Page 1

April 2009 | 39. Ă…rgang

0Ă…

00

196

9

R

4

medlemsblad for Herefordforeningen

9 - 2


Forsiden: Tyrekalv efter Herefordforeningens skotske insemineringstyr Romany 1 Captain R22 C1

udgives af Herefordforeningen Friskærvej 16, Rurup, 6520 Toftlund, tlf. 7483 1798 hereford@hereford.dk, www.hereford.dk Redaktion: Bent Sørensen, ansv. redaktør, tlf. 8653 1413 Egon Petz, tlf. 7483 5377 Kim Langballe, tlf. 7565 5792 Mogens Stendal, tlf. 8684 8050 Udgivelsesterminer 2009: 3 gange årligt: April, juli og november. Artikler og annoncer sendes til: Bent Sørensen, Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård, tlf. 8653 1413, bs@hereford.dk Indlevering af artikler og annoncer m.v.: Sidste frist for indlevering er den 1. i måneden før udgivelse. Hjemmeside: www.hereford.dk Kim Langballe, tlf. 7565 5792 / 2099 8092, kl@hereford.dk PR-materialer: Bestilles hos klubformændene / PRansvarlige eller på mail via salg@hereford.dk Sædsalg: Gert Petz, tlf. 7483 1798 / 4053 1798, gp@hereford.dk

Herefordforeningens bestyrelse/udvalg: Gert Petz, Friskærvej 16, Rurup, 6520 Toftlund, tlf. 7483 1798 / 4053 1798 Kim Langballe, Vingumvej 14, Grædstrup, 8740 Brædstrup, tlf. 7565 5792 / 2099 8092 Finn Madsen, Stubbevej 27, Østby Mark, 4050 Skibby, tlf. 4752 0423 / 4058 4270 Keld Balle, Vestergade 39, V. Hæsinge, 5672 Broby, tlf. 6263 1761 Ole Mulbjerg, Nørbæk 13, Højmark, 6950 Ringkøbing, tlf. 9734 3429 / 2061 8612 Formand: Gert Petz Næstformand: Kim Langballe Økonomi: Finn Madsen Sekretær: Finn Madsen Forretningsudvalg: Gert Petz og Kim Langballe Avlsudvalg, individafprøvning og salg/afsætning: Ole Mulbjerg Dansk Kødkvæg: Gert Petz Kommunikationsudvalg: Egon Petz Klubber og dyrskuer: Keld Balle Avlsrådgiver: Jørgen Skov Nielsen, Landscenteret, Udkærsvej 15, 8200 Århus N, tlf. 8740 5263 / 2046 2510, jsn@landscentret.dk Æresmedlemmer: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Fhv. formand Viggo Bertelsen Fhv. formand Knud Erichsen Herrefordavlere Ruth og Jørgen Holm Thomsen

Salgsliste: www.hereford.dk Kåringsdommer: Rolf B. Andersen, tlf. 4030 0252 Individprøvestation: Aalestrup Avlsstation, Hannerupvej 21, Hvam, 9620 Aalestrup, tlf. 9864 8044. Den 1. lørdag i hver måned er der åbent for besøg kl. 10-12. Tilmelding af kalve: Jørgen Skov Nielsen, tlf. 8740 5263

Layout og tryk: Lavpris Trykkeriet ApS Axel Kiers Vej 40 , 8270 Højbjerg tlf. 8613 9599, info@lavpristrykkeriet.dk www.lavpristrykkeriet.dk

Klubformænd og stedfortrædere: Nordjylland: Anni Søndergaard, Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Nibe, tlf. 9834 1397 Carsten Møjbæk, Hadsundvej 14, Astrup, 9510 Arden, tlf. 9856 5016 Vestjylland: Kirstine Søe, Novej 26, No, 6950 Ringkøbing, tlf. 9733 0063 Finn Mulbjerg, Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing, tlf. 9734 3631 / 2148 5215 Syd- og Niels Nielsen, Sønderjylland: Ribe-Vejle Landevej 58, 6622 Bække, tlf. 2532 5364 Edel Petz, Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup, tlf. 7483 5377 Midtjylland: Kim Langballe, Vingumvej 14, Grædstrup, 8740 Brædstrup, tlf. 7683 6022 / 2066 8292 Gunnar Jocumsen, Hindbjergvej 26, 8620 Kjellerup, tlf. 8688 4810 / 5194 4853 Fyn: Keld Balle, Vestergade 39, V. Hæsinge, 5672 Broby, tlf. 6263 1761 Kaj Jespersen, Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst, tlf. 6596 7512 / 2122 7512 Nordsjælland Mikkel Christiansen, & bornholm: Tusenæsvej 37, 4300 Holbæk, tlf. 5946 1333 / 4025 6134 Finn Madsen, Stubbevej 27, Østby, 4050 Skibby, tlf. 4752 0423 Sydsjælland & Jørn Laursen, Lolland-Falster: Næsbyskovvej 3, 4200 Slagelse, tlf. 5826 1641

Annonceansvarlige: Egon Petz, tlf. 7483 1798 / Bent Sørensen, tlf. 8653 1413 Annoncepriser, inkl. 4 farver: 1/1 side DKK 2.100,00 1/2 side DKK 1.300,00 1/4 side DKK 900,00 1/8 side DKK 500,00

1/1 side * 210x297 mm

1/1 side 180x262 mm

1/2 side 87x262 mm

1/2 side 180x128 mm

1/4 side 41x262 mm

1/4 side 87x128 mm

1/4 side 180x61 mm

Side 2, side 3, invendig bagside og bagside (særskilt pris, forhør hos annonceansvarlige). Medlemmer af Herefordforeningen får 25% rabat af ovennævnte priser.

* Ved annoncer til kant lægges 3 mm på til beskæring hele vejen rundt.

2

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


Indholdsfortegnelse Ny bestyrelse klar til udfordringerne.... 3 Dansk Kødkvæg-Årsstatistik 2008....... 4 Nyt fra avlsudvalget.............................. 6 Minimering af kalvedødelighed hos Hereford................................................ 8 Del viden om Hereford......................... 9 Vælg tyren med omhu........................ 10 ÅBEN STALD i maj måned................. 12 Tjen penge på kødkvæg..................... 14 Et par staldtips om at fotografere – dyr eller mennesker........................ 16 Opsyn med brunst.............................. 17 13.th European Hereford Conference......................................... 17 Bluetongue – alle skal vaccinere i 2009................................. 18 Beef Expo Ireland 2008...................... 20 47.580 besøgende på hereford.dk i 2008.............................. 22 Naturpleje med succes....................... 24

Ensilering eller hø............................... 24 Herefordforeningen 40 år................... 24 Bent Sørensen 25 års jubilæum......... 24 Gårdbutik – 13 gode råd.................... 26 Hitlister for Hereford........................... 26 Kødkvægsskuet Agromek 2008: Første november udstilling................. 28 3 doblet triumf.................................... 30 Det Sjællandske Efterårsskue 2008: Kvalitetsmæssigt én af de bedste udstillinger.......................................... 32 Agro Nord 2009.................................. 34 16.th World Hereford Conference...... 34 MILA, Malmø, tur retur....................... 35 Samarbejde med svensk Hereford..... 35 Leverikter påvirker sundhed og tilvækst.......................................... 35 Attitude Bankroll B2 kommer ikke til Danmark............................................. 35

Deutsche Hereford Show og Auktion: Dansk-fødte Rosenkær Wolfmann reserve grand champion..................... 36 Indavl reducerer avlsfremgangen....... 37 Mikkel Christiansen dagbogsskribent på Kødkvæg........... 38 Kendt fynsk Hereford-familie åbner gårdbutik............................................ 40 40 års jubilæumsskue i Roskilde........ 40 Nyt fra Dansk Kødkvæg og VikingGenetics.............................. 41 Generalforsamling 2009..................... 42 Individafprøvningen sikrer økonomi i kødproduktionen............... 44 Praktiske erfaringer med majsensilage.45 Herefordklubberne............................. 46 Danske Insemineringstyre.................. 50 Kåring af besætningen....................... 51 Besætningsannoncer......................... 52 Aktivitetskalender 2009...................... 54

Ny bestyrelse klar til udfordringerne af Gert Petz Efter generalforsamlingen i Herefordforeningen den 21. marts 2009 vil jeg byde velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, Ole Mulbjerg og Kim Langballe. Bestyrelsen har konstitueret sig med undertegnede som formand, og Kim Langballe som næstformand. Formand for avlsudvalget blev Ole Mulbjerg, som ikke er ukendt med dette arbejde, da han tidligere har været avlsudvalgsformand. Finn Madsen forsætter med ansvar for økonomi, og som sekretær. Keld Balle har ansvaret for kontakten til klubberne. Vi har fået en ny bestyrelse, som er klar til at smøge ærmerne op til nye udfordringer for Herefordracen. Jeg vil takke Søren Hansson, som ikke ønskede genvalg til bestyrelsen, for den meget store indsats han har gjort for Herefordforeningen, især den indsats han ydede i forbindelse med Verdens Hereford Konferencen 2008. Ligeledes tak til Lars Jensen, især for indsatsen i forbindelse med dyrskuerne i Herning, og som PR-ansvarlig.

I avlsudvalget er der blevet udarbejdet en ny handleplan for at få et større sammenhold i avlsarbejdet for Herefordracen. Det overordnede mål er, at 95 % af alle avlere skal være enige om Herefords avlsmål. Desuden er det et mål, at Herefordavlerne arbejder sammen og står sammen for at sikre Hereford størst mulig avlsfremgang. Opgaven for den ny bestyrelse er at udarbejde en lignende handleplan for det fremtidige bestyrelsesarbejde, så vi kan styrke Herefordforeningen til gavn for medlemmerne, og fortsat have fremgang for Hereford i Danmark. Emnerne mener jeg skal være mere fokus på afsætning af dyr til eksport og slagt herunder afsætning af kød i gårdbutikker og konceptsalg. En anden parameter skal være markedsføring af det bedste kvalitetsoksekød, Hereford, og økonomi i Hereford, herunder naturpleje. Jeg vil byde velkommen til Herefordforeningens nye hovedsponsor, Valtra Danmark. Valtra var i øvrigt sponsor i forbindelse med Verdens Hereford Kon-

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

ferencen 2008 i de fire nordiske lande. Herefordforeningens webmaster, Kim Langballe, arbejder pt. på en ny og forbedret hjemmeside. Bestyrelsen har nedsat et lille udvalg, som skal arbejde med forslag til nye eller reviderede vedtægter for Herefordforeningen. Medlemmer, som har ideer til nye vedtægter, må gerne sende dem til undertegnede. Forslag til vedtægtsændringer bliver fremlagt på næste års generalforsamling. Klubberne er vigtige for Herefordforeningen. Jeg har et ønske om sammen med Keld Balle at komme ud til et klubarrangement i de enkelte klubber. Med ønske om et godt Herefordår. 

3


Dansk Kødkvæg-Årsstatistik 2008 af Erik Siersbæk Gennem en årrække har der været udarbejdet rigtig gode og fyldige årsrapporter om kødkvæg med masser af oplysninger om racernes tilstand og udvikling belyst ved tal, billeder og kyndige ledsagende kommentarer fra landskonsulenten. Sådan skulle det ikke være i år – den økonomiske krise gnaver åbenbart også på dette område. Der er således kun en samling stort set ukommenterede tabeller til rådighed. Jeg har imidlertid taget Hereford brillerne på for at se, hvorledes det er gået vores race i 2008.

Antal Kødkvæg Der er i Danmark 258.000 stk. kødkvæg svarende til en stigning på 7.000 dyr i forhold til året før. Heraf er godt 68.000 renracede fordelt på 16 racer. Det er en stigning på 4,6 %. Året før var stigningen på 3,5 %. Antal Hereford dyr er på 9.300. I 2007 var tallet 8.900 altså en stigning på 4,5 %. Hereford følger således antalsmæssigt med de øvrige racer men ligger stadig kun på 3. pladsen efter Limousine og Simmental. Det er vel ikke det økonomiske incitament i kødproduktion, der er forklaring på væksten, men nok mere, at en del landmænd, der stopper med mælkeproduktion udnytter en del af jorden og bygninger til kødkvæg. Hertil kommer det stigende behov for afgræsning af naturarealer.

Kælvingsstatistik Tallene udvikler sig ikke i den rigtige retning. Dødeligheden hos kalvene er alt for høj. Dødeligheden omfatter 3 grupper nemlig dødfødte, døde indenfor 1-14 dage og døde i intervallet 15-30 dage.

4

Dødeligheden er naturligvis højest ved 1. gangskælvingerne (kviefødsler). Dette tal er nu for Herefords vedkommende steget for 4. år i træk. Det er en yderst beklagelig tendens netop for denne robuste race. Dødeligheden (1. gangs kælvinger) var samlet i 2008 på 11,4 % mod 7,7 % i 2007. For køernes vedkommende var tallet uændret 4,2 %, et svagt fald.

kun 32 eksporterede dyr. Angus er ligeledes faldet markant, mens eksporten af Skotsk Højlandskvæg er næsten fordoblet i 2007. 2007 var et usædvanligt forrygende år for Hereford, men racen har trods alt kunnet sælge mellem 65 og 105 dyr om året de seneste 4-5 år. De foreløbige oplysninger om nye eksportordrer tyder på, at tingene retter sig i 2009.

Der er selvfølgelig en usikkerhed forbundet med disse tal, der for kviernes vedkommende er baseret på ca. 900 fødsler. Budskabet må imidlertid være: Vær opmærksom på fødsels- og kælvingsindeks hos tyrene, der anvendes på kvier. Hertil selvfølgelig rettidig omhu og overvågning i kalvens første levedage. Det er bemærkelsesværdigt, at dødeligheden, især er ubehagelig høj i intervallet 1-14 dage med 4,6 %. Vi kan ikke være bekendt, at en intensiv race som f. eks. Limousine placerer sig bedre end Hereford.

Individafprøvning

Klassificering Ungtyrene i aldersgruppen 8-12 måneder klassificerede med 7,6, et svagt fald. Ungtyrene i aldersgruppen 13-18 måneder klassificerede med uændret 7,8.. Som tidligere år ses, at de bedste 10 % klassificerede markant bedre med klasse 10 og omvendt de ringeste i klasse 5. Her er noget arbejde med både fodringsmæssigt og avlsmæssigt.

Eksport Hvor Hereford i 2007 lå fantastisk flot placeret med 267 eksporterede dyr, er racen dumpet ned på 5 pladsen med

Der blev i 2007/08 indsat 15 tyre. Før Bluetongue-restriktionerne blev indført, var tallet højere. I 2001/02 nåede man helt op på 38 tyre. Nu er det nok kvaliteten og ikke antallet, der er afgørende, men da landet nu er én restriktionszone, vil antallet af tilmeldte dyr sikkert stige igen. Det målte ultralydsareal (rygmusklen) i cm² blev på gennemsnitlig 80,8 mod 83,2 året før. Daglig tilvækst er steget fra 1.603 g til 1.703 g. Udviklingen kræver vist en nærmere sagkyndig analyse.

Aktive avlsbesætninger og Bedømmelse Her plejer der at være en ret indgående beskrivelse med data fra de enkelte besætninger. Nu er ikke engang de rene tal for 2008 opdateret. Alt i alt slet ikke så givende en læsning som tidligere år. 21 tabeller stort set uden ledsagende kommentarer, hvor vi før fik en fyldig og også en i det ydre tiltalende rapport på ca. 50 sider. Tabellerne må kun anvendes, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Det være hermed sket. 

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


Medlemsblad for Herefordforeningen 路 April 2009 路 39. 氓rgang

5


Nyt fra avlsudvalget af Gert Petz Brugstyre Roost 1 Tom (P), S-indeks 149 med en sikkerhed på 79. Der er født 1.400 kalve efter Tom, men der er kun 5 % af kalvene, som der er en 365 dages vægt på. 21 kviers gennemsnitvægt er 407 kg mens 34 tyres gennemsnitsvægt er 567 kg. Der er ikke mere sæd tilbage af Roost 1 Tom på centrallager, så der er kun det sæd tilbage, som er ude i sædspandene hos inseminørerne. Skovslund Vi-agra (P), S-indeks 131 med en sikkerhed på 53. Fødselsksindekset er 96 med en sikkerhed på 79. Der er 79 kvier, som har kælvet efter Vi-agra med følgende kælvningsforløb: 65,3 % let uden hjælp, 10,5 % let med lidt hjælp, 4,2 % vanskelige uden hjælp, 1,1 % vanskelige med hjælp og 2,1 % med kejsersnit. 117 køer har kælvet med følgende forløb: 70,1 % let uden hjælp, 9,0 % let med hjælp, 0,7 % vanskelig uden hjælp, 1,4 % vanskelig med hjælp og ingen kejsersnit. Der er kun vejet 14 kalve ved 365 dage. Vægtene ligger på racens gennemsnit. Sæden efter Skovslund Vi-agra skal være i inseminørens sædbeholder. RMR 1 Pioner (P), S-indeks 157 med en sikkerhed på 65. Der er 20 kvier, som har kælvet efter RMR 1 Pioner med følgende kælvningsforløb: 13 stk let uden hjælp, 4 stk. let med lidt hjælp, 1 vanskelig uden hjælp og 2 stk. vanskelige med hjælp. 127 køer har kælvet med følgende forløb: 84,0 % let uden hjælp, 9,2 % let med hjælp, 0,8 % vanskelig uden hjælp, 3,1 % vanskelig med hjælp, og ingen kejsersnit. Der er vejet 41 kviekalve ved 365 dages med en gennemsnitsvægt på 440 kg, og 38 tyrekalve med en gennemsnitvægt på 558 kg. Sæd efter RMR 1 Pioner skal bestilles hos inseminøren inden brug. RMR 1 Pilot (P), S-indeks 152 med en sikkerhed på 69. Der er 31 kvier, som har kælvet efter RMR 1 Pilot med følgende kælvningsforløb: 21 let uden hjælp, 6 stk. let med lidt hjælp, 0 vanskelig uden hjælp og 3 stk. vanskelige med hjælp. Der er 164 køer, der har kælvet med følgende forløb: 88,1 % let

6

uden hjælp, 6,0 % let med hjælp, 0 % vanskelig uden hjælp, 3,0 % vanskelig med hjælp, og ingen kejsersnit. Der er vejet 37 kviekalve ved 365 dages med en gennemsnitsvægt på 411 kg. og 39 tyrekalve med en gennemsnitsvægt på 578 kg. Sæd efter RMR 1 Pilot skal bestilles hos inseminøren inden brug. Kragelund Tarzan (H) S-indeks 119 med en sikkerhed på 57. Der er 48 kvier, som har kælvet efter Kragelund Tarzan med følgende kælvningsforløb: 35 let uden hjælp, 7 stk. let med lidt hjælp, 1 vanskelig uden hjælp og 5 stk. vanskelige med hjælp. 77 Køer har kælvet med følgende forløb: 76,1 % let uden hjælp, 9,1 % let med hjælp, 0 % vanskelig uden hjælp, 2,3 % vanskelig med hjælp, og ingen kejsersnit. Der er vejet 4 kviekalve ved 365 dages vægt med en gennemsnitsvægt på 439 kg, og 6 tyrekalve med en gennemsnitsvægt på 532 kg.

Ungtyre Præstebro Burrito (P), S-indeks 118 med en sikkerhed på 19. Der er 13 kvier, som har kælvet efter Præstebro Burrito med følgende kælvningsforløb: 10 let uden hjælp, 1 stk. let med lidt hjælp, 1 vanskelig uden hjælp og 1 stk. vanskelige med hjælp. Der er 21 køer, der har kælvet med følgende forløb: 87,0 % let uden hjælp, 4,4 % let med hjælp, 0 % vanskelig uden hjælp og 0,0 % vanskelig med hjælp. Præstebro Burrito er færdigudleveret, så der er kun det sæd efter ham som ligger hos inseminøren. Mandix Landlord (H), S-indeks 98 med en sikkerhed på 14. Der er 7 kvier, som har kælvet efter Mandix Landlord med følgende kælvningsforløb: 5 let uden hjælp, 1 stk. let med lidt hjælp, 1 vanskelig uden hjælp, men der er 5 stk. dødfødte kalve efter kvier. 17 Køer har kælvet efter Mandix Landlord med følgende forløb: 69,6 % let uden hjælp, 0 % let med hjælp, 0 % vanskelig uden hjælp, 4,4 % vanskelig med hjælp og ingen kejsersnit.

Udenlandsk sæd Der er nu mulighed for at købe sæd efter følgende 2 nye importtyre, den horned canadiske tyr, Maple-Dale 17N Smash 8S, og den polled australske tyr Attitude Bankroll B 2, med 15. april 2009 sidste frist for bestilling af sæd. Se annonce om de 2 tyre dette Herefordblad.

Aalestrup Avlsstation På avlsudvalgsmødet den 6. februar 2009 besigtigede vi tyrene på individprøvestationen Aalestrup. I referatet fra mødet, som kan ses på Herefordforeningens hjemmeside www.hereford.dk, er der en beskrivelse af alle Herefordtyrene på Aalestrup. Avlsudvalget udtog en bruttotrup på 3 tyre til sædaftapning. På avlsudvalgsmødet den 20. marts 2009 besigtiger vi igen de resterende tyre, og indstiller til bestyrelsen, hvilken tyr, der muligvis skal tappes. Det er med stor glæde, at så mange Herefordavlere bakker op om Aalestrup Avlsstation. Vi vil i avlsudvalget fortsætte med at udsende breve til højindeks dyr og afstamnings interessante dyr.

Viking Genetics Man er nået til de sidste forhandlinger om en aftale om den fremtidige kvægavlsforening. Som det ser ud nu, vil Viking Genetics købe tyrene og tappe dem. Prisen på tyrene og vilkårspenge er endnu ikke fastlagte, men der bliver stadigvæk noget til raceforeningerne til at drive avlsarbejde for. Raceforeningerne skal stadigvæk bestemme, hvilken tyr, der skal tappes, og hvilke tyre der skal være på brugsplanen. Fra 2010 forventes det, at Finland kommer med i Viking Genetics samarbejdet. Det betyder, at man får 45.000 stk. flere kødkvægsinsemineringer, hvoraf langt de fleste insemineringer er med Limousine, men der er lige så mange Hereford insemineringer i Finland som i Danmark. 

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

T


Moeskær Argon res. champion

Til salg

Kvistgård Varmblod

Moeskær Salto res. champion

Moeskær Mazimo kalvechampion

Til salg

Kvistgård Pollet Hereford

Vi er begyndt med avl af Dansk Varmblod

Traumstern

To DV-avlshopper udgør stammen: Traumstern - sølvmedalje Agat - bronzemedalje

Kvistgård Fjordheste

30 års avlsarbejde ligger bag vores fjordhestestamme

Kvistgård Pollet Hereford er etableret i 1997. Besætningen består af 35 køer og opdræt. Argon (til salg), Mazimo (til salg) og Salto, samt insemineringstyren Star Tohon er fædre til løbekvier og foldtyre årgang 2008. Argon og Mazimo og vores foretrukne insemineringstyr Star Tohon er fædre til kommende årgang 2009 kalve.

