Page 1

Wijkb la d

Laak Noord April 2018


Belangrijke telefoonnummers

Bewonersorganisatie Laak-Noord (BOL) Wijkcentrum Cromvlietplein Hindoestaanse Vereniging Laak-Noord Surinaamse Vereniging Molenwijk Turkse Vereniging Molenwijk Stichting El Moustaqbal

StIO Laak Stadsboerderij Molenweide Bibliotheek Laakkwartier Kringapotheek van Leeuwenhoek Centrum voor Jeugd & Gezin Contactcentrum Gemeente (meldingen) Politie algemeen nummer M: Meld Misdaad anoniem (gratis) Bureau Discriminatiezaken COLOFON Uitgave: Bewonersorganisatie Laakkwartier-Noord (BOL)

BOL Peilstraat 23 2516 RE Den Haag Tel.: 070 - 399 4679 E-mail: bol_laak@online.nl

2

bol_laak@outlook.com

070 - 399 4679 070 - 205 2380 070 - 399 4679 070 - 406 8724 070 - 415 6473 06 46 32 71 19

070 - 414 0583 070 - 415 5496 070 - 353 7570 070 - 399 2240 070 - 353 9113 14070 0900 8844 0800 7000 0800 3218686


van het Bestuur

Beste Bewoners, Voor u ligt het eerste nummer van van uw wijkblad van 2018. Het wijkblad wordt samengesteld daar de bewonersorganisatie Laakkwartier-Noord, kortweg BOL, en de kopij ervoor komt van onze partners in de wijk zoals de woningbouwverenigingen, Stichting Mooi Laak, de gemeente Den Haag stadsdeel Laak, de politie, het jongeren en ouderenwerk, diverse verenigingen en van de BOL zelf

Wie is de BOL en wat doet de BOL? Wij, het bestuur, bestaan uit vrijwilligers, bewoners uit de wijk. Het bestuur bestaat uit 9 actieve bewoners van diverse culturen. Wij doen ons best om ook uw belangen aangaande de wijk te behartigen. Hierbij moet u denken aan: een schone wijk, een veilige wijk en een hele wijk, zonder onvolkomenheden op of aan de openbare weg. Kortom een fijne leefbare wijk! Ook duurzaamheid is een belangrijk onderdeel waar de BOL aandacht voor heeft.

Vernieuwing Ook bewonersorganisaties dienen af en toe te vernieuwen en daarom zijn wij opzoek naar aspirant bestuursleden die straks het stokje, bij gebleken geschiktheid, kunnen en willen overnemen. Natuurlijk dient hun vertegenwoordiging ook breed te worden gedragen door de bewoners van de wijk. Wij roepen u met klem op u aan te melden dat kan via een mail naar bol_laak@online.nl .

Wij wensen u veel leesgenot met uw wijkblad en mocht u voor de volgende uitgave iets hebben waarvan u denkt dat het interessant is om in dit blad te plaatsen dan kunt u uw kopij hiervoor inleveren op ons kantoor. Voorzitter BOL Helga de Kok

3


Wanneer ben je mantelzorger? Mantelzorgers zijn mensen die langer dan drie maanden onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon in hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers vinden de zorg die ze geven aan een ander vaak heel gewoon. “Dat is toch normaal, als het nodig is, dan doe ik dat�, word vaak gezegd. Toch valt de zorg soms zwaar. Zeker ook als je werkt en je huishouden draaiende moet houden. Ook jongeren die zorgen voor een zieke ouder en nog naar school gaan vinden het moeilijk om hulp te vragen. Toch zijn er mogelijkheden die mantelzorgers ondersteunen en waar nodig de zorg te verlichten. Op de website van de gemeente: www.denhaagmantelzorg.nl staat veel informatie voor de Haagse mantelzorger. Bij het Servepunt XL Cromvlietplein bent u welkom voor informatie en advies over regelingen en voorzieningen. Ook voor een luisterend oor of een steuntje in de rug kunt u hier terecht. Op het servicepunt XL ligt de Toolkit mantelzorgondersteuning voor u klaar, een map met informatie over onder andere; mantelzorgwaardering, zorgverlof opnemen, tegemoetkomingen, vervoer en handige websites. Marianne Drost 0624926885 Mantelzorg Laak Wijkcentrum Cromvlietplein Cromvlietplein 120 Tel: 070 2052380

