Page 1

In dit nummer o.a:

Start senioren sociĂŤteit Teambuilding Vrijwilligers Ondergrondse Afval Containers (ORAC) Activiteiten programma 2014 Fotoverslagen Kerst en Nieuwjaarsvieringen prijspuzzel Werkzaamheden Neherkade

juni 2014


Colofon Bewonersorganisatie Schipperskwartier p.a. Buurtcentrum Vliethage Rijswijkseweg 252 070 3892005 06 47320360 e-mail: info@schipperskwartier-denhaag.nl Bestuur: Dhr Orlando Winter, voorzitter Dhr. Lando Mohanlal,secretaris Dhr. Sherif Khan, penningmeester Hans Sonneveld Glenn Munsshy e-mail: bestuur@schipperskwartier-denhaag.nl Redactie nieuwsbrief: Orlando winter Henk van Schepen e-mail: nieuwsbrief@ schipperskwartier-denhaag.nl Advertentie acquisitie: Henk van Schepen Afbeeldingen Foto’s Henk van Schepen bewonersorganisatie gemeente Den Haag en aangeleverd met copy

Inhoudsopgave: 2 3 4 5 7 9 10 11 12 12

13 14

colofon Van de redactie Een nieuwe lente, een nieuw begin

16 17

Stukje met uitleg over de nieuwe look van de nieuwsbrief en de nieuwe website.

ORAC’s; Ondergrondse afval containers Onze wijk krijgt deze zomer de nieuwe ORAC’s geplaatst, het hoe en waarom

18 18 19

Teamuilding

Verslag van de teambuilding avond voor vrijwilligers.

Voetbalacademie Schipperskwartier

21

Uitleg en inschrijfformulier

Vrijwilligers gezocht Kerstviering

22

Fotorepovan de kerstviering in Vliethage

22

Jeugdwerk

De Jeugdwerk activiteiten van stichting Mooi

23 23

WK Voetbal

2

Juridisch advies Nieuwjaarsreceptie Verslag van de nieuwjaarsreceptie van de bewoners organisatie

Aerobic Senioren soos

Begin deze maand zijn we met de ouderen sociëteit van start gegaan

Staedion Naailes Vernieuwing Neherkade

Uitleg over de werkzaamheden aan de Neherkade

Laaktheater

Wist u dat onze wijk een heus theater bezit?

Semmie bedankt

Afscheid van onze stagiaire.

Donor campagne

De gemeente over de donor campagne.

Puzzel en agenda Belangrijke telefoonnummers


U begrijpt dat dit voor ons niet van toepassing is. Gerecycled papier is om dezelfde reden niet echt interessant en bovendien is dat vreemd genoeg, duurder dan het papier dat nu wordt gebruikt.

Van de redactie Op onze vorige uitgave hebben wij heel veel positieve reacties gekregen, de lay-out, de uitvoering en de inhoud zagen er top uit wist u ons te vertellen en daar waren wij best een beetje trots op!

Wat wel mooi is, is dat onze nieuwe drukker voor een veel lagere prijs levert dan de vorige. U blijft dus, voorlopig, uw wijkkrant als een mooie glossy productie in de bus krijgen.

We hebben hard gewerkt om een en ander op tijd af te krijgen en het resultaat mocht er wezen, al zeggen we het zelf. Toch hebben wij het tijd gevonden om een en ander in een nieuw jasje te steken omdat we van een nieuwsbrief naar een volwaardig wijkblad wilde overstappen.

Bijkomend voordeel is dat dit papier FSC gecertificeerd is, dus duurzaam geproduceerd en dat onze drukker in het bezit is van een FSC- en PEFC-certificaat wat garant staat voor een houtproductie onder goede ecologische, economische en sociale omstandigheden. Daarnaast is onze drukker partner geworden van MVO Nederland. MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. U ziet, U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de prijs, noch de milieuaspecten van uw wijkblad. Eens te meer blijkt weer eens dat goede kwaliteit niet duur hoeft te zijn.

We hebben van enkelen van u de vraag gekregen waarom het op zulk duur papier moest, kon het allemaal niet wat goedkoper was uw vraag en omdat wij ook geen grote bedragen ter beschikking hebben legde wij uw vraag voor aan onze drukwerkman. Deze wist ons te vertellen dat schijn in dit geval bedriegt! Het mooie glossy papier dat werd gebruikt , namelijk 135 grams MC, is voor dergelijke producties de goedkoopste oplossing. Natuurlijk is krantenpapier als zodanig een stuk goedkoper of het papier waar bijvoorbeeld de Veronicagids op wordt gedrukt maar dit vergt een ander drukprocedĂŠ. Voor oplages zoals die van ons wijkkrantje, 2000 stuks, komt dit echter veel duurder uit omdat alleen al het instellen van de machines duurder is, en meer papier vergt, dan de totale oplage van ons krantje. Ook het diepdrukprocedĂŠ dat voor Veronica gidsen of reclamekrantjes wordt gebruikt is qua prijs pas echt interessant beginnende bij een oplage van 100.000 stuks.

Daarom zijn wij deze keer extra trots op het blad dat u nu in uw handen heeft. Niet alleen omdat het weer bomvol informatie over onze wijk en de activiteiten van ons buurtcentrum staat maar ook omdat we met de nieuwe lay-out ook meteen onze nieuwe huisstijl en website presenteren. Wij wensen u veel leesplezier!

3


EEN NIEUWE LENTE, EEN NIEUW JASJE! Met het aanbreken van het voorjaar heeft het dagelijks bestuur van de bewoners organisatie besloten om eens kritisch naar de uitvoering van de huisstijl te kijken. Het Logo voldeed niet helemaal meer aan de huidige tijd, briefpapier en enveloppes hadden nog het oude logo van voor het bootje met de ooievaar en ook de website was al geheel ter ziele. Het laten uitvoeren van dergelijke projecten is normaliter nogal een kostbare zaak, kijk maar eens naar de logo verandering van de gemeente van die “blauwe reiger” terug naar een ooievaar op een geel vlak waar de Haagse burger een half miljoen voor op mag hoesten, maar in ons geval hebben wij met de Heer van Schepen als vrijwilliger bij BOSK een stuk grafische expertise binnengehaald waarmee die ons in een nieuw jasje zal steken.