Til salg i 2009: 15 løbekvier (evt. ikælvede) 17 foldtyre

Tanja

To Fjord-avlshopper udgør stammen: Tanja - medalje Aja - kåret

Kvistgård Pollet Hereford V/ Jakob Kvistgård Herningvej 23, Barde 6920 Videbæk Tlf 97 17 56 70 Mobil 21 77 30 32 www.kvistgaard.info j-kvistgaard@mail.tele.dk

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

7


Minimering af kalvedødelighed hos Hereford af Per Spleth, Teamleder Kødproduktion, Dansk Kvæg, psp@landscentret.dk, tlf. 8740 5301 Der er i den seneste tid været meget fokus på kalvedødelighed i Danmark. Det er altid et mål at have så lav kalvedødelighed som muligt. I Herefordbesætninger døede i 2008 3,2 % af kalvene ved fødsel, og yderlige 4,3 % af kalvene døede inden de var et halvt år gamle. Kalvedødligheden er generelt mindre i kødkvægsbesætninger end i malkekvægsbesætninger men der er store variationer fra besætning til besætning, og fra race til race. Kødkvægracerne i Danmark ligger i gennemsnit på henholdsvis 2,9 % dødfødte kalve og 4,2 % af kalvene dør inden de er et halvt år. I en kødkvægsbesætning koster en død kalv langt mere end hos en mælkeproducent. En mælkeproducent kan trods alt sælge mælk fra koen i normalt 10 måneder efter kælvning, hvorimod en kødkvægsproducent må vente minimum 10 måneder på, at der kommer en ny kalv, hvis ikke koen udsættes.

Årsager til, og forebyggelse af dødfødte og senere døde kalve hos kødkvæg, kan være: Huld hos køer og kvier Det er bevist gennem flere undersøgelser og praktisk erfaringer, at fede køer generelt har sværere ved at kælve end køer, der er tynde eller i normalt huld.

I Danmark bruger vi en huld karakterskala, der går fra 1-5, hvor 1 er en meget mager ko, og 5 er en meget fed ko med fedtdepoter ved fx halerod. En ammeko bør altid være i huld 2,5 til max 4,0 på denne skala. En fed ko aflejre fedt i fødselsvejene, og har derved sværere ved at føde en kalv af normal størrelse. Jeg mener, at man kan undgå nogle af problemer med fede ammekøer ved at lade dem kælve så ofte som muligt. En ammeko kan normal kælve med 11 mdr. interval, hvis hun bliver insemineret eller løbet hurtigt efter kælvning. Når så, at koen giver mælk til kalven i 5-6 måneder får den ikke så lang goldperiode inden den skal kælve igen. Det er oftest i goldperioden, at koen stiger i huld, da den har det mindste behov for energi her. Det er altså vigtigt at tilpasse fodermængden til køerne. Hvis en ko går på græs, og f.eks. skal kælve 1. november, og hendes sidste kalv er fravænnet i maj måned, kan denne ko klare sig på ekstensive græsarealer gennem sommeren, da energibehovet er lavt. Sørg også for, at kvier kælver første gang inden de bliver 28 måneder. En ældre kvier har også nemmere ved at blive fed før kælvning, og generelt får en kvie over 3o måneder vanskeligere ved at kælve når den bliver ældre, da knogler og muskler bliver mindre fleksible. En kvie, der kælver første gang når den

24 -26 måneder, kan godt nå at blive stor nok. Hvis man ønsker ekstra store køer, kan man give 1. kalvskørerne noget mere energi mens de går med den første kalv. Om sommeren skal disse unge køer gå på det bedste græs da de stadig skal vokse og udvikle sig. En 1. kalvsko med kalv under 6 måneder skal derfor ikke lukkes ud på dårlig naturplejearealer.

Genetik Det er vigtigt, at inseminere eller løbe kvier med tyre der give let fødte, og ikke for store kalve, ved fødsel. Den mest sikre måde at sikre sig kalve, der ikke bliver for store ved fødsel, er at anvende inseminering af kvier med sæd fra afprøvede tyre, der ikke giver for store kalve.

Fodring Det er vigtigt at sikre, at koen/kvien er velforsynet med mineraler/vitaminer og eller er i en god kondition omkring kælvning. Selen og E-vitamin er med til at sikre, at kalven er livskraftig ved fødsel. Det gælder om, at kalven er hurtigt oppe at stå efter fødsel. Det er endvidere vigtigt, at kalven får råmælk fra koen senest 2 timer efter fødsel for at få de gode antistoffer. Hvis man har ældre køer, der har et dyb yver eller store patter, kan det være nødvendigt at hjælpe eller sikre sig, at kalven finder frem til yver og patter. Hvis

Kalvedødlighed hos Hereford i perioden 2002 - 2008 Dødelighed ved fødsel og af levendefødte kalve

8

Tyr

Kvie

Alle

Fødselsår

Antal fødsler

Fødsel

30 dage

180 dage

Fødsel

30 dage

180 dage

Fødsel

30 dage

180 dage

2002

16.567

2.6%

3.5%

5.0%

1.6%

2.5%

3.8%

2.4%

3.0%

4.4%

2003

16.537

3.0%

3.0%

4.7%

2.1%

2.6%

3.7%

2.8%

2.8%

4.2%

2004

15.806

3.1%

3.2%

4.5%

2.1%

2.4%

3.7%

3.0%

2.8%

4.1%

2005

14.151

3.4%

3.6%

5.3%

2.3%

2.6%

3.6%

3.3%

3.1%

4.5%

2006

13.705

3.5%

3.0%

4.6%

2.5%

2.5%

3.4%

3.3%

2.8%

4.0%

2007

13.913

3.3%

3.1%

4.6%

2.2%

2.4%

3.4%

3.0%

2.8%

4.0%

2008

13.752

3.5%

3.1%

4.7%

2.3%

3.0%

3.9%

3.2%

3.0%

4.3%

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


man har køer med store yvere eller patter, der er svære at komme til for kalven, bør disse køer udsættes til slagt, når kalven er fravænnet, og ikke sælges til andre avlere. Kalve bør tildeles foder i kalveskjul både mens de er på stald og ude på afgræsning. En kalv, der er vant til at æde valset korn/kraftfoder har normalt en højere tilvækst, og er nemmere at fravænne fra moderkoen, når den er 5-6 måneder gammel. Sørg for, at kalve er velforsynet med mineraler/vitaminer. Selen/E-vitamin mangel kan give pludselige dødsfald hos hurtige voksende kalve.

Kælvningsboks Når en ko kælver inde på stald vil det være en fordel at have en kælvningsboks. Her kan koen kælve i ro og fred, og hvis der bliver behov for fødselshjælp, kan dette nemmere praktiseres. Hygiejnen hvor en ko kælver, skal være i top, da det ellers kan give børbetændelse hos koen og navlebetændelse hos kalven. En jodbehandling af kalvens navle kan være en fordel. Der bør være et godt lag frisk ren strøelse, hvor en ko skal kælve.

Hvis køerne kælver ude på marken er sjældent problemer med infektioner, da smittetrykket generelt er lavt ude. 

Del viden om Hereford Herefordforeningen byder velkommen til følgende nye medlemmer Henrik Toft Sørensen, Rævebjerg Hereford, Balgårdsvej 33, Gassum, 8981 Spentrup Solveig og Bo Kristensen, Halborg Hereford, Skalmstrupvej 11, 7850 Stoholm Finn Svenstrup, Borridsø Hereford, Vesterbro 5, 8850 Bjerringbro Lars Rasmussen, Moselunden, Stenkistevej 1, 5491 Blommenslyst

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

Herefordproducenter kan opnå mange fordele ved at være med i en ERFA-gruppe om kødkvæg. Her kan udveksles erfaringer, og man kan hente viden om mange forhold. Man skal heller ikke se bort fra det sociale element. En ERFA-gruppe kan have mange formål med mange emner. Det kan være: afgræsning, byggeri, produktion af grovfoder, intensivt/ekstensiv drift, naturpleje, fodring, økonomi, avl m.m. En gruppe må ikke være for stor, seks-otte medlemmer er passende

9


Vælg tyren med omhu af landskonsulent Jørgen Skov Nielsen De avlsmæssige egenskaber som tyren er i besiddelse af præger en hel årgangs kalve, hvorfor der bør udvises stor omhu ved valg af besætningens tyr.

Stambogsføring Af hensyn til afkommets officielle afstamning skal alle avlstyre stambogsføres. Det er ærgerligt når en besætning pludselig står med en hel årgangs kalve med uofficiel afstamning, som følge af fejl, uheld eller manglende betænksomhed i forbindelse med indkøb og brug af en foldtyr. Konsekvensen af at anvende en tyr som ikke er stambogsført er, at afkommet registreres med ukendt fader. Det medfører, at afkommet ikke kan registreres med officiel afstamning og hermed heller ikke kan stambogsføres. Man taber altså muligheden for, at anvende dyret i sit fremtidige avlsarbejde. Desuden er der flere afsætningskoncepter, som stiller krav om at man kan dokumentere dyrets race.

Det er markeret med et ”stambog” i feltet stbnr. på koens stamtavle. • Tyrens mor skal være i live, så der kan udtages blodprøve til DNA-test til faderskabsbestemmelse, såfremt dette ikke allerede er sket f.eks. i forbindelse med stambogsføring af andet afkom. • Tyrens far skal være stambogsført. • Tyrens afstamning skal bekræftes ved sammenligning af DNA-typer på forældrene og tyren selv. • Der er ingen krav til forældrenes eller tyrens egne avlsværdital eller præstationer i øvrigt. Der dispenseres ikke fra ovenstående krav og regler.

man relativt let hæve besætningens avlsmæssige niveau, når man vælger en tyr med høje avlsværdi- og eksteriørtal. Køb derfor en tyr, hvis forældre ligger på et højt avlsmæssigt niveau. Såvel far og mor skal have gode avlsværdital for de væsentligste egenskaber. S-indekset på tyren bør ligge over 110. Hvis der er mulighed for det bør en tyre med en god individafprøvning foretrækkes. Her har du dokumentation for kødproduktionsegenskaber, temperament, eksteriør og sidst, men ikke mindst, fodereffektivitet. Mange tyre er i dag så godt deklareret, at de fleste har mulighed for at finde en tyr der tilgodeser egne krav og ønsker.

Priser

Undgå indavl

Der er omkostninger til DNA-bestemmelsen og stambogsføringen. Hertil kommer dyrlægens honorar for udtagning af blodprøverne. Prisen i alt beløber sig til et sted mellem 1.000 og 2.000 kr.

I forbindelse med valg af tyr er det væsentligt at sikre sig, at den ikke er for tæt beslægtet med besætningens hundyr. I almindelighed anbefales kun, at foretage parringer der giver mindre end 4% indavl. Det betyder, at en kalv kan have samme tyr som oldefar to steder i sin stamtavle. 

Avlsmæssigt niveau Krav • Tyrens mor skal være stambogsført.

Da en enkelt tyr i mange besætninger bliver far til en hel årgangs kalve, kan

Eksempel:

I forbindelse med beregning af indavl tegnes en såkaldt ”anecirkel” efter følgende model:

Der tegnes en cirkel fra kalven og stamtavlen rundt til den fælles ane, Hannibal. Herefter kan indavlsgraden beregnes ved at tælle de linier der imellem de enkelte dyr i stamtavlen, i dette tilfælde 6 linier, og indsætte resultatet i følgende formel: 0,5(6-1) = 0,5 x 0,5 x 0,5 x 0,5 x 0,5 = 0,03125 = 3,125%. Parringer der giver indavlsgrader på mindre end 4% er som nævnt acceptable.

10

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


MicroFeeder

1969-2009

Bestil dine sommermineraler sammen med en MicroFeeder.

VM Ammeko Sommer og Vinter

40 - fed og færdig? • 40 år

– JA, Danmarks ældste avlsforening

• Fed

– NEJ, Vi laver kød! – Værtens bedste kød

• Færdig – NEJ, populære som nogensinde!

Komix Ammeko Sommer og Vinter 

Velsmagende mineraler

Tildeles efter ædelyst

Vi udvikler Hereford

Vor viden - Din styrke

www.vitfoss.dk

HEREFORDFORENINGEN

- sikrer korrekt mineraltildeling i udbindingsperioden.

www.hereford.dk

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

11


ÅBEN STALD i maj måned Herefordforeningen arrangerer i maj måned Åben Stald i en række Hereford-besætninger. Herefordforeningen håber, at foreningens medlemmer med familie, naboer og venner vil lægge vejen forbi Hereford-besætningerne. Besætningsejerne glæder sig til at vise Hereford-dyrene og gården frem for besøgende, og håber på et stort fremmøde af gæster fra nær og fjern. Følgende Hereford-besætninger holder Åben Stald

Søndag den 17. maj 2009 kl. 10 til 16 hos Kristian Hammerum, Peløkke Hereford, Peløkkevej 54A, Peløkke, 5900 Rudkøbing Henning Jensen, Enghavens Hereford, Enghaven 9, 4281 Gørlev Enghavens Hereford startede i 1990, hvor vi købte vores første Herefordkvie. Hereford fangede hurtigt familiens interesse, og besætningen voksede de følgende år til seks moderdyr der alle, dengang, stod i en gammel bindestald i vinterhalvåret. I starten bestod besætningen udelukkende af hornede Hereford, men efterhånden som flere og flere besætninger skiftede over til pollede, fulgte vi med trenden, og har nu kun et horned dyr tilbage i vores besætning. I 1999 deltog vi i vores første dyrskue i Roskilde: Vi har udstillet hvert år lige side, og ser hvert år frem til Roskilde Dyrskue med stor glæde og spænding. Efterhånden blev den gamle stald nedslidt og vi byggede derfor, i 2003, en ny løstdriftsstald på 500 m2. Besætningen består i dag af ca. 10 moderdyr, foldtyr og opdræt. Vi har i år købt ny foldtyr efter den canadiske tyr, Double-U Real Good 333R, hvis afkom vi forventer os meget af. Tidligere har vi kun brugt foldtyr men sidste år begyndte vi at inseminere nogle af vores dyr, og vi venter i år kalve efter 4 forskellige tyre. Alle vores slagtedyr sælges privat. Ungdyrene sælges enten som halve eller kvarte mens ældre dyr hakkes i fars.

12

Arne Denwers, Knohammer Polled Hereford, Knohammervej 3, Næstelsø, 4700 Næstved Ejendommen, som har været i familiens eje siden 1922, blev købt i 1985 som 3. led i generationen. Ejendommen, som er på 8,5 ha., drives som et fritidslandbrug. De første år med traditionel planteavl men senere blev der indkøbt en Herefordko med kalv, af den lidt lave engelske type med horn, for at skabe lidt liv på ejendommen. Udviklingen over årene har betydet, at besætningen i dag består af ca. 10. køer, 1 avlstyr og opdræt. Alle dyrene er polled, og præget af den canadiske type. De fleste af dyrene er renracede med stamtavle, og avlstyren, Woodland Vaks, blev kåret som reserve champion på det vestsjællandske dyrskue i 2004. 1. juni 2007 blev vi medlem af Herefordforeningen. Vores dyr lever et frit liv med høj dyrevelfærd. Hele året kan dyrene gå ude og inde som de har lyst til. Der er adgang til frisk vand samt gode skygge- og læforhold. Alle vores marker ligger ud i græs, og er opdelt i flere folde. Markerne sprøjtes ikke, og tildeling af kunstgødning er begrænset. Alle dyr, der ikke sælges til levebrug, leveres til Friland Kødkvæg. Målet med besætningen er at bibeholde det nuværende antal dyr, der passer til arealet. Naboens jord på godt 2 ha indgår også i arealet. Fremadrettet søges at optimere besætningen ved at beholde de bedste af kviekalvene samt at anvende avlstyr, der sikrer rigelig med mælk, god kødfylde samt ikke mindst et roligt temperament. Der indkøbes af og til dyr fra gode avlsbesætninger. På hjemmesiden www.knohammer.dk prøver vi at skitsere med billeder og tekst, hvad der foregår omkring besætningen.

Torsdag den 21. maj 2009 fra kl. 10 til kl. 16 hos Åse og Finn Svendsen, Dalsmark Hereford, Uslevmarkvej 171, Bjergby, 9800 Hjørring Åse og Finn Svendsen købte ejendommen i 1988, og anskaffede den første Hereford ko i 1989. Besætningen er nu på 13 moderdyr. Åse og Finn har de tre

sidste år solgt alle de kvier, de ikke selv skulle bruge til avl. Alle tyrekalve slagtes på lokalt slagtehus og sælges til privat, yngre udsætter køer laves i fars og kun ældre køer sendes på slagteri. Der er altid brugt avlstyre med stort slagteindex, både hos foldtyrene samt ved insimineringstyrene. Dette har også bevirket, at foldtyrene næsten altid har kunnet sælges efter brug i besætningen. Der er også solgt avlstyre til andre, der går blandt andet en ungtyr efter RMR 1 Pilot, der er solgt til levering kort efter Åben Stald. Der er andre tyre efter Mølgård 1585 og Wiranya Batavia S5, hvis nogle skulle mangle en sådan. Ny avlstyr er købt hos Nr. Blæsbjerg, og er efter Harwie Jackpot 74J. Drifts- og slagteformen er for mig at se så tæt på det optimale man kan nå inden for Hereford. Jeg kan kun opfordre alle, der vil mere og andet med Hereford, til at møde op og få en snak med Åse og Finn, der gerne øser ud af deres erfaringer. Ejendommen ligger desuden fantastisk naturskønt, med skov bakker og en dejlig sø, så det kan ikke andet end at blive en god dag for Herefordfolket og andre. Ib Ravn, Åland Polled Hereford, Asbovej 16, 6600 Vejen Åland Hereford kan i 2009 fejre 30 års jubilæum. De første 2 køer blev købt i foråret 1979 hos Kristen Østergård, Fredsted, og senere på året en tyr samme sted. Tillige blev der indkøbt 3 kvier hos Balslev Jørgensen, Gram. Alle dyr var horned. Besætningen kom ret hurtigt op på 14-15 moderdyr + opdræt. I dag er besætningen på 8-9 moderdyr, der alle er polled. Foruden Herefordbesætningen leveres 2.200 slagtesvin, og der drives planteavl på 100 ha. Formålet med at have ammekvæg er først og fremmest af praktiske grunde, da de bruges til afgræsning af marginaljord, mest eng i sommermånederne. Modsat skal man jo ikke være blind for skønhedsværdien af en Herefordbesætning på en græsmark! Køer og store kvier går ude året rundt med adgang til primitiv løsdriftstald. Fra 1. oktober afgræsses marker med efterslæt og lovpligtigt miljøgræs (grønne marker). Vinterfoderet består af wrapgræs, i de

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


senere år har det kun været nødvendigt at supplere med dette, i 4-5 mdr. Vi har nået vores avlsmål for dyr med højt indeks for mælk og tilvækst, og kan nu arbejde målrettet på at forbedre slagteindeket. Der er gennem årene blevet brugt foldtyre af god type samt insemination med sæd fra tyre i Australien, USA, Canada og senest Romany 1 Captain R22 C1 fra Skotland. Der er solgt mange avlsdyr til danske avlere men også eksporteret dyr til Tyskland, Finland, Polen og Nordkorea. Besætningen er godkendt som Aktiv Avlsbesætning, og har været det uden afbrydelse med alle 4 krav opfyldt fra start. S-indekset er i dag 124 i gennemsnit for 17 dyr. Alle køer er kåret med 84 i gennemsnit for helhed. De 8 ha marginaljord, som bruges til Hereforddyrene, har via besætningen og forskellige tilskud givet en fornuftig indtjening.

Vi har udstillet dyr på Varde dyrskue i mere end 25 år, og i de sidste 7-8 år også på Landsskuet i Herning og kødkvægsskuet i forbindelse med Agromek. Dyr, der har gjort sig bemærket fra besætningen er: Åland 1 Ofelia, der to gange var Interbreed-vinder på Varde dyrskue, Grand Champion for hundyr på Landsskuet 2002 og udtaget til elitedyrsudstillingen for kødkvæg. Mor til Ofelia, Åland 1 Katrin har været udstillet på elitedyrsudstilling på Agromek. Datter af Ofelia, Åland 1 Trine, var championvinder for køer på Landsskuet 2005, udstillet af Flemming Holm ,Højslev. Tyren Åland 1 Rolf, der var senior champion på Kødkvægsskuet på Agromek 2003, udstillet af Ole og Finn Mulbjerg, Højmark. Tyren Slyks 1 Agro, som vi ejede i fællesskab med Flemming Andersen, blev reserve Grand champion på Landsskuet i 2006, og i 2008 Supreme Champion

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

og Interbreed-vinder på Landsskuet. Hereford dyrene har givet mange gode oplevelser. En af de bedste er nok, når arbejdet i stalden er overstået, at gå en tur i engen, en dejlig sommermorgen, og se til kalve og køer. Flemming Andersen, Solbakkens Hereford, Gammelbyvej 7, 6600 Vejen Da vi solgte vores mælkekvote i 2002, efter 17 år med jersey køer, startede Flemming et anlægsgartnerfirma, men vi manglede nogle dyr til vores eng og tomme stalde. Flemming havde haft Hereford som ung, og Gill interessede sig for avl, hvilket resulterede i købet af to køer med hver deres kviekalv i februar og måned 2003. 3 af dyrene er stadig i besætningen og har født tilsammen 17 kalve (nr. 18 kommer til maj). Samtidig med, at vi opbyggede vores Herefordbesætning, købte vi i fællesskab med Ib Ravn, Åland Polled Hereford, vo-

13


res første avlstyr, Bondes 1 Raider. Vi har siden sammen med Ib Ravn ejet tyrene Slyks 1 U.S.A. og Slyks 1 Agro. I år har vi en Agro søn, Åland 1 Carlos, som avlstyr til køerne men regner med, at inseminer vores kvier med den amerikanske tyr Dice, og købe en ny foldetyr til næste år. I år har vi 25 drægtige dyr, og det giver anledning til følgende spørgsmål: 1. Hvor mange moderdyr skal vi have i vores besætning 2. Hvilket egenskaber skal vi avle videre på 3. Hvordan skal vores staldsystem optimeres 4. Hvilke avlstyre skal vi bruge i fremtiden Vores gård består af 42 ha eget jord, 52 ha jord i forpagtning inklusive 10 ha græsningsaftale. Gården drives traditionelt med korn, raps, og mest græs omkring gården således at vi altid har nogle Hereford at kikke på.