5


Middin-medewerkers ontwerpen stoeptegels voor een schonere buurt

De medewerkers van Mosaico (Middin in de Pompstraat) lopen wekelijks door de wijk om het zwerfafval op te rapen. Buurtbewoners zijn blij met hun werkzaamheden en zelf zijn ze er ook trots op dat ze de wijk schoonhouden. Toch draagt nog niet iedereen zijn ‘steentje’ bij aan een schone buurt — daar moest verandering in komen.

6


Middin

Tegenwoordig worden ze geen ‘cliënten’ meer genoemd: ze heten nu ‘medewerkers’. De reden is dat de voorgaande term het doet lijken alsof ze niet echt iets bijdragen, en het tegenovergestelde is waar. Tijdens hun wandeling door de wijk spreken veel buurtbewoners de schoonmakers van Mosaico aan. Ze maken even een praatje of steken hun duim op.

Deze blijk van waardering maakt de medewerkers blij en trots. Waar ze minder blij van worden is het feit dat er nog steeds regelmatig spullen en vuilniszakken naast de ondergrondse containers staan. Dit ziet er rommelig uit en de wind blaast alle troep door de straten wat dan vervolgens weer veel zwerfafval veroorzaakt.

7


Mosaico

Plantenbakken en stoeptegels Om ook van deze plek in de Molenwijk ook een troepvrij en gezellig stuk te maken, staken de medewerkers van het stadsdeel Laak en Mosaico de koppen bij elkaar. De oplossing: als er mooie plantenbakken staan en de stoep er gezellig uitziet, zetten mensen er vast geen troep meer op.

Naast de gezelligheid van de plantenbakken, besloten de medewerkers van Mosaico ook stoeptegeltekeningen rondom de containers te laten plaatsen. Zelf ontwierpen ze aan schoon en afval gerelateerde afbeeldingen die op stoeptegels werden afgedrukt. Afgelopen week werden deze rondom de ondergrondse containers geplaatst. De tegelontwerpers gaven de volgende uitleg over hun tekeningen: Over de aarde met gezicht: ,,Het is belangrijk dat we de aarde met elkaar schoonhouden.� De molen: ,,Natuurlijk de molen van de Molenwijk.� De bananenschil: ,,Ook deze moet worden opgeruimd, anders glijd je uit!�

Verzorging Naast de wekelijkse opruimwandelingen zullen de medewerkers ook de geplaatste planten gaan verzorgen en de tegels poetsen. En nu maar hopen dat er niemand meer troep op deze mooie tekeningen durft te zetten.

8


Wijkpark Cromvliet

Wijkpark Cromvliet Het nieuwe wijkpark in Molenwijk krijgt steeds meer gezicht! In ieder geval op de verschillende tekeningen die gemaakt zijn. De afgelopen maanden toen de keet stond in het gras bij de Molenweide, zijn de wensen van de bewoners opgehaald. Hieruit kwam een schetsontwerp. Dit ontwerp is langs de verschillende verplichte afdelingen binnen gemeente gegaan en goedgekeurd! Momenteel is er een voorlopig ontwerp gemaakt waar meer details op staan (zie bijgevoegde pdf). Met dit ontwerp willen weer met alle bewoners die willen meedenken, de volgende fase gaan uitleggen, aanpassen en laten goedkeuren: Wat gaat er komen en vooral mee te denken wat iedereen gezamenlijk wilt, voordat deze weer langs de verplichte afdelingen van de gemeente moet ter goedkeuring.