Ook voor de website hebben we gekozen voor een goedkope maar moderne oplossing, de gehele website is gemaakt in het open source (en daardoor gratis) webdesignprogramma “Wordpress”.

Logo en lettertype Voor het nieuwe logo is besloten om (weer) gebruik te maken van een afbeelding van het meest markante bouwwerk dat onze wijk kent, Het voormalig kantoor van de havenmeester op de Goudriaankade. Al sinds de aanbouw van Schipperskwartier en de Laakhavens is dit het gebouw waar schippers zich moesten melden alvorens ze de haven in mochten. We hebben gekozen voor een frisblauwe kleur, ook het vorige logo had van origine deze kleur maar door het vele kopieren en het zoekraken an de originele bestanden is dit in de loop der jaren in diverse kleurscharkeringen gebruikt, van lichtblauw tot zacht paars. Ook vanwege de lage resolutie waarin de bestanden nog bestaan is het vrijwel niet meer goed bruikbaar in modern drukwerk.

Wordpress heeft onnoemelijk veel mogelijkheden en is toch betrekkelijk eenvoudig aan te passen, ook voor mensen die geen benul hebben van digitale toverspreuken als HTML, JAVA, databases, metatags en weet ik wat allemaal meer, wanneer het eenmaal is geïnstalleerd en de hoofdlijnen en pagina’s zijn aangemaakt kunnen ook betrekkelijke leken allerlei aanpassingen maken en nieuwe artikelen plaatsen zonder daarvoor eerst een jaar naar cursus te moeten, ideaal dus voor een organisatie als de onze waar we met vrijwilligers werken en geen geld hebben voor programmeurs en dure webdesigners. Hoewel de site nog niet af is, dat is een site eigenlijk nooit, zijn we al best trots op het eindresultaat. De website zal gaan dienen als aanvulling op uw wijkblad en de informatie die u regelmatig via flyers bij u in de bus krijgt. Zo vindt u er alle belangrijke adressen en telefoonnummers van de wijk, kunt u er juridische vragen stellen aan onze juridische vraagbaak Dhr Jitan, vindt u er foto’s van de activiteiten in de wijk, de agenda, en columns van wijkbewoners, een bewonersforum en natuurlijk een regelmatig verslag van de vorderingen van de talenten op onze voetbalacademie.

Als lettertype hebben we gekozen voor het Free webfont revue, omdat dit net weer even anders is dan de meeste standaard lettertypes en een strakke maar toch zwierige letter is.

We streven er naar om de website zo up to date mogelijk te houden en nodigen u dan ook uit om vaak langs te surfen. Beter nog, zet de site direct in uw favorieten .Natuurlijk zijn uw ideeën en suggesties betreffende de inhoud van de site van harte welkom die kunt mailen naar de webmaster@schipperskwartier-denhaag.nl

Onze nieuwe website

www.schipperskwartier-denhaag.nl 4


ORAC’s ondergrondse restafvalcontainers: alleen in Schipperskwartier Het was veel lastiger dan vooraf gedacht om in Laakhaven-Oost goede locaties te vinden voor ondergrondse restafvalcontainers. In 2012 begon de gemeente met het onderzoek naar geschikte plekken. Onlangs kwam de gemeente tot de conclusie dat vooralsnog alleen in het Schipperskwartier ruimte is voor deze containers. In Laakhaven-Oost zitten veel kabels en leidingen in de grond. Dat is in de rest van de stad ook zo. Maar in deze wijk wel in het bijzonder. Daarom komen er voorlopig alleen containers in het Schipperskwartier. Dat is de buurt tussen de Rijswijkseweg, de Bontekoestraat, de Bontekoekade en de Goudriaankade. Alle straten in het Schipperskwartier gaan in de toekomst gebruik maken van ondergrondse restafvalcontainers.

Plan bijna gereed door kan er geen ongedierte bij. Dit is stukken schoner dan losse huisvuilzakken op straat, op het balkon of in de tuin. En het voorkomt zwerfvuil door open gescheurde zakken. De woonomgeving blijft daardoor schoner.

Het plan met de locaties voor containers in het Schipperskwartier is bijna klaar. Dit plan wordt binnenkort aan de bewoners voorgelegd. Bewoners kunnen dan aangeven wat zij van de locaties vinden. Er komt ook een informatieavond waar bewoners aan medewerkers van de gemeente hun vragen kunnen stellen over het plan. Er kan natuurlijk ook worden besproken hoe een inspraakreactie kan worden gegeven. Als bewoners met alternatieve voorstellen komen, zal de gemeente bekijken of er op die locatie containers kunnen worden neergezet.

Plaatsing containers Wanneer de containers daadwerkelijk in het Schipperskwartier worden geplaatst, kunnen we nu nog niet aangeven. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal inspraakreacties. We verwachten wel dat het nog dit jaar zal gebeuren. Ondergrondse containers hebben veel voordelen De containers zijn afgesloten met een klep. Daar-

Bewoners kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week hun afval kwijt in een ondergrondse afvalcontainer. Het is wel zo prettig voor de buurt als de container alleen wordt gebruikt tussen 7.00 uur ’s ochtends en 22.00 uur ’s avonds. Meer informatie Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/afval of bel met de gemeente op telefoonnummer: 14070.