14

Lørdag den 30. maj 2009 fra kl. 10 til kl. 16 hos Kirstine og Jens Peder Søe, Slyk’s Polled Hereford, Novej 26, No, 6950 Ringkøbing Tag hele familien med, da haven, som hovedsagelig består af ca. 200 Rhododendron, på det tidspunkt står i fuld flor. Herefordbesætningen består pt. af 13 moderdyr, som alle har kælvet i foråret. 2 af kalvene er efter henholdsvis WNH Stokmaster 9925 og Harvie Jackpot 74J mens de sidste 11 kalve er efter Sdr. Ydby Apollo. Sdr. Ydby Apollo er helt sikkert én af de allerbedste avlstyre vi nogensinde har brugt i besætningen. Vi bruger ham igen i år til alle køerne. Ca. 15. juni har Sdr. Ydby Apollo gjort arbejdet færdig, og er derfor til salg. Han er en tyr som rigtig mange vil kunne få glæde af. Derudover består besætningen af 7 kvier fra sidste år samt 2 tyre, hvor den ene tyr har været indsat til individafprøvning på Ålestrup Avlsstation, og sluttet med et rigtig fornuftigt resultat. 

Tjen penge på kødkvæg • Høj selvforsyningsgrad af foder • Optimal fodring til alle dyr med billige fodermidler • Kælvning på optimale tidspunkter på året • Lav kalvedødlighed • Kvier skal kælve 24 måneder gamle • Kælvningsinterval under 365 dage • Høj tilvækst hos kalve • Fravænning så slagtekalve kan leveres til bedste pris • Billig afgræsning og lang afgræsningsperiode på ekstensive arealer • Brug valset korn + mineraler i kalveskjul • Afsætning af slagtedyr til bedste pris

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


Medlemsblad for Herefordforeningen 路 April 2009 路 39. 氓rgang

15


Et par staldtips om at fotografere – dyr eller mennesker af Mogens Stendal, e-mail: sasso@post5.tele.dk Med smukke hereforddyr som motiver er der faktisk ingen undskyldninger for ikke at tage gode billeder! – Jeg har skrevet mig et par tips bag ørerne, når jeg gennem årene har fotograferet. Gør man gode tips til vaner, skal man ikke længere tænker så meget over dem, når man foto-graferer. Jeg vil gerne dele nogle småtips med dig! Dit kamera skal være i orden. De fleste har nyere apparater, og som så mange andre har du sikkert også et digitalt kamera. De fleste digitale apparater gør et fint arbejde, når de bliver betjent ”fornuftigt”, herunder holdt i ro. Billeder skal være skarpe! Med et digitalt kamera og et program til billedbehandling, kan du efterfølgende forbedre dine billeder ved at rette op på nog-le af de fejl eller smuttere, som har sneget sig med på billedet. Men det kan altid betale sig at lave et godt forarbejde, inden du tager billedet. Du kan downloade et rigtig godt redigerings-program. Picasa. fra nettet på denne adresse: http://picasa.google.com/ Det er gratis at down-loade og bruge Picasa, og det er et rigtigt godt program!

Hele eller halve motiver

Vælg dit motiv med omhu

Læg mærke til lyset, når du kigger i

Beslut hvad det er, du vil have med på dit billede. Mange dyr? Få dyr? Skal der også menne-sker med? Det synes jeg som regel ikke, der skal. Hereford for sig, folk for sig … Sørg for, at motivet fylder hele eller det meste af billedets ramme. Så gå tæt på dit motiv. Når dyret er mo-tivet, er der slet ingen grund til, at der uden om motivet er fem centimeter med græs eller andet på billedet! Måske skal kameraet vendes 90 grader? Motivet skal fylde det hele! Det samme gælder, når du fotograferer mennesker. Med en stærk zoom er du pludselig tæt på uden at genere motivet, hvad enten det er Hereford eller mennesker. En efterfølgende billedbehandling på computeren kan hjælpe dig til at udfylde rammen. Jeg kører altid mine billeder gennem Pi-casa, hvor jeg korrigerer farve og kontrast og gør billederne skarpere. Er der behov for det, retter jeg op på skæve billeder og/eller beskærer dem.

16

Når selve motivet er et eller få hele dyr – eller mennesker, synes jeg, det synd (ubevist) at klippe det nederste af benene eller noget af halen eller hovedet. Hele dyr skal være hele! Liges så med mennesker. Der bør altid være en smule luft uden om motivet. Omvendt kan du lave vældig charmerende billeder, ved at gå helt tæt på og bevidst skære noget af kroppen fra eller eventuelt også noget af hovedet. Med et digitalt kamera kan du bare skyde løs. Det er helt i orden, at kun et ud af ti eller 20 billeder er OK og kan bruges efterfølgende. Sammenlign dine optagelser, så får du hurtigt en fornemmelse af, hvad der gør sig, og hvad der ikke dur. Efter-hånden bliver dit ”spild” mindre. Ved at indstille dit kamera til det, holde udløseren nede, tager du mange billeder på et øjeblik af samme motiv. Det skulle være mærkeligt, om der ikke var en enkelt optagelse, der sad lige i øjet!

Lys kan genere eller fremhæve – baggrunden kan kun genere

søgeren eller på miniskærmbilledet på dit digitale kamera. Skygger kan være et problem i stærkt sollys, og der må i hvert fald ikke være skygger på den del af motivet, du vil fremhæve. En sommerdag med drivende, hvide skyer gør sig altid på bil-leder, men et vejr med stærk sol er ikke det bedste at fotografere i. Normalt bør du undgå at fotografere i modlys, men brugt bevidst og rigtigt kan modlysbilleder give dig interessante re-sultater. Læg også mærke til baggrunden. Er der et halvt eller kvart dyr, der forstyrrer, så vent til det er gået! Tilsvarende med mennesker. Tag dig altid god tid, til motivet sidder rigtigt. Eller skyd flere gange. Tjek lige, at der ikke er en flagstang, en hegnspæl eller andet, der peger lige med i ryggen på dyret og giver et helt forkert indtryk af dit motiv. Et sådant forstyrrende element kan oven i kø-bet komme til at fremhæve en svaghed ved dyret, Og det var jo ikke meningen, vel? I et mere avanceret program til billedredigering, for eksempel Photoshop, kan man nemt fjerne ’forsty-relser’, men det kan godt tage lidt tid.

 Halen hænger ikke pænt, man kan ikke se venstre forben og kvien skal lige have slikket mulen

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


Dyr skal fotograferes nede fra Gå lidt ned i knæene, når du fotograferer dine dyr. Når du står op – det kan endda være, at du er en høj person – så ”presser du dyret ned i græsset eller baggrunden” og får det derved til at virke mindre, end det er. Og dyret bliver ikke elegant på billedet. Prøv at tage det samme motiv ”ovenfra” og ”nedenfra” – og sammenlign resultatet. Jeg er sikker på, du foretrækker billedet, taget med bøjede knæ eller hvor du ligger på knæene!

Kameraet hører til i lommen Når du kører en tur, så gør det til en regel at have et ladt kamera med dig, det vil sige batteri-erne skal være i orden, og der skal være plads på din flash card. Du ved aldrig, hvornår det gode motiv dukker op. Tag også kameraet over skulderen, når du går en tur i folden blandt dine Hereford. Lige pludselig har en flok dyr stillet sig an eller befinder sig i en interessant situation. Men det hele ser anderledes ud, hvis du først skal hjem for at hente kameraet… og så er det for sent. Når dyrene er vant til, at du går mellem dem og sætter dig blandt dem, stiller de sig ikke kun-stigt an, når du vil fotografere. Naturlige billeder er nummer ét, synes jeg. Det gælder også, når motivet er mennesker. Der er taget mange trælse billeder til private fester, hvor folk kunstigt smilende stiller sig op og glor lige ind i linsen. En god zoom er derfor et godt værktøj for enhver fotograf, der

ikke ryster på hånden. Så kommer du tæt på, uden at dit offer opdager det.

Skyd løs blandt hereforderne God fornøjelse med dit kamera – hele sommeren, hele året. Jeg er sikker på, at du kan bidra-ge med en masse gode billeder til din pc og dit fotoalbum – til venner og bekendte. Dine gode billeder vil også kunne gøre lykke i Herefordbladet eller på foreningens hjemmeside. Enhver redaktør er glad for at kunne vælge mellem mange, gode fotos. Det er jeres dygtige og flittige redaktør (Bent Sørensen) og webmaster (Kim Langballe) helt sikkert også.

Download Picasa Hent det gratis program, Picasa, på adressen http://picasa.google.com og prøv dig frem. Når programmet er installeret finder og arrangerer Picasa alle billeder på din computer. Du kan redigere og føje effekter til det enkelte billede ved hjælp af et par enkelte klik, og du kan nemt dele dine billeder med andre via e-mail, udskrifter og på Internettet. Det er hurtigt, nemt og gratis. Du kan ’få et sted’ på nettet, hvor du gratis kan lægge dine billeder, og hvor andre kan se dem, når de kender din adresse. Ja, de kan downloade dine billeder. Jeg har sådan et sted til nogle af mine billeder. Du er velkommen til at kigge med på: www.picasaweb.google.dk/ms2207

NB! Hvis du har andre gode tips, synspunkter eller indhøstede erfaringer om fotografering, så send mig en e-mail! Du må også gerne sende spændende resultater af dine fotoskydninger! 

13.th European Hereford Conference Den engelske Herefordforeningen afholder i dagene 23. til 28. juni 2010 den 13.th European Hereford Conference.

Opsyn med brunst Den vigtigste faktor for brunstovervågning af køer og kvier er tid. Øger man tiden for overvågningen for brunst stiger mulighederne for at finde flere køer og kvier i brunst. Derudover er det vigtigt at notere alt ned på en liste over, hvad man har set: blødninger, slim og stående brunst. Det er også vigtigt at følge op på insemineringen, er koen eller kvien nu rent faktisk blevet med kalv.

 Kvien står helt perfekt og præsenterer sig meget smukt

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

Bøvlet, besværligt og tidsrøvende er der mange, der vil kalde opsyn og kontrol af brunst for at kunne inseminere koen eller kvien med en tyr af topkvalitet. I hverdagen er det ikke særligt belastende, og ser man på økonomien i det, vil man få en høj timeløn på at observere og kontrollere brunsten på sine køer og kvier.

17


Bluetongue – alle skal vaccinere i 2009 af Mogens Stendal Alle kreaturer, får og geder i Danmark skal basisvaccineres inden udgangen af maj 2009: 1. Kreaturer, der ikke er basisvaccineret, det vil sige vaccineret to gange med 25-35 dages mellemrum i 2008, skal have to vaccinationer inden udgangen af maj 2009 2. Basisvaccinerede kreaturer skal vaccineres igen inden 365 dage efter basisvaccinationen 3. Kalve, der i 2008 ikke var gamle nok til basisvaccination eller er født siden, skal basisvaccineres, det vil sige vaccineres to gange inden 1. juni 2009.

Besætninger, der til enhver tid har under 10 dyr, behøver ikke vaccinere, men må hellere end gerne gøre det. Besætninger, der har basisvaccineret i efteråret 2008, behøver ikke vaccinere igen før til efteråret 2009, se dog punkt 3 ovenfor. Men det er en god idé at genvaccinere her i foråret: 1. Du får herved vaccineret kalve, født i efteråret 2008 (husk to gange) 2. Mange kødkvægskøer og -kvier kælver i foråret. Så er de tomme, når de vaccineres inden udbinding, og det er en fordel. Der er desværre konstateret nogle aborter, når drægtige hundyr er vaccineret mod bluetongue

3. Kvier eller køer, der eventuelt skal/ kan eksporteres, skal være vaccineret mindst 60 dage før inseminering eller løbning.

”Næsten alle” må vaccinere I princippet må alle vaccinere: Dyrlæger og landmænd, der opfylder reglerne herfor. Landmænd skal have gennemgået et godkendt kursus i medicinhåndtering eller have mindst seks måneders sammenhængende erfaring med at passe fødevareproducerende dyr, herunder indgivelse af medicin.

Ring o u f or p g f å e t ligten tilbud de

VJ Staldinventar er en moderne virksomhed med egen produktion af inventarløsninger til fremtidens kvægstalde.

Tel. 9736 6612 · www.vjstaldinventar.dk Virksomhed under

18

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


DrÌgtige dyr til eksport Hvis du ser en mulighed for at kunne eksportere drÌgtige kvier eller køer i løbet af üret, skal du vÌre opmÌrksom pü to ting: 1. Kvien eller koen skal vÌre vaccineret mindst 60 dage inden løbning eller inseminering 2. Vaccinationen forud for løbning eller inseminering skal vÌre foretaget af en dyrlÌge.

Indberetning af vaccination til KvĂŚgdatabasen Du kan fortsat indsende udfyldte skemaer til din RYK-afdeling for at fĂĽ indtastet oplysninger om gennemført vaccination. Det koster 50 kroner for besĂŚtninger under 100 dyr og 100 kroner for besĂŚtninger med over 100 dyr. Du kan ogsĂĽ selv indberette, hvis du har programmet Dyreregistrering. Se nĂŚrmere om fremgangsmĂĽden pĂĽ: http://www.lr.dk/kvaeg/ diverse/vejledning_kvaeg.htm Du kan lĂŚse meget mere om bluetongue pĂĽ: http://www.bluetongue.dk/ ď Ž

Medlemsblad for Herefordforeningen ¡ April 2009 ¡ 39. ürgang

!,4%2 (*%--% ,!6%4

02Œ66/2 ',!3%2%$% 3+).+%

!LTIHJEMMESLAGTNINGUDFÂ’RES IEGETAUTSLAGTEHUS 6IAFHENTERSELVDYRENE 6ISKÂ?RERUD MENSKUNDENSERPÂť 6IPAKKEROGSÂťTILGÂťRDBUTIKKER

SAMTMÂ?RKNINGER HVISDETTEÂ’NSKES 2INGOGHÂ’RNÂ?RMERE -EDVENLIGHILSEN

6%34%2(‰3).'% 3,!'4%2&/22%4.).'!03 34%&!.*%.3%. ")2+%6%* 6%34%2(‰3).'% "2/"9 4,& -/"),

19


 Jens Michael Jensen, Egon og Edel Petz i snak med David Carroll, Udel Polled Hereford

Beef Expo Ireland 2008 af Bent Sørensen Den irske Herefordforening havde inviteret 4 danske Herefordavlere, Jens Michael Jensen, Edel og Egon Petz samt undertegnede, til Beef Expo 2008 i byen Kilkenny, der blev afholdt den 11. og 12. oktober 2008. Den irske kødkvægorganisation havde gennem de sidste 3 år forberedt Beef Expo 2008, som skulle vise, hvad irsk kødkvæg kunne byde på. Arrangementet bød på dyrskue, konferencer og stor gallafest. Den irske Herefordforening betalte 2 hotelovernatninger for os mens vi selv skulle betale for flyrejsen til Irland og retur, transport i Irland og eventuel ekstra hotelovernatninger. Fredag den 10. oktober 2008 mødtes vi i Billund Lufthavn, hvor vi tog med Ryanair til Dublin. Her havde vi på forhånd lejet en bil. Efter en lang køretur sydpå ankom vi til vort hotel i Wexford. Efter en god irsk middag med først en irsk øl og rødvin til oplevede vi irsk hygge på pubben, der var på hotellet. Der var musik og dans med masser af glade mennesker, både ældre og yngre.

20

Udel Polled Hereford Næste morgen var der tidlig afgang fra hotellet, da vi havde arrangeret et besætningsbesøg hos Udel Polled Hereford, der ejes af Mary og David Carroll. Besætningen, der består af 75 køer, drives sammen med sønnen Dáithí. David Carroll, der har været dommer i Danmark 2 gange, har en af Irlands allerbedste besætninger, og er den besætning, der er mest kendt udenfor Irland. Besætningen blev startet i 1935, og siden 1980 har man avlet polled Hereford. Vi blev meget gæstfrit budt velkommen med kaffe og te inden David Carroll i jeep viste os besætningen, der gik flere forskellige sted . I besætningen er der de senest år brugt forskellige insemineringstyre fra Australien med stor succes, som man selv har importeret, bl.a. Koanui Blueprint ET og Doonbiddie Hustler. De seneste importtyre er Allendale Wateroll efter Allendale Robin Hood Y169Y og Allendale Superstar B21 efter Allendale National W168. Tyren Udel 1 F8 Knight Flyer, der blev brugt i Danmark for nogle år siden stammer fra besæt-

ningen. Besøget blev afsluttet med et overdådigt frokostbord. Sidst på eftermiddagen ankom vi til Kilkenny, hvor Beef Expo 2008 skulle holdes. Vi fandt vort hotel Lyrath Estate lidt udenfor byen beliggende midt i en stor park. Hotellet viste sig at være 5 stjernet, så den rene luksus ventede os de næste 2 dage.

Uforglemmelig galla-fest Udstillingen Beef Expo 2008 var programsat til søndag men allerede lørdag aften var der arrangeret stor galla-middag, hvor der deltog 900 mennesker, hvoraf 400 var udenlandske gæster fra 22 lande. Arrangementet blev en helt uforglemmelig aften. Menuen stod på en 3 retters menu, hvor vi smagte, hvad Irland kan byde på af fisk, oksekød og ost. Under middagen fik vi en god snak med irske Herefordavlere og deres koner. Maden var ikke helt spist endnu, før der lød opera ud af højtaleren. Dette var starten for en musikalsk underholdning. Operaen skifte-

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


 Grianan Firecracker, Bedste Hereford og Bedste Tyr Beef Expo 2008 de mellem italiensk, fransk og engelsk. Senere kom et irsk kor på scenen med irsk korsang. Underholdningen blev afsluttet med irsk step (Riverdance) i meget høj klasse. Efter den gallamidagen, hvor der også var taler med bl.a. ministeren for landbrug, fortsatte festen i forhallen til hotellet, hvor et irsk orkester sang og spillede irske folkeviser de efterfølgende timer.

Dyrskue Der var tilmeldt 613 dyr fra 13 racer heraf 64 katalognumre af Hereford til Beef Expo 2008, som blev holdt i næsten nye, meget store og flotte rammer for levekvægsmarkedet i Kilkenny. Der var opsat teltpavilloner, der var indrettet med bedømmelsesringe, da ikke alle racer kun bedømmes i de indendørs haller. Dommer for Hereford var presidenten for den engelske Herefordforening, Robin Irvine, der kommer fra Nordirland, og som selv har avlet Hereford i over 25 år. De fleste af de udstillede irske Hereford var horned. Dyrene var store af deres alder med høje vægte med god kødfylde, især med bred kam og bred ryg. Lemmerne var generelt, især på de horned dyr, meget kraftige. Lemmerne blev der ikke kigget så meget efter i bedømmelsen. Det er let at være dommer i Irland, da dommeren ikke skal kommentere sin bedømmelse. Den eneste kommentar var, at man fra et centralt sted, fortalte publikum i alle haller, hvilke placeringer, der havde fundet sted i de enkelte hold. Udstillerne har i modsætning til i Danmark mulighed for at få en pose penge med hjem efter bedømmelserne, da der gives pengepræmier i hvert hold. 1. pladsen gav 175 euro, 2. pladsen 125 euro, 3. pladsen 100 euro mens der var 50 euro til 4. pladsen, hvis der var mere end 6 dyr i holdet. Bedste Hereford og Bedste tyr blev den 21 måneder gamle Grianan Firecracker (H) efter den australske tyr Churchill Storm V583. Morfar er den australske tyr Yarram Pompeii V055. Firecracker blev købt 8 måneder gammel for 10.000 euro af Sean McKiernan, som udstillede tyren på Beef Expo.

Næstbedste tyr blev den 6 år gamle Udel 1 R51 Veteran (P) fra David Carroll. Veteran er efter Doonbiddie Husler med Koanui Blueprint ET som morfar. Bedste hundyr blev den nordirske-fødte Dorepoll 1 R51 Duchess 525 (P), som blev købt på auktion i Nordirland i september måned 2007 for 3.400 pound. Fader er den australske tyr Doonbiddie Husler. Morfar er Dorepoll 1 10H Headliner, som har været brugt i Danmark som insemineringstyr. Næstbedste hundyr blev den 14 måneder gamle Kilsunny Lass Emily (H) efter Clooncullane Star. Efter en lang dag afsluttede vi med en tur i Kilkenny, hvor vi spiste aftensmad

på pub med danske Limousine- og Simmentaleravlere.

Afslutning Mandag morgen var der tidlig afgang var vort hotel, med de danske Simmentaler-avlere på hjul, da vi skulle nå flyveren i Dublin. Vi fortrød ikke, at vi havde taget imod invitationen til at komme til Beef Expo 2008. Vi oplevede megen gæstfrihed, mødte mange mennesker, så gode dyr og ikke mindst oplevede et utroligt flot land med varieret natur og meget græs. Alt det græs er grunden til, at der næsten er 7 mio. stykker kvæg i Irland. 

 Dorepoll 1 R51 Duchess 525, Bedste Hundyr Beef Expo 2008

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

21


47.580 besøgende på hereford.dk i 2008 af Kim Langballe, webmaster 12.219 flere besøgende var i 2008 inde og se Herefordforeningens hjemmeside hereford.dk. Det betød et flot resultat på 47.580 besøgende, hvor der i 2007 var 35.361 besøgende. En helt fantastisk udvikling. En stor del af besøgene har selvfølgelig været på grund af World Hereford Konferencen, men selv efter konferencen har vi holdt det høje besøgstal. Kig på de enkelte kvartaler viser, at det henover året har været jævnt besøgt. Selv den ”dårligste” måned, som var januar, var der her flere besøgende end den bedste måned året før. Ser vi på udviklingen gennem de seneste år er besøgstallet fra 2005 til 2008 fordoblet.

22

Det kan selvfølgelig blive svært at fastholde de stadig højere besøgstal. Siderne skal indeholde relevante og aktuelle emner. Til dette har vi brug for medlemmernes bidrag. Både, hvad der sker ude i klubberne og i foreningen generelt. Referat skal komme hurtigt frem så aktuelle emner hurtig kan blive givet videre. Så jeg vil endnu engang opfordre til, hvis der sker nyt i jeres område, så send det ind. Ser I noget, der kunne være relevant for os som Hereford folk så send det ind til webmaster. Jeg kan ikke love, at alt vil blive brugt, men intet bliver vist, hvis I ikke indsender noget. Heldigvis er der enkelte medlemmer, der er flinke til at sende informationer ind til gavn for alle medlemmerne. En stor tak for det.