Want nu we een beetje beter weten waar wat kan gaan komen, moet er nog heel veel beslist worden waar er wat precies moet komen. Bijvoorbeeld hoe moet het groen eruit gaan zien, willen we liever standaard “kijk-groen” op een bepaalde plek of liever “eetbaar-groen”. Of welke soort bankjes, speeltoestellen, kinderen, jeugd en ouderen plekken willen we. Of wat moeten we zeker niet vergeten? Etc. etc.

Doet u mee of wilt u meer informatie? Kom naar de spreekuren en bijeenkomsten. Met alle bewoners uit Molenwijk die willen meedenken vormen we een bewonerspanel die de gemeente adviseert over het park! Meld u aan bij het bewoners panel door een email te sturen naar: Laak@denhaag.nl en maak van wijkpark Cromvliet uw wijkpark! Heeft u vragen? Bel mij gerust! Jurienne Hollaar (06-34186498) Wijkmakelaar.

Op de volgende 2 pagina’s ziet u het voorlopige ontwerp van het wijkpark

9


Politiekids Laak

Na officiĂŤle beĂŤdiging door de burgemeester Pauline Krikke zijn de politiekids Laak hard aan de slag gegaan. Kinderen van de basisscholen De baanbreker, De ontmoeting en de kameleon bundelen hun krachten, dertig kinderen uit de Haagse Molenwijk gaan het komend half jaar samenwerken met de politie. De kinderen, tussen de 8 en 10 jaar oud, gaan de wijk in om voorlichting te geven over het voorkomen van bijvoorbeeld woninginbraken of fietsendiefstal. In samenwerking met Politiebureau Laak, stadsdeel Laak en Jeugdwerk Mooi welzijn zijn wij de aankomende tijd dit waardevolle project aan uitvoeren. Elke maand zal er een workshop plaatsvinden met verschillende thema's en gaan we de straat op met de kids.

12


Door kinderen in te zetten hoopt de politie de afstand tussen de wijk en de politie kleiner te maken. De kinderen en hun ouders mogen zelf ook ideeĂŤn aanleveren hoe hun wijk veiliger en leefbaarder te maken.

Communicatie tussen politie en jeugd heeft vaak een negatief karakter, omdat dit bijna altijd plaatsvindt in het kader van de handhavingstaak Dit project heeft als doel de kloof tussen politie en jeugd al vroeg te dichten.

Ă–zlem Savas Jeugdwerk Laak

13


Laakerhuisdebat zondag 25 februari

Op zondag 25 februari 2018 vond het Laakerhuisdebat plaats in Trefpunt Laakhage aan de Peilstraat 67 te Den Haag. Er waren ongeveer 95 bezoekers aanwezig. Er waren 6 kandidaat – raadsleden uitgenodigd: Kavish Bisseswar (PvdA), Vinesh Lalta (D66), Deepak Binda (SP), Joy Bindraban (Samen070), Desh Ramnath (CDA) en Nazima Ramdin (VVD). Rajiv Rostam en Zharina Lalmohamed waren de debatleiders.

Na het welkomstwoord door de heer Bies Sukul, de secretaris van de Hindoestaanse Vereniging Laakkwartier – Noord, begon het debat geheel in de traditie van het Laakerhuis, met het zingen van het Haags volkslied. Daarna moesten de kandidaat – raadsleden, één voor één, binnen 1 minuut het publiek ervan overtuigen om op de politieke partij te stemmen die zij vertegenwoordigen. Vervolgens begon het echte debat. Aan de hand van een stelling gingen de kandidaat – raadsleden met elkaar in discussie, maar ook met publiek. Dit gebeurde met veel passie en overtuiging! Er zijn uiteindelijk drie thema’s besproken; werkgelegenheid, armoede en wonen. Deze thema’s gaven veel voer voor discussie. Vooral de kandidaat – raadsleden lieten duidelijk van zich horen en spaarden elkaar niet tijdens de discussie. Gelukkig konden de debatleiders het geheel in goede banen leiden. Toen het debat was

15


afgelopen kon iedereen nog een uur met elkaar napraten over het debat onder het genot van een hapje en een drankje. Het was een meer dan geslaagde middag. Auteur: Rajiv Rostam