Adoptie Een juist gebruik van ondergrondse containers gaat zwerfvuil tegen. U kunt een ondergrondse restafvalcontainer adopteren. Hiervoor kunt u langsgaan bij uw stadsdeelkantoor waar u een sleutel ontvangt om de container te openen. Een eventuele verstopping kunt u dan zelf verhelpen. Op deze manier draagt u een extra steentje bij aan een schone en prettige leefomgeving.

5


6


Zaterdag 22 februari hebben de vrijwilligers van Schipperskwartier een “Teambuilding� training gehad van Joyce Kwidama en Suzy Na een welkomstwoord van voorzitter Orlando Winter stelden Joyce en Suzy zich voor aan de groep, legde uit wat zij precies deden en wat de training inhield. Vervolgens stelde de andere aanwezigen zich aan elkaar en de trainingsbegeleiders voor. Onze eerste opdracht was op twee blaadjes op te schrijven wat je goed vond gaan en wat je minder goed vindt aan de samenwerking binnen de bewonersorganisatie Schipperskwartier. Hierui kwam naar voren dat er sprake was van een fijne samenwerking onderling. Maar, wat minder was, dat er een probleem was om administratieve vrijwilligers te vinden. Hoe betrek je iemand bij activiteiten en hoe houd je iemand daarbij betrokken? Hoe benader je ze? wat voor afspraken maak je met een vrijwilliger? Vervolgens kwamen we op het onderwerp: ben je als vrijwilliger verantwoordelijk? Duidelijk werd dat ls je een vrijwilliger bent binnen de organisatie dat je dan ook verantwoordelijk bent en je moet houden aan afspraken, vrijwillig is niet vrijblijvend. Na de pauze met een drankje hebben we via een afbeelding uitdrukking gegeven aan waar de bewonersorganisatie voor staat in jouw opinie, Kort samengevat staat het voor: verbondenheid, bloei, groeiproces en vurigheid, strijdlustig om te bewijzen dat we vrijwilligers kunnen werven. Na een dankwoord van de cursusleiding hebben we gezellig samen aan een heerlijke maaltijd aangezeten.

Op zaterdag 19 april 2014 hebben wij de tweede deel van de trainingssessie teambuilding gehouden, Na een welkomstwoord van de voorzitter waarin hij het echter ook betreurde dat niet alle genodigden aanwezig waren en een aantal zelfs zonder afmelding, hetgeen juist een van de punten is waarop een team is opgebouwd.

7


vervolg teambuilding

De vraag rees hoe wij de bewoners in de wijk schipperskwartier beter gaan benaderen. En als antwoord werd gegeven dat wij nu huis aan huis een gesprek gaan voeren met de bewoners in de wijk en meer vertellen wat er allemaal gebeurd in het buurthuis.( Ook het wijkblad welku nu in uw handen heeft en de website zijn en worden hiervoor een goed middel. red.) Na de behandeling van de JO-HARI MATRIX, het inhoudsniveau en het betrekkingsniveau waar ik hier niet dieper op in zal gaan, mochten de vrijwilligers tot slot hun menig geven over de voortgang van de teambuilding en een ieder vond het goed en leerzaam en hoopten de dames gauw weer te zien . We mochten daarbij ook een formulier invullen en daarin moesten we ze ook een cijfer geven voor hun presentatie. Vanzelfsprekend hebben we ook nu weer met een heerlijke maaltijd de sessie afgesloten. Deelnemers aan de training: De aanwezigen waren: Orlando Winter ( Voorzitter) Sheriff Khan (Penningmeester) Semmie Moningka Harold Annelies Ormskerk Fethy Ebraheem Maawia Ghada Saleh ( Voorzitter Nubische club) Marilva Maayen Patricia Sichtman Hans Sonneveld Glenn Munshy Johnny Fraai Harold La Kroes, Tyrone Winter, Ben Groenstege (waarvan de laatste 5 de tweede sessie helaas niet hebben bijgewoond)

Verslag gemaakt door: Marilva Maayen

8


voetbalacademie Schipperskwartier Zoals u ongetwijfeld nog uit de vorige nieuwsbrief weet te herinneren is ons Schipperskwartier in bezit van een heuse voetbalacademie. De kinderen uit de wijk worden hier gestimuleerd om deel te nemen aan een sportactiviteit. Beweging is in de huidige tijd van computers en playstations een ding waar de jeugd van tegenwoordig erg veel behoefte aan heeft. Het allerbelangrijkst is natuurlijk dat sporten in de wijk erg leuk en gezellig is, je leert bovendien een heleboel andere kinderen kennen en je wordt er ook lekker fit & gezond van. Dat is mooi meegenomen! Ook voor de ouders is het van groot belang. Niet alleen voor de ontwikkeling van hun kinderen maar ook voor hun eigen sociale contacten is het actief en passief meedoen met de sportactiviteit van hun kinderen belangrijk. Het kind wordt meer gemotiveerd om te bewegen als de ouder ook participeert, sport wordt daarmee een onderdeel van de opvoeding. Wil je ook meedoen aan de voetbalacademie van het schipperskwartier, dan kun je je hieronder aanmelden

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trainingsdagen: vrijdag: 17.00-19.00uur zondag: 12.00-14.00 uur

G. Munshy Trainer tel: 06-223464481 munshy@schipperskwartier-denhaag.nl O winter Manager technische zaken tel: 06-17320360/ 070-3892005 owinter@hotmail.nl

9


Wij hebben uw hulp nodig!!

