Page 1

H A P A T TUMA O J R TA TIN –TUU MUK AAN!

KEVÄT 2013


Tapahtumatarjotin kevät 2013

T

ähän vihkoon on kerätty kaikki kevään 2013 tapahtumat. Löydät täältä siis kaikki leirit, kilpailut, ikäkausitapahtumat jne. Mukana on myös ohjelmaa tukevia tapahtumia ja alueellisia tapahtumia. Koulutukset on koottu erilliseen vihkoon, joka on toimitettu lippukuntanne koulutusvastaavalle tai lippukunnanjohtajalle. Ottakaa lippukuntanne johtajiston kokouksessa ajoissa puheeksi eri tapahtumiin osallistuminen. Piirin alueella järjestettäviin tapahtumiin kannattaa osallistua, sillä niiden ohjelma on laadukasta ja valmista ohjelmaa lippukunnille. Ensi vuonna piiriin muodostetaan aluetiimit jokaiselle 14 alueelle. Aluetiimeihin kuuluu alueohjaajien lisäksi ohjelma- ja koulutusohjaaja. Oman alueesi alueellinen ohjelmaohjaaja on sinun tukesi koulutusasioissa. Tarkemmin aluetiimien toiminnasta voit lukea vaikkapa kasvun blogista (partiokuuluukaikille.com). Varsinaiset ilmoittautumislinkit avautuvat piirin verkkosivuilla (www.papa.partio. fi > ohjelma) marraskuun loppuun mennessä ja ovat avoinna tapahtuman viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka.

Osallistumismaksut, kuljetukset sekä mahdollinen oheismateriaali laskutetaan lippukunnalta tapahtuman jälkeen. Piiri ei kerää rahaa tapahtumissa osallistujilta, vaan kaikki kulut laskutetaan lippukunnilta normaalin osallistumismaksun yhteydessä. Lippukunta päättää itse kustantaako tapahtumia jäsenelleen vai laskuttaako sen osallistujilta. Tapahtumamaksut ovat tavallisesti 5–40 €. Osa tapahtumista on maksuttomia, mutta moniin niistäkin joutuu ilmoittautumaan. Jokaiselta alle 16-vuotiaalta partiolaiselta edellytetään huoltajan suostumusta osallistua piirin kursseille ja tapahtumiin. Yli kolme yötä kestävällä kurssilla tai tapahtumalla suostumus tarvitaan kaikilta alle 18-vuotiailta. Lippukunta vastaa siitä, että huoltajien suostumus tapahtumiin osallistumiseen on olemassa! Suostumuksen lisäksi jokaisella kurssille osallistuvalla tulee olla maksettuna Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenmaksu. Poikkeuksena ovat EVP:ille eli ei vielä partiolaisille avoimet tapahtumat. Laitathan ideasi ja toiveesi meille sähköpostitse ohjelma@partio.fi, niin tehdään vihkosta vielä parempi.

Yleinen ilmoittautumisohje Tapahtumiin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti henkilökohtaisesti käyttäen henkilökohtaista ilmoittautumistunnusta. Kilpailuihin ja nuorempien ikäkausien tapahtumiin ilmoittaudutaan ryhminä, jolloin ilmoittautumisessa käytetään vartion- tai ryhmänjohtajan ilmoittautumistunnusta. Kohtaamiseen ilmoittaudutaan lippukuntana. Peruutuskäytännöt • Kurssiperuutukset tehdään aina Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimistolle (papa.toimisto@partio.fi / 09 8865 1200) • Osallistumismaksua ei laskuteta, jos peruutus tulee piirin toimistolle neljä (4) viikkoa ennen tapahtuman alkamista. 2

• Alle neljä (4) viikkoa ennen tapahtumaa tehdyt peruutukset laskutetaan, ellei osallistuja löydä itselleen sijaista tapahtumaan. (Ilmoita osallistujan muutoksesta toimistolle.) • Osallistumismaksu laskutetaan kokonaan, jos ilmoittautumista ei peruta lainkaan. • Ilmaisten tapahtumien kohdalla laskutetaan 20 € maksu, mikäli kurssia ei peruuteta lainkaan. • Mikäli peruutus johtuu sairaus tapauksesta ja toimistolle toimitetaan lääkärintodistus, osallistumismaksua ei laskuteta.


