15


16

MO T MO T

RD RD

MMOO TT

RRDD

RD

MO MOMM T OTOT T

RD RD RD RD

MM OO TT

RRDD

Telefon 9797 3349 0022 63 · Mobil 5118 2622 95 86 Telefon - 97 49 og Egerup Tlf 97Annelise 173356 /·Jesper Mobil Telefon 97 0070 63 45 Mobil 5121 2677 95 30 86 32 Mail: slyksph@mail.tele.dk B Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg Mail: O B Oslyksph@mail.tele.dk www.kvistgaard.info RG O49 E FF18O22 Telefon 97 H -E97R49 R 22 45

G H E RE

Annelise og Jesper Egerup Annelise og Jesper Egerup Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg Skorkærvej M 18,U6990 S-C97LUlfborg ES-18 22 Telefon 97 49 -22 45S 49 N MU Telefon 97O49 45 -C 97LE 49S 18 M 22 N-22

Sdr. Ydby Hereford -M I E

o l le d

Sdr. Ydby Hereford

Tlf Tlf 97 97 17 17 56 56 70 70 // Mobil Mobil 21 21 77 77 30 30 32 32

Asger Vestergaard . . . . . . . . . . . . 97 95 60 10 www.kvistgaard.info www.kvistgaard.info Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy v/Kirstine og Jens Peder Søe Novej 26, No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 33 00 63 · Mobil 51 26 95 86 Mail: slyksph@mail.tele.dk Kvistgård Pollet Hereford Annette & Tom L. Kristensen Asger Vestergaard . . . . Varmblod . . .Kristensen . . . . . 97 95 60 10 Annette Tom Kvistgård Asger Vestergaard . . . . L. . . -. 6990 . . . . Ulfborg . 97 95 60 10 Vesterhavsvej 1,&Vedersø Oddesundvej 7760 Hurup, Vesterhavsvej 1, Vedersø - 6990 Ulfborg Kvistgård Fjordheste Tlf. 97 33 15297, 68 Mobil 20 48Thy 00 35 Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy Annette & -Tom L. Kristensen Tlf. 97 33 15 68 - Mobil 20 48 00 35 Herningvej 23, Barde Vesterhavsvej 1, Vedersø -L6990 Ulfborg S C U E48S-00 35 N&-M Tlf. 97 33 156920 68 -Tom Mobil Videbæk Annette L. 20 Kristensen M

Sdr. Ydby Sdr. Ydby Hereford Hereford MIDTJYLLAND IO MIDTJYLLAND

Vesterhavsvej Vedersø - 6990 Tlf 97 17 561,70 / Mobil 21Ulfborg 77 30 32 ROSENKÆR POLLED Tlf. 97 33 15 68 - Mobil 20 48 00HEREFORD 35

MO T

www.kvistgaard.info

Sørensen Annette &Bent Tom L. Kristensen Annette & Tom L. KristensenP P Vesterhavsvej 1,12 Vedersø - 6990•Ulfborg Assendrupvej • Assendrup 8732 Hovedgård Vesterhavsvej 1, Vedersø - 699013Ulfborg 86 53 Tlf. 97 33 15 68 - Tlf. Mobil 2014 48 00 35 Tlf. 97 33 15Email: 68 - Mobil 20 48 00 35 bent@rosenkaer.dk Hjemmeside: www.rosenkaer.dk Sdr.MIDTJYLLAND BYdby Hereford MIDTJYLLAND O FO

RD

j

M u lb

j

M u lb

Muul lb M bj j

j

M u lb

MM MMuulblb M ulM bj ulbuj ulbljbj jj

OT

Krogshede Krogshede Polled Polled Hereford Hereford

TT EA EA

krogshede@dlgtele.dk Jens Krogshede .og . . .Jørgen .Bøvlingbjerg . . www.vester-krogshede.dk . . . Holm . . . Thomsen 97 88 54 28 Krogshedevej 14,. 7650 www.skibstedgaard.dk v/Ruth .krogshede@dlgtele.dk . . . . . . . . . .Novej . . . . . . 2A, . . . .No, . . . .6950 .www.vester-krogshede.dk 61 54 16 97 Ringkøbing Krogshedevej 14,Telefon 7650 Bøvlingbjerg 97 33 01 10 JensLone Krogshede . . . . . . . . www.vester-krogshede.dk .Møjbæk . . . . . 97 88 54 28 krogshede@dlgtele.dk og Carsten JensLone Krogshede Carsten . . . . . . . . .Møjbæk . . . . . 97 88 54 28 . . . .Hadsundvej . . . . . . . og . . . . . . . . .14, . . . . 9510 . . 61Arden 54 16 97 . . . .Hadsundvej . . . . . . . . . . . . . . . .14, . . . . 9510 . . 61Arden 54 16 97 Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg Tlf. 98565016 Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg Tlf. 98565016 krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk E-mail lone_carsten 4443@msn.com krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk E-mail lone_carsten 4443@msn.com

FF UULL

98 35 17 61

USCLES P N-M -M P IO P CLES US B N-M S C U L O E M OR - Pollet Hereford SF-M Kvistgård P B IIOO ON H E R EE FMO P RG G Kvistgård Varmblod R B E Egerup H Annelise Jesper O O R og Kvistgård Fjordheste Annelise og Jesper Egerup EF Skorkærvej 18,H 6990 G RUlfborg E Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg B97 49 22 v/Kirstine og45 Jens Telefon - 97 49 18OSøe 22P Pv/Kirstine Herningvej 23,Peder Barde og Jesper Egerup O R 22 og45 Jens Peder PAnnelise Telefon 97 - 97 49 22P Novej 26,49 No, 6950 Ringkøbing E F18 Søe 6920 Videbæk G Skorkærvej 18, 6990 RUlfborg H ERingkøbing Novej 26, No, 6950

P P P

L FL FU L F U L F UU

Hereford

VESTJYLLAND VESTJYLLAND VESTJYLLAND Krogshede Polled Hereford Krogshede VESTJYLLAND Jens Krogshede . . . . .Polled . . .Erichsen . . . . . . Hereford 97 88 54 28 Knud Jens Krogshede . . . . . . . . . . . 61 . . 54. Hereford 88 54 28 Krogshede .Kammersgårdsvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Polled . . . .30, 1697 97 7760 Hurup Thy . . . . .Krogshede . . . . . . . . .14, . . .. .7650 ... .. .. ..Bøvlingbjerg .. .. .. . . 61 54. 1697 9788 54 28 Jens . . . Krogshedevej Tlf. 9795 6310 mobil 2967 6710 Krogshedevej Krogshede . . . . skibstedgaard@skibstedgaard.dk . . . . . . . VESTJYLLAND . . .14, . . . .7650 . . . .Polled .Bøvlingbjerg . . .www.vester-krogshede.dk 61 54 Hereford 16 97 krogshede@dlgtele.dk VESTJYLLAND

MMuulblb j jM

Besætningsannoncer 98 68 30 12

Tlf. 98565016 E-mail lone_carsten Hadsundvej 14, 95104443@msn.com Arden E-mail 4443@msn.com Tlf. Lone98565016 oglone_carsten Carsten Møjbæk E-mail lone_carsten Hadsundvej 14, 95104443@msn.com Arden Tlf. 98565016 E-mail 4443@msn.com Lone oglone_carsten Carsten Møjbæk Lone og Carsten Møjbæk Hadsundvej 14, 9510 Arden Hadsundvej 14, 9510 Arden Tlf. 98565016 Skibstedgård Tlf. 98565016 Polled Hereford E-mail lone_carsten 4443@msn.com E-mail lone_carsten 4443@msn.com

T TT T EAEA EA EA

Hereford

Polled Hereford Hereford Polled

Herningvej Herningvej 23, 23, Barde Barde 6920 6920 Videbæk Videbæk

T EA

dk

Amstedbrovej Jens Krogshede . . . .14, . . . Lund, . . . . . . 7741 . 97Frøstrup 88 54 28 .Jette .Lone . . . Telefon . og . . . og . . . . .Carsten .97 . . .Jensen . . . .17 . . Møjbæk . 88 . ………… 1633 97 93 99 -61305460 3900 11 Evald E. 98 Lone og Carsten Møjbæk Jette og Evald E. 7650 Jensen ………… 98 93 00 11 Krogshedevej 14, Bøvlingbjerg Hadsundvej 14, 9510 Arden Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal E-mail: siers@dlgtele .dk Hadsundvej 14, 9510 Arden Tuenvej 690, 9870 Sindal krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk Tlf. Lone98565016 og Blæsbjerg, Carsten Møjbæk

F

98 34 13 97 be

P

v/Kirstine og Jens Peder Søe v/Kirstine JensRingkøbing Peder Søe Novej 26, No,og 6950 Novej 26,00 No,636950 Ringkøbing Telefonv/Kirstine 97 33 · Mobil 51 26Søe 95 86 B og Jens Peder TelefonMail: 97 33slyksph@mail.tele.dk 00 63 · Mobil 51 26F O 95 86 O R Novej 26, No, 6950 Ringkøbing E G Annette & Tom Kristensen Mail: slyksph@mail.tele.dk H L.E R v/Finn Mulbjerg Telefon 97 33 00 63 · Mobil 51 26 95 86 v/Kirstine og Jens Peder Søe Vesterhavsvej 1, Vedersø - 6990 Ulfborg Annelise ogMulbjerg Jesper Egerup v/Finn Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing Mail: slyksph@mail.tele.dk Novej 26, No, Ringkøbing Tlf. 97 33 15 686950 -18, Mobil 20Ulfborg 48 00 35 Skorkærvej 6990 Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing Telefon 97 34 36 31 - bil 21 48 52 15 Telefon 9797 3397 0049 6322 · Mobil 5149 2618 9522 86 Telefon 45 - 97 Telefon 34 36 31 - bil 21 48 52 15 S Mail: slyksph@mail.tele.dk C U L E v/Kirstine-M og Jens Peder Søe S SCLPeder N-M v/Kirstine ogUJens ES--MSøe Novej 26, No, 6950 Ringkøbing ION M Novej 26, No, 6950 Ringkøbing IO00 S C U Telefon 97 33 63 · Mobil 95 86 L E51S-26 -M Telefon 97 33 00 63 · Mobil 51 26 N M 95 86 Mail:IO slyksph@mail.tele.dk Mail: slyksph@mail.tele.dk

UL

Polled

Kirsten Erik Siersbæk Nr. og Blæsbjerg Krogshede Polled Hereford Nr. Blæsbjerg

P

Sdr. Ydby Hereford

Asger Kvistgård Vestergaard R . .G . .Pollet .H . . .E.Hereford .R. E. 97 95 60 10 Kvistgård Hereford OddesundvejAnnelise 297, 7760 Hurup, Thy Kvistgård Varmblod ogPollet Jesper Egerup Kvistgård Varmblod Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg Kvistgård Fjordheste Kvistgård Pollet Hereford Kvistgård Fjordheste Telefon 97 49 22 45 - 97 49 18 22 Kvistgård Varmblod

Herningvej 23, Barde

Herningvej 23,Hereford Barde Kvistgård Fjordheste Kvistgård Pollet 6920 Videbæk

6920 Videbæk Kvistgård Varmblod Herningvej 23, Barde Tlf 97 17 56 70 / Mobil 21 77 30 32 Kvistgård Fjordheste Tlf 97Annette 17 56 70 /Videbæk Mobil 21 77 30 32 6920 & Tom L. Kristensen www.kvistgaard.info Annette & Tom L. Kristensen Kvistgård Pollet Hereford Herningvej 23, Barde Vesterhavsvej 1, Vedersø 6990 Ulfborg www.kvistgaard.info Tlf 97 17 56 70 /Pollet Mobil 21 77 30 32 Kvistgård Hereford Vesterhavsvej 1, Vedersø - 6990 Ulfborg Varmblod 6920 Tlf. 97 Kvistgård 33 15 68 - Videbæk Mobil 20 48 00 35 Kvistgård Varmblod Tlf. 97Kvistgård 33 15 68 - Mobil 20 48 00 35 www.kvistgaard.info Fjordheste Tlf 97 17 56 70 / Mobil 21 77 30 32 Kvistgård Fjordheste Herningvej 23, Barde www.kvistgaard.info Herningvej 23, Barde 6920 Videbæk Asger Vestergaard6920 . . . . . Videbæk . . . . . . . 97 95 60 10 Tlf 97 17 56 3210 Asger Vestergaard . .70 . . Hurup, .//. Mobil . . . . .Thy21 . 77 97 30 95 60 Tlf 97 17 56 70 Mobil 21 77 30 32 Oddesundvej 297, 7760 www.kvistgaard.info Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy Asger Vestergaard . . . . . . . . . . . . 97 95 60 10 www.kvistgaard.info

MIDTJYLLAND Sdr. Sdr. Ydby Ydby Hereford Hereford Sdr. Ydby Hereford Sdr.297,Ydby Hereford Oddesundvej 7760 Hurup, Thy Asger Vestergaard . . . . . . . . . . . . Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy

97 95 60 10

Sdr. Ydby Hereford Kvistgård Pollet Hereford Sdr. YdbyPollet Hereford Kvistgård Hereford

Asger Vestergaard . . . . . . . Varmblod . . . . . 97 95 60 10 Kvistgård Asger Vestergaard . . . . . . . Varmblod . . . . . 97 95 60 10 Kvistgård Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy Kvistgård Fjordheste Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy Kvistgård Fjordheste