Meld u aan als vrijwilliger Participatiesamenleving, weet u het nog, het toverwoord van onze kersverse koning afgelopen september. In de troonrede van 17 september 2013 werd gesteld dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. "Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel", werd er als uitleg aan toegevoegd, De Koning wilde hiermee aangeven dat deelnemen aan de samenleving van essentieel belang is om deze samenleving te laten werken. De samenleving, dat zijn wij, met zijn allen. De samenleving binnen ons eigen schipperskwartier, dat zijn wij, Schipperskwartierders. Samen moeten we de handen ineen slaan om onze wijk een leefbare veilige wijk te maken, waarin het prettig is om te wonen. Dit kan alleen als we ook allemaal meedoen, participeren.

oprapen, lege blikjes en flesjes in de afvalbak gooien en grofvuil pas aanbieden nadat je de grofvuil telefoon hebt gebeld. Een kleine moeite maar met heel veel resultaat. Participeren betekent ook de helpende hand bieden waar nodig binnen je mogelijkheden. Voor de buurvrouw die slecht ter been is even de boodschappen meenemen of de hond uitlaten. Voor die invalide mijnheer van hiernaast even zijn vuilniszak buitenzetten of straks naar de ORAC brengen. Participeren betekent ook meedoen in je buurt, je aanmelden als vrijwilliger om de bewonersorganisatie bij te staan met haar werkzaamheden voor de wijk, bijvoorbeeld bij de senioren sociëteit of bij de vakantieactiviteiten. Maar ook voor administratieve taken en bestuurswerk zit de bewonersorganisatie te springen om vrijwilligers. Uw hulp is KEIHARD nodig om onze wijk tot een van de fijnste in de stad te maken.

Dat begint al met je straat een beetje netjes te houden, je huisvuil buiten zetten op de huisvuilophaaldag, als er resten blijven liggen na dat de vuilnisman is geweest, deze even opvegen en weer in een vuilniszak doen. De poep achter je hond

Zet zich in voor: • activiteieten in onze wijk; • goede contacten tussen bewoners en instellingen; • goede voorzieningen voor dse wijkbewoner • een schone en veilige wijk. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Wij kunnen alleen bestaan wanneer er voldoende bewoners met ons meedoen. Wilt u iets organiseren? Aan een activiteit meedoen? Ons bestuur versteken? Vul onderstaand formulier in. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik wil meedoen:

⃝ In de activiteiten commisie ⃝ In het bestuur ⃝ Ik wil eerst meer informatie. (iemand komt dan met u praten) ⃝ Ik heb een goed idee voor de wijk en wil me daarvoor inzetten, namelijk:

Naam: ................................................................................................................................. Adres:................................................................................................................................. Telefoon:............................................................................................................................. E-mail:.................................................................................................................................

10


...

11


Jeugdwerk schipperskwartier Op de woensdag en donderdag zijn de Jeugdwerkers van stichting Mooi actief in het schipperskwartier. Samen met de jongeren uit de wijk wordt er gebrainstormd over eventuele activiteiten en/of behoeften voor en door de jongeren uit de wijk. Daarnaast kan je altijd bij ons terecht voor advies en hulp. Heb je vragen of loop je ergens tegen aan omtrent school, huisvesting, werk, schulden of anderen problemen dan kan je bij ons terecht. Wij zullen samen met jou kijken hoe we jou het beste kunnen helpen. Hiernaast staan er wekelijks terugkerende activiteiten gepland:

Voor informatie of eventuele vragen: Ă–zlem Savas Jeugdwerkster/Pluscoach O.Savas@stichtingmooi.nl

12


Sociaal-Maatschappelijke Ondersteuning: Stichting Jiewan Jyotie in samenwerking met Bewonersorganisatie Schipperskwatier (BOSK) Vliethage De Juridische eerstelijnbijstand: Als een eerste kort juridisch advies voldoende is of je op weg helpt Hier kan je terecht voor een eerste orienterend mondeling advies, practische inlichtingen of doorverwijzing naar een gespecialiseede instantie of organisatie. Deze bijstand wordt verstrekt door een jurist. Aan iedereen die dit wenst, ongeacht het inkomen. Het advies is volledig gratis en anoniem.

Spreekuur: Woensdag 14:00 – 17:00 uur / Gratis advies en ondersteuning in correspondenties van uitzichtloze situaties. Adres: Gebouw Vliethage Rijswijkseweg 252 2516 EN Den Haag

Contact::

Mr. A. K. Jitan O. Winter Kantoor BOSK 070-3892005/ 06-47320360

Jurist en hulpverlener geeft advies op het gebied van: • • • •

Asiel; Naturalisatie; Sociale zaken; en andere problemen.

Wij richten onze hulp aan mensen afkomstig uit Midden- en Oost–Afrika. Onze hulp hulp is gratis en onze deur is open voor iedereen die hulp nodig heeft.

Openingstijden: elke woensdag om 14.00 – 17.00 uur Voor het maken van een afspraak, kunt u bellen naaronderstaande telefoonnummers Tel. Kantoor: 070-3892005 Mobiel: 06-17429181 / 06-47320360

Contact: Dhr. Fethy Ebraheem E-mail: advocaat3@hotmail.nl Bezoekadres:

Gebouw Vliethage Rijswijkseweg 252 2516 EN Den Haag

13


Vrijdag 31 januari hield de bewoners organisatie, haar nieuwjaarsreceptie. Onder het motto “Beter laat dan nooit” werden alle registers opengetrokken om er een gezellige maar ook leerzame bijeenkomst van te maken. De uitgebreide voorbereidingen hebben zich tot onze blijdschap vertaald in een redelijke opkomst van belangstellende buurtgenoten. De muziek deze avond werd verzorgd door onze penningmeester Sherrif Khan en zijn zingende collega die de avond fantastisch muzikaal hebben weten op te luisteren. Jammer genoeg was er enige schroom tot het betreden van de dansvloer al hebben zich, naar mate de verlegenheid wat weggeëbd was toch enige mensen zich schoorvoetend op de dansvloer gewaagd. De muziek die de heren ten beste brachten was hiervoor bij uitstek geschikt.

