link Magazine 2020, #03

Page 51

toe komt, doen we een soort Dragons’ Den. Wat heb je voor ogen, wat is de potentie volgens jou en wat kunnen wij als Inventeers voor je betekenen? We kregen naar aanleiding van een online filmpje dat een Frans automerk over ons had gemaakt in hun campagne over innovatie een tijdje geleden heel veel mensen met ideeën op ons af, onder wie veel particulieren die dachten dat ze het ei van Columbus hadden gevonden. Oké, leuk idee, zeggen we dan, maar wat is uw business case?’

INVENTEERS: WILLIE WORTELS, MAAR DAN MET SERIEUZE EINDPRODUCTEN

‘HET IS ALTIJD SPANNEND JE BEDENKSELS TE VERKLAPPEN AAN ANDEREN’ Als Jasper Neuteboom van ingenieursbureau Inventeers Research & Development in Leiden zou moeten kiezen tussen een zeer lucratieve ontwikkelopdracht voor een nieuwe versie van zeg de Furby, het populaire elektronische fantasiedier, of een project voor ALS-patiënten waar een veel minder hoog budget aan vast zit, zou hij voor dat laatste kiezen. ‘We willen als ingenieurs iets doen dat nut heeft. Onze mensen moeten trots kunnen zijn op hun werk’, zegt Neuteboom. Partijen werken graag samen met het onconventionele bedrijf: Inventeers werd afgelopen jaar genomineerd voor de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards van Link Magazine. ontwikkeltrajecten met de externe r&d-partner. Inventeers neemt vervolgens vaak zelf de productie voor de klant op zich.

CREATIEVE HOBBY Jasper Neuteboom: ‘We combineren elektronica en software tot mooie oplossingen. Gekscherend noemen we het hier het hok van Willie Wortel.’ Foto: Inventeers

DOOR LUCY HOLL

E

n sterker nog, Inventeers ís bezig met een project voor ALS-patiënten, samen met UMC Utrecht. Verderop meer daarover. Inventeers helpt zijn klanten om producten, modules en systemen te ontwikkelen en die vervolgens slim en goed te maken, van een allereerste concept tot het moment dat de productielijnen draaien. Daarbij focussen ze vooral op de agritech, e-health en e-mobility, omdat daar de grote maatschappelijke issues zitten. ‘Als je het heel saai zegt, zijn we een ingenieursbureau. We combineren elektronica en software tot mooie oplossingen. Gekscherend noemen we het hier het hok van Willie Wortel. Dan snappen mensen meteen wat je bedoelt: we maken dingen, we zijn uitvinders. Met de nuance dat Willie Wortel allerlei gekke prototypes de wereld ingooide en wij doorgaan tot professionele eindproducten.’ Zeer uiteenlopende bedrijven doen

Neuteboom en compagnon Richard Mesman startten een jaar of vijftien geleden met zijn tweeën. Destijds werkten ze bij TNO, waar ze bijvoorbeeld betrokken waren bij een systeem om de OV-chipkaart te kraken. ‘Er kan van alles bij TNO, het is een waanzinnig mooi onderzoekslab, maar we vinden het tof om producten echt naar de markt te brengen.’ Nu werken bij het Leidse ingenieursbureau veertig mensen op de Inventeers-manier. Wat dat inhoudt? ‘We zijn inventieve dienstverleners, we denken echt mee met de klant en leveren optimale adviezen en producten. En dat tegen redelijke tarieven want eerlijkheid duurt het langst’, zegt Neuteboom, die zich omschrijft als een ‘directeur met een creatieve hobby’. Grote klanten als melkrobotproducent Lely (waarvoor Inventeers sensoren ontwikkelt), Defensie en Tata Steel weten vaak precies wat ze willen als ze bij Inventeers komen met een opdracht. Die hebben dikke boekwerken vol wensen en eisen bij zich. Maar er komen ook veel mkb’ers met ideeën. Neuteboom: ‘Het is altijd spannend je bedenksels te verklappen aan iemand anders. Als een start-up naar ons

KRACHTMETER Het project van het ALS Centrum van UMC Utrecht had meteen de interesse van de Inventeers-ingenieurs. De afschuwelijke ziekte ALS tast de motorische zenuwcellen aan: spieren worden steeds zwakker. De spierkracht in de benen geeft een indicatie van het verloop van de ziekte. Dus ontwikkelde Inventeers mee aan de ISO-Quad, een krachtmeter waarmee thuis snel en frequent die spierkracht kan worden bepaald. De patiënt hoeft niet steeds naar het ziekenhuis voor een zeer belastend onderzoek en kan meer op maat behandeld worden. De patiëntendata zijn voor ALS-onderzoek te gebruiken. Fysiotherapeut en onderzoeker van UMC Utrecht Jaap Bakers kwam met het idee. Uit internationaal onderzoek had hij opgemaakt dat het testen van de quadriceps, de kniestrekker, voldoende indicatie geeft voor de fase waarin een ALS-patiënt zich bevindt. Hij ging op zoek naar een gefixeerde dynamometer voor thuisgebruik, maar vond geen betaalbaar, hanteerbaar apparaat. Dus ging hij zelf aan de slag. Bakers kwam met zijn proof of concept bij Inventeers terecht om het meetapparaat door te ontwikkelen voor de markt. Stichting ALS Nederland gaf subsidie en Inventeers zag de ontwikkeling van de ISO-Quad als een MVOproject. Dus kon het met het beschikbare budget gerealiseerd worden. Jaap Bakers: ‘Bij Inventeers had ik meteen een goed gevoel. Ze begrepen wat de bedoeling was en hebben alle disciplines in huis om het product te realiseren.’ Inventeers zorgde onder meer voor de sensorintegratie en voor een patiëntvriendelijke display. Jasper Neuteboom: ‘We hebben nu twintig ISO-Quads geproduceerd voor UMC Utrecht, die komende tijd getest worden bij ALSpatiënten thuis. We kijken hoe ze het ervaren en wat er verder verbeterd kan worden. Uiteindelijk kunnen misschien ook andere patiënten zoals mensen met MS de apparaten gebruiken.’ De ontwikkeling kost veel geld. Maar zoals voor veel projecten geldt: als Inventeers vervolgens ook de productie kan doen, hoeft de klant niet de hoofdprijs voor het ontwikkelen en engineeren te betalen.

• www.inventeers.nl juni 2020

51


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.