16

Laakerhuisdebat zondag 18 maart 2018


Laakerhuisdebat zondag 18 maart

Op zondag 18 maart 2018 vond het tweede grote Laakerhuisdebat plaats in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. De locatie was wederom Trefpunt Laakhage in de Molenwijk. De opkomst bestond uit ongeveer 35 mensen. Er deden namens de politieke partijen 5 kandidaat – raadsleden mee: Cees Pluimgraaff (CDA), Fatima Faïd (Haagse Stadspartij), Geert Tomlow (50Plus Den Haag), Amit Akbar (NIDA Den Haag) en Henk van Schepen (Groep de Mos / Hart voor Den Haag).

Na een introductieronde van de kandidaat – raadsleden begon het debat. De thema’s die werden besproken waren achtereenvolgens parkeren, veiligheid en de zorg. Het thema parkeren was een veelbesproken onderwerp, omdat er veel frustratie over het parkeerbeleid naar voren kwam. Het debat had een open en informele sfeer. Er is in totaal over 6 stellingen gediscussieerd. Het debat had hierdoor een divers karakter. Niet iedereen weet nog op welke partij hij of zij zijn stem gaat uitbrengen zo vlak voor de verkiezingen, maar de aanwezigen hebben wel een beter beeld gekregen van de politieke partijen. In die zin was het een geslaagde middag. Na afloop is er nog even nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Auteur: Rajiv Rostam

17


In memoriam

In Memoriam Pim Linschoten Pim is afgelopen 4 november na een ziekbed overleden Sinds 2000 10 jaar lang DE wijkagent van Molenwijk Een markante verschijning met oog voor zijn wijk. Pim was Pim, een wijkagent voor iedereen en niet in een hokje te plaatsen. Geliefd door jong en oud Zelfs na zijn vertrek uit de wijk werd zijn naam nog vaak genoemd. Onder zeer grote belangstelling heeft de uitvaartplechtigheid op 9 november plaatsgevonden. We zullen hem missen

18

Gerard


Trefpunt Rotterdamsebaan gaat verhuizen

In april verhuist het Trefpunt Rotterdamsebaan naar de Binckhorstlaan 340 in Den Haag. Vanaf woensdag 11 april 2018 bent u van harte welkom in de nieuwe locatie.

Trefpunt Rotterdamsebaan is de plek waar u algemene informatie krijgt over het project Rotterdamsebaan. Tijdens de verhuizing is het Trefpunt gesloten van woensdag 4 tot en met zaterdag 7 april. Het huidige gebouw waar het informatiecentrum nu is gevestigd wordt gesloopt vanwege de aanleg van de Rotterdamsebaan.

Inloopspreekuur Op woensdag 4 april is er geen inloopspreekuur Binckhorst. Neem bij vragen over de werkzaamheden contact op met de aannemer via (088) 400 80 83. Openingstijden Vanaf woensdag 11 april is het Trefpunt weer geopend op: woensdag tot en met vrijdag: van 12.00 tot 17.00 uur zaterdag: van 12.00 tot 16.00 uur Contactgegevens nieuwe locatie Trefpunt Rotterdamsebaan Binckhorstlaan 340, Den Haag (1e etage) tel.:06 - 10 23 23 38 Vanaf eind april is er een lift naar de 1e etage voor mindervaliden.

19


Hart voor Den Haag wint!

Beste lezer van dit wijkblad, beste inwoner van Den Haag, beste stemmer,

Wat hebben we samen een mooi resultaat neergezet, bijna een week geleden! Groep de Mos / Hart voor Den Haag is de grootste partij met 8 zetels in de gemeenteraad. Ook in Laak hebben we de meeste stemmen binnengehaald. We willen iedereen bedanken voor alle felicitaties de afgelopen dagen. Onze mailbox puilt uit! We zijn erg dankbaar voor de 32.632 Hagenaars en Hagenezen die op ons hebben gestemd. We hebben al die tijd gedroomd van zo'n mooi resultaat. Dat het ons nu echt gelukt is, vinden we heel bijzonder. Nogmaals bedankt, óók aan al die vrijwilligers die zich het vuur uit de sloffen hebben gelopen voor ons.