Ook de politiek gaf acte de préséance, Wethouder en PVDA lijsttrekker Rabin Baldewsingh maar ook kandidaat nr 2 van Groep de Mos /Ouderenpartij Lex Kraft van Ermel, geflankeerd door zijn , meer dan charmante, partijgenote, Shera Rostamkhan lieten hun licht schijnen over de Haagse gemeentepolitiek. Onze voorzitter zou onze voorzitter niet zijn als hij niet meteen van de gelegenheid gebruik zou hebben gemaakt om enige kritische noten te laten horen betreffende het beleid van de Haagse coalitie, met name met betrekking tot de vele bezuinigingen en het participatiebeleid voor de vrijwilligers. Ook de halsstarrige houding van de ambtenarij waar het gaat om het leveren van professionele krachten op parttime basis ten bate van het bijhouden van administratie werkzaamheden en financiële verslaggeving, waardoor een en ander geheel op de schouders van de vrijwilligers van de bewonersorganisaties is terecht gekomen. Een tijdrovende zaak waar de specialistische kennis niet altijd voor aanwezig is.

De voorbereidingen voor de maaltijd waren bij An en haar team van enthousiaste collega’s in goede handen, een zeer smakelijke hap werd geserveerd en er werd links er rechts van bord naar bord geschoven zodat een ieder van alle culinaire hoogstandjes heeft kunnen proeven. Aan het eind van de avond bleek dat alle voedsel was verorberd en in de magen van de aanwezigen verdwenen. Ook koffie en andere dranken waren ruimschoots aanwezig zodat ook het vochtgehalte van de gasten op peil bleef.

14


Niet alleen Schipperskwartier kampt met dit probleem maar ook andere bewonersorganisaties hebben aangegeven het hiermee moeilijk te hebben.

Zoals we van de politiek gewend zijn werden ook hier diverse toezeggingen gedaan maar ja, verkiezingstijd… In Rotterdam hebben we een voetbalclub met het motto “Geen woorden maar daden” laten we hopen dat dit deze keer ook hier van toepassing zal zijn. Na dit informatieve gedeelte werd rond 22.00 uur afgesloten met nog een hapje en een drankje, begeleid door muziek en een dansje, waarna zaal en keuken weer grondig gereinigd werden door de vrijwilligers zodat het weer pico bello in orde zou zijn voor een volgende activiteit. Hans Sonneveld Vrijwilliger BOSk fotograaf van de avond.

15


16


Senioren societeit Tijdens de nieuwjaarsreceptie en andere activiteiten die wij de afgelopen maanden hebben georganiseerd kwam van diverse kanten ons ter oren dat de ouderen in onze wijk zich danig in de steek gelaten voelen.

die er in de toekomst zullen gaan plaatsvinden. Voorlopig zullen wij op de vrijdagmiddagen samenkomen voor een bakkie, sociale contacten, vragenuurtje en activiteiten van 13.00 tot 17.00 uur. De sociëteit zal worden gehouden in Buurthuis Vliethage op de tweede etage (we hebben een lift) maar we streven er naar op termijn van de gemeente toestemming te verkrijgen de leegstaande ruimte op de begane grond te mogen gebruiken.

Waar in het verleden diverse mogelijkheden voor hen waren om gezellig samen te komen zijn door de diverse bezuinigingen van het Haagse college deze een voor een dichtgespijkerd en onze senioren hebben nog twee mogelijkheden, een half uur lopen en/of reizen naar een van de goedbedoelde maar voor bejaarde mensen onbereikbare “Buurthuizen van de Toekomst’ of verpieteren achter hun geraniums.

Ook hier zijn weer handen onontbeerlijk en we roepen dan ook een ieder uit de wijk op om ons bij de uitvoering van onze plannen voor de senioren waar wij zoveel aan te danken hebben, ten uitvoer te brengen en zich aan te melden als vrijwilliger om een kopje koffie in te schenken, een activiteit te begeleiden of gewoon maar wat aanspraak te zijn, bedenk dat u in de toekomst wellicht ook van de senioren faciliteiten gebruik zult willen maken en hoe welkom u die hulp dan zult vinden.

Vanzelfsprekend kon de bewonersorganisatie Schipperskwartier dit niet over de kant laten gaan en in samenwerking met Groep de Mos/Ouderenpartij hebben we besloten tot het weer in het leven roepen van een voorziening waar ouderen terecht kunnen voor een kop thee of koffie en een praatje maar ook voor een activiteit als o.a. : kaarten, sjoelen, bingo, een lezing, een filmvoorstelling en wellicht in de toekomst ook een reisje of een diner dansant.

Omdat geld uit de subsidiepot schaars is hebben wij gedacht de ondernemers uit de wijk in te schakelen en hen te vragen ons bij te staan de kosten te drukken door het geven van steun in natura. Een aantal ondernemers heeft ons hierin al toezeggingen gedaan en de verwachting is dat er meer zullen volgen, Ook hier is het toverwoord “Participatiesamenleving” natuurlijk ingezet.

Vrijdag 2 mei vond de aftrap plaats met een inloopmiddag waar de voorzitter een en ander nader toe heeft gelicht en waar diverse sprekers hun visie hebben gegeven op de activiteiten

Mocht u als ondernemer ook wat willen betekenen voor de senioren uit de wijk en kunt u ook op een of andere wijze een bijdrage leveren dan houden wij ons aanbevolen. Als tegenprestatie krijgt u dan in de volgende uitgave van Schoon schip een “kleintje” advertentieruimte en een full banner op de nieuwe website.