Toimintakalenteri 2013 Tammikuu 2013 4.–6.1. Vaeltajatapahtuma – LOMA 23.1. SamoajaTreffit (Partiokannus) 23.1. Vaeltaja-startti (Partiokannus) 24.1. Samoajavuoden aloitusbileet 26.1. Toimintavinkit käytännössä -päivä 31.1. Kiipeilytys, Liikuntamylly Helmikuu 2013 1.–3.2. Helmisemma 5.2. Suur Pre-Vok 9.–10.2. Talvikisat – Reindeer Stopping 20.–24.2. Piirin talvileiri Helmi 28.2. Kiipeilytys, Liikuntamylly Maaliskuu 2013 3.3. Lumiveistoskisa (EPT) 16.3. KITT (Partiokannus) 16.–17.3. Talvi SM-kisat – Utin taistelu 21.3. Kiipeilytys, Liikuntamylly Huhtikuu 2013 13.4. SuSen Loikka 13.4. Tarpojien taitopäivä 17.4. SamoajaTreffit 17.4. Sählyturnaus 19.–21.4. Vimma 20.4. SuperSupe 25.4. Kiipeilytys, Liikuntamylly 27.4. Kevät päiväkisat – The Amazing Törmä 27.4. Vaeltajien aloitustapahtuma 28.4. Kohtaaminen 28.4. Yrjönpäivän kirkko, Suomenlinnan kirkko Toukokuu 2013 4.–.5.5. Kevät yökisat – Heureka 4.5. Meriretki (EPT) 9.5. Pesisturnaus (Partiokannus) 19.5. Espoon vihreä (EPT) 23.5. Kiipeilytys, Liikuntamylly 24.5.26.5. Kevätregatta 25.5. Kevät PT-SM

Heinäkuu 2013 29.7.–5.8. Satahanka Elokuu 2013 17.–18.8. Syysregatta 25.8. EPT:n Rantalentisturnaus Syyskuu 2013 5.–8.9. Erä-Vaelluksen SM – Nuuksion nuuskinta 6.–8.9. Syyssemma 14.9. KITT (Partiokannus) 14.9. Toimintavinkit käytännössä-päivä 17.9. Päiväsuunnistuskisat 20.–22.9. Vaeltajavaltakunta (SP) 21.–22.9. Punkku 24.9. Piiricafe 25.9. Kiipeilytys 29.9. Seikkailijoiden EA-tapahtuma 30.9. Yösuunnistuskisat Lokakuu 2013 5.10. Sudenpentukisat/Hki 5.–6.10. Syys PT-SM 6.10. Pinkki 9.10. Vaeltaja-ohjelma (Partiokannus) 13.10. Cafe AkSaBar 14.–16.10. Lippukuntamessut 18.–20.10. VaeltajaVisio (SP) 26.10. LatenLaukka 18.–20.10. LPK 2030 28.10. SamoajaTreffit 31.10. Kiipeilytys Marraskuu 2013 9.–10.11. Vimma 23.11. Samoajavuoden päätösbileet 28.11. Kiipeilytys 30.11. Piirimajakka (Luovuus) 30.11. SEPELI Joulukuu 2013 5.12. Vaeltajien päätösgaala 10.12. SamoajaTreffit 11.12. Partioglögit 12.12. Kiipeilytys 6.12. Kauneimmat joululaulut

3


Yhteiset leirit ja tapahtumat Piirin talvileiri – Helmi 20.–24.2. Sudenpennut ja seikkailijat 22.–23.2. ennen Helmi on jotain, mitä ei ole koskaan Partiotehty. Helmi on Pääkaupunkiseudun eiri. talvil piirin koko en mäin ensim n laiste a satoj erit, okav parti t Viime kesän uude ja kaminatelttoja, kirpeää pakkasta, lunta – aa olom hiiht ää viett tapa s para tietysti parhaassa seurassa! ajat Yli 12-vuotiaat tarpojat, samoajat, vaelt sviiko keski ajan koko ä leirill ovat ja aikuiset ailijat ta sunnuntaihin. Sudenpennut ja seikk 3.2. osallistuvat leirille yhden yön yli 22.–2 puoisissä mitte naläm kami Leirillä asutaan jetus lijoukkueteltoissa. Leirille on yhteiskul ta. udul nkise pääkaupu Paikka: Evo, Hämeenlinna Hinta: 80 €, lyhyt leiri 40 €

Ilmoittautuminen: Päättyy 18.1. kunTapahtumaan ilmoittaudutaan lippu Hesaa jonka lla, kkee loma ellä taan erillis kunnan pun 6/2012 välistä tai netistä. Lippu umiset yhteyshenkilö naputtelee ilmoittaut in. isteri Polku-jäsenrek Lisätietoja: Henni Varhimo, henni.varhimo@gmail.com

HIIHTOLOMA 2013

4

Kohtaaminen 28

.4.