Herningvej 23, Barde MIDTJYLLAND Herningvej 23, Barde 6920 Videbæk MIDTJYLLAND 6920 Videbæk Tlf MIDTJYLLAND 97 17 56 70 / Mobil 21 77 30 32 Tlf 97 17 56 70 / Mobil 21 77 30 32 www.kvistgaard.info www.kvistgaard.info MIDTJYLLAND

MIDTJYLLAND Sdr. Ydby Hereford Hereford Sdr. Ydby MIDTJYLLAND

Asger Vestergaard . . . . . . . . . . . . Asger Vestergaard . . . . . . . . . . . . Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy

97 95 60 10 97 95 60 10

rd oor d

VESTJYLLAND

Teef f EAr r

98 97 13 38

als

O o l le d H gI PP o lle d H r g ee ee r

Kvistgård Pollet Hereford Vesterhavsvej 1, Vedersø - 6990 Ulfborg Kvistgård Pollet Hereford www.kvistgaard.info Kvistgård Tlf. 97 33 15 68 - MobilVarmblod 20 48 00 35 Kvistgård Asger Vestergaard . . . . . .Fjordheste .Varmblod . . . . . 97 95 60 10 Kvistgård Kvistgård Fjordheste Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy

F

Bakgård Hereford

RG H E R EE F

G HER v/Finn Mulbjerg Annelise og Jesper Egerup v/Finn Mulbjerg Jesper Egerup Nørbyvej 10,Annelise Højmark,og6950 Ringkøbing Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing Skorkærvej Ulfborg Telefon 97 34 36 31U-18, bilC6990 21 48 52 15 S L- 97 Telefon 49 4521 Telefon 97 3497 36-M 3122 - bil 48 5218 1522 S-49 Telefon 97 49 22 45 -E97 49 18 22 N M

6920 Videbæk & Tom Kristensen TlfAnnette 97 17 56 70 /L.Mobil 21 77 30 32

UL

orned

T rd rd rfdo r dfoErEAdATT fofor d EAfofo rere rere re re

Polled Polled Hereford Hereford

F

Nr. Krogshede Polled Krogshede Polled Hereford Hereford Nr. Blæsbjerg Blæsbjerg

ND

Telefon 97 34 36 31Mulbjerg - bil 21 48 52 15 v/Finn PSkorkærvej og -Jens Peder Telefonv/Kirstine 97 36 31 bil 6990 21 48Ulfborg 52Søe 15 P 18, P34 Nørbyvej 10, Højmark, 6950 RingkøbingP Novej 26, No, 6950 Ringkøbing v/Ruth og97 Jørgen Telefon 49 22Holm 45 - 97Thomsen 49 18 22 Telefon 9733 34 36 31Mulbjerg bil 2151 48 5295 1586 v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen v/Finn Telefon 97 00 · -Mobil 26 Novej 2A, No,636950 Ringkøbing Novej Ringkøbing Nørbyvej 10,2A, Højmark, 6950 Mail: slyksph@mail.tele.dk BBNo, 6950 Telefon 97 33 01 Ringkøbing 10 OO O 97- 33 Telefon 97Telefon 34 36 31 bil 01 21 10 48 52F15 OR

FF UULL

Polled Hereford Nr. Blæsbjerg Vokslev Polled Hereford Vokslev VESTJYLLAND Blæsbjerg VESTJYLLAND PolledNr. og Horned Hereford Polled og Horned Hereford Polled Hereford

Jens . . . . . .………… . . . . . . . 98 . 93 9700 8811 54 28 Jette og Krogshede Evald E. Jensen Jette. .og Evald . . .690, . . . . Blæsbjerg, . . E. . . .Jensen . . . . . . 9870 . . .………… . . .Sindal 61 549816939700 11 Tuenvej Tuenvej Blæsbjerg, 9870 Sindal 98 93 00 11 Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg Jette og 690, Evald E. Jensen ………… krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 17 61 Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 17 61 Ålborgvej 76, 9240 Nibe ………… 98 93 00 11 Jette og Evald E. Jensen Ålborgvej 76, 9240 Nibe Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Jens Krogshede . . . . . .Møjbæk . . . . . . . . 97 88 54 28 Lone og Carsten Jens Krogshede . . . . . . . . . . . . . . 97 88 54 28 .Hadsundvej . . . . . . . . . . . . . . . 14, . . . . .9510 . . . . . Arden 61 54 16 97 . . . .Evald . . . . . .E.. . Jensen . . . . . . . . . ………… . . . 61 5498 1693 9700 11 Jette. . og Jette og Evald E. 14, Jensen ………… 98 93 00 11 Krogshedevej 7650 Bøvlingbjerg Tlf. 98565016 Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal krogshede@dlgtele.dk Tuenvej 690, lone_carsten Blæsbjerg, 9870www.vester-krogshede.dk Sindal E-mail 4443@msn.com krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk

o l le d gg PP o lle d H e r ee r P o lle d H e He g e r POoRlGleHdE R E F O H Pg P Annelise og Jesper e Egerup e rSkorkærvej U SC CLLEEUlfborg -M18, US6990 SS-M N Nl-M l e -M TelefonP 97 49 22 45 - 97 49 18 22 d IIOOo H B l e l o d O P g e O H v/Finn Mulbjerg r F RMulbjerg G6950 e rgHøjmark, ReE H ERingkøbing Nørbyveje10, v/Finn Nørbyvej 10,Annelise Højmark,og 6950 Ringkøbing Jesper Egerup UL

Nr. Blæsbjerg

Nr. Blæsbjerg Krogshede Polled Hereford Polled Hereford

T EA

VESTJYLLAND

v/Ruthv/Kirstine og Jørgen Holm Thomsen og Jens Peder Søe Kirsten og Erik Erik Siersbæk v/Ruth ogNo, Jørgen Holm Thomsen Kirsten og Siersbæk Novej 2A, 6950 Ringkøbing Novej 26, No, 6950 Ringkøbing Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing 97Lund, 33 10 TelefonTelefon 97 33 00 63 ·01 Mobil 51 26 95 86 v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen Amstedbrovej 14, 7741 Frøstrup Telefon 97-M 33U 01SC 10LES v/Finn Mulbjerg Mail: slyksph@mail.tele.dk Telefon 88 30 60 33 39 N Novej97 2A,99 No,17 6950 Ringkøbing M Telefon 99 886950 - 30Ringkøbing 60 33 39 IO17 Nørbyvej97 10, Højmark, Telefon 97 33Holm 01 10Thomsen v/Ruth og Jørgen E-mail: siers@dlgtele .dk Telefon 97 34 siers@dlgtele 36 31 - bil 21 48 52 E-mail: .dk15 Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing Telefon 97og 33 Jens 01 10Peder Søe v/Kirstine v/Kirstine og Jens Peder Søe Pog26, P Novej No,M 6950 Ringkøbing USC LES v/Ruth Jørgen Holm Thomsen Novej 26, No, 6950 Ringkøbing N63Holm v/Ruth 97 og33 Jørgen M 95 86 Telefon 00 · MobilThomsen 51 -26 Novej 2A, 6950 Telefon 97 No, 33IO00 63 ·Ringkøbing Mobil 51 26 95 86 Novej 2A, 6950 Ringkøbing Mail:No, slyksph@mail.tele.dk Telefon 97 33 01 10 Mail: slyksph@mail.tele.dk Telefon B 97 33 01 10

F

Mølgaard Polled Hereford Mølgaard Polled Hereford Krogshede Polled Hereford

Lone og Møjbæk98 68 30 12 Jens K. Dalsgaard ………………… Lone og Carsten Carsten Jens Krogshede . . . . . . . . Møjbæk . . . . . . 98 97 Jens K. Dalsgaard ………………… 68 88 30 54 12 28 Hadsundvej 14, 9510 Arden Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs Hadsundvej Arden Mølgaard, Vindblæs . . .Tlf. . . . . . Mølgaardsvej . . . . . . . . . . .14, . . .5, . .9510 . . 61 54 16 97 9670 Løgstør 98565016 Tlf. 98565016 9670 Løgstør Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg E-mail 4443@msn.com E-mail lone_carsten lone_carsten 4443@msn.com krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk

fo r d

Ålborgvej 76, 9240 Nibe Ålborgvej 76, 9240 Nibe

Bakgård Krogshede e d HHereford o llHereford PPolled g e er

Jens Krogshedev/Kirstine . . . . . . . . .og . . Jens . . .Peder 97 Søe 88 54 28 . . . . . . . . . . . . . Novej . . . . . . 26, . . . .No, . . . 6950 61 Ringkøbing 54 16 97 Krogshedevej 14,97 7650 Bøvlingbjerg Telefon 33 00 63 · Mobil 51 26 95 86 Mail: slyksph@mail.tele.dk krogshede@dlgtele.dk www.vester-krogshede.dk

UL

Kirsteinkirstein@simonsen.mail.dk Munk Simonsen ………… 98 35 17 61 E-mail:

Telefon 97e99 88 - 30 60 33 39 r 17 Hadsundvej 9510 Arden Telefon 97eBertelsen 9914, 17 88· Nørkæret -Mulbjerg 30 60 20 33Frøstrup Amstedbrovej Lund, 7741 Henning · 39 Klarup v/Finn E-mail: siers@dlgtele .dk88 Kirsten og Erik Siersbæk Tlf. 98565016 Tlf. 98 31 70 18 · 98 31 88 Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing E-mail: .dk39 Telefon 97 99siers@dlgtele 17 88 - 30 60 33 henning@klarupcaravan.dk E-mail lone_carsten Amstedbrovej 7741 Telefon 9714, 34 Lund, 36 314443@msn.com - bil 21 48Frøstrup 52 15 v/Ruth ogsiers@dlgtele Jørgen Holm Thomsen E-mail: .dk Telefon 972A, 99og 176950 88 - Ringkøbing 30 60 33 39 Novej No, Kirsten Erik Siersbæk Kirsten og Erik Siersbæk Telefon 97 33 01 10 .dk E-mail: siers@dlgtele Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup VESTJYLLAND Telefon 97 99 v/Finn 17 88 -Mulbjerg 30 60 33 39 v/Finn Telefon 97 99 88 -Mulbjerg 30 60Ringkøbing 33 39 Nørbyvej 10, 17 Højmark, 6950 Nørbyvej 10,siers@dlgtele Højmark, 6950 Ringkøbing E-mail: .dk52 15 Telefon 97 34 36 31 bil 21 48 E-mail:97siers@dlgtele Telefon 34 36 Hereford 31 - bil 21 .dk 48 52 15 Bakgård

re

Vokslev Mølgaard Polled Vokslev Mølgaard Polled Hereford Hereford Polled og Horned Hereford Jens K. Dalsgaard ………………… 98 68 30 12 Jens K.Lone Dalsgaard ………………… 98 68 30 12 Polled og Horned Hereford Vokslev og Carsten Møjbæk Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 17 61 Mølgaard, Mølgaardsvej 5,………… Vindblæs Hadsundvej 14, 9510 Arden Kirstein Munk Simonsen 98 35 17 61 9670 Løgstør Nr. Blæsbjerg Polled Hereford Ålborgvej 76,og 9240Horned Nibe Polled 9670Kammerherre Løgstør Tlf.76,98565016 Vokslev Kammerherre Polled Ålborgvej 9240 Nibe Kirstein Munk Simonsen ………… Polled Hereford Anni og Anders Søndergaard . . 98 98 35 34 17 13 61 97 E-mail lone_carsten Anni og Anders Søndergaard .4443@msn.com .Hereford 98 34 13 97 Polled Horned Kammerherrevej 10, Tostrup,………… 9240 Nibe Ålborgvej 76,og 9240 Nibe Jette og Evald E.10, Jensen 98 93 00 11 Kammerherrevej Tostrup, 9240 Nibe www.kammerherre.dk Kirstein Munk Simonsen ………… Lone Carsten Møjbæk Tuenvej 690, og Blæsbjerg, 9870 Sindal 98 35 17 61 www.kammerherre.dk Vokslev e-mail: kammerherre@kammerherre.dk Hadsundvej 14, 9510 Arden Ålborgvej 76, 9240Vokslev Nibe e-mail: kammerherre@kammerherre.dk Polled og Horned Hereford Tlf. 98565016 VESTJYLLAND Polled og Horned Hereford 2042 Kirstein Munk Simonsen ………… 98 1761 35 17 61 E-mail lone_carsten 4443@msn.com

fo r d

L. Glomsdal Glomsdal Horned L. Mølgaard PolledHorned Hereford

fo r d

Nr. Nr. Blæsbjerg Blæsbjerg Kammerherre Polled Kammerherre Polled NORDJYLLAND Mølgaard Polled Hereford Polled Hereford NORDJYLLAND Polled Hereford Mølgaard Polled Hereford Mølgaard Polled Hereford

v/Finn Mulbjerg

Nørbyvej 10, 6950 Ringkøbing Kirsten ogHøjmark, Erik Siersbæk Bakgård Hereford Kirsten og34 Erik Telefon 97 36Hereford 31 -Siersbæk bil 21 48 52 15 Bakgård l e l Amstedbrovej 14,PLund, 7741 o dd HFrøstrup l e l o P Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Kirsten og Erik Siersbæk HFrøstrup g ee Lone og Carsten r g Møjbæk

d foforrd rere

L. Horned Kammerherre Polled L. Glomsdal Glomsdal Horned Kammerherre Polled Nr. Blæsbjerg Polled Hereford Kammerherre Polled Vokslev Polled og Horned Polled Hereford Kammerherre