17


Staedion is een woningcorporatie met meerdere vestigingen in Den Haag. Met ruim vierhonderd medewerkers wordt er elke dag professioneel en daadkrachtig gewerkt aan een levendige stad. Aan een stad waarin iedereen een goede, betaalbare en duurzame woning kan vinden. Iedereen heeft recht op een goede, betaalbare en duurzame woning. Staedion wil mensen met een laag of middeninkomen, kwetsbare groepen, starters en senioren die goed onderhouden woning in een plezierige en veilige woonomgeving bieden. De leefomgeving moet schoon, heel en veilig zijn en de woonlasten zo laag mogelijk, in het bijzonder voor de laagste inkomensgroep (de BBSH-doelgroep).

trent uw Steadionwoning kan beantwoorden. Daarbij houdt hij speciaal de oudere bewoners in de gaten. Tevens is hij ook werkzaam in Molenwijk waar hij regelmatig ook actief is met de Crownies om de jeugd meer te laten betrekken bij de wijk.

Goed wonen gaat wat ons betreft verder dan de voordeur. Achter de voordeur moet zich een kwalitatief goede woning bevinden en iemand zonder problemen of schulden kunnen wonen. Vóór de voordeur moet het schoon, heel, veilig en levendig zijn. Wij vinden dat iedereen recht heeft op die goede, betaalbare en duurzame woning in die plezierige en veilige woonomgeving. Dat zien we als onze missie en dat is waar we ons met onze strategie op richten.

Zijn kantoor bevindt zich aan de Boerhavestraat no 169 dagelijks spreekuur van 08-30 tot 09-30 en om de twee weken samen met de wijkagent van 10-00 tot 11-00 op de dinsdag.

Daarom hebben wij In het Schippers/laakkwartier onze wijkcomplexmedewerker de heer Teun Schaap die uw vragen om-

Staedion Centrum/Laak Van Boecopkade 116 Postbus 40406, 2504 LK Den Haag T 0900 - 1424 info@staedion.nl

Naailes in Buurthuis Vliethage Werkgroep MIA “Moeders In Actie”organiseert het project “kleding vervaardigen” Naailes is een leuke manier om andere vrouwen te leren kennen en een ontspannen manier om tijd voor jezelf te hebben en te werken aan een eigen creatie! De activiteit “kleding vervaardigen”is in 2011 van start gegaan en is momenteel een zeer levendige activiteit om creativiteit vorm te geven.oor de doorlopende lessen is het mogelijk tussentijds in te stappen als er plaats vrij is. Het aantal cursisten bestaat uit maximaal 10 personen. (wachtlijst) - wekelijksles in het buurthuis Vliethage. zondag van 11.00 tot 13.00 uur - doorlopende lessen gedurende het gehele jaar - uitzondering van de vrije dagen zoals en school vakanties. - in de vakantie periode worden er workshops georganiseerd. - voor beginners als voor gevorderden - zonder enige naai-ervaring aanmelden. - deskundige begeleiding. - kosten 10.- euro voor 5 lessen ( 2,- per stuk)

18


Het is weer eens zover, de weg is opgebroken , alle verkeer www.staedion.nl loopt vast en niemand weet eigenlijk wat er nou helemaal aan de hand is, De gemeente legt uit:

De nieuwe Neherkade

De gemeente werkt aan de bereikbaarheid van stad en regio. Om de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en luchtkwaliteit te verbeteren, krijgt een deel van de Neherkade in 2014 een nieuwe inrichting. Dit geldt voor het gebied tussen de Trekvlietbrug bij de Binckhorst en het kruispunt bij de Calandstraat. Dit gedeelte van de Neherkade wordt breder. Ook de kruisingen worden aangepast. Onder het kruispunt van het Leeghwaterplein komt een 160 meter lange onderdoorgang (soort tunnel) voor het autoverkeer. De nieuwe inrichting is nodig om in de toekomst het verkeer van de Rotterdamsebaan te verwerken.

(saillant detail is dat de Rotterdamse baan nog helemaal niet zeker is en de realisatie ervan zal afhangen van de nieuwe coalitie. red.)

Wat gaat er veranderen? De Neherkade wordt breder en er komen extra rijstroken bij. -Voor de rijbaanverbreding worden de kademuren aan de Laakhaven verplaatst. De wateroppervlakte die hier door verdwijnt, wordt gecompenseerd door de aanleg van 2 kleine havens in de Binckhorst. De parkeerplekken langs de hoofdrijbaan van de Neher kade gaan weg of worden verplaatst. Zo verbetert de verkeersveiligheid en kan het verkeer beter doorrijden. De parkeerplaatsen op de ventwegen bij de Neherkade blijven bestaan. Op de kruising met de Calandstraat wordt de rijbaan voor rechtsaf verlengd. Bij de kruising met het Leeghwaterplein wordt een on derdoorgang (soort tunnel) aangelegd, zodat het auto verkeer op de Neherkade onder de trambaan door gaat. Bovengronds komt naast de trambaan een rotonde voor bestemmingsverkeer. De nieuwe onderdoorgang wordt 160 meter lang en krijgt 4 rijstroken. Bij de kruising met de Rijswijkseweg komen meer en langere voorsorteervakken. De op- en afritten van het parkeerdek op het super marktgebouw Laakweg 126 worden verplaatst naar de Laakweg. De hoofdrijbaan krijgt nieuw asfalt parallelweg en parkeervakken hebben straks klinkerbe strating stoep wordt bestraat met nieuwe tegels fietspaden kruisend aan de Neherkade zijn straks vrijlig gend en voorzien van rood asfalt Ook langs de kade verandert er het een en ander. De stalen damwanden langs de kademuur worden vervang en door een gemetselde muur met basaltstenen. Meer groen De groenstroken worden ingezaaid met gras met een kruidenmengsel voor een kleurrijk en afwisselend beeld. De Neherkade is na de herinrichting veel groener. Groenstroken en bomenrijen volgen de lijnen van de kade. Aan beide kanten van de weg komt een groenstrook met een rij iepen.gezaaid met gras met een kruidenmengsel voor een kleurrijk en afwisselend beeld.