Hvornår, og hvad bliver der kigget på Engang imellem er det sjovt at gå bag tallene og se, hvornår og hvad der bliver kigget på. Jeg må indrømme, at en dag som den 24. december ikke var en dag, hvor jeg forestillede mig at der ville blive kigget på www.hereford.dk, men alligevel var der 78 forbi denne dag, også juledagene var godt repræsenteret. Nyhederne bliver altid besøgt godt, ligeledes salgslisten som 25 procent af brugerne er inde og kigge på. Afhængig af årstiden er det meget forskelligt, hvad der bliver set mest. Sommeren er selvfølgelig dyrskuernes tid, og her bliver resultater ofte tjekket ud. Resultater på Ålestrup er ofte set, så de sidste resultater kan studeres. Som altid er siden med besætninger på nettet set meget. 20 % af brugerne slutter deres besøg her, og går ud på en besætningsside. Over 9.000 besøgende forlod foreningens side denne vej. Dette har indtil videre været gratis, at have et link på siderne til egne sider. Men fra 2009 opkræves der kr. 500 årligt for et link på Herefordforeningens hjemmeside for besætninger, der ønsker et link til egen hjemmeside under ”besætninger på nettet”. Generelt har siderne været besøgt jævnt henover året, men med juni og juli som topscorer. Det var jo også her WHC lå, så måske ikke så underligt alligevel. Mange lande har besøgt hjemmesiden. I alt har der været besøgende fra 87 lande, også nogle af de mere eksotiske, som Benin, Vietnam m.m. 85 procent af de viste sider er fra danske besøgende, altså er der 15 % fra de udenlandske. Hovedlandene var i 2008 USA, Holland, England og vore nabolande. Med 215.000 viste sider er der altså godt 30.000 viste sider, der ses af udenlandske besøgende. En meget stor andel, specielt når vi kigger lidt på, hvor få sider vi egentlig har på engelsk. Jeg har før opfordret medlemmer, der er engelskkyndige, til at yde en lille indsats og oversætte nogle af vores nuværende sider til engelsk. Jeg må beklage og sige, at med mit skoleengelsk er det ikke der, mine evner rækker til. Men det kunne være rart at have en 4-5 personer, som jeg kunne henvende mig til og få hjælp til relevante oversættelser når det er nødvendigt.

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


Ny forbedret hjemmeside i 2009 Vores nuværende hjemmeside kører nu på 5 år. Fra starten til i dag er den blevet voldsomt udvidet. Kravene til systemerne er vokset, men også mulighederne. Bestyrelsen har derfor besluttet, at der skal laves en ny og forbedret hjemmeside i 2009 med bl.a. direkte sædbestilling, nyhedsbreve, salg af pr-artikler, lo-

gin kun for medlemmer og meget mere. Vi har i 2008 for første gang haft annoncer på hjemmesiden. Med et nyt system vil der være mulighed for en større eksponering af firmaer, der annoncerer. Med over 200.000 visninger vil det være en god eksponering for firmaerne. Vores nuværende annoncører vil selvfølgelig blive kontaktet igen, men i disse finanskrise tider kunne vi godt bruge lidt hjælp her også.

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

Skulle du have spørgsmål eller et ønske om at hjælpe med noget af ovennævnte, er du altid velkomne til at kontakte mig på mail kl@hereford.dk 

23


Naturpleje med succes Værdi af naturpleje er en flersidet størrelse, hvor der samtidig er indbygget en interessekonflikt mellem jordejer og husdyrholder, hvis det ikke er én og samme person. Er man ejer af et naturareal, og ønsker man arealet plejet, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser og undersøge følgende: • Hvad er målet med plejen af arealet • Er der udpegninger på arealet, der giver specielle vilkår, der skal tages hensyn til • Hvordan kan målet for plejen af arealet nås under de givne vilkår • Hvis plejen skal foregå ved afgræsning: Hvilke dyr er egnet til arealet, hvor få/mange dyr skal der til for at pleje arealet, og hvornår på året skal arealet plejes, skal der tages slæt eller foretages afpudsning, er der behov for rydning af krat, hvordan er mulighederne for hegning, strøm og vand • Kan der søges tilskud til arealet • Hvordan bliver vildtet påvirket afgræsningen. Erfaringerne viser, at der så længe der kun hegnes med to tråde, begrænser det ikke vildtets færden. For rå- og hjortevildt kan det ligefrem være positivt, hvis der er nogen arealer, hvor vegetationen holdes kort, fordi det forbedrer kvaliteten af foderudbuddet. Er du husdyrholder, og ønsker du, at dine dyr skal afgræsse naturarealer, skal der tages stilling til følgende punkter: • Arealet: størrelse, beliggenhed, egnethed for dyrene, mulig belægningsgrad, forventet tilvækst, i hvor lang tid kan dyrene gå der, alternative arealer ved tørke/oversvømmelse, kan og må der tilskudsfodres på arealet. • Hegning og strømforsyning • Vandforsyning • Håndtering af dyrene på arealet – forefindes der en fangefold • Sundhed – behandling mod parasitter eller mulighed for foldskifte • Opsyn: Hvem foretager opsynet – kan andres opsyn accepteres, hvor ofte skal jeg selv foretage opsyn, og hvor meget tid vil det kræve, kørselsomkostninger, beredskab, hvis dyrene løber ud, skal dyrene hurtigt kunne flyttes f.eks. i forbindelse med stormflod

24

• Offentlighed: Er dyrene egnede til at gå der, hvis offentligheden har adgang, hærværk på hegn, stress af dyrene ved hunde, børn osv., dialog med befolkningen omdyrene Vurderingen af, hvad naturpleje koster eller hvad der kan tjenes, kommer an på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde ud fra ovenstående parametre. Generelt kan det dog antages, at: • Jo mindre og jo mere ekstensivt arealet er, desto mere koster det at pleje • Jo større og jo mere produktivt arealet er, desto ”mindre” koster det at pleje • Tidlig udbinding, når arealet kan bære dyrene og samtidig rigeligt areal, fremmer dyrenes tilvækst • Høje og lave arealer i samme fold fremmer dyrenes trivsel og øger sikkerheden for succes • Goldkøer, der skal kælve om efteråret, er gode på ekstensive arealer. Kalve er ikke gode naturplejere • Dyr, der bruges til naturpleje, skal ikke være ved godt huld ved udbinding. Det er meget vigtigt, at man regner på sine omkostninger og indtægter ved naturpleje og sørger for at få en aftale, der giver tilfredsstillende udbytte. Her skal mange kødkvægholdere huske på, at tilskuddet til vedvarende græsarealer stiger til 1.500 kr. i 2009, og videre op til 2.300 kr. i 2012 samtidig med, at kvægtillægget falder med 56 %. Så mange tilskudskroner flyttes rundt de næste år. 

Bent Sørensen 25 års jubilæum I Herefordforeningens 40 års jubilæumsår kan redaktør Bent Sørensen fejre 25 års jubilæum med redaktion af Herefordforeningens medlemsblad HEREFORD. Bent Sørensen startede som redaktør af Herefordbladet i 1982, og har kun været væk fra redaktionen i 2 perioder af hver ca. et års varighed.

Herefordforeningen

40 år Herefordforeningen kan den 9. august 2009 fejre 40 års jubilæum. C.C. Scavenius, Klintholm Gods, der var den første person, der i 1954 importerede Hereford til Danmark, lagde lokaler til, da Herefordforeningen blev stiftet på et møde den 9. august 1969 på Klintholm Gods. Herefordforeningen vil fejre 40 års jubilæet i forbindelse Kødkvægsskuet på Agromek den 27. og 28. november 2009.

Ensilering eller hø Til god græsmarksstyring hører ensilering af overskydende græs eller slæt til hø, hvis vejret tillader det. Skårlæg græsset i brede skår, så er forvejring i et døgn ved godt vejr tilstrækkeligt til at opnå en tørstofprocent på 30-35 procent. Overvej om ensilagen kan lægges i stak i stedet for wrapballer, da det vil minimere omkostningerne til ensilering. Stakken må ikke være større end, at man kommer ca. 10 cm. frem i stakken pr. dag i vinterperioden, og holder en jævn flade for at ensilagen ikke varmer.

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


Grand Champion Agromek 2008 For 4. år i træk blev et Moeskær-dyr Grand Champion på Agromek, da Moeskær Kashmir 1086 blev udpeget til Grand Champion Hundyr 2008. Moeskær Kashmir 1086 var udstillet med sin 6 mdr gamle kviekalv efter Moeskær Keyman 1003. Det er anden gang Kashmit 1086 vinder Agromek, idet hun både var Grand Champion som kvie i 2006 og igen som ko i 2008. Moeskær-dyr og deres afkom opnåede også i 2008 meget fine resultater:

CCR Stamina 199S En Canada’s populæreste insemineringstyre. Enkelte sæddoser til salg efter CCR Stamina og Double U Real Good

Swedish National Show 2008: Grand Champion Bull Dutch National Show 2008: Grand Champion Bull Kødkvægsskue Brørup 2008: Grand Champion Hundyr Hjørring Dyrskue 2008: Bedste Hundyr Gl. Estrup dyrskue 2008: Bedste Hereford, Bedste Tyr & Hundyr, Interbreedvinder Afkomsgruppe Swedish National Show 2009: Supreme & Grand Champion Bull Landsskuet 2008: Bedste Udstiller, Kalve Champion Tyre, Res. Kalve Champion Hundyr, Res. Senior Champion Tyre Agromek 2008: Grand Champion Hundyr, Res. Grand Champion Hundyr, Junior Champion Tyre, Res. Kalve Champion Hundyr

Moeskær Keepsake 1212 En af de mest kødfulde og tungeste kviekalve på Agromek 2008. 1212 samt mange af vores bedste tyre og hundyr er til salg i 2009

amninger til salg

stærkeste afst de a fr yr nd hu og de tyre

Særdeles kødful

Moeskær PolleD HereforD

Elgårdsmindevej 2, Moeskær, 8960 Randers SØ Tlf: 86 49 46 48 · Fax: 86 49 61 62 · E-mail: moeskaer@mail.dk · Website: www.moeskaer.dk Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

25


Gårdbutik – 13 gode råd Gode produkter gør det ikke alene. Det må mange producenter, der starter egen gårdbutik, sande, da det at drive en gårdbutik med succes, også kræver et talent for markedsføring. Her er 13 gode råd til, hvordan du får opmærksomhed hos de potentielle kunder til din gårdbutik:

Flyt gårdbutikken ud Der er masser af muligheder for at blive set af mulige kunder, hvis man for en dag eller to flytter sin gårdbutik ud - for eksempel til et dyrskue eller en markedsplads i forbindelse med høstmarked i byen.

Åbningstiden skal være nem at huske Det er vigtigt, at kunderne kan huske, hvornår gårdbutikken har åbent, så de ikke går forgæves. Pas derfor på med skiftende klokkeslæt på skiftende dage. Af samme årsag bør åbningstiderne kun skiftes med flere års mellemrum.

Inviter kunderne hjem Vær synlig for forbipasserende Det kan synes indlysende, men den umiddelbare synlighed i form af for eksempel et skilt ved vejen eller en bod i vejkanten kan betyde meget for salget. Husk at søge tilladelse før du sætter et skilt op.

Annoncér i lokalaviserne Selvom markedsføringsbudgettet ikke er det største i verden kan det være en god idé at sætte en annonce i den lokale avis, så flere potentielle kunder bliver bekendt med eksistensen af din gårdbutik.

Gå på nettet Rigtig mange forbrugere søger informationer på nettet, før de handler. Derfor er det en god idé også at være synlig der. Den hurtige og billige løsning er at være med på landkoeb.dk, som er en hjemmeside med mere end 230 danske landbrug og producenter, der sælger fødevarer via nettet. Du kan også supplere med din egen hjemmeside, der oplyser om produkter, åbningstider og priser.

Deltag i netværk Det kan være en rigtig god idé at blive en del af et netværk med andre lokale fødevareproducenter. Her finder du sparrings- og samarbejdspartnere og kan få gode råd om alt det, du er i tvivl om.

Det kan være en god idé at kickstarte salget med et åbent hus arrangement med smagsprøver og rundvisning. Her kan man fange mange nye kunders interesse.

Kom i pressen Ud over at annoncere i pressen kan du prøve at få en af de lokale aviser til at skrive en artikel om din gårdbutik. Ring eller mail til en af journalisterne og fortæl om din gårdbutik. Den slags omtale er rigtig god reklame - og gratis.

Søg støtte Har du en række gode idéer til produktudvikling og markedsføring, men ingen penge til at føre dem ud i livet, så undersøg mulighederne for at søge støtte til projekterne. På Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside kan du for eksempel finde en tilskudsguide for landdistrikter, der beskriver de muligheder, du har for at søge støtte til for eksempel kvalitetsfødevarer. Derudover findes der en række lokale tilskudsmuligheder - kontakt din kommune eller landboforening.

Få inspiration ved at besøge andre gårdbutikker Det kan være svært at få alle de gode idéer selv, så tag på inspirations-tur til andre gårdbutikker i området. Måske har de fundet en løsning på de problemer, du selv kæmper med.

Uddel flyers Med en computer og en farveprinter kan man nemt lave nogle enkle flyers med et billede og nogle få oplysninger om gårdbutikken. Del dine flyers ud næste gang, der er torvedag, eller på det lokale dyrskue. Sørg også for at have et godt, genkendeligt logo, der kan trykkes på flyers, plakater, skilte, produkter og ved indgangen til gårdbutikken.

26

Fortæl den gode historie Forbrugerne nøjes ikke længere kun med at studere fedtprocenten, før de køber en vare. I dag vil folk gerne kende hele historien, så har du et unikt produkt med en unik historie, så fortæl den. Det kan give dig en højere pris og forbrugeren en god madoplevelse.

Lyt til kunderne Klager skal tages alvorligt, for gårdsalg bygger i høj grad på tillid mellem kunden og producenten. Hvis en kunde klager over en vare, bør den altid kigges efter i sømmene. 

Hitlister for Hereford På Dansk Kvægs hjemmeside, www.lr.dk, findes hitlister for hundyr og tyre. Her bringes de højest rangerende dyr. Formålet med hitlisterne er at give en opdateret oversigt over racens bedste avlsdyr, og formålet med insemineringstyrene er at vise de seneste avlsværdital for tyre med meget afkom. I princippet er racens bedste avlsdyr de dyr, der har de højeste S-indekser. I praksis kan det dog være enkelte delendekser, som ligger så lavt, at nogle vil fravælge dyrene til avl på trods af højt S-indeks. Sikkerheden på indekserne bør også tages med i overvejelserne, når hitlisterne studeres. Hvis du vil søge videre findes hitlisterne let via Herefordforeningens hjemmeside www. hereford.dk. Klik på avl, og klik videre på avlsværdital. Her kan man lave sine egne søgekreterier og rammer for udarbejdelse af hitlister. Sæt god tid af, da man let bliver grebet af det.

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


Medlemsblad for Herefordforeningen 路 April 2009 路 39. 氓rgang

27


Kødkvægsskuet Agromek 2008: Første november udstilling af Bent Sørensen Egentlig var Kødkvægsskuet på Agromek for andet år i træk aflyst på grund af smittefaren ved husdyrsygdommen, bluetongue. Men da hele landet i september 2008 fik samme status besluttede Dansk Kødkvæg og Kvægavlsforeningen Viking alligevel at gennemfører skuet, der for første gang fandt sted i november måned, den 28. og 29. november 2008. Forholdene i hal Q var ikke så optimale for Kødkvæg som det er set på tidligere Agromek-udstillinger. Hallen var indrettet anderledes med bedømmelsesringen i den bagerste del, hvor informationsstande for de enkelte Kødkvægraceforeninger også var placeret. Den øvrige

28

del af hal Q var forbeholdt de fire danske malkeracerne med afkomstgrupper og cafe- og informationsstande. Det kunne dog ikke tage begejstringen fra udstillere og publikum, der blev præsenteret for en flot række typemæssigt gode, kødfulde og ensartet Hereforddyr. Det er en glæde at se, at størrelsen og typen på dyrene ikke svinger så meget mere, så der er blevet en meget ensarthed i rækken at dyrene i stalden. Med den korte tilmeldingsvarsel, der var for udstillerne, var Herefordudstillingen med 46 dyr fordelt på 14 tyre, 28 kvier og 4 køer med kalv tilfredsstillende, og var samtidig den næststørste udstilling af de 10 racer, der var med på Kød-

kvægudstillingen, der talte 225 dyr. Dommere var Lars Aarby Sørensen og Finn Mulbjerg, der lagde meget vægt på kødsætningen og bevægelsen på dyrene, og at dyrene havde gode lemmer. Deres karakteristik af dyrene var god, så udstillere og publikum fik en fin forklaring på, hvad de havde lagt vægt på i bedømmelsen af de enkelte dyr. Interessen for de udstillere Hereford resulterede også i, at flere dyr skiftede ejer i stalden.

Tyre Den 8 måneder gamle Venture Moler 4161 ET, der er importeret som embryon fra USA, blev udpeget til Grand og Kalve Champion. Moler, der er født 10. marts 2008, var udstillet af Axel Johansen, Bredsten. Fader er BR Moler ET. Moder er Churchill Lady 4161 ET, der er efter CJH L1 Domino 552. Moler er en middelstor og meget kødfuld tyr, lang og meget kompakt, med flot overgang fra bov til ryg, særdeles god bredde i kam og ryg og gode inder- og yderlår. Moler vejede 441 kg. Reserve Grand Championen blev også fundet i de yngste rækker, da Reserve Kalve Championen den 9 måneder Sdr. Ydby Dooley fra Asger Vestergaard, Sønder Ydby, fik det blå mavebånd som tegn på titlen. Dooley, der er født 25. februar 2008, er efter den canadiske tyr Double-U1721L Real Good 333R og Sdr. Ydbys Tagea, der er efter den amerikan-

 Dommere på kødkvægsskuet 2008 var Finn Mulbjerg (tv.) og Lars Aarby Medlemsblad for Herefordforeningen Sørensen· April 2009 · 39. årgang


ske tyr WNH Stockmaster 9925. Dooley, der vejede 496 kg med en 200 dages vægt på 388 kg, er en meget lovende og spændende ungtyr med god fylde og længde, gode lår og fin bevægelse. Junior Champion blev den 14 måneder gamle Moeskær Maestro 1197 fra Moeskær Polled Hereford ved Randers. Maestro, der er født 6. september 2007, er im-

porteret fra Canada som embryon. Fader er HF 4L Beyond 36N. Moder er GoldenOak 46B Keepsake 23K, der er efter Remitall Boomer 46B. Maestro vejede 706 kg med en 200 dages vægt på 394 kg og en 365 dages vægt på 646 kg. Peder Madsen, Glud, tog sig af Reserve Junior Champion-titlen med den 19 måneder gamle Molbechgaards Chapelle,

der er født 8. april 2007. Chapelle er efter HMS ET Armstrong 326 og Molbechgårds Medoc, der er efter Quaestus Gallon. Chapelle vejede 806 kg. 200 og 365 dages vægten var henholdsvis 254 og 531 kg. Der var ikke udstillet nogen senior tyre. Fortsættes på næste side ...

 Grand og Kalve Champion - Venture Moler 4161 ET efter BR Moler ET fra Axel Johansen

 Grand og Ko Champion - Moeskær Kashmir 1086 efter NS Keno 005 fra Moeskær Polled Hereford

 Reserve Grand og Reserve Kalve Champion - Sdr. Ydby efter Double-U Real Good 333R fra Asger Vestergaard Dean

 Reserve Grand og Junior Champion - Rosenkær Corrs 250 efter Moeskær Inline 1081 ET fra Bent Sørensen

 Junior Champion - Moeskær Maestro 1197 efter HF Beyond 36N fra Moeskær Polled Hereford

 Kalve Champion - Juelsgård Panny efter Romany 1 Captain R22 C1 fra Ole Mulbjerg

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

29


Hundyr For anden gang blev den nu 3-årige ko Moeskær Kashmir 1086, der var udstillet af Moeskær Polled Hereford ved Randers, Grand Champion på Kødkvægsskuet på Agromek. Første gang var i 2006. Kashmir, der er født 25. marts 2005, var udstillet med en kviekalv fra 29. april 2008 på 292 kg efter Moeskær Keyman 1003 ET. Kashmir, der er importeret fra Canada som embryon, har udviklet sig til en utrolig muskuløs og harmonisk ko med fantastisk længde og god størrelse, uden fejl og tæt på det helt perfekte. Sammen med sin kalv var hun et helt perfekt sæt, som har alt det en ko med kalv skal have. Kashmir, der vejede 920 kg, er efter den amerikanske tyr NS Keno 005. Moder er Golden-Oak 1G Kashmir 7K, der er efter den amerikanske tyr S&S Basis 1G. Reserve Grand og Junior Champion blev den 21 måneder gamle Rosenkær Corrs 250, der var udstillet af Bent Sørensen, Assendrup. Corrs, der er født 6. februar 2007, er en elegant kvie med udstråling, god struktur, bredde og fast i kødet, størrelses- og typemæssigt betegnede dommerne hende som fremti-

dens prototype. Fader er Moeskær Inline 1081 ET. Moder er Moeskær Rose 1058, der er efter Moeskær Salute 994. Corrs vejede 606 kg i Herning. 200 og 365 dages vægten var henholdsvis 291 kg og 442 kg. Kalve Champion blev den 8 måneder gamle Juelsgård Panny, der var udstillet af Ole Mulbjerg, Højmark. Panny, der er født 1. marts 2008, er efter Herefordforeningens skotske insemineringstyr Romany 1 Captain R22 C1. Moder er Juelsgård Otima, der også er moder til World Hereford Shows grand champion hundyr, Juelsgård Henna. Panny vejede 382 kg. Reserve Kalve Champion blev den 7 måneder gamle SMH Diva Krystal 15 ET fra Jens Michael Jensen, Glud. Diva, der er født 1. april 2008, er resultat af ægtransplantation. Fader er Moeskær Salute 994. Moder er Moeskær Krystal 1062 ET, der er efter den canadiske tyr Remitall Governor 236G. Vægt 359 kg. Den 18 måneder gamle kvie Sdr. Ydby Caja, der var udstilllet af Asger Vestergaard, Sønder Ydby, tog sig af Reserve Junior championatet. Caja, der er født 16. maj 2007, er efter Sdr. Ydby Apollo

og Sdr. Ydby’s Ultra Magnum, der er efter Henks 1 Magnum. Vægt 562 kg. Asger Vestergård, Sønder Ydby, tog sit tredje championat, da hans 3-årige ko, Sdr. Ydbys Vicki, blev udpeget til Reserve Ko Champion. Vicki, der er født 17. april 2004, var udstillet med en tyrekalv på 181 kg fra 23. august 2008 efter Sdr. Ydby Apollo. Vicki, der vejede 848 kg, er datter af Sdr. Ydby Ronaldo Falcon og Sdr. Ydbys Ritt Fortress, der er efter den amerikanske tyr WNH Fortress.

Bedste Besætningsgruppe Sdr. Ydby Hereford fra Asger Vestergaard, Sønder Ydby vandt lørdag konkurrencen om Bedste Besætningsgruppe med en flot besætningsgruppe bestående af 3 dyr. Gruppen bestod af en tyr, kvie og en ko med kalv, der alle dagen før var blevet champion indenfor deres aldersgruppe. 

3 doblet triumf I forbindelse med Kødkvægsskuet på Agromek blev der arrangeret mønstringskonkurrencer for miniputter, junior og senior, og i alle 3 klasser blev det til sikre Hereford-sejre. Christian Petz deltog i sin første mønstringskonkurrence og vandt hos miniputter. Pernille Winther Sørensen vandt for fjerde gang på Agromek, da hun tog sejren hos juniorerne. Det var hendes anden store sejr i 2008, da hun også vandt mønstringskonkurrencen på Landsskuet. Bent Sørensen, fader til Pernille, stillede op i senior-rækken, og tog sejren i den sidste mønstringskonkurrence. 