AnniInger og Anders og OveSøndergaard Engbjerg. . . .. .. . . 98 9834 9713 1397 38 Anni og Anders Søndergaard og Ove Engbjerg. . . . . Nibe . . 98 9834 9713 1397 38 Tlf:Inger 98971338 Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Snevrevej 15,10, Højrup, 9850 Hirtshals Kammerherrevej Tostrup, 9240 Nibe Mob: 21677638 www.kammerherre.dk Snevrevej 15, Søndergaard Højrup, 9850 Hirtshals Anni og Anders . . 98 34 13 97 Jette og Evald E. Jensen ………… 98 93 00 11 www.kammerherre.dk e-mail: kammerherre@kammerherre.dk Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Nibe Mail: oveengbjerg@hotmail.com e-mail: kammerherre@kammerherre.dk Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal www.kammerherre.dk Kirstein Munk Simonsen ………… Anni og Anders Søndergaard . . 9898 3435 1317 9761 e-mail: kammerherre@kammerherre.dk Kammerherrevej 10, Tostrup, Ålborgvej 76, 9240 Nibe 9240 Nibe www.kammerherre.dk e-mail: kammerherre@kammerherre.dk Anni og Anders Søndergaard . . 98 34 13 97 Anni og Dalsgaard Anders 10, Søndergaard . . Nibe 98 13 97 Kammerherrevej Tostrup, JensJette K. ………………… 9834 68 og Evald E. Jensen 9240 ………… 9830 9312 00 11 og Evald E.Tostrup, Jensen9240 ………… Kammerherrevej 10,………………… Nibe98 689830931200 11 JensJette K. Dalsgaard www.kammerherre.dk Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal www.kammerherre.dk Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs e-mail: kammerherre@kammerherre.dk 9670 Løgstør Jens K. Dalsgaard………………… 98 68 30 12 e-mail: kammerherre@kammerherre.dk 9670 Løgstør Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs Inger og Ove Engbjerg. . . . . . . 98 97 13 38 9670 Løgstør JensInger K. Dalsgaard ………………… og Ove Engbjerg. . . . . . . 98 98 68 97 30 13 12 38 Snevrevej 15, Højrup, 9850 Hirtshals Mølgaard, Mølgaardsvej Vindblæs Snevrevej 15, Højrup,5,9850 Hirtshals 9670 Løgstør

e Bakgård Hereford Bakgård Hereford v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen lleRingkøbing Bakgård Hereford Novej 2A, No, 6950 dH Novej 2A, P No,o 6950 Ringkøbing gTelefon Telefon 97 33 01 10 e r 97 33 01 10 e Bakgård Hereford

re

Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs Inger og Ove Engbjerg. . . . . . . 98 97 13 38 Jette og Evald E. Jensen ………… 98 93 00 11 9670 Løgstør

Inger & Ove Engbjerg Snevrevej 15, Højrup, 9850 Hirtshals Tuenvej15 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal Snevrevej Højrup DK - 9850 Hirtshals

v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen

Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 99 17 o 88 - 30 60 33 39 Telefon P 97ll33e01d 10H.dke g E-mail: siers@dlgtele r

re

Kammerherre Polled NORDJYLLAND NORDJYLLAND Vokslev NORDJYLLAND Vokslev Polled og Horned Hereford Polled og Horned Hereford L. Glomsdal Horned NORDJYLLAND L. Glomsdal Horned Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 17 61 Kirstein MunkEngbjerg. Simonsen. . ………… Inger og Ove . . . . 98 979813353817 61 Ålborgvej 76, 9240 Nibe . . Horned Inger og Ove Engbjerg. . . . . 98 97 13 38 L. Glomsdal Ålborgvej15, 76,Højrup, 9240 Nibe Snevrevej 9850 Hirtshals Mølgaard Polled Hereford Snevrevej 15, Nr. Højrup, 9850. .Hirtshals Blæsbjerg IngerNORDJYLLAND og Ove Engbjerg. . . . . 98 97 13 38 JensL. K. Dalsgaard ………………… 98 68 30 12 L. Glomsdal Hereford Glomsdal Horned NORDJYLLAND Snevrevej 15, Højrup, 9850 Hirtshals Polled Hereford 9670 Løgstør Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 17 61

76, Søndergaard 9240 Nibe AnniÅlborgvej og Anders . . 98 34 13 97 Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Nibe www.kammerherre.dk e-mail: kammerherre@kammerherre.dk

hylkehereford@gmail.com

Knud »Nøk

MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND

Berit & Flemming Holm Ørumvej 7, 7840 Højslev

Tlf.: 23 24 85 21 - 97 53 85 20 E-mail.: holm@holmhereford.dk Web.: www.holmhereford.dk

Haurum Hereford

Rosenkær Polled Hereford

Lars Bastrup Harumvej 27, 7171 Uldum Tlf. 7567 8202 mobil 4038 5412 Bent Sørensen E-mail: lbastrup@mail.dk

Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård Tlf . 86 53 14 13 e-mail: bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang

Kurt Ilder


Flemming Højer Kristensen

email: ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk

www.praestebro.dk Borgergade 8, 7160 Tørring Tlf . 75 67 64 74 mail@praestebro.dk

SØNDERJYLLAND FYN

Rosenkær Bredsten Polled Hereford FlemmingHereford Højer Kristensen City Polled Hereford Bent SørensenBonde Hereford

FYN

Bos

Knud Løkkegaard . . . . . . . . . . . . 75 88 16 00 »Nøkkesgård«, L Ørskovvej ’s Bredsten ykkegå2,rd7182

City Hereford

Edel og EgonEgsgyde Petz . . . . . .41, . . . .Horne . . 74 83 53 77 . . . . . . . . . . . . 5600 . . . . . . Faaborg . . . . . . . . 22 20 83 41 Smedegade 35,Tlf.: Roost, 566535 96 Branderup 90 91 email: Edel ep@roost-polled .dk ogE-mail: Egon Petz seiring@mail.dk . . . . . - . www .roost-polled .dk . . . . . . 74 83 53 77

Roost Polled Hereford

Aldumvej 56 · 8722 Hedensted · Tlf. 75652043lle·dMobil Heref61260148 ord Po E-mail: bondehereford@mail.dk

Vadstedvej 130 . 8450 Hammel E-mail: Vadsted@paradis. dk Tlf. 8696 1573 - 6155 4812

Rosenkær

v/ Bente og Ervin Mathiesen Polled Hereford Vadstedvej 130 . 8450 Bent Sørensen Hammel Rosenkær E-mail: Vadsted@paradis. dk Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård 86 53 -146155 13 Tlf. Polled 8696Tlf .1573 4812 Hereford

e-mail: bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk

Bent Sørensen

Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård Tlf .Polled 86 53 14Hereford 13 Lindgaard e-mail: bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk v/ Tina & Lars Jensen

Bredsten PolledByvej Hereford Gjandrup 3

DK-8900 . .Randers Knud Løkkegaard . . . . . . . . . . 75 88 16 00 »Nøkkesgård«, Ørskovvej Tlf. 4333 53332, 7182 Bredsten

www.lindgaard-hereford.dk Lindgaard Polled Hereford info@lindgaard-hereford.dk v/ Tina & kLars Jensen Ly kegård’s Gjandrup Byvej 3 v/DK-8900 Bente log Mathiesen Herefo d Ervin rd Po leRanders Vadstedvej 130 . 8450 Hammel Tlf. 4333 5333 E-mail: Vadsted@paradis. dk www.lindgaard-hereford.dk v/ Bente Ervin Mathiesen Tlf. 8696 og 1573 - 6155 4812 info@lindgaard-hereford.dk

City Hereford

Søndermarkens Hereford SYDJYLLAND

Lindgaard Polled Hereford Bredsten v/ Tina & Lars Jensen Søndermarkens Hereford City Hereford Gjandrup Byvej 3 Polled Hereford Jens Michael Jensen . . . . . . . . . . . 75 68 39 04 gård DK-8900 Kurt Nyegård . . . . . .Randers . . . . . . . . . . . . . . . Hereford 75 83 46 39 Lindgaard Polled Knud Løkkegaard . . . . . . . 8700 Nordmarksvej 5, Glud, Horsens75 88 16 00 Tlf. 5333 Ilderkærvej 48, Nederbro, 7100 VejleBredsten »Nøkkesgård«, Ørskovvej 2, Jensen 7182 v/ 4333 Tina & Lars www .soendermarkens-hereford .dk er .dk Gjandrup Byvej 3 Mail:www.lindgaard-hereford.dk smh@post1 .dknet .dk info@lindgaard-hereford.dk DK-8900 Randers Tlf. 4333 5333 kegård’s Lyk 1084598 Hereford Dec 08.indd 49Peder Madsen www.lindgaard-hereford.dk Ringholm Polled efHereford d Her68, o rd Glud info@lindgaard-hereford.dk PolleGludvej 8700 Horsens Mona og Svend Holm 75 68 39 75 - 40 30 39 75 Ringvej 7, 6230 Rødekro Tlf. 7466 1050 mobil 2216 1553 E-mail:SYDJYLLAND svendholm@kabelmail.dk 1084598 Hereford Dec 08.indd 49

en mel k

dgård

aer .dk

SYDJYLLAND Søndermarkens Hereford Flemming Højer Kristensen Farris Polled Hereford

Jens MichaelBorgergade Jensen . . . 8, . . 7160 . . . . .Tørring . 75 68 39 04 Nordmarksvej 5, Glud, Tlf . 758700 67 64Horsens 74 Erika og Orla Sørensen www .soendermarkens-hereford .dk Mail: Farrisvej smh@post1 .dknet .dk 36, 6580 Vamdrup Jens Michael Jensen . . . . . . . . . . . 75 68 39 04 Tlf. 7483 1301 mobil 4026 3841 Nordmarksvej 5, Glud, 8700 Horsens E-mail: o-es@post.tele.dk www .soendermarkens-hereford .dk Mail: smh@post1 .dknet .dk Bendt Jørgensen Kurt Nyegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 75 67 83 63 46 48 39 . . . . . . . . . 48, . . . Nederbro, . . . . . . . . .7100 . . . . Vejle . Bil 21 70 00 06 Ilderkærvej Linnerupvej 18, 7160 Tørring

Søndermarkens Hereford City Hereford

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang

B.I. Hereford

5600 Faaborg Tlf.: 56 96 90 91 Keld Balle & Aase Ingerslev E-mail: seiring@mail.dk www .bihereford .dk www.seiring.dk

FYN

Vestergade 39 · V . Hæsinge · 5672 Broby 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk 25/11/08 7:59:17

Kurt Nyegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Bendt Jørgensen 7583 6746 6339 48 . . . . . . . . 48, . . . Nederbro, . . . . . . . . .7100 . . . . Vejle . . Bil 21 70 00 06 Ilderkærvej Linnerupvej 18, 7160 Tørring

SØNDERJYLLAND City Hereford

Kurt Nyegård . . . . . . . . . . . . . . . .

75 83 46 39

Bojskov Polled Hereford Ilderkærvej 48, Nederbro, 7100 Vejle Gert PederPetz Madsen

Jørgen Thuesen & Friskærvej 16, Rurup 68, Bendt Jørgensen . . . Gludvej . . Ulla . . . . .Sandgaard . . .Glud 75 67 63 48 DK-6520 Toftlund . . . . . . . . . . . . . . . . 8700 . . Oensvej . . .Horsens . . . 41, . . Bil 21 70 00 06 Tlf . 0045-74 83Hatting 17 98 Linnerupvej 18, 716075 Tørring 68 39Horsens 75 - 40 30 39 75 8700 E-mail: Petz@dbmail .dk Peder Madsen Tlf . 75 65 32 04 u-j@mail .dk Gludvej 68, Glud www .sondergardhereford .dk

8700 Horsens

75 68 39 75 - 40 30 39 75 Roost Polled Hereford Jørgen Thuesen & Edel og Egon Petz . . . . . . Ulla . . . . .Sandgaard . 74 83 53 77 Hatting Bonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oensvej . . . . . . 41, 22 20 83 41 8700 Horsens Smedegade 35, Roost, 6535 Tlf .Branderup 75 65 32 04 email: ep@roost-polled .dku-j@mail .dk - www .roost-polled .dk www .sondergardhereford .dk

Vadstedvej 130 . 8450 Hammel SYDJYLLAND E-mail: Vadsted@paradis. dk Tlf. 8696 1573 - 6155 4812

Flemming Højer Kristensen Jens Michael Jensen . . 8, . . 7160 . . . . .Tørring . . 75 68 39 04 Borgergade Nordmarksvej 5,Tlf . Glud, 8700 75 67 64 Horsens 74 niels.nielsen@hotmail.com www .soendermarkens-hereford .dk Mail: smh@post1 .dknet .dk

Bos Polled Hereford

. . . . . . . . . .www.seiring.dk . . . . . . . . . . . . . . . . 22 20 83 41 Carsten Seiring Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup Egsgyde 41,- www .roost-polled .dk Horne email: ep@roost-polled .dk

Peder Madsen Gludvej 68, Glud 8700 Horsens 68 39 75 - 40 30 39 75 Flemming 75 Højer Kristensen Borgergade 8, 7160 Tørring Tlf . 75 67 64 74 Flemming Højer Kristensen Borgergade 8, 7160 Tørring Tlf . 75 67 64 74

E-mail: GertPetz@dbmail .dk Petz Friskærvej 16, Rurup DK-6520 Toftlund Polled Hereford Tlf . 0045-74 83 17 98 Carsten Seiring E-mail: Petz@dbmail .dk

