Toimintakalenteri 2023

Page 1

KUVA Veera Melvasalo

PIIRIN TOIMINTAKALENTERI

2023


ENNAKOI ILMOPORTAAT! Ilmoittautuminen piirin tapahtumiin ja koulutuksiin tehdään kolmesti vuodessa: • Marraskuun 2022 aikana talven 2023 tilaisuuksiin (30.11.) • Helmikuun 2023 aikana

SUS

SU

KUVAT Alex Inkiläinen

kevään tilaisuuksiin (28.2.)

LATE

• Elokuun 2023 aikana syksyn tilaisuuksiin (31.8.)

Muista m yös tilaustyöp ajat ja -koulutu kset!

• Marraskuun 2023 aikana talven 2024 tilaisuuksiin (30.11.) Selkeät ilmoittautumisajankohdat vuoden aikana helpottavat lippukuntien suunnittelua ja johtokolmikon hommia.

Partiotaitokisat kuuluvat kaikille

Näihin ajankohtiin mennessä johtokolmikon

Vuoden 2023 partiotaitokilpailut häämöttävät jo nurkan takana. Mikä on sinun mieleenpainuvin

1. suunnitella ja sopia johtajiston kanssa

on hyvä

kisamuistosi? Mitä sinun kisavarustukseesi kuuluu? Vai ovatko ensimmäiset kisat vielä korkkaamatta? Ensikertalaiset kisaajat ja kokeneet konkarit – rennolla asenteella kisaamaan yhdessä vuonna 2023! Kuka satsaa ruokarasteille, keiden tavoitteena on sijoitus tai nauttia oman ryhmän kanssa kisaretkestä, johon tällä kertaa muut ovat vuorollansa rakentaneet puitteet ja reitin? Joukkoon mahtuu monessa roolissa ja omalle partiopolulleen sopivassa mitassa: saattajana, itse kisavartiota kasaillen, rastikeikkalaisena

kouluttautumisesta 2. varmistaa ikäkausiryhmien tapahtumailmoittautumiset 3. vinkata muista hyvistä tärpeistä kaikille!

tai oman ryhmän kanssa. Tsekkaa vuoden kisatarjonta ja merkkaa omaan tai ryhmän kalenteriin. Hulvattoman menon, kekseliäiden tehtävien ja ideoiden lisäksi kisoista kertyy ennen kaikkea muistoja ja opetuksia, jotka naurattavat vielä vuosien jälkeen. Kisoissa on tullut käytyä lukuisia kertoja ja lähestulkoon aina enemmän kieli poskessa kuin tosissaan. Jossain kisassa vastattiin kaikkiin kysymyksiin sama vastaus, ja on sitä käyty tutkimusretkillä kartan ulkopuolellakin. Eräällä reissulla piti keksiä ruokaa tyhjästä, kun kisakaveri unohti yöksi jääkaappiruoat lattialämmityksen päälle. Kertaalleen kokeilimme keventää kantamuksia tiputtamalla yhden makuupussin kyydistä, mikä kostautui yörastilla. Viimeisen tehtävän kimpussa uni tuli silmään jo mittanauhaa kiskoessa ja torkahduksesta heräsi, kun nauha räpsähti takaisin rullaan. Ei syntynyt mittamerkintöjä eikä yövuoroja. Oli parempi satsata seuraavaan päivään, ja siinä sitten iloisesti kolme kisaajaa kahdessa makuupussissa nautti pakkasen raikastamasta syysyöstä. Virheistä oppii, ja taas naurattaa kaikki omat kisakommellukset, kun tätä kirjoitamme. Luodaan unohtumattomia partiomuistoja myös vuonna 2023!

Late & Sussu

AJANKOHTAISEN ILMOPORTAAN TILANNE KÄTEVÄSTI LISTANA WWW.PÄPA.FI/ILMOPORRAS.

Ohjelmasta ja koulutuksesta vastaavat hallituksen jäsenet

VARMISTA YHTEYSTIEDOT Muista tarkistaa ilmoittautumisen yhteydessä yhteystietojesi ajantasaisuus Kuksassa. Erityisesti sähköpostiosoitteesi tulee olla ajan tasalla, sillä olemme osallistujiin yhteydessä lähtökohtaisesti sähköpostitse. Osallistuja saa tapahtumaan liittyen infoviestin viikonlopun tilaisuuksista noin pari viikkoa ennen tilaisuutta ja päivä- tai iltatilaisuuksista noin viikkoa ennen tilaisuutta. Kilpailuihin ja nuorempien ikäkausien tapahtumiin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti ryhminä, jolloin ilmoittautumisen tekee yleensä ryhmän- tai vartionjohtaja omalla partio-ID:llään. Täl-

Kertaluonteisen osallistumisen jälkeen tulee seuraaviin tapah-

Suomen Partiolaiset on vakuuttanut toimintaan osallistuvan

tumiin osallistuessa olla jäsenmaksu maksettuna. Esitietovaati-

ei-vielä-partiolaisen samanlaisella vakuutuksella kuin jäsenet.

mukset ja ikärajat koskevat myös niitä osallistujia, jotka eivät ole

Vakuutus on toissijainen. Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta

partion jäseniä.

www.partio.fi/partiovakuutus.

Partion ulkopuoliset osallistujat voivat ilmoittautua avoimiin tapahtumiin ja osaan kursseista suoraan tapahtumalinkkien kautta. Lomakkeella kysytään osallistuvan henkilön nimi, pumahdolliset allergiat ja erikoisruokavaliot. Osallistujille lähe-

PESTIT KUNTOON KUKSAJÄSENREKKARISSA

tetään kurssi- ja tapahtumaviestit tavalliseen tapaan, joten ole

Tarkistakaa, että lippukuntanne kaikki pestit on

hyvin huolellinen yhteystietojen täyttämisessä.

merkitty jäsenrekisteriin! Tämä mahdollistaa vies-

helinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, syntymäaika sekä

löin siis riittää yksi ilmoittautuminen ryhmää kohden.

tinnän suoraan oikeille henkilöille rasittamatta koko

LASKUTUS JA KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT

tettu vain tietylle kohderyhmälle.

lippukunnan johtajistoa viesteillä, jotka on tarkoi-

Jokaisella tapahtumaan tai kurssille osallistuvalla partiolaisella tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettuna. Osallistumismaksut, kuljetukset sekä mahdollinen oheismateriaali laskutetaan lippukunnalta tapahtuman jälkeen. Piiri ei tetaan lippukunnilta normaalin osallistumismaksun yhteydessä. Lippukunta päättää, kustantaako se koulutuksen tai tapahtuman jäsenelleen vai laskuttaako sen osallistujalta.

. F I/ . PÄPA M I S W W W TU ITTAU I L M O H J E ET O

Kuljetukset järjestetään kursseille ja tapahtumiin, joiden osallistujamäärä on riittävä tai tapahtuman luonteen vuoksi yhteiskuljetus on välttämätön. Pienempiin tilaisuuksiin osallistuva saa kurssiviestin mukana ohjeet saapumisesta. Suosittelemme käyttämään aina yhteiskuljetusta, mikäli sellainen on tarjolla! Näin tapahtumat saadaan käyntiin ajallaan ja voit huoletta torkkua paluumatkan. Kuljetuksista aiheutuvat ympäristövaikutuksetkin ovat näin pienemmät. Jokaiselta alle 15-vuotiaalta partiolaiselta edellytetään huoltajan suostumus osallistua piirin tapahtumiin. Yli kolme yötä kestävään kurssiin tai tapahtumaan suostumus tarvitaan kaikilta alle 18-vuotiailta. Lippukunta vastaa siitä, että huoltajien suostumus osallistumiseen on olemassa etenkin, jos kyse on ryhmän ilmoittautumisesta!

EI-PARTIOLAISTEN ILMOITTAUTUMISOHJE Pääkaupunkiseudun Partiolaiset tarjoaa myös ei-vielä-partiolaisille (EVP) mahdollisuuden osallistua suurimpaan osaan tämän esitteen tapahtumista. Osallistuminen esimerkiksi kisoihin tai tapahtumiin on tarkoitettu yhdeksi tavoista tutustua partioon.