 Christian Petz vandt mønstringskonkurrencen for miniputter på Kødkvægsskuet

30

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


Foderhæk til marken Løsdriftsinventar

Ungdyrinventar

Kalveinventar

Kalvehytter Gardiner

Kip-ovenlys

Gummimåtter

Madrasser

Krybber

Tilbehør

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

Nordjylland / Østjylland / Fyn Kristen Kjeldsen Tlf.: 20 40 73 10

Vestjylland Kent Beier Tlf.: 21 81 80 40

Sdr. Jylland Bjarne Moisen Tlf.: 40 19 43 21

Sjælland/Bornholm Mogens Sørensen Tlf.: 40 10 13 66

Hejlskovbjerg 1 6040 Egtved Tlf.: 75 55 13 66 www.dan-egtved.dk

31


Det Sjællandske Efterårsskue 2008: Kvalitetsmæssigt én af de bedste udstillinger af Bent Sørensen Det Sjællandske Efterårsskue i Andelslandsbyen Nyvang blev afholdt for 23. gang i Holbæk i weekenden den 18. og 19. oktober 2008 med deltagelse af 15 fynske og sjællandske Herefordavlere. Der var tilmeldt 35 dyr - 9 tyre, 24 kvier og 2 køer med kalve - til skuet. Dommer var Bent Sørensen, Hovedgård. Det blev en succesfuld tur over Storebælt for de 4 fynske udstillere, da de alle hver hjembragte et championat, og på toppen af kransekagen et Grand Championat hos og et Reserve Grand Championat hos hundyrene. De sjællandske avlere mødte ligeledes op med mange gode repræsentanter for Herefordracen, så 2008-udstillingen blev kvalitetsmæssigt én af de bedste, der er set i mange år. Der var særdeles god kødfylde og harmoni i dyrene, og i mange hold var der hård kamp om placeringerne. Udstillerne kunne være særdeles stolte af de fremviste dyr, der viste, at racen er på rette vej. Topscorer på Det Sjællandske Efterårsskue blev Hans Pedersen, Ll. Stårup Hereford, der tog 3 champion-titler herunder Grand Champion-titlen hos hundyrene.

Tyre Grand og Kalve Champion blev den kun 9 måneder gamle Præstebro Damian ET fra Præstebro Hereford ved Ringe.

Damian, der er født 4. januar 2008, er en ægtransplantationskalv med JSF 23 Nibbs 60G som fader. Moder er SVR 46B Serenade 821H, der er efter Remitall Boomer 46B. Damian er en tyr med stor udstråling, velbygget med god kødfylde og god bevægelse. Vægten i Holbæk var 427 kg. Reserve Grand og Senior Champion blev den næsten 3½ år gamle Mandix Another Incredible, der var udstillet af Markeslevgaard I/S ved Holbæk. Another Incredible har udviklet sig til en stor og stærk tyr på 1.172 kg med god kødfylde, en stærk og bred ryg og gode lemmer, en god repræsentant for Herefordracen. Fader er den canadiske tyr Mr. Incredible. Moder er Mandix Miss Sandie med den candiske tyr Wabash Sandstone 200L som morfar. 200 og 365 dages vægten var henholdsvis 318 kg og 621 kg. Reserve Kalve Champion blev Ll. Stårup Dandy, født 17. februar 2008, efter Roost 1 Tom og Ll. Stårup Tenna, fra Ll. Stårup Hereford ved Nykøbing Sjælland. Vægt 336 kg. Bydamgård Carl, født 5. august 2007, efter Bowen Western Star W35 og Ll. Stårup April, fra Bydamgård Hereford ved Kirke Hylling, blev udpeget til Junior Champion. Vægt 626 kg. 200 og 365 dages vægt 329 kg og 504 kg. Reserve Junior Champion blev Mara Dictator, født 22. december 2006, ef-

 Grand og Kalve Champion - Præstebro Damian ET efter JSF 23 Nibbs 60G fra Præstebro Hereford

32

ter Anhay Bosorne 141 og Mara Bonny 15th fra Asserholm Hereford ved Vipperød. Vægt 830 kg. Asserholm Hereford tog sig også af Reserve Senior Championatet med Mara Bastion, født 1. september 2005, efter Clipston Bowman og Mara Bonny W3. Vægt 960 kg.

Hundyr Hos hundyrene var det også i et af de yngste hold, at Grand Championen blev fundet, da den kun 10 måneder gamle kalve champion, Ll. Stårup Carmen fra Ll. Stårup Hereford ved Nykøbing Sjælland, strøg helt til tops. Carmen, der er født 7. december 2007, er en meget lovende og harmonisk kvie, der er stærk overalt, og med en særdeles god bagpart og gode lemmer. Carmen vejede 435 kg. Hendes 200 dages vægt var 320 kg. Fader er Lindgaard Napolion 359. Moder er Ll. Stårup Vilma, der er efter Rosenkær Sidney. Reserve Grand Championen blev også fundet i de yngste hold, da den 10 måneder gamle reserve kalve champion, Gross Dun Colett, der var udstillet af Gross Hereford ved Nyborg, tog sig af titlen. Dun Colett, der er født 9. december 2007, er efter den canadiske tyr Wabash Sandstone 200L og Gross Dun Michelle, der er efter den canadiske tyr GH 69G jag 20J. Hun er en elegant og meget harmonisk kvie med masser

 Reserve Grand og Senior Champion - Mandix Another Incredible efter Mr. Incredible fra Markeslevguard I/S

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


Hvordan starter opskriften på en god bøf?

af udstråling og god længde. Vægten i Holbæk var 410 kg. Dun Coletts 200 dages vægt var 290 kg. Junior Champion blev Ingerslevs Valerina, født 14. august 2006, efter Mandix Valiant og Ingerslevs Victoria, der var udstillet af Ingerslevs Hereford ved Haarby. Vægt 675 kg. Reserve Junior Champion-titlen gik til Ll. Stårup Cher, født 23. januar 2007, efter Bowen Western Star 35W og Ll. Stårup Olivia, fra Ll. Stårup Hereford ved Nykøbing Sjælland. Vægt 641 kg. 200 og 365 dages vægten var 279 kg og 416 kg. Ko Champion blev B.I. Suncharge, født 14. december 2003, fra B.I. Hereford, Broby, der var udstillet med en tyrekalv fra 31. maj 2008 på 205 kg. efter Wabash Sandstone 200L. Suncharge er efter Tannis Dakota og B.I. Miss Charge. Vægt 855 kg. 200 og 365 dages vægt 338 kg og 489 kg. Reserve Ko Champion blev GMH Beate Sago, født 3. maj 2006, fra GMH Hereford ved Slagelse. Beate Sago var udstillet med en tyrekalv fra 13. maj 2008 på 225 kg efter Romany 1 Captain R22 C1. Beate Sago er efter Moeskær Parko 1052 og GMH Sidsel. Vægt 602 kg. 

 Grand og Kalve Champion - LI. Stårup Carmen efter Lindgaard Napolion 359 fra LI. Stårup Hereford

Efter optimale vækstbetingelser ude hos producenten starter den hos DLK Aarhus, hvor vi betaler den helt rigtige pris på dine kødkvæg. Samtidig tilbyder vi:     

Hurtig afregning Korte tilmeldingsfrister Ingen leveringspligt Direkte kontakt og personlig service Et stort netværk af lokale vognmænd

Kontakt:

Mogens Jensen eller Frank Belmann . Tlf. 86 12 45 11 www.DLK-Aarhus.dk

Aarhus

Mere end den helt rigtige pris...

 Reserve Grand og Reserve Kalve Champion - Gross Dun Colett efter Wabash Sandstone 200L fra Gross Hereford

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

33


Agro Nord 2009 af Ove Engbjerg Lørdag den 7. marts 2009 afholdtes der Agro Nord i Års Messecenter. Denne dag var der kun kødkvægsbedømmelser, da malkekvæget havde afholdt deres udstilling onsdag den 4. marts. Det er en fantastisk ide med dette skue, hvor kun kødkvæg er repræsenteret. Der var fin plads til både folk og fæ. Der var tilmeldt 9 katalognumre fra 4 avlere, desværre ankom der kun 7 katalognumre til skuet - 2 tyre, 1 kvie og 4 køer med kalve ved siden. Men hvad der ikke var i kvantitet, var der til gengæld i kvalitet. Ud af de 7 dyr opnåede hele 6 dyr 23 point, og en enkelt måtte nøjes med 22 point fra dommeren. Hos tyrene var det en 2½ års tyr fra Rebstrup Hereford ved Peter Pedersen, der løb med førstepladsen. Rebstrup Bobo, som er efter Roost 1 Tom, vejede 1.018 kg, og fik følgende ord fra dommer Palle Larsen; en stor tyr med god kam, et godt kryds samt gode lår og ryg, en dejlig

34

tyr i perfekt foderstand. Tildelt 23 point Den enlige kvie, Bakkegårdens Cille efter Star Tohon 25M ET, fra Bakkengårdens Hereford, fik 23 point. Bakkegårdens Cille er en meget lovende kvie, feminin med en god overlinje samt gode bevægelser, virkelig en kvie med fremtid. Hos køerne var aldersspredningen stor. Her var lige fra 1. kalvs køer til 10. kalvs køer. Det blev dog en 5. kalvs ko, ABG Twielight efter Wiranya Batavia fra Holm Hereford ved Berit og Flemming Holm, der løb med sejren. ABG Twielight blev af dommeren betegnet som en stor ko med gode rammer, en god kam samt dybe lår og en fin overlinje og ligeledes med en god kalv ved siden. ABG Twielight blev kåret som Bedste Hereford. Det var alt i alt et godt skue med fin stemning. Det var en speciel oplevelse at se en ko, der har kælvet 10 gange og stadig ser ud og bevæger sig som en yngre dame. 

16.th World Hereford Conference Den 16.th World Hereford Conference holdes i juli måned 2012 i Canada med foreløbig følgende program: 6. – 9. Fortur 10.

Ankomst Calgary

11. – 12. Konference 13. - 14. Dyrskue,Calgary Stampede 15.

Calgary Stampede finale

16. -

Eftertur

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


MILA, Malmø, tur retur af Flemming Nørregaard Lørdag den 7. februar 2009 havde Klub Sjælland/Lolland Falster inviteret medlemmerne på en tur til Sverige til Mila udstillingen i Malmø med et besætningsbesøg indlagt. Arrangementer var tilrettelagt sammen med lokale Charolais-folk. Der var opsamling 3 steder på Sjælland, vi hoppede på i Hvidovre, videre over Øresundsbroen. Bussen var proppet til sidste mand. Der var så mange tilmeldinger, at der var oprettet en ”venteliste”. Et par fynboer, havde også fundet ideen god, og havde taget plads i bussen. På udturen fik vi rundstykker, wienerbrød, kaffe, mv. Første besøg var den kendte Charolaisbesætning, Simontorp. En besætning på ca. 140 moderdyr, der ejes af Per & Kerstin Mårtensson. Der anvendes inseminering, ilægges embryoner og udvalgte dyr fra besætningen udstilles. Der sælges en del dyr til avl. Der er eksporteret dyr til flere lande bl.a.. Danmark. Besætningen omsætter for 3.5 mio. Svensk kroner!! 60 % er avlsdyrsalg, 20% erslagtning, EU støtte 15%, og 5 % andre tjenester. Besætningen består af overvejende pollede dyr. Der fodres med græsensilage, roeaffald og kraftfoder. Besætningen har en, for Charolais, imponerende kælvningsstatistik, 2 % dødelighed. Et af værktøjerne til at opnå en så flot statistik er, at stort set alle kalve med en fødselsvægt over 54 kg, slagtes – så indgår de ikke i avlen. Kælvningsstatistikken for Charolais i Danmark er 7,7 procent dødfødte hos kvier og 4,4 procent dødfødte hos køer. Det var en flot besætning, specielt bemærkede jeg en stor flok ungtyre af god kvalitet. Efter dette flotte syn kørte vi til Malmø for at besøge MILA udstillingen. En fin udendørs frokost med sandwich og øl/ sodavand, klarede vi stående ved bussen. MILA-udstilling holdes hvert 2. år i Malmø. Der udstilles kød- og malkekvæg, heste, forskellige landbrugsmaskiner, solvarme, minivindmøller, stokerfyr, staldinventar mv. De forskellige raceforeninger havde hver deres stand. Steffen og Gabrielle Albrektsen, succesfulde danske Aberdeen-Angus avlere fra Møn, dømte Hereforddyrene. For at nævne ”damerne” først: Champion hundyr blev en nydelig kvie, 1694 Munka Lisa ET, født 19. marts

2008, efter Star OBF Bogart 5L. Moderen er Haroldson Lisa Sport 5H, der er efter GK Sport 562B. 200 dages vægten på kvien var 342 kg. Reserve champion hundyr blev kvien 1688 Munka Lady ET, født 8. marts 2008, efter Remitall Rob Roy. Moderen er Bar-RZ 23M Roxanne 81R. 200 dages vægt 307 kg. Champion Tyr og ”Bäst i Racen” (Bedste Hereford) blev en tyr med danske aner, Oscar 1 av Oden, der er efter Moeskær Bondo 719. Han har en efter danske forhold ikke imponerende 365 dages vægt på 510 kg, men dyrskuevægten i Malmø viste 1.500 kg! Han gik for tungt efter min mening. Hans halvbror, 7944 Bond av Oden, også efter Moeskær Bondo, blev reserve senior champion.. Jeg tror, at Hereford stillede med de tungeste tyre på MILA-udstillingen. Reserve champion tyr blev Krast av Ingemanstorp efter Keynote 3 av Brunared. Hans 200 og 365 dages vægt var henholds286 kg og 534 kg. Skuet lukkede ved 15 tiden, hvor vi fandt bussen, og igen kørte mod øst. 

Attitude Bankroll B2 kommer ikke til Danmark Den annoncerede sæd efter den australske polled tyr Attitude Bankroll B2 kommer desværre ikke til Danmark, da han er faldet for nogle test, hvilket betyder, at sæd efter ham ikke kan eksporteres til EU herunder Danmark.

Samarbejde med svensk Hereford

Leverikter påvirker sundhed og tilvækst Leverikter påkalder sig i disse år stigende opmærksomhed, og det er velbegrundet. Parasiten er årsag til langvarige kroniske infektioner, der ikke mindst i mange kødkvægbesætninger kan give væsentlige produktionstab. Sygdomstegn ved infektion med leverikter er: • • • •

Manglende tilvækst Huldtab Forringet reproduktion Diarré

Smitte med leverikter foregår via ”den lille pytsnegl”. Sneglen lever i ferskvand og på tilgrænsende fugtige arealer. Forekomsten af larver af leverikten i græsset øges henover sommeren, og den største del af smitten optages af dyrene i den sidste del af græsningssæsonen. Infektion med store mængder af leveriktelarver kan give akutte skader i leveren med blødninger og hævelse som følge af larvernes vandring i vævet. Ved at flytte dyrene til tørre og ikke-inficerede arealer først i august, eller afskærer dyrene muligheden for afgræsning af våde områder, kan man undgå den værste del af smitten med leveriktelarver. Hold derfor godt øje med anmærkninger om leverikter på slagteopgørelserne.

Avlsudvalget holder møde den 4. april 2009 med avlsudvalget i den svenske Herefordforening. Emnet er fremtidigt samarbejde om avlsarbejdet i Danmark og Sverige.

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

35


 Wrabeno 9R HN, Grand Champion på Tysklands nationale Hereford show

Deutsche Hereford Show og Auktion: Dansk-fødte Rosenkær Wolfmann reserve grand champion af Edel og Egon Petz, Roost Polled Hereford Lørdag den 4. oktober 2008 holdt den tyske Herefordforening dyrskue og auktion hos Hergen Eickhorst, Sandhatten ved Oldenburg. Til skuet var der tilmeldt 20 tyre fra 1 til 5 år, som var inddelt i 4 klasser. Dommer var konsulent for den tyske Herefordforening, Torsten Kirstein. Grand Champion blev den 31 måneder gamle tyr Wrabeno 9R HN fra Frank Seifert, Herenomad Hereford. Wrabeno, der er født 2. februar 2006, er en meget stor og lang tyr med gode bevægelser og lemmer. Fader er Wrast 33N HN og moder er Bellbena 6L HN, der er efter den amerikanske tyr Bennett 517.

36

Reserve Grand Champion blev 4 år gamle dansk-fødte tyr Rosenkær Wolfmann, der var udstillet af Jens Reimers. Wolfmann, der er født 8. april 2004, er en middelstor og muskuløs tyr med gode dybe lår. Han bar på dyrskuet præg af, at han havde været i arbejde hele sommeren. Fader er den amerikanske tyr WNH Stockmaster 9925 og moder er Rosenkær Showgirl, der er efter den canadiske tyr WNH Fortress. Efter dyrskuet var der auktion over 24 drægtige kvier, som var løbet med 2 forskellige tyre, dansk-fødte Rosenkær Wolfmann og Classiec R5, der var im-

port fra England, ejet af Hergen Eickhorst. Kvierne blev præsenteret i ringen 2 ad gangen, herefter de blev solgt på en stilleauktion. Alle kvier blev solgt til en gennemsnitspris på 1.350 EURO (10.100 kr.). 

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


Indavl reducerer avlsfremgangen En vis indavl er uundgåelig i populationer, hvor der foretages systematisk udvælgelse af forældre til næste generation. Det er derfor ikke et spørgsmål om at undgå indavl, men at begrænse den. Balancegangen i et moderne avlsarbejde går ud på at satse på de bedste avlsdyr, men samtidig passe på, at slægtskabet ikke bliver for snævert. Indavl af et enkelt individ, hvor avleren har lyst til at eksperimentere, er sjældent noget problem. Men bliver populationen som helhed indavlet på grund af massivt brug af enkelte tyre, kan det blive en alvorlig trussel for racen. Indavl er ofte et problem i små populationer men kan også være det i antalsmæssigt store populationer, hvor der anvendes meget få handyr. Foruden risikoen for forekomst af skjulte lidelser, reducerer indavl også muligheden for avlsfremgang. I en population med høj indavl ligner dyrene hinanden meget, idet de bliver mere og mere genetiske ens. Indavl indsnævrer dermed den genetiske variation og der bliver færre dyr som er væsentligt dårligere end populationens gennemsnit, hvilket er positivt. Men der bliver også færre dyr som er væsent-

ligt bedre end gennemsnittet. Det er et problem, da det er de gode dyr, der kan bidrage med avlsfremgangen. I en population, hvor dyrene er mindre beslægtede, vil der være en stor genetisk variation, og der vil være chance for indimellem, at avle dyr, som er genetisk overlegne. Målet er her i hver generation at identificere de genetisk overlegne dyr via avlsforanstaltninger, såsom individafprøvninger, vejninger og kåringer. Hvis disse dyr benyttes i den videre avl, vil man i næste generation kunne opnå en større avlsfremgang end i populationer med en snæver genetisk variation. På sigt vil populationer med stor genetisk variation og mindre slægtskab altså kunne forvente avlsmæssigt at overhale populationer med større slægtskab og mindre genetisk variation. Indavl er avl mellem beslægtede individer. Linjeavl er avl i lukkede linjer indenfor racen, og benyttes for at skabe ensartethed eller opkoncentrere særlige egenskaber fra en bestemt ane. Linjeavl vil uundgåeligt medføre indavl, da avl mellem beslægtede individer hurtigt vil forekomme. Indavlsgraden er sandsynligheden for at have modtaget to ens gener fra en

fælles ane. Indavlsgraden afhænger af dyrenes slægtskab og er bestemt af antal generationer tilbage til fælles ane. F.eks. har helkusiner og fætre to led tilbage fælles ane, hvilket giver et slægtskab på 1/8. Hvis de to dyr får et afkom, er indavlsgraden 1/16 eller 6,25 %.

Fordele ved indavl/linjeavl 1. Kan benyttes til opkoncentrere egenskaber fra en bestemt ane, som er særlig god 2. Populationen bliver type- og brugsmæssig mere ens. Der vil være færre dyr, som er væsentligt dårligere end gennemsnittet, hvilket er godt

Ulemper ved indavl/linjeavl 1. Arvelige og hidtil ukendte sygdomme kan komme til udtryk 2. Indavl reducerer muligheden for avlsfremgang. Den genetiske variation bliver mindre, og der vil være færre dyr, som er væsentligt bedre end gennemsnittet 3. Indavl i udtalt grad kan give nedsat frugtbarhed, levedygtighed og konstitution. 

 Herefordforeningen har indgået en sponsoraftale med Valtra Danmark foreløbig gældende for et år. Indgåelsen af sponsoraftalen skyldes det gode samarbejde Herefordforeningen havde med Valtra sidste år, hvor Valtra var hovedsponsor for 15th World Hereford Conference 2008 i Finland, Sverige, Norge og Danmark. Herefordforeningen får en kontant støtte. Derudover har Valtra Danmark annonce i Herefordbladet og banner på Herefordforeningens hjemmeside. Valtra Danmark deltager endvidere på Herefordforeningens stande på dyrskuerne i Odense, Roskilde og Herning samt ved Åben Stald-arrangementerne i maj måned 2009. Ved lokale arrangementer kan der aftales deltagelse med lokale Valtra-forhandlere. På billedet, efter indgåelsen af sponsoratet, ses direktør John Arildsen, Valtra Danmark og Herefordforeningens formand, Gert Petz (tv), ved en ny Valtra Traktor

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

37


Mikkel Christiansen dagbogsskribent på Kødkvæg I december 2008 nummeret af bladet Kødkvæg fra Dansk Landbrugs Medier var der en stor artikel om Mikkel Christiansen, Markeslevgård Hereford, Markeslev ved Holbæk, i anledning af, at han i 2009 er dagbogsskribent for fagbladet Dansk Kødkvæg. I løbet af 2009 vil den første artikel blive fulgt op af en artikel i bladet hvert kvartal om årets gang på Markeslevgård. Mikkel Christiansen, som bestrider posten som formand for Klub Sjælland Nord, driver Markeselvgård i et I/S med sin fader, Peter Christiansen. Gården er en gammel slægtsgård, der har været i familiens eje i over 90 år. Ejendommen er ejet af Mikkel Christiansen, og drives som et fritidslandbrug i fællesskab mellem far og søn. Ejendommen blev overtaget af Mikkels forældre i 1992, og overtaget af Mikkel i 2007. Til ejendommen, der i starten blev drevet konventionelt med korn og lidt heste, hører et areal på 18 ha. Derudover er der forpagtet 36 ha eng af et nærliggende gods. Efter mange overvejelser og diskussioner fik Mikkel overtalt sin far til, at der skulle være kvæg på gården. Efter en snak med en lokal Herefordavler, Egon Jensen, Lindballe, blev beslutningen truffet, og i 1997 købte de 2 kvier af Egon Jensen. Derefter er det gået slag i slag, så besætningen i dag er oppe på 32 moderdyr med opdræt, plus 2 avlstyre. Ejendommen drives i dag økologisk med opdræt af Hereford og Shetlandsponyer. Slagtedyrene sælges privat. På Markeslevgård insemineres ca. 25 % af køerne, og ca. 10 % af kvierne. Til resten af løbninger anvendes 2 foldtyre, en ældre tyr til køerne og en ung tyr til kvierne. Normalt bruges tyrene kun i 2 avlssæsoner. Det betyder, at Mikkel hvert år slagter den gamle tyr, og køber en ung tyr. På den måde sker der hele tiden blodfornyelse i besætningen. Hidtil har man på Markeslevgård altid anvendt hornedetyre, men i 2007 skete den ændring, at man for første gang

38

købte en polled tyr. I 2009 er skridtet taget fuldt ud, da begge foldtyre i besætningen er pollede. I 2009 anvendes tyrene Vokslev Bob og Skovlundegård Vibs. Vokslev Bob er efter RMR 1 Pilot og Tannis Sisse, der er efter SMH Jerry. Som ny ungtyr er indkøbt Skovlundegård Bent, der er efter Romany 1 Captain R22 C1 og Skovlundegård Vibs med Nydam 1 Spooky som morfar. Han er en lang og muskuløs, og en tyr Mikkel virkelig for-

venter sig meget af. Det er meningen, at Skovlundegård Bent skal løbe kvierne i 2009. 