Roost Polled Hereford

Peder Madsen Here .f .oGlud rd75 83 46 39 Kurt Nyegård .P . o . .ll . e . d .Gludvej . . . . . . .68, 87007100 Horsens Ilderkærvej 48, Nederbro, Vejle eg39år75d’-s40 30 39 75 kk68 Matilde BondeLy75

v/ Bente og Ervin Mathiesen SYDOG SØNDERJYLLAND

Besætningsannoncer

04

Bent Sørensen

Friskærvej 16, Rurup

Toftlund Bojskov DK-6520 Polled Tlf . 0045-74Hereford 83 17 98

Bredsten Polled Hereford

Rosenkær Polled Hereford

Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård Tlf . 86 53 14 13 e-mail: bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk Ulla, Aage og

SØNDERJYLLAND Gert Petz

Borgergade 8, 7160 Tørring Kurt . . . . . . . . . . . . . . . 75 83 KnudNyegård . Løkkegaard 88 46 16 39 00 Tlf . 75 67 64 74 »Nøkkesgård«, 7182 Bredsten Ilderkærvej 48, Ørskovvej Nederbro, 2, 7100 Vejle

Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård Tlf . 86 53 14 13 e-mail: bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk

rd

Bojskov Polled Hereford

B.I.FYN Hereford Keld Balle & Aase Ingerslev www .bihereford .dk

Mandix Hereford

Vestergade 39 · V . Hæsinge · 5672 Broby 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk Mette og Kaj Jespersen . . . . . . . . 65 96 75 12 Bos Polled Hereford Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst Carsten Seiring E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk

HORN

Margit og Jen Skovvejen 13 E-mail: herefo

v/TinaEgsgyde Elling & 41, Søren Hansson Horne Præstebro 8, 5750 Ringe Faaborg Bos5600 Polled Hereford Tlf. 63 62Tlf.: 61 05 96 · Fax 56 9063 9162 61 09 Carsten Seiring www.praestebro.dk E-mail: seiring@mail.dk Egsgyde 41, Horne www.seiring.dk 5600 Faaborg mail@praestebro.dk NORDSJÆLLAND Tlf.: 56 96 90Hansson 91 v/Tina Elling & Søren E-mail: seiring@mail.dk NORDVESTSJÆLLAND Præstebro 8, 5750 Ringe www.seiring.dk Tlf. 63 62 61 05 · Fax 63 62 61 09 Hereford Keld Balle & Aase Ingerslev www.praestebro.dk www .bihereford .dk mail@praestebro.dk Broersland Hereford

Mark

Mikkel Christ . . . . . . . . . . Tuse Næsvej

B.I. Hereford

Knuds

B.I. Hereford

Vestergade 39 · V . Hæsinge · 5672 Broby 6263 1761 · 2557Birch 4740 . · . bi@bihereford .dk Preben og Dorthe . . Aase . . . Ingerslev 48 21 21 17 Keld Balle & Søvej 4, St . Lyngby, 3320 Skævinge www .bihereford .dk E-mail: birch@broersland .dk Vestergade 39 · V . Hæsinge · 5672 Broby 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk

Finn Nielsen Knudstrupvej

Bonde Hereford Bendt Jørgensen . . . . . . . . . . . . . 75 67 63 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulla, . Bil 21 70 00 06 Aage Linnerupvej 18, 7160 Tørring

og Matilde Bonde Driverdal Horned Hereford FYN SØNDERJYLLAND Aldumvej 56 · 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 · Mobil 61260148 Finn Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . 47 52 04 23 bondehereford@mail.dk Bendt Jørgensen . . . . . . . . .E-mail: . . . . 75 67 63 48

Bojskov . . . . . . . . . . . . Polled . . . . . . . . . . Hereford . . . . Bil 21 70 00 06 Linnerupvej 18, 7160 Tørring Gert Petz

Asse

Ann og Bjarn Asserholmvej

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bil 40 58 42 70 Stubbevej Østby&Mark, 4050Hansson Skibby v/Tina27, Elling Søren

Jørgen Thuesen & Præstebro 8, 5750 Ringe Friskærvej 16, Rurup Ulla Sandgaard DK-6520 Toftlund Ulla, Aage og Matilde Bonde Tlf. 63 62 61 05 · Fax 63 62 61 09 Oensvej 41, Hatting Tlf . 0045-74 83 17 98 8700 Horsens v/Tina Elling·&Mobil Søren 61260148 Hansson Aldumvej 56 · 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 www.praestebro.dk E-mail: Petz@dbmail .dk Tlf . 75 65 32 04 Jørgen Thuesenbondehereford@mail.dk & Præstebro 8, 5750 Ringe E-mail: u-j@mail .dk mail@praestebro.dk Ulla Sandgaard Bos Polledwww .sondergardhereford .dk Hereford Oensvej 41, Hatting

Ingerslevs Hereford

8700 Horsens Tlf . 75 65 32 04 u-j@mail .dk www .sondergardhereford .dk

Tlf. 63 62 61 05 · Fax 63 62 61 09

8700 Horsens Carsten Seiring www.praestebro.dk Roost Polled Tlf . Hereford 75 65 32 04 Egsgyde Edel og Egon Petz . . . . 41, . . .u-j@mail .dk . .Horne . . . 74 83 53 77 mail@praestebro.dk www .sondergardhereford .dk Hereford . . . . . . . . . . . 5600 . . . . . . Faaborg . . . . . . . . . Bonde 22 20 83 41

Tlf.: 56 6535 96 90 91 Smedegade 35, Roost, Branderup E-mail: seiring@mail.dk email: ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk www.seiring.dk

Michael Ingerslev

25/11/08 7:59:17

Søbovej 3

5683 Hårby

Tlf. 40 93 05 87 Ingerslevs-hereford@mail.dk

Bonde Hereford

B.I. Hereford

25/11/08 7:59:17

Keld Balle & Aase Ingerslev www .bihereford .dk Ulla, Aage

og Matilde Bonde · Tlf. 75652043 · Mobil 61260148 E-mail: bondehereford@mail.dk Ulla, Aage og Matilde Bonde Aldumvej 56 · 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 · Mobil 61260148 E-mail: bondehereford@mail.dk

FYN

Vestergade 39 · 56 V . Hæsinge · 5672 Broby Aldumvej · 8722 Hedensted 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk

Bos Polled Hereford

17


orlahansen.dk

ford

HORNSHERRED HEREFORD

65 96 75 12

dix-hereford .dk

AND LLAND

eford 48 21 21 17

Margit og Jens Thomsen . . . . . . . Skovvejen 13A, 4050 Skibby E-mail: hereford@dlgnet .dk

47 52 01 45

Markeslevgaard Polled og Horned Mikkel Christiansen . . . . . . . . . . . 59 46 13 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 25 61 34 Tuse Næsvej 37, Markeslev, 4300 Holbæk Mette og Kaj Jespersen . . . . . . . . 65 96 75 12 Mette og Kaj Jespersen . . . . . . . . 65 96 75 12 Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk

Mandix Mandix Hereford Hereford

Knudstruplund Horned Hereford

Besætningsannoncer

ord

65 96 75 12

ix-hereford .dk

ND

Mandix Hereford NORDSJÆLLAND NORDSJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ØST Asserholm Hereford

Mette og Kaj Jespersen . . . . . . . . 65 96 75 12 Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk

47 52 04 23 il 40 58 42 70 ibby

18

Sannelund Horned Hereford

Gert Hjortshøj . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 31 83 84 Suzanne og Michael . . . . . . . . .Orla . . . 48 31 93 35A/S er meget mere end leverandør af staldinventar Hansen Bavnebakken 15, 3230 Græstedog siloer. Vi er din sparringspartner, så du får den optimale løsning.

Vi fokuserer på optimal dyrevelfærd og tidsbesparende løsninger. Vores team af eksperter står klar til at rådgive fra projektets start.

Finn Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . 57 64 83 46 Knudstrupvej 5, Knudstrup, 4180 Sorø

ereford

Trivsel ude og inde

Ann og Bjarne Eichen . . . . . . . . . 59 18 16 98 Asserholmvej 1, Ågerup, 4390 Vipperød

Broersland Broersland Hereford Hereford

Preben og Dorthe Birch . . . . . . . 48 21 21 17 Preben og Dorthe Birch . . . . . . . 48 21 21 17 Søvej 4, St . Lyngby, 3320 Skævinge Søvej 4, St . Lyngby, 3320 Skævinge E-mail: birch@broersland .dk E-mail: birch@broersland .dk

NORDSJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND

Klik ind på www.orlahansen.dk eller ring på telefon 97 37 30 33. orla Hansen A/s · Smedesvinget 15 · 6880 Tarm · 97 37 30 33 · www.orlahansen.dk

SYDSJÆLLAND HORNSHERRED LOLLAND - HEREFORD FALSTER HORNSHERRED HEREFORD Margit og Jens Thomsen . . . . . . . 47 52 01 45 Margit og Jens Thomsen . . . . . . . Skovvejen 13A, 4050 Skibby Skovvejen 13A, 4050 Skibby E-mail: hereford@dlgnet .dk E-mail: hereford@dlgnet .dk

47 52 01 45

Mosekær Hereford

Broersland Hereford

Finn Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . 47 52 04 23 Finn Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . 47 52 04 23 . . .Preben . . . . . .og . . Dorthe . . . . . . Birch . . . . . . . . . Bil . . .40 58 48 42 21 70 21 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bil 40 58 42 70 Stubbevej 27,St .Østby Mark, 4050 Skibby Søvej 4, Lyngby, 3320 Skævinge Stubbevej 27, Østby Mark, 4050 Skibby E-mail: birch@broersland .dk

Driverdal Horned Hereford Finn Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . 47 52 04 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bil 40 58 42 70 Stubbevej 27, Østby Mark, 4050 Skibby

HORNSHERRED HEREFORD

Margit og Jens Thomsen . . . . . . . Skovvejen 13A, 4050 Skibby E-mail: hereford@dlgnet .dk

47 52 01 45

Markeslevgaard Polled og Horned Mikkel Christiansen . . . . . . . . . . .

59 46 13 33

48 31 83 84 48 31 93 35 48 31 93 35

Bent Toft Viuf Tlf . 57 80 90 15 - 40 27 93 64

Mosekærsvej 4, 4173 Fjenneslev Markeslevgaard Polled Markeslevgaard Polled hereford@post2 .tele .dk og HORNSHERRED HEREFORD og Horned Horned Margit og Jens Thomsen . . . . . . . 47 52 01 45

Mikkel Christiansen . . . . . . . . . . . 59 46 13 33 Mikkel Christiansen .4050 . . . . . . . . . . 59 46 13 33 . . .Skovvejen . . . . . . . . 13A, . . . . . . . . .Skibby . . . . . . 40 25 61 34 . . .E-mail: . . . . . .hereford@dlgnet .dk . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 25 61 34 Tuse Næsvej 37, Markeslev, 4300 Holbæk Tuse Næsvej 37, Markeslev, 4300 Holbæk

GMH Polled Hereford

Birgitte og Jørn Laursen . . . . . . . 58 26 16 41 Næsbyskovvej 3, Tyvelse, 4200 Slagelse GMH@post .tele .dk Mette og Kaj Jespersen . . . . . . . . 65 96 75 12 Mette og Kaj99, Jespersen . . . . . . . . 65 96 75 12 Ubberudvej 5491 Blommenslyst FinnMikkel Nielsen . . .99, . . . . . . . . Blommenslyst . . . . . . . . . . . .57 64 E-mail: Mandix@c .dk Christiansen . 5983 4646 13 33 FinnUbberudvej Nielsen . . . . . .5491 . . . . . . www .mandix-hereford .dk 57 64 83 46 Knudstrupvej Knudstrup, E-mail: . . . . . . Mandix@c .dk . .5, . . . . . . . . .4180 . www .mandix-hereford .dk . . . Sorø . . . 40 25 61 34 Knudstrupvej 5, . .Knudstrup, 4180 Sorø Tuse Næsvej 37, Markeslev, 4300 Holbæk

Mandix Hereford Knudstruplund Horned Markeslevgaard Polled Knudstruplund Horned Mandix Hereford Hereford og Horned Hereford HØJRIS HEREFORD

Driverdal Driverdal Horned Horned Hereford Hereford

Sannelund Sannelund Horned Horned Hereford Hereford 48 31 83 84

Gert Hjortshøj . . . . . . . . . . . . . . . . . Gert Hjortshøj . . . . . . . . . . . . . . . . . Suzanne og Michael . . . . . . . . . . . . Suzanne og Michael . . . . . . . . . . . . Bavnebakken 15, 3230 Græsted Bavnebakken 15, 3230 Græsted

Christian Højris Larsen Asserholm Hereford Knudstruplund Slettehavevej 72Horned Asserholm Hereford NORDSJÆLLAND Ann og Bjarne Eichen . . . . . . . . .Haslev 59 18 16 98 Nielstrup 4690 Hereford Ann og Bjarne Eichen . . . . . . . . . 59 18 16 98 NORDSJÆLLAND

Sannelund Horned Hereford

SYDSJÆLLAND SYDSJÆLLAND LOLLAND LOLLAND -- FALSTER FALSTER

Gert Hjortshøj . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 31 83 84 Suzanne og Michael . . . . . . . . . . . . 48 31 93 35 Bavnebakken 15, 3230 Græsted