Kaikki kalenteri ssa esitell yt tilaisuud et kuvauk sineen ja ilmoitta utumislinkkeine en löydät

WWW.PÄ PA TAPAHTU .FI/ MAT

KUVA Veera Melvasalo

kerää rahaa tapahtumissa osallistujilta, vaan kaikki kulut lasku-

t yleise Piirin s- ja i m u t s ydät osalli jeet lö tusoh u u r e p


11.2. 1.–2.4.

Hanki apua kilpailut – piirin talvimestaruus -kilpailut Partiotaitojen talvi-SM (Lappi)

22.4.

Törmä – piirin kevätmestaruuskilpailut

6.5.

Partiotaitojen kevät-SM(Häme)

7.5.

Espoon Vihree (EPT)

16.–17.9.

Espoon Punanen (EPT)

1.10.

Pinkki (EPT)

8.10. 14.–15.10.

21.–22.1.

EA1-kurs si (la-su) EA1-kurs si (la-su) 13. & 15.2 . EA2-ku rssi (ma & ke) 24.–26.3 . EA-mam mutti (pesu) 7.5. EA2-kurs si (su) 10.5. EA-kerta us (ke) 11., 14., 18 . ja 21.9. EA1-iltak urssi 17.–19.11. EA1-met säkurssi (p e-su) 13.12. EA-kerta us (ke) 11.–12.2.

unnass anne ta i alueell työpaja anne ta lle tai k rve – erityis o ulutuks esti teil elle le räätä Tämä o löitynä n mahd settinä ollisuu ? tenne s poruka aada ju llenne uri teid kohden än nettua Tilausto sisältöä iveen v . oit jättä varrella ä milloin – vaikk vain vu a suora oden sesta. T an johta ilaukse jiston k t käsite okoukpäätytt llään ain yä kolm a ilmop e kerta ortaan a vuode osoitte ssa. Lin esta ww kin löy w.päpa dät .fi/ilmo porras. jollekin

kilpailut

nus) Susen Loikka (Partiokan ilpailut Partiotaitojen syys-SM-k (L-SP)

28.10.

EA-kurssit

Tilauksella täydennät lippukunna n osaamista Olisiko lippuk

Kisakalenteri 2023

nus)

PARTIOK ANNUKSE N EA-KU VANTAAL RSSIT AISILLE 4.–5.2. EA1 (la-su ) 9.3. EA-kerta us (to) 15.–16.4. EA1-kurs si (la-su) 9.–10.9. EA1-kurs si (la-su) 11.11. EA2-kurs si (la) 25.–26.11. EA1-kurs si (la-su)

WWW. PÄPA.FI/ ILMOPORRAS

Laten Laukka (Partiokan

os- kenelle? aikille, jotka ovat kiinanation, it s s r u k a t uk nis Lippukun ko orga rkoitett it on ta taan ko

rss ta. johde untaku kulmas kuntaa Lippuk en näkö ja-, n lippu e is it m a m , ta n s a johta siitä n tai pe pukunn e p tuneet is li m la o a k il jo utt n kurss llistua an tote voi osa een, jote ohjelm s la k il ta e tu s s e lu rs u htamis untaku htajako oppia jo Lippuk jelmajo erran ja - tai oh k ja in ta k h n mma pestijo ka usea ssa, ta. dä vaik olmiko ökulmis k voi käy ä n t johtok eri le a o s s s a hittää jo e n n vain k tautua, lippuku muuten a ilmoit t a a tt a lu a n a h n s i s ka tamise tavat ta Mukaan kiinnos an iden joh htävät sa-alue pukunn te o p t li ri e e t, is e e n n a e n s kys n jä u k n u p se tasi lip hallituk osaamis taavat, neet). ausivas k tu s ä o ik n , oi uut kiin (luotsit nasta v jat tai m ppukun li ta s h jo jo , is a n osaan apula sista sa kolmee yn kurs aikkiin sd k ö a y p h a n k JP peru aik Parhaa n tulee e ikaan v e a s n k a a a a sam osallistu osallistu ursseille kuntak u p ip L joku. sin. äydä en kurssi k

Kiipeilytykset

oimikunta Piirin kiipeilyt tayk yt siä Liikun järjestää kiipeil ais ol ille enikäisille parti myllyssä kaik n. isi torsta kerran kuussa eilytykset ip Vuoden 2023 ki ., 30.3., 27.4., .2 16 , .1. järjestetään 26 .10. ja 7.12. 31.8., 28.9., 26 Lue lisää: pahtumat www.päpa.fi/ta

KALENTERITIIVISTELMÄ 2023 23.3.

TAMMIKUU 2.–6.1. 17.1.

PJ-peruskurssi

na Terkku lippukunnan työkalu n

Tervetuloa partioo Hyödynnä piirin sien kunnan apuna uu pu lip -koulutukset si! ttämisek aikuisten perehdy a ja jeesaa partiost a Vinkkaa kurssist : oittautumaan kiinnostuneita ilm 18.1.

Terkku etänä

22.4.

Terkku ulkoillen

6.9. 15.11.

Terkku Töölössä alla Terkku Partioasem

Lisää tapahtumia (mm. kurssien kaupunki-illat, kiipeilytykset, hallinnon aikataulut, Suomen Partiolaisten koulutukset sekä juhlapyhät) löydät kalenterin muilta aukeamilta tarkemmin!

Koko lippukunnan

7.5.

EA2 (PäPa)

koulutusilta

7.5.

Espoon Vihree (EPT)

25.9.

PJ-peruskurssi kaupunki-iltoina alkaa

28.10.

(Partiokannus)

(loppiainen)

24.–26.3.

EA-mammutti

8.5.

Kalliokiipelykurssin teoria

Vaeltajien ja vaeltaja-

25.3.

Nuoren mielen

10.5.

EA-kertaus (PäPa)

29.–1.10.

Erätaito 1 -koulutus

ensiapu -kurssi

12.–14.5.

Leikkikurssi

29.–1.10.

Pohjoismaiset

17.–21.5.

PJ-peruskurssi

johtajapäivät

MARRASKUU

(helatorstai)

(Partiokannus)

3.–5.11.

luotsien illallinen

Laten Laukka

29.10.

Koko lippukunnan koulutuspäivä

pimeässä

26.3.

Luotsikoulutus

Tervetuloa partioon

26.3.

Säbäturnaus (EPT)

-koulutus

27.3.

Valtakirjat kuntoon -ilta

18.5.

EPT-klubi

30.9.

Luotsisatelliitti

21.–22.1.

EA1 (PäPa)

28.3.

Koko lippukunnan

26.–28.5.

Kalliokiipeilykurssi

30.9.

Nuoren mielen

5.11.

Hiippari (Ilvesveikot)

25.1.

Johtokolmikkoperehdytys

ensiapu -kurssi

11.11.

EA2 (Partiokannus)

28.1.

Talvisemma

11.11.

Tarpojatapahtuma Loiste

10.–12.11.

PJ-peruskurssi 7–2023,

18.1.

koulutusilta LPK-tuen treffit

KESÄKUU

31.3.–2.4.

ROK Metsäviikonloppu

1.6.

Boulderkiipeilyn kokeilu

LOKAKUU

(Partiokannus)

6.–7.6.

Chilli

1.10.

Pinkki (EPT)

17.–18.6.

Jukolan ja Venlojen viesti

3.10.

Adventtikalenterien

14.11.

Turva-aikuisten ilta

jako Partioasemalla

15.11.

Tervetuloa partioon

4.–5.2.

EA1 (Partiokannus)

7.2.

Ikäkausivihjarit

HUHTIKUU

10.–12.2.

PJ-peruskurssi 2–2023,

1.–2.4.

Partiotaitojen

HEINÄKUU

1. viikonloppu

talvi-SM-kilpailut

1.7.

11.–12.2.

Akela-sampo -kurssi

(Lappi)

11.–12.2.

EA1 (PäPa)

4.4.

Ikäkausivihjarit

ELOKUU

11.2.

Hanki apua – piirin

6.–10.4.

PJ-peruskurssi

1.–12.8.

(pääsiäinen)

talvimestaruuskilpailut

Explorer Belt alkaa

Koreassa

EA2 (PäPa)

12.4.

Johtokolmikkoperehdytys

13.8.

Rantalentisturnaus (EPT)

27.2.

Lippukuntaleirien

14.4.

Partiojohtajien

16.8.