Kohtaaminen on os a partioviikon monip uolista ohjelmasta. Tap ahtuma kokoaa He lsingin keskustaan valta osan pääkaupunkila isia partiolaisista juhlim aan partioviikkoa. Kohtaaminen sisält ää vuoden tauon jäl keen myös paraatiosuud en. Paikka: Helsingin ke skusta Hinta: Tapahtuma on maksuton Ilmoittautuminen: Tapahtumaan ilmoitt audutaan lippukunnitta in käyttäen lpk:n yh teyshenkilön ilmoitt autumistunnusta 11 .4. mennessä. Ilmoitt autumisessa kysyt ään mm. arvio lippuku nnan osaston koos ta, lipuista ja järjestyk senvalvojista. Lisätietoja: Ville Jok inen, ville.jokinen@parti o.fi


Satahanka 29.7.– 5.

8.

Satahanka – kesän 2013 saaristoseikka ilu. Satahanka XII on ka nsainvälinen merip artioleiri. Satahanga lle ovat tervetullei ta meripartiolaiset sek ä muuta partiotoimintaa vesillä toteu ttavat lippukunnat tai sellaisiksi aikovat. Suomen Partiolaist en partioleiri täynnä tunnelmaa, kaverei ta, kansainvälisyyttä, merenkulkutaitoja ja elämyksiä meren ää rellä Kustavin Looth olmassa. Paikka: Kustavi Hinta: 195 €, perhe leiri 90 €, päivämaksu 30 €

Ilmoittautuminen: Täytä ilmoittautum islomake ja palaute se lippukuntasi Satah anka-asiamiehelle 31 .1.2013 mennessä. Järjestäjä: Satahan ka projektiryhmä Lisätietoja: Venla Vii tanen, viitanen.venla@gma il.com www.satahanka.fi

Yrjönpäivän kirkko 28.4. Kokoonnumme perinteiseen Yrjönpäivä osana kirkkoon tällä kertaa Suomenlinnaan partioviikon ohjelmaa. Paikka: Suomenlinna Hinta: Tapahtuma on maksuton

Lisätietoja: Riikka Nenonen, riikka.nenonen@partio.fi

5


Ikäkausitapahtumat

SuperSupe 20.4. Hinta: 10 € osallistuja selvitMiltä näyttää toimittajan arki? –Tule sa tämään se SuperSupeen. Johtajille luvas rit. vihja t oma

Ilmoittautuminen päättyy: 22.3. änä Tapahtumaan ilmoittaudutaan ryhm usta tunn umis ttaut ilmoi n käyttäen akela nimi Ilmoittautumisessa kysytään: ryhmän . koko an laum ja Järjestäjä: Sudenpentutoimikunta Lisätietoja: Mari Pääkkönen, mari.paakkonen@maahiset.net

Tarpojien taitopäivä menee vesille 13.4. Hinta: 5 € Tarpojavartioille ja vartionjohtajille Vesi (H2O, joskus myös divetymonoksid i tai divetyoksidi) on huoneenlämmössä nesteenä esiintyvä vedyn ja hapen muodosta ma kemiallinen yhdiste. Tarpojien taitopäivä on kaikille tarpo javartioille tarkoitettu päivätapahtuma, jossa tällä kertaa syvennytään vetten ääre lle. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä meripartiotoimikunnan kanssa, joten luvas sa on varmasti kokemuksia, joita niin maakuin meritarpojatkaan eivät omassa toim innassaan voi kokea.

Ilmoittautuminen päättyy: 31.3. Tapahtumaan ilmoittaudutaan ryhm änä käyttäen johtajan ilmoittautumistunn usta Järjestäjä: Tarpojatoimikunta Lisätietoja: Siiri Kihlström, siiri.kihlstrom@partio.fi

6


Samoajavuoden aloitusbileet 24.1. Aika: 18.00–22.00 Paikka: Kulttuurikeskus Gloria Hinta: Tapahtuma on maksuton Sinulle, samoaja! nkiTammikuussa Gloriassa on pääkaupu kkoon enna i Kaikk t! bilee mat kovim seudun seksi polussa ilmoittautuvat pääsevät ilmai etsisään, ovelta liput 3 euroa. Esiintyjälu tai sta uma paht fb-ta en bileid telon löydät ajat ryhmästä SamoajaBILEET, jossa samo ovat olleet mukana suunnittelemassa averi tapahtumaa. Tuo huivi kaulassa evp-k ejä, mukaan ja tule tapaamaan uusia tyypp niin ihan kaa haus ään pitäm ja n tanssimaa kuin Sarasteen Aurorassa!