Mosekær Mosekær Hereford Hereford HORNSHERRED HEREFORD

Bent Toft Viuf HORNSHERRED Margit og Jens Thomsen . . . .HEREFORD . . . 47 52 01 45 Bent Toft Viuf Margit og Jens Thomsen . . - . 40 . . 2747 Tlf . 57 80 90 . .15 9352 6401 45 Skovvejen 13A, Tlf .4050 57 80Skibby 90 15 - 40 27 93 64 Skovvejen 13A, 4050 Skibby Mosekærsvej 4, 4173 Fjenneslev E-mail: hereford@dlgnet .dk Mosekærsvej 4, 4173 Fjenneslev hereford@post2 .tele .dk E-mail: hereford@dlgnet .dk hereford@post2 .tele .dk

! SYDSJÆLLAND LOLLAND - FALSTER

Markeslevgaard Polled Markeslevgaard Polled Mosekær Hereford GMH Polled Hereford og Horned GMH Polled Hereford Bent Toft Viuf og Horned Birgitte og Jørn Laursen . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Mikkel Christiansen . . 26 5916 4641 13 33 Birgitte og Jørn Laursen . . . . . . . 58 26 16 41

Asserholmvej 1, Ågerup, 4390 Vipperød Asserholmvej 1, Ågerup, Finn .0807 . . . . . .4390 .mobil . . .Vipperød . . .2046 . . 570888 64 83 46 Tlf.Nielsen 5672 Knudstrupvej 5, Knudstrup, 4180 Sorø

Næsbyskovvej Slagelse Mikkel .4200 . .80 . . 90 . . .15 . . - 4059 . . . . . .Christiansen . . . 3, . . Tyvelse, . . . Tlf . . . . 57 402746 259313 616433 34 Næsbyskovvej 3, Tyvelse, 4200 Slagelse . . . .Næsvej . . . . . . 37, . . . Mosekærsvej . . . . . . . . .4300 . .4, . .4173 40Fjenneslev 25 61 34 GMH@post .tele .dk Tuse Markeslev, Holbæk GMH@post .tele .dk hereford@post2 .tele .dk Tuse Næsvej 37, Markeslev, 4300 Holbæk

Broersland Hereford Broersland Hereford Preben og Dorthe Birch . . . . . . . 48 21 21 17 Asserholm Preben .Hereford . . . . . 48 21 21 17 Søvej 4,og St .Dorthe Lyngby,Birch 3320 .Skævinge

Knudstruplund Horned Knudstruplund Horned Hereford GMH Polled Hereford Hereford Finn Nielsen . . Laursen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 57 26 64 16 83 41 46 Birgitte og Jørn

NORDVESTSJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND Mail: metteolesen@msn.com

Søvej St . Lyngby, 3320 Ann og4,Bjarne Eichen . . . Skævinge . HEREFORD . . . . . 59 18 16 98 E-mail: birch@broersland .dk PILEBÆKGÅRD E-mail: birch@broersland .dk Asserholmvej 1, Ågerup, 4390 Vipperød

Jesper Nørtoft Jensen Juellundvej 4, 4682 - Tureby

Sannelund Horned Hereford Driverdal Horned Hereford

Gert Hjortshøj . . . . . . . . Horned . . . . . . . . . Hereford 48 31 83 84 Driverdal Finn og Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . 31 4793 5235 04 23 Suzanne Michael Finn Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bil 47 . . . . . . . . . . 40 52 58 04 42 23 70 Bavnebakken 15, 3230 Græsted Mail: . . . . . pilebaekgaardhereford@hotmail.com . . . 27, . . . Østby . . . . . Mark, . . . . . 4050 . . . . .Skibby Bil 40 58 42 70 Stubbevej Stubbevej 27, Østby Mark, 4050 Skibby

Tlf. 2051 8313

SYDSJÆLLAND

Ger Ger Suz Suz Bav Bav

Finn Nielsen .5,3, . .Knudstrup, . . . . . . .4200 . .4180 . . Slagelse . . Sorø 57 64 83 46 Knudstrupvej Næsbyskovvej Tyvelse, Knudstrupvej 5, Knudstrup, 4180 Sorø GMH@post .tele .dk

Asserholm Hereford Asserholm Hereford Ann og Bjarne Eichen . . . . . . . . . 59 18 16 98 Ann og Bjarne1,Eichen . . 4390 . . . . .Vipperød . . 59 18 16 98 Asserholmvej Ågerup, Asserholmvej 1, Ågerup, 4390 Vipperød

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang

G G

Birg Birg Næ Næ GM GM


VESTER HÆSINGE SLAGTERFORRETNING Mennesker bag og omkring Hereford

K d med holdning! Kø Vester Hæsinge slagterforr slagterforretning etning har i over 50 år leveret 1. klasses kødvar kødvarer til hele Fyn. Vores kunder er både private, instituationer, instituationer forretninger og gårdbutikker dbutikker. dbutikker Med et af fyns mest moderne ne slagtehuse har vi dyrevelværd i højsæde. Alt er hjemmelavet, bl.a. fra eget røgeri og pølsemageri. Vi er din sikkerhed for godt okse, kalve, lamme og svinekød

Gårdbutikker Vi slagter og pakker for gårdbutikker. dbutikker Kødet dbutikker. et udskæres og pakkes efter aftale og mærmær kes som gårdbutikken ønsker det. Kontakt kt os for evt. rammeaftale, hvis I har større mængder og få dermed mulighed for at planlægge på længer længere sigt. Med venlig hilsen Stefan Jensen

5

Bi rk ge 67 evej n i 2 B 37, Vester Hæs r.dk ro 2012 · 42. årgang gte Herefordbladet · Julib y, www.vh-sla

19


Avl og avlsarbejde

En god familie

Åland Polled Hereford v/Ib Østergaard Ravn, Mølgaard, Asbovej 16, 6600 Vejen Tlf. 7536 8005/4011 7005 – E-mail: ibsa@profibermail.dk

L.Glomsdal - Vokslev Afkom og drægtige hundyr efter Præstebro Damian E.T. sælges

Damians resultater 2010 Kåret: 87-89-84-89 Senior Champion Herning Bedste Hereford Tyr Hjørring Bedste Hereford Tyr Års Kalv på Ålestrup: tilv. 2054g dgl. Alle kalve født let u/hjælp

Inger & Ove Engbjerg Snevrevej 15 9850 Hirtshals Tlf. 9897 1338 Mob: 2167 7638

20

K.& K. Munk Simonsen Teglageren 63 9240 Nibe Tlf. 9835 1761 Mob: 2042 1761

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang


Avl og avlsarbejde

Aktive Avlsbesætninger bidrager til avlsarbejdet Af Mogens Stendal, sekretær og rådgiver, e-mail: sasso@post5.tele.dk I mange år har Dansk Kødkvæg lanceret et koncept, Aktive Avlsbesætninger. Ved at opfylde ”nemme” krav til nogle grundlæggende, men vigtige elementer i avlsarbejdet opnår den pågældende besætning prædikatet Aktiv Avlsbesætning (AA). Dyrene i en AA er ikke nødvendigvis bedre avlsdyr end dyr i almindelige besætninger, men i en AA-besætning gør man nogle ting, som er afgørende for besætningens og ikke mindst herefordracens avlsarbejde. Vi har set på de nuværende AA-besætninger inden for Hereford og viser her nogle nøgletal for disse besætninger. Dansk Kødkvæg skriver om Aktive Avlsbesætninger på sin hjemmeside:

Regler I registreringsarbejdet med kødkvæg er cirka1.500 avlsbesætninger tilmeldt vejekontrollen. De pågældende avlsbesæt-

ninger er kandidater til at kunne certificeres som “Aktiv Avlsbesætning”, hvilket forudsætter, at visse krav til avlsmæssige aktiviteter og forhold er opfyldte. Der stilles krav om vejninger, at køerne bedømmes (kåres), de anvendte løbetyres Sindeks samt om individafprøvning af tyre. De fire krav i konceptet Aktive Avlsbesætninger er: 1. Mindst 80 procent af besætningens kalve skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage 2. Alle besætningens køer over fire år skal være kåret 3. Mindst 50 procent af hundyrene skal være insemineret (ingen krav til S-indeks) - eller løbet med tyr med over 108 i S-indeks. 4. Mindst 10 procent af besætningens tyrekalve skal indsættes på individafprøve, dog mindst en kalv hvert andet år

Vejning er obligatorisk, desuden skal mindst et af de tre andre krav være opfyldt.

Målsætning Formålet med Aktive Avlsbesætninger er at styrke avlsarbejdet for den enkelte race. Det er af stor betydning for avlsværdivurderingen for tilvækst, at der indberettes vægte ved fødsel, 200 og 365 dage for alle fødte kalve. Konceptet har også til formål at stimulere besætningerne til at bruge de genetisk bedste tyre, aktivere bedømmelsesarbejdet samt sikre individafprøvningen af tyrekalve.

27 AA inden for Hereford Ved Dansk Kødkvægs seneste opgørelse var der 27 herefordbesætninger, der på opgørelsestidspunktet opfyldte minimumskravene om vejning samt mindst et af de øvrige tre krav:

Tabel 1. Aktive Avlsbesætninger, Hereford, primo 2012 Efternavn Fornavne

Besætning

Bertelsen

Henning

Lodsholm Hereford

Kåring Repro Indiv. Ej i opg.* x

Bonde Nielsen

Aage

Bonde Hereford

x

x

Broberg

Jan

x

Engbjerg

Ove Lund

L. Glomsdal Hereford

x

x

Hammerum

Kristian

Peløkke Hereford

x

x

Hansen

Vagn Hoffmann

Laulund Polled Hereford

x

x

Ingerslev

Michael

Ingerslevs Hereford

Jensen

Leif Gross

Gross Hereford

x

Jensen

Jens Michael

SønderMarken Hereford

x

x

x

x

x x Nej

x

Knudsen

Michael Alexander

Højbo Hereford

Konggaard

Annelise

Trudsgård Polled Hereford

Nej

Kristiansen

Hanne Viborg

Bakkegård Polled Hereford

Nej

Laursen

Jørn

GMH Polled Hereford

x

Nielsen

Niels

Kragelund Hereford

x

Nørregaard

Flemming

Markilde Hereford

x

Petz

Egon

Roost Polled Hereford

x

x

x

Ravn

Ib Østergaard

Åland Hereford

x

x

x

Siersbæk

Erik Herman

Bakgård Hereford

x

x

x

Simonsen

Kirstein Munk

Vokslev Hereford

x

x

x

Søe

Heine Søe

Slyk’s Polled Hereford

Søndergaard

Anni & Anders

Kammerherre Polled

x x

Nej

x

Sørensen

Preben Juhl

x

x

Sørensen

Bent

Rosenkær Polled Hereford

x

x

Thomsen

Jørgen Holm

Juelsgård Polled Hereford

Thuesen

Jørgen & Ulla Sandgaard

Søndergård Polled Hereford

x

x

Vendelbo

Niels

Korsbak Hereford

x

x

Vestergaard

Asger

Sdr. Ydby Hereford

x Nej

x

x

* Besætninger, mærket Nej indgår ikke i opgørelsen i tabel 2, da avlsrådgiveren ikke er legaliseret til at kunne trække data fra den aktuelle besætning

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang

Fortsættes på næste side

21


Avl og avlsarbejde

Fortsat  ! • Besætningerne er opført efter stigende antal køer i besætningen • Tal i parentes er antal dyr

Vejetal

opnår – eller er tæt på. Ove Engbjerg er helt nede på 322 dage (to køer), mens Michael Alexander Knudsen har 350 dage som gennemsnit af 24 køer, hvor en fjerdedel er insemineret, mens avlstyren har klaret resten. Er intervallet væsentligt over et år, sker der en forskydning i kælvningstidspunktet i forhold til det planlagte.

Lette kælvninger er en egenskab, Hereford har været anerkendt og berømt for gennem årtier. Ind imellem ser vi tyre, der gør, at dette renommé bliver lidt flosset i kanten! Lette kælvninger er en egenskab, vi ikke må gå på kompromis med. Hereford skal kunne være alene hjemme – også den dag, koen eller kvien skal kælve! I forhold til for 25 år siden er kalvenes vægt ved fødsel steget. Derfor lægger Hereford nu større vægt på Fødsels­indekset (tyrens evne til at give letfødte, levende kalve) og Kælvningsindekset (hundyrets evne til at give letfødte, levende kalve) i avlsarbejdet (S-indekset) end tidligere. I første omgang er Fødselsindekset vigtigt, men på den lange bane har Kælvningsindekset størst betydning og effekt. Det er her, vi ændrer racen i den retning, vi ønsker. Som gennemsnit er kalvenes størrelse ved fødsel cirka på racegennemsnittet, men der er nogen variation mellem besætninger. Genetikken spiller ind, men det gør miljøet også. Der er jo ingen grund til at koen eller kvien skal være smelderfed ved kælvning. Det giver alt andet lige en større kalv med risiko for kælvningsbesvær, som igen kan få betydning for, om kalven overlever! En kælveko eller –kvie skal ikke være gjort klar til udstilling på et dyrskue! Også vejetal ved 200 og 365 dage varierer en del. Genetikken har en del af ansvaret for resultaterne. Ved 200 dage spiller hundyrenes mælkeydelse ind, mens fodringen har direkte indflydelse på årsvægten. Til tyre til slagt skal der være egnet foder på bordet 24 timer i døgnet, og så får det være, at enkelte tyre går i ”4” for fedme.