We zijn direct volop aan de slag gegaan met het vormen van een nieuw stadsbestuur. Hans Wiegel voerde als informateur de eerste verkennende gesprekken.

We namen afscheid van alle raadsleden die zijn vertrokken, inclusief onze Lex Kraft van Ermel, die wij zeer erkentelijk zijn voor zijn harde werken de afgelopen vier jaar. Inmiddels zijn onze kersverse raadsleden geïnstalleerd. Woensdag 4 april was de vuurdoop van de raadsleden in de eerste commissievergadering.

We rusten de komende jaren natuurlijk niet op onze lauweren. Wil je lid worden van Groep de Mos / Hart voor Den Haag? Meld je dan aan via onze website. Wil je actief voor onze vereniging worden, bijvoorbeeld als bestuurslid of als wijkvertegenwoordiger of stadsdeelvoorzitter, waarmee je onze ogen en oren in de wijk bent? Stuur dan snel een mail naar info@groepdemos.nl!

Met vriendelijke groet namens Rachid, Janice, Nino, Arjen, Jelle, Ralf, René en het fractieteam,

Richard de Mos

20


Meeuwenplaag

De gemeente Den Haag stelt weer gratis extra stevige gele vuilniszakken beschikbaar om zwerfvuil, dat wordt veroorzaakt door meeuwen die de grijze vuilniszakken kapot maken, tegen te gaan. Vanaf 1 maart tot 1 september 2018 kunnen deze vuilniszakken worden opgehaald bij de onderstaande ophaalpunten.

De extra stevige gele vuilniszakken zijn beschikbaar voor de wijken waar afvalinzameling nog niet plaatsvindt via ondergrondse restafval containers (ORAC's). In deze wijken maken bewoners nog gebruik van gewone grijze vuilniszakken die door meeuwen en andere dieren kunnen worden open gepikt. De extra stevige gele vuilniszakken worden in de periode van 1 maart – 1 september 2018 beschikbaar gesteld. Tijdens de broedperiode veroorzaken de meeuwen, die op zoek zijn naar voedsel voor hun jongen, meer overlast. De gele vuilniszakken kunnen ze minder makkelijk openpikken. De gemeente Den Haag wil graag dat bewoners de extra stevige gele vuilniszakken gebruiken, omdat de ervaring leert dat de meeuwen deze minder makkelijk open krijgen. Hierdoor neemt het zwerfafval af. In de tussentijd blijft de gemeente doorgaan met de plaatsing van ORAC's. Inmiddels zijn er 6.000 stuks geplaatst in Den Haag.

Het tegengaan van de meeuwenoverlast is nadrukkelijk een gedeelde verantwoordelijkheid. Een effectieve aanpak is namelijk alleen mogelijk als Hagenaars, Haagse bedrijven en bezoekers zich ook zelf inspannen om het voedselaanbod voor meeuwen te beperken. Daarom ligt de focus niet alleen op het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC's) in steeds meer buurten in de stad, maar ook op het beschikbaar stellen van extra stevige gele vuilniszakken tijdens het broedseizoen en voorlichting over hoe Hagenaars zelf een steentje kunnen bijdragen om de overlast te beperken.

Ophaalpunten gele vuilniszakken: Stadsdeelkantoor Laak Stadsboerderij Molenweide

21


200 jaar bladplaats Scheveningen

waarde; nu jutten we om het strand te bevrijden van afval.

Wij gaan graag een dagje naar het strand. Maar al het zwerfvuil verpest ons plezier wel een beetje. Om Scheveningen schoon te houden is er nu een speciale strandjutactie. Doe je ook mee?