Ilmoittautuminen päättyy: 29.1. Järjestäjä: Samoajatoimikunta Lisätietoja: Siiri Kihlström, siiri.kihlstrom@partio.fi

Vaeltajien aloitustapahtuma 27.4. Vaeltajien aloitustapahtuma kutsuu partioviikon päätteeksi kaikki 18–22-vuo tiaat viettämään rentoa yhteistä aikaa muid en vaeltajien kanssa pääkaupunkiseudul la. Luvassa on pitkä ilta, josta päädytään kotiin niin myöhään, että vain juuri ja juuri jaksaa vielä herätä aamulla paraatiin. Illassa on tavoitteena on pureutua vaeltajuuteen, verkostoitua, toteuttaa hieman vaeltajaohjelmaa ja kerätä ideoi ta vaeltajaohjelman suorittamiseen – siinä kin tapauksessa, että kalenteri on jo valm iiksi pullollaan partiota ja tuntuu, ettei oma a ohjelmaa enää jaksaisi toteuttaa. Hinta: 10 €

Ilmoittautuminen: 13.4. mennessä Järjestäjä: Vaeltajatoimikunta Lisätietoja: ohjelma.partio.fi

LOMA 2013 – vaeltajatapahtuma 4.–6.1. sa on talven paras vaeltajatapahtuma! Luvas tuvan on rentoutumista, rajojen rikkomista ja ssa täydeltä uusia partioystäviä. Sään sallie eja iteett aktiv ia lumis aan pääset toteuttam uta, aina luolailusta alkaen. Jos kylmä ei houk a nautti ja n utue rento ä sisäll aikaa ä voit viettä saunan lämmöstä. isTähän tapahtumaan sinun ei tarvitse valm an! muka tulla vain voit n, tella mitää hämäTapahtuma on ensisijaisesti suunnattu piirien en muid myös a mutt ajille, vaelt e läisill

vaeltajat ovat lämpimästi tervetulleita! Paikka: Hämeenlinna Hinta: 48 €

ä! Ilmoittautuminen: 14.12.2012 menness ajaJärjestäjä: Hämeen Partiopiiri ry - vaelt toimikunta Lisätietoja: Laura Vainio, laura.vainio@hp.partio.fi

7


Kilpailut

P

artiotaitokilpailut ovat laadukasta partio-ohjelmaa. Kilpailut suunnitellaan hyvin ja niissä kilpailuvartiot pääsevät testaamaan monipuolisesti taitojaan retkeilyssä, kädentaidoissa, partiotaidoissa, luonnostuntemuksessa jne.

Piirin kilpailuihin ilmoittautuminen: Piirin kilpailuihin ilmoittaudutaan vartionjohtajan ilmoittautumistunnusta käyttäen Polku-jäsenrekisteriin. Jälki-ilmoittautuminen tehdään sähköpostilla kilpailun järjestelysihteerille! Ilmoittautumisessa tulisi käydä ilmi seuraavat asiat: • kilpailuvartion nimi • sarja • lippukunta • kilpailuvartion johtajan - nimi - osoite - puhelin - sähköposti • Kilpailuvartion allergiat ja ruokavaliot • Ennakko-ohje lähetetään vartionjohtajalle s-postilla sekä julkaistaan kisan kotisivuilla. Tarvitsemme lisäksi paperiversion postitse.

SM-kilpailut SM-kilpailut kokoavat vuosittain satoja vartioita mittelemään partiotaidoista eri puolille Suomea. Valtakunnalliset kilpailut ovat pullollaan mielenkiintoisia ja haasteellisia tehtäviä. Piiristä voi jokaiseen SM-kilpailuun ja sarjaan osallistua toista-

8

kymmentä vartiota. Ei siis vain parhaiten piirin kilpailuissa pärjänneet. Parhaiten PäPan kilpailuissa pärjänneet päpalaiset vartiot, jotka lähtevät SMkisoihin, saavat piirin matka-avustuksen maksimissaan 100 euroa osallistuessaan yhteiskuljetukseen, sekä ilmaisen osallistumismaksun. Piiri järjestää yhteiskuljetuksen SM-kilpailuihin helpottaakseen vartion osallistumista kilpailuihin. Kilpailukeskukset ovat usein hiukan syrjässä, kilpailut alkavat aikaisin ja loppuvat myöhään, jolloin joukkoliikenne ei aina toimi. Kuljetuksen hinta määräytyy matkan ja osallistujien mukaan. Piirin yhteiskuljetus on edullinen ja turvallinen tapa osallistua kilpailuun ja samalla tutustua muihin kisailijoihin.

SM-kilpailuihin ilmoittautuminen: Valtakunnallisiin kilpailuihin ilmoittaudutaan kilpailuvartion johtajan ilmoittautumistunnusta käyttäen Polku-jäsenrekisteriin. Ilmoittautumisessa tulisi käydä ilmi piirin kilpailuissa kysyttyjen tietojen lisäksi seuraavat asiat. • osallistuuko vartio piirin järjestämään yhteiskuljetukseen • varaako vartio maksullisia ruokailuja kilpailukeskuksesta • äidinkieli Kilpailuihin ilmoittautuminen on aina sitovaa! Tämä koskee myös yhteiskuljetuksia! Lippukunnalla on kuitenkin oikeus vaihtaa tilalle joku toinen henkilö.