Alder ved 1. kælvning

• Gns. S-indeks omfatter alle dyr i besætningen

Herefordkvier kan snildt kælve i en alder af 24 måneder, og er kvien født på den ønskede årstid, passer det med, at hun selv kælver første gang på samme tidspunkt. For de 22 AA-besætninger i opgørelsen er gennemsnittet 26,5 måneder, som er en måned lavere end gennemsnittet for alle Hereford.

• Højeste S-indeks omfatter kun køerne • Kælvningsinterval = antal dage • Alder ved 1. kælvning = antal måneder

Klassificering ved slagtning

Besætningsstørrelse Der er både små og store besætninger. Den gennemsnitlige besætningsstørrelse på 12 køer svarer til gennemsnittet af alle registrerede herefordbesætninger. Anni & Anders Søndergaard har den største AAbesætning med 40 køer.

S-indeks Avlsværdien i AA-besætningerne er noget højere end racegennemsnittet. Vagn Hoffmann Hansen har med S-indeks 118 den højeste gennemsnitlige avlsværdi, og han har også koen med det højeste Sindeks (143) – det er moderen til Laulund Elton.

Kælvningsinterval I en besætning med kødkvæg er målet en kalv pr. ko pr. år, det vil sige et gennemsnitligt kælvningsinterval på cirka 365 dage. Det er der en del besætninger, der

Herefords slogan om Flere kilo på færre centimeter skal ses i lyset af ønsket om bedre slagteresultater, herunder en højere gennemsnitlig klassificering. I opgørelsen har næsten ingen kvier oplysninger om klassificering. Tyrene ligger som gennemsnit en anelse over racegennemsnittet, der fortsat ligger på et utilfredsstillende lavt niveau. Der er tre besætninger med 9 eller derover i klassificering for tyrene. Højeste resultat har Kristian Hammerum på Langeland med imponerende 11,0 – for to tyre. Det kan altså godt lade sig gøre! En høj klassificering kommer af gode gener hos dyrets forældre, og så drejer det sig naturligvis om den rette pasning og fodring. Har dine hundyr et højt slagteindeks? Kigger du efter slagteindekset, når du vælger insemineringstyr eller er på jagt efter en ny foldtyr? Husk: I kvægavl får du, hvad du går efter!

Tabel 2. Avls- og produktionsresultater fra 22 af 27 Aktive Avlsbesætninger. Aktuelle data ultimo maj 2012 Gns. Antal køer S-indeks

Alder Kælv. int

1. kælv

Klassificering Tyre Kvier Fødsel

Vægt, kg, tyre 200 dg 365 dg F

Leif Gross Jensen

2

106 (2)

111

384 (2)

47 (1)

521 (1)

Ove Lund Engbjerg

3

106 (9)

115

322 (2)

33 (1)

288 (4)

603 (4)

38 (1)

350 (1)

662 (1)

44 (3)

336 (1)

Preben Juhl Sørensen

3

114 (6)

120

459 (2)

27,9 (1)

Henning Bertelsen

4

115 (6)

127

502 (2)

24,6 (2)

Kristian Hammerum

6

102 (14)

106

464 (5)

31,0 (2)

11,0 (2)

44 (3)

317 (2)

585 (4)

Egon Petz

6

116 (8)

121

351 (6)

24,6 (3)

40 (8)

294 (5)

514 (5)

8,1 (1)

5,5 (2)

Asger Vestergaard

6

117 (13)

122

378 (3)

25,5 (3)

9,5 (2)

41 (3)

298 (5)

596 (1)

Thuesen & Sandgaard

7

115 (14)

119

381 (5)

28,6 (2)

41 (5)

320 (5)

578 (4)

Aage Bonde

8

113 (12)

128

382 (5)

19,3 (2)

5,0 (1)

46 (4)

351 (1)

Jan Broberg

8

102 (9)

107

423 (6)

23,9 (2)

7,5 (2)

39 (3)

248 (3)

Niels Vendelbo

8

113 (18)

130

386 (9)

25,6 (1)

7,1 (2)

47 (7)

332 (7)

619 (4)

Flemming Nørregaard

9

110 (10)

122

406 (7)

22,7 (2)

40 (2)

273 (4)

448 (1)

Ib Østergaard Ravn

10

113 (15)

121

351 (6)

24,9 (2)

49 (3)

322 (3)

566 (4)

Jens Michael Jensen

11

109 (19)

131

362 (8)

25,4 (1)

43 (6)

290 (5)

545 (1)

Kirstein Munk Simonsen

13

115 (17)

126

373 (9)

25,6 (2)

8,5 (4)

39 (4)

313 (7)

588 (9)

Vagn Hoffmann

14

118 (27)

143

351 (12)

26,7 (4)

7,8 (6)

45 (9)

328 (9)

574 (11)

9,0 (2)

Jørn Laursen

15

106 (17)

123

395 (9)

26,5 (2)

Erik Siersbæk

17

111 (34)

120

378 (12)

24,5 (3)

5,4 (1)

42 (3)

284 (9)

504 (8)

43 (8)

287 (9)

536 (10)

Bent Sørensen

19

106 (30)

126

355 (16)

24,8 (5)

40 (11)

295 (10)

544 (8)

Niels Nielsen

25

106 (46)

117

387 (22)

26,8 (7)

7,7 (2)

46 (11)

334 (10)

574 (5)

Michael Alexander Knudsen

32

109 (73)

125

350 (24)

30,8 (10)

7,0 (14)

43 (19)

268 (21)

495 (14)

Anni & Anders Søndergaard

40

107 (57)

126

389 (20)

26,5 (17)

7,0 (19)

40 (20)

282 (27)

504 (24)

12,1

114

123

378

26,5

42,5

295,8

541,1

Gns af 22 besætninger

22

Højeste S-indeks

7,5

5,5

Racegennemsnit 103 27,7 7,1 5,3 42 298 547

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang


Avl og avlsarbejde Kåringsresultater Hvem vil ikke gerne have flotte dyr at se på? Som gennemsnit ligger de kårede køer på den rigtige side af racegennemsnittet, men i en del af besætningerne er det gennemsnitlige kåringsresultat baseret på relativt få køer.

Reproduktion Godt en femtedel af AA-besætningerne anvender alene inseminering, mens lige så mange overhovedet ikke inseminerer. Den valgte strategi skyldes sikkert praktiske forhold omkring brunstovervågning

og let adgang til at indfange og opbinde hundyrene, især i sommerhalvåret. Men opgørelsen viser, at der er besætningsejere, der med succes magter den opgave. Inseminering har blandt andet den fordel, at du til det enkelte hundyr kan vælge lige netop den tyr, du mener passer bedst til det enkelte hundyr, og du er således ikke begrænset til en enkelt foldtyr. Men Avlsudvalget må så sørge for, at der er et bredt udbud af gode tyre på insemineringsplanen! Knap 20 procent af besætningerne bruger primært tyre, hvis S-indeks er

mindst 108. I de fleste tilfælde er det tyre, hvor sikkerheden i avlsværditallene endnu er for lav til at udløse et S-indeks. NB! Husk at sørge for, at foldtyren er forældreskabsbestemt. Og husk at indberette løbeperiode – så kommer der i Kvægdatabasen automatisk far på de nyfødte kalve.

Kalve på individprøve Halvdelen af de 22 AA-besætninger har inden for de seneste to år haft mindst én tyrekalv på individprøve. Flot! 

HVAD KOSTE R TRYKSAGEN? Prisberegneren er tilgængelig døgnet rundt og det eneste du skal gøre er at gå ind på www.lavpristryk keriet.dk, finde dit produkt og udfylde et pa r informatione r, så har du prisen nemt og hurtigt. DEN

TKO

ABA

GR BRU - mere end 30 års erfaring

Vægt, kg, kvier 200 dg 365 dg

Antal

Krop

bat i ra ib Fa 5 rste kO OoG i O it f pa D o

Axel Kiers Vej 40 · Postboks 1835 8270 Højbjerg Tlf. 8613 9599 · Fax 8613 0516 info@lavpristrykkeriet.dk www.lavpristrykkeriet.dk

Fødsel

B

HFM oo

Kårede køer Reproduktion Individprøve Muskler Lemmer Helhed Antal % insem. % løbetyr S-indeks % andre

43 (1)

321 (1)

528 (1)

1

87

87

80

84

2

100

0

0

41 (2)

239 (4)

388 (3)

1

87

83

85

86

6

50

50

0

42 (2)

279 (2)

449 (2)

2

87

87

84

87

3

100

0

0 100

38 (1)

295 (2)

461 (2)

5

0

0

45 (4)

325 (4)

486 (2)

3

85

87

77

84

7

86

14

0

41 (1)

251 (1)

428 (1)

1

82

81

82

82

11

27

73

0

45 (2)

272 (4)

390 (5)

1

86

85

84

86

11

55

45

0

45 (2)

278 (2)

458 (1)

4

82

81

80

81

7

100

0

0

45 (2)

313 (3)

490 (2)

5

85

85

87

87

9

11

89

0

39 (5)

245 (4)

13

0

100

0

43 (4)

295 (5)

38 (8)

277 (4)

358 (8)

4

81

81

82

81

16

100

0

0

6

83

80

85

83

10

0

0

100

x

x

x x

36 (5)

272 (5)

408 (4)

4

82

82

81

82

11

82

18

0

x

40 (4)

289 (7)

461 (1)

5

77

78

80

78

22

27

73

0

x

40 (8)

263 (8)

383 (5)

6

79

79

80

79

26

0

50

50

x

43 (7)

284 (4)

415 (6)

6

78

77

79

77

21

38

62

0

x

43 (7)

222 (6)

392 (1)

6

81

80

78

79

19

26

74

0

43 (7)

273 (5)

409 (6)

10

81

82

80

81

17

100

0

0

x

37 (10)

286 (6)

427 (4)

12

83

80

80

81

26

23

77

0

x x

43 (19)

272 (12)

397 (6)

15

80

80

80

80

25

8

0

92

40 (16)

234 (16)

361 (9)

18

79

82

78

80

46

26

74

0

37 (18)

262 (18)

380 (12)

40

0

100

0

40,5

267,3

16

43,6

40,9

15,5

400

81

40 269 Herefordbladet · Juli398 2012 · 42. årgang

81

80,3

80,9

50 procent

23


Avl og avlsarbejde

Insemineringstyre Af Mogens Stendal, sekretær og avlsrådgiver, e-mail: sasso@post5.tele.dk Avlsudvalget beklager, at insemineringsplanen for Hereford ikke indeholder et større udbud af insemineringstyre. Vi så gerne et større udbud, specielt nu, da Laulund Elton og Kragelund Tarzan er konstateret som bærere af genet for den arvelige sygdom, Hypotrichosis. Medlemmerne har ikke vist interesse for import af sæd af en afprøvet tyr i England.

med et fint resultat, T-102, U-105 og FEF100. Bondes Gilbert har et S-indeks på 118 – sikkerheden er indtil videre kun 10 procent. Dertil kommer en flot kåring – 86 i helhed. Vi forventer, at sæden er klar til inseminering sidst på året og Avlsudvalget orienterer på hjemmesiden, så snart sæden er klar.

Supreme Cæsar som ny brugstyr

Men det er glædeligt at se Vokslev Eik cementere sin position som en god tyr. For en del egenskaber afventer vi med interesse og spænding flere data på eget afkom, så sikkerheden kan stige. Men foreløbigt har tyren slået sin position som en ekstrem sikker kvietyr fast. Også eksteriørmæssigt gør tyren det godt. Senest var han bedste herefordtyr ved kødkvægsudstillingen i Aars i marts 2012, og han blev interbreed vinder på dyrskuet i Aabenraa i juni 2012. Avlsværditallene for eksteriør er også rigtig fine, ikke mindst for Krop og Muskler. Afstamningsmæssigt kan Vokslev Eik bruges bredt, også hos avlere, der har meget fokus på slægtskab og indavl. – Indtil videre tegner der sig konturerne til et billede af, at Vokslev Eik kunne blive Herefords næste avlsmatador! 

Avlsudvalget har besluttet at godkende den privattappede tyr, Supreme Cæsar ET, på insemineringsplanen som brugs­ tyr. Cæsar udmærker sig blandt andet ved en afstamning, der kan bruges i alle besætninger, samt ved, at alle avlsværdital er positive, uden at nogen af dem er ekstremt høje. Alt i alt bliver det til et flot S-indeks på 117. Supreme Cæsar er kåret med 83 for Helhed. Med et Fødselsindeks på 109 kan Supreme Cæsar bruges til kvier.

Ny tyr til sædaftapning Avlsudvalget har været på udkik efter en ny individafprøvet tyr til sædtapning. Det er sket nu, i det Bondes Gilbert er indstillet til VikingGenetics, der køber tyren og tapper sæd af den. Bondes Gilbert er efter den svenske tyr, Bårarps Johnny, og har således en afstamning, der gør, at han kan bruges bredt i danske besætninger. Gilbert har afsluttet individprøven

! NB! Hold ekstra øje med kvierne efter Præstebro Burrito, når de skal kælve. Der kan være vanskeligheder (Kælvningsindeks 76 med en sikkerhed på 45 procent!)