Fød

Fød

20

36

E

A

E

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


Maple–Dale 17N Smash 8S Maple-Dale 17N Smash 8S er efter GH Neon 17N, som der er solgt sæd af til 7 lande. GH Neon 17N er bl.a. fader til tyren GH Rambo 279R, der blev solgt for 270.000 canadiske dollars på Hirsche Herefords gårdauktion i 2005. Maple-Dale 17N Smash 8S’s EPD er helt i top for fravænningsvægt og årsvægt.

Maple-Dale 17N Smash 8S på Bonanza 2008, hvor han blev Reserve Senior Champion.

Født 16.03.2006 Fødselsvægt:

45 kg

205 dages vægt:

422 kg

365 dages vægt:

587 kg

GH MR DIFFERENCE 73J C02732398 GH DIFFERENCE BRITISHER 45L C02795590 FA BRITISHER LADY 59F C02644163 Sire: GH NEON 17N C02827131 FA BRITISHER 59G C02676010 GH SIR SIMBA LASS 107K C02764428 FA BRITISHER LADY 138G C02697941 Animal: MAPLE-DALE 17N SMASH 8S C02883466

Spring 2009 EPDs Calving Birth Wea- YearEase Weight ning ling Weight Weight

Milk

Total Ma- Scrotal Cow StayaMater- ternal Weight bility nal Calving ease

EPD

-0.1

+4.1

+58.1

+99.6

+14.4

+43.5

-0.2

+0.6

+50.1

0.0

Acc

.10

.37

.27

.26

.12

-

.08

.12

.59

.33

MPI

FAT

REA MARB

+167.7 +0.009 +.62 .30

.11

.13

IMR ALL AMERICAN 4ET C02550261 AITKEN-DALE ALL AMERICAN 4G C02699100 MAPLE-DALE MISS STANDARD 3Y C02389390 Dam: MAPLE-DALE 4G MS AMERICAN 65L C02788750 MAPLE-DALE 4C STANDARD 175F C02664475 MAPLE-DALE MISS 174A 38H C02721313 MAPLE-DAL HANOVER LASS 174A C02502861

.+.07 .10

Breed AVG. EPDs for 2007/2008 Born Calves EPD

0.0

+3.5

+41.1

+67.8

+16.2

+36.7

+0.6

+0.6

+35.2

-0.3

+138.8 +0.002 +0.17 +0.03

Der hjemtages kun de portioner sæd, der bestilles af Herefordforeningens medlemmer, minimum 100 portioner, før ordren effektueres. Prisen er Kr. 300,00/portion + moms. Køber betaler alle omkostninger til Viking Genetics/Dansire.

HEREFORDFORENINGEN

Bestillinger skal ske skriftligt via mail eller brev til: Kaj Jespersen, Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst eller pr. mail til mandix@c.dk med oplysning om navn, antal strå og chr.nr. Senest den 15. april 2009

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

39


Kendt fynsk Hereford-familie åbner gårdbutik ”Gårdbutikken Trekløver” er navnet på en ny butik med Hereford-kød, som er åbnet hos Aase Ingerslev og Keld Balle på deres landbrugsejendom på adressen Vestergade 39 i Vester Hæsinge på Fyn. Trekløver-navnet kommer af, at også Aase Ingerslevs søn, Michael Ingerslev, som har en ejendom med Hereford i nærheden, er med i projektet.

Aase Ingerslev og Keld Balle startede i 1995 B.I. Hereford, som har sat sit positive præg på dansk Hereford, og har gennem årene markeret sig stærkt indenfor den hornede Hereford-avl med topplaceringer på dyrskuer i hele landet, og salg af avlsdyr bl.a. til udlandet. Michael Ingerslev startede i 2001 Ingerslevs Hereford, der også består af hor-

ned dyr. I 2006 købte Michael sin egen ejendom. I det daglige arbejder Michael som slager hos Vester Hæsinge Slagterforretning, hvor også familiens dyr til salg i gårdbutikken, slagtes. 

40 års jubilæumsskue i Roskilde 5. – 7. juni slår Roskilde Dyrskue dørene op for 40. gang. Dyrskuet 2009 bliver således noget ganske særligt idet det er 40. gang, at dyrskuet afholdes på den smukke dyrskueplads i Roskilde. Inden pladsen i Roskilde blev taget i brug i 1969, blev dyrskuet afholdt på Bellahøj i København. Der er i år lagt op til et festligt jubilæumsarrangement. Herefordforeningens 40 års jubilæum falder således det samme år som 40 års jubilæumet for Roskilde Dyrskue. I 60érne og 70érne var Sjælland Danmarks tætteste Herefordegn med mange dygtige avlere. I jubilæumsåret er William Branagan, formand for den irske Herefordforening, inviteret til Roskilde for at dømme Hereforddyrene. Sidste frist for tilmelding af dyr til Roskilde Dyrskue er den 15. april 2009.

 Den nye gårdbutik i Vester Hæsinge, Gårdbutikken Trekløver, er et familieforetagende, som ejes og drives af (fra venstre) Keld Balle, Aase Ingerslev og Michael Ingerslev

40

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


Nyt fra Dansk Kødkvæg og VikingGenetics af Henning Hansen Politikerne har haft travlt den seneste tid, skattereform, bankpakker og vækstpakker afløser hinanden i en mediernes rampelys. Og man kan da i hvert fald sige at det ikke skorter på fantasi. Som jeg personligt ser det mangler der til gengæld nogen saglighed og balancesans. Eksemplet med koprutteskatten viser dog heldigvis, at de allerværste tåbeligheder endnu ikke vinder fodfæste. Det kan vi da glæde os over samtidig med glæden ved og forventningerne til det tilstundende forår.

Naturpleje Og mens vi er ved det politiske. Vil vi i den nærmeste fremtid forsøge at få naturpleje med kødkvæg lidt mere i fokus end det har været. Der er masser af arealer, der skal afgræsses eller afhøstes mekanisk. Den bedste metode er ifølge mange naturfolk, herunder Ornitologisk Forening, en passende afgræsning med kvæg. Dette sker allerede mange steder, men der er behov for meget mere kvæg på naturarealerne, hvis det virkelig skal batte noget. Så jeg mener, at der er behov for at der findes midler til at organisere denne afgræsning. Som kvægbruger er der tre betingelser, der skal opfyldes for at man går ind i den slags arbejde, og de skal opfyldes i nævnte rækkefølge: 1. Det må ikke foregå på bekostning af dyrevelfærden 2. Det må ikke være på bekostning af bondens økonomi 3. Der skal laves naturpleje, der virker Hvis man holder sig disse ting for øje, er der rimelig grund til at tro på succes. Pas på ikke at tage græsning ind på for dårlige betingelser. Kontakt din lokale kødkvægskonsulent for en beregning af, hvad et tilbudt areal kan bære økonomisk. Det er bedre at takke nej end at kaste sig ud i noget, der ender med at tage penge. Vær især forsigtig med arealer, der er defineret som vedvarende græs og som

oppebærer tilskud som sådant. Ikke at forveksle med naturarealer, selv om det måske kan ligne det. Igen i år har vi hørt om folk, der har lejet den slags arealer og så ender med at blive trukket store beløb i enkeltbetalingen, fordi arealet indeholder for meget ukrudt eller buskads og derfor ikke kan godkendes. Hvis det er muligt, så lav hellere en aftale om græsningsretten/pligten – og lad så jordejer selv stå for at søge tilskud hjem. I forgårs kom så Dansk Landbrugs forslag til Grøn Vækst. I hovedpunkterne ser det særdeles spændende ud, og jeg skal i hvert fald til at se om ikke der er tænkt noget naturpleje med kødkvæg ind i det.

Kødkvægets Dag Vi arbejder på at lave kødkvægets dag, lørdag den 9. maj 2009. Oplægget er, at det især skal handle om at promovere kød af dansk kødkvæg. Derfor vil vi især bede regionerne være aktive med at finde besøgsegnede bynære bedrifter. Vi ser dog gerne, at raceforeninger lægger deres åbent hus-arrangementer på samme dag, så vi får en vis synergi.

Kødkvægsskuet 2008 Kødkvægsskuet i Herning viste sig noget dyrere end vi havde troet, og det er desværre et spørgsmål om vi kan blive ved med at holde dyrskuet sammen med AGROMEK. Det er også en ting, vi skal se nøjere på den kommende tid, og der bliver ikke igen truffet beslutning om Kødkvægsskuet uden at vi har et skriftligt tilbud på prisen.

ening – bliver vedtaget, for det vil styrke kødkvægsdelen meget derved, at der i Finland er et stort marked for kødkvægssæd – og slet ingen egenproduktion. Øvelsen vil fremdeles gå på at udnytte den samlede population af kødkvæg i de tre lande til et målrettet avlsarbejde uden, at nogen skal føle sig snydt eller trådt på.

Bluetongue Jeg hører fra tid til anden om bivirkninger ved bluetongue vaccination. Jeg er stadig klart af den opfattelse, at ulemperne vil være langt større ved ikke at vaccinere. Men hvis man oplever bivirkninger skal de indberettes og ikke anvendes som forsamlingshusunderholdning. Kun der igennem kan dyrlægerne i Dansk Kvæg få overblik.

Forårets kommen Uden for mit vindue begynder det så småt at grønnes og solen skinner fra en blå himmel, som et klart vidnesbyrd om, at foråret er ved at være her; og jeg er overbevist om, at i år, er året, hvor græsset bare gror, ensilagekvaliteten bliver i top. Sidste års tyrevalg viser sig at sidde lige øjet, med letfødte, vitale superkalve til følge. Høsten bliver sikkert stor og nem og priserne arter sig som vi ønsker det. Og skulle en enkelt eller flere af disse forventninger ikke helt opfyldes, så kommer der med sikkerhed et nyt forår om et års tid. Jeg ønsker jer i hvert fald alle sammen en rigtig god sommer. 

Fusion med Finland I Viking Genetics arbejder kødracebestyrelsen støt fremad mod en fornuftig måde at drive avls- og insemineringsarbejdet med kødkvæg på. Stemningen er god og konstruktiv, og det er min tro at vi nok skal være klar med den nye løsning til årsskiftet som planlagt. Vi håber meget, at den planlagte fusion med FABA – den finske kvægavlsfor-

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

41


Generalforsamling 2009 40 stemmeberettige medlemmer samt gæster mødte op til generalforsamlingen i Herefordforeningen, der blev afholdt den 21. marts 2009 på Hotel Hedegården i Vejle. Mogens Stendal blev valgt som dirigent. Referat fra generalforsamlingen kan ses på Herefordforeningens hjemmeside www.hereford.dk

Beretninger Herefordforeningens formand, Søren Hansson, forlagde bestyrelsens beretning som han afsluttede ved at uddele gaver i form af rødvin til værtspartene på efterturen i Danmark efter Verdens Hereford Konferencen i København. Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. Gert Petz, formand for avlsudvalget, forlagde avlsudvalgets beretning, som blev enstemmigt godkendt. I forbindelse med avlsudvalgets beretning uddelte foreningen 3 pokaler som anerkendelse til avlere af Bedste Individafprøvede Tyr 2007/2008, Bedste Kåret Tyr og Bedste Kåret Ko i 2008. Bedste individafprøvede tyr blev Haurum Charli fra Lars Bastrup, Haurum Hereford ved Uldum, der opnåede følgende individprøveresultat: T-tal: 109, U-tal: 103 og FEF-tal: 101. 8 måneders vægten var 472 kg, 13 måneders vægten var 750 kg, daglig tilvækst var 1.805 g og ultralydarealet var 86,8 cm2. Haurum Charli er efter SMH Apple Jack og Haurum Prudence 16 med RMR 1 Pioner som morfar. Højest kårede tyr blev Mølgaard Alegro fra Kirstein Munk Simonsen, Vokslev

Hereford ved Nibe. Mølgaard Alegro blev kåret med 89 i helhed, og de øvrige tal var 88 for krop/racepræg, 86 for muskelfylde og 88 for lemmer. Mølgaard Alegro ejes i dag af Klaus A. Hansen, Hurup i Thy. Højeste kårede ko blev Bojskov 1 Ulla fra Gert Petz, Bojskov Polled Hereford ved Toftlund. Bojskov 1 Ulla blev kåret med 91 i helhed, 87 i krop/racepræg, 89 i muskelfylde og 90 i lemmer. Ulla er datter af RMR 1 Pilot og Bojskov 1 Ovine med Roost 1 Erold Ryder som morfar. Som noget nyt på generalforsamlingen var der beretning fra det nye Kommunikationsudvalg, der blev aflagt af udvalgets formand, Egon Petz. I sin indledning kunne Egon Petz fortælle, at det var lykkes at få det kendte traktormærke Valtra som hovedsponsor for Herefordforeningen. Kommunikationsudvalgets beretning blev enstemmigt godkendt.

Årsrapporten Årsrapporten for 2008 viste et underskud på kr. 74.646. De to folkevalgte revisorer, Jens Michael Jensen og Erik Siersbæks gennemgang af årsrapporten havde udløst flere kritiske bemærkninger til generalforsamlingen. Efter en længere drøftelse af årsrapporten blev den godkendt af generalforsamlingen, men ikke enstemmigt.

Kontingent Bestyrelsens foreslog uændret kontingent for 2010, hvilket blev enstemmigt godkendt uden drøftelse: Aktive medlemmer: 900 kr., passive medlemmer:

400 kr. og udenlandske medlemmer: 400 kr. Beløbene er excl. moms.

Valg af bestyrelsesmedlemmer Inden generalforsamlingen havde Lars Jensen og Gert Petz meddelt, at de ikke stillede op til en ny periode i bestyrelsen mens Finn Madsen var villig til genvalg. Der skulle således vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. Da der skulle stemmes om medlemmer til bestyrelsen viste det sig, at kun 2 af de forslåede medlemmer ønskede at modtage valg mens de øvrige foreslåede medlemmer alle frabad sig, at man stemte på dem. Efter to pauser i generalforsamlingen stillede de sidste to medlemmer af bestyrelsen, Søren Hansson og Keld Balle, som en værdig løsning på problemet, deres pladser i bestyrelsen til rådighed, så at der skulle vælges 5 medlemmer til en hel ny bestyrelse. Formanden Søren Hansson, der inden generalforsamling havde meddelt, at han stillede sin formandspost til rådighed, da det kommende år ville blive hans sidste år i bestyrelsen, bad generalforsamlingen om ikke at stemme på ham. Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen: Gert Petz, Ole Mulbjerg, Kim Langballe, Finn Madsen og Keld Balle. Efter lodtrækning blev Gert Petz og Finn Madsen valgt for et år mens de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer blev valgt for to år. Det er udtryk for stort ”ansvar” af de 5 medlemmer, at de vil tage en tørn i

 Herefordforeningens nye bestyrelse. Fra venstre: Gert Petz (formand), Finn Madsen, Kim Langballe (næstformand), Keld Balle og Ole Mulbjerg

42

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


bestyrelsen. Det kan ikke lykkes uden hjælp og opbakning fra samtlige medlemmer af Herefordforeningen. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Gert Petz som formand og Kim Langballe som næstformand. Fordeling af ansvarsområder fremgår af Herefordbladets side 2.

Årets Klubmedlem Herefordforeningens bestyrelse udpegede på generalforsamlingen, Keld Balle, B.I. Hereford ved Broby som Årets Klubmedlem, og overrakte diplom og blomster til Keld Balle som bevis for hæderen. Keld Balle er mangeårig formand for Klub Fyn, der er én af Herefordforeningens mest velfungerende klubber med masser af aktiviter. Keld Balle er også med i Herefordforeningens dommerpanel, og hvis der er brug for hjælp ved forskellige arrangementer, er han altid parat til at yde en hjælpende hånd. 

ud

b l i

fx. 300 stk. vis it

kort...kr. 16

9.-

1.000 stk. brevpapi

r...kr. 930.d r o s f e ler stofbanner el r n C pv e e H g pr. M ...kr. 350.n l i i r t ren e m m ...kr. 1.565.r fo dle e t r e v u k 5 6 1.000 stk. M e m o bestil pa tlf. 8613 9599

t

2

- mere end 30 års erfaring

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

Alle priser er ved puljetryk i 4+0 (CMYK) på standard papirkvaliteter. Alle priser er excl. 5% kontant rabat, moms og levering. Alle samlede ordre pålægges et digital opstartsgebyr på kr. 95,- samt miljøomkostninger på 2% af fakturabeløb.

43


Individafprøvningen sikrer økonomi i kødproduktionen af Jørgen Skov Nielsen, Landskonsulent Resultater fra individprøven fra 1998 til 2008 indeholder information om de enkelte racers gennemsnitlige præstationer. Hereford har haft en markant positiv udvikling for arealet af den lange rygmuskel. I den sidste 10-års periode er der i alt afprøvet 195 Herefordkalve på Ålestrup Avlsstation, der er en af Europas mest moderne avlsstationer for kødkproduktionsegenskaber. Målet er at foretage en objekt test af tyrenes forventede avlsværdi for tilvækst, slagtekvalitet og fodereffektivitet. Desuden vurderes tyrenes eksteriør og adfærd som afslutning på afprøvningen. En netop gennemført analyse, der foretages af AgroTech for Dansk Kødkvæg viser, at der er en god sammenhæng mellem præstationerne på Ålestrup Avlsstation og resultaterne der efterfølgende registreres på de enkelte tyre og deres afkom.

44

Højt U-tal = god slagtekrop En delanalyse viser, at tyrene med det største areal af den lange rygmuskel også har den bedste klassificering for slagtekroppens form. Analysen er foretaget på alle de kalve, der er slagtet 12 måneder efter afsluttet individafprøvning. Andre undersøgelser viser, at der er en god sammenhæng mellem ultralydtallet og indekset for slagtekvalitet. Samtidig er der en høj arvbarhed på ultralydtallet. Disse resultater er meget vigtige for Hereford at forholde sig til, fordi et af avlsmålene er, at racens gennemsnitlige slagtekvalitet skal forbedres. Tabellen over de seneste 10 års resultater viser, at racen er på rette vej. I 1988/1999 var det gennemsnitlige areal 73,0 cm2, mens vi de seneste tre år har ligget på over 80 cm2 i gennemsnit. Den genetiske udvikling har været en fremgang på 6 cm2 siden 1994.

Foder er den største omkostning i kødproduktionen En anden vigtig egenskab, der kun kan testes på station, er fodereffektiviteten. På Ålestrup anvendes samme foderblanding år efter år. Derfor kan resultaterne for foderoptagelse og foderforbrug sammenlignes mellem tyre, der er afprøvet i forskellige år. Det er ikke muligt i lande, hvor der anvendes forskellige blandinger fra år til år. Anvendelse af grovfoder, der naturligt varierer meget fra slæt til slæt og fra år til år, vanskeliggør også en regulær afprøvning for foderforbrug. Ti års tal for fodereffektivitet viser, at Hereford ligger stabilt på ca. 5,5 FE pr. kg. tilvækst. Det dækker dog over en variation mellem de enkelte tyre på 2,5 til 3 FE. Der er derfor god økonomi i at gå efter en avlstyr med et lavt foderforbrug. Et af Herefords varemærker er nøjsomhed, derfor skal der være fokus på fodereffektivitet i avlsarbejdet.

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


Tabel 1 Race

Hereford

År

Antal tyre

Kryds- Vægt i kg Vægt i kg Daglig Ultralyd- Fe pr. kg. højde i cm v/ 8 mdr. v/ 13 mdr. tilvækst i g areal cm2 tilvækst 134 337 586 1612 73,0 5,65

1998/99

19

1999/00

15

133

343

594

1631

70,1

5,69

2000/01

27

135

354

603

1620

74,2

5,63

2001/02

38

133

340

591

1633

74,2

5,58

2002/03

22

135

352

601

1617

74,9

5,80

2003/04

12

134

371

611

1564

76,5

5,60

2004/05

11

135

376

629

1646

80,0

5,68

2005/06

20

137

387

641

1651

81,2

5,33

2006/07

16

135

381

628

1603

83,2

5,79

2007/08

15

136

371

637

1730

80,8

5,45

Foder er den omkostning i kødproduktionen Hereford harstørste høj daglig Eksteriør og racepræg Varedeklaration tilvækst af afprøvningen besigEn avlstyr med god individafprøvning En anden vigtig egenskab, der Ved kunafslutningen kan testes på station, er fodereffektiviteten. På Ålestrup tiger avlsudvalget tyren for at beslutte, er en af de bedste investeringer, når du Den daglige tilvækst er steget fra 1.600 anvendes samme foderblanding år efter år. Derfor kan resultaterne for foderoptagelse og om den er et emne til racens avlsproønsker økonomi i kødkproduktionen. Ingram i 1998/1999 til 1.730 i 2007/2008 foderforbrug år. Det er ikke på muligt gram. tyre, der er afprøvet i forskellige dividafprøvede tyre omsættes Here- i og flere tyre trivessammenlignes i perioder mere end mellem fordforeningens salgsliste og på 2.000 gram pr. dag, så der er masser af lande, hvor der anvendes forskellige blandinger fra år til år. Anvendelse af grovfoder, www. der toptyr.dk.  vækstpotentiale i racen. naturligt varierer meget fra slæt til slæt og fra år til år, vanskeliggør også en regulær afprøvning for foderforbrug. Ti års tal for fodereffektivitet viser, at Hereford ligger stabilt på ca. 5,5 FE pr. kg. tilvækst. Det dækker dog over en variation mellem de enkelte tyre på 2,5 til 3 FE. Der er derfor god økonomi i at gå efter en avlstyr med et lavt foderforbrug. Et af Herefords varemærker er nøjsomhed, derfor skal der være fokus på fodereffektivitet i avlsarbejdet.