Vanaf zaterdag 7 april kun je bij een aantal Scheveningse strandtenten jut-tassen van Grondstofjutters ophalen. Tijdens je strandwandeling of middagje zonnen vul je die tas met zwerfafval. Aan het eind van de dag lever je deze in en als beloning krijg je een lekkere bak koffie of een ijsje.

Afhaalpunten Onder andere strandtent en surfschool The Shore doet mee aan de actie. Eigenaar Hans van de Broek legt uit aan Haagse Handen waarom: “Als ik na het surfen weer naar The Shore loop, is het pijnlijk om te zien dat het strand er niet zo bij ligt als ik zou willen.� Ook bij Sea Life, strandtent The Fat Mermaid, Solbeach, Hostel Jorplace en Hart Beach kun je een tas ophalen.

bericht IndeBuurt Den Haag

22


23


HART VOOR JE STRAAT

Aankondiging project “HART VOOR JE STRAAT”

Het project "Hart voor je straat, meetellen en meedoen", staat voor betrokkenheid, iets met hart en ziel doen. De opbouwwerkers van stichting MOOI gaan met een vergaderbakfiets naar de bewoners in Laak toe en vragen ze in hun eigen straat wat ze met elkaar en voor elkaar kunnen betekenen. Samen ervoor zorgen dat je straat een aangename plek is om te wonen lukt beter als je elkaar beter kent.

Deze bakfiets is de locatie waar mensen, op eigen wijze, hun grieven maar ook hun wensen omtrent hun primaire leefomgeving, kunnen uiten. De bakfiets fungeert dan gelijk als z’g “vergaderplek” waar we allerlei nieuwe afspraken gaan maken. De bewoners zullen ondersteunt en gefaciliteerd worden door de opbouwwerkers bij het opzetten en uitvoeren van allerlei activiteiten gericht op het verbeteren van de leefomgeving van de bewoners.

24


Trefpunt Laakhage

25


26


vadercentrum Adam, NL doet

Wegens NL-Doet op vrijdag 9 maart ontvingen we ongeveer veertig vrijwilligers met wie wij die dag onze idealen deelden. Sommigen proefden vrijwilligerswerk voor het eerst. Vrijwilligers kwamen vanuit welzijnsorganisaties en politieke partijen en een groep van 15 leerlingen van The International School of The Hague, die voornamelijk werkzaamheden in onze werkplaats uitvoerden.

Een aantal vrijwilligers hielp in de weggeefwinkel bij het ophalen van spullen en het inrichten van de winkel. Ook interviewden vrijwilligers de mensen in het Vadercentrum om een bundel met portretten van hen te maken. Door het meewerken in de winkel en spreken met medewerkers kregen de vrijwilligers een goed beeld van de manier waarop het vadercentrum mensen helpt.

Aan onze kant zijn wij natuurlijk erg blij met die extra handen, maar .... héél belangrijk vinden wij het dat deze vrijwilligers niet alleen vanuit de media worden geïnformeerd. Als onze missie is geslaagd, dan hebben ze daadwerkelijk ook gevoeld dat er een grote groep landgenoten is, voor wie de maatschappij (soms tijdelijk) een beetje ingewikkeld is en daarom een steuntje in de rug nodig hebben. (Deze twee foto's zijn te danken aan Michel Heerkens Fotografie) Openingstijden weggeefwinkel: Donderdagmiddag 13:00-17:00 en 19:00-21:00. Ooievaarspashouders dinsdag en woensdagmiddag van 13:00 -17:00.

27


Vadercentrum Adam, CPC

22 multiculturele sportieve bezoekers van het Vadercentrum deden op zondag 11 maart mee aan de CPC-loop. EĂŠn van de drie uit Eritrea afkomstige hardlopers werd tweede in de Business Run. Het Vadercentrum stimuleert het hartlopen enorm.

Met name richten wij ons op die wijkbewoners die normaal gesproken niet of nauwelijks sporten. Elke donderdag-avond wordt er onder begeleiding van een trainer gesport. Als finale doen wij met deze deelnemers met evenementen mee zoals CPC-Loop en Royal Ten. Door de deelnemers worden deze wedstrijden elke keer als een feest ervaren.