Vokslev Eik – suveræn kvietyr

S-INDEKS RMR 1 Pilot

132 (75)

RMR 1 Pioner

123 (72)

Vokslev Eik

122 (23)

Supreme Cæsar ET

117 (38)

Mandix Landlord

112 (42)

Barnstormer ++

FØDSELS-INDEKS Vokslev Eik

124 (70)

Supreme Cæsar ET

109 (71)

RMR 1 Pioner

108 (87)

RMR 1 Pilot

95 (85)

Barnstormer Mandix Landlord

89 (72)

PRODUKTIONS-INDEKS RMR 1 Pilot

131 (76)

Barnstormer +++ Vokslev Eik kan indtil videre ”det hele”. Hans hidtil største kvalitet er titlen som ”kvietyr” med et Fødselsindeks på 124 (sikkerhed 70 procent). Foto: Mogens Stendal

Supreme Cæsar ET

113 (53)

RMR 1 Pioner

110 (84)

Vokslev Eik

109 (25)

Mandix Landlord

106 (73)

SLAGTE-INDEKS RMR 1 Pilot

122 (74)

Barnstormer +++ Supreme Cæsar ET, S-indeks 117 og nybagt brugstyr med ny afstamning og uden negative avlsværdital for nogen egenskab, her 15 måneder gammel. Foto: Ulla Sandgaard

24

Supreme Cæsar ET

110 (48)

Vokslev Eik

103 (16)

RMR 1 Pioner

101 (85)

Mandix Landlord

98 (72)

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang


Avl og avlsarbejde

sommeren 2012 Far Tyr

S-indeks MF Ej til døtre efter (pga. slægtskab)

RMR 1 Pilot 132

Rem Keynote H Bar C Stretch

Pilot; Pioner; Tom samt efter sønner af de tre tyre

RMR 1 Pioner 123

Rem Keynote H Bar C Stretch

Pioner; Pilot; Tom samt efter sønner af de to førstnævnte tyre

Vokslev Eik 122

Vokslev Ciller JFS 23 Nibbs

Jackpot. KVIE-tyr,

Supreme Cæsar ET 117

Remitall Patriot ET 13P MM RSM Stockmaster

Kan bruges til alle afstamninger

Mandix Landlord 112

BCD Landlord Standard 656 Lad

Landlord

Auckvale Barnstormer ++

AR Adams Expansion Smithston Tam O’Shante

FRUGTBARHEDS-INDEKS

Kan bruges til alle afstamninger

FUNKTIONS-INDEKS

VÆKST-INDEKS

RMR 1 Pioner

109 (61)

RMR 1 Pioner

120 (70)

RMR 1 Pilot

125 (81)

RMR 1 Pilot

105 (70)

Vokslev Eik

116 (23)

RMR 1 Pioner

122 (81)

Supreme Cæsar ET

105 (9)

RMR 1 Pilot

115 (75)

Barnstormer +++

Vokslev Eik

104 (3)

Barnstormer ++

Mandix Landlord

118 (76)

Barnstormer +

Supreme Cæsar ET

110 (35)

Vokslev Eik

115 (57)

Mandix Landlord

Mandix Landlord

107 (35)

Supreme Cæsar ET

109 (68)

96 (8)

EKSTERIØR-INDEKS

KÆLVNINGS-INDEKS

MÆLKE-INDEKS

Vokslev Eik

127 (34)

Mandix Landlord

120 (23)

RMR 1 Pilot

RMR 1 Pioner

118 (68)

RMR 1 Pioner

116 (64)

Barnstormer +++

Mandix Landlord

118 (26)

RMR 1 Pilot

112 (72)

RMR 1 Pioner

112 (62)

Supreme Cæsar ET

115 (39)

Barnstormer ++

Supreme Cæsar ET

107 (18)

RMR 1 Pilot

111 (77)

Vokslev Eik

Vokslev Eik

106 (5)

Supreme Cæsar ET

KROP

103 (23)

120 (67)

103 (6)

Mandix Landlord

MUSKLER

100 (20)

LEMMER

Vokslev Eik

131

Vokslev Eik

126

RMR 1 Pioner

121

RMR 1 Pioner

116

Mandix Landlord

124

RMR 1 Pilot

117

Supreme Cæsar ET

114

Supreme Cæsar ET

118

Vokslev Eik

116

Mandix Landlord

112

RMR 1 Pioner

114

Mandix Landlord

111

RMR 1 Pilot

111

RMR 1 Pilot

105

Supreme Cæsar ET

107

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang

25


Avl og avlsarbejde

Hereford fortynder genet for

Hypotrichosis

Af Mogens Stendal, sekretær og rådgiver, e-mail: sasso@post5.tele.dk Avlsudvalget og bestyrelsen har vedtaget et sæt retningslinjer, der har til formål at kunne kontrollere den arvelige sygdom, Hypotrichosis – og langsomt, men sikkert fortynde det uønskede gen i dansk Hereford. Avlsudvalget og bestyrelsen har vedtaget disse retningslinjer:

Retningslinje

Hvem agerer?

1. Alle aktive tyre på insemineringsplanen i Viking testes snarest. Tyre, der er bærere, tages af insemineringsplanen

Avlsudvalget

2. Fremover testes enhver tyr, inden den godkendes til insemineringsplanen. Kun tyre, der er testet frie, kan godkendes til insemineringsplanen

Avlsudvalget

3. Ved sædimport til Herefordforeningen købes kun sæd af tyre, der er testet frie

Avlsudvalget

4. Herefordforeningen giver kun tilskud til tyre på individprøven, der inden indsættelse er testet frie

Avlsudvalget og avler

5. Avlsudvalget henstiller på det kraftigste til alle avlere kun at anvende en foldtyr, der er testet fri

Køber, sælger og ejer af foldtyr

6. Avlsudvalget henstiller på det kraftigste til alle avlere, at man kun sælger tyre til avl, der er testet frie

Sælger og køber af foldtyr

7. Avlsudvalget henstiller på det kraftigste til alle importører af herefordsæd, at der kun importeres sæd af tyre, der er testet frie

Avler og importør

8. Avlsudvalget henstiller på det kraftigste til alle importører, der sælger allerede importeret sæd af herefordtyre, til alene at sælge sæd af tyre, der er testet frie i hjemlandet eller i Danmark

Importør og køber af sæd

9. Avlsudvalget opfordrer avlere og andre, der importerer levende Hereford fra udlandet, kun at importere dyr, der er testet frie

Avler

10. Avlsudvalget opfordrer avlere og andre, der importerer levende Hereford fra udlandet, kun at importere dyr, der er testet frie

Avler og importør

• Er en arvelig sygdom hos Hereford. Sygdommen nedarves recessivt, det vil sige, at anlægget for sygdommen skal komme fra såvel dyrets far som dets mor for at det bliver synligt hos afkommet • Syge dyr har manglefuldt/tyndt hårlag, nogle partier kan være helt hårløse, men ellers ser dyret ud som var det nyklippet, eventuelt med let kruset hårlag • Der er som regel en underudviklet haledusk, men bortset fra det fungerer det ”syge” dyr normalt hvad angår adfærd, sundhed og tilvækst • Når et dyr kun har fået det syge gen fra en af forældrene, er hårlaget helt normalt, og man kan ikke se antydning af unormalt hårlag; men sådan et dyr er bærer af sygdommen • Et dyr med normalt hårlag, men som er bærer af Hypotrichosis, videregiver det syge gen til i gennemsnit halvdelen af sit afkom. Den anden halvdel af afkommet er 100 procent normale og vil aldrig kunne bidrage til problemer, og sådan et dyrs afkom vil aldrig kunne give det syge gen til sit afkom.

26

Fra udlandet ved vi, at blandt andet disse tyre er bærere: • WNH Fortress • Nick The Butler • Way Cool. Desuden tyder meget på, at canadiske Wilgor SQD 55K Big Northern 1S er bærer. Herhjemme har vi testet de første danske tyre med følgende resultat: Tyre, testet som bærere: • Laulund Elton (tidligere insemineringstyr) – har WNH Fortress i 3. led i stamtavlen • Kragelund Tarzan (tidligere insemineringstyr, vi kender endnu ikke kilden til det syge gen) • Sdr. Ydby Apollo – har WNH Fortress i 3. led i stamtavlen • Laulund Gordon – søn af Laulund Elton, er individafprøvet. Tyre, testet som frie: • Vokslev Eik (insemineringstyr) • RMR 1 Pilot (insemineringstyr) • RMR 1 Pioner (insemineringstyr) • Mandix Landlord (insemineringstyr) • Auckvale Barnstormer (insemineringstyr, import) • Præstebro Burrito (tidligere insemineringstyr) • Skovslund Viagra (tidligere insemineringstyr) • Supreme Cæsar ET (ny insemineringstyr)

! Hypotrichosis

Kendte bærere

Vi er i dialog med Videncentret for Landbrug, Kvæg, i Skejby for at få vist statusser af testede dyr i Kvægdatabasen i forbindelse med testede dyrs identitet/navn. Testede dyr, der er bærer af Hypotrichosis, bliver markeret med HYC (C for Carrier, der er det engelske ord for bærer) eller HYF (F for Free, der er det engelske ord for fri).

Få testet mulige bærere Det er helt i orden at bruge bærer-hundyr i avlen. Hvis du har et dyr, som er mulig bærer, kan du få det endeligt afklaret ved en test, og herefter ved du præcist, hvor du står med det pågældende dyr. Testen udføres hos GenoSkan i Foulum. Fremgangsmåden er: 1. Send biologisk materiale af dyret til Geno­ Skan A/S, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele og bestil en test for Hypotrichosis. Biologisk materiale er et lille klip af dyrets øre (se artikel side 6 i Herefordbladet, april 2012, i det prøven udtages præcist som til forældreskabsbestemmelse). Du kan også få

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang


Avl og avlsarbejde dyrlægen til at udtage en blodprøve, men herved bliver der således en ekstra omkostning. En tang til at udtage en prøve af øret (bruges også i forbindelse med forældreskabsbestemmelse) koster 495 kroner. Første gang, du sparer udgiften til dyrlægen, er tangen betalt 2. Prisen for selve testen er 295 kroner plus moms 3. Når du får testresultatet, så send en kopi til Herefordforeningen ved Mogens Stendal på e-mail: sasso@ post5.tele.dk eller i brev til Højdedraget 1, 8654 Bryrup. Herved får Herefordforeningen bedre mulighed for at koordinere kampen mod Hypotrichosis og for at holde foreningens medlemmer orienteret. Avlsudvalget har valgt at være åbne omkring Hypotrichosis ud fra devisen, at ”i kvægavl drejer det sig om at afsløre kendsgerninger – ikke at tilsløre eller fortie dem”!

ningslinjerne!

Fremtidens Hereford med masser af hår på kroppen

Avlsudvalget sikrer, at alle insemineringstyre er testet frie, og at al importsæd kommer fra tyre, der er testet frie. Vi opfordrer andre, der importerer herefordsæd, til at gøre tilsvarende. Vi tror, at Herefordforeningens medlemmer har den nødvendige vilje og disciplin til at få testet foldtyrene og i avlsarbejdet kun bruge tyre, der er testet frie. Derfor vil der fremover stort set kun blive brugt tyre, der er HH, det vil sige tyre, der er helt frie for det syge gen. Det betyder, at intet afkom vil få det syge gen fra deres far. Der vil fortsat være nogle hundyr, der er bærere, og halvdelen af disse dyrs afkom vil også være det; men da alle inseminerings- og foldtyre er fri for Hypotrichosis-genet, vil vi ved at være konsekvente hurtigt få fortyndet det syge gen i dansk Hereford, og om få år vil det være noget af en sensation, hvis der bliver født en herefordkalv med ”tyndt” hår. I givet fald er der én avler, der ikke har fulgt ret-

Resultater af forskellige parringskombinationer I dette skema ser vi, hvordan afkommet bliver, når vi parrer forskellige genotyper: Sort (HH) = Raske dyr med normalt hårlag, de er ikke bærere og vil aldrig kunne medvirke til problemer Blå (Hh) = Dyr med normalt hårlag, men de har det syge anlæg – de er bærere

FAR HH 

HH  100% HH

50% HH Hh

Avlsudvalget appellerer til, at alle medlemmer udviser den nødvendige disciplin og standhaftigt står sammen om at ville det her! Sammen er vi stærke! Sammen kan vi løse denne opgave! Hypotrichosis er sikkert mere udbredt i dansk Hereford, end vi forestillede os fra starten, og derfor vil vi i mange år fremover have behov for at teste tyrene, inden vi bruger dem. Men på den store klinge er en test en billig investering, når vi ønsker at udsulte den syge gen for Hypotrichosis. I de seneste 12 måneder er 29 procent af herefordinsemineringerne sket med sæd af tyre, der er bærere. Det er især Laulund Elton, der bidraget til den store andel af bærer-insemineringerne. Hatten af for Herefordforeningens ledelse! Den har fra starten taget den fornuftige beslutning at ville Hypotrichosis til livs! – I kvægavl får du, hvad du går efter – og du kan undgå det, du ikke vil ha’! 

50% Hh

50% HH 50% Hh

og hh handyr og aldrig bruger hh hundyr

hh

50% Hh

hh

100% Hh

25% HH 50% Hh

25% hh

Rød (hh) = Syge dyr, der ikke har normalt hårlag

 = disse dyr vil vi gerne se i avlen  = dyr vi vil undgå i avlen  = afkom, der aldrig bliver født, når vi aldrig bruger Hh

MOR Hh 

50% Hh 50% hh

50% Hh 50% hh

100% hh

NB! Denne tabel var også vist i Herefordbladet, april 2012. Her var en fejl, idet rødt hh for såvel FAR som MOR var med et enkelt stort H

Laulund Gustav, søn af Laulund Elton. Morfar er den new zealandske tyr, Koanui Tarzan, der efter alt at dømme er bærer. Laulund Gustav er hh, det vil sige, tyren har det syge Hypotrichosisgen fra begge forældre. Tyren har meget kort hår og mangler hår på hele halen, og der er næsten ingen haledusk. Men bortset fra det er (var) tyren sund og rask samt veludviklet. Tyren blev slagtet 14 måneder gammel, vægt 574 kg, slagtet vægt 316 kg (slagteprocent 55,1). Klassificering 9,59 – et bevis på, at den arvelige sygdom i sig selv går ikke ud over produktionen.