Praktiske erfaringer med majsensilage

Hereford har høj daglig tilvækst Den daglige tilvækst er steget fra 1.600 gram i 1998/1999 til 1.730 i 2007/2008 og flere tyre trives i perioder mere end 2.000 gram pr. dag, så der er masser af vækstpotentiale i racen. I foråret 2008 besluttede Helle og Gert

En letfordøjelig ensilage med moderat sti-

sække. Der har ikke været problemer

Eksteriør og racepræg med varmedannelse i løbet af vinteren. velsesindhold. Proteinindholdet er lavt. Petz, Rurup ved Toftlund, at de ville forVed afslutningen afprøvningen avlsudvalget tyrenUdgifter for attil beslutte, om markarbejden er et udsæd, gødning, Køerbesigtiger og kvier har fået majsensilage og søge med majsensilage af til deres Herede maskinstation og overdækning 0,33 græsensilage. Slagtekalvene har fået fordbesætning. Der var 2 vigtige formål emne til racens avlsprogram.

kr. pr. fe. majsensilage og en 17 % kalveblanding. Erfaringerne skal nu udnyttes til at opTørstofprocenten blev lavere end tilsigtimere produktionen yderligere. Man tet. Det blev desværre regnvejr mens 1. At producer mere hjemmeavlet foder Varedeklaration skal optimere forholdet imellem majman snittede majsen. på det begrænsede areal. En avlstyr med god individafprøvning er en af de bedste investeringer, når du ønsker økonomi sensilage og græsensilage, så man kan Når majsen er høstklar, kan tørstofpro2. At producere et letfordøjeligt foder, i kødkproduktionen. tyre op omsættes på Herefordforeningens minimere indkøbet af salgsliste foderenheder og og på centen variere til ca. 4 procentender kan fortrænge indkøbtIndividafprøvede foder. protein.  heder afhængig af om afgrøden er tør www.toptyr.dk. eller regnvåd. Man skal ramme 30–32 Sorten var Banguy. Majsen blev snittet % tørstof. I det niveau undgår man safog ensileret i en markstak. Gert skønner, tafløb, og man opnår den bedste samat majsen har givet 11 - 12.000 fe. pr. mentrykning. ha. Det er betydeligt mere end man kan Gummigeden kørte i stakken i ca. 1 time avle i græs og byghelsæd eller byg-ærtefter, at sidste læs var lagt i. Stakken er helsæd. Analysen viste: 26,2 % tørstof, dækket med en 0,05 mm. underfolie og 32,9 % stivelse og 1,08 kg. Tørstof pr. fe. en 0,15 mm. dækfolie. Derover er der samt 56 gram fordøjeligt protein pr. fe. sand. Kanten blev lukket med sandmed eksperimentet:

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

45


Herefordklubberne Nordjylland v/Anni Søndergaard Torsdag den 20. november 2008 holdt vi klubmøde hos Lilian og Henning Bertelsen, hvor vi fik lov til at benyttede lokalerne i deres Caravan-center. I år startede vi med et virksomhedsbesøg med Nordjysk Andel, hvor Erik Poulsen, direktør og Blonde d’Aquitaine avler, og konsulent Poul E. Nielsen var inviteret. De fortalte om virksomheden, omsætning, kunder, korn og gødningspriser på verdensmarkedet og den faldende handel. Sidst var de inde på lidt forskellige foderprodukter og foderplaner. Mineralblandinger kan bestilles individuelt til den enkelte besætning, dog skal der aftages 1.000 kg. Herefter afholdt vi generalforsamling, og ny formand i Nordjylland blev Carsten Møjbæk, Arden. Ove Engbjerg, Hirtshals, blev valgt som næstformand. Anni Søndergaard/jeg stopper pga. nyt arbejde på KMD, og tusind tak for blomsterne. Jeg overlader trygt roret til Carsten og Ove, der tidligere har været klubformand. Ove Engbjerg gav et kort referat fra ef-

terårets avlsseminar i Herefordforeningen, som havde været rigtig godt. Der var nogle gode tiltag, som avlsudvalget vil arbejde videre med og bearbejde inden generalforsamlingen. Efter kaffen spillede vi banko med flotte præmier. Tak til følgende sponsorer af gevinster: Herefordforeningen, strå af danske tyre, Nordjysk Andel med 3 sække foderprodukter, Kop og Kande, Bakkegård Hereford og Kammerherre Hereford. En god aften med ca. 30 deltagere. Tak til Lilian og Henning for Jeres gæstfrihed og kaffebord ved arrangementet.

Syd- og Sønderjyland v/Edel Petz Klub Syd- og Sønderjylland var lørdag den 28. februar på besøg på Gram Slot og Nybøl Cotel, hvor 65 personer deltog. Godsejer Svend Brodersen viste selv rundt på Nybøl Cotel. Kostalden har plads til 200 køer. Stalden er fra sidst i 70erne. Planen er, at renovere, brække mure væk og erstatte med gardiner, så ventilationen bliver bedre samt forlænge sengebåsene, da køerne er blevet større de sidste 30 år.

Svend Brodersen overvejer at udvide kostalden yderligere, og få mælkekaruseller. Nybøl Cotel har økologisk mælkeproduktion, med græsmarker tæt på kostalden. Fra Cotellet kørte vi til Gramgård. Hovedbygningen på Gramgård er blevet totalt renoveret og er nu indrettet med 4 store veludstyrede ferielejligheder. Bygningen er fredet, hvilket stiller store krav til håndværket og valg af byggemateriale. Meget af det indvendige snedkerarbejde er udført på godsets eget værksted. Vi fik også rundvisning på selve slottet. Familien Brodersen bor selv i østfløjen, mens lokalerne i syd- og vestfløjen bruges til udlejning til forskellige arrangementer som bryllupper, fødselsdage, møder og kurser. Slottet er under renovering, så vidt muligt forsøger man at genskabe slottet som det fremstod i 1760, da den foretagsomme enkegrevinde, Anna Sophie Schack, testamenterede Gram og Nybøl Godser til sit barnebarn, Frederik Christian Schack. Efter kaffen vendte vi tilbage til nutiden, hvor inseminør Bent Andersen fra Viking Danmark orienterede om elektronisk brunstobservation med det nye udstyr, Heatime, der med succes er taget i brug i mange malkebesætninger, og efterhånden også brugt i mange kødkvægs besætninger, da man kan effektivisere brunstobservationen betydeligt. Flere

Individprøveresultater - Hereford Navn Ckrdyrnr. Far Mor Morfar Fødselsdato Kammerherre Cosby M586

46

6997200803

Bakgård 1 Aston

Kammerherre Una 586

Moeskær Stelton 725

29.11.2007

Nr. Blæsbjerg Cody

7322100528 Nr. Blæsnjerg Adam Nr. Blæsbjerg Andora Nr. Blæsbjerg Triton

02.12.2007

Nr. Blæsbjerg Cuno

7322100535 Nr. Blæsnjerg Ursus Nr. Blæsbjerg Venedig Nr. Blæsbjerg Sam

13.12.2007

Slyk’s 1 Derby

5647701249 Romany 1 Captain R22 C1

Slyk’s 1 Rudi 966

Harvie Falcon 15F

22.02.2008

Kvistgaard Dallas

8330900485

STAR Tohon 25M ET

055743-01596

Bækbygård Natking

26.02.2008

Rosenkær Dicardo

25311-00265

Moeskær Mentor 1100 ET Rosenkær Tina

Wiranya Batavia

29.02.2008

Juelsgård Falcon

8268100386 Romany 1 Captain R22 C1

Juelsgård Dea Plum

Harvie Falcon 15F

01.03.2008

Kvistgaard Danny

8330900487

055743-01596

Bækbygård Natking

03.03.2008

Juelsgård Romany

8268100387 Romany 1 Captain R22 C1

Juelsgård Miss Plum

JR Nick the Butler P183

07.03.2008

Holm Didrik

1362100148

Holm Unick

Åland i Trine

Wiranya Batavia

14.03.2008

Markilde Duke 121

7670900121

Koanui Tarzan P5 ET Pindalen Bitten Roost 1 Tom

SMH Double Up 18D

1145800018 Romany 1 Captain R22 C1

GMH Double Sago

1362600048

Laulund Derrick

5919500256

Laulund Douglas

5919500258

Dick of Tostrupgaard

4183900870 Roost 1 Tom

Haurum Daniel

6214200426 Romany 1 Captain R22 C1

62142-00361 RMR 1 Pioner

STAR Tohon 25M ET

SMH Unique Sally 293

8 md

15.03.2008

Harvie Jackpot 74J

09.04.2008

Moeskær Parko 1052 GMH Udine Sago

Klondike 28U 707B

01.05.2008

Harvie Jackpot 74J

71404-00786

Håsum Tjalte

02.04.2008

Koanui Tarzan P5 ET

Juelsgård Gipsy

Harvie Jackpot 74J

03.04.2008

Tostrup Vanda

Tostrup Stefan

30.05.2008

28.07.2008 L

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


o

avlere kan benytte inseminering og drage nytte af de allerbedste avlstyre. Bent Andersen demonstrerede også Kvikkoen, som er en håndholdt terminal (som mobiltelefon). Landmanden kan have kvikkoen med overalt. Han kan på stedet indtaste alle oplysninger til dyreregistrering og markstyring. Se mere på www.heatime.dk og www.gramslot.dk

Klub Sjælland

også. Han er en rigtig god tyr med kødet de rigtige steder. Til sidst kørte vi over til Muldbjerg/Nørby Hereford. Her så vi en besætning der var ved at blive halveret i størrelse idet Muldbjerg Hereford skulle lukke. Kalvene var sat på stald mens køer og de sidste små kalve gik ude endnu. Også her var en masse flotte dyr. Vi havde en rigtig god dag med mange gode dyr, og en rigtig flot beværtning.

v/Mikkel Christiansen v/Susanne Arends Lørdag den 1. november 2008 tog vi på vores årlige tur til Jylland. I år gik turen til Ringkøbing, hvor vi så 3 spændende besætninger. Vi mødtes kl. 8.30 ved færgen på Sj. Odde, hvor vi havde en hyggelig overfart med morgenbrød og lidt godt til ganen. I Århus ventede vores jyske bus, med Claus bag rattet. Det var 4. år, at han viste os rundt i Jylland med en lille historie om områderne, som vi kørte igennem. Første stop var hos Juelsgaard PolledHereford, hvor de 3 værter havde lavet suppe. Suppen var utrolig dejlig i efterårskulden. Efter maden gik vi en tur i det utrolige smukke landskab med træer og bakker. Der gik en flok meget smukke køer og kvier, hvor et par stykker var gjort klar til Agromek. Derefter kørte vi over til Slyk’s Polled Hereford, hvor dyrene lige var blevet sat ind i den dejlige lyse stald. Her var også en flok rigtige gode dyr. De gik, delt op i nogle bokse, med køerne i enden af stalden. Tyren Sdr. Ydby Apollo gik der

Lørdag den 28. februar 2009 var klub Sjælland på tur til Lolland. 40 personer deltog i turen. Vi kørte hjemmefra i solskin, og på trods af, at man havde lovet regnvejr op ad dagen, blev det heldigvis kun til et par dryp. Vi mødtes hos Annika og Thomas Due på Rødbyvej i Errindlev, og kørte sammen over til Thomas’ mor, Lis, hvor alle dyrene befinder sig. Flere af de fremmødte kunne huske, da stalden var lidt mindre, altså kun var på 750 m2, nu er den på 2.250 m2. Det er en meget stor stald med ca. 450 dyr, hvor en lille del er Hereford, og resten er blandet. Thomas opkøber en del dyr til opfedning, og det han går efter er prisen. Det var interessant at se, hvordan man kan være fuldtidslandmand og også holde kødkvæg. Dog var det meget chokerende, at se de dyr som Thomas lige havde købt fra en besætning, som var blevet lukket af myndighederne for misrøgt. Tænk at behandle sine dyr sådan. Det er uforståeligt.

Efter en tur i stalden, og ivrig spørgelyst, spiste vi vores medbragte madpakke inde i den fine spisestue. Jeg tror aldrig, at jeg før har spist mine klapsammenmadder i så fine omgivelser. Vi takkede for fremvisningen, hvorefter Thomas og familie kørte med til næste stop, som var hos Hanne og Kjeld Pedersen, Thorsø Hereford, som kun bor et par kilometer væk. Hanne og Kjeld har haft Hereford i over 40 år. De har i dag 30 moderdyr + opdræt. Det var en anden type stald hos Hanne og Kjeld Pedersen end hos Thomas, hvor Thomas kun havde dyr et sted, havde Hanne og Kjeld dyr alle steder. Den nyindkøbte avlstyr blev fremvist samt dyr, som efter planen skal med til Roskilde Dyrskue. Kjeld pralede også med at have Danmarks største ko. Det vil sige at der ikke fulgte en garanti med men den var godt nok også stor. Hanne viste stolt sin gårdbutik frem. Interessant, at man for så forholdsvis få midler kunne lave en gårdbutik. Hanne fortalte om hele måden butikken kører på, og om hvor godt det kører med afsætningen. De har ligefrem haft mangel på kød, og har derfor købt dyr hjem beregnet til gårdbutikken. Begge besætninger havde alle dyrene på stald hele vinteren for så at sætte dem ud på noget strandeng hele sommeren. Afslutningsvis gav Hanne og Kjeld kaffe, og Mikkel Christiansen takkede de to værtspar for at de ville vise os deres dyr frem. Som altid i Herefordforeningen var det en god og inspirerende dag.

8 mdr. vægt/start Aktuel vægt Daglig tilvækst Aktuel alder/dage Ultralydsareal T-tal 334

588

1.649

392

81,8

92

U-tal Fef-tal Opdrætters navn 100

105

Anders Søndergård

381

658

1.799

392

80,0

102

99

102

Evald Jensen

366

641

1.786

392

75,7

102

97

102

Evald Jensen

399

630

1.686

375

79,4

Jens Peder Søe

399

640

1.812

371

71,3

Jakob Kvistgaard

367

556

1.454

368

86,3

Bent Sørensen

388

626

1.845

367

72,0

Jørgen Holm Thomsen

417

632

1.693

365

77,1

Jakob Kvistgaard

454

674

1.789

361

78,8

Jørgen Holm Thomsen

363

588

1.940

354

Flemming Holm

384

564

1.565

353

Flemming Nørregaard

381

542

1.789

328

Jens Michael Jensen

375

520

2.132

306

Jørn Laursen

384

534

1.546

335

Vagn Hoffmann Hansen

399

556

1.635

334

Vagn Hoffmann Hansen

344

437

2.385

277

Kris Olesen

Lars Bastrup

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

47


Klub Midtjylland v/Bent Sørensen Klub Midtjylland holdt klubmøde søndag den 1. marts 2009 med 2 besætningsbesøg samt valg af klubformand og næstformand. Vi startede hos Solveig og Karsten Plejdrup, Rørkjær Hereford, Holstebrovej 160, Ravnstrup ved Viborg, som købte deres første Hereford, en ko med kalv og en kvie, i 1983 hos Charles Mark ved Karup. Hereford blev valgt fordi de er omgængelige og smukke dyr. Siden da er der ikke blevet købt et eneste hundyr til besætningen. De første mange år gik dyrene på Solveigs forældres ejendom i Romlund. I 1990 omlagde de produktionen til økologisk drift, hvilket den stadig er. Deres nuværende ejendom lige udenfor Ravnstrup by blev købt i 1997. Til ejendommen er der 33 ha. Derudover er der forpagtet 28 ha agerjord (2008), og ca. 70 ha. eng/naturplejearealer af forskellige lodsejere ved Fiskbæk Å og Hjarbæk Fjord. Besætningens avlsmål er at have køer på højest 700 kg, da denne størrelse køer passer til eng- og naturarealer, som de afgræsser om sommeren. Køer og kvier

48

skal have lette kælvninger, så der kommer en levende kalv hvert år. Kvierne skal kælve første gang 24 måneder gamle. Køerne skal have masser af mælk til kalven, så den har en god vægt ved fravænning samt at kalven har en god muskelfylde. Besætningen består i dag af 43 køer, 8 kælvekvier, 22 løbekvier, 18 ungtyre og 22 kalve født fra november 2008 og til nu. Solveig og Karsten arbejder på en udvidelse af besætningen til ca. 60 årskøer, hvorfor alle kvier i øjeblikket tillægges. I forbindelse med udvidelse af besætningen har de selv bygget en ny løsdriftsstald på ca. 800 m2 med 40 år gamle træspær, som de har købt brugt leveret for kun kr. 25.000. Stalden, der benyttes af køer og kælvekvier, er indrettet så dyrene har fri adgang til mark. Fra maj til november går dyrene på engog naturarealer. Kun ungtyrene er hjemme på ejendommen. Ungtyrene går i en gammel stald, der er blevet ændret til et stort rum, med en løbegård. Kvierne går ude hele året. Om vinteren kan de finde læ i skovarealer. Alle dyr er Herefordkrydsninger, da de ikke er stambogsførte. Man holdt op med at stambogsføre dyrene for over 10 år siden.

Alle dyr er af egen produktion, og tillæg fra de første indkøbte dyr i 1983. Avlstyre købes. De nuværende avlstyre er Skovlunds Brahms, som bruges til kvierne, og Tostrup Ulrik, som bruges til køerne. Begge tyre giver kalve på 35-40 kg. Kælvningerne er spredt over året, men i øjeblikket med hovedvægten om vinteren og foråret. I fremtiden skal kælvningerne spredes mere over hele året på baggrund af den private afsætning af kødet De dyrker stort set alt foderet selv. Omlægningsmarkerne giver byg/ærtehelsæd eller grønbyg/ært ensilage. Græsensilage fra øvrige marker. Ungtyrene afsættes 13-14 måneder gamle med en slagtevægt på 250-270 kg finparteret til private i 1/4 eller 1/8 dyr til en pris af 60 kr. pr. kg.. Slagtningen og parteringen står Nr. Onsild Slagtehus for. Ældre køer sælges meget nemt som hakket kød samt frankfurter og oksespegepølser, også lavet af Nr. Onsild Slagtehus. Kødet sælges via e-mail til folk. Solveig og Karsten deltager desuden på økologisk høstmarked og efterårsmarked i Viborg, hvor de kommer i kontakt med rigtig mange forbrugere, som efterfølgende viser interesse for deres Herefordkød.

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


Ved seneste marked i Viborg fik de 370 nye email-adresser på folk, der var interesseret i kød fra Rørkjær Hereford. Salget af Herefordkødet direkte fra producent til forbruger går godt, siger Karsten, der er stoppet med fuldtidsarbejde hos byggemarkedet Star, og i dag arbejder fuldtid med Hereforddyrene og naturplejen i forbindelse med afgræsning af eng- og naturarealer om sommeren. Efter besøget hos Rørkjær Hereford kørte vi videre til Gunnar og Birthe Bisgård Jokumsen, Charlottehøj Hereford, Hindbjergvej 26, Hindbjerg ved Kjellerup, hvor der efter besigtigelse af staldene og dyrene blev serveret kaffe og kage i stuen. For tiden består Charlottehøj Hereford af 5 tyre, 9 kvier og 8 køer. Som foldtyr bruges Trudsgård Cletus, som er efter Trudsgård Willie og Trudsgård Ulrika med Trudsgård Parche som morfar. Trudsgård Willie blev højestkåret tyr i 2007. Halvdelen af dyrene er med stamtavle. Alt kød fra dyrene sælges privat. Se yderligere oplysninger om Charlottehøj Hereford på www.charlottehojhereford.dk Dagen afsluttes med valg af klubformand og næstformand, hvor Gunnar Bisgård Jokumsen og Kim Langballe

byttede plads i klubbestyrelsen således at Gunnar fremover er formand og Kim næstformand.

Fyn v/Aase Ingerslev Efter vores ”Generalforsamling” i slutningen af oktober 2008 startede sæsonen i december med møde hos Jane og Leif Jensen, Gross Hereford, hvor vi havde besøg af konsulent Per Einshøj, der som sædvanlig trak folk af huse, og gav os en god og underholdende aften med gode tips og idéer til fodring m.m. Derudover fik vi de seneste opdateringer på Bluetonque situationen. Næste arrangement var i januar, hvor vi besøgte Valborg og Svend Østervang, Freltofte Hereford. Til dette møde havde vi fået inseminør Erik Struer til at komme om fortælle lidt om insemineringens svære kunst: Igen havde vi godt fremmøde, og jeg tror vi alle blev lidt klogere. Så nåede vi til februar, hvor vi snart traditionen tro havde besøg af Dyrlæge Niels Majdal: Dette møde blev holdt hos Birgit og Georg Lindemann, Tønderskov Hereford. Niels Majdal kunne endnu engang fange folks opmærksomhed med

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

sin store entusiasme og viden om kvæg: Samtidig var der mulighed for endnu engang at blive opdateret på de nyeste bluetonque regler. Det kan jo ikke undgås at dette emne fylder meget i folks bevidsthed. Herfra skal lyde en tak både til vores indlægsholdere for gode og saglige indspark, samt til besøgsværterne for den gode forplejning. For at forny os lidt havde vi i år, i stedet for vores sædvanlige Forårsfrokost, lavet et ”ud af huset” arrangement for hele familien. Det viste sig at være et populært tiltag da ikke mindre end 28 personer havde meldt deres ankomst, en enkelt familie valgte endda at holde et fødselsdagsarrangement i denne forbindelse. Vi mødtes kl. 16.45, og havde så bowlingbaner fra kl. 17 – 18. Vi havde trukket lod om de syv baner så vi fik folk blandet godt, og så kommer sportsånden jo op i os. Så der var rigtig godt gang i konkurrencen over hele linjen. Derefter var der buffet, fri isbar og masser af snak. Det var et godt arrangement og en sjov måde at møde både dem vi kender, men også de forskellige familier omkring vores sædvanlige deltagere. 

49


R M R 1 PIONER Ckr-nr:: Far: Mor: MF: Opdrætter: Vækst Slagteform Fødsel Mælk Kælvning Frugtbarhed Krop Muskler Lemmer

S. 65551 BT

(73) (75) (74) (50) (52) (40)

Produktion 138 (74)

7E+04 Funktion 126 (60)

Eksteriør 126 (52) 70

80

90

R M R 1 PILOT

Danske Insemineringstyre

Ckr-nr:: Far: Mor: MF: Opdrætter:

50

Vækst Slagteform Fødsel Mælk Kælvning Frugtbarhed Krop Muskler Lemmer

129 135 98 120 107 113 117 108 122

7E+04 Funktion 117 (68)

Eksteriør 116 (72) 80

90

10 0

110

S. 65532 BT

12 0

(85) (92) (94) (48) (66) (44)

13 0

S-Indeks 149 (79)

Produktion 134 (89)

7E+04 Funktion 129 (73)

Eksteriør 112 (43) 80

90

10 0

110

S. 65558 BT

2398000020 HARVIE JAVA 52J SMH PASSION WNH FORTRESS

12 0

ROOST 1 TOM Gode indekser for vækst- og slagteegenskaber. Kan avle tyre med forhudsfremfald. Må ikke anvendes til kvier

13 0

S-Indeks 131 (53) T: 105 U: 99 FEF: 102 Højde v/12 mdr. 138 Tilvækst, gram: 1812 FE/KG tilvækst: 5.08 Kåret: 86 83 86 86

Kim Langballe, Brædstrup (74) (65) (79) (15) (17) (11)

Produktion 123 (68)

7E+04 Funktion 108 (44)

Eksteriør 120 (31) 70

R M R 1 PILOT Meget lang og muskuløs tyr. Pilot var Reserve Champion på Kødkvægskuet 2003. Avler døtre med gode maternelle egenskaber.