Kaikki mukaan -koulutus

juhlaillallinen

25.–27.8.

Johtajatulet Evolla

31.8.

Ilmoporras syksyn

koulutusilta Ilmoporras kevään

14.–16.4.

Vimma (EPT)

tapahtumiin päättyy

15.–16.4.

EA1 (Partiokannus)

16.4.

ROK-kouluttajan koulutus

17.4.

Partioviikko alkaa

SYYSKUU

3.–5.3.

PJ-peruskurssi 2–2023,

18.–20.4.

Pop up -kolo

6.9.

2. viikonloppu

20.4.

Maailman 11. nopeimmat

8.3.

Turva-aikuisten ilta

9.3.

EA-kertaus

22.4.

(Partiokannus) 10.–12.3.

ROK Kämppäviikonloppu

22.4.

4.10.

Untuvikkoilta

16.11.

Johtokolmikkoperehdytys

6.–7.10.

Akela-sampo -kurssi

17.–19.11.

EA1-metsäkurssi

6.–8.10.

ROK Kämppäviikonloppu

17.–19.11.

Partiokouluttajakurssi

(Partiokannus)

19.11.

Seinäkiipeilykurssi

Lippukuntakurssi

24.–26.11.

PJ-peruskurssi 7–2023,

8.10. 8.10. 10.10.

EA1 (Partiokannus)

Tervetuloa partioon

9.9.

Partiokamu-koulutus

-koulutus

11.9.

EA1-iltakurssi alkaa

Törmä – piirin

(PäPa) 12.9.

15.10.

EA1 (Partiokannus)

(Partiokannus)

30.11.

Ilmoporras talven tapahtumiin päättyy

Luotsien Partiotaitojen

JOULUKUU

syys-SM-kisat

2.12.

Gaala (EPT)

(L-SP)

4.12.

Valtakirjat kuntoon

Adventtikalenterien

15.10. 18.–22.10.

-ilta 11.12.

Vinkkejä ja vertaistukea

Johtokolmikoiden kiitosilta

perhepartioon

12.12.

Ikäkausivihjarit

PJ-peruskurssi

13.12.

EA-kertaus (PäPa)

(syyslomalla)

14.12.

Partion joululaulut

-koulutus

20.–22.10.

Samoajien Explo (SP)

Valtakirjat kuntoon

21.–22.10.

PJ-peruskurssi 5–2023,

TAMMIKUU 2024

24 h retkiosa

2.1.–6.1.2024 PJ-peruskurssi

Partiokamu-koulutus

15.3.

Koko lippukunnan

TOUKOKUU

koulutusilta

5.–7.5.

PJ-jatkis

17.–19.3.

Lippukuntakurssi

5.–7.5.

Samoajien jatko-ROK

21.3.

EPT:n kevätkokous

6.5.

Partiotaitojen

22.3.

Partiokannuksen

kevät-SM-kilpailut

16.–17.9.

Espoon Punanen (EPT)

kevätkokous

(Häme)

22.–24.9.

SuperSemma

-ilta 14.9.

25.–26.11.

myynti alkaa

Mitä on perhepartio

11.3.

12.9.

2. viikonloppu

SuSen Loikka

vertaistapaaminen

Tervetuloa partioon

9.–10.9.

-koulutus

alkaa

14.–15.10.

PT-kisat

kevätmestaruuskilpailut

(Partiokannus)

Ikäkausivihjarit

tapahtumiin päättyy

-koulutus

1. viikonloppu

3.10.

Maailmanjamboree

13. & 15.2.

MAALISKUU

(Partiokannus)

31.3.–1.4.

HELMIKUU

28.2.

ROK Metsäviikonloppu

Bonfire

23.10.

Piirin kokous

– Urbaani iltanuotio

24.10.

EPT:n ja Partiokannuksen syyskokoukset

27.–29.10.

Vimma (EPT)

(loppiainen)


PARTIOJOHTAJAKSI 2023 Miksi kurssille?

Vuoden 2023 kurssit

Partiojohtaja-peruskurssin suoritettuasi voit

PJPK 1/2023 loppiainen

hakea partiojohtajan valtakirjaa. PJ-valtakir-

2.–6.1.2023

Ei hätää, PJ-toimikunta auttaa asiat maaliin.

jalla saat mm. äänioikeuden piirin kokouk-

Onko parempaa tapaa aloittaa uusi vuosi?

Valtakirjat kuntoon -illoissa otetaan vastaan

seen ja valtuudet toimia leirin tai vaelluksen johtajana.

PJPK 2/2023 helmikuu

Kurssi sisältää kattauksen niin itsensä kuin

Kohti kevättä kahdella koulutuksen täyteisellä

toisten ja tapahtumienkin johtamisesta.

viikonlopulla

10.–12.2. + 3.–5.3.2023

Lisäksi sivutaan sitä, mikä tekee partiosta

Kurssi käytynä, mutta kesken tai valtakirja puuttuu? suullisia johtamisharjoituksen raportteja, autetaan oman wogglen askartelussa, tuetaan valtakirjahakemuksen täytössä, ratkotaan ongelmia ja paljon muuta! Vuoden 2023 Valtakirjat kuntoon -illat

PJPK 3/2023 pääsiäinen

• 27.3.2023

6.–10.4.2023

• 12.9.2023

yhdistyksenä.

Pääsiäisenä on partiokevät parhaimmillaan

• 4.12.2023

Tämän lisäksi

PJPK 4/2023 helatorstai

partion, kuinka asioita tehdään partiossa turvallisesti sekä miten lippukunta toimii

• saat kurssilta lisää motivaatiota omaan partiopestiin • tutustut muihin samanmielisiin partiolaisiin yli lippukuntarajojen • kurssin jälkeen aukeavat ovet

17.–21.5.2023 Vielä viimeiset kouluttautumiset ennen kesää PJPK 5/2023 kaupunki-ilta syys-marraskuu Kurssi joustavasti iltaisin Partioasemalla

jatkotason koulutuksiin • pääset ilmaiseksi seuraavalle PJ-juhlaillalliselle. Viime vuosina kurssin käyneistä 99 % suosittelisi kurssia muille (lähde: kurssien palautekyselyt vuosilta 2018–2022). Lähde siis rohkeasti matkalle kohti partiojohtajuutta!

Partiojohtaja-peruskoulutuksen johtamisharjoituksen ohjaajan koulutus eli tuttavallisemmin PJOK

PJPK 6/2023 syysloma

Onko lippukunnassanne PJ-kurssia

18.–22.10.2023

suorittavia? PJOK tarjoaa eväitä parempaan

Ruska parhaimmillaan sekä pitkän kurssin

kurssin johtamisharjoituksen tukemiseen.

parhaat puolet

Vuonna 2023 koulutuksia järjestetään

PJPK 7/2023 marraskuu 10.–12.11. + 24.–26.11. Kaksi viikonloppua täynnä koulutusta Lisätiedot ja ilmoittautumislinkit löydät: www.päpa.fi/tapahtumat

ainakin: • Koko lippukunnan koulutusillassa 28.3.2023 • Koko lippukunnan koulutuspäivässä 29.10.2023 PJOK löytyy myös partion Moodlesta itsenäisesti suoritettavana verkkokurssina! Tämän löydät linkin bit.ly/E-PJOK takaa.

Polku partiojohtajaksi Ilmoittautuminen

Alkutapaaminen

Lähijakso

Johtamisharjoitus lippukunnassa

Lopputapaaminen

Valtakirja

TADAA!

PARTIOJOHTAJILLE PJ-Jatkis 5.–7.5.2023

Partiojohtajien juhlaillallinen

Kouluttajaksi?

Tule juhlistamaan partiojohtajuutta ja nos-

Oletko PJ-kurssin suorittanut ja etsit uutta

Oliko Supersemmassa tai Johtajatulilla

tamaan malja rakkaalle harrastuksellemme!

määrämittaista pestiä? Kursseille etsitään

mielestäsi kaikista parasta antia keskus-

Illallisella valtakirjalliset kokoontuvat yhdessä

jatkuvasti uusia kouluttajia!

telut ja yhdessä jaetut ajatukset? Tai se,

nauttimaan illasta

että sai laajentaa omaa partiomaailman-

hienoissa puitteissa.

kuvaa, jakaa hyväksi todettuja juttuja, täyttää takataskuja muiden jutuilla ja oppia uutta? Niin meistäkin! Ja onneksi tätä kaikkea on luvassa lisää!