Talvikisat – Reindeer Stopping 9.–10.2. Paikka: Uusimaa Hinta: päiväsarjat 50 € ja yösarjat 70 € (jälki-ilmoittautuneille lisä tään 15 € kisamaksuun)

Talvi SM-kisat – Utin taistelu 16.–17.3. jille, Partiotaitojen talvimestaruuskisat tarpo nsamoajille, vaeltajille ja aikuisille Kyme laakson Utissa. ngisPäPa järjestää yhteiskuljetuksen Helsi uen tä hintaan 40-60 euroa/henkilö riipp a lähtijöiden määrästä. Lähtö perjantain säkil15.3. kello 19.00 Kiasman tilausajopy ina tä. Paluu samaan paikkaan sunnunta noin kello 20. Paikka: Utti 70 € Hinta: Kilpailumaksu on päiväsarjoilla ja yösarjoilla 90 €/vartio.

Ilmoittautuminen: Tapaht umaan ilmoittaudutaan ryhmänä käy ttäen kilpailuvartionjohtajan ilmoittautum istunnusta 25.1. mennessä. Järjestäjä: Hyvinkään alu een lippukunnat Lisätietoja: Roope Heinon en, roope.kkp@gmail.com

9.00 Ilmoittautuminen päättyy: 25.2. kello ry Järjestäjä: Kymenlaakson Partiopiiri Lisätietoja: Teemu Penttilä, teemu.penttila@iki.fi, 0500 444 939 Tapahtuman nettisivu: / http://www.kymenlaaksonpartiopiiri.fi utintaistelu/.

9


Kilpailut

Kevät päiväkisat – The Amazing Törmä 27.4.

oviikolTörmä on päiväsarjojen kilpailu parti ä, la. Kilpailussa on mukana oranssi, vihre . isarja lila ja pinkk Hinta: n. 30-40 €

in Ilmoittautuminen: Polku-jäsenrekisteri lla kilpailuvartion ilmoittautumistunnukse i kysy10.4. mennessä. Perustietojen lisäks tään ennakoitu vartion koko. Järjestäjä: Vespa Lisätietoja: Anu Kononen, anu.kononen@esme.fi

10

Kevät yökisat – Heureka 4.–5.5. Paikka: Heureka Hinta: 60 € Vuoden vedetseisauttavin kisa, jossa osallistujia koetellaan useiden eri tieteenalojen puitteissa. Tytöt kilpailevat sinisessä sarjassa 4 hengen vartioissa (14–18 vuotiaita, yhteenlaskettu ikä max 68 v) ja ruskeassa sarjassa 3 hengen vartiossa (yli 18 v). Pojat ja sekavartiot kilpailevat punaisessa sarjassa 4 hengen vartioissa (14-18 vuotiaita, yhteenlaskettu ikä max 68 v.) ja harmaassa sarjassa 3 hengen vartiossa (yli 18 v.).

Ilmoittautuminen: Tapahtumaan ilmoittaudutaan ryhmänä käyttäen vartionjohtajan ilmoittautumistunnusta 17.4. mennessä. Järjestäjä: Länsi-Vantaan lippukunnat Lisätietoja: Pauliina Kiilava, pkiilava@gmail.com


Seminaarit & kokoukset Helminaari 2.–3.2.

Kevät SM-kisa – Kiven kannoilla 25.5. Partiotaitojen kevätmestaruuskisat tarpojille Jyväskylässä. Kilpailussa kilpa illaan oranssissa ja vihreässä sarjassa. PäPa järjestää yhteiskuljetuksen Helsi ngistä hintaan 50-80 euroa/henkilö riippuen lähtijöiden määrästä. Lähtö perjantaina 24.5. kello 17.00 Kiasman tilausajopysäkilt ä. Paluu samaan paikkaan sunnuntaina noin kello 23.00. Paikka: Jyväskylä Hinta: n. 70 € / vartio + matkat + ruua t

Ilmoittautuminen: 3.5.2012 kello 12.00 mennessä Polku-jäsenrekisteriin varti onjohtajan ilmoittautumistunnuksella. Järjestäjä: J-SP Lisätietoja: Teemu Penttilä, teemu.penttila@iki.fi http://www.j-sp.partio.fi/kivenkannoilla /

Helminaari kokoaa piirin luottikset yhteen teemoinaan Päpan uusi organisaatio ja aikuiset. Aluetiimeille ja järjestetään koulutuksia perjantaina lauaa tarjo i inaar Helm sunnuntaina. antaina ainutlaatuisen mahdollisuuua den päästä kuuntelemaan arvostett brittiläisen partion toiminnanjohtajaa Stephen Peckiä. Peck saapuu Suomeen kertomaan kokemuksia aikuisten rekrytoinnista, ja mukaan toivotaan erityisesti lippukunnanjoh tajia. Paikka: Partioasema Hinta: Tapahtuma on maksuton

Ilmoittautuminen: 20.1. mennessä Järjestäjä: Aikuisryhmä Lisätietoja: Mikko Kytö, mikko.kyto@tkk.fi

11


Alueelliset tapahtumat Vantaan Partiokannus ry

SamoajaTreffit 13.1. ja 17.4.