19


Onderdoorgang In de nieuwe situatie is de kruising met het Leeghwaterplein compleet anders. Doorgaand verkeer rijdt straks via de onderdoorgang (korte tunnel) onder de trambaan en de kruising bij het Leeghwaterplein door. Bovengronds ligt naast de trambaan een rotonde voor bestemmingsverkeer. Het ontwerp van de tunnel sluit aan bij de nieuwe inrichting van de Neherkade. Door rechte lijnen, schuine hoeken en ronde vormen samen te gebruiken, ontstaat een ruim, open en licht effect dat goed aansluit bij de nieuwe inrichting van de Neherkade. Het gesloten deel van de onderdoorgang is 160 meter lang. De toeritten zijn ieder ongeveer 108 meter lang. De betonnen wanden langs de toeritten lopen iets schuin. Hierdoor is er meer daglicht en lijkt de toerit ruimer. De nieuwe tunnel van de Neherkade. Bovengronds Het Leeghwaterplein krijgt een rustiger en groe nere uitstraling. Waar eerst de kruising lag, ligt in de nieuwe situatie naast de trambaan een rotonde. De rotonde is bedoeld voor bestem mingsverkeer. Het betonnen dek van de onder doorgang is boven de grond niet te zien door de aangelegde groenstroken.

Fietsroute Laakweg Na de herinrichting is het niet meer mogelijk om te fietsen op de Neherkade. Dit is te gevaarlijk. Daarom wordt er een veilige fietsroute langs de Laakweg gemaakt. In het deel van de Laakweg tussen de Slach huisstraat en Slachthuislaan komt een fiets straat. Dat betekent dat het autoverkeer fietsers de ruimte moeten geven. In het deel van de Laakweg, tussen de Slachthuisstraat en Rijswijkseweg, komt aan de rand van de groenstrook een vrijliggend fietspad.-De smalle fietsstrook aan de kant van de trambaan wordt weggehaald. Al met al een hele verandering en verbetering!

2014

20


Laaktheater Laaktheater is hét theater van stadsdeel Laak. En daar zijn we trots op! Laak met z’n diversiteit aan bewoners, leefstijlen, meningen, geloven, talenten en initiatieven vormt een rijke bron van inspiratie. Laaktheater is aan het uitgroeien tot meer dan alleen een theater voor de betere jeugdtheatervoorstellingen. We zijn aan het veranderen in een theater van de wijk. Laaktheater maakt Laaktheater programmeert niet alleen voorstellingen, maar maakt ook voorstellingen met wijkbewoners en zet culturele projecten op in het stadsdeel Laak. Laaks Jeugdtheater: Zo repeteert het Laaks Jeugdtheater elke dinsdag voor een spetterende kerstmusical Alice in Wonderland, die in december in premiere zal gaan. Community arts: Samen met wijkbewoners organiseren we culturele projecten. Theaterlab: We kunnen ook theaterstukken maken op aanvraag. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan het gezamenlijk oplossen of bespreekbaar maken van maatschappelijke vraagstukken. We maken dan een besloten voorstelling voor een bepaald publiek om een gesprek op gang te brengen, of een probleem aan de orde te stellen.

niseren. Wij bieden de mogelijkheid om zalen te huren met een fijne, intieme sfeer en voor een lage prijs, maar met de voordelen van een professionele culturele instelling. U steunt bovendien het cultuuranker in de wijk Laak. We hebben een prettige theaterzaal met 147 stoelen en twee studio’s. Natuurlijk regelen wij ook de catering en we kunnen op aanvraag voorstellingen programmeren. Repetitieruimte: De twee studio’s zijn heel fijn voor het geven van cursussen, workshops of kleine bijeenkomsten en vergaderingen. De zalen beschikken ook over grote dansspiegels. Laaktheater viert feest Vier je verjaardag in Laaktheater. Want wat is er leuker dan je verjaardag vieren in een theater? Hieperdepiep Hoera! Laaktheater exposeert In de foyer van Laaktheater is het mogelijk om te exposeren. Laaktheater zoekt Gastprogrammeurs: We zoeken inwoners van stadsdeel Laak die een avond film, dans, theater of muziek willen programmeren in het theater. Ambassadeurs: En we zoeken inwoners van stadsdeel Laak die willen helpen om publiciteitsmateriaal van Laaktheater bij hen in de buurt te verspreiden.

Laaktheater leert Kinderen spelen! Dat is vooral leuk, maar ook essentieel voor hun ontwikkeling. Laaktheater heeft een kunsteducatieprogramma waarmee wij de basisscholen en middelbare school in Laak bedienen. In totaal zo’n 3000 kinderen! We programmeren voor de scholen en we organiseren workshops en werkbezoeken. Laaktheater verbindt Als Laaktheater werken we op verschillende manieren aan verbinden en overbruggen. Natuurlijk werken wij samen met wijkpartners, zoals Resto VanHarte, Vadercentrum Adam, Moedercentrum De Koffiepot en STEK/De Oase. Ook organiseren we samen met BINK VIJF HOOG netwerkborrels met kunstenaars. Verder halen wij culturele instellingen naar Laak en organiseren wij uitstapjes naar culturele instellingen in de stad voor kinderen en hun ouders. Samen staan we sterk! Laaktheater ondersteunt Mensen die met ideeën rondlopen voor een kunst- of cultuurproject kunnen bij ons terecht voor steun, raad en een plattegrond van fondsenland. Laaktheater verhuurt Conferentie-mogelijkheden: Laaktheater is een bijzondere locatie om een cultureel evenement, vergadering, lezing of bijeenkomst te orga-

Laaktheater informeert We houden u graag op de hoogte van onze activiteiten. Via onze website www.laaktheater.nl kan u zich aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief. En we zijn te volgen op twitter@laaktheater Zie voor actuele informatie en agenda http://www.laaktheater.nl/ en de website van de bewonersorganisatie www.schipperskwartier-denhaag.nl Laaktheater Ferrandweg 4T 2523 XT Den Haag 070-3933348 (kantoor) 070-3966135 (kassa)