Vuonna 2023 Partiojohtajien juhlaillallinen järjestetään partioviikkoa edel-

Viikonlopun mittaisessa tapahtumassa

tävänä perjantaina

jatketaan PJ-kurssin aiheista (ja ehkä

14.4.2023.

vähän aiheiden vierestä,) keskustellaan, tutustutaan mahtityyppeihin ja otetaan omaa aikaa lippukunta-arjen härdellistä.

Kouluttajana pääset • kertaamaan ja syventämään kurssilla opittua • suunnittelemaan ja pitämään koulutusrupeamia kouluttajaparin kanssa • tutustumaan ja osallistumaan koulutuksen järjestämiseen • luotsaamaan kurssilaisia kohti partiojohtajuutta • nauttimaan hyvästä kurssimeiningistä osana innostavaa staabia

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

• nauttimaan kokeneempien kouluttajien ja kurssinjohtajan tarjoamasta tuesta. Muista, että kouluttajan ei tarvitse olla opetuksen ammattilainen, sillä suoritettu PJPK, innostus ja oikea asenne riittävät. Jos kurssin tekeminen vähänkään kiinnostaa, niin lähde rohkeasti mukaan! Ilmoita halukkuutesi tai vinkkaa kaverille!

PJ-kursseista ja niitä tukevista tapahtumista sekä partiojohtajuuden ylläpidosta piirissä vastaa PJ-toimikunta, eli tuttavallisemmin Pulut.

bit.ly/kouluttajaksi-linkin takaa löytyvän lomakkeen täyttämällä pääset tekemään hyvää ja osallistumaan partiokoulutuksen järjestämiseen.


AIKUISREKRYÄ VUODEN YMPÄRI •

Mitkä ryhmien kokouksist a ovat sovittuina kertoina avoimia kaikille kiinnostuneille ja heidän huoltajilleen?

Oletteko koskaan kutsun eet lasten isovanhempia mukaan kokoukseen? Uudet aikuiset mahdoll istavat partioharrastuk sen useammille lapsille ja rika stuttavat lippukunnan toimintakulttuuria. Pyy tämättä tai perehdyttämät tä heitä ei kuitenkaan saa mukaan! Käyttäkää hyödyksi valm iita vinkkejä ja materiaaleja. Maksuttom an aikuisrekrymateriaalin saa tilattua ympäri vuoden! > www.partio.fi/aikuisr ekry

mukaan kesäleirille. alle. Kesäleiriin liittyy Muista kysyä myös keik a joku voi hoitaa monta liikkuvaa osaa, joit een, vaikka ei leirille kät mielellään valmiiksi etu muuten ehtisikään.

en

x Inkiläin

KUVA Ale

LIPPUKUNNAN SOMEOHJEET 1. Mieti ajatuksella, mitä ja kenelle haluat kertoa. 2. Valitse tarkoitukseen parhaiten sopiva kanava: Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube, LinkedIn – vai näiden yhdistelmä?

VIESTINNÄN AIKATAULUT 2023

3. Ota kuva itse tai käytä partion kuvapankeissa olevia

3/2022

kuvia (papa.kuvat.fi tai partio.kuvat.fi). Kuvan valinnassa on hyvä varmistaa, että kuva on partio-

Hepun julkaisuaikataulu 2023 Numero

Juttuideoiden DL

Aineiston DL

Ilmestyy

Muista mainita kuvaajan nimi joko kuvassa tai

1/2023

Marraskuu 2022

16.1.2023

20.2.2023

kuvatekstissä.

2/2023

Tammikuu 2023

10.4.2023

22.5.2023

3/2023

Huhtikuu 2023

14.8.2023

18.9.2023

4/2023

Heinäkuu 2023

2.10.2023

20.11.2023

aiheinen, hyvätunnelmainen ja postaukseen sopiva.

4. Varmista kuvaajalta ja kuvassa olevilta henkilöiltä, että sinulla on oikeus muokata/jakaa kuvaa. 5. Kirjoita kuvan oheen kuvateksti, joka täydentää kuvaa.

SEURAKUNTAYHTEISTYÖ PUHUTTAA JA POHDITUTTAA SIVU 6

MUKANA LIPPUKUNNAN TALOUS -LIITE!

hep p u o n Pä ä kaup unkis eudun Pa rt i o l a i s e t ry : n jäs e n l e h t i

Muista tarkistaa oikeinkirjoitus! 6. Lisää postaukseen tarkoituksenmukaiset paikkamerkinnät ja hashtagit #partioscout ja #partiokuuluukaikille. 7. Mieti, milloin sinun kannattaa julkaista postaus: milloin kohderyhmäsi on todennäköisimmin somen äärellä? Mihin aikaan päivästä? Arkena vai viikonloppuna?

Johtolangan eli johtokolmikkojen uutiskirjeen julkaisuaikataulu 2023 Numero

DL

Ilmestyy

Partiopostin eli yhdistetyn lippukuntapostin ja sähköisen uutiskirjeen julkaisuaikataulu 2023

1/2023

30.1.2023

9.2.2023

Numero

DL

Ilmestyy

2/2023

27.2.2023

9.3.2023

1/2023*

16.1.2023

26.1.2023

kuvia, muista kysyä siihen lupa ja laita alkuperäisen

3/2023

27.3.2023

6.4.2023

2/2023

13.2.2023

23.2.2023

kuvaajan tiedot näkyviin!

4/2023

1.5.2023

11.5.2023

3/2023*

13.3.2023

23.3.2023

5/2023

29.5.2023

8.6.2023

4/2023

11.4.2023

20.4.2023

6–7/2023

SP lähettää

viikolla 30

5/2023

8.5.2023

17.5.2023

8/2023

28.8.2023

7.9.2023

6–7/2023

5.6.2023

15.6.2023

9/2023

2.10.2023

12.10.2023

8/2023*

7.8.2023

17.8.2023

10/2023

30.10.2023

9.11.2023

9/2023

11.9.2023

21.9.2023

11–12/2023

27.11.2023

7.12.2023

10/2023*

16.10.2023

26.10.2023

11/2023

13.11.2023

23.11.2023

12/2023

4.12.2023

14.12.2023

8. Jos jaat (regrammaat/repostaat) muiden käyttäjien

9. Pidä huolta saamiesi kommenttien ja jakojen tykkäämisestä ja kommentoinnista – eli postauksen jälkihoidosta. 10. Kirjoita vain sellaista, minkä voit sanoa ääneen missä vain. Jaa muista ihmisistä sellaisia kuvia, joissa voisit esiintyä itsekin. 11. Lippukunnan kulttuuri saa näkyä postauksissa. Muista siis pitää hauskaa ja kokeilla rohkeasti erilaisia juttuja! 12. Pidä salasanat tallessa ja kirjaudu aina ulos palveluista niitä käytettyäsi.

*Partioposti ilmestyy myös paperiversiona.

KUVA Alex Inkiläinen

teidän lippukuntanne Miten aikuisrekry näkyy t än liittyvät toimenpitee tulevassa vuodessa? Täh n nki ute mu uu aht tap a joit voivat hyvin olla asioita, voi vain ia um aht tap ja ia telm vuoden aikana. Suunni alla että ne houkuttelevat sam hieman muovata niin, mukaan uusia aikuisia. den alussa syksyllä, • Ryhmiä voi aloittaa kau esim. tammikuussa. sti tava mutta myös jous ä nattaa kutsua mukaan sek • Ryhmänjohtajia kan tta mu , esta uod puv lop keväällä, alkusyksystä että den vuo o kok ä less mie asia on hyvä pitää sa. toiminnansuunnittelus a, ia teillä on jo kalenteriss • Minkälaisia tapahtum ? ssä kry isre aiku tää dyn ja miten niitä voisi hyö iksi n huoltajia apumuonittaj • Mille retkille kysytää in? tävi teh nyksen tai muihin matalan kyn nattaa heti vuoden kan ille • Vanhoille aktiive n oma kalenteri. nna uku lipp ä että alussa läh nta kuukautta aiemmin Heitä voi houkutella mo eä, talkoita tai vaikkapa järjestämään jotakin retk


KUVA Hanna Kimmonen

Muistuta lippu kuntasi nuoria johtajia mahdo llisuudesta hake a PäPan stipendiä helmihuhtikuussa alk aviin tapahtumiin. Haku-DL on 15 .1.2023. Nyt on hyvä aik a hakea lippukunnalle Kestävästi partiossa –tun nus!