T: 107 U: 101 FEF: 100 Højde v/12 mdr. 136 Tilvækst, gram: 1831 FE/KG tilvækst: 6.14 Kåret: 81 81 78 80

Egon og Edel Petz, Branderup

130 109 96 102 118 108 124 113 121

S-Indeks 152 (68)

147 (68)

SKOVSLUNDS VIAGRA

Vækst Slagteform Fødsel Mælk Kælvning Frugtbarhed Krop Muskler Lemmer

13 0

Produktion

4942200461 R M R 1 PILOT ROOST 1 PETRA KOANUI BLUEPRINT ET 129 121 95 132 119 116 114 104 120

12 0

R M R 1 PIONER To sønner er individafprøvet: Haurum Verner, T-tal 110, U-tal 103, FEF-tal 99. Dgl. Tilv. 2.013 g. Haurum Arnold, T 107, U 103 FEF 104. Dgl. Tilv. 1.896 g.

T: U: FEF: Højde v/12 mdr. 156 Tilvækst, gram: FE/KG tilvækst: Kåret: 84 85 85 86

(78) (62) (80) (57) (62) (52)

70

Ckr-nr:: Far: Mor: MF: Opdrætter:

110

4942200427 REMITALL KEYNOTE 20X REMITALL WILMA 48W H BAR C PZ STRETCH 5

ROOST 1 TOM

Vækst Slagteform Fødsel Mælk Kælvning Frugtbarhed Krop Muskler Lemmer

10 0

S. 65533 BT

70

Ckr-nr:: Far: Mor: MF: Opdrætter:

T: U: FEF: Højde v/12 mdr. 155 Tilvækst, gram: FE/KG tilvækst: Kåret: 77 82 87 82

4942200426 REMITALL KEYNOTE 20X REMITALL WILMA 48W H BAR C PZ STRETCH 5 138 121 111 120 99 144 125 121 129

S-Indeks 157 (65)

80

90

10 0

110

12 0

SKOVSLUNDS VIAGRA Tyren er godt middelstor, lang, meget harmonisk tyr med fast bov, god muskelfylde i kam og lænd. Dybe middelbrede lår, sunde, velstillede lemmer.

13 0

()= sikkerhed ; BT= Brugstyr ; UT= Ungtyr

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


Ckr-nr:: Far: Mor: MF: Opdrætter: Vækst Slagteform Fødsel Mælk Kælvning Frugtbarhed Krop Muskler Lemmer

S. 65534 BT

Niels Nielsen, Kragelund, Bække (75) (65) (73) (34) (36) (26)

Produktion 112 (69)

7E+04 Funktion 117 (51)

Eksteriør 80

90

PRÆSTEBRO BURRITO

Vækst Slagteform Fødsel Mælk Kælvning Frugtbarhed Krop Muskler Lemmer

12 0

S. 65592 UT

13 0

S-Indeks 118 (19) T: 106 U: 101 FEF: 99 Højde v/12 mdr. 138 Tilvækst, gram: 1929 FE/KG tilvækst: 5.15 Kåret: 84 88 89 89 Produktion 111 (27)

7E+04 Funktion 103 (14)

Eksteriør 117 (25) 80

90

MANDIX LANDLORD

Vækst Slagteform Fødsel Mælk Kælvning Frugtbarhed Krop Muskler Lemmer

110

(51) (12) (27) ( 2) ( 3) ( 2)

70

Ckr-nr:: Far: Mor: MF: Opdrætter:

10 0

8142100058 PRÆSTEBRO ONLINE V27 ET PRÆSTEBRO VICTORIA BÆKBYGÅRD PALNATOKE 127 98 103 108 88 106 113 114 126

KRAGELUND TARZAN Hornet tyr. Gode indekser for vækst og slagtekvalitet. Kan bruges til kvier.

100 (34) 70

Ckr-nr:: Far: Mor: MF: Opdrætter:

T: 106 U: 98 FEF: 101 Højde v/12 mdr. 134 Tilvækst, gram: 1708 FE/KG tilvækst: 5.75 Kåret: 81 77 82 80

4638900533 KRAGELUND LION KRAGELUND BINE 25 HØJLØKKE FLYER 105 110 100 119 119 82 100 96 105

S-Indeks 119 (57)

10 0

110

S. 65589 UT

12 0

PRÆSTEBRO BURRITO Polled. Han er en særdeles god tyr af passende størrelse og meget god type, dog med hvide aftegninger på ryggen. Velstillede lemmer.

13 0

S-Indeks 98 (14)

8047000208 BCD 59J LANDLORD 114L MHF E1 BRITTANY 40K STANDARD 656 LAD ET 5H

T: 98 U: 98 FEF: 100 Højde v/12 mdr. 137 Tilvækst, gram: 1747 FE/KG tilvækst: 5.31 Mette & Kaj Secher Jespersen, Blommensl Kåret: 83 87 84 86 116 89 66 106 106 94 113 118 118

(45) ( 8) (20) ( 6) ( 1) ( 1)

Produktion 97 (22)

7E+04 Funktion 88 (10)

Eksteriør 117 (23) 70

Danske Insemineringstyre

KRAGELUND TARZAN

80

90

10 0

110

12 0

MANDIX LANDLORD Hornet tyr. Meget velbygget. Kåret 86 points i helhed. Muskler 87 points. Frame 7,5. Alternativ afstamning. God tilvækst målt på individprøven

13 0

()= sikkerhed ; BT= Brugstyr ; UT= Ungtyr

Kåring af besætningen Har du ikke fået kåret din besætning eller tilmeldt dig til kåring kan du kontakte kåringsdommer Rolf Andersen på tlf. 4030 0252. Kåring af alle køer i besætningen kvalificerer sammen med vejning efter vejeprogrammet besætningen til Aktive Avlsbesætninger. Priser på kåring pr. 1. november 2008: Besætningskåring, besøgspris 400 kr. Besætningskåring, pris pr. kåring 50 kr. Enkeltdyrskåring, besøgspris 400 kr. Enkeltdyrskåring, pris pr. kåring 82 kr.

Kåring af racens køer og tyre har stor værdi for racen men hænger selvfølgelig først og fremmest sammen med den enkelte Herefordavlers interesse og forståelse for racen. Kåringen skulle gerne fortælle både de plusser og de minusser, som det enkelte dyr har, når det bliver holdt op imod racens avlsmål. Det er i dag muligt for kåringsdommeren at aflevere resultatet af de enkelte dyrs kåring til ejeren inden han forlader besætningen. Dette er en stor fordel idet kåringsdommeren har mulighed for at begrunde resultatet af kåringen af det enkelte dyr.

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang

51


NORDJYLLAND L. Glomsdal Horned Inger og Ove Engbjerg . . . . . . . .

Bakgård Hereford

98 97 13 38

Snevrevej 15, Højrup, 9850 Hirtshals

Kammerherre Polled

Anni og Anders Søndergaard . . 98 34 13 97 Kammerherrevej 10, Tostrup, 9240 Nibe www .kammerherre .dk e-mail: kammerherre@kammerherre .dk

Kirsten og Erik Siersbæk Amstedbrovej 14, Lund, 7741 Frøstrup Telefon 97 99 17 88 - 30 60 33 39 E-mail: siers@dlgtele .dk

Annette & Tom L. Kristensen Vesterhavsvej 1, Vedersø - 6990 Ulfborg Tlf . 97 33 15 68 - Mobil 20 48 00 35

Mølgaard Polled Hereford Jens K. Dalsgaard………………… 98 68 30 12 Mølgaard, Mølgaardsvej 5, Vindblæs 9670 Løgstør

Kvistgård Pollet Hereford

Vokslev Polled og Horned Hereford Kirstein Munk Simonsen ………… 98 35 17 61 Ålborgvej 76, 9240 Nibe

Kvistgård Varmblod Kvistgård Fjordheste

v/Ruth og Jørgen Holm Thomsen Novej 2A, No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 33 01 10

www.kvistgaard.info

Asger Vestergaard . . . . . . . . . . . . 97 95 60 10 Oddesundvej 297, 7760 Hurup, Thy

MIDTJYLLAND

v/Kirstine og Jens Peder Søe Novej 26, No, 6950 Ringkøbing Telefon 97 33 00 63 · Mobil 51 26 95 86 Mail: slyksph@mail .tele .dk

P

P B

OR

RD

Krogshede Polled Hereford

Jens Krogshede . . . . . . . . . . . . . . 97 88 54 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 16 97 Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg krogshede@dlgtele .dk www .vester-krogshede .dk

USCLES N-M -M IO

T EA

VESTJYLLAND

MO T

Lone og Carsten Møjbæk Hadsundvej 14, 9510 Arden Tlf. 98565016 E-mail lone_carsten 4443@msn.com

F

Besætningsannoncer

Mulb j

ford re

Tuenvej 690, Blæsbjerg, 9870 Sindal

v/Finn Mulbjerg Nørbyvej 10, Højmark, 6950 Ringkøbing Telefon 97 34 36 31 - bil 21 48 52 15

UL

52

Jette og Evald E. Jensen ………… 98 93 00 11

Tlf 97 17 56 70 / Mobil 21 77 30 32

Sdr. Ydby Hereford

olled H gP e r e

Nr. Blæsbjerg Polled Hereford

Herningvej 23, Barde 6920 Videbæk

G H E REF

O

Annelise og Jesper Egerup Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg Telefon 97 49 22 45 - 97 49 18 22

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


SØNDERJYLLAND

Knud Løkkegaard . . . . . . . . . . . . 75 88 16 00 »Nøkkesgård«, Ørskovvej 2, 7182 Bredsten

Bredsten Lykkegård’s Polled Hereford Her lled

efor

Po . . . . . . . . . . . . d75 88 16 00 Knud Løkkegaard »Nøkkesgård«, Ørskovvej 2, 7182 Bredsten Lykkegård’s Polled Hereford Flemming Højer Kristensen Borgergade 8, 7160 Tørring Tlf . 75 67 64 74

Rosenkær Polled Hereford Bent Sørensen

Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård Tlf . 86 53 14 13 e-mail: bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk

Rosenkær Polled Hereford Bent Sørensen

Assendrupvej 12, Assendrup, 8732 Hovedgård Tlf . 86 53 14 13 e-mail: bent@rosenkaer .dk - www .rosenkaer .dk

v/ Bente og Ervin Mathiesen Vadstedvej 130 . 8450 Hammel E-mail: Vadsted@paradis. dk Tlf. 8696 1573 - 6155 4812 v/ Bente og Ervin Mathiesen Vadstedvej 130 . 8450 Hammel E-mail: Vadsted@paradis. dk Tlf. 8696 1573 - 6155 4812 Lindgaard Polled Hereford v/ Tina & Lars Jensen Gjandrup Byvej 3 DK-8900 Randers Tlf. 4333 5333 www.lindgaard-hereford.dk info@lindgaard-hereford.dk Lindgaard Polled Hereford v/ Tina & Lars Jensen Gjandrup Byvej 3 DK-8900 Randers Tlf. 4333 5333 www.lindgaard-hereford.dk info@lindgaard-hereford.dk

SYDJYLLAND

Søndermarkens Hereford Jens Michael Jensen . . . . . . . . . . . 75 68 39 04 Nordmarksvej 5, Glud, 8700 Horsens www .soendermarkens-hereford .dk Mail: smh@post1 .dknet .dk

SYDJYLLAND

Bojskov Polled Hereford Gert Petz

Friskærvej 16, Rurup DK-6520 Toftlund Tlf . 0045-74 83 17 98 E-mail: Petz@dbmail .dk

SØNDERJYLLAND

Bojskov Polled Hereford Gert Petz Roost Polled Hereford

Edel og Egon Petz . Friskærvej . . . . . . . . . .16, . Rurup 74 83 53 77 DK-6520 Toftlund . . . . . . . . . . . . . . . Tlf . . . . .0045-74 . . . . . . . 832217 2098 83 41 Smedegade 35, Roost, 6535 Petz@dbmail .dk Branderup E-mail: email: ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk

Roost Polled Hereford

Edel og Egon Petz . . . . . . . . . . . . 74 83 53 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 20 83 41 Smedegade 35, Roost, 6535 Branderup email: ep@roost-polled .dk - www .roost-polled .dk

FYN

City FlemmingHereford Højer Kristensen Borgergade Kurt Nyegård . . . . . . . . 8, . . 7160 . . . . .Tørring . 75 83 46 39 Tlf . 75 677100 64 74 Ilderkærvej 48, Nederbro, Vejle

FYN Bos Polled Hereford

City Hereford Peder Madsen Kurt Nyegård . . . . . . .Gludvej . . . . . . .68, . . Glud 75 83 46 39 87007100 Horsens Ilderkærvej 48, Nederbro, Vejle 75 68 39 75 - 40 30 39 75

Peder Madsen Gludvej 68, Glud 8700 Horsens 75 68 39 75 - 40 30 39 75

Carsten Seiring Egsgyde 41, Horne 5600 Faaborg Tlf.: 56 96 90 91 E-mail: seiring@mail.dk Bos www.seiring.dk Polled Hereford Carsten Seiring Egsgyde 41, Horne 5600 Faaborg Tlf.: 56 96 90 91 Keld Balle & Aase Ingerslev E-mail: seiring@mail.dk www .bihereford .dk www.seiring.dk Vestergade 39 · V . Hæsinge · 5672 Broby

Besætningsannoncer

Bredsten Polled Hereford

B.I. Hereford

6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk

B.I. Hereford Bendt Jørgensen . . . . . . . . . . . . . 75 67 63 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bil 21 70 00 06 Linnerupvej 18, 7160 Tørring

Jørgen Thuesen & Bendt Jørgensen . . . . . Ulla . . . . .Sandgaard . . . 75 67 63 48

Hatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oensvej . . . . . . 41, . . Bil 21 70 00 06 8700 Horsens Linnerupvej 18, 7160 Tørring Tlf . 75 65 32 04 u-j@mail .dk www .sondergardhereford .dk

Jørgen Thuesen & Ulla Sandgaard

Bonde

Oensvej 41, Hatting 8700 Horsens Tlf . 75 65 32 04 u-j@mail .dk www .sondergardhereford .dk

Keld Balle & Aase Ingerslev www .bihereford .dk Vestergade 39 · V . Hæsinge · 5672 Broby 6263 1761 · 2557 4740 · bi@bihereford .dk

v/Tina Elling & Søren Hansson Præstebro 8, 5750 Ringe Tlf. 63 62 61 05 · Fax 63 62 61 09 www.praestebro.dk mail@praestebro.dk v/Tina Elling & Søren Hansson Præstebro 8, 5750 Ringe Tlf. 63 62 61 05 · Fax 63 62 61 09 Hereford www.praestebro.dk mail@praestebro.dk

Bonde Hereford Ulla, Aage og Matilde Bonde Aldumvej 56 · 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 · Mobil 61260148 E-mail: bondehereford@mail.dk

Søndermarkens Hereford Jens Michael Jensen . . . . . . . . . . .

75 68 39 04

Ulla, Aage og Matilde Bonde

Nordmarksvej 5,for Glud,Herefordforeningen 8700 Horsens Medlemsblad · AprilAldumvej 2009 · 39.56 årgang · 8722 Hedensted · Tlf. 75652043 · Mobil 61260148 www .soendermarkens-hereford .dk Mail: smh@post1 .dknet .dk

E-mail: bondehereford@mail.dk

53


Mandix Hereford Mette og Kaj Jespersen . . . . . . . . 65 96 75 12 Ubberudvej 99, 5491 Blommenslyst E-mail: Mandix@c .dk www .mandix-hereford .dk

NORDSJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND Broersland Hereford Preben og Dorthe Birch . . . . . . . 48 21 21 17 Søvej 4, St . Lyngby, 3320 Skævinge E-mail: birch@broersland .dk

HORNSHERRED HEREFORD

Margit og Jens Thomsen . . . . . . . Skovvejen 13A, 4050 Skibby E-mail: hereford@dlgnet .dk

Markeslevgaard Polled og Horned Mikkel Christiansen . . . . . . . . . . . 59 46 13 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 25 61 34 Tuse Næsvej 37, Markeslev, 4300 Holbæk

Sannelund Horned Hereford

Gert Hjortshøj . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 31 83 84 Suzanne og Michael . . . . . . . . . . . . 48 31 93 35 Bavnebakken 15, 3230 Græsted

SYDSJÆLLAND LOLLAND - FALSTER Mosekær Hereford

Knudstruplund Horned Hereford

Bent Toft Viuf Tlf . 57 80 90 15 - 40 27 93 64 Mosekærsvej 4, 4173 Fjenneslev hereford@post2 .tele .dk

Finn Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . 57 64 83 46 Knudstrupvej 5, Knudstrup, 4180 Sorø

Driverdal Horned Hereford Finn Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . 47 52 04 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bil 40 58 42 70 Stubbevej 27, Østby Mark, 4050 Skibby

47 52 01 45

Asserholm Hereford Ann og Bjarne Eichen . . . . . . . . . 59 18 16 98 Asserholmvej 1, Ågerup, 4390 Vipperød

GMH Polled Hereford Birgitte og Jørn Laursen . . . . . . . 58 26 16 41 Næsbyskovvej 3, Tyvelse, 4200 Slagelse GMH@post .tele .dk

Aktivitetskalender 2009 APRIL 25.

Dommerkursus for dyrskueog kåringsdommere

MAJ 9. Kødkvægets Dag 15. – 16. Varde Dyrskue 15. – 17. Midtwest Farmshow, Skive 16. Fjerritslev Dyrskue 17. Åben Stald hos Kristian Hammerum, Peløkke Hereford, Peløkkevej 54A, Peløkke, 5900 Rudkøbing (Fyn) Åben Stald hos Henning Jensen, Enghavens Hereford, Enghaven, 4281 Gørlev (Sjælland) Åben Stald hos Arne Denwers, Knohammer Polled Hereford, Knohammervej 3, Næstelsø, 4700 Næstved (Sjælland) 21. Åben Stald hos Åse og Finn Svendsen, Uslev Markvej 171, Bjergby ved Hjørring (Nordjylland) Åben Stald hos Ib Ravn, Åland Polled Hereford, Asbovej 16, 6600 Vejen (Syd- og Sønderjylland) Åben Stald hos Flemming Andersen, Solbakkens Hereford, Gammelbyvej 7, 6600 Vejen (Syd- og Sønderjylland)

54

ved Spentrup hos Per Hjelm og Henrik Toft Sørensen, der er naboer. Vi starter hos Henrik på Balgårdsvej 33 og ser hans besætning, hvorefter vi går over til Per. Per har egen butik med tilhørende slagteri. Vi slutter med at tænde grillen og smage på Hereford-kødet (Klub Midtjylland)

23. – 24. Landbrugsmessen Gl. Estrup, Auning 29. – 30. Det Sønderjyske Fællesdyrskue, Aabenraa 30. Åben Stald hos Kirstine og Jens Peder Søe, Slyk’s Polled Hereford, Novej 26, No, 6950 Ringkøbing (Vestjylland) 30. Dyrskuet i Thisted

JUNI 5. Nibe Dyrskue 5. – 7. Roskilde Dyrskue 6. – 7. Lemvig Marked og Dyrskue 12. – 13. Det Østjyske Fællesdyrskue, Horsens 12. – 14. Det Fynske Dyrskue, Odense 13. Løgstør Dyrskue 19. – 20. Hjørring Dyrskue 26. Besætningsbesøg i Sydvestjyske besætninger (Klub Sydog Sønderjylland)

5.

Besætningsbesøg hos Kås Hovedgård, Kåsvej 44, Lihme og Bakkegård Polled Hereford, Hostrupvej 40, Lem (Klub Nordjylland) 6. – 11. Hereford bustur til Sverige og Finland (Herefordforeningen) 12. – 13. Fælles Kødkvægsskue, Holbæk

OKTOBER

JULI 2. – 4. Landsskuet, The National Show, Herning 3. – 5. Dyrskuet på Bornholm 25. Hobro Dyrskue 31. Dyrskuet I Ribe

2. – 3. Kimbrerskuet, Aars 17. – 18. Det Sjællandske Efterårsskue for Hereford, Holbæk 31. Avlsseminar (Herefordforeningen)

NOVEMBER

AUGUST 8. 22.

SEPTEMBER

Dyrskuet i Aulum Besætningsbesøg i Gassum

27. – 28. Kødkvægskue, Agromek, Herning

Medlemsblad for Herefordforeningen · April 2009 · 39. årgang


Medlemsblad for Herefordforeningen 路 April 2009 路 39. 氓rgang

55


Power Partner

A-serie

Den er udstyret med den ydeevne, du har brug for. Er en ekstrem handy letvægtstraktor 3 standarden. udmærker sig med at opfylde Tier med den slidstærke SisuDiesel, som klasse. , som frontlæssertraktor i denne Traktorerne i A-serien er førende

N-serie

ekt vægtfordeling næse og lille venderadius plus perf Robust, kompakt traktor med kort n kan leveres med l til frontlæsser arbejde. Traktore 40%/60%, gør denne traktor idee er retningsskifte en det elektroniske vendegear, bliv turbinekobling og i samspil med ance – og da Valtra elvarianter – Classic, HiTech og Adv mod tre i res leve e seri ne Den leg. der for at finde lige behov, så er her mange mulighe bygger din næste traktor efter dit den N-serie, som passer til dig.

T-serie

ionelle landmand og behovene hos nutidens profess Er designet til at imødekomme byder på en række itionel kraft og slidstyrke. T-serie entreprenører. Her tænkes på trad varianter Classic, iksystemer inden for de tre model valgmuligheder vedrørende hydraul ift, Versu og Direct. smissionssiden tilbydes Powersh HiTech og Advance – og på tran tilpasning fra det se takket været sin store udstyrs T-serie er en stærk spiller i sin klas ra tilbyder sine kunder. store a la carte program, som Valt

S-serie

t med Sisu Diesel’s sen over 250 hk. Den er udstyre Er Valtra’s helt nye kraftkarl i klas e. Her er tale om stændig op til Tier 3B standardern nyeste teknologi, som lever fuld S-seriens design or, som tilbydes markedet lige nu. den mest miljøvenlige traktor mot den henvender sig ele, at den bare må opleves – og er ny og unik – med så mange ford l, der bare kører som bare har brug for en kraftkar til den landmand eller entreprenør, tilbyder sin bruger. e den forkælelse, som Valtra her og kører imens man kun kan nyd

Find din lokale Valtra forhandler på www.valtra.dk

Herefordbladet_1_April_2009  

Journal of The danish Hereford Cattle society

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you