Vaeltaja-startti 23.1. Onko lippukunnassanne vaeltajaikäisiä stää partiojohtajia, mutta ei resursseja järje Ei heille oman ikäkautensa ohjelmaa? nus hätää. Vantaan aluejärjestö Partiokan ään stäm järje a alust 2013 aloittaa vuoden vaeltajille oman ikäkauden mukaista ohjelmaa. tai Kerää oma vaeltajaporukka, tule yksin jat ilmoita lippukuntasi vaeltajaikäiset johta . 2013 23.1. in tartti aja-s Vaelt mukaan Tapahtuma on illalla klo 18–21, jonka aikana suoritamme vaeltajaikäkaudelle samalsuunnattua ohjelmaa ja tutustumme a on la alueen muihin vaeltajiin. Tapahtum t tiedot muu ja a Paikk lle. istuji osall nen ilmai ilmoitetaan myöhemmin. ja Seuraa lippukuntasi postia, Sähkistä en umin ttaut ilmoi ja etoja Lisäti ia. Facebook lähempänä tapahtumaa.

Ilmoittautuminen päättyy: Järjestäjä: Partiokannus Lisätietoja: Erja Parvio, erja.parvio@hotmail.com

12

Hinta: Tapahtuma on maksuton SamoajaTreffeillä tutustutaan aluee n muihin samoajiin ja suoritetaan yhde ssä samoajien partio-ohjelmaan kuuluvia aktiviteettejä. Tapahtuma on tarkoitettu ensisijaisesti vantaalaisille samoajille . Tietoa SamoajaTreffien sisällöstä yms. saat seuraamalla Partiokannuksen Sähkistä. Lisäksi voit myös ilmoittaa yhteystieto si tapahtuman järjestäjälle, jolloin saat tiedot suoraan sähköpostiisi!

Ilmoittautuminen päättyy: 31.1. ja 7.4. Järjestäjä: Partiokannus Lisätietoja: Eija Hirvonen, eija.hirvonen@papa.partio.net


KITT 16.3. Vantaalaisten tarpojien oma kohtaamis paikka! Tuo mukaan itsesi sekä vartiosi ja tule viettämään rento päivä muiden vantaalaisten tarpo jien kanssa. Ohjelmassa tutustumista, rentoa meininkiä ja erilaisia aktiviteetteja. KITT järjestetään Vantaalla ensimmäis en kerran, tule tekemään historiaa! Varatkaa päivä jo nyt kalentereihin, lisätietoa ja ilmoittautumisohjeita tulevissa sähk iksissä ja lpk-postissa.

Järjestäjä: Partiokannus Lisätietoja: Mia Hämäläinen, mia.hamalainen@papa.partio.net

Ömeising Reissu 10.–12.5.2013 SuSen Loikka 13.4. Paikka: Vantaa Hinta: 30 € Sudenpentulaumoille ja seikkailijajoukkueille ailiSuSen Loikka on sudenpentujen ja seikk kisa. joiden oma rastikierrostyyppinen päivä steta, SuSen Loikassa kilpailullisuutta ei koro nut npen sude että on, vaan tarkoituksena suuja seikkailijat huomaavat olevansa osa a must koke t saava ja utta naisu rempaa koko stepartiotaitokisoista. SuSen Loikka järje ä tään huhtikuussa ja sen järjestämisest n. ollaa vuor ä ittym vastaa kukin ryhm

Ömeising Reissu tulee taas, hienompana kuin koskaan! Oletko valmis taistelemaan ojien ja allikkojen sekä peltojen ja pientareiden herruudesta sekä Onni Röörimaanteiden kuningas pystistä? Kerää itsellesi joukkue (max. 5 hlö + kilpailun alaikäraja 16 vuotta), jossa on vähintään yksi ajokortillinen henkilö, auto ja rutkasti seikkailumieltä. Ömeising Reissussa koet kevään huumaa, suuria tunteita ja mahtavia tehtäviä. Järjestäjä: PäPan leikkitoimikunta ja Rekolan Metsäsiskot Lisätietoja: myöhemmin – Stay cool!