TAMMIKUU Muista päivittää Kuksaan ja lippukunnan nettisivuille vuodenvaihteessa muuttuneet tiedot.

Myös tammikuu on hyvä hetki aloittaa partio! Tarkista lippukuntasi jono Kuksasta ja alueesi vapautuneet hakemukset sekä ryhmien tilanteet. Voisiko ryhmiä täydentää tai jopa perustaa uuden ryhmän?

VIIKKO 1

VIIKKO 2

VIIKKO 3

VIIKKO 4 & 5

1. sunnuntai

9. maanantai

16. maanantai

23. maanantai

Uudenvuodenpäivä

Kevätlukukausi alkaa

17. tiistai

24. tiistai

2. maanantai PJ-peruskurssi 1–2023, loppiaisen putkikurssi alkaa Ko-Gi 146 (kaamos) luonto-osa päättyy

3. tiistai PJ-peruskurssi 1–2023

10. tiistai

Vaeltajien ja vaeltajaluotsien illallinen pimeässä

11. keskiviikko 12. torstai 13. perjantai

18. keskiviikko

25. keskiviikko Johtokolmikkoperehdytys

Partiokouluttajailta

26. torstai

Tervetuloa partioon

Kiipeilytys Liikuntamyllyssä

-koulutus etänä

27. perjantai

14. lauantai

19. torstai

15. sunnuntai

20. perjantai

Ansiomerkkien ja stipendien

Young Spokespeople,

piirineuvosto ja puhikset)

haku-DL!

YSP-koulutus (SP)

KV-trainee -koulutus, osa 1 (SP)

PJ-peruskurssi 1–2023

21. lauantai

29. sunnuntai

Ko-Gi 147 lähijakso

EA1-kurssi (PäPa)

Piirineuvoston kokous 1–2023

Young Spokespeople,

KV-trainee -koulutus, osa 1 (SP)

4. keskiviikko PJ-peruskurssi 1–2023 Ko-Gi 147 lähijakso

5. torstai

6. perjantai Loppiainen PJ-peruskurssi 1–2023 Hallitussemma (PäPa, EPT ja Uusimaa) Ko-Gi 147 lähijakso

7. lauantai Hallitussemma (PäPa, EPT ja Uusimaa) Ko-Gi 147 lähijakso

8. sunnuntai Hallitussemma (PäPa, EPT ja Uusimaa) Ko-Gi 147 lähijakso

KEVÄÄN TTAVAT AIKANA JAE IT AN SIOM E RK Ö Y S HAETAAN M VII M E ISTÄÄN 15.1 .2023.

YSP-koulutus (SP)

28. lauantai Talvisemma (piirihallitus,

22. sunnuntai EA1-kurssi (PäPa) Young Spokespeople, YSP-koulutus (SP)

30. maanantai 31. tiistai


KUVA Alex Inkiläinen

Ystävänpäivän kunniaksi voi EVP-kaverin ta i lähimmäisen kutsua mukaan tutustumaan partioon kaverik okoukseen Huomaa lippuku nnille alennetut retkip aikkojen hinnat! Kämpä n varaamalla saat telttailla m yös kämpän pihalla tai lähim aastossa. Retkelle oma ra uha varaamalla piirin retkikohd e: www.partiokam pat.fi/ retki-ja-leiria lueet

HELMIKUU

Helsingin kaupungin avustukset haetaan tässä kuussa!

Aluetapaamiskuukausi!

> DL 28.2.2023.

VIIKKO 5

VIIKKO 6

VIIKKO 7

VIIKKO 8 & 9

1. keskiviikko

6. maanantai

13. maanantai

20. maanantai

2. torstai

EA2 (PäPa)

Koulujen talviloma

7. tiistai Ikäkausivihjarit

14. tiistai

21. tiistai

8. keskiviikko

15. keskiviikko

3. perjantai 4. lauantai EA1 -kurssi (Partiokannus)

9. torstai

5. sunnuntai

10. perjantai

EA1 -kurssi (Partiokannus)

Akela-sampo -kurssi 24 h, kämpällä

EA2 (PäPa)

16. torstai

Koulujen talviloma, laskiaistiistai

22. keskiviikko Koulujen talviloma Muistelemispäivä

Kiipeilytys Liikuntamyllyssä

17. perjantai

23. torstai Koulujen talviloma

PJ-peruskurssi 2–2023, 1. viikonloppu

ITE LKAA S U U N N N NAN U L I P PU K E N YHTE I N A EH TALVI RI ISE KSI! A I K S A L

Minä Partiolaisena -koulutus,

18. lauantai

2. osa (1. osa 2022)

Koulujen talviloma alkaa

11. lauantai

19. sunnuntai

Hanki apua

Koulujen talviloma

– piirin talvimestaruuskilpailut EA1 (PäPa) Akela-sampo -kurssi 24 h,

24. perjantai Koulujen talviloma

25. lauantai Koulujen talviloma

26. sunnuntai Koulujen talviloma päättyy

kämpällä PJ-peruskurssi 2–2023, 1. viikonloppu Minä Partiolaisena -koulutus, 2. osa

12. sunnuntai

27. maanantai Lippukuntaleirien staabien koulutusilta

EA1 (PäPa)

28. tiistai

PJ-peruskurssi 2–2023,

Ilmoittautuminen

1. viikonloppu Minä Partiolaisena -koulutus, 2. osa

kevään ja kesän kursseille päättyy


KUVA Alex Inkiläinen

Stipendit touko-

syyskuussa alkaviin tapaht umiin, kuten kesäleire ille, haetaan viimeistään 1.4 .2023. Partioviikko läh estyy: hyödynnä parti oviikon tapahtumat va lmiina ohjelmana koko lippukunnalle. Partioviikolla on

myös hyvä mahdollisuus re krytoida ensi syksyn uu det johtajat!

MAALISKUU Espoon ja Vantaan kaupungin yleisavustukset

Avustus DL Espoossa 31.3. ja DL Vantaalla 1.4.2023.

haetaan tässä kuussa.

VIIKKO 9 & 10

VIIKKO 11

VIIKKO 12

VIIKKO 13

1. keskiviikko

13. maanantai

20. maanantai

27. maanantai

Untuvikkoilta Ko-Gi-kursseille lähteville

2. torstai 3. perjantai PJ-peruskurssi 2–2023, 2. viikonloppu

4. lauantai PJ-peruskurssi 2–2023, 2. viikonloppu

5. sunnuntai PJ-peruskurssi 2–2023, 2. viikonloppu

6. maanantai

Valtakirjat kuntoon -ilta

14. tiistai 15. keskiviikko Koko lippukunnan koulutusillassa etänä:

8. keskiviikko

Koko lippukunnan koulutusillassa

• Lippukunnan rekrytapahtuma • Kestävämpi lippukunta

Partioasemalla: • Partiokouluttajailta • Kaikki mukaan -koulutus

16. torstai 17. perjantai Lippukuntakurssi

18. lauantai

Lippukuntakurssi Kipparikurssin teoriaosa (SP)

-koulutus • Pikku-EA -koulutus • LPK-lehti alkuun • Tervetuloa partioon -koulutus

ohjaajan koulutus (PJOK) • Tervetuloa lippukunnan hallitukseen -koulutus • Lippukuntakurssin jälki-ilta

29. keskiviikko 30. torstai Kiipeilytys Liikuntamyllyssä

31. perjantai 24. perjantai EA-mammutti (EA1)

LPK-tuen treffit ROK Metsäviikonloppu (Partiokannus)

25. lauantai EA-mammutti (EA1) Nuoren mielen ensiapu -koulutus Piirineuvoston kokous 2–2023

26. sunnuntai

Partiokamu-koulutus

EA-mammutti (EA1)

ROK Kämppäviikonloppu (Partiokannus)

Luotsikoulutus Säbäturnaus (EPT)

ROK Kämppäviikonloppu (Partiokannus)

• PJ-kurssilaisen johtamisharjoituksen

• Kuksa tutuksi ja tutummaksi

11. lauantai

12. sunnuntai

• Perhepartio-ohjaajan koulutus

• Ohjelmapainotusilta

Lippukuntakurssi

9. torstai

Partioasemalla: • Ansiomerkkienhakuilta

Koko lippukunnan koulutusillassa

19. sunnuntai

ROK Kämppäviikonloppu (Partiokannus)

22. keskiviikko

• Lippukunnan some kuntoon

Kipparikurssin teoriaosa (SP)

10. perjantai

28. tiistai

23. torstai

Turva-aikuisten ilta

EA-kertaus (Partiokannus)

EPT:n kevätkokous

• Lippukunnan talous

Kipparikurssin teoriaosa (SP)

7. tiistai

21. tiistai

Vinkkaa ajoiss

a

23.3. TE RKKU KU RSSISTA uusille tutuill e ja huoltajille!


Partioviikkoa vie

tetään tässä kuussa!