21


Veel bedrijven en instanties zullen dit herkennen, Je hebt een stageplek en een enthousiaste stagiere meldt zich. Na een poosje is ze volledig ingeburgerd in je organisatie en heeft zich eigenlijk onmisbaar gemaakt. Dan komt de dag dat het voorbij is…. De stageperiode is afgelopen en hij of zij neemt afscheid. Je wist wel maar wilde er eigenlijk niet bij stilstaan dat de dag zou komen dat je stagiere verder moet gaan, een trapje hoger op weg naar de cariere en jouw, je bedrijf of organisatie achter zou laten, Wie moet nu al die dingen gaan doen, zucht……

Semmie, Bedankt

Ook wij zijn getroffen door dit noodlot, onze zeer gewaardeerde stagiere Semmie is weg, ons verslagen achterlatend. Ondanks dat ze geen vreemde zal zijn zullen we haar ontzettend gaan Semmie, bedankt voor je tomeloze inzet!

Bouwspeelplaats Laak

Lees meer over de bouwspeelplaatsen. Of kijk op voor meer informatie op www.denhaag.nl/spelen.

Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen deze zomer leren timmeren op de bouwspeelplaats in Laak. Met hulp van ouders en vrijwilligers leren zij met ha-

Vrijwilligers gezocht Doe mee of word vrijwilliger op de bouwspeelplaatsen van Leidschenveen/Ypenburg, Centrum, Escamp en Laak. Om een bouwspeelplaats mogelijk te maken hebben we de hulp nodig van ouders en vrijwilligers die het leuk vinden om kinderen te begeleiden bij het bouwen van hun ‘droomhuis’. Bent u beschikbaar in de maanden juli en/of augustus en heeft u zin om 1 of meer dagen hieraan bij te dragen? Stuur dan een e-mail naar: bouwspeelplaats@denhaag.nl. meer over de bouwspeelplaatsen. Of kijk op voor meer informatie op www.denhaag.nl/spelen

mers en spijkers om te gaan. Zo kunnen zij hun timmerdiploma halen en hun eigen huis, kasteel of boot bouwen. Van 25 augustus tot en met 5 september, de preciese openingstijden zijn nog niet bekend maar kun je te zijner tijd op onze website vinden. Het bouwterrein is op het Cromvlietpark (bij de kinderboerderij). Kinderen moeten zich aanmelden om op de bouwspeelplaats te spelen en timmeren. Dat kan als zij de eerste keer naar de bouwspeelplaats komen. Zij moeten van hun ouders toestemming hebben om mee te doen. Hiervoor geven ouders een ‘bouwvergunning’ af.

Deze leuke timmerkleurplaat kun je vinden op onze website www.schipperskwartier-denhaag.nl en uitprinten. Als je hem heel mooi inkleurt en inlevert bij buurtcentrum Vliethage kun je 2 Kaartjes voor Madourodam winnen. Tussen de leukste inzendingen loten wij een winnaar die we op 25 juni op de website bekend maken.

22


prijspuzzel

Belangrijke telefoonnummers: Politiebureau Laak 0900-8844 Alarmnummer112 Politie (in niet-spoedeisende gevallen) 0900-8844 (lokaal tarief)

Brandweer Waldorpstraat Alarm 112 of 088-8868000

Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 (gratis) www.meldmisdaad.nl

Grofvuil (070) 366 08 08, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Openbaar Vervoer reisinformatie 0900-9292 (€ 0,70/min) www.9292ov.nl

Algemeen storingsnummer gas en stroom 0800-9009 (gratis) www.gasenstroomstoringen.nl Welk van de bovenstaande 15 woorden kan niet worden gevormd? Mail uw oplossing naar: puzzel@schipperskwartier-denhaag.nl

Bewonersorganisatie Schipperskwartier Tel: 070-3892005 06-47320360 Email:info@schipperskwartier-denhaag.nl

Onder de goede inzendingen verloten wij 10 leuke prijzen beschikbaar gesteld door de ondernemers van de Megastores (prijswinnaars op de website v.a. 25 juni)

Welzijn MOOI Laak 070-3960000

Jaaractiviteiten 2014 Bewonersorganisatie Schipperskwartier

Stadskantoor Den Haag Laak

1.

Groep de Mos/Ouderenpartij Laak

9.

Senioren Sociëteit Schipperskwartier – 2 mei 2014 van start gegaan Straatvertegenwoordigers – 21 mei 2014 van start gegaan Wijkkrant, website, Facebook – 2 juni 2014 startdatum Internationale Ouderen Wij dag - 3 oktober 2014 WK Voetbal 2014 op Groot Scherm 8 juni t/m 12 juli 2014 (Initiatief Bosk t.b.v. wijkbewoners) Wijkfeest / straatfeest – 26 juli en 23 augustus 2014 Culturle avond / Kerstviering – 24 of 25 december 2014 Vast onderdeel van jaarprogramma BOSK Oud op nieuw – 31 december 2014

10.

Nieuwjaars receptie – 16 januari 2015

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

070 353 30 00/14070

gdmlaak@ziggo.nl

Staedion 0900 - 1424

Voor overige informatie zie www.denhaag.nl Het telefoonnummer van de gemeente Den Haag is 14 070. Voor informatie over adverteren in ons wijkblad, inleveren copy, adverteren op de website, bijdragen aan de diverse aktiviteiten, meer foto’s en actuele agendaberichten verwijzen wij u naar onze website

www.schipperskwartier-denhaag.nl

23


Webversie nr 2 2014 schoon schip  

Wijkblad nieuwe stijl van de Bewonersorganisatie Schipperskwartier Den Haag

Webversie nr 2 2014 schoon schip  

Wijkblad nieuwe stijl van de Bewonersorganisatie Schipperskwartier Den Haag

Advertisement