Ilmoittautuminen päättyy: 31.3. änä Tapahtumaan ilmoittaudutaan ryhm usta. käyttäen johtajan ilmoittautumistunn nus okan Parti : stäjä Järje Lisätietoja: Lauri Lehmonen, lauri.lehmonen@gmail.com

13


Alueelliset tapahtumat Espoon Partiotuki ry

Lumiveistoskisa 3.3. Pääasiallisesti sudenpentulaumoille nEPT:n sudenpenturyhmä kutsuu sude t pentulaumat ja muut toimintaryhmä esta kisailemaan lumiveistosten kuninkuud talvisissa merkeissä. Hinta: tapahtuma on maksuton

tIlmoittautuminen: Tapahtumaan ilmoi taudutaan ryhmänä käyttäen johtajan sessa ilmoittautumistunnusta. Ilmoittautumi kysytään lauman nimi ja koko. Järjestäjä: EPT:n sudenpenturyhmä

Espoon Partiotuen kevätkokous 27.3. Kello 18.00 Paikka: Partioasema Hinta: Tapahtuma on maksuton lle Kaikille EPT:n toiminnassa mukana olevi ja muille kiinnostuneille jossa EPT:n sääntömääräinen kevätkokous, ertointak toim ja s äätö tilinp hyväksytään mus.

Järjestäjä: EPT Lisätietoja: Emilia Knaapi

14

EPT:n sählyturnaus 17.3. 12.00–18.00 Paikka: THT-center (Mänkimiehentie 6), Espoo Hinta: 40 € Maaliskuussa ratkaistaan sählykunin kuus! EPT:n perinteinen sählyturnaus pidet ään maaliskuussa THT-Centerissä Kauklahde ssa. Skaba on auki kaikille ept:läisille ja eptmielisille joukkueille.

Tapahtumaan ilmoittaudutaan joukk ueena käyttäen johtajan ilmoittautumistunn usta muutama viiko ennen tapahtumaa. Järjestäjä: EPT Niipperin Nuolihaukat, EPT Lisätietoja: Nuutti Lehtikuja, nuutti@niinu.com


Vimma 19.–21.4.

Samoajille ja vaeltajille tark oitettu rento viikonloppu, jossa on hup ia sekä hyötyä ja mukavaa yhdessäoloa samanikäisten kanssa.

Meriretki 4.5. Ilmoittautuminen: maalis kuussa Järjestäjä: EPT Lisätietoja: Martta Jämsen , martta.jamsen@hotmail.c om

valmiiksi suunniteltu päiväretki laumoille.

Ilmoittautuminen: Polku-jäsenrekisteriin laumoittain käyttäen akelan ilmoittautumistunnusta. Järjestäjä: EPT:n sudenpenturyhmä Lisätietoja: Saana Laukkanen, saanalaukkanen@gmail.com

Espoon vihreä 19.5. Paikka: Pyöräilyreitti ympäri Espoota uolelta Kaikki tervetulleita myös EPT:n ulkop

ttauIlmoittautuminen: Tapahtumaan ilmoi rtion iluva kilpa äen käytt änä dutaan ryhm johtajan ilmoittautumistunnusta. Järjestäjä: EPT Lisätietoja: Mimi Rantanen, mimi.rantanen@gmail.com

15


Toimintaa tukevat tapahtumat Toimintavinkit käytännössä -päivä 26.1. Paikka: Partioasema Hinta: 5 € Kaikille johtajille Eivätkö toimintavinkit aukea selaimessa? Tuntuuko, etteivät ideat enää riitä? ja Tässä sinulle ratkaisu! Tule kuulemaan n– kokeilemaan vinkkejä omaan toimintaa kaikkiin käytännössä! Päivä tarjoaa vinkkejä nnässä, ikäkausiin mm. nikkaroinnissa, viesti Toiminleikeissä, ensiavussa, erätaidoissa… tavinkit käytännössä -päivässä voit myös ja kertoa omat vinkkisi ja antaa palautetta toiveita toimintavinkkeihin liittyen.

Ilmoittautuminen päättyy: 20.1. Ilmoittautumisessa kysytään: • Mikä ikäkausi kiinnostaa eniten (su/se/ta/sa/va) • Ilmoittautuminen aamun pajoihin - Paja 1. (ea/meri/leikki/erä) - Paja 2. (ea/meri/leikki/erä) • Ilmoittautuminen iltapäivän pajoihin tä/ - Paja 1. (askartelu/puutyö/sisu/viestin solmut/vaeltajatsamoajat/suunnistus) tä/ - Paja 2. (askartelu/puutyö/sisu/viestin us) nnist /suu oajat solmut/vaeltajatsam Järjestäjä: Piirin ikäkausitoimikunnat Lisätietoja: Anni Gunnari, I- gmail.com TAKIT TOari@ anni.gunn

MIN-

I TOIM

VIN-

NTA-NKIT VI

TOI-MINTA- VIN-KIT 16

Kiipeilytys, Liikuntamylly 31.1. / 28.2. / 21.3. / 25.4. / 23.5 Paikka: Liikuntamylly Hinta: 10 € Kiipeilytoimikunta järjestää vuonna 2013 kerran kuussa kiipeilytyksen Liikuntamyllyssä. Kiipeilytykset on tarkoitettu ryhmille aina sudareista vaeltajiin asti. Toimikunta laskuttaa lippukuntaa kiipeilytyksestä jälkikäteen. Vuoron voit varata ryhmällesi sähköpostitse: janne.antson@papa.partio.net Ilmoita varauksessa seuraavat tiedo t: • lippukunta • osallistujien määrä ja ikäkausi • huomioitavat asiat (esim. epilepsia, tms.)