Muistakaa ikäka

usisiirtymät kevätkauden pä ätteeksi.

Piirileiripesti kiikarissa ? Tsekkaa avoimet pestit! www.päpa.fi/pestit

KUVA Emma Lahtinen KUVITUS Shutterstock

HUHTIKUU

Kesäleirillä tai syksyn tapahtumissa on hyvä hetki kiittää ansiomerkein! Ansiomerkit kesäksi ja syksyksi haetaan viimeistään 15.4.2023.

Aluetapaamiskuukausi!

VIIKKO 13 & 14

VIIKKO 15

VIIKKO 16

VIIKKO 17

1. lauantai

10. maanantai

17. maanantai

24. maanantai

Stipendien haku-DL

2. pääsiäispäivä

Partioviikko

Kairan Kulkija – partiotaitojen

PJ-peruskurssi 3–2023

talvi-SM-kilpailut (Lappi) LPK-tuen treffit ROK Metsäviikonloppu (Partiokannus)

2. sunnuntai Palmusunnuntai Kairan Kulkija – partiotaitojen talvi-SM-kilpailut (Lappi) ROK Metsäviikonloppu (Partiokannus)

3. maanantai 4. tiistai Ikäkausivihjarit

5. keskiviikko Ko-Gi 148

6. torstai PJ-peruskurssi

Ko-Gi 147 ja 148

Partioviikko

11. tiistai

Pop up -kolo

12. keskiviikko

19. keskiviikko

Johtokolmikkoperehdytys

13. torstai

29. lauantai

Vappuaatto

Kipparikurssin teoriaosa 2 (SP)

21. perjantai

15. lauantai

Partioviikko

Ansiomerkkien haku-DL!

Kohtaus, piiriluottiksille (SP)

EA1-kurssi (Partiokannus)

Kipparikurssin teoriaosa 2 (SP)

16. sunnuntai EA1-kurssi (Partiokannus) ROK-kouluttajan koulutus

9. sunnuntai

Nuoren mielen ensiapu -ohjaajakoulutus (SP) Kipparikurssin teoriaosa 2 (SP)

22. lauantai Partioviikko Kohtaus, piiriluottiksille (SP) Törmä – piirin kevätmestaruuskilpailu

TU LKAA TSE KKAAM AA N M ITÄ PART IOVII KON ”POPPARIL LA” TÄNÄ VUO N NA TAPA H TU U !

Tervetuloa partioon -koulutus ulkoillen

23. sunnuntai Pyhän Yrjön päivä Kohtaus, piiriluottiksille (SP)

KUVITUS Shutterstock

Vimma (EPT)

Ko-Gi 147 ja 148

20. torstai

30. sunnuntai

Ko-Gi 147 ja 148

PJ-peruskurssi 3–2023

28. perjantai

Pop up -kolo

Vimma (EPT)

Pääsiäispäivä

Pop up -kolo

Vimma (EPT)

7. perjantai

PJ-peruskurssi 3–2023

Kiipeilytys Liikuntamyllyssä

Partioviikko

Maailman 11. nopeimmat PT-kisat

-ohjaajakoulutus (SP)

8. lauantai

27. torstai

Partiojohtajien juhlaillallinen

Ko-Gi 147 ja 148

Ko-Gi 147 ja 148

26. keskiviikko

Partioviikko

Nuoren mielen ensiapu

PJ-peruskurssi 3–2023

25. tiistai

14. perjantai

(pääsiäisen putkikurssi) 3–2023

Pitkäperjantai

18. tiistai


Järjestäkää kevä än päätteeksi johta jahuoltoa ja kiittäkää kaikk ia johtajia kuluneesta kaud esta.

Onhan piirileiri 2024 jo kalenterissa ja somekanavat hallussa?

KUVA Toivo Laiho KUVITUS Shutterstock

TOUKOKUU Muistakaa ilmoittaa toimistolle leirit, partiomatkat ja vaellukset: www.päpa.fi/ilmoitus-leirista-vaelluksesta.

Koko lippukunnan kevätjuhla on hieno tapa päättää kevätkausi. Kutsukaa mukaan myös lippukunnan aikuiset sekä huoltajat. Kevätjuhla voi olla myös hyvä paikka rekrytoida uusia johtajia syksyn ryhmille.

VIIKKO 18

VIIKKO 19

VIIKKO 20

VIIKKO 21 & 22

1. maanantai

8. maanantai

15. maanantai

22. maanantai

Vappu

Kalliokiipelykurssin teoria

16. tiistai

23. tiistai

2. tiistai

9. tiistai

3. keskiviikko 4. torstai

Kalliokiipeilykurssin harjoittelu ulkona

24. keskiviikko

EA-kertaus (PäPa)

17. keskiviikko

25. torstai

Ko-Gi -ohjaajien ilta (PäPa)

PJ-peruskurssi

Kiipeilytys Liikuntamyllyssä

10. keskiviikko

(helatorstain putkikurssi) 4–2023

5. perjantai

11. torstai

Ko-Gi 146

12. perjantai

18. torstai

PJ-jatkis Samoajien jatko-ROK

Leikkikurssi

EPT-klubi

6. lauantai Partiotaitojen kevät-SM-kilpailut

13. lauantai

(Häme)

Leikkikurssi

PJ-jatkis Samoajien jatko-ROK

7. sunnuntai

14. sunnuntai Leikkikurssi

EA2-kurssi (PäPa) Espoon Vihree (EPT) PJ-jatkis Samoajien jatko-ROK

Helatorstai

ON ! MAASTO n ryhmä Missä su retkeilee ussa? toukoku

PJ-peruskurssi 4–2023 Ko-Gi 146 Eräopaskurssin teoriaosa (SP)

26. perjantai Kalliokiipeilykurssi

27. lauantai Kalliokiipeilykurssi

28. sunnuntai Kalliokiipeilykurssi

19. perjantai PJ-peruskurssi 4–2023 Ko-Gi 146

29. maanantai

20. lauantai

30. tiistai

PJ-peruskurssi 4–2023 Eräopaskurssin teoriaosa (SP) Ko-Gi 146

21. sunnuntai PJ-peruskurssi 4–2023 Eräopaskurssin teoriaosa (SP) Ko-Gi 146

31. keskiviikko


KUVA Alex Inkiläinen

Voisiko pienek si tai käyttämät tä jääneet retki- ja leirikam at laittaa ohjat usti kiertoon vaikkapa lippu kunnan kevätju hlissa? Tämä voi olla m yös hyvä konsti ky syä lippukunnan vanhoja aktiiveja tai alu ee lla asuvia muita retkeilijö itä mukaan jee saamaan.

Parasta lippukuntaleirik esää Ensi vuonna nähdään Evolla piirileirillä!

KESÄ- JA HEINÄKUU

1.6. 3.6. 6.–7.6. 8.–14.6. 9.–11.6. 17.–18.6. 23.6. 24.6. 1.–.9.7. 1.–30.7.

Muistakaa syödä jäätelöä ja nauttikaa!