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang

27


Avl og avlsarbejde

Herefordavlerens fornemmelse for økonomiske resultater Af Mogens Stendal, sekretær og rådgiver, e-mail: sasso@post5.tele.dk Landbrug & Fødevarer, Kvægs afdeling for kødproduktion i Skejby (teamleder Per Spleth) samler og/eller laver hvert opgørelser over økonomien i kødkvægsbesætninger – en såkaldt benchmarking, hvor den enkelte besætnings data og resultater kan ses i forhold til gennemsnittet af alle besætninger samt i forhold til gennemsnittet af de fem bedste samt den allerbedste (vurderet på DB pr. årsammeko). Benchmarking omfatter alle racer, herunder krydsningsbesætninger. Sådanne opgørelser giver dig mulighed for at se, på hvilke indsatsområder, du burde overveje at gøre en ekstra indsats for fremover at opnå endnu bedre resultater. I benchmarking får du også økonomien i din produktion vurderet. Ved at få lavet opgørelserne år efter år, kan du se udviklingen i egen besætning og dermed resultatet af egen, målrettede indsats. I forrige nummer af Herefordbladet fortalte vi om de flotte resultater i 2011 hos Henning Kristensen, Nykøbing Sj., som havde det bedste økonomiske resultat blandt de cirka 50 besætningsejere, der havde indsendt diverse informationer og data om produktionen til en benchmarking-opgørelse. Ved at endnu flere med en besætning med ammekøer sender data ind, kunne vi få en endnu mere sikker vurdering af økonomien i kødkvægsholdet, og endnu flere kunne blive opmærksom på indsatsområder, som den enkelte kunne skrue på, og dermed få endnu større økonomisk afkast af sin kødkvægsbesætning. Det er fint nok med en herefordbesætning som

hobby (hobby må godt koste lidt/noget); men det blev måske lidt sjovere, hvis der altid var pæne, sorte tal på bundlinjen?

besætning i 2011.Om benchmarking og fokus på de økonomiske nøgletal siger Niels Vendelbo blandt andet:

De rå data har du Du kan få din lokale kødkvægsrådgiver til at lave opgørelsen til benchmarking, eller du kan sende de nødvendige oplysninger direkte til Per Spleth. Men start med en snak med den lokale kødkvægsrådgiver. Så kommer du nemt videre. Opgørelserne bliver typisk lavet hvert år efter nytår og i forbindelse med Dansk Kvægs kongres i Herning i februar/marts er der særlig fokus på opgørelserne, når årets bedste resultat bliver afsløret. Det kræver ikke en stor ekstra indsats af dig for at få lavet en benchmarkingopgørelse. En række oplysninger trækker den, der laver opgørelsen, direkte fra Dyreregistrering og slagteriets indberetninger med mere, men der er et skema, du skal udfylde med nogle få oplysninger, du kan finde i blandt andet posteringslisterne. Det koster typisk 1.000 kroner at få lavet en benchmarking.

• Jeg har altid vægtet de økonomiske nøgletal højt – tidligere som mælkeproducent og nu som herefordavler • Jeg har gjort det til en vane hen over året at notere de nødvendige data til at lave opgørelser af dækningsbidrag, men det er under alle omstændigheder en god idé løbende at notere

Tabel 1. Kødkvægsrådgivere, der kan lave eller vejlede om benchmarking

Rådgivningscenter N Videncentret for Landbrug, Kvæg LandboNord LMO Agri Nord LMO

Benchmarking viser andres resultater og egne

LandboThy Heden og Fjorden

I tabel 2 kan du se den opgørelse, som alle, der har indsendt data til benchmarking, modtager med resultater fra egen besætning længst til højre. I opgørelsen i tabel 2 er vist resultater fra to herefordbesætninger, nemlig Niels Vendelbo i Sorring ved Silkeborg – længst til højre, samt Henning Kristensen, Nykøbing Sj. hvis data står i kolonnen ”Højeste DB”. I tabel 3 (på side 30) ser du en mere detaljeret opgørelse fra Niels Vendelbos

Landboforeningen Gefion (Sjælland) Jysk Landbrugsrådgivning Vestjysk Landboforening LRØ Syddansk Kvæg Centrovice (Fyn) Lemvigegnens Landboforening

Resultater fra individprøven – Hereford Navn

Ckr.-dyrnr.

S-indeks Far

Mor

Morfar Født

Schumacher Gorm

37348-01384

112

Åland 1 Garfield

45392-00220

108

RMR 1 Pioner

Kammerherre Eva M624

Håsom Uno

23.03.2011

SMH Casanova

Åland 1 Ursula

Wiranya Batavia

24.03.2011

Trudsgård Greg

70444-00511

83309-00568

110

Trudsgård Claes

Trudsgård Daisy

Trudsgård Willie

29.03.2011

109

Moeskær Argon 1090ET

Moeskæer Salto 1066

31.03.2011

Roost 1 Gorm Gammeltoft Gustav

49422-00566

-

Roost 1 Erold

Remitall Legrd Pounder ET

17.04.2011

44349-03294

-

Trudsgård Dario

Rosenkær JC Marathon

25.04.2011

SMH Godfather 60G

114588-00060

-

Moeskær Router 1207

Unique Buddy Av Brunared

Buddy Av Munka

05.05.2011

Holmgård Grant

53758-00976

118

Sdr. Ydby Apollo

Slyk’s 1 Univers

Slyk’s Superstar 769

04.06.2011

Haurum Grant

62142-00468

-

Bårarps Johnny

Moeskær Inline 1081 ET

16.06.2011

Haurum Georg

62142-00469

121

Bårarps Johnny

RMR 1 Pioner

19.07.2011

Roost 1 Elisabeth

Ultralydarealet er korrigeret til en vægt på 550 kg. Der er korrigeret med 6 cm2 pr. 100 kg Følg de løbende resultater på individprøven på http://aas.agrsci.dk/ – og find din næste avlstyr!

28

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang


Avl og avlsarbejde

Tabel 2. Benchmarking 2011 • Jeg er rigtig glad for at kunne sammenligne egne tal med øvrige brugere • Punktet ”Diverse” er desværre lidt usikkert, da den enkelte selv afgør, hvad der skal med her. I min opgørelse indgår ”Dyrlæge”, ”Inseminering”, ”RYK” og ”Klovbeskæring”. På den måde kan jeg forholde mig til mine egne tal fra år til år. 

Navn

Mobilnr.

Per Spleth

3092 1774

Erling Mikkelsen

4055 9145

Karsten Brødbæk

5171 4574

Lars Westerberg

4028 4586

Claus Larsen

2049 5944

Jens Sigvert Reng

2331 2196

Kaj Emil Kristensen

2325 7193

Bjarke Billeskov

2368 9152

Niels Chr. Tramm

2179 5982

Peter Hegelund

2557 9860

Bjarne Lund

4094 9551

Ove Madsen

4036 4746

Peder Ringgård Jessen

2530 2322

Per Einshøj

2423 2543

Helle Kalkrup

2141 6682

Vægt, 225 dage

Aktuel vægt Daglig tilvækst

Aktuel alder/dage

Ultralyd, cm2

T-tal U-tal FEF-tal Opdrætter

320

568

1.771

365/afsluttet

77,1

100

101

98

Kasper Schumacher

357

599

1.729

365/afsluttet

72,9

98

98

97

Ib Østergaard Ravn

385

607

1.586

365/afsluttet

75,0

99

99

100

Annelise Konggaard

265

460

1.393

365/afsluttet

80,2

84

101

104

Jakob Kvistgaard

301

546

1.750

365/afsluttet

72,6

95

98

98

Egon Petz

275

479

1.457

365/afsluttet

76,3

86

97

103

I/S Gammeltoft

340

628

2.057

365/afsluttet

79,3

105

102

101

Jens Michael Jensen

347

574

1.773

353

Lars Holmgaard Kiilerich

343

566

1.922

341

Lars Bastrup

370

512

1.711

308

Lars Bastrup

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang

29


Tabel 3. Opgørelse fra herefordavler Niels Vendelbo 2011

10,4 kg lev. vægt slagte-% kg slagt. vægt kr/enhed Kr i alt pr. årsko 818,11 52,56 430,00 22,83 3.776 535,97 56,16 301,00 27,30 2.371 453 51,65 234,00 21,96 494 513 275 24,18 6.641 6.641 Køb Salg Stk. Pris/stk I alt Stk. Pris/stk I alt 6 8.500 51.000 1 4.250 4.250 Køb/salg levebrug i alt 5.313 Besætningsforskydning, pris Primo Pris/stk I alt Ultimo Pris/stk I alt Stk. Stk Køer 11 5.500 60.500 10 6.200 62.000 Kvier 13 3.671 47.726 8 4.825 38.600 Tyre 4 5.158 20.632 7 4.501 31.506 Heraf realforskydning kr -1006 Heraf konjunkturforskydn. kr. 1318 Totalforskydning i alt 312 Tilvækst kg Indgang Vægt kg/stk Afgang Vægt kg/stk Stk. I alt, kg Stk. I alt, kg Køer, køb/salg levebrug Døde køer Kvier, køb/salg levebrug 6 360 2.160 Døde kviekalve Tyre, køb/salg levebrug 1 250 250 Døde tyrekalve Levendefødte kalve 12 43 516 Besætningsforskydning, kg Primo Vægt kg/stk I alt, kg Ultimo Vægt kg/stk I alt, kg Stk. Stk Køer 11 681 7.491 10 669 6.690 Kvier 13 332 4.316 8 424 3.392 Tyre 4 357 1.428 7 279 1.953 Tilv. kg i alt pr. Årsammeko 679 Tilvækst kg i alt 7.059 FE/kg tilvækst 8,02 Handyrpræm. (gradueret) 0,29 Pr. stk kr. 950 Pr. Årsammeko kr. 274

Udsætterko Ungtyre/Stude Slagtekvie Slagteindtægt pr. Årsammeko Køb/Salg levebrug Pris Køer Kvier Tyre

Stk.

0,38 0,29 0,10

Foder FE/årsdyr Ko:Græsning 1.700 Indkøbt foder 36 Hjemavlet grovfoder 500 Halm, foder 223 Korn og biprodukter 16 Kvier: Mælk 300 Græsning 1.200 Indkøbt foder 30 Hjemavlet grovfoder 281 Halm, foder 135 Korn og biprodukter 82 Slagtekalve: Mælk 300 Græsning 600 Indkøbt foder 95 Hjemavlet grovfoder 472 Halm, foder 45 Korn og biprodukter 863 Mineraler og vitaminer Foder i alt : 5441 Dyrlæge, inseminering, foldtyr, diverse Omkostninger Daka kg i alt pr. år Strøelse 28.000

30

kr/FE

0,60 2,40 1,15 2,00 1,25

-1.020 -86 -575 -446 -20

1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08

0,00 0,60 2,40 1,15 2,00 1,25

0 -775 -78 -348 -291 -110

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

0,00 0,60 2,40 1,15 2,00 1,25

0 -152 -96 -230 -38 -456 -162 -4.884 -1.106 0

-0,87 kr/kg

-0,45

-86 -20

-78 -110

-96 -456 -162 -1.009

-1.212

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang


PEKTINFODER

Nu er pektinfoder så billigt, så selv dine køer og grise har råd til at spise det...

og du skal bare ringe, så kommer vi med et læs så hurtigt som muligt! - Ring til Niels K. Seidenfaden tlf. 56 52 20 20 fax 56 52 24 24 - mellem kl. 07.00 og 10.00. Biltelefon hele dagen 40 43 25 47 CP Kelco ApS

DK-4623 Lille Skensved, Danmark Telefon 56 16 56 16, Telefax 56 16 94 46 Pektin er et naturprodukt, der produceres på basis af citrusfrugter. Råvaren til pektinfremstilling er nemlig de skaller, som bliver tilbage, efter saften er presset ud af frugterne. Utallige forsøg har bevist, at foderværdien i pektinfoder er fuldt på højde med - og ofte bedre - end andre grovfodertyper, grundet den gode holdbarhed. Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang 31


Det nye ramme design, gør det til den mest adrætte traktor, jeg nogensinde har kørt.

Den stærkeste 4-cyl. traktor på markedet En ny verdensrekord for Valtra N-serie. Vi fik effekten af seks cylindre ud af fire og kombinerede det med den overlegne smidighed i den nye N-serie. Den nye heavy duty SCR-motor er også brændstoføkonomisk og hjælper dig med at spare penge. Den legendariske alsidighed i N-serien er nu blevet endnu mere omfattende. Besøg din nærmeste Valtra forhandler og hør mere om tredie generation af N-serien.

Du kan designe din egen traktor i N3-serien fra 124 hk -171 hk i 10 farver og med en drømmeverden af udstyr. Find din lokale Valtra forhandler på www.valtra.dk

32

Herefordbladet · Juli 2012 · 42. årgang

Herefordbladet juli 2012  

Medlemsblad for Herefordforeningen

Herefordbladet juli 2012  

Medlemsblad for Herefordforeningen

Advertisement