Järjestäjä: Kiipeilytoimikunta Lisätietoja: Janne Antson, janne.antson@papa.partio.net


Kevätregatta 24.–26.5. Hinta: Tapahtumassa kerätään pieni ruokaraha

Ilmoittautuminen: Päättyy 10.5. ja siinä tulee ilmetä: Veneen nimi, veneen (kipparin nimi, sähköposti ja puhelinnumero mikäli eri kuin ilmoittaja),veneen malli , LYStasoitusluku mikäli tiedossa ja mieh istön arvioitu henkilömäärä. Järjestäjä: meripartiotmk Lisätietoja: Johannes Raunio, johannes.raunio@papa.partio.net

17


Hyvä tietää Tähtikartta

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Suurleiri x Suurjuhla x Juhlavuosi x Satahanka x x Vaeltajatapahtuma x x x x x x Samoajatapahtuma x x x Jäsenkokous x x x Maailmanjamboree Japani World Scout Moot Kanada Islanti Roverway Ranska

2019 x Kanada, USA, Meksiko

2020 x x x x

Piirinmestaruuskilpailujen järjestelyvuorot

18

VUOSI

TALVIKISA

KEVÄT PÄIVÄKISA

KEVÄT YÖKISA

(PUNKKU)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uusimaa Etelä-Hki Keski-Hki Uusimaa Itä-Hki Vespa Uusimaa Kaakkois-Hki

Vespa Lommo Pohjois-Hki Elli Koillis-Hki L-Vantaa Etelä-Hki Järeä-Grani

L-Vantaa Kaakkois-Hki I-Vantaa Järeä-Grani Tapiiri Länsi-Hki Lommo Pohjois-Hki

Järeä-Grani Elli Tapiiri Vespa Lommo Järeä-Grani Elli Tapiiri


Tapahtumapakki

Järjestätkö omaa tapahtumaa alueellasi tai lippukunnassasi? Tapahtumapakkiin on koottu linkkejä, materiaaleja ja ohjeita, joista voi olla hyötyä tapahtuman kuin tapahtuman järjestelyssä. Tapahtumapakista löydät apua mm: - Ohjelman suunnitteluun ja ideointiin - Tapahtuman viestintään ja markkinointiin - Raha-asioiden järjestelyyn ja avustusten hakemiseen - Sopivien tilojen ja alueiden löytämiseen ja varaamiseen - Kaluston lainaamiseen - Tarvittaviin lupiin ja ilmoituksiin - Tulostukseen/monistukseen - Tarvittavien karttojen hankkimiseen - Turvallisuuteen Tapahtumapakin löydät toimintavinkkien yhteydestä osoitteesta:

http://toimintavinkit.fi/tapahtumapakki

Alueellisten ohjelmatapahtumien tapahtumapalvelu

Tuntuuko, että on vaikea löytää tarvitsemasi tuki järjestämällesi tapahtumalle silloin kun sitä tarvitsisi? Tuntuuko turhauttavalta vääntää siitä mikä lippukunta maksaa viulut parinkympin eväskuluista vaikkapa alueen samoajien iltatapahtumasta? Keväästä 2013 alkaen voit saada piirin toimistolta kohdennettua tukea alueellisen ohjelmatapahtumasi järjestelyyn. Kun täytät Tapahtumailmoituslomakkeen hyvissä ajoin ennen suunniteltua tapahtumaa. - Kaikki piirin normaalit toimistopalvelut - Oikeuden piirin nimen käyttöön - Taloudellista tukea, vähäisten kulujen kattamiseen • Edellytyksenä tuelle on, että tapahtuma on suunnattu ja markkinoitu koko alueelle • Vain ilta- ja päivätapahtumiin - Materiaalia tapahtuman suunnittelun ja toteuttamisen tueksi Tapahtumailmoitus-lomakkeen löydät piirin nettisivuilta

http://www.papa.partio.fi/tapahtumapalvelu

19


PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET TÖÖLÖNKATU 55 00250 HELSINKI PUH 09-8865 1200 PAPA.TOIMISTO@PARTIO.FI

Tapahtumatarjotin 1_2013  

Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry:n Tapahtumatarjotin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you