Boulderkiipeilyn kokeilu Kevätlukukausi päättyy Chilli Ko-Gi 150 Hallitussemma (PäPa) Jukolan ja Venlojen viesti Juhannusaatto Juhannuspäivä Ko-Gi 149

N, U I M I N E RIT, KAVE U U D ET LAISET, A I P M Y LE I RIOL I ISI PU U HAT, L , SALAPO , RAM BORATA TE LU ARAKE N TTO, I LT T, A M U P P RI I U LU L E I R I LA , O I T O NU … KARKIT in ntaleir lippuku ta s u s n ttu? Mikä o paras ju

Explorer Belt

:

rimme nimi on

Meidän kesälei

Leiriaika:

KUVAT Onni Pusa ja Hanna Kimmonen

Missä:


Aikuisrekrykam

panja on nyt erittäin ajankoh tainen. Muistakaa hyöd yntää valmiit materiaalit www.partio.fi/a ikuisrekry Tarkistakaa ne

ttisivujen ja Kuksan ajantas aisuus! Päivittäkää uude t yhteystiedot, tiedot kokousaik atauluista ja ilmoittautumisl inkit kuntoon. Järjestäkää kaiki

lle avoin aloitustapahtum a tai osallistukaa as uinalueen syystapahtumaa n.

Muistattehan ilmoittaa lippukuntanne piirileiriyhteyshenkilön!

KUVA Esko Raikunen KUVITUS Shutterstock

ELOKUU Aloittakaa syksy kokoontumalla yhteen syksyn suunnittelun merkeissä.

Viikkotoiminta alkaa ja uusia partiolaisia liittyy mukaan toimintaan. Tarkistakaa Kuksasta lippukunnan jonot ja alueen avoimet hakemukset.

VIIKKO 31

VIIKKO 32

VIIKKO 33

VIIKKO 34 & 35

1. tiistai

7. maanantai

14. maanantai

21. maanantai

8. tiistai

15. tiistai

22. tiistai

9. keskiviikko

16. keskiviikko

23. keskiviikko

Puhisten ilta

Kaikki mukaan -koulutus

10. torstai

17. torstai

11. perjantai

18. perjantai

Maailmanjamboree Etelä-Koreassa alkaa

2. keskiviikko 3. torstai 4. perjantai 5. lauantai 6. sunnuntai

24. torstai 25. perjantai Johtajatulet Evolla

EPT:n ja Partiokannuksen

12. lauantai Maailmanjamboree päättyy

hallitussemmat

19. lauantai

26. lauantai Johtajatulet

13. sunnuntai

Ryhmäsemma piiriluottiksille

27. sunnuntai

Rantalentisturnaus (EPT)

EPT:n ja Partiokannuksen

Johtajatulet

hallitussemmat

20. sunnuntai EPT:n ja Partiokannuksen

28. maanantai

hallitussemmat

29. tiistai

n Ensimmäine taa at nn ka i tk telttare m rtiokä pän järjestää pa ä: turvallista läheisyydess e! paa johtajill om lp t lapsille ja he tu ne en al pukunnille Huomaa lip . at nn hi en retkipaikkoj

30. keskiviikko 31. torstai Kiipeilytys Liikuntamyllyssä Syksyn kursseille

I/ IOKAM PAT.F WWW.PART T IRIALU E E RETKI-JA-LE

ja tapahtumiin ilmoittaudutaan Kuksassa viimeistään tänään!

KUVA Hanna Hämäläinen


Piirin kämppien varaaminen vuodelle 2024 alkaa syyskuus sa! 1. PäPan lippuku nnat hakevat ensin lomakke ella itselleen tärkeimpiä vuor oja

2. PäPan lippuku

nnat varaavat itselleen varaus kalenterista vuoroja. Katso päivittyvä t ohjeet www.partiokam pat.fi/ ajankohtaista

Muistakaa tutu stuttaa erityisesti uusie n ryhmien huoltajat parti oon esimerkiksi huoltajaillassa .

Joko sovitte alueen ka nssa piirileirikuvioista?

KUVA Veera Melvasalo KUVITUS Shutterstock

SYYSKUU

Muistuta nuoria johtajia stipendihausta!

Supersemma- ja aluetapaamiskuukausi!

Stipendit loka-tammikuussa alkaviin tapahtumiin haetaan viimeistään 15.9.2023.

VIIKKO 35 & 36

VIIKKO 37

VIIKKO 38

VIIKKO 39

1. perjantai

11. maanantai

18. maanantai

25. maanantai

EA1-iltakurssi (PäPa)

EA1-iltakurssi (PäPa)

PJ-peruskurssi, kaupunki-iltakurssi

2. lauantai 3. sunnuntai

alkaa (5–2023)

12. tiistai

19. tiistai

26. tiistai

Mitä on perhepartio -koulutus Valtakirjat kuntoon -ilta

20. keskiviikko Partiokouluttajailta

27. keskiviikko

21. torstai

28. torstai

EA1-iltakurssi (PäPa)

Kiipeilytys Liikuntamyllyssä

– Urbaani iltanuotio

22. perjantai

29. perjantai

6. keskiviikko

EA1-iltakurssi (PäPa)

Supersemma

Erätaito 1 -koulutus

Tervetuloa partioon

Kipparikurssi, käytäntö (SP)

Y-traineekoulutuksen 1. osa (SP)

Pohjoismaiset johtajapäivät

15. perjantai

23. lauantai

13. keskiviikko 4. maanantai 5. tiistai

14. torstai Bonfire

-koulutus Töölössä

7. torstai 8. perjantai

Ansiomerkkien ja stipendien

Supersemma

30. lauantai

haku-DL!

Y-traineekoulutuksen 1. osa (SP)

Luotsisatelliitti (SP)

Kipparikurssi, käytäntö (SP)

Piirineuvoston kokous 3-2023

Erätaito 1 -koulutus

Minä Partiolaisena -koulutus,

9. lauantai EA1-kurssi (Partiokannus)

1. osa (SP)

Partiokamu-koulutus

16. lauantai

10. sunnuntai

Minä Partiolaisena -koulutus,

EA1-kurssi (Partiokannus)

Suomessa (Partiokannus)

Nuoren mielen ensiapu -koulutus

24. sunnuntai

Nuoren mielen ensiapu

Supersemma

-ohjaajakoulutus (SP)

Y-traineekoulutuksen 1. osa (SP)

Pohjoismaiset johtajapäivät

Espoon Punanen, Punkku (EPT)

Suomessa (Partiokannus)

1. osa (SP) Kipparikurssi, käytäntö (SP)

17. sunnuntai Espoon Punanen, Punkku (EPT) Minä Partiolaisena -koulutus, 1. osa (SP) Kipparikurssi, käytäntö (SP)

Itsenäisyy späiv tai loppuvu änä onna jaettavat ansiomer kit

H A E TA VII M E ISTA N Ä 15 .9.202 3Ä N .

U U S IA N KYSY U KAA E I TA M KAVE R F I R E L L E BO N S SA N KAN Ä D I E T TA I LLE! R ET KE


Onhan kaikilla johtajilla voimassa oleva Turvallisesti yhdessä -koulu tus?

Onhan lippukunta jo ilmoittautunut piirileirille?

KUVA Tuukka Lehtinen

LOKAKUU Adventtikalenterikampanja alkaa!

Onko ryhmissä vielä tilaa? Tsekatkaa jonot ja alueen vapautuneet hakemukset ja täydentäkää vajaat ryhmät!