Op maandag 5 en donderdag 22 maart waren 12 monteurs van het Vadercentrum w.o. elektriciens, fietsenmakers en kleermakers het druk met diverse herstelwerkzaamheden. Er zijn met succes vele fietsen, brommers, elektrische apparaten en kledingstukken gerepareerd.

Het volgende Repair CafĂŠ is opdonderdag 26 april. Heeft u ook nog kapotte spullen? Gooi ze niet weg, maar breng ze mee naar het Repair CafĂŠ. Aanvang: 14.00 uur.

28


Donderdag 27 april 2017, 10:30 - 18:00 uur. Binnenstad Den Haag

Koningsdag biedt een dag vol vrolijke evenementen in de Haagse binnenstad, vrijmarkten in de verschillende wijken van Den Haag, op en langs het water met onder andere rondvaarten door de Ooievaart, Willemsvaart en The Hague Boat, wandelingen met 't Gilde, museumbezoek en meer!

The Life I Live Festival geeft dit jaar naast de traditionele Koningsnacht ook invulling aan Koningsdag in de Haagse binnenstad met muziek, shoppen en gezelligheid. In de Grote Marktstraat en op de Grote Markt kun je 's middags genieten van gratis optredens. Daarnaast paraderen door de winkelstraten looporkesten en zal Street Art, passend bij het Mondriaan-themajaar, de binnenstad kleuren.

Koningskermis Zoals elk jaar is er een kermis op het Malieveld, Lange Vijverberg, Buitenhof en het Frederik Hendrikplein.

Vrijmarkten en buurtfeesten Verspreid over de stad zijn er vrijmarkten en buurtfeesten. Hier vind je het complete overzicht van alle vrijmarkten in Den Haag: Belgisch Plein en Stevinstraat in Belgisch Park Boekhorststraat Centrum Bosjes van Pex (parkeerplaats op de Evert Wijtemaweg bij de speeltuin) Frederik Hendriklaan in Statenkwartier Langebeestenmarkt en Hamerstraat Centrum Keizerstraat in Scheveningen Koningsplein in Regentessekwartier Koningstraat en Lange Beestenmarkt in Schilderswijk Leyweg Winkelcentrum in Morgenstond Loosduinse Hoofdplein in Loosduinen Newtonplein in Segbroek Noordeinde ter hoogte van paleis De Pier Scheveningen Piet Heinstraat Plein Centrum Schelpenhof (ook wel bekend als Waterland) in Leidschenveen-Ypenburg Schipperskwartier (Rijswijkseweg 252, achterzijde buurtcentrum Vliethage) Thomsonlaan in Bomenbuurt Vlietpark in Wateringse Veld Willem Royaardsplein in Benoordenhout

30


Van de politie

Het illegaal kopen en verkopen van gestolen spullen noemen we heling. Wie heling bestrijdt, pakt dus ook diefstal aan. De politie is in 2008 met Stopheling gestart om de verkoop van gestolen goederen te bemoeilijken en de pakkans voor heling en diefstal te vergroten.

Heling is strafbaar. Onder heling valt ook het kopen van producten als u had kunnen vermoeden dat het om een gestolen artikel gaat. Bijvoorbeeld: u kunt een fiets, mobiele telefoon of auto kopen voor een prijs die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Dan is het dat ook vaak. Veelal gaat het dan om een gestolen product.

Op Stopheling.nl en in de Stopheling app kan iedereen controleren of het serienummer van een (tweehands) product in een database van gestolen goederen staat geregistreerd. De database wordt dagelijks geĂźpdatet en bevat alle goederen die sinds 1 januari 2010 bij de politie als gestolen staan geregistreerd.

Als je via Stopheling ontdekt dat een gestolen goed wordt aangeboden, kan je daar meteen melding van doen bij de politie via een meldknop die op je scherm verschijnt.

31


Wijkblad april 2018  
Wijkblad april 2018  
Advertisement