VIIKKO 39 & 40

VIIKKO 41

VIIKKO 42

VIIKKO 43 & 44

1. sunnuntai

9. maanantai

16. maanantai

23. maanantai

Syysloma

Piirin kokous

Pinkki (EPT) Erätaito 1 -koulutus

10. tiistai

Pohjoismaiset johtajapäivät Suomessa

Luotsien vertaistapaaminen

Syysloma

(Partiokannus) Nuoren mielen ensiapu

11. keskiviikko

-ohjaajakoulutus (SP)

12. torstai PJ-peruskurssi 5–2023, kaupunki-ilta

2. maanantai 3. tiistai

13. perjantai

Adventtikalenterien jako Partioasemalla

14. lauantai

Ikäkausivihjarit

Partiotaitojen syys-SM-kisat (L-SP)

PJ-peruskurssi 5–2023, kaupunki-ilta

17. tiistai

15. sunnuntai

18. keskiviikko

26. torstai

19. torstai Syysloma PJ-peruskurssi 6–2023

20. perjantai Syysloma Samoajien Explo (SP)

Untuvikkoilta (Ko-Gi-kurssille lähteville)

Partiotaitojen syys-SM-kisat (L-SP)

JOTI, Jamboree on the Air

Vinkkejä ja vertaistukea perhepartioon

– Jamboree on the Internet

ROK Kämppäviikonloppu (Partiokannus)

7. lauantai Akela-sampo 24 h, Partioasemalla ROK Kämppäviikonloppu (Partiokannus)

8. sunnuntai Lippukuntakurssi, kaupunki-ilta

21. lauantai kset koulutu Lyhyet lle htajisto koko jo

29.10. TU S KOU LU Ä! S PÄIVÄS

25. keskiviikko Lippukuntakurssi, kaupunki-ilta

PJ-peruskurssi 6–2023

Akela-sampo 24 h, Partioasemalla

Partiokannuksen syyskokous

PJ-peruskurssi syyslomalla 6–2023

Adventtikalenterien myynti alkaa

6. perjantai

EPT:n syyskokous

Syysloma

4. keskiviikko 5. torstai

24. tiistai

Syysloma Samoajien Explo (SP) PJ-peruskurssi 5–2023, 24 h retkiosa PJ-peruskurssi 6–2023

Kiipeilytys Liikuntamyllyssä

27. perjantai Vimma (EPT)

28. lauantai Vimma (EPT) Laten Laukka (Partiokannus)

29. sunnuntai Vimma (EPT) Koko lippukunnan koulutuspäivässä Partioasemalla: • Lippukunnan talous • Tervetuloa partioon -koulutus • PJ-kurssilaisen johtamisharjoituksen ohjaajan koulutus (PJOK)

JOTI, Jamboree on the Air

• Ryhmänhallinta retkillä

– Jamboree on the Internet

• ROK-kouluttajan koulutus (ROKKO) • Luotsikurssi

22. sunnuntai Syysloma Samoajien Explo (SP) PJ-peruskurssi 5–2023, 24 h retkiosa

ROK Kämppäviikonloppu (Partiokannus)

PJ-peruskurssi 6–2023

SuSen Loikka (Partiokannus)

JOTI, Jamboree on the Air – Jamboree on the Internet

• Lippukuntalehti uudelle tasolle • Lippukunnan nettisivut kuntoon • Miksi HaLi? • Kuksa tutuksi ja tutummaksi • LPK-kurssin lähipäivä

30. maanantai 31. tiistai


Muista kertoa alu eellasi, mistä ja miten adventtikalentereita vo i ostaa.

Muistattehan kertoa piirileiristä myös lippukunnan jäsenille ja huoltajille!

KUVA Emma Lahtinen KUVITUS Shutterstock

MARRASKUU

Alkukevään ansiomerkit haetaan nyt! Tässä haussa tehdään myös kevään Mannerheim-solkihakemukset! DL 15.11.2023.

Aluetapaamiskuukausi!

VIIKKO 44

VIIKKO 45

VIIKKO 46

VIIKKO 47 & 48

1. keskiviikko

6. maanantai

13. maanantai

20. maanantai

PJ-peruskurssi 5–2023, kaupunki-ilta

2. torstai

Lippukuntakurssi, monimuoto

7. tiistai

14. tiistai

Lippukuntakurssi, monimuoto

Turva-aikuisten ilta

21. tiistai

8. keskiviikko

15. keskiviikko

22. keskiviikko

Ko-Gi 150

3. perjantai

Ansiomerkkien haku-DL!

Ko-Gi 149 ja 150

9. torstai

Tervetuloa partioon

23. torstai

ROK Metsäviikonloppu (Partiokannus)

PJ-peruskurssi 5–2023, kaupunki-ilta

-koulutus Partioasemalla

Kiipeilytys Liikuntamyllyssä

4. lauantai

10. perjantai

Pyhäinpäivä

PJ-peruskurssi 7–2023, 1. viikonloppu

Ko-Gi 149 ja 150

Minä Partiolaisena -koulutus,

ROK Metsäviikonloppu (Partiokannus)

2. osa (SP)

17. perjantai

Pelastautumiskurssi (SP)

EA1-metsäkurssi

25. lauantai

Partiokouluttajakurssi

EA1-kurssi (Partiokannus)

5. sunnuntai

Partiokouluttajailta

16. torstai Johtokolmikkoperehdytys

24. perjantai PJ-peruskurssi 7–2023, 2. viikonloppu

Hiipivä Haamu, Hiippari (Ilvesveikot)

11. lauantai

Ko-Gi 149 ja 150

Tarpojatapahtuma Loiste

18. lauantai

ROK Metsäviikonloppu (Partiokannus)

EA2 (Partiokannus)

EA1-metsäkurssi

26. sunnuntai

Piirineuvoston kokous 4–2023

Partiokouluttajakurssi

EA1-kurssi (Partiokannus)

PJ-peruskurssi 7–2023, 1. viikonloppu Minä Partiolaisena -koulutus,

onta

m Kuinka

TTI ADVE N IA TE R KALE N on ehtinyt

mä sun ryh än? myymä

PJ-peruskurssi 7–2023, 2. viikonloppu

PJ-peruskurssi 7–2023, 2. viikonloppu

19. sunnuntai

2. osa (SP)

EA1-metsäkurssi

Pelastautumiskurssi (SP)

Partiokouluttajakurssi Seinäkiipeilykurssi

12. sunnuntai PJ-peruskurssi 7–2023, 1. viikonloppu Minä Partiolaisena -koulutus, 2. osa (SP) Pelastautumiskurssi (SP)

27. maanantai 28. tiistai 29. keskiviikko Ko-Gi ohjaajien ilta (PäPa)

30. torstai Ilmoporras talven koulutuksiin päättyy Puhisten kiitosilta


Muistuttakaa ko tiväkeä kevään aikatau luista ennen lomalle liukum ista.

Piirileirin ilmoittautuminen alka a, oletko valmis?

KUVA Esko Raikunen KUVITUS Shutterstock

JOULUKUU

Järjestäkää kauden päätteeksi lippukunnan joulu- tai puurojuhlat!

Vuosiselosteen täyttämisen DL lähestyy, muista aloittaa ajoissa!

Myös johtajia kannattaa muistaa esim. pikkujouluilla ja kiittää kuluneesta kaudesta.

VIIKKO 48 & 49

VIIKKO 50

VIIKKO 51

VIIKKO 52

1. perjantai

11. maanantai

18. maanantai

25. maanantai

2. lauantai Gaala (EPT)

3. sunnuntai

19. tiistai 12. tiistai Ikäkausivihjarit

13. keskiviikko

21. torstai

27. keskiviikko

22. perjantai

28. torstai

23. lauantai

29. perjantai

24. sunnuntai

30. lauantai

Jouluaatto

Eräopaskurssin talviosa alkaa (SP)

4. maanantai

14. torstai

Valtakirjat kuntoon -ilta

Partion

6. keskiviikko

26. tiistai

20. keskiviikko

EA-kertaus (PäPa)

5. tiistai

Joulupäivä

Johtokolmikoiden kiitosilta

joululaulut

15. perjantai

Itsenäisyyspäivä

16. lauantai

7. torstai

17. sunnuntai

2. joulupäivä

31. sunnuntai

Kiipeilytys Liikuntamyllyssä

8. perjantai 9. lauantai 10. sunnuntai

KUVA Alex Inkikäinen

sta kulunee a! vuodest


KUVA Hanna Kimmonen

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY Töölönkatu 55, 00250 Helsinki 09 8865 1200 YouTube: PartioKuuluuKaikille Instagram: Partiokuuluukaikille Twitter: Partiokuuluu Facebook: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset Snapchat: Partiolaiffii #partioscout #päpa PäPan WhatsApp-ryhmät Ryhmissä tiedotetaan korkeintaan muutaman kerran viikossa ajankohtaisista kohderyhmää koskevista partioasioista sekä tapahtumista. Ryhmät on tarkoitettu yksisuuntaisiksi viestintäkanaviksi ja vain ylläpitäjällä on oikeus lähettää viestiä. Turhaa spämmiä ei siis ole luvassa. Alle 16-vuotiaat voivat liittyä ryhmiin huoltajan luvalla. Samoajat: bit.ly/samoajatWA Vaeltajat: bit.ly/vaeltajatWA Aikuiset: bit.ly/aikuisetWA Luotsit: bit.ly/luotsitWA Johtokolmikko: bit.ly/johtokolmikkoWA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.